Research & Development Pluryn Wetenschap en praktijk hand in hand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Research & Development Pluryn 2014. Wetenschap en praktijk hand in hand"

Transcriptie

1 Research & Development Pluryn 2014 Wetenschap en praktijk hand in hand 1

2 Deze folder lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergroot glas. Daarnaast staan eenvoudige teksten. Ze zeggen hetzelfde als de lange tekst. Maar dan korter.

3 Inhoud: Voorwoord 4-5 Hoe is R&D Pluryn georganiseerd? 8-9 Kernteam R&D 9 Wetenschappelijk adviseur Met wie werkt R&D samen? 10 Samenwerkingspartners 10 Innovatie & Technologie 12 Toegepast wetenschappelijk onderzoek 12 Expertiselijn 1: Open leefklimaten als onderdeel van trajectzorg 14 Casus: Leefklimaatonderzoek Het Hietveld 15 Expertiselijn 2: Zelfregie en sociale integratie 16 R&D draagt bij aan de versterking van cliënten door: 16 Casus: Verzwaard adviesrecht in eenvoudige app 17 Casus: Serious game DOJO voor jongeren met emotieregulatieproblemen 18 Expertiselijn 3: Internaliserende problematiek en agressie 19 Expertiselijn 4: Middelengebruik en gedragsproblemen 20 Casus: Take it personal! 21 Zorgevaluatie onderzoek 22 Routine Outcome Monitoring (ROM) 23 Follow-up 24 Promotieprojecten 25 Publicaties van de onderzoekers van R&D Pluryn 2012/

4 R&D bij Pluryn: Pas tevreden als de cliënt verbetering merkt Kennis is belangrijk voor Pluryn. Onderzoekers werken daarom bij Pluryn. R&D is een speciale afdeling voor onderzoek. R&D is een Engelse afkorting. Het betekent Onderzoek & Ontwikkeling. R&D onderzoekt of Pluryn het goed doet. Pluryn verbetert zo de ondersteuning aan cliënten. 4

5 Pluryn biedt een breed pallet van specialistische behandeling en ondersteuning aan jeugdigen en (jong)volwassenen met complexe problematiek. Onze dienstverlening strekt zich uit over alle levensdomeinen: wonen, leren, werken, dagbesteding en vrije tijd. Dit betekent dat Pluryn een kennisintensieve organisatie is. Cliënten mogen van ons verwachten dat we continu onze deskundigheid onderhouden, ontwikkelen en verbeteren. Zij moeten erop kunnen rekenen dat onze dienstverlening voldoet aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten en gebruik maakt van de modernste technologie. Dit zijn precies de redenen waarom Pluryn een eigen afdeling Research & Development (R&D) heeft. In een snel veranderende wereld willen we dat wetenschap en praktijk hand in hand gaan. Getalenteerde wetenschappers zijn een aantal jaar in dienst van Pluryn en onderhouden tegelijkertijd nauwe banden met universiteiten en kenniscentra. Kennis en ervaring van cliënten, professionals en wetenschappers worden intern met elkaar verbonden, waardoor flexibele kennisnetwerken ontstaan. Kennis in personen (menselijk kapitaal) en tussen personen (sociaal kapitaal) vormen de inspiratie voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De gezamenlijke betrokkenheid bij het resultaat voor onze cliënten zorgt voor een vloeiende samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Voor ons stopt wetenschap niet bij de rapportage van onderzoeksresultaten. Kennis moet worden vertaald naar professioneel handelen. Dit komt naar onze mening het beste tot stand als wetenschappers, professionals en cliënten samen leren, ontwikkelen en innoveren. Pas als de cliënt aantoonbaar betere ondersteuning krijgt, heeft R&D goed werk geleverd. Zo zitten de medewerkers van R&D Pluryn in elkaar. Het is dan ook met trots dat we u ons eerste jaarboek aanbieden. Hierin leest u hoe R&D is georganiseerd en op welke terreinen we actief zijn. We laten zien waar onze inspanningen toe hebben geleid en illustreren dat met enkele concrete voorbeelden. Voor wie meer wil weten, hebben we een lijst met projecten, publicaties en presentaties van onze onderzoekers toegevoegd. Ik wens u veel leesplezier. Dr. Ignace Vermaes Manager Research & Development Pluryn 5

6 6

7 Foto: Martine Sprangers fotografie 7

8 Hoe is R&D Pluryn georganiseerd? De afdeling Research & Development van Pluryn werkt iedere dag hard aan de verbetering van zorg voor mensen met complexe ondersteuningsvragen. We vertalen wetenschappelijke inzichten, verkregen uit onderzoek, naar nieuwe of verbeterde dienstverlening. R&D bestaat uit een kernteam van senior onderzoekers en ontwikkelaars. Dit team initieert en begeleidt onderzoek, innovaties en kennisdeling. Daarnaast bestaat het kernteam uit procesbewakers die zorgen voor de logistiek van onderzoek en databeheer. De manager onderhoudt de interne en externe contacten, is meewerkend voorman, schrijvend onderzoeker en soms co-promotor. R&D heeft een onafhankelijk wetenschappelijk adviseur die het kernteam adviseert en ondersteunt bij de vormgeving van expertiselijnen. Veel onderzoek wordt uitgevoerd door junior onderzoekers, promovendi en studenten. Dit zijn voornamelijk professionals van Pluryn die hun kennis willen verdiepen. Zo geeft Pluryn vorm aan het zogenaamde scientist-practitioner model, dat wil zeggen dat de professionals hun deskundigheid blijven ontwikkelen door vragen uit hun praktijk te verbinden aan wetenschappelijke reflectie en onderzoek. R&D wordt deels gefinancierd uit de omzet van Pluryn en deels uit subsidies. In 2013 werd ruim 20% van de activiteiten gerealiseerd op basis van verworven subsidies. In het meerjarenbeleid van R&D is een prestatieafspraak vastgelegd om dit percentage jaarlijks met 10% te laten groeien tot 50% in De thuisbasis van R&D is het hoofdkantoor van Pluryn in Nijmegen, maar de onderzoekers, ontwikkelaars en procesbewakers zijn vaker te vinden op de locaties waar Pluryn ondersteuning en behandeling biedt. We streven uiteindelijk naar een afdeling met veertig mensen. Zodat er bij ieder organisatieonderdeel van Pluryn mensen zijn die actief onderzoek doen. 8

9 Kernteam R&D Dr. Ignace Vermaes, manager Everlien van Ark, procesbewaking Follow-up Roy Dennissen, filmmaker en RVE intranet redacteur Dr. Petra Helmond, sr. onderzoeker-ontwikkelaar Drs. Cecile Huitink, sr. onderzoeker-ontwikkelaar Manon ter Hoeven, procesbewaking & implementatie ROM Karin Kraai, secretaresse & procesbewaking ROM Dr. Karin Nijhof, sr. onderzoeker-ontwikkelaar Dr. Evelien Poelen, sr. onderzoeker-ontwikkelaar Dr. Floor van Santvoort, sr. onderzoeker-ontwikkelaar Wetenschappelijk adviseur Prof. dr. Rutger Engels Hoogleraar Orthopedagogiek: opvoedings- en gedragsproblemen Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen Trimbos Instituut, Utrecht R&D werkt op het hoofdkantoor in Nijmegen. Maar ook op andere plaatsen bij Pluryn. De manager leidt de afdeling. Er werken onderzoekers en studenten. Andere mensen helpen om alles te regelen. Iemand van buiten geeft raad over het onderzoek. Het geld komt van Pluryn en subsidies. 9

10 Met wie werkt R&D samen? R&D werkt nauw samen met landelijke kenniscentra en universiteiten. Alle senior onderzoekers hebben naast hun aanstelling bij Pluryn, een aanstelling bij een universiteit. R&D investeert in het bijzonder in drie wetenschappelijke consortia: Inside out, Academische Werkplaats Jeugd, Radboud Universiteit Nijmegen Sterker op eigen benen, Radboudumc Nijmegen Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking, Hogeschool Arnhem Nijmegen Samenwerkingspartners Radboud Universiteit Nijmegen, Behavioral Science Institute Universiteit van Amsterdam, Child Development & Education Universiteit van Maastricht, Forensische Psychologie Universiteit van Tilburg, Tranzo Universiteit van Utrecht, Ontwikkelingspsychologie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Zorgalliantie.nu! Hogeschool Leiden, Lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid R&D afdeling Dr. Leo Kannerhuis Nederland Praktikon Rutgers WPF Kenniscentrum seksualiteit Trimbos Instituut Vilans VOBC Landelijk Kenniscentrum LVB (LKC) Jeugdzorg Nederland (JN) Nederlands Jeugdinstituut (NJi) Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN) Platform WODC behandeling van delinquente meiden European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology & other Involved Professions (EFCAP) European Platform for Revalidation (EPR) European Scientific Association on Residential and Foster Care for Children and Adolescents (EUSARF) 10

11 R&D van Pluryn werkt samen met: universiteiten hoge scholen instellingen voor kennis Alle onderzoekers werken niet alleen voor Pluryn: zij werken ook voor de universiteit. Pluryn werkt heel veel samen met: Radboudumc ziekenhuis en Radboud Universiteit en met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). 11

12 Innovatie & Technologie Pluryn is mede-initiatiefnemer van Quli, een internetplatform voor mensen met een zorgvraag. Quli geeft hen toegang tot zelfmanagement applicaties, psychoeducatie, ehealthmodules en in de toekomst hun individuele plan. Ook biedt Quli mogelijkheden om via een chat- of beeldbelverbinding te communiceren met begeleiders/behandelaars van Pluryn. R&D heeft bijzondere aandacht voor onderzoek naar de toepasbaarheid van technologische innovaties in de zorg. In het kader van ehealth ontwikkelt en test R&D nieuwe hulpmiddelen, die bijdragen aan het vergroten van zelfregie van cliënten. Met name is R&D geïnteresseerd in de meerwaarde van games voor het leren reguleren van emoties en sociale vaardigheden. Daarvoor participeert R&D in The Play Nice Institute (www.theplayniceinstitute.com). Dit instituut is een internationale samenwerking tussen sociale wetenschappers en game developers die games testen en ontwikkelen. Binnen Pluryn worden de games Dojo en Mindlight de komende jaren getest. Toegepast wetenschappelijk onderzoek Eén van de grootste uitdagingen in de zorg is het vertalen van wetenschappelijke kennis naar nieuwe, verbeterde vormen van dienstverlening. Hoe kan Pluryn bewezen effectieve diensten ontwikkelen, die passen bij de cliënten en de professionals? Om kennis en expertise te behouden, te delen en door te ontwikkelen, heeft R&D Pluryn vier centrale expertiselijnen vastgesteld. Door de dienstverlening juist op deze thema s te innoveren en ontwikkelen, verwacht Pluryn het verschil te maken voor cliënten. 1. Open leefklimaten als onderdeel van trajectzorg 2. Zelfregie en sociale integratie (buurt, school en werk) 3. Internaliserende problematiek (angst, depressie en trauma) en agressie 4. Middelengebruik en gedragsproblemen Verweven door deze vier thema s zijn Innovatie & Technologie. 12

13 Computers en mobieltjes zijn zeer nuttig. Ook de zorg kan die goed gebruiken. Pluryn doet mee aan Quli. Quli geeft toegang tot handige apps en spelletjes. Je kunt ook beeldbellen met de begeleider. Games kunnen zeer leerzaam zijn. Pluryn test de games Dojo en Mindlight. R&D van Pluryn doet veel onderzoek. Daardoor krijgt R&D veel kennis. Die kennis gebruikt Pluryn in de praktijk. De ondersteuning van cliënten verbetert hierdoor. Er is onderzoek naar: 1. open leefklimaten: behandeling in leefgroepen 2. zelfregie en meedoen in de maatschappij 3. problemen door angst, verdriet en boosheid 4. problemen met gedrag door drank en drugs 13

14 Expertiselijn 1: Open leefklimaten als onderdeel van trajectzorg De dienstverlening van Pluryn is een specialistische interventie in de levensloop van een cliënt. Deze specialistische interventie vindt vaak plaats binnen een woonvorm van Pluryn. Uitgangspunt is dat het verblijf in een woonvorm zo kort mogelijk is, maar zo lang als noodzakelijk. Wonen bij Pluryn is voor de meeste cliënten slechts tijdelijk en vormt onderdeel van een behandeltraject dat zich richt op een perspectief in de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat behandeling het meest effectief is in een open leefklimaat dat zich kenmerkt door positieve steun, mogelijkheden tot groei, heldere regels en een veilige onderlinge sfeer tussen cliënten. Ook het benadrukken van competenties in plaats van beperkingen vergroot de effectiviteit van een behandeltraject. R&D draagt bij aan de ontwikkeling van deze leefklimaten door onderzoek naar kwaliteitsaspecten van het basisklimaat binnen de woonvoorzieningen van Pluryn, ontwikkeling van de basismethodiek Competentie Gericht Werken en ontwikkeling van specialistische groepsinterventies zoals Leef je in! (een presociale vaardigheidstraining voor jongeren met LVB) en Op Volle Kracht (een cognitieve gedragstraining voor depressie en angst bij jongeren met LVB). Jongeren hebben soms veel problemen. Zij komen dan bij Pluryn in leefgroepen. De jongeren krijgen daar behandeling. R&D doet onderzoek naar de leefgroepen. Zo kan Pluryn de behandeling verbeteren. 14

15 Het Hietveld is een locatie van Pluryn in Beekbergen. Het Hietveld stelde vragen aan 58 cliënten. Hoe goed vonden zij hun leefgroep? De uitkomst van het onderzoek: Goede leefgroepen hebben minder problemen. Cliënten moeten soms beter met elkaar omgaan. Het Hietveld gaat nu dingen verbeteren. Casus: Leefklimaatonderzoek Het Hietveld In de huizen van het Hietveld wonen (jong)volwassenen met LVB en gedragsproblemen. R&D heeft gestandaardiseerde vragenlijsten (van der Helm, 2011) samen met medewerkers van het Hietveld aangepast voor mensen met LVB. Marc van Veen van Het Hietveld interviewde vervolgens 58 cliënten over het leefklimaat. Petra Helmond analyseerde de resultaten. Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het leefklimaat op Het Hietveld vergelijkbaar is met instellingen in de jeugdzorg. Hoe beter het leefklimaat hoe kleiner de internaliserende en externaliserende gedragsproblematiek. Cliënten geven aan dat ze goede hulp krijgen en gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen. Maar ze ervaren soms ook communicatieproblemen. Daarnaast moet de sfeer tussen cliënten onderling in sommige huizen verbeterd worden. Deze verbeterpunten zijn door de clusterleiders in de jaarplannen opgenomen. Volgend jaar wordt het onderzoek herhaald en zijn we benieuwd of het klimaat verbeterd is. 15

16 Expertiselijn 2: Zelfregie en sociale integratie De participatievraag van de cliënt is uitgangspunt voor het handelen van de professionals van Pluryn. Pluryn creëert in samenwerking met de cliënt een omgeving waarin de cliënt wordt uitgedaagd en gestimuleerd, vaardigheden te ontwikkelen die zijn/haar (maatschappelijke) participatie bevorderen. Toename van de zelfregie maakt cliënten sterker waardoor ze nog beter in staat zijn om hun ondersteuningsvraag en perspectief aan te geven. R&D draagt bij aan de versterking van cliënten door: ontwikkeling van de App verzwaard adviesrecht waarmee cliënten beter gebruik kunnen maken van hun recht op inspraak; o nderzoek naar de Talentenexpeditie (methodiek van het REA College om jongeren naar arbeid te begeleiden); onderzoek naar de meerwaarde van Trajectcoaches die vanuit Person Centered Planning principes cliënten begeleiden bij het vinden van een passende dagbesteding; onderzoek naar de Informele sociale netwerken van mensen met LVB; onderzoek naar communicatie tussen cliënten met (L)VB en huisartsen; de ontwikkeling van Change Your Mindset (een interventie om cliënten te laten ervaren dat ze kunnen veranderen). 16 Cliënten bij Pluryn hebben zelfregie. Zij doen zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Hoe worden cliënten sterker in de samenleving? R&D doet onderzoek naar: 1. een app voor de cliëntenraad 2. de Talentenexpeditie van REA College 3. cliënten begeleiden naar dagbesteding 4. netwerken van mensen met Licht Verstandelijke Beperking (LVB) 5. hoe praten cliënten met (L)VB met hun huisarts? 6. cliënten laten ervaren dat ze kunnen veranderen

17 Pluryn maakte een app voor de cliëntenraad. De onderwerpen zijn hiermee makkelijk te begrijpen. Er staan ook filmpjes in de app. Is er een vergadering van de cliëntenraad? Dan bereiden de cliënten zich voor met de app. Casus: Verzwaard adviesrecht in eenvoudige app Met subsidie van NutsOhra ontwikkelden Floor van Santvoort en Roy Dennissen, samen met ondersteuners en leden van de cliëntenraden, Vilans en softwarebedrijf MASC, de app Mijnadviesrecht. Deze app, voor mobiele telefoons, ipads en pc s, helpt cliënten met LVB om de onderwerpen van het verzwaard adviesrecht gemakkelijker en sneller te kunnen begrijpen. Daarnaast stelt de app cliëntenraden in staat om audiovisueel materiaal te uploaden, zodat cliënten zich van te voren een mening kunnen vormen en zich beter kunnen voorbereiden op vergaderingen van de cliëntenraad. 17

18 Games zijn heel goed voor oefening. Je oefent voor een hogere score. DOJO is een game tegen stress. Jongeren vinden DOJO leuk. Het onderzoek is bij De Beele en De Hoenderloo Groep. Casus: Serious game DOJO voor jongeren met emotieregulatieproblemen Van serious games worden grotere effecten verwacht. Bij het spelen van games zijn mensen namelijk gewend om, als iets de eerste keer niet lukt, te blijven oefenen om een hogere score te halen. Dit mechanisme biedt een ideale context waarin cliënten door veel oefenen nieuwe vaardigheden kunnen aanleren. Dojo is zo n serious game. De game is gekoppeld aan een biofeedbacksysteem waarmee hartslag en huidgeleiding worden gemeten. Terwijl je Dojo speelt, zie je op het scherm hoe veel stress je hebt. De Dojo meester legt technieken uit om stress te reduceren. Bijvoorbeeld rustig en diep ademhalen terwijl je iets spannends doet. Hoe beter je ademt, hoe beter je scoort. Maar werkt Dojo ook echt om je emoties te leren reguleren? Dit onderzoekt Karin Nijhof samen met onderzoekers van de Radboud Universiteit op locaties De Beele en De Hoenderloo Groep. Eén ding weten we al uit de eerste pilot: jongeren vinden Dojo leuk om te spelen en ze blijven inderdaad volhouden. 18

19 Expertiselijn 3: Internaliserende problematiek en agressie Cliënten met moeilijk te begrijpen gedragsproblemen vormen een voortdurende uitdaging voor de professionals van Pluryn. Zij weten als geen ander dat je als hulpverlener moet zoeken naar de onderliggende factoren die de gedragsproblematiek veroorzaken en in stand houden. Wetenschappelijk onderzoek van de laatste jaren legt steeds vaker het verband tussen internaliserende problematiek (angst, depressie en trauma) en gedragsproblemen. Om die reden kiest Pluryn bewust voor de ontwikkeling van expertise op dit gebied en de ontwikkeling van interventies die gericht zijn op de behandeling van internaliserende problematiek. R&D draagt bij aan deze expertise door: onderzoek naar Mindfullness bij cliënten met LVB en Emotie Regulatie Training (ERT) en Body Talk (voor meiden) bij jongeren met gedragsproblemen; onderzoek naar de Body Guard (een technologisch hulpmiddel voor stressmonitoring) bij (jong)volwassenen die starten op de arbeidsmarkt; onderzoek naar Dojo (een serious game voor emotieregulatie) bij jongeren met en zonder LVB; de ontwikkeling van KOPP/KOVP voor jongeren met LVB (een interventie voor kinderen van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek); de ontwikkeling van Op Volle Kracht (een cognitieve gedragstraining voor depressie en angst) in residentiële settings voor jongeren met en zonder LVB. Veel cliënten hebben problemen met gedrag. Waar komen die problemen vandaan? Pluryn onderzoekt dat. Veel problemen komen door angst en verdriet. 19

20 Expertiselijn 4: Middelengebruik en gedragsproblemen Het gebruik van middelen (alcohol en drugs) door jongeren en (jong)volwassenen met LVB vormt een urgent probleem. De negatieve gevolgen van middelengebruik zijn groter voor jongeren met LVB dan voor normaal begaafde jongeren, vanwege extra schadelijke effecten op de hersenen en interferentie met medicatie. Ondanks het verontrustende middelengebruik bij mensen met LVB, weten we weinig over oorzaken en risicofactoren. Ook zijn er in Nederland amper effectieve preventieve interventies voor deze doelgroep. Dit is voor Pluryn de aanleiding om een onderzoekslijn op het gebied van middelengebruik op te zetten. Het doel is tweeledig. Ten eerste willen we inzicht krijgen in de aard en omvang en de risicofactoren van middelengebruik bij onze cliënten. Ten tweede willen we evidence-based interventies op het gebied van preventie doorontwikkelen voor mensen met LVB. Binnen deze expertiselijn doet R&D screeningsonderzoek naar middelengebruik bij jongeren en jongvolwassenen met LVB en complexe gedragsproblemen. Daarnaast ontwikkelt R&D een nieuwe interventie ter voorkoming van verslaving voor mensen met LVB: Take it Personal! Jongeren met LVB* gebruiken veel drank en drugs. Hierdoor krijgen zij meer problemen met gedrag. Pluryn onderzoekt waarom jongeren gebruiken. En wat de gevaren precies zijn. *LVB= Licht Verstandelijke Beperking 20

21 Hoe voorkom je drugsgebruik bij jongeren. Pluryn gebruikt daarvoor Take It Personal. Sommige personen gebruiken eerder drugs. Pluryn probeert er dan vroeg bij te zijn. Casus: Take it personal! R&D ontwikkelt de interventie Take it personal! op basis van andere evidence-based interventies. Dit is een veelbelovende preventieve interventie, bedoeld om beginnend middelengebruik onder jongeren met LVB te voorkomen of terug te dringen. De interventie richt zich op twee factoren die risicovol zijn voor het ontwikkelen van problematisch middelengebruik: ervaring met middelengebruik op relatief jonge leeftijd en het hebben van een risicovol persoonlijkheidsprofiel. Denk daarbij aan angstgevoeligheid, gevoeligheid voor depressie of negatief denken, sensatie zoeken en impulsiviteit. Er wordt gewerkt met voorbeelden uit het dagelijks leven van jongeren. Esmee Schijven, behandelaar van De Beele, zal de komende jaren promoveren op dit onderwerp. Onder begeleiding van Evelien Poelen en Rutger Engels zal zij de interventie vormgeven en onderzoeken. 21

22 Zorgevaluatie onderzoek Bij een doelmatige dienstverlening evalueren de cliënt en de professional regelmatig hoe het staat met de uitkomsten. Hoe goed gaat de cliënt vooruit? Of, hoe goed gaat het met een groep cliënten? Pluryn streeft ernaar om de evaluatie van ondersteuning en behandeling in te richten volgens het zorgevaluatiemodel van Veerman (2007; zie figuur). Dit model is ontwikkeld door Praktikon en het Nederlands Jeugdinstituut. Naast het meten van afname van problematiek, wordt het steeds belangrijker om inzicht te bieden in de toename van zelfredzaamheid, zelfregie en participatie. Cliëntwaardering Doelgroep Interventie Uitkomst Doelrealisatie Figuur Zorgevaluatiemodel Afname/stabilisatie problematiek en toename zelfredzaamheid Volgens het zorgevaluatiemodel is het van belang om helder te maken hoe interventies (ondersteuning en behandeling) aansluiten bij de vragen van individuele cliënten en groepen cliënten met gedeelde zorgvragen. Vervolgens moeten de uitkomsten van de dienstverlening systematisch onderzocht worden, door middel van: 1. Routine Outcome Monitoring (ROM) 2. Follow-up onderzoek 22

23 Routine Outcome Monitoring (ROM) Bij Routine Outcome Monitoring (ROM) is het de bedoeling dat cliënt en professional van Pluryn bij evaluatiemomenten, zoals de behandelplanbespreking, gebruikmaken van drie bronnen van informatie: 1. De ervaringen van de cliënt. 2. De ervaringen van de professional. 3. Geobjectiveerde informatie gemeten met standaard meetinstrumenten. Het gebruik van standaardinstrumenten geeft een meer geobjectiveerde dimensie aan de evaluatiemomenten, waardoor heel efficiënt een breed aantal onderwerpen gevolgd kan worden. Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat standaardinstrumenten extra motiverend werken. ROM leidt vaak tot een kortere behandelduur en een langduriger effect. In sommige sectoren is ROM al verplicht: GGZ en JeugdzorgPlus. In andere sectoren waarin Pluryn werkzaam is, worden momenteel ROM-systemen ontwikkeld. De onderzoekers en procesbewakers van R&D werken hierbij nauw samen met de professionals op de locaties van Pluryn: wat is het beste instrument om de zorg te evalueren en op welke momenten doe je dit? Telkens gaat het om maatwerk. Follow-up onderzoek Naast de vraag hoe het tijdens het dienstverleningsproces gaat met de cliënt, is Pluryn geïnteresseerd in de vraag hoe het gaat met cliënten na afloop van de dienstverlening. Hoe goed kunnen zij participeren in de samenleving na afloop van de zorg? Wat vonden cliënten achteraf gezien van de ondersteuning en behandeling van Pluryn? Deze vragen onderzoekt Pluryn bij een aantal locaties, waaronder De Hoenderloo Groep en De Beele, met behulp van follow-up onderzoek. Oud-cliënten worden door de procesbewakers benaderd om deel te nemen aan een interview thuis of een telefonische enquête. Zo maken we de leercyclus compleet. 23

24 Follow-up onderzoek Veel cliënten blijven kort bij Pluryn. Hoe gaat het daarna met hen? Wat vinden zij van de ondersteuning? Doen ze mee in de samenleving? Pluryn heeft daarvoor vervolg onderzoek. 24

25 Promotieprojecten Leef je in! Pre-sociale vaardigheidstraining voor jongeren met LVB en gedragsen/of ontwikkelingsproblematiek. Onderzoekslijn Open leefklimaten als onderdeel van het behandeltraject Promovenda Drs. Judith Arendsen Begeleiding Prof. dr. Rutger Engels, Dr. Floor van Santvoort, Dr. Maroesjka van Nieuwenhuizen, Drs. Mia Ament, Dr. Ignace Vermaes Periode Subsidie Dr. Couvée Fonds Eerstelijnszorg voor mensen met verstandelijke beperkingen: De invloed van verbeteringen in de informatieuitwisseling op de toegankelijkheid van de eerstelijns gezondheidszorg voor mensenmet verstandelijke beperkingen. Onderzoekslijn Zelfregie en sociale integratie (buurt, school en werk) Promovenda Drs. Mathilde Mastebroek, AVG Begeleiding Prof. dr. Henny Schrojenstein Lantman- de Valk Periode Subsidie ZonMW Change your Mindset. Onderzoekslijn Zelfregie en sociale integratie (buurt, school en werk) Promovenda Drs. Fenneke Verberg Begeleiding Prof. dr. Geert-Jan Overbeek, Dr. Petra Helmond, Dr. Sander Thomaes, Dr. Ignace Vermaes Periode Subsidie Dr. Couvée Fonds 25

26 Op Volle Kracht. A brief basic intervention in complex cases with internalizing and externalizing disorders. A screening RCT approach including transfer to the youth welfare and care system. Onderzoekslijn Internaliserende problematiek (angst, depressie en trauma) en agressie Promovenda Drs. Martine Weeland Begeleiding Prof. dr. Jan Buitelaar, Prof. dr. Rutger Engels, Dr. Karin Nijhof, Dr. Ignace Vermaes Periode Subsidie ZonMW Jij bent Okay: competentieprogramma voor jongeren met LVB en ouders met psychische en/of verslavingsproblemen (KOPP/KOVP). Onderzoekslijn Internaliserende problematiek (angst, depressie en trauma) en agressie Promovenda Yvon Riemersma, MSc Begeleiding Prof. dr. Clemens Hosman, Prof. dr. Jan Janssens, Dr. Floor van Santvoort, Dr. Ignace Vermaes Periode Subsidie ZonMW en Jubileumprijs Antonia Wilhelmina Fonds Take it personal! De werkzaamheid van een preventieprogramma voor middelengebruik en co-morbide gedrags-problemen bij jongeren met een licht verstandelijke beperking in behandelcentra. Onderzoekslijn Middelengebruik en gedragsproblemen Promovenda Drs. Esmee Schijven Begeleiding Prof. dr. Rutger Engels, Dr. Evelien Poelen, Dr. Ignace Vermaes Periode

27 Publicaties van de onderzoekers en behandelaren van Pluryn 2012/2013 WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES Bastiaansen, I.L.W., Kroes, G., Nijhof, K.S., Delsing, M.J.M.H., Engels, R.C.M.E., & Veerman, J.W. (2012). Measuring group care worker interventions in residential youth care. Child & Youth Care Forum, 41, Breteler, R., Pesch, W., Nadorp, M., De Best, N., & Tomasoa, X. (2012a). Neurofeedback bij kinderen en jongeren met LVB- en ADHD-problematiek verblijvend in een residentiële behandelvoorziening. Onderzoek & Praktijk, 10, Breteler, R., Pesch, W., Nadorp, M., De Best, N., & Tomasoa, X. (2012b). Neurofeedback in Residential Children and Adolescents with Mild Mental Retardation and ADHD Behavior. Journal of Neurotherapy: Investigations in Neuromodulation, Neurofeedback and Applied Neuroscience, 16, Engels, R.C.M.E., Poelen, E.A.P., Spijkerman, R., & Ter Bogt, T. (2012). The effects of music genre on young people s alcohol consumption: An experimental observational study. Substance Use & Misuse, 47, Hanewinkel, R., Sargent, J.D., Karlsdóttir, S., Jónsson, S.H., Mathis, F., Faggiano, F., Poelen, E.A.P., Scholte, R.H.J., Florek, E., Sweeting, H., Hunt, K., & Morgenstern, M. (2013). High youth access to movies that contain smoking in Europe compared with the USA. Tobacco Control, 22, Hanewinkel, R., Sargent, J.D., Poelen, E.A.P., Scholte, R.H.J., Florek, E., Sweeting, H., Hunt, K., Karlsdottir, S., Jonsson, S.H., Mathis, F., Faggiano, F., & Morgenstern, M. (2012). Drinking in movies and adolescent binge drinking: Cross-sectional study in six European countries. Pediatrics, 129, Helmond, P. (2013). Inside Out: Program Integrity and Effectiveness of the Cognitive-Behavioural Program EQUIP for Incarcerated Youth. Proefschrift Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht. Helmond, P., Overbeek, G., & Brugman, D. (2012). Program integrity and effectiveness of a cognitive behavioral intervention for incarcerated youth on cognitive distortions, social skills, and moral development. Children and Youth Services Review, 34(9), Helmond, P., Overbeek, G., & Brugman, D. (2013). A Multiaspect Program Integrity Assessment of the Cognitive-Behavioral Program EQUIP for Incarcerated Offenders. International journal of offender therapy and comparative criminology. Online first. Kleinjan, M., Poelen, E.A.P., Engels, R.C.M.E., & Verhagen, M. (2012). Dual growth of adolescent smoking and drinking: Evidence for an interaction between the mu opioid receptor (OPRM1) A118G polymorphism and sex. Addiction Biology. Epub ahead of print. Kroes, G., Vermaes, I.P.R., & Veerman, J.W. (2012). Effectmeting in de jeugdzorg: Landelijk en lokaal tegelijk? Casus De Hoenderloo Groep. Orthopedagogiek: Onderzoek & Praktijk, 50, Nijhof, K.S., Otten, R. & Vermaes, I.P.R. (2013). Stability of Post-Treatment Functioning after Residential Treatment: The Perceptions of Parents and Adolescents. Children & Youth Services Review, accepted. Nijhof, K.S., Scholte, R.H.J., Burk, W.J., Van Dam, C., Veerman, J.W., & Engels, R.C.M.E. (2012). Sexual behavior of institutionalized girls: Risk factors and treatment improvement. Residential Treatment for Children & Youth, 29,

28 Nijhof, K.S., Scholte, R.H.J., Van Dam, C., Engels, R.C.M.E., & Veerman, J.W. (2012). Seksueel gedrag van meisjes binnen de gesloten jeugdzorg: Doelgroepkenmerken en functioneren na behandeling. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 51, Nijhof, K.S., Vermulst, A., Veerman, J.W., Van Dam, C., Engels, R.C.M.E., & Scholte, R.H.J. (2012). The associations between structural treatment characteristics and post-treatment functioning in compulsory residential care. Child & Youth Care Forum, 41, Reupert, A., Cuff, R., Drost, L., Foster, K., Van Doesum, K., & Van Santvoort, F. (2012). Intervention programs for children whose parents have a mental illness: A review. MJA Open, 1 (Suppl 1), Van der Helm, P., Nijhof, K.S., Harder, A.T., Van Dam, C., De Swart, J., Stams, G., & Knorth, E.J. (2012). De hardnekkige mythe dat niks werkt in de gesloten jeugdzorg; aanbevelingen voor professionals. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 11, Van Santvoort, F. & Goossens, F. (2013). Doe-praatgroep: preventieve ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslavingsproblemen. In: S. Bögels & C. Braet (Eds.). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten, deel 2. Amsterdam: Boom. Van Santvoort, F. (2013). Support groups for children at risk: a study on risk levels and intervention effects in children of mentally ill or addicted parents. Proefschrift Klinische Psychologie, Radboud Universiteit Nijmegen. Van Santvoort, F., Hosman, C., Van Doesum, K., & Janssens, J. (2013). Children of mentally ill parents participating in preventive support groups: Parental diagnoses and child risk. Journal of Child and Family Studies, accepted. Van Santvoort, F., Hosman, C.M.H., Van Doesum, K.T.M., & Janssens, J.M.A.M. (2013). Effectiveness of preventive support groups for children of mentally ill or addicted parents: A randomized controlled trial. European Child & Adolescent Psychiatry. Online. Van Santvoort, F., Hosman, C.M.H., Van Doesum, K.T.M., & Janssens, J.M.A.M. (2013). Children of mentally ill or addicted parents participating in preventive support groups. International Journal of Mental Health Promotion, accepted. Vermaes, I.P.R., Konijn, C., Nijhof, K., Strijbosch, E. & van Domburgh, L. (2012). Analyse van de wetenschappelijke onderbouwing en benuttingsmogelijkheden van de monitor JeugdzorgPlus. Den Haag: ZonMW. Vermaes I.P.R. & Nijhof, K. S. (2014). Zijn jongeren in JeugdzorgPlus anders dan jongeren in de open residentiële jeugdzorg? [Are juveniles in secured youth care different from juveniles in open residential youth care?]. Orthopedagogiek: Onderzoek & Praktijk, 52, accepted. Vermaes, I.P.R., Nijhof, K.S., Konijn, C., & Jambroes, T. (2013). Statische en dynamische kenmerken van jeugdigen in JeugdzorgPlus. Orthopedagogiek: Onderzoek & Praktijk, accepted. Vermaes, I.P.R., Van Susante, A.J.M., & Van Bakel, H.J.A. (2012). Psychological functioning of siblings in families of children with chronic health conditions: A meta-analysis. Journal of Pediatric Psychology, 37(2), Voogt, C. V., Kuntsche, E., Kleinjan, M., Poelen, E. A. P., Lemmers, L. A., Engels, R. C. M. E. (2013). Using ecological momentary asessement in testing the effectiveness of an alcohol intervention: a two-arm parallel group randomized controlled trial. PLoS One, 8(11). Voogt, C.V., Kleinjan, M., Poelen, E.A.P., Lemmers, L.A., Engels, R.C.M.E. (2013). The effectiveness of a web-based brief alcohol intervention in reducing heavy drinking among adolescents aged years with a low educational background: a two-arm parallel group cluster randomized controlled trial. BMC Public Health. 30, 694. Epub ahead of print. Voogt, C.V., Poelen, E.A.P., Kleinjan, M., Lemmers, L.A., Engels, R.C.M.E. (2013). The development of a web-based brief alcohol intervention in reducing heavy drinking among college students: an Intervention Mapping approach. Health Promotion International. Mar 22. Epub ahead of print. Voogt, C.V., Poelen, E.A.P., Kleinjan, M., Lemmers, L.A., Engels, R.C.M.E. (2013). The effectiveness of the what do you drink web-based brief alcohol intervention in reducing heavy drinking among students: a two-arm parallel group randomized controlled trial. Alcohol & Alcoholism, 48,

Bram Orobio de Castro Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht. Petri Embregts Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen

Bram Orobio de Castro Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht. Petri Embregts Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen Samen op zoek naar effectieve behandeling van gedragsproblemen bij cliënten met lichte verstandelijke beperkingen: Het consortium LVG en gedragsproblemen Bram Orobio de Castro Ontwikkelingspsychologie,

Nadere informatie

Wat werkt bij jeugdigen met gedragsstoornissen?

Wat werkt bij jeugdigen met gedragsstoornissen? Wat werkt bij jeugdigen met gedragsstoornissen? Leonieke Boendermaker Juli 2008 Nederlands Jeugdinstituut Infolijn t (030) 230 65 64 e infojeugd@nji.nl i www.nji.nl In de aanpak van gedragsstoornissen

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIMENCE GROEP 2013-2014. Een overzicht

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIMENCE GROEP 2013-2014. Een overzicht WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIMENCE GROEP 2013-2014 Een overzicht Leden van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek Dimence Groep Inhoud PROF. DR. GERRIT GLAS, VOORZITTER Psychiater, A-opleider; faculteit

Nadere informatie

Effectiviteit van ervarend leren op de boerderij

Effectiviteit van ervarend leren op de boerderij 51 Effectiviteit van ervarend leren op de boerderij Samenvatting In Noord-Brabant zijn individuele woon-werktrajecten op boerderijen ontwikkeld voor jongeren tussen de 16 en 20 jaar met ernstige problemen.

Nadere informatie

Wat werkt in multiprobleemgezinnen?

Wat werkt in multiprobleemgezinnen? Wat werkt in multiprobleemgezinnen? Mariska Zoon Nederlands Jeugdinstituut Tijne Berg - le Clercq Infolijn t (030) 230 65 64 e infojeugd@nji.nl November 2014 i www.nji.nl Om multiprobleemgezinnen te helpen,

Nadere informatie

Gezond aan het werk. samenwerken aan gezondheidsbevordering en participatie van mensen in de bijstand

Gezond aan het werk. samenwerken aan gezondheidsbevordering en participatie van mensen in de bijstand Gezond aan het werk samenwerken aan gezondheidsbevordering en participatie van mensen in de bijstand Expertmeeting 30 januari 2013 Ministerie SZW - Achmea - Erasmus MC Inhoudsopgave 1. Samenwerken aan

Nadere informatie

Hét congres voor professionals over de gevolgen van hersenletsel

Hét congres voor professionals over de gevolgen van hersenletsel PROGRAMMA HersenletselCongres MAANDAG 3 NOVEMBER 2014 Hét congres voor professionals over de gevolgen van hersenletsel Het HersenletselCongres 2014 wordt georganiseerd door: Programmacommissie Annet Wielemaker,

Nadere informatie

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010...

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... ...de afgelopen 10 jaar 1 hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... 2...de afgelopen 10 jaar hebben we hard gewerkt aan het overbruggen

Nadere informatie

Aanmelding Multicenter Monitorproject Jeugd Resultaten Scoren

Aanmelding Multicenter Monitorproject Jeugd Resultaten Scoren Aanmelding Multicenter Monitorproject Jeugd Resultaten Scoren NAW gegevens Instelling: NISPA Naam + functie indiener: Prof. Dr. C.A.J. de Jong, wetenschappelijk directeur NISPA Adres + e-mail + telefoonnummer:

Nadere informatie

Behandelvisie JJC. Duidelijk en flexibel. Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus

Behandelvisie JJC. Duidelijk en flexibel. Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus Behandelvisie JJC Duidelijk en flexibel Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1 Onze pijlers 3 1.1 Missie en Visie 4 2 Onze behandelvisie 4 3 Goed beginnen: aansluiten

Nadere informatie

Wat werkt voor kinderen van ouders met psychische problemen?

Wat werkt voor kinderen van ouders met psychische problemen? Wat werkt voor kinderen van ouders met psychische problemen? Mariska Zoon Nederlands Jeugdinstituut Tijne Berg - le Clercq Infolijn t (030) 230 65 64 e infojeugd@nji.nl Mei 2014 i www.nji.nl Kinderen van

Nadere informatie

FACTSHEET KOPP/KVO. Kinderen van ouders met psychische problemen Kinderen van verslaafde ouders

FACTSHEET KOPP/KVO. Kinderen van ouders met psychische problemen Kinderen van verslaafde ouders FACTSHEET KOPP/KVO Kinderen van ouders met psychische problemen Kinderen van verslaafde ouders Deze factsheet biedt informatie aan gemeenten, zorgverzekeraars, hulpverleners en managers over een bijzondere

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8. Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8. Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie I n h o u d s o p g a v e Voorwoord

Nadere informatie

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 EM nr. 04 14 Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 Ergotherapeuten Maxime Delhez en Elise Draijer: Niet lullen maar poetsen Even voorstellen: De leden van de raad van toezicht Arthur Warmer van

Nadere informatie

Tom van Yperen. Met kennis oogsten. Monitoring en doorontwikkeling van een integrale zorg voor jeugd

Tom van Yperen. Met kennis oogsten. Monitoring en doorontwikkeling van een integrale zorg voor jeugd Tom van Yperen Met kennis oogsten Monitoring en doorontwikkeling van een integrale zorg voor jeugd Met kennis oogsten Monitoring en doorontwikkeling van integrale zorg voor jeugd Rede verkort uitgesproken

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Revalidatie Reumatologie

Revalidatie Reumatologie Jaargang 3 2013 Nr. 2 een uitgave van Reade Revalidatie Reumatologie Magazine in dit nummer: Promovendi bij Reade Spieren trainen bij slikproblemen Expertisecentrum Neurorevalidatie gericht op onderzoek

Nadere informatie

Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen. Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga

Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen. Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen www.communityparticipation-hu.nl

Nadere informatie

Met jeugdzorg de boer op

Met jeugdzorg de boer op Met jeugdzorg de boer op Verslag van een onderzoek Werkgroep ervaringsleren op de boerderij Noord-Brabant Met jeugdzorg de boer op Verslag van een onderzoek Werkgroep ervaringsleren op de boerderij Noord-Brabant

Nadere informatie

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Best bewezen zorg voor jeugd, duurzaam georganiseerd naar elk jaar beter. Voorwoord Deze notitie werd geschreven naar aanleiding van

Nadere informatie

Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Stichting Eigen Kracht Centrale Hedda van Lieshout en Marianne Goorhuis info@eigen-kracht.nl

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers...

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... Jaarplan 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... 6 3.2.1 Organogram... 7 3.3 Financiën...

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Gezond opgroeien: weten wat werkt

Gezondheidsraad. Gezond opgroeien: weten wat werkt Gezondheidsraad Gezond opgroeien: weten wat werkt Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding

Nadere informatie

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie

Doorgaande zorg na Jeugdzorg Plus

Doorgaande zorg na Jeugdzorg Plus Foto: Martine Sprangers Effectieve zorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen Doorgaande zorg na Jeugdzorg Plus Door Marjan de Lange, Coleta van Dam, Coen Dresen, Esther Geurts en Erik Knorth 8 Jongeren

Nadere informatie

EFFECTEN LOTGENOTENCONTACT PATIËNTENVERENIGINGEN. De meerwaarde van lotgenotencontact bij patiëntenverenigingen binnen het veld van de zorg

EFFECTEN LOTGENOTENCONTACT PATIËNTENVERENIGINGEN. De meerwaarde van lotgenotencontact bij patiëntenverenigingen binnen het veld van de zorg EFFECTEN LOTGENOTENCONTACT PATIËNTENVERENIGINGEN De meerwaarde van lotgenotencontact bij patiëntenverenigingen binnen het veld van de zorg 1 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde

Nadere informatie

Head up is een gestructureerde, cognitief-gedragstherapeutische cursus in groepsverband voor jongeren van 13-17 jaar met depressieve klachten.

Head up is een gestructureerde, cognitief-gedragstherapeutische cursus in groepsverband voor jongeren van 13-17 jaar met depressieve klachten. Head up is een gestructureerde, cognitief-gedragstherapeutische cursus in groepsverband voor jongeren van 13-17 jaar met depressieve klachten. Doel Het hoofddoel van Head Up is depressieve klachten bij

Nadere informatie

Richtlijn / onderbouwing. Ernstige gedragsproblemen. Richtlijnen Jeugdhulp aanbevelingen voor de praktijk. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn / onderbouwing. Ernstige gedragsproblemen. Richtlijnen Jeugdhulp aanbevelingen voor de praktijk. NVO, NVMW en NIP Richtlijn / onderbouwing Ernstige gedragsproblemen Richtlijnen Jeugdhulp aanbevelingen voor de praktijk NVO, NVMW en NIP 2014 Nederlands Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Kenniscentrum Phrenos Vijf jaar Phrenos

Jaarverslag 2014 Kenniscentrum Phrenos Vijf jaar Phrenos Jaarverslag 2014 Kenniscentrum Phrenos en Vijf jaar Phrenos INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1. MISSIE EN KERNTAKEN 4 2. ORGANISATIE 5 3. ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE 9 4. BELEIDSBEÏNVLOEDING 14 5. ONDERZOEK

Nadere informatie

Wat werkt bij jeugdigen met gedragsproblemen?

Wat werkt bij jeugdigen met gedragsproblemen? Wat werkt bij jeugdigen met gedragsproblemen? Nederlands Jeugdinstituut Mariska de Baat Infolijn t (030) 630 65 64 Mei 2011 e infojeugd@nji.nl i www.nji.nl Gedragsproblemen zijn te voorkómen door in een

Nadere informatie