Dienstverleningsdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wie zijn wij? 4 Geschiedenis van ons kantoor 4 Deskundigheid & Kwaliteit 4 Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars 4 Contactgegevens 4 Wat is financieel advies? 5 Onafhankelijk intermediair waarom? 5 Onze dienstverlening 5 Inventariseren / analyseren 6 Adviseren 6 Bemiddelen 6 Onderhouden 7 Wat mogen wij van u verwachten? 7 Juiste en volledige informatie verstrekking 7 Informatie doornemen 7 Wijzigingen doorgeven 7 Totaalbeeld 7 Persoonsgegevens 8 Hoe worden wij beloond? 8 Provisie 8 Abonnement 8 Vast tarief 8 Uren declaratie 8 Welke beloning voor welke dienst 9 De beloningen 9 Provisiepercentages 9 Tarieven hypotheken 9 Tarieven levensverzekeringen 9 Tarieven arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 10 Uurtarieven 10 Urenverantwoording 10 Productenrange 11 Algemene informatie 11 Kamer van Koophandel (KVK) 11 Autoriteit Financiële Markten (AFM) 12 Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) 12 Klachten Instituut Financiële Diensten (KiFiD) 12 Beroepsaansprakelijkheid

3 Inleiding Hierbij overhandigen wij u het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Eilers & Danieli financieel adviseurs, Kuipersdijk 221, 7512 CG te Enschede. Het dienstverleningsdocument heeft tot doel u inzicht te geven in wat wij voor u kunnen doen en wat u van ons mag verwachten. Tevens kunt u hierin vinden hoe wij worden beloond en wat de hoogte is van onze beloning. Indien u besluit van onze diensten gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten. Eilers & Danieli Assurantiën & Bedrijfsadviseurs B.V. biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van : 1. Schadeverzekeringen 2. Levensverzekeringen 3. Hypotheken 4. Consumptief krediet 5. Sparen en betalen 6. Beleggen (Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen) 1. Schadeverzekeringen Vrijwel iedereen heeft één of meer schadeverzekeringen. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Voor de beloningswijze voor particuliere en zakelijke schadeverzekeringen verwijzen wij u naar pagina Levensverzekeringen Levensverzekeringen zijn er in vele vormen. Van een verzekering om de uitvaart mee te bekostigen tot een complexe verzekering om uw pensioen mee te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u bij overlijden of te zijner tijd de hypotheekschuld (of een deel daarvan) mee af lost kan een vorm van levensverzekering zijn. 3. Hypotheken Indien u een woning koopt zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een lange periode. Bij zo n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte zijn van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vast wilt zetten en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer belangrijke adviesaspecten. Hiervoor hebben wij ook de hypotheek hand-out samengesteld met uitleg en tips (deze wordt aan u overhandigd tijdens het eerste gesprek, tevens is deze te vinden op onze website 4. Consumptief Krediet Soms komt er u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een consumptief krediet

4 5. Sparen en betalen Sparen is er ook in vele vormen. Wij doelen op het sparen op een bankrekening maar ook voor uw pensioen Bij het gewone sparen kunt u uit verschillende banken kiezen. Elke bank heeft zo weer zijn eigen voorwaarden zoals bijvoorbeeld de rente minimaal een jaar vast zetten of een minimum bedrag aan inleg. 6. Beleggen (Deelnemingsrechten in beleggingsinstituten) U heeft de mogelijkheid om vermogen op te bouwen via beleggingsfondsen. Wij helpen u graag om te inventariseren of beleggen bij u past. Tevens zal door een beleggingsprofiel gekeken worden wat uw doelstelling en risicobereidheid is

5 Wie zijn wij? Geschiedenis van ons kantoor Wij zijn al sinds 1950 actief in verzekeringen en er is sinds die tijd veel veranderd. Tegenwoordig zijn wij gespecialiseerd in het geven van financiële adviezen op diverse vakgebieden zoals particuliere en bedrijfsmatige verzekeringen, hypotheken, consumptief krediet, levensverzekeringen, zorgverzekeringen en pensioenen (outsource). Deskundigheid & Kwaliteit Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (WFT) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer : , voor het uitoefenen van onze bedrijfsactiviteiten. De AFM houdt toezicht op deskundigheid, integriteit, betrouwbaarheid en zorgplicht naar onze klanten. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op Onze relatie met geldvertrekkers en verzekeraars Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen) voor het afsluiten van hypotheken, verzekeringen, kredieten enz. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaring met deze aanbieders en op een gedegen analyse van de ruime keus aan producten. Door deze selectie van aanbieders kunnen wij niet alle producten van alle aanbieders adviseren. Mogelijk hebben andere aanbieders ook producten die voor u geschikt zijn. Naar deze informatie moet u zelf op zoek gaan. Contactgegevens Naam kantoor Eilers & Danieli financieel adviseurs Kantooradres Kuipersdijk 221 Postcode en plaats 7512 CG Enschede Postadres Postbus RB Enschede Telefoonnummer Website adres Vergunningnummer AFM Kamer van Koophandelnummer KiFiD nummer Openingstijden Maandag tot en met Vrijdag: 08:30 uur tot 17:30 uur - 4 -

6 Wat is financieel advies? Het leven is onderhevig aan veranderingen zowel positief als negatief. Zo kan gezinsuitbreiding ervoor zorgen dat er minder inkomen is, zo brengt het kopen van een huis een financieel risico met zich mee, wilt u een nieuwe auto kopen en betaalt u deze contant of gaat u uw reserves daarvoor niet aanspreken of zijn er niet eens genoeg reserves voor de aanschaf. U wilt eerder stoppen met werken, hoe gaat u deze jaren financieren. Wat is uw inkomen en vermogen als u 65 wordt. Financieel advies is het inventariseren en analyseren van uw (financiële) gegevens op het betreffende moment en van daaruit voor uw wensen en blootgelegde risico s een passende oplossing zoeken. Vervolgens is aan u de keus of de oplossing wenselijk is. Belangrijk hier is dat u regelmatig contact met ons heeft om gewijzigde zaken in uw leven te bespreken zodat wij altijd op de hoogte zijn van deze veranderingen en kunnen aangeven of er risico s veranderd zijn of dat u zelf andere wensen heeft. Belangrijke wijzigingen om contact op te nemen : 1. samenwonen / trouwen 2. scheiden / uit elkaar gaan 3. gezinsuitbreiding 4. ontslag of stoppen met werken 5. ziekte (arbeidsongeschiktheid) 6. pensioen 7. verhuizing (koop en huur) 8. overlijden 9. zelfstandig ondernemer worden of stoppen als ondernemer De hierboven genoemde situaties zijn enkele voorbeelden. Indien u denkt dat situatie daarom vraagt neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt beter één keer te veel bellen dan één keer te weinig. Onafhankelijk intermediair, waarom? Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verbintenis hebben met een bank of verzekeraar. Anders gezegd houdt dit in dat wij niet verplicht zijn u producten aan te bieden van bepaalde banken of verzekeraars. Periodiek maken wij een selectie van banken en verzekeraars die naar onze mening de beste prijs kwaliteit verhouding. Hierdoor kwalificeren wij ons als een selectieve aanbieder. Een belangrijk voordeel van de onafhankelijke tussenpersoon is het brede aanbod aan geldvertrekkers en verzekeraars. Het scheelt u veel werk in het vergelijken. Dat doen wij voor u! Door deze selectie van aanbieders kunnen wij niet alle producten van alle aanbieders adviseren. Mogelijk hebben andere aanbieders ook producten die voor u geschikt zijn. Naar deze informatie moet u zelf op zoek gaan

7 Onze dienstverlening Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn. Onze dienstverlening is op te splitsen in vier onderdelen : 1. Inventariseren / analyseren 2. Adviseren 3. Bemiddelen 4. Onderhouden 1. Inventariseren / analyseren Als u een nieuwe afspraak met ons kantoor maakt starten we met een inventarisatie gesprek. Dit gesprek is bedoeld om vrijblijvend met u te kijken waarvoor u ons heeft benaderd en wat wij voor u kunnen betekenen. U krijgt tijdens het eerste uur van ons algemene informatie waaronder in ieder geval dit dienstverleningsdocument. Na afloop kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten. 2. Adviseren Na de inventarisatie gaan wij een grondig onderzoek uitvoeren waarbij wij ingaan op uw financiële positie, uw wensen en doelen, uw kennis en ervaring op financieel gebied en uiteraard ook op de mate waarin u bereid bent risico s te nemen. Aan de hand daarvan stellen wij een rapport op als basis voor een gedegen en passend advies. Wij zullen u informatie verstekken over de in de markt beschikbare passende financiële constructies en financiële producten van diverse aanbieders. Wij rekenen de verschillende scenario s voor u door. Ons advies vatten wij schriftelijk samen in een adviessamenvatting. Bovendien willen wij ons advies graag uitgebreid met u bespreken en toelichten zodat u altijd inzicht heeft in de consequenties van de financiële beslissing die u eventueel gaat nemen. 3. Bemiddelen Alvorens wij bemiddelen moet er een gedegen en passend advies zijn uitgebracht. Het is immers belangrijk dat u een financieel product aanschaft dat bij uw situatie en wensen past. Wij helpen u bij het aangaan van een overeenkomst tussen u en de financiële instelling van uw keuze. Daarnaast onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze producten. De werkzaamheden die wij voor u doen leggen wij vooraf vast in een opdracht tot dienstverlening. 4. Onderhouden Nadat u uw financieel product heeft verkregen kunnen wij u nog steeds van dienst zijn. Dat kan bijvoorbeeld gaan over aanpassing van het product vanwege gewijzigde omstandigheden en uiteraard periodiek contact om te kijken of het financiële product nog steeds bij uw situatie aansluit en naar wens is

8 Wat mogen wij van u verwachten? U mag aan onze adviezen en dienstverlening zeer hoge eisen stellen tegelijkertijd verwachten wij van u ook de volgende medewerking: 1. Juiste en volledige informatieverstrekking 2. Informatie doornemen 3. Wijzigingen doorgeven 4. Totaalbeeld 5. Persoonsgegevens 1. Juiste en volledige informatieverstrekking Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons vertrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven heeft gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven. (Op pagina 5 ziet u een aantal voorbeelden staan). 2. Informatie doornemen Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verrichten zal het vaak voorkomen dat wij u informatie dan wel officiële stukken zenden. Soms zijn wij wettelijk verplicht u bepaalde informatie te verstrekken. Tevens kunnen wij u informatie toesturen zodat u zich nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te lezen en ons zo nodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Uiteraard controleren wij de documenten ook. 3. Wijzigingen doorgeven Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket financiële diensten. Denkt u aan bijvoorbeeld verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos worden of arbeidsongeschikt. (Op pagina 5 ziet een aantal voorbeelden staan). 4. Totaalbeeld Uw financiële portefeuille kunt u het beste vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons van belang een totaalbeeld te hebben

9 5. Persoonsgegevens Om uw belangen te behartigen op het gebied van financiële diensten, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens / bedrijfsgegevens vragen. Uiteraard gaan wij hier zorgvuldig en discreet mee om. Hoe worden wij beloond? Wij kennen vier wijzen van beloning: 1. Provisie 2. Abonnement 3. Vast tarief 4. Urendeclaratiebasis 1. Provisie De traditionele wijze van belonen is de provisie die door de maatschappij aan de tussenpersoon wordt uitgekeerd bij het afsluiten van een product. Deze provisie die bij het afsluiten van het product wordt verrekend noemen we afsluitprovisie. Afsluitprovisie werd altijd in één keer uitbetaald. Doordat de overheid wil stimuleren dat de adviseur niet provisiegedreven gaat werken is dit aangepast. Naast afsluitprovisie is er sprake van doorloopprovisie voor onderhoud van schade. De provisiebedragen die ons kantoor ontvangt zullen u kenbaar gemaakt worden bij het afsluiten van de verzekering. 2. Abonnement Deze gehele nieuwe vorm van belonen werkt als volgt. Voor het onderhoud en vervolgadvies van bijvoorbeeld uw hypotheek, levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering sluit u een abonnement. Hiervoor betaalt u maandelijks een bijdrage zodat u geen niet voor onverwachte hoge kosten komt te staan voor onze werkzaamheden en adviezen. 3. Vast tarief Bij een vaste tarief kiest u er van tevoren voor een vast bedrag afgesproken dat voor het advies en de dienst wordt gerekend. Hierbij word er niet op uren nagecalculeerd. U weet van tevoren wat uw kosten zijn. 4. Urendeclaratie Bij deze variant van beloning kiest u ervoor om naderhand de balans op te maken en een factuur te ontvangen met het aantal uren en het tarief. Hierbij kan het te betalen bedrag achteraf mee of tegen vallen als een dossiermakkelijk of stroef loopt

10 Welke beloning voor welke dienst Hieronder staan de diensten vermeld waarbij men voor een bepaald beloning kan kiezen. Soort dienst Type beloning Schadeverzekeringen 1 Levensverzekeringen Zie DVD Risico s afdekken Zorgverzekeringen 1 Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Zie DVD Risico s afdekken Hypotheken Zie DVD Hypotheekvraag / Deze DVD Financieringen 1 Provisiepercentages Productcategorie Provisie voor onze dienst Minimum * Maximum Afsluit * Maximum Doorloop * Sparen / Vermogensopbouw op rekening (vergoeding per jaar) 0% van de waarde 0,2% van de waarde 0,3% Financiering (vergoeding per jaar) 0,17% 0% 2,8% * De provisies verschillen per maatschappij. Hierboven staan het minimum en het maximum vermeld, deze hoeven niet per definitie op één maatschappij van toepassing te zijn. Tarieven Hypotheken Voor nieuwe hypotheken zie DVD Hypotheekvraag. Dienst Bedrag Advies en (poging tot) bemiddeling ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid 1.250,00 Advies en bemiddeling tweede hypotheek 1.850,00 Tarieven Levensverzekeringen Zie DVD Risico s afdekken

11 Tarieven Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Zie DVD Risico s afdekken. Uurtarieven Hieronder staan onze uurtarieven vermeld, deze zijn inclusief 21% BTW. Indien alleen sprake is van advies is er BTW verschuldigd, daar waar door ons tevens de bemiddeling tot stand komt is geen BTW verschuldigd. Senior allround financieel adviseur 125,- Hypotheekadviseur 125,- Assurantieadviseur / financieel adviseur 125,- Medewerker binnendienst 62,50 Urenverantwoording Om u een idee te geven van het gemiddelde aantal uren dat wij aan bovengenoemde werkzaamheden besteden volgt hier een overzicht met een indicatie. De aan u te besteden tijd kan dus meer of minder zijn de deze indicatie. Producten Aantal uren i.c.m. hypotheek Aantal uren zonder hypotheek Sparen / vermogensopbouw op rekening 8 uur 10 uur Hypotheek (aflossingsvrije, annuïtair en lineair) Advies en bemiddelen Hypotheek (spaar, leven, beleggen en bankspaar) Advies en bemiddelen Tweede hypotheek (alle vormen) Advies en bemiddelen Levensverzekeringen (Advies en bemiddelen) Lijfrenteverzekering e/o pensioen en adviestraject Verzekeringen in het geval van arbeidsongeschiktheid en onvrijwillige werkloosheid Gemiddeld 25 uur - Gemiddeld 30 uur - 25 uur - 10 uur 15 uur - 20 uur 8 uur 10 uur Overlijdensrisicoverzekering 5 uur 7 uur Uitvaartverzekeringen - 5 uur Bovenvermelde uren zijn een indicatie voor de werkzaamheden op het moment van afsluiten (inclusief onderzoek en advies). Voor onderhoud van uw hypotheek of financieel plan komt daar gemiddeld 2 uur per jaar bij

12 Productenrange Wij maken regelmatig een selectie van banken en verzekeraars gebaseerd op voorwaarden en prijs. Naast een groot aantal rechtstreekse agentschappen kunnen wij zaken doen met de meeste verzekeraars in Nederland via een overkoepelende organisatie genaamd DAK. Hieronder een aantal verzekeraars uit ons assortiment: Particulier : Reaal ASR Nationale Nederlanden DAS Voogd en Voogd De Goudse Aegon Klaverblad Turien & Co Allianz Avéro Anker Zakelijk : Reaal ASR Nationale Nederlanden Chubb De Amersfoortse De Goudse Turien & Co Concordia Delta Lloyd DAS March Nassau Zorg : Menzis ONVZ CZ De Amersfoortse Delta Lloyd Avéro Hypotheekbanken : ASR ABN-Amro Argenta Bank of Scotland BLG BNP Paribas Florius Nationale Nederlanden Obvion Hypotrust SNS Bank Delta Lloyd Kredietbanken : Interbank Defam Intermediaire Voorschotbank Algemene informatie Wij zijn als kantoor uiteraard ook verplicht dan wel vrijwillig aangesloten bij diverse organisaties. Hieronder vindt u deze instellingen: 1. Kamer van Koophandel (KVK) 2. Autoriteit Financiële Markten (AFM) 3. Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) 4. Klachten Instituut Financiële Diensten (KiFiD) 5. Beroepsaansprakelijkheid 1. Kamer van Koophandel (KvK) Elke zelfstandig ondernemer of bedrijf is verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Ons nummer bij de Kamer van Koophandel is

13 2. Autoriteit Financiële Markten (AFM) Ons kantoor heeft volgens de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer voor het uitoefenen van ons bedrijf. Tevens zijn wij ingeschreven in het AFM register Nationaal Regine (MiFiD) voor het adviseren over beleggingsfondsen en / of het doorgeven van orders over beleggingsfondsen aan de aanbieder. 3. Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) Wij voldoen voor de advisering in hypotheken aan de door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs vastgestelde eisen met betrekking tot kennis, ervaring en integriteit. Tevens wordt door stichting, van elke Erkende Hypotheekadviseur jaarlijks zijn kennis en ervaring getoetst om zijn erkenning weer met een jaar te verlengen (Permanente Educatie). 4. Klachten Instituut Financiële Diensten (KiFiD) Indien u klachten heeft over onze dienstverlening nemen wij deze serieus en lossen wij deze graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid zijn, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Informatie daaromtrent kunt u vinden op Ons aansluitnummer is Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Ons streven is om u zo goed en zorgvuldig mogelijk van dienst te zijn. Mocht er toch onverhoopt iets niet goed gaan, voor die gevallen zijn wij verzekerd door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Lamers & Van de Wijdeven Hypotheken en Verzekeringen Oude Provincialeweg 54 A Postbus 71 5527 ZH Hapert

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Lamers & Van de Wijdeven Hypotheken en Verzekeringen Oude Provincialeweg 54 A Postbus 71 5527 ZH Hapert Ons kantoor is gespecialiseerd in hypotheken en verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA Ardea Montis Dienstverleningsdocument biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Ardea Montis. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn in onze dienstverlening en inzicht te geven in onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Particulier

Dienstverleningsdocument Particulier Dienstverleningsdocument Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (versie 13.06)

Dienstverleningsdocument (versie 13.06) Dienstverleningsdocument (versie 13.06) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531. Dienstenwijzer Adviesgroep Koeman-De Baronie B.V. Assurantiebedrijf De Baronie Pensioendesk De Baronie Huis & Hypotheek De Baronie Zorg en Inkomen De Baronie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën Dienstverleningsdocument De werkwijze van MOM Assurantiën Versie: maart 2010 Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Wie zijn wij? 3. Bereikbaarheid en openingstijden 3. Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3. Hoe komen wij tot een advies? 4. Intern beloningsbeleid 4

Wie zijn wij? 3. Bereikbaarheid en openingstijden 3. Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3. Hoe komen wij tot een advies? 4. Intern beloningsbeleid 4 Dienstenwijzer Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3 Bereikbaarheid en openingstijden 3 Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3 Hoe komen wij tot een advies? 4 Intern beloningsbeleid 4 Wij vragen ook iets van u 4 Uw

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie