LADA: Learning Analytics Dashboard Applications

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LADA: Learning Analytics Dashboard Applications"

Transcriptie

1 LADA: Learning Analytics Dashboard Applications Eindrapportage bij stimuleringsregeling Learning Analytics 2013 Penvoerder: Technische Universiteit Eindhoven Partners: Looptijd: 1 juni 2013 tot 23 augustus 2014 Projectleider: Katrien Verbert Datum: 28 juni 2014 [voorlopige versie] / 23 augustus [eindversie], v1 / v2 0

2 Inhoud 1. Korte samenvatting (0.5 pagina) Doelstelling, doelgroep en aanpak (1-1.5 pagina s) Resultaat (2-3 pagina s) Conclusies (0,5-1 pagina) Continuering (0,5-1 pagina) Overige opmerkingen Kostenoverzicht... 7 Referenties... 9 Annex 1: visualisaties

3 1. Korte samenvatting (0.5 pagina) In het LADA project hebben we het gebruik van learning analytics dashboards onderzocht. Meer specifiek hebben we onderzocht: (1) welke data relevant zijn om gebruikers inzicht te geven in het leerproces, (2) hoe we deze data best kunnen opslaan, (3) welke visualisaties het meest geschikt zijn om gebruikers inzicht te geven in hun leergedrag, en (4) hoe we het effect van deze visualisaties op het leerproces kunnen evalueren. Om deze vragen te onderzoeken, hebben we een learning dashboard ingezet aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). De eerste case study werd uitgevoerd met master studenten van het vak information visualization aan VUB (N=40). De tweede case study werd uitgevoerd met bachelor studenten van het vak Human Technology Interaction aan de TU/e (N=105). Resultaten van de eerste case study geven inzicht over welke data relevant zijn en het nut en de bruikbaarheid van verschillende visualisaties voor studenten. Deze resultaten werden gebruikt om het dashboard aan te passen en uit te breiden met twee nieuwe visualisaties. Een tweede case study evalueert de visualisaties met bachelor studenten van de TU/e, met minder kennis van informatie visualisatie. Voor deze studenten blijken de meeste technieken eerder moeilijk om correct gegevens te kunnen interpreteren. Deze studenten zijn ook minder enthousiast over het nut van dashboards om leren te ondersteunen. Een eenvoudige tijdslijn die tijd en emotiewaarden over de tijd toont werd verkozen door deze studenten. 1

4 2. Doelstelling, doelgroep en aanpak (1-1.5 pagina s) Onderzoeksvragen In het LADA project onderzoeken we het gebruik van learning analytics dashboards om het leerproces te ondersteunen. Meer specifiek onderzoeken we (1) welke data relevant zijn om gebruikers inzicht te geven in het leerproces, (2) hoe we deze data best kunnen opslaan, (3) welke visualisaties het meest geschikt zijn om gebruikers inzicht te geven in hun leergedrag, en (4) hoe we het effect van deze visualisaties op het leerproces te kunnen evalueren. Doelgroep De doelgroep van dit onderzoek zijn studenten hoger onderwijs. Ons eerder onderzoek heeft aangetoond dat de meeste onderzoeksresultaten in het domein zich richten op het ondersteunen van docenten [Verbert et al. 2013]. Er zijn weinig resultaten beschikbaar over het nut van learning analytics om studenten te ondersteunen. De behoefte van deze studenten hebben we in eerder onderzoek geanalyseerd [Santos et al. 2013] en omvat inzicht in tijdsbesteding aan activiteiten en motivatie. Methode Om de onderzoeksvragen te onderzoeken, zijn learning dashboards ingezet in vakken van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Gevalsstudies zijn opgezet in het vak Human Technology Interaction (HTI) van de TU/e en het vak Information Visualization van VUB. Het aantal studenten in de HTI cursus is 105. Het aantal studenten in het information visualization van is 40. Een eerste case study werd uitgevoerd aan de VUB: in deze case study werd een dashboard gedeployed bovenop data die we van deze studenten tijdens het semester verzameld hebben en werd een eerste evaluatie van het dashboard uitgevoerd. Op basis van evaluatieresultaten werd het dashboard aangepast en uitgebreid met twee nieuwe visualisaties. Een tweede case study met dit nieuwe dashboard werd uitgevoerd aan de TU/e. Projectperiode De projectperiode loopt van juni 2013 tot augustus Van de start van het project tot januari 2014 hebben we de gevalsstudies voorbereid. We hebben onderzocht in welke vakken we visualisaties kunnen inzetten om studenten inzicht te geven in hun leergedrag en hoe we data van deze studenten kunnen capteren. In februari 2014 zijn we van start gegaan met een eerste gevalsstudie aan VUB. De resultaten van deze evaluatie werden gebruikt om het dashboard aan te passen en uit te breiden met twee nieuwe visualisaties. Een tweede gevalsstudie werd uitgevoerd aan de TU/e met een groter aantal studenten. In deze gevalsstudie hebben we de nieuwe versie van het dashboard geëvalueerd en de doelgerichtheid en nut van de verschillende visualisaties proberen aan te tonen met studenten van het HTI vak. Projectorganisatie.(instellingen en teamleden) De projectorganisatie is gebeurd vanuit de TU/e (Katrien Verbert, Paul De Bra, Mykola Pechenizkiy). De case studies werden uitgevoerd in samenwerking met Derick Leony van UC3M (Madrid), tijdens een onderzoeksverblijf van 3 maanden aan de TU/e en VUB. Derick is een doctoraatsstudent in de laatste fase van zijn doctoraat en heeft eerder veelbelovend onderzoek gedaan in het learning analytics domein en meer specifiek naar het tracken van gebruikersdata met verschillende tools en het visualiseren van deze data om awareness te ondersteunen [Leony et al. 2012, Leony et al. 2013]. Wijzigingen In het projectvoorstel werden oorspronkelijk twee case studies aan de TU/e beschreven. We hebben een eerste case study uitgewerkt aan VUB in plaats van de TU/e. De opzet en uitvoering van deze case study zijn gelijk aan de oorspronkelijk beschreven case study. Een tweede case study werd uitgevoerd aan de TU/e. Tijdens het project hebben we een derde case study onderzocht in samenwerking met de Roode Kikker (http://deroodekikker.nl/website/). In continuering van dit project zullen we deze samenwerking nog verder trachten uit te werken, maar tijdens de looptijd van het project was het niet mogelijk om studies te doen met studenten die gebruik maken van het platform van de Roode Kikker. Een evaluatie met docenten was wel mogelijk, maar aangezien studenten de doelgroep van dit onderzoek zijn hebben we deze case study niet meer uitgevoerd. 2

5 3. Resultaat (2-3 pagina s) Een korte samenvatting van de gevalsstudies en resultaten is hieronder weergegeven. Het dashboard dat we ontwikkeld hebben in dit project is online beschikbaar. Een demoversie is beschikbaar op: Deze demo-versie toont de data van HTI studenten van de TU/e. Een screencast van het dashboard dat we voor dit project hebben opgenomen is beschikbaar op: Case study 1: information visualization (VUB) In de eerste case studie aan VUB hebben we een bestaande visualisatie gedeployed bovenop data die we doorheen het semester verzameld hebben van studenten en hebben we een eerste evaluatiesessie met studenten georganiseerd. Op basis van feedback van deze eerste studie werd het dashboard aangepast en uitgebreid en gedeployed voor een tweede case study aan de TU/e met een groter aantal studenten. Deelnemers en datacollectie Deze case study werd uitgevoerd met studenten van het vak informatie visualisatie van VUB (master computer wetenschappen). Dit academiejaar waren er 40 studenten ingeschreven voor het vak. In dit vak leren studenten theorie en toepassing van visualisatie-technieken. Ze werken onder meer in groep aan een project. Activiteiten omvatten: brainstormen, ontwerpen van visualisatie, het verzamelen van gegevens, implementatie van een visualisatie, etc. Het project duurde vijf weken. Een keer per week werden de studenten g d met instructies om data te rapporteren, een link naar het dashboard dat deze data visualiseert en een online enquête die we gebruikt hebben om nut en bruikbaarheid te evalueren. We hebben 40 reacties op deze enquête ontvangen van 22 studenten. Aan het einde van het semester hebben we een thinkaloud sessie uitgevoerd: 10 studenten namen deel aan deze individuele sessies. De evaluatie bevatte vragen over de bruikbaarheid en de doelgerichtheid van de visualisaties. De bruikbaarheid werd bepaald op basis van de System Usability Scale (SUS) [Bangor et al. 2008]. Verder werd gepeild naar welke informatie studenten belangrijk vinden in learning dashboards. Visualisaties In de eerste case studie hebben we twee visualisaties geëvalueerd: het gemiddelde emotie niveau per activiteit en een tijdslijn (zie Figuur 1). In dit stadium representeerde de tijdlijn enkel geaccumuleerde tijd gespendeerd aan activiteiten en het klasgemiddelde. De visualisaties zijn in groter formaat weergegeven in Annex 1. Data-analyse De bruikbaarheidresultaten duiden op een SUS-score van gemiddeld 72,5 punten. Dit is een goede score [Bangor et al. 2008]. Studenten hadden een duidelijke voorkeur voor de tijdslijn (Figuur 1 - rechts): drie deelnemers beoordeelden deze visualisatie als zeer nuttig (score 5) en zeven als nuttig (Score 4) op een schaal van 1 tot 5. De emotie-per-activiteit visualisatie (Figuur 1 - links) werd als nuttig beoordeeld door zes mensen. De gemiddelde score was vier op een schaal van 1 tot 5. Figuur 2 vat samen welke informatie studenten graag gevisualiseerd zien. Gedetailleerde informatie van een student, het vergelijken van twee studenten en informatie over contentcreatie waren het meest belangrijk voor studenten van deze case studie. Informatie over gebruikte resources en topresources zijn minder belangrijk. De resultaten werden gebruikt om het dashboard aan te passen en uit te breiden en voor een grotere groep studenten te deployen in case study 2. 3

6 Figuur 1: emotie-per-activiteit visualisatie (links) en tijdslijn (rechts) Figuur 2: belang van data voor studenten De think-aloud sessies leverden waardevolle inzichten om beide visualisaties te verbeteren. Details zijn beschreven in de paper draft. Uit de analyse van de gegevens en de opmerkingen van de interviews kunnen we concluderen dat studenten de tijdslijn (Figuur 1 - rechts) nuttiger vinden dan de visualisatie van emoties per activiteiten (Figuur 1 - links). Studenten waren ook meer geïnteresseerd in meer gedetailleerde informatie in plaats van geaggregeerde gegevens te presenteren. Case study 2: Human Technology Interaction (TU/e) Deelnemers en datacollectie Er waren dit academiejaar 105 studenten ingeschreven voor het HTI vak van de TU/e. Op een gelijkaardige wijze als in de eerste case studie werd studenten gevraagd een enquête in te vullen om informatie te verzamelen over hun activiteiten en daaraan geassocieerde emotie. De vragen waren meer specifiek dan in de eerste studie. De vragenlijst is beschikbaar op: https://docs.google.com/forms/d/1ik0v1lovfn3vgzqqlba5qun-- WLYAPDMeR16zOVEcLY/viewform Tevens werd studenten wekelijks gevraagd een evaluatie-enquête in te vullen over het nut, doelgerichtheid en bruikbaarheid van het dashboard. Bruikbaarheid werd geëvalueerd door middel van SUS vragen. Er werd ook aan studenten gevraagd de verschillende visualisaties te beoordelen met een extra 5-punt Likert-schaal van helemaal niet nuttig (1) tot zeer nuttig (5). Om de doelgerichtheid van de visualisaties te beoordelen werden een aantal vragen opgesteld die nagaan of studenten de visualisaties correct kunnen interpreteren en of deze 4

7 visualisaties inzicht geven in leergedrag. De vragenlijst is beschikbaar op: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dgjhmmzrrgvjd2treejhmnb4w GRxU2c6MA#gid=5 Deze enquête werd wekelijks uitgevoerd. We ontvingen 298 inzendingen van 95 studenten voor het verzamelen van gegevens. Op het einde van het kwartiel werd opnieuw een face-to-face evaluatiesessie georganiseerd met 6 tot 12 deelnemers per sessie. De visualisaties werden kort toegelicht en daarna vroegen we studenten een laatste evaluatie in te vullen. Deze eindevaluatie werd ingevuld door 52 studenten. Visualisaties Op basis van feedback van de eerste case study werden de visualisaties aangepast. We hebben ook twee nieuwe visualisaties geïmplementeerd om studenten inzicht te geven in data waarin ze het meest geïnteresseerd zijn, namelijk meer gedetailleerde informatie in plaats van geaggregeerde data en het vergelijken van twee studenten. Een heatmap visualisatie (Annex 1 - Figuur 3) toont voor elke student hoe zijn emoties evolueren tijdens de uitwerking van een project gedurende vier weken. De scatterplot (Annex 1 - Figuur 4) geeft de correlatie van tijd die een student spendeert aan het project en een specifieke emotie weer opnieuw voorgesteld als een functie van tijd. Data-analyse SUS scores zijn min of meer constant over de periode van vier weken en zijn gemiddeld Dit is lager dan in de eerste case study en kan onder meer verklaard worden door het feit dat aan de eerste case study studenten deelnamen met kennis over informatie visualisatie. Voor deze studenten was het wellicht gemakkelijker om de visualisaties te interpreteren. Een SUS score van is lager dan de gemiddelde SUS score (69.69) [Bangor et al. 2008] en duidt op usability issues. Deze issues kunnen mee aan de oorzaak liggen van een lage doelgerichtheid van de visualisaties. We hebben in een aantal vragen gepeild naar hoe goed studenten een antwoord konden geven op specifieke vragen. Resultaten van correctheid van deze antwoorden zijn laag voor sommige vragen en duiden aan dat niet alle visualisaties een goed inzicht geven in de data. Een fragment van deze resultaten is weergegeven in onderstaande tabel. Identify your most frequent emotion during the project. 60% correct How does your confusion evolve along time? 61% correct Identify the week when students were more frustrated? 98% correct Tenslotte hebben we opnieuw gepeild naar het nut van de verschillende visualisaties. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 3 en geven aan dat de mediaan van alle 4 de visualisaties gelijk is aan 3. Dit is opnieuw lager dan de scores van case study 1 en toont aan dat deze studenten niet overtuigd zijn van het nut. Op de vraag welke visualisatie studenten verkiezen antwoorden de meeste studenten opnieuw de tijdslijn. We vatten samen hoe deze resultaten een antwoord geven op de onderzoeksvragen in de volgende sectie. Meer gedetailleerde resultaten zijn online beschikbaar op: Figuur 3: nut van visualisaties op schaal van 1 (helemaal niet nuttig) tot 5 (zeer nuttig) 5

8 4. Conclusies (0,5-1 pagina) In het LADA project hebben we het gebruik van learning analytics dashboards onderzocht. Er werden twee case studies uitgevoerd. Een eerste case study vond plaats van eind februari tot april 2014 aan VUB. In deze case study hebben we data verzameld van studenten en via wekelijkse surveys en een think-aloud sessie aan het einde van het semester hebben we de bruikbaarheid en nut van de visualisatie voor studenten onderzocht. Resultaten van deze eerste gevalsstudie duiden aan dat de studenten de visualisaties als nuttig ervaren. De bruikbaarheid van visualisaties werd ook als goed beoordeeld. Studenten van deze case study hebben kennis over visualisatietechnieken. Deelnemers van de tweede studie waren minder enthousiast: het betreft eerste bachelor studenten aan de TU/e. We vatten kort de resultaten samen op basis van de onderzoeksvragen: 1) Welke data zijn relevant om gebruikers inzicht te geven in het leerproces? In de case studies hebben we zowel tijd die studenten aan activiteiten spenderen gevisualiseerd als emotie geassocieerd aan deze verschillende activiteiten. Correlaties tussen verschillende emoties en tijd werden ook gevisualiseerd. Geaggregeerde data werd aan studenten getoond. Resultaten van studie 1 geven aan dat deze visualisaties nuttig zijn voor studenten, maar dat studenten onder meer geïnteresseerd zijn om meer gedetailleerde data te kunnen bekijken en om data van twee studenten te kunnen vergelijken. Uit ons eerder onderzoek is gebleken dat de meeste dashboards naast tijd ook gebruikte resources visualiseren [Verbert et al. 2013]. Resultaten van ons onderzoek tonen aan dat studenten van onze eerste case study minder geïnteresseerd zijn in deze data. 2) Hoe kunnen we deze data best opslaan? In de case studies die in de context van dit project zijn uitgevoerd hebben we ervoor gekozen om studenten manueel data te laten rapporteren. Deze rapportering gebeurde door google forms. Deze data werd vervolgens automatisch geanalyseerd en gevisualiseerd. In eerder werk van Derick Leony werd een methode ontwikkeld om automatisch indicaties van emotie en tijd te extraheren uit clickstream data [Leony et al. 2012, Leony et al. 2013]. Ons eerder onderzoek heeft aangetoond dat studenten vaak skeptisch staan tegenover dergelijke methoden, aangezien een automatische schatting vaak niet volledig correct is. Studenten van onze eerdere case studies gaven aan een manuele methode te verkiezen [Verbert et al. 2013]. Omwille van deze reden is er in dit project gekozen voor een manuele methode. In toekomstig onderzoek willen we onder meer onderzoeken of een gecombineerde aanpak die in een eerste stap automatisch data capteert en nadien kan bijgestuurd worden door studenten een invloed heeft op het effect van learning dashboards. 3) Welke visualisaties zijn het meest geschikt zijn om gebruikers inzicht te geven in hun leergedrag? In case study 1 werd een tijdslijn en een radial visualisatie die emotie per activiteit voorstelt gedeployed (zie Figuur 1 en Figuur 2 van Annex 1). De tijdslijn werd als meest nuttig beschouwd. De bruikbaarheid van beide visualisaties was goed volgens deelnemers. Deze deelnemers hebben een goede kennis van informatie visualisatie. In case study 2 werd naast deze twee visualisaties ook een heatmap en scatter plot toegevoegd (Figuur 3 en Figuur 4 in Annex 1). Studenten in deze case study hebben in tegenstelling tot deelnemers van case study 1 minder expertise in informatie visualisatie. Voor deze studenten bleken de visualisaties moeilijker te interpreteren. Het nut van de verschillende visualisaties werd ook lager beoordeeld. Reacties waren neutraal. De (eenvoudige) tijdslijn werd als beste visualisatie gekozen door de meeste studenten. 4) Hoe kunnen we het effect van deze visualisaties op het leerproces te evalueren? Het effect van visualisaties werd gemeten aan de hand van questionnaires en think-aloud studies. De resultaten zijn interessant omdat ze een inzicht geven in het potentieel nut van learning dashboards voor studenten. Bestaande projecten richten zich vooral op nut voor docenten [Verbert et al. 2013]. Verder onderzoek is nodig om te evalueren of dashboards ook een invloed kunnen hebben op het leren. 6

9 5. Continuering (0,5-1 pagina) De projectresultaten zullen beschreven worden in een paper dat ingediend zal worden voor publicatie in Computers & Education. Een draft is beschikbaar op: We hebben tijdens de looptijd van het project ook een nieuwe samenwerking geïnitieerd met de Roode Kikker in Eindhoven. In opvolgonderzoek zullen we verder onderzoeken of de ontwikkelde dashboards inzetbaar zijn bovenop data dat verzameld wordt van studenten die gebruik maken van het platform. Het doelpubliek is anders aangezien het gaat om studenten lager onderwijs. In hoeverre visualisaties kunnen ingezet worden voor een dergelijk publiek is een interessante onderzoeksvraag. We bekijken met de Roode Kikker onder meer of visualisaties die gebruik maken van badges als rewards voor deze studenten nuttig zijn. De projectresultaten maken deel uit van het grotere thema rond learning analytics in de onderzoeksgroep: ook Derick Leony die zijn doctoraat plant af te ronden voor eind 2014 zal het onderzoek verderzetten en afronden als laatste onderdeel van zijn doctoraatsonderzoek. Aanspreekpunt is Katrien Verbert: 6. Overige opmerkingen / 7. Kostenoverzicht pagina Beschrijf hier welke kosten zijn gemaakt en hoeveel subsidie aangevraagd wordt. Gebruik en integreer daarvoor het standaard kostenoverzicht (Excel) van SURF te vinden via: nglearninganalytics2013.aspx Geef een toelichting (max pagina) onder de tabel als de gemaakte kosten wezenlijk afwijken van de in het projectvoorstel geschatte kosten. 7

10 De kosten wijken niet wezenlijk af van de begrootte kosten. 8

11 Referenties Bangor, P. T. Kortum, and J. T. Miller. An empirical evaluation of the system usability scale. Int. Journ. of HCI, 24(6): , 2008 Leony, D., Pardo, A., de la Fuente Valentín, L., de Castro, D. S., & Kloos, C. D. (2012, April). GLASS: a learning analytics visualization tool. In Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge (pp ). ACM. Derick Leony, Pedro J. Muñoz Merino, Abelardo Pardo, Carlos Delgado Kloos: Provision of awareness of learners' emotions through visualizations in a computer interaction-based environment. Expert Syst. Appl. 40(13): (2013) Santos, J.L., Verbert, K., Govaerts, S. and Duval, E. (2013). Addressing learner issues with StepUp!: an evaluation. In Proceedings of the Third International Conference on Learning Analytics and Knowledge (LAK '13), Dan Suthers et al. (Eds.). ACM, New York, NY, USA, pp Verbert, K., Govaerts, S., Duval, E., Santos, J.L., Van Assche, F., Parra, G., Klerkx, J. (2013). Learning Dashboards: an Overview and Future Research Opportunities. Personal and Ubiquitous Computing (PUC) Journal, 16 pages 9

12 Annex 1: visualisaties Figuur 1: emotie-per-activiteit visualisatie Figuur 2: tijdslijn 10

13 Figuur 3: heatmap Figuur 4: scatterplot 11

User needs van docent en student bij inzet van learning analytics

User needs van docent en student bij inzet van learning analytics User needs van docent en student bij inzet van learning analytics Universiteit van Amsterdam 10 Oktober 2012 Beschrijving Aanpak Aanpassingen Beschrijving Verkenning LA op beide universiteiten Visualisatie

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

Eindrapportage Vak voor Vak

Eindrapportage Vak voor Vak Eindrapportage Vak voor Vak een Learning Analytics dashboard Penvoerende instelling: LIACS, Universiteit Leiden Partner instellingen: ICLON, CWTS (Universiteit Leiden) Datum: 5-10-2012 Auteur: Dr. Arno

Nadere informatie

Michiel Kroon & Stijn Hulshof

Michiel Kroon & Stijn Hulshof IJBURGCOLLEGE.NL Profielproduct Verantwoording & 02-06-2012 Activiteiten Voor het tot stand komen van dit profielproduct zijn de volgende stappen doorlopen (zie ook figuur 1): 1. Literatuuranalyse van

Nadere informatie

Grand Challenges LEARNING ANALYTICS EN OPEN & ONLINE ONDERWIJS. 28 mei 2015

Grand Challenges LEARNING ANALYTICS EN OPEN & ONLINE ONDERWIJS. 28 mei 2015 Grand Challenges LEARNING ANALYTICS EN OPEN & ONLINE ONDERWIJS 28 mei 2015 Welkom Programma Open en Online Onderwijs Stimuleringsregeling, 11 projecten van start Flankerend Onderzoek Kennisagenda - Samen

Nadere informatie

Weerspiegeling van leerproces

Weerspiegeling van leerproces Weerspiegeling van leerproces Inzet van Learning analytics bij zelfstandig online leren van wiskunde in een universitair bio-medisch programma Nataša Brouwer Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en

Nadere informatie

UvAInform FNWI pilot COACH 2

UvAInform FNWI pilot COACH 2 UvAInform FNWI pilot COACH 2 Aanvragers: Bert Bredeweg (IvI, FNWI, UvA) 2 Natasa Brouwer (ESC, FNWI, UvA) Andre Heck (KdV, FNWI, UvA) Datum: versie 14 11 24 3 1. Inleiding algemeen De FNWI gaat drie onderzoeken

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Intermezzo Learning analytics

Intermezzo Learning analytics Intermezzo Learning analytics CHALLENGE DAY 2017 Lianne van Elk Project Flexibele en Persoonlijke Leeromgeving Learning analytics in het onderwijs Kunnen we data ook voor de verbetering van het onderwijs

Nadere informatie

(Groot)ouders en de scheiding van hun zoon/dochter. Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2

(Groot)ouders en de scheiding van hun zoon/dochter. Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 (Groot)ouders en de scheiding van hun zoon/dochter Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 1Vrije Universiteit Brussel, 2 KU Leuven Een echtscheiding is meestal een ingrijpende gebeurtenis voor de ex-partners

Nadere informatie

Eindrapportage Pinpoint

Eindrapportage Pinpoint Eindrapportage Pinpoint Penvoerende instelling: Universiteit Twente Partner instellingen: ThiemeMeulenhoff Datum: 3 oktober 2012 Auteur: Hannie Gijlers en Anjo Anjewierden 1 Inhoud 1. Korte samenvatting...

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Mobiel woordjes verwerven en leren in en buiten de les. Verantwoording Profielproduct ontwikkelaar

Mobiel woordjes verwerven en leren in en buiten de les. Verantwoording Profielproduct ontwikkelaar Mobiel woordjes verwerven en leren in en buiten de les Verantwoording Profielproduct ontwikkelaar Student: Jaury de Jong Studentnummer: 10129634 School: Amstelveen College Opdrachtgever: Helen Vogelpoel

Nadere informatie

Vragen pas gepromoveerde

Vragen pas gepromoveerde Vragen pas gepromoveerde dr. Maaike Vervoort Titel proefschrift: Kijk op de praktijk: rich media-cases in de lerarenopleiding Datum verdediging: 6 september 2013 Universiteit: Universiteit Twente * Kun

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/41478 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Hei, Miranda de Title: Collaborative learning in higher education : design, implementation

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 -

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - Uitgevoerd: september 2007 Onderzoekers: drs. Herman Kiesel, drs. Lic. Rick Coone,

Nadere informatie

Het voorspellen van studiesucces met statische en dynamische data; wat werkt?

Het voorspellen van studiesucces met statische en dynamische data; wat werkt? Het voorspellen van studiesucces met statische en dynamische data; wat werkt? Eindrapportage bij stimuleringsregeling Learning Analytics 2013 Penvoerder: Universiteit Utrecht, FSW Looptijd: september 2013

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016.

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016. VERZOEK COACHING IN MANAGEMENT UW PROJECTVOORSTEL MAN-378 Elke groep die de ondersteuning van een coach wenst te genieten voor zijn project dient in het gedetailleerde beschrijving van het project op te

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Graduation Plan. Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences

Graduation Plan. Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences Graduation Plan Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences Graduation Plan: All tracks Submit your Graduation Plan to the Board of Examiners (Examencommissie- BK@tudelft.nl), Mentors

Nadere informatie

Paper 3 Onderzoeksinstrumenten

Paper 3 Onderzoeksinstrumenten Paper 3 Onderzoeksinstrumenten Auteur: Erik de Vries Gonggrijp September/oktober 2014 1 Inhoudsopgave 1: samenvatting paper 1 blz. 22 2: beschrijving van de onderzoeksmethode blz. 22 Literatuur blz. 28

Nadere informatie

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren Het forum AOS docentonderzoek Rapporteren en presenteren Wanneer is je onderzoek geslaagd? Evalueren en beoordelen Oefening 4 (pagina 316 of 321) Rapporteren en presenteren Verspreiding van resultaten

Nadere informatie

OPEN EDUCATION, BIG DATA EN LEARNING ANALYTICS

OPEN EDUCATION, BIG DATA EN LEARNING ANALYTICS Trendrapport Open Education 2014 48 OPEN EDUCATION, BIG DATA EN LEARNING ANALYTICS door Sander Latour en Robert Schuwer De opkomst van MOOC s in 2012 heeft gezorgd voor een grote interesse in de mogelijkheden

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Betekenis manipuleren via framing

Betekenis manipuleren via framing Wegwijzer: Betekenis manipuleren via framing Maakt het een verschil als je zegt: Dit glas is halfvol of Dit glas is halfleeg? Strikt genomen zeg je hetzelfde, maar reageren mensen ook hetzelfde op beide

Nadere informatie

Handleiding Delphi methode

Handleiding Delphi methode IJBURGCOLLEGE.NL Handleiding Delphi methode & 02-06-2012 Inleiding Deze handleiding biedt een stapsgewijze beschrijving van de afname van de Delphi methode. Aan de hand van deze methode kunnen de ervaringen

Nadere informatie

Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding 1

Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding 1 Weblogs 1 Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding 1 Iwan Wopereis Open Universiteit Nederland Peter Sloep

Nadere informatie

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: Het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs: Stadium van het instructie model Oriëntatiefase

Nadere informatie

Framework REC:all in relatie met richtlijnen UDL. Sylvia Moes

Framework REC:all in relatie met richtlijnen UDL. Sylvia Moes Framework REC:all in relatie met richtlijnen UDL Sylvia Moes Beyond recorded lectures www.rec-all.info Case studies REC:all > REC:all (november 2011-november 2013) > Moving beyond recorded lectures > In

Nadere informatie

Methodische verantwoording

Methodische verantwoording Inleiding In 2012 jaar heeft het VSC een 4-jaarstrategie opgesteld, met daarin de wens om over te stappen naar digitaal onderwijs. De visie ten aanzien van het digitaal onderwijs bleef daarbij onderbelicht,

Nadere informatie

Creatieve sessie Meer Profijt uit Data

Creatieve sessie Meer Profijt uit Data Creatieve sessie Meer Profijt uit Data 8 juni 2017 Binnen het project Meer Profijt uit Data is gebruikersonderzoek uitgevoerd bij apps van verschillende case partners. Het gebruikersonderzoek is gehouden

Nadere informatie

Usability walkthrough for accessibility

Usability walkthrough for accessibility Usability walkthrough for accessibility steven stijger steven_stijger@nl.ibm.com http://www.flickr.com/photos/81167076@n00/322162512/ Copyright IBM Corporation 2008 usability walkthrough usability test

Nadere informatie

Overzicht van tabellen 13. Overzicht van figuren 15. Voorwoord 17. Inleiding 19

Overzicht van tabellen 13. Overzicht van figuren 15. Voorwoord 17. Inleiding 19 Inhoudsopgave Overzicht van tabellen 13 Overzicht van figuren 15 Voorwoord 17 Inleiding 19 Ontwikkelingen in het Hoger Beroepsonderwijs 19 Praktijkgericht Onderzoek 21 De focus van dit boek 23 De structuur

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening.

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening. amenvatting Elk jaar krijgen in Nederland zo n 45.000 mensen een beroerte, ook wel CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Ongeveer 60% van hen keert na opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum

Nadere informatie

E-learning 2020: Trends en ontwikkelingen. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com

E-learning 2020: Trends en ontwikkelingen. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com E-learning 2020: Trends en ontwikkelingen Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Inhoud Introductie Maatschappelijke trends Veranderende opvattingen over leren Technologische trends Trend vs hype

Nadere informatie

Effecten van learning analytics bij computerondersteund samenwerkend leren

Effecten van learning analytics bij computerondersteund samenwerkend leren 2 Effecten van learning analytics bij computerondersteund samenwerkend leren Anouschka van Leeuwen, Jeroen Janssen & Gijsbert Erkens Afdeling Educatie, Universiteit Utrecht Wanneer leerlingen in een computerleeromgeving

Nadere informatie

Effecten van learning analytics bij computerondersteund samenwerkend leren

Effecten van learning analytics bij computerondersteund samenwerkend leren 2 Effecten van learning analytics bij computerondersteund samenwerkend leren Anouschka van Leeuwen, Jeroen Janssen & Gijsbert Erkens Afdeling Educatie, Universiteit Utrecht Wanneer leerlingen in een computerleeromgeving

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT Evaluatie EVALUATION rapport RAPPORT SENDI PROJECT project ALGEMEEN PROJECT RAPPORT This report contains the evaluation analysis of the filled out questionnaire about the Kick off meeting in Granada Dit

Nadere informatie

Effectiviteit en bruikbaarheid van verschillende werkvormen EVS in de opleiding van jeugdsportbegeleiders

Effectiviteit en bruikbaarheid van verschillende werkvormen EVS in de opleiding van jeugdsportbegeleiders Effectiviteit en bruikbaarheid van verschillende werkvormen EVS in de opleiding van jeugdsportbegeleiders J. De Bouw, K. De Martelaer, K. Struyven en L. Haerens 31/12/2011 Inleiding Aanleiding onderzoek:

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy Big Data Academy Achtergrond en uitwerking Big Data Academy (BDA) Management Summary Oplossing [Twintig] deelnemers waarvan [80%] masterstudenten en PhD s en[20%] werknemers die voldoen aan de voorkenniseisen

Nadere informatie

Major Design This! Me and My. Guillaume May Studentnummer: 0751863 Klas: 4A

Major Design This! Me and My. Guillaume May Studentnummer: 0751863 Klas: 4A Major Design This! Me and My Guillaume May Studentnummer: 0751863 Klas: 4A Inhoudsopgave OPDRACHT OMSCHRIJVING: 3 ME AND MY 3 LEERDOELEN, COMPETENTIES EN GEDRAGSINDICATOREN. 3 LEERDOELEN 3 COMPETENTIES

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

14:45-15:30 Liesbeth Huybrechts; inleiding performatieve participatieve methoden & korte introductie Saul Albert

14:45-15:30 Liesbeth Huybrechts; inleiding performatieve participatieve methoden & korte introductie Saul Albert Planning les 26 april 13:00-14:30 Laura Braspenning; speeddates ter inspiratie van de vormgeving van de eigen projecten 13:00-13:30 inleiding van de middag & overlopen ECTS Fiche & Projectdossier 13:30-13:45

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Formatief en Digitaal Informatievaardigheden Meten (DIM) Caroline Timmers & Amber Walraven

Formatief en Digitaal Informatievaardigheden Meten (DIM) Caroline Timmers & Amber Walraven Formatief en Digitaal Informatievaardigheden Meten (DIM) Caroline Timmers & Amber Walraven 27 november 2015 Kom verder. Saxion. Inhoud Over DIM* Effectstudie DIM* DIM* bij Saxion *DIM = Digitaal Informatievaardigheden

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

TPACK-NL vragenlijst een toelichting

TPACK-NL vragenlijst een toelichting TPACK-NL vragenlijst een toelichting Petra Fisser & Joke Voogt Universiteit Twente Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie http://www.tpack.nl In dit document is de Nederlandse versie van de TPACK vragenlijst

Nadere informatie

Vragenlijst bij de projectoproep ter verbetering van de interculturele dialoog en ter ondersteuning van diversiteit en sociale samenhang.

Vragenlijst bij de projectoproep ter verbetering van de interculturele dialoog en ter ondersteuning van diversiteit en sociale samenhang. Vragenlijst bij de projectoproep ter verbetering van de interculturele dialoog en ter ondersteuning van diversiteit en sociale samenhang. (Gelieve bij deze vragenlijst een intentienota van maximaal 20.000

Nadere informatie

De human resources van werknemers met een chronische aandoening: maak er gebruik van

De human resources van werknemers met een chronische aandoening: maak er gebruik van De human resources van werknemers met een chronische aandoening: maak er gebruik van Dr. Joke Haafkens, Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies, UvA j.a.haafkens@uva.nl Inleiding workshop 1. Context 2.

Nadere informatie

Samenvatting. The Disability Assessment Structured Interview, Its reliability and validity in work disability assessment, 2010

Samenvatting. The Disability Assessment Structured Interview, Its reliability and validity in work disability assessment, 2010 Samenvatting The Disability Assessment Structured Interview, Its reliability and validity in work disability assessment, 2010 Als werknemers door ziekte hun werk niet meer kunnen doen betaalt de werkgever

Nadere informatie

/hpm. Onderzoek werkstress, herstel en cultuur. De rol van vrijetijdsbesteding. 6 februari 2015. Technische Universiteit Eindhoven

/hpm. Onderzoek werkstress, herstel en cultuur. De rol van vrijetijdsbesteding. 6 februari 2015. Technische Universiteit Eindhoven Onderzoek werkstress, herstel en cultuur De rol van vrijetijdsbesteding 6 februari 2015 Technische Universiteit Eindhoven Human Performance Management Group ir. P.J.R. van Gool prof. dr. E. Demerouti /hpm

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Toelichting Ankeronderzoek met Referentiesets. Ankeronderzoek. Beschrijving ankeronderzoek. Saskia Wools & Anton Béguin, Cito 2014

Toelichting Ankeronderzoek met Referentiesets. Ankeronderzoek. Beschrijving ankeronderzoek. Saskia Wools & Anton Béguin, Cito 2014 Toelichting Saskia Wools & Anton Béguin, Cito 2014 Ankeronderzoek Deze handleiding bevat een korte beschrijving van ankeronderzoeken. In het algemeen geldt dat meer informatie te vinden is in het boek

Nadere informatie

LEARNING ANALYTICS BIJ DE UNIVERSITEIT UTRECHT: DATA & DASHBOARDS

LEARNING ANALYTICS BIJ DE UNIVERSITEIT UTRECHT: DATA & DASHBOARDS LEARNING ANALYTICS BIJ DE UNIVERSITEIT UTRECHT: DATA & DASHBOARDS ECCA BERHITU, JOHAN JEURING, LARS VAN DER PLANK, ANNE-PETRA ROZENDAL, HAROLD VAN RIJEN INTRODUCTIE De opdrachtgever voor dit project is

Nadere informatie

Feedback geven en krijgen. Diepteverwerking 9 november 2016 Marieke Thurlings

Feedback geven en krijgen. Diepteverwerking 9 november 2016 Marieke Thurlings Feedback geven en krijgen Diepteverwerking 9 november 2016 Marieke Thurlings Overzicht Wat is feedback? Feedback van leraar aan leerlingen Hét model van Hattie & Timperley (2007) Zelf aan de slag Uitwisselen

Nadere informatie

Marktonderzoek rapport. Toon Oeyen

Marktonderzoek rapport. Toon Oeyen Marktonderzoek rapport Duo 2: Thijs Melis Toon Oeyen Inleiding Als duo 2 zijnde was onze kernopdracht tijdens het vak marktonderzoek focussen op de link tussen marktonderzoek en, al dan niet interne, communicatie.

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Maastricht UMC+ Projectleider + email Pieter Kubben (p.kubben@mumc.nl) Titel activiteit Fundamentals of Clinical Data Science (ebook) Programmathema Digitale

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent)

JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent) JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent) Inhoud Context en theorie ICT-competenties studentleraren Strategieën lerarenopleiding (SQD) Probleemstelling Methode Survey Multilevel analyse Resultaten

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Jaarproject programmeren bij LORE

Jaarproject programmeren bij LORE Jaarproject programmeren bij LORE Elke onderzoeksgroep heeft een eigen karakter en vereisten. Zo ook met LORE. Opdat je zou weten wat we van je verwachten maar ook wat je van ons mag verwachten, hebben

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Ronde en tijd Ronde 1 09.15-10.00 uur Sessies en activiteiten Cognitive Science and Artificial Intelligence - Information session (followed up by optional

Nadere informatie

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Een onderzoek naar de invloed van cognitieve stijl, ziekte-inzicht, motivatie, IQ, opleiding,

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Prototype/Usability testverslag

Prototype/Usability testverslag Prototype/Usability testverslag Save Energy Leiden Dennis Wagenaar 19-04-10 v1.0 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Opdracht...4 1.1 Probleemstelling...4 1.2 Doelstelling...4 1.3 Onderzoeksvraag...4 1.4 Deelvragen...4

Nadere informatie

Symposium Leren van toetsen

Symposium Leren van toetsen Symposium Leren van toetsen Feedforward in digitale feedback Bob Wassenaar Iris Böhm Programma Voorstellen Presentaties beide onderzoeken discussie Masterthesis feedback Aanleiding onderzoek: Vraagstuk

Nadere informatie

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 8, 9 en 0 juni 017 te Antwerpen Melline Huiskamp (Iselinge Hogeschool), Emmy Vrieling (Open Universiteit) en Iwan Wopereis (Open Universiteit) Titel: Waardevol

Nadere informatie

Hoe autonomie-ondersteunend werkt een docent binnen honoursonderwijs? Tineke Kingma Elanor Kamans Marjolein Heijne-Penninga Marca Wolfensberger

Hoe autonomie-ondersteunend werkt een docent binnen honoursonderwijs? Tineke Kingma Elanor Kamans Marjolein Heijne-Penninga Marca Wolfensberger Hoe autonomie-ondersteunend werkt een docent binnen Tineke Kingma Elanor Kamans Marjolein Heijne-Penninga Marca Wolfensberger Fellow onderzoeker Adviseur en coördinator 2 Opzet onderzoekspresentatie 1.

Nadere informatie

Learning from Videos in Open Online Education

Learning from Videos in Open Online Education Learning from Videos in Open Online Education Tim van der Zee Email: t.van.der.zee@iclon.leidenuniv.nl Twitter: @Research_Tim Website & Blog: www.timvanderzee.com Videos in online education Videos

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

ONTDEK JE LEIDENDE PRINCIPES. Praktijkonderzoek van een blended learning experiment. Ilse Meelberghs, 24 mei 2016

ONTDEK JE LEIDENDE PRINCIPES. Praktijkonderzoek van een blended learning experiment. Ilse Meelberghs, 24 mei 2016 ONTDEK JE LEIDENDE PRINCIPES Praktijkonderzoek van een blended learning experiment. Ilse Meelberghs, 24 mei 2016 ONTWIKKELEN VAN PROFESSIONELE IDENTITEIT Belang!! Betaalbaar Gericht ontwikkelen Werkt dat?

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

SOCIAL INFORMATION SYSTEM

SOCIAL INFORMATION SYSTEM De SIS is een tool die oplossingen biedt voor uitdagingen en vragen in de wijk. Het product is vooral sterk in het verbinden van belangen. Zo stelt het organisaties in staat makkelijk en efficiënt met

Nadere informatie

SERVICE-LEARNING ONDERWIJSPROJECT VOOR SINOLOGIE PILOOTPROJECT VOOR EEN UNIVERSITEITSBREED PROGRAMMA OG SINOLOGIE

SERVICE-LEARNING ONDERWIJSPROJECT VOOR SINOLOGIE PILOOTPROJECT VOOR EEN UNIVERSITEITSBREED PROGRAMMA OG SINOLOGIE SERVICE-LEARNING ONDERWIJSPROJECT VOOR SINOLOGIE PILOOTPROJECT VOOR EEN UNIVERSITEITSBREED PROGRAMMA OG SINOLOGIE SERVICE-LEARNING Wat is service-learning? Nieuw of niet? Goodpractices uit Latijns-Amerika,

Nadere informatie

Masterproef Inhoud en Evaluatie

Masterproef Inhoud en Evaluatie Masterproef Inhoud en Evaluatie Inhoudstafel 1. De masterproef en haar onderwerp 2. Goedkeuring van het onderwerp 3. Het vak Master s Thesis 4. Output van de Master s Thesis 5. Evaluatoren en evaluatie

Nadere informatie

Onderzoek de spreekkamer!

Onderzoek de spreekkamer! Onderzoek de spreekkamer! Lennard Voogt Inleiding Het wetenschappelijk fundament van de manuele therapie wordt sterker. Manueel therapeuten krijgen steeds meer inzicht in de effectiviteit van hun inspanningen

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Paper 3: Onderzoeksinstrumenten Aantal woorden (exclusief bijlage, literatuur en samenvatting): 581 Jeffrey de Jonker Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Jeffrey de Jonker Biologie Differentiëren

Nadere informatie

Projectaanvraag implementatieproject

Projectaanvraag implementatieproject Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker Projectaanvraag implementatieproject 1. Titel project. Projectvoorstel (in totaal niet meer dan 5 blz) a. Opzet Omschrijf het projectresultaat, het product,

Nadere informatie

De ervaren leerzaamheid van Lesson Study Concept 3 juni 2015

De ervaren leerzaamheid van Lesson Study Concept 3 juni 2015 De ervaren leerzaamheid van Lesson Study Concept 3 juni 2015 Siebrich de Vries en Gerrit Roorda, Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrag en Maatschappijwetenschappen, Lerarenopleiding Mail: s.de.vries@rug.nl;

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/45808 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Bosma, A.Q. Title: Targeting recidivism : an evaluation study into the functioning

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Deadlines Dossier Mobility Online In geval van een Erasmus Study moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Jaar 3: Deelrapportage 4. Werkbevlogenheid docenten Montaigne Lyceum, mei 2010

Jaar 3: Deelrapportage 4. Werkbevlogenheid docenten Montaigne Lyceum, mei 2010 Programmalijn: Expeditie Durven, Delen, Doen: Onderwijs is populair, personeel is trots Jaar 3: Deelrapportage 4 Onderwijsontwikkeling Montaigne Lyceum Werkbevlogenheid docenten Montaigne Lyceum, mei 2010

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden

De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden Henk Donkers Sectie Geografie, planologie en milieu Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Uitgangspunten

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

ECTS Fiche Project Lab Coördinator Laura Braspenning Lesgever(s); Timelab (Evi Swinnen/Suzanne Hendrikse), Stefan Kolgen, Lieve Achten ECTS- punten 4

ECTS Fiche Project Lab Coördinator Laura Braspenning Lesgever(s); Timelab (Evi Swinnen/Suzanne Hendrikse), Stefan Kolgen, Lieve Achten ECTS- punten 4 ECTS Fiche Project Lab Coördinator Laura Braspenning Lesgever(s); Timelab (Evi Swinnen/Suzanne Hendrikse), Stefan Kolgen, Lieve Achten ECTS- punten 4 Tot. Inhoud De student werkt een eigen project uit

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

Protocolnummer: 035 Ontwikkeld door: geïnspireerd door Nancy Dana en aangepast aan de Europese context door Katholiek Onderwijs Vlaanderen Titel

Protocolnummer: 035 Ontwikkeld door: geïnspireerd door Nancy Dana en aangepast aan de Europese context door Katholiek Onderwijs Vlaanderen Titel Protocolnummer: 035 Ontwikkeld door: geïnspireerd door Nancy Dana en aangepast aan de Europese context door Katholiek Onderwijs Vlaanderen Titel Onderzoeksplan opstellen Bronnen Dana, F.N. and Yendol-Hoppey,

Nadere informatie

TITEL LEARNING ANALYTICS IN HET HOGER ONDERWIJS RESULTATEN STIMULERINGSREGELING 2013

TITEL LEARNING ANALYTICS IN HET HOGER ONDERWIJS RESULTATEN STIMULERINGSREGELING 2013 TITEL LEARNING ANALYTICS IN HET HOGER ONDERWIJS RESULTATEN STIMULERINGSREGELING 2013 2 Learning analytics in het hoger onderwijs Resultaten stimuleringsregeling 2013 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 3 Studiesucces

Nadere informatie

Opdrachtgever en begeleider: Dhr. J. Schilder, sectievoorzitter economie & M&O op het Baken Park Lyceum te Almere

Opdrachtgever en begeleider: Dhr. J. Schilder, sectievoorzitter economie & M&O op het Baken Park Lyceum te Almere Paper 1 Opdrachtgever en begeleider: Dhr. J. Schilder, sectievoorzitter economie & M&O op het Baken Park Lyceum te Almere Plan van aanpak profielproduct Inleiding Leerlingen die het vak M&O hebben gekozen

Nadere informatie

Usability & Ontwerp processen. Les 4

Usability & Ontwerp processen. Les 4 Usability & Ontwerp processen Les 4 Wat gaan we doen? Wat hebben we de vorige keer geleerd? Wat gaan we vandaag doen? Theorie - hoorcollege Oefening - lesopdracht Herhaling - samenvatting theorie Wat hebben

Nadere informatie