TouW Informatica Symposium Mobiele technologie 12 november 2011 OU Studiecentrum Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TouW Informatica Symposium Mobiele technologie 12 november 2011 OU Studiecentrum Amsterdam"

Transcriptie

1 TouW Informatica Symposium Mobiele technologie 12 november 2011 OU Studiecentrum Amsterdam Programma 10:00 Inloop 10:30 Lex Bijlsma Welkomstwoord 10:45 Paul van Dijk Van idee naar app 11:30 Koffie, thee 11:45 Mark de Reuver Trends in mobiele service platforms en implicaties voor diensteninnovatie 12:30 Lunch Henk 13:30 14:00 Frederiks 14:00 14:30 14:30 15:00 Frank Wester Ontwikkelingen in de bacheloropleiding Informatica Maarten Snels, Gert van der Kaaden, Eddy Spreeuwers ABI project: Accell naar Java conversie in BVH Egbert van Gelder ICT in de Zorg Anda Counotte Ontwikkelingen in de masteropleidingen en introductie voor nieuwe masterstudenten Juriaan Kamer Master afstudeeronderzoek: ITIL en virtualisatie: van idee tot scriptie tot wetenschappelijke publicatie Alex Gerdes Strategies for Feedback in Functional Programming Exercises Harrie Passier, Sylvia Stuurman, Harold Pootjes Mobiele webapplicaties: moet de faculteit er iets mee? Anda Counotte Het project StOER, de portaal OpenU en de mogelijkheden voor studenten 15:00 Koffie, thee 15:30 Michallis Pashidis Facultaire Opleidings Commissie Informatica 15:40 Chris Kockelkorn Waarom app-development inzetten in het onderwijs, en hoe? 16:25 Huldiging van bachelor- en mastergediplomeerden Afscheid van Rikki Dijksman 16:45 Netty Stoelinga, voorzitter TouW Afsluiting 17:00 Borrel, buffet Onderwijs informatie markt voor alle informatie over studie en opleidingen

2 Paul van Dijk Van idee naar app In deze presentatie zal Paul van Dijk van CirkelSoft het complete traject van het eerste idee tot het realiseren en publiceren van een mobile app toelichten aan de hand van praktijk voorbeelden. - Hoe vind je het gouden idee, het gat in de markt met reeds een half miljoen beschikbare mobile apps. Wat is een goede app. Wanneer maak je een app en wanneer kies je voor een mobile site. - Als je het gouden idee gevonden hebt, hoe begin je dan? Wat zijn de belangrijke eerste stappen. Hoe komt de app eruit te zien, hoe is de interactie met de gebruiker? - Waar moet je specifiek op letten bij het maken van mobile apps. - Welke tooling / frameworks / componenten zijn er beschikbaar om je leven als ontwikkelaar te vereenvoudigen. - Hoe kun je een app goed testen. - En tot slot, het releasen van de app, onder de aandacht brengen en omgaan met feedback van de gebruiker. Paul van Dijk (37) is freelance iphone ontwikkelaar die zich sinds het begin van de iphone bezig houdt met het ontwikkelen van mobile apps. Onder zijn bedrijfsnaam CirkelSoft heeft hij een aantal eigen apps op z n naam staan, maar werkt voornamelijk in opdracht van middelgrote bedrijven die een iphone / ipad app willen hebben. Partijen waarvoor Paul van Dijk recent heeft gewerkt zijn; Graydon, Marktplaats en Funda. Mark de Reuver Trends in mobiele service platforms en implicaties voor diensteninnovatie De mobiel internet sector verandert snel, dankzij de opkomst van smartphones, app stores en cloud computing. Daar waar de intelligentie achter mobiele diensten vroeger in het operator netwerk zat, verschuift deze naar enerzijds de mobiele telefoon en anderzijds naar de service providers. Deze trend zien we nu zelfs in mobiele communicatiediensten, waarbij operator diensten als spraakverkeer en SMS steeds meer vervangen worden door Internet diensten als mobile Voip en Whatsapp. Deze verschuivingen hebben grote impact op flexibiliteit van service providers én eindgebruikers. Enerzijds is de vrijheid groter om diensten te kiezen en te ontwikkelen omdat de samenwerkingsrelaties opener en losser zijn, maar anderzijds staan ze voor problemen als cross-platform ontwikkeling en gebrek aan duidelijke sturing en verantwoordelijkheid over privacy en klantgegevens. In de presentatie worden dit soort governance vraagstukken besproken, waarbij een operator centric, service provider centric en device centric model wordt vergeleken. Voorbeelden en trends worden gegeven, en er wordt besproken wat deze modellen betekenen voor diensteninnovatie. Dr. Ir. Mark de Reuver is Universitair Docent bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft. Hij promoveerde in 2009 op het proefschrift Governance of Mobile Service Innovation in Co-evolving Value Networks. Hij

3 geeft vakken over mobiele diensteninnovatie, e-business en onderzoeksmethoden. Op dit moment is hij o.a. betrokken in onderzoeksprojecten op het gebied van mobile converged communication platforms (in opdracht van Orange); Smartphone measurement (in opdracht van CBS); en Business Model Roadmapping. Sinds 2006 publiceerde hij meer dan 35 papers, boekhoofdstukken en artikelen, waaronder in journals zoals Telematics & Informatics, Journal of Business Research en Futures. Frank Wester Ontwikkelingen in de bacheloropleiding Informatica Er zal een overzicht worden gegeven van verschenen en te verwachten nieuwe cursussen, revisies en aanpassingen in het curriculum. Aan de cursus Continue wiskunde zal opnieuw aandacht worden besteed: hoe ver zijn we met de uitvoering van de voorgenomen maatregelen. De faculteit is actief bezig met het aanvragen van de nieuwe bacheloropleiding Informatiekunde: hoe is de stand van zaken? Tot slot zal worden ingegaan op de waardering van studenten voor de bacheloropleiding, zowel in de landelijke onderzoeken (NSE, keuzegids) als in ons eigen evaluatiesysteem Olé. Frank Wester is opleidingsdirecteur van de bachelor >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Anda Counotte Ontwikkelingen in de masteropleidingen van Informatica en introductie voor nieuwe masterstudenten Het is gebruik om jaarlijks bij het TouW-informaticasymposium de plannen met betrekking tot de ontwikkelingen in de masteropleidingen met de masterstudenten te bespreken. Ook zijn we vorig jaar gestart om een introductie te verzorgen voor nieuwe masterstudenten, waarin we tips geven voor doelgericht studeren, deze worden op interactieve wijze aangevuld door de ervaren masterstudenten. Vorig jaar hebben we al aangekondigd dat we een accreditatieaanvraag voorbereiden voor de nominaal eenjarige master Software Engineering. We hopen eind 2011/begin 2012 de commissie te woord te staan en hun advies te horen. Omdat alle cursussen van de master SE ingebracht kunnen worden in de master Computer Science, kunnen studenten in afwachting van de accreditatie vast mikken op de master SE. In de interfacultaire master Business Process management and IT bereiden we een OERwijziging voor: de afstudeeropdracht zal van 4 naar 6 modulen worden gebracht en de theorie met 2 modulen verminderd. Over hoe dit wordt geïmplementeerd ontvangen alle studenten binnenkort persoonlijk bericht. Tijdens de sessie wordt dit toegelicht en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Dr. Anda Counotte is opgeleid als biochemicus en werkt sinds 1985 bij de Open Universiteit met Zwolle als standplaats en Heerlen als (virtuele) thuisbasis, de laatste jaren als

4 opleidingsmanager master, afstudeercoördinator en -begeleider, coach en onderzoeker Duurzaamheid van ict. Zij is projectleider voor het deelproject OpenU-Informatica. Maarten Snels, Gert van der Kaaden, Eddy Spreeuwers ABI project: Accell naar Java conversie in BVH Het beheer van legacy systemen kan organisaties in een wurggreep houden. Dit geldt ook voor het BVH systeem (Basis voorziening handhaving) dat door de Nederlandse politie wordt gebruikt voor de registratie van data voor het primaire proces. Het wordt steeds moeilijker om personeel met kennis van deze systemen te vinden en te behouden, en de technische hulpmiddelen voor modernisering ontbreken. Om te kunnen ontsnappen uit deze wurggreep is in dit Afstudeerproject Bachelor Informatica (ABI) een Proof Of Concept (POC) uitgevoerd voor geautomatiseerde code migratie van de BVH naar Java code. De BVH legacy-code is geschreven in de taal Accell. Deze taal is conceptueel anders dan Java waardoor de conversie een uitdagende taak is. Uit de resultaten van dit project blijkt echter dat code conversie mogelijk is. Door gebruik te maken van moderne parser-software, een geavanceerde typeinferentie-module en creatieve simulatie van syntax-constructies kon de geautomatiseerde conversie worden gerealiseerd. Er is voor de POC een Java framework ontwikkeld waarmee de gemigreerde code kan worden uitgevoerd. De software kan als aparte module getest worden en als module in de BVH worden geïntegreerd. In de presentatie wordt de huidige situatie besproken en er wordt ingegaan op het ontwikkelen van de parser en de type-inferer. Verder wordt de globale opzet van de POC behandeld en de resultaten die de POC heeft opgeleverd. Maarten Snels, Gert van der Kaaden en Eddy Spreeuwers zijn vanuit verschillende achtergronden in de IT-wereld terecht gekomen. We zijn programmeur / applicatiebeheerder en werken momenteel tussen de 5 en 13 jaar bij de organisatie vtspn, waar o.a. allerlei applicaties voor politie worden ontwikkeld en beheerd. Via de vtspn zijn we in staat gesteld om het bachelor IT traject bij de OU te volgens, wat uiteindelijk heeft geleid tot bovenstaand afstudeer project. Juriaan Kamer Master afstudeeronderzoek: ITIL en virtualisatie: van idee tot scriptie tot wetenschappelijke publicatie Er komt veel kijken bij het afstuderen. Hoe pak je dat nou eigenlijk aan? Tijdens deze presentatie hoor je het praktijkverhaal van een vers afgestudeerde masterstudent Business Process Management and IT (BPMIT). Jurriaan onderzocht de impact van virtualisatie-technologie op de ITIL-beheerprocessen door middel van een literatuurstudie en een empirisch onderzoek met semi-gestructureerde interviews. Na het schrijven van de scriptie werd hij door de afstudeerbegeleider gevraagd om een wetenschappelijk paper te maken. Dit bleek geen eenvoudige handeling. Het paper is

5 aangenomen op een conferentie over cloud computing, waar hij ook mocht presenteren. Het paper is beschikbaar op Tijdens de middelbare school had Jurriaan een bijbaantje als webprogrammeur. Het was daarom een logische stap om na het eindexamen direct te gaan studeren aan de Open Universiteit. Hij rondde z'n bachelor Technische Informatica af in 2008, en behaalde in 2010 z'n master BPMIT. Tijdens de opleiding vervulde hij diverse functies van projectmanager, tot CIO van een bedrijf gespecialiseerd in mobiele technologie. Tevens startte hij het bedrijf kajurria, een adviescentrum voor IT management en architectuur, gespecialiseerd in het optimaliseren van IT bedrijfsprocessen en het vertalen van business doelen naar IT architectuur. Harrie Passier, Sylvia Stuurman, Harold Pootjes Mobiele webapplicaties: moet de faculteit er iets mee? Mobiele applicaties vormen een groeimarkt. Werden er afgelopen jaar 8,2 miljard apps gedownload, eind 2014 zullen dat er 185 miljard zijn. Een hype, maar ook een blijvertje dus. Mobiele applicaties worden gevormd door native apps, webapplicaties en meer recent hybride applicaties. Veel van de gebruikte technologieën hiervoor zijn bekend, zoals HTML, Javascript en CSS. Maar, er spelen ook een aantal minder bekende onderwerpen, zoals geolocatie, performance en gui-ontwerp. Biedt de cursus Webapplicaties: de clientkant voldoende kennis, of moeten we als faculteit voor mobiele toepassingen nieuw cursusmateriaal ontwikkelen? Na een inleiding willen we graag met studenten over deze vraag brainstormen. Sylvia Stuurman, Harold Pootjes en Harrie Passier zijn alle drie universitair docent Informatica aan de Open Universiteit. Sylvia verzorgt o.a. onderwijs op het gebied van design patterns, webapplicaties en softwarearchitectuur. Harold verzorgt o.a. onderwijs op het gebied van Java-programmeren, webapplicaties en het ontwerpen van applicaties. Harrie verzorgt o.a. onderwijs op het gebied van XML, Java-programmeren en webapplicaties. Egbert van Gelder ICT in de Zorg Het PharmaPartners-ICT-Concept voor de eerste lijn helpt huisartsen, apothekers, apotheekketens, zorggroepen en gezondheidscentra adequaat te ondersteunen bij hun werkprocessen, zorgverlening, informatievoorziening en communicatie. Om een samenhangende ICT-oplossing te realiseren werkt PharmaPartners intensief samen met de klant en andere bij de automatisering betrokken partijen. Een speerpunt is het patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Hiermee wordt ingespeeld op de behoefte van de chronische patiënt/zorgconsument om de eigen zorg te regelen en door zelfmanagement de kwaliteit van leven te verbeteren. Door de integratie met de informatiesystemen Medicom en Pharmacom wordt extra waarde geboden in de 24/7 dienstverlening en de communicatie tussen patiënt en zorgverlener.

6 Egbert van Gelder (MBA/IMM) is Manager Research binnen PharmaPartners Egbert is ruim 20 jaar werkzaam in de ICT en Zorg. Na zijn studie Informatica en een aantal jaren gewerkt te hebben als consultant in het brede ICT veld heeft hij zich gespecialiseerd in de combinatie ICT en Zorg. Binnen zijn huidige functie houdt hij zich vooral bezig met de innovatie binnen de zorg. Het komen tot nieuwe concepten en oplossingen voor de uitdaging waar de zorg voor staat in de komende jaren hebben in het bijzonder zijn aandacht. PharmaPartners is in ruim 30 jaar uitgegroeid tot een sterke speler in de 1ste lijnsgezondheidszorg. In totaal zijn ruim 3000 zorgverleners aangesloten op één van de circa 250 samenwerkingsverbanden. Binnen deze samenwerkingsverbanden delen openbare apotheken, huisartsen, huisartsenposten en hulpverleners in gezondheidscentra noodzakelijke patiëntgegevens. Samen verlenen deze samenwerkingsverbanden zorg aan ruim 8 miljoen Nederlanders. Alex Gerdes Strategies for Feedback in Functional Programming Exercises We zijn bezig om een interactief systeem te ontwikkelen voor het oefenen van simpele functionele programmeeropgaven. Studenten, die functioneel programmeren bestuderen, kunnen met behulp van dit systeem: - functionele programma's incrementeel ontwikkelen, - terugkoppeling krijgen of ze al dan niet op het juiste weg zijn, - een hint vragen als ze vast zitten, - een compleet programma bekijken dat stapsgewijs is opgebouwd, - suggesties krijgen hoe ze een programma kunnen refactoren. Het systeem zelf is eveneens een functioneel programma, en maakt gebruik van fundamentele concepten uit de software technologie zoals herschrijven, ontleden, strategieën en programmatransformaties. In deze presentatie zullen deze concepten worden geïntroduceerd en laten we zien hoe deze worden gebruikt in onze interactieve functionele programmeertutor. Alex Gerdes heeft Informatica gestudeerd aan de Open Universiteit en heeft zijn afstudeeronderzoek uitgevoerd aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft zeven jaar gewerkt als digitale signaalbewerkings- en softwareontwikkelaar bij Ericsson en ASTRON (het Nederlands instituut voor radioastronomie). In 2007 is hij als promovendus (AiO) in dienst getreden bij de faculteit Informatica van de Open Universiteit. Alex doet onderzoek naar technieken die, op basis van geavanceerde software technologieën, flexibele en directe terugkoppeling genereren voor opgaven die via een bepaalde procedure worden opgelost. Het onderzoek concentreert zich op opgaven voor functioneel programmeren. Prof. dr. Johan Jeuring is Alex' begeleider en promotor. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Anda Counotte

7 Het project StOER, de portaal OpenU en de mogelijkheden voor studenten Eind 2009 zijn twee pilots gestart bij de Open Universiteit met als doel een interessante portal te realiseren die het Leven Lang Leren nog beter mogelijk maakt. Celstec, met de masteropleiding Onderwijs wetenschappen en Informatica met haar bachelor- en masteropleiding testen uit hoe deze portal bevalt. In juni 2011 is de eerste release van de portal opgeleverd en zijn de Informaticastudenten via mail uitgenodigd om hun bevindingen met de portal te laten weten. De portal bevat op dit moment: van veel cursussen een snapshot: een interessant deel van de cursus, zodat men kan zien waar de cursus over gaat een hot topic: een actueel onderwerp waar een docent achtergrondmateriaal bij geeft en waaraan de community interactief kan bijdragen een my place voor iedere ingelogde deelnemer, die het mogelijk maakt om te bloggen en op blogs van anderen te reageren De portal wordt de komende maanden gevuld met informatie over het onderzoek van de faculteit (we hebben al 4 AIO s en buitenpromovendi), de startpagina zal met name voor studenten persoonlijker worden: zij krijgen links naar de cursussen waarvoor ze zijn ingeschreven en als kroon op het werk wordt het mogelijk al het OU-cursusmateriaal online te lezen. Bij de test hiervan zijn een aantal studenten betrokken. In deze sessie willen we graag horen wat u van de site vindt. Dr. Anda Counotte is opgeleid als biochemicus en werkt sinds 1985 bij de Open Universiteit met Zwolle als standplaats en Heerlen als (virtuele) thuisbasis, de laatste jaren als opleidingsmanager master, afstudeercoördinator en -begeleider, coach en onderzoeker Duurzaamheid van ict. Zij is projectleider voor het deelproject OpenU-Informatica. Michallis Pashidis Facultaire Opleidings Commissie Informatica De presentatie zal kort de opleidingscommissie in het licht zetten alsook aangeven wat er in de opleidingscommissie zoal verwezenlijkt werd in Michallis Pashidis is student Informatica aan de Open Universiteit. Chris Kockelkoren en student (Roy Mengelers, Dennis Lexis of Nathalie Kooi) Waarom app-development inzetten in het onderwijs, en hoe? Na de ophef van een student over de illegale RTL-5 app zagen we hoe trending app s waren. In maart 2011 (begin blok 3) hebben we een verzoek gekregen vanuit het ROVL (Bart Pastoor) via Rob Oostdam (Reizend Circus). Of wij applicaties konden ontwikkelen voor android/iphone. Gezien de ervaring met de RTL-5-app van een van onze studenten, kon ik met een gerust hart zeggen: Ja. Maar dan, hoe ga je dit in het onderwijs inzetten, zodat het ook voldoet aan de competenties die je vraagt, maar zonder dat je de klant belemmert in zijn doen en laten.

8 Nadat we studenten de opdracht hebben gegeven in een vak, hebben gezien wat dit heeft opgeleverd. Zowel vanuit de docenten alsook vanuit de studenten was dit een succes. Tijdens deze sessie zullen we het traject beschrijven wat wij hebben doorlopen. Tevens zoomen we in op de hobbels die allemaal moeten worden genomen alvorens dit soort trajecten succesvol kunnen zijn, maar ook de inzet van studenten algemeen en tijdens dit vak. Chris Kockelkoren is in 1987 afgestudeerd aan de HTS Informatica in Heerlen en gestart als analist/programmeur en heeft diverse functies gehad in de ICT, waarvan de laatste 15 jaar als IT-manager in de diverse branches (zoals drukkerij, gezondheidszorg, metaalindustrie, educatie). Tevens is hij auteur van diverse opleidingsgerichte ICT-boeken voor mbo- en hboonderwijs en vanaf 1992 altijd actief geweest als freelance docent in de avonduren. Vanaf 2009 heeft hij gekozen voor het onderwijs en is nu fulltime docent/ ICTO-coördinator aan de faculteit ICT van Zuyd Hogeschool. In september 2011 is hij gestart met een Master Onderwijskunde en gaat zich richten op het gebruik van social media in het onderwijs. Afhankelijk van de bezetting en het drukke privéleven van de studenten zal ook een student aanwezig zijn. Deze zijn inmiddels 3de- of 4de-jaars. Roy Mengelers en Nathalie Kooi zijn leden van de Bobshaker-groep en Dennis Lexis is de student die in het nieuws is gekomen, vanwege de RTL5-app die hij in een weekend heeft ontwikkeld waar RTL5-programmeurs al een jaar aan werkten.

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers De Y-Generatie en het bedrijfsnetwerk Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Afstuderen doe je bij de beste ICT-werkgever van Nederland

Afstuderen doe je bij de beste ICT-werkgever van Nederland FEATURES: je kiest uit hoogwaardige afstudeeropdrachten je krijgt intensieve begeleiding je zit bij de bron van de meest actuele IT-kennis je kunt kiezen uit een zeer uitgebreid trainingsaanbod je hebt

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Platformonafhankelijk

Platformonafhankelijk Oktober 2011 Nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs Directe toegang tot digitaal lesmateriaal via SOM MagnaView Cum Laude in de praktijk Rapportages in SOM Voor ieder wat wils Appsentie voor de ipad

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Het managen van professionals staat al vele jaren op de managementagenda. In dit artikel laten we zien hoe internettechnologie de

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling.

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. 2012 SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. Auteur: Niels Wolf Studentnummer: 850876182 9-4-2012 S C R I P T I E B P M & I T - S O A G I L E

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Interview met Aloys Kregting De mobilisering van IT Koersen voorspellen met social media Architectuur als ruimtelijke ordening

Interview met Aloys Kregting De mobilisering van IT Koersen voorspellen met social media Architectuur als ruimtelijke ordening Magazine voor Informatiemanagement Interview met Aloys Kregting De mobilisering van IT Koersen voorspellen met social media Architectuur als ruimtelijke ordening J a a r g a n g 1 2 - E d i t i e 2 Juni

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Can you DIG it? Lydia Kalma. Studentenbureau UMCG

Can you DIG it? Lydia Kalma. Studentenbureau UMCG Can you DIG it? Lydia Kalma UMCG, ICT Projectenbureau, Data Integratie Groep Hanzehogeschool Groningen, Informatiedienstverlening & - management Groningen, 16, juni 2010 Studentenbureau UMCG Universitair

Nadere informatie

ICT-innovatie in het onderwijs: structureerbaar en beheersbaar?

ICT-innovatie in het onderwijs: structureerbaar en beheersbaar? Compact 2006/1 ICT-innovatie in het onderwijs: structureerbaar en beheersbaar? B. Derksen MSc MMC, drs. ing. R.F. Koorn RE en drs. E.P. Rutkens RE Innovaties met ICT zijn in alle informatie-intensieve

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie