10e bestuurderssymposium Doorbraak in dienstverlening 3 en 4 december 2014 in Maastricht. Focuss22/JP.Geusens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10e bestuurderssymposium Doorbraak in dienstverlening 3 en 4 december 2014 in Maastricht. Focuss22/JP.Geusens"

Transcriptie

1 10e bestuurderssymposium Doorbraak in dienstverlening 3 en 4 december 2014 in Maastricht \ Focuss22/JP.Geusens 1

2 Opening 10 e bestuurderssymposium Doorbraak in dienstverlening in Maastricht Avondsessie van 3 december 2014 Mieke Damsma heet iedereen welkom in de plek die zij ziet als het begin van Nederland als je vanuit internationaal perspectief redeneert. Zij vervangt haar burgemeester Hoes die door omstandigheden niet aanwezig kan zijn. Ze introduceert een keur aan gastsprekers die samen een boeiend palet zullen neerzetten van vernieuwingen en vernieuwingsbehoeften. Erik Gerritsen, de dagvoorzitter van elk symposium, presenteert zichzelf als aanjager in vaste maar buitengewone dienst. Hij legt uit hoe de doorbraakbeweging ontstaan is en nu reeds haar tiende bestuurdersbijeenkomst beleeft; met Maastricht als prachtige ambiance. Hij stelt vast dat er weer veel nieuwe bestuurders bij zijn, de doorbraakbeweging groeit nog steeds. Luc de Witte vertelt als hoogleraar en bestuurder over 20 jaar worstelen met innovatie in de zorg. Hij is als hoogleraar en instituutsdirecteur werkzaam in onderzoek en vernieuwing van revalidatie en zorg voor mensen met handicaps, en neemt de stelling in dat deze regio goud in handen heeft maar daar al 20 jaar niets mee doet vanwege grenzen - tussen organisaties, tussen gebieden. In zijn Expertisecentrum voor innovatieve zorg en technologie (EIZT) merkt hij dat dagelijks. Zou die kennis, zouden die krachten (en financieringsstromen) gebundeld kunnen worden, dan zou deze regio als care tech regio tot de top van Europa kunnen behoren. Hij roept de aanwezige bestuurders op om met die ogen naar vernieuwingsvraagstukken te kijken en morgen te proberen deze hobbel te nemen. Hans Nelen belicht als hoogleraar Criminologie de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit aan de hand van outlaw motorgangs. Hierbij is een geïntegreerde aanpak cruciaal en dat vergt een mate van samenwerking en integratie die nog onvoldoende gerealiseerd wordt. Criminele activiteit is vaak lokaal ingebed en je kunt daar het best wat aan doen door te herkennen wat de criminele scripts zijn: de recepten waarmee die vorm kan opbloeien. De Motorclubs verstoren de openbare orde bij oa evenementen en clubhuizen. De populatie is van middelbare leeftijd en is afhankelijk van sociale relaties. Integrale aanpak is nodig om daar grip op te krijgen, en ook om te voorkomen dat een actieve gemeente het probleem slechts verplaatst naar de buren. In deze twee opzichten is samenwerking, ook over landsgrenzen heen, van doorslaggevend belang. Hij stelt voor om een klein, gemeenschappelijk probleem samen te bestrijden met zo n integrale aanpak. Johan Diepens (directeur Concordis Groep) legt uit hoe mobiliteit een middel is om aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. Hij kondigt aan dat we aan de vooravond staan van grote veranderingen. Bij mobiliteit denken we meestal vooral aan de hardware van snelwegen en rails, maar het is beter om te kijken naar het gebruik ervan. Autorijden wordt steeds meer ondersteund met digitale 2

3 voorzieningen en we hebben steeds meer ouderen, die blijven autorijden tot het niet meer mag. Echter het OV is niet goed ontsloten voor reizigers met bijzondere wensen (zoals grensoverschrijding) en mensen met een beperking. Hij legt vier doorbraakkansen op tafel die morgen kunnen worden behandeld: 1. Mensen zodanig beter bedienen dat zij OV kunnen gebruiken en minder speciaal vervoer meer nodig hebben, dat kan door anders organiseren en informatiehulp inzetten. De kosten hiervan zijn momenteel 1 miljard per jaar. 2. Ticketing voor bijzondere doelgroepen grensoverschrijdingen, en voor toeristen 3. E- bike vervangt zo veel autokilometers dat steden herontworpen kunnen worden en een besparing haalbaar is van 1,5 miljard met een e- bike investering van 300 mln. 4. De zelfsturende auto gaat al in 2020 op serieuze schaal rijden en zal veel verandering brengen, bovenop de veranderingen door car- sharing zoals Über en Überpop. Bas Eenhoorn, Nationaal Digicommissaris, haakt aan bij de vorige sprekers. Hij herkent de ontwikkelingen die de vorige sprekers beschreven en stelt dat het onontkoombaar is dat digitalisering ons leven in een ander paradigma brengt. De overheid zal daar direct op moeten inspelen. Nederland was daar altijd goed in, maar is achterop aan het raken; we hebben nu problemen met de doorontwikkeling. Er zal nieuwe samenwerking nodig zijn tussen alle overheidsspelers: rijk, provincies, gemeenten, waterschappen. Dat loopt nu niet vlot genoeg. We hebben nog lang niet alle voorzieningen en registraties in gebruik die we in het NUP hadden afgesproken, we zijn op zo n 46% van het doel van een volledig digitaal werkende overheid. Zaken als e- ID en e- herkenning moeten nu echt worden opgepakt en ingevuld willen we een goede, digitale interactieve dienstverlening realiseren. We kunnen feitelijk al niet meer terug naar papieren dienstverlening; dat zou de belastingdienst al 1miljard per dag kosten. We zullen daarom samenwerking moeten heruitvinden: het echt benutten van digitalisering vereist dat we grenzen van bestuurslagen, sectoren en geografie overstijgen. In een korte plenaire discussie wordt aftastend gediscussieerd wat de beste reactie zou zijn op zo veel uitdagingen. Dagvoorzitter Erik Gerritsen geeft aan dat in eerdere doorbraaksymposia vooral de verspreiding van succesvolle vernieuwingen een belemmering is om als land een sprong vooruit te maken. De bestaande instituties zijn in dat opzicht nog niet veranderd en hebben geen slimme oplossing aangedragen die zij de vorige bijeenkomst nog hadden beloofd. Bas Eenhoorn geeft mee dat hij als digicommissaris kan zorgen voor korte lijnen naar het kabinet waarlangs knopen kunnen worden doorgehakt. Arre Zuurmond (Amsterdam) wijst op DigiD, dat er juist is gekomen doordat het buiten de politiek is gehouden. Meer of harder pushen hoeft niet altijd te helpen. Anneke Eurlings (Amsterdam) erkent de veranderopgave: de meeste overheidsorganisaties en in elk geval gemeenten zullen het werken vanuit oude principes los moeten laten. Erik de Ridder (Tilburg) is het er wel mee eens, maar ziet ook lichtpuntjes. Er groeit ook wel veel, en daar kunnen we al beter van profiteren als we erin slagen de vernieuwingen goed te verspreiden naar partijen die alleen maar hoeven aan te sluiten. Bas is het met 3

4 hem eens. De interactieve WOZ waardebepaling is een voorbeeld van een oplossing uit Twente en Tilburg die we aan het hele land moeten beschikbaarstellen. Erik Gerritsen vindt dat een goed punt om de avond te besluiten en om te gebruiken als startpunt voor de volgende dag, waar de uitdagingen in initiatieven vertaald moeten worden. Vervolgsessie op de ochtend van 4 december 2014 Mieke Damsma heropent namens het Maastrichtse College het bestuurdersymposium, dat met ruim zeventig deelnemers drukker is dan de avond ervoor (met 50 aanwezigen) en ook drukker dan alle voorgaande bestuurderssymposia. Zij neemt graag deel aan de doorbraakbeweging, waar bestuurlijk lef en vernieuwende resultaten centraal staan. Vandaag zal er weer een mooie verzameling uitdagingen worden neergelegd, allemaal met het verzoek om tot verbeteringen te komen dankzij samenwerking, groeiende digitale mogelijkheden en buurlandeninspiratie. Een bijzondere omstandigheid is namelijk de aanwezigheid van bestuurders die ervaring hebben met grenzen (en het overstijgen daarvan) die gewend zijn verder te kijken dan de geografische grenzen. Ze heet de Euregionale bestuurders extra welkom en roept alle aanwezigen op om zich te laten inspireren door deze rijkdom aan ervaring. Ze wenst de deelnemers veel succes bij het maken van afspraken. Erik Gerritsen vraagt aan deelnemers die er nog niet eerder bij waren om dat kenbaar te maken. Hij stelt vast dat zij met velen zijn, teveel voor een plenaire voorstelronde. Hij heet hen van harte welkom en legt in het kort uit hoe de beweging van de doorbraak in dienstverlening is ontstaan en hoe het daarin werkt: bestuurders die gezamenlijk vernieuwing zoeken, vinden elkaar bij het feitelijk oppakken van kansen en uitdagingen. Zoals de reader beschrijft, worden daarmee daadwerkelijk resultaten behaald en juist dat wordt gekoesterd. Deze beweging is dus geen praatclub maar een informeel netwerk van bestuurders die de publieke sector vooruit willen helpen door vernieuwende samenwerking en door gebruik van steeds meer digitale oplossingen; no- nonsense; en vandaag in het bijzonder geïnspireerd door mensen uit de complexe praktijk van de regio Zuid- Limburg en de buurgebieden in België en Duitsland. Hij legt uit hoe het programma in elkaar steekt: na drie plenaire lezingen worden alle deelnemers in parallelsessies in de gelegenheid gesteld om te komen tot (het begin van) vernieuwing. Daarna wordt plenair teruggekoppeld en wordt de balans opgemaakt of er inderdaad een pact van Maastricht groeit zoals in de reader is beschreven. Het oordeel daarover zal hij vragen aan de Nederlandse Nationale digicommissaris Bas Eenhoorn aan het eind van het ochtenddeel. 4

5 Theo Bovens, gouverneur van de provincie Limburg, heet de aanwezigen van harte welkom in de provincie die het hart vormt van een indrukwekkend grote, dichtbevolkte en kennisrijke regio in Europa. Hier valt veel te leren; reden voor de nieuwe Eurocommissaris Frans Timmermans om de Maas- Rijn regio te noemen als proeftuin voor verdere Europese samenwerking. In zijn rol als gouverneur heeft hij zich laten informeren over de Doorbraakbeweging en vastgesteld dat deze een goede voedingsbodem zou kunnen vormen voor het gezamenlijk overwinnen van lastige hindernissen. Hij steunt de beweging en de bijeenkomst van vandaag, vooral doordat nu het bovennationale perspectief er in wordt gebracht. Hij geeft aan dat de provincie de doorbraakbeweging kan gebruiken bij een aantal vernieuwingsvraagstukken en stelt dat de provincie wellicht ook wat te bieden heeft aan de doorbraakbeweging. Hij wil daarom graag deelnemen aan de bestuurlijke beweging van de Doorbraak in dienstverlening en wenst de aanwezigen vandaag veel succes bij het oppakken van nieuwe uitdagingen en samenwerkingsverbanden. Hildegard Schneider staat hier weliswaar als decaan van de juridische faculteit van de Universiteit Maastricht, maar ook als initiatiefneemster van het onlangs in werking getreden instituut ITEM: Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility. Het instituut, dat mede met steun van de provincie tot stand is gekomen, wil komen tot meer daadkracht in de Euregio en wil de spil vormen van samenwerkend onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en training over grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. De urgentie daarvan is groter dan menigeen denkt. Zij is getroffen door het breed sluimerende ongenoegen met Europa. Grensoverschrijdende samenwerking is niet alleen probleem van grensregio s want 60% van de Nederlandse handel gaat naar Nordrhein- Westfalen. Wie erop let, ziet dat grensoverschrijdend economisch verkeer van arbeid en kennis zienderogen toeneemt. Als het ons nu niet lukt om binnen een jaar of tien serieuze verbeteringen aan te brengen in de hardnekkige problemen met economisch contact en samenwerkingsverkeer dat over landsgrenzen heen gaat, dan verliezen wij kritiek momentum en kalft de legitimiteit van Europa af tot beneden een peil waar je nog kunt herstellen. Het werken over de grens strandt soms op jarenlang bekende kwesties zoals diplomabruikbaarheid. Kwesties die meer en meer gaan knellen in een internationaliserend werkklimaat. Zij wil straks in een specifieke parallelsessie graag bespreken welke concrete stappen op dit punt ondernomen kunnen worden. Jan van Laarhoven belicht als secretaris- generaal Benelux de samenwerkingspraktijk die in deze regio altijd zo duidelijk gevoeld wordt. Er worden vaak mooie woorden over gesproken, maar het wegnemen van hindernissen in de praktijk blijkt vaak toch een heel taaie aangelegenheid. Hij benadrukt vanuit zijn jarenlange praktijkervaring in dit veld dat het noodzakelijk is om voornemens te vertalen in concrete initiatieven, want die geven energie en overtuiging aan betrokkenen om ermee door te gaan. In dat verband wijst hij op resultaten in ambulancehulpverlening, bestrijding van fiscale fraude, het tegengaan van sociale dumping en het beroepsgoederenvervoer. Hij juicht het toe dat concrete actie zo centraal wordt gesteld in de bestuurdersbeweging van de Doorbraak in dienstverlening. 5

6 Op een scala aan terreinen schetst hij hoe belangrijk het is om samen te werken en hoe lastig het kan zijn om stappen vooruit te zetten ondanks dat elke bestuurder het belang ervan direct erkent. Meer dan één derde van de grensarbeid vindt plaats in deze regio en je kunt dan gewoonweg niet meer zonder oplossingen voor diplomavergelijking en voor de meeneembaarheid van beroepskwalificaties ook beneden universitair niveau. Hij vult dit aan met een bloemlezing van andere voorbeelden en biedt elke bestuurder die echt vooruit wil, zijn hulp aan. Aletta Hekker, wethouder van Delft, vertelt dat zij als lid van het Bestuurdersteam Netwerkoverheid i.o. het woord neemt in plaats van Peter de Baat, die voor coalitiebesprekingen vandaag in Alkmaar moest blijven. De Doorbraakbeweging is de afgelopen periode bezig geweest met het in eerste instantie experimenteel ophalen en uitproberen van vernieuwingen, waarbij telkens bleek dat samenwerking stuit op grenzen: tussen sectoren, tussen bestuurslagen, tussen gebieden; en elke begrenzing vormt een rem op de samenwerking die vaak zo broodnodig is om echt verder te komen. Als zij vanuit Delft naar Den Haag fietst, in een rechte lijn, steekt ze vijf keer een gemeentegrens over en het nut daarvan is aan een burger gewoonweg niet uit te leggen. Op dezelfde manier kijkt zij naar de voortgaande digitalisering en internationalisering, waarbij de vraagstukken simpelweg niet meer binnen een bepaalde koker opgelost kunnen worden. Zulke verkokering vormt dan een beperking die je niet meer kunt permitteren, en die je als bestuurder dan ook niet meer mag accepteren. Het bestuurdersteam gaat daarom vooral uit van samen doen! Om te kunnen ontkokeren is ook bestuurlijk lef nodig! Ook omdat zij als wethouder in Delft duidelijk merkt hoe de wereld digitaliseert en internationaliseert, vindt zij dat dit soort vernieuwen regulier moet worden. Tegelijkertijd is aan de hand van de eerste doorbraakinitiatieven duidelijk geworden hoe belangrijk het is om dit soort gezamenlijke vernieuwingen aan te moedigen en te doen faciliteren maar dan wel zonder een heel circuit van overleggen te creëren. Voor deze opgave wordt een bestuurdersteam opgericht met bestuurders uit de volle breedte van de publieke sector: behalve zijzelf ook Mieke Damsma, Peter de Baat, Erik de Ridder, Arre Zuurmond, René Bagchus, Ronald Barendse, Jan Gieskes, Yvonne van Stiphout / Monique Rijnen en Simon Sibma. Op de avond van 3 december heeft het Bestuurdersteam i.o. afgesproken dat de doorbraakbeweging in deze vernieuwingsopgave een nuttige rol vervult, die een licht maar structureel karakter moet krijgen. Kijkend naar de breedte van bestuurdersaanwezigheid in het team is besproken dat er twee partijen nog ontbreken: Divosa en NVVB. Het bestuurdersteam wil zichzelf voorzien van een lichte procesondersteuning, aangevuld met een soort incubator. Namens dit team in oprichting stelt Aletta voor om zo door te gaan, in netwerkvorm, met een aangevuld bestuurdersteam. Wie daar iets mee wil of iets van vindt, kan haar daar vandaag over aanspreken. 6

7 Erik Gerritsen dankt de sprekers en geeft alle aanwezigen de gelegenheid om aan de slag te gaan in parallelsessies over vier thema s: 1. Veiligheid en criminaliteit ingeleid door Hans Nelen en begeleid door Krijn van Beek 2. Werkgelegenheid, onderwijs, economie en inkomen ingeleid door Hildegard Schneider en begeleid door Alain van de Haar 3. Zorg en vergrijzing ingeleid door Luc de Witte en begeleid door Henk Duinkerken 4. Vervoer en mobiliteit ingeleid door Johan Diepens en begeleid door Harald Faber. Na twee rondes van parallelsessies wordt door de begeleiders teruggekoppeld wat er bij elk thema is afgesproken: Bij Veiligheid en criminaliteit is gesproken over Outlaw MotorGangs (OMG s): kunnen gemeenten beter samenwerken om het waterbedeffect te voorkomen? Kunnen ze slimmer opereren om daadwerkelijk overlast en criminaliteit van motorbendes in te dammen? Technologisch gezien zijn er voldoende aanknopingspunten voor verbetering. Een mooie illustratie is het platform Yazula dat informatie kan delen, niet alleen van overheden maar ook marktpartijen en vooral ook burgers. De workshops leveren twee actiepunten op:! Er komt een pilot Geïntegreerde grensoverschrijdende aanpak OMG s in de Euregio Maas- Rijn met de burgemeester Maastricht als trekker. Geparticipeerd wordt door Harry Denekamp (Kerkrade) en Marcel Philipp (Aachen). Anneke Eurlings (Amsterdam) zal haar Amsterdamse ervaring inbrengen.! Uitgezocht wordt wat de mogelijkheden zijn om de bevolking meer te betrekken bij de bestrijding van OMG s. Yazula zou hiervoor een tool kunnen bieden. Simon Rijsdijk en Anneke Eurelings gaan dat met Jan Vroomans verkennen. Bij het thema Werkgelegenheid, onderwijs, economie en inkomen is voortgeborduurd op hetgeen Hildegard Schneider aan het begin van de ochtend heeft gezegd. Er is behoefte om grenzen te slechten tussen gebieden en sectoren. De werksessies waren druk bezocht en leverden levendige discussies op. Er zijn drie projecten (twee nieuwe, en één verbreding) benoemd met doelstellingen en trekkers. Dit zijn:! Realiseren van een keten van Informatiepunten langs de gehele grens met Duitsland en België. Waarbij het eerder genoemde Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility een tweeledige rol zou moeten vervullen. Op de eerste plaats een inhoudelijk ondersteunende rol naar de informatiepunten. Op de tweede plaats een beleidsbeïnvloedende rol naar de overheden van Duitsland, België en Nederland. Hildegard Schneider (UvM) en Harry Denekamp (Kerkrade) treden op als trekkers.! Stimuleren van grensoverschrijdend stagelopen zowel voor studenten als voor beleidsmakers. De gedachte hierachter is dat internationaal stagelopen stevig wordt gestimuleerd, maar dat grensoverschrijdende stages zeker zo belangrijk zijn. Voor het kweken van begrip, verkrijgen van de goede kennis en uiteindelijk versterken van de grensoverschrijdende samenwerking. Harry Denekamp (Kerkrade), Ger Essers, Hildegard Schneider (UvM) en Pascalle Pechholt treden op als trekkers. 7

8 ! Verbreden van de aanpak Kind van de rekening met die partijen die min of meer als natuurlijke partner kunnen worden gezien. De gedachte hierachter is dat tot nu toe vooral gekoerst is op onderwijs, ministerie van OC&W. Verdere verbreding naar partijen als VNG, Jeugdzorg en de andere ministeries is zinvol voor versterken van draagvlak. Alain van de Haar (Graafschap College) is de trekker. Erik Gerritsen (JBRA) heeft aangegeven hierin mee te denken. Alain zal de regiegroep OZA hierin betrekken. Bij zorg en vergrijzing is het knelpunt centraal gesteld dat steeds minstens 10 (maar meestal 20) partijen met de burger of cliënt in contact zijn en dat zij allemaal hun eigen informatiesysteem/platform hanteren. Ook als er sprake is van gecoördineerd optreden ontwikkelen zij vaak nog zelfstandig hun separate voorzieningen (zoals medische apparatuur) en informatieoplossingen (zoals apps). Er is bijvoorbeeld geen landelijk gegevensknooppunt vergelijkbaar met wat Suwi is op het terrein van werk en inkomen. VWS heeft wel een standaardisatie- harmonisatiekalender gemaakt om deze zaken landelijk te regelen, maar deze voorkomt niet dat overal in binnen- en buitenland innovaties oppoppen die nauwelijks met elkaar schakelen en allemaal tot standaard willen uitgroeien. Bovendien wordt veilig communiceren tussen vele partners een enorme uitdaging. Maar kansen zijn er ook. In dit opzicht is heel interessant dat er landelijk een initiatief Personal Data Cockpit loopt, waarin wordt gekomen tot een zogenaamde Trust Framework waarbinnen informatie kan worden gedeeld door de burger die zelf de regie in handen houdt. Vanuit deze achtergrond zijn er afspraken gemaakt over twee concrete initiatieven:! In het kader van de decentralisatie van jeugdzorg en arbeidsparticipatie wordt geprobeerd om gezamenlijk te komen tot een gebruiksvriendelijke, algemeen bruikbare app die als een soort pilot toepassing gebruik maakt van dat Trust Framework. Een app waarmee een jongere simpel contact kan maken met de gemeente en een eventuele hulpverlener; dat verlaagt de drempel naar hulp en voorziet de gemeente van beleidsinformatie. Het initiatief zal bestuurlijk worden getrokken door Aletta Hekker (ism. YesDelft) samen met Erik Gerritsen (JBRA), Tineke Keuzenkamp (Ridderkerk), Harmannus Kruizinga (SVB) en Jan Fraanje (Boxtel/Vgs).! Constaterend dat partijen door gebrek aan informatie- uitwisseling nog vrij ongericht communiceren, zal worden geprobeerd om op basis van bestaande activiteiten te komen tot een breder bruikbare pilot waarbij algemene gezondheidsadviezen (zoals Beweeg meer ) in samenwerking veel gerichter worden afgegeven aan de doelgroep waar het echt om gaat. Gekeken zal ook worden of het mogelijk is om via het Trust Framework te zorgen dat burgers daarbij voorkeuren kunnen aangeven t.a.v. privacy en gegevenshergebruik. Het initiatief zal worden getrokken door Frank Klaassen (GGD) samen met Luc de Witte (ZUYD/UM) en enkele gemeenten waaronder in elk geval Maastricht en Heerlen. 8

9 Bij Vervoer en mobiliteit is gesproken over het algemeen openbaar vervoer (met name de uitdaging van ticketing) en het vervoer dat bestemd is voor specifieke doelgroepen.! Over ticketing heeft Andreas Warnecke uiteengezet hoe in het openbaar vervoer drie verschillende betaalsystemen tussen Duitsland, België en Nederland zorgen voor een enorme drempel om te reizen. En dat terwijl de regio qua vervoersbehoefte zozeer één geheel is. De vraag is wie dit knelpunt zou kunnen oplossen. Het zou terecht zijn als de EU hier iets aan zou doen maar dat heeft nog geen resultaat opgeleverd. Aanwezigen geven aan dat het ticketingsysteem in feite al verouderd is wanneer het centraal betaalsysteem met bankpas of creditcard in alle ov- systemen mogelijk wordt. Er zou veel sterker vanuit de reiziger moeten worden gedacht en daarbij kan een rol liggen bij de banken. Simon Rijsdijk zal de NVVB- netwerken inzetten voor kennisdeling en zal helpen orienteren op buitenlandse ervaringen zoals Estland waar goede successen met eid zijn geboekt. Een studiereis zou nuttig kunnen zijn.! Op gebied van doelgroepenvervoer is enthousiast gesproken over een pilot met een OV- reisplanner op maat. De ontwikkeling van het idee en concrete uitwerking van het concept komt uit een kleine ambtelijke groep met vertegenwoordigers vanuit regio Kennemerland, KpVV, Ministerie VWS, 9292, provincies en Forseti. Aanwezigen zien duidelijk voordelen voor gemeenten in hun doelstelling om het doelgroepenvervoer verder te integreren met het openbaar vervoer en het stimuleren van zelfredzaamheid. Voor deelname/participatie aan een pilot is interesse vanuit Regio Kennemerland (wethouder Jack van der Hoek), Gemeente Haarlemmermeer (wethouder Tom Horn), Regio Haaglanden (Aletta Hekker, Delft en Saskia Bruines, Leidschendam Voorburg), Sittard- Geleen (Bert Kamphuis bestuursvoorzitter GR Omnibuzz), gemeente Ridderkerk (wethouder Tineke Keuzenkamp) en Midden- Brabant (Willem Starreveld, wethouder Gilze Rijen). Verder uitbreiden van de groep geïnteresseerde gemeenten blijft wenselijk omdat dat de financiële bijdrage voor participanten kan verlagen en Forseti zullen ook andere gemeenten en regio's blijven benaderen om dit verder van de grond te tillen. Jack van den Hoek, wethouder van Haarlem, treedt op als ambassadeur voor het concept en zal geinteresseerde partijen vragen hun interesse om te zetten in concrete participaties die de pilot in uitvoering brengen. In de plenaire terugkoppeling over deze resultaten geeft Bas Eenhoorn zijn reflectie op wat hij heeft beleefd in de themasessies en ook daarna terughoort. Hij merkt een heel constructieve en serieuze animo om precies datgene bij de kop te pakken dat in zijn digitaliseringoptiek het allerbelangrijkste is: samenwerking. In het samenstel van concrete afspraken dat hij hoort weergeven ziet hij een heuse vernieuwingsbeweging terug, die je met een gerust hart kunt karakteriseren zoals in de reader is gedaan met Pact van Maastricht. Hij juicht toe dat er hier een kring van bestuurders opstaat die de koe bij de horens wil vatten. Vanuit zijn rol als digicommissaris zal hij zijn best doen om zo n beweging waar mogelijk te helpen en te ondersteunen. Erik Gerritsen roept bestuurders op om dat commitment gezamenlijk te uiten in de vorm van een groepsfoto aan de voet van het samengevatte beamer beeld van het Pact van Maastricht. Hij wijst de bestuurders op de kern van de samenwerkingsafspraken die op 9

10 het projectorscherm staan weergegeven, en vraagt hen om gezamenlijk op de foto te gaan aan de voet van dat beeld. Het resultaat is de groepsfoto die op de eerste pagina van dit verslag is opgenomen. Na de groepsfoto geeft hij de trekkers van lopende Doorbraakinitiatieven gelegenheid om plenair te pitchen, waarna in de netwerklunch vragers en aanbieders elkaar kunnen treffen en afspraken kunnen maken aan de sta- tafels. Jan Gieskes pitcht Interactieve WOZ : het initiatief om de WOZ praktijk, na de eerste vernieuwing waarbij de interactie met de burger is versterkt, opnieuw een stap verder te brengen via de Personal Data Cockpit waarmee de burger/woningeigenaar nog meer zicht en grip krijgt op wat er gebeurt en waarbij de overheid de WOZ meer integreert in algemeen maatschappelijk verkeer van bijvoorbeeld banken en verzekeraars. Aletta Hekker pitcht Bouwen op vertrouwen, het initiatief waarbij een groep gemeenten vernieuwing wil doorvoeren in de gemeentelijke praktijk van ruimtelijk ordenen, ontwikkelen, bouwen, beheren en handhaven van de fysieke ruimte. Het is begonnen als een noodgedwongen stap terug door de wegvallende bouwleges, het is nu doorgezet als een vernieuwing in de rol die de overheid in de fysieke ruimte inneemt. Het gebeurt samen met partijen zoals de Ministeries van BZK en I&M, VNG, het Actieberaad Bouw en het Watertorenberaad. Daarmee is er nu een landelijke beweging die de organisatie van de fysieke ruimte wil vernieuwen; de ambitie is dat alle overheden meedoen. Arre Zuurmond pitcht Gestolen auto s, een initiatief in de regio Amsterdam om auto s die door de parkeercontrole worden gescand en als gestolen geregistreerd staan, te melden aan de Politie en het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit en terug te geven aan de eigenaar c.q. verzekeraar. Er rijden inmiddels zóveel scanvoertuigen rond, dat het steeds vreemder wordt als de overheid dat niet ook bij de criminaliteitsbestrijding benut. In Amsterdam is uitgeprobeerd hoe dit zodanig moet worden ingericht dat er geen strijdigheid ontstaat met privacyregels, en hoe de kinderziekten eruit kunnen worden gehaald. De eerste fase is inmiddels achter de rug en elke andere gemeente kan deze praktijk nu zonder kosten overnemen. Alain van de Haar en Jack van den Hoek laten weten dat hun initiatief (respectievelijk Onderwijs Zorg en Arbeidsmarkttoeleiding en Vernieuwing Doelgroepenvervoer) reeds voldoende aan bod zijn geweest in de terugkoppeling uit de themasessies. Aanwezigen weten voldoende om in de lunch onderling contact te kunnen leggen. Vanuit zijn eigen jeugdbeschermingpraktijk pitcht Erik Gerritsen het initiatief Thuiszitters. Kinderen die om aantoonbare motivatie niet in staat zijn om regulier klassikaal onderwijs te volgen, en die door regelgeving geen thuisonderwijs kunnen krijgen. Er zijn 10

11 mogelijkheden om daar wel degelijk oplossingen te bieden, en het is dan nuttig als er een initiatiefgroep ontstaat van partijen die deze mogelijkheden samen proberen te benutten. Vervolgens nodigt Erik Gerritsen de aanwezigen uit voor de netwerklunch met sta- tafels waar bestuurlijke afspraken kunnen worden gemaakt over samenwerking aan (in elk geval) de vandaag besproken initiatieven. Overigens wijst hij erop dat ook bestuurders die niet aanwezig konden zijn, kunnen deelnemen aan de initiatieven. Elk besproken initiatief wordt geplaatst op de digitale Innovatiebeurs publieke sector, waar bij elk initiatief gelegenheid is om nadere informatie te vinden en waar partijen zich kunnen aanmelden voor participatie. Bestuurders kunnen zich melden op de Innovatiebeurs: Na de lunch met de sta-tafels hervat Erik Gerritsen de plenaire bijeenkomst. Omdat over het resterende agendapunt (uitvoering van het Pact) al concrete afspraken zijn voortgekomen uit de themasessies, en omdat veel bestuurders na afloop van de lunch zijn vertrokken met het oog op reistijden, besluit hij het symposium en geeft ter afronding het woord aan Mieke Damsma als gastvrouw. Mieke Damsma geeft eerst het woord aan een stadsvoorlezer die een origineel veelkleurenverhaal over Sinterklaas ten gehore brengt en het verhaal vervolgens in boekvorm uitdeelt. Daarna besluit zij met de constatering dat het een uiterst vruchtbare bijeenkomst is geweest. Zij vindt het heel goed om te merken dat de grenseffecten waar haar regio dagelijks mee moet omgaan, nu een keer hebben kunnen dienen als inspiratiebron voor bestuurders uit alle geledingen en landsstreken die vernieuwing nastreven. Het volgende bestuurderssymposium zal worden gehouden bij de gemeente Tilburg op woensdagmiddag 17 juni In aanvulling daarop kondigt Simon Rijsdijk aan dat hij het initiatief neemt voor een bestuurlijke Doorbraak excursie naar Estland, waar bij gebrek aan remmende voorsprong mooie inspirerende innovaties zijn gerealiseerd. 11

12 Aanwezigen 1. Peter Sellung (Aachen) 2. Heinz- Jürg Pionke (Aachen) 3. Menno Tigelaar (Amersfoort) 4. Monique Rijnen (Amersfoort) 5. Arre Zuurmond (Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam) 6. Anneke Eurelings (Amsterdam) 7. Theo Bovens (provincie Limburg) 8. Stefan Kupers (provincie Limburg) 9. Jan van Laarhoven (Benelux) 10. Luc Blom (Benelux) 11. André van der Niet (Benelux) 12. Marc Hendrix (Benelux) 13. Erik Gerritsen (JBRA) 14. Jan Fraanje (Boxtel/Vgs) 15. Gert- Jan Buitendijk (BZK) 16. René Bagchus (BZK) 17. Sjoerd Hoornstra (I&M) 18. Monaïm Benrida (OC&W) 19. Frank Koster (OC&W) 20. Dimitri Oudheusden (BoerCroon) 21. Gerard Hurkmans (CAK) 22. Johan Diepens (Concordis Groep) 23. Harry Welters (DNG) 24. Harry Denekamp (EU regionalisering) 25. Jurn Glazenburg (Europe Direct) 26. Aletta Hekker (Delft) 27. Elo de Mul (Dordrecht) 28. Harald Faber (Forseti) 29. Willem Starreveld (Gilze- Rijen) 30. Alain van de Haar (Graafschap College) 31. Jack van dr Hoek (Haarlem) 32. Wim Oosterveld (Helmond) 33. Jos Som (Kerkrade) 34. Harry Denekamp (Kerkrade) 35. Saskia Bruines (L dam- Voorburg) 36. Michiel Gorsse (L dam- Voorburg) 37. Mieke Damsma (Maastricht) 38. Piet Buijtels (Maastricht) 39. Petro Hermans (Maastricht) 40. Bas Eenhoorn (Nat. Digicommissaris) 41. Bianca Rouwenhorst (NC Digit overh) 42. Simon Rijsdijk (NVVB) 43. Dagmar Winkelhorst (NVVB/Middendelfland) 44. José de Ruyter (Pactum) 45. Joep Patijn (Politie Limburg) 46. Marlies Goldsmits- Brouns (Politie Limburg) 47. Jules Knippenbergh (Politie Limburg) 48. Yvonne van de Berg (Ridderkerk) 49. Tineke Keuzenkamp (Ridderkerk) 50. Bert Kamphuis (Sittard- Geleen) 51. Clemens Post (Spirit) 52. Harmannus Kruizinga (SVB) 53. Erik de Ridder (Tilburg) 54. Hildegard Schneider (UvMaastricht) 55. Hans Nelen (UvMaastricht) 56. Luc de Witte (UvMaastricht) 57. Marco van Kampen (UWV) 58. Manuel Stoffels (UWV) 59. Jos Dierx (UWV) 60. Reg van Loo (Vaals) 61. Frank Klaassen (Veiligheidsregio) 62. Jan Gieskes (WaarderingsKamer) 63. Jan Vroomans (Yazula) 64. Susan Zethof (9292) 65. Krijn van Beek (moderator) 66. Ger Essers (moderator) 67. Pascalle Pechholt (moderator) 68. Martin Unfried (moderator) 69. Peter Janssens (moderator) 70. Henk Duinkerken (DiD/Klantocratie) 71. Eric Loe (DiD/Klantocratie) 72. Jan Weling (organisatie/maastricht) 73. Bert Roona (organisatie/ Maastricht) 74. Medea van Kessel (organisatie/maastricht) 75. Henrik Fokke (organisatie/maastricht) 76. Carla Wevers (organisatie/maastricht) 77. Marcel Mol (organisatie/maastricht) 78. Ton Wanders (organisatie/maastricht) 79. Eddy Geijselaers (organisatie/maastricht) 12

Doorbraak akkoord Doorbraak in dienstverlening, systeemsprong in de publieke sector

Doorbraak akkoord Doorbraak in dienstverlening, systeemsprong in de publieke sector Doorbraak akkoord Doorbraak in dienstverlening, systeemsprong in de publieke sector hoe Nederland de klant veel beter kan bedienen, effectiever beleid kan maken en forse efficiency kan bereiken in de uitvoering

Nadere informatie

Resultaten 11 e Bestuurdersymposium Doorbraak in Dienstverlening Tilburg, 17 juni 2015

Resultaten 11 e Bestuurdersymposium Doorbraak in Dienstverlening Tilburg, 17 juni 2015 Resultaten 11 e Bestuurdersymposium Doorbraak in Dienstverlening Tilburg, 17 juni 2015 Welkomstwoord Erik de Ridder Wethouder Erik de Ridder, gastheer voor het 11 e bestuurderssymposium van de Doorbraak

Nadere informatie

Samen werken aan lokale bereikbaarheid

Samen werken aan lokale bereikbaarheid Samen werken aan lokale bereikbaarheid Aanbod van de VOC aan gemeenten voor een gezamenlijk geluid in het beleidsveld mobiliteit en infrastructuur. Doet u mee? 1 Wat is de VOC? De Vereniging Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg Herijkingsvoorstel op basis van afstemming tussen Weert, Roermond, Venray, Venlo en consultatie overige gemeenten gepresenteerd op 3 juni

Nadere informatie

Regiegroep Platform OZA (Onderwijs, Zorg & Arbeidstoeleiding)

Regiegroep Platform OZA (Onderwijs, Zorg & Arbeidstoeleiding) AAN: VAN: Regiegroep Platform OZA (Onderwijs, Zorg & Arbeidstoeleiding) Alain van de Haar BETREFT: Bespreeknotitie 12 mei 2015 DATUM: 7 mei 2015 Achtergrond Te veel jongeren komen door slecht op elkaar

Nadere informatie

Doorbraak in Dienstverlening

Doorbraak in Dienstverlening Doorbraak in Dienstverlening Resultaten 8 e bestuurdersymposium Samen uitvinden en verspreiden Alkmaar, 9 december 2013 Welkomstwoord Peter de Baat Peter de Baat heet iedereen welkom bij de gemeente Alkmaar,

Nadere informatie

Doorbraak in Dienstverlening

Doorbraak in Dienstverlening Doorbraak in Dienstverlening Resultaten bestuurdersymposium Recessie vergt doorbraak en vernieuwing Stadhuis Utrecht, 23 november 2012 Opening In zijn welkomstwoord geeft Maarten Schurink aan dat de doorbraakbeweging

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden. Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit

Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden. Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit Doel en opzet Trends in mobiliteit Toekomst is nu al zichtbaar Gevolgen voor opgaven Bijdrage van Slimme Mobiliteit

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Brainport 2020 wordt Brainport Network

Brainport 2020 wordt Brainport Network Een soepel draaiende arbeidsmarkt waar overheden, bedrijfsleven, werknemers en onderwijs moeiteloos hun weg kunnen vinden en constant beschikken over de meest actuele informatie, om de afstand tussen vraag

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

# 2. Noord. Special: Bijeenkomst van Leergemeenschap Noord-Nederland Water- en Ruimteberichten. Deze uitgave is een samenwerking tussen

# 2. Noord. Special: Bijeenkomst van Leergemeenschap Noord-Nederland Water- en Ruimteberichten. Deze uitgave is een samenwerking tussen Noord # 2 Special: Bijeenkomst van Leergemeenschap Noord-Nederland Water- en Ruimteberichten Deze uitgave is een samenwerking tussen December 2014 wvl1014lv045 Foto: Ivo Vrancken Inhoud Verdieping Een

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

I Aan de leden van de Participatieraad

I Aan de leden van de Participatieraad Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de Participatieraad Datum 26 mei 2015 Ons kenmerk 2015/191059 Contactpersoon M. van der Tas Doorkiesnummer 023-5114827

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Uitnodiging themadag Matchcare

Uitnodiging themadag Matchcare Graag nodigen wij u uit voor onze themadag Talentmanagement. Tijdens deze middag zullen wij u informeren en inspireren door middel van diverse workshops en sprekers, waaronder Prof. Dr. Victor A.F. Lamme.

Nadere informatie

Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange

Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange Pagina 2 van 7 De voltallige gemeenteraad van Sittard-Geleen staat achter de actie Stop Tihange en steunt de menselijke kettingreactie die op 25 juni 2017 als protest tegen het openhouden van de Belgische

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

2016 in een notendop

2016 in een notendop 2016 in een notendop 1 Dankwoord PM dankt alle sprekers en deelnemers hartelijk voor hun inzet, met name Goos Minderman. In 2017 wil PM weer nieuwe aansprekende seminars organiseren met enthousiaste sprekers.

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Deelnemers: denktank uit de samenleving, gemeenteraad, college en ambtelijk managementteam

Deelnemers: denktank uit de samenleving, gemeenteraad, college en ambtelijk managementteam Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal Verslag werkatelier over participatie en samenspel tussen samenleving en gemeentebestuur op 4 juni 2015 van 20:00 tot 23:00 uur in het Dorpshuis

Nadere informatie

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit Innovaties in verkeer en vervoer SURF: Smart Urban Regions of the Future (SURF) - Vanuit onder meer:

Nadere informatie

Burgerparticipatie en burgerinitiatieven 14 juni 2016

Burgerparticipatie en burgerinitiatieven 14 juni 2016 Burgerparticipatie en burgerinitiatieven 14 juni 2016 Update Expeditie Ruimte Etappe 2 2 ROUTES 180 DEELNEMERS 3 ROUTES 200 DEELNEMERS 160530_sde 2 Dag 2: Burgerparticipatie en burgerinitiatieven Procesmanagement

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

De grensoverschrijdende regio Plannen zonder grenzen. Symposium Geo Promotion

De grensoverschrijdende regio Plannen zonder grenzen. Symposium Geo Promotion De grensoverschrijdende regio Plannen zonder grenzen Symposium Geo Promotion Workshop Plannen zonder grenzen Arjan Brink Hans van Loon De maatschappelijke vraag bepaalt de ruimtelijke inrichting Vroeger..

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort

Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort Bijeenkomst nieuwe Wet ruimtelijke ordening VNG afdeling Utrecht 12 december 2007 Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort - Voorstelronde

Nadere informatie

Studiedag Sociaal-Economische Raad Nederland & Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Studiedag Sociaal-Economische Raad Nederland & Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen UITNODIGING studiedag Studiedag Sociaal-Economische Raad Nederland & Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Iedereen duurzaam inzetbaar Donderdag 7 april 2011 10u00 17u00 Lindner Hotel Antwerpen Op donderdag

Nadere informatie

Bestuurlijke planning en control en concernsturing

Bestuurlijke planning en control en concernsturing Miniconferentie 19 september 2003 Bestuurlijke planning en control en concernsturing Respons voor provincies Hoe sluit de ambtelijke cyclus aan op de bestuurlijke? Wat is de balans tussen sturing en verantwoording?

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009 Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 29 Evaluatieonderzoek Gedragswerk, juni 29 1 Inleiding Met het Ministerie van OCW is afgesproken dat in het schooljaar 28 29 een evaluatie zou worden

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Seminar grensoverschrijdende samenwerking crisisbeheersing Nederland - België

Seminar grensoverschrijdende samenwerking crisisbeheersing Nederland - België Seminar grensoverschrijdende samenwerking crisisbeheersing Nederland - België Veiligheid vervaagt grenzen 15 oktober 2014, baarle-nassau Op woensdag 15 oktober 2014 vindt in Hotel Brasserie Den Engel Schaluinen

Nadere informatie

Partijen, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.G.J. Kamp, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister,

Partijen, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.G.J. Kamp, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister, CONVENANT Wachtlijsten kinderopvang Partijen, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.G.J. Kamp, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister, Het College van burgemeester

Nadere informatie

Projectgroep Gemeentesupport

Projectgroep Gemeentesupport Projectgroep Gemeentesupport Samenwerking tussen Stedenlink en het esociety Platform Nederland Dick van Schooneveld, voorzitter Slimme Steden, verhalen uit de praktijk Amsterdam, 6 februari 2013 Waar loopt

Nadere informatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie OPZET VAN DE PRESENTATIE Bodemvisie Waarom? Doel Middel Ingrediënten SPRONG Wie, wat, waarom? Het proces

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Reactie op het rapport van de Commissie Hermans "De toekomst van Limburg ligt over de grens".

Reactie op het rapport van de Commissie Hermans De toekomst van Limburg ligt over de grens. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Inlichtingen W.Bringmann T 070 4266276 F 070 4267668 Uw kenmerk 07-BZK-B-039 Onderwerp Reactie op het rapport van de

Nadere informatie

Green Deal Elektrisch vervoer

Green Deal Elektrisch vervoer Green Deal Elektrisch vervoer Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst medicijnresten uit water 10 maart 2016

Verslag bijeenkomst medicijnresten uit water 10 maart 2016 We starten de dag met het teruggeven van de resultaten uit de interviews Vitens en Vallei en Veluwe hebben gesproken met deskundigen, beleidsmakers en bestuurders om meer zicht te krijgen op het probleem,

Nadere informatie

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen:

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen: Convenant College van Burgemeester en Wethouders Dagelijkse Besturen: - Stadsdeel West - Stadsdeel Zuid - Stadsdeel Oost - Stadsdeel Centrum - Stadsdeel Noord - Stadsdeel Zuidoost en - Stadsdeel Nieuw

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

LEKKER BETROKKEN! Copyright VHVG / Phyllis den Brok- Phliss, jan. 2012 Lekker Betrokken! 1

LEKKER BETROKKEN! Copyright VHVG / Phyllis den Brok- Phliss, jan. 2012 Lekker Betrokken! 1 LEKKER BETROKKEN! Projectvoorstel voor het verduurzamen van de zorgsector wat betreft het aanbod van duurzame producten alsmede verduurzaming van de processen en de mens daarbinnen, uitgaande van het brede

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

WOENSDAG 11 MEI 2016 DONDERDAG 12 MEI 2016

WOENSDAG 11 MEI 2016 DONDERDAG 12 MEI 2016 PROGRAMMA NVVB CONGRES 2016 PROGRAMMA NVVB CONGRES 2016 WOENSDAG 11 MEI 2016 DONDERDAG 12 MEI 2016 09.30 AANKOMST DEELNEMERS Ontvangst en gelegenheid tot bezoek beursvloer 10.15 10.20 WELKOM Rens de Jong,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DG Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

De toekomst van het wonen is niet van gisteren

De toekomst van het wonen is niet van gisteren Uitnodiging SVn Deelnemersbijeenkomst De toekomst van het wonen is niet van gisteren Donderdagmiddag 6 november 2014 Media Plaza Jaarbeurs Utrecht Welkom U bent van harte welkom op de negende SVn Deelnemersbijeenkomst!

Nadere informatie

Uitnodiging. Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie

Uitnodiging. Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie Uitnodiging Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni 2013 Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie Hoezo democratie?! Onze democratische rechtsstaat lijkt

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2016 verschenen op www.schateiland.com, op OR TV (Youtube) en in OR Rendement. Walter Landwier Help,

Nadere informatie

Heinz-Kühn-Bildungswerk

Heinz-Kühn-Bildungswerk Heinz-Kühn-Bildungswerk Seminar: Democratisering van de grens - nieuwe ideeën over euregionale samenwerking Maastricht/Aachen, 17.01.2016 Geachte heer/mevrouw, Europa bevindt zich in een fundamentele crisis.

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein 2 mei 2017 Workshop Maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein het hoofd bieden Introductie De transitiedriehoek en de aanpak

Nadere informatie

Activeer de Eigen Kracht van uw burgers; begin bij uw professionals!

Activeer de Eigen Kracht van uw burgers; begin bij uw professionals! Zelfredzaamheid en burgerparticipatie worden steeds belangrijker in het publieke domein. Deze nieuwe manier van omgaan met burgers stelt nieuwe eisen aan uw professionals. Van hen wordt steeds nadrukkelijker

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

Nieuwe netwerken. Met meer diversiteit in je netwerk sta je sterker. Bouwen op. Een Intercultureel Fundament

Nieuwe netwerken. Met meer diversiteit in je netwerk sta je sterker. Bouwen op. Een Intercultureel Fundament Nieuwe netwerken Met meer diversiteit in je netwerk sta je sterker Bouwen op Een Intercultureel Fundament Diverse netwerken staan sterker Inderdaad. Diverse netwerken staan sterker. Vandaar dat ActiZ en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

Europa decentraal slaat de brug tussen Europa en decentrale overheden: Bridge!

Europa decentraal slaat de brug tussen Europa en decentrale overheden: Bridge! Tamsma, Hendrik Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Europese Ster maandag 30 mei 2016 15:24 Statengriffie provinsje Fryslân Europa decentraal slaat

Nadere informatie

Master Leergang Regionale regie en management

Master Leergang Regionale regie en management Master Leergang Regionale regie en management RegioAcademie 2012-2013 Flexibel regionaal samenwerken is de sleutel voor de toekomst. Deze uitspraak op een conferentie voor regionale economische samenwerking

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - betreft ons kenmerk datum Voortgang informatieveiligheid ECLBR/U201402103 Lbr. 14/086 19 november

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 14

Nadere informatie

Verslag Inspiratiesessie

Verslag Inspiratiesessie Verslag Inspiratiesessie Het Nieuwe Werken en Vitaliteit Beter en efficiënter aan de slag, medewerkers met meer vrijheden en verantwoordelijkheden. Al veel organisaties zijn bij het Rijk aan de slag met

Nadere informatie

Stroomversnelling Brabant 16 & 17 juni 2015. Verslag tweedaagse conferentie in het Arsenaal Grave

Stroomversnelling Brabant 16 & 17 juni 2015. Verslag tweedaagse conferentie in het Arsenaal Grave Stroomversnelling Brabant 16 & 17 juni 2015. Verslag tweedaagse conferentie in het Arsenaal Grave www.stroomversnellingbrabant.nl Stroomversnelling Brabant Deelnemers tweedaagse conferentie willen concreet

Nadere informatie

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche UITNODIGING Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche 25 oktober ACHTERGROND De digitale revolutie heeft ook zijn impact in de zorg.

Nadere informatie

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht 2 Inhoud Ruim baan voor beter inzicht Sturen op alle niveaus Betrouwbare gegevens innovatief gekoppeld Informatie op maat De

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Zo brengen we e-revalidatie naar volgend niveau

Zo brengen we e-revalidatie naar volgend niveau Zo brengen we e-revalidatie naar volgend niveau Foto Karin van Londen Emma Heesbeen De echte cultuuromslag moet nog komen, heet een artikel elders in dit RM. Hoe komt dat en wat kan de revalidatiesector

Nadere informatie

Presentatie concept convenant brandveiligheid in de zorg

Presentatie concept convenant brandveiligheid in de zorg Presentatie concept convenant brandveiligheid in de zorg 9 mei 2014, 9.00 12.00 De Buitenhof Preventienetwerk Brandveiligheid Welkom Saskia Schalkwijk SIGRA Ricardo Weewer Brandweer Amsterdam Amstelland

Nadere informatie

Startdocument participatieproces LAB071

Startdocument participatieproces LAB071 Startdocument participatieproces LAB071 Dit startdocument beschrijft het participatieproces in het kader van de Verkenning Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071). Het bevat de nadere uitwerking van hoofdstuk

Nadere informatie

Verslag netwerkbijeenkomst

Verslag netwerkbijeenkomst Verslag netwerkbijeenkomst Thema: SMART for the people Datum: 10 december 2014 van 16-18 uur Locatie: Wagenwerkplaats, Amersfoort Welkom en opening Saskia Engbers (bestuurslid) Saskia opent de netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

*U * *U *

*U * *U * *U14.03059* *U14.03059* Aan de leden van de Commissie Samenleving Afdeling Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Margot Verhagen Telefoon 14

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

ons kenmerk ECFE/U201401021 Lbr. 14/036

ons kenmerk ECFE/U201401021 Lbr. 14/036 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Rapport Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECFE/U201401021

Nadere informatie

Succesvol vernieuwend in mijn beroepspraktijk

Succesvol vernieuwend in mijn beroepspraktijk Succesvol vernieuwend in mijn beroepspraktijk 1 Quote van een collega Vroeger had ik een heilig respect voor consultants. Niet vanwege de maatpakken of lease auto s gelukkig is dat verleden tijd maar omdat

Nadere informatie

Sessie 1: Bert Wienen. Symposium: arrangeren binnen regulier onderwijs

Sessie 1: Bert Wienen. Symposium: arrangeren binnen regulier onderwijs Symposium: arrangeren binnen regulier onderwijs Woensdag 24 februari was er een symposium over Arrangeren binnen het regulier onderwijs. Hoe regel je een goede samenwerking tussen jeugdzorg, school en

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log: Een werkende blockchain voor de zorg Zorginstituut Nederland

De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log: Een werkende blockchain voor de zorg Zorginstituut Nederland De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log Een werkende blockchain voor de zorg VWS Den Haag Idius Felix & Jeroen van Megchelen 26 juni 2017 Vraagstelling-aanleiding Is blockchain toepasbaar

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal Werken aan resultaat, altijd en overal Congres Over Het Nieuwe Werken Programma HNW Belastingdienst Dr. Y. Boutachekourt 19 november 2013 2 Visie film HNW Belastingdienst 3 Veranderdoelen van de Belastingdienst

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie