FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Gegevens gefailleerde : Robert Jan Ricardo Koenzen (geboren 6 augustus 1981), wonende te (9404 KX) Assen aan de Populierstraat 38 Faillissementsnummer : F06/242 Datum uitspraak : 28 november 2006 Curator : mr. J.S. van Burg R-C : mr. J. van der Vinne Activiteiten onderneming : niet van toepassing Omzetgegevens : niet van toepassing Personeel gemiddeld aantal : niet van toepassing Verslagperiode : 28 november 2006 t/m 31 december 2006 Bestede uren in verslagperiode : opgave volgt later Bestede uren totaal : opgave volgt later 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie 1.2 Winst en verlies 1.3 Balanstotaal 1.4. Lopende procedures Volgens opgave van de failliet is er geen sprake van lopende procedures waarin failliet eiser of gedaagde is Verzekeringen Naast de reguliere particuliere verzekeringen is een kapitaalverzekering bij Aegon aangetroffen, waarvan de afkoopwaarde per 4 januari 2007 circa 166,- bedraagt. De curator zal vermoedelijk tot afkoop van deze polis overgaan nu failliet door afkoop niet onredelijk benadeeld zal worden.

2 1.6 Huur Door failliet wordt de woning aan de Populierstraat 38 te (9404 KX) te Assen gehuurd voor 209,48 per maand. Failliet ontvangt circa 165,00 huurtoeslag per maand, welk bedrag de fiscus rechtstreeks aan de verhuurder, Stichting Woningbeheer Assen, betaalt. 1.7 Oorzaak faillissement Bij vonnis van de rechtbank Assen d.d. 31 oktober 2005 is ten aanzien van de heer Koenzen de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke persoon van toepassing verklaard, welke toepassing bij vonnis d.d. 28 november 2006 is beëindigd. De heer Koenzen heeft zijn verplichting (financiële) informatie aan de bewindvoerder te verschaffen verzaakt door zonder toestemming van de rechter-commissaris een driejarige opleiding te volgen (MBO-opleiding Sport & Beweging) en daarbij zonder overleg zijn uitkering heeft doen stoppen en een studiebeurs aan te vragen. Daarnaast heeft de heer Koenzen geen informatie verstrekt over de intentie van zijn verhuizing in januari 2006, namelijk dat hij zou gaan samenwonen. Naar aanleiding van het bovenstaande was de rechtbank van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat de heer Koenzen zijn uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen niet is nagekomen. Uit het openbaar verslag in de schuldsaneringsregeling d.d. 10 februari 2006 blijken de algemene oorzaken die tot de financiële problemen en uiteindelijk tot het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling hebben geleid: De heer Koenzen is beroepsmilitair geweest. Hij had indertijd een goed inkomen, en heeft samen met zijn vriendin meer uitgegeven dan er binnenkwam. Daarna heeft hij een lening afgesloten om ontstane achterstanden te betalen. In dienst heeft hij een ongeluk gehad en zijn nek gebroken. Hij moest vaak naar het ziekenhuis, revalidatie en hij kreeg veel bezoek. Dit heeft veel geld gekost. Bovendien kwam hij via de Ziektewet in de WAO terecht, en dit bracht een behoorlijke inkomstenterugval met zich mee. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2. Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Datum ontslagaanzegging

3 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving Failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst

4 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving Er zijn door de curator afgezien van de gebruikelijke huisraad en het pro resto saldo van de saneringsrekening vooralsnog geen noemenswaardige activa aangetroffen. Zie ook Verkoopopbrengst Het saldo ad 1.465,69 is door de GKB overgemaakt naar de faillissementsrekening. Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden. 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren Er zijn geen debiteuren aangetroffen 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De Rabobank heeft tot dusverre een vordering ad 2.283,17 ingediend. 5.2 Leasecontracten Er zijn door de curator geen leasecontracten aangetroffen.

5 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdrage 5.6 Eigendomsvoorbehoud De curator heeft geen berichten ontvangen die er op wijzen dat er sprake zou zijn van enig eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten De curator heeft geen berichten ontvangen die er op wijzen dat er sprake is van reclamerechten. 5.8 Retentierechten De curator heeft geen berichten ontvangen die er op wijzen dat er sprake is van retentierechten. Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving

6 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht 7.2 Depot jaarrekeningen 7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant 7.4 Stortingsverplichting Aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor Paulianeus handelen aangetroffen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Er zijn vooralsnog geen boedelvorderingen aangetroffen.

7 8.2 Pref. vord. van de fiscus De fiscus heeft bij de curator (nog) geen vordering ingediend. 8.3 Pref. vord. van het UWV Het UWV heeft bij de curator (nog) geen vordering ingediend. 8.4 Andere pref. crediteuren Tot dusverre zijn er geen crediteuren die een preferente vordering ter verificatie hebben ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot dusverre hebben 5 crediteuren een vordering ter verificatie ingediend tot een totaalbedrag ad 5.117,96 conform de als bijlage 1 aangehechte lijst. Het totaalbedrag aan vorderingen in de WSNP bedroeg , Bedrag concurrente crediteuren Zie Verwachte wijze van afwikkeling Ten aanzien van de door de Gemeenschappelijke Kredietbank Assen overgelegde crediteurenlijst wordt opgemerkt dat de schuldenlast vermoedelijk lager is dan de lijst doet voorkomen. Failliet heeft aangeven dat een aantal vorderingen reeds is betaald. Failliet heeft in maart 2006 een auto-ongeluk gehad waarbij failliet knie- en hoofdletsel heeft opgelopen. Failliet staat hiervoor nog steeds onder medische behandeling (o.a. bij het Sportmedisch Adviescentrum Noord te Groningen). De veroorzaker van het ongeval is door Nostimos inmiddels aansprakelijk gesteld (doch er is nog geen aansprakelijkheid erkend). Getracht zal worden een voorschot van circa 5.000,00 op de uiteindelijke letselschadeuitkering te verkrijgen, welk bedrag in de boedel zal vloeien. Mocht dit niets opleveren dan zal het faillissement naar alle waarschijnlijkheid te zijner tijd in aanmerking komen voor opheffing wegens de toestand van de boedel. Failliet heeft de curator aangegeven dat een vriend eventueel bereid is aan failliet een lening te verstrekken, opdat het aanbieden van een akkoord wellicht tot de mogelijkheden zal behoren. De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht. De curator zal de komende periode de letselschadeclaim nader onderzoeken en tevens onderzoeken of een akkoord daadwerkelijk tot de mogelijkheden zal behoren.

8 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement In dit stadium is het nog te vroeg om een oordeel te geven over de termijn van afwikkeling van het faillissement. 9.2 Plan van aanpak Zie het hiervoor onder punt 8.7 is aangegeven. 9.3 Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal begin april 2007 worden ingediend. Zie hetgeen hiervoor onder punt 8.7 is aangegeven. Daarnaast zullen door de curator de nodige algemene werkzaamheden worden verricht. Assen, 10 januari 2007 J.S. van Burg - curator -

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Walter Antonius Maria Kok Faillissementsnummer: 12/532 F Datum uitspraak: 16 november 2012 Curator: mr. M. Meffert R-C: mr.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

mr R.P. van Eerde 167:36 uren

mr R.P. van Eerde 167:36 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 22 (EIND) DATUM: 24 JULI 2012 Gegevens ondernemening Heerke Jan Andries Visser, h.o.d.n. British Collector Cars Faillissementsnummer 05/126 F Datum uitspraak 10 mei 2005 Curator

Nadere informatie