Overzicht van eisen voor erkenning als omroeporganisatie voor de periode Disclaimer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van eisen voor erkenning als omroeporganisatie voor de periode 2016-2020. Disclaimer"

Transcriptie

1 zijn ontleend aan de Mediawet Nadere criteria zijn mede ontleend aan de parlementaire juli en laatstelijk het wetsvoorstel modernisering landelijke publieke omroep van Deze handreiking geeft informatie over de eisen voor een erkenning als omroeporganisatie. De eisen behandeling van opeenvolgende aanpassingen van de Mediawet 2008, zoals de Erkenningswet van 2 Aanvragers kunnen aan deze handreiking geen rechten ontlenen. Deze handreiking is opgesteld onder voorbehoud van tijdige totstandkoming van de relevante wetgeving. Disclaimer Formele eisen aanvraag samenwerking met andere aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de omroepverenigingen die deel uitmaken van de 7 op juiste wijze ingediend bij het Commissariaat voor de Media: 1 origineel en 4 kopieën; 7 zit alles erbij: 7 ingediend door samenwerkingsomroep of zelfstandige omroepvereniging zoals voorzien in 7 op tijd ingediend (in de maand januari van het jaar 2014); Voor alle aanvragers: model; - het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.30 van de Mediawet 2008, dat het voorgenomen beleid ten aanzien van het media-aanbod en de voornemens en afspraken over NPO, de NOS en de NTR bevat; - de - de - ondertekende - ondertekende omroepverenigingen die deel uitmaken van een samenwerkingsomroep en de samenwerkingsovereenkomsten en intentieverklaringen tussen intentieverklaringen en samenwerkingsovereenkomsten met andere beschrijving - samenwerkingsomroep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de beschrijving van de beheersprocessen en financiële en administratieve organisatie inclusief organogram van de structuur, bedoeld in artikel 2.142a, van de aanvrager en als deze een samenwerkingsom roep is, tevens van de om roepverenigingen die deel uitmaken van de - overzicht 7 aansluiting bij de NTR of bij een andere aanvrager van een erkenning, zijnde een Aanvragers voorlopige erkenning: minimaal leden. Aanvragers erkenning: minimaal leden. Omroepverenigingen die deelnemen in een samenwerkingsomroep: minimaal leden. Ledentallen worden vastgesteld door het Commissariaat voor de Media. 1 Wet van 2 juli 2009 tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroep, Stb. 2009,300 2 (Kamerstukken 1, , 33541, nr.a) 1 Ledental ondertekende overeenkomsten/intentieverklaringen; samenwerkingsomroep of bestaande zelfstandige omroepvereniging, blijkend uit 7 geen erkenning in vorige periode; Specifiek voor aanvragers van een voorlopige erkenning: tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de eerste lid, van de Mediawet 2008, van de aanvrager en als deze een aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de NPO, de NOS en de NTR; notariële akten van oprichting van de financiën van de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is, statuten van de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is, tevens van de Overzicht van eisen voor erkenning als omroeporganisatie voor de periode

2 Alle aanvragers moeten een omroeporganisatie zijn in de zin van de Mediawet 2008: Een omroeporganisatie zijn aan abonnement op omroepgids of ander product). daadwerkelijk lid te willen zijn van de omroepvereniging (geen automatische koppeling v de contributie van minimaal C 5,72 zelf hebben betaald; V in Nederland wonen; V een positieve wilsverklaring hebben afgegeven, dat wil zeggen hebben aangeven 2 Staatscourant 2013 nr juli 2013 bestuur in voorafgaande periode(n) en mate waarin omroep daarnaar handelde. V redactioneel onafhankelijk van derden en een programmastatuut; V regelgeving (sluik)reclame en sponsoring; V bescherming van minderjarigen (Kijkwijzer); V beschikbaarheid van alle media-aanbod voor verspreiding op de aanbodkanalen van de V regelgeving verenigings- en nevenactiviteiten; V naleving bindende besluiten en opgelegde waarschuwingen of sancties van de raad van Media in voorafgaande periode(n) en mate waarin omroep daarnaar handelde; v ingestelde onderzoeken, opgelegde boetes en waarschuwingen Commissariaat voor de financiële administratie en controle; en contracten met derden aan deze eis; en deugdelijke beheersprocessen en financiële en administratieve organisatie, waaronder v rechtmatige besteding van publieke middelen, daaronder begrepen beperkte schuldenlast landelijke publieke omroep; V goed bestuur (naleven NPO-gedragscodes over o.a. scheiding bestuur en toezicht, V niet dienstbaar aan winst derden; toetsing eventuele (voorgenomen of lopende) banden beloningen, integriteitregels); verenigingen zich, mede gelet op zijn/hun handelwijze in een voorafgaande periode, niet zal/zullen houden aan de Mediawet De Minister kan een aanvraag afwijzen als aannemelijk is dat de aanvrager/de onderliggende Naleving Mediawet 2008 (zicht op naleving) v heffen minimale contributie van 5,72 per jaar. - verenigingsactiviteiten; - jaarverslagen; omroeporganisatie en onderliggende verenigingen; het programmabeleid van de omroeporganisatie pluriformiteit van de publieke omroep o werken vanuit een maatschappijvisie of -overtuiging die bijdraagt aan de v leden van omroepverenigingen hebben op democratisch aanvaardbare wijze invloed op nadere criteria stromingseis (zie parlementaire behandeling Erkenningswet): maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke stroming(en) te vertegenwoordigen en zich in het media-aanbod te richten op in de samenleving levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke behoeften; v statutaire doelstelling is om in het media-aanbod de in de statuten omschreven landelijk niveau media-aanbod verzorgen en alle activiteiten te verrichten die daarvoor nodig zijn om daarmee een publieke taak van algemeen nut te vervullen; V rechtspersoon (vereniging of stichting volgens Burgerlijk Wetboek); V statutaire (hoofd)doelstelling: ter uitvoering van de landelijke publieke mediaopdracht op - statutaire - samenwerkingsovereenkomsten - besluitvormings- en benoemingsstructuur; en intentieverklaringen; organisatie en bevoegdheden van de organen van de V vôér de peildatum lid zijn geworden; V 16 jaar en ouder zijn; Peildatum: 1 april 2014e. Voor het ledental tellen mee de leden die:

3 v beschikbaarheid van alle media-aanbod voor verspreiding op de aanbodkanalen van de landelijke publieke Omroep. met bijvoeging van ondertekende overeenkomsten en intentieverklaringen; 7 eventuele afspraken met andere omroeporganisaties worden beschreven in de aanvraag / bereid afspraken te maken en na te komen met de NPO en met andere 7 loyaal aan de doelstellingen van de publieke omroep als geheel; omroeporganisaties; 3 heeft, kan een verleende erkenning alsnog worden ingetrokken. zal dat controleren en vaststellen. Als blijkt dat een omroeporganisaties een negatieve reserve De peildatum voor de verenigingsreserve is 31 december Het Commissariaat voor de Media moeten bij het ingaan van een (voorlopige) erkenning een vermogen van nihil of positief hebben. Alle omroeporganisaties en hun achterliggende omroepverenigingen, alsmede nieuwkomers Reserve nul of positief bestaande omroepen; het voldoen aan de ledendrempel is dus niet genoeg, er moet 7 aldus de verscheidenheid publieke media-aanbod vergroten en een vernieuwende 7 alleen onderscheidend zijn door toon, tempo, vormgeving is onvoldoende. bijdrage leveren aan uitvoering publieke media-opdracht; 7 nieuwe stroming c.q. werken vanuit een andere maatschappijvisie of -overtuiging dan 7 door de keuze van andere genres en inhoud, verschillend van bestaande omroepen; 7 door de keuze van andere doelgroepen, verschillend van bestaande omroepen; een nieuwe stroming vertegenwoordigt; programmatische toegevoegde waarde heeft; sprake zijn van een inhoudelijk nieuwe stroming; bijdrage leveren aan de uitvoering van de publieke mediaopdracht. Uit het beleidsplan, in het bijzonder het voorgenomen media-aanbod, moet vooraf blijken dat de aanvrager van een voorlopige erkenning: wanneer zij de verscheidenheid van het publieke media-aanbod vergroten en een vernieuwende Aanvragers van een voorlopige erkenning komen alleen voor een voorlopige erkenning in aanmerking Toegevoegde waarde (alleen voor aanvragers voorlopige erkenning) belang bedienen (zie parlementaire behandeling Erkenningswet). 7 voldoen aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitsstandaarden; houden voldoende verband met de stroming(en) die zij zegt te vertegenwoordigen); aansnijden in haar programmering en de invalshoeken en aanpak die zij daarbij kiest, 2008; / de identiteit(en) voldoende tot uitdrukking brengen (thema s die de omroeporganisatie wil / bredere weerklank nastreven, ook buiten de eigen achterban; geen smalle interesse of 7 bijdragen aan publieke mediaopdracht zoals omschreven in artikel 2.1 van de Mediawet 7 voldoen aan krachtens de wet gestelde eisen en onafhankelijk zijn van commerciële en 7 bijdragen aan afgesproken of wettelijke programmaquota (prestatieovereenkomst, overheidsinvloeden; Europees/onafhankelijk en Nederlands/Friestalig product); Het voorgenomen media-aanbod van een omroeporganisatie moet: Programmabeleid en identiteit Een omroeporganisatie dient bereid te zijn om samen te werken binnen het bestel. Bereidheid tot samenwerking

4 Formele eisen aanvraag behandeling van opeenvolgende aanpassingen van de Mediawet 2008, zoals de Erkenningswet van 2 Aanvragers kunnen aan deze handreiking geen rechten ontlenen. Deze handreiking is opgesteld onder voorbehoud van tijdige totstandkoming van de relevante wetgeving. juli en laatstelijk het wetsvoorstel modernisering landelijke publieke om roep van zijn ontleend aan de Mediawet Nadere criteria zijn mede ontleend aan de parlementaire Deze handreiking geeft informatie over de eisen voor een erkenning als omroeporganisatie. De eisen Disciaimer 1 Staatscourant 2013 nr juli (Kamerstukken 1, , 33541, nr.a) erkenning en de financiering van de publieke omroep, Stb. 2009,300 1 Wet van 2 juli 2009 tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de V in Nederland wonen v 16 jaar en ouder zijn v v66r de peildatum lid zijn geworden Aanvraag erkenning: minimaal leden. Omroepverenigingen die deelnemen in een samenwerkingsomroep: minimaal leden. Ledentallen worden vastgesteld door Commissariaat. Peildatum: 1 april 2014e. Voor het ledental tellen mee de leden die: Ledental aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de NPO, de NOS en de NTR; omroepverenigingen die deel uitmaken van de NPO, de NOS en de NTR bevat; samenwerking met andere aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de omroepverenigingen die deel uitmaken van een samenwerkingsomroep en de beleid ten aanzien van het media-aanbod en de voornemens en afspraken over V op tijd ingediend (in de maand januari van het jaar 2014); V op juiste wijze ingediend bij het Commissariaat voor de Media: 1 origineel en 4 kopieën bij - het - de - de - ondertekende - ondertekende beschrijving - beschrijving van de beheersprocessen en financiële en administratieve organisatie samenwerkingsomroep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de samenwerkingsomroep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de van de aanvrager en als deze een samenwerkingsom roep is, tevens van de eerste lid, van de Mediawet 2008, van de aanvrager en als deze een inclusief een organogram - van de structuur, bedoeld in artikel 2.142a, samenwerkingsovereenkomsten en intentieverklaringen tussen intentieverklaringen en samenwerkingsovereenkomsten met andere overzicht van de financiën van de aanvrager en als deze een statuten van de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is, tevens van de v ingediend door samenwerkingsomroep of zelfstandige omroepvereniging zoals voorzien in model; het Commissariaat voor de Media; / zit alles erbij: beleidsplan, bedoeld in artikel 2.30 van de Mediawet 2008, dat het voorgenomen notariële akten van oprichting Voor alle aanvragers: Overzicht voor TROS: eisen voor erkenning als omroeporganisatie voor de periode

5 - statutaire - samenwerkingsovereenkomsten - besluitvorm V V de contributie van minimaal C 5,72 zelf hebben betaald een positieve wilsverklaring hebben afgegeven, dat wil zeggen hebben aangeven daadwerkelijk lid te willen zijn van de omroepvereniging (geen automatische koppeling aan abonnement op omroepgids of ander product). Een omroeporganisatie zijn Alle aanvragers moeten een omroeporganisatie zijn in de zin van de Mediawet 2008: V rechtspersoon (vereniging of stichting volgens Burgerlijk Wetboek): V statutaire (hoofd)doelstelling: ter uitvoering van de landelijke publieke mediaopdracht op landelijk niveau media-aanbod verzorgen en alle activiteiten te verrichten die daarvoor nodig zijn om daarmee een publieke taak van algemeen nut te vervullen; v statutaire doelstelling is om in het media-aanbod de in de statuten omschreven maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke stroming(en) te vertegenwoordigen en zich in het media-aanbod te richten op in de samenleving levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke behoeften: nadere criteria stromingseis (zie parlementaire behandeling Erkenningswet): o werken vanuit een maatschappijvisie of -overtuiging die bijdraagt aan de pluriformiteit van de publieke omroep v leden van omroepverenigingen hebben op democratisch aanvaardbare wijze invloed op het programmabeleid van de omroeporganisatie Organisatie en bevoegdheden van de organen van de omroeporganisatie en onderliggende verenigingen: en intentieverklaringen: ings- en benoem ingsstructuur: - jaarverslagen; - verenigingsactiviteiten; V heffen minimale contributie van 5,72 per jaar. Naleving Mediawet 2008 (zicht op naleving) De Minister kan een aanvraag afwijzen als aannemelijk is dat de aanvrager/de onderliggende verenigingen zich, mede gelet op zijn/hun handelwijze in een voorafgaande periode, niet zal/zullen houden aan de Mediawet. V goed bestuur (naleven NPO-codes over o.a. scheiding bestuur en toezicht, beloningen, integriteitregels): V niet dienstbaar aan winst derden: toetsing eventuele (voorgenomen of lopende) banden en contracten met derden aan deze eis; V redactioneel onafhankelijk van derden en een programmastatuut; 1 regelgeving (sluik)reclame en sponsoring: V bescherming van minderjarigen (Kijkwijzer): V beschikbaarheid van alle media-aanbod voor verspreiding op de aanbodkanalen van de landelijke publieke Omroep: v regelgeving verenigings- en nevenactiviteiten: V rechtmatige besteding van publieke middelen, daaronder begrepen beperkte schuldenlast en deugdelijke beheersprocessen en financiële en administratieve organisatie, waaronder financiële administratie en controle: V ingestelde onderzoeken, opgelegde boetes en waarschuwingen Commissariaat voor de Media in voorafgaande periode(n) en mate waarin omroep daarnaar handelde: V naleving bindende besluiten en opgelegde waarschuwingen of sancties raad van bestuur in voorafgaande periode(n) en mate waarin omroep daarnaar handelde. Bij de toets of de verwachting aannemelijk is dat de TROS zich niet aan de wet zal houden worden de resultaten van het verscherpte toezicht van het Commissariaat op de naleving van de wet door de TROS betrokken. 2

6 ProgrammabeIeid en identiteit landelijke publieke omroep. V loyaal aan de doelstellingen van de publieke omroep als geheel; V beschikbaarheid van alle media-aanbod voor verspreiding op de aanbodkanalen van de eventuele afspraken met andere omroeporganisaties kunnen beschreven worden in de omroeporganisaties; bereid afspraken te maken en na te komen met de raad van bestuur en met andere aanvraag met bijvoeging van ondertekende overeenkomsten en intentieverklaringen; 3 heeft, kan een verleende erkenning alsnog worden ingetrokken. De peildatum voor de verenigingsreserve is 31 december Het Commissariaat voor de Media zal dat controleren en vaststellen. Als blijkt dat een omroeporganisaties een negatieve reserve moeten bij het ingaan van een (voorlopige) erkenning een vermogen van nihil of positief hebben. Alle omroeporganisaties en hun achterliggende omroepverenigingen, alsmede nieuwkomers Reserve nul of positief belang bedienen (zie parlementaire behandeling Erkenningswet). / bredere weerklank nastreven, ook buiten de eigen achterban; geen smalle interesse of V voldoen aan krachtens de wet gestelde eisen en onafhankelijk zijn van commerciële en V voldoen aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitsstandaarden; houden voldoende verband met de stroming(en) die zij zegt te vertegenwoordigen); overheidsinvloeden; Europees/onafhankelijk en Nederlands/Friestalig product); aansnijden in haar programmering en de invalshoeken en aanpak die zij daarbij kiest, de identiteit(en) voldoende tot uitdrukking brengen (themas die de omroeporganisatie wil V bijdragen aan publieke mediaopdracht zoals omschreven in artikel 2.1 van de Mediawet; V bijdragen aan afgesproken of wettelijke programmaquota (prestatleovereenkomst, Het voorgenomen media-aanbod van een omroeporganisatie moet: Een omroeporganisatie dient bereid te zijn om samen te werken binnen het bestel. Bereidheid tot samenwerking

7 zijn ontleend aan de Mediawet Nadere criteria zijn mede ontleend aan de parlementaire juli en laatstelijk het wetsvoorstel modernisering landelijke publieke omroep van Deze handreiking geeft informatie over de eisen voor een erkenning als omroeporganisatie. De eisen behandeling van opeenvolgende aanpassingen van de Mediawet 2008, zoals de Erkenningswet van 2 Aanvragers kunnen aan deze handreiking geen rechten ontlenen. Deze handreiking is opgesteld onder voorbehoud van tijdige totstandkoming van de relevante wetgeving. Disclaimer samenwerking met andere aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de Voor alle aanvragers: V ingediend door samenwerkingsom roep of zelfstandige omroepvereniging zoals voorzien in model; v op tijd ingediend (in de maand januari van het jaar 2014); V zit alles erbij: - het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.30 van de Mediawet 2008, dat het voorgenomen beleid ten aanzien van het media-aanbod en de voornemens en afspraken over NPO, de NOS en de NTR bevat; - de - de - ondertekende - ondertekende samenwerkingsovereenkomsten en intentieverklaringen tussen intentieverklaringen en samenwerkingsovereenkomsten met andere beschrijving - inclusief organogram van de structuur, bedoeld in artikel 2.142a, van de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is, tevens van de A voor aanvraag voorlopige erkenning: V aansluiting bij de NTR of bij een andere aanvrager van een erkenning, zijnde een B voor aanvraag erkenning: v voorlopige erkenning in vorige periode; v aansluiting bij andere aanvrager van een erkenning, zijnde een samenwerkingsomroep of 1 Wet van 2 juli 2009 tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke Omroep, Stb. 2009,300 2 (Kamerstukken T, , 33541, nr.a) 1 samenwerkingsom roep of bestaande zelfstandige omroepvereniging, blijkend uit overeenkomsten/intentieverklaringen; bestaande zelfstandige omroepvereniging, blijkend uit ondertekende overeenkomsten/intentieverklaringen; aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de NPO, de NOS en de NTR; notariële akten van oprichting statuten van de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de omroepverenigingen die deel uitmaken van een samenwerkingsomroep en de samenwerkingsomroep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de beschrijving van de beheersprocessen en financiële en administratieve organisatie overzicht van de financiën van de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de Formele eisen aanvraag v op juiste wijze ingediend bij het Commissariaat voor de Media: 1 origineel en 4 kopieën; eerste lid, van de Mediawet 2008, van de aanvrager en als deze een periode Overzicht voor WNL: eisen voor erkenning als omroeporganisatie voor de

8 - statutaire V geen aansluiting gevonden, dan aanwijzingsprocedure, gevolgd door indiening herziene aanvraag samen met aangewezen samenwerkingsomroep of bestaande zelfstandige om roepveren igi ng; Ledental Aanvraag voorlopige erkenning: minimaal leden. Aanvraag erkenning: minimaal leden. Omroepverenigingen die deelnemen in een samenwerkingsomroep: minimaal leden. Ledentallen worden vastgesteld door het Commissariaat voor de Media. Peildatum: 1 april Voor het ledental tellen mee de leden die: V vc5c5r de peildatum lid zijn geworden; v 16 jaar en ouder zijn; v in Nederland wonen; de contributie van minimaal 5,72 zelf hebben betaald; V een positieve wilsverklaring hebben afgegeven, dat wil zeggen hebben aangeven daadwerkelijk lid te willen zijn van de omroepvereniging (geen automatische koppeling aan abonnement op omroepgids of ander product). Een omroeporganisatie zijn Alle aanvragers moeten een omroeporganisatie zijn in de zin van de Mediawet 2008: V rechtspersoon (vereniging of stichting volgens Burgerlijk Wetboek); v statutaire (hoofd)doelstelling: ter uitvoering van de landelijke publieke mediaopdracht op landelijk niveau media-aanbod verzorgen en alle activiteiten te verrichten die daarvoor nodig zijn om daarmee publieke taak van algemeen nut te vervullen; s7 statutaire doelstelling is om in het media-aanbod de in de statuten omschreven maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke stroming(en) te vertegenwoordigen en zich in het media-aanbod te richten op in de samenleving levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke behoeften; nadere criteria stromingseis (zie parlementaire behandeling Erkenningswet): o werken vanuit een maatschappijvisie of -overtuiging die bijdraagt aan de pluriformiteit van de publieke om roep / leden van omroepverenigingen hebben op democratisch aanvaardbare wijze invloed op het programmabeleid van de omroeporganisatie organisatie en bevoegdheden van de organen van de omroeporganisatie en onderliggende verenigingen; - samenwerkingsovereenkomsten en intentieverklaringen; - besluitvorm ings- en benoem ingsstructuur; - jaarverslagen; - verenigingsactiviteiten; heffen minimale contributie van 5,72 per jaar. Naleving Mediawet 2008 (zicht op naleving) De Minister kan een aanvraag afwijzen als aannemelijk is dat de aanvrager/de onderliggende verenigingen zich, mede gelet op zijn/hun handelwijze in een voorafgaande periode, niet zal/zullen houden aan de Mediawet v goed bestuur (naleven NPO-gedragscodes over o.a. scheiding bestuur en toezicht, beloningen, integriteitregels); V niet dienstbaar aan winst derden; toetsing eventuele (voorgenomen of lopende) banden en contracten met derden aan deze eis; v redactioneel onafhankelijk van derden en een program mastatuut, waarbij de extra rapportages van het Commissariaat voor de Media over WNL over de voorgaande periode worden meegewogen; Staatscourant 2013 nr juli

9 bestuur in voorafgaande periode(n) en mate waarin omroep daarnaar handelde; resultaten van het verscherpte toezicht van het Commissariaat op de onafhankelijkheid van het regelgeving (sluik)reclame en sponsoring; programmabeleid en de samenwerking met derden bij WNL betrokken. s7 ingestelde onderzoeken, opgelegde boetes en waarschuwingen Commissariaat voor de Media in voorafgaande periode(n) en mate waarin omroep daarnaar handelde; V naleving bindende besluiten en opgelegde waarschuwingen of sancties van de raad van Bij de toets of de verwachting aannemelijk is dat WNL zich niet aan de wet zal houden worden de financiële administratie en controle; en deugdelijke beheersprocessen en financiële en administratieve organisatie, waaronder Programmabeleid en identiteit / nieuwe stroming c.q. werken vanuit een andere maatschappijvisie of -overtuiging dan / door de keuze van andere genres en inhoud, verschillend van bestaande omroepen; / door de keuze van andere doelgroepen, verschillend van bestaande omroepen; sprake zijn van een inhoudelijk nieuwe stroming; bestaande omroepen; het voldoen aan de ledendrempel is dus niet genoeg, er moet verscheidenheid van het publieke media-aanbod vergroot. Uit het beleidsplan, in het bijzonder het voorgenomen media-aanbod, moet vooraf blijken dat hij: Toegevoegde waarde (alleen indien aanvraag voorlopige erkenning) belang bedienen (zie parlementaire behandeling Erkenningswet). / voldoen aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitsstandaarden; / bredere weerklank nastreven, ook buiten de eigen achterban; geen smalle interesse of houden voldoende verband met de stroming(en) die zij zegt te vertegenwoordigen); overheidsinvloeden; Europees/onafhankelijk en Nederlands/Friestalig product); aansnijden in haar programmering en de invaishoeken en aanpak die zij daarbij kiest, omroeporganisaties; aanvraag met bijvoeging van ondertekende overeenkomsten en intentieverklaringen; Bereidheid tot samenwerking / rechtmatige besteding van publieke middelen, daaronder begrepen beperkte schuldenlast V beschikbaarheid van alle media-aanbod voor verspreiding op de aanbodkanalen van de landelijke publieke Omroep; V regelgeving verenigings- en nevenactiviteiten; Een omroeporganisatie dient bereid te zijn om samen te werken binnen het bestel. V loyaal aan de doelstellingen van de publieke om roep als geheel; V bereid afspraken te maken en na te komen met de NPO en met andere V eventuele afspraken met andere omroeporganisaties kunnen beschreven worden in de V beschikbaarheid van alle media-aanbod voor verspreiding op de aanbodkanalen van de landelijke publieke omroep voorgenomen Het media-aanbod van een omroeporganisatie moet: V bijdragen aan publieke mediaopdracht zoals omschreven in artikel 2.1 van de Mediawet 2008; V de identiteit(en) voldoende tot uitdrukking brengen (thema s die de omroeporganisatie wil V voldoen aan krachtens de wet gestelde eisen en onafhankelijk zijn van commerciële en V bijdragen aan afgesproken of wettelijke programmaquota (prestatieovereenkomst, Een nieuwe gegadigde komt alleen voor een voorlopige erkenning in aanmerking wanneer hij de een nieuwe stroming vertegenwoordigt; programmatische toegevoegde waarde heeft; bescherming van minderjarigen (Kijkwijzer); 3

10 4 waargemaakt. Bij de beoordeling worden de beloftes en ambities uit de beleidsplannen en de inhoud - heeft, kan een verleende erkenning alsnog worden ingetrokken. Bij aanvraag voor erkenning van de erkennings beslissing tot uitgangspunt genomen. praktijk: hebben zij in de afgelopen erkenningsperiode de belofte van toegevoegde waarde zal dat controleren en vaststellen. Als blijkt dat een omroeporganisaties een negatieve reserve De peildatum voor de verenigingsreserve is 31 december Het Commissariaat voor de Media moeten bij het ingaan van een (voorlopige) erkenning een vermogen van nihil of positief hebben. Omroepen met een voorlopige erkenning worden achteraf getoetst op basis van hun prestaties in de Alle omroeporganisaties en hun achterliggende omroepverenigingen, alsmede nieuwkomers Reserve nul of positief Nadere criteria WNL (op basis van erkenningsbeslissing 2009): burgers bereiken, waardoor deze groepen zich beter in programma s gaan herkennen; burger) te vergroten. beter door WNL dan door andere omroepen bediend voelen; de publieke omroep door het bereik van bestaande groepen (waaronder de bezorgde 2. de mate waarin WNL er in slaagt om met onderscheidende programmaformats 3. de mate waarin WNL er in slaagt toegevoegde waarde te bieden aan het bereik van ondernemerschap, over Nederlandse waarden en over strijd tegen de verloedering; toegevoegde waarde te leveren aan het aanbod van de publieke omroep; V onderscheidende politieke stellingnames (kleinere overheid) en aandacht voor financieeleconomische ontwikkelingen; bijdrage leveren aan uitvoering publieke media-opdracht; V aldus de verscheidenheid publieke media-aanbod vergroten en een vernieuwende V alleen onderscheidend zijn door toon, tempo, vormgeving is onvoldoende. V maakt programma s vanuit conservatief-liberaal oogpunt over bijvoorbeeld v concentreert op actualiteiten, opinie en andere informatieve genres; V thema s laagdrempelig, ander rechtser geluid; V wil doelgroep ondernemend Nederland maar ook bezorgde en gemakzoekende V extra aandachtspunten: 1. de mate waarin relevante publieksgroepen, waar onder de bezorgde burgers, zich

11 - ondertekende van Overzicht voor PowNed: eisen voor erkenning als omroeporganisatie voor de periode Disclaimer Deze handreiking geeft informatie over de eisen voor een erkenning als omroeporganisatie. De eisen zijn ontleend aan de Mediawet Nadere criteria zijn mede ontleend aan de parlementaire behandeling van opeenvolgende aanpassingen van de Mediawet 2008, zoals de Erkenningswet van 2 juli en laatstelijk het wetsvoorstel modernisering landelijke publieke omroep van Aanvragers kunnen aan deze handreiking geen rechten ontlenen. Deze handreiking is opgesteld onder voorbehoud van tijdige totstandkoming van de relevante wetgeving. Formele eisen aanvraag Voor alle aanvragers: V ingediend door samenwerkingsomroep of zelfstandige omroepvereniging zoals voorzien in model; V op tijd ingediend (in de maand januari van het jaar 2014); op juiste wijze ingediend bij het Commissariaat voor de Media: 1 origineel en 4 kopieën; V zit alles erbij: - het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.30 van de Mediawet 2008, dat het voorgenomen beleid ten aanzien van het media-aanbod en de voornemens en afspraken over samenwerking met andere aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de NPO, de NOS en de NTR bevat; - de statuten van de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de - de notariële akten van oprichting - ondertekende samenwerkingsovereenkomsten en intentieverklaringen tussen omroepverenigingen die deel uitmaken van een samenwerkingsomroep en de intentieverklaringen en samenwerkingsovereenkomsten met andere aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de NPO, de NOS en de NTR; beschrijving - inclusief een organogram - de structuur, bedoeld in artikel 2.142a, eerste lid, van de Mediawet 2008, van de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de samenwerkingsom roep; beschrijving van de beheersprocessen en financiële en administratieve Organisatie van de aanvrager en als deze een sam enwerkingsom roep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de overzicht van de financiën van de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de A voor aanvraag voorlopige erkenning: V aansluiting bij de NTR of bij een andere aanvrager van een erkenning, zijnde een samenwerkingsomroep of bestaande zelfstandige omroepvereniging, blijkend uit ondertekende overeenkomsten/intentieverklaringen; B voor aanvraag erkenning: voorlopige erkenning in vorige periode; aansluiting bij andere aanvrager van een erkenning, zijnde een samenwerkingsomroep of bestaande zelfstandige omroepvereniging, blijkend uit overeenkomsten/intentieverklaringen; Wet van 2 juli 2009 tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroep, Stb. 2009,300 2 (Kamerstukken T, , 33541, nr.a) 1

12 V geen aansluiting gevonden, dan aanwijzingsprocedure, gevolgd door indiening herziene aanvraag samen met aangewezen samenwerkingsomroep of bestaande zelfstandige omroepvereniging; Ledental Aanvraag voorlopige erkenning: minimaal leden. Aanvraag erkenning: minimaal leden. Omroepverenigingen die deelnemen in een samenwerkingsomroep: minimaal leden. Ledentallen worden vastgesteld door het Commissariaat voor de Media. Peildatum: 1 april Voor het ledental tellen mee de leden die:. vôér de peildatum lid zijn geworden; V 16 jaar en ouder zijn;. in Nederland wonen; V de contributie van minimaal 5,72 zelf hebben betaald; een positieve wilsverklaring hebben afgegeven, dat wil zeggen hebben aangeven daadwerkelijk lid te willen zijn van de omroepvereniging (geen automatische koppeling aan abonnement op omroepgids of ander product). Een omroeporganisatie zijn Alle aanvragers moeten een omroeporganisatie zijn in de zin van de Mediawet 2008: V rechtspersoon (vereniging of stichting volgens Burgerlijk Wetboek); V statutaire (hoofd)doelstelling: ter uitvoering van de landelijke publieke mediaopdracht op landelijk niveau media-aanbod verzorgen en alle activiteiten te verrichten die daarvoor nodig zijn om daarmee publieke taak van algemeen nut te vervullen; v statutaire doelstelling is om in het media-aanbod de in de statuten omschreven maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke stroming(en) te vertegenwoordigen en zich in het media-aanbod te richten op in de samenleving levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke behoeften; V nadere criteria stromingseis (zie parlementaire behandeling Erkenningswet): o werken vanuit een maatschappijvisie of -overtuiging die bijdraagt aan de pluriformiteit van de publieke omroep leden van omroepverenigingen hebben op democratisch aanvaardbare wijze invloed op het program mabeleid van de omroeporganisatie statutaire Organisatie en bevoegdheden van de organen van de omroeporganisatie en onderliggende verenigingen; samenwerkingsovereenkomsten en intentieverklaringen; besluitvormings- en benoem ingsstructuur; - jaarverslagen; - verenigingsactiviteiten; V heffen minimale contributie van 5,72 per jaar. Naleving Mediawet 2008 (zicht op naleving) De Minister kan een aanvraag afwijzen als aannemelijk is dat de aanvrager/de onderliggende verenigingen zich, mede gelet op zijn/hun handelwijze in een voorafgaande periode, niet zal/zullen houden aan de Mediawet. V goed bestuur (naleven NPO-codes over o.a. scheiding bestuur en toezicht, beloningen, integriteitregels); V niet dienstbaar aan winst derden; toetsing eventuele (voorgenomen of lopende) banden en contracten met derden aan deze eis; Staatscourant 2013 nr juli

13 Media in voorafgaande periode(n) en mate waarin omroep daarnaar handelde;.7 rechtmatige besteding van publieke middelen, daaronder begrepen beperkte schuldenlast.7 ingestelde onderzoeken, opgelegde boetes en waarschuwingen Commissariaat voor de landelijke publieke Omroep; en deugdelijke beheersprocessen en financiële en administratieve Organisatie, waaronder.7 beschikbaarheid van alle media-aanbod voor verspreiding op de aanbodkanalen van de V bescherming van minderjarigen (Kijkwijzer); V regelgeving verenigings- en nevenactiviteiten; V regelgeving (sluik)reclame en sponsoring; periode worden meegewogen; financiële administratie en controle; 3 een nieuwe stroming vertegenwoordigt; programmatische toegevoegde waarde heeft; sprake zijn van een inhoudelijk nieuwe stroming; bestaande omroepen; het voldoen aan de ledendrem pel is dus niet genoeg, er moet V nieuwe stroming c.q. werken vanuit een andere maatschappijvisie of -overtuiging dan verscheidenheid van het publieke media-aanbod vergroot. Uit het beleidsplan, in het bijzonder het voorgenomen media-aanbod, moet vooraf blijken dat hij: Een nieuwe gegadigde komt alleen voor een voorlopige erkenning in aanmerking wanneer hij de Toegevoegde waarde (alleen indien aanvraag voorlopige erkenning) belang bedienen (zie parlementaire behandeling Erkenningswet). bredere weerklank nastreven, ook buiten de eigen achterban; geen smalle interesse of houden voldoende verband met de stroming(en) die zij zegt te vertegenwoordigen); overheidsinvloeden; Europees/onafhankelijk en Nederlands/Friestalig product);.7 bijdragen aan afgesproken of wettelijke programmaquota (prestatleovereenkomst, V voldoen aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitsstandaarden; V bijdragen aan publieke mediaopdracht zoals omschreven in artikel 2.1 van de Mediawet V voldoen aan krachtens de wet gestelde eisen en onafhankelijk zijn van commerciële en aansnijden in haar programmering en de invalshoeken en aanpak die zij daarbij kiest,.7 de identiteit(en) voldoende tot uitdrukking brengen (thema s die de omroeporganisatie wil 2008; Het voorgenomen media-aanbod van een omroeporganisatie moet: Programmabeleid en identiteit V eventuele afspraken met andere omroeporganisaties kunnen beschreven worden in de omroeporganisaties; V bereid afspraken te maken en na te komen met de NPO en met andere V beschikbaarheid van alle media-aanbod voor verspreiding op de aanbodkanalen van de.7 loyaal aan de doelstellingen van de publieke omroep als geheel; aanvraag met bijvoeging van ondertekende overeenkomsten en intentieverklaringen; Een omroeporganisatie dient bereid te zijn om samen te werken binnen het bestel. landelijke publieke Omroep. Bereidheid tot samenwerking program mabeleid en de samenwerking met derden bij PowNed betrokken. resultaten van het verscherpte toezicht van het Commissariaat op de onafhankelijkheid van het Bij de toets of de verwachting aannemelijk is dat PowNed zich niet aan de wet zal houden worden de in voorafgaande periode(n) en mate waarin omroep daarnaar handelde;. naleving bindende besluiten en opgelegde waarschuwingen of sancties raad van bestuur rapportages van het Commissariaat voor de Media over PowNed over de voorgaande V redactioneel onafhankelijk van derden en een programmastatuut, waarbij de extra

14 kan een verleende erkenning alsnog worden ingetrokken. moeten bij ingaan van een (voorlopige) erkenning een vermogen van nihil of positief hebben. De dat controleren en vaststellen. Als blijkt dat een omroeporganisaties een negatieve reserve heeft, peildatum voor de verenigingsreserve is 31 december Het Commissariaat voor de Media zal Alle omroeporganisaties en hun achterliggende omroepverenigingen, alsmede nieuwkomers Reserve nul of positief bijdrage leveren aan uitvoering publieke media-opdracht; V aldus de verscheidenheid publieke media-aanbod vergroten en een vernieuwende V alleen onderscheidend zijn door toon, tempo, vormgeving is onvoldoende. 4 Nadere criteria PowNed (op basis van erkenningsbeslissing 2009): mediagebruikers. / een meer journalistieke oriëntatie, internet en interactie staan centraal, de achterban / vrijwel permanente interactie met publiek, geworteld in voorhoede van nieuwe aanvullend of ondersteunend; de ambitie om de laatste mediatechnologie en sociale toepassingen te gebruiken; / vernieuwend is ook de aan internet ontieende vormgeving van televisieprogramma s en / de internetcuttuur vormt vertrekpunt voor veel programmaconcepten, televisie en radio zijn vormt al een groep en is wat ouder en hoger opgeleid; waargemaakt. Bij de beoordeling worden de beloftes en ambities uit de beleidsplannen en de inhoud praktijk: hebben zij in de afgelopen erkenningsperiode de belofte van toegevoegde waarde Omroepen met een voorlopige erkenning worden achteraf getoetst op basis van hun prestaties in de Bij aanvraag voor erkenning van de erkenningsbeslissing tot uitgangspunt genomen. v door de keuze van andere doelgroepen, verschillend van bestaande omroepen; V door de keuze van andere genres en inhoud, verschillend van bestaande omroepen;

C IJ LT IJ IJ R. Vanaf die datum bestaat het omroepbestel uit zes omroeporganisaties en. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

C IJ LT IJ IJ R. Vanaf die datum bestaat het omroepbestel uit zes omroeporganisaties en. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus 16375 2500 BD Den Haag de heer di-s. S. Dekker De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vwvc1iltlitlr.fll inft)@eultuur.nl C IJ LT IJ IJ R t 070 3106686 2506 AE l)en T laag beoordeling.

Nadere informatie

LLiNK Aan het bestuur Lloydstraat 5 3024 EA ROTTERDAM. Datum 6 november 2009 Betreft Voornemen afwijzing erkenningaanvraag

LLiNK Aan het bestuur Lloydstraat 5 3024 EA ROTTERDAM. Datum 6 november 2009 Betreft Voornemen afwijzing erkenningaanvraag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag LLiNK Aan het bestuur Lloydstraat 5 3024 EA ROTTERDAM Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl Contactpersoon Uw brief van 31

Nadere informatie

Uw brief van. 28 juni 2004

Uw brief van. 28 juni 2004 logoocw Aan Omroepvereniging MAX t.a.v. de heer J. Slagter Postbus 554 2700 AN ZOETERMEER Den Haag Ons kenmerk 19 november 2004 MLB/JZ/2004/54.935 Uw brief van 28 juni 2004 Onderwerp Voorlopige erkenning

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:81 en 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht, - strekking van de regeling -

gelet op de artikelen 4:81 en 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht, - strekking van de regeling - Regeling van het Commissariaat voor de Media van 4 december 2007 houdende beleidsregels omtrent verenigingsactiviteiten omroepverenigingen (beleidsregels verenigingsactiviteiten) Het Commissariaat voor

Nadere informatie

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media Modelreglement programmabeleidbepalend orgaan Het Commissariaat heeft vastgesteld dat er bij de bestuursleden en de leden van de programmabeleidbepalende organen van de lokale publieke media-instellingen

Nadere informatie

VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008

VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld d.d. Binnen de vaste

Nadere informatie

Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews. + Rechtsvorm: stichting

Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews. + Rechtsvorm: stichting Afwegingstabel criteria lokale omroep Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews W1 W2 W3 De lokale omroep is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. De doelstelling is

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 64 4 januari 2016 Generiek toestemmingsbesluit nevenactiviteiten cluster 4, het verkopen van producten of diensten van

Nadere informatie

EO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus BA Hilversum. Geachte Directie en Bestuur,

EO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus BA Hilversum. Geachte Directie en Bestuur, EO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus 21000 1202 BA Hilversum Uit21938 Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit Behandeld door Email Telefoonnummer Bijlagen Kopie aan Geachte Directie en Bestuur, Op 25 september

Nadere informatie

Algemene Omroepvereniging AVRO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus JA HILVERSUM. Onderwerp Beoordeling melding nevenactiviteit

Algemene Omroepvereniging AVRO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus JA HILVERSUM. Onderwerp Beoordeling melding nevenactiviteit Algemene Omroepvereniging AVRO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Onderwerp Beoordeling melding nevenactiviteit Geachte Directie en Bestuur, Op 18 juli jl. heeft u ingevolge artikel

Nadere informatie

Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen

Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen Raadsvergadering -m I Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen r ^-llqe M Besluit: 15 uteei*»^ rjom wmj 2oioi^a A Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 15 RB2010138 advies aanvraag Stichting Heerhugowaard

Nadere informatie

gezien de aanvraag tot aanwijzing van Stichting MEDIA036 als lokale publieke mediainstelling

gezien de aanvraag tot aanwijzing van Stichting MEDIA036 als lokale publieke mediainstelling Besluit Kenmerk: Betreft: Aanwijzing van Stichting MEDIA036 als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Almere en afwijzing aanwijzingsaanvraag van Almeerse Omroep Stichting. Het Commissariaat

Nadere informatie

Notitie Normering RTV Noord-Holland. Over Kwaliteitsbewaking en onafhankelijkheid van Regionale Omroep. 9 december 2004

Notitie Normering RTV Noord-Holland. Over Kwaliteitsbewaking en onafhankelijkheid van Regionale Omroep. 9 december 2004 2004-57442 bijlage a Notitie Normering RTV Noord-Holland Over Kwaliteitsbewaking en onafhankelijkheid van Regionale Omroep 9 december 2004 Collegeprogramma In het collegeprogramma Bruggen slaan, staat

Nadere informatie

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013;

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013; Besluit Kenmerk: 28133/2013005884 Betreft: Aanwijzing van de Stichting Regionale Televisie Noord als regionale publieke mediainstelling voor de provincie Groningen en afwijzing van de aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 991 Wijziging van de Mediawet in verband met het bevorderen van een gezamenlijke strategie en duidelijke regie met betrekking tot de programmering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 511 Beleidsdoorlichting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nr. 16 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 19 maart 2015 De vaste commissie

Nadere informatie

Gemeente jn Bergen op Zooth 1 9 DEC 2007

Gemeente jn Bergen op Zooth 1 9 DEC 2007 Gemeente jn Bergen op Zooth 1 9 DEC 2007 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanaam en nummer Advies zendmachtiging lokale omroep

Nadere informatie

VPRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 11 1200 JC Hilversum. Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit VPRO. Geachte Directie en Bestuur,

VPRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 11 1200 JC Hilversum. Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit VPRO. Geachte Directie en Bestuur, VPRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 11 1200 JC Hilversum Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit VPRO Geachte Directie en Bestuur, Op 30 augustus jl. heeft u ingevolge artikel 2.133 Mediawet de volgende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : De gemeenteraad Datum vergadering : 5 februari 2015 Agenda nummer : 2015-1-18283 Portefeuillehouder : Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen Onderwerp : Aanwijzen Stichting Regio

Nadere informatie

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL 2013-2017 Ondergetekenden: De gemeente Reimerswaal, te dezen gelet op artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

Het verlenen van een licentie voor het gebruik van fragmenten van De Notenkraker aan het Nationaal Ballet ten behoeve van een promotiespot.

Het verlenen van een licentie voor het gebruik van fragmenten van De Notenkraker aan het Nationaal Ballet ten behoeve van een promotiespot. NTR T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NTR Geachte Directie en Bestuur, Op 3 april jl. heeft u ingevolge artikel 2.133 Mediawet de volgende

Nadere informatie

6. De activiteit is derhalve een nevenactiviteit als bedoeld in artikel 2.132, tweede lid, van de Mediawet 2008.

6. De activiteit is derhalve een nevenactiviteit als bedoeld in artikel 2.132, tweede lid, van de Mediawet 2008. Besluit Kenmerk: 628219/628964 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het in licentie geven van beeldfragmenten uit het NOS Jeugdjournaal aan Uitgeverij Zwijsen ten behoeve van het online lesprogramma

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27959/2012013694 mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0) 35 773 77 53

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27959/2012013694 mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0) 35 773 77 53 AANTEKENEN WNL omroepvereniging T.a.v. het bestuur Rietlandpark 301 1019 DW AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 januari 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

gezien het advies van de raad van de gemeente Rozendaal, van 15 september 2015;

gezien het advies van de raad van de gemeente Rozendaal, van 15 september 2015; Besluit Kenmerk: 658590 Betreft: Aanwijzing van Stichting RTV Rheden Rozendaal als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Rheden en Rozendaal en afwijzing aanwijzingsaanvraag van Micro Omroep

Nadere informatie

Het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat),

Het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat), Besluit Kenmerk: 645137/684621 Betreft: Aanwijzing van Stichting Voorburgse en Leidschendamse Lokale Omroep Midvliet als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Wassenaar

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1201031 26607/2012000514 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1201031 26607/2012000514 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54 AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 27 januari 2012 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1201031

Nadere informatie

Onderwerp advies inzake voorlopige erkenning van DeNíeuwe Omroep (DNO)

Onderwerp advies inzake voorlopige erkenning van DeNíeuwe Omroep (DNO) Aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de heer dr. F. van der Ploeg Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Onderwerp advies inzake voorlopige erkenning van DeNíeuwe Omroep (DNO) Mijnheer

Nadere informatie

Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen. De mogelijkheden op grond van de Mediawet

Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen. De mogelijkheden op grond van de Mediawet Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen De mogelijkheden op grond van de Mediawet juni 2017 INHOUD Commissariaat voor de Media Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen Juni

Nadere informatie

Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. Directie en Bestuur Postbus JT Hilversum. Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NOS

Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. Directie en Bestuur Postbus JT Hilversum. Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NOS Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 26600 1202 JT Hilversum Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NOS Geachte Directie en Bestuur, Op 20 december 2011 heeft de NOS ingevolge

Nadere informatie

strekking van de regeling

strekking van de regeling Besluit van het Commissariaat voor de Media van 3 juli 2012 houdende beleidsregels omtrent lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten (Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 18895/2009014195

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 18895/2009014195 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de heer dr. Ronald H.A. Plasterk Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Datum Onderwerp 28 september 2009 Advies erkenningaanvragen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

Bij van 8 april 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor Deelneming in het productiebedrijf Stokvis Content B.V.

Bij  van 8 april 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor Deelneming in het productiebedrijf Stokvis Content B.V. AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 12 augustus 2010 Nevenactiviteit Deelneming in een bedrijf van een derde Uw kenmerk Ons kenmerk 23142/2010012380

Nadere informatie

Beleidsbrief publiek-private samenwerking met mediabedrijven en culturele instellingen 2012

Beleidsbrief publiek-private samenwerking met mediabedrijven en culturele instellingen 2012 Beleidsbrief publiek-private samenwerking met mediabedrijven en culturele instellingen 2012 Inleiding Deze Beleidsbrief heeft betrekking op publiek-private samenwerking tussen publieke mediainstellingen

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: 617803/618113 Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de

Nadere informatie

2. Bij bericht van 8 mei 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 8 mei 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/nevenactiviteiten/ BIS

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/nevenactiviteiten/ BIS AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting (NOS) T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 20 maart 2014 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING RTV KRIMPENERWAARD DOOR GEMEENTE KRIMPENERWAARD

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING RTV KRIMPENERWAARD DOOR GEMEENTE KRIMPENERWAARD CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING RTV KRIMPENERWAARD DOOR GEMEENTE KRIMPENERWAARD 2016-2020. Ondergetekenden: De gemeente Krimpenerwaard, te dezen gelet op artikel

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 658054/658750 Betreft: toestemming voor nevenactiviteiten Licentieverlening aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid ten behoeve van het organiseren van Top 2000 arrangementen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

gezien de adviezen van de raden van de gemeenten Boxmeer, Grave, Sint Anthonis en Cuijk, van respectievelijk 30 juni, 5 juli, 7 juli en 11 juli;

gezien de adviezen van de raden van de gemeenten Boxmeer, Grave, Sint Anthonis en Cuijk, van respectievelijk 30 juni, 5 juli, 7 juli en 11 juli; Besluit Kenmerk: 666065/674891 Betreft: Aanwijzing van Stichting Omroep Land van Cuijk als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Cuijk, Grave, Boxmeer en Sint Anthonis, afwijzing aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN

BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN Aanleiding Met het besluit van 26 oktober 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige onderdelen van de Wet van 16 maart 2016 tot wijziging

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Advies aan het Commissariaat voor de Media m.b.t. Omroep Flevoland. Statenvergadering: 8 mei 2003 Agendapunt: 14 1. Wij stellen u voor: a. de samenstelling van de nieuwe

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-005799-pdi mr. M.P.H. Betzel (035) 7737 710

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-005799-pdi mr. M.P.H. Betzel (035) 7737 710 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap t.a.v. mevrouw mr. M. C. van der Laan Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE Datum Onderwerp 3 september 2004 Aanvraag voorlopige erkenning DeNieuwe Omroep

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1101111 24690/2011003600

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1101111 24690/2011003600 AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 29 maart 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1101111

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) Katholieke Radio Omroep KRO Mediastaf/juridische zaken Postbus 23000 1202 EA HILVERSUM Datum Onderwerp 30 oktober 2008 Maand van de Spiritualiteit Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-006216-lvdz

Nadere informatie

Advies hernieuwde aanvraag zendtijdtoewijzing Heusdense Televisie en Radio Stichting

Advies hernieuwde aanvraag zendtijdtoewijzing Heusdense Televisie en Radio Stichting Zaaknummer: 00365118 Onderwerp: Collegevoorstel Feitelijke informatie Hierbij treft u het raadsvoorstel aan over een aan het Commissariaat voor de Media uit brengen advies. Dit is noodzakelijk vanwege

Nadere informatie

*Z0213EC1FD3* Beoordeling lokale omroepen RMPGO en RTV GO (Stichting Radio Superstar) separaat aan de eisen van de Mediawet 2008

*Z0213EC1FD3* Beoordeling lokale omroepen RMPGO en RTV GO (Stichting Radio Superstar) separaat aan de eisen van de Mediawet 2008 *Z0213EC1FD3* Registratienummer:Z -13-01400 / 13546 Beoordeling lokale omroepen RMPGO en RTV GO (Stichting Radio Superstar) separaat aan de eisen van de Mediawet 2008 In dit document treft u de beoordeling

Nadere informatie

2. Bij bericht van 13 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 13 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het

Nadere informatie

Samenvatting Coördinatiereglement

Samenvatting Coördinatiereglement Samenvatting 1 Samenvatting De Mediawet bepaalt dat de raad van bestuur van de NPO in een regeling vastlegt hoe NPO uitvoering geeft aan haar taak om de aanbodkanalen van de landelijke publieke mediadienst

Nadere informatie

2. Bij e-mailbericht van 24 maart 2015 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij e-mailbericht van 24 maart 2015 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: 644352/648428 Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media

Nadere informatie

onderwerp: Advies (voorlopige) erkenningen landelijke publieke omroep

onderwerp: Advies (voorlopige) erkenningen landelijke publieke omroep R.]. Schimmelpennincklaan 3 postbus 61243 2506 AE Den Haag telefoon +31(0)7 310 66 86 fax +31(0)7 3614727 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap de heer dr.

Nadere informatie

Bij van 23 oktober 2013 heeft de NPO om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Het uitgeven van het Top 2000 magazine (editie 2013).

Bij  van 23 oktober 2013 heeft de NPO om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Het uitgeven van het Top 2000 magazine (editie 2013). AANTEKENEN Nederlandse Publieke Omroep (NPO) T.a.v. het bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 26 november 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 11 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

2. Bij e-mailbericht van 25 september 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij e-mailbericht van 25 september 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 26600 1202 JT Hilversum. Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NOS

Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 26600 1202 JT Hilversum. Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NOS Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 26600 1202 JT Hilversum Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NOS Geachte Directie en Bestuur, Op 6 augustus jl. heeft de NOS ingevolge artikel

Nadere informatie

2. Bij bericht van 6 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 6 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer oy.r8go.ooz Inboeknummer o4soosoxs Beslisdatum Bikw x juni 2004 Dossiernummer 423.752 Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0072 Rv. nr..: 08.0072 B&W-besluit d.d.: 15-07-2008 B&W-besluit nr.: 08.0653 Naam programma +onderdeel: Programma 1, Bestuur en Dienstverlening Onderwerp: Verklaring omtrent de representativiteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT BELEIDSREGEL CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Het verlenen van een uitzendlicentie voor een onverkorte vastlegging van de AVRO (Canal Pride 2013).

Het verlenen van een uitzendlicentie voor een onverkorte vastlegging van de AVRO (Canal Pride 2013). Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 2 1200 JA Hilversum Onderwerp Beoordeling melding nevenactiviteit AVRO Geachte Directie en Bestuur, Op 23 juli jl. heeft u ingevolge artikel

Nadere informatie

2. Bij e-mailbericht van 28 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij e-mailbericht van 28 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk:. Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33008 27 november 2013 Regeling van het Commissariaat voor de Media van 5 november 2013 houdende regels voor de landelijke

Nadere informatie

Beleidsnotitie platformselectie

Beleidsnotitie platformselectie Beleidsnotitie platformselectie Vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NPO op 27 september 2013. Deze Beleidsnotitie treedt in werking per 1 oktober 2013. Inleiding De NPO is op grond van de Mediawet

Nadere informatie

2. Bij berichten van 4 maart 2014 en 28 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  berichten van 4 maart 2014 en 28 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25745/

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25745/ AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 9 augustus 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

B en W. nr. ` d.d

B en W. nr. ` d.d B en W. nr. `12.0801 d.d. 4-9-2012 Onderwerp Vaststelling brief aan gemeenteraad met stand van zake en procedure voor advies lokale omroep Leiden voor 2013-2017 Besluiten:Behoudens advies van de commissie

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ ho H.F. Ottenhoff (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ ho H.F. Ottenhoff (035) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap t.a.v. mevrouw mr. C. van der Laan Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE Datum Onderwerp 3 september 2004 erkenningaanvraag Educom 2005-2010 Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27200/2012009744 mr. Nancy van den Brink 035 773 77 67

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27200/2012009744 mr. Nancy van den Brink 035 773 77 67 AANTEKENEN Stichting RTV Oost T.a.v. het bestuur Postbus 1000 7550 BA HENGELO OV Datum Onderwerp 14 augustus 2012 Beoordeling nevenactiviteit oprichting vof cluster 13 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) AANTEKENEN Stichting Omroep Drenthe t.a.v. het Bestuur Beilerstraat 30 9401 PL ASSEN Datum Onderwerp 21 december 2006 Rechtstreekse sponsorinkomsten en dienstbaarheidverbod Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 2 februari 2004 ZKZ rs R.J. van der Schagt (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 2 februari 2004 ZKZ rs R.J. van der Schagt (035) Lokale Omroep Stichting Sint-Oedenrode T.a.v. het bestuur Wilhelminastraat 28 5491 JL SINT OEDENRODE Datum Onderwerp 7 december 2004 Zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 571 Vaststelling van nieuwe regels over de organisatie en uitvoering van de publieke mediaopdracht (Mediawet 20..) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 660766/662033 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van het programma Zusjes ten behoeve van beschikbaarstelling via video on demand in cluster 4 A. Verloop van

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie artikel Mediawet

Uitgangspuntennotitie artikel Mediawet Uitgangspuntennotitie artikel 2.170 Mediawet Tot stand gebracht i.s.m. Interprovinciaal Overleg en Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Juli 2009 IIIII Commissariaat voor de Media Interprovinciaal

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb);

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb); Besluit Kenmerk: Betreft: Aanwijzing van Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee en afwijzing van Stichting Radio Superstar, thans geheten Stichting RTV Goeree-Overflakkee, en Stichting Regionaal Mediaplatform

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760 Aan de lokale omroepinstellingen Datum Onderwerp 2 november 2007 Beleidsbrief lokale omroep en uitbesteding Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035)

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035) Wijchense Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 169 6600 AD WIJCHEN Datum Onderwerp 7 augustus 2007 Besluit zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ-004627-za Mevr. Z.S.A.

Nadere informatie

Het op de markt brengen van een single m.b.t. het programma Who s in Who s Out en het verkopen van deze single via itunes.

Het op de markt brengen van een single m.b.t. het programma Who s in Who s Out en het verkopen van deze single via itunes. Omroepvereniging BNN T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 646 1200 AP Hilversum Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit BNN Geachte Directie en Bestuur, Op 4 januari jl. heeft BNN ingevolge artikel 2.133 Mediawet

Nadere informatie

Onderwerp : Advies aanvraag Commissariaat voor de Media

Onderwerp : Advies aanvraag Commissariaat voor de Media Nummer : 08-03.2017 Onderwerp : Advies aanvraag Commissariaat voor de Media Korte inhoud : Het Commissariaat voor de Media vraagt de gemeenteraad om advies inzake de aanvraag van Havenstad FM om als lokale

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 660205/683814 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het oprichten en exploiteren van de Businessclub L1Business en het organiseren van evenementen voor de leden van L1Business in

Nadere informatie

Datum 13 juli 2009 Betreft Reactie visitatierapport 'De publieke omroep: het spel, de spelers, het doel'

Datum 13 juli 2009 Betreft Reactie visitatierapport 'De publieke omroep: het spel, de spelers, het doel' a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) Nederlandse Publieke Omroep t.a.v. de Raad van Bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 29 mei 2007 Goedkeuring themakanaal Politiek24 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /617012

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /617012 AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 7 november 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

2. Bij bericht van 21 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 21 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het

Nadere informatie

Het verlenen van een licentie voor 4 items uit het programma De Grote Bijbelquiz aan het Nederlands Bijbelgenootschap.

Het verlenen van een licentie voor 4 items uit het programma De Grote Bijbelquiz aan het Nederlands Bijbelgenootschap. Evangelische Omroep T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 21000 1202 BA Hilversum Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit EO Geachte Directie en Bestuur, Op 19 september jl. heeft u ingevolge artikel 2.133

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 24 november ZKZ rs R.J. van der Schagt (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 24 november ZKZ rs R.J. van der Schagt (035) Stichting Omroep Metropool T.a.v. het bestuur Reinier Kloegstraat 20 3191 XC HOOGVLIET ROTTERDAM Datum Onderwerp 29 juni 2004 Zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 459 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst A VOORLOPIG

Nadere informatie

Bij van 14 maart 2013 heeft de NTR om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Licentieverlening van Koninginnedagconcerten aan BravaNL.

Bij  van 14 maart 2013 heeft de NTR om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Licentieverlening van Koninginnedagconcerten aan BravaNL. AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 18 april 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1303141

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 637217/638482 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van fragmenten aan mediabedrijven buiten de publieke mediadienst overeenkomstig de fragmentenregeling zoals

Nadere informatie

gezien de aanvraag tot aanwijzing van Stichting PopUpTv als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Schiedam, bij brief van 4 mei 2016;

gezien de aanvraag tot aanwijzing van Stichting PopUpTv als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Schiedam, bij brief van 4 mei 2016; Besluit Kenmerk: 663027/677496 Betreft: Aanwijzing van Stichting Stadsomroep Schiedam als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Schiedam en afwijzing aanwijzingsaanvraag van Stichting PopUpTv.

Nadere informatie

Brochure publiek-private samenwerking

Brochure publiek-private samenwerking Brochure publiek-private samenwerking Versie 1.0 Juli 2012, Commissariaat voor de Media 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Begrippen 3 1. Hoofdtaak of nevenactiviteit? 4 1.1 Uitvoering van de hoofdtaak: niet

Nadere informatie

gezien het daartegen op 3 september 2014, bij het Commissariaat binnengekomen op 5 september 2014, door de NOS ingediende bezwaarschrift,

gezien het daartegen op 3 september 2014, bij het Commissariaat binnengekomen op 5 september 2014, door de NOS ingediende bezwaarschrift, Besluit op bezwaar Kenmerk: 633118/636427 Betreft: besluit op het bezwaar van de NOS tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) van 29 juli 2014 waarin het de NOS

Nadere informatie

Coördinatiereglement Aanbodkanalen. Vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NPO bij besluit d.d 13 november 2012.

Coördinatiereglement Aanbodkanalen. Vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NPO bij besluit d.d 13 november 2012. Coördinatiereglement Aanbodkanalen Vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NPO bij besluit d.d 13 november 2012. De Raad van Bestuur van de NPO, gelet op het bepaalde in de artikelen 2.2 lid 2 sub

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 25647/2011009529 Betreft: Toelaatbaarheid van het noemen en vermelden van bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren aan de actie Radio 4 Klassiek geeft! Bestuurlijk

Nadere informatie

Coo rdinatiereglement Aanbodkanalen

Coo rdinatiereglement Aanbodkanalen Coo rdinatiereglement Aanbodkanalen Vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NPO bij besluit d.d. 20 december 2016 en op onderdelen herzien bij besluit van 29 augustus 2017. De Raad van Bestuur van

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25868/

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25868/ Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 6 september 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25868/2011012219

Nadere informatie

gezien de aanvraag tot aanwijzing van SLOAD als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Aalten, bij brief van 15 augustus 2016;

gezien de aanvraag tot aanwijzing van SLOAD als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Aalten, bij brief van 15 augustus 2016; Besluit Kenmerk: 667070/687083 Betreft: Aanwijzing van Stichting Lokale Omroep Aalten Dinxperlo (hierna: SLOAD) als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Aalten en afwijzing van de aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/ /

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/ / AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 5 maart 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1212131

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 633868/634388 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van een beeldfragment van het programma Nederland van Boven aan reclamebureau Wenneker ten behoeve van een

Nadere informatie