TEGEMOETKOMING ZIEKTEKOSTEN VERVALT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEGEMOETKOMING ZIEKTEKOSTEN VERVALT"

Transcriptie

1 0841_Krt :31 Pagia 1 Nummer 5 2 februari 2006 Uitgave Directie Voorlichtig Miisterie va Defesie Pagia 3 Miister Kamp: Tegeslag bij ee Uruzga Pagia 4 Miister Va Ardee: Nederladse militaire essetieel voor veiligheid Pagia 5 Krijgsmachtdele oefee same op de Rotterdam Pagia 7 NMK Cross prooi voor korporaal Nicia MOGELIJK COMPENSATIE NA ONDERHANDELINGEN TEGEMOETKOMING ZIEKTEKOSTEN VERVALT DEN HAAG - De bestaade tegemoetkomig ziektekoste voor burger persoeel e bepaalde groepe postactieve burger medewerkers e militaire is per 1 jauari kome te vervalle. Evetuele maatregele ter compesatie zij oderwerp va het lopede arbeidsvoorwaardeoverleg. Vaaf jauari zij er veraderige i het ikome, zoals blijkt uit de loostrook. Dat komt oder meer door de ivoerig va de Zorgverzekerigswet. De Stichtig Ziektekosteverzekerig Krijgsmacht (SZVK) heeft (oud)defesiemedewerkers hierover ee iformatiepakket gestuurd op het huisadres. Daaraast leide ook ekele belastigmaatregele tot veraderige. De effecte op het ikome zij iet dezelfde voor de verschillede groepe (oud)defesiemedewerkers e afhakelijk va de gezissituatie. Het gaat daarbij i de eerste plaats om de belastig die wordt igehoude over de ikomesafhakelijke bijdrage va Defesie i de ziektekostepremie. Voor sommige loopt ook de bijdrage va ogeveer 1100 euro per jaar via het salaris. Lees verder op pagia 2 Medaille voor RIT ers Rekeig houde met aavalle Taliba DEN HAAG - Er moet rekeig worde gehoude met aavalle op patrouilles, op de logistieke aavoer door de lucht e over de weg, e op de bases va de ISAF-eehede. Dat beeld schetse de miisters Bot (Buiteladse Zake), Va Ardee (Otwikkeligssamewerkig) e Kamp (Defesie) i hu atwoorde op liefst 190 schriftelijke vrage vauit de Kamer. Vadaag (doderdag) debatteert de Kamer over de mogelijke uitzedig va zo 1200 militaire aar de zuid- Afghaase provicie Uruzga. Om de risico s te beperke e tot ee aavaardbaar iveau terug te brege, wordt ee groot aatal maatregele geome. Riskate acties worde allee uitgevoerd als luchtsteu is gegaradeerd. Ee selle reactiemacht zal permaet izetbaar zij e ka daarbij gebruik make va trasporthelikopters of gepatserde voertuige. Er zij extra maatregele geome voor de beveiligig va de bases. Desodaks ka iet worde uitgeslote dat bij gevechtshadelige aa Nederladse zijde slachtoffers valle, waarschuwe ze. De regerig is zich terdege bewust va de risico s, maar acht deze aavaardbaar gezie het belag va de missie. Os lad zal, idie de Kamer akkoord gaat, de NAVO de beoogde bijdrage i het zuide va Afghaista toezegge voor de duur va twee jaar, gereked vaaf het momet dat de zuidelijke provicies oder de veratwoordelijkheid va ISAF kome te valle. Dat is aar verwachtig medio dit jaar. Lees verder op pagia 2 APELDOORN - De 141 lede va het RIT, waaroder 22 defesiemedewerkers, hebbe afgelope disdag i Apeldoor de Herierigsmedaille Humaitaire Hulpverleig bij Rampe met de gesp TSUNAMI 2004 gekrege. Miister Kamp e zij collega va Bieladse Zake Remkes reikte de medailles uit aa het persoeel va het Rampe Idetificatie Team (RIT). Zij werde hiermee belood voor hu werk a de vloedgolf die eid 2004 grote Laatste Pakista-gagers teruggekeerd BAGH - De laatste militaire va het Nederladse militaire oodhospitaal zij gistere teruggekeerd uit Pakista. De directeur Militaire Gezodheidszorg, commodore-vliegerarts Albert-Ja va Leusde, otvig ze op Schiphol. De terugkeer va deze groep sloot ee periode af va ruim twee maade humaitaire medische hulpverleig. De Nederladse militaire behadelde vaaf begi ovember bija achtduized patiëte i e rod de stad Bagh. De verwodige varieerde va fracture, verwaarloosde botbreuke tot bradwode. Ook behadelde zij reguliere ziekte. Het grote aatal patiëte werd mede veroorzaakt doordat lokale ziekehuize door de aardbevig volledig verield ware. dele va oder meer Thailad e Idoesië teisterde. De defesiemedewerkers vorme de vijfde eeheid die de Herierigsmedaille, die i 1971 is igesteld, krijgt. Eerder ware dat de militaire die zij igezet i Tuesië a de watersoodramp ( ), i Soeda ( 74) tijdes de hogersood, i Zaïre ( 94) voor hulpverleig aa Rwadese vluchtelige e i Albaië ( 99, opvag vluchtelige Kosovo). Foto: Heie Keeris Het oodhospitaal werd op 10 jauari geslote. Het persoeel keerde op 17 jauari grotedeels terug aar Nederlad. De militaire die gistere arriveerde, hebbe vaaf 13 jauari de terugtrekkig va de overige NAVO-eehede uit Pakista medisch odersteud. Het oodhospitaal heeft de werkzaamhede overgedrage aa civiele hulpverleigsistaties e de plaatselijke autoriteite. Daarbij is medische apparatuur, zoals ee operatietafel, aesthesieset, twee uitrustige voor ee mobiele hulppost, medicije e verbadmiddele, geschoke aa het ziekehuis. Volgede week i de Defesiekrat ee reportage over de laatste werkzaamhede i Bagh. Protestactie Defesiepersoeel: Wij zij het zat!! Australisch bezoek DEN HAAG - Australië wil i Uruzga graag samewerke met Nederladse eehede. Dat verklaarde de Australische miister va Buiteladse Zake Alexader Dower (l) afgelope maadag, 30 jauari, a ee bezoek aa miister Kamp i het kader va de vierig va 400 jaar Nederlads-Australische betrekkige. Het is de bedoelig dat Australië ogeveer vierhoderd militaire beschikbaar stelt voor de missie. Foto: Heie Keeris DEN HAAG - De gezamelijke Defesiebode hielde vorige week vrijdag publieksvriedelijke poortacties ter odersteuig va de stroef verlopede oderhadelige over de arbeidsvoorwaarde. Aa de poorte va kazeres, vliegbases e walirichtige zij protestkaarte uitgereikt met het verzoek deze te retourere e zo aa te geve dat het Defesiepersoeel het zat is. De protestkaarte worde later deze maad aagebode aa staatssecretaris Va der Kaap. Volges de bode is het persoeel bij Defesie het beu dat er odaks ee lijst va bezuiigige, reorgaisaties e discussies over de izet va de Krijgsmacht, er bij hu werkgever, de staatssecretaris va Defesie, de wil otbreekt om goede arbeidsvoorwaarde te biede. De bode costatere dat het vertrouwe va het altijd loyale defesiepersoeel i Defesie als betrouwbare werkgever tot ee diepteput is gedaald. Volges Ed Lugthart va de AFMP/Marechausseevereigig kwame er aa de Defesiepoorte zeer positieve reacties op de kaarteactie. De mese zij het echt spuugzat, aldus Lugthart. Er zij i totaal kaarte gedrukt, waarva zo uitgedeeld. Verder zulle ze worde verspreid met de bods- e vereigigsblade. Volges Lugthart zij er imiddels, sids de acties, al ekele duizede kaarte igestuurd.

2 0841_Krt :31 Pagia 2 2 februari Pagia 2 INTERNE VACATURES DEFENSIE Voor recete vacatures kut u terecht op de itraetsite va het Istituut Keurig e Selectie (IKS), te beadere via het Defesie Itraetportaal (http: //iter.midef.l) of op iteret via Medewerkers die og gee toegag tot itraet e ook gee iteretverbidig hebbe, kue ee beroep doe op de persoeelsdiest va zij of haar oderdeel. Coördiered Beleidsmedewerker Itegrale Beveiligig, De Haag, schaal 13; Cotractmaager, De Haag, schaal 12; Jurist, Maaslad, schaal 12; Seior IV-Cosultat, Gouda, schaal 12; Projectcotroller 2X, Maaslad e Soesterberg, schaal 11; Allocatiemaager teves Kwaliteitszorgadviseur, Rijswijk, schaal 11; Seior Medewerker Vastgoed, De Haag, schaal 11; Coördiator PMC, Wasseaar, schaal 10; Productiegroepmaager, De Helder, schaal 10; Projectmaager KBW, De Helder, schaal 10; Medewerker Bureau Bedrijfsvoerigsoderzoeke, De Haag, schaal 10; System Egieer, De Helder, schaal 10; Stafmedewerker Oderwijsleeromgevig, De Helder, schaal 10; Seior Operatioeel Ikoper, Maaslad, schaal 9; Productspecialist DIV, De Haag, schaal 9; Productspecialist DIV, De Haag, schaal 9; Hoofdassistet Pritkaarte, De Helder, schaal 7; Fiacieel Aalist, De Helder, schaal 7; 2e Verwerver, De Haag, schaal 7; Fiacieel Medewerker, De Helder, schaal 6; Chef Beveiligigsbeambte, West- e Midde Brabat, schaal 6; Admiistratief Me-dewerker, Soesterberg, schaal 6; Medewerker Fiaciële Admiistratie, Noordwijk, op termij De Haag, schaal 6; Techisch Cotroleur, Breda, schaal 6; 2e Medewerker Waaremigssysteme, De Helder, schaal 5; 1e Techicus NDO, De Helder, schaal 5; Admiistratief Medewerker ressort IAOG, De Haag, schaal 5; Medewerker SBK, Apeldoor, schaal 5; Medewerker Logistiek / Documetatie SVBDD, Ede, schaal 4; Admiistratief Beheerder, Schaarsberge, schaal 4; Beheerder AS 32, Nieuw Millige, schaal 4; Beheerder AS 32, t Harde, schaal 4; 1e Medewerker Reddigse Overlevigsmiddele, De Helder, schaal 4; Caterigmedewerker B 6X, Soesterberg, schaal 3; Medewerker Disce, Breda, schaal 3 KANSRIJK Vrijblijved oriëtere op ee baa buite Defesie? Doe da eerst de loopbaasca SBK Defesie! Dus jij weet risico s goed i te schatte? De Diest Koiklijke e Diplomatieke Beveiligig (DKDB) zoekt ook voor 2005 persoosbeveiligers. Ke jij het evewicht tusse veiligheid e privacy? Kijk voor de eise op de websites va Kasrijk. Actuele vacatures Kasrijk Kijk voor ee actueel overzicht e voorwaarde op de websites va Kasrijk. Veiligheidssituatie Uruzga is verslechterd Vervolg va pagia 1 DEN HAAG - De veiligheidssituatie i Uruzga is de afgelope maade verslechterd. Het aatal icidete is toegeome. Bovedie worde de activiteite va de zogeoemde Opposig Militat Forces (OMF) techisch e tactisch beter uitgevoerd e goed gecoördieerd, stelle de miisters Va Ardee, Kamp e Bot i hu brief aa de Kamer. Bode bezoeke militaire i Afghaista De groep vertegewoordigers va de vakcetrales op het vliegveld va Kodoez. KMar houdt verdachte aa DEN HELDER - De Koiklijke Marechaussee heeft drie persoe - 18, 20 e 23 jaar oud - aagehoude op verdekig va bezit e smokkel va ee aatal kilo s cocaïe dat is aagetroffe op het Nederladse mariefregat Hr.Ms. Tjerk Hiddes. Op de Tjerk Hiddes werd op 7 december 2005 ee hoeveelheid verdovede middele gevode. Het fregat arriveerde op 19 december 2005 i de mariehave i De Helder. Daarvoor patrouilleerde het schip vier maade i het Caribisch gebied i het kader va drugsbestrijdig. Het strafrechtelijk oderzoek va de Koiklijke Marechaussee wordt voortgezet. Nieuwe aahoudige worde iet uitgeslote. KABOEL - Vier vertegewoordigers va de vakcetrales voor Defesie hebbe va 25 jauari tot e met gistere Nederladse troepe i Afghaista bezocht. Ze dede dit op uitodigig va Be Völkers, directeur Hoofd Directie Persoeel. Het door weersomstadighede opgerekte bezoek, i eerste istatie geplad voor drie dage, was bedoeld de bode beter izicht te verschaffe i de werk- e leefomstadighede va Nederladse militaire i Kaboel, Kadahar e Pol-e-Khomri. Völkers, Wim va de Burg (AFMP/FNV), Ja Debie (VBM/NOV), Leo va de Hulst (ACOM) e Has Couzy (FVNO) begoe hu werkbezoek op Kabul Iteratioal Airport waar 150 Nederladse militaire zij uitgezode voor de Iteratioal Security Assistace Force. Dit zij het F-16-detachemet (Volkel), het C130 Hercules-detachemet (Eidhove) e het Natioal Support Elemet (NSE) met persoeel va alle vier de krijgsmachtdele. Fuchs symbolisch overgedrage KASSEL - Staatssecretaris Va der Kaap heeft symbolisch het laatste NBC-verkeigsvoertuig Fuchs i otvagst geome. Hij deed dit vorige week woesdag bij de firma Rheimetall Ladsysteme i het Duitse Kassel, waar de fabrikat hem ee cotactsleutel overhadigde. Op zij beurt droeg Va der Kaap deze sleutel over aa de Geie, gebruiker va het voertuig. Alle zes de NBC-verkeigsvoertuige stroomde i de loop va vorig jaar reeds bie bij de 101 NBC (Nucleair, Biologisch e Chemisch) Verdedigigscompagie i Wachtmeester 1 Fred De Koff, opvolged pelotoscommadat, eemt de symbolische cotactsleutel over va staatssecretaris Cees va der Kaap. Wezep. De Fuchs ka i ee vroegtijdig stadium de aawezigheid va ucleaire, biologische e chemische middele detectere. Zo is het mogelijk tijdig de juiste tegemaatregele te treffe ter beschermig va de militaire. Vooral bij vredesoperaties kue uitgezode eehede te make krijge met de izet va deze strijdmiddele. Het verkeigsvoertuig is ook bruikbaar i Nederlad bijvoorbeeld bij icidete met civiele istallaties. De Fuchs is ook i gebruik bij de krijgsmacht va Duitslad, het Vereigd Koikrijk e de Vereigde State. Het gevaar i de provicie wordt veroorzaakt door ee combiatie va het optrede va militate facties e machtsmisbruik door regioale e plaatselijke overhede, spaige tusse diverse stamme e clas e crimiele activiteite. Het grotere aatal geweldsicidete is ook het gevolg va het itesievere optrede va de huidige Afghaase veiligheidsorgaisaties, gesteud door coalitietroepe va de operatie Edurig Freedom. Het gevaar i Afghaista wordt gevormd door strijders uit de Taliba, Al Qa ida e Hezb-i Islami. I Uruzga is vooral de Taliba va belag. De harde ker va de Taliba i die provicie wordt geschat op 300 tot 350 ma, stelle de miisters. Buite deze harde ker is er ee grotere groep die, om uiteelopede redee, steu verleet aa de Taliba. De steu i Uruzga voor de aawezigheid va buiteladse militaire is op dit ogeblik beperkt. Ook de komst va ee Nederlads PRT stuit waarschijlijk op scepsis oder de bevolkig. Voor het verwerve va de sympathie bij de bevolkig is het Op Kadahar Airport bezocht het gezelschap de Nederladse Special Forces Task Group, die deel uitmaakt va de door de Vereigde State geleide Operatio Edurig Freedom (OEF). De 240-koppige Nederladse eeheid wordt gevormd door ee Chiook helikopterdetachemet va het op Soesterberg gestatioeerde 298-Squadro, ee eeheid va het Korps Commadotroepe e het Joit Support Detachemet. s Avods volgde ee verhit vragevuur dat werd afgeslote i The Dutch Corer. Pol-e-Khomri was de derde bezoeklocatie. Hier zitte 180 Nederladers, vooramelijk mariiers, te behoeve va het Nederladse Proviciale Recostructie Team (PRT). Ook hier bood de avod de mogelijkheid om va gedachte te wissele over zake als pesioesleeftijd, het flexibele leeftijdsotslag e het gederbeleid. De vakbodsvertegewoordigers vode het bezoek zeer verheldered. Ze krege veel verzoeke e suggesties vaaf de werkvloer mee om zich de komede tijd sterk voor te make. Ziektekoste Vervolg va pagia 1 DEN HAAG - De SZVK-premie voor actief dieede militaire is sids de ivoerig va de Zorgverzekerigswet gedaald. Deze premie was overiges i de maade ovember e december 2005 tijdelijk verlaagd. Voor ee juiste vergelijkig ka beter de salarisstrook va oktober 2005 worde gebruikt. Adere maatregele door het ieuwe zorgstelsel lope buite het salaris om, zoals de evetuele zorgtoeslag e de afschaffig va het gebruikersdeel oroerede zaakbelastig. Daaraast ka het zij dat ee verzekerde de ziektekostepremie rechtstreeks aa de verzekeraar betaalt. De resultate daarva kome da ook iet terug op de loostrook. Als ee ieuw arbeidsvoorwaardeakkoord voor de sector Defesie is afgeslote, otstaat ee vollediger beeld over de ikomeseffecte. Verder hebbe de gewijzigde premies voor burgermedewerkers bij Defesie voor het Algemee Burgerlijke Pesioefods (ABP) ook effect op het ikome. De opbouwpremie voor de Flexibele Pesioe Uitkerig (FPU) is vervalle, et als de evetuele premies voor FPU-extra e FPU-verhoogd. Voortaa wordt het zogeaamde ABPkeuzepesioe opgebouwd over ee groter deel va het ikome. Het pesioefods heeft hierover adere iformatie gegeve. Voor militaire blijft het eidloostelsel va kracht. Meer ifo: Itraet Defesie: Bestuursstaf / Hoofddirectie Persoeel (HDP). v v w v Commadat bevorderd DEN HAAG - De commadat Commado DiesteCetra (CDC) Paul de la Chambre is bij Koiklijk Besluit bevorderd aar burgersalarisschaal 18. Dit is va toepassig met terugwerkede kracht vaaf de reorgaisatie va de staf CDC. De la Chambre geeft sids september 2002 leidig aa het CDC. Het commado budelt dertig gespecialiseerde defesiebedrijve/diestecetra op het gebied va trasport, gezodheidszorg, iformatievoorzieig, ICT, persoele dieste, caterig e vastgoed. Daaraast verzorgt CDC beheersmatige take voor oder meer de Nederladse Defesie Academie. Bij CDC werke circa egeduized burgers e militaire. CDC biedt odersteuede dieste aa de Operatioele Commado s, de Defesie Materieel Orgaisatie e de Bestuursstaf. Schieticidet Afghaista DEN HAAG - Ee Nederladse patrouille behorede bij het Special Forces Detachemet i Zuid-Afghaista is i het weekeide va 21 e 22 jauari bij vijadelijke activiteite betrokke geweest bij ee vuurgevecht. Bij dit vuurgevecht tusse de patrouille e de izittede va ee verdacht voertuig viel ee dode e raakte twee persoe gewod. Aa Nederladse zijde viele gee slachtoffers. De gewode zij opgeome i ee hospitaal i Kadahar. Het verdachte voertuig reed bij het ivalle va de duisteris i op de patrouille. De patrouille probeerde het voertuig te waarschuwe met lichtsigale e lichtkogels. Het voertuig reageerde iet op deze waarschuwige waarop de patrouille waarschuwigsschote loste. Daarop wijzigde het voertuig va richtig e werd vauit de auto met automatische wapes gericht op de patrouille gevuurd. Door de patrouille is daarop gericht teruggeschote e het voertuig tot stoppe gedwoge.i het voertuig werd ee grote hoeveelheid wapes, muitie e drugs aagetroffe. Deze cotrabade wordt aa de Afghaase autoriteite overgedrage. De Tweede Kamer der State-Geeraal wordt op korte termij vertrouwelijk geïformeerd over de recete gebeurteisse i Kadahar.

3 0841_Krt :31 Pagia 3 2 februari Pagia 3 - et g - t t- daarom va belag ee duidelijke, positieve boodschap over te brege e projecte te begie die op korte termij zichtbare e blijvede resultate oplevere. De Nederladse troepesterkte is toereiked om twee bases i het zuidelijk deel va Uruzga te bezette e de missie rodom deze locaties uit te voere. Deze troepesterkte omvat ook reserves i Uruzga die de Nederladse taakgroep ka izette i samehag met Nederladse Apache-helikopters e F-16 s. I gevalle dat de voortgag va de Afghaase of iteratioale wederopbouwactiviteite of de bewegigsvrijheid va ISAF e Afghaase veiligheidsistaties wordt gefrustreerd door OMF, kue offesieve veiligheidsoperaties worde uitgevoerd. Dit ka ook idie op basis va ilichtige ee bedreigede cocetratie va OMF wordt gecostateerd. Bij deze aavalsacties ka worde gedacht aa de izet va grodtroepe of luchtsteu. Als uit ilichtige blijkt dat de OMF op ee plaats samekome om ee aaslag voor te bereide, ka worde beslote ee offesieve actie uit te voere. Naar verwachtig hebbe de offesieve acties ee tijdelijk e plaatselijk karakter e kue de (weder)opbouwactiviteite elders doorgaa. Tieduized militaire i het zuide DEN HAAG - De omvag va de troepemacht die ter beschikkig staat va ISAF i de zuidelijke provicies zal oplope tot ogeveer tieduized militaire. Naast Nederlad levert het Vereigd Koikrijk ee Provicial Recostructio Team (PRT) e maoeuvre-eehede i de provicie Helmad. I totaal gaat het daarbij om ogeveer 3300 militaire. Het VK werkt i Helmad same met Deemarke e Estlad, die respectievelijk ogeveer 280 e 120 militaire levere. Het Caadese detachemet is voor ee deel reeds aawezig i Kadahar e bestaat uiteidelijk uit ogeveer tweeduized militaire voor odermeer ee PRT e maoeuvre-eehede. De Vereigde State blijve aawezig oder ISAF met odermeer ee PRT e ee maoeuvre-eeheid i de provicie Zabul, met i totaal ogeveer twaalfhoderd militaire. Daaraast levere de Vereigde State ee belagrijk deel va het persoeel voor het vliegveld va Kadahar. Roemeië draagt bij met ee maoeuvre-eeheid i Zabul e bewakigspersoeel voor het vliegveld i Kadahar, i totaal ogeveer 630 militaire. Daaraast is Nederlad i gesprek met ee solide, militair relevate parter over het levere va ee bijdrage i de provicie Uruzga. Deze parter overweegt ruim tweehoderd militaire te levere. MINISTER KAMP OVER MISSIE IN URUZGAN: TEGENSLAG VOOR NAVO ALS NEDERLAND ZOU AFHAKEN DEN HAAG - Nederlad ka atuurlijk ee zegge tege ee uitzedig i Uruzga. Bij voorbeeld als wij vide dat de missie daar te weiig resultaat op ka levere of de risico s te groot zij, maar ik be tot de coclusie gekome dat we ja moete zegge. De NAVO heeft echter ee taak op zich geome i Afghaista e wij moete als lidstaat helpe die taak uit te voere. Nu de NAVO heeft vastgesteld dat het tijd is om de ISAF-missie aar De aaleidig dat Nederladse militaire i Afghaista werke, is volges miister Kamp de aaval va Al Qaida op de VS i Met als gevolg 2800 dode e 6300 gewode. Als reactie daarop is operatie Edurig Freedom gestart e als bodgeoot va de Vereigde State doet Nederlad daaraa mee, aldus miister Kamp. We zij solidair met de VS. Daaraast is os eige belag ermee gemoeid. De terreur va Al Qaida is immers iet allee tege de VS gericht, maar ook tege Europa. Dat hebbe de aaslage i Madrid e Lode wel aagetood. Daar komt bij dat de mese i Afghaista, ee va de armste e elledigste lade ter wereld, u rekee op verbeterige. Het Talibaregime werd verdreve e de Vereigde Naties wille dat het lad weer wordt opgebouwd. De NAVO-lade, waaroder Nederlad, make dat mogelijk e moete de klus u afmake. De bewidsma is zich erva bewust dat Nederlad al ee grote ispaig levert i het Aziatische lad. We hebbe persoeel geleverd voor het hoofdkwartier va ISAF, er de leidig over gehad e gevechtshelikopters e gevechtsvliegtuige geleverd. We bemese het PRT i Baghla e oze mariiers beveiligde i Noord-Afghaista de parlemetsverkiezige. Oze Special Forces (SF) zij actief i Kadahar. Wij gaa deze activiteite afrode e i plaats daarva os cocetrere op Uruzga. Niet iedere NAVO-lidstaat is daar toe i staat. Nederlad met zij professioele, modere e expeditioaire krijgsmacht wel. Nederlad levert als middelgroot lad i de visie va miister Kamp ee redelijk aadeel aa de NAVO-operaties i Afghaista. Behalve de VS levere ook het VK, Duitslad, Caada, Spaje, Italië e Frakrijk belagrijke bijdrage. E over twee jaar zulle adere NAVO-lade Uruzga va os overeme. Als er groe licht komt voor deze missie gaa we verder met de voorbereidige, gericht op echte izet vaaf 1 juli. Welke eehede worde aageweze, is ee zaak va geeraal Berlij. GEPAST GEWELD De komst va de Nederladse militaire moete uiteidelijk de civiele autoriteite i staat stelle de reguliere overheidstake aar behore uit te voere. De overheid moet gaa werke aa ee beter leve voor de iwoers va het lad. Dat ka allee als er ee solide basis is va vrede e veiligheid. Da pas ka lagzaam aa de spiraal omhoog begie. E gaat het beter i Uruzga, da gaat het beter i het hele lad. Of het ee eer is voor de Nederladse militaire ee voor ee dergelijke moeilijke missie gevraagd te worde? Ach, de Nederladse krijgsmacht is ee professioele orgaisatie waarva de kwaliteite Zuid-Afghaista uit te breide, moet Nederlad hele goede argumete hebbe om daar iet aa te wille bijdrage. Miister Kamp waakt ervoor de discussie rod de Nederladse deelame aa de missie i de Afghaase provicie Uruzga oder druk te zette. Het gaat om ee zakelijke afwegig. Ik ga gee grote woorde gebruike als oze positie bie de NAVO wordt aagetast, wat dat staat ee zuivere besluitvormig i de weg. Miister Kamp: Wij passe terughouded e beheerst geweld toe bie de istructies die daarvoor gelde. Allee als het odig is TEKST: BERT VAN ELK - FOTO S: HENNIE KEERIS beked zij bij de NAVO, de EU e de VN. We zij bij elke crisisbeheersigsoperatie ee gevraagde partij e make oze eige keuzes. De Nederladse werkwijze tijdes vredesmissies roept ite0ratioaal bewoderig op. Wij passe terughouded e beheerst geweld toe bie de istructies die daarvoor gelde. Allee als het odig is, aldus miister Kamp. Vaak ka je met weiig geweld eveveel of zelfs meer bereike als met veel geweld. Toepassig va geweld wordt beoordeeld door oze commadate i het veld e hagt af va de aard va de operatie e de actuele omstadighede. Nederladse militaire hebbe zich beweze, waaroder recet i Irak e Afghaista. Ook de moeilijke taak i Uruzga kue zij aa. Kamp was zeer terughouded te opzichte va het verzoek va het parlemet om de rapporte va de Militaire Ilichtige- e Veiligheidsdieste (MIVD) over Uruzga te verstrekke. Ze zij voor ee bewidspersoo geschreve, legt hij uit. De diest haalt i zo vertrouwelijk rapport alles uit de kast om ee bewidspersoo i staat te stelle gefudeerd ee besluit te eme. Stukke voor de Kamer hebbe ee ader ka- Nederlad is ee trouw lid va de NAVO, maar heeft het recht e de plicht ee eige afwegig va de argumete te make. Het zou ee grote tegeslag zij voor de NAVO als Nederlad zou afhake, maar ik ga het gee ooverkomelijk probleem oeme. Wij hebbe behoefte aa ee goed besluit a ee zorgvuldige afwegig e wat mij betreft is dat ee besluit om gedurede twee jaar oze bijdrage i Uruzga te levere. rakter. I de tweede plaats staat i de MIVD-rapporte iformatie die afkomstig is va buiteladse zusterdieste. De iformatiestrome vauit die dieste moete ope blijve. Ik wil iet het risico lope dat we i de toekomst gee of mider iformatie krijge omdat me vreest dat wij iet geheim kue houde wat geheim moet blijve. E mider iformatie ka weer betekee mider veiligheid voor oze eige troepe. ZEKERHEDEN Volges de bewidsma moet ee evetueel ja va de Kamer los worde gezie va wat er i het verlede is gebeurd. We zij al lag over het drama va Srebreica hee. Srebreica heeft os hele idrigede lesse geleerd, maar sidsdie heeft Nederlad alweer aa tietalle iteratioale missies meegedaa. E er zij steeds door regerig e parlemet zorgvuldige afwegige gemaakt e zuivere beslissige geome. Er bestaat i Uruzga iet het risico va ee militaire ederlaag: we hebbe grote militaire kracht e kue voor oszelf zorge. E als het odig is: we werke i Zuid-Afghaista i éé verbad same met de Britte e de Caadeze. We helpe elkaar. Mochte er og meer troepe odig zij - wat ik overiges iet verwacht - da levert de NAVO die. Bovedie zij er ook og de Amerikaase eehede waarop we ee beroep kue doe. Er zij grote zekerhede igebouwd. Overiges, ook zoder het risico va ee militaire ederlaag blijft het ee moeilijke e gevaarlijke operatie. Het gesteggel i de Kamer over procedures va de afgelope periode vid Kamp iet verveled, maar juist logisch. Nederladse militaire lope risico s e zij die daar veratwoordelijk voor zij moete zich grodig i de materie verdiepe. Daar is de Kamer mee bezig. Wat ik wel raar vod, is dat regerigspartij D66 al ee zei voordat het kabiet ee beslissig had geome e dat met de oderliggede argumetatie aar buite bracht. Bovedie is het zo dat i de Tweede Kamer besluitvormig over missies i Afghaista of verlegig daarva al vijftie keer mede door D66 werd gesteud. Kamp draagt, als het gaat om over de izet va militaire, ee zware veratwoordelijkheid e het is iet odekbaar dat Nederladse militaire gewod rake of seuvele. Ik heb me dat voortdured gerealiseerd toe ik mij politieke afwegig maakt. De risico s zij groot, maar het belag om terroristische aaslage te voorkome is dat ook. Net als het belag va 30 miljoe Afghae bij vrede e veiligheid i hu regio, al zo lag geplaagd door oorloge e burgeroorloge. Allee militaire zoals die va os kue doe wat u i Afghaista gedaa moet worde.

4 0841_Krt :32 Pagia 4 2 februari Pagia 4 MINISTER VAN ARDENNE (ONTWIKKELINGSSAMENWERKING): Izet Nederladse militaire essetieel voor veiligheid i Afghaista DEN HAAG - De wederopbouw i Afghaista krijgt gee kas als er iet voor veiligheid wordt gezorgd. Naast otwikkeligssamewerkig is het zede va militaire aar de provicie Uruzga ee voorwaarde voor democratische e ecoomische otwikkelig. Dat er Nederladse eehede moete gaa, staat oomstotelijk vast voor de miister voor Otwikkeligssamewerkig, Ages va Ardee. De Nederladse militaire hebbe de atuurlijke houdig om mae, vrouwe e kidere recht i de oge te kijke e met respect met de bevolkig om te gaa. Daar ligt oze kracht e die zal hard odig zij, wille wij dit armste lad ter wereld met de elledigste omstadighede uit het dal hale. TEKST: EVERT BROUWER FOTO: HENNIE KEERIS Het is iet de eerste keer dat miister Va Ardee haar betoog houdt. Net terug va ee reis aar Keia, i het gezelschap va collega Verdok (Vreemdeligezake), wachtte al ee optrede i de actualiteiterubriek NOVA, ee iterview bij het ANP e ee discussie met Bert va Sloote i het Radio 1 Jouraal, afgelope zodag. Daara am zij deel aa de Lodecoferetie over de toekomst va Afghaista. Het oderstreept het grote belag dat deze miister aa de missie aar de zuidelijke provicies va Afghaista hecht. Ook adere regio s worde iet vergete, beadrukt ze. Ee aatal fracties i de Kamer hamert er op dat we meer aar Afrika moete kijke. We hoeve daar echter gee grote groepe militaire aartoe te zede, wat daarvoor zorgt de Uie va Afrikaase lade zelf. Wel kue we hulp biede met specialistische keis e materieel; kijk aar wat geeraal-majoor der mariiers Patrick Camaert i de Democratische Republiek Cogo doet. Met de ruim hoderd miljoe euro die de afgelope twee jaar via Otwikkeligssamewerkig i Afghaista zij geïvesteerd, bewijst Va Ardee de sterke betrokkeheid va Nederlad bij de wederopbouw va het lad. Het heeft succes. Eerst i Kaboel e u rod de Provicial Recostructio Teams (PRT s) wordt er wat opgebouwd, eem dat va mij aa. Ik vid het goed ieuws dat ee Nederlads bedrijf u ee saffraaplatage gaat begie i het lad. Dat beteket ee stimulas voor de regio, vertelt de bewidsvrouw. Ze heeft vorig jaar februari i Kaboel met presidet Karzaï ee overeekomst geslote, waarmee Nederladse ivesteerders steu krijge uit het Nederladse Project Samewerkig Opkomede Markte (PSOM). Via het PRT i Bagla is al ee suiker- e ee melkfabriek opgestart. Hier moge we als Nederlad best trots op zij. Ook de terugkeer va 3,5 miljoe vluchtelige e ee miljoe otheemde bevestigt de idruk va Va Ardee dat Afghaista op de goede weg is. De ivesterige zij echter weggegooid geld als er iet voor veiligheid wordt gezorgd i alle provicies, zo stelt ze. E daar hebbe we militaire voor odig. Wat dat betreft kee we ee uitstekede samewerkig tusse Otwikkeligssamewerkig, Buiteladse Zake e Defesie. Dat is i dit kabiet vaaf dag-éé igezet door de miisters Kamp, De Hoop Scheffer e later Bot e mij. Iteratioaal is dat uiek. De meeste collega s voor Otwikkeligssamewerkig zie de bad met Defesie totaal iet zitte, omdat er vrees bestaat dat ee deel va het budget aar de militaire zal strome. Wij bewijze dat het aders ka. Het liefst zou Va Ardee, ooit woordvoerder Defesie voor het CDA i de Tweede Kamer e dus zeker iet obeked met de krijgsmacht, ook otwikkeligsgeld bestede aa de opbouw va ee democratisch gecotroleerd leger. Ik heb dat bie de OESO (Orgaisatie voor Ecoomische Samewerkig e Otwikkelig) regelmatig aagekaart, maar be er u eve mee gestopt. Blijkbaar is de wereld daar og iet rijp voor, maar voor mij is het zoeklaar dat Otwikkeligssamewerkig e Defesie iet meer zoder elkaar kue. Hoe had Nederlad aders zo sel kue reagere op de aardbevig i Miister Ages va Ardee, hier op bezoek i Duitslad: De ivesterige i Afghaista zij weggegooid geld als er iet voor veiligheid wordt gezorgd i alle provicies Pakista met trasport va hulpgoedere e ee militair veldhospitaal? DAK De ervarige va de laatste jare i de bradhaarde op de wereld hebbe geleerd dat ee gestructureerde opbouw, zoals u i Afghaista wordt beoogd, het beste resultaat oplevert. Idie de Kamer (vadaag, 2 februari) e het Kabiet (morge) defiitief besluite Nederladse militaire uit te zede, begie we metee met ee ivetarisatie va wat er odig is voor de civiele opbouw va het gebied. Daara worde de PRT s otplooid, die de veiligheid e stabiliteit moete versterke, die goodwill bij de bevolkig gaa kweke. Ee reparatie va ee dak, het aalegge va ee weg of waterput, alles helpt. Otwikkeligssamewerkig heeft voor het eerst daarvoor ee groot bedrag va euro beschikbaar. Na die fase is het zaak het plaatselijk bestuur te versterke e de politie te traie. Dat laatste is overiges gee siecure: je hebt immers te make met aalfabete, dus lere uit ee boek is er iet bij. Je zult alles i gesprekke duidelijk moete make. Hiera komt de fase va opbouw va gezodheidszorg e oderwijs, de ladbouw, schoo water e ifrastructuur. Hiervoor is 5 tot 10 miljoe euro beschikbaar. Hoe lag de operatie gaat dure i Zuid- Afghaista, ka Va Ardee og iet ischatte. De NAVO heeft zich voor vijf jaar gecommitteerd, Nederlad wil voorlopig twee jaar lag ee militaire bijdrage levere. Het wordt ee kwestie va lage adem, waarbij de tegestaders va de iteratioele ispaig alles i het werk zulle stelle om de zaak te otregele. Daarmee zulle ook de bestaade PRT s rekeig moete houde. Zolag de armoede blijft voortbestaa, gaa de coflicte daar door. Het terrorisme moet met wortel e tak worde uitgeroeid. Joge Afghae diee ee perspectief te hebbe, aders verzeile ze i de crimialiteit. Het is vooral ee kwestie va doorzette. De stabiliteit aa de uiterste gres va Europ is i het gedig. Je kut de Taliba beter i Afghaista bestrijde da op Nederladse bodem. Oze veiligheid hagt af va de veiligheid e stabiliteit daar. Ik be blij dat we daarvoor zo goed getraid e gemotiveerd leger hebbe. DEN HELDER - Behoedzaam maoeuvreert korporaal 1 Frak Potgieter zij Bradstof Trasport Middel (BTM) vaaf steiger 21 op het Helderse Nieuwe Haveterrei over de side ramp i de buik va Hr.Ms Rotterdam. Het kost Potgieter iet meer da vijf miute. So far so good. Maar de ogeveer veertie meter lage trekker/opleggercombiatie moet ook weer va het Ladig Platform Dock af. Dat is ee heel ader verhaal, zo bleek afgelope maad. TEKST: MONIQUE VAN RIJEN-BOS FOTO S: RUUD MOL - AVDD Potgieter kruipt met de BTM achteruit lags ee paal, houdt voldoede rekeig met de uitslag va de trailer e zet hem vervolges i ee hoek va egetig grade. De liker achteruitkijkspiegel schampt bija de wad. Kwartiermeester Deis Moerlad gidst, maar toch is Potgieter mistes ee half uur bezig. Hij gig er op, dus ka hij er ook weer af, zegt de chauffeur. Eigelijk zou dit toch bie ee kwartier moete lukke. Al dat gehaes blijkt uiteidelijk ruim drie keer zo lag te dure. De moeite die tijd drastisch i te korte ka Potgieter zich bespare. De BTM, daar moete we og wat op verzie voor we hem meeeme voor ee joit izet, oordeelt beladigsofficier, kapitei der mariiers Peter de Vreg. Ee grote amfibisch expeditioaire oefeig waari alle kleure va de krijgsmacht gezamelijk operere, is amelijk de aaleidig ees te bekijke of hetgee mee moet ook i het schip past. De BTM zou overiges wel ee hadig hebbedig zij. Aa die bewuste oefeig doe, als het ee beetje meezit, aar verwachtig amelijk ook ee stuk of vijftie gevechtstaks mee e die luste De zestig to wegede Leopard II A6 past m EEN KWESTIE VAN PASS Joit De Vreg (l): De deelemers voor de eerstkomede joit oefeig moete iet te lag wachte met het idiee va hu wese. ee flike slok. Zo bradstofvoertuig, met ee volume va ruim liter, ka heel wat dorst lesse. Voorwaarde is wel dat-ie ook op tactische wijze, via ee Ladig Craft Utility (LCU), va boord af ka. Te slotte weet je maar ooit of er bij het otschepe ee afmeersteiger beschikbaar is. Bij ee pogig het voertuig op ee LCU te rijde, stuit Potgieter wederom op ee probleem. Dit keer blijkt dat de BTM met zij kot vastloopt waeer deze de kik tusse laadvloer e laadklep eemt. Daarmee is het pla de oplegger mee te eme defiitief va de baa. Ee YPR 765 patserrups, ee YPR patserrups Bergig, ee verbidigswage met zedmast, twee wissellaadsysteme e ee bradstofdistributiemiddel (BDM) worde daara zoder probleme via de side ramp aa boord geome. Ook de verplaatsig per LCU levert weiig hoofdbrekes op. Dit grootformaat ladigsvaartuig blijkt met gemak ook ee zestig to wegede Leopard II A6 te kue overzette. Om daar zeker va te zij, werd dat og eve uitgeprobeerd. Maar ja, zoder bradstof heb je iet veel aa die loeizware patsers. Wat u? CO S pe kla pla Tr E m de stu O laa ga e zie sch sch ru Vr de m ba ze we ko pla vic pr ku i he Al

5 0841_Krt :32 Pagia 5 2 februari Pagia 5 A6 past met alle gemak op ee LCU, die og blijft drijve ook oder dit gewicht. Er i, dat lukt og wel. Dit Bradstof Trasport Middel weer uit de Rotterdam zie te krijge, is og ee hele kust. PASSEN, METEN, GEVEN, NEMEN EN AFSTEMMEN t op oefeig per Rotterdam iet f- t l ia eet COUGARS Sergeat va Beem, opvolged pelotoscommadat va de klasse 3 (bradstof) aavulligsplaats, 100 Bevoorradigs- e Trasportbataljo, weet raad. Ee optie is meerdere BDM s mee te eme. Die hebbe mider volume, maar zij wel ee stuk korter. Of takcotaiers op wissellaadsysteme. I zo opslag gaat zevetieduized liter. Het eige is dat de zeekiste voorzie moete worde va sligerschotte. Dit atuurlijk om hevig schudde va de ihoud bij ruwe zee te voorkome. De Vreg kijkt bedekelijk, wat deze oplossige betekee og meer spulle aa boord. Vliegbasis Soesterberg wil ook og zestie cotaiers kwijt. Dit vawege de Cougar trasporthelikopters die volges de huidige plaig aa ee grote iterservice oefeig deeleme. Het probleem is vooral dat ik ze moet kue verplaatse als ze erges i de weg staa. De ladmacht heeft wel ee hadige oplegger. Als ik die ou ees zou moge lee? Wat de komst va de heli s betreft, maakt hoofd Techische Diest, luiteat-ter-zee 1 Hek de Weerd zich zorge. Op het helidek is amelijk de achterste helispot afgekeurd. Dat komt omdat bij ee evetuele brad op die plek door ovoldoede druk te weiig blusschuim voorhade is. Maar dit Wordt krapjes. is iet mij eige probleem hoor, zegt De Weerd. De slijtage va het dokhout is er ook t Daar gaat-ie. De Leopard II A6 per LCU aar de Rotterdam. e er e, d d- er aatfd- de et-, tof are ee. Als ee LCU bij het ivare va het dok tege het beschot aavaart, slijt het sel. Tijdes ee joit oefeig, wordt het dok ook og ees extra belast door LCU s met zware ladig Er moet dus iets kome dat de botseergie elastischer opvagt da u. Is reservebalke meeeme da ee probleem? De Weerd: Nee, maar om éé balk te vervage zij zes ma maar liefst acht uur bezig. Dat moete we iet hebbe. Teves moet voor vertrek og ee probleem met het drikwater worde opgelost e de 25- tos hijskraa aa stuurboordzijde vereist ook reparatie. Direct a de paarse oefeig gaat de Rotterdam voor zeve maade Jammer, maar voor de BTM moet aar ee oplossig worde gezocht. i groot oderhoud e dat moet De Weerd u plae. Maar eerst verdiept hij zich i het bradstofprobleem. Misschie is het met ee beetje mege mogelijk dat we oze peut ook kue gebruike i ladmachtvoertuige. Verder is het afstemme e og ees afstemme. Dat is vooral wat we u doe. De Vreg hoopt dat alle deelemers aa de komede traiig iet te lag wachte met het idiee va hu wese. Als we zake op tijd wete, kue we beter improvisere. Alle materieel e goedere diee aa boord evewichtig te worde verdeeld. Ik moet rekeig houde met ee maximum oppervlak va 1250 LIMS (Legth I Meter Square). Alle wese moete daar op passe. Ee kwestie va geve e eme.

6 0841_Krt :33 Pagia 6 2 februari Pagia 6 KORT INTERNATIONAAL NIEUWS WEDGETAIL OP KOERS SINT LOUIS - Boeig Australië heeft vorige maad het eerste vliegtuig otvage voor het uitvoere va modificaties die dow uder ee ieuwe airbore early warig ad cotrol (AEW&C) capaciteit moete verschaffe. Project Wedgetail behelst de coversie va zes commerciële toestelle aar ee militaire AEW&C uitvoerig. Twee worde i Amerika omgebouwd, de rest i Australië. I het toestel bevide zich zes multipurpose-missiepaele met ultra hoge resolutie platte beeldscherme. De computers gebruike geavaceerde algoritme om de data te aalysere, te categorisere e hu prioriteit te bepale. De opvallede hoge hoed Multi-role Electroically Scaed Array radar dekt 360 grade e heeft ee bereik va meer da 370 kilometer. FIRE SCOUT KRIJGT ZEEBENEN ATLANTISCHE OCEAAN - De Fire Scout heeft opieuw ee primeur. Als allereerste obemade toestel ladde hij e- afdekke. Het bereik varieert va 150 tot 375 meter. Het wape beschikt over ee iklapbare e verstelbare kolf. Voor ee betere veiligheid heeft de graaatwerper ee twee-fase-trekker e ee liks- e rechtshadige veiligheids/keuzepal. De legte bedraagt 812 mm, leeg is het gewicht 5,9 kg. SAN ANTONIO - De Koiklijke Ladmacht slaat gee gek figuur met haar raceteam, maar bij de US Air Force kue ze er eveees wat va e ook daar gaat het om ee wervigsistrumet. Zoals vaak deke de Yaks i het groot. Vlam i de pijp Vadaar deze mostertruck, die luistert aar de aam Afterburer. Hier vliegt hij, het blijft ee luchtmachtspeeltje, over ee rij auto s i Sa Atoio. Foto: Bria Ferguso, US Air Force Predators op de loer gemaal zelfstadig aa boord va het amfibische schip USS Nassau. Bij elke test steeg de op ee kleie commerciële Schweizer helikopter gebaseerde vertical take-off ad ladig UAV (VTUAV) op va de vliegbasis Webster om op eige houtje aar de Nashville te vliege. Daar streek hij eer met gebruikmakig va ee Umaed Commo Automatic Recovery System. Vervolges volbracht hij de vlucht weer i omgekeerde richtig. De betreffede machie was het experimetele RQ-8A model. Northrop Grumma bouwt u de sterkere MQ-8B variat die ook met 2,75 ich rakette bewaped ka worde. Naar verwachtig zal de luchtdoop va het eerste productiemodel i augustus plaatsvide. Foto: Kurt Legfield, US Navy MEER POWER VOOR LIBIË TRIPOLI - AgustaWestlad heeft va Libië ee order otvage voor tie A109 Power helikopters. Deze zij vooramelijk bestemd voor grespatrouilles, maar zulle ook worde uitgerust voor adere doeleide. De A109 bestaat i zowel ee civiele als ee militaire versie. Oorsprokelijk is hij otwikkeld voor diest als ambulace e reddigshelikopter i de ruige berggebiede va Zwitserlad. Hij ka vaaf moeilijk toegakelijke VLIEGANGST IN AUSTRALIË CANBERRA - Australiërs staa er iet om beked dat ze bag zij uitgevalle, maar olags weigerde toch ee aatal bemaigslede met de Sea Kig helikopter te vliege. Oorzaak is ee crash va april vorig jaar op het Idoesische eilad Nias. Daarbij kwame zes mariemae e drie luchtmachtmilitaire om het leve. Het icidet deed zich voor ee maad adat de Australia Defece Associatio (ADA) had opgeroepe de verouderde Sea Kigs te vervage. Iets dergelijks speelde zich destijds af rod de Nomad va het leger. Dat vliegtuig werd i 1994 pas uit diest geome adat bij twee ogevalle vijf ma ware omgekome. Volges de ADA zou de hele helikoptervloot moete worde terugbracht va de huidige tie types aar vijf à zes. Foto: Yuri Ramsey, Australische MvD PANTSERTRUCKS IN IRAK BALAD AIR BASE - I Irak is verkeer over de weg levesgevaarlijk. De Amerikae liete zich daar aavakelijk door verrasse, odaks dat hu trucks al i 2000 door ee geeraal werde bestempeld als het kwetsbaarste deel va de militaire vloot. Twee jaar later zag het eerste otwerp voor bepatserig TALLIL AIR BASE - Otworpe als obemad verkeigsvliegtuig, heeft de Predator zij takepakket imiddels fors uitgebouwd. Hij fugeert og altijd als alzied oog va de grodtroepe, maar wordt steeds vaker igezet als wapesysteem. De recete aaval op ee Pakistaas gresdorp waar zich Al-Khaida terroriste ophielde, is bijvoorbeeld door zo uit het iets opduiked Roofdier uitgevoerd. Alle Predators zij imiddels opgewaardeerd aar MQ-1L iveau, wat ihoudt dat ze allemaal Hellfire lucht-grodrakette kue afvure. Omdat de gewichtstoeame die met deze bewapeig gepaard gaat de vluchtduur beperkte, beslote de Amerikae de ZPQ-1 Tactical Edurace Sythetic Aperture Radar (TESAR) te verwijdere. Om die zelfde rede staakte ze hu pogige ook Stiger lucht-luchtrakette oder de MQ-1L te hage. Overiges geoot de TESAR sowieso weiig populariteit, omdat het beeldscherm lastig te iterpretere viel. Hoewel de elektraoptische/ifrarood sesor va de MQ-1L zij greze ket als zoekistrumet doordat zij resolutie bij grotere hoeke afeemt, begit elke Predatorvlucht stadaard als verkeigsmissie. Zo ispecteert de robot verbidigslije e loert op belagrijke doele. I toeemede mate geeft hij echter luchtsteu aa grodtroepe. I de twaalf maade voor oktober 2005 vuurde Predators i totaal 32 Hellfires af. Vijftie keer sluisde hu operators iformatie door aa bemade vliegtuige, die daarop toesloege. De ieuwe MQ-9B Predator B is formeel ageweze voor de aavalsrol. De Amerikaase luchtmacht classificeert hem als huter-killer. Uitgerust met de Geeral Atomics APY-8 Lyx radar ka hij aast de Hellfire, ook de lasergeleide GBU-12 bom of de GBU-38 Joit Direct Attack Muitio meevoere e bereket zelf de afstad tot het doel e de hoek waaroder de aaval moet plaatsvide. Roofdier zelde is de aam va ee robot beter gekoze. plekke i ogustige klimate operere, maar ook vaaf dakplatforms i dichtbevolkte gebiede. Er zij er imiddels al ruim driehoderd va besteld. De Amerikaase kustwacht zet ee bewapede variat, de MH-68A Stigray, i tege de smokkel i verdovede middele. Libië ka de eerste twee toestelle rod de jaarwisselig verwachte. Foto: AgustaWestlad GRANAATWERPERS BINNEN WASHINGTON - Het Amerikaase Korps Mariiers heeft ee eerste reeks MGL mm graaatwerpers bie. Eid vorig jaar bestelde het korps rod egeduized stuks. I Amerikaase diest krijgt het op ee Zuid-Afrikaas otwerp gebaseerde wape de aaduidig M32. Het heeft ee cilider met zes kamers die ee variatie aa 40 mm projectiele aakue. Volges fabrikat Milkor USA ka de MGL-140 alle zes graate i drie secode afvure e daarbij ee gebied va 20x60 meter va de voertuige het licht, maar dat bleef i ee la ligge. Dus toe het i Irak mees werd, sloege de soldate zelf aa het improvisere. Pas adat ee aatal maschappe va de Natioale Garde weigerde og lager kovooie uit te voere, kwam er schot i de zaak. Itusse arrivere ieuwe trucks al met bepatserig e hierdoor ko ook de werkplaats op de luchtmachtbasis Balad (zie foto) i jauari dicht. Daar zij maar liefst 1300 voertuige va beschermede cabies voorzie. Foto: Lace Cheug, US Air Force Tekste: Wiebre Tabak Bove: Ee RQ-1 Predator, met oder zij rechtervleugel ee Hellfire raket, ladt op de vliegbasis Tallil i Irak. Suzae M. Jekis, U.S. Air Force Liks: Amerikaase militaire voere ee raid uit op Taji i Irak. Dergelijke acties worde steeds vaker gesteud door Predators. Russell E. Cooley, U.S. Air Force

7 0841_Krt :33 Pagia 7 2 februari Pagia 7, d Korporaal Nicia (midde) verraste door de lage cross te wie. Op de foto liks de ummer twee va de lage cross, kapitei Roos. Rechts de wiaar va de broze medaille, burgerfuctioaris Va Zelst. Foto: Buddy Freeth Mariiers krijge eerste BeeVee Foto: BAE Ladsystems Häggluds ÖRNSKÖLDSVIK - De Zweedse firma BAE Ladsystems Häggluds heeft olags de eerste va totaal 74 gepatserde terreivoertuige va het type BVS 10 voor het Korps Mariiers afgeleverd. Dat is slechts acht maade a de odertekeig va het cotract. Names Defesie woode sous-chef Wape- e Trasportsysteme bij het Materieel Logistiek Commado, brigade-geeraal Paul Opgeort (KL) de mijlpaal bij. De ieuwe variat stelt de zeesoldate i staat om beschermd, oder alle klimatologische e terreiomstadighede, hu take uit te voere. Het voertuig beschikt hiervoor over rupsbade e ee patserhuid, die volges opgaaf va de leveracier bestad is tege de uitwerkig va 7.62 mm ball e patserdoorborede muitie. Verder beschikt het voertuig over ee Egelse zes cilider Cummis motor, die maximaal 275 paardekrachte levert. De BVS 10 is afgeleid va de Bad Vag 206 die het Korps Mariiers mometeel i de bewapeig heeft voor aavakelijk het optrede i arctische gebiede. Dit type biedt te weiig beschermig aa de izittede. Steeds vaker voere militaire i NAVOof VN-verbad operaties uit met ee robuust madaat. Daarbij ligt het gevaar op geweldadige Herma Amersfoort hoogleraar NLDA DEN HAAG - De Faculteit Militaire Weteschappe va de Nederladse Defesie Academie heeft sids 1 jauari 2006 ee ieuwe hoogleraar Militaire Geschiedeis e Algemee Strategie. Het is professor dr. Herma Amersfoort (1951). Hij is de opvolger va professor dr. Ger Teitler, die i 2005 met emeritaat gig. Professor Amersfoort is teves, sids 1994, hoogleraar Militaire geschiedeis aa de Uiversiteit va Amsterdam. Hij is daar oder meer veratwoordelijk voor de Masteropleidig Militaire Geschiedeis, waaraa ook eige tietalle officiere va de krijgsmacht studere. Professor Amersfoort was tot 1 jauari verbode aa het Nederlads Istituut voor Militaire Historie (NIMH) op de Alexaderkazere te De Haag. Hij wordt bij het NIMH als hoofd va de Afdelig Militair-Historisch Oderwijs e Doctrie opgevolgd door drs. Be Schoemaker (1961). cofrotaties veelvuldig op de loer. Ook de aderede maximale techische levesduur oopte tot vervagig va ee aatal BeeVees door ee hoogwaardiger product. De order omvat 46 rupsvoertuige voor troepetrasport, twitig voor de commadovoerig, vier bergigsvoertuige e vier ambulaces. De afleverig vidt plaats tusse 2006 ad Net als Groot Brittaië adopteert Nederlad de productieaam Vikig. Met de BVS 10 beschikke de mariiers over hetzelfde materieel als de Egelse Royal Maries Commados. Deze operatioele eis was va groot belag voor beide korpse, die vereigd zij i de UK/NL Ladig Force. Deze eeheid is gespecialiseerd i het uitvoere va zware, moeilijke amfibische operaties oder uiteelopede omstadighede. BAE Systems Häggluds heeft imiddels 25 jaar ervarig met de otwikkelig e fabricage va toegepaste all terrai voertuige. Parallel aa de leveratie va de BVS 10 is de fabriek i Örsköldsvik bezig met de productie va de Nederladse CV90/35, ee zwaar gepasterd rupsvoertuig voor de Koiklijke Ladmacht. Leverig va dit materieel staat geplad va 2007 tot IJzel speelt NMK Cross Coutry auwelijks parte OLDEBROEK - Vol goede moed e beschee door ee flets zoetje gaa de deelemers aa het NMK Cross Coutry op de Legerplaats Oldebroek va start. Alsof er voorjaarstemperature heerse hebbe sommige zich i ee korte loopbroek e ee shirt met dito mouwe gestoke. Terwijl het die dag met ijzel toch écht hartje witer was. De Eperweg die aar de op ee heuvel op de Veluwe gelege legerplaats Oldebroek leidt, veraderde bie twitig miute i ee ijsbaa, vertelt adjudat Bart Haggema va orgaisator de Sportcommissie Koiklijke Ladmacht. Ook op het kazerecomplex zelf was het spekglad. Haggema. Veel deelemers moeste hu auto oodgedwoge oder aa de heuvel (i de ladmacht beked als De Kobbel - red.) parkere e vervolges aar bove lope. Toch beïvloedde het weer het NMK op zichzelf auwelijks. Het aatal crossers dat vawege gladde wege afbelde, bleef tot ee miimum beperkt. Va de geplade 240 deelemers trade er 203 i het strijdperk. Er was dus gee sprake va ee gedevalueerd kampioeschap. Aa de adere kat had de complete dames top drie va vorig jaar wel afgezegd. Ook de kashebber voor de heretitel, sergeat 1 Paul Verkleij, liet door ee ekelblessure verstek gaa. Gelukkig was er vers bloed i de persoo va de wiaar va de lage cross, korporaal 1 Nicia va 11 Luchtmobiele Brigade. Tijdes de cross krege de lopers met ee door de vorst hard parcours te make, vertelt Haggema. Oder ivloed va de ijzel verslechterde de toestad va de toplaag gelukkig iet. Wel was het traject de middag voor het NMK omgelegd vawege de slechte omstadighede op de startplaats, wat tot bosjes blessures zou hebbe geleid. Zodoede moeste de deelemers verder lope da geplad, i het geval va de korte cross 4,5 i plaats va 4 kilometer. De lage cross was uitgebreid va 11 aar 12,4 kilometer. Toe het i de loop va de ochted vlot mider koud weer werd, bego de toplaag te otdooie wat tot modderige plekke leidde. Het was echter zoals gezegd iet glad; wel moeste de deelemers attet lope. Waarschijlijk daardoor ware er gee blessures. UITSLAGEN: KORTE CROSS Vrouwe: 1. fuselier 1 A. Lievaart (13 Mechbrig) ; 2. soldaat 3 D. Homma (KMA) ; 3. wachtmeester 1 (KMar) D. de Jog de Brui Mae: sergeat 1 R. Bassa (Vlb Volkel) ; sergeat Dekkers (OTC Geie) ; 3. korporaal Beumer (Vlb Woesdrecht) Veterae 1: majoor Va der Kaay (CLSK) ; 2. sergeat-majoor Oosterhout (OTCMAN) ; 3. dhr. E. Nuijte (GZHC) Veterae 2: 1. dhr. F.C. Nieboer ; 2. adjudat A. va Opstal (OTCLOG) (kampioe); 3. luiteat-koloel R. Koorevaar (Persco) LANGE CROSS Mae: korporaal 1 Nicia (11 LMB) ; 2. dhr. B. va Zelst (MRC Aardeburg) ; 3. kapitei C. Roos (OTCMAN) Veterae 1: sergeat-majoor G. va Zittere (KCT) ; 2. sergeat 1 C. va Helmod (Vlb Gilze Rije) ; 3. eerste luiteat Hasebos (41 Mechbrig) Veterae 2: 1. adjudat R. Woord (KCT) ; 2. lkol Va Gorkum (staf CLAS) ; 3. dhr. T. de Vries (320 Matlogpel) Ik heb heerlijk gekokt NIJMEGEN - Ik heb heerlijk gekokt, reageerde taekwodoka Deis Bekkers vorige week i Nijmege a het behale va de atioale titel i de gewichtklasse tot 67 kilogram. I de fiale versloeg de sergeat va de luchtmacht Masoud Babrshka met 7-5. Bekkers stak gedurede het hele eveemet i goede vorm. Gee ekele tegestader wist ee vuist tege hem te make. Na ee bye i de eerste rode verpulverde Bekkers i zij eerste gevecht Milto va Zeijl met I de halve fiale deed hij het duetjes over door met 18-2 over Soejo Pet va Boersma Sport hee te walse. Bekkers beschouwt de goede resultate i Nijmege als ee goede opstap aar het US Ope, medio februari i Dallas. Later dit jaar doet hij mee aa het ope Duits, Belgisch e Nederlads kampioeschap e misschie het wereldkampioeschap voor studete. Als deeltijdstudet va het sportistituut CIOS mag hij dat. Later dit jaar hoopt Bekkers a het zilver va vorig jaar de Europese titel te pakke i Düsseldorf. Omdat zij aftraie met het oog op het beëidige va hu topsportloopbaa per 1 april, dede de twee overige taekwodoka s va de Defesie Topsport Selectie, de eerste luiteats Virgiia Loures e Deis Mollet, iet aa het Nederlads kampioeschap mee. DEKAATJES hete de gratis adverteties i de Defesiekrat. De tekst va ee Dekaatje mag iet lager zij da veertig woorde e ka allee schriftelijk of per worde igedied. Plaatsig geschiedt zo spoedig mogelijk. De redactie is iet veratwoordelijk voor de ihoud, och voor de gevolge va de plaatsig. Op de evelop of i de graag Dekaatje vermelde. Dekaatjes kue worde igestuurd aar de Defesiekrat, postbus 20701, 2500 ES De Haag of midef.l, oder vermeldig va aam, adres, wooplaats evetueel telefooummer, oderdeel e registratieummer. WONINGEN Te koop: IJhorst, Bakkerslaa 59, abij lpl Havelte 2/1 kapwoig met vrijstaade garage, opp. 482 m 2. Id.: provisiekelder, wookamer met schuifpui e marmere schouw gashaard, keuke met ib.app. 1e verd. 2 slaapkamers, badkamer met 2e toilet, ruimte met w.m.a. 2e verd.: bergzolder met slaapgelegeheid. Vr.pr ,- euro k.k. If.: makelaar of Te koop: Rije, Verre Weide 22, hoekwoig met bergig, overkappig e tui. Bjr Id.: wookamer, ope haard, ope keuke, 3 slaapkamers, badkamer e royale zolder. Vr.pr ,- euro k.k. Zie If.: Te koop: Nieuwegei, Topaasdrift 2, eegeziswoig. Tui op O. Perceel 124 m 2. Id.: hal, wookamer, ope keuke (2004), div. ib. app., badkamer met ligbad e douche, 3 slaapkamers, zolder met voorzolder e kamer. Veel bergruimte. Vr.pr ,- euro k.k. Tel.: Te koop: Oosterhout NB, Markkat 78, herehuis. Vrij uitzicht op Markkaaal. Id.: hal, badkamer, tuikamer met terras, patiotui e bergig. 1e verd.: toilet, provisiekast, wookamer, ope keuke. 2e verd.: badkamer, toilet, wasruimte, 2 slaapkamers. 3e verd.: dakterras, slaapkamer. Vr.pr ,- euro k.k. If.: Te koop: Woudeberg, Fras Halslaa 3. Cetraal gelege middewoig, bjr 1967, met royale bergig. Volledig gereoveerd, o.a. we kozije. Mogelijkheid tot kope va ee garage. Doorzowookamer, 5 slaapkamers, badkamer. Opl. aug. 2006, eerder i overleg. Vr.pr ,- euro k.k. Tel.: DIVERSEN Te koop: Batavus vouwfiets, Limited Editio type AiVersa-100 (desig race uitvoerig). I spliterieuw-staat. Kleur: glas zwart. Bijzoder geschikt voor lagere afstade, fietst vederlicht door highed oderdele. Icl. Batavus draagtas, zadeltas. Extra accessoires: zwart-alu bagagedrager, spatbordset RVS. Nwpr. 1170,- euro Vr.pr. 725,- euro. H.H. Zeevalk tel.: RECREATIE Te huur: Recreatiebugalow, met gebruik va overdekt zwembad. I de kop va Overijssel, i bos abij Steewijk, 15 km va de Weerribbe, steeworp afstad va Giethoor. Huur 35,- euro tot 55,- euro p.. Tel.: Te huur: Italië, abij het Meer va Trasimeo, 2 persoos appartmet. Huur 275,- euro p.w. all-i. Te huur va mei tot oktober. Il.: of i Italië Te huur: Omme, vrijstaade recreatiebugalow met eige irit, cv e ktv. Veel privacy, goede wadel- e fietsmogelijkhede i bosrijke omgevig. Tel.: Te koop/te huur: Oze prachtige 6-persoos villa op Château Cazaléres, het mooiste park i Frakrijk, aa de voet va de Pyreeeë. De woig is v.v. alle gemakke. Het park heeft zeer veel faciliteite. Il.:

8 0841_Krt :34 Pagia 8 2 februari Pagia 8 Koiklijke Marie helpt bemaig gekaapt schip TAIWAN - Voor de Somalische kust heeft het Nederladse fregat Hr.Ms. De Zeve Provicië humaitaire hulp aa ee eerder door pirate gekaapt Taiwaees schip verleed. De Taiwaese visser werd losgelate adat de reder ee losgeld had betaald aa de Somalische kapers. Het schip e de bemaig zij twee maade lag vastgehoude i Somalische territoriale watere. De Taiwaese bemaig is zodagmorge aa boord geome Defesie Eveemetekaleder De verkorte versie va de Defesie Eveemetekaleder vermeldt voor de komede tijd de volgede eveemete: 25 Jaar gelede De witer va 1981 mocht da bij os verre va streg zij, bij de bure i Duitslad was wel sprake va siberische toestade. Dat odervode ook de 2500 militaire va 43 Patserifateriebrigade uit Havelte, die op oefeig ware i het Westduitse Paderhor. De voorpagia va de Defesiekrat va 29 jauari i 1981 opede met ee artikel over deze bataljosoefeig Valleys Last. Het bataljo uit het oorde va het lad moest zich door de dikke pakke seeuw worstele. Daarbij ware de wege tot spiegels geworde e tot overmaat va ramp hig er ook ee dikke mist, waardoor i sommige gebiede gee had voor oge viel te zie. Odaks al deze tegeslag verliep de oefeig zoder al te veel grote probleme. Wel ware ekele va de achthoderd voertuige betrokke bij slippartije, gelukkig zoder dat er gewode viele. De materiële schade ko ter plekke worde hersteld. Voor brigadegeeraal Va Daale betrof het zij laatste oefeig als brigadecommadat. Hij werd bevorderd tot geeraal-majoor e zou commadat va de 1 Divisie 7 december worde. Zij opvolger stod al klaar: brigade-geeraal Woerlee. Ook op de voorpagia ee foto Ope Dage eveemete 3 februari: Theatershow Quee i cocert, Orkest va de Koiklijke Luchtmacht, Leide 4 februari: Theatershow Quee i cocert, Orkest va de Koiklijke Luchtmacht, Kampe 5 februari: Lezig De fotograaf Tasilio Adams, Museum Brobeek, Arhem 5 februari: Theatershow Quee i cocert, Orkest va de Koiklijke Luchtmacht,Veldhove 5 februari: Battlefieldtour i Berge, georgaiseerd door het legermuseum i Delft, Delft - Berge 9 februari: Theatershow Quee i cocert, Orkest va de Koiklijke Luchtmacht, Hoogevee 11 februari: Theatershow Quee i cocert, Orkest va de Koiklijke Luchtmacht, Drote 12 februari: Theatershow Quee i cocert, Orkest va de Koiklijke Luchtmacht, Rotterdam 18 februari: Iteratioale studiedag.a.v. de tetoostellig Voor Napoleo. Holladers i oorlogstijd , Legermuseum; Delft Voor meer iformatie surf aar e klik via Nieuws op de lik Defesie Eveemetekaleder. Voor veel medewerkers va Defesie ook bereikbaar via itraet. va de toemalige sous-chef fiaciële zake va de marie, Drs. Va de Bet. I zij fuctie had hij mede aa de wieg gestaa voor de bouw va ee ieuw fregat bij de marie. Het stadaardfregat Pieter Florisz was i september dat jaar verkocht aa Griekelad, dus moest er ee ieuwe kome. Dit betekede ook weer ee extra order voor De Schelde i Vlissige, sowieso al ee goede klat va de marie. Bij deze Koiklijke Maatschappij werd op 21 jauari 1981 da ook op begoe met de bouw va ee tweede stadaardfregat, Hr.Ms. Pieter Florisz. Op symbolische wijze gaf de vriedelijke Va de Bet ee paar stevige klappe op het stutblok e gaf hiermee het startsei voor de bouw va ee ieuw schip. Verderop i deze krat het bericht dat de Belge veel voelde voor ee beroepsleger. Het Belgische militaire weekblad Vox had i het voorjaar va 1980 ee equete hierover igesteld, om te peile hoe de meeste Wale e Vlamige dachte over de defesieve ispaige i hu lad. Hieruit bleek oder meer dat ee kleie meerderheid ee beroepsleger verkoos bove ee leger met diestplichtige. Oze zuiderbure hadde dus ee vooruitziede blik. F.L. va het Nederladse fregat e werd oderworpe aa ee medisch oderzoek. Ook krege zij voedsel e schoo drikwater. De bemaigslede maakte het aar omstadighede redelijk, maar de lagdurige gijzelig had zichtbaar spore achtergelate. Eé va de opvarede is overgebracht aar ee ziekehuis i verbad met ee vergevorderde otstekig aa zij oderbee. Na de hulpverleig werd de Taiwaese bemaig odervraagd over hu gijzelig, om iformatie te verkrijge over oder meer de orgaisatie va de Somalische pirate. Speciaal voor dit doel is eerder ee buiteladse officier aa boord geome die Madarij spreekt, de taal va de NIEUWSBEELD meeste bemaigslede va het Taiwaees visserschip. Lezig KVBK Piraterij is ee veel voorkomed probleem i dit gebied. Niet allee de koopvaardij odervidt daar last va, ook schepe met, oder adere door Nederlad betaalde, hulpgoedere voor de regio worde i beslag geome. Cruiseschepe zij teves vogelvrij voor de Somalische kapers. Afgelope voorjaar werd ee schip gekaapt dat was gelade met humaitaire VN-goedere e voedsel voor de gebiede die ware getroffe door de Tsuami. Vorig weekeide werd i hetzelfde gebied oder leidig va Task Force 150 ee pirateschip aagehoude door ee Amerikaas marieschip. DEN HAAG - De Koiklijke Vereigig ter Beoefeig va de Krijgsweteschap houdt maadag 13 februari ee lezig met als oderwerp Uderstadig NATO trasformatio. Spreker is die avod de Deputy Chief of Staff bij het Allied Commad Trasformatio (ACT) va de NAVO i Norfolk, vice-admiraal H.J. Stricker. ACT werd i 2003 opgericht e is bie de NAVO het commado dat zich bezighoudt met omvormig va het bodgeootschap. Ee groot aatal NAVO-lade weet iet precies wat het ACT doet e mede daarom bregt Stricker ee bezoek aa Nederlad. De bijeekomst wordt gehoude i het Defesievoorlichtigscetrum aa de Kalvermarkt e begit om uur. Vawege ee beperkt aatal plaatse gaare aamelde tijdes katoorure ( ). Op verzoek va de militaire va het Korps Commadotroepe (KCT) op Kadahar Airbase voelt de directeur Hoofd Directie Persoeel Be Völkers aa de lijve wat ee KCT-uitrustig weegt: iets meer da 25 kilo. Colofo De Defesiekrat is ee wekelijkse uitgave va de directie Voorlichtig va het Miisterie va Defesie. bestemd voor het gehele Defesiepersoeel. Hoofdredactie: drs. Bert va Elk Eidredactie: Evert Brouwer Redactie: Jack Oosthoek, Moique va Rije- Bos, Adré Twigt e Marieke va Berge (stagiaire) Foto s: Heie Keeris (staffotograaf), AVDD e.a Redactiesecretariaat e admiistratie: Mariae Beck Telefoo: (070) , via het militaire et: 501, tst Fax (070) Defesiesite: Bezoekadres: Kalvermarkt 38, 2511 CB De Haag Postadres: Postbus 20701, 2500 ES De Haag, MPC 58B De ihoud va de artikele i de Defesiekrat hoeft iet oodzakelijkerwijs de meig va de miister va Defesie of de krijgsmachtleidig weer te geve. Igezode brieve diee betrekkig te hebbe op eerder i de Defesiekrat geplaatste artikele. Zij geve uitsluited de meig va de izeder weer e kue door de redactie worde bekort. Overame va artikele of dele daarva is allee toegestaa met toestemmig va de redactie. Aa rechtspositioele iformatie ka gee recht worde otleed. Deze iformatie wordt i algemee bewoordige e met terzijde late va details weergegeve. Voor volledige iformatie wordt verweze aar de officiële stukke. Oplage: Aboemete: Per jaar N 13,61. Voor het buitelad N 15,88. Opgave schriftelijk bij admiistratie Defesiekrat (zie bove), i het geval va ee diestaboemet. Particuliere aboees kue zich opgeve bij: Aboemetelad, postbus 20, 1910 AA Uitgeest, tel , waara ee acceptgirokaart wordt toegezode. Adreswijzigig: Het verdiet aabevelig adreswijzigige vroegtijdig e uitsluited schriftelijk op te geve; het kost ekele weke voor het ieuwe adres i het verzedbestad is opgeome. Layout: Theo Olsthoor (UitedGraphics, postbus 659, 2700 AR Zoetermeer) Druk: Tijl Offset, Zwolle ISSN:

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood Waterdichte argumete voor Ubiflex loodvervager! Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013 Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013: Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013 ovember 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014 Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 Pagia 1 va 12 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 maart 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Meer zekerheid

Nadere informatie

Q - Classic innovaties

Q - Classic innovaties Veiligheidskaste voor de opslag va gevaarlijke stoffe Veiligheidskaste met draaideure Q - Classic iovaties iovatie door Asecos Uw voordele: 6 3 4 1 Mobiliteit / flexibiliteit Geïtegeerde sokkel met vrije

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

ZUIVEREN EN HERGEBRUIK. Het water dat we in onze productievestigingen gebruiken, wordt gezuiverd voordat we het teruggeven aan de natuur.

ZUIVEREN EN HERGEBRUIK. Het water dat we in onze productievestigingen gebruiken, wordt gezuiverd voordat we het teruggeven aan de natuur. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Logisch dus dat Coca-Cola

Nadere informatie

Orthopedische badschoenen

Orthopedische badschoenen Steu op maat geeft zekerheid i badkamer e zwembad Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Idividele aavraag maakt vergoedig soms mogelijk. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt.

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Om ee koploper i waterefficiëtie

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

42 km Zaterdag 28 maart 2015. Deelnemersinformatie

42 km Zaterdag 28 maart 2015. Deelnemersinformatie 42 km Zaterdag 28 maart 2015 Deelemersiformatie HARTELIJK WELKOM IN ZANDOORT! Jij doet op 28 maart mee aa de stradrace va Zadvoort aar Katwijk e weer terug aar Zadvoort. Deze 42 km lage race over het strad

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Bent u goed geïnformeerd over diabetes mellitus?

Bent u goed geïnformeerd over diabetes mellitus? Paro-ifo jui 2009 Geachte collega, I deze editie va de Paro-ifo wille wij u op de hoogte brege va de huidige izichte op het gebied va patiëte met diabetes mellitus e teves gigivitis of parodotitis. Uitodigig

Nadere informatie

3,2 2,8 1,8 1,6 -0,33 1,4

3,2 2,8 1,8 1,6 -0,33 1,4 Datum: 4 april 2017 Reteotwikkelige 3,2 3 Hypotheekrete variabel, 5, 10, 20 e 30 jaar vast met NHG 3,10 2,8 0,1 g e 0-0,1 e ta -0,2 e rc p -0,3 te -0,4 re -0,5 Geldmarktrete 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-0,33

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie