TEGEMOETKOMING ZIEKTEKOSTEN VERVALT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEGEMOETKOMING ZIEKTEKOSTEN VERVALT"

Transcriptie

1 0841_Krt :31 Pagia 1 Nummer 5 2 februari 2006 Uitgave Directie Voorlichtig Miisterie va Defesie Pagia 3 Miister Kamp: Tegeslag bij ee Uruzga Pagia 4 Miister Va Ardee: Nederladse militaire essetieel voor veiligheid Pagia 5 Krijgsmachtdele oefee same op de Rotterdam Pagia 7 NMK Cross prooi voor korporaal Nicia MOGELIJK COMPENSATIE NA ONDERHANDELINGEN TEGEMOETKOMING ZIEKTEKOSTEN VERVALT DEN HAAG - De bestaade tegemoetkomig ziektekoste voor burger persoeel e bepaalde groepe postactieve burger medewerkers e militaire is per 1 jauari kome te vervalle. Evetuele maatregele ter compesatie zij oderwerp va het lopede arbeidsvoorwaardeoverleg. Vaaf jauari zij er veraderige i het ikome, zoals blijkt uit de loostrook. Dat komt oder meer door de ivoerig va de Zorgverzekerigswet. De Stichtig Ziektekosteverzekerig Krijgsmacht (SZVK) heeft (oud)defesiemedewerkers hierover ee iformatiepakket gestuurd op het huisadres. Daaraast leide ook ekele belastigmaatregele tot veraderige. De effecte op het ikome zij iet dezelfde voor de verschillede groepe (oud)defesiemedewerkers e afhakelijk va de gezissituatie. Het gaat daarbij i de eerste plaats om de belastig die wordt igehoude over de ikomesafhakelijke bijdrage va Defesie i de ziektekostepremie. Voor sommige loopt ook de bijdrage va ogeveer 1100 euro per jaar via het salaris. Lees verder op pagia 2 Medaille voor RIT ers Rekeig houde met aavalle Taliba DEN HAAG - Er moet rekeig worde gehoude met aavalle op patrouilles, op de logistieke aavoer door de lucht e over de weg, e op de bases va de ISAF-eehede. Dat beeld schetse de miisters Bot (Buiteladse Zake), Va Ardee (Otwikkeligssamewerkig) e Kamp (Defesie) i hu atwoorde op liefst 190 schriftelijke vrage vauit de Kamer. Vadaag (doderdag) debatteert de Kamer over de mogelijke uitzedig va zo 1200 militaire aar de zuid- Afghaase provicie Uruzga. Om de risico s te beperke e tot ee aavaardbaar iveau terug te brege, wordt ee groot aatal maatregele geome. Riskate acties worde allee uitgevoerd als luchtsteu is gegaradeerd. Ee selle reactiemacht zal permaet izetbaar zij e ka daarbij gebruik make va trasporthelikopters of gepatserde voertuige. Er zij extra maatregele geome voor de beveiligig va de bases. Desodaks ka iet worde uitgeslote dat bij gevechtshadelige aa Nederladse zijde slachtoffers valle, waarschuwe ze. De regerig is zich terdege bewust va de risico s, maar acht deze aavaardbaar gezie het belag va de missie. Os lad zal, idie de Kamer akkoord gaat, de NAVO de beoogde bijdrage i het zuide va Afghaista toezegge voor de duur va twee jaar, gereked vaaf het momet dat de zuidelijke provicies oder de veratwoordelijkheid va ISAF kome te valle. Dat is aar verwachtig medio dit jaar. Lees verder op pagia 2 APELDOORN - De 141 lede va het RIT, waaroder 22 defesiemedewerkers, hebbe afgelope disdag i Apeldoor de Herierigsmedaille Humaitaire Hulpverleig bij Rampe met de gesp TSUNAMI 2004 gekrege. Miister Kamp e zij collega va Bieladse Zake Remkes reikte de medailles uit aa het persoeel va het Rampe Idetificatie Team (RIT). Zij werde hiermee belood voor hu werk a de vloedgolf die eid 2004 grote Laatste Pakista-gagers teruggekeerd BAGH - De laatste militaire va het Nederladse militaire oodhospitaal zij gistere teruggekeerd uit Pakista. De directeur Militaire Gezodheidszorg, commodore-vliegerarts Albert-Ja va Leusde, otvig ze op Schiphol. De terugkeer va deze groep sloot ee periode af va ruim twee maade humaitaire medische hulpverleig. De Nederladse militaire behadelde vaaf begi ovember bija achtduized patiëte i e rod de stad Bagh. De verwodige varieerde va fracture, verwaarloosde botbreuke tot bradwode. Ook behadelde zij reguliere ziekte. Het grote aatal patiëte werd mede veroorzaakt doordat lokale ziekehuize door de aardbevig volledig verield ware. dele va oder meer Thailad e Idoesië teisterde. De defesiemedewerkers vorme de vijfde eeheid die de Herierigsmedaille, die i 1971 is igesteld, krijgt. Eerder ware dat de militaire die zij igezet i Tuesië a de watersoodramp ( ), i Soeda ( 74) tijdes de hogersood, i Zaïre ( 94) voor hulpverleig aa Rwadese vluchtelige e i Albaië ( 99, opvag vluchtelige Kosovo). Foto: Heie Keeris Het oodhospitaal werd op 10 jauari geslote. Het persoeel keerde op 17 jauari grotedeels terug aar Nederlad. De militaire die gistere arriveerde, hebbe vaaf 13 jauari de terugtrekkig va de overige NAVO-eehede uit Pakista medisch odersteud. Het oodhospitaal heeft de werkzaamhede overgedrage aa civiele hulpverleigsistaties e de plaatselijke autoriteite. Daarbij is medische apparatuur, zoals ee operatietafel, aesthesieset, twee uitrustige voor ee mobiele hulppost, medicije e verbadmiddele, geschoke aa het ziekehuis. Volgede week i de Defesiekrat ee reportage over de laatste werkzaamhede i Bagh. Protestactie Defesiepersoeel: Wij zij het zat!! Australisch bezoek DEN HAAG - Australië wil i Uruzga graag samewerke met Nederladse eehede. Dat verklaarde de Australische miister va Buiteladse Zake Alexader Dower (l) afgelope maadag, 30 jauari, a ee bezoek aa miister Kamp i het kader va de vierig va 400 jaar Nederlads-Australische betrekkige. Het is de bedoelig dat Australië ogeveer vierhoderd militaire beschikbaar stelt voor de missie. Foto: Heie Keeris DEN HAAG - De gezamelijke Defesiebode hielde vorige week vrijdag publieksvriedelijke poortacties ter odersteuig va de stroef verlopede oderhadelige over de arbeidsvoorwaarde. Aa de poorte va kazeres, vliegbases e walirichtige zij protestkaarte uitgereikt met het verzoek deze te retourere e zo aa te geve dat het Defesiepersoeel het zat is. De protestkaarte worde later deze maad aagebode aa staatssecretaris Va der Kaap. Volges de bode is het persoeel bij Defesie het beu dat er odaks ee lijst va bezuiigige, reorgaisaties e discussies over de izet va de Krijgsmacht, er bij hu werkgever, de staatssecretaris va Defesie, de wil otbreekt om goede arbeidsvoorwaarde te biede. De bode costatere dat het vertrouwe va het altijd loyale defesiepersoeel i Defesie als betrouwbare werkgever tot ee diepteput is gedaald. Volges Ed Lugthart va de AFMP/Marechausseevereigig kwame er aa de Defesiepoorte zeer positieve reacties op de kaarteactie. De mese zij het echt spuugzat, aldus Lugthart. Er zij i totaal kaarte gedrukt, waarva zo uitgedeeld. Verder zulle ze worde verspreid met de bods- e vereigigsblade. Volges Lugthart zij er imiddels, sids de acties, al ekele duizede kaarte igestuurd.

2 0841_Krt :31 Pagia 2 2 februari Pagia 2 INTERNE VACATURES DEFENSIE Voor recete vacatures kut u terecht op de itraetsite va het Istituut Keurig e Selectie (IKS), te beadere via het Defesie Itraetportaal (http: //iter.midef.l) of op iteret via Medewerkers die og gee toegag tot itraet e ook gee iteretverbidig hebbe, kue ee beroep doe op de persoeelsdiest va zij of haar oderdeel. Coördiered Beleidsmedewerker Itegrale Beveiligig, De Haag, schaal 13; Cotractmaager, De Haag, schaal 12; Jurist, Maaslad, schaal 12; Seior IV-Cosultat, Gouda, schaal 12; Projectcotroller 2X, Maaslad e Soesterberg, schaal 11; Allocatiemaager teves Kwaliteitszorgadviseur, Rijswijk, schaal 11; Seior Medewerker Vastgoed, De Haag, schaal 11; Coördiator PMC, Wasseaar, schaal 10; Productiegroepmaager, De Helder, schaal 10; Projectmaager KBW, De Helder, schaal 10; Medewerker Bureau Bedrijfsvoerigsoderzoeke, De Haag, schaal 10; System Egieer, De Helder, schaal 10; Stafmedewerker Oderwijsleeromgevig, De Helder, schaal 10; Seior Operatioeel Ikoper, Maaslad, schaal 9; Productspecialist DIV, De Haag, schaal 9; Productspecialist DIV, De Haag, schaal 9; Hoofdassistet Pritkaarte, De Helder, schaal 7; Fiacieel Aalist, De Helder, schaal 7; 2e Verwerver, De Haag, schaal 7; Fiacieel Medewerker, De Helder, schaal 6; Chef Beveiligigsbeambte, West- e Midde Brabat, schaal 6; Admiistratief Me-dewerker, Soesterberg, schaal 6; Medewerker Fiaciële Admiistratie, Noordwijk, op termij De Haag, schaal 6; Techisch Cotroleur, Breda, schaal 6; 2e Medewerker Waaremigssysteme, De Helder, schaal 5; 1e Techicus NDO, De Helder, schaal 5; Admiistratief Medewerker ressort IAOG, De Haag, schaal 5; Medewerker SBK, Apeldoor, schaal 5; Medewerker Logistiek / Documetatie SVBDD, Ede, schaal 4; Admiistratief Beheerder, Schaarsberge, schaal 4; Beheerder AS 32, Nieuw Millige, schaal 4; Beheerder AS 32, t Harde, schaal 4; 1e Medewerker Reddigse Overlevigsmiddele, De Helder, schaal 4; Caterigmedewerker B 6X, Soesterberg, schaal 3; Medewerker Disce, Breda, schaal 3 KANSRIJK Vrijblijved oriëtere op ee baa buite Defesie? Doe da eerst de loopbaasca SBK Defesie! Dus jij weet risico s goed i te schatte? De Diest Koiklijke e Diplomatieke Beveiligig (DKDB) zoekt ook voor 2005 persoosbeveiligers. Ke jij het evewicht tusse veiligheid e privacy? Kijk voor de eise op de websites va Kasrijk. Actuele vacatures Kasrijk Kijk voor ee actueel overzicht e voorwaarde op de websites va Kasrijk. Veiligheidssituatie Uruzga is verslechterd Vervolg va pagia 1 DEN HAAG - De veiligheidssituatie i Uruzga is de afgelope maade verslechterd. Het aatal icidete is toegeome. Bovedie worde de activiteite va de zogeoemde Opposig Militat Forces (OMF) techisch e tactisch beter uitgevoerd e goed gecoördieerd, stelle de miisters Va Ardee, Kamp e Bot i hu brief aa de Kamer. Bode bezoeke militaire i Afghaista De groep vertegewoordigers va de vakcetrales op het vliegveld va Kodoez. KMar houdt verdachte aa DEN HELDER - De Koiklijke Marechaussee heeft drie persoe - 18, 20 e 23 jaar oud - aagehoude op verdekig va bezit e smokkel va ee aatal kilo s cocaïe dat is aagetroffe op het Nederladse mariefregat Hr.Ms. Tjerk Hiddes. Op de Tjerk Hiddes werd op 7 december 2005 ee hoeveelheid verdovede middele gevode. Het fregat arriveerde op 19 december 2005 i de mariehave i De Helder. Daarvoor patrouilleerde het schip vier maade i het Caribisch gebied i het kader va drugsbestrijdig. Het strafrechtelijk oderzoek va de Koiklijke Marechaussee wordt voortgezet. Nieuwe aahoudige worde iet uitgeslote. KABOEL - Vier vertegewoordigers va de vakcetrales voor Defesie hebbe va 25 jauari tot e met gistere Nederladse troepe i Afghaista bezocht. Ze dede dit op uitodigig va Be Völkers, directeur Hoofd Directie Persoeel. Het door weersomstadighede opgerekte bezoek, i eerste istatie geplad voor drie dage, was bedoeld de bode beter izicht te verschaffe i de werk- e leefomstadighede va Nederladse militaire i Kaboel, Kadahar e Pol-e-Khomri. Völkers, Wim va de Burg (AFMP/FNV), Ja Debie (VBM/NOV), Leo va de Hulst (ACOM) e Has Couzy (FVNO) begoe hu werkbezoek op Kabul Iteratioal Airport waar 150 Nederladse militaire zij uitgezode voor de Iteratioal Security Assistace Force. Dit zij het F-16-detachemet (Volkel), het C130 Hercules-detachemet (Eidhove) e het Natioal Support Elemet (NSE) met persoeel va alle vier de krijgsmachtdele. Fuchs symbolisch overgedrage KASSEL - Staatssecretaris Va der Kaap heeft symbolisch het laatste NBC-verkeigsvoertuig Fuchs i otvagst geome. Hij deed dit vorige week woesdag bij de firma Rheimetall Ladsysteme i het Duitse Kassel, waar de fabrikat hem ee cotactsleutel overhadigde. Op zij beurt droeg Va der Kaap deze sleutel over aa de Geie, gebruiker va het voertuig. Alle zes de NBC-verkeigsvoertuige stroomde i de loop va vorig jaar reeds bie bij de 101 NBC (Nucleair, Biologisch e Chemisch) Verdedigigscompagie i Wachtmeester 1 Fred De Koff, opvolged pelotoscommadat, eemt de symbolische cotactsleutel over va staatssecretaris Cees va der Kaap. Wezep. De Fuchs ka i ee vroegtijdig stadium de aawezigheid va ucleaire, biologische e chemische middele detectere. Zo is het mogelijk tijdig de juiste tegemaatregele te treffe ter beschermig va de militaire. Vooral bij vredesoperaties kue uitgezode eehede te make krijge met de izet va deze strijdmiddele. Het verkeigsvoertuig is ook bruikbaar i Nederlad bijvoorbeeld bij icidete met civiele istallaties. De Fuchs is ook i gebruik bij de krijgsmacht va Duitslad, het Vereigd Koikrijk e de Vereigde State. Het gevaar i de provicie wordt veroorzaakt door ee combiatie va het optrede va militate facties e machtsmisbruik door regioale e plaatselijke overhede, spaige tusse diverse stamme e clas e crimiele activiteite. Het grotere aatal geweldsicidete is ook het gevolg va het itesievere optrede va de huidige Afghaase veiligheidsorgaisaties, gesteud door coalitietroepe va de operatie Edurig Freedom. Het gevaar i Afghaista wordt gevormd door strijders uit de Taliba, Al Qa ida e Hezb-i Islami. I Uruzga is vooral de Taliba va belag. De harde ker va de Taliba i die provicie wordt geschat op 300 tot 350 ma, stelle de miisters. Buite deze harde ker is er ee grotere groep die, om uiteelopede redee, steu verleet aa de Taliba. De steu i Uruzga voor de aawezigheid va buiteladse militaire is op dit ogeblik beperkt. Ook de komst va ee Nederlads PRT stuit waarschijlijk op scepsis oder de bevolkig. Voor het verwerve va de sympathie bij de bevolkig is het Op Kadahar Airport bezocht het gezelschap de Nederladse Special Forces Task Group, die deel uitmaakt va de door de Vereigde State geleide Operatio Edurig Freedom (OEF). De 240-koppige Nederladse eeheid wordt gevormd door ee Chiook helikopterdetachemet va het op Soesterberg gestatioeerde 298-Squadro, ee eeheid va het Korps Commadotroepe e het Joit Support Detachemet. s Avods volgde ee verhit vragevuur dat werd afgeslote i The Dutch Corer. Pol-e-Khomri was de derde bezoeklocatie. Hier zitte 180 Nederladers, vooramelijk mariiers, te behoeve va het Nederladse Proviciale Recostructie Team (PRT). Ook hier bood de avod de mogelijkheid om va gedachte te wissele over zake als pesioesleeftijd, het flexibele leeftijdsotslag e het gederbeleid. De vakbodsvertegewoordigers vode het bezoek zeer verheldered. Ze krege veel verzoeke e suggesties vaaf de werkvloer mee om zich de komede tijd sterk voor te make. Ziektekoste Vervolg va pagia 1 DEN HAAG - De SZVK-premie voor actief dieede militaire is sids de ivoerig va de Zorgverzekerigswet gedaald. Deze premie was overiges i de maade ovember e december 2005 tijdelijk verlaagd. Voor ee juiste vergelijkig ka beter de salarisstrook va oktober 2005 worde gebruikt. Adere maatregele door het ieuwe zorgstelsel lope buite het salaris om, zoals de evetuele zorgtoeslag e de afschaffig va het gebruikersdeel oroerede zaakbelastig. Daaraast ka het zij dat ee verzekerde de ziektekostepremie rechtstreeks aa de verzekeraar betaalt. De resultate daarva kome da ook iet terug op de loostrook. Als ee ieuw arbeidsvoorwaardeakkoord voor de sector Defesie is afgeslote, otstaat ee vollediger beeld over de ikomeseffecte. Verder hebbe de gewijzigde premies voor burgermedewerkers bij Defesie voor het Algemee Burgerlijke Pesioefods (ABP) ook effect op het ikome. De opbouwpremie voor de Flexibele Pesioe Uitkerig (FPU) is vervalle, et als de evetuele premies voor FPU-extra e FPU-verhoogd. Voortaa wordt het zogeaamde ABPkeuzepesioe opgebouwd over ee groter deel va het ikome. Het pesioefods heeft hierover adere iformatie gegeve. Voor militaire blijft het eidloostelsel va kracht. Meer ifo: Itraet Defesie: Bestuursstaf / Hoofddirectie Persoeel (HDP). v v w v Commadat bevorderd DEN HAAG - De commadat Commado DiesteCetra (CDC) Paul de la Chambre is bij Koiklijk Besluit bevorderd aar burgersalarisschaal 18. Dit is va toepassig met terugwerkede kracht vaaf de reorgaisatie va de staf CDC. De la Chambre geeft sids september 2002 leidig aa het CDC. Het commado budelt dertig gespecialiseerde defesiebedrijve/diestecetra op het gebied va trasport, gezodheidszorg, iformatievoorzieig, ICT, persoele dieste, caterig e vastgoed. Daaraast verzorgt CDC beheersmatige take voor oder meer de Nederladse Defesie Academie. Bij CDC werke circa egeduized burgers e militaire. CDC biedt odersteuede dieste aa de Operatioele Commado s, de Defesie Materieel Orgaisatie e de Bestuursstaf. Schieticidet Afghaista DEN HAAG - Ee Nederladse patrouille behorede bij het Special Forces Detachemet i Zuid-Afghaista is i het weekeide va 21 e 22 jauari bij vijadelijke activiteite betrokke geweest bij ee vuurgevecht. Bij dit vuurgevecht tusse de patrouille e de izittede va ee verdacht voertuig viel ee dode e raakte twee persoe gewod. Aa Nederladse zijde viele gee slachtoffers. De gewode zij opgeome i ee hospitaal i Kadahar. Het verdachte voertuig reed bij het ivalle va de duisteris i op de patrouille. De patrouille probeerde het voertuig te waarschuwe met lichtsigale e lichtkogels. Het voertuig reageerde iet op deze waarschuwige waarop de patrouille waarschuwigsschote loste. Daarop wijzigde het voertuig va richtig e werd vauit de auto met automatische wapes gericht op de patrouille gevuurd. Door de patrouille is daarop gericht teruggeschote e het voertuig tot stoppe gedwoge.i het voertuig werd ee grote hoeveelheid wapes, muitie e drugs aagetroffe. Deze cotrabade wordt aa de Afghaase autoriteite overgedrage. De Tweede Kamer der State-Geeraal wordt op korte termij vertrouwelijk geïformeerd over de recete gebeurteisse i Kadahar.

3 0841_Krt :31 Pagia 3 2 februari Pagia 3 - et g - t t- daarom va belag ee duidelijke, positieve boodschap over te brege e projecte te begie die op korte termij zichtbare e blijvede resultate oplevere. De Nederladse troepesterkte is toereiked om twee bases i het zuidelijk deel va Uruzga te bezette e de missie rodom deze locaties uit te voere. Deze troepesterkte omvat ook reserves i Uruzga die de Nederladse taakgroep ka izette i samehag met Nederladse Apache-helikopters e F-16 s. I gevalle dat de voortgag va de Afghaase of iteratioale wederopbouwactiviteite of de bewegigsvrijheid va ISAF e Afghaase veiligheidsistaties wordt gefrustreerd door OMF, kue offesieve veiligheidsoperaties worde uitgevoerd. Dit ka ook idie op basis va ilichtige ee bedreigede cocetratie va OMF wordt gecostateerd. Bij deze aavalsacties ka worde gedacht aa de izet va grodtroepe of luchtsteu. Als uit ilichtige blijkt dat de OMF op ee plaats samekome om ee aaslag voor te bereide, ka worde beslote ee offesieve actie uit te voere. Naar verwachtig hebbe de offesieve acties ee tijdelijk e plaatselijk karakter e kue de (weder)opbouwactiviteite elders doorgaa. Tieduized militaire i het zuide DEN HAAG - De omvag va de troepemacht die ter beschikkig staat va ISAF i de zuidelijke provicies zal oplope tot ogeveer tieduized militaire. Naast Nederlad levert het Vereigd Koikrijk ee Provicial Recostructio Team (PRT) e maoeuvre-eehede i de provicie Helmad. I totaal gaat het daarbij om ogeveer 3300 militaire. Het VK werkt i Helmad same met Deemarke e Estlad, die respectievelijk ogeveer 280 e 120 militaire levere. Het Caadese detachemet is voor ee deel reeds aawezig i Kadahar e bestaat uiteidelijk uit ogeveer tweeduized militaire voor odermeer ee PRT e maoeuvre-eehede. De Vereigde State blijve aawezig oder ISAF met odermeer ee PRT e ee maoeuvre-eeheid i de provicie Zabul, met i totaal ogeveer twaalfhoderd militaire. Daaraast levere de Vereigde State ee belagrijk deel va het persoeel voor het vliegveld va Kadahar. Roemeië draagt bij met ee maoeuvre-eeheid i Zabul e bewakigspersoeel voor het vliegveld i Kadahar, i totaal ogeveer 630 militaire. Daaraast is Nederlad i gesprek met ee solide, militair relevate parter over het levere va ee bijdrage i de provicie Uruzga. Deze parter overweegt ruim tweehoderd militaire te levere. MINISTER KAMP OVER MISSIE IN URUZGAN: TEGENSLAG VOOR NAVO ALS NEDERLAND ZOU AFHAKEN DEN HAAG - Nederlad ka atuurlijk ee zegge tege ee uitzedig i Uruzga. Bij voorbeeld als wij vide dat de missie daar te weiig resultaat op ka levere of de risico s te groot zij, maar ik be tot de coclusie gekome dat we ja moete zegge. De NAVO heeft echter ee taak op zich geome i Afghaista e wij moete als lidstaat helpe die taak uit te voere. Nu de NAVO heeft vastgesteld dat het tijd is om de ISAF-missie aar De aaleidig dat Nederladse militaire i Afghaista werke, is volges miister Kamp de aaval va Al Qaida op de VS i Met als gevolg 2800 dode e 6300 gewode. Als reactie daarop is operatie Edurig Freedom gestart e als bodgeoot va de Vereigde State doet Nederlad daaraa mee, aldus miister Kamp. We zij solidair met de VS. Daaraast is os eige belag ermee gemoeid. De terreur va Al Qaida is immers iet allee tege de VS gericht, maar ook tege Europa. Dat hebbe de aaslage i Madrid e Lode wel aagetood. Daar komt bij dat de mese i Afghaista, ee va de armste e elledigste lade ter wereld, u rekee op verbeterige. Het Talibaregime werd verdreve e de Vereigde Naties wille dat het lad weer wordt opgebouwd. De NAVO-lade, waaroder Nederlad, make dat mogelijk e moete de klus u afmake. De bewidsma is zich erva bewust dat Nederlad al ee grote ispaig levert i het Aziatische lad. We hebbe persoeel geleverd voor het hoofdkwartier va ISAF, er de leidig over gehad e gevechtshelikopters e gevechtsvliegtuige geleverd. We bemese het PRT i Baghla e oze mariiers beveiligde i Noord-Afghaista de parlemetsverkiezige. Oze Special Forces (SF) zij actief i Kadahar. Wij gaa deze activiteite afrode e i plaats daarva os cocetrere op Uruzga. Niet iedere NAVO-lidstaat is daar toe i staat. Nederlad met zij professioele, modere e expeditioaire krijgsmacht wel. Nederlad levert als middelgroot lad i de visie va miister Kamp ee redelijk aadeel aa de NAVO-operaties i Afghaista. Behalve de VS levere ook het VK, Duitslad, Caada, Spaje, Italië e Frakrijk belagrijke bijdrage. E over twee jaar zulle adere NAVO-lade Uruzga va os overeme. Als er groe licht komt voor deze missie gaa we verder met de voorbereidige, gericht op echte izet vaaf 1 juli. Welke eehede worde aageweze, is ee zaak va geeraal Berlij. GEPAST GEWELD De komst va de Nederladse militaire moete uiteidelijk de civiele autoriteite i staat stelle de reguliere overheidstake aar behore uit te voere. De overheid moet gaa werke aa ee beter leve voor de iwoers va het lad. Dat ka allee als er ee solide basis is va vrede e veiligheid. Da pas ka lagzaam aa de spiraal omhoog begie. E gaat het beter i Uruzga, da gaat het beter i het hele lad. Of het ee eer is voor de Nederladse militaire ee voor ee dergelijke moeilijke missie gevraagd te worde? Ach, de Nederladse krijgsmacht is ee professioele orgaisatie waarva de kwaliteite Zuid-Afghaista uit te breide, moet Nederlad hele goede argumete hebbe om daar iet aa te wille bijdrage. Miister Kamp waakt ervoor de discussie rod de Nederladse deelame aa de missie i de Afghaase provicie Uruzga oder druk te zette. Het gaat om ee zakelijke afwegig. Ik ga gee grote woorde gebruike als oze positie bie de NAVO wordt aagetast, wat dat staat ee zuivere besluitvormig i de weg. Miister Kamp: Wij passe terughouded e beheerst geweld toe bie de istructies die daarvoor gelde. Allee als het odig is TEKST: BERT VAN ELK - FOTO S: HENNIE KEERIS beked zij bij de NAVO, de EU e de VN. We zij bij elke crisisbeheersigsoperatie ee gevraagde partij e make oze eige keuzes. De Nederladse werkwijze tijdes vredesmissies roept ite0ratioaal bewoderig op. Wij passe terughouded e beheerst geweld toe bie de istructies die daarvoor gelde. Allee als het odig is, aldus miister Kamp. Vaak ka je met weiig geweld eveveel of zelfs meer bereike als met veel geweld. Toepassig va geweld wordt beoordeeld door oze commadate i het veld e hagt af va de aard va de operatie e de actuele omstadighede. Nederladse militaire hebbe zich beweze, waaroder recet i Irak e Afghaista. Ook de moeilijke taak i Uruzga kue zij aa. Kamp was zeer terughouded te opzichte va het verzoek va het parlemet om de rapporte va de Militaire Ilichtige- e Veiligheidsdieste (MIVD) over Uruzga te verstrekke. Ze zij voor ee bewidspersoo geschreve, legt hij uit. De diest haalt i zo vertrouwelijk rapport alles uit de kast om ee bewidspersoo i staat te stelle gefudeerd ee besluit te eme. Stukke voor de Kamer hebbe ee ader ka- Nederlad is ee trouw lid va de NAVO, maar heeft het recht e de plicht ee eige afwegig va de argumete te make. Het zou ee grote tegeslag zij voor de NAVO als Nederlad zou afhake, maar ik ga het gee ooverkomelijk probleem oeme. Wij hebbe behoefte aa ee goed besluit a ee zorgvuldige afwegig e wat mij betreft is dat ee besluit om gedurede twee jaar oze bijdrage i Uruzga te levere. rakter. I de tweede plaats staat i de MIVD-rapporte iformatie die afkomstig is va buiteladse zusterdieste. De iformatiestrome vauit die dieste moete ope blijve. Ik wil iet het risico lope dat we i de toekomst gee of mider iformatie krijge omdat me vreest dat wij iet geheim kue houde wat geheim moet blijve. E mider iformatie ka weer betekee mider veiligheid voor oze eige troepe. ZEKERHEDEN Volges de bewidsma moet ee evetueel ja va de Kamer los worde gezie va wat er i het verlede is gebeurd. We zij al lag over het drama va Srebreica hee. Srebreica heeft os hele idrigede lesse geleerd, maar sidsdie heeft Nederlad alweer aa tietalle iteratioale missies meegedaa. E er zij steeds door regerig e parlemet zorgvuldige afwegige gemaakt e zuivere beslissige geome. Er bestaat i Uruzga iet het risico va ee militaire ederlaag: we hebbe grote militaire kracht e kue voor oszelf zorge. E als het odig is: we werke i Zuid-Afghaista i éé verbad same met de Britte e de Caadeze. We helpe elkaar. Mochte er og meer troepe odig zij - wat ik overiges iet verwacht - da levert de NAVO die. Bovedie zij er ook og de Amerikaase eehede waarop we ee beroep kue doe. Er zij grote zekerhede igebouwd. Overiges, ook zoder het risico va ee militaire ederlaag blijft het ee moeilijke e gevaarlijke operatie. Het gesteggel i de Kamer over procedures va de afgelope periode vid Kamp iet verveled, maar juist logisch. Nederladse militaire lope risico s e zij die daar veratwoordelijk voor zij moete zich grodig i de materie verdiepe. Daar is de Kamer mee bezig. Wat ik wel raar vod, is dat regerigspartij D66 al ee zei voordat het kabiet ee beslissig had geome e dat met de oderliggede argumetatie aar buite bracht. Bovedie is het zo dat i de Tweede Kamer besluitvormig over missies i Afghaista of verlegig daarva al vijftie keer mede door D66 werd gesteud. Kamp draagt, als het gaat om over de izet va militaire, ee zware veratwoordelijkheid e het is iet odekbaar dat Nederladse militaire gewod rake of seuvele. Ik heb me dat voortdured gerealiseerd toe ik mij politieke afwegig maakt. De risico s zij groot, maar het belag om terroristische aaslage te voorkome is dat ook. Net als het belag va 30 miljoe Afghae bij vrede e veiligheid i hu regio, al zo lag geplaagd door oorloge e burgeroorloge. Allee militaire zoals die va os kue doe wat u i Afghaista gedaa moet worde.

4 0841_Krt :32 Pagia 4 2 februari Pagia 4 MINISTER VAN ARDENNE (ONTWIKKELINGSSAMENWERKING): Izet Nederladse militaire essetieel voor veiligheid i Afghaista DEN HAAG - De wederopbouw i Afghaista krijgt gee kas als er iet voor veiligheid wordt gezorgd. Naast otwikkeligssamewerkig is het zede va militaire aar de provicie Uruzga ee voorwaarde voor democratische e ecoomische otwikkelig. Dat er Nederladse eehede moete gaa, staat oomstotelijk vast voor de miister voor Otwikkeligssamewerkig, Ages va Ardee. De Nederladse militaire hebbe de atuurlijke houdig om mae, vrouwe e kidere recht i de oge te kijke e met respect met de bevolkig om te gaa. Daar ligt oze kracht e die zal hard odig zij, wille wij dit armste lad ter wereld met de elledigste omstadighede uit het dal hale. TEKST: EVERT BROUWER FOTO: HENNIE KEERIS Het is iet de eerste keer dat miister Va Ardee haar betoog houdt. Net terug va ee reis aar Keia, i het gezelschap va collega Verdok (Vreemdeligezake), wachtte al ee optrede i de actualiteiterubriek NOVA, ee iterview bij het ANP e ee discussie met Bert va Sloote i het Radio 1 Jouraal, afgelope zodag. Daara am zij deel aa de Lodecoferetie over de toekomst va Afghaista. Het oderstreept het grote belag dat deze miister aa de missie aar de zuidelijke provicies va Afghaista hecht. Ook adere regio s worde iet vergete, beadrukt ze. Ee aatal fracties i de Kamer hamert er op dat we meer aar Afrika moete kijke. We hoeve daar echter gee grote groepe militaire aartoe te zede, wat daarvoor zorgt de Uie va Afrikaase lade zelf. Wel kue we hulp biede met specialistische keis e materieel; kijk aar wat geeraal-majoor der mariiers Patrick Camaert i de Democratische Republiek Cogo doet. Met de ruim hoderd miljoe euro die de afgelope twee jaar via Otwikkeligssamewerkig i Afghaista zij geïvesteerd, bewijst Va Ardee de sterke betrokkeheid va Nederlad bij de wederopbouw va het lad. Het heeft succes. Eerst i Kaboel e u rod de Provicial Recostructio Teams (PRT s) wordt er wat opgebouwd, eem dat va mij aa. Ik vid het goed ieuws dat ee Nederlads bedrijf u ee saffraaplatage gaat begie i het lad. Dat beteket ee stimulas voor de regio, vertelt de bewidsvrouw. Ze heeft vorig jaar februari i Kaboel met presidet Karzaï ee overeekomst geslote, waarmee Nederladse ivesteerders steu krijge uit het Nederladse Project Samewerkig Opkomede Markte (PSOM). Via het PRT i Bagla is al ee suiker- e ee melkfabriek opgestart. Hier moge we als Nederlad best trots op zij. Ook de terugkeer va 3,5 miljoe vluchtelige e ee miljoe otheemde bevestigt de idruk va Va Ardee dat Afghaista op de goede weg is. De ivesterige zij echter weggegooid geld als er iet voor veiligheid wordt gezorgd i alle provicies, zo stelt ze. E daar hebbe we militaire voor odig. Wat dat betreft kee we ee uitstekede samewerkig tusse Otwikkeligssamewerkig, Buiteladse Zake e Defesie. Dat is i dit kabiet vaaf dag-éé igezet door de miisters Kamp, De Hoop Scheffer e later Bot e mij. Iteratioaal is dat uiek. De meeste collega s voor Otwikkeligssamewerkig zie de bad met Defesie totaal iet zitte, omdat er vrees bestaat dat ee deel va het budget aar de militaire zal strome. Wij bewijze dat het aders ka. Het liefst zou Va Ardee, ooit woordvoerder Defesie voor het CDA i de Tweede Kamer e dus zeker iet obeked met de krijgsmacht, ook otwikkeligsgeld bestede aa de opbouw va ee democratisch gecotroleerd leger. Ik heb dat bie de OESO (Orgaisatie voor Ecoomische Samewerkig e Otwikkelig) regelmatig aagekaart, maar be er u eve mee gestopt. Blijkbaar is de wereld daar og iet rijp voor, maar voor mij is het zoeklaar dat Otwikkeligssamewerkig e Defesie iet meer zoder elkaar kue. Hoe had Nederlad aders zo sel kue reagere op de aardbevig i Miister Ages va Ardee, hier op bezoek i Duitslad: De ivesterige i Afghaista zij weggegooid geld als er iet voor veiligheid wordt gezorgd i alle provicies Pakista met trasport va hulpgoedere e ee militair veldhospitaal? DAK De ervarige va de laatste jare i de bradhaarde op de wereld hebbe geleerd dat ee gestructureerde opbouw, zoals u i Afghaista wordt beoogd, het beste resultaat oplevert. Idie de Kamer (vadaag, 2 februari) e het Kabiet (morge) defiitief besluite Nederladse militaire uit te zede, begie we metee met ee ivetarisatie va wat er odig is voor de civiele opbouw va het gebied. Daara worde de PRT s otplooid, die de veiligheid e stabiliteit moete versterke, die goodwill bij de bevolkig gaa kweke. Ee reparatie va ee dak, het aalegge va ee weg of waterput, alles helpt. Otwikkeligssamewerkig heeft voor het eerst daarvoor ee groot bedrag va euro beschikbaar. Na die fase is het zaak het plaatselijk bestuur te versterke e de politie te traie. Dat laatste is overiges gee siecure: je hebt immers te make met aalfabete, dus lere uit ee boek is er iet bij. Je zult alles i gesprekke duidelijk moete make. Hiera komt de fase va opbouw va gezodheidszorg e oderwijs, de ladbouw, schoo water e ifrastructuur. Hiervoor is 5 tot 10 miljoe euro beschikbaar. Hoe lag de operatie gaat dure i Zuid- Afghaista, ka Va Ardee og iet ischatte. De NAVO heeft zich voor vijf jaar gecommitteerd, Nederlad wil voorlopig twee jaar lag ee militaire bijdrage levere. Het wordt ee kwestie va lage adem, waarbij de tegestaders va de iteratioele ispaig alles i het werk zulle stelle om de zaak te otregele. Daarmee zulle ook de bestaade PRT s rekeig moete houde. Zolag de armoede blijft voortbestaa, gaa de coflicte daar door. Het terrorisme moet met wortel e tak worde uitgeroeid. Joge Afghae diee ee perspectief te hebbe, aders verzeile ze i de crimialiteit. Het is vooral ee kwestie va doorzette. De stabiliteit aa de uiterste gres va Europ is i het gedig. Je kut de Taliba beter i Afghaista bestrijde da op Nederladse bodem. Oze veiligheid hagt af va de veiligheid e stabiliteit daar. Ik be blij dat we daarvoor zo goed getraid e gemotiveerd leger hebbe. DEN HELDER - Behoedzaam maoeuvreert korporaal 1 Frak Potgieter zij Bradstof Trasport Middel (BTM) vaaf steiger 21 op het Helderse Nieuwe Haveterrei over de side ramp i de buik va Hr.Ms Rotterdam. Het kost Potgieter iet meer da vijf miute. So far so good. Maar de ogeveer veertie meter lage trekker/opleggercombiatie moet ook weer va het Ladig Platform Dock af. Dat is ee heel ader verhaal, zo bleek afgelope maad. TEKST: MONIQUE VAN RIJEN-BOS FOTO S: RUUD MOL - AVDD Potgieter kruipt met de BTM achteruit lags ee paal, houdt voldoede rekeig met de uitslag va de trailer e zet hem vervolges i ee hoek va egetig grade. De liker achteruitkijkspiegel schampt bija de wad. Kwartiermeester Deis Moerlad gidst, maar toch is Potgieter mistes ee half uur bezig. Hij gig er op, dus ka hij er ook weer af, zegt de chauffeur. Eigelijk zou dit toch bie ee kwartier moete lukke. Al dat gehaes blijkt uiteidelijk ruim drie keer zo lag te dure. De moeite die tijd drastisch i te korte ka Potgieter zich bespare. De BTM, daar moete we og wat op verzie voor we hem meeeme voor ee joit izet, oordeelt beladigsofficier, kapitei der mariiers Peter de Vreg. Ee grote amfibisch expeditioaire oefeig waari alle kleure va de krijgsmacht gezamelijk operere, is amelijk de aaleidig ees te bekijke of hetgee mee moet ook i het schip past. De BTM zou overiges wel ee hadig hebbedig zij. Aa die bewuste oefeig doe, als het ee beetje meezit, aar verwachtig amelijk ook ee stuk of vijftie gevechtstaks mee e die luste De zestig to wegede Leopard II A6 past m EEN KWESTIE VAN PASS Joit De Vreg (l): De deelemers voor de eerstkomede joit oefeig moete iet te lag wachte met het idiee va hu wese. ee flike slok. Zo bradstofvoertuig, met ee volume va ruim liter, ka heel wat dorst lesse. Voorwaarde is wel dat-ie ook op tactische wijze, via ee Ladig Craft Utility (LCU), va boord af ka. Te slotte weet je maar ooit of er bij het otschepe ee afmeersteiger beschikbaar is. Bij ee pogig het voertuig op ee LCU te rijde, stuit Potgieter wederom op ee probleem. Dit keer blijkt dat de BTM met zij kot vastloopt waeer deze de kik tusse laadvloer e laadklep eemt. Daarmee is het pla de oplegger mee te eme defiitief va de baa. Ee YPR 765 patserrups, ee YPR patserrups Bergig, ee verbidigswage met zedmast, twee wissellaadsysteme e ee bradstofdistributiemiddel (BDM) worde daara zoder probleme via de side ramp aa boord geome. Ook de verplaatsig per LCU levert weiig hoofdbrekes op. Dit grootformaat ladigsvaartuig blijkt met gemak ook ee zestig to wegede Leopard II A6 te kue overzette. Om daar zeker va te zij, werd dat og eve uitgeprobeerd. Maar ja, zoder bradstof heb je iet veel aa die loeizware patsers. Wat u? CO S pe kla pla Tr E m de stu O laa ga e zie sch sch ru Vr de m ba ze we ko pla vic pr ku i he Al

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Bestratigsmachie verwerkt tot 1.100 to materiaal per uur Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers 184 JUNI 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Idumatio.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers Eerste editie va ieuwe vakbeurs i Kortrijk Xpo metee voltreffer. Driemaadelijks tijdschrift

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie