Informatieplatform Vertex

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieplatform Vertex"

Transcriptie

1 Informatieplatform Vertex Versie 2.2, Informatiedocument Vertex Jeroen Prins & Rogier Noordam

2 Vertex 'Vertex' is een flexibel informatieplatform, bestaande uit herbruikbare componenten, waarmee interne- en externe gegevensbronnen makkelijk kunnen worden geïntegreerd en ontsloten, zonder dubbele opslag van gegevens en (dure) vaste koppelingen. Door gegevens en relaties tussen gegevens logisch in zich op te nemen, wordt het mogelijk alle gewenste databronnen direct en dynamisch te benaderen, te visualiseren en te koppelen aan (een keten van) zelf te definiëren en te beheren processen. Dit alles locatie- en device onafhankelijk. Reflectie Al sinds lange tijd zijn we gewend om software aan te schaffen voor specifieke doeleinden, om op dat moment spelende vragen of problemen op te lossen en om onze behoefte aan informatie in te vullen op het moment dat deze het meeste nodig is. Al deze losse eindoplossingen, voor ogenschijnlijk losse vraagstukken of problemen, hebben de afgelopen jaren geresulteerd in een zeer divers en kleurrijk landschap van applicaties met elk een eigen specifiek doel. Meer en meer komen we er echter achter dat juist het combineren van gegevens uit meerdere soorten interne- en externe gegevensbronnen, over meerdere delen van de bedrijfsvoering, op elke gewenste locatie en elk gewenst device een grote meerwaarde heeft. In de praktijk wordt hier veelal op één van de onderstaande manieren invulling aan gegeven: meerdere applicaties naast elkaar opstarten; gegevens uit diverse applicaties exporteren om deze vervolgens periodiek, handmatig te combineren in MS Excel of MS Access; meerdere applicaties vervangen voor één dure, organisatie brede en vaak inflexibele applicatie; (vaste) koppelingen tussen applicaties (laten) bouwen; kostbare, generieke servicebussen aanschaffen; gegevens dubbel opslaan; organisatie brede rapportageoplossingen implementeren; als aanvulling op de desktop applicatie een app en/of een Mijn omgeving (laten) bouwen; beheerorganisaties alsmaar verder uitbreiden om de omvang en complexiteit van het applicatielandschap en de koppelingen op te kunnen vangen. Informatiedocument Vertex Pagina 2 van 14

3 Dat moet toch anders kunnen Processfive is van mening dat het integraal ontsluiten van uw bedrijfsgegevens goedkoper, sneller, eenvoudiger en kwalitatief beter moet kunnen dan nu het geval is. Hiervoor hebben wij het flexibele informatieplatform 'Vertex' ontwikkeld. Dit informatieplatform voorziet uw medewerkers, relaties, burgers en/of bedrijven van de juiste informatie, ongeacht locatie of device. Het soort gegevens of bron maakt niet uit. Vertex kan alle soorten bronnen integreren en alle soorten gegevens, in relatie tot elkaar, presenteren. Met Vertex hoeft u, in tegenstelling tot andere oplossingen, niet meer te investeren in: oude, vaak inflexibele applicaties: de onderliggende databronnen kunnen worden voorzien van nieuwe- en moderne dashboards, gebaseerd op de meest recente web technologie. Er zijn flexibele, herbruikbare componenten aanwezig voor onder andere: tekstuele visualisaties, documenten, geografische gegevens, 360 o foto s, grafieken, visualisatie van (mutatie)historie en 3D; maatwerk en lange, slepende ontwikkeltrajecten: doordat alle eindoplossingen met generieke, bestaande functionaliteit worden opgebouwd, kan de door u gewenste eindoplossing al in enkele weken voor u klaar staan; vaste koppelingen: door middel van configuratie kan elke soort bron worden aangesproken in zijn of haar taal; aanvullende oplossingen voor presentatie: bepaal zelf hoe u uw bedrijfsgegevens gepresenteerd moeten worden: smartphone, tablet of website (Mijn Omgeving). Afhankelijk van het device wat u gebruikt zoekt Vertex er real-time de juiste visualisatie bij; losse oplossingen voor uw geografische data: zowel ruimtelijke- als administratieve gegevens worden moeiteloos geïntegreerd aangeboden op een device naar keuze; functionaliteit welke u niet gebruikt: doordat Vertex is opgebouwd uit kleine, herbruikbare componenten, bepaalt u zelf, op elk gewenst moment, wat u wilt gebruiken en wat niet. Vanzelfsprekend betaalt u alleen voor hetgeen u aangegeven te willen gebruiken; kleine, veelal kostbare applicaties: door gebruik te maken van het onderdeel proces- en ketenbeheer kunt u in combinatie met de eerder genoemde dashboards, over uw eigen processen en/of de processen van u ketenpartners heen, de door u gewenste eindoplossingen creëren; Informatiedocument Vertex Pagina 3 van 14

4 een datawarehouse en bijbehorende synchronisatieoplossingen: elke databron kan dynamisch worden bevraagd, zonder dat gegevens dubbel worden opgeslagen; het bij elkaar rapen van los van elkaar beschreven logische datamodellen. Met het logische objectmodel en de gegevensbibliotheek heeft- en houdt u altijd in- en overzicht, waardoor de impact van eventuele wijzigingen snel inzichtelijk is. Enkele voorbeelden 1. Een integratie- en visualisatieplatform voor de basisregistraties: specifiek opgezet om de brongegevens uit deze basisregistraties onderling en met bijvoorbeeld de gegevens uit de eigen belastingapplicatie te integreren. De visualisatie van administratieve- en ruimtelijke gegevens tonen de hiaten en vullen elkaar aan; 2. Projecten - Werken in de openbare ruimte: opdrachtgevers, aannemers, burgers en bedrijven kunnen nu, waar gewenst, inzicht krijgen in de: administratieve kenmerken va een project (doel, planning, contactpersonen), de projectdocumentatie, de (afbakening van de) projectlocatie en de invloed van de werkzaamheden op de omgeving (het meten en visualiseren van bijvoorbeeld trillingen, grondwaterstanden en temperaturen); 3. Integratieplatform kabel en leidingen: de klantenservice, assetmanagers en uitvoerende medewerkers kunnen nu in één informatieplatform alle gegevens rondom een bepaalde aansluiting snel en compleet opvragen. Dit alles ongeacht de locatie en het device; 4. Enquêtes: Als hulpmiddel voor het uitvoeren van de voor werkgevers verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) heeft Processfive een informatieplatform ingericht voor het registreren, beheren en visualiseren van enquêtes. Alle ingevulde enquêtes kunnen via een rapportage-omgeving worden ingezien. Bovenstaande voorbeelden zijn nader uitgewerkt in de bijlage van dit document: Informatieplatform Vertex Gerealiseerde oplossingen. Informatiedocument Vertex Pagina 4 van 14

5 Onze missie Processfive is een jong en dynamisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de decentrale overheid en de infra-sector. Wij zijn van mening dat het integraal ontsluiten van uw bedrijfsgegevens goedkoper, sneller, eenvoudiger en kwalitatief beter moet kunnen dan nu het geval is. Hiervoor hebben wij het informatieplatform 'Vertex' ontwikkeld. Dit informatieplatform is opgebouwd uit herbruikbare, flexibele componenten en voorziet uw medewerkers, relaties, burgers en/of bedrijven van de juiste informatie op het moment dat dit het meest nodig is. Dit ongeacht locatie of device. Het soort gegevens of bron maakt niet uit. Vertex kan alle soorten bronnen integreren en alle soorten gegevens, in relatie tot elkaar, presenteren. Gegevens- Magazijn (optioneel) Vertex Met Vertex heeft u alles wat u nodig heeft voor een goedkope, moderne en schaalbare informatievoorziening. Wilt u na het lezen van dit document meer weten over Vertex als informatieplatform? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Graag tonen wij u de meerwaarde van Vertex middels een demonstratie en/of Proof of Concept (PoC). Jeroen Prins Owner, Lead Software Engineer Zuideinde BZ Roelofarendsveen Rogier Noordam Owner, Lead Consultancy Zuideinde BZ Roelofarendsveen Informatiedocument Vertex Pagina 5 van 14

6 Informatieplatform Vertex - Gerealiseerde oplossingen Informatiedocument Vertex Pagina 6 van 14

7 1. Vertex - Integrale benadering basisregistraties Voor Waterschappen, Belastingkantoren en Gemeenten heeft Processfive, in een tijdsbestek van twee en een halve week, een informatieplatform opgezet voor het dynamisch bevragen en visualiseren van alle basisregistraties benodigd voor de belasting taakstelling. Doordat de gegevens uit de verschillende registraties, in relatie tot elkaar, logisch worden opgenomen in het Vertex platform, wordt snel inzichtelijk hoe een object zich ontwikkelt in de tijd, hoe de basisgegevens onderling (administratief en ruimtelijk) aan elkaar relateren, hoe deze geografisch georiënteerd zijn en welke relaties ze hebben met bijvoorbeeld subjecten in het beheergebied. Deze oplossing kan geplaatst worden op uw huidige databron(nen), eventueel in combinatie met externe databronnen en/of kan u worden geleverd inclusief gegevensmagazijn (RSGB 2.0). Specifiek kan worden voorzien in de mogelijkheid tot: het op een Google-manier zoeken in alle betrokken registraties tegelijk; het visueel kunnen vergelijken van basisgegevens uit diverse basis- of eigen registraties (belastingsysteem). Vanzelfsprekend kan dit per jaar, zelf gekozen tijdseenheid of voor meerdere jaren; het gebruik van (geografische) gegevens uit diverse externe bronnen, onder andere: het Nationaal Georegister, het programma Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK), Globespotter, Figuur 1 Vergelijk eigenaren WOZ- Kadaster Luchtfoto s, BAG Bevragingen, NHR Bevragingen en CBS gegevens; het visueel inzichtelijk maken en berekenen van de oppervlakte van één of meerdere delen van een perceel dat op een waterschapsgrens ligt; automatische signalering van omissies tussen de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Nederlands Handelsregister (NHR), Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistratie WOZ (stuf-woz, stuftax); het geautomatiseerd terugmelden n.a.v. de hierboven genoemde signalering (TMV, Digimelding); het monitoren en afhandelen van (interne- en externe) terugmeldingen; een dashboard voor datakwaliteit waarbij de impact op de eigen bedrijfsvoering wordt gevisualiseerd (vergelijkbaar met de i-spiegel voor gemeenten); het visualiseren van al uw gegevens op een tablet of smartphone. Informatiedocument Vertex Pagina 7 van 14

8 2. Vertex - Projecten Voor het monitoren van projectmatige werkzaamheden in de openbare ruimte heeft Processfive een informatieplatform opgezet voor het registreren, beheren en visualiseren van diverse soorten projectgegevens: administratief, ruimtelijk (bijvoorbeeld werkgrenzen, ondergronden), documenten, foto s en meetresultaten. Opdrachtgevers, aannemers, burgers en bedrijven kunnen nu, waar gewenst, inzicht krijgen in de doelstelling van het project, de uit te voeren werkzaamheden, de (afbakening van de) projectlocatie en de invloed van de werkzaamheden op de omgeving (het meten en visualiseren van bijvoorbeeld trillingen, grondwaterstanden en temperaturen). Deze oplossing kan geplaatst worden op uw huidige databron(nen), eventueel in combinatie met externe databronnen en/of kan u worden aangeboden als Software as A Service (SaaS). Specifiek kan worden voorzien in de mogelijkheid tot: het realtime opvragen en visualiseren van meetgegevens binnen een bepaalde periode; het importeren en exporteren van meetgegevens; het invoeren, raadplegen, muteren ven verwijderen van administratieve- en ruimtelijke projectgegevens; het autoriseren van gebruikers op projectniveau; het opslaan en ontsluiten van projectdocumentatie; het op een Google-manier zoeken in uw projecten, locaties, adressen, meta data van uw documenten/foto s, en meetresultaten tegelijk; het via camera s monitoren van de bouwlocatie; het gebruiken van alle voor u beschikbare basisregistraties (Adressen, Gebouwen, Percelen, GBKN, Top10NL, etc); integratie met 360o panorama foto s (Globespotter); het gebruiken van luchtfoto s als ondergrond; het visualiseren en bewerken van de projectgegevens op een smartphone of tablet. Figuur 2 Dashboard lopende projecten Figuur 3 Algemene projectinformatie Figuur 4 Grafiek realtime meetgegevens v/d projectlocatie Informatiedocument Vertex Pagina 8 van 14

9 3. Vertex - Integratieplatform aansluitleidingen Voor Gemeenten, Energie-, Drinkwater- en Telecombedrijven heeft Processfive een informatieplatform ingericht om alle gegevens rondom de levering van energie, drinkwater, digitale diensten en het afvoeren van afvalwater geïntegreerd te visualiseren. De klantenservice, assetmanagers en uitvoerende medewerkers kunnen nu in één informatieplatform alle gegevens rondom een bepaalde aansluiting of ligging van een kabel/leiding snel en compleet opvragen op een locatie en device naar keuze.. Deze oplossing kan geplaatst worden op uw huidige databron(nen), eventueel in combinatie met externe databronnen en/of kan u worden aangeboden als Software as A Service (SaaS). Specifiek kan worden voorzien in de mogelijkheid tot: Figuur 5 Riool- en drinkwaterstelsel op de smartphone het raadplegen, registeren, muteren en verwijderen van distributieleidingen, afsluiters, putten, aansluitleidingen, aansluitpunten, adressen, gebouwen, klanten, meters, meterstanden en aansluitschetsen (schetsje van de aansluiting); het zelf naast elkaar kunnen plaatsen van (delen van) de hierboven genoemde gegevens in een overzichtelijk dashboard waardoor de situatie per soort medewerker in één oogopslag inzichtelijk is; het gebruiken van alle voor u beschikbare basisregistraties (Adressen, Gebouwen, Percelen, GBKN, Top10NL, etc); integratie met 360o panorama foto s (Globespotter); het gebruiken van luchtfoto s als ondergrond; integratie met de componenten van de Vertex Projecten oplossing. Hiermee kunnen vragen als: Welke aansluitingen liggen in- of nabij een projectlocatie? en/of Welke klanten wonen in- of nabij een projectlocatie? worden beantwoord; backoffice applicaties voor de registratie en ontsluiting van aansluitschetsen (bijvoorbeeld Diasys) kunnen worden vervangen door Vertex; het visualiseren en bewerken van de gegevens op een smartphone of tablet. Informatiedocument Vertex Pagina 9 van 14

10 4. Vertex - Enquêtes Als hulpmiddel voor het uitvoeren van de voor werkgevers verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) heeft Processfive een informatieplatform ingericht voor het registreren, beheren en visualiseren van enquêtes. Coördinatoren stellen de vragenlijsten samen en plannen deze in voor medewerkers. De medewerkers vullen de vragenlijsten in en geven aan hoe bepaalde zaken verbeterd kunnen worden. Alle ingevulde enquêtes kunnen via een rapportage-omgeving worden ingezien. Deze oplossing wordt aangeboden als Software as A Service (SaaS). Specifiek kan worden voorzien in de mogelijkheid tot: Het beheren van enquêtes en vragen binnen enquêtes Versiebeheer op enquêtes Op Google manier zoeken naar enquêtes en vragen Het opmaken van inhoud in een geavanceerde (WYSIWYG) editor Het volgordelijk inplannen van het invoeren van enquêtes door gebruikers Mobiele weergave van vragenlijsten Het uitvoeren van rapportages die voldoen aan de Arbowetgeving RI&E Het weergeven van resultaten in grafieken Het importeren van vragen uit een oude applicatie Figuur 6 Online Enquete verplichte Risico Inventarisatie werkgevers Informatiedocument Vertex Pagina 10 van 14

11 Schermvoorbeelden Integrale benadering basisregistraties Figuur 7 Dashboard basisregistraties voor een medewerker Belastingen. De gehele levenscyclus van een WOZ object en alle aan een WOZ object gerelateerde basisgegevens worden in relatie tot elkaar getoond. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel de administratieve-- als de ruimtelijke kenmerken uit het stelsel van basisregistraties. Informatiedocument Vertex Pagina 11 van 14

12 Integratieplatform aansluitleidingen Figuur 8 Klant- en aansluitgegevens uit twaalf diverse (soorten) gegevensbronnen rondom een klant en aansluitleiding drinkwater. Informatiedocument Vertex Pagina 12 van 14

13 Integratieplatform aansluitleidingen mobiel Projecten Informatiedocument Vertex Pagina 13 van 14

14 Enquêtes Figuur 9 Snel vragen toevoegen, muteren en verwijderen voor uw online enquête. Figuur 10 Weergave van de enquêteresultaten Informatiedocument Vertex Pagina 14 van 14

Informatieplatform Vertex

Informatieplatform Vertex Informatieplatform Vertex klanten Pagina 1 van 12 Vertex van Processfive het flexibele, open en dienstbare informatieen integratieplatform voor overheden De uitdagingen van deze tijd Of u nu werkt voor

Nadere informatie

Business case Programma databeheer 15/16

Business case Programma databeheer 15/16 Business case Programma databeheer 15/16 30-4-2015 Van: Tom van t Zand Versie: 1.2 Bestemd voor: Stuurgroep prog. Databeheer 15/16 Datum: 30-4-2015 Versiebeheer Datum Versie Aangebrachte wijzigingen 10-04-2015

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur Binnengemeentelijke leveringen Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur 1 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting... 8 2.1 Aanleiding voor dit rapport... 8 2.2 Contextschets... 8 2.3

Nadere informatie

INTEGRAAL BEHEERSYSTEEM OPENBARE RUIMTE. Request for Information ten behoeve van mogelijke aanschaf Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte.

INTEGRAAL BEHEERSYSTEEM OPENBARE RUIMTE. Request for Information ten behoeve van mogelijke aanschaf Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte. INTEGRAAL BEHEERSYSTEEM OPENBARE RUIMTE Request for Information ten behoeve van mogelijke aanschaf Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte. Versie 1.5.10 26 mei 2008 1 INLEIDING De dienst MMO (Milieu,

Nadere informatie

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1 Versie 1.0 Datum: 04-04-2014 Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Document D-3 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1... 2 1.2 De visie en missie... 3 1.3 Positie en opbouw... 3 2. Projecten... 5 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Bijlage 1 Aanvullende projectenbundel Frontoffice en digitale producten... 4 30 Dienstenrichtlijn / Wettenbank... 4 31 Klantbegeleidingssysteem... 6 32 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Infra Asset Management

Infra Asset Management Infra Asset Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Oostzaan heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Paul Möhlmann 23 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Reinout Schaatsbergen Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode

Nadere informatie

Multi Permit Solution. White paper

Multi Permit Solution. White paper Multi Permit Solution White paper Samenvatting Organisaties in de publieke sector hebben te maken met een aantal trends, zoals individualisering van de samenleving, toenemende interconnectiviteit tussen

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Maintenance Management

Maintenance Management Maintenance Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

Programma van Eisen Geografische zoek- en toondienst

Programma van Eisen Geografische zoek- en toondienst Programma van Eisen Geografische zoek- en toondienst Versie: Definitief 1.0 Datum: 19-05-2010 20100519_PvE_GEOZET_v1.0.doc 1/92 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Aanleiding...4 1.2 e-overheid voor Burgers...4

Nadere informatie

Hoofddocument 3 Offerteaanvraag / Programma van Eisen voor Perceel 1 en 2

Hoofddocument 3 Offerteaanvraag / Programma van Eisen voor Perceel 1 en 2 Niet-Openbare Europese aanbesteding Landelijk Crisis Management Systeem Publicatienummer 2010/S 184-281416 Hoofddocument 3 Offerteaanvraag / Programma van Eisen voor Perceel 1 en 2 Zoetermeer 26 november

Nadere informatie

Bijlagen bij het bedrijfsplan. Tribuut. belastingsamenwerking. Gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen

Bijlagen bij het bedrijfsplan. Tribuut. belastingsamenwerking. Gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen Definitief Bijlagen bij het bedrijfsplan Tribuut belastingsamenwerking Gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen Bijlagen bij het bedrijfsplan Tribuut belastingsamenwerking Versie 1.0 9-3-2015-1

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland December 2013 D e f i n i t i e f *D13.002978* D13.002978 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 3 4 2.1 Toelichting 2013 4 2.2 Financieel

Nadere informatie

Ultimo Fleet Management

Ultimo Fleet Management Ultimo Fleet Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare oplossing.

Nadere informatie

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau!

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass Nederland Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass verbindt U zoekt, wij leveren. Met zowel internationaal als nationaal gedetailleerde bedrijfs-, branche- en marketinginformatie

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

Projectgroep midoffice rapportage

Projectgroep midoffice rapportage Projectgroep midoffice rapportage Den Haag, januari 2009 Specialité BV, drs T. ten Cate en drs R. Groeneweg Verise 1.0 MANAGEMENTSAMENVATTING Deze rapportage schetst: waarom er in de gemeente een midoffice

Nadere informatie