Leiderschap in verandering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leiderschap in verandering"

Transcriptie

1 Leiderschap in verandering Collegereeks verandermanagement Focus Conferences, 9 februari 2010 Prof. dr. Jaap Boonstra Sioo/UvA Inhoud Management van verandering - Kijken naar organiseren en veranderen - Kiezen van veranderstrategie - Praktijkvoorbeeld - Dilemma s en succesfactoren Leiderschap in verandering - Paradoxen en transformatief leiderschap - Onbevangen verkennen en waarderend zoeken - Praktijkvoorbeelden - Strategisch communicatief handelen

2 Kernprocessen

3 Organisaties als systeem Contextuele omgeving - Integraal systeem Input Kapitaal Arbeid Informatie Natuur Arbeidsorganisatie Structuur Processen Cultuur Leidinggeven Koers Missie Identiteit Doelstellingen Bedrijfsstrategie Arbeidssituatie Taakstructuur Kwaliteit van de arbeid Arbeidsmotivatie Kennis & vaardigheden Technologie Interne technologie Informatiebeleid Informatievoorziening Informatiebehoeften Output Goederen Kapitaal Arbeid Informatie Natuur Transactionele omgeving - Marktontwikkelingen Organiseren als netwerken

4 Niveaus van veranderen A A 1e orde: Verbetering A B 2e orde: Verandering A? 3e orde: Transformatie

5 Ontwerpen en ontwikkelen Ontwerpen Ontwikkelen Organisatie als bron tekortkomingen Nieuw ontwerp met blauwdruk Top - down Oplossingsgericht Stabiele eindsituatie Eenmalig lineair proces Strakke normen en planning Economisch-technische rationaliteit Van abstract naar concreet Scheiding ontwerp en invoering Organisatie als bron van ervaring Verbeteren vanuit bestaande organisatie Gebruik kennis en inzicht personeel Probleemgericht Vergroting veranderingsvermogen Voortdurend iteratief proces Aandacht voor veranderingscapaciteit Sociaal-politieke rationaliteit Van concreet naar abstract Vloeiende overgang tussen fasen

6 Handelen Resultaatgericht verbeteren Routine Technisch Instrumenteel Benoemen Object

7 Brancheproblemen Structurele afzetdaling van meer dan 20% In neergang periode van minimaal drie jaar > Conjunctuurschommelingen > Marktverzadiging > Toename van concurrenten > Substituut-producten Activiteiten succesvolle bedrijven Goede positie financieel en marktaandeel Veel unieke kennis en hoge reputatie Vroegtijdige anticipatie op conjunctuurschommelingen Focus op vraagzijde en klantwaarde Doelgerichte maatregelen richting markt Decentrale sturing van marktgerichte activiteiten

8 Kwaliteit in crisistijd Marktgericht werken Eigen marktpositie behouden en versterken Kracht naar buiten: marktgerichter werken Uitbreiden en verdiepen marktsegmenten Vernieuwen van productaanbod Inkrimpen aanbod slechtlopende producten

9 Kostenbewust handelen Kostenbesparing top en management Werken vanuit eigen kracht Gerichte diversificatie binnen eigen branche Uitgaven beter budgetteren en kosten terugbrengen Taakstellende en realiseerbare plannen Weloverwogen snijden in assortiment Verbeteren vermogensverhouding Domheid in crisistijd

10 Excelleren Trots Identiteit Betekenis Betrokkenheid Succesfactoren Zorg voor goede uitgangspositie financieel en markt Behoud focus op markt en ga energiek te werk Werk vanuit kracht en zoek verdieping in markt Nadruk op vraagzijde en marktmogelijkheden Besparing kosten top en management Decentralisatie taakstellende maatregelen Gerichte kostenbesparingen kostenbewust handelen Profileer sterke punten en blijf innoveren

11 Managers en leiders Managers en leiders Richten Motiveren Bouwen Verbinden Realiseren Leren Manager Dingen goed doen Zet vaste route uit in een voorspelbare omgeving Stuurt mensen aan op basis van zakelijk contract Construeert organisatie vanuit rationele principes Zakelijke arrangementen op basis van contracten Korte termijn resultaat en winstgevendheid Grijpt fouten aan om van te leren en te verbeteren Leider Goede dingen doen Geeft richting in een onzekere omgeving Inspireert mensen met inspirerende visie Geeft vertrouwen en ontwikkelt saamhorigheid Vormt vitale coalities vanuit persoonlijke betrokkenheid Wenselijke toekomst vanuit gezamenlijke kracht Experimenteren, uitwisselen en reflecteren

12 Niveaus van veranderen A A 1e orde: Verbetering A B 2e orde: Verandering A? 3e orde: Transformatie

13 Vormgeven aan veranderingen onderzoeken Probleem Doel Criteria sturen voordenken realiseren Proces nadenken regelen

14 Acteren Methodisch veranderen en verbeteren Resultaatgericht verbeteren Non-Routine Routine Technisch Instrumenteel Organisatorisch cultureel Onderzoeken Aspecten

15 Acteren Methodisch veranderen en verbeteren Resultaatgericht verbeteren Non-Routine Routine Technisch Instrumenteel Organisatorisch cultureel Onderzoeken Aspecten

16 Aandachtspunten Koers en plan Wat Analyse Toekomst Aanpak Fasering Rollen Communicatie Interventies Heden Ambities Wie Beleving Verleden Neham

17 Oriëntering input strategie output + + helder bij directie onzekerheid in organisatie communicatie essentieel organisatie besturing niet helder afstemmingsproblemen overleg niet optimaal management goed gemotiveerd beperkt ondernemerschap ontwikkelingsnoodzaak technologie investeren in vernieuwing weinig besturingsinformatie meer planmatig cultuur weinig zelfsturing onvoldoende communicatie samenwerking personeel kwantiteit kwetsbaar HRM niet ontwikkeld kwaliteit kwetsbaar Veranderingsstrategie Niet Blauwdruk Top-down invoering Strakke planning Eenmalige ingreep Wel Ontwikkelen Samen vernieuwen Aandacht voor proces Vergroten leervermogen

18 Veranderingsstrategie Vanuit huidige situatie verbeteren Stap voor stap ontwikkelen Sturing van proces door directie Kennis en ervaring medewerkers belangrijk Ondersteuning door deskundigen Gezamenlijk werken aan realisatie Aandacht voor haalbaarheid Fasering en activiteiten Oriëntering Diagnose: Doelbepaling Invoering Evaluatie gesprekken documenten presentaties vragenlijsten gesprekken bedrijfsproces conferentie themagroepen takenclusters afdelingsplan teamwerk opleidingen doelrealisatie innovatie opleidingen Leidinggeven Najaar Winter Lente Zomer Winter

19 Ontwerpen en ontwikkelen Pendelen tussen ontwerpen en ontwikkelen Kaderstelling Uitgangspunten ontwikkeling Vaststellen verbeterdoelen Clustering van taken Kaders nieuwe organisatievormen Afdelingsplannen Concretisering Onderzoek naar aanpak Vragenlijsten gesprekken Conferenties Themagroepen Uitwerking takenclusters Uitwerking nieuwe structuur Teamvorming en vergroting leervermogen Structuur Marketing Directeur Facilit. Dienst Adj. Directeur Adj. Directeur Actuariaat Acc Man Bu Contr Beh Bu Acc Man Bi Contr Beh Mij Automatisering Administratie Contr Beh Fnd Acc & Claims Med Dienst Dir Tekening Spec Products Financ Adm Man Rapport Techn. Adm Bu Techn. Adm Bi

20 Bedrijfsprocessen Directie (3) Directie Secretariaat (3) Account 60 Management 35 Buitenland 35 (2) Account Management 75 Binnenland 40 (4) = p/w > 50 p/w Marketing Services (3) Underwriting Buitenland (5) Automatisering (19) Underwriting Pensioenen (10) Actuariaat (8) Underwriting Mij'en (4) Facilitaire Dienst (6) Acceptatie & Claims (7) Personeels zaken (1) Medische Dienst (5) Directe Tekening (15) Salaris Administratie (1) Special Products (4) 110 Tech. Admin. 50 Buitenland (5) Tech. Admin Binnenland (6) Financiële Admin. 45 (4) 50 Man. Rapp. 30 & 30 Analyse 50 (4) Centrale thema s Optimaliseren van bedrijfsprocessen Herinrichten informatietechnologie Verbeteren van overleg en communicatie Innovatieve samenwerkingscultuur Professionaliseren van leidinggeven Ontwikkelen van personeel Verhelderen strategische koers Doorpakken van topmanagement

21 Conferentie Waarom? Genereren van energie en creativiteit Problemen Oplossingen Uitwisselen van visies en ideeën Benutten van kennis en ervaringen Actieve betrokkenheid Directe communicatie Conferentie Programma Vrijdagmiddag: - Buitenwereld - Bespreken van missie Vrijdagavond: - Waarden en normen - Leidinggeven Zaterdagochtend: - Bedrijfsprocessen - Personeel Zaterdagmiddag: - Vervolgstappen

22 Conferentie Themagroepen Verzamelen van ideeën Aanwezige kennis benutten Actieve betrokkenheid Concrete vraag of probleem Samen met collega s Enkele bijeenkomsten Ondersteund door AIM-team

23 Invoeren verandering Invoeringstraject Concretiseren van doelen Presentatie en informatie aan personeel door directie Benoeming leidinggevenden Plaatsen van mensen in afdelingen en teams Verhuizing regelen Ondersteunen van realisatie Start nieuwe afdelingen: 31 augustus Invoeren verandering

24 Invoeren verandering Succesfactoren Strategie, structuur, cultuur, leidinggeven, werk Zichtbaar leiderschap met visie op toekomst Ontwerpen én ontwikkelen Regiefunctie door Gideonsbende Betrokkenheid door probleemervaring Diagonale teams voor analyse problemen Leidinggeven: inhoud, sturing en emotie Ruimte durven geven aan initiatief en zelfsturing Verankering en evaluatie essentieel voor leren

25

26

27 Veranderstrategieën Macht Strategie Doorduwen Planmatige Strategie Verhuizen Onderhandeling Strategie Onderhandelen Programmatische Strategie Trekken Interactieve Strategie Verkennen Sturing door top Doelgericht Legitieme macht Inbreng controllers Macht-dwang Geen participatie Initiatief bij top Doelgericht Expertmacht Inbreng experts Rationeel-empirisch Weinig participatie Meer partijen Resultaatgericht Positiemacht Inbreng partijen Onderhandeling Politiek proces Participatief Probleemgericht Indirecte macht Inbreng medewerkers Normatief-reëducatief Veel participatie Interactief Toekomstgericht Verbeeldingskracht Samen optrekken Dialoog en conflict Veel interactie Cynisch Sceptisch Politiek Verlangend Innovatief

28 Vijf werelden van verandermanagers

29 Inter-act-leren Contextualiseren en betekenisgeven Methodisch veranderen en verbeteren Resultaatgericht verbeteren Non-Routine Routine Technisch Instrumenteel Organisatorisch cultureel Ambigue vraagstukken Verkennen Strategisch Communicatief Kiezen Anton

30 Anton 1984: Anton (7) wordt mishandeld door moeder na scheiding 1992: Vernielingen en diefstal met geweld: tuchtschool 1993: Stopt met school, werkt zwart en gebruikt soft drugs 1995: Meer jaren winkeldiefstallen en gebruik hard drugs 2002: Krijgt onderdak in begeleide woonomgeving winkeldiefstallen en vernielingen: 10 weken detentie 2003: Van hard drugs naar alcohol; winkeldiefstallen en vernielingen 2004: Jaren van overtredingen en winkeldiefstal: 6 maanden detentie 2007: Hulpverlening: reclassering, trainingen, begeleid wonen Zedenzaak en meerdere delicten: opeenvolgende detentie 2008: Meerdere hulpverleners en instanties die zorgen voor begeleiding, woning, training, veroordeling, behandeling 2008: Beëindiging relatie, terugval in drugsgebruik en diefstal

31 Wat is er gaande Andere werkelijkheden 12 organisaties 6 soorten regie Losse dossiergegevens Strijdende opvattingen Eigen taal Eigen protocollen Administratieve drukte Rollen Hulpverlener Behandelaar Ordehandhaver Toezichthouder Aanklager Rechter Acties Nabije zorg Therapie Regels opleggen Gericht sturen Drang en dwang Detentie Institutionele verlamming 5 beleidsministeries 7 financiële stromen Meer dan 500 registraties Justitieel kader en Hulpverleningskader Beelden Hulpvrager Patiënt Ordeverstoorder Burger Overtreder Verdachte Reflecties op weerbarstigheid Complexe probleemsituaties Veel hulpverleners en organisaties: hulpverleningsdrukte Verschillende werkelijkheden en eenzijdige beelden Conflicterende beelden en tegengestelde acties Weinig nabijheid in hulpverlening Onvolledige informatie en dossiers Onduidelijke communicatie en overdracht Leefwereld dossierwereld Protocollisering en financiering Managementsturing professionele ruimte Institutionele verlamming en bestuurlijke drukte

32 1. Samenwerking zoeken 2. Kijken door meerdere brillen

33 3. Zoek nabijheid en blijf bij jezelf 4. Durf en steun van management

34 Onbevangen verkennen Onbevangen waarnemen Identificeren van verwarrende vraagstukken Niet te snel problemen definiëren Geen oplossingen formuleren Eigen mening en oordelen uitstellen Meervoudige gezichtspunten toelaten Ruimte houden voor meervoudige interpretaties Denken in gebeurtenissen in plaats van causaliteit

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Waarderend zoeken Zoeken naar de energie voor vernieuwing Waarderend zoeken: het beste van wat is Constructief zoeken: wat noodzakelijk en wenselijk is Verkennend zoeken: voorstelling wat zou kunnen zijn Zoeken naar vernieuwing aan de grenzen van het systeem Leren van andere culturen en ervaringen Ruimte geven voor zelforganisatie

44 Weloverwogen kiezen Stellen van de waartoe-vraag? Creëren van tijd, rust en ruimte voor interacties Ruimte geven aan zelforganisatie Werken met tijdelijk werkbare overeenkomsten Eigen regels maken en bespreekbaar houden Spelen met verschil Vernieuwingen plaatsen in locale contexten Uitwisselen van gebeurtenissen, kennis en ervaringen

45 Interacteren Aandacht geven aan verschillen meer dan overeenkomsten Ruimte bieden aan meervoudige interpretaties Conflicten benutten voor creativiteit en vernieuwing Onderlinge relaties zichtbaar en bespreekbaar maken Begrijpen hoe betekenissen zijn geconstrueerd Behouden van heterogeniteit en variëteit in interacties Reflecties op ingesleten gedragspatronen en vanzelfsprekendheden

46 Vitale slagkracht ontwikkelen Niet gerealiseerde strategie Beoogde strategie toevalligheden toevalligheden toevalligheden Bewuste strategie Gerealiseerde strategie Strategisch handelen Vernieuwende jeugdzorg Haaglanden Vorm RvB RvT MT Inhoudelijke inspiraties Professioneel handelen en samenwerken Methodisch verrijken M an i f e s t e r e n

47 Waarderend verkennen en samenwerken Verkennen Verzilveren Verbreden Vernieuwen Verbeelden Vormgeven Enkele succesfactoren Lokaal initiatief aan hand van praktijksituaties Professionele schaamte en trots als energiebron Vanuit probleem en inhoud procesmatig werken Activeren van lokale netwerken werelden verbinden Niemand is de baas, ook de ketenregisseur niet Werken aan vertrouwen - afspraken over communicatie Onderscheid tussen systeem en mensen Uitvoering en besturing koppelen Richting Ruimte Resultaten Rekenschap Politieke sponsoren met gevoel voor timing Breed eigenaarschap elkaar succes gunnen Bestuurlijke steun en doorzetting

48 Contextualiseren Buitenwereld en binnenwereld verbinden Verhalen vertellen en voorbeelden geven Gebruik maken van metaforen Eigen interpretaties geven en bespreekbaar houden Scenario s uitwerken Streven naar gedeelde betekenisgeving Organiseren van verlangen

49 Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken, taken te verdelen en het werk te verdelen, maar leer mensen verlangen naar de open zee Antoine de Saint-Exupéry

50 Leren 1 e orde leren: - Dingen goed doen - Verbeteren van routines - Je handen en hoofd gebruiken -Trainen 2 e orde leren: - Dingen anders doen - Veranderen van inzichten - Je hoofd en hart volgen - Onderwijzen en experimenteren 3 e orde leren: - De goede dingen doen - Wijzigen van principes - Je gevoel vertrouwen - Reflecteren en leren To us, art is an adventure into the unknown world, Which can only be explored by those willing to take the risks Barnett Newman, 1943

51 Prof. dr. Jaap J. Boonstra is professor Organizational Dynamics at Esade Business School in Barcelona (Spain) and professor Organizational Development and Learning at the University of Amsterdam (Netherlands). Next to his professorships he is Dean of Sioo, Inter-university Center for Organizational Change and Learning in The Netherlands. At Esade Jaap is member of the scientific staff for the International and Executive MBA. At the University of Amsterdam he gives lectures for graduate students in Management of change, Strategic decision making, Power and politics in organizations and Organizational learning. As dean of Sioo, Jaap is responsible for research activities on organizational change and for Master courses on sustainable change for professional staff members and executive management. As a researcher he conducted research into the social and organizational aspects of technological innovations, sustainable development and change of organizations, strategic decision making and innovation. His research interests focus on Barriers to organizational change and innovation, Power dynamics in organizational change, and Sustainable development of organizations. Jaap published many articles on technological and organizational innovation, the management of organizational change, organizational learning, politics in organizations, strategic decision making and fundamental change programs in the service sector and public administration. In 2004 he published a handbook Dynamics of Organizational Change and Learning. His most recent book Intervening and Changing in Organizations. Sense making in Interaction is published by Wiley in Contact: - Tel: More information:

52 References Barriers in organizational change: > Boonstra, J.J. (2004) Dynamics of organizational change and learning: Introduction. In: J.J. Boonstra (Ed.) Dynamics of organizational change and learning. Chichester: Wiley. > Beer, M; R.A. Eisenstat & B. Spector (1990) The critical path to corporate renewal. Boston: Harvard Business School Press. > Kotter, J.P. (1996) Leading change. Boston: Harvard Business School Press. > Pettigrew, A.M. (1988) The management of strategic change. Oxford: Blackwell Planned change > Carnall, C. (2004) Change architecture: Designing and organizing the process of change. In: J.J. Boonstra (Ed.) Dynamics of organizational change and learning. Chichester: Wiley. > Conner, D.R. (1992) Managing at the speed of change. How resilient managers succeed and prosper where others fail. Chichester: Wiley. > Doppler, K & C. Lauterburg (2000) Managing corporate change. Berlin; Springer. Organization development > Cummings: T.G. (2004) Organization development and change: Foundations and applications. In: J.J. Boonstra (Ed.) Dynamics of organizational change and learning. Chichester: Wiley. > Cummings, T.G. & C.G. Worley (2001) Organization development and change. Cincinnati: Thompson. > French, W.L. & C.H. Bell (1998) Organization development: Behavioral science interventions for organizational improvement. Englewood Cliffs: Pretence Hall. > De Caluwé, L. & H. Vermaak (2003) Learning to change: A guide for organizational change agents. Thousand Oaks: Sage. References Choosing change strategies > Buelens, M & G. Devos (2004) Art and wisdom in choosing change strategies. In: J.J. Boonstra (Ed.) Dynamics of organizational change and learning. Chichester: Wiley. > Hoebeke, L. (2004) Dilemmas and paradoxes in organizing change processes. In: J.J. Boonstra (Ed.) Dynamics of organizational change and learning. Chichester: Wiley. > Caluwé, L. & H. Vermaak (2004) Thinking about change in different colors. In: J.J. Boonstra (Ed.) Dynamics of organizational change and learning. Chichester: Wiley. Success factors in organizational change: > Boonstra, J.J. (Ed.) (2004) Dynamics of organizational change and learning. Chichester; Wiley. > Beer, M. & n. Nohria (2000) Breaking the code of change. Boston: Harvard Business School. > Kotter, J.P. (1996) Leading change. Boston: Harvard Business School Press. Transformational change: > Boonstra, J.J. (2004) Some reflections and perspectives on organizing, changing and learning. In: J.J. Boonstra (Ed.) Dynamics of organizational change and learning. Chichester: Wiley. > Weick, K. & R. Quinn (2004) Organizational change and development: Episodic and continuous changing. In: J.J. Boonstra (Ed.) Dynamics of organizational change and learning. Chichester: Wiley. > Quinn, R. (1996) Deep change. Discovering the leader within. San Francisco: Jossey-Bass. > Stacey, R.D. (2003) Strategic management and organizational dynamics. The challenge of complexity. London: Pearsons. > Senge, P.M. (1990) The fifth discipline. The art and practice of the learning organization. New York: Doubleday.

Waarderend zoeken Zoeken naar de energie voor vernieuwing Waarderend zoeken: het beste van wat is Constructief zoeken: wat noodzakelijk en wenselijk is Verkennend zoeken: voorstelling wat zou kunnen zijn

Nadere informatie

Leiderschap in verandering

Leiderschap in verandering Leiderschap in verandering Collegereeks verandermanagement Focus Conferences, 9 februari 2010 Prof. dr. Jaap Boonstra Sioo/UvA Inhoud Management van verandering - Kijken naar organiseren en veranderen

Nadere informatie

Acteren. Aspecten. Onderzoeken. Methodisch veranderen en verbeteren. Resultaatgericht verbeteren. Technisch Instrumenteel Organisatorisch cultureel

Acteren. Aspecten. Onderzoeken. Methodisch veranderen en verbeteren. Resultaatgericht verbeteren. Technisch Instrumenteel Organisatorisch cultureel Acteren Methodisch veranderen en verbeteren Resultaatgericht verbeteren Non-Routine Routine Technisch Instrumenteel Organisatorisch cultureel Onderzoeken Aspecten Acteren Methodisch veranderen en verbeteren

Nadere informatie

Transformationeel leiderschap

Transformationeel leiderschap Transformationeel leiderschap Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Inhoud Inter-act-leren Transformationeel leiderschap Onbevangen waarnemen Waarderend verkennen Weloverwogen

Nadere informatie

Organisatie paradigma s

Organisatie paradigma s Organisatie paradigma s Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Inhoud Kijken naar organiseren Kennisleer Epistemologische matrix Subject en object Integratie en fragmentatie

Nadere informatie

Leiderschap in verandering

Leiderschap in verandering Leiderschap in verandering Collegereeks Verandermanagement Focus Conferences 5 februari 2013 Prof. dr. Jaap Boonstra Inhoud Management van verandering - Vormgeven aan veranderen - Overleven in crisistijd

Nadere informatie

Samenwerken in allianties Organisatiestrategie en alliantiestrategie

Samenwerken in allianties Organisatiestrategie en alliantiestrategie Samenwerken in allianties Organisatiestrategie en alliantiestrategie Prof. dr Jaap Boonstra Esade Business School - Universiteit van Amsterdam Inhoud Lange traditie Hedendaagse vormen Multidisciplinair

Nadere informatie

Veranderingen verprutsen en hoe het anders kan

Veranderingen verprutsen en hoe het anders kan Veranderingen verprutsen en hoe het anders kan Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School - Universiteit van Amsterdam Inhoud 8 Manieren om een veranderring te verprutsen 8 tips om succes te behalen

Nadere informatie

Vormgeven aan veranderen

Vormgeven aan veranderen Vormgeven aan veranderen Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Inhoud Niveaus van veranderen Overleven in crisistijd Veranderingen realiseren Veranderkundige dilemma

Nadere informatie

Jeugd een toekomst geven Succesvol vernieuwing organiseren in jeugdzorg

Jeugd een toekomst geven Succesvol vernieuwing organiseren in jeugdzorg Jeugd een toekomst geven Succesvol vernieuwing organiseren in jeugdzorg Congres Jeugd in Onderzoek - 18 maart 2011 Prof. dr. Jaap Boonstra Succesvol vernieuwing realiseren Verkennen + Weten wat er gaande

Nadere informatie

Leiders in verandering

Leiders in verandering Leiders in verandering Docentendag Van Gorcum 2013 Inhoud Manieren om het boek te gebruiken + Onderzoekspracticum + Cursus verandermanagement + Nascholingsonderwijs Leiders in cultuurverandering + Kijken

Nadere informatie

Vormgeven aan succesvol veranderen

Vormgeven aan succesvol veranderen Vormgeven aan succesvol veranderen Strategieontwikkeling en cultuurverandering in organisaties Jaap Boonstra Vormgeven aan verandering Onderzoeken Probleem en ambitie Doel en richting Criteria Sturen voordenken

Nadere informatie

Vormgeven aan succesvol veranderen

Vormgeven aan succesvol veranderen Vormgeven aan succesvol veranderen Kring Andragologie Leergang Veranderkunde Interveniëren Jaap Boonstra 18 april 2013 Inhoud Vormgeven aan veranderen Niveaus van veranderen Interveniëren Overleven in

Nadere informatie

Adviseren en communiceren. Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam

Adviseren en communiceren. Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Adviseren en communiceren Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Inhoud Een oud verhaal Eerste inzichten Organisatiecultuur Communiceren en organiseren Klantwaarde en

Nadere informatie

Zonder cultuurverandering geen HNW. Congres Over Het nieuwe Werken Jaap Boonstra 17 februari 2011

Zonder cultuurverandering geen HNW. Congres Over Het nieuwe Werken Jaap Boonstra 17 februari 2011 Zonder cultuurverandering geen HNW Congres Over Het nieuwe Werken Jaap Boonstra 17 februari 2011 Inhoud Ideaalbeelden Trieste werkelijkheden Principes van organiseren (3B + 3C + 3R) (3B + 3V + 3R 2 ) Managers

Nadere informatie

Leiderschap van betekenis

Leiderschap van betekenis Leiderschap van betekenis Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Inhoud Zeven misverstanden over leiderschap + Leiderschap gaat over helden die ene bedrijf redden + Leiders

Nadere informatie

Diagnosticeren van organisaties

Diagnosticeren van organisaties Diagnosticeren van organisaties Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Inhoud Kijken naar organiseren Taakverdeling, hiërarchie en kernprocessen Organisaties in omgeving

Nadere informatie

Adviseren en interveniëren

Adviseren en interveniëren Adviseren en interveniëren Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Opbouw Vormgeven aan veranderen Veranderstrategieën Verandervizier Perspectieven op interveniëren Paradigmatisch

Nadere informatie

Leiderschap en samenspel

Leiderschap en samenspel Leiderschap en samenspel Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Inhoud Leiderschap en samenspel + Professionals in het werk + Managers en professionals + Leiders en professionals

Nadere informatie

Adviseren en positioneren

Adviseren en positioneren Adviseren en positioneren Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Inhoud Wat is er gaande? - In de wereld om ons heen - In organisatieland - In managementland - In adviesland

Nadere informatie

Vormgeven aan succesvol veranderen

Vormgeven aan succesvol veranderen Vormgeven aan succesvol veranderen Executive Master in Information Management Prof. dr. Jaap Boonstra Opbouw Belemmeringen voor veranderen Vormgeven aan veranderen Dilemma s in verandering Overleven in

Nadere informatie

Leiderschap in verandering

Leiderschap in verandering Leiderschap in verandering Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s Jaap Boonstra Inhoud Management van verandering - Verbeteren Veranderen Vernieuwen - Vormgeven aan veranderen - Kracht

Nadere informatie

Opbouw. Emoties als bron voor diepgaande verandering. Prof. dr. Jaap Boonstra. Een vraag. Emoties op het werk. Onderstroom

Opbouw. Emoties als bron voor diepgaande verandering. Prof. dr. Jaap Boonstra. Een vraag. Emoties op het werk. Onderstroom Emoties als bron voor diepgaande verandering Prof. dr. Jaap Boonstra Opbouw Een vraag Emoties op het werk Onderstroom Interventies Individueel niveau Organisatie niveau Betekenisvol leiderschap 1 Een vraag

Nadere informatie

Culture eats Strategy for breakfast

Culture eats Strategy for breakfast Terugblik veranderkunde Culture eats Strategy for breakfast 1 Ontdekking organisatiecultuur Uiterlijke kmerk gedrag Rituel, held symbol Norm waard De ziel van de organisatie Cultur van organisaties Flexibiliteit

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

Leiders in verandering

Leiders in verandering Leiders in verandering Spaarne Ziekenhuis Jaap Boonstra 9 april 2013 Opbouw Leiders in verandering Vormgeven aan veranderen Actief verbeteren Interactief veranderen Normatief vernieuwen Innovatief acteren

Nadere informatie

Conclusies veranderen van organisatiecultuur

Conclusies veranderen van organisatiecultuur Hoofdstuk 11 Conclusies veranderen van organisatiecultuur In dit deel heb ik de basisprincipes en ingrediënten beschreven van de voor cultuurveranderingen in organisaties. 114 Leiders in cultuurverandering

Nadere informatie

Interveniëren en veranderen

Interveniëren en veranderen Interviër verander Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Inhoud Veranderstartegieën Verandervizier Veranderredering Intervties: perspectiev Intervtie: niveaus Intervtie:

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht

Veranderen als avontuurlijke tocht Wie op reis gaat, moet eerst gaan zitten Veranderen als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht

Veranderen als avontuurlijke tocht Veranderen als avontuurlijke tocht Focus conferences Verandermanagement 31 januari 2017 Jaap Boonstra Inhoud Management van verandering - Vormgeven aan veranderen - Overleven in crisistijd - Kwalificeren

Nadere informatie

Leiders in cultuurverandering

Leiders in cultuurverandering Leiders in cultuurverandering Een praktische gids voor strategische en culturele veranderingen in organisaties Jaap Boonstra Deze studie is eerder financieel mogelijk gemaakt en begeleid door de Stichting

Nadere informatie

Innoveren en slimmer organiseren

Innoveren en slimmer organiseren Innoveren en slimmer organiseren SMZ Kennis en Innovatiebeurs 24 januari 2014 Prof. dr. Jaap Boonstra Inspiraties delen Verbeelding (en lef) Innovatiespots Samen innoveren Grenzeloos innoveren A 3 I =

Nadere informatie

Wie op avontuur gaat, moet eerst gaan zitten. BoerCroon - Workshop opdrachtproces - Diagnosefase. Prof. dr. Jaap Boonstra

Wie op avontuur gaat, moet eerst gaan zitten. BoerCroon - Workshop opdrachtproces - Diagnosefase. Prof. dr. Jaap Boonstra Wie op avontuur gaat, moet eerst gaan zitten BoerCroon - Workshop opdrachtproces - Diagnosefase Prof. dr. Jaap Boonstra Thema s Opdracht als avontuurlijke tocht Het gebied verkennen en doorgronden + Kijken

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht

Veranderen als avontuurlijke tocht Wie op reis gaat, moet eerst gaan zitten Veranderen als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Veranderen als avontuurlijke tocht PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Opbouw Veranderen als avontuurlijke tocht Wat is er gaande in de wereld om ons heen Zijnswaarde en publieke waarde PBLQ Professionele

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht

Veranderen als avontuurlijke tocht Veranderen als avontuurlijke tocht Collegetoer Vakmedianet 13 juni 2014 Jaap Boonstra Opbouw Veranderen als avontuurlijke tocht Oriënteren op het gebied Ambities verbeelden en route uitzetten Omgaan met

Nadere informatie

Adviseren en onderzoeken

Adviseren en onderzoeken Adviseren en onderzoeken Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Opbouw Kennisleer Paradigma s in adviseren en veranderen Drie invalshoeken - Adviseren: Ruimte maken bij

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Op Programma Management Safari

Op Programma Management Safari IPMA NL Interestgroep Programma Management 12 maart 2008 Op Programma Management Safari Bert van der Hooft MCM (bert.van.der.hooft@logica.com) Maart 2008 Logica 2008. All rights reserved Wie ben ik? Bert

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het denken over organiseren

Ontwikkelingen in het denken over organiseren Ontwikkelingen in het denken over organiseren Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Inhoud Organisatiekunde Achtergronden en historie Organisatieproblemen Organisatiekundige

Nadere informatie

Leiderschap, besluitvorming en verandering

Leiderschap, besluitvorming en verandering Leiderschap, besluitvorming en verandering Leergang bestuurders woningcorporaties René Grotendorst en Jaap Boonstra 10 september 2015 Opbouw Revitaliseren en schoon schip maken + Ervaringen van een bestuurder

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Leidinggeven aan co-creërend veranderen

Leidinggeven aan co-creërend veranderen Leidinggeven aan co-creërend veranderen Jaarcongres Verandermanagement 2015 Prof. dr. André Wierdsma Focus: Leadership Entrepreneurship S t e w a r d s h i p Opbouw bijdrage 1. Uitdaging organisaties 2.

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Prof. Dr. J.J. Boonstra

Prof. Dr. J.J. Boonstra B e s t u r e n v a n o r g a n i s a t i e s v a n u i t e e n p a r a d o x a a l p e r s p e c t i e f Prof. Dr. J.J. Boonstra In deze bijdrage wordt onder meer betoogd dat de aandacht voor controle

Nadere informatie

Implementatie op de grens van ICT & veranderkunde

Implementatie op de grens van ICT & veranderkunde Implementatie op de grens van ICT & veranderkunde jack@redmax.nl @jackvangils2 Jack van Gils Principal Consultant Manager Innovator Ondernemer CIO Bedrijfskunde Contact via jack@redmax.nl @jackvangils2

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

De Experience Economy & Change Management

De Experience Economy & Change Management De Experience Economy & Change Management Consequenties voor Organisaties en Management Consultants Presentatie voor PDO-MC Lieke Thijssen Brummen, 16 November 2001 1 Het draaiboek voor deze ervaring Venetië

Nadere informatie

KIES VOOR DUURZAAM RESULTAAT DE JUISTE VERANDERSTRATEGIE

KIES VOOR DUURZAAM RESULTAAT DE JUISTE VERANDERSTRATEGIE KIES VOOR DUURZAAM RESULTAAT DE JUISTE VERANDERSTRATEGIE Bepaal op basis van contextfactoren welke verander bij uw organisatie past Bart Bongers, Mark Dreschler, Steven van den Heuvel en Etienne Valstar

Nadere informatie

RONTH MANAGEMENT OP WEG NAAR EEN VRAAGGESTUURDE ORGANISATIE

RONTH MANAGEMENT OP WEG NAAR EEN VRAAGGESTUURDE ORGANISATIE RONTH MANAGEMENT OP WEG NAAR EEN VRAAGGESTUURDE ORGANISATIE RON VAN HELVOIRT 1964 BUSINESS DEVELOPMENT TRAINING INTERIM DIRECTEUR COACH ONDERNEMER START-UPS Wat ga ik niet doen Vertellen hoe ik de PPS-en

Nadere informatie

Weten wat er gaande is

Weten wat er gaande is Professional in het onderwijs Boeiende context van leren Internationalisering van onderwijs en studenten Samenwerking kennisinstellingen Kennisontwikkeling en kennisgroepen Geen monopolie op leren of kennis

Nadere informatie

Betekenisvol leiderschap. Jaarcongres Leiderschap Vakmedianet Mei 2016 Jaap Boonstra

Betekenisvol leiderschap. Jaarcongres Leiderschap Vakmedianet Mei 2016 Jaap Boonstra Betekenisvol leiderschap Jaarcongres Leiderschap Vakmedianet Mei 2016 Jaap Boonstra Inhoud Misvattingen over leiderschap Gewetensvragen Leiderschap en authenticiteit Context maken Samenspel organiseren

Nadere informatie

Wat is wijsheid? Lessen uit de totstandkoming van IenM en ELenI. IML 23 13 december 2012. IML 23 Resultaten breipensessie 1

Wat is wijsheid? Lessen uit de totstandkoming van IenM en ELenI. IML 23 13 december 2012. IML 23 Resultaten breipensessie 1 Wat is wijsheid? Lessen uit de totstandkoming van IenM en ELenI IML 23 13 december 2012 1 Thema s Veranderaanpak Interventies Succesfactoren Risico s Vergelijking met bedrijfsleven Opmerkelijke observaties

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Participatie en betrokkenheid organiseren met Large Scale Interventions. BA & O Tonnie van der Zouwen 20 september 2013

Participatie en betrokkenheid organiseren met Large Scale Interventions. BA & O Tonnie van der Zouwen 20 september 2013 Participatie en betrokkenheid organiseren met Large Scale Interventions BA & O Tonnie van der Zouwen 20 september 2013 Wat is LSI? Large Scale Interventions (LSI) is een evidence based aanpak om mensen

Nadere informatie

Leiding geven aan overtuigingen

Leiding geven aan overtuigingen Leiding geven aan overtuigingen Volwassenen hechten meer waarde aan wat ze ervaren dan aan wat ze verteld wordt Marleen Wilschut Implementatie adviseur Nederlands Jeugdinstituut Implementatie Implementatie

Nadere informatie

Boekbesprekingen. Leren veranderen

Boekbesprekingen. Leren veranderen Boekbesprekingen Leren veranderen Léon de Caluwé en Hans Vermaak, Leren veranderen. Handboek voor de veranderkundige, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1999; 295 pagina s, ISBN 90 140 6158 7. Prof. dr. J.J.

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Innovatie bewust stimuleren

Innovatie bewust stimuleren Innovatie bewust stimuleren Theoretisch kader Master Innovation in Complex Care 1 Wat is innoveren? Innoveren is toepassen van een uitvinding Huizingh, 2015 Missie Levenskwaliteit Zelfredzaamheid Participatie

Nadere informatie

Welkom! Formatief toetsen is teamwerk. Over de mooie uitdaging van implementatie en verankering. 2 juni 2017

Welkom! Formatief toetsen is teamwerk. Over de mooie uitdaging van implementatie en verankering. 2 juni 2017 2 juni 2017 Welkom! Formatief toetsen is teamwerk Over de mooie uitdaging van implementatie en verankering Themasessie Platform Leren van Toetsen Hogeschool Rotterdam Eric Entken Hogeschool Rotterdam Dominique

Nadere informatie

Leiders in cultuurverandering

Leiders in cultuurverandering Leiders in cultuurverandering Een praktische gids voor strategische en culturele veranderingen in organisaties Jaap Boonstra Deze studie is eerder financieel mogelijk gemaakt en begeleid door de Stichting

Nadere informatie

Menselijke maat met Planetree Marita Bossers-Nabben. marita@planetree.nl

Menselijke maat met Planetree Marita Bossers-Nabben. marita@planetree.nl Menselijke maat met Planetree Marita Bossers-Nabben marita@planetree.nl BEWONER, CLIENTEN EN MEDEWERKER CENTRAAL? ANGELICA THIERIOT Haar droom is zorginstellingen te creëren, waar mensen zich direct al

Nadere informatie

Program overview. Year 2010/2011 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Program overview. Year 2010/2011 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Program overview 07-Oct-2017 18:22 Year 2010/2011 Organization Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Education Minors EWI Code Omschrijving ECTS EWI-MI-151-10 EWI-MI-151-10 Minor Entrepreneurship

Nadere informatie

Transvorm Actueel. Kennis delen over Strategische Opleidingsplanning (SOP) Woensdag 20 mei 2015

Transvorm Actueel. Kennis delen over Strategische Opleidingsplanning (SOP) Woensdag 20 mei 2015 Transvorm Actueel Kennis delen over Strategische Opleidingsplanning (SOP) Woensdag 20 mei 2015 Transvorm Actueel WiFi: Netwerk: Internet Wachtwoord: 100%Internet www.transvorm.org Rode draad Wat is de

Nadere informatie

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere GSE Nationale Conferentie 2016 Masterclass Need to Change Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere 1 2 Sponsoren GSE Nationale Conferentie 2016 Dit jaar staat de nationale conferentie van

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Leidende of lijdende Innovatie- en Veranderteams? - de samenhang tussen vernieuwing en bezieling -

Leidende of lijdende Innovatie- en Veranderteams? - de samenhang tussen vernieuwing en bezieling - Leidende of lijdende Innovatie- en Veranderteams? - de samenhang tussen vernieuwing en bezieling - Waaraan herken je een Leidend Innovatieteam 1? Een innovatieteam is meestal multidisciplinair samengesteld.

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Sioo, Interimmanagement en Organisatieverandering 24 mei 2013

Sioo, Interimmanagement en Organisatieverandering 24 mei 2013 Leiding geven Leiding nemen Sioo, Interimmanagement en Organisatieverandering 24 mei 2013 Opbouw Leiders in vernieuwing Managers en leiders Actief verbeteren Interactief veranderen Normatief vernieuwen

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

De Haarlemse Methode WORKSHOP. DE HAARLEMSE METHODE --workshop--

De Haarlemse Methode WORKSHOP. DE HAARLEMSE METHODE --workshop-- DE HAARLEMSE METHODE --workshop-- Programma 13:00 Start 13:15 Haarlemse Methode 14:00 Type proces 14:35 Pauze 14:45 Coachen en begeleiden 16:30 Afsluiting DE HAARLEMSE METHODE Haarlemse methode: een alternatieve

Nadere informatie

De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013

De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013 De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013 Dr. Martijn Rademakers Corporate universities Het aantal organisaties met een corporate university

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Klaas Miedema, Senior Vice President Management Development, Ahold

Klaas Miedema, Senior Vice President Management Development, Ahold Verandermanagement in 28 lessen is een leesbaar, persoonlijk en origineel boek dat veel inzicht geeft in de praktijk van veranderen. Voor iedereen die van beweging houdt. Yvonne Burger, executive coach

Nadere informatie

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010 De kenniswerker Prof. Dr. Joseph Kessels Leuven 31 mei 2010 Is werken in de 21 ste eeuw een vorm van leren? Het karakter van het werk verandert: Van routine naar probleemoplossing Van volgend naar anticiperend

Nadere informatie

Deel I. Perspectieven op cultuurverandering

Deel I. Perspectieven op cultuurverandering Deel I Perspectieven op cultuurverandering 1 Perspectieven op organisatiecultuur 2 Veranderend denken over cultuurverandering 3 Aanleidingen voor cultuurverandering 4 Conclusies Hoofdstuk 4 Conclusies

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012-

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- Martin Jager Partner BDO Westfriesland - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- De Controller van de 21 e Eeuw Dr. André de Waal MBA 12 juni 2012 Controllers Circle West-Friesland

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

St!R profiel teamcoach

St!R profiel teamcoach St!R profiel teamcoach In dit beroepsprofiel wordt beschreven wat een teamcoach doet en zal doen in het licht van nieuwe ontwikkelingen en verwachtingen. Ingedeeld in vaardigheden en in ondersteunende

Nadere informatie

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei!

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! WIJ STARTEN HET TRAJECT MET EEN PERSONAL DIALOGUE (BEWUSTWORDING)

Nadere informatie

INNOVATION MANAGEMENT BY YOU. Interim- Change- & Kennis management

INNOVATION MANAGEMENT BY YOU. Interim- Change- & Kennis management INNOVATION MANAGEMENT BY YOU Interim- Change- & Kennis management 1 Introductie Wat doet IMBY? Wie is IMBY? Waarom IMBY? IMBY als het gaat om 2 Wat doet IMBY? IMBY ZORGT DAT UW ORGANISATIE (NOG) BETER

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Conclusies leiding nemen in c ultuurverandering

Conclusies leiding nemen in c ultuurverandering Hoofdstuk 17 Conclusies leiding nemen in c ultuurverandering Het slothoofdstuk van dit deel bevat conclusies over de rol van mensen die initiatief nemen in het veranderen en ontwikkelen van een organisatiecultuur.

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 24 juni 2013

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 24 juni 2013 Veranderen als avontuurlijke tocht PBLQ Jaap Boonstra 24 juni 2013 Opbouw Wat is er gaande? - Overheidsland - Organisatieland - Managementland - Advieswereld - Interimwereld - Wereld van opleidingen Zijnswaarde

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Young Captains Program

Young Captains Program Young Captains Young Captains Program Een duik in de noodzakelijke competenties voor een toekomstige Board Room positie exclusief voor kandidaten van de Young Captain Award Juni 2016 Voor wie - Kandidaten

Nadere informatie

6e Voorjaarssymposium Professionalisering leidinggevende?

6e Voorjaarssymposium Professionalisering leidinggevende? 6e Voorjaarssymposium Professionalisering leidinggevende? Congrescentrum Koningshof Veldhoven, 17 april 2013 Oscar van Duinen Onderwerpen I. Omgeving en veranderingen II. Positie van de labmanager III.

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

S S r r. o v. o S. S m.v n. n o m p.m o S m mens enwerk p S mens enwerk

S S r r. o v. o S. S m.v n. n o m p.m o S m mens enwerk p S mens enwerk FAVV Ruud Buyl, L&D Manager Wat we vandaag willen delen hoe het begon, de moeilijkheden met het duidelijk krijgen wat we willen, het traject & onze aanpak, de successen, de failures en de lessen die wij

Nadere informatie

Je kunt geen problemen oplossen met dezelfde manier van denken waarmee de problemen veroorzaakt zijn

Je kunt geen problemen oplossen met dezelfde manier van denken waarmee de problemen veroorzaakt zijn Veranderen is niet het verbeteren van het bestaande, maar het gezamenlijk creëren van iets nieuws Je kunt geen problemen oplossen met dezelfde manier van denken waarmee de problemen veroorzaakt zijn Sigma

Nadere informatie