INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN APPARTEMENT IBIZA PLAZA RENT-ALL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN APPARTEMENT IBIZA PLAZA RENT-ALL"

Transcriptie

1 INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN APPARTEMENT IBIZA PLAZA RENT-ALL De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden opgenomen in ons bestand en zullen uitsluitend voor de inschrijving van dit project worden gebruikt. Persoonlijke gegevens Aspirant huurder heer/mevrouw Partner / medehuurder heer/mevrouw Naam Voornamen (voluit) Geboorteplaats Geboortedatum Nationaliteit Banknummer Adres Postcode + woonplaats Telefoon privé Telefoon werk Beroep adres Burgerlijke staat O ongehuwd O geregistreerd partnerschap O gehuwd gemeenschap van goederen O samenwonend O gehuwd huwelijksvoorwaarden O gescheiden *) *) kopie echtscheidingsconvenant of voorlopige beschikking bijvoegen. Samenstelling van het huishouden Aantal inwonende kinderen Leeftijden Aantal andere inwonende Leeftijden Bent u (aspirant huurder) in loondienst? Financiële gegevens Zo ja, onderstaande stukken bij dit inschrijfformulier voegen: - bijgaande werkgeversverklaring aanvrager Pagina 1 van 8

2 Is uw partner/medehuurder in loondienst? - kopie van de 3 laatste salarisstroken - kopie van het bankafschrift van de laatste 3 salarisstortingen - kopie bankpas van hetzelfde rekeningnummer als het bankafschrift Zo nee, waaruit bestaat uw inkomen? O zelfstandige ondernemer, onderstaande stukken bij dit inschrijfformulier voegen: - bewijs inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand) - accountantsrapporten van afgelopen 2 jaar (getekend door accountant of boekhouder) - kopie laatste aangifte inkomsten-/vennootschapsbelasting - kopie bankafschrift zakelijke rekening (niet ouder dan 1 maand) O gepensioneerd- & uitkering, onderstaande stukken bij dit inschrijfformulier voegen: - verklaring van de verstrekkende maatschappij bijvoegen - kopie laatste jaaropgave(n), (pensioen, AOW) - kopie bankafschrift van de laatste storting(en) van uw pensioen of AOW (etc.) - kopie bankpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift O eigen vermogen, onderstaande stukken bij dit inschrijfformulier voegen: - verklaring van een bankinstelling en/of accountantsverklaring bijvoegen Zo ja, onderstaande stukken bij dit inschrijfformulier voegen: - bijgaande werkgeversverklaring aanvrager - kopie van de 3 laatste salarisstroken - kopie van het bankafschrift van de laatste 3 salarisstortingen - kopie bankpas van hetzelfde rekeningnummer als het bankafschrift Heeft u en/of uw partner financiële verplichtingen? Zo ja, welke: Wilt u gebruik maken van automatische incasso of betaald u middels handmatige overschrijving? O persoonlijke lening O doorlopend krediet O hypotheek huidige woning van lasten per maand van lasten per maand van lasten per maand O verkoopwaarde huidige woning ca. O alimentatieverplichting O anderszins, te weten: van lasten per maand.. O Automatische incasso (let op, hier zitten éénmalige kosten aan verbonden). O Handmatige overschrijving Pagina 2 van 8

3 Beschikt u thans over een zelfstandige woonruimte? Huidige woonsituatie Zo ja, O koopwoning O huurwoning Via woningcorporatie: Netto huurprijs per maand (indien huurwoning) (excl. voorschot servicekosten) Hypotheeklasten per maand (indien koopwoning) Heeft u huisdieren? /, namelijk Bespeelt u of één van uw /, namelijk gezinsleden een muziekinstrument? Voorkeur appartement Naar welk appartement gaat uw voorkeur uit? Verdieping Type appartement (1, 2 of 3) 1 e voorkeur huisnummer 2 e voorkeur huisnummer Indien de woningen van uw voorkeur allemaal geopteerd c.q. verhuurd zijn, wenst u dan voor één van de andere huisnummer in aanmerking te komen? Vakantie Bent u de komende periode nog afwezig i.v.m. vakantie, zo ja, wanneer? Bent u eventueel gedurende deze periode bereikbaar, zo ja, waar? Algemene inschrijfbepalingen Ondergetekende verklaart dat alle vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord. Het inschrijfformulier dient voorzien te zijn van een kopie van uw paspoort c.q. identiteitsbewijs, eventuele verblijfsvergunning (voor- &achterzijde), uittreksel bevolkingsregister en de gevraagde inkomensgegevens. Aan de ondertekening van dit formulier kan geen enkel recht op toewijzing van een woning worden ontleend, u wordt uitgenodigd aan de hand van uw ingevulde voorkeur. Er wordt rekening gehouden met de gekozen huisnummers, echter kunnen wij niet garanderen dat wij aan deze keuze kunnen voldoen. Dit inschrijfformulier heeft een geldigheidsduur van één jaar na datum van inschrijving. Na deze termijn kan op verzoek verlengt worden. Aanvrager verklaart zich ermee bekend dat een huurovereenkomst te allen tijde wordt aangegaan voor een periode van tenminste één jaar. Pagina 3 van 8

4 Aanvrager is ermee bekend dat de op dit formulier vermelde gegevens worden opgenomen in een persoonsregister als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Alle appartementen van Ibiza Plaza RENT-ALL worden opgeleverd met een basis keuken, wanneer u eerste huurder bent kunt u tegen meerwerk (verrekend met de huurprijs) een keuze maken uit een (beperkt) aantal upgrades. De keuze in een upgrade van opties kan tot 01 mei 2018 worden doorgevoerd. Wanneer verhuurder 01 mei 2018 geen wijzigingen heeft ontvangen, maakt verhuurder keuze in eventuele upgrades. Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verhuurder verplichten zich niet tot huur of verhuur. Wanneer verhuurder en huurder overeenkomen te verhuren en te huren, is bij huurder bekend hij dan wel zij vóór officiële sleuteloverdracht twee maanden kale huur aan waarborgsom op door verhuurder aangegeven bankrekening heeft gestort. Wanneer deze waarborgsom niet tijdig, te weten vóór sleuteloverdracht aanwezig is op verhuurders aangegeven bankrekeningnummer, vindt officiële sleuteloverdracht niet plaats. Alleen volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren kunnen in behandeling worden genomen. Door het ondertekenen van dit formulier verklaart u zich akkoord met bovenstaande algemene inschrijfbepalingen. Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Plaats Datum Aspirant huurder Partner / medehuurder Dit formulier dient ingeleverd te worden per mail of per post bij: Eivissa C.V. Mevrouw W.M. van der Voort Mevrouw Mariska ter Schuur Verspycklaan CR Naaldwijk Pagina 4 van 8

5 Werkgeversverklaring aanvrager (In te vullen door gevolmachtigde van de werkgever, niet zijnde de werknemer zelf) De ondergetekende: Naam gevolmachtigde Bedrijfsnaam Adres Postcode en vestigingsplaats Verklaart hiermee dat: Naam werknemer Functie werknemer Sinds bij bovengenoemd bedrijf in vaste dienst is. Het bruto jaarsalaris van de werknemer bedraagt Vakantiegeld Provisie Tantième 13 e maand Gratificatie Anderszins, te weten: Plaats d.d. Firmastempel Pagina 5 van 8

6 Werkgeversverklaring partner (In te vullen door gevolmachtigde van de werkgever, niet zijnde de werknemer zelf) De ondergetekende: Naam gevolmachtigde Bedrijfsnaam Adres Postcode en vestigingsplaats Verklaart hiermee dat: Naam werknemer Functie werknemer Sinds bij bovengenoemd bedrijf in vaste dienst is. Het bruto jaarsalaris van de werknemer bedraagt Vakantiegeld Provisie Tantième 13 e maand Gratificatie Anderszins, te weten: Plaats d.d. Firmastempel Pagina 6 van 8

7 Verklaring huidige eigenaar / beheerder (In te vullen door gevolmachtigde van de huidige eigenaar / beheerder) De ondergetekende: Naam gevolmachtigde Bedrijfsnaam Adres Postcode en vestigingsplaats Verklaart hiermee dat: Naam werknemer Sinds Huurder is van de woning De netto huurprijs bedraagt te per maand (excl. voorschot servicekosten). De huurder betaalt de huur steeds tijdig en heeft geen achterstand in zijn/haar betalingsverplichtingen. Plaats d.d. Firmastempel Pagina 7 van 8

8 Verklaring hypotheeknemer (In te vullen door gevolmachtigde van de hypotheeknemer) De ondergetekende: Naam gevolmachtigde Bedrijfsnaam Adres Postcode en vestigingsplaats Verklaart hiermee dat: Naam hypotheekgever Sinds Eigenaar is van de woning De hypotheeklasten bedragen te per maand. De huurder betaalt de hypotheeklasten steeds tijdig en heeft geen achterstand in zijn/haar betalingsverplichtingen. Plaats d.d. Firmastempel Pagina 8 van 8