Vizier op noordelijke kansen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vizier op noordelijke kansen"

Transcriptie

1 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 2 > 2014 investeringsvisie Vno-ncw noord Vizier op noordelijke kansen > AnnemIeke LAntInk: niets zo slecht ALs niet meer meedoen > Anne JAn zwart over het ecomunitypark > werk en mantelzorg: goed noaberschap In drenthe > noordgang scherpt thematiek willem LodewIJk conferentie AAn

2 Hoe groen is gas? De vraag naar energie blijft stijgen. De vraag naar duurzame energie-oplossingen ook. Daarom heeft aardgas een schone taak in de verduurzaming van onze energievoorziening. Het is de schoonste fossiele brandstof met veruit minste CO 2 (broeikasgas) uitstoot dat scheelt meteen al aanzienlijk. Bovendien kunnen we altijd en overal op gas vertrouwen, mede door ons geavanceerde gastransportnetwerk. Het is op afroep beschikbaar: zomer of winter, wind of geen wind. Dankzij deze flexibele energiebasis kunnen wind- en zonne-energie optimaal aan bod komen, terwijl de energievoorziening als geheel stabiel en betaalbaar blijft. En wereldwijd is er nog tot ver in deze eeuw gas beschikbaar. We maken nu al vergroening mogelijk, door de toevoeging van biogas, bijvoorbeeld gewonnen uit afval. Via het gastransportsysteem kan dit als gecertificeerd duurzaam groen gas overal in Nederland bij u thuis worden gebracht. Zo vormt gas onderdeel van onze duurzame energietoekomst. Met aardgas naar een groenere toekomst.

3 1 Inhoud noordnieuws 2 > Investeringsvisie: vizier op noordelijke kansen Anne Jan Zwart over het Ecomunitypark Iedereen gebaat bij een bloeiende binnenstad Verder in dit nummer: actueel: 2 annemieke lantink over het platform Thuiswoonservice 10 noordnieuws in t kort 12 Betaalgedrag noordelijke gemeenten flink verbeterd 22 Bedrijven hebben gemeente met sterke economische groeiagenda nodig 25 wisseling van de wacht bij rbo: Tineke arends nieuwe directeur 30 drenthe loopt voorop met aandacht voor mantelzorgers praktijk: 16 cultuurverschillen tussen defensie en bedrijfsleven wegnemen 19 otp brengt onderwijs en arbeidsmarkt in Groningen bij elkaar 27 netwerk Vno-ncw noord blijft groeien: doet u mee? 33 Unipartners Groningen: samen kom je tot nieuwe inzichten Vaste rubrieken: 9 column lambert zwiers 20 Vno-ncw noord in beeld: bezoek rentex Floron 28 jno in the picture jong talent op de noordelijke arbeidsmarkt 34 noordgang Groningen iii: noord-nederland gebaat bij goed positiespel 36 welkom nieuwe leden 37 nieuwe leden stellen zich voor 40 agenda volg ons ook op download de gratis app van vno-ncw noord: Via onze mobiele applicatie: kunt u zich aanmelden voor bijeenkomsten; heeft u met de ledenlijst ruim waardevolle contacten binnen handbereik; bent u altijd op de hoogte van het landelijk en noordelijk nieuws. De app van VNO-NCW Noord is beschikbaar voor Apple en Android toestellen en kunt u downloaden via de app store op uw telefoon of tablet.

4 2 NoordNieuws april 2014 Lex Kloosterman Annemieke Lantink over ThuisWoonService: belangrijkste in het leven is een stijg Met het platform ThuisWoonService speelt initiatiefneemster Annemieke Lantink in op de veranderingen in de zorg en wil zij iedereen in onze maatschappij laten participeren. Lantink, directeur van De Nieuwe Zorg Thuis en MKB Ondernemer van het Jaar 2012, vertelt vol passie over het hoe en waarom van deze stichting: Er is niets zo slecht voor iemand als niet meer meedoen in de maatschappij. annemieke lantink: een aantal jaren geleden werd duidelijk dat er vanaf 2015 in de zorg het nodige gaat veranderen. als ondernemer kun je dan twee dingen doen: bij de pakken neerzitten of bedenken: wat ben ik nou eigenlijk in hart en nieren? ik ben een zorgaanbieder en wil graag dat het met de burgers in Nederland goed gaat. Vanuit de gedachte om meerdere groepen mensen te kunnen helpen, heb ik daarom naast mijn bestaande onderneming de stichting ThuisWoonService opgezet. deze stichting biedt een platform waarop iedereen met een hulpvraag op het vlak van informele zorg terecht kan, oftewel alle vragen waar geen professionele zorg voor nodig is. denk aan gras maaien, een keukenkastje ophangen, boodschappen doen, naar de apotheek, naar de bingo. Kortom, alles wat maar te maken heeft met meedoen in de maatschappij. Het idee om dit platform op te zetten is ontstaan vanuit de situatie dat in nederland te veel de instelling is ontstaan om achterover te leunen en te roepen dat je ergens recht op hebt. Op het moment dat iemand iets niet meer kan, heeft hij vaak ook het idee dat hij niet meer mee hoeft te doen. En er is niets zo slecht voor iemand als niet meer meedoen in de maatschappij. Tegelijkertijd is het een feit dat er flink wordt bezuinigd op de zorg, dat er sprake is van vergrijzing, dat als gevolg van de recessie het aantal werklozen flink is gestegen en dat er vele eerlijke, fatsoenlijke burgers in de bijstand zitten die hier niet meer uit kunnen. Thuiswoonservice brengt al deze groepen in beweging met een platform waarop alle burgers - ongeacht inkomen, achtergrond, etc. - hun hulpvraag kunnen plaatsen. wat je ziet is dat steeds meer verzorgingstehuizen verdwijnen en mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven om de zorgkosten in Nederland te beperken. Met Thuiswoonservice spelen we hierop in door mensen te helpen die bijvoorbeeld op hun tachtigste in een groot huis wonen en hun tuin niet meer kunnen onderhouden. Mensen die niet weg Op het moment dat iemand iets niet meer kan, heeft hij vaak ook het idee dat hij niet meer mee hoeft te doen. En er is niets zo slecht voor iemand als niet meer meedoen in de maatschappij kunnen, hun huis niet kunnen verkopen, maar wel informele hulp nodig hebben. een ander element is dat er burgers zijn die een uitkering hebben, maar geen dagbesteding. Dat is natuurlijk hartstikke jammer. Het belangrijkste in het leven is een stijgend gevoel van eigenwaarde: mensen worden blij als ze zich ontwikkelen. ThuisWoonService zorgt ervoor dat mensen in de bijstand werkervaring opdoen. Wij kijken waar mensen goed in zijn, scholen ze en begeleiden ze uiteindelijk naar een betaalde baan. En wat kost dat? Helemaal niets. Ik zal dadelijk vertellen hoe wij dat financieren. wat ook heel belangrijk is en waar ik heel blij van word: je ziet vaak dat mensen in de bijstand generaties lang in de bijstand zitten. Kinderen weten niet beter dan dat hun ouders niet werken, met alle gevolgen van dien. Samen met gemeenten zorgen we ervoor dat deze mensen gaan participeren via ons platform en werkervaring opdoen, met behoud van uitkering. Als beloning ontvangen ze bijvoorbeeld vrijkaarten voor de dierentuin, voor restaurants, voor pretparken, concerten, etc. Wat we uiteindelijk willen is dat die ouders tegen hun kinderen zeggen: ik heb mijn best gedaan om dingen te leren, ik doe dingen voor andere mensen en daardoor kan ik nu met jou een dagje weg. Hiermee bewegen we de volgende generatie en laten we zien: Het loont om mee te doen. ook de burgers die hun zorgvraag op het platform zetten kunnen een toegevoegde waarde leveren. als we weer kijken naar dat echtpaar van tachtig dat het gras niet meer zelf kan maaien: zij kunnen prima in staat zijn om bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking te begeleiden. Mensen van wie de dagbesteding straks voor een groot gedeelte wegvalt en die op zoek moeten naar een nieuwe dagbesteding. kortom, Thuiswoonservice draagt op vele fronten bij aan de beweging van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. koning willem-alexander heeft het van mij gejat hoor, hier zijn we jaren geleden al mee begonnen. Want het heeft zo veel voordelen: veel minder verborgen leed; veel minder eenzaamheid; mensen die meedoen in de maatschappij; besparing op zorgkosten; besparing op uitkeringen.

5 3 end gevoel van eigenwaarde ThuisWoonService draagt op vele fronten bij aan de beweging van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Koning Willem- Alexander heeft het van mij gejat hoor, hier zijn we jaren geleden al mee begonnen ActueeL weer punten voor in je aanbesteding. ook moet elke onderneming bij een aanbesteding aantonen dat hij aan social return on investment doet en mensen met een uitkering aan het werk helpt. ook dit kun je via de Thuiswoonservice doen. Zo doe je aan informele zorg én aan participatie én het is natuurlijk ontzettend goed voor je naam. Terug naar de vraag: wie financiert dit? de financiering zit in de bijdrage van het bedrijfsleven op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En het mooie is dat je er als bedrijf van alles voor terugkrijgt. Ondernemingen die zaken doen met gemeenten moeten aanbesteden. In een aanbesteding moet elke onderneming een bijdrage leveren Annemieke Lantink op het gebied van informele, niet-professionele zorg. Als jij bijvoorbeeld bureaus verkoopt aan de gemeente, dan kan dat lastig zijn. Door een gift te doen - wat ook fiscaal weer aantrekkelijk is - kun je via Thuiswoonservice aantonen dat je een aantal procent van je omzet besteedt aan informele zorg en daar krijg je dan nu treedt ook nog eens per 1 januari 2015 de participatiewet in werking, die bepaalt dat elke onderneming vijf procent van zijn loonsom moet besteden aan de groep die lastig een baan kan vinden. Bijvoorbeeld mensen die nu bij sociale werkbedrijven werken, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of mensen in de bijstand. Als jij een bedrijf hebt met hoogwaardig technische producten, dan kan dat lastig zijn om invulling aan te geven. Niet omdat je het niet wilt, maar omdat het werk te complex is om deze mensen in dienst te kunnen nemen. Als je dan wel als onderneming wilt bijdragen dat iedereen op welk niveau dan ook meedoet, dan kun je dat via onze ThuisWoonService doen. < Meer weten over het initiatief van Lantink? Kijk dan op

6 4 NoordNieuws april 2014 Hester Joustra Foto: JAV Studio s Assen Investeringsvisie VNO-NCW Noord vizier op noordelijke kansen In 2013 gingen honderden leden van VNO-NCW Noord met elkaar in gesprek over de economische kansen voor Noord-Nederland. Men stelde vast dat het Noorden de focus moet leggen op de domeinen Agro & Food, Water, Energie en Gezondheidszorg, met de maakindustrie als drijvende kracht. VNO-NCW Noord heeft in navolging op deze brede ledenraadpleging met experts uit deze domeinen gesproken over de vraag welke ontwikkelingen wenselijk zijn en welke investeringen noodzakelijk, om de kansen te verzilveren. Resultaat: een investeringsvisie voor Noord-Nederland, voor en namens het bedrijfsleven. van brede raadpleging in 2012 constateerden we dat nederland voor de grote uitdaging staat om te ontwikkelen naar een toekomstbestendige en duurzame economie. Dat wierp de vraag op hoe Vno-ncw noord haar visie op deze veranderende economische toekomst moest vormgeven. Een Economisch Manifest, met daarin een analyse van de economische omgeving noord-nederland, werd aan de leden voorgelegd. Vele honderden leden gaven gehoor aan de uitnodiging om in gesprek te gaan over de economische toekomst van Noord-Nederland. Geconstateerd werd dat noordnederland beschikt over een aanzienlijke groeipotentie. De inschatting was echter dat deze potentie niet vanzelfsprekend wordt gerealiseerd. Vele inspanningen werden nodig geacht om op het huidige niveau van economische orde en welvaart te blijven, en nog meer inspanningen om de potentie van de noordelijke regio met elkaar waar te maken. die inspanningen zouden in belangrijke mate moeten worden geleverd binnen de domeinen waarin voor noordnederland de grootste potentie zit en die worden herkend vanuit economische significantie en de noordelijke cultuur, historie en identiteit. In dit kader werden met grote overmacht genoemd de domeinen agro & Food, water, energie en Gezondheidszorg, met de maakindustrie als drijvende kracht van innovaties en ontwikkeling. de leden hebben Vno-ncw noord ook gevraagd om een eigen, neutrale investeringsvisie te ontwikkelen. Een visie op basis van heldere, begrijpelijke en onpartijdige motieven, waarmee focus kan worden aangebracht in het debat en waarmee via de lobby voortdurend geadresseerd kan worden waar de belangen van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid elkaar vinden. naar heldere focus de opbrengst van de ledenraadpleging in 2013 was te breed om een dergelijke visie goed vorm te kunnen geven. Om de ontwikkelingen en benodigde investeringen op de vier benoemde hoofddomeinen goed te kunnen inschatten, zijn daarom in de afgelopen maanden Agro & food gezondheidszorg content dairy chain Growing chain enabling Infrastructuur ruimte voor ontwikkeling en transport Toezicht niet te bureaucratisch Kennis aandacht voor de sector in het basisonderwijs Brede opleiding op het gebied van levensmiddelentechnologie organiseren van kennisnetwerken ontwikkelen concept Growing chain Overig inzetten op behoud van toegevoegde waarde van producten die met noordelijke grondstoffen worden gefabriceerd marketing & sales agro & foodsector cijfermatig in beeld brengen proeflocaties opzetten in noord-nederland Het noorden heeft werk! content Voorbeeldregio Healthy ageing preventie van obesitas en verwante ziekten enabling Infrastructuur Glasvezelnetwerk (e-health) Kennis (Verdere) ontwikkeling kennisnetwerken / clusters samenwerking onderwijs en bedrijfsleven in gezamenlijke projecten marketing & sales sector cijfermatig in beeld brengen Marketingpropositie ontwikkelen op basis van laboratoriumgedachte zorg als regionaal exportproduct aantrekken grote bedrijven op life sciences gebied

7 5 Ledenplatform over Investeringsvisie VNO-NCW Noord, begin 2013 ActueeL expertmeetings georganiseerd. De inbreng die de experts hebben gegeven is gecategoriseerd langs de lijnen content (inhoud), enabling (randvoorwaarden) en marketing & sales (be good and tell it). Vervolgens is focus aangebracht volgens belangrijke economische principes als robuustheid, massa en langjarige focus en is gekeken langs welke investeringsroutes de grootste economische impact voor Noord-Nederland te verwerven is. de maakindustrie in noord-nederland is voor een belangrijk deel voorwaardelijk voor deze economische impact en verdient daarom eveneens focus. Om de maakindustrie in de breedte nieuw elan, toekomst en dynamiek te geven (industriële revolutie 4.0), zijn belangrijke clusters van ondersteunende technologie nodig (enabling technologies), zoals High Tech Systems and Materials en Sensoren. de ontwikkelingen in deze omgevingen zijn van groot belang voor zowel het grootbedrijf als het MkB en zowel binnen als buiten de vier hoofddomeinen. de ontwikkeling van deze clusters zal dan ook worden gestimuleerd vanuit de generieke lobbypraktijk, waarbij de verbinding wordt gezocht met de eigen investeringsvisie en met de innovatie- en stimuleringsprogramma s van andere partijen in Noord-Nederland. De lobby beperkt zich derhalve niet tot de hoofddomeinen agro & Food, water, energie en Gezondheid. Het zijn echter wel de meest herkenbare domeinen, die de structuur van noord-nederland kunnen helpen versterken. < water energie content watertechnologie enabling Kennis clusters Toegepast onderzoek kennisuitwisseling tussen ondernemers cross sectorale samenwerking Publiek domein overheid als launching customer marketing & sales sector cijfermatig in beeld brengen exportbevordering leeuwarden als europees centre of excellence Noord-Nederland is dé watertechnologieregio content aardgas co2-opslag ontwikkelen smart grids oplossingen voor opslag van energie enabling Kennis Verankering van kennis rond aardgaswinning in energy academy europe kennisontwikkeling rond co2-opslag kennisontwikkeling rond smart grids marketing & sales draagvlak voor en imago van aardgaswinning verstevigen campagne: noordnederland heeft essentiele functie in nederland inzetten op noordnederland als pilotregio voor co2-opslag

8 6 NoordNieuws april 2014 Lex Kloosterman Anne Jan Zwart over het Ecomunitypark Inspiratie voor duurzame ontwikkeling ActueeL Nabij Oosterwolde aan de N381 tussen bedrijventerrein Venekoten en het natuurgebied het Drents-Friese Wold wil Anne Jan Zwart het Ecomunitypark realiseren: het eerste duurzame werklandschap voor het midden- en kleinbedrijf en kennisinstellingen. Na jaren van grondige voorbereiding staat de realisatie op het punt van beginnen: in augustus is de start van de aanleg gepland. Anne Jan Zwart over het resultaat van een indrukwekkende samenwerking tussen gemeente, provincie en een particulier initiatiefnemer. Het verhaal van het ecomunitypark begint ruim vijf jaar geleden, wanneer directeur anne jan zwart van ecostyle besluit zeventien hectare land te kopen. Twee hectare is gereserveerd voor nieuwbouw van ecostyle, een familiebedrijf dat zich richt op ecologisch verantwoorde producten voor planten en dieren. Het bedrijf heeft een sterke focus op duurzaamheid en vanuit die achtergrond had zwart een bijzondere bestemming in gedachten voor de rest van het gebied: een duurzaam energieneutraal park waar bedrijven en kennisinstellingen intensief met elkaar gaan samenwerken. Het idee voor het Ecomunitypark was geboren. na enkele verkennende gesprekken bleek bij een flink aantal bedrijven, vrijwel alle noordelijke onderwijsinstellingen en bij de gemeentelijke en provinciale overheid een grote sympathie voor het idee. Vele gesprekken volgden en wensen

9 7 Kwaliteit van de omgeving wordt steeds meer herkend als toegevoegde waarde voor business modellen en voor welzijn voor medewerkers. In feite een belangrijke kracht van Noord- Nederland gebouw BioBase. Hierin komen naast college- en projectruimten ook vergaderzalen, flexplekken en een bedrijfsrestaurant voor alle medewerkers op het park. community-gedachte duurzaamheid is binnen het bedrijfsleven niet meer weg te denken. Zwart: Ondernemers zijn zich sterk bewust van het feit dat zij kunnen bijdragen om de wereld leefbaar te houden. MVO is voor veel ondernemers een logische keuze. Kwaliteit van de omgeving wordt steeds meer herkend als toegevoegde waarde voor business modellen en voor welzijn voor medewerkers. In feite een belangrijke kracht van Noord-Nederland, aldus Zwart. Het Ecomunitypark bestaat voor 50% uit natuur en water. Op het Ecomunitypark is plaats voor bedrijven en organisaties die grote waarde hechten aan MVo en baat hebben bij een intensieve band met kennisinstellingen. En die daarnaast hun medewerkers een van de mooiste werkplekken van nederland willen bieden. Impressie van het Ecomunitypark en mogelijkheden werden steeds meer duidelijk. Veel bedrijven in noord-nederland zien grote kansen in een intensieve onderlinge samenwerking. Maar ook voor samenwerking met kennisinstellingen staan bedrijven open. En dat gaat veel verder dan het opnemen van een stagiair. Zwart: Wat hebben we als bedrijfsleven en onderwijs in deze fase van voorbereiding al veel van elkaar geleerd. We hebben elkaar keihard nodig, maar toch is het zo lastig elkaars taal te spreken. Dat gaan we binnen het ecomunitypark oplossen middels het samen draaien van innovatieprojecten, maar ook het geven van colleges door en voor ondernemers. Dit gaat allemaal gebeuren in het centrale biobased society Het ecomunitypark wil zoveel mogelijk het concept van Biobased Society doorvoeren op haar park. Zwart: Hoewel iedereen vrij is in de keuze van architect en bouwer, willen we de toepassing van biobased materials in de bouw zo veel mogelijk stimuleren. Biobased materials bestaan uit grondstoffen uit de natuur, legt Zwart uit. Daarnaast willen we onderwijs- en onderzoeksinstellingen faciliteren in het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden voor biobased materials in de bouw. regionale ontwikkeling Met de realisatie van ecomunitypark voorziet zwart ook een krachtige impuls in de regio Zuidoost-Friesland. Zwart: Een vitale regionale economie is een levensader voor leefbaarheid.» donderdag 22 mei: kick-off ecomunitynetwerk na tien jaar voorbereiding start in augustus de aanleg van het ecomunitypark. een uniek werklandschap waar een divers netwerk samenkomt. tijdens de kick-off bijeenkomst kunt u zich laten inspireren door deze duurzame omgeving waarbij innovatief ondernemen voorop staat. samenwerking met andere bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden wordt hier vanzelfsprekend. ondernemers, behaal je winst in de praktijk is gebleken dat het delen van kennis, resources, mensen en competenties tussen bedrijven een succesfactor blijkt te zijn die leidt tot krachtige innovaties met grote spinnoff voor alle betrokkenen. Waar ligt jouw focus? Heb jij je innovatiestrategie al bepaald? onderwijs, pak je kans! Het onderwijs heeft grote baat bij een permanente verbinding met de markt. immers, kennis en vaardigheden van studenten moeten naadloos aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt. Pak deze ultieme kans om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verkleinen. overheid, waar drie werelden één worden een bijzondere samenwerking tussen een ondernemer en overheid heeft de realisatie van het ecomunitypark mogelijk gemaakt. Het park biedt ondernemers, onderzoeksinstellingen en onderwijs een inspirerende omgeving waar kennis wordt gedeeld. Met als resultaat een bijzondere impuls aan de regionale leefbaarheid, economie en maatschappij. Aanmelden voor deze bijeenkomst op (locatie Veengang 1, Oosterwolde; aanvang 9.30 uur), kan via

10 artikelen - comfortabel winkelen - volgende dag in huis

11 9 Het Ecomunitypark moet straks een sterke aanjager van economische groei en ontwikkeling zijn en moet bijdragen aan de leefbaarheid in de regio Zuidoost-Friesland column het vizier op duitsland Buitenlandse handel en investeringen zijn van levensbelang voor onze economie. Om te onderstrepen dat er voor het noordelijk bedrijfsleven legio kansen over de grens liggen, hebben we vorig jaar besloten om een oriënterende buitenlandse reis te organiseren. Bewust hebben we gekozen om ons vizier op Duitsland te richten. Op het moment dat noordnieuws bij u op de mat ligt, zijn wij net terug van onze tweedaagse reis naar Niedersachsen. in de eerste plaats zijn we naar noord-duitsland gegaan omdat wij denken dat hier voor onze leden goede mogelijkheden liggen om zaken te doen. Met name op het gebied van energie, agro & food, technische dienstverlening en hoogwaardige maakindustrie liggen er raakvlakken met Noord-Nederland. Met de reis hebben we ongetwijfeld de interactie en samenwerking tussen nederlandse en Duitse bedrijven weten te stimuleren. Tegelijkertijd geldt dat we veel van Duitsland kunnen leren. Waar nederland nog altijd in economisch zwaar weer verkeert, vervullen onze oosterburen een essentiële trekkersrol op het europese economische toneel: duitsland heeft een stevige concurrentiepositie, kent een omvangrijke export en is politiek stabiel. Anne Jan Zwart, directeur ECOstyle scholen, winkelbestanden, cultuuraanbod en sportmogelijkheden: allen worden sterk beïnvloed door een krachtige en vitale regionale economie. Het Ecomunitypark moet straks een sterke aanjager van economische groei en ontwikkeling zijn en moet bijdragen aan de leefbaarheid in de regio Zuidoost-Friesland. om ervoor te zorgen dat niet alleen onderwijsinstellingen en bedrijven profiteren van de leefbare omgeving zoals die wordt aangelegd binnen het ecomunitypark, is het park s avonds en in de weekenden ook toegankelijk voor bezoekers. Het Ecomunitypark als integraal onderdeel van de samenleving. En dat is heel wat anders dan een bedrijventerrein. inmiddels begint zich een brede belangstelling voor het Ecomunitypark te ontwikkelen. Zwart: We zijn in goed gesprek met vijf belangstellende bedrijven. Maar er is ook een brede oriëntatie vanuit het onderwijsveld. En het bijzondere is ook dat verschillende gemeenten zich al hebben gemeld met de vraag of onderdelen van het ecomunityconcept bruikbaar zijn bij de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. En dat is nu precies wat we graag willen: succesvol innovatief ondernemerschap koppelen aan kennis in een landschappelijke setting die een inspiratie vormt voor andere duurzame ontwikkeling in Nederland. < Meer weten over het Ecomunitypark? Kijk dan op een belangrijk kenmerk van duitsland is dat de overheid het belang van de maakindustrie en de kracht van het familiebedrijf inziet en haar beleid hier ook op inricht. Familiebedrijven dragen in belangrijke mate bij aan de groei van de economie, simpelweg vanwege het feit dat deze bedrijven nadrukkelijk kiezen voor een gedegen langetermijnstrategie. Kenmerkend voor Duitsland is niet alleen dat er veel familiebedrijven zijn, maar ook dat grote (beursgenoteerde) bedrijven van oorsprong familiebedrijf zijn en nog steeds op die manier werken. Hier ligt een belangrijke verbinding met noord- Nederland. Ook wij moeten het hebben van de kracht van het mkb en de familiebedrijven. Bedrijven met dezelfde werkwijze en filosofie zouden elkaar goed moeten kunnen vinden. Met het bezoek aan Niedersachsen hebben wij duidelijk willen maken dat er een enorme markt binnen handbereik is. Wat ons betreft blijft het dan ook niet bij een eenmalige activiteit. Want hoewel we vaak cijfermatig wel weten dat er vele mogelijkheden liggen om in het buitenland zaken te doen, is het toch altijd belangrijk om bedrijven en hun vertegenwoordigers persoonlijk te ontmoeten. Als VNO-NCW Noord willen we daar graag een rol in vervullen, ook omdat wij weten dat de behoefte wederzijds is en bedrijven over de grens ons met open armen ontvangen. lambert zwiers directeur Vno-ncw MkB noord

12 10 NoordNieuws april 2014 Noordnieuws in 't kort Súdwest-Fryslân tekent actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden De gemeente Súdwest-Fryslân heeft zich aangesloten bij het Actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord-Nederland, een initiatief van VNO-NCW MKB Noord en Bouwend Nederland regio Noord. Na Assen en Groningen heeft ook Súdwest-Fryslân zich nu aangesloten en daar zijn we blij mee. We hopen dat er snel meer gemeenten in Fryslân volgen, aldus Rolf Koops van Bouwend Nederland. Overheden en publieke partijen kopen voor vele miljarden in bij ondernemers. Gemeenten brengen bijvoorbeeld per jaar zo n 17 miljard in aanbestedingen naar de markt. Dit is 1.000,-per inwoner/per jaar. De kern van het actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden is: we doen het samen; bedrijfsleven en overheid. Die samenwerking is ontstaan vanuit de visie dat er een goede balans nodig is tussen goed en creatief ondernemerschap aan de ene kant en een toegankelijker, transparanter aanbestedingsklimaat aan de andere kant. Want het inkoop- en aanbestedingsbeleid in Noord- Nederland kan beter. Daarom hebben VNO-NCW MKB Noord en Bouwend Nederland regio Noord de handen ineengeslagen en het actieplan Ondernemersvriendelijk aanbesteden Noord-Nederland opgesteld. In maart tekenden wethouder in Súdwest-Fryslân Leo Pieter Stoel, Sjoerd Galema namens VNO-NCW Noord en Jaring Feenstra namens Bouwend Nederland Regio Noord het Actieplan. We willen aanbestedingen in de regio ondernemersvriendelijker V.l.n.r.: Sjoerd Galema, Leo Pieter Stoel en Jaring Feenstra maken, zodat het MKB hier meer van kan gaan profiteren. Dit is van groot belang voor de economie in onze gemeente, zegt wethouder Leo Pieter Stoel. Op de website ondernemersvriendelijkeaanbesteden. nl vindt u meer informatie over het actieplan. Ondernemers Noord-Nederland en Noord-Duitsland slaan handen ineen Ondernemers uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland spraken eind maart over het versterken van hun innovatieve kracht en het aangaan van grensoverschrijdende samenwerking. De onderlinge banden werden aangehaald in De Oosterpoort in Groningen tijdens het Grenzeloos2014 event, georganiseerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) in samenwerking met o.a. VNO-NCW MKB Noord. Samenwerking en het verbinden van onderlinge netwerken tussen organisaties, ondernemers en kennisinstellingen kan in beide landen zorgen voor groei van innovatie, export en kennisuitwisseling. De aanwezige ondernemers zien tal van kansen om hun concurrerende positie in Noord-Europa te versterken en samen nieuwe markten aan te boren. De aanwezige ondernemers werden uitgedaagd om te verkennen wat ze op het vlak van innovatief ondernemerschap over de grens voor elkaar kunnen betekenen. SNN-voorzitter John Jorritsma licht toe: Onze samenwerking met Nedersaksen is al intensief. We hebben beide belang bij een goede samenwerking en kennisuitwisseling. Dit evenement opent nu deuren voor Noord- Nederlandse en Noord-Duitse ondernemers, juist door het samenbrengen van ondernemers, kennispartners en overheid. Partijen bundelen hun krachten, kennis en netwerken om samen te vernieuwen en bedrijven nieuwe mogelijkheden te bieden. Zo n driehonderd aanwezigen luisterden bij de eerste editie van Grenzeloos toe hoe ervaringsdeskundigen hun verhaal deden en diverse ondernemers en partners een innovatiepitch verzorgden. Gelijkgestemde broeders met gelijkgestemde vraagstukken komen hier bij elkaar, verwoordde een van de aanwezigen de kracht van Grenzeloos2014. Grenzeloos innoveren vraagt een goede voorbereiding en verdieping in de culturele verschillen tussen ondernemers uit beide regio s. En spreek elkaars taal, zo sprak Sibrand Poppema, voorzitter CvB van de RUG. Jorritsma besluit: De animo voor dit event is veelbelovend en een opmaat naar een vervolg in Innovatieve ondernemers hebben duidelijk de wens om over de grens te kijken en daadwerkelijk nieuwe uitdagingen meer gezamenlijk aan te gaan.

13 11 Gedegen actieplan voor toekomst chemiecluster Eemsdelta noordnieuws In 't kort De Werkgroep Willems heeft een scherp en gedegen rapport opgeleverd over het chemiecluster Eemsdelta, stelt VNO-NCW MKB Noord. De voorgestelde investeringen bieden een goed toekomstperspectief voor de regio, aldus directeur Lambert Zwiers. Wij hebben grote waardering voor het feit dat men op korte termijn tot dit breed gedragen actieplan is gekomen. de werkgeversorganisaties zijn content met de concrete en innovatieve voorstellen in het actieplan, dat medio maart werd gepresenteerd. Deze bieden met name voor de (middel)lange termijn een goed perspectief voor het chemiecluster Eemsdelta. Tegelijkertijd stellen wij vast dat er met een aantrekkelijke stoomprijs een belangrijke oplossing is gevonden voor het verbeteren van de concurrentiepositie van de bedrijven op de korte termijn, aldus Zwiers. Het chemiecluster eemsdelta biedt werkgelegenheid aan circa directe en indirecte arbeidskrachten in de regio. Vanuit dat licht is het van belang dat er een regionaal sectorplan wordt ontwikkeld om aanspraak te maken op het bedrag van 20 miljoen euro voor het verbeteren van de arbeidsmarkt. Vno-ncw MkB noord benadrukt dat het belangrijk is dat het rijk dit geld daadwerkelijk vrijmaakt voor de regio. onduidelijk is nog of het totale bedrag van zestig miljoen euro dat het rijk en de provincie beschikbaar stellen, voldoende is om alle voorstellen van de werkgroep te realiseren. Ook is het teleurstellend Friks wint ondernemersprijs De HET Friks Web & Marketing uit Leeuwarden heeft de ondernemersprijs De HET in de wacht gesleept. De uitreiking vond plaats tijdens de zakenbeurs TEL in het WTC Expo Leeuwarden. Eigenaren Jochem van der Schoot, Redmer de Vries en Rienk Smids namen de Leeuwarder ondernemersprijs in ontvangst. dat het ministerie van ez niet structureel geld beschikbaar houdt voor de structuurversterking van het chemiecluster Eemsdelta, aldus Zwiers. in het actieplan wordt gesproken over chemports eemsdelta, een triple helix regieorganisatie die de strategische koers van het chemiecluster gaat ontwikkelen. Vno-ncw MkB noord staat in de basis achter dit idee en is positief over het feit dat ook het onderwijs hierbij betrokken wordt. Dit model is effectief gebleken bij vergelijkbare bedrijvenclusters elders in het land. Tegelijkertijd hebben wij wel vragen over de governance structuur en de uitvoeringskracht van deze organisatie, aldus Zwiers. Net als voor de rest van het actieplan geldt dat de grote lijnen goed zijn, maar dat het nog geconcretiseerd moet worden. Genomineerden voor de prijs werden ingedeeld in twee categorieën: bedrijven die korter dan vijf jaar staan ingeschreven bij de kamer van koophandel en ondernemingen die langer bestaan dan vijf jaar. Friks viel, samen met communicatiebureau Mas outreach en Bouwbedrijf Kolthof, in de laatste categorie. De genomineerde ondernemingen jonger dan vijf jaar waren zuivelhoeve leeuwarden, Uitleganimatie en drive-in koffiebar Coffee on Road. Vijf elementen waren bepalend voor wie er met de felbegeerde prijs naar huis zou gaan. Zo keek de jury naar financiën, duurzaamheid, hoe de kanshebbers omgaan met marketing en verkoop, hoe de strategie eruit ziet en hoe innovatief ze zijn. De jury was unaniem en overhandigde de leeuwarder ondernemersprijs aan Friks web & Marketing. De jonge delicatessewinkel zuivelhoeve ging er met de HeT prijs vandoor in de categorie jonger dan vijf jaar. Ton Vries nieuwe directeur Healthy Ageing Campus Ton Vries is de nieuwe directeur van de Healthy Ageing Campus Netherlands. Met meer focus op de behoeften van bedrijven maakt de Campus een stap verder met Vries, sinds 1991 CEO bij Syncom in Groningen. Het is een logische stap voor mij, ik ben al heel lang betrokken bij het samenbrengen van wetenschap en bedrijvigheid, aldus Vries. Vries: wij moeten bedrijven de mogelijkheid bieden om te groeien, en daarmee werkgelegenheid in het noorden van het land creëren. Nieuwe projecten en coöperatie met lokale bedrijven zal door Campus-activiteiten meer transparant worden. wij hebben ideeën, kennis, infrastructuur en gekwalificeerde mensen. Het is nu de tijd om alle krachten te bundelen en om in een arena samen te werken. In de komende vijf jaar worden projecten naar een hoger niveau getild.

14 12 NoordNieuws april 2014 Lex Kloosterman betaalgedrag noordelijke gemeenten flink verbeterd Het betaalgedrag van veel noordelijke gemeenten is in vergelijking met 2012 flink verbeterd. De gemiddelde vertraging in het Noorden ligt bovendien met ruim zes dagen onder het landelijk gemiddelde van acht dagen. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek in opdracht van MKB-Nederland. Wij zijn blij dat de noordelijke gemeenten het beter doen dan een jaar geleden, maar er is nog wel werk aan de winkel, zegt VNO-NCW MKB Noord directeur Lambert Zwiers. Gemeenten betalen hun rekeningen gemiddeld genomen nog steeds later dan wettelijk toegestaan. ondernemers hebben het nog altijd zwaar, ondanks de aantrekkende economie. Er is weinig vlees op de botten. Elke factuur die niet binnen de wettelijke termijn van 30 dagen wordt overgemaakt, betekent extra druk op de liquiditeit van een bedrijf. Het is zuur dat het merendeel van de gemeenten, belangrijke opdrachtgevers, daar te weinig oog en begrip voor hebben, vindt Vno-ncw MKB Noord. De werkgeversorganisatie roept gemeenten op om dit probleem serieus op te lossen. op grond van de wet mogen ondernemers te laat betalende overheden een boete en wettelijke rente in rekening brengen. De meesten zullen dat echter nooit doen, omdat ze de relatie met een grote klant en dat is de gemeente vaak niet op het spel willen zetten. Lokale overheden hebben ten opzichte van mkb-bedrijven dus een machtspositie die ze niet zouden mogen misbruiken door hun rekeningen te laat te betalen. wat dat betreft zouden ze een voorbeeld moeten nemen aan de Rijksoverheid. Die betaalt 90 procent van de facturen op tijd. Landelijk onderzoek aan het onderzoek van dun & Bradstreet hebben 53 noordelijke gemeenten meegedaan. 23 hiervan zijn terug te vinden in de landelijke top 100, twee zelfs in de top 10 (appingedam op plek 4 en Vlagtwedde op plek 10). 35 van de 53 deelnemende noordelijke gemeenten scoren beter dan in VNO-NCW MkB noord is blij met dit resultaat en hoopt dat meer gemeenten het goede voorbeeld volgen. Feit is namelijk ook ActueeL

15 13 noordelijk gemeenten in de top 100 gemeente provincie ranking 2014 Aantal plaatsen gestegen/ gedaald t.o.v appingedam Groningen Vlagtwedde Groningen kollumerland en nieuwkruisland Fryslân Heerenveen Fryslân Bellingwedde Groningen Tytsjerksteradiel Fryslân Hoogeveen drenthe ameland Fryslân littenseradiel Fryslân weststellingwerf Fryslân smallingerland Fryslân 47-5 aa en Hunze drenthe dongeradeel Fryslân Vlieland Fryslân 59 (geen deelname in 2012) slochteren Groningen Haren Groningen Tynaarlo drenthe ooststellingwerf Fryslân winsum Groningen Marum Groningen Harlingen Fryslân 90 (geen deelname in 2012) Terschelling Fryslân de wolden drenthe 98 (geen deelname in 2012) hoe scoren de noordelijke hoofdsteden? gemeente provincie ranking 2014 Aantal plaatsen gestegen/ gedaald t.o.v Groningen Groningen assen drenthe leeuwarden Fryslân dat nog steeds een kwart van alle rekeningen te laat wordt betaald. In het noorden zijn het met name de grotere gemeenten die laag scoren, met een plek (onderaan) in de middenmoot. Positief is echter wel dat ook zij hun betalingsgedrag verbeterd hebben ten opzichte van landelijk is het betalingsgedrag van gemeenten het afgelopen jaar slechts marginaal verbeterd: 77,5 procent (tegenover 77,3 procent in 2011) van de rekeningen wordt op tijd voldaan. Daarmee blijven de lokale overheden nog ver achter bij de rijksoverheid, waar inmiddels 90 procent van de facturen binnen 30 dagen wordt betaald. De gemiddelde overschrijding van de betalingstermijn is gedaald van 10 naar 9 dagen. Binnen het onderzoek van Dun & Bradstreet zijn circa rekeningen aan gemeenten onder de loep zijn genomen. < Het is de vierde keer dat MKB-Nederland en Dun & Bradstreet dit onderzoek uitvoeren. Meer informatie over het onderzoek, de top 100 en de onderzoeken van 2012, 2011 en 2009 zijn te vinden op

16 14 NoordNieuws april 2014 Auke Oosterhoff Herestraat in Groningen Het winkellandschap verandert snel. Mede als gevolg van het online winkelen hebben veel winkels het moeilijk en is er steeds meer leegstand. MKB- Nederland Noord maakt hier samen met VNO-NCW Noord werk van en roept andere partijen op om mee te doen. Aanpak winkelleegstand vraagt om samenwerking overheid en markt Iedereen is gebaat bij een bloeiende binnenstad de economische stagnatie van de afgelopen jaren heeft grote invloed gehad op de detailhandelssector en op het functioneren van winkelgebieden. En dat gaat ons allemaal aan. Winkelstraten en winkelcentra zijn het kloppende hart van onze buurten, dorpen en steden. De detailhandel zorgt voor sociale veiligheid, leefbaarheid en de aantrekkingskracht van buurten. Sinds 2008 is de totale detailhandelsomzet in Nederland met 9% gedaald tot 81 miljard in Onder dat getal schuilen diverse verschuivingen: de omzet van sommige non-food branches (in fysieke winkels) daalde met meer dan 25%; de omzetten in de foodsector groeiden geleidelijk door; de totale omzet van webwinkels steeg (relatief) sterk. Een belangrijk deel van de omzetdalingen in fysieke non-foodwinkels lijkt vooral gerelateerd aan de recessie, zoals bij bouwmarkten en woonwinkels. De vraag is hoe zich dat gaat ontwikkelen nu de economie weer iets aantrekt. winkellandschap in verandering Voor een aantal specifieke detailhandelsbranches speelt de concurrentie met internet een steeds belangrijkere rol. Op dit moment is de online detailhandelsomzet met 6% relatief klein ten opzichte van de totale detailhandelsomzet. Een groei naar een aandeel van 12% in 2020 lijkt echter reëel. Mede als gevolg hiervan ontstaan steeds grotere verschillen tussen winkelgebieden in aantrekkingskracht voor consumenten. Deze bewe-

17 15 ging wordt gedreven door consumentenvoorkeuren en schaalvoordelen voor spelers in grotere winkelgebieden, onder meer bij het aantrekken van financiering, het voeren van marketing en de implementatie van nieuwe technologieën. Het onderscheid tussen zogenaamde a1 en overige winkelgebieden neemt toe: op a1-locaties stijgt het aantal (inter) nationale winkelketenfilialen. Op B- en c-locaties voltrekt zich een andere dynamiek. Een deel van deze winkelgebieden zal compacter moeten worden om goed te blijven functioneren, waarbij ruimte komt voor andere functies, zoals horeca, maatschappelijke voorzieningen, zorg of wonen. de winkelleegstand is de laatste jaren geleidelijk toegenomen tot 6,4% in 2013, dat zijn ruim verkooppunten. op gebiedsniveau zijn er uitschieters van meer dan 20%. Belangrijk is om te realiseren dat in veel regio s in nederland sprake is van een verdringingsmarkt in winkelvastgoed: er is meer aanbod dan vraag. In deze gebieden zou op lokaal, de provincie. Er zijn diverse instrumenten beschikbaar voor de uitvoering van een regionaal detailhandelsbeleid: Bestuurlijke afstemming kom op het passende schaalniveau (dat kan ook een deel van de provincie zijn) tot bestuurlijke afstemming over het detailhandelsbeleid, c.q. de ontwikkeling van binnensteden. Het is van belang om vertegenwoordigingen vanuit de gemeenten, het bedrijfsleven en de provincies samen aan tafel te krijgen. Monitoring leegstand Belangrijk is om kwantitatieve en kwalitatieve aspecten in beeld te brengen. door dit op regionale schaal te doen ontstaat een scherp beeld van de regionale ontwikkelingen. Een regionale aanpak voorkomt bovendien dubbel werk. inzichtelijk maken toekomstwaarde Het is van belang om een goed beeld te hebben van de toekomstwaarde van de diverse centra. Hierbij tellen niet alleen kwantitatieve aspecten als de omvang ruimtelijke- en vastgoedbenadering op welke manier kan toekomstwaarde worden gegeven aan binnensteden en andere centrumgebieden? deze toekomstwaarde hangt af van diverse factoren. Om vitale centrumgebieden te behouden kan herstructurering nodig zijn. De ontwikkeling van een (lokaal) netwerk van ondernemers, overheid en vastgoedeigenaren is hierbij belangrijk. Maak samen de lokale keuzes. Alleen op basis van vertrouwen is het mogelijk om ondernemers en eigenaren te verleiden tot investeringen. de marketing van een centrumgebied de marketing van een binnenstad is in het belang van iedereen die betrokken is bij de binnenstad. In onze visie van is dit niet alleen een taak van ondernemers in de detailhandel. De horeca, de gemeente, de cultuursector, toeristische ondernemers en ook het bedrijfsleven buiten een binnenstad hebben belang bij een goede marketing en promotie. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe financieringsvormen. Een ActueeL Vernieuwing en aanpassing van binnensteden kan niet alleen over de stenen gaan. Binnen de detailhandel zijn de veranderingen groot. Daarom is een continue ontwikkeling van ondernemerschap noodzakelijk regionaal en provinciaal niveau moeten worden gestuurd op een netto afname van het aantal winkelmeters om de winkelleegstand niet verder op te laten lopen. Daarbij moet worden opgepast dat men winkelgebieden niet op slot zet; houd ruimte om de detailhandelsstructuur te versterken en vernieuwen met nieuwe typen winkels en winkelvastgoed. regisseren en stimuleren op regionale schaal worden de ruimtelijke keuzes gemaakt. De provincie is van oudsher de partij die in het omgevingsplan de kaders uitzet voor het ruimtelijk detailhandelbeleid. In de context van groei had dit beleid in hoge mate een sturend en toelatend karakter. Nu is de context een andere. De rol gaat veel meer over het begeleiden van herstructurering en ruimtelijke indikking. Dit vraagt om een ander afwegingkader en nieuwe instrumenten. Wij pleiten voor een regisserende en stimulerende rol van van het winkelaanbod, maar ook de aanwezigheid en kwaliteit van toeristischrecreatieve en culturele voorzieningen. aan de slag met regionale woon- en leefbaarheidsplannen deze zijn een instrument om als overheden, maatschappelijke organisatie (onderwijs, zorg) en bedrijfsleven samen aan de slag te gaan met de aanpassing van de voorzieningen aan de veranderende (demografische) omstandigheden. In een aantal regio s zijn al goede ervaringen opgedaan met deze manier van werken (zie bijv. Lokale ingrediënten Uiteindelijk komen op lokaal niveau de problemen op het vlak van winkelleegstand aan het licht. Juist op dit uitvoeringsniveau geldt dat er niet één allesomvattende aanpak is. Toch zijn er een aantal basisingrediënten die bij de lokale aanpak toepasbaar zijn. ondernemersfonds en/of een structurele bijdrage vanuit de overheid kan hier een goede bijdrage aan leveren. Een goed voorbeeld van centrummanagement is in Hoogeveen (centrum-hoogeveen.nl). ontwikkeling van ondernemerschap Vernieuwing en aanpassing van binnensteden kan niet alleen over de stenen gaan. Binnen de detailhandel zijn de veranderingen groot. Daarom is een continue ontwikkeling van ondernemerschap noodzakelijk. Ondernemers staan voor de uitdaging om na te denken over de mogelijkheden en bedreigingen van internet. Hoe geef je meerwaarde aan de fysieke winkel? wat is concrete invulling van het begrip beleving en gastvrijheid in elke onderneming. Het is belangrijk om hier lokaal mee aan de slag te gaan. in dit kader zijn we recent met een retail academy gestart voor ondernemers in de detailhandel. Meer weten? Zie <

18 16 NoordNieuws april 2014 Sjoerd Wind Militairen leiden leden van VNO-NCW Noord rond tijdens een bedrijfsbezoek aan de 43e gemechaniseerde brigade Cultuurverschillen tussen Defensie en bedrijfsleven wegnemen VNO-NCW Noord en de 43e gemechaniseerde brigade zijn een samenwerking aangegaan om de uitstroom van Defensiepersoneel naar het bedrijfsleven te stimuleren. Eind 2013 hebben Lambert Zwiers en de toenmalige brigadegeneraal Hans van der Louw daartoe een convenant ondertekend. Inmiddels is een eerste bijeenkomst met bedrijven geweest en begint het project vorm te krijgen.

19 17 Vno-ncw noord en de 43e gemechaniseerde brigade hebben de intentie uitgesproken om in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn om de aansluiting tussen het noordelijk bedrijfsleven en Defensie verder te verbeteren. Het doel is om binnen het pilotproject uitstroom 43e Gemechaniseerde Brigade doorstroom bedrijfsleven te onderzoeken of we militairen kunnen laten instromen in het noordelijk bedrijfsleven. Om dit mogelijk te maken moet de juiste aansluiting gevonden worden tussen de betrokken partijen. Daarvoor moet inzichtelijk worden wat de competenties zijn van de militairen die uitstromen en wat de gevraagde competenties zijn vanuit het bedrijfsleven. Met een serie bijeenkomsten proberen Vno-ncw noord en defensie antwoord te krijgen op deze vragen zodat aansluitend eventuele transfers mogelijk zijn. Tijdens de kick-off bijeenkomst in februari is er een eerste stap gezet om dit doel te realiseren. een betere aansluiting op de arbeidsmarkt is het een goed idee om potentiele werkgevers hier beter inzicht in te geven. inzoomend op de vraag waar het bedrijfsleven naar op zoek is, bleek tijdens de bijeenkomst dat men zich voornamelijk richt op technisch en logistiek geschoold personeel op alle niveaus. Hierbij valt te denken aan elektrotechnisch personeel, engineers, werktuigbouwkundigen, operators en logistiek geschoolde mensen. cultuurverschillen duidelijk werd dat er echt een cultuurverschil is tussen de twee werelden. Om van elkaar te kunnen begrijpen wat er binnen de verschillende organisaties gebeurt, is de afspraak gemaakt om eens bij elkaar in de keuken te kijken. Het UMCG, Philips en doc kaas hebben de HrM-afdeling van defensie hiertoe uitgenodigd. Om de vertaalslag te kunnen maken tussen het bedrijfsleven en defensie moet er een goede afstemming komen tussen de verschillende functieprofielen. VNO-NCW Noord zal hiertoe functieprofielen verzamelen en doorzetten naar Defensie. Defensie kan dan afstemmen welke functieprofielen binnen hun organisatie daarbij aan zouden kunnen sluiten. ActueeL Lambert Zwiers en Hans van der Louw ondertekenen het convenant Deelnemers zien meerwaarde van defensiemedewerkers, maar aan de andere kant bestaat ook nog steeds het beeld van militairen dat zij a-commercieel, eenzijdig qua taken en weinig empathisch zijn vraag en aanbod om de discussie tijdens de kick-off bijeenkomst richting te geven werd er gebruik gemaakt van de volgende beeldspraak: een brug waar mensen overheen lopen van defensie (aanbod) naar de ondernemingen (vraag). Daartussen, het water, is het cultuurverschil. Hoe kun je dat beslechten? Deelnemers noemden als meerwaarde van defensiemedewerkers de volgende eigenschappen: sterke discipline / arbeidsmoraal; resultaatgericht; leidinggevende capaciteiten; gewend om volgens procedures te werken; precies en exact; flexibel. Maar aan de andere kant bestaat ook nog steeds het beeld van militairen dat zij a-commercieel, eenzijdig qua taken en weinig empathisch zijn. defensie heeft zijn personeel ruwweg ingedeeld in drie categorieën: manschappen, onderofficieren en officieren. Mensen komen onder deze functiebenaming op de arbeidsmarkt, maar dit doet veel personeelsleden tekort. Omdat Defensiepersoneel binnen defensie met veel facetten in aanraking komt - mede doordat er een personeel roulatiesysteem is waarbij je maximaal drie jaar op een plek blijft zitten zijn zij breed inzetbaar. Voor het vervolg op voordracht van defensie worden er vier functieprofielen vergeleken bij een volgende bijeenkomst. Hierbij gaan we onderzoeken of deze mensen over te hevelen zijn naar het bedrijfsleven of hoe het traject ingezet kan worden om deze mensen met een aanvullende opleiding geschikt te krijgen om voor een overplaatsing in aanmerking te komen. In de volgende bijeenkomst wordt er op verschillende functies verder ingezoomd, zodat duidelijk wordt waar de winstpunten van het Defensiepersoneel zitten en waar de aandachtsgebieden zijn. Het gaat hier dus nog niet over vacatures, maar over functieprofielen. Invulling pilotproject Het is de bedoeling om in een pilotproject dit jaar tien militairen te laten instromen in het noordelijk bedrijfsleven. Om dit mogelijk te maken moet de juiste aansluiting gevonden worden tussen de betrokken partijen. Daarvoor maken we inzichtelijk wat de competenties zijn van de militairen die uitstromen en wat de gevraagde competenties zijn vanuit het bedrijfsleven. Bijscholen kan onderdeel zijn van het sluitend maken van de competenties. De voordelen zijn voor het bedrijfsleven: defensie kan mogelijk haar militairen bijscholen zodat de instroom in uw bedrijf soepel verloopt. De speciale eigenschappen van een oud-militair maken dit extra aantrekkelijk. En het bedrijfsleven bespaart op de wervingskosten. Kortom, samenwerken loont! <

20 Napoleon had zijn landkaarten al kunnen laten drukken bij Claes van Gorcum. Koninklijke Van Gorcum Industrieweg 38, 9403 AB Assen T +31(0)

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012 Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar > VNO-NCW Noord 2012: What s in it for you? >

Nadere informatie

Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord

Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 20 NUMMER 2 > 2015 Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord HAMBURG: STAD MET EEN AANSTEKELIJKE ENERGIE > Ondernemers in Hallum kunnen eindelijk vooruit > Noordelijke

Nadere informatie

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 Weeffouten gemaakt bij invoering euro ronald Plasterk, Pvda > Zorgen om spoorlijn groningen - Heerenveen > publieke en private partijen

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 3 > 2012 OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË terugblik op eerste WIllem lodewijk ConferentIe > Vno-nCW noord lanceert app Voor noordelijk bedrijfsleven

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Aanjagen, verbinden en versterken

Aanjagen, verbinden en versterken jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden en versterken De oogst van één jaar Energy Board jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere 2014/2030 ...Over de EDBA Het jaar 2014 is voor de EDBA het jaar van verdieping en focus, dat zich vertaalt in onze regieprogramma s. De EDBA ontwikkelt en realiseert innovatieve programma s samen met

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Actiepunten voor een sterke l kale groeiagenda

Actiepunten voor een sterke l kale groeiagenda GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 Actiepunten voor een sterke l kale groeiagenda AANBEVELINGEN AAN POLITIEKE PARTIJEN IN DE ZEVEN GEMEENTEN IN DE REGIO STEDENDRIEHOEK 1 Geachte (kandidaat) leden van de gemeenteraden

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd Bezoekers aan het woord Nieuwjaarsspeech van de heer Frans J.N. Kramer, voorzitter Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. Wij willen u van harte

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

company good 7 Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren

company good 7 Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren good 7 company Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren Erik de Ridder wethouder Tilburg combineert economische

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, december 2013 35 Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig Harald Wiggers Als schoolleider ben ik

Nadere informatie

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Duurzaam werken aan werk Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Colofon 2013 Duurzaam werken aan werk is een gezamenlijke uitgave van de ABU en de VNG Journalistieke productie: Eric Hoogeweg,

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie