Notulen algemene ledenvergadering SV Helios

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen algemene ledenvergadering SV Helios"

Transcriptie

1 Notulen algemene ledenvergadering SV Helios 25 november uur Aanwezig namens bestuur: Gerard Kok, Patrick Geijsen, Giel Spierts, Richard Achtereekte Afwezig: Bert Vennink Aanwezig 72 leden. 1. Opening Onze voorzitter Gerard Kok heet iedereen welkom, en constateert dat vanavond mede door de belangrijke onderwerpen op de agenda er een bijzonder goede opkomst is. 2. Notulen vorig jaar Zijn er vragen of opmerkingen over de notulen van vorig jaar, die op de website was gepubliceerd? Er komen geen vragen of opmerkingen en de notulen worden daarmee definitief vastgesteld door de ledenvergadering. 3. Benoeming bestuurslid Technische zaken Als bestuurslid technische zaken wordt voorgedragen door het bestuur Patrick Geijsen, die reeds al begonnen was in deze functie na het aftreden van Jan Dekker. Er zijn vanuit de ledenvergadering geen bezwaren tegen de voordracht van het bestuur en daarmee wordt Patrick Geijsen benoemt tot bestuurslid Technische Zaken. 4. Verslag Technisch Hart & Senioren Patrick Geijsen neemt het woord als bestuurslid Technische Zaken:

2 Ideeën voor nieuwe activiteiten zijn welkom! Vacatures:

3 Senioren: Richard Achtereekte neemt het woord om een toelichting te geven over de bijzonderheden in de senioren categorie. Patje v/d Pol heeft de rol van Sander Rijneveld overgenomen, die verhuisd is naar Twente. Belangrijkste is dat Zami 1 is doorgegaan als Zami 2 begin dit seizoen met een groot deel vernieuwd elftal. Aantal senioren elftallen is gelijk gebleven. 5. Samenwerking vereniging/stichting Gerard Kok geeft toelichting op de samenwerking en ook hoe de 2 entiteiten t.o.v. elkaar functioneren.

4 De stichting is ooit opgericht om btw terug te kunnen vorderen van de bouwkosten van de kantine. De stichting en de vereniging zijn nog steeds met elkaar verweven, maar wel financieel gescheiden van elkaar door 2 aparte boekhoudingen. Het doel is om de stichting te laten groeien om zo een grote investering in de accommodatie en ook de exploitatiekosten draagbaar te houden voor de vereniging. Daarnaast ondersteunt de stichting ook, bijvoorbeeld bij het opstarten van het seizoen, maar ook als het gaat om de ondersteuning van het kantinebeheer. De stichting vult op dit moment de gaten op, waar vanuit de vereniging gaten vallen door het ontbreken van vrijwilligers. Er zijn vragen over wat de stichting bijdraagt in de kosten, o.a. de voor energieverbruik. De stichting draagt euro bij aan de kosten voor lening en rente. Daarnaast zorgt de stichting voor ,- aan kantine inkomsten en regelt dit ook zelf. Daarnaast heeft de stichting de loonkosten betaald van Marcel die meer dan de helft van de tijd werk voor de vereniging doet. Tevens zijn er diverse investering betaald door de stichting, zoals het opknappen van de bestuurskamer en aanschaf van keukenapparatuur.

5 Er komen vragen over met name waarom de blauwe keet vooraan het trainingsveld is geplaatst en hoe ze het willen gaan oplossen met de krachtstroom die hiervoor nodig is? Gerard geeft aan dat het bestuur hier toestemming voor heeft gegeven aan de Stichting. De conclusie na discussie over dit onderwerp is dat met name de communicatie over deze zaken beter kan. Eelke Brouwer, Bijvoorbeeld via website, ga de leden inlichten, zodat ze op de hoogte zijn van de veranderingen. Martin Hafkamp; Maak gebruik van elkaars kwaliteiten, zodat je beter voorbereidt bent op wat er komen gaat, en er meer begrip is waarom bepaalde investeringen belangrijk zijn. Gerard Kok zal dit meenemen in overleg met de stichting. 6. Financieel jaarverslag seizoen Giel Spierts geeft toelichting op de cijfers van afgelopen seizoen. Met name huisvestingskosten zijn gestegen als gevolg van hogere energieprijzen en sponsorinkomsten blijven dalen. De kantine omzet en marges blijven goed op peil. De stichting draagt jaarlijks , bij aan kantine omzet. Het verbruik is niet heel veel gestegen, maar met name de prijzen zijn flink gestegen. Een vraag van Hans van Gelder of er niet goedkoper kan worden

6 ingekocht bij een andere leverancier? Giel geeft aan dat hij dit bekeken heeft, maar dit niet veel oplevert. Giel vraagt aan de kascommissie bestaande uit Mirjam Roudijk en Anton Kok wat de bevinden zijn. Mirjam en Anton geven aan dat ze alle cijfers hebben doorgenomen met Giel en dat de boekhouding keurig op orde is en dat het digitale systeem er handig en transparant is. Complimenten voor de penningmeester en het bestuur wordt decharge verleend voor het financiële jaarverslag van de vereniging. Naast Mirjam melden Bernadette Tuinenga en Monique Vrielink zich voor de nieuwe kascommissie. 7. Begroting a. contributieverhoging b. verhoging bierprijs c. besluitvorming begroting Voorstel contributieverhoging: Mini s 24,- D,E,F Pupillen 49,- Junioren 54,- Senioren 69,- Zaal senioren 49,- Veld + Zaal Senioren 81,- Steunend lid 20,- Gezien het verwachte tekort op de begroting is het volgens het bestuur noodzakelijk om de contributie te verhogen. Er komen vragen waarom het noodzakelijk is en of de bijdrage vanuit de stichting naar de vereniging niet omhoog kan? Er zijn nog veel onzekerheden en mocht het meevallen, dan wil het bestuur dit als buffer gebruiken. Tevens is het voorstel om de bierprijs te verhogen. Na wat discussie hierover is het voorstel om alle prijzen onder de loep te nemen en alles waar minder marge op zit te verhogen.

7 Het voorstel wordt in stemming gebracht en met een grote meerderheid wordt zowel de contributieverhoging alsook de consumptieprijzen verhoging aangenomen. Ook de begroting voor 2019/2020 wordt aangenomen door de ledenvergadering. 8. Overgang van zondag naar zaterdag Na een inventarisatie onder de spelers van het eerste en het 2de waaruit bleek dat iedereen voor de overgang naar de zaterdag is. Het is een logisch gevolg van de autonome groei van de senioren op de zaterdag. De visie van het bestuur is dat we voetbal willen aanbieden op de momenten waarop onze leden willen spelen. Dat alle spelers erachter staan, zal er ook voor zorgen dat dit een succes zal worden en we sluiten aan bij een landelijke trend die in veel regio s zichtbaar is. Er komen nog vragen over wat dit voor invloed heeft op de veldindeling en tijdstippen van de andere seniorenteams. Per saldo komt er 1thuiswedstrijd per week bij gemiddeld. Maar het kan zijn dat de jeugd weer eerder zal moeten beginnen met hun wedstrijd. Evert Altena heeft al een eerste analyse gemaakt waarin hij denkt dat dit prima te plannen is. Richard Achtereekte geeft aan dat in de winterstop met alle leiders van de senioren bij elkaar gezeten gaat worden om te kijken of we zoveel mogelijk de wensen van de diverse elftallen kunnen honoreren. Tevens willen we zo laat mogelijk op de

8 middag spelen met het 1ste. Zodat ook spelers die trainer zijn, maar ook supporters die kinderen hebben spelen in de jeugd dit kunnen combineren. Het voorstel voor overstap naar de zaterdag wordt met grote meerderheid aangenomen en met slechts 1 stem tegen. 9. a. afscheid vrijwilligers en wie neemt het over? b. jubilarissen en benoeming lid van verdienste We bedanken Bernadette Tuinenga en Joyce van der Vegt voor hun goede werk als kledingcommissie. En fijn dat we met Monique Vrielink en Mirjam Verwijk het overnemen. We bedanken Edwin Lieftink en Marcel Groot Hulze voor hun uitstekende werk als kantinecommissie. We bedanken Dennis Wennink en Marco Saadhoff voor hun jarenlange bijdrage als Coördinator pupillen. We feliciteren Stefan Kappert met zijn 25-jarig jubileum als lid van SV Helios. We feliciteren Anton Kok met zijn 60-jarig jubileum We feliciteren Jan Spithoven met zijn inmiddels 61-jarig jubileum, omdat hij vorig jaar tijdens de ALV in het buitenland was. Hans Kobus wordt benoemd als lid van verdienste. Hans is o.a. langs zittende bestuurslid geweest, maar staat ook al meer dan 40 jaar trouw achter de bar. 10. Rondvraag en sluiting

9 Mike Gerritsen: Er gebeurt weinig op gebied van sponsoring en er staat nergens wat de mogelijkheden zijn. Wie gaat dit oppakken. Het bestuur zal initiatief nemen om dit punt met een aantal leden op te pakken. Vrijwilligers welkom. We bedanken eenieder voor zijn komst en vooral ook voor de betrokkenheid en positief kritische vragen.