NieuweHR-professional volgtandercarrièrepad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NieuweHR-professional volgtandercarrièrepad"

Transcriptie

1 NieuweHR-professional volgtandercarrièrepad OPLEIDINGEN MISSEN DE BOOT: HR-ROLLEN VERANDERENSNEL Het HR-werkveld binnen bedrijven verandert snel. Veel bedrijven centraliseren HR-activiteiten of leggen ze buiten de deur neer. HR-specialisten staan vaak niet meer op de payroll van de bedrijven zelf. De overgebleven HRbusiness partners richten zich op organisatieontwikkeling en -verandering en op coaching van leiders en leiderschapsteams. Deze veranderingen hebben implicaties voor de carrièrepaden van huidige HR-managers en pas afgestudeerde HR-talenten. door Jille Tabak en Maarten van Beek De HR-rollen in Nederlandse bedrijven zijn vanaf dejaren negentig van de vorige eeuw sterk onderhevig aan veranderingen. Deze veranderingen zijn onder meer geïnspireerd en gebaseerdop het werk van Ulrich (1998, 2005), Brockbank (2005) en Boudreau (2004). Deze auteurs splitsen HR-activiteiten op in transactioneie en transformatieve. Het ontstaan van zogeheten shared service organisaties (550's) is een van de meest tastbare resultaten hiervan. Multinationals zoals ABN Amro, Philips, 5hell, Unilever en grote nationale bedrijven en overheidsorganisaties zijn begonnen met het centraliseren van hun operationele HR-activiteiten in deze 550's. Een logische volgende stap is het onderbrengen van deze activiteiten bij bedrijven die HR-operaties als kernactiviteiten hebben en gespecialiseerd zijn in het outsourcen van HR-activiteiten voor grote (internationale) bedrijven. Er zijn al bedrijven die delen van hun expertiserollen (Ieren, belonen, talentmanagement) outsourcen. De wereld die Friedman (2005) beschrijft blijkt ook voor human resources realiteit te zijn geworden. Lopend door het Indiaase Bangalore ziet Friedman tientallen bedrijven uit de grond schieten die de transacties voor Amerikaanse en Europese bedrijven overnemen en dit beter en goedkoper doen. De meest strategische expertrollen zoals recruitment, organisatie-effectiviteit en advisering blijven meestal binnen de eigen muren. Minder zichtbaar, maar van groter belang, is dat langzaam de rol van HR-managers verandert. Zij krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en dat maakt hun rol in de organisatie meer cruciaal. Ze gaan steedsminder tijd besteden aan operationele zaken. Meer tijd zal er in coaching, organisatieverandering en leiderschapsontwikkeling gaan zitten: een droom voor veel HR-managers, maar vooralsnog voor weinigen weggelegd. HR-rollen na Ulrich Het Nederlandse HR-Iandschap zal naar onze verwachting ingrijpender veranderen. Een aantal grote multinationals is begonnen zijn HR-activiteiten nog anders in te vullen, te centraliseren of te outsourcen. Andere bedrijven zullen dit voorbeeld volgen. In veel gevallen is het model van Ulrich daarbij leidend geweest. UIrich onderscheidt vier HR-rollen: strategisch partner, administratief expert, employee champion en change agent. Op basis van deze vierdeling ontstaan er in onze optiek drie nieuwe rollen in het HR-veld: de HR business partner, de administratieve expert in de SSO's en de strategische expert. De HR business partners worden ook wel change managers of people champions genoemd. Zij houden zich bezig met verandermanagement, de lokale ondernemingsraad, teambuilding, coaching, leiderschapsontwikkeling en competentieontwikkeling. Twee rollen van UIrich - de change agent en employee champion - worden hiermee samengevoegd. De rol van de HR business partner zal als enige in de organisatie blijven wanneer de rest is uitbesteed. Dat komt omdat deze HR business partner met grote regelmaat contact heeft met medewerkers en lijnmanagers, onder andere als coach. Ook change management kan alleen worden gerealiseerd door contact met de mensen zelf en wanneer de people champion verantwoordelijk is voor deze relaties. Fig. 1 Model van Ulrich future/strategis tocus. L... strategie partner change agent I processes people administrative expert employee relations expert day to day operational focus Gids voor Personeelsmanagement jrg.85 nr.7/

2 De tweede rol zien we in de 550's. Daar werken de administratieve experts. Zij zijn verantwoordelijk voor alle transactionele zaken op het gebied van salaris- en personeelsadministratie, recruitment en training. Deze specialisatie moet de levering van effectieve en hoogwaardige HR-processen en HR-producten garanderen. De rol van administratieve experts wordt vaak als minder belangrijk of minder interessant gezien. Wij bestrijden dit en benadrukken dat deze werkzaamheden tot de basis van HR behoren. Het schort in veel bedrijven aan deze basis, terwijl de 'basis op orde hebben' van groot belang is. In de expertiseteams vinden we tenslotte de derde rol: de strategische experts zorgen voor beleidsontwikkeling en -uitvoering. Zij ontwikkelen competitieve en innovatieve HR-tools en HRprocessen in lijn met de organisatiestrategie. Shared services In de 550's vinden de transactionele HR-processen plaats, de basis van het vak. Een 550 moet voor klanten zeer goed bereikbaar zijn - doorgaans via telefoon, fax, of op afspraak. Een 550 heeft verschillende typen klanten: vakgenoten (business partners en experts) en ook medewerkers met allerlei vragen over bijvoorbeeld salaris, wijzigingen in persoonlijke gegevens of opleidingen. De 550's kunnen het best worden vergeleken met productieorganisaties die HR-diensten als kernproduct hebben. Deze parallel gaat ook op voor verschillende carrières binnen een 550. We zien daarbinnen zowel experts die verantwoordelijk zijn voor een bepaaldehr-dienstof HR-product,als lijnmanagersdie productgroepenof processenaansturen. HR-professionals binnen een 550 kunnen zich ontwikkelen tot volwaardig lijnmanager, een uitdaging die voorheen voor meer traditionele HR-managers niet was weggelegd. Efficiency, uitstekende serviceverlening en hoogwaardige producten en processen tegen zo laag mogelijke kosten zijn hierbij het uitgangspunt. Dit alleswordt gemetenmet servicelevelagreementsen keyperformance indicators, zoals gebruikelijk in de productie. Voor veel HR-professionals is dit nieuw en vaak beangstigend, maar toch is er geen wezenlijk verschil met het 'produceren' van brood, margarine, ballpoints of met het managen van financiële diensten en producten. We zien steeds vaker dat managers met een logistieke of dienstverlenende achtergrond - in plaats van HRprofesssionals - de leidinggevende functies in HR shared service organisaties invullen. De vaardigheden van deze managers sluiten beter aan dan die van de 'traditionele' HR-manager. Expertiseteams In expertiserollen komen verschillende onderdelen van het HR-vak terug. De belangrijkste zijn: belonen, arbeidsverhoudingen, talentmanagement en leren. Daarnaast worden organisational excellence of organisational effectiveness steeds belangrijkere expertisegebieden. Deze expertises zijn deels onderdeel van bedrijven en deels van externe, gespecialiseerde adviesorganisaties. De daar werkzame HR-professionals beschikken over grondige kennis ten aanzien van onderwerpen als diversiteit, competentiemanagement, beloningssystemen, change management, benchmarking, belonen van talent en het behouden en ontwikkelen van talent. Zijzijn op dehoogtevan de nieuwsteinnovatiesin hun vakgebieden, meestal opgedaan via brede vaknetwerken. Deze teams zijn proces- en beleidseigenaar van hun gebieden. Zij adviseren de business partners waar nodig. Business partners en 550's gebruiken producten en processen die deze professionals ontwikkelen. Fig.2 De drie HR-rollen die leidend zijn voor de nieuwe carrières HRBPartners HRExperts SSO Marketing Belonen Training Administratie Verkoop Arbeidsverhoudingen Recruitment EtSelectie Talent Finance Management PersoneelAdministratie Leren Supply Chain Organisatie - SalarisAdministratie Effectiviteit Klanten Bron:VanBeek,Tabak, Gids voor Personeelsmanagement jrg.85 nr. 7/8-2006

3 'I ERBLIJVENDRIE HR-ROLLENOVER: DE BUSINESSPARTNERHOORTIN DE ORGANISATIE; DE ADMINISTRATIEVEEN OOK DE STRATEGISCHE EXPERTSTEEDSMEER ER BUITEN Business partners De HR-businesspartners zijn primair verantwoordelijk voor organisatieverandering en leiderschapsontwikkeling. Zij moeten zorgen dat een team of organisatiede stap van goodnaar greatkan maken (Collins, 2001). Om verantwoordelijkheden goed uit te voeren moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Allereerst is een goed begrip van het bedrijf vereist. Een business partner moet zich verdiepen in zowel de 'harde' feiten - bedrijfscijfers, strategie, concurrentieomgeving, huidige organisatiestructuur, processen - als in de 'zachte' feiten als organisatieklimaat en -cultuur. Daarnaast zijn constructieve relaties met de leiders van het bedrijf van groot belang. Nam de traditionele HR-manager in het verleden vaak een objectieve plaats in tussen management en medewerkers, nu staat hij naast dat management. Daarmee is de rol van vertrouwenspersoon definitief verleden tijd. De business partner is er voor het bedrijf en zal dat ook moeten uitstralen. Constructieve relaties met het management maken dat de business partner anticiperend kan werken en zo bijdraagt aan het realiseren van bedrijfsdoelstellingen. Ook zal de business partner moeten vertrouwen op en bijdragen aan het succes van de experts en de SSO.De business partner kan immers zelf pas succesvol zijn als de basis op orde is. Als salarissen niet op tijd worden betaald, dan heeft hij niets te zoeken aan de strategischetafel. Covey(1989)noemtdit wederzijdseafhankelijkheid. Niet alleen de business partner, maar ook zijn collega's in de SSO's en de experts zullen moeten wennen aan deze afhankelijkheid. Dat niet allen in dezelfde organisatie werken maakt dat wederzijds vertrouwen nog belangrijker. De parallel met leveranciers en afnemers in productietermen dient zich aan. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden van HR-professionals. Huidige HR-professionals moeten zich opnieuw afvragen hoe zij hun carrière willen vormgeven en welke rol hen het beste past. Ook moeten zij bezien of hun skills en competenties de juiste zijn én van het gewenste niveau. Velen ontberen vooralsnog de benodigde managementvaardigheden en een goed begrip van bedrijfs- en financiële processen. Carrièrepaden starters De rollen van HR-professionals in SSO's en expertiseteams en die van business partners verschillen flink. Deze drie rollen en de interactie ertussen zijn evenwel essentieel om een organisatie goed te laten functioneren. Het is daarom van belang dat de afgestudeerde talenten van nu die een carrière in HR ambiëren, tijdens hun eerste werkjaren ervaring opdoen met al deze rollen. Zo ontstaan ook meer startfuncties. Naast de rol van business partner in een organisatie liggen startfuncties bij expertisebedrijven als Hay of Berenschot en bij SSO'svoor de hand voor startende HRtalenten. Een HR-manager zal zich de eerste tien jaar van zijn carrière zoveel mogelijk van het HR-palet eigen moeten maken om zich te ontwikkelen tot een allround HR-directeur of senior manager. Het wordt steeds waarschijnlijker dat dit pad via meerdere werkgevers verloopt, die elk verschillende ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden. De grotere multinationals zullen operationele HR-ontwikkeling niet meer bieden, behalve in starterprogramma's, stages of projecten bij (externe) SSO's en expertisegebieden. Zij kunnen ook geen diepgaande kennis en expertise meer bieden wanneer deze werkzaamheden buiten de deur zijn gelegd. Hoe werkt dat nu straks in de praktijk? Wel, neem bijvoorbeeld Boris. Hij is net afgestudeerd en ambieert een carrière in HR. Hij begint bij een gerenommeerd adviesbureau om zich expertisegebieden als belonen, organisatieontwikkeling en -excellence eigen te maken. Na drie jaar verandert hij van werkgever. Zijn nieuwe baan: HR-manager voor finance bij een internationale zakelijke dienstverlener. Boris kan zijn adviesvaardigheden goed gebruiken en heeft al een grondige kennis van diverse HR-expertisegebieden. In zijn functie als business partner ontwikkelt hij zijn vaardigheden en kennis vooral als adviseur en coach van het leiderschapsteam. Boris doet leidinggevende en verdere operationele ervaring op wanneer hij vervolgens resourcing manager wordt bij een SSO. Naast het aansturen van een team van professionals leert hij hier HR ook als product kennen. Ook ontwikkelt hij een goed beeld van de basisprocessen van HR zoals salarissen. Kennis die van groot belang is om zich tot een brede HR-professional te ontwikkelen. Service, kosten en het leveren van hoogwaardige producten zijn de belangrijkste uitdagingen in deze baan. Na zo'n jaar of tien heeft deze starter zich ontwikkeld tot een breed inzetbare senior HR-manager. Nog een paar jaar en Boris is geschikt voor een functie als HR-directeur. Nieuwe HR-generatie Dit voorbeeld illustreert dat mogelijkheden voor startende HRprofessionals anders en vooral ook breder zijn geworden. Ook verduidelijkt het dat de nieuwe generatie HR-managers en directeuren niet vanzelfsprekend altijd bij dezelfde organisatie heeft gewerkt. Naast een opeenvolging van carrièrestappen binnen de consultancy en het bedrijfsleven zien we bij de HR-shared-service- Gids voor Personeelsmanagement jrg.85 nr. 7/

4 BEROEPSOPLEIDINGEN EN UNIVERSITEITEN RICHTEN ZICH OP GEDATEERDE HR-VRAAGSTUKKEN organisaties dat er steeds meer managers met een supply chainof customer-serviceachtergrond werken. Zij brengen kennis en vaardigheden mee die voor deze SSOvan groot belang zijn en die HR-professionals vrijwel altijd ontberen. De interne opleidingsprogramma's van bedrijven zorgen voor een goede introductie in het HR-werkveld. Het eigen maken van de verschillende nieuwe HR-rollen en HR-gebieden vereist in de nabije toekomst mogelijk zelfs meerdere werkgevers. Het ontwikkelen binnen een te beperkt werkveld leidt op den duur tot carrièrebeperkingen. Dat neemt niet weg dat een HR-professional er ook bewust voor kan kiezen zich te specialiseren in een van de werkvelden. Kennis van de business, adviesvaardigheden, leidinggevende kwaliteiten en diepgaande proceskennis: het zijn maar enkele voorbeelden van gebieden die een uitdaging zijn voor de nieuwe generatie HR-professionals. Gebieden die essentieel zijn voor de verschillende nieuwe rollen maar waarop de huidige generatie het laat afweten. Dat komt vooral ook doordat de meeste HRM'ers zich een sociale rol in het bedrijf toedichten. De nieuwe generatie zal veel meer bedrijfsgeoriënteerd moeten zijn. Interviews studenten Zowel de hogere beroepsopleidingen als de universitaire opleidingen sluiten onvoldoende aan bij de kennis en vaardigheden van de nieuwe generatie HR-managers. Onze vele interviews (107 in 2005) met studenten die een carrière in HRwillen starten, onderstrepen dit beeld. Ook veel van onze pas begonnen collega's bevestigen dit. Zij voelen zich nog niet gewapend met kennis en vaardigheden voor hun nieuwe uitdaging. Het model van UIrich en de hierboven beschreven HR-rollen zijn slechts zelden bekend bij de huidige generatie studenten. De meeste studenten zien een carrière in human resources als een carrière binnen het bedrijfsleven waarbij 'het bedrijf op de achtergrond staat, en de mens voorop'. Natuurlijk is het menselijk kapitaal mede de verantwoordelijkheid van de HR-manager, maar het is duidelijk dat de nieuwe generatie HR-managers veel meer bedrijfsgericht en commercieel moet zijn ingesteld. Human resources moet worden gezien als commercieel werk dat tegen een hoge kwaliteit en lage kosten kan worden uitgevoerd. Werkzaamheden die het bedrijf van 'Good naar Great' leiden zonder een stafafdeling waarbij procedures, administratie en beleidsvorming centraal staan. gegeven. Een enkele opleiding biedt een vak als 'Human resources costing en accounting' aan waarin duidelijk moet worden dat een HR-manager keuzes moet maken - zoals elke andere managermet consequenties voor de organisatie en de kosten. Een eenvoudige vergelijking van curricula (bedrijfskundemet de afstudeerrichting human resources en personeelswetenschappen) laat echter zien dat de nadruk nog steeds op de oude personeelskundige vakken ligt en dat aan nieuwe vaardigheden en rollen minder aandacht wordt besteed. Nieuwe professionele masteropleidingen kunnen hier in de toekomst het verschil gaan maken. De splitsing in de verschillende werkvelden en rollen en bijbehorende consequenties lijkt te worden genegeerd. Beroepsopleidingen en universiteiten richten zich op gedateerde HR-vraagstukken. De expertisegebieden lijken nog het best vertegenwoordigd, maar ook hier geldt dat de opleidingen er goed aan doen hun programma's beter te laten aansluiten bij het veranderende werkveld van HR. Nieuwe selectie Mede door de slechte aansluiting zal het bedrijfsleven haar HRtalenten meer bij niet-traditionele vooropleidingen selecteren. De hierboven beschreven verandering van rollen vraagt om andere skills en competenties. De business partners moeten over goede advies-, coachings- en managementvaardigheden beschikken en over een uitstekend begrip van bedrijfsprocessen. Algemene managementvaardigheden zijn vereist voor HR-managers in een SSO. Deze verschillen niet wezenlijk van die van een lijnmanager in de productie. Een SSOis immers niets anders dan een productiebedrijf dat HR-producten als salarissen, trainingen en nieuwe werknemers aanbiedt. Bedrijven als Unilever hebben deze leemte ingevuld met interne opleidingsprogramma's. Deze programma's geven aandacht aan: - het begrijpen van de business context in haar competitieve omgeving; - inzicht in de bedrijfscapabilities, mensen, cultuur en effectiviteit, verandermanagement, cultuurverandering, organisatie-effectiviteit en organisatieontwerp ; - het managen van externe HRserviceorganisaties; - adviesvaardigheden. Dat is een set van vaardigheden die noodzakelijk is voor de nieuwe generatie HR-managers die voor een brede HR-carrière kiezen. Curricula vergeleken Naast de vele interviews die ons een verontrustend beeld geven, vinden we de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden niet terug in de curricula van de verschillende opleidingen die studenten tot HR-professional willen opleiden. Aan competenties als adviesvaardigheden of bedrijfsvoering wordt onvoldoende aandacht Laatste gedachten HR is als discipline bij uitstek verantwoordelijk voor het afstemmen van tools, skills, competenties en processen op de (veranderende) organisatiestrategie. HRvoert de discussie over de toekomst en mogelijkheden van haar eigen functie echter onvoldoende. 16 Gids voor Personeelsmanagement jrg.85 nr. 7/8-2006

5 Er wordt in Nederlandse organisaties beperkt nagedacht over welke skills en competenties nodig zijn voor de verschillende rollen waaraan de HR-professional van de toekomst invulling moet kunnen geven. Ook ontbreken carrièrepaden en ontwikkelingsmogelijkheden van en tussen die verschillende rollen. De profielen waarop HR-talenten worden geselecteerd zijn niet aangepast aan de nieuwe werkelijkheid en toekomstige uitdagingen voor HR-professionals. Op dit moment ontbreekt ook de wederzijdse afhankelijkheid van de drie geschetste HR-rollen, waardoor het moeilijk is een nieuwe generatie HR-talenten op te leiden. Maar niet alleen in organisaties gebeurt te weinig. Ook opleidingen die pretenderen studenten op te leiden voor een carrière in HR, hebben hun curricula niet aan de nieuwe rollen en mogelijkhedenaangepast.wanneerhrde stap van goodnaar greatvoor haar eigen functie wil zetten, moet er nog veel gebeuren. De HR-discipline moet de discussie over haar eigen toekomst goed en snel starten en haar eigen mogelijkheden verder ontwikkelen. 1.Tabak MA is HR-Business Partner voor Unilever België. M. van Beek MA. MSc is leadership and Organisational Effectiveness manager voor Unilever Europa. Beiden zijn van 2003 tot 2005 betrokken geweest bij de start van de HR Shared Service Organisatie van Unilever. Zij maakten deel uit van het leiderschapsteam. Beide auteurs schrijven op persoonlijke titel. literatuur - Ulrieh, D., A new mandate for Human Resourees (1998) in: HarvardBusiness Review, Cambridge. - Ulrieh,D.enW.Broekbank,TheHRValueProposition(2005)HBP,Cambridge. - Boudreau,J.enW.Ramstad,TalentshipandtheNewParodigmforHuman Resouree Management:FromProfessionalPractieesto StrategieTalentDecisionSeienee, in: HumanResoureePlanning,februari Friedman,D.,TheWorldis Flat(2005)Farrer,StausandGiroux,NewVork. - Collins,J.,Goodto great(2001)randomhouse,london. -Covey, 5.,The7habitsof highlyeffeetivepeople(1989)simoneisehuster,london. Commentaar: Menselijk kapitaal mag geen holle frase zijn doorpetrabiemans Tabaken Van Beekhebben buitengewoon interessante statements. De belangrijkste eye opener vind ik dat zij HRbusinesspartners plaatsen aan de rechterkant in het veel gebruikte model van Ulrich. waar velen geneigd zijn de HRbusinesspartner juist linksbovente plaatsen. met de nadruk op strategie. Dezeinvulling heb ik in de ontwikkeling in het vak in de praktijk nooit goed kunnen (h)erkennen. Eengroot deel van je tijd strategisch bezig zijn isslechts weggelegd voor een zeer select gezelschap.er moet immers nog zoveel meer gebeuren in HR. Experts Detweede belangrijke aanvulling op het model van Ulrich acht ik de positionering van experts in het kwadrant linksboven. Hier zitten dan niet alleen de strategische experts maar ook experts op andere gebieden die (strategisch) belangrijk zijn voor de organisatie. zoals werving en selectie, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Kortom. in die zin vind ik het artikel een mooie aanvulling op alle discussiesover veranderende rollen die de laatste paar jaar ons vakgebied bezig houden. Bovendien geeft het een voor mij zeer praktische invulling van wat een HRbusinesspartner nu zou moeten zijn: iemand die vooral bezig is met facilitering en ondersteuning van de organisatie. zowel in veranderingsprocessenals in hoe medewerkersgemotiveerd kunnen worden. Maar dit zie ik andersdan Tabaken Van Beek.Ik denk dat businesspartnersvooral gericht zullen zijn op de lijn en slechts beperkt direct contact hebben met medewerkers. Kleine en grote organisaties Naar een aantal zaken ben ik nog wel zoekende.ik zie dit model vooral binnen grotere organisatiesworden ingevoerd.en dan vooral organisatiesmet een internationaal karakter en eenangelsaksischbesturingsmodel.(variantenvan) het door TabakenVan Beekgeschetste model zijn hier momenteel in opkomst. met inderdaaddrie rollen: de experts (waaronderstrategie en beleid. maar ook flexibel inzetbare teams van experts die overal in de organisatie kunnen worden ingezet). grote SSC'smet alle operationele en een aantal tactische taken gecentreerd en alsderde de HRbusinesspartner die de lijn moet ondersteunen bij veranderingenen in zijn rol naar medewerkers. Maar hoe zit het met kleinere organisaties tot 150 à 200 medewer- HR MOET BALANSTUSSENSHARE- EN STAKEHOLDERSBEWAKEN Gids voor Personeelsmanagement jrg.85 nr. 7/

6 kers?dat zijn de organisaties waar het gros van de Nederlandsewerknemers werkzaam is. En hoe zit het met de non-profitsector, bijvoorbeeld de zorginstellingen en gemeenten? Daar mist men de schaalgrootte om met een dergelijk model efficiencywinst (bij een SSC) of effectiviteitwinst (indeling in experts en business partners) te halen. Balans Verder ontbreekt een voor mij zeer wezenlijke rol voor HRin het verhaal: HRals hét instituut binnen de organisatie dat met verve bewaakt dat er een goede balans is tussen economische (shareholders, vaak korte termijn) belangen enerzijds en sociale, maatschappelijke (meer langere termijn) belangen anderzijds. Maar dan niet in de vorm van de 'oude zorgfunctie' van HR, maar juist op strategisch niveau, waar de kaders voor de rest van de organisatie (HRen lijn) gesteld worden. Zodat kreten als 'menselijk kapitaal' en 'human resources development beleid' geen holle frasen zijn die marketingtechnisch lekker smoelen, maar daadwerkelijk intrinsiek in het HRMbeleid van een organisatie versleuteld zitten. Dé uitdaging voor HRmanagers de komende jaren! Want wie anders zal dat doen? Vakmanschap Ten slotte vakmanschap. Waar Tabak en Van Beek voor HRM'ers vooral brede opleidingen propageren die management en adviesvaardigheden centraal stellen, wil ik juist een pleidooi houden voor eerherstel van het échte vakmanschap vakmanschap in ons mooie HR-vak. Maar dan wél met een nieuw elan. Dus HR-medewerkers die geïnteresseerd zijn in - en begrip hebben voor - de business en weten wat de lijn beweegt. Naast (zeer essentiële) algemene adviesvaardigheden zal een HRbusiness partner ook verstand moeten hebben van het vak zelf, zodat beleid en instrumentarium als één geïntegreerd geheel - met de business en met elkaar - kan worden overgedragen aan de lijn. Streven naar een excellente combinatie van interesse voor de business én proces én inhoudsdeskundigheid. Alleen dan zal ons vak op den duur écht succesvol kunnen zijn. Wat dat betreft onderschrijf ik de stelling van Tabak en Van Beek dat er in opleidingenland ook de nodige modernisering nodig is. Dr.P.J.Biemans is senior adviseur bij adviesbureau leeuwendaal ---- Reactie: Sociale rol van HRis achterhaald _~I~~~ De reactie van Biemans zien we als een waardevolle aanvulling op ons artikel, en het geeft ons de kans nog een aantal elementen te verduidelijken. Allereerst de gestelde vraag rondom de toegevoegde waarde van dit model voor het midden- en kleinbedrijf (MKB)en de non-profitsector. Van oudsher hadden MKBorganisaties en overheidsinstellingen vaak niet de luxe om transformationele en transactionele HR-activiteiten binnen het bedrijf te ontplooien. In die zin zijn ze de pioniers waar het gaat om het outsourcen van transactionele activiteiten. MKB-bedrijven maken tegenwoordig ook al veelvuldig gebruik van operationele HR-services buiten de eigen muren - denk aan de salarisadministratie,training en opleidingof recruitment- simpelweg omdat het economisch niet aantrekkelijk is deze diensten in huis te hebben. Wij menen dat het voor het MKBen overheidsinstellingen vooral van belang is om de toegevoegde waarde van de nieuwe HR business partner te onderkennen. Sociale rol is achterhaald Ten tweede, de notie dat HR als enige de korte termijn en lange termijn van organisaties en haar medewerkers behartigt, vinden wij niet meer van deze tijd. Ook de sociale rol die HRzichzelf toedicht is achterhaald. HRis volwaardig lid van het managementteam en weegt op basis van haar eigen expertise en haar verantwoordelijkheid voor het menselijk kapitaal alle belangen af. Bedrijfsbelang moet hierbij voorop staan. Daarnaast voorzien wij vanuit HR-perspectief juist dat HR-experts zich in de toekomst bezig zullen houden met de langetermijnbelangen (bijvoorbeeld de levensloopregeling, corporate social responsibility of diversiteit). Human capital zal voor deze strategische experts een van de belangrijkste aandachtgebieden blijven. Vakmanschap Tenslotte het onderwerp vakmanschap. We hebben het gevoel voor hetzelfde te pleiten. Ambachtslieden blinken immers uit in het met aandacht en liefde voor het vak uitvoeren van een gespecialiseerde taak. Het door ons beschreven model stuurt juist aan op diepte-investering in kennis en kwaliteit van gespecialiseerde taken. Ieder z'n eigen ambacht binnen HR, of je nu spreekt van HR services, HR experts of HRbusiness partners. Waar wij elkaar niet vinden is in de stelling dat eenieder moet beschikken over inhoudsdeskundigheid op alle gebieden. Wij zijn van mening dat vertrouwen (wederzijdse afhankelijkheid) in de kunde vanje mede-ambachtslieden de basis moet zijn om optimale synergie van het model te kunnen bereiken. Bij het verbouwen van je huis bijvoorbeeld weet een timmerman onvoldoende van elektra en een elektricien onvoldoende van het timmerwerk maar door op elkaars kennis te vertrouwen wordt de overkoepelende taak geklaard. De HR business partner zorgt als de uitvoerder voor afstemming en bepaalt wat hij van de specialisten nodig heeft..

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Petra Biemans Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw komt de term human resources management (HRM) in zwang. Met name in het westen, waar

Nadere informatie

Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit?

Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Dr. Petra Biemans Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Dr. Petra Biemans Copyright 2007 Hogeschool INHOLLAND Alle rechten

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de HRM-rol, lijnmanagers en HR-afdeling

Ontwikkelingen in de HRM-rol, lijnmanagers en HR-afdeling Brede analyse op basis van achttien casestudies Ontwikkelingen in de HRM-rol, lijnmanagers en HR-afdeling Petra Biemans In deze bijdrage wordt een analyse gemaakt van de rol van HRM in organisaties in

Nadere informatie

Thema: Professionalisering van HR

Thema: Professionalisering van HR Thema: Professionalisering van HR Fotografie: Beeldsmaak 10 Gids voor Personeelsmanagement jrg. 87 nr. 9-2008 Het Calimero-complex ontstegen TOEGEVOEGDE WAARDE HR KAN AANZIENLIJK OMHOOG De discussie over

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wendbare organisatie Houd zicht op de lange termijn doelstellingen Burn-out Langdurige stress verziekt de onderneming

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

hr strategie Geef medewerkers de ruimte Robert-Jan van Berckel en Erik de Muinck Keizer, Google Kevin Wheeler over nieuw type medewerker

hr strategie Geef medewerkers de ruimte Robert-Jan van Berckel en Erik de Muinck Keizer, Google Kevin Wheeler over nieuw type medewerker hr strategie Human Resources in de boardroom www.hrstrategie.nl Jaargang 9 nr. 2 mei 2014 Robert-Jan van Berckel en Erik de Muinck Keizer, Google Geef medewerkers de ruimte Kevin Wheeler over nieuw type

Nadere informatie

Hoe HR meerwaarde levert

Hoe HR meerwaarde levert Hoe HR meerwaarde levert 1 Het leveren van meerwaarde aan de business: 6 tips Zorg dat HR meer is dan een administratief orgaan HR is meer dan een administratieve verantwoordelijkheid in de vorm van salarisadministratie

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

IT Service Management

IT Service Management DEEL 1 IT Service Management best practices H E T S T A N D A A R D W E R K V O O R I T S E R V I C E M A N A G E M E N T onder redactie van Jan van Bon!?!? De mens in de IT-organisatie 5.3 Het succes

Nadere informatie

Wegen naar een efficiëntere HR- en payrolladministratie

Wegen naar een efficiëntere HR- en payrolladministratie Wegen naar een efficiëntere HR- en payrolladministratie de wereld werkt met white paper ADP Nederland BV September 2010 - Wim Ydo en Howard Woei Over ADP 1,4 miljoen (oud)werknemers in Nederland krijgen

Nadere informatie

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor Van verplicht nummer De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst naar succesfactor Inhoud Voorwoord 5 Over het onderzoek 7 8 Interviews Binne Visser Performance management

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

SSC & CIRM: een toegevoegde

SSC & CIRM: een toegevoegde Marjon Klootwijk, MFM Het Handboek n Aflevering 34 n September 2006 Ontwikkelingen van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat waardetoevoeging en effectiviteit steeds belangrijker worden voor de continuïteit

Nadere informatie

Performance Management in balans?!

Performance Management in balans?! Afstudeeronderzoek aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap Performance Management in balans?! De perceptie van HR eindverantwoordelijken en HR managers op het gebruik en de inrichting

Nadere informatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Welke HR dienstverlening is er nodig in de nieuwe organisatie van (Organisatie) intramuraal? Auteurs: Sander Hoogland 500605608 Geert Boon 500606040

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie