Programma Ouderenwerk 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Ouderenwerk 2012"

Transcriptie

1 Programma Ouderenwerk september 14 september (week 37) 1

2 Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met ActivAge, onderzoek, training en advies in de sociale sector. De Oranje Fonds Zomerschool is een initiatief van het Oranje Fonds, Verdiwel en MOVISIE. 2

3 DE UITGANGSPUNTEN VAN DE ZOMERSCHOOL Thema: Actief Oud Inleiding Uitgangspunt van de Zomerschool Ouderenwerk is het vergroten van de maatschappelijke zichtbaarheid van de welzijnsberoepen. Een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke zichtbaarheid is het op een innovatieve manier aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. Maatschappelijke trends en thema s vormen het vertrekpunt voor het programma van de Zomerschool. De rode draad van de Zomerschool is het uitdagen en ontwikkelen van het innovatieve vermogen van de deelnemers om arrangementen en interventies te ontwerpen met het oog op deze maatschappelijke trends en thema s. Daartoe zal expliciet ingegaan worden op kwesties als beroepsidentiteit, vakmanschap, professionele normativiteit en professionele dilemma s. Het doel Vanuit een maatschappelijk vraagstuk een projectvoorstel uitwerken tot een complete aanvraag bij het Oranje Fonds met daarbij een strategie hoe deze ingediend kan worden bij een opdrachtgever of subsidieverstrekker. De Zomerschool biedt middels intensieve ondersteuning de mogelijkheid talentvolle professionals uit te laten groeien tot excellente professionals die een voorbeeldfunctie vervullen voor andere professionals en die als ambassadeur naar buiten treden. Te verwerven competenties Gedurende de Zomerschool wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de volgende vier competenties: 1. Stimuleren van burgers tot actief burgerschap 2. Strategisch verbinden van partijen 3. Realistisch en planmatig werken 4. Beroepsontwikkeling en ambassadeurschap Een verdere uitwerking van de competenties vind je in de digitale leeromgeving. De doelgroep Deze zomerschool richt zich op ouderenwerkers die zich verder willen ontwikkelen tot excellente professionals. 3

4 De inhoudelijke werkwijze Het uitgangspunt van de Zomerschool is professionals kennis met elkaar te laten delen. Alle deelnemers nemen een grote dosis praktijkervaring en dus kennis mee. Daarbij horen succesverhalen en leerzame, soms minder geslaagde interventies. Er zullen zowel overeenkomsten als grote verschillen bestaan in de context, doelstellingen en methodische keuzes. Al deze aspecten brengen een schat aan materiaal uit de praktijk en theorie bijeen die we samen willen benutten. De begeleiders en gastsprekers beschouwen zichzelf als uitdagers die deze gezamenlijke schat productief willen maken en in een nieuw perspectief trachten te plaatsen. De rode draad in het programma wordt gevormd door het projectplan en het projectmatig werken. Zowel voor als tijdens de week zal veel aandacht worden besteed aan het uitwerken van het projectplan. Het accent ligt hierbij op het doel dat je wil bereiken en de onderbouwing om te komen tot dit doel. De deelnemers worden geacht hun plannen na de zomerschool concreet in de praktijk te realiseren. Indien het plan voldoende aansluit op het beleid van het Oranje Fonds is een financiële bijdrage mogelijk. In het voor- en natraject zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan coaching en toeleiding naar een volledige en uitvoerbare projectaanvraag. De opzet is dat deze projectaanvraag wordt ingediend voor 1 januari De deelnemers zullen aansprekende voorbeelden uit hun eigen praktijk presenteren. Deze presentaties geven inhoudelijke informatie over ieders werk en bieden tegelijkertijd mogelijkheid om te oefenen met presenteren. Tijdens de Zomerschool worden diverse workshops gegeven die bedoeld zijn om je leerproces tijdens de hele week te stimuleren en te verdiepen. Alle behandelde thema s en methodieken komen de hele week terug in allerlei vormen. Praktische werkwijze De Zomerschool bestaat uit een intensief programma dat begint op maandagochtend 10 september en eindigt op vrijdagmiddag 14 september Tijdens deze vijf dagen wordt na het ontbijt gewerkt van 9.00 tot uur en van tot s avonds uur. Rond uur is er een korte onderbreking voor een snack. Het diner zal s avonds om uur plaatsvinden (met uitzondering van de vrije woensdagavond dan is er om uur diner). Voorafgaand aan de week worden concrete voorbereidingen gevraagd zoals het verzamelen van ideeën, materiaal en draagvlak en de opzet van een concreet projectidee waarvoor afstemming met de eigen organisatie van belang is zodat het idee ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Indien je een subsidieaanvraag bij het Oranje Fonds wil indienen, dient het projectidee te voldoen aan de criteria van het Oranje Fonds. Deze voorbereidingen dienen als basis voor de Zomerschool. Op 18 juni wordt er ter voorbereiding van de zomerscholen een startdag georganiseerd voor alle deelnemers waar o.a. aandacht wordt besteed aan het beleid van het Oranje Fonds en projectmatig werken. Op 6 december zal een terugkomdag worden georganiseerd waarop ervaringen vanuit de praktijk worden uitgewisseld. 4

5 Flexibiliteit en ruimte in het programma Interactie tussen alle betrokkenen is een belangrijk element in de Zomerschool en daarom ook onderwerp bij het coachen en intervisie tijdens deze week. Coaching is een uitstekend middel om te leren. Het daagt uit tot zelfreflectie, geeft inzicht in gedrag en vraagt om jezelf te profileren in woord en daad. De coachrol is bovendien een sterk instrument bij empowerment van mensen. Allemaal zaken die relevant zijn om je te ontwikkelen tot een professionele vakman of vakvrouw in het ouderenwerk. Bij het vakmanschap hoort ook het samen nadenken over het gezamenlijke belang van alle betrokkenen. Coachen betekent ook leren van elkaar en inspelen op actuele situaties en vragen. Dat vraagt een flexibele opstelling waardoor opdrachten waar nodig vervangen worden door andere werkvormen als de situatie of de deelnemers daar om vragen. Samen leren van elkaar staat voorop! De toetsing van de leerwinst in de vorm van een presentatie Iedere deelnemer presenteert op vrijdag 14 september, tegenover een panel van deskundigen en verschillende professionals zijn of haar project. Iedere deelnemer krijgt tien minuten om aan de hand van een eigen gekozen vorm het project te presenteren aan verschillende panelleden. De panelleden geven iedere deelnemer feedback op inhoud en presentatie. De begeleiding De dagelijkse begeleiding is in handen van Heleen van Deur en Kees Penninx. Heleen van Deur en Kees Penninx werken samen in ActivAge, een bureau dat zich specialiseert in veranderstrategieën voor de rol van ouderen en hun omgeving in de samenleving. Heleen is psycholoog en gespecialiseerd in methodiekontwikkeling, supervisie en veranderstrategieën binnen non-profit organisaties. Voor dat laatste heeft ze in de USA het Breakthrough Series College gevolgd. Als zzp er heeft zij sinds 1997 veel regionale en landelijke projecten uitgevoerd in de jeugdzorg. Ook heeft zij meerdere publicaties uitgebracht. Kees kent ze van haar periode bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Kees Penninx richtte zich na zijn studie andragologie via onderzoek, innovatie en advies op diverse aspecten van welzijn en maatschappelijke participatie van ouderen. Hij werkte onder meer bij de Gelderse Raad voor het Ouderenbeleid, de Werkplaats Samenlevingsopbouw Oost-Nederland en het NIMO (het huidige Verwey-Jonker Instituut). Ook was hij senior projectleider bij NIZW, MOVISIE en het LESI (Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie). Kees heeft concepten ontwikkeld als Activerend huisbezoek bij ouderen, de Buurt voor alle leeftijden (generaties verbinden) en Krachtgerichte sociale zorg. Zijn laatste onderzoek, getiteld Zin in meedoen, gaat over vrijwillige inzet als bron van zingeving bij senioren. In 2010 richtte Kees ActivAge op. Samen met Heleen werkt hij momenteel aan een methodiek voor het begeleiden van woongemeenschappen van allochtone ouderen. Andere nieuwe thema s op hun pad zijn contactleggingskunde voor maatschappelijk werkers en zorg voor elkaar in moderne vormen van gemeenschapszorg. 5

6 Begeleiding vanuit het Oranje Fonds Timo Hendrikx, een adviseur van het Oranje Fonds zal aanwezig zijn tijdens de week. Gedurende de Zomerschool treedt hij op als vertegenwoordiger en begeleider namens het Oranje Fonds. Hij zal tijdens de week ondersteunen en adviseren bij het ontwerpen van projectaanvragen. Gedurende de week is er ruimte om individueel je plan te bespreken met de adviseur. Aanwezigheid MOVISIE Leden van het projectteam van MOVISIE zijn Els Meijsen, Gery Lammersen en Marieke Haitsma. Zij zullen op een aantal momenten aanwezig zijn tijdens de week. Voor vragen over materialen, de organisatie en de terugkomdag kun je bij hen terecht. Digitale leeromgeving Informatie over de week, achtergrondinformatie en verwijzingen naar literatuur zijn te vinden in de digitale leeromgeving de Academie Zomerscholen : Daarnaast kan de digitale leeromgeving worden gebruikt om kennis te maken met medecursisten, om onderling informatie en ervaringen uit te wisselen en om vragen te stellen aan de begeleiders van de Zomerschool. De informatie is alleen toegankelijk voor deelnemers en begeleiders van de Zomerschool. Wil je contact met oud-deelnemers en geïnteresseerden en meedoen aan bredere discussies, dan kun je je aanmelden bij de zomerscholen LinkedIn groep. Een link staat in de digitale leeromgeving. De locatie De Zomerschool Ouderenwerk zal plaatsvinden in: Conferentiecentrum Kaap Doorn Postweg KA Doorn Telefoon: (sommige navigatiesystemen: ingang Leersumsestraatweg ter hoogte van nr. 4-6) Kaap Doorn Conferentiecentrum is een bedrijf dat altijd in beweging is. Het conferentiehotel is gespecialiseerd in het verzorgen van zakelijke bijeenkomsten en staat bekend om haar service en gastvrijheid. Daarnaast hecht het conferentiehotel veel waarde aan milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is onder andere terug te vinden in de keuken, waarin veelal gebruik wordt gemaakt van biologische producten en die bekend staat om de smaakvolle gerechten. We wensen je veel inspiratie en herkenning! 6

7 PROGRAMMA VAN DE ZOMERWEEK Algemene aanpak van deze week De thema s van deze zomerschool zijn te onderscheiden in: Thema van de projectinhoud Thema van de projectaanpak Thema van de projectinhoud: Actief oud! Het jaar 2012 is door de Europese Unie uitgeroepen tot het jaar van Actief ouder worden en de solidariteit tussen de generaties. Overal in het land worden activiteiten georganiseerd, met onder meer een kleurrijke website (www.festivaldergeneraties), een filmfestival en veel lokale activiteiten. ActiveAge draagt graag bij aan dit thema, onder meer door het als vertrekpunt te nemen voor de Zomerschool Ouderenwerk van het Oranje Fonds. We doen dat op zo n manier dat het de deelnemers niet alleen uitnodigt om in de eigen gemeente actief, vernieuwend en effectief met dit stimulerende jaarthema aan de slag te gaan. De deelnemers gaan ook uit van een gedeeld kader en werken aan een gezamenlijk gekozen opdracht: Actief oud! maar hoe? En voor iedereen? We verbinden dit internationale thema met het gedachtegoed van de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl. En gaan aan de slag met vragen als: Wat kunnen vitale ouderen betekenen voor kwetsbare ouderen, voor jongeren, voor hun buurt of voor elkaar, op gebieden als gezondheid, relaties, wonen, leren, werken en inspiratie? Hoe versterk je de kracht van ouderen (empowerment), ook als mensen meer beperkingen gaan ervaren? Hoe ondersteun je ouderen om zo lang mogelijk deel uit te maken van sociale verbanden en daarin van betekenis te zijn voor anderen? Actief oud! toelichting op het thema Een thema moet richting geven, maar ook voldoende open zijn om lokale variatie en eigen ambities mogelijk te maken. Dat kan met dit thema heel goed. Actief oud worden kun je immers op heel veel manieren in heel veel verschillende contexten. Iedereen kan het! Tijdens de Zomerschool zullen we het thema Actief oud! opbouwend, maar ook kritisch benaderen. We zullen aangeven dat er geen tweedeling bestaat tussen actief en niet-actief. Zo lang je andere mensen ontmoet ben je haast per definitie actief. Waar het om gaat is dat mensen zo lang mogelijk deel uitmaken van sociale verbanden. En dat ze binnen die sociale verbanden van betekenis kunnen zijn voor elkaar. Daarvoor hoef je niet kerngezond te zijn of te hebben doorgeleerd. Ook de oudere met beperkingen voegt op zijn of haar manier betekenis (waarde) toe aan het leven van de ander, mits hij daarvoor kansen krijgt en uitgenodigd wordt. Voor ons betekent actief oud worden dan ook vooral interactief oud worden. De werkelijkheid is helaas dat Actief oud! niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Belemmeringen die 7

8 ouderen hierbij kunnen ervaren, zoals vooroordelen, armoede, gebrek aan informatie, slechte mobiliteit, ziekte of andere beperkingen moeten waar mogelijk worden weggenomen. Hoe meer belemmeringen worden opgeruimd, hoe meer en beter mensen tot op hoge leeftijd van betekenis kunnen zijn voor anderen en waarde kunnen toevoegen aan hun eigen leven én dat van anderen. Vanuit deze kerngedachte gaan we Actief oud! invullen en concreet maken tijdens de Zomerschool. Subthema s: vijf levensdomeinen Wij nodigen de deelnemers aan de zomerschool uit om een project te ontwikkelen waarin ze de hoofddoelstelling Actief oud! in hun eigen werkgebied gaan uitwerken. Belangrijk daarbij is het benoemen van een afgebakende doelgroep en van concrete, haalbare en toetsbare subdoelen en activiteiten om deze subdoelen te realiseren. Natuurlijk gaan de begeleiders van ActivAge daarbij helpen. Een belangrijk hulpmiddel dat wij zullen introduceren zijn de vijf levensdomeinen van Petzold. 1. Lichaam en geest; 2. Sociaal netwerk; 3. Materiële situatie; 4. Arbeid en prestatie; 5. Waarden en inspiratie. Zorg krijgen, zorg bieden Sommige (getrainde) ouderenwerkers gebruiken deze levensdomeinen al om in het gesprek met de hulpvragende oudere het probleem in kaart te brengen en de oudere op maat te informeren, te adviseren of te ondersteunen. De achterliggende gedachte is dat ouderen kwetsbaar kunnen zijn en hulp nodig hebben op een of meer van deze levensdomeinen. Maar ouderen kunnen op deze levensdomeinen ook heel sterk en actief zijn (of worden)! Ze kunnen daar hun kracht hebben zitten, hun talent en passie. Misschien hun oude dromen of lang gekoesterde idealen. Of wellicht hun hunkering naar een nieuwe levensvervulling. Op deze levensdomeinen kunnen ouderen soms hulp gebruiken, maar ook zichzelf helpen én andere mensen helpen. Die andere mensen kunnen andere ouderen zijn, maar ook jongeren, buurtbewoners, werkenden, werkzoekenden, enzovoort. Hier komt het aspect solidariteit tussen de generaties naar voren, het tweede deel van het jaarthema. De kunst van de professionele ouderenwerker of ouderenadviseur is om ouderen hierover goed te informeren, hen hiervoor te motiveren, te mobiliseren en toe te rusten, zodat een bij de oudere(n) passende vorm van meedoen gevonden kan worden. Het gaat om een wederkerig samenspel van zorg krijgen en zorg bieden, van samen je buurt maken, samen aan een doel werken of er gewoon voor elkaar zijn. Actief oud! doe je samen, liefst met alle generaties. Met dat gegeven gaan we in de Zomerschool 2012 creatief aan de slag. Thema van de projectaanpak: verandermanagement Mooie ideeën verdienen het om uitgevoerd te worden. Om van een vager idee naar een projectvoorstel te komen dat concreet en wervend genoeg is om uit te voeren, is een lange weg. We 8

9 noemen dit wel verandermanagement. In de zomerschool werken deelnemers aan een projectplan als aftrap van een verandertraject in de eigen organisatie en gemeente of regio. Verandermanagement in de vorm van een project vergt doorgaans een langdurend traject (gemiddeld ongeveer een jaar) waarin van groot naar klein, van abstract naar concreet en van algemeen naar specifiek toe wordt gewerkt, zodanig dat de kans op uitvoering van het aanvankelijke idee zo groot mogelijk is. Wij willen de deelnemers van de zomerschool helpen om deze weg te voorzien van handvatten, inzichten, kennis, tips en advies. Daarbij gebruiken we onze eigen inzichten en ervaring met verandermanagement, materiaal uit het verandermanagement én nadrukkelijk de uitwisseling tussen de deelnemers. Door uitwisseling, feedback en gebruiken van elkaars expertise heb je de kans je projectplan te versterken. De manier waarop wij het dit proces met de deelnemers willen bereiken is erg praktisch: stap voor stap worden de onderdelen van een projectplan uitgelegd en wordt via bovengenoemde weg gelegenheid gegeven aan de deelnemers om materiaal te verzamelen voor het kunnen afronden van het projectplan. Dat afronden gebeurt doorgaans na de zomerschool, de tijd op de zomerschool willen we juist gebruiken voor leermateriaal dat je in je eentje niet kan vinden. In onze opzet wisselen de thema s van de projectinhoud en projectaanpak elkaar steeds af. Concreet betekent dit dat alle deelnemers steeds gelegenheid krijgen om hun inhoudelijke plan aan te scherpen juist door het in termen van verandermanagement te vatten. De hele week wordt gewerkt met een afwisseling van theorie, oefeningen en interactieve werkvormen. Ook worden gedurende de hele week vele vormen van oppeppers gegeven om de cursusdagen wat te breken en lichaam en geest fris en open te houden. Het programma dat hierna volgt, kan nog worden gewijzigd. De hoofdlijn echter, namelijk het steeds afwisselen van thema-inhoud en projectplan blijft overeind. 9

10 Programma maandag 10 september uur Ochtendsessie: presenteren projectplannen Opening, met korte toelichting op de week. Wie zijn de begeleiders en wat is hun ambitie voor deze week? Wie zijn de deelnemers en wat willen zij bereiken? Vormen van groepjes voor de middagopdrachten uur Lunch uur Middagsessie: materiaal voor je projectinhoud en je projectaanpak Tips om het van elkaar leren te bevorderen. Projectinhoud: visies op Active Ageing en hun betekenis voor de praktijk van het ouderenwerk. Opdracht: stel vast welke visie en invalshoek jij kiest voor je projectvoorstel. Dit wordt de grondlegger van je voorstel. Plenaire uitwisseling over opdracht uur Snack uur Avondsessie: oefeningen anders denken Na een oppepper, sluiten we deze eerste dag speels af met enkele oefeningen om anders te denken. Anders denken is een techniek om je hersenen tijdelijk anders te programmeren, met de bedoeling om nieuwe of creatieve ideeën te genereren. Vervolgens kun je nagaan of en hoe je enkele van die ideeën een plaats geeft in je projectplan uur Diner en afsluiting van de dag 10

11 Programma dinsdag 11 september uur Ochtendsessie: inspirerende expertise, discussie Vandaag heb je de gelegenheid om je projectplan aan te vullen met inhoudelijke inspiratie en informatie, overwegingen en (onderzoeks)vragen. Daartoe is Prof. Dr. Tinie Kardol uitgenodigd, hoogleraar gerontologie aan de Vrije Universiteit van Brussel en specialist in het thema Active Ageing. De opzet is als volgt: Presentatie Tinie Kardol: Naar een gerontologie van de hoop. Reactie Kees Penninx op presentatie Tinie Kardol Plenaire discussie. Focus op de praktijk: Tinie Kardol is ook directeur van een zorgcentrum. Wat zijn vanuit deze rol zijn belangrijkste tips en adviezen aan ouderenwerkers? uur Lunch uur Middagsessie: werken aan projectplan Oppepper. Oefenen met onderdelen van projectformat. Oefenen met het presenteren van projectplannen uur Snack uur Hoe verzamel je draagvlak voor je projectplan? (mogelijk wordt dit vervangen door een buitenactiviteit) In deze sessie geven we tips en oefeningen om te belangrijke sleutelpersonen te betrekken in je projectplan uur Diner en afsluiting van de dag 11

12 Programma woensdag 12 september uur Ochtendsessie: projectaanpak Midweek oppepper. Presentatie door de adviseur van het Oranje Fonds over een fondsaanvraag en de procedure. Wat heb je nog nodig voor de fondsaanvraag? Hierbij wordt ingegaan op o.a. co-financiering. Hoe kun je een begroting in je plan opzetten? Wat is een dekkingsplan en hoe zorg je voor spreiding in je dekkingsplan? Bedenktijd: welke specifieke vragen wil jij aan de adviseur van het Oranjefonds stellen? Plenaire behandeling van alle vragen. Deelnemers passen de tips van het Oranjefonds meteen toe op het eigen projectplan uur Lunch uur Middagsessie: werken aan projectplan Oppepper. Oefenen met onderdelen van projectformat. Oefenen met het presenteren van projectplannen uur Diner en vrije avond Deze avond is vrij in te vullen. Je kunt bijvoorbeeld wandelen in de mooie omgeving. 12

13 Programma donderdag 13 september uur Ochtendsessie: oefeningen met acteurs Gedurende je gehele project (aanvraag, start en uitvoering) ben jij de kartrekker die vele diverse betrokkenen moet zien mee te krijgen en aan elkaar te verbinden. Je presentatie, je stijl, je toon spelen een belangrijke rol. We selecteren een aantal situaties uit een projectverloop en gaan er mee oefenen, lettend op deze aspecten. De aanwezige acteurs zullen hierbij tips en feedback geven uur Lunch uur Middagsessie: generale repetitie De laatste aanpassingen aan het projectplan, de laatste presentaties, ruimte om elkaar te consulteren enz. Ook tips en adviezen om het materiaal dat is verzameld na de zomerweek uit te werken uur Snack uur Avondsessie: And now something completely different! Geheim, indien mogelijk buiten uur Diner en afsluiting van de dag 13

14 Programma vrijdag 14 september Onderwerp Lobbymarkt, evaluatie en invulling van het ambassadeurschap. De deelnemers maken in een inspirerende en enthousiaste eindpresentatie zichtbaar op welke manier zij gebruik hebben gemaakt van elementen uit het programma om hun project nader te concretiseren en te verantwoorden naar de verschillende stakeholders. Doelen Op een aansprekende manier het eigen projectvoorstel kunnen laten zien aan de panelleden en daarmee het belang, de rol en functie van het ouderenwerk overtuigend naar buiten kunnen brengen. Hierbij wordt gelet op de functie van het panellid. De opzet Verschillende deelnemers lobbyen met hun uitgewerkte ideeën langs verschillende panelleden, zodat die geïnteresseerd raken in de plannen. De panelleden gaan met deelnemers in gesprek vanuit hun eigen functie. In de ochtend wordt geen feedback gegeven. Het panel bestaat uit adviseurs van het Oranje Fonds, directeuren of managers van welzijnsorganisaties, adviseurs van Verdiwel, kenniscentra en beroepsverenigingen, communicatieadviseurs en collega s die eerder hebben deelgenomen aan Zomerscholen. De feedback van het panel bestaat uit aanbevelingen voor verbetering van het projectplan. Hoe kan het projectplan nog kansrijker, beter uitvoerbaar of effectiever worden? De feedback vindt plaats op een coachende manier. Vorm en opstelling Er wordt in twee verschillende groepen gewerkt op twee aparte locaties in het conferentieoord. Iedere groep bestaat uit 4 of 5 panelleden en 10 deelnemers, zodat iedereen tegelijkertijd bezig is. De panelleden bevinden zich verspreid achter een tafeltje, waarbij de deelnemers in tweetallen kunnen aanschuiven op aangeven van de dagvoorzitter. Men heeft 20 minuten voor ieder bezoek, 10 minuten per deelnemer. Hierna volgt vijf minuten pauze, zodat het panellid zijn feedback kan opschrijven. Daarna geeft de dagvoorzitter het sein tot wisselen naar een ander panellid. 14

15 Programma uur Voorbereiding in de groep uur Verwelkoming panelleden door MOVISIE in een andere ruimte uur Lobbyrondes uur Lunch uur Evaluatie met de groep. Terugblikken op de week. Individuele voorbereiding voor de evaluatie. Evaluatie van de hele week. Aansluitend sluiten we gezamenlijk de werkweek symbolisch af. Het panel bereidt elders in 2 groepen de feedback voor uur Pauze uur In twee groepen wordt de feedback besproken uur Gezamenlijke afsluiting uur Afsluiting en borrel Goede reis en tot op de terugkomdag! 15

16 Maliebaan CP Utrecht Emmalaan HP Utrecht Catharijnesingel GC Utrecht Koningin Beatrixplantsoen ZB Amersfoort

Programma Wijkaanpak 2012

Programma Wijkaanpak 2012 Programma Wijkaanpak 2012 3 september 7 september (week 36) Versie april 2012 1 Dit programma is ontwikkeld door Hogeschool Zuyd in samenwerking met MOVISIE. De Oranje Fonds Zomerschool is een initiatief

Nadere informatie

Programma 2014. 8 september 12 september. Opgroeien in de wijk

Programma 2014. 8 september 12 september. Opgroeien in de wijk Programma 2014 8 september 12 september Opgroeien in de wijk Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met Hogeschool Zuyd. De Oranje Fonds Zomerschool is een initiatief van het Oranje Fonds,

Nadere informatie

Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk Programma 2014 8 september 12 september Samenwerken in de wijk Dit programma is ontwikkeld door Zuyd Hogeschool in samenwerking met MOVISIE. De Oranje Fonds Zomerschool is een initiatief van het Oranje

Nadere informatie

Programma Kinderwerk 2011

Programma Kinderwerk 2011 Programma Kinderwerk 2011 19 september 23 september Dit programma is ontwikkeld door Froukje Hajer en Edith Lindhout in samenwerking met MOVISIE. De Oranje Fonds Zomerschool is een initiatief van het Oranje

Nadere informatie

Vrijwillige Inzet en Burgerkracht

Vrijwillige Inzet en Burgerkracht Programma 2014 8 september 12 september Vrijwillige Inzet en Burgerkracht Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met adviseurs van MOVISIE. De Oranje Fonds Zomerschool is een initiatief van

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt potaard e Auteur: Annelies Kooiman Eindredactie: Afdeling communicatie Fotografie: istock Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie &

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Een korte handleiding

Een korte handleiding Een korte handleiding Inleiding Je gaat deelnemen of bent in elk geval geïnteresseerd in deelname aan een kennisuitwisseling gefaciliteerd door E-motive. Zo n uitwisseling kan bestaan uit het bijwonen

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Leerstijlen en Werkvormen

Achtergrondinformatie Leerstijlen en Werkvormen Achtergrondinformatie Leerstijlen en Werkvormen Marjoleine Hanegraaf (NMI bv) & Frans van Alebeek (PPO-AGV), december 2013 Het benutten van bodembiodiversiteit vraagt om vakmanschap van de teler. Er is

Nadere informatie

Mobiliseren van mensen met levenservaring

Mobiliseren van mensen met levenservaring Mobiliseren van mensen met levenservaring Zo lang mogelijk je kennis, kunde en levenservaring inzetten. Dat is de beste manier om gezond en plezierig ouder te worden. Ook de samenleving vaart er wel bij

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze Inspireren, Leren & Werken Werken aan een nieuwe werkwijze WIE, WAT, WAAR? BOOTCAMP JEUGDWERK 2014 BLZ 4 DAG 4 DONDERDAG 4 SEPTEMBER BLZ 8 DAG 1 MAANDAG 1 SEPTEMBER BLZ 5 DAG 5 VRIJDAG 5 SEPTEMBER BLZ

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Dinsdag 10 november 2015 Vanaf 12.00 uur Grolsch Veste Colosseum 65 7521 PP ENSCHEDE (ingang kanaalzijde) Om kennis over de

Nadere informatie

nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn

nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn WMO-WERKPLAATS TWENTE nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn Editie 6 oktober 2012 Dit is de zesde en laatste nieuwsbrief over het programma Wmo-werkplaats Netwerkregie Twente. De nieuwsbrieven hebben

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Succesvol vernieuwend in mijn beroepspraktijk

Succesvol vernieuwend in mijn beroepspraktijk Succesvol vernieuwend in mijn beroepspraktijk 1 Quote van een collega Vroeger had ik een heilig respect voor consultants. Niet vanwege de maatpakken of lease auto s gelukkig is dat verleden tijd maar omdat

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Signalering in de palliatieve fase

Signalering in de palliatieve fase Signalering in de palliatieve fase Train de trainer projectleiders dagdeel 2: implementatie en projectmatig werken december2015 Programma Ken uw doelgroep het implementatietraject taken en rol van projectleider

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Incompany training voor programma-, projecten lijnmanagers Resultaten, doelstellingen en programma ir. Gerke Oosting MBA Hoe krijg je ze mee in de veranderingen?

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Module Samen met jongeren nadenken over werken en leren voor Sociale Wijkteams

Module Samen met jongeren nadenken over werken en leren voor Sociale Wijkteams Module Samen met jongeren nadenken over werken en leren voor Sociale Wijkteams Tijd: 2 ½ uur Sociale Wijkteam leden Een collectieve leerbijeenkomst staat in het teken van participatie van jongeren die

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal DRAAIBOEK TRAINING 1, 2,3,4,5 REALISTEN ROADMOVIE De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten vindt u via de onderstaande link. https://prezi.com/0txqqdqmauta/training-realisten-roadmovie-5-bijeenkomsten/

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken Training voor professionals die op effectieve wijze conflicten in teams willen begeleiden. Conflictcoaching bij teams Introductie Vastlopende

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Anne-Marie Poorthuis en Sjanneke Werkhoven De netwerkmultiloog is een methode om veel mensen in een organisatie te betrekken bij een organisatiethema

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Opzet tweedaagse Netwerkschool SintLucas. Wanneer: 3 en 4 maart 2011 Waar: De Koningshof, Locht 117, Veldhoven

Opzet tweedaagse Netwerkschool SintLucas. Wanneer: 3 en 4 maart 2011 Waar: De Koningshof, Locht 117, Veldhoven Opzet tweedaagse Netwerkschool SintLucas Wanneer: 3 en 4 maart 2011 Waar: De Koningshof, Locht 117, Veldhoven 1. Doel en uitgangspunten De tweedaagse van netwerkschool SintLucas staat in het teken van

Nadere informatie

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald:

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald: Projectmatig Werken/Werken in Projecten 1. Aanleiding Projectmatig werken en het werken in projecten zijn in veel organisaties bekende termen en procedures. Hun toepassing wordt gezien als een effectieve

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging De gezondheidszorg is continue in beweging, de afgelopen jaren is er veel veranderd en dat zal de komende jaren zeker zo blijven. De marktwerking,

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

DRAGERS VAN VERANDERING

DRAGERS VAN VERANDERING DRAGERS VAN VERANDERING Jezelf leren inzetten om veranderprocessen te doen slagen WAAROM DIT PROGRAMMA? Zachte skills voor meetbare resultaten Veranderprocessen slagen voor een belangrijk deel door de

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

PRESENTEREN MET IMPACT Hoe zorgt u dat uw boodschap overkomt?

PRESENTEREN MET IMPACT Hoe zorgt u dat uw boodschap overkomt? Inleiding Programma Aanmelden Route PRESENTEREN MET IMPACT Presenteren is meer dan alleen een verhaal vertellen voor een groep mensen. Hoe zorgt u er enerzijds voor dat u uw boodschap duidelijk en krachtig

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

Zoveel verschillende. mensen,. zoveel verschillende. uitvaarten...

Zoveel verschillende. mensen,. zoveel verschillende. uitvaarten... Zoveel verschillende. mensen,. zoveel verschillende. uitvaarten... Training Authentiek in de uitvaart door Het Tiende Huis Jan Dop Uitvaartverzorging Het was niet voor het eerst dat ik mij meer dan ooit

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

Inspiratiereis Zweden

Inspiratiereis Zweden Inspiratiereis Zweden Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Toekomstvisie: Emmen en Verder

Toekomstvisie: Emmen en Verder Toekomstvisie: Emmen en Verder Aangescherpte visie op de rol van de VDP Breda, 8 december 2010 1 Agenda 14.00 terugblik Akkoord van Emmen en inleiding programma 14.15 presentatie en bespreken hoofdlijn

Nadere informatie

Masterclass Presenteren

Masterclass Presenteren Masterclass Presenteren Wil jij ook zo graag een hele goede en inspirerende spreker zijn? Volg dan deze Masterclass en vergroot en verdiep je presentatievaardigheden. In een kleine, exclusieve groep van

Nadere informatie

Training Leiderschap. Nederland

Training Leiderschap. Nederland Training Leiderschap Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

Ieder Motto project heeft nu per week 16 uur ondersteuning van een geestelijk verzorger.

Ieder Motto project heeft nu per week 16 uur ondersteuning van een geestelijk verzorger. Wie betaalt de geestelijke verzorging buiten de instelling? Inleiding tijdens studiemiddag VGVZ 4 april 2014. Elly Prinse, Centrum Levensvragen /MOTTO Rotterdam. Beste mensen, Mijn bijdrage aan deze studiemiddag

Nadere informatie

Brug8. Productlijn (Verenigings-) Professionals

Brug8. Productlijn (Verenigings-) Professionals Brug8 Productlijn (Verenigings-) Professionals Brug8 Hoe werken wij? Zorgen voor beweging Creatief, efficiënt en betrokken Met de voeten in de klei; vanuit de praktijk, voor de praktijk Breed scala aan

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

WERKEN MET JE BIOGRAFIE

WERKEN MET JE BIOGRAFIE WERKEN MET JE BIOGRAFIE Voorwaarde voor levenskunst Docenten: Elzelien van Duijn en Joost Westerlaken Duur: 6 dagen Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal circa 16 Datum: 18 t/m 24 oktober 2015 Uw docenten

Nadere informatie

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo Pitchvideo Een pitchvideo is een korte kernachtige videoboodschap waarin je je van je beste kant laat zien en aantoont wat jouw toegevoegde waarde is voor een toekomstige werkgever of klant Voor wie is

Nadere informatie

Onderwerp Teleseminar

Onderwerp Teleseminar Gratis Teleseminar Human Engineering 24 oktober 2012 Onderwerp Teleseminar 3 'Human Engineering'-valkuilen voor ontwerpers en ingenieurs: Hoe je ze vermijdt en ombuigt in kansen om meer te bereiken! Saskia

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente Het succes van samenwerking Het project VAKwerk Doel van het project: het optimaliseren van kansen op werk door te investeren in de kansen door

Nadere informatie

RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v!

RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v! RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v! Teamleden van RPCZ werken aan een gezamenlijke ambitie. Deze is gebaseerd op passie, creativiteit, respect, vertrouwen, relatie en plezier. Onze ambitie is om in Zeeland

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

2e editie18 mei 2017 de DAG van de

2e editie18 mei 2017 de DAG van de 2e editie18 mei 2017 de DAG van de Stichting 1.000 ambtenaren op één dag verbonden rond het thema Future Work Skills Over de Stichting Digitale Overheid De Stichting Digitale Overheid (2013) wil als niet-gouvernementele

Nadere informatie

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Waarom een PAR in Zinzia? De visie en strategie van Zinzia bieden een duidelijke koers aan de organisatie. Vanaf 2013 heeft - met het kompas Ziel

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Cursus Fondsenwerven. Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014

Cursus Fondsenwerven. Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014 Cursus Fondsenwerven Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014 Ochtend Programma 09.30 inloop 10.00 introductie 11.00 pauze 11.15 wat is fondsenwerving 12.05 aan het werk 12.30 lunch Ben Hekkema Emmen

Nadere informatie

SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING

SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING Armoede in Nederland neemt toe, steeds meer mensen staan aan de zijlijn en kunnen sociaal, economisch en maatschappelijk niet mee doen. Uitstroom uit armoede lukt

Nadere informatie

COACHTECHNIEKEN IN DE SPREEKKAMER

COACHTECHNIEKEN IN DE SPREEKKAMER BIJSCHOLINGSPROGRAMMA COACHTECHNIEKEN IN DE SPREEKKAMER VOOR ARBEIDS- EN BEDRIJFSGENEESKUNDIGE PROFESSIONALS Coaching Plaza Rotterdam Redactie: Caroline Koolhaas 4 september 2009 cp/ba-9001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Secure Base Loopbaanbegeleiding. Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan

Secure Base Loopbaanbegeleiding. Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan Secure Base Loopbaanbegeleiding Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan 2018 Inhoud Werk je als professional op het gebied van loopbaanbegeleiding, re-integratie of HR? Begeleid en adviseer

Nadere informatie

Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl

Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl De sociale dienst als lerende organisatie Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl De sociale dienst als lerende organisatie Functioneel meten en vakmanschap Prof. dr. Roland Blonk, Chris Goosen

Nadere informatie

VOORBEELD PROJECTPLAN

VOORBEELD PROJECTPLAN VOORBEELD PROJECTPLAN PROJECTOMSCHRIJVING / STAPPENPLAN / TIJDPAD 1. Inleiding Waarom een project over veiligheid? Een veilige woning en een veilige woonomgeving is voor iedereen belangrijk! Hoewel de

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Profielschets Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Het ABC Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam 12 april 2017 1 Het ABC Het ABC is een ambitieus en innovatief expertisecentrum voor het onderwijs in

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Communicatiemateriaal

Communicatiemateriaal Communicatiemateriaal ACE ARNHEM/ACHTERHOEK/LIEMERS Communicatiemateriaal V 1.0 27-01-2017 Inhoudsopgave Programma 3 Mail werkplekbegeleiders 4 Flyer werving medewerkers 5 Mail gast-medewerkers 6 Tekst

Nadere informatie

Ambassadeur voor de Wijkverpleegkundige

Ambassadeur voor de Wijkverpleegkundige Ambassadeur voor de Wijkverpleegkundige Informatiebrochure 2016-2017 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doel leergang Ambassadeurs wijkverpleegkundige... 3 3. Profiel deelnemers... 4 4. Programma... 4 4.1.

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie