Smart City Diensteninnovatie - stadsgesprek 19 november 2013, Stadhuis Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Smart City Diensteninnovatie - stadsgesprek 19 november 2013, Stadhuis Utrecht"

Transcriptie

1 De uitnodiging Zelf- en samenredzaamheid bevorderen met een website? Je reis van A naar B leuker, sneller, goedkoper, droger maken met een app? Lagere energiekosten door een nieuwe dienst op basis van internet? Er komen steeds meer diensten, waarbij een koppeling naar internet slim wordt gemaakt. Europa heeft er veel (subsidie)geld voor over om overheden, maatschappelijke organisaties en MKB meer en beter gebruik te laten maken van de mogelijkheden die internet biedt. In het stadsgesprek wordt een aantal voorbeelden van gerealiseerde diensteninnovaties besproken. Met de deelnemers gaat het daarna over de vraag: voor welke maatschappelijke vragen kunnen app of ICT-dienst (een deel van) de oplossing zijn? Aan de hand van interviews, voorbeelden en workshopsrondes gaan we op zoek naar antwoorden, partners en routes In cijfers - 26 verschillende gemeentelijke afdelingen en Utrechtse maatschappelijke organisaties, MKB en kennisinstellingen waren uitgenodigd; - 20 afdelingen/organisaties hebben (zeer) belangstellend gereageerd; - 15 afdelingen/organisaties hebben deelgenomen aan het stadsgesprek. Het gesprek Het gesprek getuigde van sterke en brede belangstelling voor diensteninnovatie op basis van ICT en Internet, zowel binnen de gemeente Utrecht als bij andere aanwezigen uit stad en regio. Grootste vraag was: hoe elkaar te vinden op gedeelde belangen in nieuwe coalities, zoals vandaag gebeurt? Sleutelwoorden hierbij: vraagarticulatie, meervoudige waardecreatie, gedeelde belangen, complementariteit in kennis (waaronder data, maar ook nieuwe ICT-instrumenten) en vaardigheden (m.n. creativiteit). De bijeenkomst leverde veel ideeën, energie en nieuwe verbindingen op. Bijna de helft van de aanwezigen heeft nog een uur nagepraat. Vervolg Er is door de deelnemers nadrukkelijk de behoefte uitgesproken aan een 'platform van netwerken' voor diensteninnovatie op basis van Internet/ICT, met maatschappelijke organisaties, MKB en kennisinstellingen daar in (zoals in deze bijeenkomst). Over het antwoord op de vraag of dat langs thematische lijnen / netwerken moet worden georganiseerd, of juist cross-thematisch (zoals vandaag), bleken de meningen verdeeld. Muriël Pels (Gemeente Utrecht - Citymarketing, Internationale en EU-subsidiezaken) Pagina 1 van 6

2 Aanwezigen (en hun favoriete app) p) Gemeente Utrecht: - Brigitte Hulscher (EZ, DSA; apps van gemeente Amstelveen) - Jan Laven (EZ, veiligheid: Facebook). - Frank Tillema (Communicatie, Apps4Utrecht; reisplanner) - Jennifer Felix (Communicatie; Pinterest) - Muriël Pels (Europese subsidieverwerving; Google maps) - Martin Horstink (Stadswerken; mogelijkheden voor 'openen' Excel-data). - Wiely Hilhorst (Project Management Bureau, energie; Utrechtse energie app) - Frederik Leenders (Milieu en Duurzaamheid) - Hetty Linden (GG&GD; lerende app als virtuele patiënt ter ondersteuning professionals) Gemeente Amersfoort: - Jouko Huismans (projectleider AmersfoortBreed; Dropbox) MKB en Stichtingen: - Theo Land (Stg verduurzamen gebouwde omgeving Utrecht; Spotify, Q-box) - Jan Maas (Htsm sensor systems roadmap, INCAS 3 ; BuitenBeter) - Tom van de Wetering (SetUp, UU; Blokje Om app-in-ontwikkeling, fietstijden.nl) Kennisinstellingen en intermediairs: - Carolien van Hemel (Utrecht Sustainability Institute; Spotify, zonnepanelen apps) - Mieke de Bruin (Utrecht Science Park; apps voor kinderen) - Joeri Kabalt (Kessels & Smit The learning company, facilitator en moderator) DSA (Brigitte ( Hulscher) De gemeenten Utrecht en Amersfoort hebben begin 2013 beide de landelijke Digitale Steden Agenda ondertekend. De Nederlandse Digitale Steden Agenda is een onafhankelijk programma dat gemeenten, marktpartijen, onderzoeksinstellingen, onderwijs en non-profit organisaties stimuleert om nieuwe digitale diensten in te zetten om de grote maatschappelijke uitdagingen mee aan te gaan. Daarbij zijn veel verschillende organisaties betrokken. Allen hebben belang bij bepaalde oplossingen, ieder vanuit eigen waarden, maar geen van de organisaties heeft alle kennis en vaardigheden in huis om met innovatieve oplossingen te komen die voor iedereen structureel voordelen opleveren. Daarvoor moeten organisaties samenwerken. In dit proces kunnen gemeenten katalysator zijn: door initiatief te nemen, maatschappelijke vraagstukken te verhelderen, verschillende organisaties op gemeenschappelijke belangen samen te brengen, door zelf data te leveren, en door samenwerkingsverbanden te verbinden met een platform van netwerken voor de implementatie van ideeën. Digitalisering en vernieuwing gebeurt al op vele fronten in Utrecht. Op vrijwel alle thema's van de Digitale Steden Agenda van zorgende stad tot groene stad is de gemeente Utrecht zelf ook actief. Hoe we de digitale ontwikkeling en het oplossen van sociaal maatschappelijke en economische thema's nog verder kunnen stimuleren en faciliteren in samenwerking met anderen in stad en regio, is op dit moment onderwerp van gesprek en besluitvorming. Kennis delen staat centraal. Hierbij kunnen we uitstekend gebruik maken van de Economic Board Utrecht (regio), die zich komende jaren richt op de drie pijlers diensteninnovatie, gezond leven en groene economie. Muriël Pels (Gemeente Utrecht - Citymarketing, Internationale en EU-subsidiezaken) Pagina 2 van 6

3 Hoe bereiken we MKB om te innoveren en anderen te helpen? ICT is op vele terreinen inzetbaar. Er is behoefte aan inspirerende voorbeelden: wat kan er, voor wie? Bijvoorbeeld: bij de landelijke Innovatie-estafette vorige week in Amsterdam gebruikte TNO Utrechtse data voor alle mogelijke innovatieve toepassingen. Vraag is voor mij vandaag vooral: wat heeft het MKB nodig om (ver)nieuw(en)de diensten op basis van Internet te kunnen ontwikkelen?? Europese subsidieregeling 'Future Internet Public Private Partnerships' (FI-PPP) (Muriël Pels) Het beleid van de Europese Commissie richt zich komende jaren op slimme, groene en inclusieve (d.w.z. niemand uitsluitende) groei. De stad van de toekomst is voor de EC een 'slimme stad' (een smart city): een stad die ICT en Internet gebruikt als instrument om maatschappelijke uitdagingen te adresseren. Vooruitlopend hierop kunnen tot 10 december projectvoorstellen worden ingediend bij de Europese subsidieregeling 'Future Internet Public Private Partnerships' voor regionale diensteninnovatie op basis van Internet. Het moet gaan om een project van 2 jaar (looptijd herfst herfst 2016) waarin steden of regio's open calls uitschrijven voor MKB (tot 250 medewererks) om voorstellen in te dienen voor diensteninnovatie op basis van Internet, in samenwerking met een 'launching customer'. Zo'n lauching customer kan een overheid(sonderdeel) zijn, een maatschappelijke organisatie of een ander bedrijf. De EC heeft 100 miljoen beschikbaar voor 20 winnende voorstellen van steden of regio's hoe zij een diensteninnovatiefonds van ongeveer 5 miljoen zouden gebruiken. Van deze subsidie moeten winnende steden of regio's 80% doorverstrekken aan MKB. Voorwaarde voor MKB om in aanmerking te komen voor subsidie is dat zij moeten werken met minstens één van de zgn Generic Enablers (technologie, middle ware) die in de eerdere twee fasen van FI-PPP door grotere Europese bedrijven zijn ontwikkeld. Gemeente Amersfoort werkt op dit moment met gemeente Utrecht, immovator en enkele Europese partners aan een subsidieaanvraag voor indiening bij FI-PPP op 10 december a.s.. De bijeenkomst vandaag is een pilot om een beeld te krijgen van: - kennis van, ervaring met diensteninnovatie op basis van Internet; - de ambities, ideeën, bestaande samenwerkingen op dit vlak; - wat de gemeente Utrecht kan doen om diensteninnovatie te ondersteunen. Doelen zijn (op korte termijn) de insteek voor de subsidieaanvraag 10 december formuleren, en (op wat langere termijn) bijdragen aan doorontwikkeling van het thema diensteninnovatie in de Digitale Steden Agenda van Utrecht, de EBU-pijler Diensteninnovatie, en in de Utrechtse lobby in Brussel (o.a. via EUROCITIES) voor Europese subsidies Een voorbeeld van succesvolle diensteninnovatie innovatie op basis van Internet in de regio: SamZo (Jouko ( Huismans) Muriël Pels (Gemeente Utrecht - Citymarketing, Internationale en EU-subsidiezaken) Pagina 3 van 6

4 SamZo (Samen Zorgen) is gerealiseerd in het project AmersfoortBreed, met cofinanciering uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (programma Kansen voor West). Het begon met vraagbundeling ter ondersteuning van glasvezelaanleg in Amersfoort. Een van de vragende partijen was Beweging 3.0, een burgerinitiatief. De volgende stap was vraagarticulatie. Er bleek behoefte aan betere organisatie van het netwerk van mantel- en thuiszorgers rond een thuiszorgbehoevende. Hoe verbind je zo'n maatschappelijk vraagstuk met ICT? Wat kan ICT doen dat eerder niet mogelijk was? Dat bleek met name: alle informatie op één plaats bij elkaar hebben, regie op de data door de zorgontvanger, en videocommunicatie tussen zorgontvanger en zorgverlener. Een belangrijke succesfactor was dat de eindgebruikers (de thuiszorgbehoevenden) dus eigenlijk: de startgebruikers! expliciet meeontwikkelden. De nieuwe dienst wordt nu opgeschaald, zowel geografisch als functioneel. Het ontwikkelingsproces had een aantal kenmerkende fasen: (1) Kennismaken: wie heeft welk vakgebied? In SamZo participeerden: thuiszorgorganisatie (hoofd-probleemeigenaar en 'launching customer'), Ideate (verdienmodellen), Enrise (webapplicatiebouwer), en enkele software-bedrijven. Het is erg belangrijk dat er een duidelijke probleemeigenaar is. De bedrijven waren geselecteerd na aanbesteding [NB aanbesteding is in FI-PPP n.v.t.]. (2) Vraagarticulatie: de enige zekerheid die je aanvankelijk hebt is dat de helft van je aannames niet klopt. Dat is niet erg, zolang je er maar achterkomt welke er niet kloppen. Dat is een traject, maar leuk, en erg belangrijk: uit goede vraagarticulatie is veel rendement te halen. (3) Service design, (4) Prototype ontwikkelen, (5) Toetsen: Organisatie is hierbij erg belangrijk, en ook de vraag wie de eigenaar van de oplossing wordt (in SamZo: de thuiszorginstelling). De eerste versie is met Europees geld ontwikkeld, om te laten zien wat er kan en wat het oplevert. Daarmee kan de eerste versie worden opgeschaald tot een versie 2: partners financieren het gebruik, niet de ontwikkelkosten. Uitkomsten werksessie w erksessies s in deelgroepen Inspirerend: - Voorbeeld SamZo in Amersfoort (aanpak, resultaat) - Idealisten, Innovatoren en Implementatoren (de andere 'triple helix'??) - Doen én aantonen: als je iets kunt laten zien, krijg je veel vrienden. - Gebruik maken van wat Utrecht al weet en heeft: er gebeurt al heel veel! Inhoudelijke bouwstenen: - Meervoudige waardecreatie, waardecreatie voor alle partijen. Niet alleen economisch, maar ook sociaal, cultureel,.. zodat zoveel mogelijk mensen en partijen zich eraan kunnen verbinden. - Verschillende belangen, één doel - Value engineering Muriël Pels (Gemeente Utrecht - Citymarketing, Internationale en EU-subsidiezaken) Pagina 4 van 6

5 = Een systematische, multi-disciplinaire benadering om de waarde van een systeem over de hele levenscyclus te optimaliseren. Wordt gedaan met behulp van functieanalyse en creatieve technieken. Waarde is het kernbegrip binnen value engineering en is gedefinieerd als de verhouding tussen prestatie en kosten, waarbij prestatie aangeeft in welke mate in een behoefte wordt voorzien. Verschil met kosten- batenanalyse (KBA): in KBA worden de kosten en baten van verschillende alternatieven inzichtelijk gemaakt. Het proces van value engineering richt zich op het optimaliseren van de alternatieven. Door value engineering voorafgaand aan de KBA toe te passen, worden in de kostenbatenanalyse de alternatieven afgewogen die dan al geoptimaliseerd zijn. Dit zou moeten leiden tot betere uitkomsten in de KBA. - Open data benutten: data openen, toegankelijk maken, vindbaar: bij elkaar op 1 plek. Bijv. 'Urban lab'-database TNO. - Data combineren: datarotonde/dataplatform Utrecht moet er komen, linked data. Open data is zilver, linked data is goud. Bijv. 'Urban strategy' TNO: simulatiemodel 'wat gebeurt er als (er een vrachtwagen om gaat), en wie moet dan wat doen'. USP ontwikkelt tool die internationaal vermarktbaar is. De data zijn niet 'open', want alleen toegankelijk voor partners; maakt producten wel goedkoper (bijv. één MER-rapport met alles erin). Data combineren ondersteunt meervoudige waardecreatie en zoeken naar gedeelde belangen. - Bestaande initiatieven naar andere domeinen vertalen (bijv, Blokje Om van GG&GD) - Succesvolle Utrechtse gamers erbij halen. - Combineren met initiatieven van Universiteit Utrecht. - Werk maken van transitie verdienmodellen (met UU?). - ICT-expert koppelen aan inhoudelijk belanghebbende. Bouwstenen voor samenwerken - Beginnen bij personen met energie óf bij een urgentie. - Begin bij wens/behoefte beroepsgroep. Technology-push alleen werkt niet. De eind- c.q. startgebruiker is essentieel, de mensen die straks het verschil gaan maken: willen die het hebben?? - Vanuit meerdere invalshoeken het domein doorgronden: netwerken verbinden (zowel formeel als informeel). Bijv. Stadslab Veiligheid: zoekt verbreding. Bijv: verbind informatieavond over duurzame energie aan informatie over duurzaam voedsel. Of een plein over gezonde stad aan groene stad. [En/of aan nieuwe instrumenten zoals ICT?]. Scheelt tijd, maar geeft bovenal kans op cross-over oplossingen en innovatieve coalitievorming. - Ketensamenwerking. Bewoners, bedrijven, ICT bij elkaar brengen: voor alle drie moet het kloppen. - ICT-MKB vanaf de vraagarticulatie zorgvuldig meenemen, Dus niet op het laatste moment invliegen 'om te bouwen': laat invliegen ontneemt het idee kansen (en geeft vermijdbare afbreukrisico's). - Initiatieven verbinden. - Onderscheid maken tussen belang en doel Expliciteer en accepteer de verschillende belangen: dat vraagt tijd, maar zo ontstaat vertrouwen. - Zoek een gedeeld belang, óf: een gezamenlijke vijand! - Wees bereid kennis te delen. - Complementariteit van partners. Bijv. SetUp had zeer belangrijke rol als 'leverancier' van creativiteit en nieuwe instrumenten in Blokje om. - Een duidelijke eigenaar. Er moet een regisseur zijn vanuit het domein die zegt wat hij wil. - Innovatie vraagt een hoge ambitie - Een nieuwsgierige, vragende overheid. Muriël Pels (Gemeente Utrecht - Citymarketing, Internationale en EU-subsidiezaken) Pagina 5 van 6

6 Niet vanuit positie denken, maar vanuit de waarde die je kan toevoegen. - Een verbindende overheid. - Een betrouwbare overheid (met één gezicht naar burger). - Een overheid die om kan gaan met onzekerheden. Dus weg van die rekenkamercultuur, meer kijken naar: 'wanneer zijn alle partijen tevreden?' - Een regisseur met vaardigheid om dit spel te organiseren en regisseren. - Aantonen en laten zien dat het werkt. Vragen voor de toekomst - Hoe kunnen diensteninnovatie o.b.v. Internet verder brengen in een groter verband? - Kennismaken is heel belangrijk. - Graag plein over de Gezonde Stad. Mede naar aanleiding van Stadslab (stadsdebat) over gezonde stad van 18 november (avond). Er is net een Healthy urban living centre opgericht door kennisinstituten in de regio. Leg ook link met Groningen (healthy aging) en Urban lab TNO: wat kan je met alle gezondheidsinitiatieven in de regio door MKB? En: misschien is een gezonde stad ook wel een groene stad en v.v.?? - Wat zijn de gemeentelijke speerpunten voor diensteninnovatie? (focus). Laaghangend fruit op het gebied van gezondheid, mobiliteit, veiligheid. Weet als gemeente wat je wil! Zoek daarna pas verbinding met andere partijen. Gemeente moet wel zelf ICT-kennis voor diensteninnovatie in de organisatie hebben als ze ermee aan de slag wil. Dat is wat in dit gezelschap vandaag ontbreekt. - Wat kan de gemeente zelf, en wat niet? - Hoe kunnen we vraag en aanbod bij elkaar krijgen? Hoe kunnen we bestaande expertises aan elkaar verbinden? Thematisch, of juist niet? Gebruik dit netwerk om de partijen te vinden. - Hoe kunnen we bestaande initiatieven meer verbinden? - Welk vorm past bij het uitbouwen van dit netwerk? (bijeenkomst? virtueel platform?,,) - Hoe gaan we beginnen met doen? Bonus: voorbeeld v 'Blokje Om' (GG&GD) Begon met initiatief vanuit beroepsgroep (artsen), door contacten met patiënten. Beroepsgroep is dus de vraageigenaar. Belang / doel: mensen worden fitter, zorgkosten gaan omlaag. Nodig: toepassingen die werken in de praktijk. Dit zijn voornamelijk serious gaming toepassingen voor gedragsverandering. Zorgverzekeraar wil financieren als beroepsgroep het wil gebruiken. GG&GD kwam via SetUp bij Denkkracht Utrecht. Rondvraag: hoe verder? r? Verslag volgt aan aanwezigen en belangstellenden, met deelnemerslijst/ adressen. Er komt een vervolgbijeenkomst over diensteninnovatie op basis van Internet. De FI-PPP aanvraag gemeente Amersfoort i.s.m. gemeente Utrecht, immovator e.a. zal 10 december worden ingediend; mogelijk voor die tijd nog enkele telefoongesprekken t.b.v. vraagarticulatie. Jan Maas en Frederik Leenders hebben slim beeldmateriaal over diensteninnovatie op basis van Internet en vandaag besproken onderwerpen. Muriël Pels (Gemeente Utrecht - Citymarketing, Internationale en EU-subsidiezaken) Pagina 6 van 6

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

LED & de integratie in slimme netwerken met diverse sensoren, bieden nieuwe kansen voor openbare verlichting,

LED & de integratie in slimme netwerken met diverse sensoren, bieden nieuwe kansen voor openbare verlichting, / solution partner of the at TU/e De vraag Samenhangende vraagstellingen mbt openbare verlichting: Mogelijke vervanging van 21.000 lichtmasten in de stad Strategie die breder kijkt dan energiebesparing

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie TNO-instrumentarium Creatieve Industrie Instrumenten TNO voor Innovatie Vraagarticulatie Kennisoverdracht Kennisontwikkeling Technologisch consult in samenwerking met Syntens Branche Innovatie Agenda Challenge

Nadere informatie

Utrecht modelregio voor zelfmanagement

Utrecht modelregio voor zelfmanagement Utrecht modelregio voor zelfmanagement Jaap Trappenburg Kwartiermakers: Dr. Jaap Trappenburg (UMCU, HU) Uzelf kernteam UMC Utrecht Hogeschool Utrecht Universiteit Utrecht EBU Gemeente Utrecht U CREATE

Nadere informatie

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit.

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit. ICT MET RENDEMENT Welkom bij de Caesar Groep De Caesar Groep is dé specialist in Nederland als het gaat om ICT-projecten met rendement. Met meer dan 300 professionals werken wij voor onze klanten aan ICT-toepassingen

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Laagdrempelige zorg op afstand

Laagdrempelige zorg op afstand Laagdrempelige zorg op afstand Gemoedsrust voor gebruiker als zorgverleners State of the art en 55+ proof Healthcare Technology Tour 2014 24 april 2014 Ambitie Gociety: Morgen: Geavanceerde sensoren en

Nadere informatie

Versterken coöperatieve impact

Versterken coöperatieve impact Versterken coöperatieve impact Wat gaan we doen om samen een dam op te werpen tegen de gevolgen van dementie? ledenbijeenkomst dinsdag 7 februari 2017 9.30 uur Welkom en introductie (Mijke Nouwen) 9.40

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Convenant EBU en U10 regio

Convenant EBU en U10 regio Convenant EBU en U10 regio Doel De uitdaging van de regio Utrecht is om de groei te accommoderen en tegelijkertijd de hoge kwaliteit van leven en concurrentiekracht te blijven versterken. Door bundeling

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo

Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo www.healthyageing.net Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo Symposium CoE HA Docenten mbo en hbo Assen, 3 februari 2016 Healthy Ageing Active and Healthy

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Positionering. Caribbean Branch Office TNO. CBOT Italiestraat 46 Oranjestad, Aruba Contact: Jan Ebbing GSM:+297 5920990 E-mail: jan.ebbing@tno.

Positionering. Caribbean Branch Office TNO. CBOT Italiestraat 46 Oranjestad, Aruba Contact: Jan Ebbing GSM:+297 5920990 E-mail: jan.ebbing@tno. 0 Caribbean Branch Office TNO Positionering CBOT Italiestraat 46 Oranjestad, Aruba Contact: Jan Ebbing GSM:+297 5920990 E-mail: jan.ebbing@tno.nl 1 TNO: 7 thema s Gezondheid Veiligheid Energie Mobiliteit

Nadere informatie

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city ICT-ontwikkelingen Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city Wouter van de Kasteele, Hoofd van de sector I&B en Johannes van Veen, Strategisch adviseur, CIO office, sector Strategie

Nadere informatie

Diensteninnovatie: wat is dat?

Diensteninnovatie: wat is dat? Over de AWT De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert regering en parlement over beleid voor wetenschap, technologie en innovatie De AWT adviseert gevraagd en ongevraagd.

Nadere informatie

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Martin Bakker, november 2013 Samenvatting Het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek & innovatie van de Europese Unie, Horizon 2020, geeft een breed scala

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Visie en innovatiethema s 2017 Assetmanagement. Henk van Oostveen en Chris Verstegen InnoRail 15 december 2016

Visie en innovatiethema s 2017 Assetmanagement. Henk van Oostveen en Chris Verstegen InnoRail 15 december 2016 Visie en innovatiethema s 2017 Assetmanagement Henk van Oostveen en Chris Verstegen InnoRail 15 december 2016 1. Henk van Oostveen: Missie, visie en strategie ProRail AM 2. Chris Verstegen: Innovatiethema

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Vincent Ketelaars ERAC B.V. Binnenlands Bestuur Europa-debat Houten, 21 november 2013 Inhoud van presentatie Indeling 1 Uw ervaringen in eerdere projecten?

Nadere informatie

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Innovatie in Eersel Eersel onderweg naar 2030 Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Programma Het begrip Innovatie Eerselse innovatiestrategie Strategie in

Nadere informatie

Tien punten voor een sterke economie

Tien punten voor een sterke economie Tien punten voor een sterke economie Aan: lijsttrekkers van gemeentelijke politieke partijen in de provincie Utrecht Van: Economic Board Utrecht Datum: 20 maart 2014 Geachte lijsttrekkers, In de spannende

Nadere informatie

EU subsidies voor KRW opgaven

EU subsidies voor KRW opgaven EU subsidies voor KRW opgaven Themabijeenkomst op 26 november 2015 Govert Kamperman en Wimjan van der Heijden Waar staan we bij stil Kerndoelstellingen Europa Europa 2020-strategie EU subsidies, waar begint

Nadere informatie

Economic Board Utrecht. Ton van Mil Hans Rijnten 14 maart 2013

Economic Board Utrecht. Ton van Mil Hans Rijnten 14 maart 2013 Economic Board Utrecht Ton van Mil Hans Rijnten 14 maart 2013 Marktconsultatie (mei/juni) Reacties uit eerste ronde bedrijventafels o.a. Behoefte aan inspirerende ambitie De veranderkracht van geld is

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Februari 2017: Startnotitie.

Februari 2017: Startnotitie. Voortgang Juni 2017 Februari 2017: Startnotitie http://vitavalley.nl/items/hospitalathome/ Maart 2017: Startbijeenkomst http://vitavalley.nl/geslaagde-startbijeenkomst-hospitalhome/ Teleconsultatie Telemonitoring

Nadere informatie

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Innovatiemanager De provincie Zuid-Holland is een bedrijvige, veelzijdige provincie met 3,5 miljoen inwoners op een gebied

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

ATLANTIS GAMES BV. Frank Zijlmans, Managing Director. Innovatie en cross sectorale samenwerking door City of Imagineers

ATLANTIS GAMES BV. Frank Zijlmans, Managing Director. Innovatie en cross sectorale samenwerking door City of Imagineers ATLANTIS GAMES BV Frank Zijlmans, Managing Director Innovatie en cross sectorale samenwerking door City of Imagineers ATLANTIS GAMES BV Spin off van de NHTV op het gebied van game development, onderdeel

Nadere informatie

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Agenda JPI Urban Europe «SMART CITIES» in het EFRO in Brussel (in voorbereiding)

Nadere informatie

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Groningen geeft het goede voorbeeld

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Groningen geeft het goede voorbeeld Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Groningen geeft het goede voorbeeld Waarom Maatschappelijk Verantwoord Inkopen? Onze ambities zijn groot. Zo willen we in 2035 klimaatneutraal zijn en in 2025

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Sensor City Presentatie meeting Digitale Steden Agenda. TT Circuit Assen, 16 juni 2016

Sensor City Presentatie meeting Digitale Steden Agenda. TT Circuit Assen, 16 juni 2016 Sensor City Presentatie meeting Digitale Steden Agenda TT Circuit Assen, 16 juni 2016 1 Focus op sensor technologie Elementen van Living Lab Assen Living Lab: open innovatiesysteem gericht op de gebruiker

Nadere informatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie Een nieuw Fries programma voor innovatie Om innovatie in Fryslân een impuls te geven hebben de en de Europese Commissie het Regionaal Innovatie Programma Fryslân (RIPF) opgezet. Dit programma wil de in

Nadere informatie

FONDSEN VOOR INNOVATIE EN BEDRIJVIGHEID IN ENERGIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING

FONDSEN VOOR INNOVATIE EN BEDRIJVIGHEID IN ENERGIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING FONDSEN VOOR INNOVATIE EN BEDRIJVIGHEID IN ENERGIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING S\E\R Het netwerk Smart Energy Regions richt zich op het stimuleren van innovatie en bedrijvigheid op het gebied van Energie in

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

RETAIL INNOVATIE AGENDA

RETAIL INNOVATIE AGENDA Leren door te doen Den Haag, 5 oktober 2016 H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken mede namens de partijen achter de Retailagenda K. Klein Wethouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens Gemeente Den

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg

Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg Ambitie programma Toegevoegde waarde/bijdrage aan BNP: 40 miljard euro op ZON niveau 8,5 miljard op het niveau van Zuid- Limburg Complete werkgelegenheid:

Nadere informatie

Hoe realiseer je een Smart City?

Hoe realiseer je een Smart City? Hoe realiseer je een Smart City? Thema Inclusive Society Dr. Ir. Rianne Valkenburg FUTURE Steden worden langzaam bedolven onder sensoren Steden waren al vol, namelijk met mensen Kwaliteit van leven? Hoe

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam

Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam 30 Oktober 2015 Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam De Partijen: - De gemeente Rotterdam (Rotterdam) - Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M/ DGMI) Overwegende

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Aantal kenmerken van de regio Zwolle Zeer strategische ligging 20% regionaal

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie ottilie.nieuwenhuis@tno.nl

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie ottilie.nieuwenhuis@tno.nl TNO-instrumentarium Creatieve Industrie ottilie.nieuwenhuis@tno.nl Instrumenten TNO voor MKB-Innovatie Vraagarticulatie Kennisoverdracht Kennisontwikkeling Challenge Technologisch consult in samenwerking

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Samen naar de Europese Agenda Stad

Samen naar de Europese Agenda Stad Samen naar de Europese Agenda Stad VNG Bestuurdersdag 30 November 2015 Nicolaas Beets Dutch Urban Envoy Inhoud Doelstellingen van het NL se EU Voorzitterschap 12 Thema s voor de Europese Agenda Stad Partnerschappen

Nadere informatie

DGBC Events. Jaarplanning Versie 12 januari 2016

DGBC Events. Jaarplanning Versie 12 januari 2016 DGBC Events Jaarplanning 2016 Versie 12 januari 2016 Inhoudsopgave Over DGBC Missie en Visie Rollen Onze focus 2015 2017 Onze thema s Hoe pakken wij dat aan? Opleidingen Overzicht Events Jaarplanning Events

Nadere informatie

Movares Duurzaamheidsscan

Movares Duurzaamheidsscan Movares Duurzaamheidsscan Innovatief procesinstrument Grip op duurzaamheid in elke projectfase Grip op duurzaamheid van A tot Z. Dat is de ambitie van Movares. Voor veel mensen en partijen is duurzaamheid

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Floriade 2022 Almere Ook een digitale Floriade?

Floriade 2022 Almere Ook een digitale Floriade? Floriade 2022 Almere Ook een digitale Floriade? 1. Met welke brillen moeten we leren kijken? 2. Welke condities moeten we creëren? 3. Welke criteria moeten we stellen? 4. Wat willen we leren? Kansenstrategie

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle

titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle 1 Inhoud Waar hebben wij het over? Ontwikkelingen in vogelvlucht

Nadere informatie

Ketensamenwerking in de infra? Ton Huijzer

Ketensamenwerking in de infra? Ton Huijzer Ketensamenwerking in de infra? Ton Huijzer 9 oktober 2015 DAF Eindhoven Wat is ketensamenwerking in de infra? 9 oktober 2015 DAF Eindhoven 9 oktober 2015 DAF Eindhoven KETENSAMENWERKING INFRA Dit is ketensamenwerking

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Opinievergaring jongeren Innovatie & Commercialisering

Opinievergaring jongeren Innovatie & Commercialisering Opinievergaring jongeren Innovatie & Commercialisering THEMABIJEENKOMST I & C 22 maart 2013 SER DIALOOGSESSIE 27 februari 2013 30 Young Professionals 50 Young Professionals ONDERWERPEN TER DISCUSSIE: 1.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R6043 Inboeknummer 14bst01553 Beslisdatum B&W 21 oktober 2014 Dossiernummer 14.43.151 Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording Inleiding In het coalitieakkoord

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 59

Provinciaal blad 2012, 59 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 59 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 4 december 2012 nr 80CCBD4E, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Zo Dichtbij

Beleidsplan Stichting Zo Dichtbij Beleidsplan 2015-2017 Stichting Zo Dichtbij Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE AMBITIE... 3 3. DOELSTELLING... 4 4. ANBI STATUS... 5 5. WERKZAAMHEDEN... 5 6. MIDDELENWERVING EN VERMOGEN... 6 7. ZEGGENSCHAP

Nadere informatie

Telezorgcentrum een oplossing? Luc de Witte

Telezorgcentrum een oplossing? Luc de Witte 22-10-2015 Telezorgcentrum een oplossing? Luc de Witte Hoogleraar en Lector Technologie in de Zorg Directeur Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) TIJD 16.00 tot 16.30 Waar staan

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven 2008-2012 Ester Hilhorst Economic Board Utrecht April 2014 Samenvatting Vinger aan de pols Innovatie is sterk verbonden met vooruitgang, vernieuwing en

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West (KvW) II

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West (KvW) II Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West (KvW) II Carolien Huisman Mmv Martijn Onderstal, Laura Vis 1 mei Kansen voor West II: Kaders Innovatie Valorisatie: Het stimuleren van

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Naar een kennisprogramma Bodem & Ondergrond

Naar een kennisprogramma Bodem & Ondergrond Naar een kennisprogramma Bodem & Ondergrond Douwe Jonkers Directoraat-Generaal Ruimte & Water COB-congres 30 oktober 2014 Inhoud Aanleiding Thema s Werkwijze Start Kennisprogramma Bodem & Ondergrond Vandaag:

Nadere informatie

Nota Grondbeleid. A-avond. 06 december 2016

Nota Grondbeleid. A-avond. 06 december 2016 Nota Grondbeleid + A-avond 06 december 2016 Waar zijn we gebleven? U heeft een Plan van Aanpak gezien als bijlage bij de Raadsinformatiebrief. Belangrijkste aanpassing hierop is een consultatie bij allerlei

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma

Aanvullende voorwaarden NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma Aanvullende voorwaarden NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma Het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma is onderdeel van Kansrijk Groningen. Via dit programma wordt tot en met 2018 25 miljoen

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

Civic economy; de hype voorbij

Civic economy; de hype voorbij Civic economy; de hype voorbij workshop conferentie Uitdagingen voor de stedelijke economie 2014-2018 Zwolle, 4 mrt. 2014 Jeroen den Uyl (Twynstra Gudde, juy@tg.nl, 06-10543056) en Bram Heijkers (Platform31,

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding Roadmap BIM Loket Versie 7, 1 december 2015 1.1 Inleiding Eind april 2015 is de Stichting BIM Loket opgericht. Afgelopen maanden is de organisatie ingericht en opgestart. Mede op verzoek vanuit de BIR

Nadere informatie

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant!

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant! Mhealth-strategie Bekijk het van de andere kant! Wie zijn wij? Marco Boonstra, Senior Communicatieadviseur Sjoerd van Dekken Communicatieadviseur Inhoud Wat is mhealth? Eerste ervaringen met mhealth Implementatierisico

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

DOEL EN PLANNEN. Shopping 2020 De Nieuwe Winkelstraat 4/9/2015

DOEL EN PLANNEN. Shopping 2020 De Nieuwe Winkelstraat 4/9/2015 1 DOEL EN PLANNEN T. 088-973 06 41 E. info@dnws.nl Shopping 2020 De Nieuwe Winkelstraat 2 Expertgroep DNWS heeft, als onderdeel van het project Shopping 2020, kansen voor winkelstraten en gebieden benoemd

Nadere informatie

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse Masterclass Service Design 12 juni 2017 13, 26 juni en 6 juli 2017 http://www.servicesciencefactory.com/index.php/service-design-masterclass/ Hoe zorgt u er, in deze steeds sneller veranderende wereld,

Nadere informatie

Link4All Vermenigvuldig door Delen

Link4All Vermenigvuldig door Delen Link4All Vermenigvuldig door Delen Beleidsplan (definitief) Jaap Verbeek 7 juni 2012 Doelstelling van Link4All Het lenigen van noden van mensen met een (verstandelijke) beperking die (willen) deelnemen

Nadere informatie

Subsidie- & innovatieadvies. De brug tussen kans en succes

Subsidie- & innovatieadvies. De brug tussen kans en succes Subsidie- & innovatieadvies De brug tussen kans en succes 2 3 Wilt u snel duidelijkheid over de haalbaarheid van uw subsidieaanvraag en een hoge kans op honorering? Zoekt u naar manieren om een hoger rendement

Nadere informatie

SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan:

SNN <communicatie=snn.eu@mail203.atl81.rsgsv.net> namens SNN <communicatie@snn.eu> Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Rienks, Diane Van: SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Waar verdient

Nadere informatie

Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak

Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak 1. Wat willen wij: Visie op Velsen Met het vaststellen van de Visie op Velsen

Nadere informatie

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties platform voor zorginnovaties Ontwikkeling Business Case MAC 25 november 2010 Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van De Ideale Connectie (REAP) Pagina: 2 Business Case De business case

Nadere informatie

Excellente partnerschappen binnen Europa: de KIC s

Excellente partnerschappen binnen Europa: de KIC s Excellente partnerschappen binnen Europa: de KIC s Martin Bakker, 18 februari 2014 Eind 2014 gaan twee nieuwe Europese samenwerkingsverbanden van start. Verspreid over Europa zullen universiteiten, kennisinstellingen,

Nadere informatie