Sharon Janssen PORTFOLIO & AANPAK KIRKMAN COMPANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sharon Janssen PORTFOLIO & AANPAK KIRKMAN COMPANY"

Transcriptie

1 HR PORTFOLIO & AANPAK KIRKMAN COMPANY Sharon Janssen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kirkman Company B.V.

2 Wij veranderen organisaties, waarbij ondernemerschap en verantwoordelijkheid nemen hand in hand gaan. Omdat het altijd beter kan of omdat het soms écht anders moet. Dat zit in onze genen. Van kleine veranderingen tot radicale vernieuwing. En soms van het creëren van niets tot iets. Binnen een afdeling of voor een organisatie in zijn geheel. Of het nu gaat om groei, krimp, optimalisatie, ontvlechting, uitbesteding, integratie of nieuwe business modellen. Wij verbinden met plezier de kennis en ervaring van mensen over de grenzen van organisaties heen. Wij houden van ons vak en genieten van de resultaten die we samen met jou en je collega s realiseren. 0 2 HR

3 WE BELIEVE HR-organisaties professionaliseren zich in hoog tempo. Het leveren van toegevoegde waarde voor de gehele organisatie staat overal op de agenda. In toenemende mate wordt van HR verlangd dat zij nadrukkelijker de bedrijfsstrategie kan ondersteunen door het aanbieden van een onderscheidende employee propositie. Dit zien wij terug in vragen als: Hoe ziet de optimale inrichting van mijn HR-organisatie eruit? Hoe zorg ik ervoor dat mijn HR-afdeling wendbaar, professioneel en transparant is? Hoe kan ik de toegevoegde waarde van HR voor onze business aantonen? Wij helpen je met het maken van de analyse en juiste keuzes, en ondersteunen graag bij het realiseren van de benodigde verandering. Onze consultants hebben een bedrijfskundige achtergrond. Kirkman Company heeft vele opdrachten uitgevoerd binnen het HR-domein voor tevreden klanten, waaronder KPN, DSM, ABN AMRO, AMC, NS, Ahold, DAF, Heerema, T-Mobile en Robeco. 3 HR

4 ONZE KLANTEN AAN HET WOORD De deelname van Kirkman Company leidt er echt toe dat wij onze doelstellingen behalen. Doelstellingen die zeer ambitieus zijn rondom operational excellence, prijs, maar ook op kwaliteit en flexibiliteit zijn ruimschoots overtroffen. Nico de Roo, ABN AMRO Om de groeiambitie van Ahold Europe te kunnen verwezenlijken, diende de HR-organisatie opnieuw te worden ingericht. Kirkman Company heeft Ahold HR onder meer ondersteund bij het ontwerpen, definiëren en implementeren van de gewenste situatie. Luc de Baets, Ahold Kirkman Company liet zien hoe zij toetsen of organisatieonderdelen voldoende volwassen zijn om op een andere manier te sourcen. En hoe je daarbij tot goede besluitvorming komt. Wij waren onder de indruk van hun heldere en doortastende aanpak. Dit paste bij de KPN-cultuur. Henk van Tilborg, KPN Act yourself into new thinking, daar past geen traditioneel consultancybureau bij, maar een frisse, jonge en innovatieve club als Kirkman Company. En zo ervaar ik de samenwerking ook: dynamisch, resultaatgericht, open, experimenteel en innovatief! Ellen Kuppens, DSM 4 HR

5 HR TRENDS EN ONTWIKKELINGEN De nadruk binnen HR ligt in toenemende mate op het succes van de business - Wat we zien binnen HR is dat de nadruk op het succes van de business versterkt aanwezig is. Vragen als: Hoe maak ik vanuit HR op een effectieve manier impact op de business? en: Hoe sluit ik mijn HR aan op de strategische doelen van de organisatie? zijn zeer actueel. Hierbij speelt ook het maken van de optimale keuze in termen van Make, Buy or Ally een belangrijke rol. Van HR wordt in toenemende mate verwacht dat zij een goede partner voor de business kan zijn. De HR Business Partner-rol kan de toegevoegde waarde van HR sterk verhogen - Ook de rol van Business Partner ontwikkelt en verdiept zich steeds meer. Door de kritieke succesfactoren voor HR Business Partners nader te ontwikkelen, wordt de toegevoegde waarde en het effect hiervan verhoogd. Om HR in haar kracht te zetten is een heldere rolverdeling essentieel - Een belangrijk aandachtspunt voor veel HR-organisaties is het ketenmanagement over de HR dienstverlening. Een heldere rolverdeling tussen HR en de business is essentieel om HR in haar kracht te zetten. De HR dienstverlening dient naadloos aan te sluiten bij de vraag van de gebruikers - Het portfolio van HR producten en diensten dient bovendien naadloos aan te sluiten bij de vraag van de gebruikers. Tegelijkertijd dient de juiste balans tussen maatwerk en standaardisatie opgezocht te worden. 5 HR

6 VRAAGSTUKKEN VERTAALD NAAR DIENSTEN Vraagstuk Product Pagina Welke HR strategie sluit aan bij de doelstellingen van mijn organisatie? HR Strategie Pagina 7 Hoe richt ik mijn HR-organisatie in? HR Building Blocks Model Pagina 8 Hoe vergroot HR de toegevoegde voor de business? HR Business Partners Pagina 9 Hoe kan ik mijn diensten laten aansluiten bij klantvragen? Hoe verkoop ik mijn HR diensten? HR Shared Service Centers PDC Pagina 10, 11 Wat is de optimale flexibiliteit van mijn workforce, zodat mijn organisatie met de marktdynamiek mee kan bewegen? Hoe kom ik tot de optimale keuze in termen van Make, Buy or Ally? En welke aanpak volg ik na de gemaakte sourcingbeslissing? Workforce flexibility Pagina 12 Sourcingscan HR-IT ontwerp & selectie Pagina 13, 14 Hoe verbeter ik de prestatie en kwaliteit van mijn processen? Procesoptimalisatie Pagina 15 Hoe stuur ik mijn leverancier(s) goed aan? Hoe verbeter ik een bestaande samenwerkingsrelatie, zowel intern als extern? Hoe ondersteun je vanuit HR de business met de juiste data? Hoe maak je HR initiatieven meetbaar? HR Governance en regie Samenwerkingsverbeteraar Pagina 16, 17 HR Metrics & Analytics Pagina 18 Hoe presteert mijn HR afdeling t.o.v. andere organisaties? HR Benchmark 2.0 Pagina 19 6 HR

7 HR STRATEGIE Hoe kom ik tot een HR strategie die als kompas kan dienen voor mijn HR-agenda en activiteiten? De HR strategie vormt een onmisbare basis om richting te geven aan de ontwikkelingen en prioriteiten van HR en biedt medewerkers én management een kompas bij verandering en vernieuwing. Waarom bestaat HR, wat is ons bestaansrecht? Wat zou HR moeten toevoegen en voor wie? Hoe onderscheiden we ons, hoe leveren we onze diensten en wie doet wat binnen de keten? Wat zijn de diensten die je als HR levert en wat verwacht je van anderen? Aanpak & Resultaten Wat is het en hoe pakken we het aan? Wij helpen met het vormgeven van een bedrijfseigen HR strategie die een afspiegeling is van de organisatiestrategie. Met een context analyse (interviews stakeholders, deskresearch, klantanalyse en het inventariseren van trends en ontwikkelingen binnen de sector) leggen we de basis voor verdere ontwikkeling. Wij zorgen dat de HR strategie een product is van de organisatie zelf; wij faciliteren, geven concrete handvatten en richting en helpen met keuzes in de why, how & what. Nadat de inhoudelijke contouren van de HR strategie zijn bepaald door het HR MT, zorgen wij voor een overzichtelijk en praktisch bruikbaar einddocument. Wat levert het op? Het creëert de identiteit van de HR-organisatie; waarom doen we iets, hoe doen we dat en wie doet wat? Het geeft richting en bepaalt prioriteiten voor de HR agenda. Het maakt heel transparant aan de klanten van HR (zowel intern als extern) waar de organisatie op HR gebied naar streeft. Het biedt een kompas voor medewerkers én management. 7 HR

8 HR BUILDING BLOCKS MODEL Hoe richt ik mijn HR-organisatie zó in dat de HR strategie verwezenlijkt kan worden? Wij hanteren het HR Building Blocks Model als basis om de optimale HRorganisatie(in)richting te bepalen. Dit model dient om bewust te worden van de benodigde rollen en de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden. Het model is gebaseerd op Dave Ulrich (1997). Aanpak & Resultaten Wat is het en hoe pakken we het aan? Het startpunt is het in kaart brengen van de huidige rollen en processen en in hoeverre de indeling en onderlinge afhankelijkheid efficiënt en effectief is. We maken een koppeling tussen rollen en processen zoals die in de HR Building Blocks gehanteerd worden. Op basis van volwassenheid en specifieke uitdagingen maken we passende rol- en procesbeschrijvingen, zodat het geheel harmonieus en doelgericht gaat werken. We definiëren volwassenheid en verbeterpotentieel in relatie tot de businessagenda. Met de verschillende rollen maken we een praktijkgericht veranderplan en helpen we mensen te groeien in kennis en vaardigheden. Wat levert het op? Eén gemeenschappelijk denkkader over hoe de HR-organisatie als geheel dient te opereren. Duidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden. Inzicht in afdelingsoverstijgende processen. Professionalisering in dienstverlening. Beheersing van de keten van HR-dienstverlening. Basis om doelgericht naar een situatie van operational excellence toe te werken. 8 HR

9 HR BUSINESS PARTNERS (HR-BP) Op welke manieren kan HR van toegevoegde waarde zijn voor de business en hoe organiseer ik dat? In het HR Building Blocks Model vormt de HR Business Partner de link tussen HR en de business. Door de kritische succesfactoren hiervan in kaart te brengen en te koppelen aan talentontwikkeling wordt HR effectiever richting de business. Aanpak & Resultaten Wat is het en hoe pakken we het aan? We verbeteren het inzicht in de kritische succesfactoren van een HR-BP door workshops met HR en de business te houden, een functieprofiel en competentiemodel op te stellen en competenties te vertalen naar concreet gedrag. We verbeteren kennis, vaardigheden en gedrag van ervaren HR-professionals door het verzorgen van coaching, begeleiding en training, en we versterken het effect daarvan met intervisie, bedrijfsspecifieke cases en een terugkomsessie. We ontwikkelen een nieuwe generatie HRprofessionals aan de hand van uitdagende veranderprojecten en betrekken daar professionals uit de hele organisatie bij. Wij bieden verandercapaciteit met brede kennis en ervaring van HR-vraagstukken en gedreven adviseurs als ad interim HR-BP. Wat levert het op? Inzicht in wat de HR-BP succesvol maakt. Ervaren HR professionals die effectiever zijn in hun rol. Jonge, talentvolle HR professionals die met een innovatieve blik naar de HR-organisatie kijken. Business die de meerwaarde van HR ziet en effectiever kan schakelen met de HR-organisatie. 9 HR

10 HR SHARED SERVICE CENTERS (SSC) Professionaliseer je HR én verlaag kosten met het inrichten van een HR Shared Service Center (SSC). Hoe kan het de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren terwijl het ook kostenefficiënter wordt? En hoe zorg je dat het een keuze is die breed wordt gedragen en gewaardeerd in de organisaties; bij HR én de afnemers? Aanpak & Resultaten Wat is het en hoe pakken we het aan? Wij helpen met het consolideren, standaardiseren en professionaliseren van HRdiensten in een HR SSC. Wij helpen organisaties bij het vormgeven, inrichten, professionaliseren en zelfs uitbesteden van (delen van) haar HR SSC. Hierbij hanteren wij altijd een multidisciplinaire aanpak waarbij we kijken naar organisatie & regie, processen & diensten, informatie technologie en mensen & cultuur. Omdat een SSC niet in isolatie maar juist integraal onderdeel vormt van de HR dienstverlening borgen wij de aansluiting met de HR-organisatie als geheel. Wat levert het op? Kwaliteitsverbeteringen in de HR-dienstverlening en aansluiting op de klantorganisatie. Inzicht in de kosten van diensten en de effecten van maatwerk versus standaard. Slagvaardiger HR voor de business in het doorvoeren van veranderingen en vernieuwing. Voor meer informatie over onze diensten op SSCgebied zie: 10 HR

11 PRODUCT- EN DIENSTENCATALOGUS (PDC) Met een PDC verkrijg je het benodigde inzicht in vraag en aanbod van HR-diensten en sturing op de juiste keuzes. Met het opstellen van een PDC verkrijg je helderheid in de klantbehoeften, kun je een klantgericht aanbod neerzetten, maar zet je ook de verdeling van verantwoordelijkheden tussen HR en andere organisatieonderdelen scherp neer. Aanpak & Resultaten Wat is het en hoe pakken we het aan? Wij helpen allereerst met het inventariseren van wat er nu is afgesproken en wat er over en weer van elkaar (en door meerdere interne klanten) wordt verwacht; impliciet én expliciet. Dit is de basis voor het ontwikkelen van een dienstenportfolio/product- en dienstencatalogus (PDC), waarbij we de verwachtingen omzetten naar wat geleverd wordt. Voor de PDC zijn drie varianten mogelijk: het Intern dienstenmodel, het Dienstencontract en het Dienstenoverzicht. Wij helpen met de doorvertaling naar de dienstverlening met behulp van SLA s, dienstenovereenkomsten en doorbelasting. Wat levert het op? Meer zakelijke, controleerbare (meetbare) dienstverleningsafspraken. Inzicht in de behoefte van de klant, afgestemd op wat de HR-organisatie wil én kan leveren. Optimale klant-leveranciersrelatie. Toegenomen inzicht in kosten en cost-drivers, waardoor doorbelasting mogelijk wordt. Een nieuwe situatie met controle over informatie voor noodzakelijke verbeteringen, toegevoegde waarde en het aanpakken van blinde vlekken. 11 HR

12 WORKFORCE FLEXIBILITY Op welke wijze kan HR bijdragen aan een flexibele arbeidspopulatie en kennis en kunde optimaal inzetten? Flexibiliteit wordt steeds belangrijker, ook wanneer het gaat om de workforce van je organisatie. De huidige arbeidsmarkt vraagt om nieuwe werkvormen en organisaties worden geacht mee te kunnen bewegen met de marktdynamiek. Aanpak & Resultaten Wat is het en hoe pakken we het aan? Een flexibele workforce betekent een optimale verdeling tussen vast & flexibel personeel en tussen zelf doen & uitbesteden, waardoor een organisatie in staat is mee te bewegen met de marktdynamiek, zowel voor volume als expertise. We bepalen op basis van de bedrijfsstrategie en de interne & externe ontwikkelingen voor elk bedrijfsonderdeel de delta tussen de huidige en gewenste flexibiliteit, we ontwikkelen en implementeren oplossingsrichtingen. Hoe creëer je flexibiliteit? External staffing center: inrichting van de external staffing organisatie, inclusief selectie van preferred suppliers en IT-toepassingen. Sourcingstrategie: formuleer visie, strategie en een stappenplan om de externe workforce langdurig gebonden en geboeid te houden. Employability; formuleer visie, strategie en een stappenplan om de interne workforce duurzaam inzetbaar te houden. Wat levert het op? Een organisatie die in staat is om te reageren op de marktdynamiek. Optimaal gebruik van capaciteit en kennis uit de markt, gecombineerd met interne resources. 12 HR

13 SOURCINGSCAN Hoe kan ik mijn HR-organisatie en processen vormgeven zodat we flexibel, transparant en professioneel zijn? We zien steeds meer externe aanbieders rondom HR dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van salarisverwerking, personeelsadministratie, recruitment en learning & development. Organisaties dienen zich af te vragen welke activiteiten zelf te doen, uit te besteden of in een samenwerkingsverband te organiseren. Aanpak & Resultaten Wat is het en hoe pakken we het aan? Aan de hand van de sourcingscan wordt voor een aantal strategische doelstellingen de meest optimale sourcingoptie onderzocht. De processen en diensten in de huidige situatie worden getoetst op volwassenheid en hun relatie tot de waardeketen van de organisatie. We werken verschillende scenario s uit en toetsen deze aan een beschrijving van de gewenste eindsituatie. De relevante scenario s worden onderzocht op (financiële) haalbaarheid en risico s. Een impactanalyse wordt gedaan op het gekozen scenario om de haalbaarheid voor het realiseren van de gewenste eindsituatie te bepalen. Dit alles leidt tot een implementatieplan, waarmee de transitie in kan worden gezet. Wat levert het op? Een gedegen keuze voor de best passende sourcingoptie, ontworpen op de gewenste situatie en realistisch gemaakt op basis van een analyse van de huidige situatie. Draagvlak en commitment bij management en medewerkers. Implementatieplan op basis van veel ervaring en best practices, zodat het een gedragen en beheersbaar verandertraject mogelijk maakt. 13 HR

14 HR-IT ONTWERP & SELECTIE Welke applicatie past het beste bij mijn organisatie? E-HRM, HR self-service, digitaliseren, geautomatiseerde brieven en workflows, instant reporting; er zijn diverse trends in de markt waardoor veel HRorganisaties (opnieuw) stilstaan bij HR technologie. Hier komt veel bij kijken, zoals het ontwerp van het HR IT landschap, een marktconsultatie, het opstellen van technische en functionele eisen, selectie en contractering van software en implementatie & beheer partners, een HR IT roadmap op basis van prioriteiten in gewenste functionaliteiten en geografische verschillen. Aanpak & Resultaten Wat is het en hoe pakken we het aan? IT-ontwerp en selectie van een oplossing en leverancier begint met het bepalen van de strategie en het doel van de IT-ondersteuning. Inzicht in de huidige situatie, prioriteiten stellen in behoefte, technische en functionele eisen opstellen, voorselectie maken van marktpartijen. Op basis hiervan worden diverse scenario s en een marktbenaderingsplan ontworpen. Marktconsultatie (RfI en RfP) voor een kennismaking met de markt en krijgen van inzicht in de mogelijkheden en oplossingen per scenario, daarna gericht uitvragen van offertes bij leveranciers op basis van technische en functionele eisen. Selecteren, contracteren en implementeren van de gekozen oplossing. Wat levert het op? Een ontwerp van een IT-landschap dat past bij de strategie en doelstellingen van de organisatie. Business case om de investering en baten te onderbouwen. Een voorkeursscenario door een afweging van eisen en het beschikbare marktaanbod. Roadmap voor het bereiken gewenste situatie. Plan van aanpak voor het selecteren en contracteren van de juiste leverancier. 14 HR

15 PROCESOPTIMALISATIE Het optimaliseer ik mijn organisatie en processen en wat mag ik hier van verwachten? Verhoog de tevredenheid van je klanten over de kwaliteit, kosten en levertijd van het product. Doorgrond lange procesketens en maak transparante afspraken over de rolverdeling tussen ketenpartners. Verlaag de werkdruk en bied medewerkers plezier in hun werk, zodat resultaten omhoog gaan. Aanpak & Resultaten Wat is het en hoe pakken we het aan? Centraal in onze aanpak staat het duurzaam realiseren van verbeteringen van benodigde prestaties én kwaliteitsbeleving bij de stakeholders. In de eerste stappen ligt de focus op het doorgronden van de procesgang en het in kaart brengen en meten van de waardeketen (value stream mapping). Door kwantitatieve én kwalitatieve analyse, doen we onderzoek naar de impact van knelpunten. Wij analyseren deze data en werken samen met uw mensen aan een serie relevante én haalbare verbetervoorstellen. Op basis van een gedegen implementatie- en veranderplan helpen wij met de realisatie. We zorgen voor de juiste setting, instrumenten en competenties voor goede regievoering. Wat levert het op? Scherp zicht op de waardeketen en relatie tot de klanttevredenheid en prestaties van de bedrijfsvoering. Een kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing van het verbeterpotentieel. Een veranderprogramma waarin je met de juiste prioriteiten kunt bouwen aan de verbeteringen Een situatie waarin jij aan het stuur kunt blijven. 15 HR

16 HR GOVERNANCE EN REGIE HR is een keten van processen en organisatieonderdelen, hoe kom je tot de juiste keteninrichting en besturing? Om toegevoegde waarde te leveren als HR-organisatie is de juiste inrichting en regievoering op de gehele keten van HR-processen essentieel; zowel intern als extern, het HR Governance Model kan hierbij ondersteunen. Aanpak & Resultaten Wat is het en hoe pakken we het aan? Wij helpen met het ontwikkelen van een effectieve ketenorganisatie en integrale HR Governance, inclusief verantwoordelijkheden, rollen, competenties, FTE, processen en overlegstructuren. Wij zorgen dat HR verantwoordelijkheid kan nemen voor de inrichting én besturing van de hele keten, óók voor onderdelen die buiten de eigen organisatie vallen. Regie is de spil tussen de interne klanten en de interne én externe leveranciers. Regie is gericht op het bundelen van de klantvraag en het optimaal laten presteren van interne én externe leveranciers. Iedere regiefunctie kent twee gezichten: demand management en supply management. Wat levert het op? Scherpte verkrijgen in kwaliteit en kosten van dienstverlening bij gemaakte en nog te maken afspraken. Duidelijke positionering van regie en eigenaarschap maakt het mogelijk dat de business zich maximaal kan focussen op haar eigen vakgebied. Samenbrengen van interne en externe leveranciers in één integrale keten. 16 HR

17 SAMENWERKINGSVERBETERAAR Hoe presteren mijn samenwerkingsrelaties en de partners daarin en hoe verbeter ik deze? Naast het goed inrichten van de harde kant (zoals strategie, inrichting, besturing) helpen wij je ook met het organiseren van de zachte kant (zoals cultuur, omgang, individu); een combinatie die de sleutel tot succes bevat. Aanpak & Resultaten Wat is het en hoe pakken we het aan? We lichten de samenwerking door aan de hand van het Samenwerkingsmodel met alle relevante aspecten van samenwerken. We meten zowel de feitelijke gang van zaken als de perceptie van betrokkenen. De aanpak die we hanteren is een mix tussen leren en confronteren. Dit is de basisgedachte waarop wij samenwerkingsrelaties verbeteren. We beginnen met het afnemen van interviews en enquêtes die zijn gebaseerd op het samenwerkingsmodel. Deze worden door ons geanalyseerd en op de samenwerkingsdag op een gestructureerde wijze met elkaar besproken. We gaan niet uit van goed of fout, maar wat beter kan en hoe dat kan worden gerealiseerd. We bespreken intensief de uitkomsten aan de hand van het samenwerkingsspel en gebruiken andere fun-elementen voor een verbeterplan. Wat levert het op? Plan van Samenwerking met inzicht in verbeterpotentieel en concrete acties voor het vervolg. Samenwerkingsstrategie met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Meer gemotiveerde medewerkers en gevoel van eenheid tussen organisaties en/of afdelingen. 17 HR

18 HR METRICS & HR ANALYTICS Hoe ondersteun je vanuit HR de business met de juiste data? Hoe weet je of je HR-instrumenten effectief zijn? Het wordt steeds belangrijker te beschikken over juiste én actuele informatie. De business vraagt de waarde van HR-activiteiten en projecten aan te tonen; het meetbaar maken blijft echter een lastige opgave. Aanpak & Resultaten Wat is het en hoe pakken we het aan? Met HR Metrics zorgen wij ervoor dat de belangrijkste rapportages & stuurgetallen beschikbaar zijn voor de business, zoals arbeidsvoorwaarden, bezetting, ontwikkeling en ziekte & verlof. Met HR Analytics geven wij inzicht in de kosten en baten van HR-initiatieven, zoals de Return on Investment (ROI) en de Revenue per Employee. Wij helpen de fit-gap vast te stellen tussen business-behoeften en het huidige aanbod, door de huidige situatie en zowel de huidige als toekomstige business-behoeften in kaart te brengen. Wij stellen een actieplan op om een eventuele gap te dichten. Wij bepalen vanuit de HR strategie wat de belangrijkste KPI's zijn om de effectiviteit van HRinitiatieven te meten. Wat levert het op? Hogere volwassenheid van de HR-organisatie: je meet, je weet en kunt gericht actie ondernemen. Strategische gesprekspartner vanuit HR voor de business en business-ontwikkelingen. Inzicht in welke HR-initiatieven daadwerkelijk bijdragen aan betere business resultaten; gefundeerd op cijfers in plaats van gevoel kunnen kiezen voor HR-initiatieven. 18 HR

19 HR BENCHMARK 2.0 Hoe organiseren je peers hun HR-organisatie? Welke keuzes hebben zij gemaakt en wat kun jij daar van leren? Ratio s en cijfers zeggen lang niet alles. De context achter deze kengetallen is veel waardevoller dan sec de cijfers. Wij helpen je te leren van anderen. De focus ligt op het vinden van motieven en antwoorden voor de toekomst. Aanpak & Resultaten Wat is het en hoe pakken we het aan? Het is een op maat gemaakte benchmark voor een organisatie. Samen kijken we met welke peers je het beste vergeleken kunt worden en welke vragen/kengetallen je getoetst wilt zien. Eventueel vormen we een nieuwe pool van deelnemers en stellen we gezamenlijk de doelen en aanpak vast. We kijken naar zowel kwalitatieve als kwantitatieve scores en gaan daarbij altijd op zoek naar achterliggende motivatie en lessons learned. Een benchmark bestaat zowel uit een vragenlijst als enkele diepte-interviews. De afsluiting van de benchmark bestaat uit een rondetafelsessie met de deelnemende bedrijven om inzichten en kennis te delen. Wat levert het op? Inzicht in de professionaliteit en effectiviteit van je HR-organisatie en processen. Platform voor het delen van best-in-class practices en actuele thema s. Inzicht in de kengetallen, kwalitatieve afwegingen én de context van verschillende HR afdelingen. Mogelijkheid om onder begeleiding van deskundigen uitkomsten om te zetten in acties. 19 HR

20 ENKELE VAN ONZE OPDRACHTGEVERS OP HR-GEBIED 20 HR

21 REFERENTIES Wat was de vraag van de klant? Hoe kan ik de kwaliteit van mijn HR dienstverlening vergroten door het inrichten van een HR SSC? Wat was de vraag van de klant? Hoe kan Kirkman Company Heerema ondersteunen om Best in Class HRsupport te leveren aan de organisatie? Wat was de vraag van de klant? Hoe maak ik de juiste keuze voor het optimale HR-IT landschap van onze internationale organisatie? Wat was de vraag van de klant? Hoe kan Kirkman Company ons begeleiden bij het samensmelten van onze twee HR-organisaties? Wat hebben we gedaan? Door middel van een uitgebreide analyse hebben we de huidige situatie en het verbeterpotentieel in kaart gebracht. Vervolgens hebben we via inspiratiesessies en workshops scenario s voor het HR SSC opgesteld. Wat hebben we gedaan? Gedurende het project is onder meer gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw HR ontwerp, procesbeschrijvingen, operationeel model en de implementatie van de nieuwe HR-organisatie. Wat hebben we gedaan? Om het HR IT landschap te optimaliseren zijn de HR- processen wereldwijd gestandaardiseerd en geüniformeerd. Tevens is een e-hrm tool geselecteerd om risico s te verminderen, schaalbaarheid te vergroten en transparantie te bieden. Wat hebben we gedaan? Na analyse van de HR-organisaties van Fortis en ABN AMRO is een advies uitgebracht m.b.t verbetermogelijkheden en benodigde aanpassingen in de structuur voor de integratie. Vervolgens is bijgedragen aan het HR-onderdeel van het overall integratieplan. Wat hebben we opgeleverd? Afwegingskader voor de diverse scenario s. De strategie en het ontwerp voor het HR SSC. Een roadmap voor implementatie. Wat hebben we opgeleverd? Een HR ontwerp met duidelijke omschrijving van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Geïmplementeerde HR-organisatie. PDC. Wat hebben we opgeleverd? Een HR IT Blueprint waarmee de HRorganisatie in staat is gesteld waarde toe te voegen en minder operationeel te werken. RfI-document ten behoeve van de selectie van de e-hrm tool. Wat hebben we opgeleverd? Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van beide HR-organisaties. Bewustzijn gecreëerd binnen HR MT over de HR-organisaties in relatie tot de benchmark. Eindrapport over verbeter- en besparingspotentieel. Prioritering verbetermaatregelen. 21 HR

22 REFERENTIES Wat was de vraag van de klant? Hoe kunnen wij het beste invulling geven aan de rol van HR Business Partner in onze organisatie? Wat hebben we gedaan? Door het faciliteren van een meerdaagse training voor de HR Business Partners, is gezamenlijk invulling gegeven aan de rol en de benodigde kennis en vaardigheden. Door praktijkcases te behandelen is het model verder door de medewerkers doorleefd. Wat hebben we opgeleverd? Een op de organisatie afgestemd model voor de rol van HR Business Partner. Draagvlak voor het model bij de medewerkers. Wat was de vraag van de klant? Hoe kan Kirkman Company ondersteunen om de optimale inrichting van onze HR-organisatie te bepalen? Wat hebben we gedaan? Op basis van interviews en workshops met stakeholders is een ontwerp opgesteld voor de toekomstige HRorganisatie. Tevens is een training opgesteld voor de veranderende rol van de HR Business Partner. Wat hebben we opgeleverd? Een volledig ontwerp voor de gewenste inrichting van de HRorganisatie. Een trainingsprogramma voor de HR medewerkers. To be procesbeschrijvingen Wat was de vraag van de klant? Hoe kan Kirkman Company KPN begeleiden bij het ontwerpen en implementeren van het nieuwe HRorganisatiemodel? Wat hebben we gedaan? Op basis van de nieuwe sourcing strategie voor de HR-organisatie is de structuur van de HR-organisatie gereorganiseerd om de nieuwe situatie te kunnen besturen. Interviews, workshops en trainingen maakten deel uit van de aanpak. Wat hebben we opgeleverd? Ontwerp één HR-organisatie en beschrijving nieuwe HR rollen en functies. Impactanalyse en implementatie nieuwe HR-organisatie Training voor HR populatie Interne HR PDC Wat was de vraag van de klant? Hoe kan Kirkman Company helpen de kwaliteit van onze HR Business Partners te verhogen? Wat hebben we gedaan? Door middel van het inter-company ontwikkeltraject voor HR Business Partners worden kennis en vaardigheden van HR-BP s van AMC, Rijnstate en Alliander verder ontwikkeld en wisselen deelnemers best practices uit van de diverse organisaties. Geïnventariseerd wordt welke andere organisaties interesse hebben in het opleidingstraject. Wat hebben we opgeleverd? Een ontwikkeltraject voor de HR Business Partners van de deelnemende organisaties. 22 HR

23 REFERENTIES Wat was de vraag van de klant? Wat is de optimale inrichting van onze HR-organisatie naar de toekomst toe? Wat hebben we gedaan? Door het uitvoeren van een sourcingscan zijn de verschillende scenario s overwogen. Vervolgens is één HR afdeling voor NS Poort (5.500 fte) geïmplementeerd. Kirkman Company had de overall verantwoordelijkheid voor de uitvoering en levering van het ontwerp voor de nieuwe HRorganisatie structuur. Wat hebben we opgeleverd? Nieuw HR-organisatiemodel, inclusief implementatieplan en planning. Wat was de vraag van de klant? Welk HR IT-landschap past het best bij onze internationale organisatie? Wat hebben we gedaan? Voor de top 10 landen van AkzoNobel is door middel van een sourcingtoets bepaald hoe de gewenste situatie er uit moet zien. Vervolgens is in samenwerking met de klant één scenario en leverancier geselecteerd. Wat hebben we opgeleverd? Een sourcingtoets inclusief advies over de diverse scenario s. Selectie van HR IT leverancier voor de gewenste situatie. Wat was de vraag van de klant? Hoe ziet de optimale inrichting van onze HR-organisatie er uit zodat deze kan inspelen op toekomstige groei? Wat hebben we gedaan? Uitvoeren van een sourcinganalyse die geleid heeft tot het samen met een externe leverancier implementeren van e-hrm én Business Process Outsourcing. Voor het selecteren van een geschikte leverancier is een Request for Proposal uitgeschreven. Daarnaast adviseren over de toekomstige inrichting van de HRorganisatie. Wat hebben we opgeleverd? Sourcinganalyse. Definitieve selectie van e-hrm en HR BPO leverancier. Ontwerp HR Governance. Wat was de vraag van de klant? Hoe kan Kirkman Company Robeco ondersteunen om haar HR-organisatie verder te professionaliseren? Wat hebben we gedaan? Door middel van o.a. interviews en workshops is gewerkt aan het intern optimaliseren van de HR-organisatie. Processen zijn verder gestandaardiseerd, de klantgerichtheid is verbeterd en de kwaliteit verhoogd. Wat hebben we opgeleverd? Geoptimaliseerde HR-organisatie die klantgericht werkt en hoge kwaliteit levert. HR PDC. 23 HR

24 TEAM HR Sharon Janssen Roy Klaassen Guido Braam Ralph van der Kleij Practice leader HR Senior Consultant Principal Consultant Managing Partner Consultant Expertise HR Strategie HR-inrichting HR Shared Service Centers Outsourcing / BPO Governance modellen PDC HR Metrics & Analytics Expertise HR Strategie HR Shared Service Centers Outsourcing / BPO HR IT strategie & selectie Governance modellen HR-inrichting Procesoptimalisatie Expertise HR Strategie HR-inrichting HR Shared Service Centers Outsourcing / BPO Governance modellen Expertise HR Strategie HR-inrichting HR Business Partner Business HR, Engagement Verandermanagement Compensation & Benefits Benchmark Organisatieontwikkeling 24 HR

25 TEAM HR Thomas Joustra Erik ten Berge Renee Duijf Maartje van Sambeek Consultant Consultant Consultant Junior Consultant Expertise HR-inrichting Shared Service Centers Procesoptimalisatie Verandermanagement Samenwerkingsverbeteraar Professioneel opdrachtgeverschap Expertise HR IT strategie & selectie HR-inrichting Outsourcing / BPO Shared Service Centers Procesoptimalisatie Samenwerkingsverbeteraar Expertise HR-inrichting Procesoptimalisatie Verandermanagement HR Business Partner HR Shared Service Centers Governance & Regie Expertise HR Benchmark Workforce flexibility Co-creatie Outsourcing / BPO HR Metrics & Analytics Governance & Regie 25 HR

26 TEAM HR Inge van Bogerijen Floor van der Zalm Anneke Hendriks Evelien van Damme Junior Consultant Trainee YSE program Trainee YSE Program Trainee YSE Program Expertise Procesoptimalisatie HR-inrichting Professioneel opdrachtgeverschap PDC Samenwerkingsverbeteraar Organisatieontwikkeling Governance & Regie Expertise: HR Business Partner Organisatieontwikkeling HR-inrichting PDC Procesoptimalisatie Samenwerkingsverbeteraar Expertise Workforce flexibility Procesoptimalisatie Outsourcing / BPO PDC Samenwerkingsverbeteraar Expertise HR Shared Service Centers Samenwerkingsverbeteraar Procesoptimalisatie Het Nieuwe Werken Professioneel Opdrachtgeverschap 26 HR

27 TEAM HR Laure Gruben Tara de Korte Trainee YSE Program Trainee YSE program Expertise HR-inrichting HR BPO België & Duitsland Samenwerkingsverbeteraar Procesoptimalisatie Expertise: HR-inrichting Procesoptimalisatie Samenwerkingsverbeteraar 27 HR

28 Sharon Janssen AMSTERDAMSESTRAATWEG DT BAARN NEDERLAND T +31 (0) F +31 (0)

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY HR BUSINESS PARTNERS VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY Ralph van der Kleij Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

TAMTOM TALENTNAVIGATIE

TAMTOM TALENTNAVIGATIE TAMTOM TALENTNAVIGATIE EEN INTEGRALE ZIENSWIJZE ERNST JAN REITSMA Talent. Wat je goed kan. Passie. Wat je graag doet. Aandacht voor Talentontwikkeling Gallup, Wiseman, de Leadership Council en vele anderen

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

HIGH POTENTIALS MET LEF ZOEKEN OPDRACHTGEVERS MET EEN UITDAGENDE VERANDERAMBITIE

HIGH POTENTIALS MET LEF ZOEKEN OPDRACHTGEVERS MET EEN UITDAGENDE VERANDERAMBITIE HIGH POTENTIALS MET LEF ZOEKEN OPDRACHTGEVERS MET EEN UITDAGENDE VERANDERAMBITIE Young professionals van Kirkman company powered by YSE 1 9-Dec-13 We believe De zoektocht van organisaties naar efficiënter

Nadere informatie

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC Roel Olivers Ontdekkingstocht SPP / SPV Waarom SPP? Natuurwet: Niet het sterkste dier overwint maar het dier dat zich het beste kan aanpassen Flexibel

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Professionalisering van uw HR-afdeling

Professionalisering van uw HR-afdeling Professionalisering van uw HR-afdeling 2 Professionalisering van uw HR-afdeling Heeft u: HR-professionals die werken in lijn met de eisen en wensen van uw business? HR-professionals met het juiste profiel

Nadere informatie

Inkoopsamenwerking. Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian

Inkoopsamenwerking. Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian Inkoopsamenwerking Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian WIE IS TREVIAN? HET ONTSTAAN TREVIAN HEEFT HAAR WORTELS IN DE CORPORATIE SECTOR EN IS IN 2009 ONDER DE NAAM TREVIN OPGERICHT

Nadere informatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Wilt u organisatieveranderingen effectief vormgeven en besturen? Zorg dan dat projecten en programma s elkaar versterken in een gestructureerde

Nadere informatie

CreditManagementScan De route naar liquiditeitsverbetering en winstgevende klanten. Utrecht, februari/maart 2012

CreditManagementScan De route naar liquiditeitsverbetering en winstgevende klanten. Utrecht, februari/maart 2012 CreditManagementScan De route naar liquiditeitsverbetering en winstgevende klanten Utrecht, februari/maart 2012 Victalis Services B.V. 2012 Context Het betaalgedrag van de consument en bedrijven staat

Nadere informatie

HR INTELLIGENCE HET WINNENDE INGREDIËNT VOOR DE HR BUSINESS PARTNER, OF OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN?

HR INTELLIGENCE HET WINNENDE INGREDIËNT VOOR DE HR BUSINESS PARTNER, OF OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN? HR INTELLIGENCE HET WINNENDE INGREDIËNT VOOR DE HR BUSINESS PARTNER, OF OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN? CFO Day 2012 Roy Klaassen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den

Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den Berg Agenda Inleiding Wat is de rol van de provider architect?

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1 Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 2 Matchcare MEER RENDEMENT UIT HR DOOR INNOVATIEVE OPLOSSINGEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN WERVING EN SELECTIE, EMPLOYABILITY

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland"

Parallelsesssie Lean bij Aon Nederland Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland" Lean succesvol implementeren zonder grootscheeps veranderprogramma!! Peter Dijkstra, Senior Business Consultant, @PDleanAon Rob de Bruin, Managing Director Afdeling

Nadere informatie

HR outsourcing, kans of bedreiging?

HR outsourcing, kans of bedreiging? HR outsourcing, kans of bedreiging? Dr. Jeroen Delmotte K.U.Leuven en inostix BPO Event, SD WORX, Vilvoorde, 12 november 2009 Structuur presentatie De klassieke HR functie onder druk? HR outsourcing: what

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

DE CIO VAN DE TOEKOMST

DE CIO VAN DE TOEKOMST MIC 2015 DE CIO VAN DE TOEKOMST 30 oktober 2015 Mark van der Velden principal adviseur, interim manager EVEN VOORSTELLEN ONDERWERPEN De complexiteit van ICT in de zorg ICT ontwikkeling in drie stappen

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Aanleiding. Context: Krimp van beschikbare middelen en mensen Bestuurlijke doelstelling = optimaal digitaal en basis op orde

Aanleiding. Context: Krimp van beschikbare middelen en mensen Bestuurlijke doelstelling = optimaal digitaal en basis op orde Aanleiding Professionaliseringsprogramma sector Bedrijfsvoering, onderbouwd met 2 onderzoeken uit 2013: IT-scan door Ernst en Young Analyse en advies I&A-organisatie door BoerCroon Context: Krimp van beschikbare

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

P&O doet mee, met Strategische Personeelsplanning

P&O doet mee, met Strategische Personeelsplanning SEGMENT P&O doet mee, met Strategische Personeelsplanning Barneveld, 28 mei 2015 Patrick ten Broeke 1 Agenda 1. Opening 2. Nut en noodzaak (WHY?) 3. Proces (HOW?) 4. Verander het spel (WHAT?) 5. Afsluiting

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Doel: Zicht op: Begrippen en Definities Hoe in de eigen organisatie CM te bepalen Hoe: Stappenplan CM voor contracten

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur)

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) De gemeente Deurne zoekt een: De afdeling Ruimte en Samenleving heeft een vacature: Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) Deurne is een centrumgemeente in de Peel, gelegen in de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Sterk in Ontwikkeling

Sterk in Ontwikkeling Sterk in Ontwikkeling Advies Training Interim Uw doelen waarmaken Uw doelen Onze opdrachtgevers hebben doelen op verschillende vlakken, bijvoorbeeld: - betere resultaten; - tevreden klanten of tevreden

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIC ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Rapportage Personal Navigator 360graden HR Impact Scan Bas Bakker

Rapportage Personal Navigator 360graden HR Impact Scan Bas Bakker Rapportage Personal Navigator 360graden HR Impact Scan Bas Bakker Vertrouwelijk 10 december 2012 Dit is een Navigator product Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Personal Navigator Competence Impact - 360graden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie Wat nu?! Staat u aan de vooravond van een reorganisatie of zit u er middenin? Misschien herkent u de volgende kopzorgen

Nadere informatie

Financiële dienstverlening en De Lijn

Financiële dienstverlening en De Lijn Financiële dienstverlening en De Lijn Aanleiding Wat doet u al? Wat kunnen we voor u doen? Toegevoegde waarde Waarom De Lijn? Hoe werkt De Lijn? Postbus 540 T 073 612 25 11 E info@delijn.nl 5201 AM s-hertogenbosch

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Customer relationship management

Customer relationship management Customer relationship management Overheid versus bedrijfsleven Dr. Marije L. Teerling 2 CRM versus CiRM Customer relationship management (Schellong, 2008) Holistisch management concept Mogelijk gemaakt

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

JAN BUURMAN HCS COMPANY COMMUNITY DRIVEN TRANSFORMATION INNOVEREN DOEN WE SAMEN

JAN BUURMAN HCS COMPANY COMMUNITY DRIVEN TRANSFORMATION INNOVEREN DOEN WE SAMEN COMMUNITY DRIVEN TRANSFORMATION INNOVEREN DOEN WE SAMEN JAN BUURMAN HCS COMPANY JAN BUURMAN 06-19299557 JAN.BUURMAN@HCS-COMPANY.NL Klanten helpen met het maken van hun ontdekkingsreis. Niet veranderen

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag.

Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag. Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag. CrossOver brengt young en experienced professionals van verschillende organisaties bij elkaar om van elkaar te leren en samen te innoveren. Doe ook

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HANDBOEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER 1 REFERENTIES CHRISTINE CHALTIN (HR DIRECTOR, ISS & HR MANAGER OF THE YEAR) In samenwerking

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

waag door Hans Wensing

waag door Hans Wensing waag door Hans Wensing Met passie en plezier werken aan de opgaven van de stad Ongelukkige medewerkers Hoog ziekteverzuim Niet belangrijk Wel belangrijk GELUKKIG ZIJN Een van de belangrijkste thema s in

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

de verwachting van de klant centraal.*

de verwachting van de klant centraal.* de verwachting van de klant centraal.* The road ahead for public service delivery Groeiende verwachtingen van klanten, bezuinigingen en demografische ontwikkelingen zijn mondiale trends die de omgeving

Nadere informatie

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking B&C Bout&Co structuur in samenwerking Centre of expertise voor samenwerking Centre of expertise Bout & Co vergroot de performance door verbetering van de structuur in samenwerking tussen ondernemingen,

Nadere informatie

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Project Realisatie Training 3.0 Ik, Wij, Het Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Management Teams, Project Teams, Sales Teams, ICT Implementatie, Afdelingen Uit studies blijkt dat slechts

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

Masterclass Recruitment Klantwaardenmodel en accountmanagementstrategie

Masterclass Recruitment Klantwaardenmodel en accountmanagementstrategie Opleiding Recruitment Business Partner De leergang Recruitment Business Partner is de eerste opleiding in Nederland die opleidt tot een strategisch niveau binnen het recruitmentvak. Door haar unieke karakter

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie