Trivizier. Invictus Games A life changing moment

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trivizier. Invictus Games A life changing moment"

Transcriptie

1 Trivizier Belangrijke mededeling Belastingservice. Zie pag. 22 Werd geld van VUT-equivalent misbruikt? Kromhout barst uit zijn voegen ISAF-veteraan vaak positief Invictus Games A life changing moment jaargang 75 nummer 4 april

2 COLOFON Verschijnt 10 maal per jaar issn Te controleren minimale oplage: exemplaren REDACTIE Daniel Lameriks en Peter REDACTIEMEDEWERKERS Jacques van Hulsen, Flip Lodesteyn, Ronald van Riel en Jef Stassen VORMGEVING Studio VBM, Studio Kaap DRUK Senefelder Misset, Doetinchem VERANTWOORDELIJKHEID Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van redactionele artikelen. De redactie behoudt zich het recht voor om nietredactionele artikelen in te korten of te weigeren. Aan de inhoud van de Trivizier kunnen geen rechten worden ontleend. Overname van artikelen alleen na verkregen toestemming van de redactie en met bronvermelding. LIDMAATSCHAP Leden van de VBM kunnen op elk gewenst moment hun lidmaatschap opzeggen. Bij een opzegging voor 1 december van een jaar eindigt het lidmaatschap op 31 december van dat jaar. Opzeggingen die in de maand december worden ontvangen worden pas op 31 december van het daaropvolgend jaar geëffectueerd. ABONNEMENTEN Abonnementen voor-niet-leden van de VBM kosten 9,65 per kwartaal (bij vooruitbetaling). VBM DEN HAAG (BEZOEKADRES) Ametisthorst HN Den Haag VBM DEN HELDER (BEZOEKADRES) Havengebouw, kamer 4-12 Het Nieuwe Diep AD Den Helder POSTADRES Postbus AA Den Haag SOCIALE MEDIA twitter.com/mijnvbm TELEFOON/ ADRES of MDTN (sterretje dan nummer) * Fax 070 Aangesloten bij het Ambtenarencentrum (AC) SOCIALE MEDIA KOPPEN Volkskrant legt vinger op zere plek: veiligheidsbeleid bestaande uit wensdenken en morele superioriteit is veel goedkoper... twitter.com/mijnvbm facebook.com/mijnvbm Download de VBM-app. Verkrijgbaar in de App Store, Google Play, vbm.info en bbtv.nl In deze Trivizier vindt u op verschillende pagina s QR-buttons. Scan deze buttons met de QR-reader op uw smartphone/ tablet. Nog niet op uw device, download dan de (I-nigma)app. Bonden schakelen AAC in Defensie en de vakbonden zijn het niet eens over een afspraak uit het arbeidsvoorwaardenakkoord Het gaat om de vorming van een nieuwe employability-organisatie. Lees verder op pagina 4 Dit wil je niet missen Uruzgan-veteraan Toninho Norden adviseert mensen om de Invictus Games te bezoeken. Voor veel deelnemers zijn de Invictus Games een life changing-moment. Lees verder op pagina 9 Uitleg over de vrije lijst Mag bij een MC-verkiezing een zogenaamde vrije lijst opgesteld worden? En zo ja, moeten er dan per kandidaat 30 (steun) handtekeningen worden verzameld? Jef Stassen geeft uitleg. Lees verder op pagina 10 Uitzonderingen VKBD mogelijk Juristen van de VBM staan regelmatig leden bij met problemen omtrent de tegemoetkoming woon-werkverkeer. Uitzonderingen op de regel zijn wel degelijk mogelijk. Lees verder op pagina 12 Kromhoutkazerne loopt over Verontrustende geluiden van onze leden op de Kromhoutkazerne. Probeer maar eens een parkeerplaats te vinden. En vervolgens een werkplek! Lees verder op pagina 15 VUT-equivalente premie Paul Eijkelenkamp onderzoekt de wijze waarop Defensie het geld van de VUT-equivalente premie heeft gebruikt. Een nieuwe rechtszaak? Lees verder op pagina 23

3 IN DEZE TRIVIZIER IK BEN... 6 Invictus Games 2020 De vijfde editie van de Invictus Games vindt in mei plaats in Den Haag. Aan dit grote, internationale sporttoernooi nemen fysiek en/of mentaal gewonde militairen deel. 16 Zo veel mogelijk rondes pakken Obstacle races? Crossfit? Trailrunning? Nee, allemaal fout: de snelst groeiende sport van de afgelopen jaren is e-sports. Zeven militairen van de marine vormen sinds kort het eerste e-sports team van Defensie. 21 Veel ISAF-veteranen positief ISAF-veteranen geven gemiddeld het cijfer 7,8 voor hun welzijn. Twee derde geeft een 8 of hoger, 13% geeft een 6 of lager, blijkt uit onderzoek. Rubrieken: 4 Kort actueel 22 Belastingservice 5 Debies visie 23 Geachte redactie 11 Column Flip Lodesteijn 28 Familieberichten 14 Memo 28 VBM in het nieuws 18 Overleg Bestuursstaf 29 Verenigingsnieuws 18 Overleg DMO 30 Vraag en aanbod 20 Overleg DOSCO 31 Puzzel 21 Korte berichten 32 Wat doet uw bond voor u? Natalie van Os (49) en ik werk sinds 1998 bij de VBM als jurist. Wat deed je hiervoor? Ik werkte vanaf september 1997 via een uitzendbureau bij de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV). Vanaf 1 januari 1998 ging de VBM samenwerken met de NOV en kreeg ik een arbeidsovereenkomst aangeboden. Je hebt in die 22 jaar talloze leden kunnen helpen. Maar zitten er ook minder leuke kanten aan het werk als jurist? Ja, wanneer sommige dingen juridisch niet haalbaar zijn, bijvoorbeeld als het niet lukt om voor mensen een WIA-uitkering te krijgen, omdat bepaalde pijnklachten medisch niet objectiveerbaar zijn. Terwijl als je dan naar zo iemand kijkt, je ziet dat iemand niet kan werken. Wat heeft het meest indruk op je gemaakt? De dag dat ik mee mocht op een fregat. Op dat moment realiseerde ik me pas echt hoe het er aan boord van zo n schip aan toe gaat. Ik kreeg op dat moment nog meer respect voor de mensen die werken bij Defensie. Wat zijn je hobby s? Leuke dingen doen met mijn gezin, paardrijden, uit eten gaan, op vakantie gaan, kortom genieten van het leven.

4 KORTE BERICHTEN OVERLEG DEFENSIE EN VAKBONDEN AANGEPAST Defensie en de vakbonden hebben besloten om tot en met 6 april de formele vergaderingen te annuleren aangepast in verband met COVID-19. Partijen willen echter niet dat alle gesprekken stil komen te liggen. Over onderwerpen die zich daarvoor lenen wordt verder gesproken via een conference call of andere digitale hulpmiddelen. Per week zal worden bezien of het formele overleg weer kan worden opgestart. Dit besluit is afhankelijk van richtlijnen van het RIVM rondom COVID-19. Deze tijdelijke werkwijze kan er toe leiden dat er vertraging ontstaat in de voortgang van dossiers. GESCHIL EMPLOYABILITY-ORGANISATIE Defensie en de vakbonden zijn het niet eens over een afspraak uit het arbeidsvoorwaardenakkoord Het gaat om de vorming van een nieuwe, uniforme employability-organisatie. We hebben het verschil van mening voorgelegd aan de Advies- en Arbitragecommissie (AAC). Tijdens de (laatste) discussies bleek dat Defensie een heel andere opvatting heeft over de employability-organisatie dan de centrales (de bonden). De centrales zijn van mening dat er één organisatie zou moeten worden ingericht, waarin alle medewerkers ondergebracht zouden moeten zijn. Defensie wil nadrukkelijk de randvoorwaarde opnemen dat de uitkomst van de reorganisatie ook kan betekenen dat de employability-organisatie onder de defensieonderdelen ressorteert. Het lijkt misschien een nuanceverschil maar dat is het niet. De centrales zijn van mening dat de employability-organisatie de medewerker centraal moet stellen. Defensie zet daarentegen het organisatiebelang prominent neer. Als krijgsmachtdelen hun eigen medewerkers kunnen aansturen, zal al snel blijken dat het óf blijft bij op meerdere manieren te interpreteren afspraken, óf het leggen van prioriteit bij wat het defensieonderdeel zeker in tijden van krapte belangrijk vindt. Dat daardoor ook verschillen tussen krijgsmachtdelen gaan ontstaan is met zekerheid te voorspellen. De AAC zal een voor alle partijen bindende uitspraak doen. Kijk voor meer informatie op TRIVIZIER DIGITAAL ONTVANGEN? Wilt u de Trivizier voortaan liever digitaal ontvangen in plaats van op papier? Dat kan. Geef uw mailadres en uw registratienummer dan door aan en schrijf erbij dat u de Trivizier alleen nog digitaal wilt ontvangen. Hoe werkt het? Telkens als er een nieuwe Trivizier verschijnt, sturen we u een link waar u de Trivizier kunt lezen. Let er dan wel op, dat wanneer in de toekomst uw mailadres verandert, u die wijziging moet doorgeven aan 4 Trivizier

5 JEAN DEBIE VERKIEZINGSDATA MEDEZEGGENSCHAP BESTUURSSTAF Centrale Organisatie Integriteit Defensie 6 april CZSK Geneeskundige en Personele Zorg 13 april 2020 Surface Assault & Training Group (tussentijds) 13 april 2020 Koninklijke Marine Technische Opleidingen 30 april CLAS HQ 1 GE/NL Corps 29 april CLSK Air Operations Control Station Nieuw Milligen 22 april DMO Directie Inkoop 1 april 2020 DMO Wapensystemen 28 april 2020 Arbeidsvoorwaardenoverleg en employability-organisatie Veel leden hebben vragen over de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe loongebouw. Dat begrijp ik. De vakbonden spreken inmiddels formeel met de werkgever over de uitwerking van de arbeidsvoorwaardenafspraken over een nieuw loongebouw en een vereenvoudigd stelsel van toelagen voor militairen. De afgelopen maanden is er informeel thematisch gesproken over het waarderen van functies en over vormen van belonen bij andere overheids- en marktsectoren. Ook zijn bezoldigingsstelsels geanalyseerd. De bonden hebben met de werkgever afgesproken om eerst de gesprekken over het nieuwe loongebouw te voeren aan de hand van verschillende thema s. Deze thema s zijn (onder andere) het waarderen van functies, de bijzondere positie van de militair, rang versus functiebezoldiging en toelagen. Tijdens dit overleg is ook de tijdlijn besproken. Er wordt inmiddels wekelijks overleg gevoerd. Daarbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de vraag waaraan het functiewaarderingssysteem voor het nieuwe loongebouw moet voldoen en in hoeverre het huidige systeem daarin voorziet. Of deze gesprekken de komende maanden met dezelfde intensiteit gevoerd kunnen worden of dat maateregelen tegen het corona-virus roet in het eten gooien, kan ik niet voorspellen. De VBM zet in op een (ver)nieuw(d) functiewaarderingssysteem waarin het operationele werk van de krijgsmacht en de daarbij behorende militaire competenties worden gewogen. De komende weken zullen we intensief formeel en informeel spreken met als doel de invoering van een nieuw loongebouw voor militairen op 1 juli Iets anders. In het arbeidsvoorwaardenakkoord van 2017 is de volgende afspraak gemaakt: Om het [ } recht van scholing ten behoeve van talentontwikkeling en de ondersteuning naar werk buiten de defensieorganisatie voor burgers en militairen te garanderen, wordt een nieuwe, uniforme employability-organisatie ingericht. [ ] Met een mandaat, dat wordt ingevuld in nauwe samenwerking tussen lijnmanager, bevoegd gezag en employability-begeleider, maakt de employability-organisatie afspraken met de medewerker die rechtspositioneel verbindend zijn. Na maanden van discussie met de werkgever over de inrichting van deze employability-organisatie moeten we het verschil van opvatting nu ter arbitrage voorleggen aan de Advies- en Arbitragecommissie, zoals u op de pagina hiernaast kunt lezen. Wij zijn zeer teleurgesteld dat deze stap nodig is, omdat de werkgever zich niet wenst te houden aan onze gezamenlijke arbeidsvoorwaardelijke afspraak.

6 INTERVIEW Invictus Games: onoverwinnelijke vechtlust De vijfde editie van de Invictus Games het eerste lustrum vindt in mei aanstaande plaats in Den Haag. Aan dit grote, internationale sporttoernooi nemen fysiek en/of mentaal gewonde militairen deel, die het in verschillende sportdisciplines tegen elkaar opnemen. Luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif is voorzitter van de Invictus Games We spraken hem in het Haagse Zuiderpark; straks hét epicentrum van al het sportgeweld. 6 Trivizier

7 Hoe heeft de organisatie u weten te strikken voor het voorzitterschap? Ik ben eigenlijk niet gevraagd, maar het is min of meer bij toeval op me afgekomen. Op universiteit Nyenrode gaf ik les aan studenten die de masterclass Sportmanagement volgden. Met twee collega-docenten trokken we de stoute schoenen aan: zullen wij de organisatie op ons nemen en de Invictus Games naar Nederland halen? Daarop ontvingen we een uitnodiging van het chique Invictus-comité in Engeland (waar bijvoorbeeld ook prins Harry deel van uitmaakt). Onze plannen vielen blijkbaar in goede aarde, want al snel daarna kregen we groen licht. waarbij scholen participeren; zo brengen we oorlog, vrede en vrijheid onder de aandacht van de jongste generatie. Tevens kunnen bezoekers een bijzondere ervaring ondergaan: in een simulator kun je meemaken hoe het is om een oorlogsgebied in te stappen, waar je al dan niet gewond uit kunt komen. Ook zullen er in het park bands optreden en demonstraties worden gegeven. Invictus is dus veel meer dan sport alleen. C-LAS De Kruif neemt afscheid (2016) Waarom is er uiteindelijk voor Nederland, en specifiek voor Den Haag gekozen? Het Zuiderpark is een fantastische locatie: er is ruimte genoeg om alle sporten te faciliteren en het park ligt erg centraal, met bijvoorbeeld openbaar vervoer en hotels op loopafstand. Daarnaast zorgen we ervoor dat de Invictus Games 2020 zoveel mogelijk duurzaam zijn. Zo komen er geen diesel-aggregaten, maar groene stroom-aansluitingen. Ook gaan we 25 waterputten slaan, zodat er vaste toiletten geplaatst kunnen worden. Deze faciliteiten zullen ook na het evenement permanent in het park blijven. Zo slaan we meerdere vliegen in één klap. Hoe verlopen de voorbereidingen tot nu toe? Zijn er knelpunten? Het is een ontdekkingsreis, want alles is feitelijk nieuw voor ons dit is immers de eerste keer Invictus in Nederland. We gaan steeds vier stappen vooruit en twee terug. Maar door de enorme maatschappelijke steun zijn er weinig echte tegenvallers. We kunnen bijna overal op goodwill rekenen en veel partners zetten zich belangeloos in, van bestuursleden tot bijvoorbeeld commissaris van aanbeveling Maarten van der Weijden. Er is een begroting van 17 miljoen euro becijferd voor de gehele Games. Van dat bedrag komt het allergrootste deel van sponsoren uit binnen- en buitenland. Dit jaar staat ook in het teken van 75 jaar bevrijding. Zien we daar iets van terug op de Invictus Games? Absoluut. In de openings- en sluitingsceremonie, waar onder meer minister-president Mark Rutte en koning Willem- Alexander bij aanwezig zullen zijn, wordt daarbij stilgestaan. Er zal aandacht zijn voor de thema s vrijheid en verzoening. Daarnaast zullen er groepen schoolkinderen uit het hele land naar de Games komen. We hebben een groot project opgezet CV Mart de Kruif 1958 geboren te Apeldoorn 1977 KMA te Breda (cum laude) 1991 Hogere Militaire Vorming 1999 Commandant Limburgse Jagers te Seedorf 2002 US Army War College 2007 Brigadegeneraal, Commandant 43e Mechbrig 2008 Generaal-Majoor, Commandant ISAF 2011 Luitenant-Generaal, Commandant Landstrijdkrachten 2020 Voorzitter Invictus Games Trivizier 7

8 INTERVIEW Teampresentatie van de Nederlandse deelnemers aan de Invictus Games 2020 U bent commandant geweest van ISAF in Afghanistan. Kent u deelnemers van de Invictus Games die toen onder uw bevel stonden? Zeker. Er doet bijvoorbeeld een zwemmer mee die tijdens zijn ISAF-uitzending op een bermbom reed. Hij mist een oog en heeft hersenbeschadiging opgelopen. Daarnaast ken ik veel sporters nog van de Grebbeberg Masters waar ik aan meedeed; dat is een sportdag voor en met gewonde veteranen. mensen is; na een heftige gebeurtenis toch blijven knokken voor het leven. Wat zijn uw toekomstplannen als de Games straks achter de rug zijn? Ik kijk wel wat er op me afkomt. Ik ben ook nog voorzitter van een voetbalclub bij mij in de Achterhoek. In de kantine zitten en een biertje drinken vind ik ook niet onbelangrijk. Wat mogen we beslist niet missen op Invictus 2020? In 2018 was ik bij de Invictus Games in Sydney. Ik heb daar de hele middag bij het atletiek zitten kijken daar zie je de ware aard van Invictus (vrij vertaald als onoverwonnen ; het symbool voor de vechtlustige geest). Er wordt tijdens de wedstrijd werkelijk álles gegeven voor het mooiste resultaat. Daarna komen familie en vrienden het parcours op voor uitbundige felicitaties, prachtig om te zien. Ook het rolstoelbasketbal is een van m n favorieten. Dat gaat er hard aan toe, en het is visueel een spektakel van jewelste. Wat kunnen wij leren de deelnemende sporters? Het enorme lef dat zij uitstralen. Maar ook het risico dat ze durven nemen om toch onbegaanbare paden op te gaan. Invictus laat zien wat de kracht van Tickets Tickets voor de Invictus Games 2020 koop je op invictusgames2020.com/tickets. Voor veteranen is er een speciale ticket-regeling. Deze tickets zijn te boeken (voor veteranen én partners) via veteraneninstituut.nl/ontmoeten/sport/invictus Trivizier

9 Uruzgan-veteraan Toninho Norden: Gaan kijken is het beste wat je kunt doen Toninho Norden deed mee aan de Invictus Games in Londen (2013) en Orlando (2016). Norden verloor in 2008 beide benen bij een aanslag met een IED nabij Deh Rawod, Afghanistan. Die aanslag kostte Mark Schouwink en Dennis van Uhm het leven; Roger Hack raakte zwaargewond. Na zijn revalidatie ging Norden uitdagingen zoeken. Die vond hij (onder andere) in de Invictus Games. Bankdrukken is zijn voornaamste sport, maar Norden deed ook mee met kogelstoten, zitvolleybal en rolstoelbasketbal. Nu de Invictus Games in Nederland gehouden worden, adviseert hij iedereen om vooral te gaan kijken. De sfeer is eigenlijk heel indrukwekkend. De eerste keer dat ik meedeed, in Londen, vond ik het best aangrijpend. Allemaal mensen die hetzelfde hebben als wij. Je raakt heel snel in gesprek met iemand uit Amerika of Canada. De sport bracht ons allemaal samen. Natuurlijk had ik de drang om te winnen, maar eigenlijk maakt dat op de Invictus Games niet zo veel uit. Je bent vooral heel trots dat je dit mag doen en voor je land mag uitkomen. De meeste collega s die gewond zijn geraakt zijn gerepatrieerd en hebben daarna nooit meer iets kunnen doen als militair. Dit is een manier waarop we ons weer van onze beste kant kunnen laten zien. Is het goed dat de Invictus Games in Nederland gehouden worden? Voor Nederland is dat heel erg goed. In Nederland zijn we niet zo bekend met dit soort evenementen. In Nederland zeggen ze wel onze jongens en onze meisjes, maar als het erop aankomt blijkt dat toch anders te zijn. In Amerika hebben we wel eens op een terrasje gezeten en dan komt er iemand naar je toe en die zegt: Thank you for your service en betaalt gewoon de rekening! Ik zeg echt niet dat dat moet, wij vinden dat misschien weer overdreven, maar zo zie je wel dat mensen écht waardering hebben. In Nederland kennen we dat minder en is het meer ieder voor zich. Ik zou mensen zeker adviseren om te gaan kijken. Dat is het beste wat je kunt doen. Die steun hebben de deelnemers gewoon nodig. Sommige mensen zijn uitgerevalideerd, maar in hun hoofd zijn ze nog elke dag aan het revalideren. Er zijn veel collega s bij wie je niet ziet dat ze gewond zijn geraakt, maar toch zijn ze continu bezig met hun herstel. Voor hen zijn de Invictus Games een life changing-moment. Dat wil je niet missen. Maar je doet zelf niet mee dit jaar? Dat klopt. Ik ben gestopt. Mijn ambitie was om dit jaar aan de Paralympics mee te doen, maar ik heb nu twee kinderen, het werd thuis wat drukker, en ik wil mijn kinderen wel zien opgroeien dus ik heb besloten om het anders te gaan doen. Wat zou je tegen de deelnemers willen zeggen? Geniet van elk moment en blijf bij jezelf. Toninho Norden werkt als burger bij Defensie Trivizier 9

10 MEDEZEGGENSCHAP Tekst: Jef Stassen Mag bij een MC-verkiezing een zogenaamde vrije lijst opgesteld worden waar meerdere kandidaten op staan? En zo ja, moeten er dan per kandidaat 30 (steun)handtekeningen worden verzameld? Of zijn 30 handtekeningen voldoende voor de hele lijst en zijn alle kandidaten op de lijst dan verkiesbaar? Hoeveel handtekeningen nodig voor vrije lijst? Deze vraag kwam onlangs binnen bij het Bureau Ondersteuning Medezeggenschap van de VBM. Om hier een antwoord op te geven, halen we de regelgeving er even bij. In dit geval geeft het draaiboek verkiezingen BMD uitkomst. Een kandidatenlijst is een lijst met namen van werknemers die zich kandidaat stellen om lid te worden van de medezeggenschapscommissie (MC). Aan de hand van deze kandidatenlijsten vinden de verkiezingen plaats. Kandidatenlijsten kunnen ingediend worden door: a) een centrale (er zijn vier centrales waarin de bonden/verenigingen zijn vertegenwoordigd); b) kiesgerechtigde werknemers bij de diensteenheid, die geen lid zijn van een bij een centrale aangesloten bond/ vereniging. Welke werknemers zijn kiesgerechtigd? Op een enkele uitzondering na kunnen alle werknemers van de diensteenheid zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de MC. Diegenen die zich niet kandidaat kunnen stellen zijn: het hoofd van de diensteenheid of de door het hoofd van de diensteenheid bevoegde functionaris om namens hem het overleg met de MC te voeren; werknemers die korter dan een half jaar bij het ministerie van Defensie werkzaam zijn. Terug naar de vraag. Deze heeft betrekking op een onder b) genoemde kandidatenlijst van ongeorganiseerde werknemers. Wij noemen dit ook wel een vrije lijst. Voor zo n vrije lijst zijn ondersteunende handtekeningen nodig. Het gaat dan om handtekeningen van bij de diensteenheid werkzame kiesgerechtigde werknemers. Het áántal handtekeningen moet uiterlijk tien weken voor de verkiezingsdatum zijn bepaald door de verkiezingscommissie. Hiervoor neemt de verkiezingscommissie een derde deel van het aantal bij de diensteenheid werkzame kiesgerechtigde werknemers, met een maximum van 30. Dus bij een onderdeel dat 60 kiesgerechtigde medewerkers telt, is voor het indienen van een zogenaamde vrije lijst een ondersteuning nodig van 20 handtekeningen. Bij een onderdeel dat 120 kiesgerechtigde medewerkers telt, is het aantal handtekeningen (het maximale aantal van) 30. Het antwoord op de vraag: Ja, er mag een vrije lijst opgesteld worden waarop meerdere kandidaten staan en alle kandidaten zijn verkiesbaar. Maar álle kandidaten op die lijst moeten ondersteuning zoeken bij de collega s en moeten dus aan het gestelde aantal (een derde of maximaal 30) handtekeningen voldoen. 10 Trivizier

11 LODESTEIJN COLUMN Klimaatgeneraal De aarde is rond, de bal ook trouwens. En na regen volgt zonneschijn. Het zijn van die spaarzame zekerheden in ons leven. Dingen om je aan vast te houden. Zaken waaraan zelfs in het huidige Nederland, waarin zo n beetje alles ter discussie staat, niet wordt getornd. Of toch wel? De IMCCS, vrij vertaald de Internationale Militaire Raad voor Klimaat en Veiligheid doet een verwoede poging om zelfs deze onwrikbare zekerheden onderuit te halen. En wel bij monde van voormalig Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp. De generaal b.d., die van 2012 tot en met 2017 het bevel voerde over de Nederlandse krijgsmacht, voelt zich met zijn 59 jaar nog te jong voor een bestaan achter de geraniums. Hij is namens instituut Clingendael voorzitter van deze militaire raad met vertegenwoordigers van 32 landen die zich zorgen maken over de klimaatverandering. Zo n functie gaat vanzelfsprekend gepaard met reisjes naar fijne oorden, die natuurlijk niet per fiets worden aangedaan. Tijdens een van de bijeenkomsten in München, gaf de oud-cds onlangs een interview. Dit leverde opzienbarende zienswijzen op van de man die als krijgsmachtaanvoerder vooral furore maakte als stiltegeneraal. Vanachter zijn bureau zal na een nieuwe bezuiniging ongetwijfeld wel eens een krachtterm hebben geklonken, maar deze bleef voor de buitenwereld en zijn onderschikten immer onhoorbaar. Des te harder roert de generaal zich nu hij eenmaal in burgerkloffie is gehuld. Over klimaatverandering nog wel. De opwarming van de aarde bedreigt immers de internationale veiligheid. Althans, daarvan zijn de voormalig CDS en zijn clubje meedenkers overtuigd. Na ampel beraad komen ze tot de opzienbarende slotsom dat menig Afghaanse regio een watertekort kent. Hierdoor steunen boeren de Taliban zodra deze voor irrigatie zorgt. Ik heb dat rond de slag bij Chora zelfs nog aan toenmalig kroonprins Willem-Alexander verteld, aldus Middendorp. Poeh, dan moet het wel waar zijn. De klimaatgeneraal heeft nog meer nieuwtjes in petto: ook in Somalië is het droog. Zo erg zelfs dat het vee sterft. Brodeloze herders belanden vervolgens in vluchtelingenkampen waarin ze radicaliseren of worden omgeschoold tot piraat. En dat komt allemaal doordat die woestijn kurkdroog is. Nee, dat is niet één van die spaarzame zekerheden des levens, zo wil Middendorp ons doen geloven. De droge woestijn is de schuld van die ellendige klimaatverandering. En daar moet Defensie wat aan doen, want het water staat de wereld tot aan de lippen, zo klinkt het strijdbaar. Maar laten we de genie nog even niet alarmeren. Best kans namelijk dat de wijsgeren bij een volgend samenzijn concluderen dat water niet langer nat is. Flip Lodesteyn Trivizier 11

12 JURIDISCH Juristen van de VBM staan regelmatig leden bij met problemen omtrent de Verplaatsingskostenbesluit Defensie Uitzonderingen op de regel zijn mogelijk tegemoetkoming woonwerkverkeer. Zo klopte enkele maanden geleden de heer Jansen* bij ons aan. Jarenlang ontving hij zonder problemen de tegemoetkoming. Totdat hij een huis kocht voor zijn dochter. Tekst: mr. Maarten de Haas?! De heer Jansen woont al jaren met zijn gezin in Woerden. Van daaruit reist hij op werkdagen naar zijn werk in Utrecht. Op 1 oktober 2017 kocht hij een huis voor zijn dochter in Assen. Echter, vanwege een anti-speculatiebeding was hij genoodzaakt om zich per die datum in te schrijven in die gemeente. En zich dus uit te schrijven bij de gemeente Woerden. In de zomer van 2019 ontdekte hij op de Selfservicedesk van het intranet dat er naast een vast adres ook een (tijdelijk) verblijfadres kan worden opgegeven. Omdat hij zijn inschrijving zo correct mogelijk wilde hebben, heeft hij contact gezocht met de personeelsadviseur. Die heeft hem geadviseerd om in zijn persoonsgegevens op te laten nemen dat hij per 1 oktober 2017 zijn vaste adres in Assen heeft en dat hij per die datum zijn verblijfadres in Woerden heeft. Zij heeft de aanvraag hiervoor naar DCHR verzonden. Toen begon de ellende. DCHR (Dienstencentrum Human Resources) liet de heer Jansen weten dat er geen tegemoetkoming aangevraagd kon worden naar een verblijfadres en heeft daarom de tegemoetkoming per 1 oktober 2017 (met terugwerkende kracht dus) gestopt. In plaats daarvan adviseerde DCHR de heer Jansen expliciet om een tegemoetkoming aan te vragen voor het (veel langere) traject Assen - Utrecht. Want volgens de letter van het Verplaatsingskostenbesluit Defensie (VKBD) geldt als woonadres, het adres waarop de ambtenaar staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Tja. De heer Jansen vond, begrijpelijkerwijs, dat hij hier geen recht op had. Hij vond het echter ook niet juist dat zijn tegemoetkoming voor het traject Woerden-Utrecht was stopgezet. Daarom heeft hij in samenspraak met zijn leidinggevende en de personeelsadviseur de tegemoetkoming voor het traject Assen Utrecht aangevraagd, maar tegelijk een beroep gedaan op de hardheidsclausule. Wat hij wilde, was zijn tegemoetkoming voor het traject Woerden Utrecht behouden. 12 Trivizier

13 Hoe zit het juridisch in elkaar? Uit artikel 19 van het Verplaatsingskostenbesluit Defensie blijkt dat je, om een tegemoetkoming te kunnen krijgen, onder meer een eigen huishouding moet voeren. Elders in het VKBD is bepaald dat je het voeren van een eigen huishouding moet aantonen met een inschrijving in de Basisregistratie Personen. De inschrijving is dus verplicht, tenzij de hardheidsclausule wordt toegepast. De VBM had intussen een bezwaarschrift voor de heer Jansen ingediend tegen het stopzetten van de tegemoetkoming voor het traject Woerden-Utrecht. Dat bezwaarschrift hadden we laten aanhouden. Het achterliggende idee was, dat als het beroep op de hardheidsclausule op niets zou uitlopen, we de bezwaarprocedure zouden doorzetten. Hoe ging het daarna verder? Ronduit chaotisch. Het DCHR kende een vergoeding toe voor het traject Utrecht-Assen, minus de al verstrekte tegemoetkoming voor het traject Woerden-Utrecht, per 1 oktober Dit was in oktober Een maand later vorderde DCHR het totaalbedrag aan tegemoetkomingen voor woon-werkverkeer die de heer Jansen per 1 oktober 2017 had gehad, plotseling in. Hierdoor ontving hij ineens fórs minder salaris. Dat hakte er financieel flink in bij hem. De VBM heeft daarop aan DCHR gevraagd om de zaak vlot te trekken. DCHR heeft toen aangegeven dat zij vergelijkbare zaken hebben lopen en niet meer weten hoe er gehandeld moet worden. Daarom heeft DCHR de kwestie zelf ook aangekaart bij REPOS (Uitvoeringsbedrijf Rechtspositie). Pas nadat de heer Jansen de gehele terugvordering had voldaan, ontving hij het verlossende besluit van de commandant DPOD (Divisie Personeel en Organisatie Defensie) dat de hardheidsclausule wordt toegepast. Dat houdt in dat hij toch recht heeft op een tegemoetkoming in de kosten voor het dagelijks reizen van zijn hoofdverblijf in Woerden naar Utrecht. De reden hiervoor is dat het voldoende aannemelijk is dat hij voor het werk dagelijks van Woerden naar Utrecht is gereisd. Zonder meer een terecht besluit. Uitzonderingen op de regel zijn mogelijk als daar een goede reden voor is. Het heeft wel veel te lang geduurd voordat het besluit er was. * Omwille van anonimiteit zijn de achternaam en plaatsnamen in dit artikel aangepast Trivizier 13

14 MEMO Airborne Museum vernieuwd Het Airborne Museum te Oosterbeek heeft een grootschalige verbouwing ondergaan. In de nieuwe opzet van het museum vormt Villa Hartenstein meer dan ooit het hart van het verhaal. Tijdens de negendaagse Slag om Arnhem was Villa Hartenstein het hoofdkwartier van de Britse luchtlandingstroepen. In de nieuwe meertalige audiotour zijn 50 collectiestukken voorzien van extra verdieping. De befaamde Flying Flea, de lichte motorfiets die soldaten van de Britse Airborne Divisie in september 1944 bereden tijdens de Slag om Arnhem, is volledig gerestaureerd en wordt na lange tijd weer opgenomen in de vaste presentatie en gepresenteerd in een originele en zeldzame dropkooi. Vanaf de heropening is ook de kindertentoonstelling Waterschapsheuvel (Watership Down) te zien. Deze tentoonstelling is gebaseerd op het gelijknamige verhaal van de Britse auteur Richard Adams dat in 1978 voor het eerst verfilmd werd en in 2018 in een nieuwe BBC/Netflix serie werd uitgebracht. Adams baseerde het boek op zijn eigen Foto: Airborne Museum oorlogservaringen. Hij maakte tijdens Operatie Market Garden namelijk deel uit van de 250th Light Company van het Royal Army Service Corps en inspireerde twee hoofdpersonages uit zijn verhaal op bevelvoerend officier, majoor John Gifford en kapitein Desmond Kavanagh. Het derde hoofdpersonage baseerde hij op zichzelf. In de nieuwe tentoonstelling gaan kinderen in 4 escaperooms met hun (groot)ouders op zoek naar een plek waar ze in vrijheid kunnen leven. De heropening van het Airborne Museum zou aanvankelijk op 13 maart zijn, maar is uitgesteld in verband met het coronavirus. Kijk voor meer informatie op In Airborne at the Bridge, de dependance van het Airborne Museum in Arnhem, is de tentoonstelling The Story behind the Story: Richard Adams s Watership Down te zien. Deze tentoonstelling vertelt het levensverhaal van Adams en gaat in op de waargebeurde feiten die als inspiratiebron golden voor het boek. Airborne at the Bridge is gratis toegankelijk. Airborne Museum at Hartenstein Utrechtseweg AZ Oosterbeek REÜNIES Op 14 mei 2020 is van tot uur de FLO-receptie van de Vereniging FLO Verbindingsdienst Koninklijke Marine. Locatie: Witte Raaf, Marinekazerne Willemsoord, Nieuwe Haven te Den Helder. Kosten: 10 per persoon. Informatie is te vinden op Tel BETAALDATA Defensie betaalt de salarissen op vrijdag 24 april ABP en SVB storten de uitkeringen op donderdag 23 april. Uiterlijk de volgende werkdag staat het geld op uw rekening bijgeschreven. 14 Trivizier

15 MEDEZEGGENSCHAP Problemen met achterstallig onderhoud aan gebouwen en terreinen van Defensie zijn algemeen bekend. Daarvan heb je als Defensiemedewerker op de uit 2010 stammende Kromhout kazerne geen last, zou je denken. Toch dient zich ook op deze kazerne een probleem aan. Kromhoutkazerne uit zijn jasje gegroeid Al langere tijd ontvangen wij verontrustende informatie van onze leden dat de Kromhoutkazerne uit zijn jasje is gegroeid. De laatste tijd nemen deze signalen nog meer toe. Op piekdagen (de dinsdag en in mindere mate de maandag en donderdag) is er amper nog een werkplek te vinden, laten zij weten. Laat staan een parkeerplaats. Dit laatste is op zich niet nieuw. Het probleem wordt echter steeds schrijnender, doordat de gemeente Utrecht het aantal parkeerplaatsen in de omgeving almaar terugbrengt en in plaats daarvan steeds meer betaald parkeren invoert. Medewerkers melden dat ze vaak met moeite een werkplek kunnen vinden. Helemaal moeilijk is het om een van de stiltewerkplekken te vinden; die worden vaak als eerste ingenomen. Dan resten alleen de lawaaiige werkplekken in de zogenaamde kantoortuinen. Medewerkers kunnen geen kant meer op Ook de druk op het restaurant en de vergaderruimtes is groot. Op korte termijn een vergadering plannen is vrijwel onmogelijk, zo ervaren leden. De enige optie die dan nog openstaat, is uitwijken naar omliggende kazernes. Hoe ernstig is dit probleem? Waarschijnlijk minder ernstig dan de problemen met het vastgoed op andere kazernes. Maar het is typerend voor de keuzes die Defensie maakt. Hoe kan dit zo uit de hand lopen op een locatie waar een groot deel van Defensie werkt, dat ervoor moeten zorgen dat de rest van Defensie voorzien is van personeel, materieel, IT en andere diensten? Vooralsnog is er geen visie van de top van Defensie op een oplossing. De VBM is bereid om de Locatie Medezeggenschapscommissie (LMC) hierin te ondersteunen. Foto: Valerie Kuypers/MCD Trivizier 15

16 INTERVIEW Eerst zo veel mogelijk rondes pakken De snelst groeiende sport van de afgelopen tien jaar is zonder twijfel e-sports. E-sports (electronic sports) zijn simpel gezegd computerspelen in competitieve vorm. Zo deden vorig jaar 40 miljoen gamers mee aan het wereldkampioenschap Fortnite, waar Nederlander Dave Jong (21) tweede werd. Hij won daarmee ruim een miljoen euro. De finale werd gespeeld in een volgepakt Arthur Ashe-stadion in New York. Zeven militairen van de Koninklijke Marine vormen sinds kort het eerste e-sports team van Defensie. Het defensieteam neemt deel aan het Nederlands kampioenschap Counter-strike Global Offensive, een first person shooter. Teamcaptain is VBM-lid marnalg1 Guido V. van het tweede mariniersbataljon. Gaat het KM-team ook miljoenen euro s binnen halen? Nee, dat verwachten we niet. Wij proberen er, naast ons werk, zo veel mogelijk tijd in te steken. Als ik op de kazerne ben is dat maximaal 20 tot 30 uur per week. Dat is niet alleen speeltijd, maar ook terugkijken en oefenen. Dat lijkt veel tijd, maar het is weinig in vergelijking met andere teams. De afgelopen 2 weken heb ik er bijvoorbeeld maar 10 uur in kunnen steken. Vaak zijn er voor ons natuurlijk andere prioriteiten. Wij weten dus van tevoren al dat wij het kampioenschap niet kunnen winnen, maar wij willen wel zo veel mogelijk rondes pakken. Waarom is het KM e-sports team opgezet? E-sports is een van de grootste sporten wereldwijd. Het is echt bizar hoeveel mensen competitief aan e-sports doen. Wij willen laten zien dat we daar als Defensie ook in mee kunnen doen. Ik merk dat veel mensen er nu nog een beetje lacherig naar kijken, maar ik denk dat we bezig zijn onszelf goed neer te zetten bij e-sports. Defensie heeft ervaring met serious gaming, oefenen in een virtuele wereld. Is dit hiermee te vergelijken? Niet direct. De games waar echt serieus geld in omgaat zijn 16 Trivizier

17 Foto s: InsideEsportsTV Counter-strike, League of Legends en DOTA. Dat zijn de populaire games. In de games waarmee je echt tactieken moet oefenen zijn geen competities. Wat als je het veld in moet, of op uitzending? Wij hebben nu 7 man in ons team (van wie 4 mariniers) en dan is het inderdaad vaak moeilijk om 5 man bij elkaar te krijgen voor de competitie. We kunnen dus nog wel sterke Counterstrike spelers gebruiken. Heb je iets aan je militaire ervaring als je counterstrike gaat spelen? Er zijn vaardigheden die je moet hebben als militair, die bij Counter-Strike ook van pas komen. Denk aan communicatieve vaardigheden, teamwork en omgaan met teleurstellingen. Het is bijvoorbeeld ook belangrijk dat iedereen het plan volgt. Als je het spel speelt, kan je je militaire vaardigheden daarin gebruiken, maar het is niet zo dat je er een betere militair van wordt. Eind 2018 begon de Koninklijke Marine met het verkennen van de wereld van e-sports. Zo schoven twee analisten aan om commentaar te geven bij de live-uitzendingen van het tweede seizoen op Inside Esports. Dit programma wordt onder andere uitgezonden op Fox Sports. Commandeur Peter van den Berg is vanuit het innovatiecluster bij het project betrokken. Volgens Van den Berg is het KM e-sports team in eerste instantie bedoeld als branding instrument. We bereiken zo een andere doelgroep dan via andere media. Volgens de commandeur kunnen gamers zeker passen in het wervingsprofiel van Defensie. Als je kijkt naar recente en toekomstige ontwikkelingen, dan gaat de militair meer gebruik maken van andere vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan het besturen van drones. Van den Berg beaamt dat winnen er voorlopig niet direct in zit voor het KM e-sports team. Voor ons geldt nu de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen Trivizier 17

18 BS Jacques van Hulsen Ronald van Riel Jef Stassen OVERLEG VOORTGANG NIEUWE TOPSTRUCTUUR In 2013 is het huidige bestuursmodel van Defensie ingevoerd. Twee jaar later is dit geëvalueerd. De bewindspersonen en de Bestuursraad van Defensie hebben toen aangegeven dat de topstructuur van Defensie aangepast zou moeten worden. Voornaamste doel: een duidelijker onderscheid tussen Beleid, Uitvoering en Toezicht. In eerste instantie had men hieraan de nogal onhandig gekozen afkorting BUT-model gekoppeld. Gelukkig mogen we inmiddels spreken over de nieuwe topstructuur. De aanpassing van de organisatie bestaat uit een aantal elementen. Zo komt er een Directeur-Generaal Beleid, die verantwoordelijk is voor het beleid in de organisatie. De CDS wordt ook belast met het aansturen van DMO en DOSCO. Daarnaast vindt centrale toewijzing van middelen door de SG plaats. De aanpassingen moeten zorgen voor meer slagvaardigheid, minder versnippering van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En betere samenwerking tussen de betreffende functionarissen. Werkorganisatie Per 1 februari 2019 is (na instemming van de medezeggenschap) een werkorganisatie ingericht om ervaring op te doen met de nieuwe topstructuur. Na verloop van tijd werd duidelijk dat voor het verder uitwerken van de aanpassing meer tijd nodig was. Daarom is de werkorganisatie, die normaliter voor een half jaar wordt ingesteld, met instemming van de medezeggenschap nog eens verlengd tot 1 februari Uiteindelijk is er een reorganisatieplan tot stand gekomen, waarin de ervaringen uit de werkorganisatie zijn verwerkt. Dit reorganisatieplan is op 20 februari met de bonden besproken. De bonden hebben hierbij diverse inhoudelijke opmerkingen gemaakt. Zo is gesproken over het hekwerk dat om bepaalde afdelingen binnen de Bestuursstaf is geplaatst. Ook hebben we opgemerkt dat de gekozen medezeggenschapstructuur niet overeenkomt met afspraken die hierover gemaakt zijn in het Besluit Medezeggenschap Defensie. Ook zijn er nog wat inhoudelijke opmerkingen gemaakt over de functievergelijkingstabel. Defensie heeft aangegeven dat de opmerkingen van de bonden verwerkt worden in een nieuwe versie het plan. Dit aangepaste plan wordt daarna behandeld in de werkgroep reorganisaties. (Tenzij de bonden dat, na het lezen van het aangepaste plan, niet meer nodig vinden.) Foto: Hans Roggen/MCD UITBREIDINGEN BIJ KPU-BEDRIJF Defensie is van plan om het KPU-bedrijf (Kleding en Persoonsgebonden Uitrusting) te Soesterberg uit te breiden. De plannen zijn aangekondigd tijdens een overleg met de bonden op 27 februari. Het KPU-bedrijf heeft extra personeel nodig vanwege de samenwerking met de Belastingdienst. Daarnaast is een tijdelijke uitbreiding nodig in verband met het introduceren van het Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) en uitvoering van maatregelen uit het project Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS). De bonden hebben kennisgenomen van genoemde ontwikkelingen en zien de plannen met belangstelling tegemoet. Defensie heeft daarnaast laten weten dat het, op redelijk korte termijn, komt met een plan voor het programma Obelix. Dat plan is gericht op verbeteringen in het Munitiedomein. 18 Trivizier

19 Jacques van Hulsen Ronald van Riel Jef Stassen DMO VOLG GEWOON DE AFGESPROKEN PROCEDURES! In 2019 hebben de bonden het overleg over de Reorganisaties bij DMO (Defensie Materieel Organisatie) opgeschort. Dit moesten we doen omdat tijdens de behandeling van reorganisatieplannen bleek dat DMO geen regie had op de P&O-processen binnen de organisatie. Concreet: diverse directeuren bleken zelfstandig afspraken te hebben gemaakt, waarbij werd afgeweken van voorgeschreven procedures. In de laatste vergaring op 27 februari heeft de VBM opnieuw aangegeven, dat er processen in gang gezet zijn die niet passen binnen geldende regelgeving. De VBM heeft de (nieuwe) directeur P&O DMO hierover geïnformeerd. De bonden hebben nogmaals aangegeven dat Defensie zich bij reorganisatietrajecten wel aan de afgesproken procedures moet houden. Anders zullen de bonden wederom genoodzaakt zijn het overleg op te schorten, wat alleen maar leidt tot nodeloos oponthoud. REORGANISATIEPLAN JIVC AANGEPAST Tijdens het overleg op 27 februari hebben Defensie en de bonden langdurig stilgestaan bij het reorganisatieplan met de titel De IST op orde. Even een kleine stap terug in de tijd. Na de samenvoeging van het JIVC en OPS (Operations) in 2019 is gebleken dat er weeffouten zaten in de organisatie. Daarom is in overleg met de medezeggenschap gekozen om alvast een deel-evaluatie uit te voeren. Deze evaluatie heeft uitgewezen dat: - er medewerkers zijn die niet de werkzaamheden uitvoeren die bij de desbetreffende functiebeschrijving zijn opgenomen, - in de organisatie sprake is van scheefplaatsingen (personeel werkt voor een andere sectie of andere afdeling). Als vanuit deze situatie de daadwerkelijke IST opgemaakt zou worden (de startsituatie) voor de volgende reorganisatiefase, dan bestaat het risico dat er een verkeerde uitgangspositie wordt gecreëerd voor het betreffende personeel. Om dit te voorkomen wordt met dit reorganisatieplan de IST weer op orde gebracht. Bij de behandeling van dit reorganisatieplan werd duidelijk dat het plan in de huidige vorm niet de goedkeuring van alle bonden zou krijgen. Vervolgens ontstond discussie over te kiezen oplossing. Omdat het plan hierdoor nodeloos vertraging dreigde op te lopen, zijn wij overeengekomen dat de bij het plan behorende functievergelijkingstabel zal worden aangepast, waardoor deze recht doet aan de in de evaluatie geïdentificeerde functies. Deze wijziging heeft wel tot gevolg dat het reorganisatieplan inhoudelijk op een aantal plaatsen aangepast moet worden. De bonden hebben DMO geadviseerd een en ander te verwerken in het plan en het vervolgens ter behandeling aan te bieden aan de werkgroep reorganisaties. De bonden zullen na aanbieding van het aangepaste plan bezien of de gewenste wijzigingen zoals afgesproken zijn verwerkt. Als dit het geval is, kan men weer snel verder. DMO heeft aangegeven dit zo spoedig mogelijk op te pakken, waarna de organisatie hopelijk snel op orde is voor de volgende fase. OVERLEG Foto: Maartje Roos/MCD Trivizier 19

20 DOSCO Jacques van Hulsen Ronald van Riel Jef Stassen OVERLEG DEFENSIE WIL DGOTC UITBREIDEN Het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC) wordt uitgebreid met 19 VTE (voltijds equivalenten). Dit is noodzakelijk om aan de vraag te kunnen voldoen en de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen garanderen. Defensie heeft hierover met de bonden gesproken op 5 maart. Er zijn meer instructeurs nodig om meer militaire artsen/verpleegkundigen, pelotonscommandanten en combattanten met een geneeskundige neventaak (CGN) te kunnen opleiden. Het opleidingscluster Artsen, Verpleegkundigen en Militair Management (AVMM) wordt daarom uitgebreid met vier VTE en het opleidingscluster Militair Geneeskundige Opleidingen (MILGO), waar de eerdergenoemde CGN worden opgeleid, wordt uitgebreid met zeven VTE. Daarnaast moet het Trainingscentrum (TC) worden uitgebreid met drie VTE. Het TC was voorheen onderdeel van het Kennis- en Trainingscentrum (KTC) en maakte als zodanig deel uit van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS). De trainingen werden alleen afgenomen door CLAS-eenheden. Tegenwoordig is het TC losgekoppeld van het KC en is het verantwoordelijk voor het trainen van geneeskundige eenheden van álle krijgsmachtdelen. De stafafdeling Opleidings- en Trainingskunde (OTK) wordt volgens het plan uitgebreid met vier VTE. OTK is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de opleidingen en trainingen die vanuit het DGOTC worden aangeboden. De huidige naam OTK wordt gewijzigd in L&D (Learning & Development). Met het groeiende aantal leerlingen dat door het DGOTC moet worden opgeleid en/of getraind groeit ook de hoeveelheid benodigde onderwijsleermiddelen (OLM). Deze OLM worden beheerd, beschikbaar gesteld en deels onderhouden binnen de afdeling Logistiek. Door de extra werkbelasting moet de afdeling Logistiek ten slotte worden uitgebreid met één VTE. De bonden willen nog wel met Defensie spreken over de bij het reorganisatieplan behorende functievergelijkingstabel. 13 EXTRA FUNCTIES VOOR DVVO De Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO) wordt uitge breid met 13 VTE (voltijds equivalenten). Met deze reorganisatie wordt invulling gegeven aan eerdere evaluaties en aanbevelingen. De reorganisatie raakt de gehele DVVO-organisatie met uitzondering van de Joint Transport Planning Organisatie (JTPO). De afdeling JTPO wordt omgevormd naar het National Movement Coordination Centre (NMCC). Hiervoor wordt een separaat reorganisatietraject opgestart. De bonden willen nog in het overleg over het plan spreken. Aanleiding hiervoor is de functie - vergelijkingstabel. Foto: John van Helvert 20 Trivizier

21 Meeste ISAF-veteranen positief ISAF-veteranen geven gemiddeld het cijfer 7,8 voor hun welzijn. Twee derde geeft een 8 of hoger, 13% geeft een 6 of lager. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door het bureau Trends Onderzoek en Statistiek (TOS) van Defensie. Dit is in lijn met cijfers over het welzijn van andere veteranen, zo blijkt uit een vergelijking met onderzoek van het Veteraneninstituut onder postactieve veteranen. Bijna iedere ISAF-veteraan kreeg te maken met impactvolle gebeurtenissen. Op het moment van invullen (eind 2018) geeft 10% van de ISAF-veteranen aan een laag welzijn te ervaren dat mede beïnvloed wordt door de ISAF-missie. De meeste ISAF-veteranen gaven echter aan geen negatieve effecten van de ISAF-missie (of niet meer) te ervaren. Vaker werden er juist positieve effecten ervaren zoals persoonlijke groei en het besef beter dan voorheen moeilijkheden aan te kunnen. De ISAF-veteranen spreken hun waardering uit voor alles wat er al is en wordt gedaan aan erkenning en waardering voor veteranen. Ook de Nederlandse Veteranendag wordt goed gewaardeerd, blijkt uit het onderzoek. De meningen over de geleverde nazorg door Defensie zijn zeer verdeeld. Ongeveer de helft van de ISAF-veteranen is tevreden over het geboden nazorgtraject, de andere helft deels of helemaal niet. De kwaliteit van de gespreksleider tijdens de adaptatiegesprekken of het terugkeergesprek wordt vaak genoemd als reden voor het positieve of juist het negatieve oordeel. Mag ik weer gebruik maken van de laptop/ fiets-regeling? In de Cafetariaregeling mag je onder andere een fiets en/of computer aanschaffen en het aankoopbedrag uitruilen met je bruto-salaris of vakantie-uitkering. Dit mag tot een maximum van 750. Maar als je in 2018 een computer hebt aangeschaft met gebruik van de regeling, mag je dan in 2020 de aanschaf van een fiets uitruilen tegen salaris? Nee, dit mag niet. Je mag eenmaal in de drie kalenderjaren van een uitruil voor fiets en/of computer gebruikmaken. In bovenstaand geval mag dit dus weer in Het is ook niet mogelijk om een uitruil uit 2018 weer ongedaan te maken. Eenmaal uitgeruild, blijft uitgeruild. Wat wel mag, tenminste, zo lang je niet het maximale bedrag van 750 hebt bereikt, is voor het resterende bedrag in hetzelfde kalenderjaar een tweede uitruil aanvragen. Let op! Dit kan dan alleen voor het andere doel. Was je eerste aanvraag bijvoorbeeld een uitruil van 500 voor een fiets, dan mag je in hetzelfde kalenderjaar een tweede aanvraag uitruil van 250 voor een computer indienen. Mag die computer ook een laptop of tablet zijn? Ja, maar géén smartphone of spelcomputer (Xbox, Playstation). De computer moet geschikt zijn om op te kunnen te werken. Een barebone mag trouwens wel. Mag die fiets ook een Speed pedelec zijn (snelle elektrische fiets)? Nee, dat mag niet. Sinds 1 januari 2017 zijn speed pedelecs volgens de wegenverkeerswet bromfietsen en geen fietsen. Helaas vallen de pedelecs daardoor niet onder de huidige cafetariaregeling van Defensie Trivizier 21

22 BELASTINGSERVICE Belangrijke mededeling Belastingservice Gelet op de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus en de door onze overheid genomen maatregelen, kunnen wij de Belastingservice niet meer op locaties verlenen. Derhalve zijn wij genoodzaakt geweest om de Belastingservice te cancelen en alle belastingafspraken op alle locaties te annuleren. Aangezien de indieningsdatum voor uw belastingaangifte 1 mei 2020 is, bieden wij u de opstuurservice aan Dat betekent dat u ons de benodigde bescheiden - bij voorkeur per - zendt en dat wij uw aangifte(n) op afstand verzorgen en indienen. Uw gegevens kunt u via de mail of per post Postbus AA Den Haag naar ons toe sturen. Indien wij uw complete belastingbescheiden voor 15 april mogen ontvangen, dan garanderen wij u de tijdige indiening van uw belastingaangifte. Lukt het u niet om de belastinggegevens voor die datum naar ons te sturen, dan zullen wij uw aangifte(n) na de indieningsdatum van 1 mei 2020 verwerken en indienen. Om boetes van de Belastingdienst te voorkomen, dient u zelf voor die datum uitstel aan te vragen. U krijgt dan een standaard uitstel van 4 maanden, tot 1 september Uitstel kunt u op drie manieren aanvragen: telefonisch online op Mijn Belastingdienst schriftelijk, via het formulier aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting belastingdienst/docs/aanvr_indiv_ uits_aangifte_ib_ib1041z3fol.pdf Telefonisch kunt u hiervoor de BelastingTelefoon bellen, van 1 maart tot 1 mei. Burgerservicenummer en geboortedatum van u en uw fiscale partner is vereist. Binnen 3 weken krijgt u van de fiscus een schriftelijke reactie op uw aanvraag. Let op! U dient uitstel zowel voor u als voor uw fiscale partner aan te vragen! NB Voor de buitenlandse belastingplichtigen geldt de indieningsdatum 1 juli Er wordt een uitstel tot 1 november 2020 verleend, mits u dat voor 1 juli 2020 aanvraagt. Het telefoonnummer hiervoor is +31 (0) Trivizier

23 GEACHTE RED CTIE Postbus AA Den Haag, VUT-EQUIVALENTE PREMIES MILITAIREN GEBRUIKT VOOR OPLOSSEN BUDGET- PROBLEMEN DEFENSIE In de Trivizier van november 2018 heb aangekondigd dat ik de pen nog eens zou oppakken over de operatie van begrotings- naar kapitaalgedekt militair pensioen in Indertijd ontbrak het me aan de tijd om daar diepgaand onderzoek naar te doen. De tijd ging grotendeels naar de voorbereidingen rond de zaak over de te veel betaalde pensioenpremies. Die gaat binnenkort van start met het uitbrengen van de dagvaarding. Het zijn momenteel andere tijden. Ik ben met UGM en geen werk is meer tijd. Dat er rond de kapitaaldekking militair pensioen mogelijk nog iets aan de hand was, vloeide voort uit de rechtszaak rond de VUT-equivalente premie en de WUL-compensatie. Deze zaak eindigde met de uitbetaling aan alle militairen in mei In die procedure stelde de landsadvocaat gesouffleerd door de HDP dat de VUT-equivalente premie niet in enge zin aan arbeidsvoorwaarden is besteed, maar wel degelijk ten goede is gekomen aan de groep militairen die het betreft. Ook in het intranetbericht van de HDP in december 2018 stelde de HDP dat de VUT-equivalente premies gebruikt zijn voor de dekking van het pensioenstelsel van militairen. Er is geen geld weg, het is alleen anders gebruikt en nog steeds voor de arbeidsvoorwaarden. Want anders zouden de bonden toch niet hebben ingestemd? Als autoriteiten hier zó de nadruk op leggen, is dat een hint om daar nader onderzoek naar te doen. Het omgekeerde zou ook wel eens waar kunnen zijn. Dit artikel beschrijft de voorlopige resultaten van dat onderzoek. Het voorbehoud van voorlopigheid moet ik maken omdat nog niet alle informatie op tafel ligt. Er loopt nog een WOB-procedure. Het zou best kunnen dat het allemaal plausibel in elkaar zit, maar ik ben daar nu nog niet van overtuigd. Als het niet pluis blijkt te zijn, moet er verder ook nog een solide juridische basis zijn voor het verhalen van de gemiste inkomsten. Dit is pas een begin. In dit artikel informeer ik u eerst waarvoor de VUT-equivalente premies werden geïnd en wat begrotingsgedekt en kapitaalgedekt pensioen inhoudt. Daarna zet ik uiteen wat het doel was van het overgaan naar kapitaaldekking en hoe de financiering daarvoor was geregeld. Tot slot zet ik de voorlopige resultaten uiteen en schets hoe het verder kan gaan. Waarom werd VUT-equivalente premie geïnd? In 1995 werd bij de privatisering van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds een VUT-fonds gestart en moesten burgerambtenaren VUT-premie betalen. Het werd indertijd niet wenselijk geacht dat één categorie ambtenaren (militairen) deze premies niet zouden betalen en daardoor netto meer in de portemonnee zou overhouden. Om die reden betaalden militairen sindsdien een even grote VUT-equivalente premie die ik in het vervolg ook VUTpremie zal noemen. Het was een solidariteitsheffing zonder dat ons geld voor het VUT-fonds nodig was. In een convenant bij deze wetgeving werd dan ook afgesproken dat Defensie en bonden zelf mochten beslissen wat er met de opbrengst zou gebeuren. Het mocht alleen niet aan salarissen worden besteed. Dat laat vervolgens een schier oneindige lijst van mogelijkheden open -binnen de arbeidsvoorwaarden natuurlijk- waaraan het had kunnen worden besteed. Opties hadden kunnen zijn een hogere oefentoelage of een hogere vergoeding voor het dagelijks heen-en-weer reizen wat nu via het cafetariamodel eigen salaris kost. Uiteindelijk is besloten dit geld te gebruiken bij de overgang van begrotingsgedekt naar kapitaalgedekt militair pensioen. De VUT-premie bedroeg 1,63% van het inkomen. Jaarlijks een bedrag van ca 27 miljoen (2018). Alvorens uiteen te zetten hoe de financiering van de overgang naar kapitaalgedekt pensioen was geregeld, is het nodig uit te leggen wat begrotingsgedekt en kapitaalgedekt pensioen inhouden. Wat is begrotingsgedekt en kapitaalgedekt pensioen? Tot 1 juni 2001 inde Defensie de premies van de werknemer en betaalde zelf de pensioenen uit. Elk jaar kreeg Defensie een deelbudget van het Ministerie van Financiën om jaarlijks tezamen met de pensioenpremie van de werknemers die pensioenen te kunnen betalen aan militairen vanaf hun 65e jaar. Dat heet begrotingsgedekt pensioen. Vanaf 1 juni 2001 betaalt Defensie pensioenpremies aan het ABP als werkgever samen met de ingehouden premie van de werknemer. Het ABP belegt daarmee, Trivizier 23

24 GEACHTE RED CTIE Postbus AA Den Haag, maakt gelukkig rendement en betaalt dit vervolgens aan gepensioneerden uit. Dit heet kapitaalgedekt pensioen. Het kapitaal voor de pensioenuitkering is gedekt door premie-inleg waarmee vervolgens gespaard en/of belegd wordt. Een groot deel van het pensioengeld wordt door het ABP via beleggingsrendement verkregen in tegenstelling tot het begrotingsgedekt pensioen van Defensie. Defensie belegt namelijk niet. Wat was het doel van de over gang? Er waren meerdere redenen om over te stappen van begrotings- naar kapitaal dekking. Het uitvoeren van pensioenen was complex, dat kon maar beter aan professionals (pensioenfondsen) worden overgelaten. Daarnaast was het ook goedkoper door schaalgrootte. Eén organisatie (ABP) voor alle ambtenaren. Door het beleggingsresultaat (rendement) heb je bij kapitaaldekking ook minder euro s inleg nodig dan bij begrotingsdekking waar je nu eenmaal geen rendementen uit beleggingen boekt. Uiteindelijk is het dus een goedkoper stelsel. Vanwege de bezuinigingen daalde het defensiebudget voor personeel heel snel. De omvang van het begrotingsgedekt pensioenbudget krimpt pas extreem veel later. Er is sterfte van gepensioneerden nodig voor die krimp. En dat duurt nu eenmaal wat langer als een krimpend salarisbudget door afvloeiing van personeel. De verhouding tussen het salarisbudget en het pensioenbudget werd daardoor ongunstiger. Men was bang dat politici dat maar moeilijk zouden kunnen begrijpen. Het leek dus een goed idee om over te stappen op een stelsel dat uiteindelijk ook tot krimp en uiteindelijk zelfs tot het verdwijnen van het begrotingsgedekte budget zou leiden. Door een pensioen bij het ABP onder te brengen zou dit privaatrechtelijk onder de Pensioenwet vallen buiten de handen van grijpgrage politici (1) met bezuinigingsdrift. Hoe was de financiering geregeld? Het onmiddellijk in 2001 omzetten van de pensioenverplichtingen naar kapitaaldekking zou betekenen dat Defensie ineens naar (mijn) schatting ca. 13 miljard had moeten aftikken aan het ABP. De keus is gemaakt dat het ABP alle militaire gepensioneerden pensioen uitbetaalt. Echter de kosten die samenhangen met diensttijd van voor 2001 declareert het ABP bij Defensie die dat uit de begroting betaalt. Sinds 2001 heeft Defensie dus twee systemen. En begrotingsgedekt en kapitaalgedekt pensioen. Het uitfaseren van het begrotingsgedekt pensioen zou nog ca. 66 jaar duren. Namelijk tot de laatste ex-militair met diensttijd van voor 2001 zal zijn overleden. Omdat Defensie wel vanaf 2001 jaarlijks pensioenpremie moest gaan betalen aan het ABP, kwam Defensie budget tekort. Er werd een financieringsconstructie opgetuigd. Defensie blijft pensioenpremies schuldig aan het ABP en bouwt bij het ABP een schuld op. Financiën leent dat geld dat Defensie niet kan betalen alvast aan het ABP zodat die wel onmiddellijk kan gaan beleggen. Het ABP bouwt dus ook een schuld op maar dan bij Financiën. De schuld van Defensie aan het ABP en van ABP aan Financiën is gelijk. Deze zal in 20 jaar oplopen tot 600 miljoen (ca 2021) en in de 15 jaar daarna door beiden weer worden afgelost. Er blijft namelijk door sterfte van gepensioneerden steeds meer budget over van het begrotingsgedekte pensioen. Wat Defensie aflost bij het ABP kan het ABP weer bij Financiën aflossen. Ergens in 2036 zal dit financieringsproces zijn voltooid. Deze constructie is beschreven in de Memorie van Toelichting bij de Kaderwet Militaire Pensioenen eind vorige eeuw. Makkelijker kunnen we het niet maken. Wat blijkt vooralsnog uit de voorlopige onderzoeksresultaten? Er is sinds 1995 een VUT-premie geïnd bij militairen waarvan het Sector Overleg Defensie de besteding mocht bepalen. Het mocht niet aan salaris worden besteed. Het arbeidsvoorwaardenterrein biedt buiten salaris vele mogelijkheden dit ten goede te laten komen aan het personeel. VUT-premies van militairen zijn gebruikt om pensioenpremies van de werkgever mee te voldoen. De werkgever had een budgettekort en is door de inzet van VUT-premies zelf minder gaan betalen c.q. heeft een kleinere schuld opgebouwd. Deze inzet van militaire VUT-premie wordt door Defensie als een arbeidsvoorwaardelijke bestemming uitgelegd. Uit de pensioenovereenkomsten blijkt niet dat Defensie minder aan pensioenpremie bijdraagt en het personeel meer. De verhouding is in de formele overeenkomst immers na 2006 altijd 70% om 30% geweest (los van het andere lopende dossier rond de teveel betaalde pensioenpremies als gevolg van de koppelafspraak). Inclusief de VUT-premie is de verhouding in werkelijkheid ca 67% om 33%. Uit de Memorie van Toelichting van de Kaderwet Militaire Pensioenen blijkt dat 1 Achteraf kunnen we stellen dat deze doelstelling voor alle Nederlanders niet gehaald is, want via wetgeving bemoeien de politici zich nog steeds met ons private pensioenstelsel. 24 Trivizier

25 in 35 jaar in volledige financiering van de overgang op kapitaaldekking wordt voorzien zonder dat meer geldbronnen dan in deze Toelichting genoemd nodig zijn. Uit de jaarverslagen van Defensie blijkt pas in 2015 dat er een schuld wordt verantwoord. Deze blijft ver achter bij het plan. Er is geen verklaring opgenomen waarom. Of er voor 2015 wel of geen schuld is geweest in dit dossier moet nog uit een WOB-procedure blijken. Uit de jaarverslagen van 2017 en 2018 blijkt dat de schuld van ca miljoen omstreeks 2023 zal zijn afgelost. Volgens het plan zou in 2021 een schuld van 600 miljoen moeten bestaan. Het verschil tussen de geplande en werkelijke schuld bedraagt ruim 450 miljoen. In de 19 jaren VUT-equivalente premie is (toevallig?) omstreeks dat bedrag opgehaald met VUT-premies. Volgens Defensie maakt het financieringsarrangement (in Defensiekringen de banaan genoemd) geen deel uit van het overleg met de bonden. Deze financieringsconstructie betreft dus kennelijk geen arbeidsvoorwaardelijk onderwerp. Het is dan vreemd dat arbeidsvoorwaardelijk geld (de VUT-premie) wel in dat financieringsarrangement van de kapitaaldekking wordt opgenomen. De antwoorden van de bonden op gestelde vragen in dit dossier varieerden van ruimhartig met overigens weinig archiefmateriaal- tot uiterst beperkt ( dat behoort tot de vertrouwelijkheid van de onderhandelingstafel ). Kennelijk moet dat bij deze bond zelfs na 25 jaar nog geheim blijven! De pensioenrechten van militairen zijn niet toegenomen. Het pensioen is zelfs niet (via indexatie) waardevast gebleven, ook niet het deel van voor Door de VUT-premies als pensioenpremie in te zetten, is de militair eigenlijk meer pensioenpremie gaan betalen voor lagere pensioenrechten. Vooral soldaten die weinig verdienen, hebben via de VUT-premie meebetaald aan een pensioenstelsel van militairen waar zij nooit een uitkering uit gaan krijgen. De kapitaaldekking is er niet mee versneld zoals sommigen beweren. De financiering ervan wel. Een lagere schuld en snellere aflossing. Van de vier eerdergenoemde doelstellingen voor de overgang naar kapitaaldekking is de eerste doelstelling (uitvoering door professionals) per 2001 gerealiseerd. De tweede doelstelling (een goedkoper stelsel) is alleen voor wat betreft nieuwe pensioenrechten vanaf 2001 gerealiseerd. De derde doelstelling (krimp van het budget voor begrotingsgedekt pensioen) is niet sneller bereikt, doordat de rechten van voor 2001 gewoon via de sterfhuisconstructie uitfaseren uit de begroting (medio 2067). De vierde doelstelling (het pensioen onder de Pensioenwet buiten politieke beïnvloeding) is niet bereikt omdat de politici hedendaags door wetgeving en regelgeving alsnog invloed uit oefenen op dit private pensioengeld. Hoe verder? Ik heb onlangs een WOB-procedure gestart om nog relevant feitenmateriaal op tafel te krijgen. Dan kan ik een definitief oordeel opbouwen en voor zover relevant juridisch laten onderzoeken op verhaalsmogelijkheden. Het is mogelijk dat een en ander juridisch prima is gelopen. Echter qua integriteit en moreel besef kunnen hierover nog veel discussies gevoerd worden. Een organisatie die zo hoog op geeft van integriteit en ethiek mag dan ten minste uitleggen waarom de handelwijze verdedigbaar is om militairen jaarlijks ca. 27 miljoen aan arbeidsvoorwaarden niet te gunnen. En dit door militairen zelf opgebrachte geld te gebruiken om werkgevers pensioenpremies te betalen. Beste lezers, tot slot. Het spook van de verjaring kijkt om de hoek. Als we willen voorkomen dat bij een mogelijke rechtszaak een vordering wordt afgewezen vanwege verjaring, is het nodig ook in dit dossier een stuitingsbrief aan Defensie te sturen. Defensie had de optie via Intranet te communiceren dat dit niet nodig is. Helaas heeft ze daarvan afgezien. Via de QR-code vindt u een stuitingsbrief om in te vullen en op te sturen. Ook kunt u op de FB-pagina PowerbyNumbers terecht. Wordt vervolgd. Drs. P.A. Eijkelenkamp, kolonel b.d. der Artillerie Trivizier 25

26 GEACHTE RED CTIE Postbus AA Den Haag, NIEUWE PENSIOENWET Kabinet, werkgevers en vakcentrales hebben in juni 2019 een voorlopig pensioenakkoord gesloten. Wat een stuurgroep verder uit gaat werken. Vervolgens moeten pensioenfondsen en verzekeringen hun administratie opnieuw inrichten voordat de nieuwe pensioenwet, medio 2022, daadwerkelijk operationeel is. Met het vooruitzicht dat het nieuwe pensioenstelsel iedereen raakt. De huidige pensioenwet blijkt aan revisie toe te zijn door de veranderde samenleving. Zichtbaar op de arbeidsmarkt door de 24-uurs economie, voortschrijdende technologie en flexibilisering. Lifetime employment is niet meer gewoon. Door technologie in de vorm van vergaande automatisering en robotisering waarbij een toenemende hoeveelheid taken, die eerst door mensen werden uitgevoerd, nu door machines worden uitgevoerd. Zichtbaar door de grote groep zelfstandigen (ZZP ers) van wie velen moeite hebben met het treffen van arbeidsongeschiktheid- en pensioenvoorzieningen. De verschillen tussen overheid en bedrijfsleven zijn nagenoeg verdwenen. En tot slot de verstoorde verhouding tussen werkenden en niet werkenden door het grote aantal gepensioneerden. Wat opvalt aan het pensioensysteem is dat keuzevrijheid en analoog hieraan concurrentiebeleid, een belangrijk marktmechanisme voor het individu, ontbreken. Voor het individu is er hier geen ruimte voor keuzes waar dat bij politieke, bestuurlijke, financiële en sociaal-maatschappelijke thema s wel het geval is. De wijze waarop individuen kort na het betreden van de arbeidsmarkt bij een pensioenfonds terecht komen is in mijn optiek, vanwege de veranderde samenleving, niet meer verdedigbaar en ondemocratisch van aard. Nederland hoort al jarenlang bij de rijkste landen van de wereld. En het Nederlandse pensioensysteem is heel lang internationaal als een van de beste pensioensystemen van de wereld beoordeeld. Dit pensioenbeeld is o.a. door de rekenrente echter gekanteld naar ongewisse pensioensituaties. Kern van de rekenrente voor pensioenfondsen is de verplichting om financiële reserves aan te houden om toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen waarborgen. Met de vraag wat de reikwijdte van het woord toekomstig is. Zo is het ABP-fonds, het grootste fonds van Nederland, ondanks beleggingsrendementen door rekenrente-restricties niet in staat om pensioenen te indexeren waardoor er een pensioenindexatie achterstand van inmiddels 19% is ontstaan, en met pensioenkortingen in het vooruitzicht voor de doelgroep overheidspersoneel. Waarbij de verschillen tussen overheid en bedrijfsleven nagenoeg wel zijn verdwenen, dit beeld echter niet gecompenseerd is met een overeenkomstig marktconform salarishuis. Generiek wordt hier voorbijgegaan aan een grote doelgroep in de samenleving die niet in staat zijn om financieel vermogen op te bouwen en hiervoor volledig op het pensioen zijn 26 Trivizier

27 aangewezen. En door deze rekenrente-maatregel worden geraakt. Wat de vraag oproept waarom Nederland, met dergelijke grote pensioenreserves, in de EU het laagste rekenrentepercentage hanteert. Waarmee de pensioensituatie in Nederland van zeer stabiel naar onstabiel is veranderd. Het gaat hier om de vraag of een financieel systeem, voor oudedagvoorziening, functioneert als na 45(+) jaar werken en premiebetaling er niet ten minste sprake is van een neutraal pensioen-rendement vooruitzicht. Het is namelijk niet aannemelijk dat individuen in zouden stappen bij een persoonlijk aanbod voor een financieel product dat na 45(+) jaar premiebetaling niet tenminste een neutraal rendement kan garanderen. Wat het verschil tussen wettelijke verplichting en individuele keuzevrijheid duidelijk maakt. Inclusief de relatie tussen wettelijke verplichting en overheidsbescherming, of het ontbreken van het laatste. Van belang voor die diegene de net de arbeidsmarkt hebben betreden, gestart zijn met pensioenpremie betaling, en het pensioen nog volledig buiten beeld is. En van belang voor diegene die na 45+ jaar werken hun bijdrage aan de samenleving hebben gegeven. Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. De klassieke verzorgingsstaat uit de tweede helft van de twintigste eeuw heeft juist op deze terreinen regelingen voortgebracht die in hun huidige vorm onhoudbaar zijn en ook niet meer aansluiten bij de verwachtingen van mensen. In deze tijd willen mensen hun eigen keuzes maken, hun eigen leven inrichten en voor elkaar kunnen zorgen. Citaten uit de troonrede van Transparantie, concurrentiebeleid, nut en profijt en een wetenschappelijk advies zouden mijns inziens deel uit moeten maken van de contouren van de nieuwe pensioen(kader)wet. Waarbij thema s zoals initiatief, keuzevrijheid, flexibiliteit en maatwerk voor het individu in de nieuwe pensioenwet geborgd zouden moeten zijn. Met de Zorgverzekeringswet als voorbeeld waarbij het individu, wettelijk verplicht, zelf de keuze voor een zorgverlener en de mate van dienstverlening maakt. Het gaat hier om het beeld dat de marktgeoriënteerde en terug tredende overheid niet consequent is. Deze lijn consequent doortrekkend betekent, met de energiesector als voorbeeld, dat er inmiddels sprake had moeten zijn van een pensioensector die intrinsiek verantwoordelijk is voor pensioenborging op de lange termijn. Met cyclisch overleg tussen De Nederlandse Bank en de pensioensector om op basis van demografische modellen de pensioen-toekomstbestendigheid collectief vast te stellen. En de pensioensector de achterban informeert over de uitkomst en de effecten van dit overleg. Het gaat hier om het beeld, richting de nieuwe pensioenwet, of de pensioensector te maken blijft houden met instrumenten van Vadertje Staat. De samenleving is dermate veranderd dat de vraag beantwoord zal moeten worden of de nieuwe pensioenwet, bij ongewijzigde omstandigheden, het beste oudedagsvoorziening instrument is ten opzichte van o.a. markt-alternatieven. En indien dit het geval de vraag of de nieuwe pensioenwet tenminste een afspiegeling van de zelfredzame samenleving en de Troonrede van 2013 is. Jos Wery Trivizier 27

28 FAMILIEBERICHTEN/ VERENIGINGSNIEUWS Postbus AA Den Haag, OVERLEDEN December J. Posthumus (75 jaar) LTZE2 b.d. Piet Blokkerstraat RT Schagen Januari A. Ligthart Schenk (79 jaar) KplBDGSK b.d. D Cornelis Vroulandtstraat LD Den Helder Februari J. Zijlstra (90 jaar) LTZVK2 b.d. Slechtvalk HH Emmen M.J. Straathof (61 jaar) Burger Nieuwesluis GA Wieringerwaard C. Ekdom (62 jaar) LTZTDW2 b.d. Debussylaan WD Raamsdonksveer E.R. de Liser de Morsain (81 jaar) SgtHOFM b.d. p/a Koningsduin ZV Castricum M.C.H. Harmes (69 jaar) SGTBDKLM b.d. Keteldiepstraat XS Den Helder Maart S.L. Westra (85 jaar) SgtMajTDE b.d. Van Rennesstraat HD Schagen DANK Wij danken iedereen voor uw medeleven na het overlijden van Cor van Trier. Uw aanwezigheid, lieve woorden, de bloemen en kaarten hebben ons goed gedaan. Tiny van Trier-Been, kinderen en kleinkinderen Den Helder, maart 2020 Het algemeen bestuur betuigt de nabestaandenoprechte deelneming met hun verlies. VBM IN HET NIEUWS Volg ons op Facebook en Twitter of download de VBM-app. Zie ook 31 januari De Telegraaf schrijft over de officiële oprichting van de Coalitie voor Veiligheid. Onder de bonden die vanaf nu officieel samen optrekken zijn politievakbonden ACP en ANPV, defensiebonden KVMO en VBM en Justitievakbond Juvox. Ze werkten de afgelopen jaren al voorzichtig samen, maar hebben dat nu geformaliseerd. Door vanuit verschillende perspectieven in de veiligheidssector naar onderwerpen te kijken denken de bonden beter en effectiever problemen aan te kunnen kaarten februari Hart van Nederland interviewt Jean Debie over het afblazen van de MARKAZ in Vlissingen. Jean Debie zegt ontzettend blij te zijn met het besluit om niet meer naar Vlissingen te verhuizen. 19 februari De Gelderlander schrijft over een klimaatactivist die stopt als reservist bij Defensie. De VBM suggereert in het artikel dat hij het tot een ontslagzaak had kunnen laten komen februari De Groene Amsterdammer schrijft over problemen bij de Defensie ICT. Wij horen dat mensen uit onvrede weglopen, zegt Jef Stassen, die namens de VBM de onderhandelingen doet februari BNR Nieuwsradio interviewt Jean Debie over de verhuizing van de marinierskazerne. De voorzitter herinnert er onder andere aan dat de Algemene Rekenkamer waarschuwde voor het grote financiële risico. 28 Trivizier

29 VERENIGINGSNIEUWS Maatregelen VBM in verband met corona-virus In verband met COVID-19 (het corona-virus) is ook de VBM genoodzaakt een aantal ingrijpende maatregelen te nemen en (tijdelijke) wijzigingen door te voeren. Wij rekenen op uw begrip. De stand van zaken tijdens het ter perse gaan van deze Trivizier is als volgt: ALLE afdelingsvergaderingen zijn afgelast. Consequentie daarvan is dat ook de Algemene Vergadering (gepland op 15 mei 2020) geannuleerd wordt. Voor de medewerkers van de VBM hebben we maatregelen getroffen die het risico op besmetting zoveel mogelijk beperken, bijvoorbeeld door thuiswerken mogelijk te maken. Consequentie hiervan is wel, dat de BEREIKBAARHEID van de VBM iets minder kan zijn. Het BELASTINGTEAM team stopt met zijn activiteiten op locaties. Ook de huisbezoeken worden niet meer uitgevoerd. Meer informatie vindt u op pagina 22 van deze Trivizier of op onze website: (De informatie op de website is het meest actueel.) De NAZORGMEDEWERKERS van de VBM zullen voor lopig geen nazorgactiviteiten ontplooien, behalve activiteiten die schriftelijk, telefonisch of per mail afgehandeld kunnen worden. De medewerkers van de LEDENSERVICE worden voorlopig niet meer ingezet. Alle grotere bijeenkomsten van gebruikers van ons verenigingsgebouw worden geannuleerd. We zullen de komende tijd verder naar bevind van zaken (moeten) handelen. Wij proberen u zo goed als het kan te informeren. Denk aan uw gezondheid en die van anderen. Kijk voor actuele informatie op Trivizier 29

30 VRAAG EN AANBOD Postbus AA Den Haag, Collectieve ongevallenverzekering De VBM heeft voor alle actief dienende leden (militairen en burgers) een ongevallenverzekering afgesloten. Deze ongevallenverzekering geeft dekking in de hele wereld, ook tijdens missies, gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week en gedurende het hele jaar. De ongevallenverzekering vervangt de woon-werkverkeer verzekering en het uitzendcertificaat. U hoeft dus géén uitzendcertificaat in te vullen als u op uitzending gaat. Redactionele tekst Eenmalige plaatsing van advertenties is voor leden gratis. Het is daarnaast mogelijk om tegen betaling advertenties te plaatsen in deze rubriek. Voorwaarden en tarieven: bel of mail naar Adreswijziging/ledenadministratie Gaarne doorgeven aan: of Belastinginfo en -hulp Helpdesk Gabrielle Driehuijs Ton van Elst Adri van der Veer of vul het formulier in op onze website of app Nabestaandenzorg René Landsweers Nazorg De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM verleent nazorg bij overlijden. Wij kunnen u doeltreffend ondersteunen. U kunt ons helpen door al uw gegevens te ordenen. Vraag bij de VBM naar de handleiding voor nabestaanden. Of kijk op bij ledenservice. Stichting MSF (sociaal fonds) Johan Liekens. Bereikbaar op telnr.: dinsdag en vrijdag van uur. Tevens te bereiken via GRATIS AF TE HALEN Er zijn nog boeken af te halen op het kantoor van de VBM. We hebben nog circa 120 titels in de aanbieding. Hebt u belangstelling? Neem dan een kijkje in de lijst op (kijk bij Ledenservice ). Zit er een boek bij dat u wilt hebben? Kom dan langs op de Ametisthorst 20 in Den Haag. Of reserveer alvast via TE KOOP 36 insteek-postzegelalbums wereldpostzegels (Europa en daarbuiten). Allemaal in series en per land in albums. Afhalen tegen een schappelijk bedrag van 50,00. Hebben wij (mijn vrouw en ik) een etentje. Contact: Mob Het is voorjaar en dat betekent dat we er weer op uit gaan! Breng een bezoekje aan een attractiepark of ga naar de dierentuin. Kijk op nl voor exclusieve kortingen op de leukste uitstapjes en tickets! Daar krijg je toch lentekriebels van. 30 Trivizier

31 PUZZEL Postbus AA Den Haag, KRUISWOORDRAADSEL Breng de gevraagde letters over naar de oplossingsbalk. Stuur deze oplossing voor 17 april naar: Redactie Trivizier (puzzel) Postbus AA Den Haag of e. Vergeet niet uw adres te vermelden! Onder de goede inzendingen worden 3 VVVcadeaukaarten t.w.v. 20,- verloot. (Alleen inzendingen op naam en adres van leden loten mee). Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. U verleent de VBM toestemming om uw naam en woonplaats te publiceren wanneer u tot een van de winnaars behoort. Oplossing maart 2020: Van Braam Houckgeestkazerne De winnaars zijn (na loting): W. Bouw, Den Helder D. Kokke, Leunen A. Roest, Deventer Horizontaal 2. Ambtenarencentrum (afk.) 4. Plaatjesboek 7. Reclamemateriaal 8. Reeks 9. Politieke partij 10. Koppel 12. Familielid 14. Winter-voertuig 16. Onoplosbaar raadsel (boeddh.) 17. Duw 18. Knoeidoek 20. Afkomstig van de molukken 22. Nederland (afk.) 23. Operatiekamer (afk.) 25. Veertig- tot zestigplussers die de zorg hebben voor zowel kinderen als ouders 28. Bevel 29. Niet parkeren (afk.) 30. Samen 31. Waterplant 33. Nederlands persbureau 35. Japanse munt 36. Symbool voor tantalium 37. Stemming 39. Afstandsmaat 40. Anonieme Alcoholisten 41. Voegwoord 42. Lichaamshaar 45. Handeling met een speciaal doel 46. Claim c. a. g. b. i. f. d. j. Verticaal 1. Groep die vlak na de tweede wereldoorlog geboren is 3. Regieaanwijzing 4. Kortom 5. Laatstleden (afk.) 6. Ziekenhuisbacterie 8. Plaats op de ranglijst 10. Legerknecht 11. Pronkvogel 13. Academische titel 14. Soort verzekering 15. Dwarsmast 16. Achterwerk 18. Inkeping 19. Vaartuigen 20. Javaanse adellijke titel 21. Sociaal cultureel planbureau (afk.) 24. Deel van het gezicht 26. Nota bene (afk.) 27. Levenslucht 32. Bergplaats 33. Klaar 34. Par exemple (afk.) 37. Nederlands eiland in het Caribisch gebied 38. Aanlegplaats 43. Tennisterm 44. Aaneengeregen voorwerpen h. Oplossing: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j Trivizier 31

32 WAT DOET UW BOND VOOR U? NIEUWE FUNCTIE EN BEVORDERING VOOR VBM-LID Een militair had gesolliciteerd naar een andere functie. De militair voldeed aan alle in de vacature gestelde functie-eisen. De kans op toewijzing van de functie was volgens de militair dan ook groot. Helaas volgde, vanwege het niet voldoen aan aanvullende eisen, toch een afwijzing voor de functie. Het kwam erop neer dat de militair op grond van onbekwaamheid en ongeschiktheid was afgewezen. De militair was het hier niet mee eens. Met behulp van een jurist van de VBM werd de bezwaarprocedure opgestart. We konden aantonen dat de militair wel degelijk bekwaam en geschikt was voor de functie. Conclusie: hij was ten onrechte afgewezen. Probleem: op de gewilde functie was inmiddels een andere militair geplaatst. Daarom is besloten om een vergelijkbare functie toe te wijzen, met toekenning van een hogere rang. Conclusie: hij was ten onrechte afgewezen Nog geen lid? Meld u aan op - of via MDTN (sterretje dan nummer)