Hedge Funds Performance: een Kater na de Crisis?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hedge Funds Performance: een Kater na de Crisis?"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Hedge Funds Performance: een Kater na de Crisis? Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Handelswetenschappen Mathias De Waele Guillaume Jaecques onder leiding van Prof. Koen Inghelbrecht 1

2 2

3 3

4 4

5 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Hedge Funds Performance: een Kater na de Crisis? Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Handelswetenschappen Mathias De Waele Guillaume Jaecques onder leiding van Prof. Koen Inghelbrecht 5

6 PERMISSION Ondergetekenden verklaren dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Mathias De Waele Guillaume Jaecques 6

7 Voorwoord Met deze masterproef sluiten wij onze vier jaar als student Handelswetenschappen af. In dit eindwerk nemen wij de hedge fund industrie onder de loep. We richten ons op de specifieke strategieën die deze opmerkelijke beleggingsfondsen volgen, en gebruiken specifieke statistische modellen inzake Finance om hun returns beter te begrijpen. Dit eindwerk heeft ons in staat gesteld een betere kijk te ontwikkelen op de hedge fund industrie, en over de dynamiek van de financiële markten in het algemeen. We kunnen stellen dat we relevante ervaring hebben opgedaan voor onze toekomstige professionele loopbanen. We willen de lezer laten weten dat we geregeld gebruik maken van Engelstalige termen. Deze termen zijn gemeengoed in de academische literatuur. We hebben dan ook besloten deze termen niet te vertalen. Wij willen verder graag onze promotor dr. Koen Inghelbrecht bedanken voor de constructieve feedback en hulp om deze masterproef tot een goed einde te brengen. 7

8 8

9 Inhoudstafel Inleiding... 9 Literatuurstudie...11 Algemeen...11 Hedge Fund Returns Modellen...13 Het Capital Asset Pricing Model...13 Illiquiditeit in Hedge Fund Returns...16 Het 3-factor Model van Fama en French...17 Het 4-factor Model van Carhart...18 Multi-factor Modellen...19 Hedge Fund Strategieën...24 Convertible Arbitrage...24 Dedicated Short Bias...25 Emerging Markets...25 Equity Market Neutral...26 Event Driven...26 Fixed Income Arbitrage...27 Fund of Funds...28 Global Macro...28 Long / Short Equity...28 Managed Futures...29 Multi-Strategy...30 Data...31 HFRI Hedge Fund Indices...31 Credit Suisse Hedge Fund Indices...31 Risicofactoren...32 Beschrijvende Statistiek...35 Methodologie...37 Single Index Model

10 Single Index Model met Lagged bèta...37 Het 3-factor Model van Fama en French...37 Het 4-factor Model van Carhart...38 Een Aangepast 4-factor Model...38 Het Multi-factor Model...38 Modellen met Interactietermen...39 Portefeuilles met Hegde Funds...40 Regressies...41 Single Index Model...41 Het 3-factor Model van Fama en French...42 Het 4-factor Model van Carhart...44 Een Aangepast 4-factor Model...44 Het Multi-factor Model...45 Evolutie van Alfa...46 Portefeuilles met Hegde Funds...48 Conclusie...49 Bronnen...51 Appendix

11 Inleiding There are reasons to believe that the best professional manager of investors money these days is a quietspoken, seldom photographed man named Alfred Winslow Jones. 1 Met deze zin begint het artikel The Jones Nobody Keeps Up With van Fortune uit 1966 en introduceert hiermee Alfred W. Jones als de grondlegger van de hedge fund industrie. Anno 2014 wordt de hedge fund industrie geschat op miljard dollar, dubbel zoveel als in Sinds de jaren 80 is de populariteit van hedge funds spectaculair gestegen, dit is merendeels toe te schrijven aan hun bijzondere structuur, diversificatiemogelijkheden en performance. Hedge Fund Research deelt mee dat er globaal ongeveer 10,000 hedge funds actief zijn, waar er in 1990 nog maar 610 actief waren. Deze evolutie wijst op het belang van hedge funds als een investeringsopportuniteit. De immense populariteit van hedge funds ligt aan de basis van deze thesis. Concreet stellen we de vraag of de toevoeging van een hedge fund aan een buy-and-hold beleggingsportefeuille ervoor kan zorgen dat het rendement van deze portefeuille stijgt, zonder dat de volatiliteit ervan stijgt. Dit kan een verklaring en een bestaansreden geven voor de grootte van de hedge fund industrie. Meer specifiek beschouwen we de returns van hedge fund indices gedurende de periode Aan welke risicofactoren stellen de hedge funds zich bloot gedurende deze periode? En kunnen zij rendementen creëren zonder al te bloot te staan aan deze risiscofactoren? Verder maken we ook het onderscheid tussen de returns van deze hedge fund indices in bear- en bullmarkts. We spreken dan respectievelijk over up en down equity markets. Slagen hedge funds erin een beleggingsportefeuille te optimaliseren, en zorgen zij dus voor minder volatiliteit tijdens een financiële stress situatie? Of zorgen zij er juist voor dat de investeerder met een kater opstaat na een crisis? Deze thesis is als volgt ingedeeld: in het eerste deel wordt grondig de bestaande literatuur omtrent hedge funds besproken, waarbij de focus gelegd wordt op de verschillende modellen die kunnen gebruikt worden om hedge fund performance te meten en de verschillende strategieën die hedge funds kunnen volgen. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de gebruikte data, en een korte bespreking van de beschrijvende statistiek. Vervolgens nemen we onze methodologie en de daar mee gepaarde resultaten door. De conclusie geeft tenslotte de voornaamste resultaten van deze thesis weer. 1 Fortune, April De Tijd, 23 April

12 12

13 Literatuurstudie Algemeen Hedge funds eenduidig definiëren is zo goed als onmogelijk. Ruim geformuleerd betreft het investeringsvehikels, waar enkel zeer vermogende of institutionele investeerders toegang tot hebben. Ze zijn gekenmerkt door onder andere flexibele investeringsstrategieën, sterke monetaire incentives voor hun managers, en weinig tot geen overheidsregulering (Ackermann, McEnally en Ravenscraft (1999)). Vaak worden hedge funds vergeleken met mutual funds. BarclayHedge 3 stelt dat beide investeren in financiële activa, maar dat (1) hedge funds veel minder gereguleerd worden dan mutual funds, (2) hedge funds daardoor kunnen investeren in een bredere waaier van financiële producten en derivaten, en daartoe gebruiken maken van meer gesofisticeerde technieken, (3) hedge fund managers een management fee opstrijken los van de performance van hun hedge fund, daar waar mutual fund managers management fees wel in relatie tot de prestatie van hun mutual fund worden bepaald, (4) de net asset values van hedge funds minder duidelijk te bepalen zijn, door hun investeringen in minder liquide financiële activa. Als gevolg zijn hedge funds minder liquide dan mutual funds. Dit verklaart dat bij veel hedge funds er sterke restricties zijn met betrekking tot de in- en uitstap van investeerders. Hedge funds leggen bv. een lock-up periode vast, waarmee bedoeld wordt dat een investeerder pas na 1 jaar zijn inbreng kan terugeisen. Uitstappende investeerders moeten daartegenover rekening houden met het feit dat de inleg vaak maar per kwartaal terugbetaald wordt (Ackermann, McEnally & Ravenscraft (1999)). Waar wel een duidelijke lijn te trekken is, zijn de claims die hedge funds algemeen maken. De belangrijkste claims zijn market timing en de absolute return approach. De eerste term verwijst naar het feit dat hedge funds pogen de markt te timen. Dit houdt in dat ze hun portefeuille aanpassen naargelang de omstandigheden op de financiële markten. Hierdoor zouden ze erin kunnen slagen hogere returns te behalen dan de meer klassieke beleggingsstrategieën, zoals buy-and-hold. De tweede term benadrukt dat de hedge funds ernaar streven dat ten allen tijde hun return positief is. Wanneer een marktindex, die door een hedge fund als benchmark gebruikt wordt, negatief evolueert, zal het hedge fund proberen beter te presteren dan deze marktindex om een positieve return te genereren (Li en Shawky (2013))

14 Hedge funds stonden tijdens de financiële crisis van 2008 in de belangstelling van de publieke opinie. Ze worden vaak ten onrechte beschuldigd één van de hoofdrolspelers te zijn in de subprime crisis. RAND 4 verklaart waarom de beschuldigingen omtrent de cruciale rol van hedge funds als katalysator voor de subprime crisis onterecht zijn, in vergelijking met de kredietbeoordelaars en uitgevers van ABS s, MBS s, CDO s en CDS s. De hedge funds ondergingen de subprime crisis op twee manieren. Ten eerste, veel hedge funds hadden grote MBO- en CDO-portefeuilles. Ondanks het feit dat een aantal hedge funds juist speculeerden op waardeverminderingen van dergelijke producten, hebben de meeste hedge funds zware verliezen geleden wanneer de huizenmarktbubbel barstte. De reden voor het relatief grote aandeel van sommige Hedge funds in MBO s is een combinatie van de beperkte regulering en de grote winstmarge op deze financiële producten. Verder maakten ze ook gebruik van veel vreemd vermogen, die vertaalt werd in een zeer hoog leverage. Doordat banken tijdens de crisis met een groot liquiditeitstekort zaten, waren ze genoodzaakt hun leningen bij de hedge funds terug te eisen, waardoor de hedge funds verplicht werden bepaalde activa te verkopen, met verliezen en waardedalingen als gevolg. Dit zorgde voor een verlies in hun kredietwaardigheid, waardoor nog meer banken hun leningen vervroegd gingen opvragen. Het uiteindelijke resultaat was dat door deze hoge leverage sommige Hedge funds over kop gingen. Ten tweede destabiliseerden ze ook de financiële markten door miljarden zelf uit de banken te halen, uit vrees voor het failliet gaan van bepaalde banken. Dit had een negatief effect op de liquiditeit van deze banken tot gevolg. De eigenschappen vide supra impliceren dat hedge funds bestuurd worden door managers die erin slagen los van een al te grote blootstelling aan de markt een positieve return creëren. In een financieeleconometrisch model vertaalt dit zich als volgt: Excess Return Hedge Fund = α + (1)xRisicofactor(1) + (2)xRisicofactor(2) Dit model meet in welke mate de excess return van een hedge fund, de return bovenop de risicovrije rente, kan verklaard worden door bloot te staan aan een aantal risicofactoren. De alfa (α) meet dat gedeelte van de return dat niet kan worden verklaard door deze blootstelling. Per risicofactor wordt vervolgens een bèta ( ) berekend. Deze bèta geeft aan aan welke risicofactoren het hedge fund zich heeft blootgesteld. Dit zijn onder meer het marktrisico, het risico op faling van ondernemingen, et cetera. Een hedge fund heeft in principe een significante alfa en lage waarden voor de bèta s (Fung en Hsieh (1997)). Fung en Hsieh (1997) beschouwen hedge funds dan ook als zero-beta investeringen. Deze analyse staat centraal in de 4 14

15 literatuur en in deze thesis. Algemeen kan gesteld worden dat een hedge fund dus zeker niet doet wat zijn naam suggereert. Een hedge fund hedgt niet, maar speculeert. De oorspronkelijke beleggingsstrategie van Alfred W. Jones bestond in het nemen van een long positie in ondergewaardeerde aandelen, en een short positie in overgewaardeerde aandelen. Dit is geen hedging strategie om een financieel risico af te dekken (zoals bv. een vliegtuigmaatschappij zich indekt tegen stijgende olieprijzen met behulp van een termijncontract), maar een speculatieve strategie met betrekking tot de relatieve verhouding van aandelen, en het tegelijkertijd minimaliseren van blootstelling aan de marktbewegingen (Edwards (1999)). Net zoals er, met betrekking tot strategie, verschillende soorten mutual funds zijn, zijn er ook verschillende soorten hedge funds. Een consensus over een formeel systeem inzake de strategieën is er evenwel niet. De belangrijke database TASS somt zo 17 types hedge funds op, terwijl Hedge Fund Research (HFR) er een dertigtal onderscheidt (Connor en Lasarte (2004)). Deze thesis spitst zich toe op elf verschillende strategieën, ruim genomen de meest voorkomende in de hedge fund industrie. Deze hedge fund strategieën worden in het laatste deel van deze literatuurstudie besproken. Eerst nemen we de literatuur door inzake de modellen die hedge fund returns meten. Hedge Fund Returns Modellen De literatuur inzake de returns van hedge funds baseert zich op verschillende financieel-econometrische modellen. Deze zijn het Capital Asset Pricing Model, het 3-factor model van Fama en French, het 4-factor model van Carhart, en het multi-factor model. We beschrijven de verschillende modellen en vervolgens duiden we de voornaamste bevindingen uit de literatuur. Het Capital Asset Pricing Model Het Capital Asset Pricing Model (CAPM) werd gecreëerd door Sharpe (1964) en Lintner (1965). Het is het eerste model dat we gebruiken om de returns van hedge funds te analyseren. Aan de basis van het model ligt de relatie tussen het verwacht rendement van een financieel actief (bv. een aandeel) en het risico verbonden met dit actief. De belegger wordt vergoed door enerzijds de risicovrije rente, en anderzijds een risicopremie voor het systematisch risico van het actief. Met ander woorden, het verwacht rendement van een financieel actief is gerelateerd aan het systematisch risico van het actief, het verwachte marktrendement en de risicovrije rente. Initieel werd aangenomen dat het systematisch risico de enige verklarende variabele in het verklaren van de cross-sectionele verschillen tussen rendementen zou zijn (Akdeniz, Altay-Salih en Aydogan (2000)). Mathematisch wordt het CAPM als volgt uitgedrukt: 15

16 R i = α i + β i (R M r f ) + e i waarbij R i de excess return van het financieel actief i, β i het systematisch risico van het actief i, R M het verwacht marktrendement en r f de risicovrije rente is. De factor α i geeft het rendement weer van het actief bovenop het verwachte rendement gegenereerd door het marktrisico van het actief. Daarentegen geeft de factor e i het risico weer specifiek gebonden aan dit actief (Bodie, Kane en Marcus (2013)). Dit risico kan volgens de moderne portefeuilletheorie van Markowitz (1952) door diversificatie volledig geneutraliseerd worden. Hieruit volgt dat portfoliomanagers pogen een long positie in te nemen op aandelen met een positieve alfa, en een short positie in aandelen met een negatieve alfa (Bodie, Kane en Marcus (2013)). De alfa is, als intercept van de regressie, namelijk een rendement bovenop een benchmark, zoals de S&P 500 (Engström (2004)). Het aandeel-specifieke risico is volledig gediversifieerd en de portfoliomanager hoopt bloot te staan aan aandelen die beter presteren als zijn benchmark. Sinds Jensen (1968) is de alfa van het CAPM populair om de prestaties van een beleggingsfonds te meten. Deze alfa kan namelijk ook gebruikt worden om het rendement van een beleggingsportefeuille ten opzichte van een benchmark te evalueren. De alfa draagt dan de naam Jensen s alpha. Het CAPM heeft echter twee restricties. Ten eerste, het baseert zich op de wereldindex, een index van alle financiële activa. Ten tweede, het model gebruikt verwachte rendementen, in plaats van gerealiseerde rendementen. Daarom gebruiken we in de praktijk een Single Index Model (SIM) (Bodie, Kane en Marcus (2013)). De eerste restrictie wordt omzeild door de wereldindex te vervangen door een brede marktindex, zoals de S&P 500. Verder werkt het SIM met historische rendementen, in plaats van verwachte rendementen. Mathematisch wordt dit als volgt uitgedrukt: R i = α i + β i R M + e i waarbij R i de excess return van het financieel actief i is, β i de relatie van het actief i met de marktindex M weerspiegelt, α i het rendement van de actief i weergeeft dat niet kan worden verklaard aan de hand van de blootstelling aan de marktindex, en e i het risico specifiek met dit asset verbonden is. Vide supra, voor een financieel actief maakt dit dus dat alfa losstaat van het rendement van een marktindex. Bèta weerspiegelt de relatie met de marktindex, en het specifieke risico, verbonden aan het actief, worden volledig gediversifieerd. In de literatuur worden volgende resultaten bekomen met betrekking tot SIManalyses van hedge funds returns, gebaseerd op het CAPM: 16

17 [Tabel 1] De volgende tabel sommeert de resultaten van bovenstaande literatuur: [Tabel 2] We merken eerst en vooral de verschillende keuze inzake de marktindex op. Kooli (2005) gebruikt als benchmark een gewogen index van alle aandelen genoteerd op de NYSE, de Amex en de NASDAQ. Ze volgen hierbij Fama en French (1993) en Capocci en Hübner (2004). Amin en Kat (2001) en Asness, Krial en Liew (2001) gebruiken de S&P 500. Ranaldo en Favre (2005) en Dewachter, Hoorelbeke en Smedts (2005) nemen als gewogen marktindex een uitgebreide aandelenindex, met name de Russell 3000, samen met een obligatie-index, respectievelijk de Lehman US Aggregate Bond Index en de Salomon Brothers US Governement and Corporate Bond Index. Deze combinatie van aandelen- en obligatie-indices wijst op de verwachting dat hedge funds actief zijn op zowel de aandelen- als obligatiemarkt. Ook kan dit erop duiden dat hedge funds volgens de literatuur een return nastreven dat tussen obligaties en aandelen in ligt. Als risicovrij rente wordt voornamelijk de Amerikaanse T-Bill op één maand genomen. Enkel Amin en Kat (2001) gebruiken de Libor USD op drie maanden. Amin en Kat (2001), Kooli (2005), Ranaldo en Favre (2005) en Dewachter, Hoorelbeke, en Smedts (2005) concluderen dat de meeste hedge fund indices een significante, positieve alfa genereren. Enkel Dedicated Short Bias in de studie van Dewachter, Hoorelbeke en Smedts (2005) genereert een negatieve alfa, die weliswaar niet-significant is. Asness, Krial en Liew (2001) vinden bij Emerging Markets en Managed Futures een negatieve, niet-significante bèta. Op basis van deze resultaten besluiten dat hedge funds returns genereren door zich enkel bloot te stellen aan het marktrisico is echter te kort door de bocht. Ranaldo en Favre (2005) besluiten expliciet dat hedge funds returns niet-lineair zijn. De verklaringskracht van de uitgevoerde modellen in de literatuur ondersteunt deze conclusie. Inzake R² komen deze modellen, op een aantal uitzonderingen na, doorheen deze studies niet uit boven 25%. Multi-factor modellen zijn daarom meer geschikt hedge funds returns te analyseren, en worden dan ook veel meer gebruikt. De literatuur inzake analyse van hedge funds returns gebaseerd puur op het CAPM is mede daardoor vrij beperkt. Wel krijgen we aan de hand van deze literatuur een eerste indicatie van de blootstelling van de verschillende hedge funds strategieën aan de markt. We merken de negatieve blootstelling en de zeer geringe blootstelling van respectievelijk Dedicated Short Bias en Equity Market Neutral aan de marktindex op. Deze resultaten liggen in de lijn van hun strategie. Voor de overige strategieën merken Ranaldo en Favre (2005) op dat niet degenen met de grootste bèta de hoogste returns genereren. Dit wijst op de 17

18 noodzaak aan meer gedetailleerde modellen. De verschillen met betrekking tot eenzelfde strategie tussen Ranaldo en Favre (2005) en Dewachter, Hoorelbeke en Smedts (2005) duiden op het gebruik van de verschillende marktindices en de verschillende gebruikte hedge fund indices databases. Illiquiditeit in Hedge Fund Returns Bij deze eerste resultaten op basis van het CAPM worden grote vraagtekens geplaatst in de literatuur. Men verwijst hierbij naar de autocorrelatie in de hedge fund returns. Getmansky, Lo en Makarov (2004) verklaren deze autocorrelatie door enerzijds het fenomeen van nonsynchronous trading, en anderzijds door de vrijheid die hedge funds genieten inzake het prijzen van illiquide activa. Nonsynchronous trading verwijst naar het feit dat securities niet altijd op hetzelfde moment worden verhandeld. If the last transaction in security A occurs at 2:00 pm and the last transaction in security B occurs at 4:00 pm; then included in B s closing price is information not available when A s closing price was set. This can create spurious serial correlation in asset returns since economy-wide shock will be reflected first in the prices of the most frequently traded securities, with less frequently traded stocks responding with a lag. Even when there is no statistical relation between securities A and B, their reported returns will appear to be serially correlated and cross-correlated simply because we have mistakenly assumed that they are measured simultaneously. 5 Naast nonsynchronous trading kan de autocorrelatie ook verklaard worden door het feit dat hedge fund returns hun returns verzachten. Hedge fund handelen immers uitgebreid in illiquide activa, waardoor ze op het moment dat ze hun returns doorgeven aan een database, ze een relatieve vrijheid hebben om deze returns beter voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. De waarde van deze illiquide activa is namelijk niet eenduidig af te leiden uit de markt. Hedge fund managers gebruiken deze lacune om returns te verzachten, ze vlakken de dalen en toppen in hun returns af. Hierdoor verkrijgen ze een betere risicoprofiel dan wanneer ze dit niet zouden doen. De bèta s, gebaseerd op het CAPM, vertonen dus een vertekening naar beneden toe (Getmansky, Makarov en Lo (2004)). Asness, Krial en Liew (2001) counteren de autocorrelatie door het toevoegen van lags van hun marktindex. Indien de hedge fund returns niet synchroon lopen met de marktindices, dan zullen lags van de marktindices ook in verband staan met de hedge fund returns. Als uiteindelijk bèta nemen zijn de som β t + β t 1 + β t 2 + β t 3 + β t 4. Deze bèta verschilt wel degelijk van nul voor de meeste hedge fund indices, op Equity Market Neutral, Emerging Markets en Managed Futures na. Verder zijn deze bèta s ook 5 Getmansky, Lo en Makarov, 2004, An Econometric Model of Serial Correlation and Illiquidity in Hedge Fund Returns, p.3 18

19 hoger dan in het model zonder lags. Opmerkelijk ondergaan de alfa s in dit model een neerwaartse druk. De alfa s zijn vaak ook, alhoewel niet significant, negatief, in tegenstelling tot het model zonder lags. Asness, Krial en Liew (2001) geven dus een realistischer beeld van de blootstelling van hedge funds aan de marktindex weer. De volgende modellen bouwen verder op het CAPM, maar behouden een marktindex als risicofactor. Deze index is vaak de S&P 500 of een meer uitgebreide index zoals de Russell 3000 en de Wilshire Billio, Getmansky en Pelizzon (2009) vinden dat de blootstelling van hedge funds aan de S&P 500 minder sterk of negatief is tijdens crisissen, in vergelijking met gewone periodes. Dit toont aan dat managers in staat zijn om blootstelling aan de aandelenmarkt te verminderen. Het 3-factor Model van Fama en French Fama en French (1993) breiden het CAPM uit met 2 factoren. Het rendement van de beleggingsportefeuille wordt nu niet enkel afgemeten aan een marktindex, maar ook aan 2 factoren met betrekking tot de grootte en de book-to-market ratio van aandelen (Capocci (2004)). Het model werd ontwikkeld als antwoord op het feit dat het CAPM niet altijd slaagde in zijn opzet. Het 3-factor model voegt, naast de marktindex, een factor toe die het extra rendement voorstelt van een portefeuille bestaande uit een long positie in small caps (aandelen van kleinere bedrijven) en een short positie in large caps (aandelen van grotere bedrijven). Deze Small minus Big factor wordt ook de SMB-factor genoemd. Een volgende factor geeft het extra rendement weer van een portefeuille bestaande uit aandelen met een high book-to-market ratio (value stocks) bovenop een portefeuille bestaande uit aandelen met een low book-to-market ratio (growth stocks). Deze High minus Low factor wordt ook de HML-factor genoemd (Eraslan (2013)). Specifiek worden de SMB-factor en de HML-factor gecreëerd aan de hand van hun market equity (ME) en hun book-to-market ratio (Book Equity/Market Equity). De 50% grootste aandelen in functie van ME van de NYSE vormen de large caps, de andere 50% aandelen zijn de small caps. Vervolgens worden de aandelen geschikt naar de BE/ME-ratio. De 30% aandelen die de laagste BE/ME-ratio hebben, zijn de value stocks. De aandelen met de 30% hooste BE/ME-ratio vormen dan op hun beurt de growth stocks. Aandelen die noch value, noch growth zijn, zijn neutral. De onderstaande grafieken geven het onderscheid duidelijk weer: [Grafiek 1] Vervolgens worden de portfolio s als volgt samengesteld (Fama en French (1993)): 19

20 SMB-factor = 1 (Small Value + Small Neutral + Small Growth) 1 (Big Value + Big Neutral + Big 3 3 Growth) HML-factor = 1 (Small Value + Big Value) - 1 (Small Growth + Big Growth) 2 2 Fama en French (1993) vertrekken dus vanuit de bevinding dat rendementen met betrekking tot small caps en value stocks historisch groter waren dan voorspeld door het CAPM. Dit kan erop wijzen dat deze aandelen meer risico met zich meedragen. Small caps zijn meer gevoelig voor de conjunctuur, value stocks hebben een grotere kans om financieel onder druk te komen te staan. Bijgevolg zijn deze aandelen dus meer gevoelig voor macro-economische omstandigheden (Bodie, Kane en Marcus (2013)). Het model evalueert het rendement dus in functie van een market risk premium, een size premium, en een value premium. Mathematisch wordt het model als volgt voorgesteld: R i = α i + β i1 (R M R f ) + β i2 SMB + β i3 HML + ε i waarbij R i de excess return van de hedge fund index i, α i de return van de hedge fund i bovenop het marktrisico, de size premium en de value premium is. Respectievelijk geven β i1, β i2 en β i3 de blootstelling weer van de hedge fund index i aan de marktindex, de SMB-portefeuille en de HML-portefeuille weer (Bodie, Kane en Marcus (2013)). Kolobaric en Khatabakhsh (2012) vergelijken een CAPM-model met een 3-factor-model met betrekking tot Europese hedge funds. Algemeen besluiten ze dat het 3-factor model er beter in slaagt hedge fund returns te verklaren. De alfa s worden neerwaarts gecorrigeerd. Voor een aantal hedge fund strategieën verliezen ze ook hun significantie. Het 4-factor model van Carhart Aan het 3-factor model van Fama en French wordt door Carhart (1997) een 4 de factor toegevoegd, de momentumfactor. Net zoals value stocks en small caps in eenzelfde richting zouden evolueren, hebben ook momentum stocks deze neiging. Jegadeesh en Titman (1993) tonen aan dat de best presterende aandelen van de afgelopen 12 maanden, dit zullen blijven doen. Dit zijn de zogenaamde momentum stocks. Daarentegen, de slechtst presterende aandelen van de afgelopen maanden, blijven slecht presteren. Vanuit dit inzicht heeft zich de momentum investing strategie ontwikkeld. Portfoliomanagers nemen een long positie in op de best presterende aandelen van de afgelopen 12 maanden, en een short positie op de minst presterende aandelen van de afgelopen 12 maanden (Grinblatt, Titman en Wermers (1995)). Blit en van Vliet (2008) en Asness, Moskowitz en Pedersen (2013) bevestigen de kracht van 20

21 momentum investing. Zowel over verschillende assets classes, als verschillende geografische markten, zorgt deze strategie voor een momentum return premium. Asness, Moskowitz en Pedersen (2013) hameren op de negatieve correlatie tussen value investing en momentum investing en hun verwachte hoge returns. De combinatie van beide strategieën kan ijzersterk zijn inzake risico en rendement. In het 4-factor model wordt momentum opgenomen onder de noemer MOM. Deze factor wordt als volgt geconstrueerd: net als de Fama-Frenchfactoren vide supra, worden de aandelen, genoteerd op de NYSE, opgesplitst in functie van marktkapitalisatie. De mediaan wordt gebruikt om te bepalen of een aandeel een small cap, dan wel een large cap is. Vervolgens worden ze geklasseerd op basis van hun voorafgaande return. De aandelen in het 70 ste percentiel vormen de high momentum stocks, de aandelen in het 30 ste percentiel de low momentum stocks. De onderstaande grafieken geven het onderscheid duidelijk weer: [Grafiek 2] Net als de Fama-Frenchfactoren is de momentumfactor een rendement verdient op een portfolio. Deze wordt als volgt samengesteld (Carhart (1997)): MOM = 1 (Small High + Big High) - 1 (Small Low + Big Low) 2 2 Mathematisch kunnen we het model schrijven als: R i = α i + β i1 (R M R f ) + β i2 SMB + β i3 HML + β i4 MOM + ε i waarbij R i de excess return van de hedge fund index i, α i de return van de hedge fund i bovenop het marktrisico, de size premium, de value premium en de momentum premium is. Respectievelijk geven β i1, β i2, β i3 en β i4 de blootstelling weer van de hedge fund index i aan de marktindex, de SMB-portefeuille, de HML-portefeuille en de MOM-portefeuille weer (Carhart (1997)). De kracht van het 4-factor model blijkt als we de resultaten van Capocci (2004) inzake het CAPM en het 4- factor model naast elkaar leggen. Capocci (2004) gebruikt data over de periode januari 1984 juni 2000: [Tabel 3] Deze selectie uit een aantal hedge fund strategieën uit Capocci (2004) leert ons dat elke strategie zich significant blootstelt aan de SMB-factor. Hedge funds investeren duidelijk in de small caps. Verder zien we Event Driven, Long / Short Equity en Convertible Arbitrage ook gebruik maken van de HML-factor. Value investing sluit inderdaad aan bij deze strategieën. Algemeen heeft het 4-factormodel ook een hogere 21

22 verklaringskracht. Ook Bali, Brown en Caglayan (2011) bevestigen het belang van de momentumfactor voor vele hedge funds strategieën. Het CAPM, het 3-factor model van Fama en French (1993), en het 4-factor model van Carhart (1997) zijn lineaire modellen. Dit wil zeggen dat de performantie van hedge funds in lineair verband zal staan met de risicofactoren in deze modellen. Daar hedge funds juist proberen af te wijken van deze lineaire blootstelling, blijken deze modellen niet in staat overtuigend de performantie van hedge funds te verklaren. De literatuur gebruikt sinds Fung en Hsieh (1997) ook multi-factor modellen om de performantie van hedge funds te verklaren. Deze modellen worden in de volgende paragraaf besproken. Multi-factor Modellen Een nieuwe methode om de performantie van mutual funds te meten werd geïntroduceerd door Sharpe (1992). In tegenstelling tot de modellen vide supra, die factoren vormen aan de hand van portfolio s die geconstrueerd worden op basis van eigenschappen van aandelen, gebruikt Sharpe (1992) benchmarks die overeenkomen met de karakteristieken van de effecten waaruit de beleggingsportefeuille bestaat. Sharpe (1992) definieert 12 verschillende asset classes. De respectievelijke blootstelling aan deze asset classes van verschillende mutual funds, verklaart ten dele hun verschil in performantie. Op basis van hun historische returns kan al een duidelijke beeld worden bekomen van de blootstelling van de mutal funds, en inventariseert Sharpe (1992) een aantal mutual fund styles. Sharpe (1992) slaagde erin met een beperkt aantal asset classes de returns inzake een uitgebreid gamma van mutual funds te verklaren door middel van zijn asset class model. Fung en Hsieh (1997) breiden deze analyse uit naar hedge funds. Ze stellen dat de resultaten van Sharpe (1992) overeenkomen met de logica dat managers die een relative benchmark volgen, zoals een marktindex, resultaten zullen neerleggen die sterk correleren met deze benchmark. In hun analyse schuiven ze naar voren dat hedge fund managers zich voornamelijk richten op een absolute return approach. Vooreerst passen ze het model van Sharpe (1992) toe op hedge funds. De bekomen resultaten zijn duidelijk minder sterk in vergelijking met mutual funds. De mutual funds, met een sterke positieve correlatie met de asset classes, bekomen een duidelijke buy-and-hold strategie, terwijl de hedge funds minder sterk, en soms zelf negatief, correleren met de asset classes. Fung en Hsieh (1997) beschouwen dan ook niet enkel de keuze van de asset class als verklarend in hedge fund returns, maar ook de gevolgde investeringsstrategie, die in tegenstelling tot mutual funds, weinig restricties kent. Ze correleren de returns of hedge funds met elkaar, en slagen erin zo hedge funds op te delen in 5 verschillende categorieën: systems/opportunistic, global macro, value, systems/trend following en 22

Hedging matters. Waardeverloop indices januari 1994 - juni 2002. - jan-94 okt-94 jul-95 apr-96 jan-97 okt-97 jul-98 apr-99 jan-00 okt-00 jul-01 apr-02

Hedging matters. Waardeverloop indices januari 1994 - juni 2002. - jan-94 okt-94 jul-95 apr-96 jan-97 okt-97 jul-98 apr-99 jan-00 okt-00 jul-01 apr-02 Hedging matters jaargang 2 nummer 3 derde kwartaal 2002 In deze editie De markt: herstel blijft nog uit wederom groei hedge fund vermogen Kort nieuws: MSCI lanceert hedge fund indices Wetenschap: Analyse

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Hedge funds: het zwarte schaap of de reddende engel?

Hedge funds: het zwarte schaap of de reddende engel? Hedge funds: het zwarte schaap of de reddende engel? Na het uiteenspatten van de internet bubbel in de jaren 2000-2002, werd de behoefte groter om beleggingsstrategieën te ontwikkelen die minder afhankelijk

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Beleggen in valuta. Erasmus Universiteit Rotterdam RiskTec Currency Management. dr Ronald Huisman.

Beleggen in valuta. Erasmus Universiteit Rotterdam RiskTec Currency Management. dr Ronald Huisman. Beleggen in valuta dr Ronald Huisman Erasmus Universiteit Rotterdam RiskTec Currency Management ronaldhuisman@risktec.nl Valutamarkten zijn voorspelbaar In een efficiënte markt - is alle informatie in

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA)

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA) Wat betekent k/boekwaarde (koers/boekwaarde)- of K/B-ratio? Een ratio die de marktwaarde van een aandeel vergelijkt met zijn boekwaarde. De ratio wordt berekend door de actuele slotkoers van het aandeel

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

De povere prestaties van beleggingsfondsen

De povere prestaties van beleggingsfondsen De povere prestaties van beleggingsfondsen Auteur(s): Horst, J. ter (auteur) Nijman, T. (auteur) Roon, F. de (auteur) Ter Horst en Nijman: Katholieke Universiteit Brabant, De Roon: Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

ALTERNATIEVE BELEGGINGEN. worldview SCHEER HOGE TOPPEN MET UW PORTEFEUILLE DANKZIJ EEN VERTROUWDE KOPLOPER IN ALTERNATIEVE BELEGGINGEN

ALTERNATIEVE BELEGGINGEN. worldview SCHEER HOGE TOPPEN MET UW PORTEFEUILLE DANKZIJ EEN VERTROUWDE KOPLOPER IN ALTERNATIEVE BELEGGINGEN ALTERNATIEVE BELEGGINGEN worldview SCHEER HOGE TOPPEN MET UW PORTEFEUILLE DANKZIJ EEN VERTROUWDE KOPLOPER IN ALTERNATIEVE BELEGGINGEN ONZE TROEF EEN ONBETWISTE LEIDER IN GEREGULEERDE ALTERNATIEVE BELEGGINGEN

Nadere informatie

15 feb : Waarom puts kopen?

15 feb : Waarom puts kopen? Welkom bij de starters coachingclub! 15 feb : Waarom puts kopen? Vragen? Mail naar training@cashflowopties.com CBOE @ Chicago last week WM Waste Management Waste Management reports earnings on Feb. 14,

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 12 september 2013 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Ontwikkelingen All Markets Fund; Ontwikkelingen Alpha Global

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Performance Update Augustus 2015: -2.68% Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Augustus 2015 gaat de boeken in als een van de meest volatiele maanden in aandelenmarkten van

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille

De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille WHITE PAPER Juni 2014 Voor professionele beleggers De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille Thijs Markwat Roderick Molenaar Rolf Hermans De toegevoegde waarde van hedgefondsen

Nadere informatie

Notulen participantenvergadering participantenvergadering Alpha Future Spread Fund

Notulen participantenvergadering participantenvergadering Alpha Future Spread Fund Notulen participantenvergadering participantenvergadering Alpha Future Spread Fund Datum: 6 maart 2012 Plaats: kantoor Inmaxxa, Amsterdamsestraatweg 19C Tijd: 15:00 uur Aanwezig: - Harry Geels (voorzitter)

Nadere informatie

Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA

Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA Verklaring van Beleggingsbeginselen Joachim Aelvoet CBFA 17 maart 2011 Onderzoek 29 IBP's +/- 4,5 miljard euro vermogen +/- 100.000 aangeslotenen methode: eerste analyse individueel gesprek conclusies

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) In de afgelopen twintig jaar zijn patronen in rendementen van aandelen gevonden die niet vanuit de neo-klassieke economische theorie kunnen worden verklaard. Modellen als

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012

Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012 Augustus 2012 Voor professionele beleggers Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012 Door Pim van Vliet, PhD, Senior Portfolio Manager, Robeco Conservative Equities Robeco onderzoekt sinds 2005

Nadere informatie

Rendement. 9 de jaargang maart 2015 nr 30 FINANCIEEL NIEUWS

Rendement. 9 de jaargang maart 2015 nr 30 FINANCIEEL NIEUWS Rendement 9 de jaargang maart 2015 nr 30 FINANCIEEL NIEUWS De voordelen van globale diversificatie Ondanks de sterk toegenomen globalisering blijft internationale diversificatie in aandelenportefeuilles

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2013 Portfolio Management Ostrica BV Februari 2013 Rendementsverwachtingen Ostrica 2013 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 30 mei 2014 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten Ontwikkelingen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S

ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2002-2003 ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van : Licentiaat in de

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 30 mei 2014 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten Ontwikkelingen

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

Yong Lin FactSet Portfolio Analytics Specialist

Yong Lin FactSet Portfolio Analytics Specialist Yong Lin FactSet Portfolio Analytics Specialist Wat is attributie? Performance attribution Absolute Relative Portfolio Benchmark Contribution Sectors, Countries, Industries, etc. Factors such as fundamental,

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

Optie-Grieken 21 juni 2013. Vragen? Mail naar

Optie-Grieken 21 juni 2013. Vragen? Mail naar Optie-Grieken 21 juni 2013 Vragen? Mail naar training@cashflowopties.com Optie-Grieken Waarom zijn de grieken belangrijk? Mijn allereerste doel is steeds kapitaalbehoud. Het is even belangrijk om afscheid

Nadere informatie

α EMERGING αlpha EUR-ASIA FUND

α EMERGING αlpha EUR-ASIA FUND α MULTI αlpha FUND α EMERGING αlpha EUR-ASIA FUND T&E inmaxxa (T)0306981122 AltaicaCapital is the commercial name for the (E) info@tein.eu Alternative Investment Strategy activities of T&E Effecten BV

Nadere informatie

Profiteren van het Cijferseizoen. Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution

Profiteren van het Cijferseizoen. Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution Profiteren van het Cijferseizoen Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution 1 SPREKERS - Omar Abdellaoui - Head Business Development & Markets TOM MTF - Tycho Schaaf - Beleggingsspecialist LYNX 2 OVERZICHT

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Portfolio Management Ostrica BV Januari 2014 Rendementsverwachtingen Ostrica 2014 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen?

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? 1. Precies een jaar geleden schreven we over het inflatiefenomeen dat altijd zijn kop opsteekt na periodes van recessie. Onze conclusie was dat nieuwe

Nadere informatie

Rendement in een laagrentende omgeving

Rendement in een laagrentende omgeving Rendement in een laagrentende omgeving FIN bijeenkomst, 9 april 2015 Hendrik Zonnenberg (Multifund B.V.) Inhoud Lage verwachte lange termijn rendementen 3 Implicaties laag renderende omgeving 6 Impact

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

CONCEPT ACTIVE BOND SELECTION. Actief inspelen op een rentemarkt in beweging

CONCEPT ACTIVE BOND SELECTION. Actief inspelen op een rentemarkt in beweging CONCEPT ACTIVE BOND SELECTION Actief inspelen op een rentemarkt in beweging Buy-and-hold strategie heeft goed gerendeerd Het doel van de obligatiebelegger is genieten van een regelmatige maar zekere inkomstenstroom

Nadere informatie

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen Slimmer beleggen met ETF s Donderdag 22 juni te Nijmegen Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 7

Oefenopgaven Hoofdstuk 7 Oefenopgaven Hoofdstuk 7 Opgave 1 Rendement Een beleggingsadviseur heeft de keuze uit de volgende twee beleggingsportefeuilles: Portefeuille a Portefeuille b Verwacht rendement 12% 12% Variantie 8% 10%

Nadere informatie

Diversificatie Wat als ze niet meer werkt?

Diversificatie Wat als ze niet meer werkt? Diversificatie Wat als ze niet meer werkt? Portefeuilles met aandelen en obligaties zijn minder gediversifieerd dan vroeger. De huidige monetaire versoepeling en politieke risico's dwingen beleggers om

Nadere informatie

Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen

Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille KBC-Alternatieve Beleggingen KBC-Alternatieve Beleggingen Deze brochure gaat over alternatieve beleggingsvormen. De

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les2! Furtures & Forwards. 16 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les2! Furtures & Forwards. 16 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les2! Furtures & Forwards 16 september 2010 1 Agenda Duration & convexity (H4 8+ 9) Futures en Forwards (H2) Hedging met Futures en Forwards (H3) Waardering Futures en Forwards (H5)

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

Waardeverloop indices

Waardeverloop indices jaargang 3 nummer 1 eerste kwartaal 2003 In deze editie De markt: een terugblik op 2002 Nieuws en achtergrond: fund of funds in Nederland kort nieuws Wetenschap: 10 wijsheden over hedge funds de markt

Nadere informatie

In dit rapport bespreek ik de behaalde resultaten van het CASHCOW Citadel Fund in 2016, onze huidige positionering met strategie en visie voor 2017.

In dit rapport bespreek ik de behaalde resultaten van het CASHCOW Citadel Fund in 2016, onze huidige positionering met strategie en visie voor 2017. Jaarlijks Rapport 12/01/2017 CASHCOW Citadel Fund Beste cliënten, Beste investeerders, In dit rapport bespreek ik de behaalde resultaten van het CASHCOW Citadel Fund in 2016, onze huidige positionering

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen Vrijdag 22 april 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Voormalig arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Reële karakteristieken van beleggingscategorieën

Reële karakteristieken van beleggingscategorieën Reële karakteristieken van beleggingscategorieën Henk Hoek ORTEC Postbus 4074 3006 AB Rotterdam Max Euwelaan 78 Tel. +31 (0)10 498 6666 info@ortec.com www.ortec.com 6 november 2008 Inleiding: nominaal

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN

VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN Vermogen behouden met value beleggen De value investing (waardebeleggen) filosofie onderscheidt zich op enkele belangrijke kenmerken van andere beleggingsstijlen. Uitgangspunt

Nadere informatie

Alternatives vanuit een ALM perspectief

Alternatives vanuit een ALM perspectief Alternatives vanuit een ALM perspectief Inleiding Het doel van een ALM studie is om tot een integraal premie-, indexatie- en beleggingsbeleid te komen. Onder beleggingsbeleid werd, tot een aantal jaren

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017 Veilig Klant: beleggingsadvies Is beleggen een alternatief voor sparen? met ETF s Donderdag 28 september2017 Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Handboek Corporate Finance & Treasury Een verantwoording 15

Inhoud. Voorwoord. Handboek Corporate Finance & Treasury Een verantwoording 15 Inhoud Voorwoord Handboek Corporate Finance & Treasury Een verantwoording 15 deel a De interne en externe omgeving van Corporate Finance en Treasury 17 deel b Vermogenskosten 18 deel c Selectie van bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

Gratis mini cursus hedge funds

Gratis mini cursus hedge funds Gratis mini cursus hedge funds Heeft u zich (na alle verhalen in het nieuws) altijd al afgevraagd wat Hedge Funds nu eigenlijk zijn en hoe deze fondsen te werk gaan? Dan is deze online cursus Hedge Funds

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Hedge Funds vs. Aandelen en Obligaties & Hoe te beleggen in Hedge Funds

Hedge Funds vs. Aandelen en Obligaties & Hoe te beleggen in Hedge Funds Hedge Funds vs. Aandelen en Obligaties & Hoe te beleggen in Hedge Funds Hedge Funds vs. Aandelen en Obligaties & Hoe te beleggen in Hedge Funds Auteur: Valeer van Mook, (Hedge) Fund Analist van De Veste.

Nadere informatie

Rainbow Dynamic december 2010

Rainbow Dynamic december 2010 1. Beheer/prestatie afgelopen kwartaal 1.1. Er is meer vertrouwen in het economisch herstel! Dit kwartaal steeg Rainbow Dynamic met 6,0 procent. Afgelopen kwartaal was de prestatie van de verschillende

Nadere informatie

Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg

Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg Het Summa Value & Defensive Fund: een efficiënte vorm van defensief vermogensbeheer! Het Summa Value & Defensive

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Participantenvergadering AHPF

Participantenvergadering AHPF Participantenvergadering AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 26 juni 2015 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed

Nadere informatie

De Praktijk van het verdubbelen

De Praktijk van het verdubbelen De Praktijk van het verdubbelen Rob Stuiver & Tycho Schaaf Amsterdam, 21 februari 2017 Uw sprekers van vanavond Rob Stuiver Tycho Schaaf Eigenaar VOCbeleggen.nl Beleggingsexpert LYNX Verdubbelaar en blogger

Nadere informatie

1 november 2011 Examenhal (18:30 21:30)

1 november 2011 Examenhal (18:30 21:30) Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Naam: Studentnummer: Tentamen Financiering voor Vastgoedkunde Antwoordsuggesties 1 november 2011 Examenhal (18:30 21:30) Omcirkel het meest juiste antwoord bij de Multiple

Nadere informatie

High Yield Bonds: de kameel van de bond markt?

High Yield Bonds: de kameel van de bond markt? High Yield Bonds: de kameel van de bond markt? 1. In veel beleggingsportefeuilles komen high yield bonds voor. Er zijn beleggers die er van uitgaan dat het dan gaat om gewone bedrijfsobligaties die een

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

Tactische Asset Allocatie

Tactische Asset Allocatie Tactische Asset Allocatie Enno Veerman Volendam, 2 maart 2012 Tactische Asset Allocatie (TAA) Strategische Asset Allocatie (SAA): portefeuille samenstellen op basis van lange-termijn voorspellingen TAA:

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Hedgefondsen: een dynamische industrie in transitie

Hedgefondsen: een dynamische industrie in transitie WHITE PAPER Hedgefondsen: een dynamische industrie in transitie Achtergrond Deze white paper bevat een Nederlandstalige samenvatting van een belangrijke studie naar de prestaties en ontwikkelingen van

Nadere informatie

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Joost van Leenders, oktober 2013 Bouw uw eigen beleggigsportefeuille I oktober 2013 I 2 Agenda Strategisch versus tactisch beleggingsbeleid Spreiding, waarom ook alweer?

Nadere informatie

GLOBAL ANALYZER HANDLEIDING

GLOBAL ANALYZER HANDLEIDING HANDLEIDING GLOBAL ANALYZER RAPPORTS 1 Het Identificatie blok 1 Het Diagnose blok 1 Het Conclusies blok 1 Het bedrijfsprofiel 2 De verschillende Onderdelen 2 DE WAARDERING 2 Koop laag, verkoop hoog! 2

Nadere informatie

VOGON SEMINAR. Beleggen in Nederlandse huurwoningen, interessant voor (internationale) beleggers? 22 mei 2014

VOGON SEMINAR. Beleggen in Nederlandse huurwoningen, interessant voor (internationale) beleggers? 22 mei 2014 VOGON SEMINAR Beleggen in Nederlandse huurwoningen, interessant voor (internationale) beleggers? 22 mei 2014 AGENDA Perspectief van (internationale) beleggers op Nederlandse huurwoningen Korte introductie

Nadere informatie

Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks

Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks Oktober 2012 Een nieuwe wereld 2 Agenda BlackRock? Actief versus indexing Actief nader bekeken Indexing nader bekeken Waar beleg ik eigenlijk in?

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2017 bevat de aanbevelingen van VBA beleggingsprofessionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risicoparameters,

Nadere informatie