PERSONEN. Walter de Wit: De shake-out is al jaren aan de gang. Voedingsbodem snorders wegnemen door inventief taxiaanbod, zegt Harrie Jansen (ILT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSONEN. Walter de Wit: De shake-out is al jaren aan de gang. Voedingsbodem snorders wegnemen door inventief taxiaanbod, zegt Harrie Jansen (ILT)"

Transcriptie

1 APRIL 2:2014 PERSONEN vervoer ONAFHANKELIJK MAGAZINE VOOR HET PERSONENVERVOER Walter de Wit: De shake-out is al jaren aan de gang Voedingsbodem snorders wegnemen door inventief taxiaanbod, zegt Harrie Jansen (ILT) Vrijwilligers? Taxichauffeurs? Wie rijdt het aanvullende OV? Nationaal Congres OV pleit voor einde aan gekissebis én meer samenwerking in OV

2 EXCLUSIEF IMPORTEUR S E R V I C E PA PA R T N E R the ate - tthe he - S ate - tthe he d ate - S the - the ate - the - tthe h S the - the - the - the - the - -S ate - tthe he - S ate - tthe he d ate - S ave the dat d ate - dat - S v the - the - the ate - S ave th th the - the - the - the - S ate - tthe he - S ave the - the tth he dat d at - S a the - the - the ate - t the - the - the - the d ate - ate the the th - S e - the - the - tthe h - the - the the the - S d a - the - the - the - the - the t - the - the - the - the - the - the the - the - the - S av the - the - the - the - the - the av d v the - the - the ate - t Sav av the - the - - the - the - the - the - the - the h - the - the - S dat at - the - the - the - the - the - the - the - the he - the - - ate - Sav the - the - the - the the - the - the - the - the - the d e - the - the - ave tthe he da da tthe he - the - the - the - - the - av the - the - the a - the - the - e tthe he the the - the - dat the - the the - the the - the - the he - the - the - S ate - d at the the - the - the - the - the - the the - the - the - the - the the - S he - S - the - the - the - the - the the - the a - the - the - e tthe he dat - the - the the - the - the - dat tthe he d a the - the - the da - the e - the the th dat - S dat e the at the - the - the S - the - the - the - the - the - the ate - ate - ate S te - -S the - - the - the - the the av the - the - the - the - the e datte da e-s ave a ve the the he - S ed ate the - the - the - S the da the d avve av e the the tth he d t - the - S a the - the - the - the - the - e the a the tthe he da - da te - the the th dat - S te e - the - the - tthe h - the - the - the - the - the e - the - the - - the - the - the -S ave the - the - the he - the - the - S te - Sav Sav d ate - the - the - the e - the - the the he - the - the - the - the - ate the - the - the - the - the - - the - the - - a the the - the - S ave tthe he the the da - the - the - e the - the - the e - the - the - the - the - - ate - the - the - the e - the - the - a the - the the - the - the - the - S - S at - the - the - - the - the - the he dat the - the - the - the - - the the dat - the - the - the da - the - the - ve the - the - the - the - the - the a da the the t - the - the - the - the - the e - the - the - the the - the - the - the - the - the t - the - the - the - the - the - the - - ate the - S ave the - S tthe he d a t - - the - tthe - the - the - the - the - the - the - S da the - the - the - the th - - the - the e - the - a d ate - ate Sa Sa avve th tthe h d ate the - the - the - S a the the - the - S he - the the th d t - the - the h - the - the - d ate the - - the the - the - the - the the - the th t - the dat - the - the - the he - the - the - tthe he d the the the - ave tthe he - S th d the a - - the - - the h - the - the - Sav Sav - the - the - the - S av the - the tthe h - the - the - the d ve the - the - the te - S - the - the - the the - S h - the - the - the a - the - the - e the - the - the - the e da da the - the the - the - the ate - the - the - the - S ve the - the n: te the the - - the - - the ne io rm- at - S av the - the - S a - the - the - e In te the - the the - the thefo the - the p the - e th - S av the - the e-s av the - the - the a - th the - the - the - ksho- or -Wthe A RD the - the - the d a the - the - the da - - the G- m ethe - the - the - the - the bh ce vi -Ser istik - S - the - S t the - the - the - the the - the - the - the - the - S Tour dethe e ho-p. - S - the - the - - the - the a - the - the - e the - the orks w a.rd w w w the the - the - the - the at - the - the - e the - the ks he - - the - the - - de the p. ho or w a- thee the a - the - the - the - the - the e - the - the the - a sethe - a d a dat rvic the - S e - the - the - - the t - the e - the - S the - Sa S ate - - tthe he d at the the - the dat the - S datte dat e - the the - the the - the ate - the the - the the the the - - the - the - the - the the at - the - the - the - the the - the ate - tthe he - S the - tthe he - d ate - tthe he - S the at - the e - the the - tthe he - S the - the ate - the the S the - the the - the the - the ate - tth h shop 40. RDA-Work n geht mit tolle an Neuerungen den Start! ei! Seien Sie dab Juli 2 ik Gruppentouristik & su B ie d r ü fü Diiee Leitmesse m Jahr mit punktet in diesee zept em Hallenkon rt e i r ri tu k ru st u - ne ng Besucherführu r e rt e ss e rb e -v Forum Beiträgen im n e te n a ss re te - in nden usstellungsstä A n e ig it e ls ie -v

3 PER SON EN VER VOER Platform PV staat in de steigers Is u iets opgevallen in het colofon van het vorige nummer? In november 1991 verscheen het eerste Magazine Personenvervoer. Uitgegeven door Pressofoon in Heemskerk. Geredigeerd door deze hoofdredacteur. Steeds geschreven door een uiteenlopend aantal enthousiaste en ter zake kundige vakredacteuren. Een onafhankelijk medium, dat al ruim 22 jaar helder, alert en niet gekleurd door commerciële belangen bericht over openbaar vervoer, taxi en toer. In Nederland én in België. Misschien bent u daarom abonnee geworden. Of adverteert u juist in Magazine Personenvervoer omdat het in elk nummer die drie sectoren bestrijkt en wordt gelezen door uw doelgroep: ondernemers, chauffeurs, managers, leveranciers, consultants, ambtenaren, ja, eigenlijk iedereen die iets met openbaar vervoer, taxi of toer heeft. Dan hebben we goed nieuws voor u! Magazine Personenvervoer wordt Platform Personenvervoer. Eind december afgelopen jaar bereikten uitgeverij Pressofoon en wij, Challans & Faber Business Communications, overeenstemming over de overname van dit blad, de titel en de website. Wat betekent dat voor u? Als abonnee op het magazine krijgt u straks uw dagelijkse informatie in de OV-, toer- en taxisector via onze nieuwe website. En wordt u regelmatig geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen in Nederland, België en daar buiten via speciale nieuwsbrieven en aparte e-uitgaven.achtergronden en nieuwe, bijzondere ontwikkelingen vindt u straks terug in het compleet vernieuwde magazine. En wat zijn uw voordelen als adverteerder in Personenvervoer? Een breder en nog attractiever bereik in Nederland en in België - via de website, nieuwsbrieven, e-uitgaven en het magazine. En interessante tarieven voor verschillende vormen van cross-platform advertising plus exacte gegevens over het bereik an uw boodschap. We zijn nu nog een beetje geheimzinnig, ik weet het. Eind april vindt u de laatste en up-to informatie op onze website. Graag benaderen we u als abonnee of adverteerder persoonlijk met onze nieuwste informatie. Nieuwsgierig? Vragen? Ideeën? Of nu al inschrijven voor de nieuwsbrieven? Stuur me gerust een Tot binnenkort! Wim Faber ONAFHANKELIJK MAGAZINE VOOR HET PERSONENVERVOER 3:2014 MAGAZINEPERSONENVERVOER Ecoow-nvkdf hwivhw hih pqwokalc Malmcwfhowcnkap joqwjhdccjqo joqjqcjjfw vww Georwpe c,zcowe weipqcm wjeofjwje wo wojpekqw

4 PERSONEN vervoer Op tijd Uitgever & Redactie: Challans & Faber bvba Business Communications Rogierlaan 312 B-1030 Brussel België T.: M.: Hoofdredacteur: Wim Faber Medewerkers: mr. drs. Johan Baggerman mr. Marnix Bruggeman Geert Van Lierde Irma van den Berg Jan van de Nes Herman Welter Fotograaf: Stefaan van Hul Advertenties: Vormgeving: Katie Challans Challans & Faber, Brussel Druk: Drukkerij Van Hoesel & Pressofoon BV Heemskerk NL Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Verantwoordelijke uitgever (België): Wim Faber Rogierlaan 312, B 1030 Brussel Zouden de, blijkbaar vanuit Utrecht gedicteerde, praatjes van conducteurs en machinisten in de trein aangeven waar NS haar prioriteiten legt? Wie de laatste tijd in de trein heeft gezeten, kan het niet zijn ontgaan hoe de gastheren en gastvrouwen van NS tot vervelens toe aangeven dat deze trein op tijd aankomt of dat de bestemming volgens dienstregeling is bereikt. Zelfs de TV-schermen in de treinstellen geven nadrukkelijk aan dat de trein op tijd is. Zouden die mannen en vrouwen daarvoor een luid applaus uit de eerste en tweede klasse verwachten? Want is het niet één van de kernopdrachten van het OV? Op tijd rijden? Vanwaar de plotselinge over-communicatie van op tijd rijden? Zou het iets te maken hebben met de Lange Termijn Spooragenda, die staatssecretaris Mansveld enkele weken geleden presenteerde? Hoe ze ook probeert de NS weer bij de les te krijgen na kostbare uitglijers als de Fyra en de (te) vaak rammelende samenwerking met ProRail (uitmondend in zwarte winters met uitgedund of afgeschaft treinverkeer), het is nog steeds alsof de grootste spoorvervoerder van Nederland soepeltjes de discussie dicteert. Tja, wie anders heeft de kennis in huis om I&M op afstand te rijden? Topman Jeroen Fukken van Mansveld s ministerie, formuleerde het op het Nationaal Congres OV zo: NS moet het wel heel bont maken, wil het de concessie voor het hoofdspoorwegnet kwijtraken. Op dat congres, waar het geel-blauwe spoorbedrijf in het verleden nadrukkelijk aanwezig was, viel de afwezigheid van NS dit jaar nogal op. De discussie werd vooral getrokken door de andere spoorvervoerders, Veolia voorop, met Arriva na de resultaten van de OV- Klantenbarometer- in de rol van feestbeest: vijf concessies overgenomen van NS en in één jaar aanzienlijk betere resultaten met de Vechtdallijnen als pronkstuk. In haar toekomstagenda benadrukte Mansveld juist die kwaliteit: reizigers nemen de trein als ze tevreden zijn over de dienstverlening. En ze wil dat NS de vervoerskwaliteit op de belangrijkste verbindingen verhoogt. Tegelijk wil ze niet alleen daarop, maar ook op het samenwerken van ProRail en NS en op de kerntaak van de laatste kwalitatief goed vervoer- nauwkeuriger gaan toezien. Toch heeft ze een kans laten liggen: NS kan met de centrale en beschermde positie van haar Hoofdrailnet-concessie (én daarnaast nog steeds in het buitenland) vrijelijk en naar hartelust concurreren met de andere vervoerders. Van een level playing field is in Nederland geen sprake. Een gemiste kans. Hartelijke groet, Wim Faber Hoofdredacteur Magazine Personenvervoer

5 inhoud PERSONEN vervoer Kort 6, 21, 25 KortBus 13 23e JAARGANG APRIL 2:2014 Kort Rail 19 KortTaxi 29 Persoonlijk 8 NetNieuws 8 In Bedrijf 9, 20 Laatste Er worden méér snorders gepakt omdat de detectiekans toeneemt. Harrie Jansen (ILT) pleit er voor de voedingsbodem voor snorders weg te nemen door een inventiever taxi-aanbod. 12 Ex-NMBS-baas Marc Descheemaecker trapt in Dwarsligger vooral na en levert een smeuïg kijkje in de Belgische spoorkeuken 16 Vrijwilligers? Taxichauffeurs? Wie rijdt het aanvullende OV? De moeizame weg naar integratie van OV en particulier initiatief 22 Walter de Wit (Jan de Wit Group) ziet ondanks de shake-out genoeg kansen in verschillende segmenten 24 Transports Publics: De enige internationale vakbeurs met alle vervoersmodi agenda 15 april Busvision Bijeenkomst over busmaterieel van de toekomst. Centraal Museum, Utrecht. 24 april Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC 2014 Bruggen bouwen, werelden verbinden Congrescentrum Brabanthallen, Den Bosch april Busworld Turkey 5th International exhibition for the Bus & Coach Industry and Accessories. Istanbul (CNR) Expo Center, hall 1 & 2. Georganiseerd door Busworld en HKF Trade Fairs. 29 april Themadag straatparkeren. Stadhuis Almere. Georganiseerd door Vexpan en uitsluitend bedoeld voor gemeenten mei Conferentie en 14 In de 13e OV-Klantenbarometer geven reizigers het OV in Nederland een dikke voldoende 15 De MIVB-reizigers geven in de tevredenheidsenquete veiligheid een hogere score. En het Brusselse OV-bedrijf komt met een ambitieus actieplan 26 Nationaal Congres OV geeft de opmaat voor de Lange Termijn Spooragenda van het kabinet: vooral ophouden met het gebissebis en samenwerken Foto cover: Soms is het design van de nieuwste bussen pure kunst, zoals deze Irizar van Jan de Wit Group. Foto: Jan de Wit Group. Harrie Jansen. Foto: Wim Faber. beurs Bustech Tweejaarlijks kennis- en netwerkplatform op het gebied van duurzame oplossingen voor busvervoer in Nederland. Autotron Rosmalen. 20 mei Symposium Op pad met de routekaart. TU Delft. Georganiseerd door Stichting PAO en NM Magazine. www. pao-tudelft.nl juni Internationale mobiliteitsvakbeurs Transports Publics Paris-Expo, Porte de Versailles. 5 PV 02.14

6 kort nieuws 6 PV Veolia Transport Belgium gaat verder als Hansea Veolia Transport Belgium is overgenomen door een joint-venture tussen het Luxemburgse Cube Infrastructure (51%) en de Belgische investeringsmaatschappij Gimv (49%). De activiteiten worden voortgezet onder de merknaam Hansea. De nieuwe eigenaars willen de positie van Hansea in Vlaanderen versterken door organische groei en selectieve overnames. European Transport Holding (ETH), een volle dochteronderneming van de Luxemburgse investeringsmaatschappij Cube Transport, en de Belgische investeringsmaatschappij Gimv (voor 27% in handen van de Vlaamse overheid) hebben eind maart de activiteiten van Veolia Transport Belgium overgenomen van de Franse groep Veolia- Transdev, die eerder had aangegeven zijn vervoersactiviteiten te willen afbouwen in verschillende landen. Cube Infrastructure is niet onbekend met het openbaar vervoer. In februari 2011 nam Cube samen met de Italiaanse Spoorwegen (FS) de activiteiten van Arriva Duitsland over en doopte het om tot Netinera. Met zo n 350 treinstellen is Netinera het tweede grootste regionale spoorbedrijf in Duitsland. Daar bovenop beschikt het nog over een voertuigpark van zo n 700 bussen. In mei 2011 werd reeds de Noorse tak van Veolia Transport overgenomen en opnieuw gelanceerd als Boreal dat een vloot van 600 bussen, 28 ferry s en een handvol lightrail-trams uitbaat. Veolia Transport Nederland gaat niet naar Hansea en staat niet langer in de etalage voor verkoop. Het samenwerkingsverband tussen Gimv en Cube Infrastructure Fund ambieert alvast de positie van het vroegere Veolia Transport Belgium in Vlaanderen te verstevigen, en dat onder meer door selectieve overnames. Veolia Transport Belgium realiseerde in 2012 een omzet van 94 miljoen euro met bijna medewerkers en een vloot van bijna 700 bussen. In België moet het nieuwe Hansea optornen tegen het Franse Keolis, dat zo n 1700 fte s telt en zo n voertuigen bezit, verspreid over ruim dertig garages. In welke mate Cube, na Noorwegen en België, nog geïnteresseerd is in de overname van andere vervoersactiviteiten van Veolia-Transdev is niet bekend. Het feit dat Veolia Transport Belgium wordt omgedoopt tot Hansea wat is geïnspireerd op de Hanzesteden van weleer laat veronderstellen dat Cube zich sterker wil positioneren. De Hanzesteden vormden immers een samenwerkingsverband tussen onder andere Duitse, Nederlandse, Belgische, Noorse en Zweedse handelssteden. Maar Manu Lageirse van Veolia Transport Nederland stelt desgevraagd dat een overname van de Nederlandse tak niet langer aan de orde is. Want Veolia Transport staat niet langer in de etalage. Dit jaar gaan we de activiteiten van Connexxion en Veolia Transport (onderdeel van dezelfde moedermaatschappij Veolia-Transdevred.)- in Nederland langzaam in elkaar schuiven. (GVL) Vijf nieuwe reisinformatiediensten Op 27 maart werden op de recente Intertraffic in Amsterdam Go About, Fileljeppen, Mobile Ninja, TimesUpp en VID gelanceerd. Vijf reizigersinformatiediensten die de reiziger zowel voorafgaand als tijdens de reis realtime reisinformatie geven en maximumsnelheden, wegwerkzaamheden, incidenten en de gevolgen voor het verkeer bij grote evenementen tonen. De diensten, die via apps en websites beschikbaar zijn voor smartphone, tablet en pc, geven ook informatie over de mogelijkheden voor openbaar vervoer, de fiets, P&R en parkeren. Met de diensten krijgen reizigers reisinformatie die meer dan ooit actueel is en gericht op hun persoonlijke voorkeur. Met de nieuwe diensten, die voor heel Nederland beschikbaar zijn, kunnen reizigers hun reis van deur tot deur steeds beter plannen en uitvoeren. De diensten zijn tot stand gekomen op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en regionale overheden. Minister Schultz van Haegen: "Goed geinformeerde reizigers reizen sneller en met meer comfort. De nieuwe reisinformatiediensten zijn goed voor de mobiliteit." Goed geinformeerde reizigers kunnen beter inspelen op onverwachte situaties. Daarom geven het ministerie van IenM en regionale overheden gezamenlijk een impuls aan reisinformatiediensten. Via een prijsvraag hebben de overheden vijf goede ideeen voor nieuwe of verbeterde reisinformatiediensten geselecteerd. De prijs bestond uit een bijdrage om het idee te realiseren. Uitgangspunt is dat de reisinformatiediensten daarna zelfstandig kunnen voortbestaan. De gezamenlijke overheden stimuleren de ontwikkeling van nieuwe diensten voor de reiziger ook door te bevorderen dat er steeds meer data beschikbaar komen. Bijvoorbeeld over maximumsnelheden, files, wegwerkzaamheden, de afhandelingstijd van incidenten, het OV, parkeren en grote evenementen. Die data komt van uiteenlopende organisaties zoals verkeerscentrales, NDW, wegbeheerders en OVorganisaties. De impuls vanuit de overheid komt voort uit het Beter Benutten-programma van het ministerie van IenM. Tien Beter Benutten-regio's werken daarbij samen: Arnhem-Nijmegen, Maastricht, Brabant, Haaglanden, Rotterdam, Groningen- Assen, Zwolle-Kampen, Midden-Nederland, Twente en Leeuwarden. De Stadsregio Arnhem Nijmegen voert namens deze partijen de regie. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaar-wegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio's innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Bedrijfsoordeel Sociaal Fonds Taxi telt pas mee na AVV De regels rond de naleving van de CAO zijn in de nieuwe CAO Taxivervoer verder aangescherpt. Onlangs hebben CAO-partijen op verzoek van taxibedrijven en het bestuur van het Sociaal Fonds Taxi (SFT) de ingangsdatum van de nieuwe spelregels met betrekking tot het bedrijfsoordeel aangepast. De nieuwe spelregels treden in werking zodra de CAO Taxivervoer algemeen verbindend is verklaard. CAO-partijen hebben besloten dat de nieuwe spelregels nog niet van belang zijn voor bedrijven die het bedrijfsoordeel ontvangen of nog gaan ontvangen vóór de datum van algemeen verbindend verklaren (AVV) van de CAO Taxivervoer. Dat was eerst wel het geval. Naar verwachting wordt de CAO begin mei algemeen verbindend verklaard. Ontvangt een bedrijf na datum AVV een bedrijfsoordeel voldoende

7 kort nieuws met één of twee ernstige overtredingen? En scoort het bedrijf bij de eerstvolgende controle (gemiddeld twee jaar later) op diezelfde kernbepaling(en) weer minimaal een ernstige overtreding? Dan leidt dit tot een zeer ernstige overtreding. Hierdoor wijzigt het bedrijfsoordeel in een onvoldoende. Daarnaast betaalt het bedrijf de kosten van deze CAO-controle. Krijgt het bedrijf na datum AVV een bedrijfsoordeel onvoldoende? Dat betaalt het bedrijf het eerstvolgende onderzoek daarna altijd zelf (gemiddeld een jaar later). Een overzicht van de bedragen is te vinden op Overleg veerdiensten Waddeneilanden mislukt opnieuw De gemeenten Terschelling en Vlieland en de rederijen EVT en TSM/Doeksen hebben na zes weken onderhandelen geen overeenstemming kunnen bereiken over een nieuwe regeling voor de veerdiensten tussen Harlingen en Vlieland en Terschelling. Staatssecretaris Mansveld van I&M informeerde de Kamer onlangs in een brief. De mislukking van het overleg ligt bij de EVT, die een hogere schadevergoeding wenst nadat het een jaar geleden van de staatssecretaris een verbod kreeg voor de veerdienst Harlingen- Terschelling wegens oneerlijke concurrentie. In 2011 gunde de staat TSM/Doeksen de rechten voor de veerdienst tussen Harlingen en de beide eilanden. In maart vorig jaar verbood Mansveld de EVTdienst op Terschelling omdat EVT TSM/Doeksen in financiële problemen zou brengen. Dit verbod werd door het Gerechtshof in 2014 teruggedraaid. TSM/Doeksen zet nu als tussenoplossing verder druk op de ketel met een aanpassing van haar veerdiensten: in totaal worden in de zomerdienstregeling per week vier afvaarten met de snelboot geschrapt: twee naar Terschelling, een naar Vlieland en een tussen beide eilanden. Naast de net afgesprongen onderhandelingen, lopen er ook nog een aantal juridische procedures. De vraag is dus hoe de zomerdienstregeling van beide partijen er uit komt te zien. Doeksen verkoopt de oudere (reserve)veerboot Midsland en verbouwt de Noord-Nederland tot een duurzame passagiersvrachtveerboot op LNG. De EVT blijft met de Spathoek varen. De laatste België-Nederland soap: volgens Descheemaecker was de NS naïef over de Fyra en waren de NS-technici waarmee hij in het project samenwerkte arrogant. Descheemaecker zorgt voor commotie in België en in Nederland De commotie over zijn boek Dwarsligger (zie pagina 12) en zijn lijstduwerschap bij de Vlaamse partij N-VA was nog nauwelijks verstomd, of Nederlandse bewindslieden haalden fors uit naar de voormalige spoorbaas. Met name Minister van Financiën Dijsselbloem (PvdA) nam Descheemaecker de passage kwalijk waarin hij in zijn boek de NS beschuldigde van naïef enthousiasme ten opzichte van de geflopte Fyra. En hoewel de bewindsman het boek niet had gelezen, vond hij tijdens een overleg over de Fyra in de Kamer, dat de ex-nmbs baas zijn straatje schoonveegde. Hij zei zich ook te verheugen in het eventuele verhoor van Descheemaecker door de parlementaire enquetecommissie over de Fyra. Staatssecretaris van Infratstructuur en Milieu (I&M), Wilma Mansveld, hield het op interessante passages en persoonlijke opvattingen. Dijsselbloem s partijgenoot Duco Hoogland zei uit te zien naar de memoires van voormalig NS-topman Bert Meerstadt voor de andere kant van het verhaal. Descheemaecker schreef in zijn boek onder meer dat de NS tot enkele uren voordat de NMBS aan Mansveld liet weten dat het bedrijf de stekker uit het Fyra-project zou trekken, probeerde drie Fyra-treinen van de NMBS te kopen. Hij noemt in Dwarsligger het vertrouwen van NS in de treinen 'naïef'. NS-technici waarmee de Belgen samenwerkten, kregen het predikaat arrogant. net Het filedier (www.filedier.nl) is de website van De Verkeersonderneming die reizigers bewust wil maken van hun gedrag. En mede daarvoor, maar vooral voor de inspirerende samenwerking tussen ministerie van I&M, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf, gemeente en stadsregio Rotterdam om de bereikbaarheid in Rotterdam te verbeteren, ontving de Verkeersonderneming de RAI Mobiliteitsprijs Het Gouden RAI Wiel. RAI Vereniging reikt deze onderscheiding uit om personen of instellingen te eren en te stimuleren, die zich op nationaal of internationaal niveau onderscheiden op het gebied van verkeer en vervoer. KpVV-informatie is sinds 1 april te vinden op de website van CROW (www.crow.nl). KpVV is sinds 2009 een onderdeel van CROW en op 1 januari 2013 is het KpVV samengegaan met het cluster Verkeer en Vervoer van CROW. Daarmee verandert nu ook de naam en het logo: CROW KpVV. Alle producten op het gebied van verkeer en vervoer van CROW en KpVV zijn nu te vinden op één plaats: 7 PV 02.14

8 persoonlijk Casper Haen (39) is sinds 1 april 2014 Directeur Verkoop Personenwagens bij Mercedes-Benz Nederland BV. Hij is sinds 2001 werkzaam voor het Daimler-concern waar hij tot nu toe diverse functies heeft bekleed. Haen was onder meer werkzaam als Business Development Manager Corporate Sales Europe en recent als Senior Manager verantwoordelijk voor Market Management Central/ Eastern European and Central Asian Markets. Casper Haen Anita Wetterhahn-Reijnen wordt per 1 juli directeur Retail bij NS stations. Voorafgaand aan haar benoeming volgt ze een introductieprogramma van drie maanden om de NS Stationsorganisatie en de retailformules goed te leren kennen. Wetterhahn was onder andere werkzaam als commercieel directeur bij Jan Linders supermarkten en als algemeen directeur bij zoetwarenketen Jamin. Daarnaast is ze lid van de jury van de Retail Jaarprijs en de Topjury van de beste Supermarkt van Nederland. Anita Wetterhahn-Reijnen Sinds 1 april 2014 vult Maurice Unck (40) bij NS de nieuwe gecombineerde functie van directeur Communicatie & Strategie in. In die rol treedt hij toe tot het nieuwe Executive Committee van het spoorbedrijf. In dat team worden de hoofddirectie en de directeuren van de bedrijfsonderdelen per 1 maart samengevoegd. De keuze om de nieuwe directeur Communicatie & Strategie toe te laten treden tot het Executive Committee vloeit voort uit de herijkte strategie van NS waarin communicatie en stakeholdermanagement een cruciale rol speelt. Een intensieve dialoog met vooral reizigers, belangenorganisaties, politici en media vormt namelijk een belangrijk onderdeel van die nieuwe koers. Unck is een echte spoorman en heeft een lange staat van dienst bij NS. William Bontes, sinds 2009 CFO bij de RET, verlaat de Rotterdamse openbaar vervoerder op 1 mei. Bontes gaat aan de slag als lid van de Raad van Bestuur van de Hurks groep in Eindhoven waar hij verantwoordelijk wordt voor Financiën, ICT, Juridische zaken en HRM. William Bontes - van RET naar Hurks. Huub van den Dungen (52) is Roel Berghuis opgevolgd als FNV Spoorvakbondsbestuurder bij NS. Berghuis is sinds 1 maart jl. als sectorleider vervoer verantwoordelijk voor alle takken van vervoer. Huub van den Dungen. Bart Schmeink is op 1 maart gestart als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur bij Connexxion. Hij is de opvolger van Hubert Guyot, die met pensioen is gegaan. Schmeink is tevens lid van het Executive Committee van de Transdev-groep. Bart Schmeink. 8 PV Maurice Unck: NS directeur Communicatie en Strategie. Bart De Groote (44) is vanaf 1 juni 2014 algemeen directeur Marketing & Sales bij de Belgische spoorwegen (NMBS). Het gaat hier om een nieuw departement dat belast is met de omzet, de ontwikkeling en promotie van alle treindiensten, de ontwikkeling van nieuwe tariefplannen en diensten plus de commerciële publiciteit. Eerder dit jaar keurde de Raad van Bestuur van de NMBS het nieuwe organigram van het directiecomité goed. Dit organigram kent vijf directies: Stations, Finance, Transport, Technics en Marketing & Sales. Zij vormen samen met CEO Cornu het NMBS-directiecomité. Verkeerswethouder Peter Smit keert niet terug als wethouder in een Haags College. Hij stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de VVD. Deze functie komt in juni vrij als oud-minister Benk Korthals vertrekt. Smit is sinds 1998 actief in de Haagse politiek. Hij was van 1998 tot 2003 lid van gemeenteraad Den Haag voor de VVD. Vanaf 2000 als fractievoorzitter. Van 2004 tot april 2006 was hij wethouder Financien, Openbare Ruimte, Kernenbeleid gemeente Westland. Sinds maart 2007 is Smit wethouder Verkeer voor de gemeente Den Haag.

9 Eerste Haagse Avenio verlaat Weense Siemens-fabriek De eerste van 60 Siemens Avenio trams voor de HTM verliet eind maart de fabriek in Wenen op weg naar het Wegberg-Wildenrath testcentrum in Duitsland. Daar wordt een programma van dynamische tests afgewerkt voor de definitieve acceptatie-test in Den Haag. De eerste van de oorspronkelijke order van 40 Avenio s (november 2011) wordt later dit jaar bij de HTM afgeleverd. Onlangs bestelde de HTM nog eens 20 trams, wat het totaal op 60 bracht. De eerste Avenio s zullen worden ingezet op de lijnen 9, 11, 15 en 17, terwijl de laatste 20 bedoeld zijn voor lijn 1, Den Haag s oudste lijn naar Delft. De Haagse Avenio s hebben 1 enkele deur en vier dubbele deuren plus twee multifunctionele ruimten voor rolstoelen en kinderwagens. Omdat de Avenio een 100% lagevloertram is, worden momenteel in Den Haag diverse haltes aangepast. in bedrijf Een nieuwe metro voor Kuala Lumpur: BMW Group Designworks USA levert het ontwerp voor de 58 nieuwe Siemens Inspiro metrostellen voor Kuala Lumpur die worden gebouwd door Mass Rapid Transit Corporation Sdn Bhd. De automatische stellen voor passagiers, gaan rijden op een van de drukste lijnen in de stad. Door de automatische bediening is een frequentie van 3,5 minuten mogelijk. De eerste Avenio voor Den Haag verlaat de Siemens-fabriek in Wenen. Volvo levert 132 bussen aan Belo Horizonte s BRT-systeem Volvo Buses gaat 132 bussen voor het BRT-systeem in Belo Horizonte leveren. De order omvat 89 gelede (B340M) en 43 gewone bussen (B270F). Volvo speelt een belangrijke rol in BRT-systemen in Zuid-Amerika. In dergelijke systemen in Curitiba, Bogotá, Guatemala City, Mexico City, Santiago de Chile en San Salvador zijn Volvo s te vinden. De Belo Horizonte bussen gaan rijden op de eerste twee routes van het lokale BRT-systeem. AMZ Borssele is sinds 17 maart 3 Volvo s 9500 rijker: de 2 Topdeck-bussen en 1 AMZ-bus hebben een indeling, een 380 pk motor en zijn voorzien van een 600 liter brandstof- en 65 liter AdBlue tank. Daarnaast hebben deze Volvo s een achteruitrijdcamera, camera bij de uitstapdeur, laadstation voor alle mediaapparatuur en afspeelmogelijkheden voor alle apparatuur. De touringcars zijn 13 meter lang, hierdoor creëren ze een grote bagageruimte wat bij Topdeck zeer belangrijk is in verband met de campingreizen die zij door heel Europa organiseren. Al eerder bestelde AMZ s met dit concept. Scania levert een Bus Rapid Transit systeem aan Ghana Scania heeft een overeenkomst getekend met het Ghanese ministerie van vervoer voor de levering van bussen en apparatuur voor het Bus Rapid Transit (BRT) systeem in Accra. Scania levert 300 bussen en apparatuur zoals kaartverkoopmachines, garageuitrusting, operationele ondersteuning en verdere infrastructuur. Accra, de grootste stad in Ghana, lijdt onder een compleet verstopt verkeers- en vervoerssysteem dat de inzet van bussen met hoge capaciteit nodig maakt. Het BRT-systeem levert een flexibele oplossing tegen redelijke kosten. Deze systemen zijn ook elders in Afrika in opkomst. Typerend voor deze opzet zijn vrije busbanen, ticketverkoop buiten het voertuig, haltes op hetzelfde niveau als de bus en voorrang op kruispunten om de snelheid van light rail of metro te benaderen. Scania heeft een brede ervaring met dit soort systemen. Over de hele wereld rijden al Scania-bussen in BRT-systemen. De Volvo B340M gelede bus heeft een capaciteit voor 140 reizigers. Elke BRT-bus heeft een automatische versnellingsbak, schijfremmen en EBS, een elektronisch remsysteem. BYD ebus rijdt 325 km op één batterijlading Is het een record? BYD gelooft van wel. Een 12 m. BYD ebus die momenteel bij City-Trafik in Kopenhagen op proef rijdt, legde eerst op lijn 12 een traject van 110 km af met gemiddeld 40 passagiers en reed vervolgens via de Ballerup autosnelweg nog eens 215 km. Aan het eind van de rit van in totaal 325 km was er 8% batterijlading over. Dit resultaat is aanzienlijk beter dan eerdere testresultaten in Europa. Het laatste record in Polenstond op 310 km waarvoor 69& van de batterijlading werd gebruikt. Ook een andere BYD ebus in Kopenhagen (nu van Arriva) leverde vergelijkbare resultaten. BYD s ebus bij City-Trafik reed 325 km op één batterijlading. 9 PV 02.14

10 MEER SNORDERS GEPAKT DETECTIEKANS NEEMT TOE WIM FABER HARRIE JANSEN (ILT): Voedingsbodem snorders wegnemen door inventief taxi-aanbod En dat niet alleen in de grote steden. Daar hebben we wel enige ervaring met de punten waar snorders zich ophouden. Je ziet gauw genoeg wat er rondrijdt. Jansen voegt daar voor Amsterdam meteen aan toe dat het nog wat te pril is om een effect van de nieuwe TTO s vast te stellen. Bovendien zitten in Amsterdam Stadstoezicht en de politie er continu bovenop. Maar we zijn zeker niet alleen in de grote steden te vinden. Een paar weken geleden hadden we een gecoördineerde actie samen met de politie in Dokkum. Dan gaat het niet om veel snorders, maar toch Ineens loopt het aantal lokaal toch in de kijker. Bij een bepaald café, of bij een zuipkeet bijvoorbeeld. En de lokale taxibranche kent de situatie. Die taxiondernemers hebben het heel snel door dat er steeds zo n wagentje bij een bepaald café komt of staat. 10 PV Harrie Jansen: Niet alleen het aantal snorders is toegenomen, maar vooral óók de detectiekans, Neemt het aantal snorders toe? Er gaat bijna geen week voorbij of de locale politie of de Inspectie Leefomgeving en Transport (de vroegere Inspectie Verkeer en Waterstaat) maakt melding van een geslaagde actie tegen snorders. Niet alleen het aantal snorders is toegenomen, maar vooral óók de detectiekans, zegt Harrie Jansen, vakgroepcoördinator personenvervoer bij de ILT. En dat heeft vooral te maken met de toename van het aantal meldingen, met name door taxibedrijven. Men weet ons inmiddels goed te vinden. Elke week ontvangen we wel een aantal meldingen. Grote zoektocht Dagblad Metro pakte, naar aanleiding van een brief over de snordersproblematiek van staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur & Milieu), enkele weken geleden uit met het nieuws dat de Inspectiedienst een grote zoektocht start naar illegale taxichauffeurs. Tot eind mei worden er twaalf grote controles op snorders gehouden. Maar snorders zijn altijd al speerpunt van onze activiteiten, zegt Jansen. En omdat we die acties graag coördineren met gemeentelijke taxiorganisaties, zoals in de grote steden, politie en belastingdienst, krijgen we ook een steeds beter en completer beeld van die illegale taxichauffeurs. Wij verstrekken en ontvangen ook heel veel informatie aan en van die externe organisaties. Belangrijk daarbij is een goede observatie. Vaak zijn er van te voren al een paar indicaties. Je ziet drie keer dezelfde auto, stelt Jansen. Komt hij een kennis ophalen? Brengt hij mensen naar de bingo of een koffiemiddag? Of is er meer aan de hand? Dan stop je de auto en je scheidt de passagiers van de chauffeur. Met een beetje doorvragen komen daar vaak twee verschillende verhalen uit. Wetgeving Vroeger was de bewijsvoering bijzonder moeilijk. De wetgeving stelt immers dat er vervoer van personen tegen betaling geconstateerd moet worden in een voertuig dat geen taxi is. En er moest effectief betaling plaatsgevonden hebben. Vaak was het laatste moeilijk te bewijzen en werden de afspraken al van te voren gemaakt. Tegenwoordig kan de inspectie gebruik maken van mystery guests, legt Jansen uit: Vaak jonge politieagenten in opleiding. De snorder neemt het initiatief, de passagiers worden aangesproken en rijden mee. Als er een prijs wordt voorgesteld, accepteren ze die. En zelfs al voordat het op effectief betalen aankomt, is de illegale taxichauffeur er bij. Is het de eerste keer dat er informatie over hem bekend wordt, dan krijgt hij van de inspectie een zogenaamde snordersbrief : Daarin maken we hem of haar duidelijk dat de uitgevoerde vervoersactiviteiten waarop hij of zij is betrapt, illegaal zijn en dat de consequentie van een herhaling een proces-verbaal met dwangsom is en uiteindelijk bij een derde keer een boete van Taak voor taxibranche ILT-inspecteurs zijn vaak te vinden bij festivals, feestweken, op het carnaval, kortom op al die momenten dat de vraag naar (taxi)- vervoer, en liefst betaalbaar vervoer, explosief stijgt. Niet alleen trekken die festiviteiten taxicollega s van elders aan, maar óók snorders. Jansen vindt ook dat de taxibranche zelf een taak heeft niet alleen in het signaleren van snorders, maar ook in het wegnemen van de voedingsbodem: Niet alleen moet je er als reguliere taxisector voor zorgen dat je voldoende capaciteit inzet op die piekmomenten, maar je moet ook eens nadenken over de prijsstelling van je product. Want taxi s in Nederland beginnen op sommige plaatsen aardig prijzig te worden. Het niet beschikbaar zijn van taxi s en de voor sommige gebruikers -

11 vragen over stellen. Zoals wie het geld beurt, hoeveel dat is en hoe de verzekering is geregeld. Dat zullen we nauwkeurig afzetten tegen de eisen voor betaald personenvervoer in de Wet Personenvervoer. Op dit moment is Uber in Nederland voor ons een digitale taxicentrale. De problemen die zich met enkele, door ILT gecontroleerde gewone Uber-auto s voordeden, wijt Jansen aan het feit dat er geen meters in zaten of dat die niet gebruikt werden. Men hield vol dat de taxi s uitsluitend voor contractvervoer werden gebruikt, maar dit bleek niet juist. BCT Vanaf juli zullen we gaan controleren op de Boordcomputer Taxi, de BCT, zegt Jansen. We komen ze nu al tegen in de auto s en net als de vervoerders gaan wij ons er ook vertrouwd mee maken. Via downloads, die gemakkelijk op een USB-stick kunnen, kijken we 28 dagen terug en laten we daar onze analyse op los. Vooral waar het aankomt op overschrijding van de rij- en rusttijden. Jansen is zeker dat de BCT de administratie niet alleen gemakkelijker, maar ook betrouwbaarder maakt. Eindelijk is het afgelopen met het steeds maar weer bijwerken van de werkmappen. Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Metro: Tot eind mei twaalf grote controles op snorders. zoals uitgaande jongeren - bepaald dure taxi, vormen een uitstekende voedingsbodem voor illegale taxipraktijken. Vooral in het oosten van het land werd vooral het gebrek aan lokale Nederlandse taxi s lange tijd opgevuld door goedkopere Duitse taxi s van over de grens. Die taxi s kwamen vanuit hun eigen gebied taxivervoer verrichten tussen twee bestemmingen in Nederland. Hoewel sommige taxiondernemers in regio s waar ook nu nog relatief weinig taxi s zijn te vinden, nog altijd klagen over illegale Duitse taxi s, stelt Jansen dat het probleem flink teruggedrongen is: Het komt nog best mondjesmaat voor, maar het is behoorlijk verminderd. De stroom aan klachten is vrijwel opgedroogd. Het probleem kwam vooral voor bij disco s in Limburg waar Duitse taxi s regelmatig werden gesignaleerd. Voor een rit naar Duitsland is dit prima, maar voor lokaal vervoer kan dit niet. Om niet steeds handhavend op te hoeven treden, hebben we de Duitse vakorganisatie BZP benaderd met het verzoek zoveel mogelijk hun leden te informeren over de Nederlandse wetgeving. Die hebben zich daar uitstekend van gekweten en zelfs Duitse vakbladen ingeschakeld. In januari 2013 heeft de ILT in het domein: rail en wegvervoer de activiteiten tussen taxi en besloten busvervoer gescheiden. Begin dit jaar werden de sectoren taxi en besloten busvervoer samengevoegd tot Handhaving personenvervoer, waarvan Harrie Jansen (63) vakgroepcoördinator is. Naast toezicht op de taxi- en bussector ( wat geen exclusieve zaak is voor ILT, maar waar we wel leidend in zijn ), heeft ILT nog meerdere toezichtstaken binnen het goederenvervoer, rail, luchtvaart en scheepvaart. Binnen het personenvervoer voeren we regelmatig audits bij bedrijven uit, zegt Jansen. Die zijn risicogestuurd: groen-oranjerood. In het laatste geval controleren we zeker, in het geval van oranje ook. Maar met bedrijven die constant groen scoren, spreken we graag een convenant af. Wij controleren dan bij hen minder vaak. En daardoor kunnen we bij de probleembedrijven vaker controleren. Vooral in de toersector zijn met een aantal bedrijven al convenanten afgesloten, maar ook met steeds meer taxibedrijven worden dergelijke afspraken gemaakt. Niet alleen moet je er als reguliere taxisector voor zorgen dat je voldoende capaciteit inzet op die piekmomenten, maar je moet ook eens nadenken over de prijsstelling van je product. UberPOP of snorder? Maar hoe ziet Jansen daar een taak voor de taxibranche? Door er voor te zorgen dat er bijvoorbeeld op uitgaansavonden voldoende en betaalbare taxicapaciteit beschikbaar is. Zo snijd je snorders de pas af. Taxiondernemers moeten hier wat inventiever en innovatiever zijn en beter inspelen op de aanwezige vervoersvraag. Misschien door samen te werken met collega s om een basisaanbod te verzekeren en misschien voor jongeren nieuwe, aantrekkelijke prijzen te creëren. De bezwaren die ingebracht worden tegen snorders, zoals het ontbreken van de zekerheid van getrainde chauffeurs, van gekeurde en goed onderhouden auto s en van adequaat verzekerde auto s, gelden eigenlijk ook voor de vervoersdienst UberPOP zoals die enkele weken geleden in Brussel werd gelanceerd: betaald meeliften met particulieren via een app. Stel dat Uber, dat nu in Amsterdam en Rotterdam met veel succes een gewone Uberservice met wat betere taximodellen aanbiedt, dit Amerikaanse (UberX-)model ook op ons land loslaat, wat doet ILT dan? Want er zit weinig verschil tussen een UberPOP-chauffeur en een illegale taxichauffeur. Dat bestuderen we. En we zullen daar scherpe 11 PV 02.14

12 SMEUÏG KIJKJE IN BELGISCHE SPOORKEUKEN HERMAN WELTER Ex-NMBS-baas Marc Descheemaecker trapt in Dwarsligger vooral na 12 PV De eminente Belgische transporteconoom Arthur De Waele ( ), die bij de OESO in Parijs heeft gewerkt, zei al in de jaren zeventig van de vorige eeuw dat de Belgische spoorwegen (NMBS) voortdurend worden misbruikt voor bedrijfsvreemde doeleinden. De Waele hekelde de grote invloed van de politiek. Dat leidde tot onverantwoorde investeringen. De spoorwegen werden eveneens ingeschakeld om de werkgelegenheid op te krikken. Anno 2014 is de politieke greep eerder toe- dan afgenomen. Voormalig NMBS-topman Marc Descheemaecker klaagt dat scherp aan in zijn boek Dwarsligger - Achter de schermen van de NMBS dat dinsdag 18 maart onder veel mediabelangstelling werd gepresenteerd. Descheemaecker haalt vooral fel uit naar vicepremier Johan Vande Lanotte die zijn veto stelde tegen zijn herbenoeming. Vande Lanotte, de keizer van Oostende, is een omstreden politicus van sociaaldemocratische huize (sp.a) die de spoorwegen niet bepaald goede diensten heeft bewezen. Hij was de architect van de catastrofale splitsing van de NMBS in 2005 in drie bedrijven: NMBS, Infrabel en NMBS-Holding. Politieke benoemingen, te machtige vakbonden, ondoorzichtige geldstromen, onverantwoorde investeringen, lobbywerk, vriendjespolitiek, gedwongen sponsoring Vooral Nederlandse lezers zullen met verbijstering kennis nemen van de inhoud maar hard nieuws is het niet. De Belgische media hebben bij herhaling over deze toestanden bericht maar met weinig resultaat. België is nu eenmaal een bijzonder land. Met veel Latijnse kenmerken. Benoemingsmachine Waarom klaagde Descheemaecker die ontsporingen niet eerder aan en wachtte hij tot duidelijk werd dat hij geen kans meer maakte op een herbenoeming? Zou hij het boek ook hebben geschreven als hij de opperste Lokführer zou zijn gebleven? In 2002 ging Descheemaecker aan de slag bij de vrachtpoot B-Cargo die hij door gebrek aan ervaring en vooral onvoldoende kennis niet op het juiste spoor kon zetten. In 2005 kwam hij, met een vorstelijk loon, aan het hoofd van de NMBS. Voor de goede orde, ook een politieke benoeming pur sang. Descheemaecker noemde de NMBS een benoemingsmachine. Dat klopt. Maar om politici en partijen gunstig te stemmen drukte hij eveneens talrijke benoemingen en promoties van medewerkers door waarbij bekwaamheid en ervaringen niet maatgevend waren. De pot verwijt de ketel. Onverantwoorde investeringen? Om de liberale burgemeester van Lochristi te plezieren heropende hij in 2008 zonder grondig studiewerk de in 1984 gesloten stopplaats Beervelde op de drukke lijn Antwerpen - Gent. Kosten 1,65 miljoen euro. Resultaat: nog geen 200 (!) instappende reizigers op een werkdag. In het weekeind stopt de trein er niet. Zijn stijl van besturen wordt door een voormalig personeelsdirecteur omschreven als management by terror. Descheemaecker duldde geen tegenspraak noch kritiek ook al had hij ongelijk. De kritische column Zijspoor in de gratis krant Metro liet hij, Poetin navolgend, in oktober 2008 stopzetten. Al zal hij dat keihard ontkennen. Klantendienst In Dwarsligger beweert hij op te komen voor de reiziger. Je moet maar durven. Van de treingebruiker lag hij niet wakker. Zijn klantendienst, his masters voice, gaf de reiziger meestal ongelijk. Spoor-ombudsman Guido Herman, die wél de klant verdedigde, werd geschoffeerd en tegengewerkt. De ombudsman is een van de personen die wordt nagetrapt door de auteur die zelf ruim 12 jaar deel uitmaakte van het systeem, er rijkelijk voor werd beloond en bovendien een oprotpremie van bijna een miljoen euro opstreek. De tijdens zijn bewind dramatisch gedaalde stiptheid is vooral te wijten aan de onzalige splitsing tussen infrastructuur en exploitatie, de onlogische verticale splitsingen binnen de NMBS waarvan de zuilen treinbestuurders, conducteurs, treinmaterieel, stationspersoneel en dergelijke niet eens met elkaar spraken én de te verregaande centralisatie van zuiver operationele beslissingen. Aan de talloze defecte treinen, een belangrijke oorzaak van veel reizigersleed, had Descheemaecker wel iets kunnen én moeten doen. Het materieelprobleem stelde zich al in de jaren negentig van de vorige eeuw. Fyra Uiteraard gaat het ook over de Fyra. De forse kritiek op de Nederlandse Spoorwegen (NS), de hoofdverantwoordelijke voor het debacle zonder weerga met de hogesnelheidstrein van Italiaanse makelij, is terecht. Alles wat fout kon gaan, ging fout. Te beginnen met de concessie voor de HSL Zuid, de flitslijn tussen Amsterdam en de grens. Descheemaecker onderstreept vooral zijn verdienste in het onverkwikkelijke dossier. Inderdaad, hij weigerde de drie door de NMBS bestelde treinen af te nemen en kreeg de betaalde voorschotten (37 miljoen) terug. Maar aandachtige tv-kijkers zullen zich herinneren hoe de ex-spoorbaas eerder de Fyra de hemel in prees. De reizigersbelangen waren in dit verhaal ondergeschikt. Tegen de opheffing van de nuttige Benelux kon Descheemaecker weinig ondernemen. Maar hij weigerde een goed alternatief, een sneltrein Brussel Roosendaal. De klant had dan kunnen kiezen. Nu moest iedereen de duurdere Fyra op, waarvoor je als klap op de vuurpijl nog moest reserveren. Wie de Fyra niet lustte, moest in Antwerpen de stoptrein naar Roosendaal nemen. Reistijd 49 minuten. Toen de Fyra het steeds vaker liet afweten, leidde dat in Antwerpen-Centraal tot hectische taferelen. De stoptreinen, met vaak slechts twee rijtuigen, konden het aantal boze reizigers niet aan. De NMBS reageerde, zoals gebruikelijk, veel te laat op de onhoudbare situatie. Daar lees je natuurlijk niets over. Opmerkelijk is dat Karel Vinck, een gerespecteerd bedrijfsleider en eveneens ex-nmbs-baas, mede het voorwoord schreef. Vinck, die de Belgische spoorwegen evenmin op het goede spoor kreeg, had na lezing moeten beseffen dat het boek van zijn beschermeling vooral uitblinkt door een hoog natrapgehalte. Terzijde, het boek leest vlot. Dwarsligger, Uitgeverij Van Halewyck, Leuven, ISBN , 19,95 euro

13 kort bus nieuws Verkiezingskoorts beheerst FBAA Lentereceptie Twee maanden voor de regionale, federale en Europese verkiezingen van 25 mei bracht Belgisch staatssecretaris voor mobiliteit Melchior Wathelet weinig heuglijk nieuws op de jaarlijkse lentereceptie van de Federatie van Belgische Autobus- en Autocarondernemers (FBAA). Alle, vaak al jaren lang aanslepende dossiers, zoals de verhoging van de toegelaten maximale snelheid tot 100 km/u, de afschaffing van het inhaalverbod bij regenweer en de verhoging van het maximaal toegelaten gewicht voor twee-assers worden doorgeschoven naar de volgende regering. Federaal FBAA-voorzitter Albert Hoc wees in zijn beroepsboodschap op mogelijke problemen en uitdagingen voor de sector, zoals de nieuwe aanbestedingen van de SRWT-TEC in Wallonië en de kwaliteitszorg in het leerlingenvervoer in Vlaanderen. Hij betreurde ook dat het shuttle-decreet, dat voorziet in woon-werkverkeer naar afgelegen bedrijfsterreinen, niet kon worden gestemd en hoopt dat het project wordt opgepikt door een volgende regering. Terecht en in het belang van de sector stelde Albert Hoc zich ook vragen rond de diverse taxi- en tramprojecten die door Vlaanderen en De Lijn worden opgezet. Verder herhaalde Albert Hoc een aantal grieven en thema s die al enkele jaren worden aangekaart. Het gaat dan onder meer om de verhoging van de maximumsnelheid tot 100 km/u, het inhaalverbod bij regenweer, de verhoging van het maximaal toegelaten gewicht tot 19,5 ton voor voertuigen met twee assen, de steunmaatregelen aan de luchtvaart, administratieve vereenvoudiging, de onaangepaste rij- en rusttijdenregeling, de parkeerproblemen in de steden, de veroudering van de chauffeurs en de verplichte permanente vorming en bijscholing. Staatssecretaris voor mobiliteit Melchior Wathelet repliceerde dat vrijwel alle opgesomde knelpunt-dossiers worden doorgeschoven naar de volgende regering. Enigszins verontschuldigend gaf de staatssecretaris aan dat mobiliteit, samen met tewerkstelling en fiscaliteit, ongetwijfeld een belangrijk verkiezingsthema wordt in België. Verder stelde de staatssecretaris dat er, na het catastrofale busongeval van Sierre in 2012, thans geen draagvlak is om de snelheid op te trekken tot 100 km/u en om het inhaalverbod bij regenweer te schrappen. (GVL) FBAA-voorzitter Albert Hoc stelde zich vragen rond de diverse taxi- en tramprojecten die door Vlaanderen en De Lijn worden opgezet. Buslijn 140 (Haarlem-Aalsmeer-Uithoorn) van Connexxion goed voor 2 miljoen reizigers per jaar - vierde op 1 maart feest: de lijn werd 60. Connexxion trakteerde iedereen op gebakjes en een gratis ritje op een deel van de huidige route van lijn 140 en de Stichting Veteraan Autobussen (www.sva-museumbussen.nl) reed met twee oldtimer bussen uit de jaren 60 tussen Hoofddorp NS en Haarlem CS. Vervoergegevens OV voor iedereen beschikbaar De gegevens uit de zogenaamde WROOV-onderzoeken over stadsen streekvervoer zijn nu openbaar. Ze bestrijken een periode van bijna 30 jaar. In de periode was de strippenkaart het algemeen gebruikte vervoerbewijs voor het openbaar vervoer in Nederland. Voor de verdeling van de opbrengsten onder de openbaar vervoerbedrijven werd periodiek het reisgedrag onderzocht via de zogenaamde WROOV-onderzoeken, zowel voor de strippenkaarten als voor de gebruikte abonnementen. Vanuit deze WROOV-onderzoeken, uitgevoerd door NEA (nu Panteia) zijn zodoende gedurende een periode van bijna 30 jaar gegevens bekend inzake het stads- en streekvervoer in Nederland. Sinds de introductie van de OV-chipkaart zijn deze onderzoeken gestopt en is het verzamelen van informatie met betrekking tot reizigersgedrag, kaartverkoop en opbrengstverdeling ten aanzien van de papieren vervoerbewijzen opgehouden. In opdracht van het ministerie van I en M heeft Panteia deze gegevens verzameld en bewerkt. Eind 2013 zijn deze gegevens overgedragen aan DANS (een instituut van KNAW en NWO). Zij stelt ze, namens het ministerie beschikbaar via haar website. De data is ook op te vragen bij Panteia, de gegevensverzameling wordt dan op een usb-stick van 32 Gb geleverd. Hiervoor vraagt Panteia een vergoeding van 33 euro (exclusief btw.) Koninklijke Beuk vervoerder Staatsbezoek China en NSS Top 2014 Na maanden van voorbereiding heeft Koninklijke Beuk de omvangrijke vervoersprojecten rondom het Staatsbezoek van China en de NSS Top 2014 succesvol uitgevoerd. Ook het huisvesten van het NSS 2014 Hersteldetachement van Defensie op het bedrijfsterrein verliep zonder problemen. Het was niet de eerste keer dat het bedrijf een dergelijke operatie uitvoerde. De uitdaging zat dit keer vooral in de omvang en de duur van de overlappende evenementen, waardoor 45 touringcars en 90 chauffeurs, de planning en de technische dienst gedurende vier dagen, 24 uur per dag ingezet waren. Een enorme logistieke uitdaging met betrekking tot onze gebruikelijke flexibiliteit, de veiligheidseisen en de rijtijdenwet, zei directeur Eric Beuk. Een groot deel van ons wagenpark is bij herhaling nauwkeurig gecheckt op explosieven. Na de bomcheck reden de touringcars uitsluitend onder escorte en stonden ze bewaakt geparkeerd op een geheime locatie in Den Haag. Vanaf dit Vervoer Coördinatie Centrum startten alle ritten onder toezicht van de KLPD, terwijl de centrale regie vanuit de landelijke verkeersdienst Driebergen werd aangestuurd, waar wij continu mee in contact stonden. Onderdeel van het veiligheidsprotocol was dat onze diensten uitsluitend verleend mochten worden door mensen die geaccrediteerd waren en een screening hadden ondergaan. Alleen met de geldende accreditatie kon toegang worden verkregen tot de beveiligde zones rondom alle hotels en het World Forum in Den Haag. Op zaterdag stond de eerste stoet van acht touringcars onder zwaar politie-escorte klaar op de Polderbaan op Schiphol. Vanaf dat moment hebben wij het vervoer rondom het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping, de First Lady en de delegatie verzorgd in opdracht van het Koninklijk Staldepartement. Het staatsbezoek liep naadloos over in de NSS Top. Vanaf de aankomst van de wereldleiders op zondag en President Barack Obama op maandag verzorgde Beuk vele vervoersbewegingen in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse delegatie vertrekt onder escorte vanuit Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk naar het World Forum in Den Haag. Foto: Marcel Verheggen Fotografie. 13 PV 02.14

14 13E OV-KLANTENBAROMETER:WAARDERING REIZIGERS STIJGT VERDER WIM FABER Openbaar vervoer in Nederland krijgt dikke voldoende Het hoogste algemene oordeel ooit: een 8,8 als afscheidscadeau van de reizigers voor de inmiddels opgeheven veerdienst Velsen-Amsterdam. De provincie Noord- Holland onderzoekt of de veerdienst die volgens de provincie te duur was en klanten verloor- terug kan keren. Vervoerbedrijven mogen zich met betaalbare en duurzame plannen melden. Foto: Connexxion. 14 PV Op donderdag 20 maart presenteerde het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse onderzoek OV-Klantenbarometer 2013 aan de OV-autoriteiten en de vervoerbedrijven. In de dertien afleveringen tot nu toe is een mooie reeks ontstaan: landelijk gezien nam de waardering van reizigers toe van een 6,8 in 2001 naar een ruime 7,4 in De resultaten zijn te vinden op Hierin kunnen ook gebieden met elkaar worden vergeleken. Dit grootschalige landelijk onderzoek naar de mening van reizigers over het stads- en streekvervoer wordt de laatste drie maanden van het jaar gehouden. In het laatste onderzoek gaven reizigers in 77 onderzoeksgebieden tijdens ritten rapportcijfers aan verschillende aspecten die met hun reis te maken hebben. De gebruikers van bus, tram, metro, regionale trein en boot waren in 2013 even tevreden over hun OV-ritten als in 2012: 7,41 is de score (2012: 7,38). Maar liefst 81,3% van de reizigers geeft een 7,0 of hoger. Opvallend hogere cijfers worden gegeven voor de vijf treindiensten die een nieuwe vervoerder hebben gekregen, bij het stadsvervoer in Rotterdam en bij de veerdienst tussen Velsen en Amsterdam. Regionale treindiensten De waardering in de 17 onderzochte (clusters van) treindiensten verbeterde van een 7,2 naar een 7,4, te danken aan de overgang van vijf treindiensten naar een nieuwe vervoerder (Arriva). Nieuw materieel, verbetering van de dienstregeling en dienstverlening maken een heel verschil. Zo zag de NS-treindienst Zwolle-Emmen, die diverse jaren als laatste was genoteerd in de rangschikking, de waardering als Arriva s Vechtdallijn flink stijgen (6,3 naar een 7,7; van plaats 75 naar 9 op de lijst). Zutphen-Winterswijk verbeterde met 0,9 punt naar 7,5, terwijl Arnhem-Winterswijk en Arnhem-Tiel nu beide met een 7,3 worden gewaardeerd (was respectievelijk 6,6 en 6,7). Apeldoorn-Zutphen gaat van een 7,4 naar een 7,6. Koploper blijft Zwolle-Kampen (7,8, was 7,7). Onderaan staat met een 6,8 de drukke treindienst Nijmegen- Roermond. Een speciale vermelding: de treindiensten in Groningen die in zeven jaar stapsgewijs van 6,4 naar 7,5 gingen. Stadsvervoer Opvallend dit jaar is de aanmerkelijk hogere waardering voor het stadsvervoer van Rotterdam. De RET-tram ging van een 7,3 naar een 7,6 de vijfde stijging op rij. De RET-bus ging met 0,2 naar een 7,5 en de Rotterdamse metro met 0,1 naar een 7,5. De cijfers in Amsterdam daalden voor alle vervoerssoorten met 0,1 punt (bus 7,4, tram 7,2 en metro 7,1). De bus in Den Haag handhaafde zich op een 7,5, terwijl de HTM-tram eentiende inleverde (7,1). In het laatste jaar van het GVU-contract kreeg het Utrechtse stadsvervoer te maken met een forse daling in klantwaardering en gaat van een 7,5 naar een 7,1. Apeldoorn biedt het beste stadsvervoer (7,7). Streekvervoer Afgezien van de Waddeneilanden, die traditioneel zeer goed scoren, wordt het beste streekvervoer in 2013 geboden in Waterland (2013: 7,8, 2012: 7,6). De buurconcessie Zaanstreek (opnieuw 7,7), die een jaar eerder het hoogst in de streekvervoer-ranking stond, werd daarmee overtroefd. Midden-Overijssel, Gooi en Vechtstreek en concessie Twente scoren ook hoog met een 7,7. Onderaan bengelen met een op zich goede 7,2 de streeklijnen in Midden-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Zeeland en Noord- en Zuidwest-Frysla n. Veerdiensten De inmiddels opgeheven Connexxion-veerdienst Velsen-Amsterdam, scoorde een 8,8, het hoogste algemene oordeel ooit. Die veerdienst staat daarom met afstand bovenaan in de ranking. De reizigers hebben vast nog een keer willen aangeven hoe zij deze dienst waardeerden. Ook de veerdiensten Drechtsteden-Rotterdam kreeg een hoge 8,2. Het veer Vlissingen-Breskens is een van de grootste dalers (van 7,6 naar 7,2). Ook de waardering voor de OV-chipkaart is toegenomen (gebruiksgemak 7,6 en kopen/laden chipkaart 7,5). De beantwoording van de laatste vraag ligt nu op hetzelfde niveau als vóór de introductie van de OV-chipkaart. Uit het onderzoek blijkt verder dat mensen ontevreden zijn (4,9) over de prijs van het openbaar vervoer een traditioneel gegeven. En als verbeterpunt wordt het vaakst de informatievoorziening genoemd. Hogere frequenties, een kans op een zitplaats en stiptheid worden minder vaak genoemd.

15 TEVREDENHEIDSENQUETE EN AMBITIEUS ACTIEPLAN 2014 HERMAN WELTER MIVB-reizigers geven veiligheid hogere score Een jaarlijkse OV-Kwaliteitsbarometer zoals in Nederland bestaat in België niet. Daarom liet de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) van eind oktober tot december 2013 een diepgaande eigen tevredenheidsenquete uitvoeren door het studiebureau Ipsos. Bijna respondenten (6.913 online per telefoon) gaven hun mening. De score is identiek aan die van 2012 en % van de gebruikers gaf een rapportcijfer van 7 of meer. Het gemiddelde resultaat is 6,6 op 10. Zowel de MIVB-directie als de Brusselse minister van vervoer Brigitte Grouwels kunnen goed leven met het stabiele resultaat. Vooral het veiligheidsgevoel scoort hoger: 6,8 tegen 6,6 in Dit verbeterde rapportcijfer is mede te danken aan de 400 extra politieagenten die in 2013 voor het OV werden aangesteld. Verder stroomden bij de MIVB 45 extra veiligheidsagenten in en werd al 85% van de metrostations met toegangspoortjes uitgerust. Het aantal gevallen van agressie daalde vorig jaar met 25%. In 2014 wordt de veiligheidsdienst met nog eens 17 medewerkers versterkt. Volgens de enquête vinden de klanten vier facetten van de dienstverlening prioritair: comfort, kwaliteit van de aansluitingen, frequentie én de reistijd. Dat laatste hangt nauw samen met de doorstroming. Op dat vlak is er in de hoofdstad van Europa, net als in de andere Belgische steden, nog veel werk aan de OV-winkel. Vooral de bussen rijden zich klem in het drukke Brusselse verkeer. Actieplan 2014 Voor 2014 heeft de MIVB een ambitieus actieplan uitgewerkt. Sinds Eén van de 83 gelede Citaro s van de MIVB. Vanaf de zomer stromen met een hoog tempo nog 172 Citaro s in. 10 maart werden de frequenties op een dertigtal tram- en buslijnen in de daluren, s avonds en in het weekeind verhoogd. De frequenties s avonds en in het weekeind kregen in de enquête slechts een score van 5,6. Die frequenties zijn voor een Europese hoofdstad ook zeer laag. De reizigersinfo wordt verder verbeterd. Zo installeert de MIVB 350 borden waarop de wachttijd wordt aangegeven. In de metrostations komen schermen waarop reizigers kunnen zien hoe lang ze moeten wachten op hun aansluitende bus en tram. De bovengrondse haltepalen worden vervangen door een moderner model dat bestand is tegen vandalisme. De website (score 7,3) werd uitgebreid met mybootik om eenvoudiger en sneller abonnementen en tickets te kunnen bestellen. Extra aandacht krijgt de netheid van de metrostations. Zo komen er extra schoonmaakbeurten in het weekeind en woensdagnamiddag. Aan het schoonmaakwater wordt voortaan een middel toegevoegd dat de geur neutraliseert. Citaro s In de zomer wordt de eerste van 172 Citaro s, waarvan 79 gelede, geleverd. Vervolgens stromen per maand 4 tot 5 bussen in. Een hoog tempo. VDL die de toewijzing van de bestelling aan Mercedes bij de Raad de State had aangevochten, kreeg geen gelijk. De nieuwe Citaro s zijn broodnodig om de reizigersgroei op te vangen en oude bussen te vervangen, zegt topman Brieuc de Meeûs. Overigens was het de laatste bestelling van dieselbussen. De volgende bussen zullen hybride zijn. Dit jaar stromen nog dertig Flexity Outlook trams type 4000 (lengte 43 m) in. In 2015 zullen alle 220 bij Bombardier bestelde lagevloertrams, waarvan 70 type 4000, door de vestiging in Brugge zijn geleverd. Brieuc de Meeûs kondigde aan dat intussen reeds voorbereidingen lopen voor een nieuwe trambestelling voor de vervanging van de nog resterende PCC s en de uitbreiding van de capaciteit. In 2013 werden met de Brusselse metro, trams en bussen 354,7 miljoen ritten gemaakt, een stijging met 61% in tien jaar tijd. Voor 2017 wordt gestreefd naar 415 miljoen ritten. 15 PV 02.14

16 VRIJWILLIGERS? TAXICHAUFFEURS? WIE RIJDT HET AANVULLENDE OV? JAN VAN DE NES De moeizame weg naar integratie van OV en particulier initiatief dan de buren- of familiehulp maar die is niet altijd even betrouwbaar. De participatiemaatschappij staat wat dat aangaat, nog in de kinderschoenen. Dus resteert de (plattelands)taxi. Die kost vergeleken met het OV- veel geld omdat het een particuliere onderneming is met hoge, ongesubsidieerde kosten. Overheden, die beseffen dat hun inwoners steeds meer op die taxiritten aangewezen zijn, zoeken naar geld om via subsidiëring deze of vergelijkbare ritten voor een redelijke prijs aan hun inwoners aan te bieden. In vele gevallen is het particulier initiatief de overheid voor en onstaan er in navolging van de aloude buurtbus (die aan een sterke revival bezig is) en de belbus- ineens allerlei exotische varianten als Wensbus, Boodschappenbus en dergelijke. Niet gemakkelijk of toch wel? Overal in Nederland waar de overheid de concessies voor grote vervoersmaatschappijen aanpast vanwege bezuinigingen (er vallen 16 PV De dikke, interregionale buslijnen en treinverbindingen moeten het domein blijven van provincies en grote vervoerbedrijven. Fijnmazige netwerken het flexnet of tussennet van prof. Henk van Meurs - moeten daaromheen worden geweven. Uitgevoerd door OV-bedrijven, onder hun vleugels of zelfstandig met de vrijwilligers van de als paddenstoelen uit de grond schietende buurtbus- en belbusverenigingen. Moeten taxibedrijven daarbij tandenknarsend toekijken? Of is er voor hen ook een rol? Volgens Meurs en de provincies wél, ook al verdwijnt een groot deel van hun doelgroepenvervoer. Ziedaar in een nutshell waar de wereld van het personenvervoer in Nederland mee worstelt. Anders gezegd: er zijn problemen in de gebieden buiten de Randstad en buiten de grote provinciale steden. Personenvervoer in conglomeraties als Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Assen, Heerenveen, Arnhem en Nijmegen, Alkmaar, Den Helder, Hilversum en soortgelijke woon-, werk- en winkelgebieden leveren geen probleem op. De provinciale autoriteiten en samenwerkingsgebieden verlenen busconcessies en de gemeentelijke autoriteiten vullen dat aan met gesubsidieerde doelgroeppakketten. Maar dáár wringt de schoen. Want door zowel economische als demografische veranderingen ( krimp, teruglopende inwonersaantallen) moet het doelgroepenvervoer het ontgelden. Moeten de pakketten uitgebreid worden? Zo ja, met welke (nieuwe) doelgroepen? Of moeten ze ingekrompen worden (vanwege bezuinigingen)? En zo ja, wat moet er dan verdwijnen? En moet er wel of niet iets voor terug komen? Krimp Om met het probleem van de krimp te beginnen: veel inwoners van dorpen en kleine steden zien met lede ogen aan dat hun traditionele openbaar vervoervoorziening verdwijnt doordat steeds minder betalende passagiers er gebruik van maken. Het alternatief wordt Binnenkort ook bij u in de buurt? De buurt- of belbus met uw buurman aan het stuur? De proef met het Zeeuwse Flexnet is op dit moment het meest vergaand, stelt Jan-Derk van 't Rot van Muconsult. dunne buslijnen weg), stappen buurtbusverenigingen met vrijwilligers in het gat. Dat gebeurt overigens al vanaf midden jaren zeventig van de vorige eeuw, dus zo nieuw is het fenomeen eigenlijk niet. De provincie Noord-Brabant kent traditioneel al jaren een sterk en groeiend buurtbusnet, maar vooral ook in Noord- Holland komt dit alternatief sterk opzetten. Maar het opbouwen van een netwerk - in vele gevallen ondergebracht bij de grote jongens Connexxion, Arriva en Veolia (zie ook het kader Veel lijnen met vrijwilligers ), gaat lang niet altijd gemakkelijk. "Er komt enorm veel kijken om een buurtbus op te zetten, bevestigt Jeroen Tijm van de Noord-Hollandse Buurtbusvereniging Zijpe-Harenkarspel, die al jaren met dit bijltje hakt: In de ene provincie moet je als burgerinitiatiefgroep alles zelf doen en in andere provincies krijg je veel steun van de provinciale overheid. Maar het eindresultaat is meestal dat je uiteindelijk één of meer achtpersoons bussen krijgt van de grote vervoersmaatschappij en dat je in hun lijnennet gaat opereren. Jij rijdt dan met vrijwillige chauffeurs die via het verenigingsbestuur hun inkomsten afdragen aan de vervoersmaatschappij en die in ruil tegen ongevallen en aansprakelijkheden verzekerd zijn door die maatschappij en een kleine vergoeding krijgen voor een bak koffie tijdens de dienst en voor het woon-werkverkeer". Wat Tijm er overigens niet van

17 De vele lijnen bij de busvervoerders Het aantal buurt- en belbuslijnen is de afgelopen jaren explosief gegroeid. Connexxion biedt momenteel onderdak aan 47 buurtbusverenigingen met in totaal 88 voertuigen. Arriva werkt met 37 verenigingen en het totaal aantal busjes ligt in de buurt van 75. Van Veolia is het aantal buurtbuslijnen (verenigingen) niet bekend maar Veolia heeft een heel andere aanpak. Daar werken al veel kleine busjes en VW Caddy s van onder meer taxibedrijven via een regiecentrale in het reguliere lijnennet op tijdstippen en plaatsen waar geen grote bussen meer komen. De kosten van deze taxibedrijven en buurtbusverenigingen worden door Veolia gesubsidieerd vanuit de provinciale subsidies die de maatschappij ontvangt. Bij elk OV-bedrijf is het aantal buurt-, bel- en andersgenoemde vrijwilligersbussen de laatste jaren explosief gestegen. Veolia heeft een afwijkende formule. weerhoudt om met veel enthousiasme (net als zijn vrijwilligers) het werk te blijven doen. Ander geluid in Heerhugowaard Heel anders is het geluid bij de Buurtbusvereniging Hugohopper in het Noord-Hollandse Heerhugowaard. Die onderhouden met vier achtpersoonsbussen heuse lijndiensten (uurdienst) binnen de gemeente Heerhugowaard en vervoeren via vaste routes en vaste opstapplaatsen iedereen die lid is van hun vereniging op vertoon van het lidmaatschapsbewijs (12,50 per jaar per persoon) en tegen betaling van 50 cent (enkele reis) naar het centraal gelegen winkelcentrum Middenwaard. Daar kun je overstappen op één van de andere lijnen en tegen opnieuw betaling van 50 cent naar een andere wijk (woon- of industriewijk) vervoerd worden. Rolstoelgebruikers kunnen een beroep doen op de aparte rolstoelbus voor deur-tot-deurvervoer en groepen bewoners van de (vele) instellingen in Heerhugowaard worden op afroep in de avonduren naar en van activiteitencentra en de woonplekken vervoerd. De lijndiensten rijden van tot uur en daarna rijden de vrijwillige chauffeurs de vraaggestuurde ritjes. De Hugohopper draait op gemeentelijke subsidies en least de bussen van het Nationaal Ouderen Fonds. Want het basisidee is volgens coördinator Jos te Riele dat de wegbezuinigde Regiotaxi (ook wel OV-taxi genoemd) dankzij deze low cost oplossing weer terug is. Overigens kunnen familieleden van een buurtbuslid ook van de lijndienst gebruikmaken door een dagkaart te kopen voor 1,50 per persoon. Of een belbus? Het idee van de herinvoering van de OV-taxi geldt ook voor de belbusvereniging in de nieuw gevormde gemeente Hollands Kroon, die een groot landelijk gebied bestrijkt. Penningmeester Jan Hoornsman in Wieringerwerf stelt echter nadrukkelijk dat zijn vereniging wél de gemeentelijke subsidie incasseert voor zijn leden (ook hier kun je alleen van de bus of de personenauto met vrijwillige chauffeurs gebruikmaken als je lid bent) maar zich niet door de gemeentelijke politici de wet laat voorschrijven. "Wij hebben ons reglement vastgesteld en de gemeente heeft besloten om onze voorwaarden te accepteren. Niet andersom. Maar even zo goed besparen ze een kleine half miljoen euro per jaar door deze constructie, die ze anders aan de regiotaxi kwijt waren", weet hij. De twee rolstoelbussen zijn 'particulier' geleased en de vier Mercedes Citan's zijn eigendom van de vereniging. Hoornsman legt uit dat de belbus daadwerkelijk deur-tot-deur vervoer verzorgt voor ieder lid (en daarvoor hoef je dus niet persé 65-plus te zijn of een mobiliteitsbeperking te hebben, maar het merendeel van de leden zit toch wel in die categorie). Vanuit je woonadres in Hollands Kroon kun je dan vervoerd worden naar bijvoorbeeld de ziekenhuizen in Hoorn, Alkmaar, Den Helder en de Willibrord-stichting in Heiloo. Het lidmaatschap is 15 euro per jaar per persoon en een enkele reis kost je 80 cent per 3 kilometer. De rest past de gemeente bij. De toekomst Volgens adviesbureau MuConsult van dezelfde prof. Henk Meurs van de Radboud Universiteit, biedt een tussennet juist voor taxibedrijven een kans. De integratie van het OV en het doelgroepenvervoer in een gezamenlijk systeem kan juist goed worden uitgevoerd door (lokale) taxi-ondernemingen, vertelt Jan-Derk van 't Rot van MuConsult: "waarvan misschien de proef in Zeeland met een flexnet, zoals wij dat noemen, de meest vergaande is". Het Flexnet in Zeeland (zie ook Magazine Personenvervoer van augustus 2013) is een samenhangende organisatie van busmaatschappijen en taxibedrijven, die aangestuurd worden door een onafhankelijke regiecentrale. Die centrale zorgt er voor dat doelgroepreizigers vraaggestuurd worden vervoerd met op de persoon gerichte vervoermiddelen en dat zij waar mogelijk worden overgedragen aan de chauffeur van de reguliere buslijn of de conducteur van de railvervoerder. De rollen van de provincie en gemeente Beleidsmedewerker Eun-Mi Ypma van de provincie Noord-Holland legt uit dat de provincie uitsluitend opdrachtgever is voor het OV (met uitzondering van de stadsregio Amsterdam) in haar werkgebied en de provincie doet dit via een openbare aanbesteding. "De initiatieven zoals boodschappenbus of wensbus mogen alleen als een vorm van OV worden verricht wanneer ze geen inbreuk maken op de belangen van de concessiehouder", zegt ze. Maar: "meestal zijn dergelijke initiatieven een vorm van besloten vervoer en dan is er geen inbreuk op het exclusieve concessierecht. Er is alleen sprake van OV als er volgens een vaste dienstregeling wordt gereden en het vervoer voor iedereen toegankelijk is". Tenslotte (en dit staat een beetje haaks op de initiatieven van Henk Meurs cs): "De provincie (Noord-Holland, JvdN) is geen initiatiefnemer voor dergelijke lokale vervoerssystemen omdat deze vanwege hun besloten karakter buiten het formele en wettelijke opdrachtgeverschap van de provincie vallen". De provincie Noord-Holland is geen initiatiefnemer voor andersoortige vervoerssystemen. Van 't Rot zegt dat het schaalniveau van het tussennet goed past bij taxiondernemingen met achtpersoons busjes. Hoe het ook zij, de buurt- en belbussen vliegen de pan uit. De taxibedrijven gaan volgens directeur Henk van Gelderen van het Sociaal Fonds Taxi de komende tijd veel chauffeurs ontslaan door het wegvallen van het doelgroepenvervoer (contractvervoer) en de grote busmaatschappijen bieden de low cost buurtbussen graag onderdak. Wie in deze pan blijft roeren, zal met een goede pollepel 17 PV 02.14

18 Flexnet in Zeeland Hoogleraar Henk Meurs zegt dat het in de toekomst vooral gaat om samenwerken. Chauffeurs en treinconducteurs moeten gewoon goed samenwerken met reizigers met een beperking (maar ook met reizigers met een buggy of een kinderwagen). Elkaar even helpen bij snel in- en uitstappen en het vinden van een passende zitplaats. Ook taxichauffeurs kunnen volgens de professor op een voorkomende en hoffelijke manier samenwerken met de reiziger. En de daarboven opererende taxibedrijven, OV-bedrijven en opdrachtgevers kunnen ook veel beter samenwerken. In het Flexnet Zeeland poolen provincie en gemeenten samen de beschikbare vervoermiddelen, die ze beschikbaar stellen aan een gemeenschappelijke vervoercentrale, die alle individuele aanvragen (de wisselende ritten) én het vaste doelgroepenvervoer coördineert en bovendien rekening houdt met de aansluitmogelijkheden op trein en bus. "Dit Flexnet verzorgt het provinciale lange afstandsvervoer maar ook het gemeentelijk lokale OV en de aansluitingen daarop met individueel maatwerkvervoer én met het reguliere doelgroepenvervoer", aldus Meurs. Volgens hem kan meer samenwerking tussen provincie en gemeenten juist leiden tot betere kansen voor taxibedrijven. Het wemelt van de initiatieven In Groningen pleit de provinciale PvdA-fractie voor discussie over het handhaven van een mobiel en leefbaar platteland onder de kop Vervoer voor Iedereen. De Noord-Hollandse gemeente Waterland werkt sinds begin 2014 aan een buurtbusproject in samenwerking met de Stadsregio Amsterdam. In de gemeente Beemster loopt al (succesvol volgens de beide gemeenten) een soortgelijk project. Reizigersvereniging ROVER organiseerde met een perfecte timing medio maart een congres over de gevolgen van (demografische) krimp in de buitengewesten en de mogelijkheden om de bijbehorende vervoersproblematiek op te lossen. Hierin pleitte Meurs voor een vergaande samenwerking tussen provinciale en gemeentelijke overheden om concessiehouders en aanvullende vervoersmodaliteiten te laten samenwerken in één organisatie voor zowel deur-tot-deur vervoer van mensen met een mobiliteitsbeperking (WMO, AWBZ, speciaal vervoer zoals leerlingenvervoer en zittend ziekenvervoer) als van regulier OV waarvan dan zoveel mogelijk mensen met een mobiliteitsbeperking (via aanvullend individueel vervoer) gebruik kunnen maken. Aan aanzetten voor dergelijke systemen is geen gebrek: - Zo stelt de Provinsje Fryslan dit jaar en in euro beschikbaar voor projectideeën onder de subsidieregeling Butenût Foarût ("Laat het publiek zelf met ideeën komen"). - In het Brabantse Land van Cuijk lopen diverse pilots om mensen in aangepast OV te krijgen (waaronder dus buurtbus-vervoer). - KPvV is een campagne gestart om gemeenten te helpen orde op zaken te stellen wanneer straks WMO- en AWBZ-vervoer definitief aan hen worden toebedeeld. Waar buurtbussen vaak niet rolstoeltoegankelijk zijn, bieden Regiotaxi s en de flexibele materieelinzet in het Flexnet wél een rolstoelgebruiker-vriendelijke service. moeten werken. Want het wordt een heel lastige brij... En met name veel taxibedrijven die vooral contractvervoer verrichten kijken (terecht) met een schuin oog naar allerlei gesubsidieerde alternatieven. Toch zijn ook samenwerkingsvormen mogelijk. Links en rechts wordt al gekeken of een (gesubsidieerde) mix van vrijwilligers en taxichauffeurs al of niet met materieel van een taxibedrijf kan werken. Wordt vervolgd. Prof Henk Meurs tijdens het ROVER-congres: "Met samenwerken kun je alle aanbieders van regionale vervoersmodaliteiten een taak geven. Ook taxibedrijven" Dit ROVER-congres was voorlopig het laatste in een reeks bijeenkomsten om de problemen van het OV na de overdracht van de subsidieregelingen aan gemeenten te bespreken. 18 PV 02.14

19 kort rail nieuws NS moeten 340 miljoen euro extra besparen door Fyra-flop Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft de Kamer geschreven dat de NS als uitvloeisel van de Fyra-flop tot miljoen euro extra gaat bezuinigen. Eerder besloot NS tussen 2017 en 2024 al 800 miljoen euro te besparen. Zo kunnen de kosten van de Fyra op de eigen NS-begroting worden gedekt. Het is zeker niet de bedoeling dat de reiziger de dupe wordt van het Fyra-debacle door duurdere spoorkaartjes of het uitdunnen van de dienstregeling. Volgens de NS-directie is de bezuiniging via efficiencymaatregelen op te brengen. Eerder al sloot NS een deal met Fyra-fabrikant AnsaldoBreda en moedermaatschappij Finmeccanica over het terugsturen van alle V250-treinen die nog steeds bij de werkplaats Watergraafsmeer staan. Dit om langdurige en slepende juridische procedures te voorkomen. NS krijgt 125 miljoen euro terug voor de treinen, waar oorspronkelijk 213 miljoen voor was betaald. Hoewel de voorlopige schade 88 miljoen is, kan NS bij verkoop van de gerenoveerde stellen ook nog op een bedrag per stel rekenen met een totaal maximum van 21 miljoen euro. Volgens de NMBS heeft de schikking van NS geen enkel gevolg voor het Belgische Fyra-dossier. De NMBS heeft geen stellen ontvangen en de voorschotten die de NMBS had betaald zijn teruggestort via de bankgarantie. Alle V250-stellen worden de komende tijd teruggesleept naar AnsaldoBreda. Foto NS. AnsaldoBreda lijdt verlies door Fyra De Italiaanse industriegroep Finmeccanica zijn afgelopen jaar behoorlijk gedrukt door de problemen bij haar dochterbedrijf en Fyrafabrikant AnsaldoBreda. Het bedrijfsresultaat ging door de achterblijvende prestaties van de treinenbouwer vorig jaar met circa 60 miljoen omlaag tot 949 miljoen euro. Finmeccanica, dat ook actief is in de luchtvaart- en defensie-industrie, realiseerde na 2 jaar met forse verliezen wel weer een nettowinst van 74 miljoen euro op een omzet in 2013 van 16 miljard euro (2012: 16,5 mrd.). Inmiddels staat AnsaldoBreda in de etalage omdat Finmeccanica het bedrijf wil verkopen om zich geheel te kunnen concentreren op luchtvaart en -defensie. Cornu: Inspraak bij volgend NMBS-vervoersplan De nieuwe Belgische spoorbaas Jo Cornu beloofde in het Vlaams Parlement dat er bij het uittekenen van het volgende vervoersplan van de NMBS ruimte komt voor inbreng van andere partijen. In het nieuwste plan is er bijvoorbeeld geen inbreng geweest van De Lijn. Ook gewesten en lagere overheden zijn niet gehoord over hun verlangens. Dit kwam naar buiten tijdens een hoorzitting waarin Cornu en Infrabel-baas Luc Lallemand aan de tand werden gevoeld over het nieuwe plan. Het nieuwe vervoersplan dat de NMBS in december invoert, heeft langere meer realistische reistijden. Dit moet er voor zorgen dat de treinen in België stipter gaan rijden. Cornu verdedigde zich door te zeggen dat er snel beslist moest worden en beloofde beterschap. Inmiddels heeft de NMBS wel in alle provincies het nieuwe plan voorgesteld, echter puur ter informatie. Treinen in België rijden in het nieuwe NMBS-vervoerplan realistischer tijden. Koning Willem-Alexander opende 13 maart officieel het nieuwe station Rotterdam Centraal. Dit is het eerste in een reeks van nieuwe en grotere stations ( OV-terminals ) in Nederland, die deel uitmaken van de grootste spoor- en stationsvernieuwing sinds het ontstaan van het Nederlandse spoor, 175 jaar geleden. Binnenkort worden ook Amsterdam Centraal en Zuidas, Den Haag, Delft, Utrecht, Breda en Arnhem opgeleverd. 19 PV 02.14

20 in bedrijf Aangepaste VW Transporter en Crafter voor paralympische sporters Paralympische sporters rijden Volkswagen is de tekst die prijkt op de nieuwe Volkswagens Transporter en Crafter die in samenwerking met het Nederlandse Paralympische Comité zijn aangepast. De voertuigen werden op 19 maart overgedragen tijdens de huldiging van het team dat aan de Paralympische Winterspelen 2014 in Sotsji heeft deelgenomen. Dat gebeurde in de Grote Kerk in Den Haag. Met de Transporter en de Crafter zijn de sporters vervolgens naar onder meer Paleis Noordeinde gebracht voor de huldiging door Koning Willem Alexander. Het was al jaren een grote wens dat er aangepaste bussen zouden komen om de sporters en vooral teams tegelijk naar wedstrijden en trainingen te rijden. Dat is nu mogelijk doordat Volkswagen-importeur Pon sinds 1 januari 2013 officieel Partner is van NOC*NSF. Bovendien sponsort Volkswagen al meer dan 25 jaar Olympische en Paralympische sporters met het beschikbaar stellen van auto s. BCD Travel lanceert Total Trip Planning BCD Travel introduceert een deur-tot-deur reisplanner: Total Trip Planning, die commercieel, openbaar en persoonlijk vervoer met elkaar combineert. Bovendien kan de reiziger de beste reisoptie kiezen op basis van voorkeur voor prijs, reistijd, impact op het milieu of de mogelijkheid om onderweg te werken of te slapen. Deze tool verzamelt informatie van diverse traditionele boekingskanalen en aanvullende bronnen, zoals de dienstregeling van het OV, reistijd met eigen auto en impact op het milieu. Daardoor heeft de reiziger toegang tot opties die anders niet binnen één bron te vinden zijn. Bovendien zien reizigers niet alleen in één oogopslag welke reismethode het geschiktst is, maar kan er volgens BCD Travel ook tot 35 procent worden bespaard op de totale reiskosten. Hyundai Motor Company zelf aan de slag in Nederland Hyundai Motor Company heeft per 1 april 2014 het importeurscontract van privé importeur Greenib Car, Hyundai importeur voor Nederland, opgezegd. Hiermee eindigt een 33 jarige samenwerking. Hyundai Motor Company heeft tussen 2007 en 2014 de vijf grootste landen in Europa aan haar eigen organisatie toegevoegd en heeft besloten om de strategie van voorwaartse integratie verder uit te breiden. Dit betekent dat zij ook het zesde land voor Hyundai in Europa aan haar eigen portefeuille wil toevoegen. Daarom wil Hyundai het Nederlandse importschap zelf ter hand nemen. 20 PV Het interieur van de Transporter is in samenspraak met NOC*NSF aangepast. Sporters met of zonder rolstoel kunnen daardoor in de auto zitten. Nissan LEAF nadert de 1 miljard kilometer Berijders van de Nissan LEAF, de best verkopende elektrische auto ter wereld, naderen met z'n allen in hoog tempo de 1 miljard kilometer. Om dit te vieren presenteert Nissan een reeks animatiefilmpjes over LEAF-rijders van het eerste uur. De hoofdrolspeler in het eerste filmpje is Roberto San Jose uit Valladolid. In oktober 2011 nam hij als eerste taxichauffeur in Spanje een LEAF in gebruik kilometer later meldt de Spanjaard dat hij zijn exploitatiekosten met driekwart heeft kunnen terugbrengen. Zolang mijn bedrijf om auto's draait, rijd ik een Nissan LEAF, vertelt Roberto San Jose. De LEAF is de perfecte auto. Hij rijdt zeer comfortabel en is vanwege zijn comfort en soepele rijgedrag erg geliefd onder mijn klanten. De fimpjes zijn te vinden op: Met het speciale communicatiesysteem Carwings houdt Nissan sinds de lancering van de LEAF in 2010 nauwkeurig bij hoeveel kilometer de auto's bij elkaar afleggen. Nissan verwacht de magische grens van 1 miljard kilometer in januari 2015 te bereiken. Contactloos betalen op NS stations NS en Mastercard gaan winkels op NS-stations (zoals De Broodzaak, Julia s en Kiosk) uitrusten met contactloze betaalautomaten. Dit jaar nog kunnen Nederlandse consumenten via Near Field Communication (NFC) met hun betaalpas snel, gemakkelijk en veilig betalen door enkel hun Maestro betaalpas of mobiele telefoon tegen een betaalterminal aan te houden zonder een pincode in te hoeven toetsen bij bedragen van 25 of lager. Deze innovatie is uitermate geschikt voor locaties waar snelheid aan de kassa van groot belang is, zoals stations. Naar verwachting zal de nationale implementatie van ongeveer duizend nieuwe terminals bij winkels van NS op stations in Nederland begin april voltooid zijn. Een pilot van drie maanden in Leiden werd zeer positief ontvangen door zowel consumenten als ondernemers. Miljoenen Nederlanders hebben reeds een contactloze betaalpas van hun bank ontvangen. Consumenten kunnen dan ook na de activatie van hun betaalpas contactloos betalen met hun kaart bij winkels van NS op stations in Nederland. Greenib Car heeft de afgelopen 15 jaar, als onderdeel van AutoBinck Holding, geïnvesteerd in Hyundai in de Nederlandse markt. Wat begon met de Hyundai Pony is uitgebouwd tot een niet meer weg te denken volumemerk met een stevige plek in de top 10 en een rijdend wagenpark van meer dan auto s. Heijmans plaatst eerste oplaadpunten in Metropoolregio Amsterdam De combinatie Heijmans/NUON is gestart met het plaatsen van de eerste 200 nieuwe oplaadpunten voor elektrische auto's in de Metropoolregio Amsterdam. De Metropoolregio, waarin gemeenten uit Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samenwerken, gaat de komende jaren in totaal oplaadpunten plaatsen. De eerste 200 zijn aangenomen door Heijmans/Nuon. De populariteit van de elektrische auto neemt toe en daarmee groeit ook de vraag naar meer oplaadpunten, zowel onder buurtbewoners als onder bedrijven. Heijmans/NUON is geselecteerd vanwege de bewezen vakbekwaamheid en ervaring. Al sinds 2010 werken Heijmans en NUON samen aan het plaatsen van laadpalen. De eerste 200 oplaadpunten voor de MRA zullen na verwachting voor de bouwvak geplaatst en aangesloten zijn. Naast oplaadpunten in de Metropoolregio van Amsterdam heeft Heijmans in opdracht van Schiphol Parking op proef de eerste 40 oplaadpunten voor elektrische auto s geplaatst. HALE gecerfiticeerd volgens ISO/TS Het Oostenrijkse HALE electronic uit Salzburg, hier vooral bekend van haar taximeters, is sinds kort gecertificeerd volgens de ISO/TS norm 16949, de wereldwijde norm voor toeleveringsbedrijven in de automotive sector. HALE voldoet hiermee niet alleen aan de hoge toeleveringseisen die door de automotive industrie worden gesteld, het verhoogt ook de concurrentiekracht van het innovatieve bedrijf, vooral als voorloper in de taxibranche. HALE exporteert naar maar liefst 45 landen. Als productmanager en overlegpartner van de Duitse autoindustrie weet ik hoe hoog de meetlat voor ons als toeleveranciers ligt, zegt Barbare Stering. En ook hoe belangrijk het is om de huidige kwaliteitscriteria te blijven vervullen en competitief te blijven.

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

OV-Café: Betalen in het OV 3.0

OV-Café: Betalen in het OV 3.0 Programmaboekje OV-Café: Betalen in het OV 3.0 Hoe gaan we in de toekomst betalen in het OV? Datum: Vrijdag 26 september 2014 13.45-17.00 Locatie: Hotel Haarhuis, Stationsplein 1, Arnhem Programma 13:15

Nadere informatie

KpVV-publicaties en -bijeenkomsten, maart 20

KpVV-publicaties en -bijeenkomsten, maart 20 Page 1 of 5 Feddema-Wardenaar, MY Van: Kennisplatform Verkeer en Vervoer [info@kpvv.nl] Verzonden: maandag 31 maart 2014 16:03 Aan: griffie Onderwerp: KpVV Flits maart 2014 nr. 81 Wilt u de nieuwsbrief

Nadere informatie

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden.

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu 2012 16 november / 28 november Arriva / Veolia / Connexxion 10 december / 11 december Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen Koninklijke Luchtvaart

Nadere informatie

Dienstregeling & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi

Dienstregeling & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi Het Thalys-netwerk breidt zich uit Alle bestemmingen en aansluitingen vanuit België Thalys Ontdek op uw eigen ritme het

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

N ederlandse M ededingingsautoriteit

N ederlandse M ededingingsautoriteit N ederlandse M ededingingsautoriteit Aan Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht T.a.v. de heerdhr. P.G. Peters Postbus 8222 3502 RE Utrecht Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 200004/ 29.B309 Onderwerp

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

De staatssecretaris had dit graag meegemaakt. Maar helaas is haar agenda in haar eerste week overvol met andere belangrijke zaken.

De staatssecretaris had dit graag meegemaakt. Maar helaas is haar agenda in haar eerste week overvol met andere belangrijke zaken. Speech van Jeroen Fukken, directeur OV en Spoor, bij het Railforum Jaarcongres, Den Haag, 8 november 2012. Dames en heren, Allereerst van harte gefeliciteerd! Railforum bestaat 20 jaar en dat mag gevierd

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011 Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011 Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland uitgave 2011 De jaarlijkse uitgave van het Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan GVB T.a.v. de heerdhr. ir. J.G. Kroon Postbus 2131 1000 CC Amsterdam Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 200003/ 29.B309 Onderwerp Oordeel met betrekking tot

Nadere informatie

Inleiding Ongepland overslaan van stations Nijmegen-Arnhem Utrecht Centraal Reisinformatie en transparantie Grensabonnementen spoor

Inleiding Ongepland overslaan van stations Nijmegen-Arnhem Utrecht Centraal Reisinformatie en transparantie Grensabonnementen spoor INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Persbericht 14 februari 2014

Persbericht 14 februari 2014 Persbericht 14 februari 2014 NS kijkt terug op turbulent 2013 en scherpt koers aan Jaarcijfers 2013 NV Nederlandse Spoorwegen 2013 was voor NS een zwaar jaar. Na het uit dienst nemen van de Fyra/V250 moest

Nadere informatie

Breng direct RijnWaalsprinter

Breng direct RijnWaalsprinter Nieuw vanaf 29 augustus: Breng direct RijnWaalsprinter Arnhem Huissen Bemmel Nijmegen Gratis 5x retour Breng me direct langs de file Kijk voor meer info op breng.nl Comfortabel én snel langs de files Nieuw:

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over Breng Flex

Beantwoording schriftelijke vragen SP over Breng Flex Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over Breng Flex Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van SP heeft ons college schriftelijke

Nadere informatie

Nummer 15, Mei-Juni 2011, Jaargang 3

Nummer 15, Mei-Juni 2011, Jaargang 3 Nummer 15, Mei-Juni 2011, Jaargang 3 In dit nummer: Spoorlijn DVD-Review TreinSiteNieuwsbrief is een uitgave van TreinSite Nederland Inhoudsopgave DVD-Review Deze DVD is gemaakt door Van den Burg Beeldproducties.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BID MANAGER CONNEXXION

FUNCTIEPROFIEL BID MANAGER CONNEXXION FUNCTIEPROFIEL BID MANAGER CONNEXXION DE ONDERNEMING Connexxion, ontstaan in 1999, heeft sinds 2007 het internationale Transdev als aandeelhouder. Daarnaast is BNG minderheidsaandeelhouder. Connexxion

Nadere informatie

Datum 13 april 2015 Betreft Reactie op de aanvullende Kamervragen van het lid de Vries over de aanbesteding in Limburg

Datum 13 april 2015 Betreft Reactie op de aanvullende Kamervragen van het lid de Vries over de aanbesteding in Limburg > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Wilt u deze e-mail s.v.p. doorsturen naar de gedeputeerde vervoer en naar de verkeersdeskundigen van de staten fracties.

Wilt u deze e-mail s.v.p. doorsturen naar de gedeputeerde vervoer en naar de verkeersdeskundigen van de staten fracties. Van: Wim Verbruggen [mailto:wverbrug@hetnet.nl] Verzonden: woensdag 10 juni 2015 21:42 Aan: STATENGRIFFIE Onderwerp: klachten-verbeterpunten openbaar vervoer Noordoost Brabant Geachte griffie, Wilt u deze

Nadere informatie

Masterclass Provincie Zuid Holland. Collectieve acties Bedrijventerreinen. Collectief Vervoer

Masterclass Provincie Zuid Holland. Collectieve acties Bedrijventerreinen. Collectief Vervoer Masterclass Provincie Zuid Holland Collectieve acties Bedrijventerreinen Collectief Vervoer Vragen vooraf Bent u bekend met diverse Collectieve Vervoersvormen? Maakt u al gebruik van Collectieve Vervoersvormen?

Nadere informatie

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland Dag strippenkaart Waar kan ik terecht met vragen? Voor alle vragen over het afschaffen van de strippenkaart en/of het reizen met de OV-chipkaart en over abonnementen bij Connexxion kunt u bij ons terecht.

Nadere informatie

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben,

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben, Pagina 1 van 5 Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen Plaats en datum: Leeuwarden 28-07-2014 Onderwerp: Advies dienstregeling

Nadere informatie

Charter van de reiziger. Uw rechten. Onze verbintenissen. NMBS

Charter van de reiziger. Uw rechten. Onze verbintenissen. NMBS Charter van de reiziger Uw rechten. Onze verbintenissen. NMBS ONZE VERBINTENISSEN conform de Europese regels NMBS stelt alles in het werk om u een kwaliteitsdienst te bieden. Dit is onze dagelijkse bekommernis,

Nadere informatie

Breng direct RijnWaalsprinter

Breng direct RijnWaalsprinter Nieuw vanaf 29 augustus: Breng direct RijnWaalsprinter Arnhem Huissen Bemmel Nijmegen Gratis 5x retour Breng me direct langs de file Kijk voor meer info op breng.nl Nieuw: Breng direct RijnWaalsprinter

Nadere informatie

OV-chipkaart maakt reizen duurder!

OV-chipkaart maakt reizen duurder! OV-chipkaart maakt reizen duurder! Farshad Bashir, SP Tweede Kamerlid verkeer, vervoer en infrastructuur Jurgen van der Sloot, beleidsmedewerker verkeer, vervoer en infrastructuur november 2013 OV-chipkaart

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur OV taxi Makkelijk VERVOER van deur tot deur GELDIG vanaf 1 maart 2014 VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruikmaken van deze vorm van openbaar vervoer. De OV-taxi is met name geschikt als u moeilijk

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2008

Uitvoeringsprogramma 2008 Uitvoeringsprogramma 2008 kwartaalcijfers openbaar vervoer in Fryslân cijfers 4e kwartaal 2008 en jaarcijfers 2008 Inleiding Voor u ligt de kwartaalrapportage openbaar vervoer Fryslân van het vierde kwartaal

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Memo. aan onderwerp. Gemeenteraad Regeling taxi Gouda. van. College datum 6 december Memo

Memo. aan onderwerp. Gemeenteraad Regeling taxi Gouda. van. College datum 6 december Memo Memo aan onderwerp Gemeenteraad Regeling taxi Gouda van College datum 6 december 2016 Memo Op 26 oktober jongstleden is besloten dat de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009 wordt aangepast met

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2010/17 Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Ingezonden: 29 mei 2010 Onderwerp: Verkeersstromen rond station Ede-Wageningen

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. Partijen: The Hague Trains Holding B.V. Arriva Personenvervoer Nederland B.V. Met ondersteuning van: Gemeente Den Haag

INTENTIEVERKLARING. Partijen: The Hague Trains Holding B.V. Arriva Personenvervoer Nederland B.V. Met ondersteuning van: Gemeente Den Haag INTENTIEVERKLARING Partijen: The Hague Trains Holding B.V. Arriva Personenvervoer Nederland B.V. Met ondersteuning van: Gemeente Den Haag The Brussels Airport Company N.V Deze intentieverklaring ("Intentieverklaring")

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2014:387. Uitspraak. College van Beroep voor het bedrijfsleven

ECLI:NL:CBB:2014:387. Uitspraak. College van Beroep voor het bedrijfsleven ECLI:NL:CBB:2014:387 Instantie Datum uitspraak 12-09-2014 Datum publicatie 22-10-2014 Zaaknummer AWB 13/942 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

Enquête. Dienstregeling naleven. 12 Test-Aankoop 559 december 2011

Enquête. Dienstregeling naleven. 12 Test-Aankoop 559 december 2011 Enquête Op de drie vervoernetten laat de stiptheid te wensen over. De klanten van De Lijn verlangen ook meer beschutting aan de haltes. En gebruikers van de MIVB zouden zich graag veiliger voelen. N Dienstregeling

Nadere informatie

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2012

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2012 Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2012 Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland uitgave 2012 De jaarlijkse uitgave van het Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland

Nadere informatie

31305 Mobiliteitsbeleid. Nr. 200 Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

31305 Mobiliteitsbeleid. Nr. 200 Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 31305 Mobiliteitsbeleid Nr. 200 Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2012 Hierbij bied ik u, mede namens de provincies

Nadere informatie

Blijdschap, trots, historisch moment...

Blijdschap, trots, historisch moment... Mei 2006 De business case Treindienst Breukelen-Utrecht had meer procestijd nodig om tot een afronding te komen. Daarom is de bijeenkomst Randstadspoor op 22 maart niet doorgegaan. Ondertussen hebben alle

Nadere informatie

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Vanaf 11 december gaat onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van start. In deze brief informeren

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering betreffende het ontwerp van

Nadere informatie

Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 12 maart 2013.

Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 12 maart 2013. Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 12 maart 2013. NB de kernboodschap is de inhoudelijke basisboodschap waaruit alle disciplines hun informatie halen die voor hun proces van belang is.

Nadere informatie

EEN NIEUWE START VOOR DE HSL ZUID

EEN NIEUWE START VOOR DE HSL ZUID EEN NIEUWE START VOOR DE HSL ZUID Notitie Carla Dik-Faber Tweede Kamerfractie ChristenUnie 19 juni 2013 Een nieuwe start met de HSL-Zuid Met het besluit van NS en NMBS om te stoppen met de Fyra treinen

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. Geachte leden, Gedeputeerde Staten Datum 29 maart 2005 Ons kenmerk 2005 13650 Onderwerp Bestuurlijk traject invoering OV chipkaart. Bezoekadres Houtplein 33 Haarlem Provinciale Staten van Noord Holland Door tussenkomst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam Brussel Parijs en Utrecht Arnhem Duitse grens Nr. 463 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

WINTER DIENST REGELING

WINTER DIENST REGELING WINTER DIENST REGELING Busboekje 2017 Vlieland 10 januari t/m 13 april 2017 1 oktober t/m 8 januari 2018 ARRIVA.NL/WADDENEILANDEN 1 Voorwoord Beste reiziger, Welkom op Vlieland. Voor je ligt het busboekje

Nadere informatie

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart De Rotterdamse lijst van 10 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart Invoering OV-chipkaart: de Rotterdamse lijst van 10 De tien leerpunten worden onderverdeeld in: Leerpunten voor landelijke

Nadere informatie

Nieuw in 2013. Het Regio Abonnement. Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u!

Nieuw in 2013. Het Regio Abonnement. Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u! Nieuw in 2013 Het Regio Abonnement Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u! Wat is het Regio Abonnement? Het Regio Abonnement is een abonnement voor

Nadere informatie

van A naar B via Z SP onderzoek naar de kwaliteit van het vervoer-op-maat in de gemeente Zuidplas

van A naar B via Z SP onderzoek naar de kwaliteit van het vervoer-op-maat in de gemeente Zuidplas VERVOER-OP-MAAT IN DE ZUIDPLAS van A naar B via Z SP onderzoek naar de kwaliteit van het vervoer-op-maat in de gemeente Zuidplas COLOFON Uitgave: Mei 2010 SP afdeling Zuidplas Onderzoekers: Diny Borrmann

Nadere informatie

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7 Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007 agendapunt 7 Onderwerp: OV-chipkaart: Stand van zaken, actuele planning en communicatie; Afspraken decentrale overheden inzake gezamenlijke elementen

Nadere informatie

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 HTM Reizigers maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. HTM voorstellen 2016 5 2.1 Instroom Avenio 5 3. Frequentietabellen 7 3.1 Frequentietabellen

Nadere informatie

DUIDELIJK MET HET OPENBAAR VERVOER

DUIDELIJK MET HET OPENBAAR VERVOER OV www.haaren.nl DUIDELIJK MET HET OPENBAAR VERVOER We verplaatsen ons dagelijks op veel manieren en naar veel bestemmingen. De fiets en de eigen auto zijn populair in Nederland. Maar heeft u al eens gedacht

Nadere informatie

Versnelling Benelux 2017

Versnelling Benelux 2017 Versnelling Benelux 2017 P r e s e n t a t i e R a i l f o r u m 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 5 ir H. J. M. B o v e n l a n d e r Probleemstelling Infrastructuur voor HSL Zuid in Nederland en België gereed,

Nadere informatie

31 Met Velo fietsen: praktisch

31 Met Velo fietsen: praktisch 31 Met Velo fietsen: praktisch VELO APP in real-time opzoeken in welke Velo-stations er beschikbare fietsen of vrije plaatsen zijn zoeken naar een Velo-station of specifieke locatie in Antwerpen en je

Nadere informatie

Kadernota OV Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Kadernota OV Metropoolregio Rotterdam Den Haag Kadernota OV Metropoolregio Rotterdam Den Haag 11-05-2016 Context en proces Onze vijf kerndoelen: Concurrerende economie Efficiënt en rendabel Kwaliteit van plekken 1 Strategisch Bepalen van doelen Lange

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

Kerncijfers Taxivervoer 2009/2010

Kerncijfers Taxivervoer 2009/2010 15645641123247597552162167526216727217216721 21671276127217215721722537897914132432126511 76973427364216454789872135413461529762417589 Kerncijfers Taxivervoer 52362198475479136197651675165454693535186727

Nadere informatie

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?)

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Struikelblokken en valkuilen Lex Boersma, strategisch beleidsadviseur mobiliteit Openbaar vervoer in Schiedam 1990 inzet op hoogwaardig OV

Nadere informatie

Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014

Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014 Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014 In deze nieuwsbrief: Inspirerend Beter Benutten Café verhuizing en mobiliteit Fietstimuleringsactie voor medewerkers Oosterenk Zwolle

Nadere informatie

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN 1. Mobiliteit en Ruimte 1. Openbaar vervoer 1.1. Duurzaamheid 1.1.. Treinen Voor het treinnetwerk zijn de provincies Groningen en Friesland samen

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Muller

Curriculum Vitae Ron Muller Prins Hendrikkade 170- II T 020 423 13 23 E mail@inno- V.nl 1011 TC Amsterdam F 084 221 7006 I www.inno- V.nl Curriculum Vitae Ron Muller Adviseur inno- V (1971). Inhoudelijk OV- deskundige met een sterke

Nadere informatie

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse Samenvatting van de masterthesis van Toon Bormans met als promotor Prof.Dr.S.Proost- KUL. Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse NB: lightrail = sneltram Inleiding : 1. Kosten/

Nadere informatie

KEUZEVAK CYBERSPACE & CYBERLAW. Casus OV-chip. Gerrit-Jan Zwenne 17 november 2009

KEUZEVAK CYBERSPACE & CYBERLAW. Casus OV-chip. Gerrit-Jan Zwenne 17 november 2009 KEUZEVAK CYBERSPACE & CYBERLAW Casus OV-chip Gerrit-Jan Zwenne 17 november 2009 Géén korting voor reiziger met ovchipkaart Geen strippenkaart meer in metro R'dam Huizinga neemt snel besluit over ovchip

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 683 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de bijzondere positie van gemeentelijke vervoerbedrijven in relatie tot de aanbestedingsverplichting

Nadere informatie

Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit. RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B

Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit. RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B Wat is Radiuz? Radiuz is hét mobiliteitssysteem voor zakelijk Nederland.

Nadere informatie

Tarievenhuis Oost Nederland

Tarievenhuis Oost Nederland Tarievenhuis Oost Nederland Presentatie 3 mei 2017 Technische briefing Besluitvorming Het Tarievenhuis Oost is door GS van Gelderland, Overijssel en Flevoland vastgesteld Invoering 1 juli 2017 De Staten

Nadere informatie

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Naam reisproduct: Altijd Korting Korte beschrijving van het product Het landelijke kortingproduct is een reisproduct dat landelijk korting verstrekt

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen www.snelwegbus.com Bereikbaarheid oplossingsrichtingen Zevensprong van Verdaas 1. ruimtelijke ordening (afhankelijk van tijdshorizon is 80-90% gegeven) 2. prijsbeleid 3. openbaar vervoer 4. mobiliteitsmanagement

Nadere informatie

VOORSTEL TOT VERBETERING VAN DE TREINDIENST IN DE WESTHOEK

VOORSTEL TOT VERBETERING VAN DE TREINDIENST IN DE WESTHOEK HUIDIGE SITUATIE VOORSTEL TOT VERBETERING VAN DE TREINDIENST IN DE WESTHOEK Vanuit de westhoek kan men gebruik maken van 2 spoorlijnen. Enerzijds de lijn 73, De Panne-Deinze. Anderzijds lijn 69, Kortrijk-Poperinge.

Nadere informatie

Aanbod openbaar vervoer,

Aanbod openbaar vervoer, Indicator 10 september 2014 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Het treinenaanbod is tussen

Nadere informatie

De invoering van de OV-Chipkaart

De invoering van de OV-Chipkaart oktober 2010l/jnovember 2010 Derde jaargang, nummer 2 U hebt de tweede digitale Nieuwsbrief van Reizigersoverleg Limburg (ROL) van 2010 in handen. Met deze Nieuwsbrief willen we u enkele keren per jaar

Nadere informatie

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer Netwerk RandstadRail verkeer en vervoer Kortere reistijden, hogere frequentie en meer comfort Sterke groei gebruik RandstadRail Haaglanden stapt over op Netwerk RandstadRail Elke dag stappen zo n 95.000

Nadere informatie

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200861 427405 / 427405. m. wennink BP Br. Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. 06 - Gebruiker openbare ruimte

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200861 427405 / 427405. m. wennink BP Br. Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. 06 - Gebruiker openbare ruimte SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200861 427405 / 427405 ONDERWERP Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. m. wennink BP Br AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Aanbod openbaar vervoer,

Aanbod openbaar vervoer, Indicator 7 september 2016 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Het treinenaanbod is tussen

Nadere informatie

abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 30 november 2006 Ons kenmerk DGP/MDV/U.06.03210 Onderwerp Leerwerktraject voor het contractvervoer

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

Beste Edward, geachte dames en heren,

Beste Edward, geachte dames en heren, Toespraak van Commissaris van de Koningin drs. Ank Bijleveld-Schouten ter gelegenheid van het afscheid van Edward Figee als lobbyist voor Oost-Nederland Beste Edward, geachte dames en heren, Sommigen zullen

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Amstelland Meerlanden connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 200 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1999

Nadere informatie

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Spoorboekloos reizen in de Randstad Er

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Haarlem-IJmond. Dienstregeling 2013

Haarlem-IJmond. Dienstregeling 2013 Dienstregeling 2013 Haarlem-IJmond Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

NMBS start met treindienst in Noorderkempen vanaf 15 juni

NMBS start met treindienst in Noorderkempen vanaf 15 juni NMBS start met treindienst in Noorderkempen vanaf 15 juni Oplossing voor technische problemen in samenwerking met Alstom Vanaf 15 juni kan zonder enig veiligheidsrisico een treindienst ingelegd worden

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station Vichte 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Vichte Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor de

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Zeeland connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Iepenbier ferfier yn Fryslân

Iepenbier ferfier yn Fryslân Healsjiersifers Iepenbier ferfier yn Fryslân Sifers earste healjier 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 3 Actueel 4 Samenvatting 5 Toelichting cijfers 6 Cijfers 1 e helft 2012 7 gebruik ov 8 punctualiteit

Nadere informatie

De kracht van pps in lightrail

De kracht van pps in lightrail De kracht van pps in lightrail Over de groeiende noodzaak van lightrail in stedelijke gebieden, de voordelen van publiek-private samenwerking en de gebundelde krachten van Strukton. Strukton pleit voor

Nadere informatie

N ederlandse M ededingingsautoriteit

N ederlandse M ededingingsautoriteit N ederlandse M ededingingsautoriteit Aan RET T.a.v. de heerdhr. R.J.A. Clayden Postbus 37072 3005 LB Rotterdam Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 200001/ 36.B309 Onderwerp Oordeel met betrekking tot

Nadere informatie

Texelhopper. 24 september 2015

Texelhopper. 24 september 2015 Texelhopper 24 september 2015 Waarom doen we de pilot Texelhopper? Visie OV 2020; Texels initiatief BOVT; Uitgangspunten Wens: aanbod speelt beter in op vraag (door slimme inzet verschillende vervoersmiddelen)

Nadere informatie