Programma Ouderenwerk 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Ouderenwerk 2012"

Transcriptie

1 Programma Ouderenwerk september 14 september (week 37) 1

2 Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met ActivAge, onderzoek, training en advies in de sociale sector. De Oranje Fonds Zomerschool is een initiatief van het Oranje Fonds, Verdiwel en MOVISIE. 2

3 DE UITGANGSPUNTEN VAN DE ZOMERSCHOOL Thema: Actief Oud Inleiding Uitgangspunt van de Zomerschool Ouderenwerk is het vergroten van de maatschappelijke zichtbaarheid van de welzijnsberoepen. Een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke zichtbaarheid is het op een innovatieve manier aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. Maatschappelijke trends en thema s vormen het vertrekpunt voor het programma van de Zomerschool. De rode draad van de Zomerschool is het uitdagen en ontwikkelen van het innovatieve vermogen van de deelnemers om arrangementen en interventies te ontwerpen met het oog op deze maatschappelijke trends en thema s. Daartoe zal expliciet ingegaan worden op kwesties als beroepsidentiteit, vakmanschap, professionele normativiteit en professionele dilemma s. Het doel Vanuit een maatschappelijk vraagstuk een projectvoorstel uitwerken tot een complete aanvraag bij het Oranje Fonds met daarbij een strategie hoe deze ingediend kan worden bij een opdrachtgever of subsidieverstrekker. De Zomerschool biedt middels intensieve ondersteuning de mogelijkheid talentvolle professionals uit te laten groeien tot excellente professionals die een voorbeeldfunctie vervullen voor andere professionals en die als ambassadeur naar buiten treden. Te verwerven competenties Gedurende de Zomerschool wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de volgende vier competenties: 1. Stimuleren van burgers tot actief burgerschap 2. Strategisch verbinden van partijen 3. Realistisch en planmatig werken 4. Beroepsontwikkeling en ambassadeurschap Een verdere uitwerking van de competenties vind je in de digitale leeromgeving. De doelgroep Deze zomerschool richt zich op ouderenwerkers die zich verder willen ontwikkelen tot excellente professionals. 3

4 De inhoudelijke werkwijze Het uitgangspunt van de Zomerschool is professionals kennis met elkaar te laten delen. Alle deelnemers nemen een grote dosis praktijkervaring en dus kennis mee. Daarbij horen succesverhalen en leerzame, soms minder geslaagde interventies. Er zullen zowel overeenkomsten als grote verschillen bestaan in de context, doelstellingen en methodische keuzes. Al deze aspecten brengen een schat aan materiaal uit de praktijk en theorie bijeen die we samen willen benutten. De begeleiders en gastsprekers beschouwen zichzelf als uitdagers die deze gezamenlijke schat productief willen maken en in een nieuw perspectief trachten te plaatsen. De rode draad in het programma wordt gevormd door het projectplan en het projectmatig werken. Zowel voor als tijdens de week zal veel aandacht worden besteed aan het uitwerken van het projectplan. Het accent ligt hierbij op het doel dat je wil bereiken en de onderbouwing om te komen tot dit doel. De deelnemers worden geacht hun plannen na de zomerschool concreet in de praktijk te realiseren. Indien het plan voldoende aansluit op het beleid van het Oranje Fonds is een financiële bijdrage mogelijk. In het voor- en natraject zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan coaching en toeleiding naar een volledige en uitvoerbare projectaanvraag. De opzet is dat deze projectaanvraag wordt ingediend voor 1 januari De deelnemers zullen aansprekende voorbeelden uit hun eigen praktijk presenteren. Deze presentaties geven inhoudelijke informatie over ieders werk en bieden tegelijkertijd mogelijkheid om te oefenen met presenteren. Tijdens de Zomerschool worden diverse workshops gegeven die bedoeld zijn om je leerproces tijdens de hele week te stimuleren en te verdiepen. Alle behandelde thema s en methodieken komen de hele week terug in allerlei vormen. Praktische werkwijze De Zomerschool bestaat uit een intensief programma dat begint op maandagochtend 10 september en eindigt op vrijdagmiddag 14 september Tijdens deze vijf dagen wordt na het ontbijt gewerkt van 9.00 tot uur en van tot s avonds uur. Rond uur is er een korte onderbreking voor een snack. Het diner zal s avonds om uur plaatsvinden (met uitzondering van de vrije woensdagavond dan is er om uur diner). Voorafgaand aan de week worden concrete voorbereidingen gevraagd zoals het verzamelen van ideeën, materiaal en draagvlak en de opzet van een concreet projectidee waarvoor afstemming met de eigen organisatie van belang is zodat het idee ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Indien je een subsidieaanvraag bij het Oranje Fonds wil indienen, dient het projectidee te voldoen aan de criteria van het Oranje Fonds. Deze voorbereidingen dienen als basis voor de Zomerschool. Op 18 juni wordt er ter voorbereiding van de zomerscholen een startdag georganiseerd voor alle deelnemers waar o.a. aandacht wordt besteed aan het beleid van het Oranje Fonds en projectmatig werken. Op 6 december zal een terugkomdag worden georganiseerd waarop ervaringen vanuit de praktijk worden uitgewisseld. 4

5 Flexibiliteit en ruimte in het programma Interactie tussen alle betrokkenen is een belangrijk element in de Zomerschool en daarom ook onderwerp bij het coachen en intervisie tijdens deze week. Coaching is een uitstekend middel om te leren. Het daagt uit tot zelfreflectie, geeft inzicht in gedrag en vraagt om jezelf te profileren in woord en daad. De coachrol is bovendien een sterk instrument bij empowerment van mensen. Allemaal zaken die relevant zijn om je te ontwikkelen tot een professionele vakman of vakvrouw in het ouderenwerk. Bij het vakmanschap hoort ook het samen nadenken over het gezamenlijke belang van alle betrokkenen. Coachen betekent ook leren van elkaar en inspelen op actuele situaties en vragen. Dat vraagt een flexibele opstelling waardoor opdrachten waar nodig vervangen worden door andere werkvormen als de situatie of de deelnemers daar om vragen. Samen leren van elkaar staat voorop! De toetsing van de leerwinst in de vorm van een presentatie Iedere deelnemer presenteert op vrijdag 14 september, tegenover een panel van deskundigen en verschillende professionals zijn of haar project. Iedere deelnemer krijgt tien minuten om aan de hand van een eigen gekozen vorm het project te presenteren aan verschillende panelleden. De panelleden geven iedere deelnemer feedback op inhoud en presentatie. De begeleiding De dagelijkse begeleiding is in handen van Heleen van Deur en Kees Penninx. Heleen van Deur en Kees Penninx werken samen in ActivAge, een bureau dat zich specialiseert in veranderstrategieën voor de rol van ouderen en hun omgeving in de samenleving. Heleen is psycholoog en gespecialiseerd in methodiekontwikkeling, supervisie en veranderstrategieën binnen non-profit organisaties. Voor dat laatste heeft ze in de USA het Breakthrough Series College gevolgd. Als zzp er heeft zij sinds 1997 veel regionale en landelijke projecten uitgevoerd in de jeugdzorg. Ook heeft zij meerdere publicaties uitgebracht. Kees kent ze van haar periode bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Kees Penninx richtte zich na zijn studie andragologie via onderzoek, innovatie en advies op diverse aspecten van welzijn en maatschappelijke participatie van ouderen. Hij werkte onder meer bij de Gelderse Raad voor het Ouderenbeleid, de Werkplaats Samenlevingsopbouw Oost-Nederland en het NIMO (het huidige Verwey-Jonker Instituut). Ook was hij senior projectleider bij NIZW, MOVISIE en het LESI (Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie). Kees heeft concepten ontwikkeld als Activerend huisbezoek bij ouderen, de Buurt voor alle leeftijden (generaties verbinden) en Krachtgerichte sociale zorg. Zijn laatste onderzoek, getiteld Zin in meedoen, gaat over vrijwillige inzet als bron van zingeving bij senioren. In 2010 richtte Kees ActivAge op. Samen met Heleen werkt hij momenteel aan een methodiek voor het begeleiden van woongemeenschappen van allochtone ouderen. Andere nieuwe thema s op hun pad zijn contactleggingskunde voor maatschappelijk werkers en zorg voor elkaar in moderne vormen van gemeenschapszorg. 5

6 Begeleiding vanuit het Oranje Fonds Timo Hendrikx, een adviseur van het Oranje Fonds zal aanwezig zijn tijdens de week. Gedurende de Zomerschool treedt hij op als vertegenwoordiger en begeleider namens het Oranje Fonds. Hij zal tijdens de week ondersteunen en adviseren bij het ontwerpen van projectaanvragen. Gedurende de week is er ruimte om individueel je plan te bespreken met de adviseur. Aanwezigheid MOVISIE Leden van het projectteam van MOVISIE zijn Els Meijsen, Gery Lammersen en Marieke Haitsma. Zij zullen op een aantal momenten aanwezig zijn tijdens de week. Voor vragen over materialen, de organisatie en de terugkomdag kun je bij hen terecht. Digitale leeromgeving Informatie over de week, achtergrondinformatie en verwijzingen naar literatuur zijn te vinden in de digitale leeromgeving de Academie Zomerscholen : Daarnaast kan de digitale leeromgeving worden gebruikt om kennis te maken met medecursisten, om onderling informatie en ervaringen uit te wisselen en om vragen te stellen aan de begeleiders van de Zomerschool. De informatie is alleen toegankelijk voor deelnemers en begeleiders van de Zomerschool. Wil je contact met oud-deelnemers en geïnteresseerden en meedoen aan bredere discussies, dan kun je je aanmelden bij de zomerscholen LinkedIn groep. Een link staat in de digitale leeromgeving. De locatie De Zomerschool Ouderenwerk zal plaatsvinden in: Conferentiecentrum Kaap Doorn Postweg KA Doorn Telefoon: (sommige navigatiesystemen: ingang Leersumsestraatweg ter hoogte van nr. 4-6) Kaap Doorn Conferentiecentrum is een bedrijf dat altijd in beweging is. Het conferentiehotel is gespecialiseerd in het verzorgen van zakelijke bijeenkomsten en staat bekend om haar service en gastvrijheid. Daarnaast hecht het conferentiehotel veel waarde aan milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is onder andere terug te vinden in de keuken, waarin veelal gebruik wordt gemaakt van biologische producten en die bekend staat om de smaakvolle gerechten. We wensen je veel inspiratie en herkenning! 6

7 PROGRAMMA VAN DE ZOMERWEEK Algemene aanpak van deze week De thema s van deze zomerschool zijn te onderscheiden in: Thema van de projectinhoud Thema van de projectaanpak Thema van de projectinhoud: Actief oud! Het jaar 2012 is door de Europese Unie uitgeroepen tot het jaar van Actief ouder worden en de solidariteit tussen de generaties. Overal in het land worden activiteiten georganiseerd, met onder meer een kleurrijke website (www.festivaldergeneraties), een filmfestival en veel lokale activiteiten. ActiveAge draagt graag bij aan dit thema, onder meer door het als vertrekpunt te nemen voor de Zomerschool Ouderenwerk van het Oranje Fonds. We doen dat op zo n manier dat het de deelnemers niet alleen uitnodigt om in de eigen gemeente actief, vernieuwend en effectief met dit stimulerende jaarthema aan de slag te gaan. De deelnemers gaan ook uit van een gedeeld kader en werken aan een gezamenlijk gekozen opdracht: Actief oud! maar hoe? En voor iedereen? We verbinden dit internationale thema met het gedachtegoed van de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl. En gaan aan de slag met vragen als: Wat kunnen vitale ouderen betekenen voor kwetsbare ouderen, voor jongeren, voor hun buurt of voor elkaar, op gebieden als gezondheid, relaties, wonen, leren, werken en inspiratie? Hoe versterk je de kracht van ouderen (empowerment), ook als mensen meer beperkingen gaan ervaren? Hoe ondersteun je ouderen om zo lang mogelijk deel uit te maken van sociale verbanden en daarin van betekenis te zijn voor anderen? Actief oud! toelichting op het thema Een thema moet richting geven, maar ook voldoende open zijn om lokale variatie en eigen ambities mogelijk te maken. Dat kan met dit thema heel goed. Actief oud worden kun je immers op heel veel manieren in heel veel verschillende contexten. Iedereen kan het! Tijdens de Zomerschool zullen we het thema Actief oud! opbouwend, maar ook kritisch benaderen. We zullen aangeven dat er geen tweedeling bestaat tussen actief en niet-actief. Zo lang je andere mensen ontmoet ben je haast per definitie actief. Waar het om gaat is dat mensen zo lang mogelijk deel uitmaken van sociale verbanden. En dat ze binnen die sociale verbanden van betekenis kunnen zijn voor elkaar. Daarvoor hoef je niet kerngezond te zijn of te hebben doorgeleerd. Ook de oudere met beperkingen voegt op zijn of haar manier betekenis (waarde) toe aan het leven van de ander, mits hij daarvoor kansen krijgt en uitgenodigd wordt. Voor ons betekent actief oud worden dan ook vooral interactief oud worden. De werkelijkheid is helaas dat Actief oud! niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Belemmeringen die 7

8 ouderen hierbij kunnen ervaren, zoals vooroordelen, armoede, gebrek aan informatie, slechte mobiliteit, ziekte of andere beperkingen moeten waar mogelijk worden weggenomen. Hoe meer belemmeringen worden opgeruimd, hoe meer en beter mensen tot op hoge leeftijd van betekenis kunnen zijn voor anderen en waarde kunnen toevoegen aan hun eigen leven én dat van anderen. Vanuit deze kerngedachte gaan we Actief oud! invullen en concreet maken tijdens de Zomerschool. Subthema s: vijf levensdomeinen Wij nodigen de deelnemers aan de zomerschool uit om een project te ontwikkelen waarin ze de hoofddoelstelling Actief oud! in hun eigen werkgebied gaan uitwerken. Belangrijk daarbij is het benoemen van een afgebakende doelgroep en van concrete, haalbare en toetsbare subdoelen en activiteiten om deze subdoelen te realiseren. Natuurlijk gaan de begeleiders van ActivAge daarbij helpen. Een belangrijk hulpmiddel dat wij zullen introduceren zijn de vijf levensdomeinen van Petzold. 1. Lichaam en geest; 2. Sociaal netwerk; 3. Materiële situatie; 4. Arbeid en prestatie; 5. Waarden en inspiratie. Zorg krijgen, zorg bieden Sommige (getrainde) ouderenwerkers gebruiken deze levensdomeinen al om in het gesprek met de hulpvragende oudere het probleem in kaart te brengen en de oudere op maat te informeren, te adviseren of te ondersteunen. De achterliggende gedachte is dat ouderen kwetsbaar kunnen zijn en hulp nodig hebben op een of meer van deze levensdomeinen. Maar ouderen kunnen op deze levensdomeinen ook heel sterk en actief zijn (of worden)! Ze kunnen daar hun kracht hebben zitten, hun talent en passie. Misschien hun oude dromen of lang gekoesterde idealen. Of wellicht hun hunkering naar een nieuwe levensvervulling. Op deze levensdomeinen kunnen ouderen soms hulp gebruiken, maar ook zichzelf helpen én andere mensen helpen. Die andere mensen kunnen andere ouderen zijn, maar ook jongeren, buurtbewoners, werkenden, werkzoekenden, enzovoort. Hier komt het aspect solidariteit tussen de generaties naar voren, het tweede deel van het jaarthema. De kunst van de professionele ouderenwerker of ouderenadviseur is om ouderen hierover goed te informeren, hen hiervoor te motiveren, te mobiliseren en toe te rusten, zodat een bij de oudere(n) passende vorm van meedoen gevonden kan worden. Het gaat om een wederkerig samenspel van zorg krijgen en zorg bieden, van samen je buurt maken, samen aan een doel werken of er gewoon voor elkaar zijn. Actief oud! doe je samen, liefst met alle generaties. Met dat gegeven gaan we in de Zomerschool 2012 creatief aan de slag. Thema van de projectaanpak: verandermanagement Mooie ideeën verdienen het om uitgevoerd te worden. Om van een vager idee naar een projectvoorstel te komen dat concreet en wervend genoeg is om uit te voeren, is een lange weg. We 8

9 noemen dit wel verandermanagement. In de zomerschool werken deelnemers aan een projectplan als aftrap van een verandertraject in de eigen organisatie en gemeente of regio. Verandermanagement in de vorm van een project vergt doorgaans een langdurend traject (gemiddeld ongeveer een jaar) waarin van groot naar klein, van abstract naar concreet en van algemeen naar specifiek toe wordt gewerkt, zodanig dat de kans op uitvoering van het aanvankelijke idee zo groot mogelijk is. Wij willen de deelnemers van de zomerschool helpen om deze weg te voorzien van handvatten, inzichten, kennis, tips en advies. Daarbij gebruiken we onze eigen inzichten en ervaring met verandermanagement, materiaal uit het verandermanagement én nadrukkelijk de uitwisseling tussen de deelnemers. Door uitwisseling, feedback en gebruiken van elkaars expertise heb je de kans je projectplan te versterken. De manier waarop wij het dit proces met de deelnemers willen bereiken is erg praktisch: stap voor stap worden de onderdelen van een projectplan uitgelegd en wordt via bovengenoemde weg gelegenheid gegeven aan de deelnemers om materiaal te verzamelen voor het kunnen afronden van het projectplan. Dat afronden gebeurt doorgaans na de zomerschool, de tijd op de zomerschool willen we juist gebruiken voor leermateriaal dat je in je eentje niet kan vinden. In onze opzet wisselen de thema s van de projectinhoud en projectaanpak elkaar steeds af. Concreet betekent dit dat alle deelnemers steeds gelegenheid krijgen om hun inhoudelijke plan aan te scherpen juist door het in termen van verandermanagement te vatten. De hele week wordt gewerkt met een afwisseling van theorie, oefeningen en interactieve werkvormen. Ook worden gedurende de hele week vele vormen van oppeppers gegeven om de cursusdagen wat te breken en lichaam en geest fris en open te houden. Het programma dat hierna volgt, kan nog worden gewijzigd. De hoofdlijn echter, namelijk het steeds afwisselen van thema-inhoud en projectplan blijft overeind. 9

10 Programma maandag 10 september uur Ochtendsessie: presenteren projectplannen Opening, met korte toelichting op de week. Wie zijn de begeleiders en wat is hun ambitie voor deze week? Wie zijn de deelnemers en wat willen zij bereiken? Vormen van groepjes voor de middagopdrachten uur Lunch uur Middagsessie: materiaal voor je projectinhoud en je projectaanpak Tips om het van elkaar leren te bevorderen. Projectinhoud: visies op Active Ageing en hun betekenis voor de praktijk van het ouderenwerk. Opdracht: stel vast welke visie en invalshoek jij kiest voor je projectvoorstel. Dit wordt de grondlegger van je voorstel. Plenaire uitwisseling over opdracht uur Snack uur Avondsessie: oefeningen anders denken Na een oppepper, sluiten we deze eerste dag speels af met enkele oefeningen om anders te denken. Anders denken is een techniek om je hersenen tijdelijk anders te programmeren, met de bedoeling om nieuwe of creatieve ideeën te genereren. Vervolgens kun je nagaan of en hoe je enkele van die ideeën een plaats geeft in je projectplan uur Diner en afsluiting van de dag 10

11 Programma dinsdag 11 september uur Ochtendsessie: inspirerende expertise, discussie Vandaag heb je de gelegenheid om je projectplan aan te vullen met inhoudelijke inspiratie en informatie, overwegingen en (onderzoeks)vragen. Daartoe is Prof. Dr. Tinie Kardol uitgenodigd, hoogleraar gerontologie aan de Vrije Universiteit van Brussel en specialist in het thema Active Ageing. De opzet is als volgt: Presentatie Tinie Kardol: Naar een gerontologie van de hoop. Reactie Kees Penninx op presentatie Tinie Kardol Plenaire discussie. Focus op de praktijk: Tinie Kardol is ook directeur van een zorgcentrum. Wat zijn vanuit deze rol zijn belangrijkste tips en adviezen aan ouderenwerkers? uur Lunch uur Middagsessie: werken aan projectplan Oppepper. Oefenen met onderdelen van projectformat. Oefenen met het presenteren van projectplannen uur Snack uur Hoe verzamel je draagvlak voor je projectplan? (mogelijk wordt dit vervangen door een buitenactiviteit) In deze sessie geven we tips en oefeningen om te belangrijke sleutelpersonen te betrekken in je projectplan uur Diner en afsluiting van de dag 11

12 Programma woensdag 12 september uur Ochtendsessie: projectaanpak Midweek oppepper. Presentatie door de adviseur van het Oranje Fonds over een fondsaanvraag en de procedure. Wat heb je nog nodig voor de fondsaanvraag? Hierbij wordt ingegaan op o.a. co-financiering. Hoe kun je een begroting in je plan opzetten? Wat is een dekkingsplan en hoe zorg je voor spreiding in je dekkingsplan? Bedenktijd: welke specifieke vragen wil jij aan de adviseur van het Oranjefonds stellen? Plenaire behandeling van alle vragen. Deelnemers passen de tips van het Oranjefonds meteen toe op het eigen projectplan uur Lunch uur Middagsessie: werken aan projectplan Oppepper. Oefenen met onderdelen van projectformat. Oefenen met het presenteren van projectplannen uur Diner en vrije avond Deze avond is vrij in te vullen. Je kunt bijvoorbeeld wandelen in de mooie omgeving. 12

13 Programma donderdag 13 september uur Ochtendsessie: oefeningen met acteurs Gedurende je gehele project (aanvraag, start en uitvoering) ben jij de kartrekker die vele diverse betrokkenen moet zien mee te krijgen en aan elkaar te verbinden. Je presentatie, je stijl, je toon spelen een belangrijke rol. We selecteren een aantal situaties uit een projectverloop en gaan er mee oefenen, lettend op deze aspecten. De aanwezige acteurs zullen hierbij tips en feedback geven uur Lunch uur Middagsessie: generale repetitie De laatste aanpassingen aan het projectplan, de laatste presentaties, ruimte om elkaar te consulteren enz. Ook tips en adviezen om het materiaal dat is verzameld na de zomerweek uit te werken uur Snack uur Avondsessie: And now something completely different! Geheim, indien mogelijk buiten uur Diner en afsluiting van de dag 13

14 Programma vrijdag 14 september Onderwerp Lobbymarkt, evaluatie en invulling van het ambassadeurschap. De deelnemers maken in een inspirerende en enthousiaste eindpresentatie zichtbaar op welke manier zij gebruik hebben gemaakt van elementen uit het programma om hun project nader te concretiseren en te verantwoorden naar de verschillende stakeholders. Doelen Op een aansprekende manier het eigen projectvoorstel kunnen laten zien aan de panelleden en daarmee het belang, de rol en functie van het ouderenwerk overtuigend naar buiten kunnen brengen. Hierbij wordt gelet op de functie van het panellid. De opzet Verschillende deelnemers lobbyen met hun uitgewerkte ideeën langs verschillende panelleden, zodat die geïnteresseerd raken in de plannen. De panelleden gaan met deelnemers in gesprek vanuit hun eigen functie. In de ochtend wordt geen feedback gegeven. Het panel bestaat uit adviseurs van het Oranje Fonds, directeuren of managers van welzijnsorganisaties, adviseurs van Verdiwel, kenniscentra en beroepsverenigingen, communicatieadviseurs en collega s die eerder hebben deelgenomen aan Zomerscholen. De feedback van het panel bestaat uit aanbevelingen voor verbetering van het projectplan. Hoe kan het projectplan nog kansrijker, beter uitvoerbaar of effectiever worden? De feedback vindt plaats op een coachende manier. Vorm en opstelling Er wordt in twee verschillende groepen gewerkt op twee aparte locaties in het conferentieoord. Iedere groep bestaat uit 4 of 5 panelleden en 10 deelnemers, zodat iedereen tegelijkertijd bezig is. De panelleden bevinden zich verspreid achter een tafeltje, waarbij de deelnemers in tweetallen kunnen aanschuiven op aangeven van de dagvoorzitter. Men heeft 20 minuten voor ieder bezoek, 10 minuten per deelnemer. Hierna volgt vijf minuten pauze, zodat het panellid zijn feedback kan opschrijven. Daarna geeft de dagvoorzitter het sein tot wisselen naar een ander panellid. 14

15 Programma uur Voorbereiding in de groep uur Verwelkoming panelleden door MOVISIE in een andere ruimte uur Lobbyrondes uur Lunch uur Evaluatie met de groep. Terugblikken op de week. Individuele voorbereiding voor de evaluatie. Evaluatie van de hele week. Aansluitend sluiten we gezamenlijk de werkweek symbolisch af. Het panel bereidt elders in 2 groepen de feedback voor uur Pauze uur In twee groepen wordt de feedback besproken uur Gezamenlijke afsluiting uur Afsluiting en borrel Goede reis en tot op de terugkomdag! 15

16 Maliebaan CP Utrecht Emmalaan HP Utrecht Catharijnesingel GC Utrecht Koningin Beatrixplantsoen ZB Amersfoort

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het?

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het? Ervaringsdeskundigheid in de wijk Hoe organiseer je het? Colofon Auteurs: Anne-Marie van Bergen, Anouk Poll, Marrig van der Werf, Eleonoor Willemsen Eindredactie: Annemarie van den Berg Vormgeving: Ontwerpbureau

Nadere informatie

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving Ongekend Talent Methodiekbeschrijving Colofon Tekst: Astorita Burleson Redactie: Willy Hilverda Foto s: Astorita Burleson, Liesbeth van Well Vormgeving: Bureau Karakter, Tanja E. Algra Uitgave: maart 2009

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Doe-het-zelf programma Samen duurzaam inzetbaar. Integraal Uitvoeringsdraaiboek voor programmaleiders. Inleiding. Inhoud van het programma

Doe-het-zelf programma Samen duurzaam inzetbaar. Integraal Uitvoeringsdraaiboek voor programmaleiders. Inleiding. Inhoud van het programma Doe-het-zelf programma Samen duurzaam inzetbaar Integraal Uitvoeringsdraaiboek voor programmaleiders Inleiding Iedere verzekeraar is intussen doordrongen van het belang van een goed inzetbaarheidsbeleid,

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

ComeON! project Handboek voor begeleiders

ComeON! project Handboek voor begeleiders ComeON! project Handboek voor begeleiders The ComeON! project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie