DE KOPPELING. thuis in westfriesland. Huuraanpassing 1 juli 2020 Boek voor prijswinnaars Vrijheid vieren we samen. TWINTIGSTE JAARGANG Lente 2020

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KOPPELING. thuis in westfriesland. Huuraanpassing 1 juli 2020 Boek voor prijswinnaars Vrijheid vieren we samen. TWINTIGSTE JAARGANG Lente 2020"

Transcriptie

1 Kwartaalblad voor (toekomstige) huurders en belanghebbenden van De Woonschakel Westfriesland DE KOPPELING Huuraanpassing 1 juli 2020 Boek voor prijswinnaars Vrijheid vieren we samen thuis in westfriesland TWINTIGSTE JAARGANG Lente 2020

2 Inhoud lente Huuraanpassing 1 juli Maakt geld gelukkig? 5 Week van het geld 6 Huurdersraad 7 Verhuizen met jonge kinderen 8 Op bezoek bij Nieuwbouwprojecten 12 Bewoners ontvangen sleutels 13 Planmatig onderhoud 14 Vrijheid vieren we samen 16 Boek voor prijswinnaars 18 Nieuwe toekomst voor oude kapel 19 Woordzoeker 20 Contact De Koppeling Lente 2020 De Koppeling Lente

3 Huuraanpassing 1 juli 2020 Maakt geld gelukkig? In 2018 werden in samenspraak met de Huurdersraad van De Woonschakel de afspraken voor het huurbeleid vastgelegd. Speerpunten hierbij waren onder andere: het meer tot uitdrukking laten komen van kwaliteitsverschillen tussen woningen in de gevraagde huurprijs; de beschikbaarheid voor enkele groepen woningzoekenden te vergroten door een scherpere prijsstelling van het aanbod. Dit gebeurt door de handhaving van minimaal huurwoningen onder de laagste huurtoeslaggrens ( 432 prijspeil 2020) en het vergroten van het aantal woningen voor gezinnen bestaande uit drie personen of meer; woningen te behouden met een huurprijs < 619 (prijspeil 2020); een inflatievolgend huurbeleid. De standaard streefhuur is 73% van de maximaal redelijke huurprijs op basis van het aantal woningwaarderingspunten. Voor meer dan woningen geldt echter dat de werkelijke streefhuur lager is vastgesteld dan 73% omdat afspraken gemaakt zijn over de omvang en behoud van het aantal goedkope en betaalbare huurwoningen. Jaarlijks wordt binnen de totale woningvoorraad beoordeeld of streefhuren van woningen op grond van kwaliteit of marktomstandigheden moeten wijzigen. Het inflatieniveau in 2019 lag op 2,6% en geldt daarmee als gemiddelde voor de huuraanpassing per 1 juli Aan de Huurdersraad is op 24 februari advies gevraagd over de uitwerking van het huurbeleid. Een tweetal scenario s waren daarbij uitgewerkt. De Huurdersraad heeft een positief advies gegeven om de huuraanpassing te baseren op een spreiding van 0 3,9% voor individuele woningen, afhankelijk van de huidige huur ten opzichte van de maximaal redelijke huurprijs. In hoofdlijnen wordt daarbij gewerkt volgens deze matrix (hierop zijn echter uitzonderingen mogelijk in het geval van bijzondere of nieuwe wooncomplexen): Huidige netto huur als % Maximaal % van de maximaal redelijke huurprijs huuraanpassing < 58% 3,9% 58 tot 68% 3,0% 68 tot 73% 2,0% 73 tot 100% 0,0% Op basis van deze voorkeursvariant blijft het aantal huurders met een huuraanpassing van meer dan 3% beperkt tot minder dan In de tweede variant met een andere spreiding zouden meer dan huurders een huuraanpassing van > 3% krijgen. Bij de brief voor de aanzegging van de huuraanpassing vindt u meer uitleg over het huurbeleid van De Woonschakel. In de aanzeggingsbrief staat onder andere de voor uw woning geldende aantal woningwaarderingspunten en de streefhuur die voor uw woning daadwerkelijk van toepassing is. Foto: Jacqueline van Kerkhof Sommigen zeggen van niet, anderen beweren van wel. Er is geen wetenschappelijk bewijs. Wat we wel uit onderzoek weten: geen grip op geld maakt ongelukkig en onrustig. De rekeningen stapelen zich op. U kunt de huur, verwarming en ziektekostenverzekering nog maar nauwelijks betalen. Of niet meer. U heeft geen idee hoe u nog moet rondkomen en u dreigt in de financiële problemen te raken. Zoek hulp bij geldproblemen. Voor tips en hulp: (toeslagen) Week van het geld Van 23 tot en met 27 maart vindt de tiende editie van de Week van het geld plaats. Op scholen praten leerlingen over hun financiën. Het doel van de themaweek is om hen te leren omgaan met geld. Thuis en in de klas. Medewerkers van onder meer banken, verzekeraars en gemeenten geven tijdens de Week van het geld ruim gastlessen en workshops op basisscholen door het hele land. Omgaan met reclame Een van de dingen die kinderen moeten leren, is omgaan met reclame. Reclame is bijna overal. Op internet, op straat en op televisie. Het is belangrijk om kinderen ervan bewust te maken dat zij interessant zijn voor bedrijven. Dat die hen willen verleiden om iets te kopen. 5 stappen om de inkomsten en uitgaven op een rij te zetten 1 Zet de maandelijkse inkomsten op een rij. 2 Doe hetzelfde met uw uitgaven. 3 Maak een begroting. 4 Kijk of u kunt besparen. 5 Stel een spaardoel in. Overzicht geeft een gerust gevoel. Als u weet hoeveel er binnenkomt en hoeveel eruit gaat, weet u ook waar u op kunt besparen. Meer informatie: Vooral verborgen reclame in de media verdient aandacht. Vloggers en influencers op Instagram en andere sociale media maken stiekem reclame voor producten. Door bijvoorbeeld steeds kleren van hetzelfde merk te dragen. Of hetzelfde drankje te drinken. Zakgeld Als u uw kinderen leert omgaan met geld, dan hebben zij daar de rest van hun leven voordeel van. Kinderen leren de waarde van geld kennen als ze er zelf mee omgaan. Zakgeld is dus een goed idee. Tip: geef contant geld. Dat is zichtbaar en geeft een veel beter gevoel over de waarde van geld dan geld op de bank. Bezoek: 4 De Koppeling Lente 2020 De Koppeling Lente

4 HUURDERSRAAD Op 24 februari kwam de Huurdersraad van De Woonschakel bij elkaar voor zijn eerste vergadering in Op de agenda stonden onder andere onderwerpen als het huurbeleid (zie pagina 4 in deze Koppeling), het verkoopbeleid, de prestatieafspraken en lokale woonvisie Stede Broec. De Woonschakel blijft een terughoudend verkoopbeleid voeren. Daarbij geldt dat verkoopwoningen zonder korting of voorrangsregels worden verkocht aan personen en niet aan beleggers of bedrijven. Zittende huurders van woningen met het label verkoop hebben wel het recht van eerste koop van de huur woningen. Deze huurders hebben in het verleden allemaal bericht over de mogelijkheid tot aankoop van de huurwoning ontvangen. Slechts 6% van het woningbezit wordt verkocht na huuropzegging van de zittende huurder. Een van de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe verkoopbeleidsplan is de termijn tot plicht van zelfbewoning door koper te verlengen van twee naar vijf jaar. Hiermee wordt gedurende een langere periode de mogelijkheden tot onderverhuur/belegging voorkomen. Het draagt bij aan het behoud van de woningvoorraad voor starters en de leefbaarheid in wijken. Prestatieafspraken Voor de prestatieafspraken met de gemeenten waarin De Woonschakel actief is, worden dit jaar de kaders bepaald. Daarbij wordt richting gegeven aan de beschikbaarheid van huurwoningen (toevoeging nieuwbouw), de betaalbaarheid van woningen en de wijze waarop de verduurzaming van het woningbezit wordt vormgegeven. Ook op het gebied van leefbaarheid worden afspraken gemaakt. De Huurdersraad ziet, net als De Woonschakel, een achteruitgang in wijken en buurten ontstaan. Voor een belangrijk deel komt dat door wetgeving vanuit de rijksoverheid rondom het passend toewijzen van huurwoningen. Hierdoor is minder sprake van een gevarieerde wijkopbouw van bevolkingsgroepen. Onder andere de begeleiding van bewoners met een hulpvraag, onderhoud tuinen, onderverhuur, voorkomen van huisuitzettingen wegens betalingsachterstand zijn onderwerpen die als extra aandachtspunten worden ingebracht door de Huurdersraad. Woonvisie Stede Broec De lokale woonvisie Stede Broec laat zien dat zowel op korte als lange termijn er behoefte is aan de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Een bevestiging die Huurdersraad en corporatie al jaren waarnemen en aan werken. Tegengaan onderverhuur In de afgelopen periode is in de media ruimschoots aandacht geschonken aan de crisis op de woningmarkt voor woningzoekenden naar een huur- of koopwoning. In de praktijk komt het met regelmaat voor dat woningen opgekocht of aangehouden worden met het doel aan derden te verhuren. Verhuur vindt dan plaats aan bedrijven of uitzendbureaus met medewerkers in de regio of bijvoorbeeld rechtstreeks aan meerdere arbeids migranten. Onderverhuur is in woningen van De Woonschakel niet toegestaan. Bij constatering hiervan wordt opgetreden, desnoods via de rechter. Foto: Jacqueline van Kerkhof Verhuizen Verhuizen is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor kinderen. met jonge kinderen Voor hen zet een verhuizing hun hele wereld op de kop. Ze gaan naar een andere school, andere (sport)clubjes en moeten nieuwe vriendjes maken. Hoe bereidt u ze het beste voor? Het is belangrijk om de verhuizing als iets positiefs te brengen. Als u heel enthousiast bent over het nieuwe huis en de nieuwe omgeving, wordt uw kind ook nieuwsgierig. Gevoelens serieus nemen Vertelt u over de verhuizing? Houd dan de leiding: zo is het. Maar blijf wel luisteren naar uw kind, neem zijn of haar gevoelens serieus. Laat het wennen aan het idee. En erken woede, verdriet of angst. U helpt uw kind door u te richten op dingen die het kan of al meegemaakt heeft. Zelf iets laten doen Laat kinderen zelf iets doen. Speelgoed in een doos stoppen, bijvoorbeeld. De kleuren voor hun nieuwe kamer uitzoeken. Nadert de dag Foto: Jacqueline van Kerkhof van de verhuizing, dan is het belangrijk om uw kinderen afscheid te laten nemen van hun oude omgeving. Ga bij hun vriendjes en de buren langs. Of maak een plakboek van het oude huis. Laten wennen Na een verhuizing hebben kinderen tijd nodig om te wennen. Vooral bij jonge kinderen zijn zo veel mogelijk rust en regelmaat belangrijk. Houd waar mogelijk dingen bij het oude. Een tip is daarom om hun slaapkamer hetzelfde in te richten als de voorgaande woning. Leen een aanhanger Heeft u zelf geen beschikking over een aanhanger? Om een helpende hand te bieden stelt De Woonschakel de verhuizer beschikbaar. De verhuizer is een service voor mensen die een woning van De Woonschakel gaan betrekken. U kunt twee dagen gratis gebruik maken van een overdekte aanhanger. Het is aan te raden de verhuizer tijdig te reserveren via de Klantenservice van De Woonschakel ( ). Meer informatie: > Woningzoekende > Verhuizen. Tip: Is uw auto te klein? Ziet u er tegen op om alles zelf in te pakken/te verhuizen? Huur dan een busje of schakel een verhuisbedrijf in. 6 De Koppeling Lente 2020 De Koppeling Lente

5 Op bezoek bij... naar binnen gehesen. Het kozijn is uiteraard weer gerepareerd en in 2013 zijn er vanwege energiebesparende maatregelen door De Woonschakel geheel nieuwe kozijnen geplaatst. Loop je door de straten dan zie je woningen, appartementen en gebouwen. Achter die voordeuren wonen mensen met elk hun eigen verhaal. Zo ook achter de voordeur van de familie Roeleveld in Venhuizen. De redacteur van De Koppeling en Maaike, stagiaire voor een dag, worden warm onthaald door het echtpaar Roeleveld. Maaike staat binnenkort voor de keuze om een vervolgopleiding uit te zoeken. Om een idee te krijgen wat er allemaal komt kijken bij het vak Communicatie loopt ze een dagje stage. Vol enthousiasme stelt ze ook vragen aan het echtpaar Roeleveld. Het resultaat leest u hier. U stuurde een positieve mail waarin u aangaf blij te zijn met De Woonschakel. Wat was de aanleiding? Mevrouw Roeleveld: Aanleiding voor mijn mail was de negatieve berichtgeving in de krant over andere corporaties. Toen dacht ik wat huren wij toch fijn bij De Woonschakel. Bijvoorbeeld in het geval van een reparatieverzoek. Even een belletje en er komt een onderhoudsmedewerker langs. Ze zijn altijd even vriendelijk en servicegericht. Komen we een monteur onderweg tegen, dan zwaaien we. Als je een klacht hebt dan is het logisch dat je het aangeeft, maar als je tevreden bent is het minder gebruikelijk dat mensen zich daarover uitspreken. Sinds wanneer huren jullie via De Woonschakel? Woningnood is veel in het nieuws. Maar ook in de jaren 80 was er een tekort aan huizen. Van beroep ben ik pianist. In die tijd konden muzikanten geen hypotheek afsluiten en vrouwen hadden over het algemeen geen baan als ze getrouwd waren. Een koophuis was voor ons daarom geen optie. Via een kennis ontvingen we de tip om particulier te gaan huren in Venhuizen. We schreven ons ook in als woningzoekende. En zo konden we vanaf 1982 terecht in een sociale huurwoning van de gemeente Venhuizen, later werd de verhuur overgenomen door De Woonschakel, vertelt de heer Roeleveld. Creatie van meneer: een auto van mozaïek. De spil van de trap is uit praktisch oogpunt, zodat de verf niet slijt, bekleed met mozaïek. Het effect is een design trap! Schilderen is ook een passie van de heer Roeleveld. Bent u ook muzikaal of geeft u de voorkeur aan een andere hobby? Mevrouw Roeleveld: Ik zing, als sopraan, in het Driebankoor. We hebben enkele optredens per jaar. Als lid van de muziekcommissie verzorgen we met z n drieën de muziekpartijen voor alle tachtig leden. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij De Baanbreker in Galerie Onopgemerkte Schatten, Venedie 6 in Enkhuizen. Kunstenaars met een beperking en/of een psychische kwetsbaarheid hebben via De Baanbreker een vaste werkplaats in het atelier in Hoorn en een expositieruimte bij Onopgemerkte Schatten. Iedereen is welkom! Ook ben ik vrijwilliger bij de bibliotheek. Mijn hobby is zelf stoelen bekleden en kleding maken. Mijn man en ik ontvangen regelmatig positieve reacties over onze kleding. Voor ons vertrek toont ze haar jas. Het is inderdaad een prachtig kleurrijk exemplaar. Cadeau van meneer aan mevrouw, een zelfgemaakte koffer. Speelt u nog steeds piano? Ja, piano spelen is zowel mijn beroep als mijn hobby. Ik treed door heel Nederland op, in theaters met het gezelschap Middelbare meiden. De speellijst staat op de site Gevleugelde vrienden. Het echtpaar Roeleveld samen met Maaike. Ik zie dat er geen piano in de woonkamer staat. Waar repeteert u dan? Als jullie meekomen naar de eerste verdieping dan zie je mijn oefenruimte. En inderdaad op de eerste verdieping staat een vleugel, waar meneer ons meteen trakteert op een kort optreden. Jullie vragen je wellicht af hoe dit instrument hier terecht is gekomen? Het antwoord is via het raamkozijn. Er moest toen een stukje uit het kozijn worden gezaagd en met een hijskraan is de vleugel Maaike met Minke, redacteur van De Koppeling. 8 De Koppeling Lente 2020 De Koppeling Lente

6 Nieuwbouwprojecten Midwoud Tripkouw-Oost Bouwplan: 11 eengezinswoningen Locatie: Burg. Avisstraat 48 t/m 58 en Burg. Avisstraat 22 t/m 30 Verhuur: 19 maart 2020 Status: Op 6 februari brachten de nieuwe bewoners voor het eerst een bezoek aan hun woning. Tijdens de kijk- en meetmiddag waren de reacties positief. De sleuteloverdracht vindt plaats op 19 maart. Obdam Bosstraat/Kerkweg Bouwplan: 21 eengezinswoningen Locatie: Bosstraat 22 t/m 35 en Kerkweg 10, 11 en 13 t/m 17 Woningtype: 4-kamer Verhuur: Onder voorbehoud vierde kwartaal 2020 Status: De sloop is afgerond. Op 3 februari ging de paal de grond in voor de nieuwe woningen. Hooijberg b.v. Langedijk Bouw voert de bouwwerkzaamheden uit. Toewijzing in eerste instantie aan huidige bewoners Bosstraat/Kerkweg. Foto s aangeleverd door mevrouw Van Kampen. Foto aangeleverd door omwonende. Bovenkarspel La Reinelaan Bouwplan: 24 appartementen Locatie: La Reinelaan 1 t/m 47 (oneven) Verhuur: Onder voorbehoud april 2020 Status: De woningen zijn toegewezen. De afbouw binnen door aannemer Stabo Bouw B.V. is bijna voltooid. Binnenkort worden de keukens geplaatst en mogen de bewoners een kijkje in hun woning nemen. Het aftellen is begonnen. In april ontvangen de bewoners de sleutels van hun appartement. Bovenkarspel I Uitbreiding Streekhof Bouwplan: 20 appartementen Locatie: Schaperstraat 7 t/m 13d Woningtype: 2- en 3-kamerappartementen Verhuur: Onder voorbehoud eerste kwartaal 2021 Status: De verdiepingsvloer is gelegd door aannemer Kuin B.V. Ook zijn de wanden van de eerste verdieping al zichtbaar. Spanbroek Weidehof Bouwplan: 62 appartementen met zorgindicatie Locatie: Weidehof 1 t/m 61 Woningtype: 36x 1-kamer, 26x 3-kamer Verhuur: Via Wilgaerden, onder voorbehoud april 2020 Status: Aannemer Kuin B.V. is volop bezig met de afbouw. 10 De Koppeling Lente 2020 De Koppeling Lente

7 Bewoners ontvangen sleutels Op 13 februari ontvingen de bewoners aan De Vriendschap in Nibbixwoud de sleutels van hun nieuwe onderkomen. Ook voor de bewoners van de woningen aan de Burgemeester Avisstraat in Midwoud is het bijna zover. Voor hen staat de sleuteloverdracht gepland op 19 maart. De in totaal 19 eengezinswoningen bevinden zich in de nieuwbouwwijken aan het voormalige SEW-terrein in Nibbixwoud en Tripkouw-Oost in Midwoud. De oplevering van het project in Nibbixwoud is bijzonder voor ons omdat we nog niet eerder actief waren in Nibbixwoud, zegt Albert Gieling, directeur van De Woonschakel, tevreden. De moderne huurwoningen zijn comfortabel, zeer goed geïsoleerd en uitgerust met energiezuinige installaties. De huizen worden niet aangesloten op het aardgasnetwerk. De woningen in Nibbixwoud zijn de eerste die beschikken over een lucht-water-warmtepomp voor het verwarmen van de woning en het leveren van warm water. Op het dak bevinden zich zonnepanelen. Alle woningen hebben op de begane grond en eerste verdieping vloerverwarming. De acht woningen in Nibbixwoud zijn de eerste nieuwbouwwoningen die De Woonschakel dit jaar heeft opgeleverd. En in maart volgt de oplevering van het project in Midwoud, met elf sociale huurwoningen, vervolgt Albert Gieling, die daar trots op is. Twintig extra woningen in tweede fase Later dit jaar wordt gestart met de bouw van nog eens twintig woningen waarvan negen in Nibbixwoud en elf in Midwoud. Maar De Woonschakel maakt zich ook zorgen. We willen graag een bijdrage blijven leveren aan het realiseren van betaalbare woningen in West-Friesland, maar dat blijft lastig omdat er te weinig locaties beschikbaar zijn. Met regelmaat wordt daarom hiervoor vanuit de corporatie aandacht gevraagd bij gemeenten. Het terugdringen van de wachtlijsten voor een huurwoning is een speerpunt van De Woonschakel. Veel woonplezier toegewenst! Planmatig onderhoud Obdam Uitvoering: januari maart 2020 Adres: Weerestraat 59 t/m 65, 67 t/m 97, 99 t/m 105, 80 t/m 100 en 104 t/m 110 Reigerslaan 64 t/m 70 Aannemingsbedrijf Hooijberg b.v. Langedijk Bouw uit Hem heeft opdracht gekregen om dakramen, hemelwaterafvoeren en goten te vervangen. Midwoud Uitvoering: februari maart 2020 Adres: Breed 10 t/m 18 Firma Zwaan uit Opperdoes heeft opdracht gekregen om de beschoeiing te vervangen. Medemblik Uitvoering: maart oktober 2020 Adres: Kanaalstraat 2 t/m 40, 42 t/m 50, 52a, 52b, 54a, 54b, 56a, 56b, 58a en 58b Sonoystraat 4 t/m 14 en 65 Aannemingsbedrijf Hooijberg b.v. Langedijk Bouw uit Hem heeft opdracht gekregen om dakramen, hemelwaterafvoeren en goten te vervangen. Ook wordt het dak voorzien van zonnepanelen en het voegwerk vervangen. Nieuw hekwerk langs het spoor De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik heeft het hekwerk in Medemblik langs het spoor vervangen. Dit om de veiligheid te vergroten. Ook het hek grenzend aan de tuinen van de bewoners aan de Oude Haven maakte deel uit van deze werkzaamheden JAN MRT MEI FEB APR JUNI JULI AUG SEPT OKT De Koppeling Lente 2020 De Koppeling Lente

8 Vrijheid vieren we samen Herdenken en vieren vormen belangrijke tradities in onze samenleving. We staan dit jaar stil bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden bevrijd is. Gastredacteur Olga de Boer interviewt Cor Hagens. Cor is vrijwilliger in woongebouw Rigtershof te Grootebroek. Hij begeleidt samen met Marja van den Oever ouderen tijdens het tekenen en schilderen. Daarnaast zet hij zich vol passie in voor het evenement Rigtershof viert 75 jaar vrijheid. Wij ondersteunen Rigtershof viert 1 10 mei 2020 VRIJHEID is van ALLE GENERATIES Tien bewoners zijn wekelijks bij de teken- en schildergroep bezig. Cor: Ik vind dat je mensen moet motiveren. Afgelopen jaar hebben de deelnemers aardewerkpotjes en schoteltjes beschilderd. Gevuld met kersenbonbons en mooi ingepakt met een leuk en vooral uniek kaartje eraan, werden dit kunstwerkjes die de bewoners weg konden geven aan familie of vrienden. Afwisseling in activiteiten laat de motivatie groeien. Oude Meesters aan het werk Het vieren van feesten zoals Sinterklaas en Kerst met mijn kleine groep van Oude Meesters vind ik gezellig, aldus Cor. Iedere vrijdagmorgen maken we er een feestje van. We draaien muziek, drinken koffie en nemen wat lekkers. De sfeer is zeer ontspannen. Pasen komt er aan en er is reeds begonnen met eierendozen en toiletrolletjes te beschilderen. Eieren komen later aan de beurt. Dit project eindigt weer met mooie, unieke cadeautjes. Wat niet iedereen weet: ook mensen van buiten Rigtershof mogen meedoen met deze activiteiten. Afkomstig en eigendom van de Historische Vereniging Oud Stede Broec. Ouder worden we allemaal In het algemeen is het zo dat als je ouder bent, je meer tijd hebt en dan ga je automatisch de balans opmaken van je leven. Herinneringen aan jeugdjaren en aan vormende ervaringen komen weer bovendrijven. Voor hen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt is dit vaak een belangrijke periode geweest, die in de laatste fase van hun leven weer meer aandacht opeist. Toen het onderwerp 75 jaar vrijheid ter sprake kwam gingen bij mij de remmen los. 75 jaar vrijheid We vieren dat we in vrijheid mogen leven - waarvoor de ouderen van nu - onze ouders, opa s en oma s, veel ontberingen hebben moeten doorstaan. Wij gedenken Truus Menger (voorheen bewoonster van Rigtershof) en andere verzetsstrijders. Truus maakte meerdere grote monumenten waaronder het monument in Stede Broec (zie foto linksonder). Het besef dat we samen verantwoordelijk zijn en blijven om vrijheid door te geven, heeft ons gestimuleerd van 30 april tot 5 mei 2020 samen met de (buurt)bewoners en Omring locatie Rigtershof te gedenken, herinneringen op te halen maar vooral 75 jaar vrijheid te vieren. Samen met Truus Grooteman ben ik bezig een magazine samen te stellen met verhalen van de bewoners over de herinneringen van de oorlog en bevrijding. U kunt vrijheid steunen Cor vertelt enthousiast verder: We lopen over van de ideeën en willen heel veel. Het ontbreekt ons aan voldoende financiële middelen en dat beperkt ons. Persoonlijk heb ik bedrijven bezocht, brieven en s geschreven en gebeld met het verzoek om een (kleine) financiële bijdrage. Lezers die ook een kleine bijdrage willen doen aan Rigtershof viert 75 kunnen mailen naar: voor meer informatie. Nooit vergeten Naarmate de Tweede Wereldoorlog steeds verder achter ons ligt en jongere generaties geen eigen herinnering daar meer aan hebben, is de beleving verandert, merkt Cor op. Misschien moeten we dit jaar zien als afsluiting van een oorlog die natuurlijk nooit vergeten mag worden en waar ik persoonlijk de hoop uitspreek dat we er iets van hebben geleerd. 14 De Koppeling Lente 2020 De Koppeling Lente

9 Boek voor prijswinnaars In de Koppeling editie Winter 2019 konden puzzelfanaten een extra prijs winnen bij het inzenden van de juiste Woordzoeker oplossing. Er zijn vele mails en kaarten binnengekomen. Het Zero Waste Project Winnaar: Ilse Groen, Bovenkarspel Graag kom ik in aanmerking voor de extra prijs het boek Het Zero Waste Project omdat ik steeds bewuster met alles om mij heen omga. Dit begint altijd bij jezelf. Ik ruim regel matig troep op van de straat en ga soms zelfs een rondje met de kliko en een grijper. Wie weet staan er nog meer tips in die ik in en om het huis kan gaan toepassen. De drie leukste motivaties hebben een boek ontvangen. Jasper de Vries ontving daarnaast ook een plant, zodat hij de tips uit het boek in praktijk kan brengen. Gefeliciteerd met de prijs! Planten in huis Winnaar: Jasper de Vries, Grootebroek Ik kom graag in aanmerking voor de extra prijs: Planten in huis, omdat ik net ben verhuisd en voor het eerst op mezelf woon en nog niet veel van planten weet. Over het boek Kamerplanten zorgen voor zuurstof in huis, controleren de luchtvochtigheid en zuiveren de lucht, bevorderen de concentratie en de productiviteit, maar geven bovenal kleur en sfeer aan je interieur. Dit boek is een ideale gids om elke kamer te decoreren met de meest geschikte planten. Wees creatief, zet bijvoorbeeld bij gebrek aan een vensterbank planten op een houten keukentrapje of maak zelf een plantenhanger van leer en messing. Gezellige interieurs Winnaar: Ilona van Dok, Bovenkarspel Ik wil graag kans maken op de extra prijs Gezellige interieurs, omdat ik vaak eerst een beeld nodig heb voordat ik aan de slag kan gaan in huis. Over het boek In het boek staan inspirerende foto s en projecten van gezellige interieurs. Zoals op de achterzijde staat: het zijn interieurs waarin ruwe materialen worden gecombineerd met zacht raffinement. Door accessoires wordt de inrichting comfortabel en knus. Copyright Planten in huis Over het boek Een leuker leven met minder plastic geschreven door Jessie en Nicky Kroon. Zoals op de achterzijde van het boek omschreven: denk je bewust te leven maar erger je je aan de hoeveelheid (plastic) afval en rommel die je om je heen verzamelt? Dan is dit boek voor jou. Nicky en Jessie delen hun belangrijkste lessen om een duurzame lifestyle te ontwikkelen en vertellen over hun successen én mislukkingen. In het boek staan tips wat je zelf kunt doen aan bijvoorbeeld je eigen afvalprobleem. Zo valt er te lezen: Ga eens na wat je op een dag eigenlijk aan afval hebt. Zijn er vooral (plastic) verpakkingen? Houd je altijd veel eten over? Koop je kleren die ongedragen in je kast belanden? Dit maakt het makkelijker om te bedenken waar je moet beginnen met reduceren. Kijk voor meer leuke tips op de website: of koop zelf het boek. Bezoek ook: Houd de basis wit, kies voor een spannende vloerbedekking of maak zelf een boekenkast. Maak een statement met kunst aan de muur. Ga voor een bijzondere lamp met prachtige houten meubels. Copyright Gezellige interieurs 16 De Koppeling Lente 2020 De Koppeling Lente

10 Nieuwe toekomst voor oude kapel Kapel krijgt functie als trouw & rouwlocatie Door de nieuwbouw van Martinus in de oude binnenstad van Medemblik, verloor de kapel van het voormalige klooster haar kerkelijke functie. Aan de horizon gloort vanaf april een nieuwe bestemming als monumentale plek voor gelegenheidsbijeenkomsten. De kapel dateert uit de beginjaren van de twintigste eeuw en is vanaf die tijd in gebruik geweest voor de katholieke eredienst. Het gebouw is altijd goed onderhouden en heeft een sfeervolle uitstraling, die zich prima leent voor gelegenheidsbijeenkomsten als trouw- en rouwdiensten. Margret Brandhoff, woonconsulente bij De Woonschakel, overhandigt de sleutels aan de heer Ton Kroezen. 18 De Koppeling Lente 2020 Eigenaar De Woonschakel heeft op 28 februari een huurovereenkomst gesloten met Medemblikker Ton Kroezen, die ruim 40 jaar elders woonde en sinds drie jaar terug is in de Radboudveste. Kroezen heeft zowel 26 jaar onderwijs- als 26 jaar horeca-ervaring, die elkaar precies de helft van die jaren overlapten. Hij en zijn vrouw Elly exploiteerden Duinpark Paasdal en Strandpaviljoen De KUSt in Wijk aan Zee. Multifunctioneel De huur van de kapel is voor Ton Kroezen een nieuwe uitdaging, die hij met veel enthousiasme vorm wil gaan geven. De heer Kroezen: In mijn visie is De Kapel een multifunctioneel gebouw, waar belangrijke momenten in het leven gevierd kunnen worden. Zowel in familiaire kring, als in kringen van gemeenschap. Het gebouw straalt intimiteit uit. Los van de buitenwereld, maar toch om de hoek. Een prachtige plek voor een huwelijksceremonie of voor de ondertekening van een samen levingsovereenkomst met symbolische aankleding. Hoe leuk kan het zijn om met een bootje aan te meren bij Martinus en dan als bruidspaar met je gasten naar de kapel te wandelen. In onze tijd van ontkerkelijking zal een andere belangrijke functie, de functie van afscheidsruimte kunnen zijn. Steeds meer mensen en hun nabestaanden hechten waarde aan een mooi afscheid, maar willen dat niet meer in de kerk doen. Zij zoeken daarvoor zo n plek als de kapel, die warmte en intimiteit uitstraalt. Een plek, waar ruimte is voor muziek, voor het uitspreken van teksten en voor stilte en meditatie. Daarna óók voor een borrel om het leven te vieren en om herinneringen op te halen. De kapel krijgt geen officiële horecastatus, maar wel de mogelijkheid om nevenschikkende horecafaciliteiten te kunnen bieden. Woordzoeker W N E Z I U H R E V K K L E D I N G R U P H S L E U T E L E O D R A A P S E O U D U N I B U D L O D I E H J I R V B S T S U W E B A L B L E G U E L V A F T P O O R T P Z A P E I S S A P G D A N T E W E A G N U N C P G V B O B I T I S U E K R A A N I H L F O T O E E C H O C O L A C N D E D A U E N P V H T R O U W E G S I P D U N N B A O R R D B U R E N O O T T A I T F G L O I A O F D E H M E Z E B S S M O G E K J A O L L P I A N O A D G A S T N L R D B S E E F T R U U S B O L L I E F E I F H G G D U D E U R S L O T P N E V N E U S N E A C H T R E R R U U H G M G E I U L V R E D E N W O O N V I S I E L S K R E W G E O V I O V A H O B B Y R AANHANGER DUN HUURAANPASSING OUD TROUW OPLOSSING ACHT ELF 2X INTERIEUR PAGO TRUUS AFBOUW ELKE KAP PASSIE UUR De Woonschakel AFVAL EPA KAST PIANO VER Communicatie De BEVRIJDING woorden zitten FOTO horizontaal, KLEDING verticaal en diagonaal in PLANT alle richtingen in VERHUIZEN de puzzel verstopt. Postbus Ze 72 kunnen BEWUSTelkaar overlappen. GELD Zoek KLEUR ze op en streep ze af. De PLASTIC overblijvende letters VERKOOP vormen achter 1670 elkaar AB Medemblik gelezen BEZEM de oplossing. GFT KRAAN POORT VLEUGEL of per naar: BOEK GOTEN KUS ROUW VOEGWERK BOL AANHANGER GVB LEEFBAARHEID HINTS SEEF POORT VOLGT o.v.v. Oplossing woordzoeker de Koppeling BUREN HAVO LOD SLEUTEL VREDE ACHT HOBBY ROUW CHOCOLA HINTS MEETMIDDAG SUND VRIJHEID AFBOUW HUIS SEEF CLUB HOBBY NIBUD SPAARDOEL WOONVISIE DEURSLOT AFVAL HUIS OORLOG HUUR SPEELGOED SLEUTEL ZUID DOOS BEVRIJDING HUUR OOST HUURAANPASSING TOON SUND BEWUST INTERIEUR SPAARDOEL OPLOSSING: BEZEM KAP SPEELGOED BOEK KAST TOON BOL KLEDING TROUW BUREN KLEUR TRUUS CHOCOLA KRAAN UUR CLUB KUS VER DEURSLOT LEEFBAARHEID VERHUIZEN DOOS LOD VERKOOP DUN MEETMIDDAG VLEUGEL ELF 2x NIBUD VOEGWERK ELKE OORLOG VOLGT EPA OOST VREDE FOTO OUD VRIJHEID GELD PAGO WOONVISIE GFT PASSIE ZUID GOTEN GVB HAVO PIANO PLANT PLASTIC Twee extra prijzen! Vermeld bij de oplossing of u in aanmerking wilt komen voor de extra prijs. En geef aan naar welk boek uw voorkeur uitgaat en waarom. Oplossing woordzoeker De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. Woordzoeker 1e prijs e prijs - 25 Stuur de oplossing van de woordzoeker voor 1 mei 2020 naar De Woonschakel en vermeld hierbij uw naam en adres: Prijswinnaars puzzel Winter 2019 Totaal aantal inzendingen: 122 Oplossing: Woonruimteverdeling 1e prijs - 25: M.C.E. van Bergen, Hauwert 2e prijs - 20: D. Manshanden, Medemblik 3e prijs - 15: L.C. Prade, Grootebroek De Koppeling Lente

11 Kantoren gesloten Op vrijdag 22 mei 2020 zijn de kantoren van De Woonschakel de hele dag gesloten. Op donderdag 4 juni 2020 zijn de kantoren van De Woonschakel vanaf uur gesloten. Voor technische spoedeisende zaken kunt u bellen via De Woonschakel Westfriesland Randweg 11a 1671 GG Medemblik Maandag t/m vrijdag uur uur Locatie Bovenkarspel Middenweg KP Bovenkarspel Maandag t/m vrijdag uur uur Telefoon Postadres Postbus AB Medemblik Locatie Obdam Dorpsstraat HL Obdam Maandag t/m vrijdag uur... Storing cv-installaties, wtw-units, mechanische ventilatieboxen, rook- en CO-melders en zoninstallaties: Cv installateur ESNW Storing verwarming Rigtershof: Schouten Techniek Glasreparatie / glasbreuk Services en diensten Voor vragen over verhuizen, serviceabonnement, huurtoeslag, glasverzekering en zelf aangebrachte voorzieningen kunt u terecht op onze website: Woonmatch West-Friesland De Koppeling is een uitgave van De Woonschakel en verschijnt vier keer per jaar. Redactie en fotografie: De Woonschakel, Communicatie Vormgeving en druk: Venhuis Communicatie Producties Copyright: De Woonschakel Volg ons op: thuis in westfriesland Meterkastkaart METERKASTKAART Contactgegevens De Woonschakel Hoofdkantoor Medemblik Randweg 11a Als bijlage bij De Koppeling ontvangt u de nieuwe meterkastkaart. Hang deze op in uw meterkast. Op deze kaart staan belangrijke telefoonnummers en instructies over wat u zelf kunt doen tijdens een storing. Denk vooruit, weet wat u doet in nood GG Medemblik Maandag t/m vrijdag uur uur Klantenservice Storingen technische installaties Energie Service Noord West (ESNW) Brandmelders, cv-ketel, mv-installatie, radiatoren, thermostaat, warmtepomp, warm water, wtw-units en zoninstallaties. Schouten Techniek Alleen voor woongebouw Rigtershof, Grootebroek MV-installatie, radiatoren, thermostaat en warm water. Schermer Installatietechniek Alleen voor woongebouw Koggenlandhuis, Midwoud MV-installatie, radiatoren, thermostaat en warm water. Riool verstopt Ontstoppingsbedrijf Michel Doorn Voor dit reparatieverzoek heeft u een serviceabonnement nodig. Geen abonnement? Afsluiten kan via Glasreparatie In geval van glasschade Wat kan ik doen tijdens een storing? Stroom Schakel alle elektrische apparaten uit. Haal stekkers van apparaten uit het stopcontact. Houd vriezer en koelkast dicht. Sluit bij kou ramen en deuren. Gas Sluit de hoofdgaskraan en apparaten die gas gebruiken af. Houd ramen en deuren gesloten. Storing voorbij? Sluit niet zelf het gas weer aan. Schakel hiervoor uw nutsbedrijf in. Water In geval van storing en bij verontreiniging Wie bel ik wanneer? Spoedgeval 112 Politie, maar geen spoedgeval Nationaal storingsnummer stroom en gas Locaties Bovenkarspel en Obdam Zie achterzijde van De Koppeling of bezoek voor actuele adresgegevens en openingstijden. Postadres... De Woonschakel, Postbus 72, 1670 AB Medemblik thuis in westfriesland Tip: volg bijvoorbeeld de Veiligheidsregio op Facebook en Twitter Maart 2020 Foto: Jacqueline van Kerkhof