ProCure voor tablet en mobiel Technische handleiding en gebruikshandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ProCure voor tablet en mobiel Technische handleiding en gebruikshandleiding"

Transcriptie

1 ProCure voor tablet en mobiel Technische handleiding en gebruikshandleiding Project aangeboden door Kimberley Verstraete voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar Stageplaats : Integreat te Waregem Stagementor : Wim Cordier Stagebegeleider : Sophie Vanwijnsberghe

2

3 ProCure voor tablet en mobiel Technische handleiding en gebruikshandleiding Project aangeboden door Kimberley Verstraete voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar Stageplaats : Integreat te Waregem Stagementor : Wim Cordier Stagebegeleider : Sophie Vanwijnsberghe

4 Woord vooraf Deze thesis is geschreven als naslagwerk van mijn stage bij Integreat. Dit eindwerk is geschreven voor eindgebruikers van ProCure. Dit project kon niet vlot verlopen zonder enige hulp en steun van derden, daarom wil ik mijn oprechte dank aanbieden aan alle mensen die betrokken waren bij de ondersteuning van dit eindrapport. Eerst en vooral wil ik Howest en Integreat bedanken, omdat ze mij de kans gaven deze opdracht in optimale omstandigheden uit te werken. Ik bedank mijn stagebegeleider Sophie Vanwijnsberghe voor haar onmisbare bijdrage, voor al haar ideeën en de eerlijke feedback. Tevens bedank ik mijn colleaga s Wim Cordier, Johannes Dursin, Stefaan Missiaen, Bart Bultinck, Benny Declerq en Karolien Sabbe voor de ondersteuning en aanmoediging. Tot slot bedank ik mijn vrienden en familie voor alle steun.

5 Verklarende woordenlijst API Back end Dienstverplaatsing Fietsverplaatsing Front end GKG ID Intercampus verplaatsing JSON MVVM Een application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm van bibliotheken). Datgene wat onzichtbaar is voor de gebruiker van een programma: uitlezen van nieuwsberichten uit een database, registeren van een nieuwe gebruiker, uploaden van bestanden, berekeningen, etc. Verplaatsing met de auto van een locatie naar de locatie waar de job uitgeoefend wordt. Verplaatsing met de fiets van de woonplaats van de weknemer naar de locatie waar de job uitgeoefend wordt. Datgene wat zichtbaar is voor de bezoeker van een programma: de afbeeldingen, het webdesign, de lettertypen, etc. Campus Graaf Karel De Goedelaan van de Hogeschool West-Vlaanderen. Unieke identiteit. Verplaatsing met de fiets van de ene campus naar een andere campus. Afkorting voor JavaScript Object Notation. Deelverzameling van de programmeertaal JavaScript die gebruikt wordt voor het uitwisselen van datastructuren, vooral in web applicaties voor het asynchroon gegevens ophalen van webservers. Een ontwerp patroon in programmeertalen. MVVM staat voor model-view-viewmodel. Dit patroon laat ons toe om op een gestructureerde manier applicaties te bouwen. Het is tevens het meest gebruikte patroon in de XAML wereld. Models in een MVVM applicatie zijn de voorstellingen van de data. View in een MVVM applicatie is het visuele van de applicatie.

6 ViewModel is verantwoordelijk voor het uitvoeren van acties uit de view, de view voorzien van data uit het model en het tonen van de juiste View. Platform Portable Class Library ProCure SLA Storagefile Web Service Wireframe XAML XML Een basis waarop software ontwikkeld wordt. Een project dat helpt om snel en gemakkelijk cross-platform apps en bibliotheken te bouwen voor Microsoft-platforms. Applicatie voor aankoopbeheer. Afkorting voor Service Level Agreement. Overeenkomst tussen aanbieder en afnemer. Een plaats waar gegevens kunnen opgeslagen worden. Een web service kan omschreven worden als een interface van een applicatiecomponent, die toegankelijk is via standaard web protocollen, en waarbij meestal wordt gecommuniceerd via XML zonder menselijke tussenkomst. Blauwdruk van de applicatie. Schets van de lay-out van de applicatie. Afkorting voor Extensible Application Markup Language. Het is een declaratieve taal van Microsoft gebaseerd op XML. De taal wordt gebruikt om gestructureerde waarden en objecten te initialiseren. Afkorting voor Extensible Markup Language. Het is een standaard syntax van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst.

7 1 INHOUDSOPGAVE 2 Stagebedrijf Identificatiegegevens stagebedrijf Voorstelling Stage opdracht Eerste analyse lay-out Wireframes Login Overzicht Dienstverplaatsing eigen wagen Fietsvergoeding Terugvordering kosten Technische handleiding Algemeen Backend Frontend Login Keuzescherm Dienstverplaatsing eigen wagen Nieuwe bestemming Woon-werkverkeer fietsvergoeding Standaard fietsvergoeding Route Interne campus Terugvordering eigen kosten Gebruikershandleiding Login Keuzescherm Dienstverplaatsing eigen wagen Overzicht Overzicht item Nieuw Fietsvergoeding Overzicht Nieuw

8 6.5 Terugvordering eigen kosten Overzicht Nieuw Afmelden Besluit Bronvermelding

9 Lijst van figuren Figuur 1 Integreat... 5 Figuur 2 Aankoopflow... 7 Figuur 3 Wireframe tablet login... 9 Figuur 4 Wireframe keuzescherm Figuur 5 Wireframe tablet overzicht dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 6 Wireframe tablet nieuwe aanvraag dienstverplaatsing eigen wagen(1/2) Figuur 7 Wireframe tablet nieuwe aanvraag dienstverplaatsing eigen wagen (2/2) Figuur 8 Wireframe tablet nieuwe standaard bestemming dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 9 Wireframe tablet nieuwe geavanceerde bestemming dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 10 Wireframe tablet nieuwe aanvraag fietsvergoeding Figuur 11 Wireframe tablet nieuwe route fietsvergoeding Figuur 12 Wireframe tablet nieuwe interne campus fietsvergoeding Figuur 13 Wireframe tablet nieuwe aanvraag terugvordering eigen kosten Figuur 14 Login pagina Figuur 15 Keuze pagina Figuur 16 Tile dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 17 Overzicht pagina dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 18 Detail pagina dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 19 Nieuw tile dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 20 Nieuwe aanvraag algemene gegevens dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 21 Nieuwe ingevulde aanvraag algemene gegevens dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 22 Nieuwe aanvraag bestemming toevoegen dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 23 Campussen dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 24 Andere locatie dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 25 Geavanceerde bestemming dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 26 Tile fietsvergoeding Figuur 27 Overzicht pagina fietsvergoeding Figuur 28 Detail pagina fietsvergoeding Figuur 29 Nieuw tile fietsvergoeding Figuur 30 Nieuwe aanvraag algemene gegevens fietsvergoeding Figuur 31 Standaard fietsvergoeding Figuur 32 fietsvergoeding pdf download Figuur 33 Fietsvergoeding pdf Figuur 34 Nieuwe aanvraag geavanceerde fietsvergoeding Figuur 35 Opslaan routes Figuur 36 Tile terugvordering eigen kosten Figuur 37 Overzicht pagina terugvordering eigen kosten Figuur 38 Detail pagina terugvordering eigen kosten Figuur 39 Nieuw tile terugvordering eigen kosten Figuur 40 Nieuwe aanvraag terugvordering eigen kosten Figuur 41 Details login gebruiker

10 Inleiding Deze handleiding is niet enkel bestemd voor technici die verder ontwikkelen voor de ProCure app, maar ook voor de eindgebruikers van de app. Dit werkstuk is voornamelijk een handleiding voor ProCure, een aankoopbeheersysteem. Daarbij wordt stap voor stap beschreven hoe ProCure efficiënt gebruikt kan worden door de eindgebruikers. Bovendien wordt ProCure technisch beknopt toegelicht. In hoofdstuk 1 wordt het stagebedrijf voorgesteld. Bovendien worden de identificatie gegevens van Integreat toegelicht. Hoofdstuk 2 bespreek de stageopdracht. In hoofdstuk 3 worden de wireframes van de eerste versie overlopen. In hoofdstuk 4 worden de technische basisconcepten van ProCure uitgewerkt. Dit licht een aantal onderdelen toe die een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van de ProCure app. In hoofdstuk 5 wordt stap voor stap overlopen hoe de applicatie gebruikt moet worden door de eindgebruikers 4

11 2 STAGEBEDRIJF 2.1 IDENTIFICATIEGEGEVENS STAGEBEDRIJF InteGreat NV. Potegemstraat 17 bus 5 B-8790 Waregem M: info[at]integreat.be Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) BE RPR Kortrijk ING VOORSTELLING Figuur 1 Integreat Integreat begeleidt organisaties in het implementeren en onderhouden van IT projecten op niveau van serverinfrastructuur, communicatiesoftware en integratie met telefonie. De stage opdracht omtrent de applicatie sluit aan bij het onderdeel communicatiesoftware. Integreat heeft veel ervaring met aankoopsoftware voor hogescholen en overheidsinstellingen. Ze zijn vooruitstrevend, naast de software voor aankoop wordt er ook gewerkt aan een software voor de verkoopzijde. 5

12 3 STAGE OPDRACHT Procure is een softwarepakket dat aankopen beheert startend van de aanvraag tot de uiteindelijke betaling van de factuur. Het softwareprogramma Procure heeft een beperkt aantal gebruikers binnen de organisatie, maar Procure.Web, het webformulier om een bestelaanvraag te plaatsen, is toegankelijk voor alle werknemers van Howest. Op vandaag wordt de eerste versie van Procure.Web nog steeds gebruikt door een 500-tal Howest-medewerkers. 6

13 Hieronder is de aankoopflow van Howest waarneembaar. Er zijn vier diverse flows. Bij het tweede voorbeeld zal een werknemer van Howest een fietsvergoeding, onkostennota, ingeven. Indien dit gecontroleerd en goedgekeurd is door het ankerpunt, zal de boekhouder er een factuur van maken. Als het bedrag meer dan 8500 euro bedraagt zal de financiële directeur dit eerst moeten goedkeuren voor de boekhouder er een factuur van mag maken. Figuur 2 Aankoopflow 7

14 De gebruiksvriendelijkheid van de eerste versie van ProCure is ondermaats, daarom kwam er een nieuwe versie namelijk ProCure.Web. Deze versie moet eenvoudig en snel te gebruiken zijn vanaf elke locatie. Vandaar de vraag van veel eindgebruikers om ProCure.Web mobiel te maken (Android, IOS of Windows). De app procure.web, het webformulier om een bestelaanvraag te plaatsen is tot op de dag van vandaag alleen toegankelijk op het web. Het gebruik van smartphones en tablets hebben een stijging tegenover voorgaande jaren. De eindgebruikers nemen sneller de tablet of de smartphone om iets op te zoeken of iets in te geven. Van daar is het essentieel om ook een smartphone en tablet versie aan te bieden van Procure.Web. Zo kan de gebruiker tijdens een pauze snel even zijn vergoedingen ingeven en moet de pc daarvoor niet opgestart worden. De opdracht bestaat er in om verder te bouwen op de bestaande module van ProCure.Web. Dit is een webbased module gekoppeld aan het aankoopbeheer. In dit aankoopbeheer kan een gebruiker diverse vergoedingen aanvragen. De verschillende aanvragen voor de mobile applicatie zijn: Dienstverplaatsing eigen wagen Woon-Werkverkeer fietsvergoeding Terugvordering eigen kosten Dit in tegenstelling tot de ProCure.Web based applicatie: Dienstverplaatsing eigen wagen Woon-werkverkeer fietsvergoeding Woon-werkverkeer openbaar vervoer Terugvordering eigen kosten Gastspreker Andere aankopen Nu geven de howest-medewerkers hun fietsvergoeding in via de webbrowser. Indien dit goedgekeurd wordt door een leiding gevende kan er overgegaan worden tot uitbetaling van deze vergoeding. 8

15 4 EERSTE ANALYSE LAY-OUT 4.1 WIREFRAMES De volgende schetsen zijn het resultaat van de eerste analyse van ProCure. Na het bestuderen van de bestaande ProCure.Web mocht er een eerste schets voorgelegd worden. Dit werd dan later goed gekeurd door de leiding gevende. Ook werden later aanpassingen uitgevoerd die waargenomen kunnen worden in de handleidingen Login Wanneer de applicatie opgestart is, wordt er genavigeerd naar het login scherm. Figuur 3 Wireframe tablet login 9

16 Als het inloggen foutloos verloopt zal de applicatie navigeren naar het keuzescherm met drie verschillende onderdelen, namelijk: Dienstverplaatsing eigen wagen, Fietsvergoeding en Terugvordering eigen kosten. Figuur 4 Wireframe keuzescherm 10

17 4.1.2 Overzicht Wanneer de tile Dienstverplaatsing eigen wagen, Fietsvergoeding of Terugvordering eigen kosten aangeklikt wordt, wordt er een overzicht weer gegeven van dat type aanvraag. Daar kan er nagegaan worden of de aanvraag al dan niet verwerkt is. Hieronder kan de tile Dienstverplaatsing eigen wagen waargenomen worden. De tiles Fietsvergoeding en Terugvordering eigen kosten zijn gelijkaardig aan de onderstaande tile. Figuur 5 Wireframe tablet overzicht dienstverplaatsing eigen wagen 11

18 4.1.3 Dienstverplaatsing eigen wagen Wanneer op de tile Dienstverplaatsing eigen wagen geklikt wordt, dan zal de app een overzicht tonen van de Dienstverplaatsing eigen wagen. Links naast het overzicht staan er drie knoppen. Wanneer er op de eerste knop geklikt wordt, navigeert de app naar een scherm om een nieuwe aanvraag Dienstverplaatsing eigen wagen toe te voegen. Die hieronder waargenomen kan worden. Figuur 6 Wireframe tablet nieuwe aanvraag dienstverplaatsing eigen wagen(1/2) 12

19 Wanneer men op de knop Bestemming toevoegen klikt, wordt er genavigeerd naar het onderstaande scherm. Figuur 7 Wireframe tablet nieuwe aanvraag dienstverplaatsing eigen wagen (2/2) Wanneer er vervolgens op Nieuw geklikt wordt onder bestemming, kan er een nieuwe bestemming toegevoegd worden. Hier kan gekozen worden tussen een standaard of een geavanceerde aanvraag. Figuur 8 Wireframe tablet nieuwe standaard bestemming dienstverplaatsing eigen wagen 13

20 Figuur 9 Wireframe tablet nieuwe geavanceerde bestemming dienstverplaatsing eigen wagen Wanneer er geklikt wordt op de tweede knop, navigeert de app naar het overzicht van de aanvragen Dienstverplaatsing eigen wagen. Tot slot kan er terug genavigeerd worden naar het keuzescherm door te klikken op de derde knop. 14

21 4.1.4 Fietsvergoeding Wanneer er op de tile Fietsvergoeding geklikt wordt, zal er automatisch genavigeerd worden naar de overzicht pagina van Fietsvergoeding. Ook hier zijn er drie knoppen zoals bij Dienstverplaatsing eigen wagen met bijna dezelfde functie. Wanneer er geklikt wordt op de eerste knop Nieuw, zal er een mogelijkheid zijn om een nieuwe aanvraag Fietsvergoeding toe te voegen. Figuur 10 Wireframe tablet nieuwe aanvraag fietsvergoeding 15

22 Hier kan er gekozen worden tussen een standaard, geavanceerde route of geavanceerde interne campus fietsvergoeding. Figuur 11 Wireframe tablet nieuwe route fietsvergoeding Figuur 12 Wireframe tablet nieuwe interne campus fietsvergoeding 16

23 4.1.5 Terugvordering kosten Wanneer er op de tile Terugvordering kosten geklikt wordt, zal de app automatisch navigeren naar de overzicht pagina van Terugvordering kosten. Dit scherm heeft ook drie knoppen die dezelfde functie uitoefenen als bij de voorgaande tiles. Bij de nieuwe aanvraag is er maar één keuze. Figuur 13 Wireframe tablet nieuwe aanvraag terugvordering eigen kosten 17

24 5 TECHNISCHE HANDLEIDING 5.1 ALGEMEEN Backend Models Er wordt gebruik gemaakt van een Portable Class Library, dit kan hergebruikt worden in verschillende soorten projecten. Bij het aanmaken kan er gekozen worden op welke platformen de library zal gebruikt worden. Dit kan later gewijzigd worden in de properties van het project. Vervolgens worden de classes toegevoegd. Omdat de database reeds bestaat is het belangrijk om rekening te houden met de namen van de classes. Wanneer er gegevens van de tabel ProCure_User nodig zijn, moet er in het project een classe aangemaakt worden met de naam ProCure_User. Daarnaast moet er ook aangegeven worden welke property de id is Web API Er wordt gebruik gemaakt van een web service, ASP.NET MVC 4 Web Application. Dit laat toe eenvoudig een JSON web service te gaan opzetten. In de file web.config wordt de connectie met de database gemaakt. De connectie met de database zal gebeuren via DbContext. Voor elke database wordt er een web API gemaakt met een bijhorende context. Deze context erft over van DbContext. Deze classe zorgt voor de verbinding met de database. Om de juiste database te gebruiken moet er nog een connectiestring toegevoegd worden aan de web.config file. Hierbij is de naam van da connectionstring essentieel. Deze moet dezelfde naam hebben als de context classe (bv. MainContext). In de Context classes wordt er aangeven welke tabellen er aangemaakt worden. Vervolgens moet de database access laag geschreven worden. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende ontwerp patronen: Repository Pattern Unit Of Work Pattern Het repository patroon is een patroon waar er voor ieder model een eigen klasse aangemaakt wordt. Die klasse wordt gebruikt om de data te wijzigen, toe te voegen of verwijderen. 18

25 Het unit of work patroon is een patroon waar een aantal gegroepeerde operaties uitgevoerd worden op de database. De laatste stap aan de server kant is het opzetten van de web service. Er kan op een eenvoudige manier methodes aangemaakt worden die aanspreekbaar zijn via het web. De data zal via het JSON formaat verzonden worden. 19

26 5.1.2 Frontend Er wordt gebruik gemaakt van het MVVM (model-view-viewmodel) patroon, dit laat de gebruiker toe om een gestructureerde applicatie te bouwen dat ook zeer eenvoudig onderhoudsvriendelijk is Model Dit zijn de Classes View De XAML code is de store app of phone app is de view Viewmodel Een viewmodel is een classe die erft van ViewModelBase. Dit wordt gekoppeld aan een view met behulp van XAML databinding. Vanuit ViewModel worden verschillende services aangeroepen die data ophalen of wegschrijven. In de service zijn er functies die HttpRequests uitvoeren naar de JSON service Windows store applicatie In de App.xaml file is er een instantie gemaakt van de ViewModelLocator. Zo kan er een view gekoppeld worden aan een viewmodel. De layout wordt helemaal in XAML uitgewerkt. De tiles zullen zich altijd in het midden van de view bevinden. 5.2 LOGIN Wanneer er een gebruikersnaam ingegeven wordt, zullen de databases opgehaald worden die voor die gebruiker beschikbaar zijn. De app is gekoppeld aan een webservice die gebruik maakt van Active Directory. Als de database geselecteerd is, het wachtwoord en de gebruikersnaam ingevuld zijn, wordt het wachtwoord en gebruikersnaam gecontroleerd. Als dit correct is, wordt gecontroleerd of de database bestaat. Als dit bestaat zal men controleren of de gebruiker toegang heeft tot de database. Indien al deze controles positief zijn, wordt de gebruiker opgeslagen in de filestorage. Verder wordt gecontroleerd of de gebruiker actief is en of het een administrator is. 5.3 KEUZESCHERM Als er genavigeerd wordt naar het keuzescherm, zullen de velden die betrekking hebben tot de aanvragen in de filestorage leeggemaakt worden. Dit voorkomt het vollopen van de filestorage. 20

27 De knop afmelden die op elke pagina kan teruggevonden worden, navigeert naar de loginpagina. Deze knop verwijdert ook alles in de storagefile. 21

28 5.4 DIENSTVERPLAATSING EIGEN WAGEN Bij een nieuwe aanvraag worden er nieuwe objecten aangemaakt, namelijk: ProCure_DocumentHeader, ProCure_DocumentDetail, ProCure_Invoice en één of meerdere objecten van ProCure_DocumentDetail_Expense. Bij een nieuwe aanvraag zijn er twee views: Algemene view Bestemming toevoegen Nieuwe bestemming Standaard verplaatsing Eerst worden de ingegeven adresgegevens gecontroleerd. Als alles foutloos is ingevuld, wordt voor elke datum die geselecteerd is een object ProCure_DocumentDetail_Expense aangemaakt. Hier worden de dag, adresgegevens en afstand van de verplaatsing in bewaard. Het annuleren brengt de gebruiker naar de vorige pagina. Dit gebeurt ook bij het verzenden. In dit overzicht is ook de toegevoegde ProCure_DocumentDetail te zien Geavanceerde verplaatsing Na klikken op de knop toevoegen zal eerst gecontroleerd worden of het ingegeven adres volledig is en of het adres geldig is. Daarna zal er bij een geldig adres een of meerdere nieuwe objecten ProCure_DocumentDetail_Expense aangemaakt worden met de ingevulde gegevens. Als de checkbox Heen en terug is aangevinkt zullen er extra objecten ProCure_DocumentDetail_Expense aangemaakt worden. Hier worden de start bestemming van het vorige ProCure_DocumentDetail_Expense object, de eindbestemming van het huidige ProCure_DocumentDetail_Expense object. Als alles correct is, zullen de aangemaakte gegevens worden weggeschreven naar de database. 22

29 5.5 WOON-WERKVERKEER FIETSVERGOEDING Bij een nieuwe aanvraag worden er nieuwe objecten aangemaakt, namelijk: ProCure_DocumentHeader, ProCure_DocumentDetail, ProCure_DocumentDetail_Expense en ProCure_Invoice. Bij een nieuwe aanvraag voor woon-werkverkeer zijn er drie opties: Standaardfietsvergoeding Geavanceerde fietsvergoeding route Geavanceerde fietsvergoeding interne campus Standaard fietsvergoeding Bij een standaardfietsvergoeding zal er een object ProCure_DocumentDetail_Expense aangemaakt worden. Hier worden de start en eindbestemming in opgeslagen met de afstand. De afstand wordt automatisch berekend met behulp van bing maps API. De startbestemming is altijd het thuisadres en de eindbestemming is de geselecteerde campus. Wanneer de checkbox Geavanceerde fietsvergoeding aangeduid is, zijn er twee opties: route of interne campus Route Voor deze optie wordt voor elke tussenstop een nieuw object ProCure_DocumentDetail_Expense aangemaakt Interne campus Voor deze optie wordt net als bovenstaande optie een nieuw object ProCure_DocumentDetail_Expense aangemaakt. Met als begin locatie het adres van de eerste geselecteerde campus en als eind locatie het adres van de tweede geselecteerde campus. Verder moet er nog een datum geselecteerd zijn. Als dit voor één datum is zal de app niets extra moeten aanmaken. Als dit voor bijvoorbeeld twee datums zijn, zal het twee DocumentDetail_ExpenseDetail moeten aanmaken. Het eerste DocumentDetail_ExpenseDetail object en het tweede DocumentDetail_ExpenseDetail object zullen bijna het zelfde zijn, behalve dat ze verschillen van datum. 5.6 TERUGVORDERING EIGEN KOSTEN Bij een nieuwe aanvraag worden er nieuwe objecten aangemaakt, namelijk: ProCure_DocumentHeader, ProCure_DocumentDetail en ProCure_Invoice. 23

30 Wanneer er op Annuleren gedrukt wordt zal de app terug navigeren naar de overzicht pagina. Bij het verzenden worden de bovenstaande objecten verzonden naar de database. En krijgt de gebruiker de nodige feedback. 24

31 6 GEBRUIKERSHANDLEIDING 6.1 LOGIN Voordat er ingelogd wordt, is het belangerijk te weten dat er alleen ingelogd kan worden wanneer de persoon in kwestie: als personeelslid bij een organisatie geregistreerd staat toegang heeft tot een bepaalde database Inloggen kan in drie stappen: Voer de gebruikersnaam in (vervolgens verschijnen de databases waar de persoon in kwestie toegang tot heeft) Voer het wachtwoord in Selecteer een databank en klik op Aanmelden Figuur 14 Login pagina 25

32 6.2 KEUZESCHERM Nadat er ingelogd is op ProCure app verschijnt het startscherm. Hier kan de aanvraag gekozen worden. De keuze is beperkt tot Terugvorderingen. Dit in tegenstelling tot de web applicatie, daar zijn er twee categorieën: Aanvragen en Terugvorderingen. Figuur 15 Keuze pagina Bij de categorie Terugvorderingen zijn er de volgende opties: Dienstverplaatsing eigen wagen Woon-werkverkeer fietsvergoeding Terugvorderingen eigen kosten Daarnaast is er ook een tile met de instellingen van de gebruiker. 6.3 DIENSTVERPLAATSING EIGEN WAGEN Wanneer er geklikt wordt op de knop Dienstverplaatsing eigen wagen zal er genavigeerd worden naar overzicht scherm Dienstverplaatsing eigen wagen. 26

33 Figuur 16 Tile dienstverplaatsing eigen wagen Overzicht Bij het klikken op Dienstverplaatsing eigen wagen gaat de app verder naar dat specifiek onderdeel. Figuur 17 Overzicht pagina dienstverplaatsing eigen wagen Standaard wordt er een overzicht weergegeven van de laatste 10 aanvragen. Hier kunnen alle aanvragen waargenomen worden van de gekozen categorie (hier dienstverplaatsing van eigen wagen) met hun huidige status. Als er geklikt wordt op rechts naast het document nummer, zal de aanvraag openen Overzicht item Bij het openklikken van een aanvraag, wordt er een overzicht van de dataillijnen weergegeven. Bij dit type zijn dit de dienstverplaatsing en de parkeerkosten. 27

34 Figuur 18 Detail pagina dienstverplaatsing eigen wagen Wanneer er bijvoorbeeld op de dienstverplaatsing geklikt wordt, wordt er rechts een overzicht van alle aanvragen voor de dienstverplaatsing weergegeven. Er kan gebruik gemaakt worden van een knop op het toestel of rechts onder op de Annuleer knop om te navigeren naar de vorige view. 28

35 6.3.3 Nieuw Figuur 19 Nieuw tile dienstverplaatsing eigen wagen Wanneer er geklikt wordt op de knop Nieuw onder de tile Dienstverplaatsing eigen wagen, zal er een nieuwe aanvraag kunnen aangemaakt worden voor Dienstverplaatsing eigen wagen Algemene gegevens Hieronder kan er een nieuwe aanvraag aangevraagd worden voor Dienstverplaatsing eigen wagen. 29

36 Figuur 20 Nieuwe aanvraag algemene gegevens dienstverplaatsing eigen wagen Eerst zal er een scherm met algemene informatie kunnen ingevuld worden. De algemene gegevens omvatten: Gegevens van de aanvrager De organisatie eenheid waar de aanvraag naar verzonden wordt Het ankerpunt (leidinggevende) dat de aanvraag zal behandelen Een foto, indien er parkeerkosten toegevoegd worden Hieronder kan er een scherm waargenomen worden van een ingevulde aanvraag. 30

37 Figuur 21 Nieuwe ingevulde aanvraag algemene gegevens dienstverplaatsing eigen wagen Wanneer de Details aanvrager aangevinkt wordt, zal er extra informatie van de gebruiker die ingelogd is verschijnen. Vervolgens kan de aanvraag enerzijds geannuleerd worden door op de knop Annuleren te drukken. Anderzijds kan worden verder gegaan door op de knop Bestemming toevoegen te klikken Nieuwe bestemmingen Gewone bestemming Het scherm dat hieronder waargenomen kan worden is van toepassing op een gewone verplaatsing. Dit betekent concreet van adres A naar adres B en terug, als de optie Heen en Terug aangevinkt is. 31

38 Figuur 22 Nieuwe aanvraag bestemming toevoegen dienstverplaatsing eigen wagen Zowel de start als eindbestemming hebben drie mogelijkheden: Thuisadres Campus Andere locatie Thuisadres Wanneer het thuisadres aangevinkt wordt, zullen de adresgegevens van de ingelogde persoon in de database automatisch opgevraagd worden. Als de optie Toon thuisadres aangevinkt wordt, kan nagekeken worden of de gegevens al dan niet correct zijn. Campus Hier zullen de campussen of verschillende afdelingen opgehaald worden. 32

39 Figuur 23 Campussen dienstverplaatsing eigen wagen Andere locatie Deze optie biedt de gebruiker een mogelijkheid om een willekeurige plaats van vertrek of aankomst in te geven. Figuur 24 Andere locatie dienstverplaatsing eigen wagen Vervolgens moeten de dagen geselecteerd worden voor de verplaatsing. Dit is beperkt tot de huidige dag. Tot slot kunnen de parkeerkosten toegevoegd worden, door de optie Parkeerkosten aan te vinken. Dan zal de gebruiker de mogelijkheid krijgen om het bedrag en de valuta in te geven. Als alles foutloos is ingevuld kan dit bevestigd worden door op de knop Opslaan te drukken. Wanneer de optie Geavanceerde dienstverplaatsing aangevinkt wordt, zal er een andere view waarneembaar zijn. Dit wordt in het volgende puntje Geavanceerde bestemming verder besproken. 33

40 Geavanceerde bestemming Figuur 25 Geavanceerde bestemming dienstverplaatsing eigen wagen Om een nieuwe tussenstop toe te voegen, klikt de gebruiker op de optie Toevoegen. Vervolgens zal de gebruiker de start en eindbestemming moeten invullen. Hieronder valt: Adres Gemeente Land Als de gebruiker op Opslaan wordt dit toegevoegd aan een lijst en kunnen er eventueel nog meerdere locaties toegevoegd worden. Wanneer de gebruiker een tweede locatie toevoegt zal het vertrekpunt automatisch de eindbestemming zijn van de vorige locatie. Gegevens kunnen ook verwijderd worden. Vervolgens moet er nog een Reden voor de verplaatsing ingegeven worden en dagen geselecteerd worden. Tot slot kunnen hier ook parkeerkosten ingegeven worden. 6.4 FIETSVERGOEDING Wanneer er geklikt wordt op de knop Woon-werkverkeer fietsvergoeding, navigeert de app naar het overzicht scherm Woon-werkverkeer fietsvergoeding. 34

41 Figuur 26 Tile fietsvergoeding Overzicht Figuur 27 Overzicht pagina fietsvergoeding Standaard wordt er een overzicht weergegeven van de laatste 10 aanvragen. Hier kunnen alle aanvragen waargenomen worden van de gekozen categorie (hier Woon-werkverkeer fietsvergoeding van eigen wagen) met hun huidige status. Als er geklikt wordt op rechts naast het document nummer, zal de aanvraag openen. 35

42 Figuur 28 Detail pagina fietsvergoeding Nieuw Figuur 29 Nieuw tile fietsvergoeding De bovenstaande knop start een nieuwe aanvraag Fietsvergoeding. 36

43 Algemene gegevens Figuur 30 Nieuwe aanvraag algemene gegevens fietsvergoeding Deze wizard bestaat uit 1 scherm waar de gebruiker meerdere soorten fietsvergoedingen op kan aanvragen. Deze soorten zijn: Standaard fietsvergoeding (bv. van het thuisadres naar campus RDR) Fietsvergoeding geavanceerde route (bv: van adres a naar adres b en terug) Interne campus verplaatsing (bv van campus RDR naar campus GKG) Ook hier kunnen de gegevens nagegaan worden van de ingelogde persoon, door de optie Detail aanvrager aan te vinken. Vervolgens moeten de volgende onderdelen geselecteerd worden: Organisatie eenheid Ankerpunt Maand Dagen selecteren Verder is er ook een bijlagen overzicht. Hier kan er geen bijlage toegevoegd worden, maar bij het verzenden van de aanvraag wordt een bijlage aangemaakt die achteraf bekeken kan worden. Standaard fietsvergoeding 37

44 Wanneer de gebruiker de standaardfietsvergoeding doorloopt zal er een bestemming (campus) geselecteerd moeten worden. Figuur 31 Standaard fietsvergoeding Na dit weg geschreven is naar de database zal de applicatie een pdf downloaden. Figuur 32 fietsvergoeding pdf download In de onderstaande afbeelding kan de gedownloade pdf waargenomen worden. 38

45 Figuur 33 Fietsvergoeding pdf Wanneer de gebruiker Geavanceerde fietsvergoeding aanduidt, zijn er twee opties Route of Interne campus verplaatsing. Fietsvergoeding geavanceerde route Hier krijgt de gebruiker de mogelijkheid om routes toe te voegen. Figuur 34 Nieuwe aanvraag geavanceerde fietsvergoeding 39

46 Wanneer er op Opslaan gedrukt wordt, worden de gegevens opgeslagen en het venster gesloten. Figuur 35 Opslaan routes Als er geklikt wordt op het vuilbakje rechts naast een tussenstop, kan de tussenstop verwijderd worden. Interne campus verplaatsing Bij de ingaven van een interne campus verplaatsing moet de gebruiker de campus van vertrek en de campus van aankomst selecteren. 6.5 TERUGVORDERING EIGEN KOSTEN Wanneer de gebruiker klikt op de knop Terugvordering eigen kosten komt de gebruiker op het overzicht scherm Terugvordering eigen kosten. Figuur 36 Tile terugvordering eigen kosten 40

47 6.5.1 Overzicht Hier kan de gebruiker het overzicht scherm Terugvordering eigen kosten bekijken. Figuur 37 Overzicht pagina terugvordering eigen kosten Bij elke aanvraag kan er een overzicht van de kosten waargenomen worden. Als er geklikt wordt op rechts naast het document nummer, zal de aanvraag openen. Figuur 38 Detail pagina terugvordering eigen kosten 41

48 6.5.2 Nieuw Wanneer er op de knop Nieuw geklikt wordt. Zal de gebruiker navigeren naar de view voor een nieuwe aanvraag Terugvordering eigen kosten. Figuur 39 Nieuw tile terugvordering eigen kosten Algemene gegevens Hieronder kan de gebruiker waarnemen welke gegevens er nodig zijn om een nieuwe aanvraag in te dienen voor Terugvordering eigen kosten. Figuur 40 Nieuwe aanvraag terugvordering eigen kosten Ook hier worden de gegevens van de ingelogde persoon automatisch opgehaald uit de databank. Dit kan nagekeken worden door de optie Detail aanvrager aan te vinken. 42

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Jesse Lauwers en Cedric Snijers Departement Wetenschappen

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

Windows Universal Application development

Windows Universal Application development Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Windows Universal Application development Bart Bogaerts Departement Wetenschappen en Techniek Opleiding

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Eindwerk. Smartphone application development. Igor Reynaert. VLIZ Oostende Wandelaarskaai 7. WoRMS Application

Eindwerk. Smartphone application development. Igor Reynaert. VLIZ Oostende Wandelaarskaai 7. WoRMS Application Eindwerk Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica Afstudeerrichting Toegepaste Informatica Academiejaar 2011-2012 Student Igor Reynaert Thema WoRMS Application

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2 ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2 Auteur: GvB Datum: 19-06-2015 Versie: v2.5 Reference: 2013-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

Verlofbeheersysteem. Projectdossier

Verlofbeheersysteem. Projectdossier Navision Verlofbeheersysteem Project aangeboden door Goerlandt Frederik voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Verlofbeheersysteem Projectdossier Voorwoord

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

Web ontwikkeling en OpenVPN oplossing voor Mobile Marketing nodes

Web ontwikkeling en OpenVPN oplossing voor Mobile Marketing nodes Web ontwikkeling en OpenVPN oplossing voor Mobile Marketing nodes Project aangeboden door Steph Decavele voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar

Nadere informatie

Eindwerk Seppe Duwé. de Vlaamse ScriptiePrijs

Eindwerk Seppe Duwé. de Vlaamse ScriptiePrijs Eindwerk Seppe Duwé de Vlaamse ScriptiePrijs Departement Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Bachelor in de elektronica-ict Afstudeerrichting ICT Online communicatiepaspoortbeheer met CakePHP

Nadere informatie

Tam Tam in je broekzak

Tam Tam in je broekzak Tam Tam in je broekzak IN3405 Bachelor Project 8 juli 2012 Onderwijsinstituut: Technische Universiteit Delft Bedrijf: Tam Tam B.V. Studenten: Bastiaan van Graafeiland 1399101 Wing Lung Ngai 1511483 Arvind

Nadere informatie

Leren op speelse wijze

Leren op speelse wijze Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Applicatieontwikkeling Leren op speelse wijze Kinect game ontwikkeling in C# CAMPUS Geel Mohamed Kadi Academiejaar 2010-2011

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Handleiding Webhosting Online Linux Versie maart 2014

Handleiding Webhosting Online Linux Versie maart 2014 Handleiding Webhosting Online Linux Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de dienst 5 2.1 Toegang tot de Zelfservice Cloud 5 2.2 Beginscherm Zelfservice

Nadere informatie

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook.

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook. 2 Joomla ebook Bouw zelf een professionele website Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook

Nadere informatie

HANDLEIDING KLANTEN. Project IProf: technische ondersteuning IT profielen Vlaamse overheid

HANDLEIDING KLANTEN. Project IProf: technische ondersteuning IT profielen Vlaamse overheid HANDLEIDING KLANTEN Project IProf: technische ondersteuning IT profielen Vlaamse overheid Inhoudstafel. HOE WERKT CONNECTING-EXPERTISE VOOR JOU. ALGEMEEN PROCES 3. OVERZICHT ROLLEN 4. CONNECTING-EXPERTISE:

Nadere informatie

Uitbreiding van de userinterface voor een domoticasysteem

Uitbreiding van de userinterface voor een domoticasysteem Uitbreiding van de userinterface voor een domoticasysteem Project aangeboden door Sam Vandendriessche voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Stage Eindwerk Studiegebied Bachelor Afstudeerrichting Academiejaar Student Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica 2007-2008 Maxim Delplace From backoffice to web publishing Stageplaats

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Office 365 Instap & Standaard Versie april 2014

Handleiding Zakelijk Office 365 Instap & Standaard Versie april 2014 Handleiding Zakelijk Office 365 Instap & Standaard Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud 4 2.2 Rechten kopen of wijzigen

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Portal Handleiding voor de klant 4.8

Portal Handleiding voor de klant 4.8 o Portal Handleiding voor de klant 4.8 Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de klant binnen de MobiDM Portal. Version: x.x MOBIDM Klant Handleiding Pagina 1 Index Introductie Help- bestanden

Nadere informatie

Snel aan de slag met onze Verhuursoftware. Alles wat u moet weten om ons pakket zo optimaal mogelijk te gebruiken

Snel aan de slag met onze Verhuursoftware. Alles wat u moet weten om ons pakket zo optimaal mogelijk te gebruiken Snel aan de slag met onze Verhuursoftware Alles wat u moet weten om ons pakket zo optimaal mogelijk te gebruiken Inhoud Inhoud... 2 Welkom... 4 Doel van dit document... 4 Belangrijke kenmerken... 4 Sterke

Nadere informatie

Digitale enquête. De ontwikkeling van een mobiele enquête applicatie.

Digitale enquête. De ontwikkeling van een mobiele enquête applicatie. Digitale enquête De ontwikkeling van een mobiele enquête applicatie. Naam: Lars Groot Studentnummer: 1555467 Cursus: Afstuderen Cursuscode: TEET-VABACHEX Versie: Concept Begeleider: Michiel Rovers Datum:

Nadere informatie