Pensioenstartbrief. Pensioen Continu Plan Nettopensioen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenstartbrief. Pensioen Continu Plan Nettopensioen"

Transcriptie

1 Pensioenstartbrief Pensioen Continu Plan Nettopensioen

2 Inhoudsopgave Leeswijzer 4 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 6 a Wat is nettopensioen? 6 b Wat houdt het aanbod van uw werkgever in? 6 c Hoe wordt kapitaal voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum opgebouwd? 10 d Wat gebeurt er als u met pensioen gaat? 12 e Kunt u met uw pensioen in de toekomst nog evenveel kopen? 12 f Wat kunt u wel en niet doen met het pensioenkapitaal? 12 g Wat gebeurt er als u overlijdt voordat u met pensioen gaat? 13 h Wat kunt u verder zelf regelen? 13 i Wat mag uw werkgever wijzigen? 15 j Wat mag Delta Lloyd wijzigen? 15 k Wat is uw maximum pensioen? 16 l Wat gebeurt er in gevallen die niet in deze Pensioenstartbrief staan? 16 2 Wat gebeurt er als er iets verandert in uw persoonlijke situatie? 17 a Wat gebeurt er als u (nog) geen partner hebt? 17 b Wat gebeurt er als u een partner hebt of krijgt? 17 c Wat gebeurt er als u kinderen hebt of krijgt? 18 d Wat gebeurt er als u gaat scheiden? 18 e Wat gebeurt er als u uw geregistreerd partnerschap beëindigt? 21 f Wat gebeurt er als u gaat scheiden van tafel en bed? 21 g Wat gebeurt er als u uw huwelijk ontbindt na scheiding van tafel en bed? 22 h Wat gebeurt er als u uw samenlevingsovereenkomst beëindigt? 22 i Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt? 22 j Wat gebeurt er als u met pensioen gaat op de afgesproken pensioenleeftijd? 24 k Wat gebeurt er als u eerder of later met pensioen wilt? 24 l Wat gebeurt er als u alleen achterblijft? 26 m Wat gebeurt er als u overlijdt? 26 3 Wat gebeurt er met uw pensioen als er iets verandert in uw werksituatie? 28 a Wat gebeurt er met uw pensioen als u met verlof gaat? 28 b Wat gebeurt er met uw pensioen als u meer gaat verdienen? 28 c Wat gebeurt er met uw pensioen als u meer of minder gaat werken? 29 d Wat gebeurt er met uw pensioen als uw werkgever stopt met zijn onderneming of (bijna) failliet e gaat? 29 Wat gebeurt er met uw pensioen als u een nieuwe of aangepaste arbeidsovereenkomst met uw werkgever overeenkomt met een nieuwe pensioenovereenkomst voor nettopensioen? 30 f Wat gebeurt er met uw nettopensioen als u uit dienst gaat? 30 g Wat gebeurt er met uw nettopensioen als u in dienst treedt bij een andere werkgever? 31 4 Hoe regelt u wat? 32 a Hoe regelt u kapitaal voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum? 32 b Hoe regelt u partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum? 33 c Hoe regelt u dat partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum vervalt? 33 d Hoe regelt u een uitkering van een deel van het kapitaal als u overlijdt voor de richtpensioendatum? e Hoe regelt u meer of minder premie voor kapitaal? 34 f Hoe regelt u een ander beleggingsbeleid? 34 g Hoe regelt u zelf uw beleggingsbeleid? 34 h Hoe regelt u ouderdomspensioen in plaats van partnerpensioen? 34 i Hoe regelt u dat uw ouderdomspensioen in hoogte wisselt? 35 j Hoe regelt u dat u eerder dan op uw 67 e met pensioen gaat? 35 k Hoe regelt u dat u later dan op uw 67 e met pensioen gaat? 35 l Hoe regelt u pensioenaankoop? 35 m Hoe regelt u waardeoverdracht naar deze pensioenovereenkomst voor nettopensioen? 35 n Hoe regelt u waardeoverdracht naar een nieuwe pensioenovereenkomst voor nettopensioen bij een nieuwe werkgever? 36 o Hoe regelt u overdracht van bijzonder partnerpensioen door uw ex-partner? 36 p Hoe regelt u andere afspraken over partnerpensioen en verdeling van ouderdomspensioen? 36 q Hoe regelt u rechtstreekse uitkering van een deel van het ouderdomspensioen aan uw ex-partner? 37 r Hoe regelt u uw pensioenzaken als u en uw partner uit elkaar gaan? 37 2/44 Pensioenstartbrief

3 5 Rekenvoorbeelden 38 Maximale premie die de werknemer beschikbaar kan stellen voor nettopensioen 38 Hoeveel partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum kan worden verzekerd? 39 Wat brengt Delta Lloyd in mindering op de premie voor nettopensioen? 39 Hoeveel beleggingsparticipaties koopt Delta Lloyd aan? 39 Maximale premie die de werknemer beschikbaar kan stellen voor nettopensioen als hij kiest voor alleen partnerpensioen voor de pensioendatum 40 Het effect van de premie voor partnerpensioen voor de pensioendatum op de maximale premie voor nettopensioen 40 6 Wilt u meer weten? 42 a Wilt u meer informatie over uw pensioenovereenkomst? 42 b Wilt u algemene pensioeninformatie of advies? 42 c Wilt u een klacht indienen over uw pensioenuitvoerder? 42 De pensioenovereenkomst voor nettopensioen in het kort 43 3/44 Pensioenstartbrief

4 Leeswijzer Uw werkgever, WERKGEVER, wil met u een pensioenovereenkomst voor nettopensioen sluiten. Uw pensioengevend salaris bij een voltijddienstverband bedraagt namelijk meer dan de grens voor een pensioen voor de loonbelasting. Op 1 januari 2015 is die grens ,00. Als u de pensioenovereenkomst voor nettopensioen met uw werkgever sluit, zal Delta Lloyd die uitvoeren. In deze Pensioenstartbrief staat alles wat u over de pensioenovereenkomst voor nettopensioen moet weten. In gewone taal, want Delta Lloyd vindt het belangrijk u goed en duidelijk te informeren. Het gaat tenslotte om uw inkomen als u met pensioen gaat. Inhoud In hoofdstuk 1 leest u wat de pensioenovereenkomst voor nettopensioen inhoudt. Wat u zelf moet regelen. Bijvoorbeeld hoeveel premie u kunt laten inhouden op uw salaris en hoe u pensioen voor uw partner kunt regelen voor het geval u overlijdt. Ook leggen we begrippen uit die u verderop in deze Pensioenstartbrief vaker tegenkomt. Uw persoonlijke situatie of uw werksituatie kan veranderen. U kunt bijvoorbeeld scheiden, met verlof gaan of ergens anders gaan werken. Of overlijden. In hoofdstuk 2 en 3 leest u wat de gevolgen zijn voor uw nettopensioen. Bijvoorbeeld of er voor uw partner een uitkering is als u vóór de pensioendatum overlijdt. Wat u precies moet doen als er iets verandert in uw situatie, leest u in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 geven we een aantal rekenvoorbeelden. Hebt u een vraag of een klacht? Of wilt u advies? In hoofdstuk 6 leest u waar u hiervoor terecht kunt. Aan het eind van deze Pensioenstartbrief vindt u een samenvatting van de pensioenovereenkomst voor nettopensioen. Leesadvies Wij adviseren u hoofdstuk 1 direct helemaal te lezen. Dit hoofdstuk bevat de basisinformatie over uw pensioenovereenkomst. In hoofdstuk 2, 3 en 4 leest u wat er met uw pensioen gebeurt als er iets verandert in uw situatie. En wat u dan moet doen. Hiervan hoeft u niet direct alles te lezen. U hoeft alleen de onderwerpen te lezen die voor u van belang zijn. Zo bent u in een kwartier tijd op de hoogte van de pensioenovereenkomst voor nettopensioen. Wilt u alleen de hoofdlijnen van uw pensioenovereenkomst weten? Lees dan de samenvatting aan het eind. Als u alleen deze samenvatting leest, mist u wel belangrijke informatie. Wilt u meer informatie over de beleggingen en beleggingsmogelijkheden? Kijk dan op Pensioenreglement In deze Pensioenstartbrief staat de belangrijkste informatie over de pensioenovereenkomst voor nettopensioen. Naast de Pensioenstartbrief is er nog een pensioenreglement, dat van toepassing is op het nettopensioen. Hierin staat aanvullende informatie in meer juridische taal. Dit reglement kunt u bij ons opvragen, of, als wij dat beschikbaar hebben gesteld, bekijken in Pensioen Services Online. Vrijwillige pensioenovereenkomst en deelnemerschap De pensioenovereenkomst voor nettopensioen is een afspraak die slechts geldt tussen u en uw werkgever, als u aangeeft dat u hem wilt. Het is een vrijwillige pensioenovereenkomst die een onderdeel is van de arbeidsovereenkomst. Deelnemer bent u als u een pensioenovereenkomst voor nettopensioen hebt gesloten en voldoet aan de omschrijving in het pensioenreglement van Delta Lloyd. Uw werkgever gaat er van uit dat u wilt deelnemen aan de pensioenregeling voor het onderdeel partnerpensioen en wezenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum. Wilt u dit niet? Dan moet u dit binnen 30 dagen na dagtekening van de brief van Delta Lloyd met informatie over de nettopensioenregeling bij Delta Lloyd melden. 4/44 Pensioenstartbrief

5 Uniform Pensioenoverzicht Eén keer per jaar krijgt u van Delta Lloyd een Uniform Pensioenoverzicht. Hierin staan onder meer de mogelijke beleggingswaarde voor uw nettopensioen op 67-jarige leeftijd op grond van een voorbeeldrendement en hoeveel pensioen bij uw overlijden vóór uw pensioendatum voor u is verzekerd, als u daarvoor hebt gekozen. Doorgeven van wijzigingen Het is belangrijk dat de pensioenovereenkomst voor nettopensioen aansluit op uw persoonlijke situatie. Daarom vragen wij u om alle belangrijke wijzigingen direct door te geven aan uw werkgever. Bijvoorbeeld als u gaat trouwen of gaat scheiden, arbeidsongeschikt wordt of van baan verandert. Delta Lloyd zorgt er dan voor dat uw verzekering wordt aangepast als dat nodig is. Hoe aanvaardt u het aanbod van uw werkgever? Hebt u kennis genomen van de inhoud van de pensioenstartbrief? Dan kunt u het aanbod van uw werkgever voor het aangaan van een pensioenovereenkomst voor nettopensioen aanvaarden door u via uw werkgever bij ons aan te melden door middel van het Aanvraagformulier. Uw werkgever gaat er van uit dat u wilt deelnemen aan de pensioenregeling voor het onderdeel partnerpensioen en wezenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum. Hebt u zich hier niet voor afgemeld binnen 30 dagen na dagtekening van de brief van Delta Lloyd met informatie over de nettopensioenregeling? Dan hebt u het aanbod van uw werkgever voor het aangaan van een pensioenovereenkomst voor nettopensioen aanvaard voor partnerpensioen met wezenpensioen voor de pensioendatum. 5/44 Pensioenstartbrief

6 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? In dit hoofdstuk geven we uitleg over de pensioenovereenkomst voor nettopensioen. Wat is nettopensioen eigenlijk en hoe ziet de pensioenovereenkomst voor nettopensioen er precies uit? En wat kunt u zelf regelen? a Wat is nettopensioen? Nettopensioen is inkomen. Inkomen dat u krijgt vanaf uw pensioendatum. Of inkomen dat uw partner krijgt als u overlijdt na uw pensioendatum. Of inkomen dat uw partner krijgt als u overlijdt tijdens de arbeidsovereenkomst voor uw pensioendatum. Voor nettopensioen kunt u de werkgever bedragen laten inhouden op uw netto salaris. Voor het nettopensioen geldt een vrijstelling van vermogensrendementsheffing in de Wet inkomstenbelasting Die geldt zowel in de fase waarin u nettopensioen opbouwt, als in de fase dat wij nettopensioen uitkeren. Op de uitkeringen van nettopensioen worden geen loonheffingen ingehouden. Eventuele bijdragen van de werkgever aan de nettopensioenregeling worden tot het bruto salaris gerekend, waarover de werkgever loonheffing in moet houden. Daarin verschilt het nettopensioen van het normale pensioen volgens de loonbelasting. De werkgever betaalt de premies daarvoor. Die worden niet tot uw bruto salaris voor de loonheffing gerekend, als aan de voorwaarden voor de loonbelasting wordt voldaan. Een eventuele eigen bijdrage aan dat pensioen wordt in mindering gebracht op uw brutosalaris voor de loonheffing. Op de uitkeringen van pensioen uit de normale pensioenregeling wordt volgens de loonbelasting loonheffing ingehouden. b Wat houdt het aanbod van uw werkgever in? Mogelijkheden Pensioen Continu Plan Delta Lloyd biedt in het product Pensioen Continu Plan werkgevers de mogelijkheid te laten kiezen tussen aanwending van de premie voor nettopensioen voor: alleen een kapitaal voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum; alleen partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum; alleen partnerpensioen voor de pensioendatum zowel een kapitaal voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum als partnerpensioen voor de pensioendatum zowel een kapitaal voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum als partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum. Wat deze pensioenen inhouden leest u verderop in dit onderdeel. Mogelijke aanwending van uw premie voor nettopensioen Uw werkgever heeft u een aanbod gedaan om een pensioenovereenkomst voor nettopensioen te sluiten. Waarvoor u de premie voor nettopensioen kunt aanwenden, leest u in de brief die u van Delta Lloyd ontvangen hebt. Deze startbrief bevat een uitwerking van alle mogelijke aanwendingen van de premie voor nettopensioen. Maar alleen de uitwerking van de onderdelen in de brief waarin Delta Lloyd u informeert over het nettopensioen zijn voor u van toepassing. Staat in de brief slechts aanwending voor partnerpensioen voor de pensioendatum? Dan gelden de bepalingen voor kapitaal en de bepalingen voor wezenpensioen voor de pensioendatum niet. Als u het aanbod van uw werkgever aanvaardt, houdt uw werkgever de premie voor nettopensioen in op uw netto salaris. Delta Lloyd is van mening dat een keuze voor nettopensioen slechts zinvol is, als de jaarlijkse premie meer dan 1.200,00 bedraagt. Laat u daarom goed adviseren of een nettopensioen voor u zinvol is. 6/44 Pensioenstartbrief

7 U hebt een pensioenovereenkomst voor nettopensioen met uw werkgever, nadat wij het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier hebben ontvangen. De eerste dag van de maand nadat wij het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier hebben ontvangen is de datum waarop de pensioenovereenkomst voor nettopensioen ingaat. Uw werkgever gaat er van uit dat u wilt deelnemen aan de pensioenregeling voor het onderdeel partnerpensioen en wezenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum. Wilt u dit niet? Dan moet u dit binnen 30 dagen na dagtekening van de brief van Delta Lloyd met informatie over de nettopensioenregeling bij Delta Lloyd melden. Hebt u een partner? Dan moet die meetekenen. De datum waarop de pensioenovereenkomst voor nettopensioen is ingegaan staat op het Uniform Pensioenoverzicht, dat u jaarlijks van ons krijgt. Karakter pensioenovereenkomst voor nettopensioen Deze startbrief bevat een uitwerking van alle mogelijke aanwendingen van de premie voor nettopensioen. Maar alleen de uitwerking van de onderdelen in de brief waarin Delta Lloyd u informeert over het nettopensioen zijn voor u van toepassing. U kiest voor kapitaal Als u de premie voor nettopensioen laat aanwenden voor een kapitaal voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum, al dan niet met een partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum, heeft de pensioenovereenkomst voor nettopensioen als karakter een premieovereenkomst met beleggingen. Dat betekent dat de hoogte van het bedrag waarmee u nettopensioen kunt aankopen niet van te voren vaststaat. Dat bedrag hangt af van de waarde van de beleggingen op het moment dat u met pensioen gaat. Ook staat niet vast tegen welke prijs u nettopensioen kunt gaan kopen. Die prijs op het moment van aankoop van uw nettopensioen hangt af van uw verwachte levensduur en de rente. U loopt met andere woorden beleggingsrisico, langlevenrisico en renterisico. De hoogte van het nettopensioen is daarom niet van te voren bekend. Meer informatie vindt u, als wij dat beschikbaar hebben gesteld, in Pensioen Services Online en U kiest alleen voor partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum Als u de premie voor nettopensioen laat aanwenden voor partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum heeft de pensioenovereenkomst voor nettopensioen het karakter van een uitkeringsovereenkomst. Dat betekent dat de hoogte van het bedrag dat Delta Lloyd kan gaan uitkeren van te voren vaststaat. Hoeveel premie kunt u laten inhouden als u kiest voor kapitaal? Als u de premie voor nettopensioen laat aanwenden voor een kapitaal voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum, al dan niet met een partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum, is de premie voor nettopensioen een percentage van een deel van uw salaris. Dit deel van uw salaris heet de pensioengrondslag (zie kader). Hoe ouder u bent, hoe meer premie u kunt laten inhouden. U komt namelijk steeds dichter bij uw richtpensioendatum. Er is dan meer geld nodig om ervoor te zorgen dat u op uw 67e voldoende pensioen krijgt. 7/44 Pensioenstartbrief

8 Het maximale premiepercentage voor nettopensioen per leeftijdscategorie: Leeftijd op 1 januari Percentage van de pensioengrondslag 21 tot 25 jaar 4,6 25 tot 30 jaar 5,3 30 tot 35 jaar 6,0 35 tot 40 jaar 6,9 40 tot 45 jaar 8,0 45 tot 50 jaar 9,2 50 tot 55 jaar 10,6 55 tot 60 jaar 12,2 60 tot 65 jaar 14,0 65 tot 67 jaar 15,3 U kunt er ook voor kiezen om een percentage van het maximum premiepercentage in te leggen. U hebt hierbij de keuze uit 50%, 60%, 70%, 80% en 90%. Pensioengrondslag De pensioengrondslag is gelijk aan uw pensioengevend salaris minus de franchise. Delta Lloyd stelt de pensioengrondslag vast op basis van de bedragen die gelden op 1 januari. Pensioengevend salaris Uw pensioengevend salaris bestaat uit salariscomponenten die pensioengevend kunnen zijn en als pensioengevend zijn aangemerkt door de werkgever. Het pensioengevend salaris voor partnerpensioen en wezenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum en voor de vrijstelling van premiebetaling wegens arbeidsongeschiktheid is maximaal ,00. Dit bedrag wijzigt niet zolang de overeenkomst van uw werkgever met Delta Lloyd niet wijzigt. Is uw pensioengevend salaris hoger dan dit bedrag? Dan is dit alleen pensioengevend voor partnerpensioen en wezenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum en voor de vrijstelling van premiebetaling wegens arbeidsongeschiktheid, als Delta Lloyd hiermee akkoord gaat. Uw werkgever stelt het pensioengevend salaris vast per 1 januari. Franchise U kunt premies voor nettopensioen door de werkgever laten inhouden, als uw pensioengevend salaris bij een voltijddienstverband meer bedraagt dan de grens voor een pensioen in de zin van de loonbelasting (op 1 januari 2016 is die grens ,-) De franchise wordt jaarlijks aangepast en naar boven afgerond op een veelvoud van 1,00. Uw werkgever betaalt de ingehouden premies aan Delta Lloyd. De premies worden gebruikt als u daarvoor hebt gekozen, voor de verzekering van kapitaal voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum, en/of, voor partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum. U kunt de maximale premiebedragen door uw werkgever laten inhouden op uw salaris, maar ook lagere bedragen. Premie voor alleen partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum Indien u niet hebt gekozen voor kapitaal, maar alleen voor partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum, is het in te houden bedrag voor nettopensioen gelijk aan de premie voor partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum. Ouderdomspensioen Als u ervoor hebt gekozen, bouwt u kapitaal op voor ouderdomspensioen. Ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW-uitkering (zie kader). Deze uitkering kunt u van de overheid krijgen als u de AOW-leeftijd bereikt. De AOW-uitkering is in principe 50% van het netto minimumloon per persoon. Hoeveel de AOW-uitkering in uw geval is, hangt af van uw gezinssituatie. De leeftijd waarop iemand recht krijgt op een AOW-uitkering is niet meer 65 jaar. Vanaf 2013 wordt de ingangsdatum van de AOW-uitkering jaarlijks met enkele maanden verhoogd. De AOW-leeftijd komt daardoor uiteindelijk op 67 jaar. De AOW-leeftijd kan verder omhoog gaan. 8/44 Pensioenstartbrief

9 AOW-uitkering Als u de AOW-leeftijd bereikt en in Nederland hebt gewoond of gewerkt, kunt u van de overheid een uitkering krijgen volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW). Als uw AOW-leeftijd bijvoorbeeld 66 jaar is krijgt u een volledige AOW-uitkering als u tussen uw 16e en 66e in Nederland hebt gewoond. Voor elk jaar dat u niet in Nederland hebt gewoond, wordt uw uitkering gekort met 2%. In 2015 bedraagt de AOW-uitkering gemiddeld 9.481,32 per persoon per jaar. Kijk voor uw exacte AOW-leeftijd en meer informatie over de AOW op Partnerpensioen vanaf de pensioendatum Het kapitaal dat u opbouwt, is ook voor partnerpensioen vanaf de pensioendatum. Partnerpensioen vanaf de pensioendatum is inkomen voor uw partner (zie kader) als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan. Uw ouderdomspensioen stopt dan automatisch en uw partner krijgt dan partnerpensioen. De jaarlijkse uitkering van het partnerpensioen is een vast percentage van het ouderdomspensioen. Dit percentage is 70. Partnerpensioen voor de pensioendatum In uw pensioenovereenkomst kunt u zich verzekeren voor partnerpensioen voor de pensioendatum. Dit is inkomen dat uw partner (zie kader) in aanvulling op een mogelijke Anw-uitkering (zie kader) krijgt als u overlijdt tijdens uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever, voor uw pensioendatum dus. Anw-uitkering Als u overlijdt en uw partner heeft zijn of haar AOW-leeftijd nog niet bereikt, dan kan hij of zij recht hebben op een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Uw partner moet geboren zijn voor 1 januari 1950 of op het moment dat u overlijdt voor meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn of kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar. De Anw-uitkering bedraagt maximaal 70% van het netto minimumloon. Of uw partner de maximale uitkering krijgt, hangt ook af van zijn of haar inkomen. Partnerpensioen voor de pensioendatum heeft geen invloed op de hoogte van een Anw-uitkering. Voor meer informatie over de Anw kunt u terecht op Partner Uw partner is degene met wie u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Is dat niet het geval? Dan moet u met uw partner een gezamenlijke huishouding hebben. Dat moet u aantonen met een samenlevingsovereenkomst die een notaris heeft opgesteld en die minimaal enige vermogensrechtelijke aangelegenheden tussen de partners regelt. Of met een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Uit dit uittreksel moet blijken dat u ten minste zes maanden samenwoont op één adres. Verder mag u allebei niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap met iemand anders hebben. Uw (groot)vader, (groot)moeder, broer, zus of kind kan niet uw partner zijn. Wezenpensioen Als u zich heeft verzekerd voor partnerpensioen voor de pensioendatum bent u ook verzekerd voor wezenpensioen. Dit is inkomen dat uw kinderen krijgen als u overlijdt tijdens uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever, voor uw pensioendatum dus. Het is alleen bestemd voor uw kinderen jonger dan 18 of 21 jaar. Het maakt hierbij niet uit of uw kinderen uitwonend of thuiswonend zijn. Het wezenpensioen stopt als uw kind 18 of 21 jaar wordt of eerder overlijdt. Welke leeftijd geldt, 18 of 21 jaar, vindt u in de brief die u van Delta Lloyd hebt gehad. Studeert uw kind op en na 18 of 21 jaar? Of is het invalide op en na 18 of 21 jaar? Dan wordt het wezenpensioen na het 18 e of 21e jaar uitgekeerd, totdat uw kind 27 jaar is. Maar alleen zolang uw kind studeert of invalide is. Uw kind krijgt een dubbel wezenpensioen als u op het moment van overlijden geen partner of ex-partner heeft. Of als na u, ook uw partner of ex-partner overlijdt voordat uw kind 27 jaar is. Kind Voor wezenpensioen komt in aanmerking: - het kind waarvan u volgens het Burgerlijk Wetboek de moeder of de vader bent: - het kind waarvan uw partner volgens het Burgerlijk Wetboek de moeder of de vader is en dat u opvoedt en onderhoudt; - een pleegkind dat u opvoedt en onderhoudt. Het partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum zijn risicoverzekeringen. De premie voor de risicoverzekering van partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum betaalt u (via uw werkgever) voor elk jaar dat u hiervoor verzekerd bent. 9/44 Pensioenstartbrief

10 De verzekeringen vervallen op het moment dat u uit dienst gaat bij uw werkgever. Wat u kunt doen om een partnerpensioen te behouden als u uit dienst gaat is beschreven in hoofdstuk 3-f Wat gebeurt er met uw pensioen als u uit dienst gaat? van deze Pensioenstartbrief. Automatisch partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum Uw werkgever gaat er van uit dat u wilt deelnemen aan de pensioenregeling voor het onderdeel partnerpensioen en wezenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum. Wenst u partner- en wezenpensioen voor de pensioendatum? Dan hoeft u niets te doen. Hebt u een partner en wenst u geen partnerpensioen met wezenpensioen? Dan moet u dat laten weten aan Delta Lloyd. Dat moet u dan doen binnen 30 dagen na dagtekening van de brief waarmee Delta Lloyd u informeert over de nettopensioenregeling. Uw partner moet daarvoor meetekenen. Hebt u geen partner en wenst u geen partnerpensioen met wezenpensioen? Dan moet u dat laten weten aan Delta Lloyd. Dat moet u dan doen binnen 30 dagen na dagtekening van de brief waarmee Delta Lloyd u informeert over de nettopensioenregeling. Hebt u eerst geen partner en later wel? En wenst u partner- en wezenpensioen voor de pensioendatum? Meldt uw partner via uw werkgever aan bij Delta Lloyd. Is uw partner bij Delta Lloyd gemeld binnen vier maanden nadat u voor nettopensioen in aanmerking kunt komen of nadat u een partner hebt? Dan verzekert Delta Lloyd zonder keuring. Is uw partner bij Delta Lloyd gemeld na vier maanden nadat u voor nettopensioen in aanmerking kunt komen of nadat u een partner hebt? Dan laat Delta Lloyd u eerst keuren, voordat Delta Lloyd besluit u te verzekeren. Delta Lloyd keert geen of minder pensioen uit Er zijn situaties waarbij Delta Lloyd geen of minder partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum uitkeert. Bijvoorbeeld in geval van overlijden door terrorisme of een oorlog. Of in geval van overlijden in het eerste jaar van de verzekering of van uw huwelijk door een ziekte waarvan te verwachten viel dat u zou overlijden. Alle gevallen waarbij Delta Lloyd niet uitkeert, staan in het pensioenreglement. Dit reglement kunt u bij ons opvragen, of, als wij dat beschikbaar hebben gesteld, bekijken in Pensioen Services Online. c Hoe wordt kapitaal voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum opgebouwd? Deze startbrief bevat een uitwerking van alle mogelijke aanwendingen van de premie voor nettopensioen. Maar alleen de uitwerking van de onderdelen in de brief waarin Delta Lloyd u informeert over het nettopensioen zijn voor u van toepassing. Premie Met de ingehouden premie voor nettopensioen sluit uw werkgever verzekeringen voor u af. Het kapitaal voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum wordt opgebouwd met premie. Lifecycle-beleggen Uw pensioenovereenkomst is een premieovereenkomst met beleggingen. Dit houdt in dat Delta Lloyd de premies belegt in beleggingsfondsen. Op deze manier bouwt Delta Lloyd kapitaal voor u op. De pensioenpremies worden door Delta Lloyd belegd in een Lifecycle: de Neutrale Lifecycle. Bij Lifecyclebeleggen ligt de beleggingsverantwoordelijkheid bij Delta Lloyd. Delta Lloyd zorgt ervoor dat het pensioenkapitaal tijdens de opbouwperiode steeds voorzichtiger wordt belegd. Als u nog ver verwijderd bent van de richtpensioendatum, belegt Delta Lloyd met meer risico dan kort voor de pensioendatum. Wanneer u de richtpensioendatum nadert, wordt geleidelijk overgestapt op Pensioenstabilisatiefondsen, om de toekomstige pensioenuitkeringen veilig te stellen. Pensioenstabilisatiefondsen Met de Pensioenstabilisatiefondsen houdt Delta Lloyd rekening met de marktrente. De marktrente heeft namelijk invloed op de hoogte van het pensioen dat u aankoopt met het kapitaal. Daalt de marktrente, dan kunt u minder pensioen aankopen. Stijgt de marktrente, dan kunt u meer pensioen aankopen. 10/44 Pensioenstartbrief

11 Met de Pensioenstabilisatiefondsen worden de pensioenuitkeringen minder afhankelijk van toekomstige schommelingen in de marktrente. In het pensioenreglement van Delta Lloyd staat meer informatie. U kunt daarin lezen wat de Lifecycle en de Pensioenstabilisatiefondsen inhouden. Dit reglement kunt u bekijken in Pensioen Services Online als wij dat beschikbaar hebben gesteld, of opvragen bij Delta Lloyd. Hoe berekent Delta Lloyd het partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum? Het partnerpensioen voor de pensioendatum is 0,557% maal de pensioengrondslag maal het aantal dienstjaren. Het wezenpensioen voor de pensioendatum is 0,111% maal de pensioengrondslag maal het aantal dienstjaren. Hoeveel de pensioenen in uw geval bedragen, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht. Deze krijgt u jaarlijks van Delta Lloyd. In hoofdstuk 5 vindt u een rekenvoorbeeld. Dienstjaren Dienstjaren zijn de jaren vanaf de datum van ingang van de arbeidsovereenkomst met uw werkgever tot de datum waarop u 67 wordt. Delta Lloyd berekent de dienstjaren in hele jaren en hele maanden. Een deel van een maand telt niet mee. Het aantal jaren voor 1 januari 2015 telt echter niet mee. Het aantal jaren waarmee Delta Lloyd rekent is niet meer dan 46. Bent u deeltijdwerker? Kijk in hoofdstuk 3, onder c Wat gebeurt er met uw pensioen als u meer of minder gaat werken?. Wat is uw bijdrage? U draagt in ieder geval de premie voor nettopensioen die de werkgever inhoudt op uw salaris. Wat is de bijdrage van de werkgever? Dat hangt af van de afspraak die uw werkgever met u maakt. Delta Lloyd brengt naast de premie voor kapitaal of partnerpensioen en wezenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum, ook premie voor vrijstelling van premiebetaling wegens arbeidongeschiktheid in rekening en een vergoeding voor administratiekosten. De werkgever kan met u hebben afgesproken dat hij de betaling van de administratiekosten voor het nettopensioen en de premie voor vrijstelling van premiebetaling wegens arbeidsongeschiktheid voor zijn rekening neemt. De werkgever kan ook met u hebben afgesproken dat hij de administratiekosten voor het nettopensioen en de premie voor vrijstelling van premiebetaling wegens arbeidsongeschiktheid ook inhoudt op uw netto salaris. Wat zijn de beleggingskosten? Voor de aankoop van beleggingsparticipaties houdt Delta Lloyd 0,5% in op de waarde van de aan te kopen participaties. Voor de verkoop van beleggingsparticipaties houdt Delta Lloyd geen verkoopkosten in op de waarde van de beleggingen. Over elke storting of onttrekking wordt eenmalig inkoop- en afgiftekosten gerekend, ook wel spread genoemd. Op vindt u de actuele informatie. De fondsbeheerder maakt diverse kosten voor het beheer van de fondsen. Hierin zijn onder andere de management fee, service fee, accountancykosten en juridische kosten opgenomen. Deze lopende kosten worden door de fondsbeheerder verrekenend met de koers van het fonds. Daarom ziet u deze kosten niet terug op het kosten- en waardeoverzicht. Meer informatie vindt u op De jaarlijkse lopende kosten voor de Passieve Lifecycles vindt u op De jaarlijkse lopende kosten van de beleggingsfondsen waar uit u kunt kiezen als u zelf uw beleggingswijze wilt bepalen, vindt u op In beleggingsfondsen met een garantie wordt een premie voor de rendementsgarantie ingehouden. Hierover kunt u meer lezen in het pensioenreglement. Dit reglement kunt u bij ons opvragen, of, als wij dat beschikbaar hebben gesteld, bekijken in Pensioen Services Online. 11/44 Pensioenstartbrief

12 Naast de kosten die de fondsbeheerder in de koers verwerkt, brengt Delta Lloyd kosten in rekening voor onder andere het beheren van de Lifecycles, de wijzigingen van de beleggingen binnen de Lifecycles, het selecteren en monitoren van het fondsaanbod als u zelf uw beleggingsbeleid bepaalt en het informeren over de beleggingen. Dit zijn de beheerkosten. Delta Lloyd brengt jaarlijks deze kosten in rekening. De beheerkosten worden als percentage van de waarde ten laste van de participaties gebracht. Hiervoor worden geen verkoopkosten in rekening gebracht. De hoogte van het percentage van de beheerkosten is afhankelijk van uw beleggingswijze. Jaarlijks percentage van de beheerkosten als u belegt in een Lifecycle: 0,24%. Jaarlijks percentage van de beheerkosten als u zelf uw beleggingsbeleid bepaalt 0,44%. d Wat gebeurt er als u met pensioen gaat? Met de premies heeft Delta Lloyd kapitaal voor u opgebouwd. Op uw 67 e stelt Delta Lloyd dit kapitaal aan u beschikbaar. Met dit kapitaal kunt u twee soorten pensioen aankopen: ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum. U kunt het pensioen aankopen bij Delta Lloyd of een andere pensioenuitvoerder. Hoe dit aankopen in zijn werk gaat, leest u in hoofdstuk 4, onder k Hoe regelt u pensioenaankoop?. Omdat uw pensioenovereenkomst een premieovereenkomst met beleggingen is, geeft Delta Lloyd het opgebouwde kapitaal weer in beleggingsparticipaties. Een participatie is een deel in een beleggingsfonds. Het aantal participaties dat u opbouwt, ziet u op het waardeoverzicht en in Pensioen Services Online, nadat wij dat hebben opengesteld voor nettopensioen. Hoeveel pensioen krijgt u? Hoeveel pensioen u krijgt, is pas op uw 67 e bekend. Als u met pensioen gaat, worden de beleggingsparticipaties omgezet naar euro s. Dan ziet u hoeveel kapitaal Delta Lloyd heeft opgebouwd. En hoeveel pensioen u hiermee kunt aankopen. Voor uw 67 e kan Delta Lloyd niet zeggen hoeveel pensioen u krijgt. Het is dan namelijk nog niet duidelijk hoeveel de beleggingen waard zijn op uw 67 e. Delta Lloyd belegt volgens een vast beleid. Naarmate uw pensioendatum nadert, belegt Delta Lloyd minder risicovol en houdt rekening met de marktrente. Zo stelt Delta Lloyd het kapitaal voor uw pensioen en de hoogte van de aan te kopen pensioenuitkering zoveel mogelijk zeker. Op vindt u meer informatie Uw maximum pensioen U mag van de Belastingdienst niet meer pensioen opbouwen dan een bepaald maximum. Meer hierover leest u dit hoofdstuk onder m, Wat is uw maximum pensioen?. e Kunt u met uw pensioen in de toekomst nog evenveel kopen? Die vraag kunnen we niet beantwoorden. Hoe hoog uw pensioen straks is, weten we nog niet. Hoeveel pensioen u krijgt, hangt namelijk vooral af van - hoeveel pensioenpremie is betaald; - hoeveel kapitaal er is na het beleggen van de pensioenpremies; - hoeveel pensioen u met dat kapitaal kunt kopen. Met het kapitaal kunt u een ouderdomspensioen en partnerpensioen bij overlijden op of na de pensioendatum aankopen dat gelijk blijft of dat met een lager bedrag begint, maar jaarlijks stijgt. Hebt u partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum verzekerd? Als het partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum is ingegaan, stijgt het na afloop van het eerste jaar jaarlijks op 1 januari met 2% van het bedrag dat in het voorgaande jaar is uitgekeerd. f Wat kunt u wel en niet doen met het pensioenkapitaal? Deze startbrief bevat een uitwerking van alle mogelijke aanwendingen van de premie voor nettopensioen. Maar alleen de uitwerking van de onderdelen in de brief waarin Delta Lloyd u informeert over het nettopensioen zijn voor u van toepassing. 12/44 Pensioenstartbrief

13 U kunt met het kapitaal alleen ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum aankopen. U kunt dus niet vrij beschikken over het kapitaal. U kunt het kapitaal daarom niet afkopen, als onderpand gebruiken (behalve aan de Belastingdienst bij emigratie) of aan een ander geven. Dit geldt ook voor eventuele verzekerde pensioenen als die zijn ingegaan. g Wat gebeurt er als u overlijdt voordat u met pensioen gaat? Deze startbrief bevat een uitwerking van alle mogelijke aanwendingen van de premie voor nettopensioen. Maar alleen de uitwerking van de onderdelen in de brief waarin Delta Lloyd u informeert over het nettopensioen zijn voor u van toepassing. Als u overlijdt tijdens de arbeidsovereenkomst met uw werkgever en u hebt gekozen voor partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum, krijgt uw partner partnerpensioen en uw kinderen wezenpensioen. Kijk voor meer informatie hierover in hoofdstuk 2, onder m Wat gebeurt er als u overlijdt?. Als u hebt gekozen voor kapitaal geldt voor dat kapitaal het volgende. Delta Lloyd keert het kapitaal alleen uit als u op uw pensioendatum in leven bent. Voor ieder jaar dat u leeft, geeft Delta Lloyd u een bonus. Deze bonus bestaat uit extra beleggingsparticipaties. Overlijdt u voor uw pensioendatum, dan stelt Delta Lloyd het kapitaal niet ter beschikking. Ook niet aan uw nabestaanden. Het kapitaal vervalt dan aan Delta Lloyd. Hebt u een partner maar hebt u niet gekozen voor partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum? En hebt u gekozen voor een uitkering van 90% van de waarde van de beleggingen als u overlijdt? Uw partner moet met die uitkering partnerpensioen aankopen. h Wat kunt u verder zelf regelen? Als u hebt gekozen voor kapitaal bepaalt u de hoogte van de premie voor nettopensioen die u betaalt. In plaats van de maximale premie voor nettopensioen kunt u 50, 60, 70, 80 of 90% van het bedrag van de maximale premie voor nettopensioen laten inhouden. U bepaalt of u partnerpensioen en wezenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum wenst voor uw partner of niet. Daarnaast kunt u nog een aantal zaken regelen. U kunt namelijk - een ander percentage van het bedrag van de maximale premie voor nettopensioen laten inhouden op uw salaris; - partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum laten vervallen of er later voor kiezen; - als u voor het eerst kon deelnemen aan de regeling en u hebt een partner, maar u wenst geen partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum, dan kunt u dit laten vervallen. U moet dat binnen 30 dagen na dagtekening van de brief van Delta Lloyd met informatie over de nettopensioenregeling doorgeven aan Delta Lloyd. Uw partner moet daarvoor meetekenen; - premiebetaling voor kapitaal laten vervallen of er later voor kiezen; - uitkering van 90% van de waarde van het kapitaal als u voor de pensioenleeftijd overlijdt, maar alleen als u een partner hebt en niet hebt gekozen voor partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum; - voor een andere Lifecycle van Delta Lloyd kiezen; - zelf uw beleggingsbeleid bepalen; - het nettopensioen dat u eerder hebt opgebouwd, meenemen naar deze pensioenovereenkomst voor nettopensioen. U kunt een ander percentage van het bedrag van de maximale premie voor nettopensioen laten inhouden Wellicht komt het u beter uit om in bepaalde periodes meer of minder premie te laten inhouden op uw netto salaris. Daarom hebt u de mogelijkheid om tussentijds een ander percentage van het bedrag van de maximale premie te laten inhouden. Dat kan 50, 60, 70, 80, 90 of 100% zijn. U kunt tussentijds voor een ander percentage kiezen. 13/44 Pensioenstartbrief

14 U kunt premiebetaling voor kapitaal laten vervallen of er later voor kiezen Wellicht komt u tot de conclusie dat u geen kapitaal meer wilt opbouwen voor netto ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum. Of vind u het toch nodig, nadat u dat eerst niet vond. U kunt de premiebetaling voor kapitaal laten vervallen. Kiest u later voor premiebetaling voor kapitaal nadat u er eerst niet voor hebt gekozen, of nadat u het hebt laten vervallen, dan dient u een gezondheidsverklaring in te vullen en kunnen wij u laten keuren. U kunt kiezen voor een uitkering van 90% van de waarde van het kapitaal als u voor de pensioenleeftijd overlijdt. Als u een partner hebt en niet hebt gekozen voor partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum kunt u kiezen voor een uitkering van 90% van de waarde van het kapitaal als u overlijdt voor de richtpensioendatum. Als u kiest voor de uitkering van 90% van het kapitaal als u overlijdt, krijgt u een lagere bonus, over 10% van het kapitaal. Delta Lloyd geeft de bonus op het kapitaal dat alleen bij in leven zijn tot uitkering komt. Overlijdt u, dan keert Delta Lloyd niets uit. De bonus is een deel van de winst die Delta Lloyd verwacht te maken als u voor de richtpensioendatum overlijdt. U kunt partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum laten vervallen of er later voor kiezen Wellicht komen u en uw partner tot de conclusie dat er toch geen behoefte is aan partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum. Of vinden u en uw partner het toch nodig, nadat u dat eerst niet vond. U kunt het partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum laten vervallen. Uw partner moet daar dan wel mee instemmen. Kiest u later voor verzekering van partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum, nadat u er eerst niet voor hebt gekozen, of nadat u het hebt laten vervallen, dan dient u een gezondheidsverklaring in te vullen en kunnen wij u laten keuren. U kunt voor een andere Delta Lloyd Lifecycle kiezen Delta Lloyd kent nog twee varianten binnen het beleggingsbeleid naast het neutrale beleid. In de ene variant belegt Delta Lloyd met minder risico dan in het neutrale beleid. Dit beleid heet defensief. In de andere variant belegt Delta Lloyd eerst risicovoller dan in het neutrale beleid standaard. Dit beleid heet offensief. Ook in deze twee varianten houdt Delta Lloyd later rekening met de marktrente. Voordat u een keuze maakt, beantwoordt u vragen. Uit de antwoorden blijkt wat uw risicoprofiel is. Aan de hand daarvan adviseert Delta Lloyd of een andere variant van beleggingsbeleid bij u past. Delta Lloyd geeft u elk jaar aan wat de gevolgen van de keuze voor een ander beleid dan het neutrale beleid kunnen zijn. Meer informatie hiervoor vindt u in hoofdstuk 4 en op In het pensioenreglement staat meer informatie. U kunt daarin lezen wat de twee andere vormen van beleggingsbeleid inhouden. Dit reglement kunt u bij ons opvragen, of, als wij dat beschikbaar hebben gesteld, bekijken in Pensioen Services Online. U kunt zelf uw beleggingsbeleid bepalen U kunt er ook voor kiezen zelf uw beleggingsbeleid te bepalen. U kunt dan zelf kiezen in welke verhouding Delta Lloyd uw beleggingsparticipaties in de beleggingsfondsen belegt. U hebt hierbij de keuze uit een aantal vaste beleggingsfondsen. Voordat u een keuze maakt, beantwoordt u vragen. Uit de antwoorden blijkt wat uw risicoprofiel is. Aan de hand daarvan zal Delta Lloyd u adviseren een bepaald beleggingsbeleid te volgen. Als u zelf uw beleggingsbeleid bepaalt, dan geeft Delta Lloyd elk jaar aan wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Het vragenformulier, het keuzeformulier met de beschikbare beleggingsfondsen en meer uitleg zijn te vinden op Voor de aankoop van participaties rekent Delta Lloyd 0,50% aankoopkosten. Deze kosten houdt Delta Lloyd in op de waarde van de aan te kopen participaties. In het pensioenreglement staat meer informatie. U kunt daarin lezen in welke fondsen u kunt beleggen. En wat de extra mogelijkheden zijn om het rendement zeker te stellen. Dit reglement kunt u bij ons opvragen, of, als wij dat beschikbaar hebben gesteld, bekijken in Pensioen Services Online. 14/44 Pensioenstartbrief

15 Delta Lloyd adviseert u om u aan één van de vormen van beleggingsbeleid van Delta Lloyd te houden. Als u zelf uw beleggingsbeleid wilt bepalen, dan vereist dit een gedegen kennis van en ervaring met beleggen. Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen. En zullen meer schommelen naarmate het beleggingsrisico hoger is. Rendementen die in het verleden zijn behaald, garanderen niets voor de toekomst. U draagt zelf het risico voor tegenvallende beleggingsresultaten. Dit kan betekenen dat er minder kapitaal wordt opgebouwd dan waarop u had gerekend. Hierdoor kunt u mogelijk lagere pensioenbedragen aankopen. U kunt opgebouwd nettopensioen meenemen naar deze pensioenovereenkomst Als u hebt gekozen voor kapitaal kunt u nettopensioen of kapitaal voor nettopensioen dat u eerder hebt opgebouwd, meenemen naar deze pensioenovereenkomst voor nettopensioen. Dit heet waardeoverdracht. Van de waarde die u overdraagt naar deze pensioenovereenkomst voor nettopensioen koopt Delta Lloyd beleggingsparticipaties voor u aan. Voor het pensioen of kapitaal dat u overdraagt, krijgt u dus extra kapitaal in de vorm van beleggingsparticipaties. De jaren in de vorige pensioenregelingen waaruit u pensioen laat overdragen, tellen ook mee voor de hoogte van partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum. U kunt alleen nettopensioen meenemen als dat na 1 januari 2015 is achtergebleven in de nettopensioenregeling van een vorige werkgever. In het hoofdstuk 4, onder m Hoe regelt u waardeoverdracht naar deze pensioenovereenkomst voor nettopensioen? staat hoe waardeoverdracht in zijn werk gaat. Ook in het pensioenreglement staat hier meer over. Dit reglement kunt u bij ons opvragen, of, als wij dat beschikbaar hebben gesteld, bekijken in Pensioen Services Online. Wilt u weten of waardeoverdracht in uw geval aan te raden is? Een financieel adviseur kan u hierover adviseren. i Wat mag uw werkgever wijzigen? Uw werkgever kan de pensioenovereenkomst voor nettopensioen wijzigen zonder dat u hieraan meewerkt. Uw werkgever kan dat echter niet zomaar. Het belang van de wijziging moet zwaarder wegen dan uw belang bij behoud van de pensioenovereenkomst voor nettopensioen. Het kan zijn dat de belastingdienst of de belastingrechter vindt dat de pensioenovereenkomst voor nettopensioen niet aan de belastingwet voldoet. Als daar niets meer tegen gedaan kan worden, dan kan uw werkgever de pensioenovereenkomst voor nettopensioen aanpassen, zodat die wel aan de belastingwet voldoet. Dat kan met terugwerkende kracht. Een wijziging in de pensioenovereenkomst voor nettopensioen kan gevolgen hebben voor uw nettopensioen. Als uw werkgever de pensioenovereenkomst voor nettopensioen wijzigt, dan informeert Delta Lloyd u hierover. j Wat mag Delta Lloyd wijzigen? Delta Lloyd mag de voorwaarden van de pensioenen aanpassen. Dit mag Delta Lloyd niet zomaar doen, maar alleen bij rampen waardoor Delta Lloyd geen risico s meer kan dekken. Ook als de wettelijke regels die gelden voor nettopensioen wijzigen, mag Delta Lloyd de inhoud van deze pensioenstartbrief, het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever wijzigen. Delta Lloyd mag beleggingsfondsen vervangen, of de samenstelling van beleggingsfondsen. Delta Lloyd stelt u daarvan uiteraard op de hoogte. Als Delta Lloyd de waarde in een beleggingsfonds overzet naar een ander beleggingsfonds, kunt u Delta Lloyd vragen om de waarde over te laten zetten naar een ander beleggingsfonds. Delta Lloyd mag de lopende kosten van de Delta Lloyd Lifecycles aanpassen. 15/44 Pensioenstartbrief

16 k Wat is uw maximum pensioen? Deze startbrief bevat een uitwerking van alle mogelijke aanwendingen van de premie voor nettopensioen. Maar alleen de uitwerking van de onderdelen in de brief waarin Delta Lloyd u informeert over het nettopensioen zijn voor u van toepassing. Als u hebt gekozen voor kapitaal voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum, al dan niet in combinatie met partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum, geldt het volgende. Over elk jaar dat u werkt, mag u van de Belastingdienst niet meer premie voor pensioen inleggen dan een bepaald maximum. Hiervoor is een wettelijke staffel vastgesteld. De staffel in uw pensioenovereenkomst is hoger. Deze staffel is ook toegestaan door de Belastingdienst, maar alleen als Delta Lloyd een toets voor maximum pensioen uitvoert. Delta Lloyd houdt dit maximum pensioen bij over de periode van uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever waarin u de pensioenovereenkomst voor nettopensioen hebt. Delta Lloyd toetst of de waarde van uw kapitaal meer is dan nodig voor het maximum pensioen. Die toets moet plaatsvinden op de volgende momenten: bij elke waardeoverdracht; bij onderlinge uitruil van pensioen; bij uw overlijden; bij echtscheiding, beëindiging van partnerschap, of beëindiging van de gezamenlijke huishouding; bij uw emigratie; bij een relevante wijziging van de fiscale regelgeving; op elke feitelijke ingangsdatum van elk soort pensioen. Op deze momenten kan een deel van het kapitaal aan Delta Lloyd vervallen. Hoe berekent Delta Lloyd het maximum pensioen? Voor de toets stelt Delta Lloyd het maximum vast op basis van 1. het fiscaal maximaal toegestane opbouwpercentage voor ouderdomspensioen in een middelloonregeling (in ,875%). Maar daarbij houden we er rekening mee dat het netto ouderdomspensioen op het netto loon betrekking heeft; daarvoor vermenigvuldigen we dit opbouwpercentage met het tarief voor de gemiddelde loonheffing; 48% (in 2015 hanteren we 0,9% als maximaal opbouwpercentage voor een netto-ouderdomspensioen); 2. de pensioengrondslag. De pensioengrondslag berekent Delta Lloyd als volgt: uw pensioengevend salaris minus de fiscale grens waarboven een werknemer premies voor nettopensioen mag laten inhouden op zijn salaris (in ,00); of u voltijd of deeltijd werkt. Werkt u deeltijd, dan rekent Delta Lloyd de pensioengrondslag eerst uit op basis van het voltijd pensioengevend salaris en vermenigvuldigt die met uw deeltijdpercentage. Het maximum partnerpensioen is 70% van dit bedrag. Delta Lloyd verhoogt dit bedrag na afloop van elk jaar met 3%. Delta Lloyd laat het berekende pensioenbedrag per toekomstig jaar met 3% stijgen vanaf de richtpensioendatum. l Wat gebeurt er in gevallen die niet in deze Pensioenstartbrief staan? In deze Pensioenstartbrief staat veel geschreven. Er kunnen gevallen zijn waarin niet duidelijk is hoe met pensioen moet worden omgegaan. In de gevallen die niet in deze Pensioenstartbrief staan beschreven en uitsluitend betrekking hebben op een individuele (gewezen) deelnemer, beslist uw werkgever wat er moet gebeuren. In de gevallen die niet in deze Pensioenstartbrief staan beschreven en die betrekking kunnen hebben op meer dan één (gewezen) deelnemer, beslist uw werkgever wat er moet gebeuren. 16/44 Pensioenstartbrief

17 2 Wat gebeurt er als er iets verandert in uw persoonlijke situatie? Tijdens uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever kan uw persoonlijke situatie wijzigen waarbij er gevolgen zijn voor uw pensioen. In hoofdstuk 4 leest u in welke gevallen u actie moet ondernemen en wat u dan moet doen. In dit hoofdstuk behandelen we de volgende situaties Wat gebeurt er als u a (nog) geen partner hebt? b een partner hebt of krijgt? c kinderen hebt of krijgt? d gaat scheiden? e u uw geregistreerd partnerschap beëindigt? f gaat scheiden van tafel en bed? g uw huwelijk ontbindt na scheiding van tafel en bed? h uw samenlevingsovereenkomst beëindigt? i arbeidsongeschikt wordt? j met pensioen gaat op de afgesproken pensioenleeftijd? k eerder of later met pensioen wilt? l alleen achterblijft? m overlijdt? Deze startbrief bevat een uitwerking van alle mogelijke aanwendingen van de premie voor nettopensioen. Maar alleen de uitwerking van de onderdelen in de brief waarin Delta Lloyd u informeert over het nettopensioen zijn voor u van toepassing. a Wat gebeurt er als u (nog) geen partner hebt? In de pensioenovereenkomst voor nettopensioen kunt u kapitaal opbouwen voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum. Ook als u (nog) geen partner hebt. Hebt u geen partner als u met pensioen gaat? Dan kunt u het opgebouwde kapitaal volledig gebruiken voor ouderdomspensioen voor uzelf (zie kader). Als u een ex-partner hebt, dan heeft hij of zij wel recht op het kapitaal voor partnerpensioen vanaf de pensioendatum of een deel hiervan, dat u hebt opgebouwd totdat u uit elkaar bent gegaan. Kijk voor meer informatie hierover bij onderdeel d, e, f, g of h in dit hoofdstuk. Ouderdomspensioen in plaats van partnerpensioen U moet naast ouderdomspensioen ook partnerpensioen aankopen. Hebt u geen partner als u met pensioen gaat en wilt u het hele opgebouwde kapitaal gebruiken voor ouderdomspensioen voor uzelf? Of hebt u een partner, maar wilt u minder partnerpensioen aankopen? Dan kunt u uw opgebouwde kapitaal geheel of gedeeltelijk gebruiken om ouderdomspensioen voor uzelf mee aan te kopen. De voorwaarden hiervoor zijn: - als u een partner hebt, dan moet hij of zij schriftelijk akkoord gaan; - u kunt maar één keer verzoeken om het kapitaal voor partnerpensioen te gebruiken voor ouderdomspensioen. Dit verzoek kunt u ook niet meer ongedaan maken; - u kunt alleen het kapitaal voor partnerpensioen van uw huidige partner uitruilen. Dus niet dat van een eventuele ex-partner. b Wat gebeurt er als u een partner hebt of krijgt? In deze pensioenovereenkomst kunt u kapitaal opbouwen. Op uw 67 e koopt u hier ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum mee aan. Overlijdt u nadat u met pensioen bent gegaan? Dan stopt uw ouderdomspensioen en krijgt uw partner partnerpensioen. Uw partner krijgt dit partnerpensioen dus alleen als u overlijdt. U kunt ervoor kiezen om het kapitaal voor partnerpensioen volledig of gedeeltelijk te gebruiken voor ouderdomspensioen voor uzelf (zie kader onder a hierboven). Overlijdt u voordat u met pensioen gaat tijdens de arbeidsovereenkomst met uw werkgever? Hebt u tijdig laten weten aan uw werkgever dat u een partner hebt? 17/44 Pensioenstartbrief

18 Tijdig is meteen bij het moment waarop de werkgever de uitvoeringsovereenkomst voor nettopensioen heeft ondertekend; u daarna een arbeidsovereenkomst hebt gesloten en in aanmerking kunt komen voor nettopensioen; u, nadat uw arbeidsovereenkomst is ingegaan, in aanmerking kunt komen voor nettopensioen; Dan voorziet de pensioenovereenkomst voor nettopensioen automatisch in een partnerpensioen voor de pensioendatum, als uw werkgever uw partner tijdig bij Delta Lloyd heeft aangemeld en u niet hebt laten weten dat u het partnerpensioen niet wilt. Hebt u een partner, maar hebt u laten weten dat u het partnerpensioen niet wilt en hebt u gekozen voor een uitkering van 90% van de waarde van het kapitaal als u overlijdt voor de richtpensioendatum? Dat stelt Delta Lloyd de uitkering beschikbaar als u overlijdt. Uw partner moet hiermee partnerpensioen aankopen. Is er geen automatische dekking en wilt u partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum? Laat uw werkgever uw partner dan bij Delta Lloyd aanmelden binnen vier maanden nadat de werkgever en Delta Lloyd de uitvoeringsovereenkomst voor nettopensioen hebben gesloten; u daarna een arbeidsovereenkomst hebt gesloten en in aanmerking kunt komen voor nettopensioen; u nadat uw arbeidsovereenkomst is ingegaan in aanmerking kunt komen voor nettopensioen; u in aanmerking kunt komen voor nettopensioen en daarna bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of een samenlevingsovereenkomst hebt gesloten. Dan verzekert Delta Lloyd het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum gekozen en overlijdt u gedurende uw arbeidsovereenkomst? Dan krijgt uw partner dit partnerpensioen zolang hij of zij leeft. Zonder u te keuren. Bij aanmelding van uw partner na vier maanden, besluit Delta Lloyd na keuring over de verzekering van partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum. Kijk hiervoor in hoofdstuk 1, onder g Wat gebeurt er als u overlijdt voordat u met pensioen gaat?. Het partnerpensioen voor de pensioendatum is een risicoverzekering. Dit houdt in dat Delta Lloyd alleen pensioen uitkeert aan uw partner als u tijdens de verzekering overlijdt. Dus tijdens uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever. Op het moment dat u uit dienst gaat bij uw werkgever stopt de verzekering namelijk. c Wat gebeurt er als u kinderen hebt of krijgt? In de pensioenovereenkomst voor nettopensioen kunt u kapitaal opbouwen voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum. Als u gekozen hebt voor partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum, voorziet de pensioenovereenkomst voor nettopensioen in een uitkering bij overlijden aan uw partner en aan uw kinderen als u overlijdt gedurende uw arbeidsovereenkomst. De uitkering aan uw kinderen is het wezenpensioen. Wezenpensioen is inkomen dat uw kinderen krijgen als u overlijdt tijdens uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever. Dit pensioen is alleen bestemd voor kinderen jonger dan 18 of 21 jaar. Welke leeftijd geldt, ziet u aan de voorbeeldberekening die u van Delta Lloyd hebt gehad. Hierbij maakt het niet uit of de kinderen thuiswonend of uitwonend zijn. Studeert uw kind op en na 18 of 21 jaar? Of is het invalide op en na 18 of 21 jaar? Dan wordt het wezenpensioen na het 18e of 21e jaar uitgekeerd, totdat uw kind 27 jaar is. Maar alleen zolang uw kind studeert of invalide is. Het wezenpensioen is een risicoverzekering. Dit houdt in dat Delta Lloyd alleen pensioen uitkeert als u tijdens de verzekering overlijdt. Dus tijdens uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever. Op het moment dat u uit dienst gaat bij uw werkgever stopt de verzekering namelijk. d Wat gebeurt er als u gaat scheiden? Gaan u en uw partner scheiden? En hebt u gekozen voor kapitaal voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum? Dan heeft scheiden een aantal gevolgen, namelijk: - u moet uw ouderdomspensioen delen met uw ex-partner; - het deel van het kapitaal voor partnerpensioen vanaf de pensioendatum, dat u hebt opgebouwd totdat u uit elkaar gaat, zet Delta Lloyd om in bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. 18/44 Pensioenstartbrief

19 Delen ouderdomspensioen Bij echtscheiding heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen. Of beter gezegd: op de helft van het ouderdomspensioen dat u kunt aankopen met het kapitaal dat u hebt opgebouwd in de periode dat u partners was. Is de helft slechts een klein pensioen (zie kader)? Dan geldt dit niet en krijgt uw ex-partner niets. Is de helft van het ouderdomspensioen groter? Dan kan uw ex-partner het partnerdeel bij u opeisen als u met pensioen gaat. Voor het delen van uw ouderdomspensioen zijn u en uw ex-partner zelf verantwoordelijk. Wilt u of uw ex-partner dat Delta Lloyd de helft van het ouderdomspensioen rechtstreeks uitkeert aan uw ex-partner? Dus zonder uw tussenkomst? Dan moeten u, uw ex-partner of u beiden dit binnen twee jaar aangeven bij Delta Lloyd. In hoofdstuk 4, onder p Hoe regelt u rechtstreekse uitkering van een deel van het ouderdomspensioen aan uw ex-partner? vindt u meer informatie hierover. Klein pensioen Een pensioen is klein als het minder is dan een wettelijk voorgeschreven minimum. Het minimum wordt elk jaar vastgesteld. In 2015 is dit 462,88 per jaar. Verder geldt: - overlijdt uw ex-partner voordat u met pensioen gaat? Dan vervalt zijn of haar recht. Zijn of haar nabestaanden kunnen het deel van het kapitaal waar uw ex-partner recht op had niet meer bij u opeisen. U kunt het hele kapitaal dan voor uw eigen ouderdomspensioen gebruiken. - overlijdt uw ex-partner nadat u met pensioen bent gegaan? Dan vervalt zijn of haar recht. Zijn of haar nabestaanden kunnen het deel van uw ouderdomspensioen waar uw ex-partner recht op had niet meer bij u opeisen. U krijgt het hele ouderdomspensioen, ook het deel waar uw ex-partner recht op had, uitgekeerd. - overlijdt u zelf voordat u met pensioen gaat? Dan vervalt het kapitaal aan Delta Lloyd. Ook het recht van uw ex-partner vervalt dan. - overlijdt u zelf nadat u met pensioen gaat? Dan vervalt uw ouderdomspensioen. Ook het recht van uw ex-partner op een deel daarvan vervalt. - iedere nieuwe partner van wie u scheidt terwijl u kapitaal opbouwt, heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u kunt aankopen met het kapitaal dat u hebt opgebouwd in de periode dat u partners was. Partnerpensioen vanaf de pensioendatum is voor uw ex-partner Naast gevolgen voor uw ouderdomspensioen heeft echtscheiding gevolgen voor het partnerpensioen vanaf de pensioendatum. Bij echtscheiding kent Delta Lloyd het kapitaal voor partnerpensioen vanaf de pensioendatum toe aan uw ex-partner. Dit geldt voor het hele kapitaal voor partnerpensioen vanaf de pensioendatum dat u hebt opgebouwd totdat u uit elkaar gaat. Wat de gevolgen precies zijn, hangt af van het moment waarop u scheidt. Voordat u met pensioen gaat of nadat u met pensioen bent gegaan. U gaat scheiden voordat u met pensioen gaat (tijdens uw arbeidsovereenkomst) Gaat u scheiden voordat u met pensioen gaat, tijdens uw arbeidsovereenkomst? En kunt u met het kapitaal slechts een klein partnerpensioen vanaf de pensioendatum (zie kader) aankopen? Dan koopt Delta Lloyd het kapitaal voor dat kleine partnerpensioen af. Uw ex-partner krijgt van Delta Lloyd direct een bedrag uitgekeerd. Dit is de afkoopwaarde. Hoe Delta Lloyd deze afkoopwaarde vaststelt, leest u in het pensioenreglement. Dit reglement kunt u bij ons opvragen, of, als wij dat beschikbaar hebben gesteld, bekijken in Pensioen Services Online. Kunt u met het kapitaal naast ouderdomspensioen een partnerpensioen aankopen dat groter is dan dit kleine pensioen? Dan zet Delta Lloyd het kapitaal voor partnerpensioen vanaf de pensioendatum om in een levenslang partnerpensioen. Dit heet dan een bijzonder partnerpensioen. Delta Lloyd keert dit bijzonder partnerpensioen uit aan uw ex-partner als u overlijdt. Verder geldt: - krijgt u een nieuwe partner? Dan kunt u op uw pensioendatum voor hem of haar partnerpensioen aankopen. U kunt hiervoor het kapitaal gebruiken dat is overgebleven na uw scheiding. Of het kapitaal dat u na de scheiding hebt opgebouwd. - iedere nieuwe partner van wie u scheidt terwijl u kapitaal opbouwt, heeft recht op een bijzonder partnerpensioen. 19/44 Pensioenstartbrief

20 Uw pensioen is aan een maximum gebonden. Voordat Delta Lloyd uw kapitaal aanpast aan de echtscheiding toetst Delta Lloyd daarop. Meer hierover leest u hoofdstuk 1, onder k: Wat is uw maximum pensioen? Partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum vervalt Hebt u partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum? Dit pensioen vervalt bij echtscheiding. U kunt geen premie voor alleen partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum laten inhouden, als u geen partner hebt. Krijgt u een nieuwe partner tijdens uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever? Dan kunt u voor hem of haar weer een partnerpensioen voor de pensioendatum en wezenpensioen voor de pensioendatum voor uw kinderen verzekeren. Gaat u scheiden na uitdiensttreding en voor de richtpensioendatum? Dan toetst Delta Lloyd eerst of het partnerpensioen meer is dan een klein pensioen. Is er meer dan een klein pensioen? Dan heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner krijgt dan van Delta Lloyd een levenslange dekking. Deze dekking is afhankelijk van de keuzes die u hebt gemaakt. Keuze Toets klein pensioen Wat Delta Lloyd doet Hebt u gekozen voor uitkering van een deel van het kapitaal bij overlijden voor de richtpensioendatum? Is één van de volgende partnerpensioenen groter dan een klein pensioen? Was u bij uitdiensttreding akkoord met de omzetting van het kapitaal voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum, in een kapitaal met uitkering van een deel van het kapitaal bij overlijden voor de richtpensioendatum? - Het partnerpensioen dat ingekocht kan worden met de uitkering van het deel van het kapitaal bij uw overlijden voor de richtpensioendatum; - Het partnerpensioen vanaf de pensioendatum dat ingekocht kan worden met het deel van het kapitaal dat daarvoor bestemd is. Dan zet Delta Lloyd de uitkering van het deel van het kapitaal bij uw overlijden voor de pensioendatum en het deel van het kapitaal dat bestemd is voor partnerpensioen vanaf de richtpensioendatum om in een levenslang partnerpensioen. Was u bij uitdiensttreding niet akkoord met de omzetting van het kapitaal voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum, in een kapitaal met uitkering van een deel van het kapitaal bij overlijden voor de pensioendatum? Is het partnerpensioen vanaf de pensioendatum dat ingekocht kan worden met het deel van het kapitaal dat daarvoor bestemd is groter dan een klein pensioen? Dan zet Delta Lloyd het deel van het kapitaal dat bestemd is voor partnerpensioen vanaf de pensioendatum om in een levenslang partnerpensioen. Het levenslang partnerpensioen heet bijzonder partnerpensioen. Delta Lloyd keert dit bijzonder partnerpensioen uit aan uw ex-partner als u overlijdt. Uitkering bij klein pensioen Is er minder dan een klein pensioen? Dan bepaalt Delta Lloyd de waarde van de uitkering van het deel van het kapitaal dat Delta Lloyd uitkeert bij uw overlijden voor de pensioendatum; het deel van het kapitaal dat bestemd is voor partnerpensioen vanaf de richtpensioendatum. Dit is de afkoopwaarde. Hoe Delta Lloyd deze afkoopwaarde vaststelt, leest u in het pensioenreglement. Dit reglement kunt u bij ons opvragen, of, als wij dat beschikbaar hebben gesteld, bekijken in Pensioen Services Online. Delta Lloyd betaalt de afkoopwaarde uit aan uw ex-partner. Uw pensioen is aan een maximum gebonden. Voordat Delta Lloyd uw kapitaal aanpast aan de echtscheiding toetst Delta Lloyd daarop. Meer hierover leest u hoofdstuk 1, onder k: Wat is uw maximum pensioen? 20/44 Pensioenstartbrief

Pensioenstartbrief. Pensioen Continu Plan Nettopensioen

Pensioenstartbrief. Pensioen Continu Plan Nettopensioen Pensioenstartbrief Pensioen Continu Plan Nettopensioen Inhoudsopgave Leeswijzer 4 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 6 a Wat is nettopensioen? 6 b Wat houdt het aanbod van uw werkgever in? 6 c Hoe

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen. Bayer B.V

Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen. Bayer B.V Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen Bayer B.V Inhoudsopgave Leeswijzer 1. Hoe ziet de pensioenovereenkomst eruit? a. Wat houdt het Anw-hiaatpensioen in? b. Hoe wordt de premie berekend? c. Is het pensioen

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Tauw Group B.V. en de gelieerde onderneming Tauw B.V. (Facultatief anw-hiaatpensioen vanaf 1-1-2015)

Pensioenstartbrief. Tauw Group B.V. en de gelieerde onderneming Tauw B.V. (Facultatief anw-hiaatpensioen vanaf 1-1-2015) Pensioenstartbrief Tauw Group B.V. en de gelieerde onderneming Tauw B.V. (Facultatief anw-hiaatpensioen vanaf 1-1-2015) Inhoudsopgave Leeswijzer 3 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 4 a Wat is pensioen?

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Tauw. Anw-hiaatpensioen

Pensioenstartbrief. Tauw. Anw-hiaatpensioen Pensioenstartbrief Tauw Anw-hiaatpensioen Inhoudsopgave Leeswijzer 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? a. Wat is pensioen? b. Wat is vrijwillig pensioen? c. Wat heeft uw werkgever voor u geregeld?

Nadere informatie

DATUM Pensioenstartbrief Syngenta Crop Protection B.V. Excedentregeling

DATUM Pensioenstartbrief Syngenta Crop Protection B.V. Excedentregeling 15.04.2015 Pensioenstartbrief Syngenta Crop Protection B.V. Excedentregeling Inhoudsopgave Leeswijzer 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? a Wat is pensioen? b Wat heeft uw werkgever voor u geregeld?

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Tauw Group B.V. en de gelieerde onderneming Tauw B.V. (CDC vanaf 1-1-2015)

Pensioenstartbrief. Tauw Group B.V. en de gelieerde onderneming Tauw B.V. (CDC vanaf 1-1-2015) Pensioenstartbrief Tauw Group B.V. en de gelieerde onderneming Tauw B.V. (CDC vanaf 1-1-2015) Inhoudsopgave Leeswijzer 4 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 5 a Wat is pensioen? 5 b Wat heeft uw

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Syngenta Treasury N.V. Basisregeling

Pensioenstartbrief. Syngenta Treasury N.V. Basisregeling Pensioenstartbrief Syngenta Treasury N.V. Basisregeling Inhoudsopgave Leeswijzer 4 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 5 a Wat is pensioen? 5 b Wat heeft uw werkgever voor u geregeld? 5 c Hoe wordt

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Syngenta Crop Protection B.V.

Pensioenstartbrief. Syngenta Crop Protection B.V. Pensioenstartbrief Syngenta Crop Protection B.V. Inhoudsopgave Leeswijzer 3 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 4 a Wat is pensioen? 4 b Wat heeft uw werkgever voor u geregeld? 4 c Hoe wordt uw pensioen

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Tauw

Pensioenstartbrief. Tauw Pensioenstartbrief Tauw Inhoudsopgave Leeswijzer 1. Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? a. Wat is pensioen? b. Wat heeft uw werkgever voor u geregeld? c. Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? d. Hoe wordt

Nadere informatie

Pensioenstartbrief Bayer B.V.

Pensioenstartbrief Bayer B.V. Pensioenstartbrief Bayer B.V. Inhoudsopgave Leeswijzer 1. Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? a. Wat is pensioen? b. Wat heeft uw werkgever voor u geregeld? c. Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? d. Wat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Pensioenstartbrief 2015

Pensioenstartbrief 2015 Pensioenstartbrief 2015 1 Inhoudsopgave p. Leeswijzer 4 1. Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 5 a. Wat is pensioen? 5 b. Wat heeft uw werkgever voor u geregeld? 5 c. Hoe wordt uw pensioen gefinancierd?

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Pensioenbrochure. Inhoud 1. 0 Aanvulling op de startbrief. 2

Pensioenbrochure. Inhoud 1. 0 Aanvulling op de startbrief. 2 Pensioenbrochure Blad Inhoud 1 0 Aanvulling op de startbrief. 2 1. Aanvullende informatie op Pensioenregeling 2005. 3 a. Wie worden er in de pensioenregeling opgenomen. 3 b. Welke pensioenen zijn onderdeel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Uw Pensioenstartbrief Arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw Pensioenstartbrief Arbeidsongeschiktheidspensioen Datum 1 april 2016 Uw Pensioenstartbrief Uw startbrief van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (arbeidsongeschiktheidspensioen) In deze startbrief leest u wat uw pensioenovereenkomst voor een uitkering

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS. Pensioenstartbrief 2015. Blad 1 Maart 2015 versie 1.0

STICHTING PENSIOENFONDS. Pensioenstartbrief 2015. Blad 1 Maart 2015 versie 1.0 2015 Blad 1 Maart 2015 versie 1.0 Inhoudsopgave Leeswijzer 4 1. Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 5 a. Wat is pensioen? 5 b. Wat heeft uw werkgever voor u geregeld? 5 c. Hoe wordt uw pensioen opgebouwd?

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór en ná uw Aanvulling van partnerpensioen en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon Sinds 1 januari

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode vóór en ná uw Aanvulling van partnerpensioen en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling Augustus 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een nettopensioenregeling. U mag

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-31.12.2009 Kosten & waardeoverzicht 2009 In dit overzicht vindt u informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in 2009. Hoe heeft de waarde van uw verzekering zich ontwikkeld? Hoeveel premie is in 2009 betaald?

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de groothandel in bloemen en planten werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen Welkom! U neemt deel aan de bruto pensioenregeling van SNPS. Deze regeling geldt voor het pensioengevend salaris tot het fiscale maximum. De

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 65-ste. Partnerpensioen Als u overlijdt,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie