pril 2013 Kempen Insight Rendementsverwachtingen De kracht van beleggingsovertuigingen en waardering: kwartaalupdate 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "pril 2013 Kempen Insight Rendementsverwachtingen De kracht van beleggingsovertuigingen en waardering: kwartaalupdate 2013"

Transcriptie

1 Kempen Insight pril 2013 De kracht van beleggingsovertuigingen Tactische allocatie naar hedgefondsstrategieën: wees selectief 2 7 Rendementsverwachtingen en waardering: kwartaalupdate Zijn investment grade bedrijfsleningen te duur geworden? 12

2 2 De kracht van beleggingsovertuigingen Kempen Capital Management (KCM) heeft de vaste overtuiging dat onderscheidende beleggingsovertuigingen essentieel zijn om succesvol te kunnen beleggen. Dat kunnen we zelfs nog stelliger formuleren: klanten hoeven van vermogensbeheerders zonder duidelijk omschreven beleggingsovertuigingen geen toegevoegde waarde te verwachten. Dat geldt niet alleen bij het succesvol beheren van een bottom-up beleggingsfonds, maar ook bij de assetallocatie. Des te beter beleggers in staat zijn om op basis van teamwork en een lange beleggingshorizon een krachtige beleggingscultuur te creëren, des te succesvoller zullen zij voor klanten waarde kunnen toevoegen. Dat is in ons vak essentieel. Risico kan gemeten worden, onzekerheid niet, zo wist Keynes het fundamentele verschil tussen risico en onzekerheid treffend uit te leggen. Daarom trachten wij onzekerheden in te schatten en daarmee om te gaan op basis van vooruitblikkende scenario-analyses en niet van historische risicoparameters. Naar onze overtuiging is het essentieel om een gedisciplineerd raamwerk te hebben waarin deze overtuigingen consistent toegepast worden. Wij besteden bij KCM veel tijd aan het voortdurend verbeteren van die elementen. Wij menen dat de prijsvorming op de financiële markten niet efficiënt plaatsvindt. Dat was vroeger al niet het geval en dat zal evenmin in de toekomst het geval zijn. Beleggingszeepbellen zijn al zo oud als de weg naar Rome en wij geloven niet dat dat in de toekomst gaat veranderen, eenvoudigweg omdat mensen gevoelig zijn voor tijden van euforie en paniek. Daarom zijn er ook conjunctuurcycli en de financiële markten weten die meesterlijk uit te vergroten. Wij zijn zowel qua strategische als tactische assetallocatie dan ook sterke aanhangers van het mean reversion principe (terugkeer naar het gemiddelde). Mean reversion betekent dat rendementen voorspelbaar zijn. Daarom is het lonend om de assetallocatie dynamisch toe te passen.

3 3 Financiële markten hebben de gewoonte om naar boven of naar beneden door te schieten rond wat wij de intrinsieke waarde noemen. Mean reversion kent drie verschillende tijdshorizons: Lange termijn: mean reversion in de waardering. Dit is qua mean reversion de krachtigste factor. Wij vragen onszelf altijd af: is het lonend om risico s te nemen? We nemen risico als we ervan overtuigd zijn dat we daarvoor ook beloond worden. Een aantrekkelijke waardering is een noodzakelijke voorwaarde voor een belegging. Wij geloven bovendien in het belang van een veiligheidsmarge. Wij richten onze aandacht vooral op situaties waarin de koers van een belegging al aanzienlijk is afgeweken van onze beste schatting van de intrinsieke waarde. Want dan is de kans heel groot dat we een bovengemiddeld rendement kunnen behalen tegen een lager verwacht risico. De aantrekkelijkste verwachte risicopremies van de afgelopen 20 jaar hebben we voor aandelen begin 2009 gemeten. Toen waren de verwachte risicopremies op bedrijfsleningen van investment grade kwaliteit en op high yield obligaties eveneens uitermate aantrekkelijk. Het tegenovergestelde was in de zomer van 2007 het geval. waarna wij onze exposure in bedrijfsleningen van investment grade kwaliteit, high yield obligaties en aandelen gedurende een aantal maanden aanzienlijk hebben vergroot. Korte termijn: mean reversion in het sentiment. Alhoewel we verschillende maatstaven voor het marktsentiment gebruiken, hebben we het meeste vertrouwen in onze contraire kortetermijnindicator, de wereldwijde risicobereidheid. Als de wereldwijde risicobereidheid op de financiële markten op euforie of paniek wijst, dan is dat meestal een betrouwbaar contrair signaal. Als beleggers in paniek raken, loont het om risico toe te voegen. En als beleggers euforisch zijn, loont het om winst te nemen. Natuurlijk komt dit vaak overeen met onze waarderingsmodellen. En onze convictie neemt toe als dat signaal bevestigd wordt. Zo kregen wij begin 2000 en 2007 een euforiesignaal en gaf het model begin 2003 en 2009 een panieksignaal af. Tezamen verschaffen de drie verschillende tijdshorizons voor mean reversion ons een gedisciplineerd en krachtig raamwerk voor de dynamische assetallocatie. Middellange termijn: mean reversion in de conjunctuurcyclus. Een belangrijke karaktereigenschap van een ervaren belegger is dat hij/zij bescheiden is. De ervaring leert ons dat een goedkope beleggingswaarde altijd nóg goedkoper kan worden. Niet alleen is het van belang om belangrijke assetallocatiebesluiten met een zeer grote veiligheidsmarge te nemen, ook willen we graag een catalysator voor de mean reversion zien. Heel vaak is de conjunctuurcyclus die aanjager; dat fenomeen draait van nature om de trendmatige terugkeer naar het historische gemiddelde. Begin 2009 gaven de aantrekkende voorlopende indicatoren ons voldoende vertrouwen in de Amerikaanse conjunctuurcyclus, u Actuele assetallocatie We verwachten op middellange tot lange termijn beloond te worden voor het nemen van risico. Op basis van relatief aantrekkelijke waarderingen bij een wereldwijde aandelenrisicopremie van 6,5% zijn we overwogen aandelen. Verder zijn we onderwogen Duitse en Nederlandse staatsobligaties; die beschouwen we als zeer duur. Het sterke herstel van de Amerikaanse conjunctuurcyclus en een niet verder verslechterende situatie in Europa zetten deze allocatie kracht bij. Om nog positiever te worden over de Europese conjunctuurcyclus, willen we eerst de industriële productie, de dienstensector en de werkgelegenheid zien herstellen. Ook wordt van

4 4 beleidsmakers het een en ander verwacht. Politici dienen meer duidelijkheid te verschaffen over de weg naar een bankunie en een begrotingsunie. Ook dienen zij meer vooruitgang te boeken met structurele hervormingen en op de korte termijn minder te leunen op belastingverhogingen en bezuinigingen. De ECB dient haar accommoderende monetaire beleid te handhaven. Wat het sentiment betreft, is de risicobereidheid niet extreem positief of negatief. In de volgende hoofdstukken vindt u nadere informatie over de waardering van de financiële markten en over mogelijke prijsinefficiënties waar langetermijnbeleggers op kunnen inspelen. Wij zullen deze gegevens voortaan ieder kwartaal in de Kempen Insight actualiseren. Lars Dijkstra Chief Investment Officer Reageren?

5 5 Rendementsverwachtingen en waardering: kwartaalupdate 2013 Dynamische assetallocatie kan naar onze overtuiging het beste plaatsvinden vanuit een focus op de waardering, de conjunctuurcyclus en het sentiment. Daarbij vormt de waardering op lange termijn de voornaamste bepalende factor voor het rendement, terwijl de conjunctuurcyclus het rendement op middellange termijn beïnvloedt en het sentiment de juiste timing voor allocatiewijzigingen helpt bepalen, met name wanneer de risicobereidheid onder beleggers extreme waardes aanneemt. We kunnen de meeste waarde toevoegen door goedkope beleggingen op te sporen en - wellicht net zo belangrijk - door dure beleggingen te vermijden. De waardering staat met andere woorden in de vooruitzichten voor onze assetallocatie centraal. In onze strategische vooruitzichten voor 2013 hadden wij onze rendementsverwachtingen voor de lange termijn al geactualiseerd, uitgaande van veronderstellingen die uit onze jaarlijkse scenario-analyse volgden. Ons centrale scenario gaat uit van een gematigde groei in de ontwikkelde wereld onder invloed van structurele schuldafbouw. In beide stressscenario s (inflatie en deflatie) is het staartrisico afgenomen. Toch verwachten wij dat de structureel hogere onzekerheid in de wereld nog niet verdwijnt. Daarom blijven wij conservatief in onze veronderstellingen en verlangen we meer veiligheidsmarge. Deze kwartaalupdate geeft een overzicht van de waarderingen en geeft de impact hiervan op onze vooruitzichten op de financiële markten weer. Ondanks de goede rendementen van de afgelopen maanden lijken de aandelenwaarderingen in ons centrale scenario op basis van een wereldwijde aandelenrisicopremie van 6,5% nog steeds aantrekkelijk. Tussen regio s bestaan er echter aanzienlijke verschillen en wij vinden aandelen uit Europa en de opkomende markten aantrekkelijker gewaardeerd dan aandelen uit de VS en Japan. Wanneer de Bank of Japan succesvol is in haar

6 6 nieuw aangekondigde beleid, kan dat leiden tot positievere vooruitzichten voor Japanse aandelen op de lange termijn. bedrijfsleningen geven wij er de voorkeur aan om in bedrijfsleningen overwogen en in staatsobligaties onderwogen te blijven. Staatsobligaties uit de ontwikkelde wereld zijn momenteel zeer duur. Het effectief rendement op 10-jaars obligaties uit de VS en Duitsland bedraagt respectievelijk 1,8% en 1,3% en ligt daarmee duidelijk onder ons evenwichtsniveau voor de lange termijn van 4,0% en 3,0%. Het opwaarts/neerwaarts potentieel van staatsobligaties is zeer asymmetrisch. Toch denken we dat de obligatierente alleen oploopt als de economie een aanzienlijk herstel laat zien. Ten opzichte van Duitse In het hoogrentende obligatiesegment vinden wij high yield bedrijfsleningen duur. De actuele creditspreads bieden nauwelijks nog compensatie voor het default risico. De zoektocht naar rendement kan de spreads de komende tijd echter op gematigde niveaus houden. Schuldpapier uit opkomende landen is momenteel redelijk gewaardeerd. Onze portefeuille heeft hierin een neutrale weging, waarbij obligaties in lokale valuta onze voorkeur hebben. staatsobligaties zijn staatsobligaties uit de overige eurolanden (EMU) weliswaar minder duur, maar toch vinden we die nog steeds relatief onaantrekkelijk gezien de hogere risico s en volatiliteit aldaar. Tot slot achten wij Europees beursgenoteerd vastgoed bij een risicopremie van 4,5% redelijk gewaardeerd. De zoektocht naar rendement drukt ook het rendement op vastgoed, maar we zien hier nog steeds voldoende opwaarts potentieel. Europese bedrijfsleningen van investment grade kwaliteit blijven aantrekkelijk ten opzichte van staatsobligaties. Wel Tabel 1 geeft onze actuele visie op de waardering van beleggingscategorieën uit onze portefeuilles weer. zijn de spreads in fundamenteel opzicht krap. Ook hier zien we voor 2013 beperkt opwaarts potentieel. Uitgaande van een risicopremie van 1,5% voor Europese Roelof Salomons Chief strategist Tabel 1 Waardering beleggingscategorieën centraal scenario (ultimo maart 2013) Overgewaardeerd Ondergewaardeerd Verwacht nominaal rendement 10-jaars horizon Vastrentende waarden EU kernlanden 0,5% investment grade EMU 1,0% Credits 2,0% Wereldwijd high yield 2,0% Vastrentende waarden Emerging market debt USD 4,0% high yield Emerging market debt lokaal 5,0% Aandelen EU 7,5% VS 4,0% Japan 0,5% Azië ex Japan 14,0% Opkomende markten 14,0% Alternatives Beursgenoteerd Europees onroerend goed 5,0% Grondstoffen 4,0% Funds of hedge funds 5,5% Bron: KCM Reageren?

7 7 Tactische allocatie naar hedgefondsstrategieën: wees selectief Theoretisch kunnen multi-strategy fondsen die in hedgefondsen beleggen (funds of hedge funds, FoHFs) aanzienlijke waarde toevoegen door gebruik te maken van tactische strategieallocatie. In de praktijk zijn er echter obstakels bij de implementatie, en de geschiedenis wijst uit dat de visie van FoHFs ten aanzien van tactische strategieallocatie tot wisselende resultaten leidt. Wij zijn van mening dat FoHFs managerselectievaardigheden slechts dan met een uitgesproken tactische strategieallocatie moeten combineren wanneer er sprake is van een duidelijke asymmetrie in de verwachte verhouding tussen risico en rendement bij verschillende strategieën. Als een dergelijke asymmetrie niet gevonden kan worden, zijn FoHFs doorgaans beter af door een portefeuille van hedgefondsen van hoge kwaliteit goed te spreiden over economisch rendabele strategieën.

8 8 Afgaande op cijfers uit de branche die gerapporteerd u Praktische beperkingen werden door Dow Jones/Credit Suisse, bedroeg het gemiddelde jaarlijkse verschil tussen de best en de slechtst presterende hedgefondsstrategie 23% in de jaren Eliminatie van de uitzonderlijke jaren 2008 en 2009, toen het verschil in rendement tussen managed futures en convertible arbitrage ongeveer 50% bedroeg (in 2008 in het voordeel van managed futures en het omgekeerde in 2009) brengt het gemiddelde jaarlijkse verschil terug tot 18%. Praktische beperkingen doen zich in verschillende vormen voor. De belangrijkste hindernis is de frequentie waarmee beleggingen uit een hedgefonds onttrokken kunnen worden. Gemiddeld zijn onttrekkingen bij hedgefondsen eenmaal per maand of per kwartaal mogelijk met een opzegtermijn van 30 tot 90 dagen. Bij sommige minder liquide strategieën, zoals distressed debt, wordt soms een lock-up van een jaar of langer gehanteerd. Na het moment Verschillen in jaarlijkse rendementen per strategie Figuur 1 van onttrekking moeten beleggers gewoonlijk nog 20 tot 30 dagen wachten alvorens zij hun geld uitgekeerd krijgen. Op deze manier kan een visie ten aanzien van tactische strategieallocatie al door de markt achterhaald zijn voordat deze is uitgevoerd. De standaarddeviatie op kwartaalbasis van de rendementen van hedgefondsstrategieën varieert van 2% (risk arbitrage) tot 6% (managed futures en opkomende markten), wat inhoudt dat een vertraging van een kwartaal bij de uitvoering van een besluit tot tactische strategieallocatie van beleggingen een aanzienlijk effect op het rendement kan hebben. Beperkte mogelijkheden om te onttrekken lijken echter niet de enige oorzaak te zijn van het negatieve effect voor FoHFs bij tactische strategieallocatie, aangezien Theoretisch zou dit verschil voldoende mogelijkheden moeten bieden aan multi-strategy FoHFs om waarde toe te voegen met een tactische strategieallocatie. Wetenschappelijk onderzoek 2, waarbij de rendementen van 184 FoHFs gedurende de periode van januari 2000 tot juli 2009 werden geanalyseerd, heeft echter aangetoond dat er in de praktijk bij FoHFs sprake was van een licht negatief effect als gevolg van tactische strategieallocatie van 0,4% per jaar. Zowel obstakels bij de uitvoering als een gebrek aan deskundigheid ten aanzien van tactische strategieallocatie lijken hierbij een rol te spelen. hetzelfde wetenschappelijke onderzoek aantoont dat zelfs voor de FoHFs die het grootste deel van hun vermogen beleggen in liquide hedgefondsen het effect van tactische strategieallocatie 0,1% per jaar negatief was. Verder hebben we de afgelopen jaren gezien dat FoHFs die uitsluitend beleggen in liquide beheerde fondsen achterblijven bij vergelijkbare fondsen die beleggen in gemengde strategieën. Andere zaken die van invloed kunnen zijn, betreffen hogere prestatievergoedingen (regelmatig van strategie en daarmee van hedgefondsen veranderen kan leiden tot het missen van high water marks) en een kleiner beschikbaar spectrum van 1 In deze analyse zijn alleen de meest gebruikte strategieën meegenomen: long/short equity, global macro, managed futures, fixed income arbitrage, risk arbitrage, convertible arbitrage, distressed debt en emerging markets. Dow Jones/Credit Suisse indices kunnen worden gevonden op 2 Do Funds of Hedge Funds Really Add Value? A Post-Crisis Analysis, EDHEC-Risk Institute, September 2010.

9 9 hedgefondsen (sommige hedgefondsen laten geen beleggers toe waarvan ze weten dat zij een actief tactisch allocatiebeleid hebben). hedgefondsen die dezelfde strategie hanteren consistent hoog is, zowel in de tijd gezien als naar strategie. Gegevens van Dow Jones/Credit Suisse wijzen uit dat het verschil in rendement tussen hedgefondsen die dezelfde strategie u Deskundigheid bij tactische strategieallocatie hanteren hoog is, zelfs als de extreme resultaten worden geëlimineerd. Hieronder tonen wij de verschillen tussen de prestaties van het gemiddelde hedgefonds dat zich bij de 50% beste fondsen bevindt in een vergelijkingsgroep met De gemiddelde deskundigheid van FoHFs over tactische strategieallocatie kan worden geanalyseerd door te kijken naar de resultaten van onderzoeken die jaarlijks door alle grote investeringsbanken worden uitgevoerd. Bij deze onderzoeken wordt een grote groep beleggers in hedgefondsen (niet alleen FoHFs) ondervraagd, en één van de vragen die elk jaar worden gesteld, is de voorgenomen verandering in strategieallocatie in het komende jaar. De resultaten van het jaarlijkse onderzoek van één van die investeringsbanken over de periode van 2006 tot met respondenten die verantwoordelijk waren voor een bedrag van meer dan $1 biljoen aan beleggingen in hedgefondsen - gaven aan dat deze tactische visies in het algemeen niet werkten. In vier van de zeven jaren bleven de resultaten van de geprefereerde strategieën (de twee strategieën waarbij respondenten hun allocatie het meest verhoogden) achter bij die van de strategieën met de minste tactische voorkeur (de twee strategieën waarbij respondenten hun allocatie het meest verlaagden). Gemiddeld bleven over de zeven jaren de strategieën met tactische voorkeur 1,1% achter bij de DJ/CS Hedge Fund Index (4,9% tegen 6,0%), terwijl de strategieën dezelfde strategie, en van het gemiddelde hedgefonds in de onderste helft. In andere woorden, de grafiek laat het verschil zien tussen het 25e en het 75e percentiel. We geven alleen de drie meest gebruikte hedgefondsstrategieën weer, maar voor de andere strategieën geldt hetzelfde: het verschil bedroeg gedurende de periode 2005 tot 2012 gemiddeld 20% bij de verschillende strategieën, en 16% als de uitzonderlijke jaren 2008 en 2009 buiten beschouwing worden gelaten. Uit theoretisch oogpunt kan er dus bijna evenveel waarde worden toegevoegd door de juiste beheerders te kiezen binnen een bepaalde strategie, als door tactische veranderingen in de strategieallocatie door te voeren. In de praktijk toont het eerder aangehaalde wetenschappelijke onderzoek aan dat, terwijl het gemiddelde FoHF niet succesvol was bij tactische strategieallocatie, dit wel het geval was bij de keuze van beheerders, met een waardetoevoeging van 2,7% per jaar. Figuur 2 Jaarlijks rendementsverschil tussen het 25e en 75e percentiel per strategie met de minste tactische voorkeur het 1,0% beter deden dan de index (7,0% tegen 6,0%). u Selectie van hedgefondsen van hoge kwaliteit Gelukkig zijn er voor multi-strategy FoHFs andere mogelijkheden om waarde toe te voegen. Het belangrijkste is dat het verschil in rendement tussen

10 10 u Waardetoevoeging door tactische strategieallocatie Verdeling over strategieën over tijd Figuur 3 Het is duidelijk dat een multi-strategy FoHF zich eerst en vooral zou moeten richten op de selectie van hedgefondsen van hoge kwaliteit. Bij KCM streven wij daarnaar door een grondige due diligence uit te voeren bij hedgefondsen met hulp van een ervaren groep professionals. Wij hebben ook de voorkeur voor het werken met een beperkte groep beheerders, omdat we hierdoor de lat van de kwaliteit hoog kunnen leggen, we dieper kunnen graven en de beheerders beter leren kennen. Betekent dat dat een multi-strategy FoHF zich uitsluitend zou moeten richten op de selectie van beheerders en niet op strategieallocatie? Wij denken van niet. 2. In de tweede plaats zijn er strategieën waarin wij niet hebben belegd, hetzij omdat wij geen beheerders van hoge kwaliteit hebben kunnen vinden die deze strategie hanteren, hetzij omdat wij van mening zijn dat deze Er zijn enkele elementen die naar onze mening van belang zijn om te overwegen en die waarde kunnen toevoegen als het om strategieallocatie gaat: strategieën structurele onvolkomenheden bevatten, waardoor zij ongeschikt zijn voor gebruik door hedgefondsen. Een voorbeeld van een strategie waarvoor wij geen beheerder van hoge kwaliteit hebben 1. In de eerste plaats, hoewel wij menen dat het de juiste benadering is om te werken met geconcentreerde portefeuilles en een beperkt aantal beheerders, denken wij ook dat het belangrijk is om een portefeuille te hebben die gediversifieerd is qua strategieallocatie. Het draagt bij aan een verlaging van de volatiliteit als gevolg van de lagere correlatie, en zolang wij in staat zijn beheerders van hoge kwaliteit te selecteren, zou het opwaartse potentieel er niet veel door worden beperkt. Op basis van die overtuiging hanteren wij een evenwichtige portefeuille, verdeeld over aandelengerelateerde beheerders (26-34%), (structured) credit/distressed beheerders (22-36%), global macro beheerders (11-17%), multi-strategy beheerders (11-24%) en andere niet-gecorreleerde strategieën (7-15%); dit wordt weergegeven in onderstaande grafiek, die de strategische allocatie toont gedurende de afgelopen drie jaar. kunnen vinden, ondanks het feit dat wij alle grote spelers hebben gesproken, is discretionary commodity trading. Hoewel wij theoretisch van mening zijn dat deze strategie aantrekkelijk zou kunnen zijn, beleggen wij ondanks deze top-down inschatting niet in een strategie als wij niet de juiste beheerders vinden om deze uit te voeren. Wat betreft structurele onvolkomenheden, een voorbeeld daarvan is de asset based lending (ABL) strategie. Hoewel ABL zeer populair was onder FoHFs in de jaren 2006 en 2007 vanwege de hoge Sharpe-ratio (leningen werden gewaardeerd tegen kostprijs en maandelijks werd de rente bijgeschreven, wat tot een minimale volatiliteit leidde) hebben wij nooit volgens deze strategie belegd vanwege het gebrek aan onderliggende liquiditeit, waardoor deze ongeschikt was om via een hedgefonds aan te bieden. De crisis van 2008 leidde tot de teloorgang van de meeste van de betrokken beheerders.

11 11 3. In de derde plaats zijn er enkele strategieën waarvan wij denken dat zij (a) alleen op bepaalde momenten aantrekkelijk zijn, d.w.z. zij dienen tactisch te worden ingezet en/of (b) behoefte hebben aan een zodanig niveau van leverage dat het voor gespecialiseerde spelers moeilijk is om in de markt te blijven in tijden van grote spanningen. Voorbeelden hiervan zijn convertible arbitrage en risk arbitrage. Bij deze strategieën maken wij gebruik van multi-strategy beheerders die bewezen deskundigheid op deze terreinen hebben en in staat zijn kapitaal te verplaatsen zonder obstakels bij de uitvoering, en ook belegd hebben in andere strategieën met minder leverage, waardoor zij meer uithoudingsvermogen hebben. inspelen op deze thema s alleen mogelijk was bij die FoHFs die een juiste kapitaalbasis hadden om deze in te zetten in de minder liquide, maar kansrijke categorieën. Michiel Meeuwissen Senior Portfolio Manager 4. In de vierde plaats menen wij dat er momenten zijn waarop een tactische strategieallocatievisie op middellange termijn kan werken. Wij hebben daarvan twee voorbeelden gezien in de afgelopen vijf jaar. In beide gevallen ging het om meer directionele, op kredietverlening georiënteerde strategieën: leningen aan bedrijven die in problemen verkeren (vooral bankleningen - leningen van banken aan ondernemingen) in 2009 en gestructureerde leningen (vooral effecten met woningen als onderpand (residential mortgage backed securities [RMBS]) in In beide gevallen was er sprake van rendementen van tegen de 10% met een hoge veiligheidsmarge, zelfs bij depressie-achtige veronderstellingen ten aanzien van wanbetalingspercentages, verhaalsmogelijkheden en - in het geval van RMBS - een sterke daling van de huizenprijzen. Een zekere mate van normalisering zou kunnen leiden tot rendementen van meer dan 20%. Een dergelijke asymmetrie stak gunstig af tegen andere beleggingscategorieën, en daarom verhoogden we onze blootstelling aan hedgefondsen die actief zijn in leningen aan bedrijven in problemen in 2009 (van 11% tot 20%) en in gestructureerde kredieten in 2012 (van 4% tot 15%). Merk op dat in beide gevallen het Reageren?

12 12 Zijn investment grade bedrijfsleningen te duur geworden? Biedt het huidige rendement op bedrijfsleningen voldoende compensatie voor het risico dat aan een dergelijke belegging verbonden is? We bevinden ons aan het einde van een extreem lange hausseperiode in staatsleningen, wat tot uitdrukking komt in een obligatierente van bijna 0% in AAA-landen als Duitsland. Deze situatie komt ook in de rentevergoeding op bedrijfsleningen tot uitdrukking. Die bestaat immers uit de rentevergoeding op staatsleningen plus een risico-opslag (spread), die de belegger compensatie voor het extra default risico (wanbetalingsrisico) biedt. Vergeleken met 2012 zullen we in 2013 met lagere rendementen genoegen moeten nemen. Naar onze overtuiging zijn bedrijfsleningen, met uitzondering van senior bankobligaties, op dit moment neutraal gewaardeerd. Houders van bedrijfsleningen ontvangen een juiste compensatie voor het default risico dat aan dit soort beleggingen verbonden is. Dat betekent dat we geen sterke stijging van het aantal wanbetalingen verwachten. En wat nog belangrijker is, we gaan evenmin uit van het uiteenvallen van de eurozone. Al met al zijn bedrijfsleningen nog steeds aantrekkelijk ten opzichte van Duitse staatsleningen, maar beleggers moeten hun kapitaal wel wat kritischer aan het werk zetten.

13 13 Het aanhouden van Europese bedrijfsleningen van investment grade kwaliteit levert momenteel 2,1% op. Dan mogen we ons toch in alle redelijkheid afvragen of dit rendement nog wel voldoende compensatie biedt voor het risico dat aan een dergelijke belegging verbonden is. Het juiste antwoord op die vraag dient te worden geformuleerd in de context van de algemene marktomstandigheden. We bevinden ons aan het einde van een extreem lange hausseperiode in staatsleningen, wat tot uitdrukking komt in een obligatierente van bijna 0% in AAA-landen als Duitsland. Dat betekent, met andere woorden, dat beleggers een negatief rendement na inflatie ontvangen. Deze situatie komt ook in de rentevergoeding op bedrijfsleningen tot uitdrukking. Die bestaat immers uit de rentevergoeding op staatsleningen plus een risicoopslag (spread), die de belegger compensatie voor het extra default risico biedt. De spread tussen investment grade bedrijfsleningen en Duitse staatsleningen bedraagt momenteel ongeveer 1,6%. Dat is in historisch opzicht een redelijk niveau: de afgelopen 10 jaar bedroeg deze opslag gemiddeld 1,5%. Dat betekent dat de vergoeding voor het extra risico dat met investment grade bedrijfsleningen ten opzichte van staatsleningen wordt gelopen, in historisch opzicht heel redelijk is. De extreem lage rentevergoeding op staatsleningen vormt de werkelijke reden voor het lage rendement op bedrijfsleningen. Laten we investment grade bedrijfsleningen eens nader bekijken om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en risico s van deze beleggingscategorie. We richten ons daarbij op het verwachte rendement en op de creditspread, het verschil in rentevergoeding tussen euro investment grade bedrijfsleningen en Duitse staatsleningen. Is die spread aantrekkelijk als vergoeding voor het default risico? Welke ratingcategorieën zijn bij investment grade bedrijfsleningen goedkoop of duur? We zullen proberen om die vragen te beantwoorden, kijkend naar historische spreads en wanbetalingspercentages. u Verwacht rendement voor 2013 Het verleden leert ons dat we bij het maken van prognoses bescheiden moeten zijn. Economen en analisten hebben wat de nauwkeurigheid van hun voorspellingen betreft geen goede staat van dienst. Desalniettemin willen we graag onze visie geven op de vraag of we in 2013 voor de risico s op de eurocreditmarkt adequaat beloond worden. In 2012 boekten investment grade bedrijfsleningen een rendement van 13,6%. Het effectief rendement op 5-jaars Duitse staatsleningen daalde dat jaar van 0,8% naar 0,3%, terwijl de risico-opslag op de swapcurve eind 2012 zo n 135 basispunten (bp) bedroeg tegen 290 bp aan het begin van Een herhaling van die performance is in spreadtermen onmogelijk; we moeten dus in 2013 met een lager rendement genoegen nemen. Gezien de ultra lage rente op staatsleningen van AAA-kwaliteit zullen beleggers op zoek gaan naar aantrekkelijke mogelijkheden in papier met een hogere rentevergoeding, zoals bedrijfsleningen, asset-backed securities, schuldpapier uit opkomende markten, credit default swaps (CDS) en structured notes. Aan het begin van 2013 bood de iboxx Euro Investment Grade Corporate Index een marktgewogen effectief rendement van 2,0%. De rolldown bedraagt voor 2013 ongeveer 0,8%, dus het verwachte 1-jaars rendement komt uit op 2,8%, ervan uitgaande dat de rente niet verandert. De creditspreads zijn op zijn best reëel te noemen, maar blijven in de huidige omgeving van lage rentes nog steeds aantrekkelijk. In ons basisscenario kunnen de spreads een verkrapping van nog eens 20 bp laten zien ten opzichte van Duitse staatsleningen. Wij verwachten voor de benchmark van investment grade bedrijfsleningen een totaalrendement van

14 14 zo n 3,5%, wat neerkomt op een rendement van 2,2% voor de rest van het jaar, omdat er tot dusverre al een rendement van 1,3% behaald is. Totdat het tumult rond Cyprus losbarstte, verliep het eerste kwartaal van 2013 wat de creditspread betreft in lijn met onze verwachtingen. De creditspread liet aan het begin van het jaar een verkrapping zien van 1,6% naar 1,5%. Aan het einde van het kwartaal liep deze echter weer op naar 1,7%, in reactie op de Italiaanse verkiezingen en de onzekerheid rond de bankensector na de gebeurtenissen op Cyprus. Ons basisscenario gaat uit van een trage groei in Europa als gevolg van bezuinigingen en schuldafbouw door banken en consumenten. De ECB zal de deflatoire krachten te lijf gaan en zich wellicht wat agressiever opstellen zoals we in 2012 gezien hebben. De herfinanciering van Italiaanse en Spaanse schuld zal op een ordelijke manier kunnen plaatsvinden. De vraag van binnenlandse beleggers zal aangemoedigd worden, terwijl ook de ECB staatsleningen kan kopen (in het kader van het OMT-programma) en daarnaast via de EFSF/ ESM-programma s steun kan bieden. Banken zullen van de ECB de benodigde financiering ontvangen. In dit scenario voorzien wij geen wanbetalingsproblemen bij landen of banken. Dit is in feite een doormodderscenario waarin de creditspreads ten opzichte van Duitse staatsleningen nog eens 20 bp kunnen verkrappen tot 1,4%. Cyprus is weliswaar klein, maar het vertrouwen is geschaad door de wanordelijke wijze waarop de politici deze crisis hebben aangepakt en daarmee is een precedent geschapen. Daar komt bij dat in Europa nog steeds het risico bestaat dat het vertrouwen weer omslaat. Toch verwachten wij dat de politici uiteindelijk zullen doen wat noodzakelijk is en derhalve is onze centrale scenario momenteel nog steeds valide. In de onderstaande grafiek zien we de spreadontwikkeling voor beide categorieën in de afgelopen 10 jaar. We zien hier heel duidelijk hoe stabiel de spreads op senior obligaties van financiële instellingen tot de zomer van 2007 waren en hoe volatiel die daarna zijn geweest. De spread op euro investment grade bedrijfsleningen van niet-financiële bedrijven bedroeg gemiddeld 1,3% en de mediane spread was 1,1%. Dat betekent dat 50% van de dagelijkse waarnemingen gedurende de afgelopen 10 jaar onder de 1,1% lag. De huidige spread bedraagt voor bedrijfsleningen van niet-financiële bedrijven 1,4%, wat iets aantrekkelijker is dan het historische spreadniveau. Voor senior papier van financiële instellingen kwam zowel de gemiddelde spread als de mediane spread uit op 1,2%. Op het huidige spreadniveau van 1,3% denken we niet dat we gecompenseerd worden voor de afnemende steun van overheden. Daarom geven we de voorkeur aan obligaties van niet-financiële bedrijven en gaan we op zoek naar achtergestelde obligaties van financiële instellingen van hogere kwaliteit omdat de spreads daar mogelijke verliezen beter weerspiegelen. Figuur 1 Creditspread (in bp) Er dient een belangrijk onderscheid te worden gemaakt tussen senior financiële en niet-financiële bedrijfsobligaties.

Juli 2013. Kempen Insight. Cultuur als succesfactor. Kwartaalupdate rendementsverwachtingen. Inflatie: wees je ervan bewust

Juli 2013. Kempen Insight. Cultuur als succesfactor. Kwartaalupdate rendementsverwachtingen. Inflatie: wees je ervan bewust Kempen Insight Cultuur als succesfactor Kwartaalupdate rendementsverwachtingen Juli 2013 Inflatie: wees je ervan bewust 2 7 Pleidooi voor Europese smallcaps 4 12 2 Cultuur als succesfactor medewerkers

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Februari 2014. Kempen Insight. De wind mee. Nieuwe dynamiek door schalietechniek. De uitdaging van het komen tot de juiste onroerendgoedmix

Februari 2014. Kempen Insight. De wind mee. Nieuwe dynamiek door schalietechniek. De uitdaging van het komen tot de juiste onroerendgoedmix Februari 2014 Kempen Insight De wind mee De uitdaging van het komen tot de juiste onroerendgoedmix 2 7 Nieuwe dynamiek door schalietechniek Kwartaalupdate waarderingen: risicopremies dalen, de rente stijgt

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

Beleggingsplan PF MN

Beleggingsplan PF MN Beleggingsplan PF MN 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terugblik 2014... 4 2.1. Beleggingsplan 2014... 4 2.2. Portefeuilleontwikkelingen... 5 3. Kadering beleggingsplan... 6 3.1. Beleggingsdoelstelling...

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille

De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille WHITE PAPER Juni 2014 Voor professionele beleggers De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille Thijs Markwat Roderick Molenaar Rolf Hermans De toegevoegde waarde van hedgefondsen

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

zorgvuldig positie kiezen

zorgvuldig positie kiezen zorgvuldig positie kiezen Beleggingsstrategie 2 e helft 2015 Inhoud Zorgvuldig positie kiezen 2 Evaluatie actieve strategieën 3 De stukken op hun plek 4 Aandelenkoersen kunnen verder omhoog 6 Megatrends

Nadere informatie

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014 Vooruitblik 214 Regionale aandelenmarkten Januari 214 Ondanks enkele donkere wolken op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de regio op de lange termijn goed, dankzij de groeiende middenklasse

Nadere informatie

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER?

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Montae whitepaper Pensioenfondsen... 3 2. Inleiding... 3 3. Heeft de financiële wereld beleggen

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015 bevat de aanbevelingen van VBA beleggings professionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risico parameters

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Financiële crisis zet aan tot paradigmawisseling

Financiële crisis zet aan tot paradigmawisseling thema CONNECTIVITY oktober 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL risico wordt de maat Financiële crisis zet aan tot paradigmawisseling Europa ziet vooralsnog af van kickback PAGINA 14 Vlucht naar veilige havens: opkomende

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV DIRECTIEVERSLAG HOF HOORNEMAN INVESTMENT

Nadere informatie

VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010

VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010 VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010 Inleiding Deze VBA Risicostandaard Beleggingen 2010 bevat de aanbevelingen van de VBA met betrekking tot de te hanteren risicoparameters - standaarddeviaties en correlaties

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie