COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 maart 2016 tot vrijdag 11 maart 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 maart 2016 tot vrijdag 11 maart 2016"

Transcriptie

1 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 maart 2016 tot vrijdag 11 maart 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 7 maart uur en 14 uur Bijz. comm. "Dieselgate" 4 - EUR 3 14 uur tot 17 uur Politie en Inlichtingen 1 4 Dinsdag 8 maart uur en 14 uur Buitenlandse Betrekkingen 6 - Internat u.15 en 14 u.15 Bedrijfsleven 5 en u.30 tot 14 uur Handelsrecht uur Infrastructuur Congres 9 14 uur Financiën en Begroting 4 - EUR u.15 Binnenlandse Zaken 8 - Vaste Afd u.15 tot 18 uur Volksgezondheid 2 15 Woensdag 9 maart u.30 en 14 uur Financiën en Begroting 4 - EUR uur en 14 uur Herziening Grondwet 6 - Internat uur Buitenlandse Betrekkingen u.15 Justitie u.30 en 14 u.15 Sociale Zaken u.30 Conferentie van de Voorzitters uur Subcomm. "Nucleaire veiligheid" 8 - Vaste Afd u.15 Infrastructuur Congres 9 Event. vrijdag 11 maart uur en 14 uur Bijz. comm. "Dieselgate" 6 - Internat /

2 N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement Réformateur CD&V : Christen-Democratisch & Vlaams Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a : Socialistische partij anders Ecolo-Groen : Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales Groen cdh : centre démocrate Humaniste VB : Vlaams Belang PTB-GO! : Parti du Travail de Belgique - Gauche d'ouverture DéFI : Démocrate Fédéraliste Indépendant PP : Parti Populaire DOC /000: Parlementair document van de 54e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer DOC /000: Document parlementaire de la 54e législature, suivi du n de base et du n consécutif QRVA : Schriftelijke Vragen en Antwoorden QRVA : Questions et Réponses écrites CRIV : Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) CRIV : Version Provisiore du Compte Rendu intégral (couverture verte) CRABV : Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRABV : Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRIV : Integraal Verslag, links met het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) CRIV : Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Plenum PLEN : Séance plénière COM : Commissievergadering COM : Réunion de commission MOT : Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) MOT : Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige) Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van Publications officielles éditées par la Chambre des représentants volksvertegenwoordigers Bestellingen : Commandes : Natieplein 2 Place de la Nation Brussel 1008 Bruxelles Tel. : 02/ Tél. : 02/ Fax : 02/ Fax : 02/ courriel : De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertifieerd papier Les publications sont imprimées exclusivement sur du paier cerifilé FSC

3 - 3 - BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE OPVOLGING VAN HET DOSSIER "DIESELGATE" Maandag 7 maart 2016 om 10 uur en 14 uur en eventueel vrijdag 11 maart 2016 om 10 uur en 14 uur Voorzitter : mevrouw Kattrin Jadin Maandag 7 maart 2016 (ZAAL NR 4 - EUROPAZAAL) Om 10 uur en 14 uur Bespreking van de aanbevelingen. (Rapporteurs : de heer Jean-Marc Nollet, mevrouw Leen Dierick, de heer Dirk Janssens en de heer Bert Wollants). Eventueel vrijdag 11 maart 2016 (ZAAL NR 6 - INTERNATIONALE ZAAL) Om 10 uur en 14 uur Bespreking van de aanbevelingen. (Rapporteurs : de heer Jean-Marc Nollet, mevrouw Leen Dierick, de heer Dirk Janssens en de heer Bert Wollants). Samenstelling van de Bijzondere commissie belast met de opvolging van het dossier "Dieselgate" : Vaste leden N-VA : Daphné Dumery, Werner Janssen, Johan Klaps, Bert Wollants, PS : Jean-Marc Delizée, Daniel Senesael, Fabienne Winckel, MR : Caroline Cassart-Mailleux, David Clarinval, Kattrin Jadin, CD&V : Leen Dierick, Jef Van den Bergh, Open Vld : Dirk Janssens, Egbert Lachaert, sp.a : Maya Detiège, Ecolo-Groen : Jean-Marc Nollet, cdh : Michel de Lamotte Plaatsvervangers N-VA : Inez De Coninck, Rita Gantois, Yoleen Van Camp, Hendrik Vuye, Veerle Wouters, PS : Paul-Olivier Delannois, André Frédéric, Karine Lalieux, Laurette Onkelinx, MR : Benoît Friart, Luc Gustin, Benoît Piedboeuf, Damien Thiéry, CD&V : Griet Smaers, Raf Terwingen, Veli Yüksel, Open Vld : Patricia Ceysens, Nele Lijnen, Frank Wilrycx, sp.a : Meryame Kitir, Karin Temmerman, Ecolo-Groen : Anne Dedry, Georges Gilkinet, cdh : Catherine Fonck, Vanessa Matz Niet-stemgerechtigd lid VB : Barbara Pas

4 - 4 - COMMISSIE BELAST MET DE BEGELEIDING VAN HET VAST COMITÉ P EN HET VAST COMITÉ I Maandag 7 maart 2016 van 14 uur tot 17 uur (ZAAL NR 1 - VOORZITTERSCHAP) Voorzitter : de heer Siegfried Bracke Vergadering met gesloten deuren Verslagen van toezichtsonderzoeken van de Vaste Comités P en I. Samenstelling van de Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I : Vaste leden N-VA : Peter Buysrogge, Peter De Roover, Koenraad Degroote, PS : André Frédéric, Laurette Onkelinx, MR : Denis Ducarme, Philippe Pivin, CD&V : Franky Demon, Servais Verherstraeten, Open Vld : Patrick Dewael, sp.a : Hans Bonte, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke, cdh : Vanessa Matz

5 - 5 - COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN Dinsdag 8 maart 2016 om 10 uur en om 14 uur en woensdag 9 maart 2016 om 10 uur Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen Dinsdag 8 maart 2016 (ZAAL NR 6 - INTERNATIONALE ZAAL) Om 10 uur Voorstel van resolutie (Els Van Hoof, Sarah Claerhout, Franky Demon) betreffende de opname en verankering van het recht op sociale bescherming in het Belgisch ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, nrs. 1174/1 tot 4. Amendementen van mevrouw Grovonius c.s.. Hoorzitting met : - mevrouw Valérie Schmitt, hoofd van de dienst sociaal beleid, governance en normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO); - de heer Yves Dricot, directeur a.i., D2 - Thematische directie van de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; - de heer Tom Auwers, directeur-generaal Beleidsondersteuning en Internationale Relaties, en de heer Koen Vleminck, directeur Onderzoek en Coördinator van de programma's van internationale samenwerking bij de FOD Sociale Zaken; - de heer Hans Wolf, Team leader, Social Protection European Union Expertise in Development Cooperation (SOCIEUX). (Rapporteur : mevrouw Fatma Pehlivan). Om 14 uur Voorstel van resolutie (Els Van Hoof, Sarah Claerhout, Franky Demon) betreffende de opname en verankering van het recht op sociale bescherming in het Belgisch ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, nrs. 1174/1 tot 4. Amendementen van mevrouw Grovonius c.s.. Hoorzitting met : - de heer Alain Coheur, directeur Europese en Internationale Zaken (Nationale Unie van socialistische mutualiteiten) en lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité; - de heer Luc Cortebeeck, vice-voorzitter van de Raad van bestuur en voorzitter van de werknemersgroep van de IAO; - de heer Werner Soors, Unit Equity & Health, departement Volksgezondheid van het Instituut voor Tropische Geneeskunde; - de heer Bogdan Vandenberghe, secretaris-generaal van (Rapporteur : mevrouw Fatma Pehlivan).

6 - 6 - Woensdag 9 maart 2016 (ZAAL NR 3-2DE ONDERVOORZITTERSCHAP) Om 10 uur 1. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel, over "de missie naar Burkina Faso en Guinee" (nr. 8469). - Vraag van mevrouw Rita Bellens aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel, over "het bezoek aan Guinee en Burkina Faso" (nr. 9659). 2. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel, over "de exportverzekering van Delcredere voor de uitvoer van wapens" (nr. 8978). - Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel, over "Delcredere en wapenuitvoer" (nr. 9510). - Vraag van de heer Benoit Hellings aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel, over "de rol van de Delcrederedienst in de Belgische wapenexport" (nr. 9533). 3. Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel, over "de missie van de staatssecretaris naar Liberia" (nr. 9081). 4. Vraag van mevrouw Rita Bellens aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel, over "de handel met Latijns-Amerika" (nr. 9660). Samenstelling van de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen : Vaste leden N-VA : Rita Bellens, An Capoen, Peter De Roover, Peter Luykx, PS : Philippe Blanchart, Stéphane Crusnière, Gwenaëlle Grovonius, MR : Jean-Jacques Flahaux, Kattrin Jadin, Richard Miller, CD&V : Sarah Claerhout, Els Van Hoof, Open Vld : Nele Lijnen, Tim Vandenput, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt, cdh : Georges Dallemagne Plaatsvervangers N-VA : Karolien Grosemans, Johan Klaps, Koen Metsu, Yoleen Van Camp, Brecht Vermeulen, PS : Nawal Ben Hamou, Frédéric Daerden, Özlem Özen, Sébastian Pirlot, MR : Denis Ducarme, Philippe Goffin, Benoît Piedboeuf, N, CD&V : Leen Dierick, Raf Terwingen, Veli Yüksel, Open Vld : Patricia Ceysens, Patrick Dewael, Dirk Van Mechelen, sp.a : Maya Detiège, Fatma Pehlivan, Ecolo-Groen : Benoit Hellings, Evita Willaert, cdh : Francis Delpérée, Vanessa Matz Niet-stemgerechtigd lid DéFI : Véronique Caprasse

7 - 7 - COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW Dinsdag 8 maart 2016 om 10 u.15 en om 14 u.15 Voorzitter : de heer Jean-Marc Delizée Om 10 u.15 (ZAAL NR 5 - BENEDENVERDIEPING) Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie, met het oog op de vaststelling van de jaarlijkse vergoeding verschuldigd voor de verlenging van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2, nrs. 1511/4 en 5 - Tweede lezing, art. 83 Rgt. Om 14 u.15 (ZAAL NR 3-2DE ONDERVOORZITTERSCHAP) Hervatting van de agenda van de ochtendvergadering. De vergadering kan worden verlengd. Samenstelling van de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw : Vaste leden N-VA : Rita Gantois, Werner Janssen, Johan Klaps, Bert Wollants, PS : Paul-Olivier Delannois, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, MR : Caroline Cassart-Mailleux, Benoît Friart, Kattrin Jadin, CD&V : Leen Dierick, Griet Smaers, Open Vld : Patricia Ceysens, Frank Wilrycx, sp.a : Ann Vanheste, Ecolo-Groen : Gilles Vanden Burre, cdh : Michel de Lamotte Plaatsvervangers N-VA : Rita Bellens, Christoph D'Haese, Inez De Coninck, Peter Dedecker, Veerle Wouters, PS : Nawal Ben Hamou, Laurent Devin, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux, Alain Mathot, MR : Emmanuel Burton, Gautier Calomne, David Clarinval, Vincent Scourneau, CD&V : Sarah Claerhout, Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Open Vld : Sabien Lahaye-Battheu, Vincent Van Quickenborne, Tim Vandenput, sp.a : Maya Detiège, Johan Vande Lanotte, Ecolo- Groen : Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, cdh : Benoît Dispa, Vanessa Matz Niet-stemgerechtigd lid PP : Aldo Carcaci

8 - 8 - COMMISSIE VOOR HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Dinsdag 8 maart 2016 van 12 u.30 tot 14 uur (ZAAL NR 3-2DE ONDERVOORZITTERSCHAP) Voorzitter : de heer David Clarinval 1. Wetsvoorstel (Kristien Van Vaerenbergh, Koenraad Degroote, Goedele Uyttersprot) tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 wat het aanwijzen van curators betreft, nr. 1191/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Leen Dierick). Regeling van de werkzaamheden : organisatie van een hoorzitting. 2. Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Frédéric Daerden, Jean-Marc Delizée, Özlem Özen, Paul-Olivier Delannois, Fabienne Winckel) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat de bekendmaking van de verschillen in bezoldiging betreft, nr. 177/1. - Wetsvoorstel (Ahmed Laaouej, Fabienne Winckel, Jean-Marc Delizée, Karine Lalieux, Alain Mathot) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde de variabele vergoeding van bedrijfsleiders te beperken en te rechtvaardigen, nr. 972/1. (Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Ahmed Laaouej en Francis Delpérée). Samenstelling van de Commissie voor Handels- en Economisch Recht : Vaste leden N-VA : Daphné Dumery, Werner Janssen, Goedele Uyttersprot, Brecht Vermeulen, PS : Jean-Marc Delizée, Ahmed Laaouej, Laurette Onkelinx, MR : David Clarinval, Benoît Friart, Vincent Scourneau, CD&V : Leen Dierick, Servais Verherstraeten, Open Vld : Patricia Ceysens, Dirk Janssens, sp.a : Ann Vanheste, Ecolo-Groen : Muriel Gerkens, cdh : Francis Delpérée Plaatsvervangers N-VA : Rita Bellens, Bart De Wever, Sophie De Wit, Zuhal Demir, Robert Van de Velde, PS : Paul-Olivier Delannois, Karine Lalieux, Özlem Özen, Fabienne Winckel, MR : Emmanuel Burton, Philippe Goffin, Luc Gustin, Benoît Piedboeuf, CD&V : Griet Smaers, Raf Terwingen, Jef Van den Bergh, Open Vld : Katja Gabriëls, Luk Van Biesen, Carina Van Cauter, sp.a : Hans Bonte, Meryame Kitir, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Marcel Cheron, cdh : Benoît Dispa, Vanessa Matz

9 - 9 - COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN Dinsdag 8 maart 2016 om 14 uur en woensdag 9 maart 2016 om 14 u.15 (CONGRESZAAL - HUIS DER PARLEMENTSLEDEN - 3DE VERDIEPING) Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux Dinsdag 8 maart 2016 om 14 uur Wetsontwerp inzake het hergebruik van overheidsinformatie, nr. 1619/1. Toegevoegd wetsvoorstel : - Wetsvoorstel (Benoit Hellings, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo, Gilles Vanden Burre, Meyrem Almaci, Muriel Gerkens, Evita Willaert, Georges Gilkinet, Wouter De Vriendt) betreffende de invoering van een opendatabeleid, nr. 1683/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Veli Yüksel). Woensdag 9 maart 2016 om 14 u Voorstel van resolutie (Marcel Cheron en Stefaan Van Hecke c.s.) waarbij wordt gevraagd het Rekenhof onderzoek te doen voeren naar de oorzaken van het falen van het GEN-fonds en van de aanzienlijke vertraging die de GEN-werkzaamheden hebben opgelopen, nr. 1693/1. 2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen, nr. 1649/1. Samenstelling van de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven : Vaste leden N-VA : Inez De Coninck, Peter Dedecker, Daphné Dumery, Wouter Raskin, PS : Laurent Devin, Emir Kir, Karine Lalieux, MR : Emmanuel Burton, Jean-Jacques Flahaux, Gilles Foret, CD&V : Jef Van den Bergh, Veli Yüksel, Open Vld : Sabien Lahaye-Battheu, Nele Lijnen, sp.a : David Geerts, Ecolo-Groen : Marcel Cheron, cdh : Isabelle Poncelet Plaatsvervangers N-VA : An Capoen, Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Yoleen Van Camp, Bert Wollants, PS : Julie Fernandez Fernandez, Gwenaëlle Grovonius, Eric Massin, Daniel Senesael, MR : David Clarinval, Sybille de Coster-Bauchau, Benoît Piedboeuf, Philippe Pivin, CD&V : Roel Deseyn, Veerle Heeren, Stefaan Vercamer, Open Vld : Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput, sp.a : Karin Temmerman, Alain Top, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre, cdh : Benoît Lutgen, Vanessa Matz Niet-stemgerechtigd lid VB : Jan Penris

10 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Dinsdag 8 maart 2016 om 14 uur en woensdag 9 maart 2016 om 9 u.30 en om 14 uur (ZAAL NR 4 - EUROPAZAAL) Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy Dinsdag 8 maart 2016 om 14 uur De voltooiing van de economische en monetaire unie : - Hoorzitting met mevrouw Barbara Kauffmann, directrice bij DG Werkgelegenheid, Europese Commissie. De leden van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden worden eveneens uitgenodigd. Woensdag 9 maart 2016 Om 9 u Wetsontwerp inzake overheidsopdrachten, nrs. 1541/1 en 2. Amendementen van de heer Dispa en mevrouw Fonck. Toegevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Frédéric Daerden, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux) tot wijziging van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, teneinde in de overheidsopdrachten sociale en milieuclausules op te nemen, nr. 179/1. - Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, wat de overheidsopdrachten op het stuk van dienstverlening op sociaal en gezondheidsvlak betreft, nr. 508/1. - Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Kristof Calvo, Gilles Vanden Burre, Meyrem Almaci, Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke, Anne Dedry, Benoit Hellings) teneinde overheidsopdrachten toegankelijker te maken voor kleine en middelgrote ondernemingen, nr. 1196/1. - Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, teneinde sociale dumping tegen te gaan, nr. 1627/1. - Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Kristof Calvo, Gilles Vanden Burre, Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet) tot invoeging van sociale, ethische en milieuclausules in de overheidsopdrachten, en ter bevordering van de kringloopeconomie, nr. 1630/1. Om 14 uur 2. Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2014/49/EU inzake depositogarantiestelsels en houdende diverse bepalingen, nrs. 1656/1 en 2. Amendement van de regering. 3. Debriefing van de recente Raden Ecofin door de minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude. 4. Vraag van de heer David Clarinval aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het proefproject Infocenter Mobile" (nr. 8939).

11 Vraag van de heer Benoît Dispa aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de btw voor sociale woningen" (nr. 9229). 6. Vraag van de heer David Clarinval aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de belastingheffing op het pensioen van het voormalige NAVO-personeel" (nr. 9283). 7. Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "een eventuele financiële sanctie voor BNP Paribas" (nr. 9314). 8. Vraag van mevrouw Veerle Wouters aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de facturatie en de opeisbaarheid van de btw" (nr. 9317). 9. Vraag van mevrouw Veerle Wouters aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de aangiftetermijn in de vennootschapsbelasting voor gebroken boekjaren" (nr. 9318). 10. Vraag van mevrouw Griet Smaers aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het 'Anti Tax Avoidance Package' van de Europese Commissie" (nr. 9332). 11. Vraag van mevrouw Griet Smaers aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het verlaagde btw-tarief voor gehandicapten" (nr. 9333). 12. Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de fiscale constructies van Ikea" (nr. 9334). 13. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Michel de Lamotte aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de aangekondigde beroepsprocedures tegen de invoering van de witte kassa" (nr. 9351). - Vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de 10 procentregel voor de witte kassa" (nr. 9392). 14. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de DAVO" (nr. 9388). - Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de DAVO" (nr. 9487). - Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de DAVO" (nr. 9595). 15. Vraag van de heer Benoît Dispa aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de notionele-intrestaftrek en het nieuwe verdragsmodel van de Verenigde Staten" (nr. 9464). 16. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Gautier Calomne aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de taxshelter voor de financiering van de renovatie van musea" (nr. 9478). - Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "een taxshelter voor de financiering van de renovatie van musea" (nr. 9535). 17. Vraag van mevrouw Veerle Wouters aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de BBI-resultaten" (nr. 9566).

12 Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de afzonderlijke aanslag inzake niet-verantwoorde kosten en verdoken meerwinsten" (nr. 9570). 19. Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de fiscale waarde na de immigratie van een vennootschap in België" (nr. 9571). 20. Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de investeringsaftrek voor investeringen in digitale activa" (nr. 9572). 21. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de Evaluatiecommissie van de DAVO en de publiciteit naar de potentiële begunstigden toe" (nr. 9627). - Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Financiën, over "de DAVO" (nr. 9594). (Het antwoord zal worden gegeven door de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude). 22. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de personenbelasting voor de aanslagjaren " (nr. 9631). 23. Vraag van de heer Benoît Piedboeuf aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de herziening van het Belgisch-Franse belastingverdrag" (nr. 9642). 24. Vraag van de heer Benoît Dispa aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de aan de pensioenfondsen verbonden kosten" (nr. 9646). 25. Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de accijnshervorming voor tabaksproducten" (nr. 9652). 26. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Benoît Dispa aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de 'excess profit rulings'" (nr. 9676). - Vraag van de heer Marco Van Hees aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de 'excess profit rulings': het beroep tegen de Europese beslissing en het stemgedrag van de N-VA in 2004" (nr. 9776). 27. Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de toegang van de fiscus tot de database DB2P" (nr. 9684). 28. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de afbouw van de provincies" (nr. 9705). 29. Vraag van de heer Benoît Piedboeuf aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de houding van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de FOD Financiën" (nr. 9752). 30. Vraag van de heer Marco Van Hees aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de inverdenkingstelling van de bank UBS in België" (nr. 9773). 31. Vraag van de heer Marco Van Hees aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het Belgische standpunt ten aanzien van de Europese indicatoren van agressieve taxplanning" (nr. 9774).

13 Vraag van de heer Michel de Lamotte aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "een eventueel onderzoek door de BBI (Bijzondere Belastinginspectie) naar verdachte verrekenprijzen voor aardgas dat door gasleveranciers verkocht werd in 2013" (nr. 9785). 33. Vraag van de heer Dirk Van der Maelen aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de individuele publicatie van rulings sinds 2015" (nr. 9799). 34. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de CCCTB-richtlijn" (nr. 9802). - Vraag van de heer Dirk Van der Maelen aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de gemeenschappelijke geconsolideerde belastingbasis in de vennootschapsbelasting (CCCTB)" (nr. 9910). 35. Vraag van mevrouw Nawal Ben Hamou aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de belasting op dameshygiëneartikelen" (nr. 9833). 36. Vraag van mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de afzonderlijke taxatie van achterstallige baten" (nr. 9862). 37. Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de opleidingen bij de FOD Financiën" (nr. 9866). 38. Vraag van de heer Kristof Calvo aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het fiscaal regime voor de auteursrechtelijke vergoedingen van de freelancejournalisten" (nr. 9880). Samenstelling van de Commissie voor de Financiën en de Begroting : Vaste leden N-VA : Peter Dedecker, Robert Van de Velde, Hendrik Vuye, Veerle Wouters, PS : Stéphane Crusnière, Ahmed Laaouej, Alain Mathot, MR : Gautier Calomne, Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, CD&V : Roel Deseyn, Eric Van Rompuy, Open Vld : Luk Van Biesen, Carina Van Cauter, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Georges Gilkinet, cdh : Benoît Dispa Plaatsvervangers N-VA : Peter Buysrogge, Inez De Coninck, Peter De Roover, Bart De Wever, Johan Klaps, PS : Frédéric Daerden, Emir Kir, Eric Massin, Sébastian Pirlot, MR : Olivier Chastel, Philippe Goffin, Kattrin Jadin, Damien Thiéry, CD&V : Hendrik Bogaert, Griet Smaers, Jef Van den Bergh, Open Vld : Patricia Ceysens, Dirk Van Mechelen, Frank Wilrycx, sp.a : Karin Temmerman, Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, cdh : Michel de Lamotte, Catherine Fonck Niet-stemgerechtigde leden VB : Barbara Pas, PTB-GO! : Marco Van Hees, DéFI : Olivier Maingain

14 COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT Dinsdag 8 maart 2016 om 14 u.15 (ZAAL NR 8 - VASTE AFDELINGEN - 3DE VERDIEPING) Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Katja Gabriëls) tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid wat de overname van politietaken betreft, nrs. 675/1 en 2. (Rapporteur : de heer Christoph D'Haese). Hoorzitting met : - de heer André Lemaitre, professor aan de Universiteit Luik; - de heer Marc Cools, professor aan de Universiteit Gent; - de heren Régis Gaspar en Jean-Paul Van Avermaet, vertegenwoordigers van de Beroepsvereniging voor Bewakingsondernemingen (BVBO); - de heer Yves Ryckaert, vertegenwoordiger van Alia Security. Samenstelling van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt : Vaste leden N-VA : Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Koen Metsu, Brecht Vermeulen, PS : Nawal Ben Hamou, Willy Demeyer, Eric Thiébaut, MR : Denis Ducarme, Philippe Pivin, Françoise Schepmans, CD&V : Franky Demon, Veerle Heeren, Open Vld : Katja Gabriëls, Sabien Lahaye-Battheu, sp.a : Monica De Coninck, Ecolo-Groen : Gilles Vanden Burre, cdh : Vanessa Matz Plaatsvervangers N-VA : Peter Buysrogge, Renate Hufkens, Sarah Smeyers, Valerie Van Peel, Hendrik Vuye, PS : Laurent Devin, André Frédéric, Emir Kir, Laurette Onkelinx, MR : Emmanuel Burton, Caroline Cassart-Mailleux, Sybille de Coster- Bauchau, Stéphanie Thoron, CD&V : Leen Dierick, Nahima Lanjri, Veli Yüksel, Open Vld : Patrick Dewael, Vincent Van Quickenborne, Frank Wilrycx, sp.a : Hans Bonte, Alain Top, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt, Stefaan Van Hecke, cdh : Christian Brotcorne, Isabelle Poncelet Niet-stemgerechtigde leden VB : Filip Dewinter, DéFI : Olivier Maingain, PP : Aldo Carcaci

15 COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING Dinsdag 8 maart 2016 van 14 u.15 tot 18 uur (ZAAL NR 2-1STE ONDERVOORZITTERSCHAP) Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 1. Samengevoegde wetsvoorstellen en voorstel van resolutie : - Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg, nr. 43/1. - Voorstel van resolutie (Muriel Gerkens, Anne Dedry) over een betere omschrijving van het begrip "palliatieve zorg" en over de verbetering van de begeleiding van de personen die lijden aan een ernstige, chronische en ongeneeslijke ziekte en daardoor een lage levensverwachting hebben, nr. 436/1. - Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Anne Dedry, Evita Willaert, Georges Gilkinet, Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron, Wouter De Vriendt, Benoit Hellings) tot wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg, over een betere omschrijving van het begrip "palliatieve zorg" en over de verbetering van de begeleiding van de personen die lijden aan een ernstige, chronische en ongeneeslijke ziekte en daardoor een lage levensverwachting hebben, nr. 805/1. - Wetsvoorstel (Els Van Hoof, Nathalie Muylle, Sonja Becq, Franky Demon, Roel Deseyn, Nahima Lanjri, Stefaan Vercamer, Jan Vercammen) tot wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg, tot verruiming van de definitie van palliatieve zorg, nrs. 1051/1 tot 3. (Rapporteurs : de heren Damien Thiéry en André Frédéric). Gedachtewisseling met de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over de eindresultaten van de PICT-studie. 2. Voorstel van resolutie (Ine Somers, Dirk Janssens) met betrekking tot de wettelijkheid van de opslag en het transport van geneesmiddelen voor palliatief gebruik, nr. 1625/1. 3. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Nathalie Muylle aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "magistrale bereidingen" (nr. 8949). - Vraag van juffrouw Yoleen Van Camp aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de centralisatie van de magistrale bereidingen" (nr. 9026). 4. Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de wachttijden bij de centra voor geestelijke gezondheidszorg" (nr. 8960). 5. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Nathalie Muylle aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de CT-scans en de biomarkers" (nr. 9028). - Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de beperking van het aantal scans voor sommige hersenschuddingen" (nr. 9106). 6. Vraag van mevrouw Nathalie Muylle aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de rode gistrijst" (nr. 9039).

16 Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het afleveren van euthanatica" (nr. 9049). 8. Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het onlangs ontdekte enzym dat een rol kan spelen in de strijd tegen diabetes en obesitas" (nr. 9101). 9. Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "verkeerd gedoseerde antiallergica" (nr. 9109). 10. Vraag van de heer André Frédéric aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het hoge aantal keizersnedes" (nr. 9120). 11. Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het beroepsgeheim bij zorgverleners" (nr. 9124). 12. Vraag van juffrouw Yoleen Van Camp aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het koninklijk besluit betreffende het antibioticagebruik bij dieren" (nr. 9140). 13. Vraag van mevrouw Nathalie Muylle aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "kinderpsychiatrie" (nr. 9175). 14. Vraag van juffrouw Yoleen Van Camp aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "assistentiehonden in ziekenhuizen" (nr. 9201). 15. Vraag van de heer Luc Gustin aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de verhuizing van de huisartsenwachtpost van Haspengouw" (nr. 9211). 16. Vraag van juffrouw Yoleen Van Camp aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "suikerhoudende frisdranken" (nr. 9216). 17. Vraag van juffrouw Yoleen Van Camp aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de lijst van vergoedbare middelen" (nr. 9219). 18. Vraag van mevrouw Renate Hufkens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de monitoring van de geestelijke gezondheidszorg" (nr. 9222). 19. Vraag van mevrouw Renate Hufkens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot artikel 107" (nr. 9223). 20. Vraag van mevrouw Renate Hufkens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het voorschrijfgedrag met betrekking tot antidepressiva" (nr. 9224). 21. Vraag van de heer Vincent Scourneau aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de mogelijke besparingen bij cataractoperaties" (nr. 9256). 22. Vraag van de heer Franky Demon aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de tegemoetkoming in elektriciteitskosten voor mensen met langdurige zuurstoftherapie" (nr. 9259). 23. Vraag van de heer Daniel Senesael aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het gebrek aan transparantie van de Europese Commissie over haar contacten met de tabakslobby" (nr. 9281).

17 Interpellatie (*) van mevrouw Muriel Gerkens tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de behoeften inzake specifieke ziekenhuisverpleging voor mensen met dubbeldiagnose" (nr. 120). 25. Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "hulp bij het stoppen met drinken" (nr. 9344). 26. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het principe van billijkheid en toegankelijkheid voor chronisch zieken" (nr. 9359). - Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "empowerment van de patiënt" (nr. 9362). 27. Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het delegeren van klinische routinetaken" (nr. 9361). 28. Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de medisch begeleide voortplanting" (nr. 9363). 29. Vraag van de heer Philippe Pivin aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de opvang van vluchtelingen in Europa: zorg en preventie" (nr. 9371). 30. Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het levenloos geboren kind" (nr. 9399). 31. Samengevoegde vragen : - Vraag van juffrouw Yoleen Van Camp aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de HBO5-opleiding" (nr. 9458). - Vraag van mevrouw Nathalie Muylle aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de HBO5-opleiding" (nr. 9618). 32. Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de MRSA-problematiek" (nr. 9471). 33. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de dubbele tarifering voor consultaties" (nr. 9473). - Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de dubbele tarifering voor consultaties in ziekenhuizen" (nr. 9492). - Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de dubbele tarifering voor consultaties in ziekenhuizen" (nr. 9496). 34. Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het Belgische standpunt inzake de aanpak van de wereldwijde drugproblematiek" (nr. 9489).

18 Samengevoegde vragen : - Vraag van juffrouw Yoleen Van Camp aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het koppelen van de terugbetalingen van geneesmiddelen aan de levensstijl" (nr. 9500). - Vraag van de heer Damien Thiéry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de terugbetaling van de nieuwe behandeling van longfibrose" (nr. 9508). - Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de terugbetaling van medicijnen ter bestrijding van longfibrose" (nr. 9528). - Vraag van de heer Daniel Senesael aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de terugbetaling van de behandeling van idiopatische longfibrose" (nr. 9537). - Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het niet koppelen van de terugbetaling van medicijnen aan de levensstijl" (nr. 9539). - Vraag van mevrouw Nathalie Muylle aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de koppeling van het rookgedrag aan de terugbetaling van een geneesmiddel tegen idiopathische longfibrose" (nr. 9551). - Vraag van mevrouw Véronique Caprasse aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de terugbetaling van zorg in functie van het gedrag van de patiënt" (nr. 9661). - Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de terugbetaling van medicijnen ter bestrijding van longfibrose" (nr. 9911). 36. Vraag van de heer Jan Vercammen aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "boetes voor de Brusselse en Waalse ziekenhuizen bij de afrekening van de referentiebedragen" (nr. 9504). 37. Vraag van de heer Paul-Olivier Delannois aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de tarieven voor het vervoer per ziekenwagen van personen in het kader van de dringende medische hulp" (nr. 9505). 38. Vraag van de heer Damien Thiéry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het aanzetten tot orgaandonatie door levende donoren" (nr. 9506). 39. Vraag van de heer Damien Thiéry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de antiverouderingsgeneeskunde" (nr. 9507). 40. Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de prioriteiten van de verpleegkundigen inzake palliatieve zorg" (nr. 9524). 41. Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het recordaantal groepspraktijken" (nr. 9538). 42. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de vraag van Luikse huisartsen om de wachtdienst op te heffen" (nr. 9556). - Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de onveiligheid tijdens de wachtdiensten" (nr. 9664). 43. Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de verhoogde tegemoetkoming" (nr. 9562).

19 Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Nathalie Muylle aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de conventie logopedisten" (nr. 9563). - Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het uitblijven van een akkoord over logopedie" (nr. 9620). - Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de logopedisten" (nr. 9883). 45. Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "Nurofen" (nr. 9565). 46. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het betaalbaar maken van de NIPT" (nr. 9596). - Vraag van mevrouw Nathalie Muylle aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de NIPT-test" (nr. 9710). 47. Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de besparingen in de gezondheidszorg" (nr. 9619). 48. Vraag van de heer Jan Vercammen aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de hoge raad voor apothekers" (nr. 9713). 49. Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de hangende dossiers met betrekking tot medische huizen" (nr. 9747). 50. Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "een formeel kader voor het verstrekken van anticonceptiva en abortusmiddelen door centra voor gezinsplanning" (nr. 9750). 51. Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de terugbetaling van nieuwe HCV-therapieën aan prioritaire groepen" (nr. 9878). 52. Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "voedingsclaims" (nr. 9881). 53. Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "jodium in brood" (nr. 9882). 54. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het rampzalig noodplan bij kernrampen" (nr. 9890). - Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de noodplan in geval van kernramp" (nr. 9914).

20 Vraag van de heer Daniel Senesael aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de gevolgen van CETA voor het gezondheidsbeleid" (nr. 9895). Samenstelling van de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing : Vaste leden N-VA : Renate Hufkens, Yoleen Van Camp, Valerie Van Peel, Jan Vercammen, PS : André Frédéric, Alain Mathot, Daniel Senesael, MR : Luc Gustin, Benoît Piedboeuf, Damien Thiéry, CD&V : Nathalie Muylle, Els Van Hoof, Open Vld : Dirk Janssens, Ine Somers, sp.a : Karin Jiroflée, Ecolo-Groen : Muriel Gerkens, cdh : Catherine Fonck Plaatsvervangers N-VA : An Capoen, Werner Janssen, Koen Metsu, Sarah Smeyers, Bert Wollants, PS : Nawal Ben Hamou, Frédéric Daerden, Eric Massin, Fabienne Winckel, MR : Caroline Cassart-Mailleux, Olivier Chastel, Sybille de Coster- Bauchau, Stéphanie Thoron, CD&V : Sarah Claerhout, Franky Demon, Nahima Lanjri, Open Vld : Katja Gabriëls, Nele Lijnen, Frank Wilrycx, sp.a : Monica De Coninck, Maya Detiège, Ecolo-Groen : Anne Dedry, Evita Willaert, cdh : Michel de Lamotte, Benoît Lutgen Niet-stemgerechtigd lid DéFI : Véronique Caprasse (*) Spreektijd : Indiener : 10 min. (2e en volgende : 5 min.) - Regering : min. Replieken : elke indiener : 5 min. - max. 3 sprekers : 5 min. elk

21 COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN Woensdag 9 maart 2016 om 10 uur en om 14 uur (ZAAL NR 6 - INTERNATIONALE ZAAL) Voorzitter : mevrouw Veerle Wouters Het karakter van de Staat en de fundamentele grondwaarden van de samenleving (art. 152bis, Rgt.) Om 10 uur Hoorzitting : - Prof. Em. Guy Haarscher (ULB); - Prof. Guido Vanheeswijck (UA); - Dr. Meryem Kanmaz, politieke wetenschapper. Om 14 uur Hoorzitting : - Prof. Em. Etienne Vermeersch (UGent); - Prof. Jean Leclercq (UCLouvain). (Rapporteurs : de heer Hendrik Vuye, mevrouw Laurette Onkelinx, de heren Richard Miller, Servais Verherstraeten en Patrick Dewael, mevrouw Monica De Coninck en de heren Marcel Cheron en Francis Delpérée). Samenstelling van de Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen : Vaste leden N-VA : Siegfried Bracke, Bart De Wever, Hendrik Vuye, Veerle Wouters, PS : André Frédéric, Ahmed Laaouej, Laurette Onkelinx, MR : Jean-Jacques Flahaux, Philippe Goffin, Luc Gustin, CD&V : Wouter Beke, Hendrik Bogaert, Open Vld : Patrick Dewael, Luk Van Biesen, sp.a : Johan Vande Lanotte, Ecolo-Groen : Marcel Cheron, cdh : Francis Delpérée Plaatsvervangers N-VA : Sophie De Wit, Zuhal Demir, Karolien Grosemans, Renate Hufkens, Robert Van de Velde, PS : Willy Demeyer, Karine Lalieux, Eric Massin, Özlem Özen, MR : Olivier Chastel, Denis Ducarme, Kattrin Jadin, Françoise Schepmans, CD&V : Sonja Becq, Raf Terwingen, Eric Van Rompuy, Open Vld : Dirk Janssens, Egbert Lachaert, Carina Van Cauter, sp.a : Monica De Coninck, Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre, cdh : Christian Brotcorne, Catherine Fonck

22 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Woensdag 9 maart 2016 om 10 u.15 (ZAAL NR 2-1STE ONDERVOORZITTERSCHAP) Voorzitter : de heer Philippe Goffin 1. Wetsvoorstel (Goedele Uyttersprot, Koenraad Degroote, Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft geschillen over parkeerretributies, nr. 1158/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Carina Van Cauter). 2. Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Kristien Van Vaerenbergh, Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot) tot wijziging van de wetgeving voor wat betreft de rechten en plichten van pleegouders, nrs. 697/1 en 2. Amendement van mevrouw Van Vaerenbergh. - Wetsvoorstel (Sonja Becq, Nahima Lanjri, Nathalie Muylle, Els Van Hoof, Raf Terwingen) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de rechten en plichten van pleegzorgers betreft, nrs. 734/1 en 2. - Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Ine Somers) tot wijziging van de wetgeving betreffende het statuut van pleegouders, nr. 943/1. (Voortzetting). (Rapporteurs : mevrouw Özlem Özen en de heer Stefaan Van Hecke). 3. Wetsvoorstel (Laurette Onkelinx, Eric Massin, Özlem Özen) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de mede-eigendom betreft, nr. 1359/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Marcel Cheron). 4. Wetsvoorstel (Sonja Becq, Servais Verherstraeten, Raf Terwingen) tot instelling van een spijtoptantenregeling, nr. 629/1. 5. Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Egbert Lachaert, Vincent Van Quickenborne) tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft het zonder toestemming van de eigenaar in gebruik nemen van een onroerend goed, nr. 1008/1. 6. Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven, Karin Jiroflée, Maya Detiège) houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat levenloos geboren kinderen betreft, nr. 801/1. - Wetsvoorstel (Sonja Becq, Raf Terwingen, Leen Dierick, Servais Verherstraeten) tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen, nrs. 243/1 tot 4. Amendementen van mevrouw Becq en de heer Terwingen. - Wetsvoorstel (Catherine Fonck, Francis Delpérée, Vanessa Matz, Christian Brotcorne) betreffende de levenloos geboren kinderen, nrs. 506/1 en 2. - Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de aangifte van het doodgeboren kind betreft, nr. 957/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Laurette Onkelinx).

23 Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Muriel Gerkens, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet, Evita Willaert) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen, nr. 466/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Sonja Becq). 8. Wetsvoorstel (Christian Brotcorne) tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en ertoe strekkende de vrije keuze van een advocaat in elke fase van de rechtspleging te waarborgen in het kader van een rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst, nr. 192/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Özlem Özen). 9. Voorstel van resolutie (Olivier Maingain, Gilles Vanden Burre, Stefaan Van Hecke, Christian Brotcorne, Marco Van Hees, Karin Temmerman, Özlem Özen) over de uitvoering door het Rekenhof van twee doorlichtingen van de publiekprivate samenwerking in verband met de strafinrichtingen, nrs. 1568/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Raf Terwingen). Samenstelling van de Commissie voor de Justitie : Vaste leden N-VA : Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Eric Massin, Laurette Onkelinx, Özlem Özen, MR : Gautier Calomne, Gilles Foret, Philippe Goffin, CD&V : Sonja Becq, Raf Terwingen, Open Vld : Egbert Lachaert, Carina Van Cauter, sp.a : Johan Vande Lanotte, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke, cdh : Christian Brotcorne Plaatsvervangers N-VA : Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Daphné Dumery, Johan Klaps, Hendrik Vuye, PS : Paul-Olivier Delannois, Willy Demeyer, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux, MR : Benoît Friart, Luc Gustin, Philippe Pivin, Stéphanie Thoron, CD&V : Griet Smaers, Els Van Hoof, Servais Verherstraeten, Open Vld : Katja Gabriëls, Dirk Janssens, Sabien Lahaye-Battheu, sp.a : David Geerts, Karin Jiroflée, Ecolo-Groen : Marcel Cheron, Benoit Hellings, cdh : Francis Delpérée, Vanessa Matz Niet-stemgerechtigd lid DéFI : Olivier Maingain

CHAMBRE DES REPRةSENTANTS

CHAMBRE DES REPRةSENTANTS DOC 54 0003/007 DOC 54 0003/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRةSENTANTS DE BELGIQUE 28 mei 2015 28 mai 2015 (Ter vervanging van de lijst van 23/04/2015 - En remplacement de

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Woensdag

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 077 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 077 DE BELGIQUE QRVA 54 077 QRVA 54 077 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 4 mei 2015 tot vrijdag 8 mei 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 4 mei 2015 tot vrijdag 8 mei 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 4 mei 2015 tot vrijdag 8 mei 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 4 mei 2015

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 11 tot 15 april 2016 ONTWERPAGENDA WAAROVER DE KAMER ZICH MOET UITSPREKEN 25/03/2016 118 2 DINSDAG 12 april 2016

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 26 tot 30 januari 2015 22/01/2015 032 2 DONDERDAG 29 januari 2015 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerp Wetsontwerp

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 079 QRVA 54 079 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 081 QRVA 54 081 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 17 tot 21 oktober 2016 13/10/2016 159 2 DONDERDAG 20 oktober 2016 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 54 084 QRVA 54 084 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 078 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 113 QRVA 54 113 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 085 QRVA 54 085 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 039 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 039 DE BELGIQUE QRVA 54 039 QRVA 54 039 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 094 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 083 QRVA 54 083 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 087 QRVA 54 087 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 091 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 111 QRVA 54 111 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 54 097 QRVA 54 097 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0002/016 DOC 54 0002/016 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 maart 2017 9 mars 2017 (Ter vervanging van de lijst van 12/01/2017 - En remplacement

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 092 QRVA 54 092 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 112 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 119 QRVA 54 119 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0003/016 DOC 54 0003/016 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 maart 2017 9 mars 2017 (Ter vervanging van de lijst van 12/01/2017 - En remplacement

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 105 QRVA 54 105 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 123 QRVA 54 123 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 095 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 117 QRVA 54 117 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 093 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 122 QRVA 54 122 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 089 QRVA 54 089 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 096 QRVA 54 096 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 124 QRVA 54 124 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 130 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 107 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 098 QRVA 54 098 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 103 QRVA 54 103 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 146 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 127 QRVA 54 127 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 099 QRVA 54 099 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 128 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 januari 2016 tot vrijdag 22 januari 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 januari 2016 tot vrijdag 22 januari 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 januari 2016 tot vrijdag 22 januari 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 19

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 januari 2017 tot vrijdag 13 januari 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 januari 2017 tot vrijdag 13 januari 2017 Maandag 09 januari 2017 14 uur en na afloop van de hoorzitting Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 januari 2017 tot vrijdag 13 januari 2017

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 053 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 053 DE BELGIQUE QRVA 54 053 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 15 mei 2017 tot vrijdag 19 mei 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 15 mei 2017 tot vrijdag 19 mei 2017 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 15 mei 2017 tot vrijdag 19 mei 2017 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 15 mei 2017

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 065 QRVA 54 065 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

- Rapporteur : de heer Benoît Hellings. - Er werd een amendement ingediend door mevrouw Grovonius en Pehlivan en de heren Hellings en Crusnière.

- Rapporteur : de heer Benoît Hellings. - Er werd een amendement ingediend door mevrouw Grovonius en Pehlivan en de heren Hellings en Crusnière. Commissies Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 2, 3, 8, 13, 14 en 15 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 27 tot 31 mei 2013 23/05/2013 176 2 DONDERDAG 30 mei 2013 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 30 mei 2016 tot vrijdag 3 juni 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 30 mei 2016 tot vrijdag 3 juni 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 30 mei 2016 tot vrijdag 3 juni 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 30 mei 2016

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 27 juni 2016 tot vrijdag 1 juli 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 27 juni 2016 tot vrijdag 1 juli 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 27 juni 2016 tot vrijdag 1 juli 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 27 juni

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 066 QRVA 54 066 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 februari 2015 tot vrijdag 27 februari 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 februari 2015 tot vrijdag 27 februari 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 februari 2015 tot vrijdag 27 februari 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 april 2017 tot vrijdag 21 april 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 april 2017 tot vrijdag 21 april 2017 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 april 2017 tot vrijdag 21 april 2017 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 18 april

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES. Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri MAANDAG 19, DINSDAG 20, WOENSDAG 21, DONDERDAG 22 EN VRIJDAG 23 JANUARI 2015

COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES. Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri MAANDAG 19, DINSDAG 20, WOENSDAG 21, DONDERDAG 22 EN VRIJDAG 23 JANUARI 2015 Commissies COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri MAANDAG 19, DINSDAG 20, WOENSDAG 21, DONDERDAG 22 EN VRIJDAG 23 JANUARI 2015 Vergaderingen met gesloten deuren Individueel

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 juni 2016 tot vrijdag 17 juni 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 juni 2016 tot vrijdag 17 juni 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 juni 2016 tot vrijdag 17 juni 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 13 juni

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2015 tot vrijdag 16 januari 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2015 tot vrijdag 16 januari 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2015 tot vrijdag 16 januari 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 12

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 067 QRVA 54 067 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 februari 2017 tot vrijdag 10 februari 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 februari 2017 tot vrijdag 10 februari 2017 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 februari 2017 tot vrijdag 10 februari 2017 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

- De commissie heeft mevrouw Laurette Onkelinx als eerste ondervoorzitter en de heer Luc Gustin als tweede ondervoorzitter benoemd.

- De commissie heeft mevrouw Laurette Onkelinx als eerste ondervoorzitter en de heer Luc Gustin als tweede ondervoorzitter benoemd. Commissies COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN Voorzitter : de heer Peter De Roover Aanwijzing van de ondervoorzitters (Rgt., art. 19.3, vierde lid). - De

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 16 januari 2017 tot vrijdag 20 januari 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 16 januari 2017 tot vrijdag 20 januari 2017 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 16 januari 2017 tot vrijdag 20 januari 2017 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 16

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 mei 2015 tot vrijdag 22 mei 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 mei 2015 tot vrijdag 22 mei 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 mei 2015 tot vrijdag 22 mei 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 19 mei 2015

Nadere informatie

(Rapporteurs : mevrouw Laurette Onkelinx, de heren Peter De Roover, Denis Ducarme en Servais Verherstraeten).

(Rapporteurs : mevrouw Laurette Onkelinx, de heren Peter De Roover, Denis Ducarme en Servais Verherstraeten). Commissies PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE OMSTANDIGHEDEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE TERRORISTISCHE AANSLAGEN VAN 22 MAART 2016 IN DE LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL EN IN

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 131 QRVA 53 131 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 059 QRVA 54 059 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 098 QRVA 53 098 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 042 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 042 DE BELGIQUE QRVA 54 042 QRVA 54 042 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 095 QRVA 53 095 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 040 QRVA 54 040 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 158 QRVA 53 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Voorzitter : de heer Patrick Dewael MAANDAG 13 FEBRUARI Luik Radicalisme

Voorzitter : de heer Patrick Dewael MAANDAG 13 FEBRUARI Luik Radicalisme Commissies PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE OMSTANDIGHEDEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE TERRORISTISCHE AANSLAGEN VAN 22 MAART 2016 IN DE LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL EN IN

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 070 QRVA 54 070 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 071 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 038 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 038 DE BELGIQUE QRVA 54 038 QRVA 54 038 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 041 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 041 DE BELGIQUE QRVA 54 041 QRVA 54 041 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 111 QRVA 53 111 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 17 maart

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 117 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 069 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 044 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 044 DE BELGIQUE QRVA 54 044 QRVA 54 044 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 075 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 14 november 2016 tot vrijdag 18 november 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 14 november 2016 tot vrijdag 18 november 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 14 november 2016 tot vrijdag 18 november 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 26

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 22 april

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 074 QRVA 54 074 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 066 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 066 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 075 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 075 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2016 tot vrijdag 25 november 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2016 tot vrijdag 25 november 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2016 tot vrijdag 25 november 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 067 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 067 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 054 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 054 DE BELGIQUE QRVA 54 54 QRVA 54 54 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 058 QRVA 54 058 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 11

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 100 QRVA 53 100 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 24 maart 2014 tot vrijdag 28 maart 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 24 maart 2014 tot vrijdag 28 maart 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 24 maart 2014 tot vrijdag 28 maart 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 24 maart

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 28 maart 2011 tot vrijdag 1 april 2011

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 28 maart 2011 tot vrijdag 1 april 2011 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 28 maart 2011 tot vrijdag 1 april 2011 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 28 maart

Nadere informatie

DOC 54 1423/001 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 28 oktober 2015 28 octobre 2015

DOC 54 1423/001 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 28 oktober 2015 28 octobre 2015 DOC 54 1423/001 DOC 54 1423/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 28 oktober 2015 28 octobre 2015 VERSLAG OVER DE NATURALISATIEAANVRAGEN RAPPORT SUR LES

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 137 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 137 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 137 QRVA 53 137 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25-11-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 20 tot 24 juni 2011 16/06/2011 048 2 DONDERDAG 23 juni 2011 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en voorstellen

Nadere informatie