Model Abonnementsvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Model Abonnementsvoorwaarden"

Transcriptie

1 Model Abonnementsvoorwaarden Inleiding Oude DAG Pensioenteam B.V. (Oude DAG B.V.) biedt ondernemers aan om hun belangen op het gebied van schadeverzekeringen te behartigen door middel van het afsluiten van een abonnement. In dit document leggen wij uit wat het abonnement inhoudt en uiteraard zullen wij ook de voorwaarden hiervan toelichten. Provisie Van oudsher worden financieel dienstverleners beloond door middel van een provisie. De provisie is een bepaald percentage van de premie welke u aan de verzekeringsmaatschappij betaalt. De hoogte van de provisie is afhankelijk van het soort verzekering, de hoogte van het verzekerde belang en van de verzekeringsmaatschappij. Wij van Oude DAG B.V. vinden dat de prijs voor onze dienstverlening niet afhankelijk kan en mag zijn van het verzekerde belang. Vandaar dat wij ons door u laten betalen. Taak van de financieel dienstverlener Nederland telt heel veel verzekeringsmaatschappijen. Bij schadeverzekeringen is het de taak van de financieel dienstverlener om de ondernemer te helpen bij het zoeken naar die verzekering die goed past bij de wensen van de ondernemer. Nadat een passende verzekering is geselecteerd verzorgt de financieel dienstverlener de totstandkoming van de verzekering. Gedurende het bestaan van het dienstverleningsabonnement ondersteunt de financieel dienstverlener de ondernemer en bewaakt of de voorwaarden en premies nog in lijn zijn met de wensen en behoeften van de ondernemer. Dit doen wij door de gegevens van de ondernemer op te nemen in ons moderne administratiesysteem. Naast dit alles corresponderen wij - indien gewenst namens de ondernemer met de verzekeringsmaatschappij. Denkt u eens aan het afwikkelen van een schade door de maatschappij. Alle verzekeringen op één plek Voor u als ondernemer wordt het steeds belangrijker om alle schadeverzekeringen door één adviseur te laten begeleiden. Een aantal belangrijke wetenswaardigheden: Het is van belang dat de verzekeringsvoorwaarden goed op elkaar zijn afgestemd. Dit om te voorkomen dat u dubbele verzekeringen heeft welke dezelfde dekking bieden en daardoor wordt dus ook voorkomen dat u dubbel betaalt; U dient te weten dat het advies los staat van de benodigde financiële producten. Er is geen sprake van het afnemen van een financieel product omwille van het commerciële belang; Het is van belang dat wij, als adviseur, een totaaloverzicht hebben van uw verzekeringen zodat wij weten waarvoor u wel en niet verzekerd bent. Het klinkt misschien merkwaardig, maar gelooft u ons. Ons advies voor een reisverzekering naar bijvoorbeeld de USA is echt afhankelijk van de wijze waarop u zich tegen ziektekosten heeft verzekerd. Om u een goed advies te kunnen geven Copyright Oude DAG Pensioenteam B.V. januari 2014 Pagina 1 van 5

2 hebben wij dat totaaloverzicht nodig. Dat totaaloverzicht is ook nodig om u er tijdig op te kunnen attenderen dat u bepaalde risico s niet verzekerd heeft. Indien dat uw bewuste keuze is is dat uiteraard prima. Maar onze taak is het om helpen te voorkomen dat u gewoonweg een verzekering niet afsluit omdat u daar nooit aan gedacht heeft en niemand u ook gewezen heeft op de eventuele risico s; Een goed advies begint met een perfecte inventarisatie van uw huidige situatie en uw wensen en behoeften. Uw persoonlijke dan wel zakelijke situatie dienen wij goed te verkennen. Omdat ons werk arbeidsintensief is is het eigenlijk niet goed mogelijk om dit alleen voor een enkele schadeverzekering te doen. Het is noch voor u noch voor ons effectief om voor meerdere verzekeringen meerdere adviseurs te hebben omdat elk van hen zich dan in uw situatie dient te verdiepen voordat zij u advies kunnen geven. Dat is voor beide partijen te kostbaar en niet effectief. Tot slot bieden veel verzekeraars u kortingen aan indien u meerdere verzekeringen bij hen onderbrengt. Wanneer wij al uw verzekeringen beheren kunnen wij ook met dit aspect rekening houden. Verdeling van werkzaamheden en beloning Onze dienstverlening met betrekking tot schadeverzekeringen kunt u onderscheiden in twee type werkzaamheden: 1. Werkzaamheden waarvan wij van tevoren zullen afspreken dat wij die werkzaamheden zeker voor u zullen verrichten gedurende de abonnementsperiode. Bijvoorbeeld wijzigingen, schadebehandeling, een periodiek onderzoek om te kijken of een verzekering tegen voor u betere condities kan worden overgesloten etc. Voor ons is er geen commercieel belang meer en voor u zijn er alleen maar voordelen omdat wij werken met het dienstverleningsabonnement. 2. Werkzaamheden welke buiten de reikwijdte van deze voorwaarden vallen. Wij maken voordat de werkzaamheden aanvangen, in overleg met u, een volledige kostenbegroting. Zie onze overeenkomst tot het verrichten van diensten. Aan u de keuze U bepaalt welke dienstverlening u van ons wenst. Wij bieden u het volgende abonnement aan: - Dienstverleningsabonnement Particuliere schadeverzekering(en), Levensverzekering(en) en Hypotheek. Wij lichten de inhoud van onze dienstverlening hierna graag toe. Copyright Oude DAG Pensioenteam B.V. januari 2014 Pagina 2 van 5

3 Dienstenpakket Onze dienstverlening verlenen wij aan al onze cliënten ongeacht de abonnementsvorm welke zij hebben afgenomen: Een periodiek onderhoudscontact met uw adviseur (telefonisch, per mail of bij een persoonlijke afspraak). Tijdens het contact worden de volgende zaken besproken: 1. Uw punten: - alle zaken die u wilt bespreken met uw adviseur. 2. Opschoonservice: - sorteren van de documenten welke u heeft ontvangen; - verwijderen van irrelevante stukken / documentatie. 3. Schadepakket particulier en zakelijk: - opnemen en actualiseren van uw gegevens in ons moderne administratiesysteem; - doornemen van de dekkingen en voorwaarden; - doornemen van de verzekeringen. Omschrijving dienstverlening Hieronder volgt een omschrijving van onze dienstverlening: 1. Wij analyseren periodiek of de verzekeringen welke u heeft afgesloten tegen betere condities kunnen worden aangepast dan wel overgesloten zonder commercieel belang. U kunt dan denken aan betere voorwaarden en/of lagere premies van bijvoorbeeld uw autoverzekering of inboedelverzekering. Per verzekering die hiervoor in aanmerking komt krijgt u van ons een advies per brief of mail. 2. Wij registreren ook de schadeverzekeringen welke u elders heeft afgesloten en nog niet in het beheer lopen bij Oude DAG Pensioenteam B.V. (denk aan contractsduur oude polissen). Deze nemen wij mee in onze periodieke vergelijking. In onze adviezen aan u houden wij rekening met deze aldus bij ons geregistreerde verzekeringen. Voor u is het belangrijk dat wij een goed beeld hebben van al uw verzekeringen ook al heeft u deze voor een deel elders ondergebracht. Bij de analyse van uw risicosituatie kunnen wij met deze elders lopende verzekeringen rekening houden. Wij kunnen u op deze wijze ook attenderen op eventuele dubbele verzekeringen waardoor u premies kunt besparen. Copyright Oude DAG Pensioenteam B.V. januari 2014 Pagina 3 van 5

4 3. In overleg met u en na uw goedkeuring middels een volmacht kunnen wij namens u communiceren en corresponderen met maatschappijen waar u uw oude polissen heeft lopen en waar u nog niet van af kunt. Middels de volmacht kunnen wij in overleg met u de lopende verzekeringen aanpassen indien dit beter en voordeliger zou uitpakken. 4. Op grond van dit abonnement heeft u periodiek recht op een volledige doorlichting van uw zakelijke en particuliere schaderisico s. Wij nemen dan alle risico s welke u op het gebied van schade loopt met u door. Denkt u daarbij aan risico s rondom uw bedrijfspand, uw privéwoning, vervoer, rechtsbijstand en aansprakelijkheid. Van onze analyse krijgt u een schriftelijke rapportage met concrete aandachtspunten en aanbevelingen. De eerste analyse maken wij voor aanvang van het abonnement. Zie hiervoor onze Overeenkomst tot dienstverlening. 5. Indien u dat wenst brengen wij u in contact met experts die u bijvoorbeeld kunnen helpen met het aanbrengen van beveiligingen rondom uw bedrijfspand of privéwoning en het maken van taxaties van de waarde van uw bedrijfspand, inventaris en goederen of privéwoning. 6. Wij selecteren de verzekeringsmaatschappij welke naar ons oordeel en ervaring een aanbod kan doen op het gebied van zakelijke en particuliere schadeverzekeringen dat goed aansluit bij uw persoonlijke situatie. Hierbij letten wij op zowel de polisvoorwaarden evenals de hoogte van de premie. Ook betrekken wij in onze keuze de ervaringen die wij met de betreffende verzekeringsmaatschappij hebben ten aanzien van de wijze waarop zij schades afwikkelen. 7. Wij begeleiden u bij het correct aanvragen van uw zakelijke en particuliere schadeverzekeringen. Hierbij is het onze intentie om er voor te zorgen dat u de juiste gegevens aan de verzekeraar verstrekt zodat hierover na een eventuele schade geen discussies met de verzekeraar kunnen ontstaan. 8. Wij verzorgen namens u alle contacten met de verzekeraar in het kader van uw zakelijke en particuliere schadeverzekeringen welke in beheer bij Oude DAG Pensioenteam B.V. lopen maar ook elders lopende verzekeringen. Deze contacten kunnen zowel schriftelijk als mondeling zijn. 9. Al uw vragen ten aanzien van het afsluiten of het aanpassen van uw zakelijke en particuliere schadeverzekeringen kunt u aan ons stellen. In de meeste gevallen zullen wij u direct het antwoord kunnen geven. In de overige gevallen nemen wij namens u contact op met de verzekeraar. Nadat wij het antwoord van de verzekeraar hebben vernomen informeren wij u daarover. 10. Het controleren van alle verzekeringsdocumenten. De verzekeringsdocumenten welke de verzekeraar opstelt controleren wij. Hierbij letten wij vooral op de vraag of aanpassingen die u wenst correct door de verzekeringsmaatschappij zijn doorgevoerd. Maar ook of de juiste premie aan u wordt doorgerekend. Copyright Oude DAG Pensioenteam B.V. januari 2014 Pagina 4 van 5

5 Overige dienstverlening Dienstverlening, welke buiten de reikwijdte van deze voorwaarden valt, zullen wij op basis van facturatie voor u verrichten. Van te voren informeren wij u omtrent het aantal uren dat wij denken te besteden aan deze werkzaamheden en wat de kosten hiervoor bedragen. Voor alle handelingen in deze categorie geldt dat deze geschieden op basis van een voorafgaand verzoek van u. Algemene bepaling met betrekking tot onze dienstverlening Ongeacht welk abonnement u kiest zijn de algemene leveringsvoorwaarden van ons kantoor op onze dienstverlening van toepassing. Deze voorwaarden zijn als bijlage bij deze abonnementsvoorwaarden gevoegd. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen deze abonnementsvoorwaarden en de tekst van de algemene leveringsvoorwaarden geldt de tekst welke voor onze relaties de gunstigste uitleg geeft. Copyright Oude DAG Pensioenteam B.V. januari 2014 Pagina 5 van 5

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

Toelichting abonnementsvormen Van t Riet

Toelichting abonnementsvormen Van t Riet Toelichting abonnementsvormen Van t Riet Bij Van t Riet kiest u voor dienstverlening op maat. U bepaalt wat u van ons verwacht als uw financiële dienstverlener en kiest daarmee voor het service-abonnement

Nadere informatie

BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V.

BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V. BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V. Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten

Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten Versie januari 2011 Advidens en KredietShop 1 van 9 Informatie over onze dienstverlening Wij streven naar helderheid

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Dienstverlening schadeverzekeringen

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER

Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER Geachte relatie, Graag willen wij u in deze brochure inzage geven in het geen ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied van verzekeringen en andere

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VRS B.V.

DIENSTENWIJZER VRS B.V. DIENSTENWIJZER VRS B.V. VRS B.V. Spoorlaan 23 5461 JX Veghel Postbus 243 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-330131 Telefax: 0413-378710 Website: www.vrs-bv.nl E-mail: info@vrs-bv.nl Inschrijving Wfd-register

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP A. Inleiding De Wet op het Financieel Toezicht (WFT) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936.

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Ons assurantiekantoor is (o.a.) lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie,

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte relatie, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk advies te

Nadere informatie

A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Streefkerk makelaars o.g. & assurantiën, Weesperweg 2-A, 1398 XD Muiden, www.streefkerk.com, telefoon 0294-261392, fax 0294-270204, e-mail info@streefkerk.com A. Inleiding 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen Geachte cliënt, A. Gedragscode 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie Dienstenwijzer Bohan Assurantie De Giek 18 Postbus 523 9206 AT Drachten 9200 AM Drachten Telefoon: 0512-369087 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@bohanassurantie.nl Website: www.bohanassurantie.nl A. Inleiding

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

HMIGeurts bv. s h. s y. n h. a t. a & u p. t i ë e k e. Hartelijkwelkom bijassurantiën H.M.Geurts B.V.! Ons kantoor. De diensten die wij u leveren (])

HMIGeurts bv. s h. s y. n h. a t. a & u p. t i ë e k e. Hartelijkwelkom bijassurantiën H.M.Geurts B.V.! Ons kantoor. De diensten die wij u leveren (]) ;> Nieuwstraat 22-24 - 6431 KT postbus 129-6430 AC Hoensbroek tel.: 045 5211668-5221090 fax: 0455630275 E-mail: info@geurts-bv.nl a & HMIGeurts bv s h s y u p r 0 a t n h t i ë e k e n n postrekening 101

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Algemeen Assurantiekantoor Dintel v.o.f., Dalsteindreef 48 Diemervijver, 1112 XC Diemen tel. nummer: 020-6959494, fax nummer: 020-6002277, e-mail: info@dintel.nl.

Nadere informatie

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Van Geijn Assurantiën BV Weltertuynstraat 66 6419 CV Heerlen T 045-528 58 78 F 045-528 58 79 E info@paulvangeijn.nl I www.paulvangeijn.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant

Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant Handelsnaam : Hypotheek Advies Brabant Statutaire naam : Adres : Hoogstraat 27 Postcode, woonplaats : 5462 CW Veghel Website : www.hypotheekadviesbrabant.nl Telefoon

Nadere informatie

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Het team van de TDA groep is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. De persoonlijke situatie en wensen van u als klant staan in onze werkwijze centraal.

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies FB Adrem pensioenadvies Larenseweg 66 7451 EN Holten Telefoon: (0548) 368 008 Fax: (0548) 367 400 herman.deijk@fbadrem.nl AFM-vergunningnummer 12002771 Inleiding

Nadere informatie