zaterdag 28 maart 2020

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zaterdag 28 maart 2020"

Transcriptie

1 District Noord- en Midden Limburg NBB R. Jetten, Technisch Coördinator district Aan de contactpersonen, de secretarissen, Districtsbestuur ter kennisname Reuver, Dames en Heren, Hierbij nodigen wij een (max. twee) vertegenwoordig(st)er van het technisch kader van uw vereniging uit om de technische zaken in het district te evalueren en de zaken voor het komende jaar te bespreken. In deze vergadering worden meningen uitgewisseld en achtergrondinformatie gegeven om tijdens de districtsvergadering sneller besluiten te kunnen nemen m.b.t. technische zaken. Alle voorstellen voortkomend uit deze TeCo vergadering zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de clubs in de aanstaande voorjaars ALV d.d De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 28 maart 2020 aanstaande. De aanvang is 10:00 uur in Multifunctioneel Centrum (MFC) Kerkeböske, Adres: Aan de Koeberg 3, 5988 NE te Helden. Uw aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld, ook als uw vereniging niet deel heeft genomen aan de district activiteiten. Mocht uw vereniging niet in staat zijn een vertegenwoordig(st)er af te vaardigen, willen we U vragen om zich a.u.b. voor 22 maart 2020 af te melden. Dit kan per naar het adres van het district, te weten De agenda luidt: 1. Opening door de voorzitter Rob Jetten 2. Toevoegingen aan de agenda vanuit de vergadering 3. Mededelingen van de voorzitter en de DKL a. Finale knock out beker (Leudalkwartier Klaver Elf) b. Website en adres district c. V4 rekenprogramma problemen d. Opleidingen district / kwetsbaarheid kader 1. BVC cursus (vervanging CLA); loopt nog niet en NBB gaat dit vervangen 2. CLB cursus; resultaten 2019 cursus 3. Basis en gevorderden cursus rekenprogramma V4 4. Arbitrage opfris workshops e. Deelname 2 e divisie paren op 4/5 april en 25/26 april 2020 te Eindhoven f. Tweede speelmoment Midden-Limburg g. Activiteiten District NM-Limburg 4. Doornemen verslag vorige vergadering (bijgevoegd) 5. Jaarverslag DKL (+ evaluatie van de districts competities); input volgt nog a. Damesparen (welke niet doorgegaan is) b. Viertallencompetitie c. Open Parencompetitie d. Knock-out beker e. Districtsdag 6. Evaluatie cursussen en opleidingen a. BVC (niet gegeven)

2 b. CLB (gegeven door Loek, Leonie en Rob) c. Bijscholing arbiters (gegeven door Sjoerd) d. Evaluatie cursussen rekenprogramma (gevorderden (Patrick) en basis (Peter)) 7. Voorstellen districts competities seizoen a. Damesparen/Mixed paren; ideeën? b. Open paren op 1 centrale locatie in Venlo c. 4tallen in andere periode? 8. Bespreking wedstrijdkalender (wordt nagestuurd) 9. Beleidsplan; input competities a. Te weinig voortgang door problemen met te weinig mankracht b. Enquête district t.a.v. kader verenigingen; resultaten en discussie c. Enquête district t.a.v. wedstrijdvormen; resultaten en discussie 10. Rondvraag 11. Sluiting. Het is de bedoeling dat de vergadering rond 12.30u beëindigd is. Met vriendelijke groet, R. Jetten, voorzitter TeCo. Loek Veldman, DKL.

3 Gewijzigd Programma voor de kaderdag zaterdag 18 januari uur Ontvangst met koffie en cake uur Welkom door de voorzitter dhr. Gerard van de Ven uur Dhr. Henny Gervers; ledenwerving met behulp van een Kennismakingsclinic Zie de bijlage voor een toelichting uur Mw. Nancy de Boer; hoe ga je om met vrijwilligers Zie de bijlage voor een toelichting uur lunch uur Dhr. Ad Cosijn; spelregelbeleid op de club Zie de bijlage voor een toelichting District Noord en Midden Limburg Secretaris: A. van Cruchten Tel.nr. : uur Dhr. Fon Beerens; bridgen met tablets op de club Tablet bridge met live bridgen (45-60 min live bridgen door alle deelnemers) uur borrel De kaderdag wordt gehouden in: Heldens Dorpscentrum Het Kerkeböske. Aan de Koeberg NE Helden Tel En is gratis met uitzondering van de eigen consumpties. Rekeningnummer t,n,v, District Noord en Midden Limburg te Heel 1

4 Activiteiten district Noord en Midden Limburg seizoenen Dit document is samengesteld uit de stukken "Activiteiten district Noord en Midden Limburg seizoen " (dd ) en "Activiteiten district Noord en Midden Limburg en Bridgebond bridgeseizoenen " (dd ). Competities Het district organiseert in de seizoenen de volgende competities: - Viertallencompetitie; - Open parencompetitie; - Dames- / gemengde parencompetitie; - Knock-out beker. Daarnaast worden de volgende activiteiten ontplooid: - Districtsdag; - Toekomstdrive; - Verzorgen uitleg op verenigingsavonden of ALV inzake butler en/of viertallen; - Geven van uitleg over met de computer gedupliceerde spellen; - Ondersteuning geven bij het organiseren van drives d.m.v. technische adviezen en/of het beschikbaar stellen van materialen van het district (bridgemates / biddingboxen etc.); - Vrijwilligersdrive. Opleiding en begeleiding kader - Basiscursus NBB-rekenprogramma versie 4 ontwikkelen en verzorgen; - Cursus gevorderden NBB-rekenprogramma 4; - Bijscholingscursussen arbiters; - Extra dag begeleiding voor herexamen CLB-kandidaten; - BVC- en CLB verzorgen (CLB in 2020); - Begeleiding bij de modules BVC en CLB; - 1 Keer per 3 jaar organiseert het district een kaderdag. De volgende kaderdag (het district heeft een afwijkende definitie van kaderdag) vindt plaats in het seizoen en wel op 18 januari 2020; - Ondersteunen bridgeclubs op het gebied van onderwijs. Clubs koppelen aan docenten; - Ondersteunen bridgclubs m.b.t. het rankingsysteem; - Bijeenkomst bridgedocenten organiseren en regulier contact met de docenten onderhouden; - Opleidingsplannen van zowel middelbare scholen als basisscholen aan elkaar koppelen. Verzorgen van clinics op basisscholen en vervolg onderwijs. Clubondersteuning - Ondersteuning, begeleiding en advies geven aan noodlijdende clubs (Never Down Baarlo, Horn, Nicotinee) op basis statistieken NBB; - Het oprichten c.q. bevorderen van de oprichting van speelmomenten op de middag; - Clubs adviseren over opvang van cursisten ter vermijding van afvallers; - Informeren bij de hardst groeiende clubs naar verklaring van hun succes; - Ondersteuning van clubs bij hun wervingsactviteiten; - Faciliteren technische ondersteuning verenigingen.

5 Beleidsplan In de 2 e helft van het seizoen het huidige beleidsplan evalueren en bediscusieren hoe verder. Competities Verder uitwerken van het viertallen. Doel was, is en blijft om het viertallen op de clubs te stimuleren, zodat (doel) iedere club een of meerdere viertallenavonden in het competitie programma heeft opgenomen. In dit kader worden alle clubs benaderd. Er zijn 2 enquȇtes gehouden m.b.t de clubcompetitie en het kader daarvan, o.a. om beter te kunnen bepalen welke ondersteuning het district aan de verenigingen kan leveren. Opleidingsplan - Scholing om het bridgespel (beter) te leren; - Scholing voor het kader van de verenigingen om het spel beter te begeleiden; Bovenstaande is voor een groot deel al onder Opleiding en begeleiding kader opgenomen. E.e.a. staat tijdelijk on hold wegens het ontbreken van een onderwijsadviseur. Grijze clubs Contact opnemen en in contact blijven met de bridgeclubs uit het district, die geen lid zijn van de NBB. Doel is samenwerken en de krachten bundelen. Grijze clubs en leden daarvan kunnen door NML en haar verenigingen gefaciliteerd worden met o.a. technische kennis en materiaal. Een te directe benadering van grijze clubs kan voor een harde landing zorgen. Door een meer voorzichtige benadering, bijv. door technische ondersteuning of een bepaalde vorm van samenwerking aan te bieden, kan een relatie opgebouwd worden. Concreet zijn we bezig in Roerdalen, Heythuysen, Boxmeer en heeft tot succes geleid in Weert. Christoffelbridge probeert in Roermond grijze clubs aan te spreken en bij activiteiten te betrekken. Promotie van bridge Enkele aanvragen om subsidie te krijgen voor dit project zijn mislukt. Een nieuw plan van aanpak is opgesteld. Promotionele activiteiten, een zaak van zeer lange adem, zijn er op dit moment in Roermond, Venlo en Boxmeer en de directe omgeving van deze plaatsen. Algemeen - Optimalisatie informatievoorziening via website van het district; - Actualiseren overzicht potentiële bestuursleden; - Aanvragen en begeleiden van onderscheidingen.

6 Club competities Bridge 24 antwoorden Hoe tevreden zijn jullie met het eigen clubcompetitie programma? 24 antwoorden (54,2%) 8 (33,3%) (0%) 0 (0%) 3 (12,5%) Wordt er op de club een parencompetitie gespeeld? 24 antwoorden Ja Nee 95,8% Wordt er op de club een butlercompetitie gespeeld? 1/10

7 24 antwoorden 79,2% Ja Nee 20,8% Wordt er op de club een interne viertallen competitie gespeeld? 24 antwoorden 50% Ja Nee 50% Wordt er op de club ook individuele wedstrijden gespeeld (bv bij speciale drives)? 24 antwoorden 2/10

8 Ja Worden er nog andere competitie vormen gespeeld? Bijvoorbeeld Patton, Cross IMP, robber bridge, speciale feestdrives, etc? Zo ja, kunt U deze aub noemen en toelichten wanneer deze ingezet worden? 24 antwoorden Nee Bij de Paasdrive of jubilea Kerstdrive, Clubviertallen, Lentedrive en kroegendrive 1ste zondag v oktober. Paas-, kerst-, nieuwjaarsdrive Zomerladder, Herfstladder en een comp. om de Piet Janssen Bokaal, oprichter van onze club Laddercomp. Deze wordt gespeeld in de periode dat er viertallen comp wordt gespeeld bij de bond. Laddercompetitie, op deze manier wordt ervoor gezorgd dat iedereen elkaar ontmoet aan de bridgetafel. Neen feestdrive, zoals Kerstdrive en Paasdrive. Verder nog een herfstladder, omgekeerde ladder en de zomerladdercomp. Bekercompetitie over 7 zittingen nee speciale feestdrives: monopoly bridge, scrabble bridge top integraal ja, ladder op het eind vh seizoen zomeravondcompetitie, kerstdrive en paasdrive. met Pasen hebben we bv een drive met paaseieren winnen gehad; we hebben natuurlijk rondje Reuverse markt; etsdrive; zomerbridge is met gasten; Kerst een aparte activiteit Nee, in het verleden wel Patton en Cross IMP kerst eind wij zijn een passageclub en maken het niet te ingewikkeld Kerst- Paas en kroegenrive Zomerdrive buiten de deur, Kerst-, Karnaval- en najaarsdrive.allen top integraal Kertdrive en Ruitenboer 3/10

9 Feestdrives: Kerstdrive, Voorjaars/Pasen-drive, Kroegendrive Wat wordt als de leukste competitie vorm ervaren? Waarom? 22 antwoorden parencompetitie Clubkampioenschappen. Het wedstrijd gebeuren Kroegendrive. Participatie niet leden, meer gelegenheidsparen. Gezelligheid staat voorop en in tweede instantie competitie. Paren. 4-tallen wordt niet door iedereen gewaardeerd. Deze competitie wordt gecombineerd met ladderwedstrijden; handig ivm invallers. Paren Parencomp omdat met vaste partner gespeeld wordt en het bekend is. Iets nieuws stuit op tegenstand Parencompetitie. Gewoon lekker spelen zonder gedoe. Paren competitie Parencompetitie. De is voor de meeste deelnemers duidelijk. Paren; gewoonte Een groot gedeelte van de club speelt graag (misschien wel het liefst) viertallen. Eerlijker dan parenbridge. Mooiere spelvorm. Voor deze leden is parenbridge/butlerbridge ook prima, als we in twee groepen kunnen spelen. Parencompetitie. ik denk gewoon parenbridge, maar alle 'uitjes' worden ook altijd goed bezocht Paren, vanwege vooroordelen van een aantal leden tov viertallen en Butler Parencompetitie idem normale competitie Clubcompetitie. Is men als paar het meest bij betrokken, ook in de lagere lijnen. Parencompetitie. Is voor de meeste leden het meest vertrouwd. Gaan volgend seizoen tegelijk met de viertallenwedstrijden voor de anderen in de paren de butlerscore toepassen in de parencompetitie. de Club-ranking Paren. Andere vormen vinden de meesten niet leuk en komen dan ook niet 4/10

10 Wat wordt als de minste competitie vorm ervaren? Waarom? 22 antwoorden Geen andere competitievormen Clubviertallen (zie je aan het aantal afmeldingen) Zomercompetitie (komkommertijd, veel afmeldingen) Viertallen. Te groot krachtsverschil. Individueel Bij de laddercomp de start. Door loting worden paren willekeurig ingedeeld. Men wil niet in een hogere klasse spelen dan normaal 4-tallen. Je bent afhankelijk van een ander paar. Als de beste paren van de club met elkaar spelen weet de rest dat ze nooit hoog kunnen/zullen eindigen. Men ervaart het invullen van de resultaten als een hoop gedoe. 4-tallen en Butler. Vanwege de telling in IMPen en WP ze zien liever %, het noteren van de scores en invoeren in de bridgemate vinden ze ook niks. Individueel Hebben wij altijd gespeeld maar is nu op verzoek leden vervallen. Ook over de viertallencompetitie zijn de meningen verdeeld. Viertallen, m.n. mensen spelend in een lagere lijn hebben daar moeite mee Een gedeelte van de club wil liever niet te veel spellen spelen tegen (te) sterke tegenstanders en dan zeker niet in een viertallenwedstrijd (ondanks de handicap) viertallen, 4-tallen en Butler Sommigen vinden de kerstdrive en paasdrive leuk, anderen weer niet. we hebben het teambridgen (viertallen) waar iedereen nog een beetje aan moet wennen Butler omdat ondanks diverse malen uitleg het kwartje niet valt bij diverse leden Viertallen omdat er te grote verschillen zijn tussen de teams. idem Geen idee Districtsviertallen, men moet dan buiten de vaste lokaties kaarten. Intern viertallen. Veel leden snappen de scoretelling dan niet ondanks herhaalde uitleg en toelichting. Kozen toch vraag voor het vrije bridgen. Ook hebben we verschillende jaren naast het viertallen een butlertopintegraalcompetitie van 5 avonden gehouden. Jammer genoeg bleven er dan ook veel paren weg. Viertallen ivm: 1/ Het rekenwerk achteraf en 2/ Lang dezelfde tegenstanders. 5/10

11 Wij spelen tegenwoordig alleen nog parencompetitie Interne 4tallen De onderstaande vragen zijn alleen van toepassing als U een interne 4tallen competitie heeft. 23 antwoorden 47,8% Ja, ga verder naar de volgende sectie Nee, ga verder naar het einde 52,2% Interne 4tallen in detail Terug naar de interne 4tallen competitie, is deze verplicht en een vast onderdeel van de wedstrijdkalender? 13 antwoorden Ja Nee Naast de zomerladder com 7,7% 15,4% 7,7% 23,1% Niet direct verplicht. Naast Vast onderdeel van de wed was verplicht. Een aantal p niet verplicht, wel een vast Op dinsdag verplicht, ande 1/2 6/10

12 Met hoeveel 4tallen is deze afgelopen jaar gespeeld 12 antwoorden 25% 16,7% meer dan 20 58,3% In welke periode wordt de interne viertallen competitie gespeeld 12 antwoorden 25% 8,3% 16,7% 8,3% 16,7% 16,7% Januari-Februari Februari-Maart Maart-April April-Mei Mei-Juni Juni-Juli Juli-Augustus Augustus-September 1/2 Wordt er met een punten-handicap gespeeld (sterkere teams krijgen min-punten tov zwakkere teams) 13 antwoorden 7/10

13 23,1% 7,7% Ja Nee In meerdere groepen obv sterkte Een groep L ti d d A B Kruis de aspecten aan die van toepassing zijn op uw interne 4 tallen competitie 13 antwoorden Wordt als positief ervaren Duurt te lang Plezierige sfeer Goed georganiseerd Rommelig Gelaten Alleen de sterkste paren van de A-lijn meningen zijn verdeeld. nvt Er bestaat enige weerstand om eerder 0 (0%) 4 (30,8%) 4 (30,8%) 5 (38,5%) 6 (46,2%) 7 (53,8%) ge Hoe tevreden is men in uw vereniging over de interne 4tallen competitie? 12 antwoorden 8/10

14 6 6 (50%) 4 5 (41,7%) Hoe wordt de handicap bepaald? 11 antwoorden Op basis van (club/nbb) rating Op basis van speelniveau in externe (di Op basis van eigen bedachte formule Geen 0 (0%) 1 (9,1%) 1 (9,1%) 2 (18,2%) 3 (27,3% 3 (27,3% geen voorstel voor volgend jaar: KO beker ra nvt 1 (9,1%) 1 (9,1%) 1 (9,1%) Afsluiting Afsluitend; Wilt U aub Uw verenigingsnaam invullen zodat we bij vragen contact met Uw vereniging kunnen opnemen? 23 antwoorden 2 2 (8,7%) 1 (4,3% 1 0 A la Carte, BC Cuijk '71 BC Klaver El Bergense B.C. Brits Bridge Passagecl B.C. Melick BC Helden(2 BC Weert Bridgeclub N Never Down 9/10

15 Hartelijk dank Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google. Misbruik rapporteren - Servicevoorwaarden Formulieren 10/10

16 Enquete technisch kader NML Enquete is gehouden in de periode rond juli Er hebben 12 verenigingen gereageerd. Resultaten staan in Enquete : Aantallen voor gemiddelde club. De gemiddelde club heeft 106 leden. Er zijn 2 clubs met meerdere speelmomenten. Dee TC bestaat uit 4,8 leden, actief (??) kader WL 2,2, CLB 2,2, TCL 2,4, CLA/BVC 3,1. Opvallend is dat de 11 (dubbeltelling mogelijk) WL s geconcentreerd zijn in slechts 5 clubs. Elke club heeft wel een CLB er of WL er. 8 clubs bezoeken de arbitrage bijscholing. 9 clubs hebben een docent en/of organiseert een beginnerscursus. 4 clubs organiseren Thema bijeenkomsten. Protesten worden heel verschillend afgehandeld, sommigen hebben een commissie, anderen hebben niets geregeld, en er bestaat ad hoc afhandeling. Alle clubs werken met een team van personen die het aan/afmelden, arbitreren, uitslag publiceren ed verzorgen. 3 clubs gebruiken hierbij de ranking manager, dit onderwerp is duidelijk nieuw en soms ook nog in ontwikkeling / evaluatie. Bijna alle clubs organiseren een open drive. Wat betreft hulp: Dit is nodig bij de Ranking Manager en bij het organiseren van bridge cursussen. Verder geven clubs aan als er een specifieke vraag is dat ze de weg wel weten te vinden. Loek Veldman