H A N D L E I D I N G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H A N D L E I D I N G"

Transcriptie

1 H A N D L E I D I N G Alles onder controle! Leidinggeven onder druk

2 Supernova Learning Solutions Ltd Nederlandstalige bewerking: TFC Training Facilities Center Oorspronkelijke titel: Managing only just! Managing performance under pressure In Nederland en België uitgebracht door: TFC Training Facilities Center, Velp (Nederland) / Bestelnummer handleiding: Handleiding voor het gebruik van het TFC-programma nr.: 3572 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever. 2 Alles onder controle! Leidinggeven onder druk

3 Inhoud Blz. 1. Inleiding...5 Doelstellingen...5 Doelgroep en trainingscontext...6 Leerpunten...7 Synopsis van het programma...9 Synopsis van de Toelichting door Dr. Michael Reddy Trainingsopzet...13 Inleiding...13 Voorbereiding...13 Cursusprogramma Uitwerking van trainingsopzet Cursusprogramma Uitwerking van trainingsopzet Zelfstudie...33 Inleiding...33 Leerpunten...34 Synopsis van het programma...36 Synopsis van de Toelichting door Dr. Michael Reddy...39 Instructies voor zelfstudie Cursistenmateriaal...43 Vragenlijst: Leidinggeven onder druk...44 Uw persoonlijke profiel...47 Uw persoonlijke veerkracht onder druk...48 Managementsterktes onder druk...50 Uitnodiging voor de deelnemers...53 Drukmeter...55 Wip...56 Transitiecurve...57 Interne/externe controleschaal...58 Levenswiel...59 Alles onder controle! Leidinggeven onder druk 3

4 Urgent/belangrijk...60 Alternatief denken...61 Actieplan...62 Omgaan met druk...65 Opzet van de training...66 Reacties op druk...67 Relaties opbouwen...68 Flexibel zijn...69 Op koers blijven Alles onder controle! Leidinggeven onder druk

5 1. Inleiding Doelstellingen Praktische focus. Realisme. Impact op het bedrijfsresultaat. Dit soort zaken zijn belangrijk voor managers. Managers houden zich liever niet bezig met problemen; ze zoeken naar oplossingen die ze hier en nu kunnen toepassen. De positieve, praktische boodschap van Alles onder controle! Leidinggeven onder druk zal mensen aanspreken die weten hoe ze een goede manager moeten zijn maar die ook prijs stellen op nuchter advies op momenten dat ze hun prioriteiten uit het oog verliezen door een toenemende werkdruk. Zoals vrijwel alles in de eenentwintigste eeuw, verandert ook de rol van de manager. De voornaamste taak van een manager is steeds vaker het ontwikkelen van die essentiële organisatiemiddelen die mensen heten: zowel het beschermen van de investering van de organisatie in medewerkers, als het ontwikkelen of sturen ervan. Mooie woorden; en voor de meeste managers niks nieuws. Maar hoe goed komt dit tot uiting in de dagelijks werkpraktijk, vooral wanneer managers zelf constant onder druk staan en te maken krijgen met veranderingen? Managers moeten voorlopers zijn bij de implementatie van deze veranderingen, en intussen zichzelf en hun medewerkers motiveren om uitdagende targets te halen. Vooral managers in het middenkader zitten vaak vast tussen de eisen van hun leidinggevenden en mogelijke wrok en gebrek aan middelen bij hun medewerkers. Zij kunnen het gevoel krijgen dat ze de controle over alles verliezen. De truc is weten over welke zaken u wel controle heeft en over welke zaken niet. Een betere manager zijn gaat niet vanzelf. Hoe u leidinggeeft, zelfs onder druk, komt op uzelf aan en op uw vermogen om bepaalde belangrijke vaardigheden toe te passen. En dat heeft weer impact op moreel en motivatie. U weet heel goed wat u moet doen maar wanneer u onder druk staat, en het werk zich op uw bureau opstapelt, lijkt u er gewoon de tijd niet voor te hebben. U kunt zich dan gaan focussen op de verkeerde dingen. En dat maakt de zaak alleen maar erger. En dat weet u ook wel maar misschien herkent u het niet als u niet de kans heeft om even afstand te nemen en het grote geheel te zien. Alles onder controle! Leidinggeven onder druk 5

6 In een kenniseconomie zijn mensen niet makkelijk vervangbaar. Als de druk toeneemt, kunt u vastberaden taakgericht worden, en het onderhouden van relaties even in de wacht zetten tot betere tijden, die misschien wel nooit komen. Of tegen de tijd dat ze aanbreken is een aantal van uw medewerkers vertrokken of heeft een burn-out gekregen tijdens het wachten. Alles onder controle! Leidinggeven onder druk helpt managers om die cruciale afstand te nemen om de balans op te maken. Het helpt de deelnemers om na te denken over de druk waar zij onder staan, om hun sterke en zwakke punten bij leidinggeven onder druk in kaart te brengen en te kijken naar de balans tussen werk en privé. Ze gaan bepalen wat de huidige impact van hun acties is en ze gaan een praktisch actieplan opstellen voor het veranderen van hun manier van werken. Na afloop van deze training: Hebben de deelnemers meer inzicht in het verband tussen hun acties en hun impact op medewerkers en op de organisatie. Weten ze wat het meest constructief is aan hun huidige aanpak en kunnen ze hierop voortbouwen. Kunnen ze belangrijke managementvaardigheden op peil houden tijdens periodes van extreme druk. Weten ze welke zaken ze vaak verwaarlozen als ze onder druk staan en kunnen ze hier actie tegen ondernemen. Hebben ze meningen en ervaringen uitgewisseld over kritieke aspecten van de managementrol die anders aan de kant geveegd of voor lief genomen kunnen worden. Alles onder controle! Leidinggeven onder druk is ontwikkeld na gesprekken met een breed netwerk van ervaren trainers. Vooral psycholoog Dr. Michael Reddy heeft veel invloed gehad op de inhoud. Dr. Reddy is voorzitter van de ICAS Group en deskundige op het gebied van gedragstherapie. Deze training is zowel gebaseerd op de persoonlijke ervaring van Dr. Reddy als op uitgebreid werk met grote cliënten binnen het netwerk van ICAS. Het materiaal combineert de beste aspecten van positief managementontwikkelingsdenken met erkenning voor de steeds uitgebreidere arboregels voor het omgaan met druk op het werk. Deze formule stelt managers in staat om te streven naar excellentie en groei en tegelijkertijd te voldoen aan alle regels. Doelgroep en trainingscontext Deze training is nuttig voor elke manager, van de beginnende lijnmanager tot de directeur. Hij is vooral relevant voor lijnmanagers: de mensen wiens dagelijkse taak het is om complexe situaties te begeleiden. U kunt de DVD en handleiding zowel gebruiken voor groepstraining als voor zelfstudie. De Toelichting met Dr. Michael Reddy op de DVD geeft een overzicht van de belangrijkste leerpunten. 6 Alles onder controle! Leidinggeven onder druk

7 De training is vooral bruikbaar voor: Verandermanagement Prestatiemanagement Presteren onder druk/stressmanagement voor managers People skills voor managers Communicatieve vaardigheden Teambuilding voor managementteams Algemene managementontwikkeling Presentaties op directieniveau over de menselijke aspecten van druk en verandering op het werk. Leerpunten De belangrijkste tips voor het succesvol managen van prestaties onder druk zijn: De effecten van druk erkennen en aanpakken Relaties opbouwen Flexibel zijn Op koers blijven De effecten van druk erkennen en aanpakken Afstand nemen en erkennen dat druk invloed kan hebben op uw persoonlijke welzijn, en uw prestaties als manager. De huidige balans tussen uw werk en privé-leven analyseren. Zoek naar manieren waarop u dit op lange termijn in uw voordeel kunt veranderen. Relaties opbouwen Erkennen dat de menselijke kant van het werk niet wacht totdat de volgende deadline is gehaald. Luisteren naar de zorgen van teamleden en hier actie op ondernemen. Medewerkers op de hoogte houden, zowel individueel als als team. Alles onder controle! Leidinggeven onder druk 7

8 Tijd vrij maken voor coaching. Feedback geven waarop actie ondernomen kan worden. Er niet voor terugschrikken om kritiek te geven, en tegelijkertijd de positieve aspecten van de totale relatie beschermen. Laten zien dat u de persoon afzonderlijk ziet van aspecten van zijn gedrag waaraan u zich ergert of die moeten veranderen. In medewerkers investeren op manieren die iets voor hen betekenen (inclusief gepaste erkenning en oprechte complimenten). Medewerkers ondersteunen op een belonende en respectvolle manier, zelfs tijdens het uitvoeren van de superbelangrijke taak du jour. Flexibel zijn Open staan voor andere zienswijzen en bereid zijn om uw gebruikelijke denkpatronen zonodig bij te stellen. De tijd vinden om creatief te denken. Plannen of werkschema s veranderen in reactie op het hier en nu. Het idee loslaten dat u gelijk moet hebben of de volledige controle moet hebben over elk aspect van uw werk. Uw teamleden zien als individuen, niet alleen als middel om iets gedaan te krijgen. Het ene gesprek afronden voordat u het volgende begint. Zelfs in crisismomenten de humor van de situatie inzien. Op koers blijven Een achterliggende visie onderhouden: weten waarom veranderingen plaatsgrijpen en waar ze naartoe leiden. Verandering communiceren aan het team, om te helpen met moreel, motivatie, prioriteren en besluitvorming. U bewust blijven van de algehele doelstellingen, ook al werkt u aan details. Begrijpen welk effect verandering op medewerkers heeft en met hen samenwerken om vooruitgang te kunnen boeken. De juiste balans vinden tussen empathie voor medewerkers en praktische, oplossingsgerichte methodes voor probleemoplossen. 8 Alles onder controle! Leidinggeven onder druk

9 Synopsis van het programma Negen maanden geleden is Gavins team een teamlid kwijtgeraakt door een grote reorganisatie en hebben ze tevens een nieuw computersysteem gekregen. Over drie dagen moeten ze een presentatie geven voor een evaluatie van de invloed van de reorganisatie op hun prestaties. Hun toekomst hangt af van de uitkomst hiervan. In het programma Alles onder controle! ziet u hoe Gavin probeert de deadline te halen. Hij is geen slechte manager maar hij staat wel onder grote druk. Hij realiseert zich niet welke invloed deze druk heeft op hem en op de mensen in zijn omgeving, zowel op het werk als thuis. Hij wordt steeds inflexibeler en verliest zijn gevoel van richting. Hij is niet eerlijk tegen zijn collega s en ook niet tegen zichzelf. Als zijn gedrag de zaak alleen maar erger maakt, grijpt zijn alter ego in om hem te helpen de situatie weer in perspectief te krijgen. Dag één Scène 1 Auto/kantoor Gavin staat in de file op weg terug van een succesvolle vergadering. Op kantoor is zijn team Amira, Tony en Jeff aan het werk Jeff lijkt bezig te zijn een fout die hij gemaakt heeft weg te moffelen, Tony klaagt dat hij niet weet waarom een nieuwe procedure nodig is, Amira moet met Gavin praten. Maar Gavin is al te laat voor zijn volgende vergadering en vraagt haar om deze te verzetten. Jacqui, Gavins nieuwe partner belt op om Gavin te herinneren aan iets wat hij moet doen, maar de verbinding wordt verbroken. Scène 2 Kantoor Gavin heeft haast. Hij heeft geen tijd om met Tony te praten maar vraagt Jeff hoe het staat met de dia s voor de presentatie. Jeff heeft het druk gehad met een probleem. Gavin geeft hem geen enkele feedback en ook geen instructies. Het lukt hem niet om Jacqui te pakken te krijgen. Hij begint met het doornemen van zijn grote hoeveelheid , en stelt het gesprek met Amira weer uit. Scène 3 Gang Gavins baas, Christine, vraagt hem wanneer ze de dia s voor de presentatie krijgt. Scène 4 Kantoor Gavin controleert kort of Tony op koers ligt met zijn aandeel van de presentatie. Amira vertelt Gavin dat ze erg bezorgd is over de problemen met het nieuwe computersysteem. Gavin wil zich hier pas na de evaluatie mee bezighouden. Amira zegt dat alles met elkaar samenhangt en dat ze ook met hem moet praten over het aanpassen van haar werkuren vanwege privé-omstandigheden. Gavin reageert niet erg behulpzaam. Wanneer Tony om advies vraagt, wordt Gavin boos. Jeff vertelt hem dat Jacqui gebeld heeft over zijn zoon James. Alles onder controle! Leidinggeven onder druk 9

10 Scène 5 Voor Gavins huis Gavin komt thuis. Zijn zoon negeert hem. Scène 6 Keuken Jacqui snapt niet hoe Gavin kon vergeten om zijn zoon op te halen. Scène 7 Woonkamer Gavin maakt het goed met James. Scène 8 Keuken Na het avondeten heeft Gavin geen tijd om met James te spelen. Hij moet werken. Jacqui wijst erop dat James zijn zoon is en niet die van haar. Hij heeft een adempauze nodig. Hij is niet zichzelf. Scène 9 Eetkamer Gavins alter ego stemt in met Jacqui. Gavin ontkent dat hij is veranderd. Maar uit flashbacks naar zijn gedrag tegenover zijn team blijkt het tegendeel. Gavin werpt tegen dat er nu meer druk is op het werk en wat maakt het bovendien uit. Een aantal flashbacks zet hem weer aan het denken. Wanneer James zegt dat hij naar bed gaat, gaat Gavin met hem mee om een verhaaltje voor te lezen. Dag twee Scène 10 Het kantoor van Gavin Jeff lijkt goede vooruitgang geboekt te hebben met de dia s totdat Gavin ziet dat de cijfers niet kloppen. Volgens Amira komt dit door het nieuwe computersysteem. Alle dia s moeten overnieuw gedaan worden. Scène 11 De koffiebar Christine vraagt Gavin om bij haar te komen zitten. Ze geeft aan dat ze zich zorgen maakt of hij wel klaar is voor de presentatie. Ze vertelt dat ze hem normaal gesproken iemand met een goed gevoel voor richting vindt. Hij zegt dat alles in orde is maar dat het leven momenteel wel hectisch is. Ze herinnert hem eraan hoe belangrijk de evaluatie voor zijn team is. Gavin leest tussen de regels. Tony ziet hen met elkaar praten. Scène 12 Kantoor Een teamvergadering. Gavin controleert of alles weer op koers ligt. Jeff boekt vooruitgang met de dia s, Tony zal Gavin een sturen met de gegevens die hij nodig heeft. Tony vraagt hem wat Christine te melden had. Gavin aarzelt, en zegt dat het 10 Alles onder controle! Leidinggeven onder druk

11 over de dia s voor de presentatie ging. Tony dringt aan, noemt de geruchten over een nieuwe reorganisatie. Gavin zegt dat ze zich nergens zorgen over hoeven te maken. Maar niemand lijkt echt overtuigd te zijn. Scène 13 Eetkamer Gavin kan geen van Tony vinden. Hij leeft zijn frustraties uit op Jacqui. De Oude Gavin verschijnt weer om Gavin aan te spreken op zijn gedrag. Gavin geeft iedereen de schuld behalve zichzelf. Maar in flashbacks ziet u dat hij inflexibel is, geen richting aangeeft, en niet eerlijk is tegen het team en zichzelf. Gavin wil dit niet horen. Dag drie Scène 14 Keuken James en Jacqui zijn uitgelaten over een idee voor een vakantie. Gavin is niet bepaald enthousiast. Scène 15 Kantoor Tony is alle gegevens voor de presentatie kwijtgeraakt. Gavin is boos, en snapt niet waarom hij het hem niet verteld heeft. Tony zegt dat hij dit niet gedaan heeft omdat hij wel wist hoe Gavin zou reageren. Gavin ziet geen enkele mogelijkheid om de presentatiedeadline nu nog te halen. Wanneer Jeff voorstelt om de dia s op een andere manier te maken, valt Gavin enorm tegen hem uit. Amira komt binnen en Gavin begroet haar op sarcastische toon. Maar Amira is bij de IT-afdeling geweest om de data van Tony terug te halen. Gavin probeert zijn excuses aan te bieden maar Amira heeft er schoon genoeg van. Scène 16 Het kantoor van Gavin Gavin denkt terug aan het advies van zijn alter ego. Scène 17 Kantoor Gavin vraagt Jeff om de dia s op zijn nieuwe manier te maken. Hij vertelt Tony dat ze bij elkaar zullen komen om de implicaties van de evaluatie te bespreken. Scène 18 Trappenhuis Gavin vindt Amira en biedt zijn verontschuldigingen aan voor zijn gedrag. Scène 19 Kantoor Gavin belt Jacqui om haar te vragen informatie op te vragen over de vakantie. Daarna gaat hij naar zijn team toe. Alles onder controle! Leidinggeven onder druk 11

12 Synopsis van de Toelichting door Dr. Michael Reddy Het is makkelijk om kritisch te zijn maar Gavins situatie is universeel. Het werk van een manager is een stuk ingewikkelder geworden. Gavin is geen slecht mens of slechte manager. Maar hij laat zien wat er kan gebeuren als je alleen maar bezig bent met brandjes bestrijden: Inflexibel zijn Van koers raken Niet eerlijk zijn tegen uzelf en tegen uw team. Er zijn twee belangrijke signalen of iemand gestrest is: Diegene is er vaker onverwacht niet bij. Zijn stemming is veranderd. Hij is zichzelf niet meer. Om effectief te kunnen leidinggeven onder druk moet u allereerst eerlijk zijn tegen uzelf. Waak ervoor om uzelf te vertellen dat het slechts iets tijdelijks is, dat alles vanzelf wel weer goed komt. Dat is niet zo! De meeste mensen houden de schijn op op het werk, ze doen alsof er niets aan de hand is. Onder druk kunnen managers terugvallen op een autoritaire managementstijl. Effect op het team: Tony is onzeker over zijn baan en over zijn computervaardigheden. Hij weet niet waarom de veranderingen in het verleden nodig waren, wat de organisatie hiermee probeerde te bereiken. Jeff is een beetje een rebel maar hij heeft wel goede ideeën. Allereerst moet zijn functioneren wat meer worden gestuurd opbouwende feedback, realistische deadlines afspreken en verwachtingen formuleren. Amira werkt hard en is consciëntieus. Ze maakt zich zorgen over de problemen met de integratie van de nieuwe software. Ze is ook mantelzorger. Ze probeert deze problemen te bespreken maar Gavin hoort haar niet. U kunt zo vastlopen dat u uw perspectief op een situatie verliest. Het lijkt alsof u dingen alleen maar gedaan kunt krijgen door ze zelf te doen. En daardoor komt u alleen maar nog meer onder druk te staan. Ten eerste moet u zich beseffen welke invloed de druk heeft op uzelf en op uw team. Zie uw managementstijl als een boom; uw werkrelaties zijn de wortels, de takken zijn de belangrijke gedragslijnen flexibel zijn, gevoel voor richting houden, eerlijk zijn tegen uzelf en anderen. Als u deze goed aanpakt, zal de rest, communicatie, delegeren, prioriteiten stellen, vanzelf groeien. Manager zijn is een uitdagende functie maar als u het goed doet, schenkt het ook veel voldoening. 12 Alles onder controle! Leidinggeven onder druk

13 2. Trainingsopzet Inleiding Dit hoofdstuk bevat twee trainingsopzetten: 1. Een workshop van anderhalf uur. 2. Een training van een dag. Voorbereiding Neem de handleiding aandachtig door en bekijk de DVD een paar keer, zodat u goed op de hoogte bent van de inhoud daarvan. U moet ook bepalen welke voorbereiding op de training u uw deelnemers wilt bieden. Bepaal ook waar u de deelnemers naartoe gaat verwijzen voor follow-upondersteuning na de training, indien nodig. Bekijk de materialen Bekijk het hoofdprogramma Alles onder controle! (20 minuten). Bepaal wat voor u de belangrijkste boodschappen waren en wat Gavin anders had kunnen doen. Maak hier wat korte aantekeningen over, om uzelf te herinneren aan de eerste impact van het programma op de kijkers. Bekijk de Toelichting met Dr. Michael Reddy (12 minuten). Maak aantekeningen over extra leerpunten die u wilt belichten voor de deelnemers. Kunt u deze punten het beste behandelen voor of na vertoning van het programma? Het is meestal het effectiefst om de deelnemers na het bekijken van het programma commentaar te laten geven, hoewel het hen soms kan helpen om zich te focussen als u aanwijzingen geeft over waar ze op moeten letten. Alles onder controle! Leidinggeven onder druk 13

14 Plan de trainingssessie Bepaal hoe u voorafgaand aan de training met de deelnemers gaat communiceren. De Vragenlijst: Leidinggeven onder druk (pagina 44) kan de deelnemers helpen om zich op de training voor te bereiden. Maar als u denkt dat de deelnemers schromen om te bespreken hoe goed ze momenteel leidinggeven onder druk, gebruik dan de eenvoudigere Uitnodiging voor de deelnemers van pagina 53. Gebruik feedback uit uw communicatie voorafgaand aan de training om de training op maat te maken. Als er bijvoorbeeld weinig erkenning is voor de effecten van druk, of als managers drukker zijn met zich ergeren aan de druk dan met het managen ervan, kunt u meer tijd nemen voor een eerste oefening zoals Attitudes en Perspectieven van pagina 22. Gebruik de trainingsopzetten uit deze handleiding als richtlijn, en bepaal welke sessies het meest relevant zijn voor uw deelnemers in de tijd die beschikbaar is voor uw training. De trainingsruimte voorbereiden Zet de DVD klaar voor gebruik. Controleer of alle afspeelapparatuur naar behoren werkt. Controleer uw PowerPoint-dia s, als u die gaat gebruiken. Zorg dat u een flipover en verschillend gekleurde stiften klaar heeft staan, en zorg ook voor plakband om de flipovervellen aan de muur te kunnen hangen. U kunt ook naamkaartjes voor de deelnemers maken, vooral als u een grote deelnemersgroep heeft of als de deelnemers elkaar niet (goed) kennen. Zorg voor voldoende exemplaren van alle handouts. 14 Alles onder controle! Leidinggeven onder druk

15 Cursusprogramma 1 Inleiding Doel en opzet van de training 5 minuten Oefening Eén stap vooruit 10 minuten Vertoning programma Introduceer en vertoon Alles onder controle! 20 minuten Discussie Druk herkennen, en vaardigheden om met deze druk om te gaan 45 minuten Oefening Actieplan 5 minuten Afsluiting van de training Vragen, bedankje & afsluiting 5 minuten Totale tijdsduur 90 minuten Uitwerking van trainingsopzet 1 Inleiding 5 minuten Verwelkom de deelnemers en stel uzelf voor. Vertel wat de doelstellingen van de training zijn. Bedank de deelnemers dat ze tijd hebben vrijgemaakt in hun drukke agenda voor deze training. Benadruk dat zij niet alleen van uw ervaringen en inzichten kunnen leren maar ook van elkaar. Vertel dat u daarom hoopt dat zij hun vragen en ideeën zullen inbrengen in de sessie. Oefening 1: Eén stap vooruit 10 minuten Verdeel de deelnemers in paren of kleine groepjes. Vraag elk groepje om een antwoord te formuleren op de volgende vragen: Noem één ding dat u anders zou kunnen doen om de druk op uzelf te verlichten (ofwel de druk verlagen ofwel uw vermogen om ermee om te gaan verbeteren). Noem één ding dat u anders zou kunnen doen om de druk op uw teamleden te verlichten of hen te helpen er beter mee om te gaan. Als de deelnemers hun stappen met hun groepje hebben besproken, moeten ze deze op zelfklevende memoblaadjes noteren. Vraag hen vervolgens naar voren te komen en hun blaadjes op een centraal flipovervel te plakken en voor te lezen. Hang het flipovervel aan de muur zodat het gedurende de hele training zichtbaar is. Dit kan het ijs op twee manieren helpen breken: het maakt duidelijk met welke Alles onder controle! Leidinggeven onder druk 15

16 druk de deelnemers te maken hebben en het stelt de deelnemers ook in staat om met elkaar te bespreken over welke aspecten van deze druk zij zelf controle hebben. Ga in deze fase niet in discussie met deelnemers die zeggen geen enkele controle te hebben over de druk waaronder zij staan: deze leerpunten komen in het programma Alles onder controle! aan bod. Vertoning programma 20 minuten Introduceer het programma. Vraag de deelnemers om te bepalen of hun eigen Eén stap vooruit -strategieën van toepassing zouden zijn op Gavin en zijn team. Vertoon het programma zonder onderbrekingen. Discussie 45 minuten Vraag de deelnemers om hun eerste reactie op het programma te geven. Verdeel hen vervolgens in groepjes. Geef hen tien minuten de tijd om onderstaande vragen met hun groepje te beantwoorden: Noem een aantal leerpunten uit het programma. Aan welke vaardigheden hebben managers het meest om prestaties te verbeteren onder druk? Vraag de groepjes vervolgens hun antwoorden te noemen en noteer deze op de flipover. Gebruik de hoofdstukken op de DVD om belangrijke punten te benadrukken: Sectie één De impact van druk op uzelf en anderen Scène 1: Gavin in de auto tot en met scène 4: Jeff vertelt Gavin dat Jacqui gebeld heeft Gavin in het verkeer fysieke spanning Is er een andere manier om de tijd die je noodgedwongen in de file doorbrengt te benutten, een andere aanpak? Je wordt bedankt over de tijd van de vergadering sarcasme tegen een teamlid (Amira) die dat waarschijnlijk als kwetsend ervaart en die geprobeerd heeft om hem te helpen. Vergeet het maar als Tony vraagt of hij hem even kan spreken. Wat heb je de hele dag gedaan? : beschuldigend, maar geen follow-up met gepaste kritiek. Hoewel Gavin boos is, laat hij Jeff er gewoon mee wegkomen, waardoor de andere teamleden teleurgesteld zijn. Medewerkers vinden voortrekken één van de ergste fouten van managers. Hij zou Jeff meer bijsturing kunnen geven over prioriteiten en het belang van de presentatie. 16 Alles onder controle! Leidinggeven onder druk

17 Geen tijd om met zijn eigen baas te praten welke impact zal dit hebben op zijn idee van de prioriteiten? Impliceren dat Amira niet echt met hem wil praten als ze eerder weggaat. Benadrukken dat hij op haar vertrouwt, maar haar niet helpen om de juiste middelen te krijgen om haar werk te doen. Gericht op zijn eigen agenda. Hij voelt wel aan dat Amira ontevreden en gekwetst is, maar hij heeft het te druk om te luisteren. Negeert Amira s specifieke verzoek om haar werkuren te bespreken en haar behoefte aan ruimte voor haar zorgtaken thuis. Kan niemand hier dan iets alleen? - slecht delegeren en de medewerker kleineren door zijn kritiek op dit incident te veralgemeniseren tot de implicatie van een breder patroon. Sectie twee Balans tussen werk en privé Scène 5: Gavin komt thuis aan tot en met scène 9: Een verhaaltje voor het slapen gaan Gavins relatie met zijn zoon is in de basis goed hij weet hoe hij hem kan ompraten, zelfs als James zich in de steek gelaten voelt. De vraag is hoe lang u kunt blijven teren op een goede relatie uit het verleden met gezinsleden als u niet in het heden investeert? Een intiem moment met Jacqui wordt ruw verstoord omdat Gavin weer aan het werk moet. Balans tussen werk en privé draait ook om wie u als mens wilt zijn, buiten de dagelijkse taken. Het betekent afstand nemen om te bepalen of uw gedrag u brengt waar u zijn wilt in het leven. Gavin ziet plotseling in hoe hij zich tegenover zijn team gedraagt: hij had het nog niet gemerkt, en wil zichzelf waarschijnlijk liever niet als zo iemand zien. Gavin werpt tegen dat hij geen keuze heeft, dat het geen verschil uitmaakt, dat het niemand iets uitmaakt, maar realiseert zich dan dat er mensen gekwetst worden, zoals Amira; en James. Sectie drie - Op koers blijven Scène 10: Gavin bekijkt de dia s van Jeff tot en met scène 12: Gavin vertelt het team niet over de mogelijke outsourcing Gavin heeft over het hoofd gezien dat er een heleboel afhangt van het werkend krijgen van de integratie van data, zoals Amira hem heeft proberen duidelijk te maken. Hij heeft zichzelf wijsgemaakt dat dit wel kan wachten tot na de presentatie, en probeert de schuld vervolgens bij het team neer te leggen als het niet werkt. Hij heeft het gevoel dat Christine hem expres op de huid zit over de dia s, denkt geen moment aan het belang van de evaluatie. Alles onder controle! Leidinggeven onder druk 17

18 Christine wil misschien wel helpen, maar Gavin reageert defensief. Is dit wel de beste plaats voor dit gesprek had Christine, of Gavin, ervoor moeten zorgen dat het ergens anders plaatsvond? Laat de kans voorbijgaan om alle neuzen van het team dezelfde kant op te krijgen door de waarheid te verbergen ze vrezen toch wel het ergste. Sectie vier Goede relaties onderhouden Scène 13: Alter ego wijst op het grote geheel Gavin heeft nog steeds niet door dat Jacqui wat intimiteit wil, maar hij heeft tenminste wel door dat hij haar boos gemaakt heeft. De flashbacks helpen Gavin in te zien dat hij van zijn team verwacht dat ze het doen met minimale communicatie en smoesjes. Hij moet zijn delegeervaardigheden bijspijkeren! Als u een taak delegeert zonder de ander de benodigde middelen te verschaffen om de taak uit te voeren, dan helpt u hem alleen maar om te falen. Gavins vage prioriteiten hebben Amira het idee gegeven dat hij niet bereid is op te komen voor zijn team om dingen gedaan te krijgen. Gavin begint vastgeroest over te komen omdat hij de mentale ruimte niet meer heeft om flexibel te denken. Gavin realiseert zich nu dat het belangrijk is om het grote geheel in het oog te houden, en hier realistisch over te zijn tegen zijn team, de focus van de vorige sectie. Sectie vijf Flexibel zijn Scène 14: Ontbijt tot en met scène 19: Gavin vraagt Jacqui om informatie over de vakantie aan te vragen Gavin maakt de denkfout dat de belangrijke dingen (zoals zijn gezin) wel zullen wachten totdat de deadline gehaald is. Waardoor zou Gavin zijn prioriteiten anders gaan zien? Hoe kunt u flexibiliteit vinden in deze situaties, zodat één probleem niet de hele dag verpest? Gavin houdt nog steeds vast aan zijn eigen manier om de dia s te maken. Hij kleineert Jeff in plaats van erkenning te bieden voor zijn vindingrijkheid om thuis een andere aanpak uit te proberen. Op dit punt beginnen we te zien dat Gavin te veel rekent op de goodwill van zijn team, terwijl zij genoeg hebben van zijn attitude. Pas wanneer Amira opstapt, is Gavin zo geschrokken dat hij wat flexibeler wordt! Hij ziet dan ook in dat hij Jeff meer ruimte moet geven om zijn eigen aanpak te hanteren, en dat hij het hele team op de hoogte moet stellen van de evaluatie en het belang daarvan. 18 Alles onder controle! Leidinggeven onder druk

19 Amira heeft deze eerlijke en oprechte excuses van Gavin nodig. De rest van het team ook. Gavin heeft wat goed te maken, het vertrouwen moet weer worden opgebouwd en Gavin moet hun doorlopende respect verkrijgen door zijn inzicht in het grote geheel te tonen, en hij moet hen zelf hun eigen werk laten doen, met ondersteuning en feedback waar nodig. Natuurlijk is het in balans brengen van privé-leven met een zware werklast en managementverantwoordelijkheden niet op te lossen met één vakantie. Maar Gavin heeft wel de basis gelegd voor een aanpak die gericht is op het investeren in lange-termijnrelaties met medewerkers en gezin, en niet alleen de taken. Actieplan 5 minuten Vraag de deelnemers om een aantal acties te noteren die ze in de komende week gaan uitvoeren om hun eigen prestaties en die van het team onder druk te verbeteren. Vraag of de deelnemers nog vragen hebben en beantwoord deze. Afsluiting van de training 5 minuten Als follow-up kunnen de deelnemers de Vragenlijst: Leidinggeven onder druk (zie pagina 44) invullen. Het is het beste om hier individueel feedback of coaching op te geven. Alles onder controle! Leidinggeven onder druk 19

20 Cursusprogramma 2 Sessie Inhoud Leerdoelen Tijdsduur Inleiding Doelen, doelstellingen, opzet Verwachtingen bepalen, relevantie aantonen 5 minuten Oefening 1 Eén stap vooruit Introductie op de video en voorbereiding op Actieplan 15 minuten Actieplan Resultaten van Eén stap vooruit invullen Praktische Actieplanning tot een integraal onderdeel van de dag en een centrale focus maken 5 minuten Vertoning programma Introduceer en vertoon Alles onder controle! zonder onderbrekingen Het onderwerp tot leven brengen, discussie op gang brengen door te identificeren met Gavin 20 minuten Discussie & Oefening 2 Reactie op het programma en belangrijke leerpunten Bespreek de leerpunten. Link deze aan de Eén stap vooruit van de deelnemers 10 minuten Pauze 15 minuten Presentatie Zelfinzicht onder druk - Reacties op druk Leerpunten bevestigen en oplossingen bespreken 10 minuten Oefening 3 Drukmeter: de cumulatieve effecten van druk. Waar ben ik? Waar is mijn team? Als manager naast zelfinzicht inzicht in het team ontwikkelen 15 minuten Vragenlijst Vragenlijst: Leidinggeven onder druk De deelnemers vullen een vragenlijst in en berekenen vervolgens hun score 25 minuten Actieplan Mijn belangrijkste uitdagingen en middelen. Teamdruk en middelen De leerpunten vastleggen en een actieplan voor de toekomst opstellen 5 minuten Lunchpauze 60 minuten Samenvatting En vragen/opmerkingen Focus op eigen doelstellingen voor de training, na de lunch 5 minuten 20 Alles onder controle! Leidinggeven onder druk

HANDLEIDING. Leiderschap & zelfbedrog. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Leiderschap & zelfbedrog. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Leiderschap & zelfbedrog TFC TrainingsMedia CRM Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Leadership and Self-Deception In Nederland en België uitgebracht door:

Nadere informatie

HANDLEIDING. Excellent onderhandelen. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Excellent onderhandelen. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Excellent onderhandelen TFC TrainingsMedia CMI Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Getting to Yes In Nederland en België uitgebracht door: TFC TrainingsMedia,

Nadere informatie

HANDLEIDING. Vergaderingen: verzieken kan iedereen. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Vergaderingen: verzieken kan iedereen. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Vergaderingen: verzieken kan iedereen TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Going to a Meeting 1: Messing up a Meeting

Nadere informatie

HANDLEIDING. Assertief gedrag. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Assertief gedrag. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Assertief gedrag TFC TrainingsMedia Video Arts Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Straight Talking In Nederland en België uitgebracht door: TFC TrainingsMedia,

Nadere informatie

HANDLEIDING. Communicatie is de basis. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Communicatie is de basis. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Communicatie is de basis TFC TrainingsMedia Video Visions Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Talk I$n t Cheap In Nederland en België uitgebracht door: TFC

Nadere informatie

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken TFC TrainingsMedia Melrose Film Productions Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Tough Interviews In Nederland en België

Nadere informatie

HANDLEIDING. De ongeorganiseerde manager. Hulp van boven. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. De ongeorganiseerde manager. Hulp van boven. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING De ongeorganiseerde manager Hulp van boven TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: The Unorganised Manager Part 3: Divine

Nadere informatie

HANDLEIDING. De ongeorganiseerde manager. De weg naar de hel Op weg naar de hemel. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. De ongeorganiseerde manager. De weg naar de hel Op weg naar de hemel. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING De ongeorganiseerde manager De weg naar de hel Op weg naar de hemel TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: The Unorganised

Nadere informatie

HANDLEIDING. Zelfverzekerd presenteren. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Zelfverzekerd presenteren. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Zelfverzekerd presenteren TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: I Wasn t Prepared For That In Nederland en België uitgebracht

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

HANDLEIDING. Het coachende. functioneringsgesprek. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Het coachende. functioneringsgesprek. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Het coachende functioneringsgesprek TFC TrainingsMedia BVT In Nederland en België uitgebracht door: TFC TrainingsMedia, Velp (Nederland) www.tfc.nl / www.tfc.be Bestelnummer handleiding: 45

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Werkwijzer Gespreksvoering

Werkwijzer Gespreksvoering Werkwijzer Gespreksvoering Sturen op zelfsturing door motiveren en confronteren Januari 2015 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 5 Hoofdstuk 1 Het gesprek 6 1.1 Voorbereiding: doel en stijl bepalen 6 1.2

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie