ProCure voor tablet en mobiel Technische handleiding en gebruikshandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ProCure voor tablet en mobiel Technische handleiding en gebruikshandleiding"

Transcriptie

1 ProCure voor tablet en mobiel Technische handleiding en gebruikshandleiding Project aangeboden door Kimberley Verstraete voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar Stageplaats : Integreat te Waregem Stagementor : Wim Cordier Stagebegeleider : Sophie Vanwijnsberghe

2

3 ProCure voor tablet en mobiel Technische handleiding en gebruikshandleiding Project aangeboden door Kimberley Verstraete voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar Stageplaats : Integreat te Waregem Stagementor : Wim Cordier Stagebegeleider : Sophie Vanwijnsberghe

4 Woord vooraf Deze thesis is geschreven als naslagwerk van mijn stage bij Integreat. Dit eindwerk is geschreven voor eindgebruikers van ProCure. Dit project kon niet vlot verlopen zonder enige hulp en steun van derden, daarom wil ik mijn oprechte dank aanbieden aan alle mensen die betrokken waren bij de ondersteuning van dit eindrapport. Eerst en vooral wil ik Howest en Integreat bedanken, omdat ze mij de kans gaven deze opdracht in optimale omstandigheden uit te werken. Ik bedank mijn stagebegeleider Sophie Vanwijnsberghe voor haar onmisbare bijdrage, voor al haar ideeën en de eerlijke feedback. Tevens bedank ik mijn colleaga s Wim Cordier, Johannes Dursin, Stefaan Missiaen, Bart Bultinck, Benny Declerq en Karolien Sabbe voor de ondersteuning en aanmoediging. Tot slot bedank ik mijn vrienden en familie voor alle steun.

5 Verklarende woordenlijst API Back end Dienstverplaatsing Fietsverplaatsing Front end GKG ID Intercampus verplaatsing JSON MVVM Een application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm van bibliotheken). Datgene wat onzichtbaar is voor de gebruiker van een programma: uitlezen van nieuwsberichten uit een database, registeren van een nieuwe gebruiker, uploaden van bestanden, berekeningen, etc. Verplaatsing met de auto van een locatie naar de locatie waar de job uitgeoefend wordt. Verplaatsing met de fiets van de woonplaats van de weknemer naar de locatie waar de job uitgeoefend wordt. Datgene wat zichtbaar is voor de bezoeker van een programma: de afbeeldingen, het webdesign, de lettertypen, etc. Campus Graaf Karel De Goedelaan van de Hogeschool West-Vlaanderen. Unieke identiteit. Verplaatsing met de fiets van de ene campus naar een andere campus. Afkorting voor JavaScript Object Notation. Deelverzameling van de programmeertaal JavaScript die gebruikt wordt voor het uitwisselen van datastructuren, vooral in web applicaties voor het asynchroon gegevens ophalen van webservers. Een ontwerp patroon in programmeertalen. MVVM staat voor model-view-viewmodel. Dit patroon laat ons toe om op een gestructureerde manier applicaties te bouwen. Het is tevens het meest gebruikte patroon in de XAML wereld. Models in een MVVM applicatie zijn de voorstellingen van de data. View in een MVVM applicatie is het visuele van de applicatie.

6 ViewModel is verantwoordelijk voor het uitvoeren van acties uit de view, de view voorzien van data uit het model en het tonen van de juiste View. Platform Portable Class Library ProCure SLA Storagefile Web Service Wireframe XAML XML Een basis waarop software ontwikkeld wordt. Een project dat helpt om snel en gemakkelijk cross-platform apps en bibliotheken te bouwen voor Microsoft-platforms. Applicatie voor aankoopbeheer. Afkorting voor Service Level Agreement. Overeenkomst tussen aanbieder en afnemer. Een plaats waar gegevens kunnen opgeslagen worden. Een web service kan omschreven worden als een interface van een applicatiecomponent, die toegankelijk is via standaard web protocollen, en waarbij meestal wordt gecommuniceerd via XML zonder menselijke tussenkomst. Blauwdruk van de applicatie. Schets van de lay-out van de applicatie. Afkorting voor Extensible Application Markup Language. Het is een declaratieve taal van Microsoft gebaseerd op XML. De taal wordt gebruikt om gestructureerde waarden en objecten te initialiseren. Afkorting voor Extensible Markup Language. Het is een standaard syntax van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst.

7 1 INHOUDSOPGAVE 2 Stagebedrijf Identificatiegegevens stagebedrijf Voorstelling Stage opdracht Eerste analyse lay-out Wireframes Login Overzicht Dienstverplaatsing eigen wagen Fietsvergoeding Terugvordering kosten Technische handleiding Algemeen Backend Frontend Login Keuzescherm Dienstverplaatsing eigen wagen Nieuwe bestemming Woon-werkverkeer fietsvergoeding Standaard fietsvergoeding Route Interne campus Terugvordering eigen kosten Gebruikershandleiding Login Keuzescherm Dienstverplaatsing eigen wagen Overzicht Overzicht item Nieuw Fietsvergoeding Overzicht Nieuw

8 6.5 Terugvordering eigen kosten Overzicht Nieuw Afmelden Besluit Bronvermelding

9 Lijst van figuren Figuur 1 Integreat... 5 Figuur 2 Aankoopflow... 7 Figuur 3 Wireframe tablet login... 9 Figuur 4 Wireframe keuzescherm Figuur 5 Wireframe tablet overzicht dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 6 Wireframe tablet nieuwe aanvraag dienstverplaatsing eigen wagen(1/2) Figuur 7 Wireframe tablet nieuwe aanvraag dienstverplaatsing eigen wagen (2/2) Figuur 8 Wireframe tablet nieuwe standaard bestemming dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 9 Wireframe tablet nieuwe geavanceerde bestemming dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 10 Wireframe tablet nieuwe aanvraag fietsvergoeding Figuur 11 Wireframe tablet nieuwe route fietsvergoeding Figuur 12 Wireframe tablet nieuwe interne campus fietsvergoeding Figuur 13 Wireframe tablet nieuwe aanvraag terugvordering eigen kosten Figuur 14 Login pagina Figuur 15 Keuze pagina Figuur 16 Tile dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 17 Overzicht pagina dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 18 Detail pagina dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 19 Nieuw tile dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 20 Nieuwe aanvraag algemene gegevens dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 21 Nieuwe ingevulde aanvraag algemene gegevens dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 22 Nieuwe aanvraag bestemming toevoegen dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 23 Campussen dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 24 Andere locatie dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 25 Geavanceerde bestemming dienstverplaatsing eigen wagen Figuur 26 Tile fietsvergoeding Figuur 27 Overzicht pagina fietsvergoeding Figuur 28 Detail pagina fietsvergoeding Figuur 29 Nieuw tile fietsvergoeding Figuur 30 Nieuwe aanvraag algemene gegevens fietsvergoeding Figuur 31 Standaard fietsvergoeding Figuur 32 fietsvergoeding pdf download Figuur 33 Fietsvergoeding pdf Figuur 34 Nieuwe aanvraag geavanceerde fietsvergoeding Figuur 35 Opslaan routes Figuur 36 Tile terugvordering eigen kosten Figuur 37 Overzicht pagina terugvordering eigen kosten Figuur 38 Detail pagina terugvordering eigen kosten Figuur 39 Nieuw tile terugvordering eigen kosten Figuur 40 Nieuwe aanvraag terugvordering eigen kosten Figuur 41 Details login gebruiker

10 Inleiding Deze handleiding is niet enkel bestemd voor technici die verder ontwikkelen voor de ProCure app, maar ook voor de eindgebruikers van de app. Dit werkstuk is voornamelijk een handleiding voor ProCure, een aankoopbeheersysteem. Daarbij wordt stap voor stap beschreven hoe ProCure efficiënt gebruikt kan worden door de eindgebruikers. Bovendien wordt ProCure technisch beknopt toegelicht. In hoofdstuk 1 wordt het stagebedrijf voorgesteld. Bovendien worden de identificatie gegevens van Integreat toegelicht. Hoofdstuk 2 bespreek de stageopdracht. In hoofdstuk 3 worden de wireframes van de eerste versie overlopen. In hoofdstuk 4 worden de technische basisconcepten van ProCure uitgewerkt. Dit licht een aantal onderdelen toe die een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van de ProCure app. In hoofdstuk 5 wordt stap voor stap overlopen hoe de applicatie gebruikt moet worden door de eindgebruikers 4

11 2 STAGEBEDRIJF 2.1 IDENTIFICATIEGEGEVENS STAGEBEDRIJF InteGreat NV. Potegemstraat 17 bus 5 B-8790 Waregem M: info[at]integreat.be Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) BE RPR Kortrijk ING VOORSTELLING Figuur 1 Integreat Integreat begeleidt organisaties in het implementeren en onderhouden van IT projecten op niveau van serverinfrastructuur, communicatiesoftware en integratie met telefonie. De stage opdracht omtrent de applicatie sluit aan bij het onderdeel communicatiesoftware. Integreat heeft veel ervaring met aankoopsoftware voor hogescholen en overheidsinstellingen. Ze zijn vooruitstrevend, naast de software voor aankoop wordt er ook gewerkt aan een software voor de verkoopzijde. 5

12 3 STAGE OPDRACHT Procure is een softwarepakket dat aankopen beheert startend van de aanvraag tot de uiteindelijke betaling van de factuur. Het softwareprogramma Procure heeft een beperkt aantal gebruikers binnen de organisatie, maar Procure.Web, het webformulier om een bestelaanvraag te plaatsen, is toegankelijk voor alle werknemers van Howest. Op vandaag wordt de eerste versie van Procure.Web nog steeds gebruikt door een 500-tal Howest-medewerkers. 6

13 Hieronder is de aankoopflow van Howest waarneembaar. Er zijn vier diverse flows. Bij het tweede voorbeeld zal een werknemer van Howest een fietsvergoeding, onkostennota, ingeven. Indien dit gecontroleerd en goedgekeurd is door het ankerpunt, zal de boekhouder er een factuur van maken. Als het bedrag meer dan 8500 euro bedraagt zal de financiële directeur dit eerst moeten goedkeuren voor de boekhouder er een factuur van mag maken. Figuur 2 Aankoopflow 7

14 De gebruiksvriendelijkheid van de eerste versie van ProCure is ondermaats, daarom kwam er een nieuwe versie namelijk ProCure.Web. Deze versie moet eenvoudig en snel te gebruiken zijn vanaf elke locatie. Vandaar de vraag van veel eindgebruikers om ProCure.Web mobiel te maken (Android, IOS of Windows). De app procure.web, het webformulier om een bestelaanvraag te plaatsen is tot op de dag van vandaag alleen toegankelijk op het web. Het gebruik van smartphones en tablets hebben een stijging tegenover voorgaande jaren. De eindgebruikers nemen sneller de tablet of de smartphone om iets op te zoeken of iets in te geven. Van daar is het essentieel om ook een smartphone en tablet versie aan te bieden van Procure.Web. Zo kan de gebruiker tijdens een pauze snel even zijn vergoedingen ingeven en moet de pc daarvoor niet opgestart worden. De opdracht bestaat er in om verder te bouwen op de bestaande module van ProCure.Web. Dit is een webbased module gekoppeld aan het aankoopbeheer. In dit aankoopbeheer kan een gebruiker diverse vergoedingen aanvragen. De verschillende aanvragen voor de mobile applicatie zijn: Dienstverplaatsing eigen wagen Woon-Werkverkeer fietsvergoeding Terugvordering eigen kosten Dit in tegenstelling tot de ProCure.Web based applicatie: Dienstverplaatsing eigen wagen Woon-werkverkeer fietsvergoeding Woon-werkverkeer openbaar vervoer Terugvordering eigen kosten Gastspreker Andere aankopen Nu geven de howest-medewerkers hun fietsvergoeding in via de webbrowser. Indien dit goedgekeurd wordt door een leiding gevende kan er overgegaan worden tot uitbetaling van deze vergoeding. 8

15 4 EERSTE ANALYSE LAY-OUT 4.1 WIREFRAMES De volgende schetsen zijn het resultaat van de eerste analyse van ProCure. Na het bestuderen van de bestaande ProCure.Web mocht er een eerste schets voorgelegd worden. Dit werd dan later goed gekeurd door de leiding gevende. Ook werden later aanpassingen uitgevoerd die waargenomen kunnen worden in de handleidingen Login Wanneer de applicatie opgestart is, wordt er genavigeerd naar het login scherm. Figuur 3 Wireframe tablet login 9

16 Als het inloggen foutloos verloopt zal de applicatie navigeren naar het keuzescherm met drie verschillende onderdelen, namelijk: Dienstverplaatsing eigen wagen, Fietsvergoeding en Terugvordering eigen kosten. Figuur 4 Wireframe keuzescherm 10

17 4.1.2 Overzicht Wanneer de tile Dienstverplaatsing eigen wagen, Fietsvergoeding of Terugvordering eigen kosten aangeklikt wordt, wordt er een overzicht weer gegeven van dat type aanvraag. Daar kan er nagegaan worden of de aanvraag al dan niet verwerkt is. Hieronder kan de tile Dienstverplaatsing eigen wagen waargenomen worden. De tiles Fietsvergoeding en Terugvordering eigen kosten zijn gelijkaardig aan de onderstaande tile. Figuur 5 Wireframe tablet overzicht dienstverplaatsing eigen wagen 11

18 4.1.3 Dienstverplaatsing eigen wagen Wanneer op de tile Dienstverplaatsing eigen wagen geklikt wordt, dan zal de app een overzicht tonen van de Dienstverplaatsing eigen wagen. Links naast het overzicht staan er drie knoppen. Wanneer er op de eerste knop geklikt wordt, navigeert de app naar een scherm om een nieuwe aanvraag Dienstverplaatsing eigen wagen toe te voegen. Die hieronder waargenomen kan worden. Figuur 6 Wireframe tablet nieuwe aanvraag dienstverplaatsing eigen wagen(1/2) 12

19 Wanneer men op de knop Bestemming toevoegen klikt, wordt er genavigeerd naar het onderstaande scherm. Figuur 7 Wireframe tablet nieuwe aanvraag dienstverplaatsing eigen wagen (2/2) Wanneer er vervolgens op Nieuw geklikt wordt onder bestemming, kan er een nieuwe bestemming toegevoegd worden. Hier kan gekozen worden tussen een standaard of een geavanceerde aanvraag. Figuur 8 Wireframe tablet nieuwe standaard bestemming dienstverplaatsing eigen wagen 13

20 Figuur 9 Wireframe tablet nieuwe geavanceerde bestemming dienstverplaatsing eigen wagen Wanneer er geklikt wordt op de tweede knop, navigeert de app naar het overzicht van de aanvragen Dienstverplaatsing eigen wagen. Tot slot kan er terug genavigeerd worden naar het keuzescherm door te klikken op de derde knop. 14

21 4.1.4 Fietsvergoeding Wanneer er op de tile Fietsvergoeding geklikt wordt, zal er automatisch genavigeerd worden naar de overzicht pagina van Fietsvergoeding. Ook hier zijn er drie knoppen zoals bij Dienstverplaatsing eigen wagen met bijna dezelfde functie. Wanneer er geklikt wordt op de eerste knop Nieuw, zal er een mogelijkheid zijn om een nieuwe aanvraag Fietsvergoeding toe te voegen. Figuur 10 Wireframe tablet nieuwe aanvraag fietsvergoeding 15

22 Hier kan er gekozen worden tussen een standaard, geavanceerde route of geavanceerde interne campus fietsvergoeding. Figuur 11 Wireframe tablet nieuwe route fietsvergoeding Figuur 12 Wireframe tablet nieuwe interne campus fietsvergoeding 16

23 4.1.5 Terugvordering kosten Wanneer er op de tile Terugvordering kosten geklikt wordt, zal de app automatisch navigeren naar de overzicht pagina van Terugvordering kosten. Dit scherm heeft ook drie knoppen die dezelfde functie uitoefenen als bij de voorgaande tiles. Bij de nieuwe aanvraag is er maar één keuze. Figuur 13 Wireframe tablet nieuwe aanvraag terugvordering eigen kosten 17

24 5 TECHNISCHE HANDLEIDING 5.1 ALGEMEEN Backend Models Er wordt gebruik gemaakt van een Portable Class Library, dit kan hergebruikt worden in verschillende soorten projecten. Bij het aanmaken kan er gekozen worden op welke platformen de library zal gebruikt worden. Dit kan later gewijzigd worden in de properties van het project. Vervolgens worden de classes toegevoegd. Omdat de database reeds bestaat is het belangrijk om rekening te houden met de namen van de classes. Wanneer er gegevens van de tabel ProCure_User nodig zijn, moet er in het project een classe aangemaakt worden met de naam ProCure_User. Daarnaast moet er ook aangegeven worden welke property de id is Web API Er wordt gebruik gemaakt van een web service, ASP.NET MVC 4 Web Application. Dit laat toe eenvoudig een JSON web service te gaan opzetten. In de file web.config wordt de connectie met de database gemaakt. De connectie met de database zal gebeuren via DbContext. Voor elke database wordt er een web API gemaakt met een bijhorende context. Deze context erft over van DbContext. Deze classe zorgt voor de verbinding met de database. Om de juiste database te gebruiken moet er nog een connectiestring toegevoegd worden aan de web.config file. Hierbij is de naam van da connectionstring essentieel. Deze moet dezelfde naam hebben als de context classe (bv. MainContext). In de Context classes wordt er aangeven welke tabellen er aangemaakt worden. Vervolgens moet de database access laag geschreven worden. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende ontwerp patronen: Repository Pattern Unit Of Work Pattern Het repository patroon is een patroon waar er voor ieder model een eigen klasse aangemaakt wordt. Die klasse wordt gebruikt om de data te wijzigen, toe te voegen of verwijderen. 18

25 Het unit of work patroon is een patroon waar een aantal gegroepeerde operaties uitgevoerd worden op de database. De laatste stap aan de server kant is het opzetten van de web service. Er kan op een eenvoudige manier methodes aangemaakt worden die aanspreekbaar zijn via het web. De data zal via het JSON formaat verzonden worden. 19

26 5.1.2 Frontend Er wordt gebruik gemaakt van het MVVM (model-view-viewmodel) patroon, dit laat de gebruiker toe om een gestructureerde applicatie te bouwen dat ook zeer eenvoudig onderhoudsvriendelijk is Model Dit zijn de Classes View De XAML code is de store app of phone app is de view Viewmodel Een viewmodel is een classe die erft van ViewModelBase. Dit wordt gekoppeld aan een view met behulp van XAML databinding. Vanuit ViewModel worden verschillende services aangeroepen die data ophalen of wegschrijven. In de service zijn er functies die HttpRequests uitvoeren naar de JSON service Windows store applicatie In de App.xaml file is er een instantie gemaakt van de ViewModelLocator. Zo kan er een view gekoppeld worden aan een viewmodel. De layout wordt helemaal in XAML uitgewerkt. De tiles zullen zich altijd in het midden van de view bevinden. 5.2 LOGIN Wanneer er een gebruikersnaam ingegeven wordt, zullen de databases opgehaald worden die voor die gebruiker beschikbaar zijn. De app is gekoppeld aan een webservice die gebruik maakt van Active Directory. Als de database geselecteerd is, het wachtwoord en de gebruikersnaam ingevuld zijn, wordt het wachtwoord en gebruikersnaam gecontroleerd. Als dit correct is, wordt gecontroleerd of de database bestaat. Als dit bestaat zal men controleren of de gebruiker toegang heeft tot de database. Indien al deze controles positief zijn, wordt de gebruiker opgeslagen in de filestorage. Verder wordt gecontroleerd of de gebruiker actief is en of het een administrator is. 5.3 KEUZESCHERM Als er genavigeerd wordt naar het keuzescherm, zullen de velden die betrekking hebben tot de aanvragen in de filestorage leeggemaakt worden. Dit voorkomt het vollopen van de filestorage. 20

27 De knop afmelden die op elke pagina kan teruggevonden worden, navigeert naar de loginpagina. Deze knop verwijdert ook alles in de storagefile. 21

28 5.4 DIENSTVERPLAATSING EIGEN WAGEN Bij een nieuwe aanvraag worden er nieuwe objecten aangemaakt, namelijk: ProCure_DocumentHeader, ProCure_DocumentDetail, ProCure_Invoice en één of meerdere objecten van ProCure_DocumentDetail_Expense. Bij een nieuwe aanvraag zijn er twee views: Algemene view Bestemming toevoegen Nieuwe bestemming Standaard verplaatsing Eerst worden de ingegeven adresgegevens gecontroleerd. Als alles foutloos is ingevuld, wordt voor elke datum die geselecteerd is een object ProCure_DocumentDetail_Expense aangemaakt. Hier worden de dag, adresgegevens en afstand van de verplaatsing in bewaard. Het annuleren brengt de gebruiker naar de vorige pagina. Dit gebeurt ook bij het verzenden. In dit overzicht is ook de toegevoegde ProCure_DocumentDetail te zien Geavanceerde verplaatsing Na klikken op de knop toevoegen zal eerst gecontroleerd worden of het ingegeven adres volledig is en of het adres geldig is. Daarna zal er bij een geldig adres een of meerdere nieuwe objecten ProCure_DocumentDetail_Expense aangemaakt worden met de ingevulde gegevens. Als de checkbox Heen en terug is aangevinkt zullen er extra objecten ProCure_DocumentDetail_Expense aangemaakt worden. Hier worden de start bestemming van het vorige ProCure_DocumentDetail_Expense object, de eindbestemming van het huidige ProCure_DocumentDetail_Expense object. Als alles correct is, zullen de aangemaakte gegevens worden weggeschreven naar de database. 22

29 5.5 WOON-WERKVERKEER FIETSVERGOEDING Bij een nieuwe aanvraag worden er nieuwe objecten aangemaakt, namelijk: ProCure_DocumentHeader, ProCure_DocumentDetail, ProCure_DocumentDetail_Expense en ProCure_Invoice. Bij een nieuwe aanvraag voor woon-werkverkeer zijn er drie opties: Standaardfietsvergoeding Geavanceerde fietsvergoeding route Geavanceerde fietsvergoeding interne campus Standaard fietsvergoeding Bij een standaardfietsvergoeding zal er een object ProCure_DocumentDetail_Expense aangemaakt worden. Hier worden de start en eindbestemming in opgeslagen met de afstand. De afstand wordt automatisch berekend met behulp van bing maps API. De startbestemming is altijd het thuisadres en de eindbestemming is de geselecteerde campus. Wanneer de checkbox Geavanceerde fietsvergoeding aangeduid is, zijn er twee opties: route of interne campus Route Voor deze optie wordt voor elke tussenstop een nieuw object ProCure_DocumentDetail_Expense aangemaakt Interne campus Voor deze optie wordt net als bovenstaande optie een nieuw object ProCure_DocumentDetail_Expense aangemaakt. Met als begin locatie het adres van de eerste geselecteerde campus en als eind locatie het adres van de tweede geselecteerde campus. Verder moet er nog een datum geselecteerd zijn. Als dit voor één datum is zal de app niets extra moeten aanmaken. Als dit voor bijvoorbeeld twee datums zijn, zal het twee DocumentDetail_ExpenseDetail moeten aanmaken. Het eerste DocumentDetail_ExpenseDetail object en het tweede DocumentDetail_ExpenseDetail object zullen bijna het zelfde zijn, behalve dat ze verschillen van datum. 5.6 TERUGVORDERING EIGEN KOSTEN Bij een nieuwe aanvraag worden er nieuwe objecten aangemaakt, namelijk: ProCure_DocumentHeader, ProCure_DocumentDetail en ProCure_Invoice. 23

30 Wanneer er op Annuleren gedrukt wordt zal de app terug navigeren naar de overzicht pagina. Bij het verzenden worden de bovenstaande objecten verzonden naar de database. En krijgt de gebruiker de nodige feedback. 24

31 6 GEBRUIKERSHANDLEIDING 6.1 LOGIN Voordat er ingelogd wordt, is het belangerijk te weten dat er alleen ingelogd kan worden wanneer de persoon in kwestie: als personeelslid bij een organisatie geregistreerd staat toegang heeft tot een bepaalde database Inloggen kan in drie stappen: Voer de gebruikersnaam in (vervolgens verschijnen de databases waar de persoon in kwestie toegang tot heeft) Voer het wachtwoord in Selecteer een databank en klik op Aanmelden Figuur 14 Login pagina 25

32 6.2 KEUZESCHERM Nadat er ingelogd is op ProCure app verschijnt het startscherm. Hier kan de aanvraag gekozen worden. De keuze is beperkt tot Terugvorderingen. Dit in tegenstelling tot de web applicatie, daar zijn er twee categorieën: Aanvragen en Terugvorderingen. Figuur 15 Keuze pagina Bij de categorie Terugvorderingen zijn er de volgende opties: Dienstverplaatsing eigen wagen Woon-werkverkeer fietsvergoeding Terugvorderingen eigen kosten Daarnaast is er ook een tile met de instellingen van de gebruiker. 6.3 DIENSTVERPLAATSING EIGEN WAGEN Wanneer er geklikt wordt op de knop Dienstverplaatsing eigen wagen zal er genavigeerd worden naar overzicht scherm Dienstverplaatsing eigen wagen. 26

33 Figuur 16 Tile dienstverplaatsing eigen wagen Overzicht Bij het klikken op Dienstverplaatsing eigen wagen gaat de app verder naar dat specifiek onderdeel. Figuur 17 Overzicht pagina dienstverplaatsing eigen wagen Standaard wordt er een overzicht weergegeven van de laatste 10 aanvragen. Hier kunnen alle aanvragen waargenomen worden van de gekozen categorie (hier dienstverplaatsing van eigen wagen) met hun huidige status. Als er geklikt wordt op rechts naast het document nummer, zal de aanvraag openen Overzicht item Bij het openklikken van een aanvraag, wordt er een overzicht van de dataillijnen weergegeven. Bij dit type zijn dit de dienstverplaatsing en de parkeerkosten. 27

34 Figuur 18 Detail pagina dienstverplaatsing eigen wagen Wanneer er bijvoorbeeld op de dienstverplaatsing geklikt wordt, wordt er rechts een overzicht van alle aanvragen voor de dienstverplaatsing weergegeven. Er kan gebruik gemaakt worden van een knop op het toestel of rechts onder op de Annuleer knop om te navigeren naar de vorige view. 28

35 6.3.3 Nieuw Figuur 19 Nieuw tile dienstverplaatsing eigen wagen Wanneer er geklikt wordt op de knop Nieuw onder de tile Dienstverplaatsing eigen wagen, zal er een nieuwe aanvraag kunnen aangemaakt worden voor Dienstverplaatsing eigen wagen Algemene gegevens Hieronder kan er een nieuwe aanvraag aangevraagd worden voor Dienstverplaatsing eigen wagen. 29

36 Figuur 20 Nieuwe aanvraag algemene gegevens dienstverplaatsing eigen wagen Eerst zal er een scherm met algemene informatie kunnen ingevuld worden. De algemene gegevens omvatten: Gegevens van de aanvrager De organisatie eenheid waar de aanvraag naar verzonden wordt Het ankerpunt (leidinggevende) dat de aanvraag zal behandelen Een foto, indien er parkeerkosten toegevoegd worden Hieronder kan er een scherm waargenomen worden van een ingevulde aanvraag. 30

37 Figuur 21 Nieuwe ingevulde aanvraag algemene gegevens dienstverplaatsing eigen wagen Wanneer de Details aanvrager aangevinkt wordt, zal er extra informatie van de gebruiker die ingelogd is verschijnen. Vervolgens kan de aanvraag enerzijds geannuleerd worden door op de knop Annuleren te drukken. Anderzijds kan worden verder gegaan door op de knop Bestemming toevoegen te klikken Nieuwe bestemmingen Gewone bestemming Het scherm dat hieronder waargenomen kan worden is van toepassing op een gewone verplaatsing. Dit betekent concreet van adres A naar adres B en terug, als de optie Heen en Terug aangevinkt is. 31

38 Figuur 22 Nieuwe aanvraag bestemming toevoegen dienstverplaatsing eigen wagen Zowel de start als eindbestemming hebben drie mogelijkheden: Thuisadres Campus Andere locatie Thuisadres Wanneer het thuisadres aangevinkt wordt, zullen de adresgegevens van de ingelogde persoon in de database automatisch opgevraagd worden. Als de optie Toon thuisadres aangevinkt wordt, kan nagekeken worden of de gegevens al dan niet correct zijn. Campus Hier zullen de campussen of verschillende afdelingen opgehaald worden. 32

39 Figuur 23 Campussen dienstverplaatsing eigen wagen Andere locatie Deze optie biedt de gebruiker een mogelijkheid om een willekeurige plaats van vertrek of aankomst in te geven. Figuur 24 Andere locatie dienstverplaatsing eigen wagen Vervolgens moeten de dagen geselecteerd worden voor de verplaatsing. Dit is beperkt tot de huidige dag. Tot slot kunnen de parkeerkosten toegevoegd worden, door de optie Parkeerkosten aan te vinken. Dan zal de gebruiker de mogelijkheid krijgen om het bedrag en de valuta in te geven. Als alles foutloos is ingevuld kan dit bevestigd worden door op de knop Opslaan te drukken. Wanneer de optie Geavanceerde dienstverplaatsing aangevinkt wordt, zal er een andere view waarneembaar zijn. Dit wordt in het volgende puntje Geavanceerde bestemming verder besproken. 33

40 Geavanceerde bestemming Figuur 25 Geavanceerde bestemming dienstverplaatsing eigen wagen Om een nieuwe tussenstop toe te voegen, klikt de gebruiker op de optie Toevoegen. Vervolgens zal de gebruiker de start en eindbestemming moeten invullen. Hieronder valt: Adres Gemeente Land Als de gebruiker op Opslaan wordt dit toegevoegd aan een lijst en kunnen er eventueel nog meerdere locaties toegevoegd worden. Wanneer de gebruiker een tweede locatie toevoegt zal het vertrekpunt automatisch de eindbestemming zijn van de vorige locatie. Gegevens kunnen ook verwijderd worden. Vervolgens moet er nog een Reden voor de verplaatsing ingegeven worden en dagen geselecteerd worden. Tot slot kunnen hier ook parkeerkosten ingegeven worden. 6.4 FIETSVERGOEDING Wanneer er geklikt wordt op de knop Woon-werkverkeer fietsvergoeding, navigeert de app naar het overzicht scherm Woon-werkverkeer fietsvergoeding. 34

41 Figuur 26 Tile fietsvergoeding Overzicht Figuur 27 Overzicht pagina fietsvergoeding Standaard wordt er een overzicht weergegeven van de laatste 10 aanvragen. Hier kunnen alle aanvragen waargenomen worden van de gekozen categorie (hier Woon-werkverkeer fietsvergoeding van eigen wagen) met hun huidige status. Als er geklikt wordt op rechts naast het document nummer, zal de aanvraag openen. 35

42 Figuur 28 Detail pagina fietsvergoeding Nieuw Figuur 29 Nieuw tile fietsvergoeding De bovenstaande knop start een nieuwe aanvraag Fietsvergoeding. 36

43 Algemene gegevens Figuur 30 Nieuwe aanvraag algemene gegevens fietsvergoeding Deze wizard bestaat uit 1 scherm waar de gebruiker meerdere soorten fietsvergoedingen op kan aanvragen. Deze soorten zijn: Standaard fietsvergoeding (bv. van het thuisadres naar campus RDR) Fietsvergoeding geavanceerde route (bv: van adres a naar adres b en terug) Interne campus verplaatsing (bv van campus RDR naar campus GKG) Ook hier kunnen de gegevens nagegaan worden van de ingelogde persoon, door de optie Detail aanvrager aan te vinken. Vervolgens moeten de volgende onderdelen geselecteerd worden: Organisatie eenheid Ankerpunt Maand Dagen selecteren Verder is er ook een bijlagen overzicht. Hier kan er geen bijlage toegevoegd worden, maar bij het verzenden van de aanvraag wordt een bijlage aangemaakt die achteraf bekeken kan worden. Standaard fietsvergoeding 37

44 Wanneer de gebruiker de standaardfietsvergoeding doorloopt zal er een bestemming (campus) geselecteerd moeten worden. Figuur 31 Standaard fietsvergoeding Na dit weg geschreven is naar de database zal de applicatie een pdf downloaden. Figuur 32 fietsvergoeding pdf download In de onderstaande afbeelding kan de gedownloade pdf waargenomen worden. 38

45 Figuur 33 Fietsvergoeding pdf Wanneer de gebruiker Geavanceerde fietsvergoeding aanduidt, zijn er twee opties Route of Interne campus verplaatsing. Fietsvergoeding geavanceerde route Hier krijgt de gebruiker de mogelijkheid om routes toe te voegen. Figuur 34 Nieuwe aanvraag geavanceerde fietsvergoeding 39

46 Wanneer er op Opslaan gedrukt wordt, worden de gegevens opgeslagen en het venster gesloten. Figuur 35 Opslaan routes Als er geklikt wordt op het vuilbakje rechts naast een tussenstop, kan de tussenstop verwijderd worden. Interne campus verplaatsing Bij de ingaven van een interne campus verplaatsing moet de gebruiker de campus van vertrek en de campus van aankomst selecteren. 6.5 TERUGVORDERING EIGEN KOSTEN Wanneer de gebruiker klikt op de knop Terugvordering eigen kosten komt de gebruiker op het overzicht scherm Terugvordering eigen kosten. Figuur 36 Tile terugvordering eigen kosten 40

47 6.5.1 Overzicht Hier kan de gebruiker het overzicht scherm Terugvordering eigen kosten bekijken. Figuur 37 Overzicht pagina terugvordering eigen kosten Bij elke aanvraag kan er een overzicht van de kosten waargenomen worden. Als er geklikt wordt op rechts naast het document nummer, zal de aanvraag openen. Figuur 38 Detail pagina terugvordering eigen kosten 41

48 6.5.2 Nieuw Wanneer er op de knop Nieuw geklikt wordt. Zal de gebruiker navigeren naar de view voor een nieuwe aanvraag Terugvordering eigen kosten. Figuur 39 Nieuw tile terugvordering eigen kosten Algemene gegevens Hieronder kan de gebruiker waarnemen welke gegevens er nodig zijn om een nieuwe aanvraag in te dienen voor Terugvordering eigen kosten. Figuur 40 Nieuwe aanvraag terugvordering eigen kosten Ook hier worden de gegevens van de ingelogde persoon automatisch opgehaald uit de databank. Dit kan nagekeken worden door de optie Detail aanvrager aan te vinken. 42

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Android Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Opslag Online downloaden via QR-code 4 2.2 Opslag Online downloaden via

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Handleiding HBO GO V.2

Handleiding HBO GO V.2 Handleiding HBO GO V.2 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 2 Ophalen HBO GO Ipad applicatie in de App Store. 3 Ophalen HBO GO Android Tablet applicatie in de Google Play Store.. 4 HBO GO Registreren en Inloggen..

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Je kunt nu inloggen in je eigen medewerker gegevens in Talent & Salaris (web), verder te noemen TSS.

Je kunt nu inloggen in je eigen medewerker gegevens in Talent & Salaris (web), verder te noemen TSS. Handleiding inloggen Talent en Salaris (web) Je kunt nu inloggen in je eigen medewerker gegevens in Talent & Salaris (web), verder te noemen TSS. Hiervoor typ je in het webadres van je browser het volgende

Nadere informatie

Handleiding Licentieserver voor beheerders

Handleiding Licentieserver voor beheerders Handleiding Licentieserver voor beheerders 1. Beheerder aanmaken via Site- of PackID Je krijgt van Sensotec of van je dealer een e-mail met de bevestiging dat er een abonnement werd aangemaakt. In die

Nadere informatie

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Versie 21 april 2017 Er zijn tegenwoordig steeds meer mogelijkheden als het gaat om het delen van bestanden en foto s met anderen, waarbij

Nadere informatie

Handleiding Joomla! 1.5

Handleiding Joomla! 1.5 Handleiding Joomla! 1.5 Versie :0.1 2/20 Inhoud 2. Aanmelden... 4 3. Artikelbeheer... 5 3.1 Nieuw artikel toevoegen... 5 3.2 Bestaand artikel wijzigen/verwijderen... 6 3.2.1 Front end editing... 7 4. Sectie

Nadere informatie

HANDLEIDING APP BURGERSCHOUW Versie juni 2015

HANDLEIDING APP BURGERSCHOUW Versie juni 2015 HANDLEIDING APP BURGERSCHOUW Versie juni 2015 Inhoud 1 Waarom schouwen? 2 De App downloaden 3 Inloggen en opstarten 4 De schouwroutes 5 Een locatie beoordelen 6 Resultaten bekijken Extra informatie Ter

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

SEOSHOP KLANTENSCORES.NL APP

SEOSHOP KLANTENSCORES.NL APP SEOSHOP KLANTENSCORES.NL APP INSTALLATIE HANDLEIDING V1.1 29-10-2013 info@klantenscores.nl www.klantenscores.nl Inhoud Gebruikers vereisten... 3 APP installatie in SEOSHOP... 3 inloggen SEOshop back office

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio OUDER

HANDLEIDING scoolfolio OUDER HANDLEIDING Inleiding Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 5 Mappen aanmaken pagina 6 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 7 Een foto bestand bekijken pagina 9 Een niet-foto bestand bekijken

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

Handleiding E-Bike Connect VIP Premium.

Handleiding E-Bike Connect VIP Premium. Handleiding E-Bike Connect VIP Premium. Inhoud Handleiding E-Bike Connect VIP Premium.... 1 Inleiding.... 2 Verbindingsscherm.... 3 Inloggen.... 3 Ik heb nog geen account.... 3 Wachtwoord vergeten....

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...4 1.1 Ingelogd blijven...5 1.2 Wachtwoord vergeten...6 2 Applicatie keuzescherm...7 2.1 De beheeromgeving openen...8 3

Nadere informatie

5.3 Categorieën Beoordelen per onderdeel. 1. Over LEVIY. 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities.

5.3 Categorieën Beoordelen per onderdeel. 1. Over LEVIY. 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. Versie 1.0 19.02.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5.3 Categorieën Beoordelen per onderdeel. 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.4 Items beoordelen Hoe gaat u te

Nadere informatie

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe?

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe? Versie 1 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 06 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 07 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding

Nadere informatie

Unit-ICT Docs Handleiding

Unit-ICT Docs Handleiding Unit-ICT Docs Handleiding Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Wat is Unit ICT Docs?... 3 Wat heb ik nodig?... 3 Beginnen met Unit ICT Docs... 4 Mappen maken... 5 Een document Uploaden.... 6 Een Document

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

LegManager Mobile Handleiding

LegManager Mobile Handleiding LegManager Mobile Handleiding Handleiding LegManager Mobile 1 1. Inhoud 1. INHOUD... 2 2. PROGRAMMAVEREISTEN... 3 a. Vragen, opmerkingen en suggesties... 3 b. Welke tablet/ipad of smartphone/iphone kan

Nadere informatie

Handleiding voor Zotero versie 2.0

Handleiding voor Zotero versie 2.0 Handleiding voor Zotero versie 2.0 Michiel Wolda De handleiding voor Zetero is geschreven voor de lezers van het boek Deskresearch: Informatie selecteren, beoordelen en verwerken: tweede editie (Van Veen

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE Handleiding Burgerschouw app 2017

PRODUCTINFORMATIE Handleiding Burgerschouw app 2017 Handleiding Burgerschouw app 2017 1.1 De Burgerschouw App voor de burger. 1.1.1 De app toevoegen aan uw tablet Ga naar uw App Store, Google Play of Windows Phone Store en zoek op Burgerschouw. U ziet het

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business Gebruikershandleiding GLN Database Februari 2011 GS1 The global language of business Inhoud Inleiding...2 1. Hoe gaat u van start?...3 2. Aanmelden...3 3. Hoofdscherm: menu GLN Database...4 4. Mijn GLN...5

Nadere informatie

WERVINGSPAKKET Handleiding voor medewerkers Wervingspakket Lite

WERVINGSPAKKET Handleiding voor medewerkers Wervingspakket Lite WERVINGSPAKKET Handleiding voor medewerkers Wervingspakket Lite Inhoudsopgave Inleiding... 3 De leeswijzer en omschrijving van de algemene elementen... 4 Inloggen in de applicatie... 5 Het inloggen in

Nadere informatie

App Integraal Crisisplan Help

App Integraal Crisisplan Help App Integraal Crisisplan Help Revisiehistorie Versie Datum Auteur Wijzigingen 1.0 01-10-2015 Anno van Dijken (AZN) Eerste versie 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Eerste keer gebruik van de app... 4 3. Incidenten,

Nadere informatie

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Inhoud INLOGGEN EN REGISTREREN... 2 PROFIEL INSTELLINGEN... 2 PAGINA S... 4 AGENDA... 5 BEHEER MENU... 6 AANMAKEN OPENBAAR EVENEMENT...

Nadere informatie

Handleiding Z app. Overzicht

Handleiding Z app. Overzicht Handleiding Z app Overzicht Intro... 2 De Z app installeren... 3 Skype installeren... 5 De Z app... 6 De Z app gebruiken... 7 Hoofdmenu... 8 Beeldbellen... 9 Agenda... 13 Nieuws... 15 Contacten... 16 Berichten...

Nadere informatie

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD 2014 Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD Inhoud Inleiding... 2 Aanmelden bij office 365 via het portaal.... 2 Het portaal en gebruikers:...

Nadere informatie

Installatie Groeps Login app

Installatie Groeps Login app Installatie Groeps Login app Inleiding Deze handleiding bestaat uit twee delen: 1. Voor de systeembeheerder: technische installatie van de Groeps Login app 2. Voor de systeembeheerder of gebruiker: installatie

Nadere informatie

Welkom bij al Printing WebCenter

Welkom bij al Printing WebCenter Welkom bij al Printing WebCenter al Printing WebCenter is een online programma voor het beoordelen van uw proeven op een gebruiksvriendelijke manier. Wij hopen dat deze service van al Printing kan bijdragen

Nadere informatie

portal gebruikershandleiding

portal gebruikershandleiding portal gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Aan de slag Wat is de net10 portal? Aanmelden als net10 partner Inloggen Startpagina Mijn account Mijn account Een krediet account aanvragen Mijn account Gebruikersbeheer

Nadere informatie

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Eigenaar (Gebruiker ) Huis 1 (Object) Huis 2 (Object) Reservering voor n Object, met n gekoppelde Reserveringsoort Reserveringsoort(en) bevat voorwaarden voor de

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

BRICONweb voor de club

BRICONweb voor de club BRICONweb voor de club Starten met BW! 3 Aanmelden! 4 Registreren! 4 Club verantwoordelijke! 5 Bestaande club! 5 Nieuwe club aanmaken! 5 Aanmaken wedstrijd! 6 Betekenis icoontjes! 7 Inkorven! 8 Aantallen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 123OPSLAAN.NL. Gebruikershandleiding. Pagina 1

Gebruikershandleiding 123OPSLAAN.NL. Gebruikershandleiding. Pagina 1 123OPSLAAN.NL Gebruikershandleiding Pagina 1 Inhoudsopgave Welkom bij 123OPSLAAN.NL... 3 Dashboard... 4 Dozen bestellen.... 6 Dozen uploaden.... 6 Dozen laten ophalen.... 8 Dozen terug leveren.... 8 Dozen

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding Planmonitor wonen

Handleiding Planmonitor wonen Handleiding Planmonitor wonen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Systeemeisen 3. Toelichting per onderdeel 3.1 Opstarten en inloggen 3.2 De onderdelen van het venster 3.3 Plannen zoeken 3.3.1 (eenvoudig) zoeken

Nadere informatie

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER HANDLEIDING REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER BRASS BAND HEIST Versie 1.1 27/08/2015 Inhoud Registreren op de website... 3 Inloggen op de website... 5 Nieuw concert toevoegen... 6 Tonen concertkalender...

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. GLN Database Gebruikershandleiding Versie 1 Februari 2011. www.gs1belu.org The global language of business

Belgium & Luxembourg. GLN Database Gebruikershandleiding Versie 1 Februari 2011. www.gs1belu.org The global language of business Belgium & Luxembourg GLN Database Gebruikershandleiding Versie 1 Februari 2011 www.gs1belu.org The global language of business Inhoud Inleiding... 3 1. Hoe gaat u van start?... 4 2. Aanmelden... 4 3. Hoofdscherm:

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen CURSISTEN HANDLEIDING November 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0 GlobeTrace Lite App Dit is een handleiding voor het gebruik van het GlobeTrace Lite CMS. De GlobeTrace Lite App en het achterliggende systeem is volledig gratis te gebruiken. Mocht u vragen hebben over

Nadere informatie

HANDLEIDING. coachtool

HANDLEIDING. coachtool HANDLEIDING coachtool INHOUD Inloggen Nieuwe groep aanmaken Groep aanpassen Groepen bekijken Deelnemer bekijken Acties bekijken en op acties reageren Coach berichten maken en reageren Notities maken en

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Handleiding: Internet Bestel Applicatie Meco Online Shop

Handleiding: Internet Bestel Applicatie Meco Online Shop MEATING YOUR DEMANDS Handleiding: Internet Bestel Applicatie Meco Online Shop Leegaardsdijk 2, 8400 Oostende - Tel: 059 70 91 95 - Fax: 059 70 97 20 - orders@meconv.be Inhoud 1. Website / Inloggen... 3

Nadere informatie

Medewerker handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Medewerker handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Medewerker handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding mijn.siloah.nl

Handleiding mijn.siloah.nl Handleiding mijn.siloah.nl Siloah biedt de mogelijkheid om uw begeleidingsplan en de dagelijkse rapportage, of dit van de cliënt waarvan u vertegenwoordiger bent, in te zien. Voor het inloggen heeft u

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL RDS (Remote Desktop Services) Inloggen Surf naar https://mail.hvzfluvia.be/owa Druk op enter Dit scherm verschijnt: Vul in het vak domein\gebruiker je log-in gegevens in. Dit

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio COACH

HANDLEIDING scoolfolio COACH HANDLEIDING Inhoud Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 4 Mappen aanmaken pagina 5 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 6 Een foto bestand bekijken pagina 8 Een niet-foto bestand bekijken pagina

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Producten toevoegen. Inleiding

Producten toevoegen. Inleiding Producten toevoegen Inleiding...1 Stap 1: Instellingen controleren...2 Stap 2: Menu's aanmaken...3 Stap 3: Producten toevoegen...4 Producten overzicht...5 Product verwijderen...5 Menu/submenu verwijderen...5

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2. HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.1 INHOUD INHOUD... 1 ALGEMEEN Filosofie... 2 INSTALLATIE...

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Online urenregistratie Versie 1.4 Release 26-07-2013 I Inhoudsopgave Deel I voor werknemers 1 Deel II App 7 voor werknemers 1 1 voor werknemers Met Multicraft Online is het mogelijk om 24 uur per dag online

Nadere informatie

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl Basishandleiding Werknemerloket Loket.nl Inhoudsopgave 1 WERKNEMERLOKET... 3 2 TOEGANG TOT WERKNEMERLOKET... 4 3 TOEGANG TOT DE APP WERKNEMERLOKET... 4 4 ESS VIA BANKPORTALEN (FINBOX)... 5 5 DE STARTPAGINA...

Nadere informatie

Samen op zoek naar proeven

Samen op zoek naar proeven Samen op zoek naar proeven De handleiding Jens Vanhouwaert jens@vanhouwaert.be 1 Inhoudsopgave 1 Handleiding... 4 1.1 De website... 4 1.2 Algemene werking... 4 1.3 Download de databank... 4 1.3.1 Internet

Nadere informatie

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers OZO Handleiding 1 Voor gebruikers/deelnemers Inleiding Deze handleiding legt u uit hoe u als gebruiker/deelnemer op overzichtelijke wijze de weg kunt vinden binnen de OZO website. Wilt u uitleg over de

Nadere informatie

HANDLEIDING Groepsbeheerder \\ B2B community builders

HANDLEIDING Groepsbeheerder \\ B2B community builders HANDLEIDING Groepsbeheerder \\ B2B community builders www.chainels.com info@chainels.com Molengraaffsingel 12 2629JD Delft 015-3642667 Het platform Chainels De Chainels App 1. Inloggen 1.1 Waar kan ik

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Inhoud UNIFACT2e... 1 Inleiding... 1 Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (UniFact2)... 1 0.1. Inleiding... 1 0.2. Gebruik

Nadere informatie

Documentatie gereedschapbeheer android applicatie. GB Inspect. Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect - 1

Documentatie gereedschapbeheer android applicatie. GB Inspect. Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect - 1 GB Inspect Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect Datum: 10 september 2014 Behorende bij app versie 1.1.5-1 1. Inleiding De Gereedschapbeheer.nl app is bedoeld voor het inspecteren

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Werken met Google Docs. Joey Lemmens

Werken met Google Docs. Joey Lemmens Werken met Google Docs Joey Lemmens Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1 Aan de slag... 4 1.2 Google Account aanmaken... 4 1.2 Inloggen... 5 2 De basis... 6 2.1 Interface... 6 2.2

Nadere informatie

Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express!

Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express! Welkom, Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express! Onze dienst Cloud24You Express is speciaal ontwikkeld voor klanten die wél kiezen voor een hoge kwaliteit en beschikbaarheid,

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

1. Het Online platform

1. Het Online platform www.festplanner.nl FEST is een route optimalisatie programma. Het helpt bij het weergeven van optimale routes over meerdere adressen en het neemt de planning uit handen. Inhoud 1. het Online platform...

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Handleiding Mijn Websign

Handleiding Mijn Websign Handleiding Mijn Websign Gemnet BV Postbus 19535 2500 CM Den Haag Tel: 070-3436900 www.gemnet.nl info@gemnet.nl Versie 1.1, augustus 2011 Handleiding Mijn WebSign Document nummer 1.1 Augustus 2011 Handleiding

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5 Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave Handleiding Safe Site Certificaten Portal Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 4-1.2 Inloggen... 5 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

Bestek nr. 16EN/2003/8. Het ontwerpen, ontwikkelen en instandhouden van een webstek Schelderadarketen: www.schelderadar.net.

Bestek nr. 16EN/2003/8. Het ontwerpen, ontwikkelen en instandhouden van een webstek Schelderadarketen: www.schelderadar.net. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen afdeling Scheepvaartbegeleiding en Ministerie van Verkeer en Waterstaat afdeling Verkeer

Nadere informatie

Point2Share handleiding eindgebruikers Window 8

Point2Share handleiding eindgebruikers Window 8 Point2Share handleiding eindgebruikers Window 8 Wat is Point2Share? Met Point2Share kunt u eenvoudig vergaderingen bijwonen georganiseerd door uw bedrijf waarbij u gebruik maakt van uw Windows 8 tablet

Nadere informatie

Handleiding. Webtoepassingen. Juli/2014. Vzw Stijn Breugelweg Overpelt

Handleiding. Webtoepassingen. Juli/2014. Vzw Stijn Breugelweg Overpelt Handleiding Webtoepassingen Juli/2014 Vzw Stijn Breugelweg 200 3900 Overpelt Inhoudsopgave 1. AANMELDEN... 1 1.1. Authenticatiekeuze... 1 1.2. Aanmelden met identiteitskaart... 1 1.2.1. Kaartlezer installeren...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Hoe gebruiken? Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 2. NAAR UW KLANTENZONE GAAN... 4 3. CONSULTATIE VAN UW GEGEVENS... 6 3.1. MIJN ALGEMENE

Nadere informatie

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3. 2. Opvragen en afdrukken salarisoutput...

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3. 2. Opvragen en afdrukken salarisoutput... Inhoud 1. Inloggen... 3 1.1. Inloggen via de website... 3 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 2. Opvragen en afdrukken salarisoutput... 5 3. Aangifte loonheffingen controleren en bevestigen...

Nadere informatie

Gebruik Self-service applicatie

Gebruik Self-service applicatie Gebruik Self-service applicatie Algemene informatie Met de applicatie Self-service heeft u de mogelijkheid om zelf diverse beheertaken uit te voeren voor uw relatie. Aan de hand van o.a. de hoeveelheid

Nadere informatie