trainingen en adviesdiensten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl"

Transcriptie

1 trainingen en adviesdiensten

2 Inleiding Heutink ICT heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner voor het onderwijs. Op grond van onze ervaring hebben wij de overstijgende visie om over de volle breedte mee te denken. Niet alleen over technologie maar ook over essentiële zaken als de didactische inzet van ICT in de dagelijkse lesgang. Met het oog op dat laatste bieden we ondersteuning in de vorm van trainingen, workshops, presentaties en methodegebonden begeleidings- en implementatietrajecten. Deze gids geeft u een overzicht van ons aanbod op dit gebied. Zoekt u een vorm van begeleiding die u (nog) niet heeft aangetroffen? Schroom dan niet contact met ons op te nemen over de mogelijkheden. Wij helpen u graag verder! Mede dankzij moederbedrijf Heutink spreken wij de taal van het basisonderwijs Onze onderwijsconsulenten zijn pure specialisten in ICT en leerprocessen Wij zijn voordeliger dan andere aanbieders van educatieve dienstverlening Onze onderwijsconsulenten Wij hebben 5 onderwijsconsulenten in dienst die onze vele trainingen vakkundig begeleiden. Het zijn v.l.n.r.: Bastiaan Kooij, Wouter Wurdemann, Marloes de Vetten, Petra Rippe en Wouter Stiekema. 2 Trainingen en Adviesdiensten

3 Inhoudsopgave Het beste begin: de Heutink ICT Scan i-coaching: visie en beleid Basiscursus ICT-coördinator Visievorming ICT-leerlijnen en competenties Maatwerk Interim diensten Zorg en ICT Digiborden Praktijktrainingen Verdieping of verbreding Thematische workshops ParnasSys Digitaal rapport Andere ParnasSys-diensten Deklas.nu Scholing van de ICT er en het team Training ICT er Training ICT er in Hengelo Digitaal portfolio/moo Rendemeter HoeDoek Online seminars Overige trainingen/workshops Haal meer uit educatieve software Werken met Leerwereld De digitale fotocamera als differentiatiemiddel Papierloos vergaderen Rekentuin Basistraining Prezi Inspiratie sessie Social Media Trainingen en Adviesdiensten

4 Hoe ver is uw school met ICT? Welke vaardigheden hebben de verschillende teamleden? Wat zijn de ambities en met welke onderwijsvernieuwingen is de school al bezig? Hoe kunnen die vernieuwingen door de inzet van ICT worden ondersteund? Om een helder antwoord te krijgen op deze vragen, hebben wij de Heutink ICT Scan ontwikkeld. Een nulmeting op basis van beproefde modellen en instrumenten van o.a. Stichting ICT op school, bestaande uit drie stappen. 1. Het beste begin: de Heutink ICT Scan Gesprek met directie en ICT er(s) Wat zijn de ambities? Hoe kijkt de schoolleiding naar het ICTgebruik en de vaardigheden van het personeel? Wat is de status van de hardware? Wat is er de afgelopen tijd gedaan met ICT en wat was het resultaat? Is er een ICT-beleidsplan? Enquête en assessment voor het team Met een korte enquête wordt in kaart gebracht hoe het team naar ICT kijkt, wat de eigen vaardigheden zijn, hoe ICT wordt ingezet in de klas en wat de knelpunten zijn. Daarnaast gaan de leerkrachten de waarde van ICT verkennen en vullen ze een assessmenttool in. Rapportage De verzamelde informatie wordt samengebracht in een helder verslag met concrete adviezen. Dit verslag wordt door de onderwijsconsulent gepresenteerd aan de directie en ICT ers. Met de resultaten van de Heutink ICT Scan kunt u en uw school zelf aan de slag. Uiteraard helpen wij desgewenst graag bij het opstellen van een plan van aanpak waarin we met trainingen en begeleiding een waardevolle rol kunnen spelen. 4 Trainingen en Adviesdiensten

5 2. I-coaching Het integreren van ICT in het onderwijs brengt vernieuwingen met zich mee. N iet alleen technologisch maar ook onderwijskundig en organisatorisch. Om directies, bovenschoolse besturen en ICT-coördinatoren bij dat intensieve en tijdrovende proces te ondersteunen, biedt Heutink ICT i-coaching: deskundige begeleiding door ervaren onderwijsconsulenten. Met i-coaching kunnen scholen gerichter dan ooit ICT-doelen stellen én bereiken. 2.1 Basiscursus ICT-coördinator Deze praktijkgerichte opleiding hebben we ontwikkeld in samenwerking met Animaz, specialist op het gebied van coaching, begeleiding en verandermanagement. De cursus is opgebouwd uit modules die gericht zijn op de inhoudelijke taak van de hedendaagse ICT er. Naast de techniek komen ook andere belangrijke facetten aan de orde, zoals vaardigheden met betrekking tot organisatorische kwesties, het omgaan met weerstanden, het creëren c.q. verwerven van draagvlak en het coachen van leerkrachten. Aan de hand van opdrachten brengt de deelnemer het ICTgebruik op zijn eigen school in kaart, zet een traject uit voor de komende jaren en krijgt zicht op zijn persoonlijke competenties. Na afronding van de opleiding wordt een certificaat uitgereikt dat de ICT er kan gebruiken voor het bekwaamheidsdossier en eventueel voor een LB-functie. Ook een in-company opleiding op maat behoort tot de mogelijkheden. Plaats: op verschillende plaatsen in Nederland; zie Deelnemers: minimaal 8, maximaal 16 Duur: 7 ochtendsessies van elk 3,5 uur, plus 2 à 3 uur per week voor theorie en opdrachten Inschrijving: open inschrijving of in-company 2.2 Visievorming Bij deze vorm van beleidsmatige i-coaching wordt in twee sessies een aanzet gegeven tot het vormen van een schoolbrede visie op ICT en het creëren van draagvlak daarvoor. Tijdens de eerste sessie praten leerkrachten aan de hand van stellingen over ICT op school en maken ze in groepjes een presentatie over hun visie op ICT. In de tweede bijeenkomst worden de verschillende presentaties bekeken en wordt een schoolbrede visie geformuleerd waarop verdere ICT-activiteiten kunnen worden gebaseerd. Deelnemers: 1-30 Duur: 2 sessies van elk 4 uur 2.3 ICT leerlijnen en competenties Uit onderzoek van Kennisnet blijkt dat ICT-deskundigheid eenvan de belangrijkste succesfactoren is bij de implementatie en integratie van ICT in het onderwijs. Zowel voor leerkrachten als voor leerlingen geld dat er structureel aan deze vaardigheden gewerkt moet worden. Heutink ICT bied voor scholen een uitgebreid begeleidingspakket aan om deze vaardigheden voor leerlingen en leerkrachten inzichtelijk te maken en een duidelijke leerlijn voor de school te ontwikkelen. Deze aanpak is praktisch en sluit aan bij de onder- Trainingen en Adviesdiensten

6 wijskundige aanpak van de school. Aan het eind van dit traject heeft de school een duidelijke ict leerlijn gekoppeld aan heldere doelen en competenties voor de leerkrachten. Deelnemers: op aanvraag Duur: op aanvraag 2.4 Maatwerk Bij grotere projecten biedt Heutink ICT i-coaching op maat, van individueel tot bovenschools. Tot de vele mogelijkheden behoren een training basisvaardigheden computergebruik, gerichte ondersteuning van ICT ers bij het opzetten van ICT-beleid en speciale studiedagen voor besturen. 2.5 Interim diensten Heeft uw school(tijdelijk) niet de beschikking over een ICT-coördinator? Maar wilt u toch de ontwikkelingen en continuïteit van het onderwijs met ICT waarborgen? Dan is Heutink ICT u graag van dienst met uitgebreide interim diensten. Zo kunnen we u (al dan niet op tijdelijke basis) een externe ICT-coördinator aanbieden. Onze onderwijsconsulenten hebben ruime ervaring in het onderwijs en kunnen op elk niveau projectmatig opereren. Met de inzet van onze professionals waarborgt u de continuïteit en het rendement van uw ICT-investeringen en -activiteiten. U kunt kiezen uit twee basisvarianten, die elk opmaat kunnen worden uitgebreid. 2.5a De bovenschoolse ICT-coördinator De onderwijsconsulent van Heutink ICT kan tijdelijk of voor langere tijd de scholen die onder uw bestuur vallen inhoudelijk en technisch ondersteunen. In een intake gesprek worden duidelijke doelen en tijdsinvestering afgesproken. Deze zijn meetbaar en helemaal opmaat af te stemmen. Het basispakket bestaat uit: 3 inhoudelijke bijeenkomsten voor de ICT-ers 2 coachingbijeenkomsten per school Aan het basispakket kunt u naar wens de volgende diensten toevoegen: - Strategisch advies aan (bovenschools)management over ICT-gerelateerde zaken, zoals hardware, software en beleidsaangelegenheden. - Asset management: het in kaart brengen van kosten, afschrijvingen en dergelijke en advisering op maat aan de directie. - Extra (coaching)bijeenkomsten. - Opstellen van een bovenschools (meerjaren)beleidsplan. - Visieontwikkeling op ICT-gebied. 2.5b De ICT- coördinator op school De onderwijsconsulent verzorgt de onderwijsinhoudelijke en technische zaken bij u op school. De omvang, verantwoordelijkheden worden helder afgesproken op basis van de wensen van de school. Volgens afspraak zal de onderwijsconsulent een X aantal keer per maand op school om technische ondersteuning en inhoudelijke ondersteuning te bieden. Daaronder kan het maken van een beleidsplan, het ondersteunen van leerkrachten en hulp op afstand bestaan. De taken kunnen onderandere bestaan uit:..x per maand een ochtend op locatie voor technische coördinatie en ondersteuning. Wekelijks telefonisch en/of contact om van afstand problemen op te lossen. Het opstellen en implementeren van een ICT beleidsplan Twee bijeenkomsten (trainingen) waarin het ICT beleidsplan wordt uitgevoerd* Vier bijeenkomsten waarin het ICT beleidsplan wordt uitgevoerd* * Hier kan men denken aan verschillende soorten bijeenkomsten: scholing voor het team, implementatie van educatieve software, bijwonen van bouwvergaderingen met ICT gerelateerde inhoud etc. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek met een van onze consulenten. 2.6 Zorg en ICT Hoe kan ICT ondersteuning bieden bij het passend onderwijs? ICT is een goed hulpmiddel om aan de behoefte van zorgleerlingen te voldoen. Vaak heeft een school al tal van programma s die het kan gebruiken. De vraag is vaak op welke manier. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een plan om ICT gericht te gaan gebruiken bij uw zorgleerlingen. Dit doen we samen met de ICT er én intern begeleider. Als zij op de hoogte zijn van de mogelijkheden, kan ook vrij snel een plan van aanpak worden opgesteld. Omdat wij veel expertise hebben op het gebied van (educatieve) software, kunnen wij u snel en gericht helpen met het opstellen van zo n plan. Vraag naar de mogelijkheden. Plaats: op locatie Deelnemers: 1 tot 5 Duur: 3 uur 6 Trainingen en Adviesdiensten

7 3. digiborden Het digitale schoolbord biedt ongekende multimediale en interactieve mogelijkheden en geeft een extra dimensie aan lesgeven. Geen wonder dat scholen veel investeren in de aanschaf van digiborden. Maar vaak wordt daarbij het belang van een goede implementatie in het onderwijs over het hoofd gezien. Heutink ICT helpt u uw digibord(en) in de dagelijkse praktijk te integreren met behulp van trainingen en coaching op maat. Daarbij nemen we, naast de resultaten van een nulmeting, nadrukkelijk de visie en werkwijze van uw school als uitgangspunt. 3.1 Praktijktrainingen Begint een school net met digiborden of er komen nieuwe borden bij? Zijn er nieuwe gebruikers die de eerste stappen gaan zetten in interactief lesgeven? Met deze trainingen wordt de basis gelegd. Vanwege het hands-on karakter van de training wordt er gewerkt met groepjes van maximaal 4 personen per beschikbaar digibord. Het maximaal aantal deelnemers per training is a Instructietraining Tijdens een inleidende sessie legt onze onderwijsconsulent de werking van het bord uit aan de hand van herkenbare voorbeelden uit de praktijk. Deelnemers: maximaal 25 Duur: 1,5 uur 3.1b Basistraining Tijdens een trainingssessie leren de deelnemers onder begeleiding van onze onderwijsconsulent het bord zelf kennen. Naast de nodige instructies zijn er veel opdrachten die aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Deelnemers: maximaal 25 Duur: 2,5 à 3 uur 3.2 Verdieping of verbreding De volgende workshops zijn gericht op meer ervaren gebruikers die de basis van interactief lesgeven al onder de knie hebben. Vanwege het hands-on karakter van de training wordt er gewerkt met groepjes van maximaal 4 personen per beschikbaar digibord. 3.2a Het digibord en het activerende directe instructiemodel Leerkrachten leren het digibord te betrekken in het activerende directe instructiemodel dat in het onderwijs zo veelvuldig wordt gehanteerd. Bij elke fase binnen het model wordt concreet ingegaan op de mogelijkheden die het bord biedt. Deelnemers: maximaal 25 Duur: 2,5 à 3 uur Trainingen en Adviesdiensten

8 3.2b Interactief lesgeven Gebruikers van een digitaal schoolbord kunnen putten uit een enorme hoeveelheid (actueel) materiaal waarmee de wereld op een interactieve manier in de klas kan worden gehaald. Toch gebruiken veel leerkrachten het digibord nog vooral als traditioneel krijtbord en presentatiemiddel. Deze workshop helpt de overstap te maken naar een veel bredere inzet. Deelnemers: maximaal 25 Duur: 2,5 à 3 uur 3.2c Werken met de bibliotheek Elk digibord is voorzien van een bibliotheek die de leerkracht naar eigen inzicht kan vullen met lesmateriaal, zoals praatplaten of een verhoudingstabel. Met als groot voordeel dat dit materiaal altijd direct beschikbaar is. Bovendien kan de bibliotheek eenvoudig worden gedeeld met collega s. Zo hoeft het wiel niet steeds opnieuw te worden uitgevonden. Deze workshop leert de docent alles over de ins en outs van de bibliotheek. Deelnemers: maximaal 25 Duur: 2,5 à 3 uur 3.3 Thematische workshops Liggen binnen een school accenten op taal en spelling? Of juist op rekenen? Heutink ICT heeft al vele scholen verder geholpen bij het leggen van creatieve en interactieve combinaties tussen speerpunten en de ondersteuning die digiborden daarbij kunnen bieden. Vanwege het hands-on karakter van de training wordt er gewerkt met groepjes van max. 4 personen per beschikbaar digibord. 3.3a Rekenen op het digibord Voor het vakgebied rekenen biedt het digibord ongekende mogelijkheden. Deze workshop behandelt het maken van lessen over bijvoorbeeld tellen, het maken van reeksen of het werken met een plattegrond. Verder wordt aan de hand van voorbeelden duidelijk gemaakt hoe eenvoudig het is om het bord interactief in te zetten in de les. Er is veel aandacht voor de bibliotheek, waarin de leerkracht naar eigen inzicht veelgebruikt lesmateriaal kan plaatsen, zoals geld of schema s. Naast de mogelijkheden van de software komt ook het potentieel van internet aan de orde. 3.3b Taal en spelling op het digibord Het digibord biedt volop mogelijkheden om een taalles aantrekkelijker, uitdagender en interactiever te maken. Deze workshop biedt veel praktische aanknopingspunten, bijvoorbeeld om in de bovenbouw op een compleet andere manier leestekens te oefenen of doeltreffender dan ooit de woorden van het woordpakket te leren. Er wordt gebruik gemaakt van de bibliotheek, waarin de leerkracht naar eigen inzicht veelgebruikt lesmateriaal kan plaatsen, zoals werkwoordschema s. Deelnemers: maximaal 25 Duur: 2,5 à 3 uur 3.3c Wereldoriëntatie op het digibord Bij wereldoriëntatie is het digibord een ideaal middel om bijv. woordwebben over allerlei thema s te maken. De woordwebben kunnen worden geprint en het is ook mogelijk allerlei plaatmateriaal te verzamelen dat bij het thema past. Deze workshop maakt duidelijk waar dit materiaal wordt gevonden (relevante websites) en verzameld en wat de mogelijkheden zijn om materiaal toe te passen en op te slaan. Ook wordt ingegaan op specifieke software voor wereldoriëntatie op het digibord. Deze software is herkenbaar en sluit aan op de belevingswereld van de kinderen. Deelnemers: maximaal 25 Duur: 2,5 à 3 uur 3.3d Het digibord met kleuters Bij kleuters kan het digibord op allerlei manieren worden gebruikt, niet alleen klassikaal maar ook in de kleine kring of als werkhoek. In deze workshop leren kleuterleerkrachten het bord optimaal in te zetten, met creativiteit als sleutelwoord. Ideeën, mogelijkheden en werkwijzen zijn verweven met een praktisch gedeelte. Naast een toegankelijke digibord-quickstart krijgen de deelnemers een hand-out waarop stap voor stap wordt uitgelegd hoe een thema interactief kan worden ingevuld. Deelnemers: 1-10 Duur: 2,5 à 3 uur Deelnemers: maximaal 25 Duur: 2,5 à 3 uur 8 Trainingen en Adviesdiensten

9 4. parnassys ParnasSys is een veelgeprezen webbased leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem dat helpt de administratieve processen op school soepel te laten verlopen. Daarnaast biedt het systeem helder zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en de resultaten van de school. Met ruim 3500 scholen is ParnasSys in Nederland het meest gebruikte systeem in zijn soort. Heutink ICT verzorgt verschillende vormen van scholing en begeleiding om scholen in staat te stellen het potentieel van ParnasSys optimaal te benutten. 4.1 Digitaal rapport Het invullen van rapporten kost veel tijd. Per leerling dient te worden gekeken naar de resultaten van de laatste periode. Deze informatie komt vaak uit verschillende mappen en programma s. Dat kan een stuk efficiënter, door binnen ParnasSys te kiezen voor het werken met een digitaal rapport. Binnen het systeem wordt dan een cijferlijst op groepsniveau ingevoerd, waardoor de administratielast al behoorlijk afneemt. Daarnaast kan zelfs de hele groepsmapadministratie aan het rapport worden gekoppeld. Zo wordt het maken van een rapport een controlerende in plaats van een administratieve handeling, met alle tijdwinst van dien. Waarom een digitaal rapport? Alle resultaten en overzichten in één systeem dat overal benaderbaar is Minder administratielast voor de leerkrachten Rapporten worden minder subjectief Jaarlijks minder verschil in de rapporten Een beter overzicht voor directie en interne begeleiders Tijdwinst! Het inrichten van een digitaal rapport binnen ParnasSys - en zeker het koppelen van de cijferadministratie - is een arbeidsintensief karwei. Een karwei dat Heutink ICT u graag uit handen neemt. Wij kunnen het hele rapportsysteem in overleg met u inrichten of u begeleiden bij het opzetten ervan. Training, begeleiding en alle vereiste bijeenkomsten vinden op de schoollocatie plaats Planning: in overleg met de school Inhoud van het digitaal rapport: in overleg met de school 4.2 Andere ParnasSys-diensten Naast ondersteuning bij de implementatie van het digitaal rapport binnen ParnasSys biedt Heutink ICT nog een aantal aanvullende diensten. Trainingen en Adviesdiensten

10 4.2a Implementatietraject Veel scholen benutten ParnasSys nog lang niet ten volle. Heutink ICT biedt de mogelijkheid om aan de hand van teamtrainingen of begeleidingsbijeenkomsten het potentieel van het systeem te verkennen, waarna een implementatieplan kan worden gemaakt. In dit plan staat wat er nodig is aan kennisoverdracht en planning en hoe de school de verschillende onderdelen gaat invoeren. Na het uitvoeren van het implementatieplan is er een evaluatie waarbij wordt gekeken of de vooraf gestelde doelen zijn behaald zijn en of er nog verdere begeleiding nodig is. Alle bijeenkomsten worden gehouden op de schoollocatie De planning wordt vastgesteld in overleg met de school Optimale implementatie van ParnasSys is verzekerd 4.2e Opzetten en inrichten van het Ouderportaal Steeds meer scholen maken gebruiken van het Ouderportaal binnen ParnasSys, om de communicatie met ouders te ondersteunen en de ouderbetrokkenheid te versterken. Voor een goede inzet van dit middel is het wel van belang dat de juiste keuzes worden gemaakt met betrekking tot de informatie die de school met de ouders wil delen. Heutink ICT biedt een praktijkgerichte training om te komen tot een doordachte opzet, zodat de school het Ouderportaal direct na de bijeenkomst kan lanceren. De inhoud van de training wordt in overleg bepaald. Deelnemers: 1-5 Duur: tot 3 uur 4.2b Basistraining Deze praktijkgerichte training is bedoeld voor beginnende ParnasSys-gebruikers die willen werken met het zorggedeelte en een aantal belangrijke administratieve functies. Na een verkenning van de mogelijkheden gaan de deelnemers aan de slag met hun eigen ParnasSys-omgeving. De inhoud van de training wordt in overleg bepaald. Deelnemers: 1-25 Duur: tot 3 uur 4.2c Zorgtraining Met deze praktijkgerichte training worden de vele mogelijkheden van het zorggedeelte van ParnasSys nader verkend. De training is dus uitermate geschikt voor intern begeleiders. Na de verkenning wordt een gericht invoeringsplan opgesteld. Deelnemers: 1-5 Duur: tot 3 uur 4.2d Administratieve training Deze praktijkgerichte training voor gebruikers van het leerlingadministratiesysteem is zeer geschikt voor scholen die het idee hebben dat ze het administratieve gedeelte van ParnasSys niet voldoende benutten. Tijdens de trainingssessie lopen we de bestaande administratie van de school na en beantwoorden we eventuele vragen. Waar nodig voorzien we deelnemers van advies over een efficiëntere inzet van het pakket. De inhoud van de training wordt in overleg bepaald. Deelnemers: 1-5 Duur: tot 3 uur 10 Trainingen en Adviesdiensten

11 5. deklas.nu trainingen Nadat bij u het netwerk door onze netwerkspecialist is geïnstalleerd, is het gebruiksklaar. De volgende stap is de scholing van de ICT-Coördinator(en) om het netwerk in de vingers te krijgen en zo in te stellen dat de gebruikers er zo optimaal mogelijk mee aan de slag kunnen. We bieden hiervoor drie mogelijkheden: 1. De scholing van uw ICT er en team vinden plaats bij u op school; 2. Alleen de ICT-training vindt plaats bij u op school; 3. De ICT-training vindt plaats in ons cursuslokaal in Hengelo. 5.1 Scholing van de ICT er en het team De trainingsdag bij u op school bestaat uit twee gedeelten: ICT-training voor de ICT-coördinator Kick-off training voor het team (na schooltijd) Bij het inrichten (finetuning) van het netwerk wordt onder andere stilgestaan bij de rol van de ICT-coördinator. Ook wordt het netwerk zo ingericht dat het aansluit op de visie van de school. Zo wordt er bijvoorbeeld ook gekeken naar hoe deklas. nu 3 gebruikt kan worden in combinatie met MOO. Om ook de rest van het team op een goed kennisniveau te brengen wordt in het middagdeel met de kick-off training het team geschoold in het gebruik van deklas.nu 3. Daarnaast wordt ook ingegaan op ICT-visie, leerlijnen en didactiek. Deelnemers: in overleg Duur: 5 uur 5.2 Training ICT er Uw ICT-coördinator(en) kan ook door onze onderwijsconsulent op locatie geschoold worden. Alle specifieke en schoolgebonden vragen passeren de revu. Naast het inrichten van het netwerk, zal ook worden ingegaan in het implementeren van deklas.nu 3 op school. De training voor de ICT-coördinator kan zowel s ochtends als s middags plaatsvinden. Deelnemers: maximaal 4 Duur: 4 uur 5.3 Training ICT er in Hengelo Als school kunt u er ook voor kiezen om de training in Hengelo te volgen. De ICT-coördinator wordt op een ochtend in ons trainingslokaal opgeleid. Aan de hand van allerlei opdrachten worden de ins en outs van deklas.nu 3 behandeld. Mocht u als school vragen of wensen hebben ten aanzien van de training, geef die dan door aan een van onze onderwijsconsulenten of aan uw verkoopadviseur. Door onze onderwijsachtergrond zijn wij als geen ander in staat om constructief met u mee te denken. Plaats: trainingslokaal Heutink ICT Hengelo Deelnemers: maximaal 12 Duur: 4 uur Trainingen en Adviesdiensten

12 5.4 Digitaal portfolio / MOO In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale leerlingportfolio s. Met zo n e-portfolio kunnen leerlingen hun eigen competenties en voortgang registreren, eventueel aangevuld met feedback van leerkrachten. Zo krijgt de leerling meer controle over het eigen leerproces en kan onderwijs op maat worden aangeboden. Mijn Omgeving Online (MOO), de digitale leeromgeving binnen deklas.nu 3, maakt het mogelijk zo n portfolio op te bouwen. Maar hoe reflecteer je vervolgens als leerling op je eigen werk en welke eisen stel je aan je portfolio? Hoe voer je als leerkracht een goed portfoliogesprek en welke rol speelt het rapport? Allemaal vragen waarbij de onderwijsconsulenten van Heutink ICT ondersteuning kunnen bieden, bijvoorbeeld in de vorm van trainingen die geheel zijn afgestemd op de specifieke schoolsituatie en de competenties van de leerkrachten. 5.7 Online seminars Heutink ICT organiseert online seminars rondom de beheertaken van deklas.nu 3. Hoe moet ik ook al weer schermresoluties centraal instellen? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan? Hoe stel ik het thuiswerken in en hoe werkt dat? Allemaal vragen waar u als ICT er mee bezig bent. Gemakkelijk vanuit uw eigen stoel en op uw eigen computer een online seminar volgen en vragen stellen rondom een centraal thema. Daarnaast kunt u gelijk de tips toepassen en uitproberen! voor exacte data kijkt u op de site Deelnemers: max. 8 Duur: 1,5 tot 2 uur Deelnemers: maximaal 20 Duur: 2,5 uur 5.5 Rendemeter Levert een bepaald softwarepakket binnen het schoolnetwerk wel het gewenste redement op? Zou een serie werkstations eigenlijk niet vervangen moeten worden? Vragen waarmee veel scholen worstelen. Maar hoe beantwoordt u zulke vragen op een beleidsmatig verantwoorde manier? Daarvoor biedt deklas. nu 3 de Rendemeter: een tool om gebruik van hard- en software helder in kaart te brengen. Met een speciale training leren de onderwijsconsulenten van Heutink ICT u hoe u de Rendemeter beleidsmatig kunt inzetten, om afgewogen beslissingen te kunnen nemen op basis van gemeten resultaat. Deelnemers: 1-5 Duur: 2 uur 5.6 HoeDoek moment De meeste ICT ers worden in hun functie regelmatig geconfronteerd met vragen waarop ze niet zo 1, 2, 3 een antwoord paraat hebben. Daarom biedt Heutink ICT HoeDoek: gerichte coaching van de ICT er op de werkvloer. In een sessie van een ochtend inventariseert onze onderwijsconsulent met de ICT er alle vragen die spelen, eventueel ook in overleg met de directie. Vervolgens wordt het hele netwerk systematisch langsgelopen. Alle mogelijkheden van omgevingsbeheer en deklas.nu passeren de revue en er is veel ruimte voor vragen. De ICT er bepaalt u in overleg met de onderwijsconsulent zelf de inhoud van de ochtend. Deelnemers: 1-3 Duur: 3 uur 12 Trainingen en Adviesdiensten

13 6. overige trainingen en workshops 6.1 Haal meer uit educatieve software Educatieve software wordt steeds beter geïntegreerd in de methode en neemt een deel van de reguliere leerstof over. Daarom is het van belang dat de leerkrachten goed weten hoe de software werkt en hoe en wanneer de leerstof dient te worden ingepland. Met het oog daarop verzorgen de onderwijsconsulenten van Heutink ICT naast complete implementatietrajecten op maat praktische en gerichte workshops, vaak in samenwerking met en soms zelfs in opdracht van gerenommeerde uitgevers als Malmberg, Ambrasoft, Zwijsen en ThiemeMeulenhoff. Deelnemers: 1-15 Duur: 3 uur 6.2 Werken met Leerwereld Leerwereld, de helderste en meest uitgebreide schoolmediatheek op de Nederlandse markt, bevat een schat aan bruikbare informatie voor leerkracht en leerkringen. Scholen kunnen met Leerwereld eenvoudig online hun eigen schoolmediatheek bijhouden. Zo krijgen leerlingen altijd de meest actuele informatie, zowel uit de eigen mediatheek als uit andere informatiebronnen. Verder biedt Leerwereld lessen die speciaal zijn ontwikkeld voor het digitale schoolbord. Het optimaal benutten van deze immense mediatheek vergt wel nieuwe didactische inzichten. Deze workshop is er vooral op gericht deze inzichten te verschaffen. Deelnemers: 1-15 Duur: 3 uur 6.3 De digitale camera als differentiatiemiddel Deze workshop is een mooi voorbeeld van verdieping en verbreding van de leerstof. Het team krijgt inzicht in het gebruik van de digitale camera als differentiatiemiddel. De camera is namelijk een uitermate geschikt middel bij taal en rekenen. De workshop leert hoe de camera kan worden ingezet, waar goede ideeën te vinden zijn en welke materialen de leerkracht verder nodig heeft. De deelnemers gaan praktisch aan de slag met het uitwerken en uitproberen van een concreet lesidee. Uiteraard komt ook het gebruik van de camera en software aan de orde. Na afloop krijgen de deelnemers concrete lesideeën en lessen mee naar huis. Deelnemers: 1-15 Duur: 3 uur 6.4 biedt scholen de mogelijkheid om, zonder licenties te betalen, gebruik te maken van de functionaliteiten van Microsoft. Daarnaast omvat een aantal extra online voorzieningen waarmee medewerkers (en eventueel ook leerlingen) eenvoudig kunnen communiceren en informatie kunnen delen. is een zogenaamde cloud- dienst, wat betekent dat deze service alleen via het internet worden aangeboden. Heutink ICT biedt diverse trainingen die scholen in staat stellen optimaal te benutten. Trainingen en Adviesdiensten

14 6.4a inrichten In deze trainingen (niveau: gemiddeld/gevorderd) gaan onze onderwijsconsulent en de ICT-coördinator (c.q. de beheerder van samen inrichten, de gebruikers aanmaken en zorgen dat alle instellingen en rechten kloppen. Daarnaast worden de diverse mogelijkheden van behandeld, met praktische voorbeelden van de inzet in de praktijk. Deelnemers: vanaf 1 Duur: 2 uur 6.4b Teamtraining Tijdens deze teamtraining (niveau: beginner) gaan we in op de mogelijkheden van , Agenda, Skydrive en Office Live. We staan stil bij zaken als het instellen van een handtekening en het maken van een verzendlijst van bijvoorbeeld ouders. Ook belichten we de geschreven en ongeschreven regels voor het versturen van . Zo is het team op de hoogte van de mogelijkheden van het programma en zal efficiënter worden gebruikt. Naast theorie biedt de training de mogelijkheid om zelf praktisch aan de slag te gaan. Deelnemers: 1 tot 25 Duur: 2 uur 6.4c Combinatietraining Deze training (niveau: van beginner tot gevorderd) combineert de inrichten en Teamtraining. De ICT-coördinator (c.q. de beheerder van leert hoe moet worden ingericht en hoe het in de praktijk kan worden ingezet. En het team leert alles over de mogelijkheden van ( , Agenda, Skydrive en Office Live) en het gebruik ervan. Theorie en praktijk gaan hand in hand. Deelnemers: 1 tot 25 Duur: 2 uur 6.4d Train-de-trainer In deze training (niveau: gevorderd) nemen we door met de ICT-coördinator en eventueel een aantal gevorderde computergebruikers. Specifiek in deze training bespreken we hoe de deelnemers het team kunnen instrueren over het gebruik van de (nieuwe) omgeving. We richten in, maken de gebruikers aan en zorgen dat alle instellingen en rechten kloppen. Daarnaast worden de diverse mogelijkheden van behandeld, met voorbeelden van de inzet in de praktijk. We staan stil bij zaken als het instellen van een handtekening en het maken van een verzendlijst van bijvoorbeeld ouders. Theorie en praktijk gaan hand in hand. Deelnemers: 1 tot 25 Duur: 2 uur 6.5 Papierloos vergaderen Steeds meer organisaties werken met een tablet zoals de ipad en willen graag papierloos vergaderen. Hierbij is het niet langer nodig om allerlei visie- en beleidsstukken te printen en is het tijdens de vergadering mogelijk om eenvoudig allerlei rapportages te raadplegen. Welke toepassingen (apps) kunt u gebruiken binnen uw organisatie? Hoe kunt u gegevens het beste delen? Hoe kunt u gemakkelijk allerlei planningen raadplegen? Wat zijn de voor- en nadelen van de inzet van deze toepassingen? Allemaal vragen die aan bod komen in deze sessie. Plaats op schoollocatie of in ons cursuslokaal in Hengelo Deelnemers: 1-20 Duur: 3 uur 6.6 Rekentuin Wij kunnen uw school begeleiden om de Rekentuin te implementeren in uw huidige onderwijs. Ook helpen we u met het inzetten van de Rekentuin in combinatie met uw huidige rekenmethode. Op zo n manier dat het bijvoorbeeld goed aansluit bij opbrengstgericht werken. Onze begeleiding is praktisch van opzet en wordt verzorgd door ervaringsdeskundigen. De mogelijkheden die wij bieden: 6.6a Instructie Rekentuin Uitleg over de mogelijkheden en hoe het ingezet zou kunnen worden. Er wordt ook ingegaan op het leerlingvolgsysteem en het lezen van de gegevens. Plaats: op locatie Deelnemers: 1 tot 25 Duur: 1 1/2 uur 6.6b Basistraining Rekentuin Naast een stuk instructie is er tijdens deze bijeenkomst veel ruimte om zelf praktisch aan de slag te gaan. Leerkrachten worden op weg geholpen om de Rekentuin al zodanig in te stellen zodat ze het direct kunnen gebruiken. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het leerlingvolgsysteem. Plaats: op locatie Deelnemers: 1 tot 15 Duur: 3 uur 6.6c Implementatietraject Rekentuin Wij helpen u om de Rekentuin helemaal aan te laten sluiten binnen uw huidige rekenonderwijs. Omdat dit traject niet in een middag kan worden afgerond, komen we in totaal 3 keer bij u op school. Uw school krijgt gerichte instructie en ook wij zullen meehelpen met het implementeren binnen de groepen. Zo wordt er aandacht besteed aan klassenmanagement en kijken we samen met u hoe u de Rekentuin in groepsplannen of handelingsplannen kan laten komen. Plaats: op locatie Deelnemers: 1 tot 15 Duur: in overleg 14 Trainingen en Adviesdiensten

15 6.7 Basistraining Prezi Prezi is een webbased tool waarmee je eenvoudig presentaties kunt maken. Het grote verschil in vergelijking met het conventionele presentaties is dat Prezi niet werkt met dia s, maar met een raster als groot vlak. Op dit raster kan eigenlijk onbeperkt worden ingezoomd. Dit maakt het erg geschikt voor bijvoorbeeld mindmaps en biedt allerlei creatieve mogelijkheden voor het onderwijs. Een ander voordeel is dat je gemakkelijk samen kunt werken aan een prezi. In deze workshop wordt het gebruik van Prezi behandeld aan de hand van concrete voorbeelden. De voorbeelden zijn gericht op inzet in de klas en bij vergaderingen. De onderwijsconsulent van Heutink Trainingen laat stap voor stap zien hoe een Prezi wordt gemaakt. Vervolgens gaan de deelnemers aan de slag aan de hand van concrete opdrachten. De gemaakte presentaties worden aan het eind van de training gepresenteerd aan de andere deelnemers. Locatie: de training vindt plaats bij u op school Duur: Maximaal 3 uur Kosten: 650,- Benodigdheden: een digibord en een pc met internetverbinding voor iedere gebruiker 6.8 Inspiratie sessie Social Media Je kunt er niet meer om heen Hyves, facebook, twitter en andere social Media. Wat is het precies? Wat kun je ermee? En hoe zou je dit als school kunnen gebruiken? In deze inspiratie sessie maakt het team kennis met allerlei social media, probeert ze uit en verkennen de mogelijkheden voor het onderwijs. Alle do s en don ts komen aanbod en er is voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën. Deze sessie is bedoeld voor scholen die willen kennismaken met social media. Locatie: de training vindt plaats bij u op school Duur: Maximaal 3 uur Kosten: 650,- Benodigdheden: een digibord en een pc met internetverbinding voor iedere gebruiker

16 Diamantstraat 3, 7554 TA Hengelo (OV) (074)

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding Professionaliseren met Skool Training en onderwijsbegeleiding Inhoud ICT effectief Alles start met een visie Coaching ICT-coördinator Werken met SkoolControl SkoolControl, overal en altijd Mediawijsheid

Nadere informatie

SCHOOLUPDATE TRAININGS GIDS SCHOOLJAAR 2013-2014 Meer info? Zie www.schoolupdate.nl 1

SCHOOLUPDATE TRAININGS GIDS SCHOOLJAAR 2013-2014 Meer info? Zie www.schoolupdate.nl 1 SCHOOLUPDATE TRAININGS GIDS SCHOOLJAAR 2013-2014 Meer info? Zie www.schoolupdate.nl 1 ductie Inhoud Computers en digitale schoolborden zijn op scholen gemeengoed geworden. Nu wordt het tijd ze ten volle

Nadere informatie

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

SCHOOLUPDATE TRAININGS GIDS SCHOOLJAAR 2012-2013 Meer info? Zie www.schoolupdate.nl 1

SCHOOLUPDATE TRAININGS GIDS SCHOOLJAAR 2012-2013 Meer info? Zie www.schoolupdate.nl 1 SCHOOLUPDATE TRAININGS GIDS SCHOOLJAAR 2012-2013 Meer info? Zie www.schoolupdate.nl 1 ductie Inhoud Computers en digitale schoolborden zijn op scholen gemeengoed geworden. Nu wordt het tijd ze ten volle

Nadere informatie

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Beter. onderwijs door ICT

Beter. onderwijs door ICT Beter onderwijs door ICT Kennismaken met de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door scholen te voorzien van praktische ict-toepassingen op maat; dat is de doelstelling van QLiCT. we combineren daarvoor

Nadere informatie

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties Leren ~ Creëren Diensten, cursussen en publicaties Begeleidingsdienst voor vrijescholen Voorwoord Bouwstenen De Begeleidingsdienst voor vrijescholen wil een landelijk expertise- en kenniscentrum voor vrijeschoolonderwijs

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 - 1 - 1. Voorwoord Waarom een ICT- beleidsplan voor de Veenplas? 1.1 Doelstelling van het ICT beleidsplan Het vorige ICT- beleidsplan 2002 2006 is al enkele jaren verlopen.

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS

IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS ii Implementatie van leerlijnen in het speciaal onderwijs Verslag van onderzoek Ed Smeets juni 2010 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen De particuliere

Nadere informatie

Platformonafhankelijk

Platformonafhankelijk Oktober 2011 Nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs Directe toegang tot digitaal lesmateriaal via SOM MagnaView Cum Laude in de praktijk Rapportages in SOM Voor ieder wat wils Appsentie voor de ipad

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 1. Visie 1.1 Introductie ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Op alle scholen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

Projectplan SingaporeNext. versie 1-31 augustus 2011

Projectplan SingaporeNext. versie 1-31 augustus 2011 Projectplan SingaporeNext versie 1-31 augustus 2011 Colofon Artikelnummer: EP47810003 Versie: augustus 2011 Samenstelling: projectleider Marinus Janssen Steenberg ism MicrowebEdu Beeldmateriaal: Marinus

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo Hoe? Zo! in het mbo Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Inleiding Wat verstaan we onder leermiddelen(beleid)? Welke ontwikkelingen hebben een relatie met leermiddelenbeleid? Waarom leermiddelenbeleid? Met welke

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie