10e bestuurderssymposium Doorbraak in dienstverlening 3 en 4 december 2014 in Maastricht. Focuss22/JP.Geusens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10e bestuurderssymposium Doorbraak in dienstverlening 3 en 4 december 2014 in Maastricht. Focuss22/JP.Geusens"

Transcriptie

1 10e bestuurderssymposium Doorbraak in dienstverlening 3 en 4 december 2014 in Maastricht \ Focuss22/JP.Geusens 1

2 Opening 10 e bestuurderssymposium Doorbraak in dienstverlening in Maastricht Avondsessie van 3 december 2014 Mieke Damsma heet iedereen welkom in de plek die zij ziet als het begin van Nederland als je vanuit internationaal perspectief redeneert. Zij vervangt haar burgemeester Hoes die door omstandigheden niet aanwezig kan zijn. Ze introduceert een keur aan gastsprekers die samen een boeiend palet zullen neerzetten van vernieuwingen en vernieuwingsbehoeften. Erik Gerritsen, de dagvoorzitter van elk symposium, presenteert zichzelf als aanjager in vaste maar buitengewone dienst. Hij legt uit hoe de doorbraakbeweging ontstaan is en nu reeds haar tiende bestuurdersbijeenkomst beleeft; met Maastricht als prachtige ambiance. Hij stelt vast dat er weer veel nieuwe bestuurders bij zijn, de doorbraakbeweging groeit nog steeds. Luc de Witte vertelt als hoogleraar en bestuurder over 20 jaar worstelen met innovatie in de zorg. Hij is als hoogleraar en instituutsdirecteur werkzaam in onderzoek en vernieuwing van revalidatie en zorg voor mensen met handicaps, en neemt de stelling in dat deze regio goud in handen heeft maar daar al 20 jaar niets mee doet vanwege grenzen - tussen organisaties, tussen gebieden. In zijn Expertisecentrum voor innovatieve zorg en technologie (EIZT) merkt hij dat dagelijks. Zou die kennis, zouden die krachten (en financieringsstromen) gebundeld kunnen worden, dan zou deze regio als care tech regio tot de top van Europa kunnen behoren. Hij roept de aanwezige bestuurders op om met die ogen naar vernieuwingsvraagstukken te kijken en morgen te proberen deze hobbel te nemen. Hans Nelen belicht als hoogleraar Criminologie de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit aan de hand van outlaw motorgangs. Hierbij is een geïntegreerde aanpak cruciaal en dat vergt een mate van samenwerking en integratie die nog onvoldoende gerealiseerd wordt. Criminele activiteit is vaak lokaal ingebed en je kunt daar het best wat aan doen door te herkennen wat de criminele scripts zijn: de recepten waarmee die vorm kan opbloeien. De Motorclubs verstoren de openbare orde bij oa evenementen en clubhuizen. De populatie is van middelbare leeftijd en is afhankelijk van sociale relaties. Integrale aanpak is nodig om daar grip op te krijgen, en ook om te voorkomen dat een actieve gemeente het probleem slechts verplaatst naar de buren. In deze twee opzichten is samenwerking, ook over landsgrenzen heen, van doorslaggevend belang. Hij stelt voor om een klein, gemeenschappelijk probleem samen te bestrijden met zo n integrale aanpak. Johan Diepens (directeur Concordis Groep) legt uit hoe mobiliteit een middel is om aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. Hij kondigt aan dat we aan de vooravond staan van grote veranderingen. Bij mobiliteit denken we meestal vooral aan de hardware van snelwegen en rails, maar het is beter om te kijken naar het gebruik ervan. Autorijden wordt steeds meer ondersteund met digitale 2

3 voorzieningen en we hebben steeds meer ouderen, die blijven autorijden tot het niet meer mag. Echter het OV is niet goed ontsloten voor reizigers met bijzondere wensen (zoals grensoverschrijding) en mensen met een beperking. Hij legt vier doorbraakkansen op tafel die morgen kunnen worden behandeld: 1. Mensen zodanig beter bedienen dat zij OV kunnen gebruiken en minder speciaal vervoer meer nodig hebben, dat kan door anders organiseren en informatiehulp inzetten. De kosten hiervan zijn momenteel 1 miljard per jaar. 2. Ticketing voor bijzondere doelgroepen grensoverschrijdingen, en voor toeristen 3. E- bike vervangt zo veel autokilometers dat steden herontworpen kunnen worden en een besparing haalbaar is van 1,5 miljard met een e- bike investering van 300 mln. 4. De zelfsturende auto gaat al in 2020 op serieuze schaal rijden en zal veel verandering brengen, bovenop de veranderingen door car- sharing zoals Über en Überpop. Bas Eenhoorn, Nationaal Digicommissaris, haakt aan bij de vorige sprekers. Hij herkent de ontwikkelingen die de vorige sprekers beschreven en stelt dat het onontkoombaar is dat digitalisering ons leven in een ander paradigma brengt. De overheid zal daar direct op moeten inspelen. Nederland was daar altijd goed in, maar is achterop aan het raken; we hebben nu problemen met de doorontwikkeling. Er zal nieuwe samenwerking nodig zijn tussen alle overheidsspelers: rijk, provincies, gemeenten, waterschappen. Dat loopt nu niet vlot genoeg. We hebben nog lang niet alle voorzieningen en registraties in gebruik die we in het NUP hadden afgesproken, we zijn op zo n 46% van het doel van een volledig digitaal werkende overheid. Zaken als e- ID en e- herkenning moeten nu echt worden opgepakt en ingevuld willen we een goede, digitale interactieve dienstverlening realiseren. We kunnen feitelijk al niet meer terug naar papieren dienstverlening; dat zou de belastingdienst al 1miljard per dag kosten. We zullen daarom samenwerking moeten heruitvinden: het echt benutten van digitalisering vereist dat we grenzen van bestuurslagen, sectoren en geografie overstijgen. In een korte plenaire discussie wordt aftastend gediscussieerd wat de beste reactie zou zijn op zo veel uitdagingen. Dagvoorzitter Erik Gerritsen geeft aan dat in eerdere doorbraaksymposia vooral de verspreiding van succesvolle vernieuwingen een belemmering is om als land een sprong vooruit te maken. De bestaande instituties zijn in dat opzicht nog niet veranderd en hebben geen slimme oplossing aangedragen die zij de vorige bijeenkomst nog hadden beloofd. Bas Eenhoorn geeft mee dat hij als digicommissaris kan zorgen voor korte lijnen naar het kabinet waarlangs knopen kunnen worden doorgehakt. Arre Zuurmond (Amsterdam) wijst op DigiD, dat er juist is gekomen doordat het buiten de politiek is gehouden. Meer of harder pushen hoeft niet altijd te helpen. Anneke Eurlings (Amsterdam) erkent de veranderopgave: de meeste overheidsorganisaties en in elk geval gemeenten zullen het werken vanuit oude principes los moeten laten. Erik de Ridder (Tilburg) is het er wel mee eens, maar ziet ook lichtpuntjes. Er groeit ook wel veel, en daar kunnen we al beter van profiteren als we erin slagen de vernieuwingen goed te verspreiden naar partijen die alleen maar hoeven aan te sluiten. Bas is het met 3

4 hem eens. De interactieve WOZ waardebepaling is een voorbeeld van een oplossing uit Twente en Tilburg die we aan het hele land moeten beschikbaarstellen. Erik Gerritsen vindt dat een goed punt om de avond te besluiten en om te gebruiken als startpunt voor de volgende dag, waar de uitdagingen in initiatieven vertaald moeten worden. Vervolgsessie op de ochtend van 4 december 2014 Mieke Damsma heropent namens het Maastrichtse College het bestuurdersymposium, dat met ruim zeventig deelnemers drukker is dan de avond ervoor (met 50 aanwezigen) en ook drukker dan alle voorgaande bestuurderssymposia. Zij neemt graag deel aan de doorbraakbeweging, waar bestuurlijk lef en vernieuwende resultaten centraal staan. Vandaag zal er weer een mooie verzameling uitdagingen worden neergelegd, allemaal met het verzoek om tot verbeteringen te komen dankzij samenwerking, groeiende digitale mogelijkheden en buurlandeninspiratie. Een bijzondere omstandigheid is namelijk de aanwezigheid van bestuurders die ervaring hebben met grenzen (en het overstijgen daarvan) die gewend zijn verder te kijken dan de geografische grenzen. Ze heet de Euregionale bestuurders extra welkom en roept alle aanwezigen op om zich te laten inspireren door deze rijkdom aan ervaring. Ze wenst de deelnemers veel succes bij het maken van afspraken. Erik Gerritsen vraagt aan deelnemers die er nog niet eerder bij waren om dat kenbaar te maken. Hij stelt vast dat zij met velen zijn, teveel voor een plenaire voorstelronde. Hij heet hen van harte welkom en legt in het kort uit hoe de beweging van de doorbraak in dienstverlening is ontstaan en hoe het daarin werkt: bestuurders die gezamenlijk vernieuwing zoeken, vinden elkaar bij het feitelijk oppakken van kansen en uitdagingen. Zoals de reader beschrijft, worden daarmee daadwerkelijk resultaten behaald en juist dat wordt gekoesterd. Deze beweging is dus geen praatclub maar een informeel netwerk van bestuurders die de publieke sector vooruit willen helpen door vernieuwende samenwerking en door gebruik van steeds meer digitale oplossingen; no- nonsense; en vandaag in het bijzonder geïnspireerd door mensen uit de complexe praktijk van de regio Zuid- Limburg en de buurgebieden in België en Duitsland. Hij legt uit hoe het programma in elkaar steekt: na drie plenaire lezingen worden alle deelnemers in parallelsessies in de gelegenheid gesteld om te komen tot (het begin van) vernieuwing. Daarna wordt plenair teruggekoppeld en wordt de balans opgemaakt of er inderdaad een pact van Maastricht groeit zoals in de reader is beschreven. Het oordeel daarover zal hij vragen aan de Nederlandse Nationale digicommissaris Bas Eenhoorn aan het eind van het ochtenddeel. 4

5 Theo Bovens, gouverneur van de provincie Limburg, heet de aanwezigen van harte welkom in de provincie die het hart vormt van een indrukwekkend grote, dichtbevolkte en kennisrijke regio in Europa. Hier valt veel te leren; reden voor de nieuwe Eurocommissaris Frans Timmermans om de Maas- Rijn regio te noemen als proeftuin voor verdere Europese samenwerking. In zijn rol als gouverneur heeft hij zich laten informeren over de Doorbraakbeweging en vastgesteld dat deze een goede voedingsbodem zou kunnen vormen voor het gezamenlijk overwinnen van lastige hindernissen. Hij steunt de beweging en de bijeenkomst van vandaag, vooral doordat nu het bovennationale perspectief er in wordt gebracht. Hij geeft aan dat de provincie de doorbraakbeweging kan gebruiken bij een aantal vernieuwingsvraagstukken en stelt dat de provincie wellicht ook wat te bieden heeft aan de doorbraakbeweging. Hij wil daarom graag deelnemen aan de bestuurlijke beweging van de Doorbraak in dienstverlening en wenst de aanwezigen vandaag veel succes bij het oppakken van nieuwe uitdagingen en samenwerkingsverbanden. Hildegard Schneider staat hier weliswaar als decaan van de juridische faculteit van de Universiteit Maastricht, maar ook als initiatiefneemster van het onlangs in werking getreden instituut ITEM: Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility. Het instituut, dat mede met steun van de provincie tot stand is gekomen, wil komen tot meer daadkracht in de Euregio en wil de spil vormen van samenwerkend onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en training over grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. De urgentie daarvan is groter dan menigeen denkt. Zij is getroffen door het breed sluimerende ongenoegen met Europa. Grensoverschrijdende samenwerking is niet alleen probleem van grensregio s want 60% van de Nederlandse handel gaat naar Nordrhein- Westfalen. Wie erop let, ziet dat grensoverschrijdend economisch verkeer van arbeid en kennis zienderogen toeneemt. Als het ons nu niet lukt om binnen een jaar of tien serieuze verbeteringen aan te brengen in de hardnekkige problemen met economisch contact en samenwerkingsverkeer dat over landsgrenzen heen gaat, dan verliezen wij kritiek momentum en kalft de legitimiteit van Europa af tot beneden een peil waar je nog kunt herstellen. Het werken over de grens strandt soms op jarenlang bekende kwesties zoals diplomabruikbaarheid. Kwesties die meer en meer gaan knellen in een internationaliserend werkklimaat. Zij wil straks in een specifieke parallelsessie graag bespreken welke concrete stappen op dit punt ondernomen kunnen worden. Jan van Laarhoven belicht als secretaris- generaal Benelux de samenwerkingspraktijk die in deze regio altijd zo duidelijk gevoeld wordt. Er worden vaak mooie woorden over gesproken, maar het wegnemen van hindernissen in de praktijk blijkt vaak toch een heel taaie aangelegenheid. Hij benadrukt vanuit zijn jarenlange praktijkervaring in dit veld dat het noodzakelijk is om voornemens te vertalen in concrete initiatieven, want die geven energie en overtuiging aan betrokkenen om ermee door te gaan. In dat verband wijst hij op resultaten in ambulancehulpverlening, bestrijding van fiscale fraude, het tegengaan van sociale dumping en het beroepsgoederenvervoer. Hij juicht het toe dat concrete actie zo centraal wordt gesteld in de bestuurdersbeweging van de Doorbraak in dienstverlening. 5

6 Op een scala aan terreinen schetst hij hoe belangrijk het is om samen te werken en hoe lastig het kan zijn om stappen vooruit te zetten ondanks dat elke bestuurder het belang ervan direct erkent. Meer dan één derde van de grensarbeid vindt plaats in deze regio en je kunt dan gewoonweg niet meer zonder oplossingen voor diplomavergelijking en voor de meeneembaarheid van beroepskwalificaties ook beneden universitair niveau. Hij vult dit aan met een bloemlezing van andere voorbeelden en biedt elke bestuurder die echt vooruit wil, zijn hulp aan. Aletta Hekker, wethouder van Delft, vertelt dat zij als lid van het Bestuurdersteam Netwerkoverheid i.o. het woord neemt in plaats van Peter de Baat, die voor coalitiebesprekingen vandaag in Alkmaar moest blijven. De Doorbraakbeweging is de afgelopen periode bezig geweest met het in eerste instantie experimenteel ophalen en uitproberen van vernieuwingen, waarbij telkens bleek dat samenwerking stuit op grenzen: tussen sectoren, tussen bestuurslagen, tussen gebieden; en elke begrenzing vormt een rem op de samenwerking die vaak zo broodnodig is om echt verder te komen. Als zij vanuit Delft naar Den Haag fietst, in een rechte lijn, steekt ze vijf keer een gemeentegrens over en het nut daarvan is aan een burger gewoonweg niet uit te leggen. Op dezelfde manier kijkt zij naar de voortgaande digitalisering en internationalisering, waarbij de vraagstukken simpelweg niet meer binnen een bepaalde koker opgelost kunnen worden. Zulke verkokering vormt dan een beperking die je niet meer kunt permitteren, en die je als bestuurder dan ook niet meer mag accepteren. Het bestuurdersteam gaat daarom vooral uit van samen doen! Om te kunnen ontkokeren is ook bestuurlijk lef nodig! Ook omdat zij als wethouder in Delft duidelijk merkt hoe de wereld digitaliseert en internationaliseert, vindt zij dat dit soort vernieuwen regulier moet worden. Tegelijkertijd is aan de hand van de eerste doorbraakinitiatieven duidelijk geworden hoe belangrijk het is om dit soort gezamenlijke vernieuwingen aan te moedigen en te doen faciliteren maar dan wel zonder een heel circuit van overleggen te creëren. Voor deze opgave wordt een bestuurdersteam opgericht met bestuurders uit de volle breedte van de publieke sector: behalve zijzelf ook Mieke Damsma, Peter de Baat, Erik de Ridder, Arre Zuurmond, René Bagchus, Ronald Barendse, Jan Gieskes, Yvonne van Stiphout / Monique Rijnen en Simon Sibma. Op de avond van 3 december heeft het Bestuurdersteam i.o. afgesproken dat de doorbraakbeweging in deze vernieuwingsopgave een nuttige rol vervult, die een licht maar structureel karakter moet krijgen. Kijkend naar de breedte van bestuurdersaanwezigheid in het team is besproken dat er twee partijen nog ontbreken: Divosa en NVVB. Het bestuurdersteam wil zichzelf voorzien van een lichte procesondersteuning, aangevuld met een soort incubator. Namens dit team in oprichting stelt Aletta voor om zo door te gaan, in netwerkvorm, met een aangevuld bestuurdersteam. Wie daar iets mee wil of iets van vindt, kan haar daar vandaag over aanspreken. 6

7 Erik Gerritsen dankt de sprekers en geeft alle aanwezigen de gelegenheid om aan de slag te gaan in parallelsessies over vier thema s: 1. Veiligheid en criminaliteit ingeleid door Hans Nelen en begeleid door Krijn van Beek 2. Werkgelegenheid, onderwijs, economie en inkomen ingeleid door Hildegard Schneider en begeleid door Alain van de Haar 3. Zorg en vergrijzing ingeleid door Luc de Witte en begeleid door Henk Duinkerken 4. Vervoer en mobiliteit ingeleid door Johan Diepens en begeleid door Harald Faber. Na twee rondes van parallelsessies wordt door de begeleiders teruggekoppeld wat er bij elk thema is afgesproken: Bij Veiligheid en criminaliteit is gesproken over Outlaw MotorGangs (OMG s): kunnen gemeenten beter samenwerken om het waterbedeffect te voorkomen? Kunnen ze slimmer opereren om daadwerkelijk overlast en criminaliteit van motorbendes in te dammen? Technologisch gezien zijn er voldoende aanknopingspunten voor verbetering. Een mooie illustratie is het platform Yazula dat informatie kan delen, niet alleen van overheden maar ook marktpartijen en vooral ook burgers. De workshops leveren twee actiepunten op:! Er komt een pilot Geïntegreerde grensoverschrijdende aanpak OMG s in de Euregio Maas- Rijn met de burgemeester Maastricht als trekker. Geparticipeerd wordt door Harry Denekamp (Kerkrade) en Marcel Philipp (Aachen). Anneke Eurlings (Amsterdam) zal haar Amsterdamse ervaring inbrengen.! Uitgezocht wordt wat de mogelijkheden zijn om de bevolking meer te betrekken bij de bestrijding van OMG s. Yazula zou hiervoor een tool kunnen bieden. Simon Rijsdijk en Anneke Eurelings gaan dat met Jan Vroomans verkennen. Bij het thema Werkgelegenheid, onderwijs, economie en inkomen is voortgeborduurd op hetgeen Hildegard Schneider aan het begin van de ochtend heeft gezegd. Er is behoefte om grenzen te slechten tussen gebieden en sectoren. De werksessies waren druk bezocht en leverden levendige discussies op. Er zijn drie projecten (twee nieuwe, en één verbreding) benoemd met doelstellingen en trekkers. Dit zijn:! Realiseren van een keten van Informatiepunten langs de gehele grens met Duitsland en België. Waarbij het eerder genoemde Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility een tweeledige rol zou moeten vervullen. Op de eerste plaats een inhoudelijk ondersteunende rol naar de informatiepunten. Op de tweede plaats een beleidsbeïnvloedende rol naar de overheden van Duitsland, België en Nederland. Hildegard Schneider (UvM) en Harry Denekamp (Kerkrade) treden op als trekkers.! Stimuleren van grensoverschrijdend stagelopen zowel voor studenten als voor beleidsmakers. De gedachte hierachter is dat internationaal stagelopen stevig wordt gestimuleerd, maar dat grensoverschrijdende stages zeker zo belangrijk zijn. Voor het kweken van begrip, verkrijgen van de goede kennis en uiteindelijk versterken van de grensoverschrijdende samenwerking. Harry Denekamp (Kerkrade), Ger Essers, Hildegard Schneider (UvM) en Pascalle Pechholt treden op als trekkers. 7

8 ! Verbreden van de aanpak Kind van de rekening met die partijen die min of meer als natuurlijke partner kunnen worden gezien. De gedachte hierachter is dat tot nu toe vooral gekoerst is op onderwijs, ministerie van OC&W. Verdere verbreding naar partijen als VNG, Jeugdzorg en de andere ministeries is zinvol voor versterken van draagvlak. Alain van de Haar (Graafschap College) is de trekker. Erik Gerritsen (JBRA) heeft aangegeven hierin mee te denken. Alain zal de regiegroep OZA hierin betrekken. Bij zorg en vergrijzing is het knelpunt centraal gesteld dat steeds minstens 10 (maar meestal 20) partijen met de burger of cliënt in contact zijn en dat zij allemaal hun eigen informatiesysteem/platform hanteren. Ook als er sprake is van gecoördineerd optreden ontwikkelen zij vaak nog zelfstandig hun separate voorzieningen (zoals medische apparatuur) en informatieoplossingen (zoals apps). Er is bijvoorbeeld geen landelijk gegevensknooppunt vergelijkbaar met wat Suwi is op het terrein van werk en inkomen. VWS heeft wel een standaardisatie- harmonisatiekalender gemaakt om deze zaken landelijk te regelen, maar deze voorkomt niet dat overal in binnen- en buitenland innovaties oppoppen die nauwelijks met elkaar schakelen en allemaal tot standaard willen uitgroeien. Bovendien wordt veilig communiceren tussen vele partners een enorme uitdaging. Maar kansen zijn er ook. In dit opzicht is heel interessant dat er landelijk een initiatief Personal Data Cockpit loopt, waarin wordt gekomen tot een zogenaamde Trust Framework waarbinnen informatie kan worden gedeeld door de burger die zelf de regie in handen houdt. Vanuit deze achtergrond zijn er afspraken gemaakt over twee concrete initiatieven:! In het kader van de decentralisatie van jeugdzorg en arbeidsparticipatie wordt geprobeerd om gezamenlijk te komen tot een gebruiksvriendelijke, algemeen bruikbare app die als een soort pilot toepassing gebruik maakt van dat Trust Framework. Een app waarmee een jongere simpel contact kan maken met de gemeente en een eventuele hulpverlener; dat verlaagt de drempel naar hulp en voorziet de gemeente van beleidsinformatie. Het initiatief zal bestuurlijk worden getrokken door Aletta Hekker (ism. YesDelft) samen met Erik Gerritsen (JBRA), Tineke Keuzenkamp (Ridderkerk), Harmannus Kruizinga (SVB) en Jan Fraanje (Boxtel/Vgs).! Constaterend dat partijen door gebrek aan informatie- uitwisseling nog vrij ongericht communiceren, zal worden geprobeerd om op basis van bestaande activiteiten te komen tot een breder bruikbare pilot waarbij algemene gezondheidsadviezen (zoals Beweeg meer ) in samenwerking veel gerichter worden afgegeven aan de doelgroep waar het echt om gaat. Gekeken zal ook worden of het mogelijk is om via het Trust Framework te zorgen dat burgers daarbij voorkeuren kunnen aangeven t.a.v. privacy en gegevenshergebruik. Het initiatief zal worden getrokken door Frank Klaassen (GGD) samen met Luc de Witte (ZUYD/UM) en enkele gemeenten waaronder in elk geval Maastricht en Heerlen. 8

9 Bij Vervoer en mobiliteit is gesproken over het algemeen openbaar vervoer (met name de uitdaging van ticketing) en het vervoer dat bestemd is voor specifieke doelgroepen.! Over ticketing heeft Andreas Warnecke uiteengezet hoe in het openbaar vervoer drie verschillende betaalsystemen tussen Duitsland, België en Nederland zorgen voor een enorme drempel om te reizen. En dat terwijl de regio qua vervoersbehoefte zozeer één geheel is. De vraag is wie dit knelpunt zou kunnen oplossen. Het zou terecht zijn als de EU hier iets aan zou doen maar dat heeft nog geen resultaat opgeleverd. Aanwezigen geven aan dat het ticketingsysteem in feite al verouderd is wanneer het centraal betaalsysteem met bankpas of creditcard in alle ov- systemen mogelijk wordt. Er zou veel sterker vanuit de reiziger moeten worden gedacht en daarbij kan een rol liggen bij de banken. Simon Rijsdijk zal de NVVB- netwerken inzetten voor kennisdeling en zal helpen orienteren op buitenlandse ervaringen zoals Estland waar goede successen met eid zijn geboekt. Een studiereis zou nuttig kunnen zijn.! Op gebied van doelgroepenvervoer is enthousiast gesproken over een pilot met een OV- reisplanner op maat. De ontwikkeling van het idee en concrete uitwerking van het concept komt uit een kleine ambtelijke groep met vertegenwoordigers vanuit regio Kennemerland, KpVV, Ministerie VWS, 9292, provincies en Forseti. Aanwezigen zien duidelijk voordelen voor gemeenten in hun doelstelling om het doelgroepenvervoer verder te integreren met het openbaar vervoer en het stimuleren van zelfredzaamheid. Voor deelname/participatie aan een pilot is interesse vanuit Regio Kennemerland (wethouder Jack van der Hoek), Gemeente Haarlemmermeer (wethouder Tom Horn), Regio Haaglanden (Aletta Hekker, Delft en Saskia Bruines, Leidschendam Voorburg), Sittard- Geleen (Bert Kamphuis bestuursvoorzitter GR Omnibuzz), gemeente Ridderkerk (wethouder Tineke Keuzenkamp) en Midden- Brabant (Willem Starreveld, wethouder Gilze Rijen). Verder uitbreiden van de groep geïnteresseerde gemeenten blijft wenselijk omdat dat de financiële bijdrage voor participanten kan verlagen en Forseti zullen ook andere gemeenten en regio's blijven benaderen om dit verder van de grond te tillen. Jack van den Hoek, wethouder van Haarlem, treedt op als ambassadeur voor het concept en zal geinteresseerde partijen vragen hun interesse om te zetten in concrete participaties die de pilot in uitvoering brengen. In de plenaire terugkoppeling over deze resultaten geeft Bas Eenhoorn zijn reflectie op wat hij heeft beleefd in de themasessies en ook daarna terughoort. Hij merkt een heel constructieve en serieuze animo om precies datgene bij de kop te pakken dat in zijn digitaliseringoptiek het allerbelangrijkste is: samenwerking. In het samenstel van concrete afspraken dat hij hoort weergeven ziet hij een heuse vernieuwingsbeweging terug, die je met een gerust hart kunt karakteriseren zoals in de reader is gedaan met Pact van Maastricht. Hij juicht toe dat er hier een kring van bestuurders opstaat die de koe bij de horens wil vatten. Vanuit zijn rol als digicommissaris zal hij zijn best doen om zo n beweging waar mogelijk te helpen en te ondersteunen. Erik Gerritsen roept bestuurders op om dat commitment gezamenlijk te uiten in de vorm van een groepsfoto aan de voet van het samengevatte beamer beeld van het Pact van Maastricht. Hij wijst de bestuurders op de kern van de samenwerkingsafspraken die op 9

10 het projectorscherm staan weergegeven, en vraagt hen om gezamenlijk op de foto te gaan aan de voet van dat beeld. Het resultaat is de groepsfoto die op de eerste pagina van dit verslag is opgenomen. Na de groepsfoto geeft hij de trekkers van lopende Doorbraakinitiatieven gelegenheid om plenair te pitchen, waarna in de netwerklunch vragers en aanbieders elkaar kunnen treffen en afspraken kunnen maken aan de sta- tafels. Jan Gieskes pitcht Interactieve WOZ : het initiatief om de WOZ praktijk, na de eerste vernieuwing waarbij de interactie met de burger is versterkt, opnieuw een stap verder te brengen via de Personal Data Cockpit waarmee de burger/woningeigenaar nog meer zicht en grip krijgt op wat er gebeurt en waarbij de overheid de WOZ meer integreert in algemeen maatschappelijk verkeer van bijvoorbeeld banken en verzekeraars. Aletta Hekker pitcht Bouwen op vertrouwen, het initiatief waarbij een groep gemeenten vernieuwing wil doorvoeren in de gemeentelijke praktijk van ruimtelijk ordenen, ontwikkelen, bouwen, beheren en handhaven van de fysieke ruimte. Het is begonnen als een noodgedwongen stap terug door de wegvallende bouwleges, het is nu doorgezet als een vernieuwing in de rol die de overheid in de fysieke ruimte inneemt. Het gebeurt samen met partijen zoals de Ministeries van BZK en I&M, VNG, het Actieberaad Bouw en het Watertorenberaad. Daarmee is er nu een landelijke beweging die de organisatie van de fysieke ruimte wil vernieuwen; de ambitie is dat alle overheden meedoen. Arre Zuurmond pitcht Gestolen auto s, een initiatief in de regio Amsterdam om auto s die door de parkeercontrole worden gescand en als gestolen geregistreerd staan, te melden aan de Politie en het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit en terug te geven aan de eigenaar c.q. verzekeraar. Er rijden inmiddels zóveel scanvoertuigen rond, dat het steeds vreemder wordt als de overheid dat niet ook bij de criminaliteitsbestrijding benut. In Amsterdam is uitgeprobeerd hoe dit zodanig moet worden ingericht dat er geen strijdigheid ontstaat met privacyregels, en hoe de kinderziekten eruit kunnen worden gehaald. De eerste fase is inmiddels achter de rug en elke andere gemeente kan deze praktijk nu zonder kosten overnemen. Alain van de Haar en Jack van den Hoek laten weten dat hun initiatief (respectievelijk Onderwijs Zorg en Arbeidsmarkttoeleiding en Vernieuwing Doelgroepenvervoer) reeds voldoende aan bod zijn geweest in de terugkoppeling uit de themasessies. Aanwezigen weten voldoende om in de lunch onderling contact te kunnen leggen. Vanuit zijn eigen jeugdbeschermingpraktijk pitcht Erik Gerritsen het initiatief Thuiszitters. Kinderen die om aantoonbare motivatie niet in staat zijn om regulier klassikaal onderwijs te volgen, en die door regelgeving geen thuisonderwijs kunnen krijgen. Er zijn 10

11 mogelijkheden om daar wel degelijk oplossingen te bieden, en het is dan nuttig als er een initiatiefgroep ontstaat van partijen die deze mogelijkheden samen proberen te benutten. Vervolgens nodigt Erik Gerritsen de aanwezigen uit voor de netwerklunch met sta- tafels waar bestuurlijke afspraken kunnen worden gemaakt over samenwerking aan (in elk geval) de vandaag besproken initiatieven. Overigens wijst hij erop dat ook bestuurders die niet aanwezig konden zijn, kunnen deelnemen aan de initiatieven. Elk besproken initiatief wordt geplaatst op de digitale Innovatiebeurs publieke sector, waar bij elk initiatief gelegenheid is om nadere informatie te vinden en waar partijen zich kunnen aanmelden voor participatie. Bestuurders kunnen zich melden op de Innovatiebeurs: Na de lunch met de sta-tafels hervat Erik Gerritsen de plenaire bijeenkomst. Omdat over het resterende agendapunt (uitvoering van het Pact) al concrete afspraken zijn voortgekomen uit de themasessies, en omdat veel bestuurders na afloop van de lunch zijn vertrokken met het oog op reistijden, besluit hij het symposium en geeft ter afronding het woord aan Mieke Damsma als gastvrouw. Mieke Damsma geeft eerst het woord aan een stadsvoorlezer die een origineel veelkleurenverhaal over Sinterklaas ten gehore brengt en het verhaal vervolgens in boekvorm uitdeelt. Daarna besluit zij met de constatering dat het een uiterst vruchtbare bijeenkomst is geweest. Zij vindt het heel goed om te merken dat de grenseffecten waar haar regio dagelijks mee moet omgaan, nu een keer hebben kunnen dienen als inspiratiebron voor bestuurders uit alle geledingen en landsstreken die vernieuwing nastreven. Het volgende bestuurderssymposium zal worden gehouden bij de gemeente Tilburg op woensdagmiddag 17 juni In aanvulling daarop kondigt Simon Rijsdijk aan dat hij het initiatief neemt voor een bestuurlijke Doorbraak excursie naar Estland, waar bij gebrek aan remmende voorsprong mooie inspirerende innovaties zijn gerealiseerd. 11

12 Aanwezigen 1. Peter Sellung (Aachen) 2. Heinz- Jürg Pionke (Aachen) 3. Menno Tigelaar (Amersfoort) 4. Monique Rijnen (Amersfoort) 5. Arre Zuurmond (Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam) 6. Anneke Eurelings (Amsterdam) 7. Theo Bovens (provincie Limburg) 8. Stefan Kupers (provincie Limburg) 9. Jan van Laarhoven (Benelux) 10. Luc Blom (Benelux) 11. André van der Niet (Benelux) 12. Marc Hendrix (Benelux) 13. Erik Gerritsen (JBRA) 14. Jan Fraanje (Boxtel/Vgs) 15. Gert- Jan Buitendijk (BZK) 16. René Bagchus (BZK) 17. Sjoerd Hoornstra (I&M) 18. Monaïm Benrida (OC&W) 19. Frank Koster (OC&W) 20. Dimitri Oudheusden (BoerCroon) 21. Gerard Hurkmans (CAK) 22. Johan Diepens (Concordis Groep) 23. Harry Welters (DNG) 24. Harry Denekamp (EU regionalisering) 25. Jurn Glazenburg (Europe Direct) 26. Aletta Hekker (Delft) 27. Elo de Mul (Dordrecht) 28. Harald Faber (Forseti) 29. Willem Starreveld (Gilze- Rijen) 30. Alain van de Haar (Graafschap College) 31. Jack van dr Hoek (Haarlem) 32. Wim Oosterveld (Helmond) 33. Jos Som (Kerkrade) 34. Harry Denekamp (Kerkrade) 35. Saskia Bruines (L dam- Voorburg) 36. Michiel Gorsse (L dam- Voorburg) 37. Mieke Damsma (Maastricht) 38. Piet Buijtels (Maastricht) 39. Petro Hermans (Maastricht) 40. Bas Eenhoorn (Nat. Digicommissaris) 41. Bianca Rouwenhorst (NC Digit overh) 42. Simon Rijsdijk (NVVB) 43. Dagmar Winkelhorst (NVVB/Middendelfland) 44. José de Ruyter (Pactum) 45. Joep Patijn (Politie Limburg) 46. Marlies Goldsmits- Brouns (Politie Limburg) 47. Jules Knippenbergh (Politie Limburg) 48. Yvonne van de Berg (Ridderkerk) 49. Tineke Keuzenkamp (Ridderkerk) 50. Bert Kamphuis (Sittard- Geleen) 51. Clemens Post (Spirit) 52. Harmannus Kruizinga (SVB) 53. Erik de Ridder (Tilburg) 54. Hildegard Schneider (UvMaastricht) 55. Hans Nelen (UvMaastricht) 56. Luc de Witte (UvMaastricht) 57. Marco van Kampen (UWV) 58. Manuel Stoffels (UWV) 59. Jos Dierx (UWV) 60. Reg van Loo (Vaals) 61. Frank Klaassen (Veiligheidsregio) 62. Jan Gieskes (WaarderingsKamer) 63. Jan Vroomans (Yazula) 64. Susan Zethof (9292) 65. Krijn van Beek (moderator) 66. Ger Essers (moderator) 67. Pascalle Pechholt (moderator) 68. Martin Unfried (moderator) 69. Peter Janssens (moderator) 70. Henk Duinkerken (DiD/Klantocratie) 71. Eric Loe (DiD/Klantocratie) 72. Jan Weling (organisatie/maastricht) 73. Bert Roona (organisatie/ Maastricht) 74. Medea van Kessel (organisatie/maastricht) 75. Henrik Fokke (organisatie/maastricht) 76. Carla Wevers (organisatie/maastricht) 77. Marcel Mol (organisatie/maastricht) 78. Ton Wanders (organisatie/maastricht) 79. Eddy Geijselaers (organisatie/maastricht) 12

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Verslag Wereldcafè. Informatieveiligheid. Vrijdag 7 februari 2014. Wereldcafé. Informatieveiligheid

Verslag Wereldcafè. Informatieveiligheid. Vrijdag 7 februari 2014. Wereldcafé. Informatieveiligheid Verslag Wereldcafè Informatieveiligheid Vrijdag 7 februari 2014 Wereldcafé Informatieveiligheid Met dank aan alle deelnemers voor hun inhoudelijke bijdrage! Gilles Ampt HP Frans Backhuijs Gemeente Nieuwegein

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

01/43. Regie op veiligheid effectief? Een gezamenlijk congres van CCV en SMVP

01/43. Regie op veiligheid effectief? Een gezamenlijk congres van CCV en SMVP 01/43 Regie op Een wet op de regie moet zich in de praktijk bewijzen. veiligheid effectief? Een gezamenlijk congres van CCV en SMVP Regie op veiligheid effectief? 6 40 80 78 84 Via SMS2stage konden de

Nadere informatie

Uit de koker van. Praktijken van verkokering en ontkokering. Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet

Uit de koker van. Praktijken van verkokering en ontkokering. Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet Uit de koker van Uit de koker van Praktijken van verkokering en ontkokering Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Vereniging van Overheidsmanagement Den Haag,

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Over de cruciale rol van de lijnmanager in het behoud van allochtoon talent Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Coöperatie Limburgse Zorgboeren Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 24 april 2015, 13.30 uur - 16.00 uur OT Vervoer 1 Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht Aanwezig: Zorgaanbieders John Hoofs

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken

Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken 1 Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugdzorg Ministerie van Justitie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Verder in dit nummer: Wacht- en doorlooptijden jeugdzorg 4 Overzicht wet- en regelgeving per 1 januari 2005 5 Officiële start jeugdzorgbrigade

Nadere informatie

DE DOE-DEMOCRATIE Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving

DE DOE-DEMOCRATIE Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving DE DOE-DEMOCRATIE Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving DE DOE-DEMOCRATIE Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving 1 Foto vorige pagina: Het Vijverbergparkfestival in Bergen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

inspiratie informatieveiligheid

inspiratie informatieveiligheid inspiratie informatieveiligheid Deze bundel Informatieveiligheid wordt u ter inspiratie aangeboden door: Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie