trainingen en adviesdiensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl"

Transcriptie

1 trainingen en adviesdiensten

2 Inleiding Heutink ICT heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner voor het onderwijs. Op grond van onze ervaring hebben wij de overstijgende visie om over de volle breedte mee te denken. Niet alleen over technologie maar ook over essentiële zaken als de didactische inzet van ICT in de dagelijkse lesgang. Met het oog op dat laatste bieden we ondersteuning in de vorm van trainingen, workshops, presentaties en methodegebonden begeleidings- en implementatietrajecten. Deze gids geeft u een overzicht van ons aanbod op dit gebied. Zoekt u een vorm van begeleiding die u (nog) niet heeft aangetroffen? Schroom dan niet contact met ons op te nemen over de mogelijkheden. Wij helpen u graag verder! Mede dankzij moederbedrijf Heutink spreken wij de taal van het basisonderwijs Onze onderwijsconsulenten zijn pure specialisten in ICT en leerprocessen Wij zijn voordeliger dan andere aanbieders van educatieve dienstverlening Onze onderwijsconsulenten Wij hebben 5 onderwijsconsulenten in dienst die onze vele trainingen vakkundig begeleiden. Het zijn v.l.n.r.: Bastiaan Kooij, Wouter Wurdemann, Marloes de Vetten, Petra Rippe en Wouter Stiekema. 2 Trainingen en Adviesdiensten

3 Inhoudsopgave Het beste begin: de Heutink ICT Scan i-coaching: visie en beleid Basiscursus ICT-coördinator Visievorming ICT-leerlijnen en competenties Maatwerk Interim diensten Zorg en ICT Digiborden Praktijktrainingen Verdieping of verbreding Thematische workshops ParnasSys Digitaal rapport Andere ParnasSys-diensten Deklas.nu Scholing van de ICT er en het team Training ICT er Training ICT er in Hengelo Digitaal portfolio/moo Rendemeter HoeDoek Online seminars Overige trainingen/workshops Haal meer uit educatieve software Werken met Leerwereld De digitale fotocamera als differentiatiemiddel Papierloos vergaderen Rekentuin Basistraining Prezi Inspiratie sessie Social Media Trainingen en Adviesdiensten

4 Hoe ver is uw school met ICT? Welke vaardigheden hebben de verschillende teamleden? Wat zijn de ambities en met welke onderwijsvernieuwingen is de school al bezig? Hoe kunnen die vernieuwingen door de inzet van ICT worden ondersteund? Om een helder antwoord te krijgen op deze vragen, hebben wij de Heutink ICT Scan ontwikkeld. Een nulmeting op basis van beproefde modellen en instrumenten van o.a. Stichting ICT op school, bestaande uit drie stappen. 1. Het beste begin: de Heutink ICT Scan Gesprek met directie en ICT er(s) Wat zijn de ambities? Hoe kijkt de schoolleiding naar het ICTgebruik en de vaardigheden van het personeel? Wat is de status van de hardware? Wat is er de afgelopen tijd gedaan met ICT en wat was het resultaat? Is er een ICT-beleidsplan? Enquête en assessment voor het team Met een korte enquête wordt in kaart gebracht hoe het team naar ICT kijkt, wat de eigen vaardigheden zijn, hoe ICT wordt ingezet in de klas en wat de knelpunten zijn. Daarnaast gaan de leerkrachten de waarde van ICT verkennen en vullen ze een assessmenttool in. Rapportage De verzamelde informatie wordt samengebracht in een helder verslag met concrete adviezen. Dit verslag wordt door de onderwijsconsulent gepresenteerd aan de directie en ICT ers. Met de resultaten van de Heutink ICT Scan kunt u en uw school zelf aan de slag. Uiteraard helpen wij desgewenst graag bij het opstellen van een plan van aanpak waarin we met trainingen en begeleiding een waardevolle rol kunnen spelen. 4 Trainingen en Adviesdiensten

5 2. I-coaching Het integreren van ICT in het onderwijs brengt vernieuwingen met zich mee. N iet alleen technologisch maar ook onderwijskundig en organisatorisch. Om directies, bovenschoolse besturen en ICT-coördinatoren bij dat intensieve en tijdrovende proces te ondersteunen, biedt Heutink ICT i-coaching: deskundige begeleiding door ervaren onderwijsconsulenten. Met i-coaching kunnen scholen gerichter dan ooit ICT-doelen stellen én bereiken. 2.1 Basiscursus ICT-coördinator Deze praktijkgerichte opleiding hebben we ontwikkeld in samenwerking met Animaz, specialist op het gebied van coaching, begeleiding en verandermanagement. De cursus is opgebouwd uit modules die gericht zijn op de inhoudelijke taak van de hedendaagse ICT er. Naast de techniek komen ook andere belangrijke facetten aan de orde, zoals vaardigheden met betrekking tot organisatorische kwesties, het omgaan met weerstanden, het creëren c.q. verwerven van draagvlak en het coachen van leerkrachten. Aan de hand van opdrachten brengt de deelnemer het ICTgebruik op zijn eigen school in kaart, zet een traject uit voor de komende jaren en krijgt zicht op zijn persoonlijke competenties. Na afronding van de opleiding wordt een certificaat uitgereikt dat de ICT er kan gebruiken voor het bekwaamheidsdossier en eventueel voor een LB-functie. Ook een in-company opleiding op maat behoort tot de mogelijkheden. Plaats: op verschillende plaatsen in Nederland; zie Deelnemers: minimaal 8, maximaal 16 Duur: 7 ochtendsessies van elk 3,5 uur, plus 2 à 3 uur per week voor theorie en opdrachten Inschrijving: open inschrijving of in-company 2.2 Visievorming Bij deze vorm van beleidsmatige i-coaching wordt in twee sessies een aanzet gegeven tot het vormen van een schoolbrede visie op ICT en het creëren van draagvlak daarvoor. Tijdens de eerste sessie praten leerkrachten aan de hand van stellingen over ICT op school en maken ze in groepjes een presentatie over hun visie op ICT. In de tweede bijeenkomst worden de verschillende presentaties bekeken en wordt een schoolbrede visie geformuleerd waarop verdere ICT-activiteiten kunnen worden gebaseerd. Deelnemers: 1-30 Duur: 2 sessies van elk 4 uur 2.3 ICT leerlijnen en competenties Uit onderzoek van Kennisnet blijkt dat ICT-deskundigheid eenvan de belangrijkste succesfactoren is bij de implementatie en integratie van ICT in het onderwijs. Zowel voor leerkrachten als voor leerlingen geld dat er structureel aan deze vaardigheden gewerkt moet worden. Heutink ICT bied voor scholen een uitgebreid begeleidingspakket aan om deze vaardigheden voor leerlingen en leerkrachten inzichtelijk te maken en een duidelijke leerlijn voor de school te ontwikkelen. Deze aanpak is praktisch en sluit aan bij de onder- Trainingen en Adviesdiensten

6 wijskundige aanpak van de school. Aan het eind van dit traject heeft de school een duidelijke ict leerlijn gekoppeld aan heldere doelen en competenties voor de leerkrachten. Deelnemers: op aanvraag Duur: op aanvraag 2.4 Maatwerk Bij grotere projecten biedt Heutink ICT i-coaching op maat, van individueel tot bovenschools. Tot de vele mogelijkheden behoren een training basisvaardigheden computergebruik, gerichte ondersteuning van ICT ers bij het opzetten van ICT-beleid en speciale studiedagen voor besturen. 2.5 Interim diensten Heeft uw school(tijdelijk) niet de beschikking over een ICT-coördinator? Maar wilt u toch de ontwikkelingen en continuïteit van het onderwijs met ICT waarborgen? Dan is Heutink ICT u graag van dienst met uitgebreide interim diensten. Zo kunnen we u (al dan niet op tijdelijke basis) een externe ICT-coördinator aanbieden. Onze onderwijsconsulenten hebben ruime ervaring in het onderwijs en kunnen op elk niveau projectmatig opereren. Met de inzet van onze professionals waarborgt u de continuïteit en het rendement van uw ICT-investeringen en -activiteiten. U kunt kiezen uit twee basisvarianten, die elk opmaat kunnen worden uitgebreid. 2.5a De bovenschoolse ICT-coördinator De onderwijsconsulent van Heutink ICT kan tijdelijk of voor langere tijd de scholen die onder uw bestuur vallen inhoudelijk en technisch ondersteunen. In een intake gesprek worden duidelijke doelen en tijdsinvestering afgesproken. Deze zijn meetbaar en helemaal opmaat af te stemmen. Het basispakket bestaat uit: 3 inhoudelijke bijeenkomsten voor de ICT-ers 2 coachingbijeenkomsten per school Aan het basispakket kunt u naar wens de volgende diensten toevoegen: - Strategisch advies aan (bovenschools)management over ICT-gerelateerde zaken, zoals hardware, software en beleidsaangelegenheden. - Asset management: het in kaart brengen van kosten, afschrijvingen en dergelijke en advisering op maat aan de directie. - Extra (coaching)bijeenkomsten. - Opstellen van een bovenschools (meerjaren)beleidsplan. - Visieontwikkeling op ICT-gebied. 2.5b De ICT- coördinator op school De onderwijsconsulent verzorgt de onderwijsinhoudelijke en technische zaken bij u op school. De omvang, verantwoordelijkheden worden helder afgesproken op basis van de wensen van de school. Volgens afspraak zal de onderwijsconsulent een X aantal keer per maand op school om technische ondersteuning en inhoudelijke ondersteuning te bieden. Daaronder kan het maken van een beleidsplan, het ondersteunen van leerkrachten en hulp op afstand bestaan. De taken kunnen onderandere bestaan uit:..x per maand een ochtend op locatie voor technische coördinatie en ondersteuning. Wekelijks telefonisch en/of contact om van afstand problemen op te lossen. Het opstellen en implementeren van een ICT beleidsplan Twee bijeenkomsten (trainingen) waarin het ICT beleidsplan wordt uitgevoerd* Vier bijeenkomsten waarin het ICT beleidsplan wordt uitgevoerd* * Hier kan men denken aan verschillende soorten bijeenkomsten: scholing voor het team, implementatie van educatieve software, bijwonen van bouwvergaderingen met ICT gerelateerde inhoud etc. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek met een van onze consulenten. 2.6 Zorg en ICT Hoe kan ICT ondersteuning bieden bij het passend onderwijs? ICT is een goed hulpmiddel om aan de behoefte van zorgleerlingen te voldoen. Vaak heeft een school al tal van programma s die het kan gebruiken. De vraag is vaak op welke manier. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een plan om ICT gericht te gaan gebruiken bij uw zorgleerlingen. Dit doen we samen met de ICT er én intern begeleider. Als zij op de hoogte zijn van de mogelijkheden, kan ook vrij snel een plan van aanpak worden opgesteld. Omdat wij veel expertise hebben op het gebied van (educatieve) software, kunnen wij u snel en gericht helpen met het opstellen van zo n plan. Vraag naar de mogelijkheden. Plaats: op locatie Deelnemers: 1 tot 5 Duur: 3 uur 6 Trainingen en Adviesdiensten

7 3. digiborden Het digitale schoolbord biedt ongekende multimediale en interactieve mogelijkheden en geeft een extra dimensie aan lesgeven. Geen wonder dat scholen veel investeren in de aanschaf van digiborden. Maar vaak wordt daarbij het belang van een goede implementatie in het onderwijs over het hoofd gezien. Heutink ICT helpt u uw digibord(en) in de dagelijkse praktijk te integreren met behulp van trainingen en coaching op maat. Daarbij nemen we, naast de resultaten van een nulmeting, nadrukkelijk de visie en werkwijze van uw school als uitgangspunt. 3.1 Praktijktrainingen Begint een school net met digiborden of er komen nieuwe borden bij? Zijn er nieuwe gebruikers die de eerste stappen gaan zetten in interactief lesgeven? Met deze trainingen wordt de basis gelegd. Vanwege het hands-on karakter van de training wordt er gewerkt met groepjes van maximaal 4 personen per beschikbaar digibord. Het maximaal aantal deelnemers per training is a Instructietraining Tijdens een inleidende sessie legt onze onderwijsconsulent de werking van het bord uit aan de hand van herkenbare voorbeelden uit de praktijk. Deelnemers: maximaal 25 Duur: 1,5 uur 3.1b Basistraining Tijdens een trainingssessie leren de deelnemers onder begeleiding van onze onderwijsconsulent het bord zelf kennen. Naast de nodige instructies zijn er veel opdrachten die aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Deelnemers: maximaal 25 Duur: 2,5 à 3 uur 3.2 Verdieping of verbreding De volgende workshops zijn gericht op meer ervaren gebruikers die de basis van interactief lesgeven al onder de knie hebben. Vanwege het hands-on karakter van de training wordt er gewerkt met groepjes van maximaal 4 personen per beschikbaar digibord. 3.2a Het digibord en het activerende directe instructiemodel Leerkrachten leren het digibord te betrekken in het activerende directe instructiemodel dat in het onderwijs zo veelvuldig wordt gehanteerd. Bij elke fase binnen het model wordt concreet ingegaan op de mogelijkheden die het bord biedt. Deelnemers: maximaal 25 Duur: 2,5 à 3 uur Trainingen en Adviesdiensten

8 3.2b Interactief lesgeven Gebruikers van een digitaal schoolbord kunnen putten uit een enorme hoeveelheid (actueel) materiaal waarmee de wereld op een interactieve manier in de klas kan worden gehaald. Toch gebruiken veel leerkrachten het digibord nog vooral als traditioneel krijtbord en presentatiemiddel. Deze workshop helpt de overstap te maken naar een veel bredere inzet. Deelnemers: maximaal 25 Duur: 2,5 à 3 uur 3.2c Werken met de bibliotheek Elk digibord is voorzien van een bibliotheek die de leerkracht naar eigen inzicht kan vullen met lesmateriaal, zoals praatplaten of een verhoudingstabel. Met als groot voordeel dat dit materiaal altijd direct beschikbaar is. Bovendien kan de bibliotheek eenvoudig worden gedeeld met collega s. Zo hoeft het wiel niet steeds opnieuw te worden uitgevonden. Deze workshop leert de docent alles over de ins en outs van de bibliotheek. Deelnemers: maximaal 25 Duur: 2,5 à 3 uur 3.3 Thematische workshops Liggen binnen een school accenten op taal en spelling? Of juist op rekenen? Heutink ICT heeft al vele scholen verder geholpen bij het leggen van creatieve en interactieve combinaties tussen speerpunten en de ondersteuning die digiborden daarbij kunnen bieden. Vanwege het hands-on karakter van de training wordt er gewerkt met groepjes van max. 4 personen per beschikbaar digibord. 3.3a Rekenen op het digibord Voor het vakgebied rekenen biedt het digibord ongekende mogelijkheden. Deze workshop behandelt het maken van lessen over bijvoorbeeld tellen, het maken van reeksen of het werken met een plattegrond. Verder wordt aan de hand van voorbeelden duidelijk gemaakt hoe eenvoudig het is om het bord interactief in te zetten in de les. Er is veel aandacht voor de bibliotheek, waarin de leerkracht naar eigen inzicht veelgebruikt lesmateriaal kan plaatsen, zoals geld of schema s. Naast de mogelijkheden van de software komt ook het potentieel van internet aan de orde. 3.3b Taal en spelling op het digibord Het digibord biedt volop mogelijkheden om een taalles aantrekkelijker, uitdagender en interactiever te maken. Deze workshop biedt veel praktische aanknopingspunten, bijvoorbeeld om in de bovenbouw op een compleet andere manier leestekens te oefenen of doeltreffender dan ooit de woorden van het woordpakket te leren. Er wordt gebruik gemaakt van de bibliotheek, waarin de leerkracht naar eigen inzicht veelgebruikt lesmateriaal kan plaatsen, zoals werkwoordschema s. Deelnemers: maximaal 25 Duur: 2,5 à 3 uur 3.3c Wereldoriëntatie op het digibord Bij wereldoriëntatie is het digibord een ideaal middel om bijv. woordwebben over allerlei thema s te maken. De woordwebben kunnen worden geprint en het is ook mogelijk allerlei plaatmateriaal te verzamelen dat bij het thema past. Deze workshop maakt duidelijk waar dit materiaal wordt gevonden (relevante websites) en verzameld en wat de mogelijkheden zijn om materiaal toe te passen en op te slaan. Ook wordt ingegaan op specifieke software voor wereldoriëntatie op het digibord. Deze software is herkenbaar en sluit aan op de belevingswereld van de kinderen. Deelnemers: maximaal 25 Duur: 2,5 à 3 uur 3.3d Het digibord met kleuters Bij kleuters kan het digibord op allerlei manieren worden gebruikt, niet alleen klassikaal maar ook in de kleine kring of als werkhoek. In deze workshop leren kleuterleerkrachten het bord optimaal in te zetten, met creativiteit als sleutelwoord. Ideeën, mogelijkheden en werkwijzen zijn verweven met een praktisch gedeelte. Naast een toegankelijke digibord-quickstart krijgen de deelnemers een hand-out waarop stap voor stap wordt uitgelegd hoe een thema interactief kan worden ingevuld. Deelnemers: 1-10 Duur: 2,5 à 3 uur Deelnemers: maximaal 25 Duur: 2,5 à 3 uur 8 Trainingen en Adviesdiensten

9 4. parnassys ParnasSys is een veelgeprezen webbased leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem dat helpt de administratieve processen op school soepel te laten verlopen. Daarnaast biedt het systeem helder zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en de resultaten van de school. Met ruim 3500 scholen is ParnasSys in Nederland het meest gebruikte systeem in zijn soort. Heutink ICT verzorgt verschillende vormen van scholing en begeleiding om scholen in staat te stellen het potentieel van ParnasSys optimaal te benutten. 4.1 Digitaal rapport Het invullen van rapporten kost veel tijd. Per leerling dient te worden gekeken naar de resultaten van de laatste periode. Deze informatie komt vaak uit verschillende mappen en programma s. Dat kan een stuk efficiënter, door binnen ParnasSys te kiezen voor het werken met een digitaal rapport. Binnen het systeem wordt dan een cijferlijst op groepsniveau ingevoerd, waardoor de administratielast al behoorlijk afneemt. Daarnaast kan zelfs de hele groepsmapadministratie aan het rapport worden gekoppeld. Zo wordt het maken van een rapport een controlerende in plaats van een administratieve handeling, met alle tijdwinst van dien. Waarom een digitaal rapport? Alle resultaten en overzichten in één systeem dat overal benaderbaar is Minder administratielast voor de leerkrachten Rapporten worden minder subjectief Jaarlijks minder verschil in de rapporten Een beter overzicht voor directie en interne begeleiders Tijdwinst! Het inrichten van een digitaal rapport binnen ParnasSys - en zeker het koppelen van de cijferadministratie - is een arbeidsintensief karwei. Een karwei dat Heutink ICT u graag uit handen neemt. Wij kunnen het hele rapportsysteem in overleg met u inrichten of u begeleiden bij het opzetten ervan. Training, begeleiding en alle vereiste bijeenkomsten vinden op de schoollocatie plaats Planning: in overleg met de school Inhoud van het digitaal rapport: in overleg met de school 4.2 Andere ParnasSys-diensten Naast ondersteuning bij de implementatie van het digitaal rapport binnen ParnasSys biedt Heutink ICT nog een aantal aanvullende diensten. Trainingen en Adviesdiensten

10 4.2a Implementatietraject Veel scholen benutten ParnasSys nog lang niet ten volle. Heutink ICT biedt de mogelijkheid om aan de hand van teamtrainingen of begeleidingsbijeenkomsten het potentieel van het systeem te verkennen, waarna een implementatieplan kan worden gemaakt. In dit plan staat wat er nodig is aan kennisoverdracht en planning en hoe de school de verschillende onderdelen gaat invoeren. Na het uitvoeren van het implementatieplan is er een evaluatie waarbij wordt gekeken of de vooraf gestelde doelen zijn behaald zijn en of er nog verdere begeleiding nodig is. Alle bijeenkomsten worden gehouden op de schoollocatie De planning wordt vastgesteld in overleg met de school Optimale implementatie van ParnasSys is verzekerd 4.2e Opzetten en inrichten van het Ouderportaal Steeds meer scholen maken gebruiken van het Ouderportaal binnen ParnasSys, om de communicatie met ouders te ondersteunen en de ouderbetrokkenheid te versterken. Voor een goede inzet van dit middel is het wel van belang dat de juiste keuzes worden gemaakt met betrekking tot de informatie die de school met de ouders wil delen. Heutink ICT biedt een praktijkgerichte training om te komen tot een doordachte opzet, zodat de school het Ouderportaal direct na de bijeenkomst kan lanceren. De inhoud van de training wordt in overleg bepaald. Deelnemers: 1-5 Duur: tot 3 uur 4.2b Basistraining Deze praktijkgerichte training is bedoeld voor beginnende ParnasSys-gebruikers die willen werken met het zorggedeelte en een aantal belangrijke administratieve functies. Na een verkenning van de mogelijkheden gaan de deelnemers aan de slag met hun eigen ParnasSys-omgeving. De inhoud van de training wordt in overleg bepaald. Deelnemers: 1-25 Duur: tot 3 uur 4.2c Zorgtraining Met deze praktijkgerichte training worden de vele mogelijkheden van het zorggedeelte van ParnasSys nader verkend. De training is dus uitermate geschikt voor intern begeleiders. Na de verkenning wordt een gericht invoeringsplan opgesteld. Deelnemers: 1-5 Duur: tot 3 uur 4.2d Administratieve training Deze praktijkgerichte training voor gebruikers van het leerlingadministratiesysteem is zeer geschikt voor scholen die het idee hebben dat ze het administratieve gedeelte van ParnasSys niet voldoende benutten. Tijdens de trainingssessie lopen we de bestaande administratie van de school na en beantwoorden we eventuele vragen. Waar nodig voorzien we deelnemers van advies over een efficiëntere inzet van het pakket. De inhoud van de training wordt in overleg bepaald. Deelnemers: 1-5 Duur: tot 3 uur 10 Trainingen en Adviesdiensten

11 5. deklas.nu trainingen Nadat bij u het netwerk door onze netwerkspecialist is geïnstalleerd, is het gebruiksklaar. De volgende stap is de scholing van de ICT-Coördinator(en) om het netwerk in de vingers te krijgen en zo in te stellen dat de gebruikers er zo optimaal mogelijk mee aan de slag kunnen. We bieden hiervoor drie mogelijkheden: 1. De scholing van uw ICT er en team vinden plaats bij u op school; 2. Alleen de ICT-training vindt plaats bij u op school; 3. De ICT-training vindt plaats in ons cursuslokaal in Hengelo. 5.1 Scholing van de ICT er en het team De trainingsdag bij u op school bestaat uit twee gedeelten: ICT-training voor de ICT-coördinator Kick-off training voor het team (na schooltijd) Bij het inrichten (finetuning) van het netwerk wordt onder andere stilgestaan bij de rol van de ICT-coördinator. Ook wordt het netwerk zo ingericht dat het aansluit op de visie van de school. Zo wordt er bijvoorbeeld ook gekeken naar hoe deklas. nu 3 gebruikt kan worden in combinatie met MOO. Om ook de rest van het team op een goed kennisniveau te brengen wordt in het middagdeel met de kick-off training het team geschoold in het gebruik van deklas.nu 3. Daarnaast wordt ook ingegaan op ICT-visie, leerlijnen en didactiek. Deelnemers: in overleg Duur: 5 uur 5.2 Training ICT er Uw ICT-coördinator(en) kan ook door onze onderwijsconsulent op locatie geschoold worden. Alle specifieke en schoolgebonden vragen passeren de revu. Naast het inrichten van het netwerk, zal ook worden ingegaan in het implementeren van deklas.nu 3 op school. De training voor de ICT-coördinator kan zowel s ochtends als s middags plaatsvinden. Deelnemers: maximaal 4 Duur: 4 uur 5.3 Training ICT er in Hengelo Als school kunt u er ook voor kiezen om de training in Hengelo te volgen. De ICT-coördinator wordt op een ochtend in ons trainingslokaal opgeleid. Aan de hand van allerlei opdrachten worden de ins en outs van deklas.nu 3 behandeld. Mocht u als school vragen of wensen hebben ten aanzien van de training, geef die dan door aan een van onze onderwijsconsulenten of aan uw verkoopadviseur. Door onze onderwijsachtergrond zijn wij als geen ander in staat om constructief met u mee te denken. Plaats: trainingslokaal Heutink ICT Hengelo Deelnemers: maximaal 12 Duur: 4 uur Trainingen en Adviesdiensten

12 5.4 Digitaal portfolio / MOO In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale leerlingportfolio s. Met zo n e-portfolio kunnen leerlingen hun eigen competenties en voortgang registreren, eventueel aangevuld met feedback van leerkrachten. Zo krijgt de leerling meer controle over het eigen leerproces en kan onderwijs op maat worden aangeboden. Mijn Omgeving Online (MOO), de digitale leeromgeving binnen deklas.nu 3, maakt het mogelijk zo n portfolio op te bouwen. Maar hoe reflecteer je vervolgens als leerling op je eigen werk en welke eisen stel je aan je portfolio? Hoe voer je als leerkracht een goed portfoliogesprek en welke rol speelt het rapport? Allemaal vragen waarbij de onderwijsconsulenten van Heutink ICT ondersteuning kunnen bieden, bijvoorbeeld in de vorm van trainingen die geheel zijn afgestemd op de specifieke schoolsituatie en de competenties van de leerkrachten. 5.7 Online seminars Heutink ICT organiseert online seminars rondom de beheertaken van deklas.nu 3. Hoe moet ik ook al weer schermresoluties centraal instellen? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan? Hoe stel ik het thuiswerken in en hoe werkt dat? Allemaal vragen waar u als ICT er mee bezig bent. Gemakkelijk vanuit uw eigen stoel en op uw eigen computer een online seminar volgen en vragen stellen rondom een centraal thema. Daarnaast kunt u gelijk de tips toepassen en uitproberen! voor exacte data kijkt u op de site Deelnemers: max. 8 Duur: 1,5 tot 2 uur Deelnemers: maximaal 20 Duur: 2,5 uur 5.5 Rendemeter Levert een bepaald softwarepakket binnen het schoolnetwerk wel het gewenste redement op? Zou een serie werkstations eigenlijk niet vervangen moeten worden? Vragen waarmee veel scholen worstelen. Maar hoe beantwoordt u zulke vragen op een beleidsmatig verantwoorde manier? Daarvoor biedt deklas. nu 3 de Rendemeter: een tool om gebruik van hard- en software helder in kaart te brengen. Met een speciale training leren de onderwijsconsulenten van Heutink ICT u hoe u de Rendemeter beleidsmatig kunt inzetten, om afgewogen beslissingen te kunnen nemen op basis van gemeten resultaat. Deelnemers: 1-5 Duur: 2 uur 5.6 HoeDoek moment De meeste ICT ers worden in hun functie regelmatig geconfronteerd met vragen waarop ze niet zo 1, 2, 3 een antwoord paraat hebben. Daarom biedt Heutink ICT HoeDoek: gerichte coaching van de ICT er op de werkvloer. In een sessie van een ochtend inventariseert onze onderwijsconsulent met de ICT er alle vragen die spelen, eventueel ook in overleg met de directie. Vervolgens wordt het hele netwerk systematisch langsgelopen. Alle mogelijkheden van omgevingsbeheer en deklas.nu passeren de revue en er is veel ruimte voor vragen. De ICT er bepaalt u in overleg met de onderwijsconsulent zelf de inhoud van de ochtend. Deelnemers: 1-3 Duur: 3 uur 12 Trainingen en Adviesdiensten

13 6. overige trainingen en workshops 6.1 Haal meer uit educatieve software Educatieve software wordt steeds beter geïntegreerd in de methode en neemt een deel van de reguliere leerstof over. Daarom is het van belang dat de leerkrachten goed weten hoe de software werkt en hoe en wanneer de leerstof dient te worden ingepland. Met het oog daarop verzorgen de onderwijsconsulenten van Heutink ICT naast complete implementatietrajecten op maat praktische en gerichte workshops, vaak in samenwerking met en soms zelfs in opdracht van gerenommeerde uitgevers als Malmberg, Ambrasoft, Zwijsen en ThiemeMeulenhoff. Deelnemers: 1-15 Duur: 3 uur 6.2 Werken met Leerwereld Leerwereld, de helderste en meest uitgebreide schoolmediatheek op de Nederlandse markt, bevat een schat aan bruikbare informatie voor leerkracht en leerkringen. Scholen kunnen met Leerwereld eenvoudig online hun eigen schoolmediatheek bijhouden. Zo krijgen leerlingen altijd de meest actuele informatie, zowel uit de eigen mediatheek als uit andere informatiebronnen. Verder biedt Leerwereld lessen die speciaal zijn ontwikkeld voor het digitale schoolbord. Het optimaal benutten van deze immense mediatheek vergt wel nieuwe didactische inzichten. Deze workshop is er vooral op gericht deze inzichten te verschaffen. Deelnemers: 1-15 Duur: 3 uur 6.3 De digitale camera als differentiatiemiddel Deze workshop is een mooi voorbeeld van verdieping en verbreding van de leerstof. Het team krijgt inzicht in het gebruik van de digitale camera als differentiatiemiddel. De camera is namelijk een uitermate geschikt middel bij taal en rekenen. De workshop leert hoe de camera kan worden ingezet, waar goede ideeën te vinden zijn en welke materialen de leerkracht verder nodig heeft. De deelnemers gaan praktisch aan de slag met het uitwerken en uitproberen van een concreet lesidee. Uiteraard komt ook het gebruik van de camera en software aan de orde. Na afloop krijgen de deelnemers concrete lesideeën en lessen mee naar huis. Deelnemers: 1-15 Duur: 3 uur 6.4 biedt scholen de mogelijkheid om, zonder licenties te betalen, gebruik te maken van de functionaliteiten van Microsoft. Daarnaast omvat een aantal extra online voorzieningen waarmee medewerkers (en eventueel ook leerlingen) eenvoudig kunnen communiceren en informatie kunnen delen. is een zogenaamde cloud- dienst, wat betekent dat deze service alleen via het internet worden aangeboden. Heutink ICT biedt diverse trainingen die scholen in staat stellen optimaal te benutten. Trainingen en Adviesdiensten

14 6.4a inrichten In deze trainingen (niveau: gemiddeld/gevorderd) gaan onze onderwijsconsulent en de ICT-coördinator (c.q. de beheerder van samen inrichten, de gebruikers aanmaken en zorgen dat alle instellingen en rechten kloppen. Daarnaast worden de diverse mogelijkheden van behandeld, met praktische voorbeelden van de inzet in de praktijk. Deelnemers: vanaf 1 Duur: 2 uur 6.4b Teamtraining Tijdens deze teamtraining (niveau: beginner) gaan we in op de mogelijkheden van , Agenda, Skydrive en Office Live. We staan stil bij zaken als het instellen van een handtekening en het maken van een verzendlijst van bijvoorbeeld ouders. Ook belichten we de geschreven en ongeschreven regels voor het versturen van . Zo is het team op de hoogte van de mogelijkheden van het programma en zal efficiënter worden gebruikt. Naast theorie biedt de training de mogelijkheid om zelf praktisch aan de slag te gaan. Deelnemers: 1 tot 25 Duur: 2 uur 6.4c Combinatietraining Deze training (niveau: van beginner tot gevorderd) combineert de inrichten en Teamtraining. De ICT-coördinator (c.q. de beheerder van leert hoe moet worden ingericht en hoe het in de praktijk kan worden ingezet. En het team leert alles over de mogelijkheden van ( , Agenda, Skydrive en Office Live) en het gebruik ervan. Theorie en praktijk gaan hand in hand. Deelnemers: 1 tot 25 Duur: 2 uur 6.4d Train-de-trainer In deze training (niveau: gevorderd) nemen we door met de ICT-coördinator en eventueel een aantal gevorderde computergebruikers. Specifiek in deze training bespreken we hoe de deelnemers het team kunnen instrueren over het gebruik van de (nieuwe) omgeving. We richten in, maken de gebruikers aan en zorgen dat alle instellingen en rechten kloppen. Daarnaast worden de diverse mogelijkheden van behandeld, met voorbeelden van de inzet in de praktijk. We staan stil bij zaken als het instellen van een handtekening en het maken van een verzendlijst van bijvoorbeeld ouders. Theorie en praktijk gaan hand in hand. Deelnemers: 1 tot 25 Duur: 2 uur 6.5 Papierloos vergaderen Steeds meer organisaties werken met een tablet zoals de ipad en willen graag papierloos vergaderen. Hierbij is het niet langer nodig om allerlei visie- en beleidsstukken te printen en is het tijdens de vergadering mogelijk om eenvoudig allerlei rapportages te raadplegen. Welke toepassingen (apps) kunt u gebruiken binnen uw organisatie? Hoe kunt u gegevens het beste delen? Hoe kunt u gemakkelijk allerlei planningen raadplegen? Wat zijn de voor- en nadelen van de inzet van deze toepassingen? Allemaal vragen die aan bod komen in deze sessie. Plaats op schoollocatie of in ons cursuslokaal in Hengelo Deelnemers: 1-20 Duur: 3 uur 6.6 Rekentuin Wij kunnen uw school begeleiden om de Rekentuin te implementeren in uw huidige onderwijs. Ook helpen we u met het inzetten van de Rekentuin in combinatie met uw huidige rekenmethode. Op zo n manier dat het bijvoorbeeld goed aansluit bij opbrengstgericht werken. Onze begeleiding is praktisch van opzet en wordt verzorgd door ervaringsdeskundigen. De mogelijkheden die wij bieden: 6.6a Instructie Rekentuin Uitleg over de mogelijkheden en hoe het ingezet zou kunnen worden. Er wordt ook ingegaan op het leerlingvolgsysteem en het lezen van de gegevens. Plaats: op locatie Deelnemers: 1 tot 25 Duur: 1 1/2 uur 6.6b Basistraining Rekentuin Naast een stuk instructie is er tijdens deze bijeenkomst veel ruimte om zelf praktisch aan de slag te gaan. Leerkrachten worden op weg geholpen om de Rekentuin al zodanig in te stellen zodat ze het direct kunnen gebruiken. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het leerlingvolgsysteem. Plaats: op locatie Deelnemers: 1 tot 15 Duur: 3 uur 6.6c Implementatietraject Rekentuin Wij helpen u om de Rekentuin helemaal aan te laten sluiten binnen uw huidige rekenonderwijs. Omdat dit traject niet in een middag kan worden afgerond, komen we in totaal 3 keer bij u op school. Uw school krijgt gerichte instructie en ook wij zullen meehelpen met het implementeren binnen de groepen. Zo wordt er aandacht besteed aan klassenmanagement en kijken we samen met u hoe u de Rekentuin in groepsplannen of handelingsplannen kan laten komen. Plaats: op locatie Deelnemers: 1 tot 15 Duur: in overleg 14 Trainingen en Adviesdiensten

15 6.7 Basistraining Prezi Prezi is een webbased tool waarmee je eenvoudig presentaties kunt maken. Het grote verschil in vergelijking met het conventionele presentaties is dat Prezi niet werkt met dia s, maar met een raster als groot vlak. Op dit raster kan eigenlijk onbeperkt worden ingezoomd. Dit maakt het erg geschikt voor bijvoorbeeld mindmaps en biedt allerlei creatieve mogelijkheden voor het onderwijs. Een ander voordeel is dat je gemakkelijk samen kunt werken aan een prezi. In deze workshop wordt het gebruik van Prezi behandeld aan de hand van concrete voorbeelden. De voorbeelden zijn gericht op inzet in de klas en bij vergaderingen. De onderwijsconsulent van Heutink Trainingen laat stap voor stap zien hoe een Prezi wordt gemaakt. Vervolgens gaan de deelnemers aan de slag aan de hand van concrete opdrachten. De gemaakte presentaties worden aan het eind van de training gepresenteerd aan de andere deelnemers. Locatie: de training vindt plaats bij u op school Duur: Maximaal 3 uur Kosten: 650,- Benodigdheden: een digibord en een pc met internetverbinding voor iedere gebruiker 6.8 Inspiratie sessie Social Media Je kunt er niet meer om heen Hyves, facebook, twitter en andere social Media. Wat is het precies? Wat kun je ermee? En hoe zou je dit als school kunnen gebruiken? In deze inspiratie sessie maakt het team kennis met allerlei social media, probeert ze uit en verkennen de mogelijkheden voor het onderwijs. Alle do s en don ts komen aanbod en er is voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën. Deze sessie is bedoeld voor scholen die willen kennismaken met social media. Locatie: de training vindt plaats bij u op school Duur: Maximaal 3 uur Kosten: 650,- Benodigdheden: een digibord en een pc met internetverbinding voor iedere gebruiker

16 Diamantstraat 3, 7554 TA Hengelo (OV) (074)

i-coaching De volgende stap in onderwijsondersteuning

i-coaching De volgende stap in onderwijsondersteuning i-coaching De volgende stap in onderwijsondersteuning ICT wordt kinderspel De volgende stap in onderwijsondersteuning i i-coaching Met Heutink ICT haalt u eruit wat erin zit Een verantwoord automatiseringtraject

Nadere informatie

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Evaluatie t/m 2010 De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het invoeren van diverse softwarepakketten in de groepen en op het uitvoeren van hetgeen in de ICT leerlijn wordt vermeld.

Nadere informatie

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren.

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. Stellingen doelen 1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. 3. Instructielessen maken voor het

Nadere informatie

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart ICT beleidsplan OBS De Pijlstaart Schooljaar 2015-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Leerdoelen leerlingen blz. 4 en 5 3. Management en organisatie blz. 6 4. Deskundigheid en professionalisering

Nadere informatie

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a Schoolportret Lotte Oosterhof 48 73 52 HAVT3a 1 De beschikbare hardware en het gebruik De school beschikt over computers, digiborden en printers. Computers De computers bevinden zich in de klaslokalen

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

deklas.nu De toonaangevende netwerkoplossing

deklas.nu De toonaangevende netwerkoplossing deklas.nu De toonaangevende netwerkoplossing voor het onderwijs EEN VERTROUWD BEGRIP IN BEHEERGEMAK Deklas.nu kwam al rond het begin van de 21e eeuw op de markt. Het was destijds het eerste netwerkconcept

Nadere informatie

Product informatie. Pagina 1 van 5

Product informatie. Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Product informatie Pagina 2 van 5 SMARTBoards: Voor een leerkracht is het schoolbord een van zijn belangrijkste gereedschappen. Hoe vaak gebruik je niet even het bord om een aantekening

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Christelijke

Nadere informatie

cursusaanbod voor het onderwijs 2013-2014

cursusaanbod voor het onderwijs 2013-2014 WORKSHOPS thema avonden TRAININGEN team en individueel CURSUSSEN persoonlijk computergebruik OP MAAT cursussen, trainingen en workshops cursusaanbod voor het onderwijs 2013-2014 1 WORKSHOPS thema avonden

Nadere informatie

Zowel leerkrachten als leerlingen gaan vanaf de meivakantie met Office365 werken.

Zowel leerkrachten als leerlingen gaan vanaf de meivakantie met Office365 werken. Voorwoord: In deze nieuwsbrief komt u meer informatie tegen over de aanpassingen c.q. vernieuwingen binnen het ICT gebeuren op De Driesprong. Daar wij als een van de eerste scholen zijn gaan werken met

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Uit PvA: - Aansluiten noodzakelijke hardware als scherm en muis - Tekstverwerken - Mail gebruiken - Absentie en cijfers invoeren in Som - Efficiënt zoeken met Google

Nadere informatie

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 2008-2012 ICT - Beleidsplan Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doelen 2 Vaststaand beleid 2 Basisbits 2 Inzetten software 3

Nadere informatie

deklas.nu De toonaangevende netwerkoplossing voor het onderwijs

deklas.nu De toonaangevende netwerkoplossing voor het onderwijs deklas.nu De toonaangevende netwerkoplossing voor het onderwijs Wij zien pure winst in het feit dat we nu veel uren overhouden om de inhoud van het onderwijs te ondersteunen Een vertrouwd begrip in beheergemak

Nadere informatie

Deklas.nu Al jaren dé ICT-totaaloplossing voor het Primair Onderwijs

Deklas.nu Al jaren dé ICT-totaaloplossing voor het Primair Onderwijs Deklas.nu Al jaren dé ICT-totaaloplossing voor het Primair Onderwijs ICT wordt kinderspel Al jaren dé ICT-totaaloplossing voor het Primair Onderwijs Ruim duizend basisscholen kunnen geen ongelijk hebben

Nadere informatie

De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland, die ondanks haar hoge leeftijd met de tijd meegaat.

De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland, die ondanks haar hoge leeftijd met de tijd meegaat. ICT-beleidsplan Voorwegschool Heemstede 1. Uitgangspunten 1.1 Doel van het beleidsplan In dit document is beschreven hoe op de Voorwegschool te Heemstede in de komende 4 jaren concreet vorm gegeven wordt

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2012-2015

Beleidsplan ICT 2012-2015 Beleidsplan ICT 2012-2015 1. Wat hebben we tot nu toe bereikt? Bereikte doelen en vaardigheden leerlingen (onze huidige doorgaande lijn): Groep 1/2: - De leerlingen kunnen de computer aanzetten - De leerlingen

Nadere informatie

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software Het schoolportret Een portret brengt in beeld hoe iemand eruit ziet door het oog van degene die het portret maakt. Zo is dat ook bij het maken van een schoolportret. Ik heb de school waar ik stage loop,

Nadere informatie

Onderwijs met ICT. Project voorstel RKPO-Culemborg Culemborg

Onderwijs met ICT. Project voorstel RKPO-Culemborg Culemborg Onderwijs met ICT Willen en waarmaken Project voorstel 2017-2018 RKPO-Culemborg Culemborg Begeleidingsvoorstel RK Culemborg Onderwijs met ICT Begeleidingsvraag Stichting RK-Culemborg verzorgt het onderwijs

Nadere informatie

Plan van Aanpak. en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint Jaarplan 2017-2018 Onderwijs Voortzetten en borgen van opbrengstgericht en handelingsgericht werken. Opbrengsten van onze Presentatie in een LVS toetsen analyseren verplichte teamvergadering Plan (doel)

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan.

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Een doorgaande lijn van plus naar klas Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. De trainer sluit goed aan bij vragen

Nadere informatie

Hét centrale startportaal voor het onderwijs!

Hét centrale startportaal voor het onderwijs! Hét centrale startportaal voor het onderwijs! Mijn Omgeving Online (kortweg MOO) is een complete, persoonlijke digitale leer- en werkomgeving met sociale functionaliteiten. Door de modulaire opbouw kan

Nadere informatie

Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen.

Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen. Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen. Uitwerking Groepsresultaten Groep 1: V4: Met ICT kun je leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben, heel goed laten oefenen met bepaalde leerstof.

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

ICTscholingsaanbod. Onderwijsstichting KempenKind. Lenny

ICTscholingsaanbod. Onderwijsstichting KempenKind. Lenny ICTscholingsaanbod Onderwijsstichting KempenKind Lenny ICT in de klas : Cursussen (bestaande uit meerdere momenten) De cursussen ICT in de Klas zijn gericht op het inzetten van ICT in de klas. Hoe kun

Nadere informatie

Ook uitermate geschikt voor glasvezel netwerken!! deklas.nu 3. De nieuwe generatie in leren en beheren

Ook uitermate geschikt voor glasvezel netwerken!! deklas.nu 3. De nieuwe generatie in leren en beheren Ook uitermate geschikt voor glasvezel netwerken!! deklas.nu 3 De nieuwe generatie in leren en beheren Een beslissende stap in ICT voor het primair onderwijs De afgelopen tien jaar heeft de relatie tussen

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Algemeen Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Onderwerp Onderwijskundig (methodische software) Het gebruik van deze software is in principe voor alle leerlingen en komt structureel aan bod in het lesprogramma. Veilig Leren Veilig

Nadere informatie

Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen:

Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen: Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen: 1. ICT is een middel en wordt steeds meer gebruikt in het onderwijs. Daarbij kijk je ook

Nadere informatie

ICT in het Voortgezet Onderwijs

ICT in het Voortgezet Onderwijs ICT in het Voortgezet Onderwijs Heutink ICT is een ICT-totaalleverancier met ruim 100 jaar onderwijservaring. Met onze heldere visie, specifieke onderwijservaring en hoogwaardige technische kennis zijn

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

Alles over. Naut. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Naut. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Naut Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. E. Gerssen 1

BELEIDSPLAN. E. Gerssen 1 BELEIDSPLAN ICT MEERWERF BASISSCHOOL DE KLUFT 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA VISIE OP LEREN 2 VISIE OP DE INZET VAN ICT 4 LANGE TERMIJNDOELEN 5 KORTE TERMIJNDOELEN 6 LEERLIJN BASISVAARDIGHEDEN ICT 8 TAAKOMSCHRIJVING

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu PASSIE VOOR ONLINE LEREN www.profijt.nu WAT IS PROFIJT? Het Praktijkonderwijs heeft behoefte aan een systeem waarin alle dagelijkse processen op een logische wijze en in één platform worden vastgelegd.

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

ICT wordt kinderspel

ICT wordt kinderspel ICT wordt kinderspel ICT met 95 jaar voorsprong Het optimaal functioneren van netwerken, inclusief alle hardware, software en andere fysieke middelen, is een absolute voorwaarde voor een goede inzet van

Nadere informatie

Opleidingsgids Post-HBO opleiding. De ICT-coördinator in het onderwijs. www.heutink-ict.nl

Opleidingsgids Post-HBO opleiding. De ICT-coördinator in het onderwijs. www.heutink-ict.nl Opleidingsgids Post-HBO opleiding De ICT-coördinator in het onderwijs. Over de Post-HBO Opleiding Doelstelling Aan het einde van de opleiding heeft de deelnemer alle competenties verworven om leerkrachten,

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie:

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: 06-10-2016 1 Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1 ICT plan OBS DE BOUWSTEEN ICT plan 2012-2014 Pagina 1 Inleiding Na een periode van hard werken om van een zwakke school naar een groene school te groeien, is het voor de Bouwsteen nu tijd geworden om ICT

Nadere informatie

2012-2013 Project Initiatie Document

2012-2013 Project Initiatie Document 2012-2013 Invoering Elektronische LeerOmgeving Praktijkschool de Linie Hans Goesten h.goesten@praktijkschooldelinie.nl 1-2-2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding pagina 3 Projectdoel pagina

Nadere informatie

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Inleiding Je wilt gaan werken met Acadin. Het is aan te raden direct met een collega samen te werken. Ook is het goed Acadin als thema

Nadere informatie

(registeropleiding Post-HBO)

(registeropleiding Post-HBO) De coördinator Taal Kenniscentrum de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 0492-514400 Helga van de Ven h.ven@kempel.nl De coördinator Taal Kenniscenter de Kempel 2016 (registeropleiding Post-HBO) 1 De

Nadere informatie

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO Locatieplan Onstwedde (2017-2018) Onderwerp: Vernieuwing VMBO 1 Thema Dienstverlening & Producten. 2 Relatie met het schoolplan Het uiteindelijke doel van de implementatie van D&P bij TL is: Zelfontplooiing

Nadere informatie

Leerkracht, ict-coördinator, directie, IB 680,00. (BTW vrij), excl. reis- en evt. materiaalkosten

Leerkracht, ict-coördinator, directie, IB 680,00. (BTW vrij), excl. reis- en evt. materiaalkosten Tablet training en begeleiding Rondom de inzet en het gebruik van de tablet in en om het onderwijs, kunnen we u op de volgende manieren van dienst zijn: Inspiratiesessie tablets in het onderwijs Deze sessie

Nadere informatie

VOORWOORD INLEIDING SCHOOL

VOORWOORD INLEIDING SCHOOL 2011 2015 Basisschool Bleijerheide November 2010 INHOUD: 3. Voorwoord. 3. Inleiding school 4. Deskundigheidsbevordering 4. Plannen voor de toekomst 5. Missie en Visie. 5. Strategische doelen 5. Concrete

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken.

Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken. Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken. Inleiding De Piersonschool is een Jenaplanschool. In een jenaplanschool is wereldoriëntatie heel belangrijk en het hart van het onderwijs. We willen de wereld

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

De leukste opleidingen

De leukste opleidingen Basis cursus Windows en papierloos vergaderen incl. Surface 3-64 of Pro 4 wifi tablet Steeds meer consumenten en beroepsprofessionals maken tijdens hun dagelijkse werkzaamheden gebruik van een tablet.

Nadere informatie

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu...

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Hedendaagse Onderwijs Hoofdbrekens 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Omgaan met verschillen In één klas zitten leerlingen met uiteenlopende kennisniveaus, interesses en ervaringen. Docenten willen

Nadere informatie

Digiborden bij kleuters. Marloes de Vetten Onderwijsconsulent

Digiborden bij kleuters. Marloes de Vetten Onderwijsconsulent Digiborden bij kleuters Marloes de Vetten Onderwijsconsulent Inhoud Waarom een bord bij de kleuters Organisatie Leidt het bord af? Plan van aanpak voor implementatie Wanneer NIET? Valkuilen Doelgericht

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

Voordelen voor u: Functie Basis Plus Online Werken Leren QL-ICT Online of QL-ICT Online Plus Online Online

Voordelen voor u: Functie Basis Plus Online Werken Leren QL-ICT Online of QL-ICT Online Plus Online Online QL-ICT Online QL-ICT Online maakt leren flexibel toegankelijk en leuker tegelijk Ruben Biemans, De Triangel, Nijverdal Het onderwijs staat aan het begin van een nieuw tijdperk. QL-ICT speelt hierop in

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 9001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 9001 introductie en implementatie

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Bijeenkomst BICTA Digiborden/KlasseTV

Bijeenkomst BICTA Digiborden/KlasseTV Bijeenkomst BICTA Digiborden/KlasseTV Michel Habraken Peter te Riele Agenda donderdag 19 juni 2008 13.00 13.45 uur Welkom en opening Agenda Startopdracht Doelstelling Presentatie Digitale schoolborden

Nadere informatie

Handelingsgericht werken met taal

Handelingsgericht werken met taal Handelingsgericht werken met taal De leergang Handelingsgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

ICT-beleidsplan 2010-2014

ICT-beleidsplan 2010-2014 ICT-beleidsplan 2010-2014 1. Inleiding In dit plan beschrijven wij hoe de Tweemaster in de komende jaren vorm wil geven aan de Informatie- en communicatietechnologie (ICT) op school. Het plan is opgesteld

Nadere informatie

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Een mediawijze leerling heeft alle competenties in huis die nodig zijn om

Nadere informatie

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Dit document is een sjabloon dat kan worden gebruikt bij het opmaken van een ICTbeleidsplan. De voornaamste rubrieken die nodig zijn in het beleidsplan

Nadere informatie

Over de Post-HBO Opleiding

Over de Post-HBO Opleiding Over de Post-HBO Opleiding Aan het einde van de opleiding heeft de deelnemer alle competenties verworven om leerkrachten, begeleiders en directies te ondersteunen bij de integratie van ICT. De competentiegerichte

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

1) ipad als persoonlijk gereedschapskist. 2) Inzet creatieve apps. 3) Veilige afspraken

1) ipad als persoonlijk gereedschapskist. 2) Inzet creatieve apps. 3) Veilige afspraken ipads Laterna Magica: persoonlijk- creatief- veilig 1 1) ipad als persoonlijk gereedschapskist 2) Inzet creatieve apps 3) Veilige afspraken Werken op een ipad. Wat het betekent dit vanuit het perspectief

Nadere informatie

Alles over. Moet je doen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Moet je doen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Fundamentele Innovatie

Fundamentele Innovatie Fundamentele Innovatie onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Mark Froger 06-11-2015 Wij geloven in: Leren in een uitdagende

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

OPTIMUS Academie schooljaar 2015-2016

OPTIMUS Academie schooljaar 2015-2016 OPTIMUS Academie schooljaar 2015-2016 Ook komend schooljaar zal de OPTIMUS Academie weer beschikbaar zijn voor al onze collega s. Bij het formuleren van het aanbod zijn we uitgegaan van de wensen van leerkrachten

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Wat is nu eigenlijk goed begrijpend leesonderwijs? Hoe ga ik om met verschillende leesniveaus? En hoe model ik begrijpend lezen

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl Training IPMA PMO Nóg sterker worden binnen het vak van PMO Training van WIN PMO. De IPMA PMO opleiding Sinds 2015 is het mogelijk om een IPMA PMO certificaat te behalen bij IPMA Certificering NL (voormaling

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie