#15 CELEBRATE DIVERSITY. Beheer van patenten en bedrijfjes gaat weer terug naar kenniseenheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "#15 CELEBRATE DIVERSITY. Beheer van patenten en bedrijfjes gaat weer terug naar kenniseenheden"

Transcriptie

1 Resource en :43 Pagina 1 Beheer van patenten en bedrijfjes gaat weer terug naar kenniseenhen Pag. 4 Plan landgoed Larenstein druist in tegen alles wat we stunten leren Pag. 5 Duurzae tips: van traplopen tot groen bankieren Pag. 10 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 3E JAARGANG/ 29 JANUARI 2009 RESOURCE #15 PAG. 8 & 12 CELEBRATE DIVERSITY

2 Resource en :43 Pagina ZEEPKIST HR VISIE P HOFFMAN HOUTEN HELDEN Ik hou van populieren. Van die prachtige statige peppelboen die ons landschap zo bepalen. Hoge houten heln rond voetbalveln. In weer en wind. Ik hou ook van aardappels, et jus. Vorige week werd bekend dat Belgische transgene populieren isschien op een proefveld in Nerland worn uitgezet. De biotechnologen hebben gesleuteld aan een gen, waardoor het populierenhout beter geschikt is voor gebruik als biobrandstof. Een klein genetisch leugentje o bestwil, je ziet er verr niets van. Wat ij betreft is het doodzon o die ooie peppels te verbrann. Maar als fik er toch in gaat, dan aar zo effectief ogelijk. In saenleving ligt het alleaal wat Henk van Ruitenbeek gevoeliger: genetische anipulatie is eng, is gevaarlijk, loopt zoaar gierend uit klauwen. Greenpeace en anre actiegroepen staan op scherp o alles nauwlettend in gaten te houn. Sterker nog, peppels zijn hun leven niet zeker. Dat leert ons recente geschienis. Militante anoniee actiegroepen doeen regelatig op. Proefveln et transgene aardappels wern bijvoorbeeld systeatisch vernield door activisten et veelzeggen naen als Razen Rooiers en Zien Bintjes. Geheid dat Doldrieste Peppels al staan te popelen o et hun kettingzagen het genetisch onrzoek opnieuw te dwarsboen. Nou lijkt e een pissige peppel nog wel voor re vatbaar, aar doldrieste peppels kun je beter niet tegenkoen, zeker niet gewapend et een kettingzaag. En een op tilt geslagen ziend bintje wil je ook niet op je pad ( oornaar van Pi Fortuin was er één!). Wat bezielt zo n ziend bintje, wat drijft doldrieste peppel? Onrbuikgevoelens en angst? Verod linksig conservatise? In ier geval uit het zich vaak in ongezond fanatise. En dat is pas echt gevaarlijk. Als ook Colubus zich door angst en behoudzucht van zijn avontuurlijke reis had laten weerhoun, kenn wij geen aardappels en geen Canase populieren. Dat zou toch zon zijn, want ik ben juist zo dol op aardappels, et jus. En ik hou zo van populieren, die heln van hout. / Marco Hoffan ZWANEN MET VOGELPEST Het Productschap Pluivee en Eieren is verbijsterd over een veldproef van ecologieinstituut NIOO en Erasus Universiteit. Onrzoekers hebben zestien zwanen beset et een ongevaarlijk vogelgriepvirus en gaan via een zenrtje na of trekvogels ziek worn en het virus versprein. Het productschap vreest dat het virus kan uteren naar een hoogpathogene variant. Is die zorg terecht? Prof. Mart Jong, hoogleraar Kwantitatieve veterinaire epiiologie, verwacht niet dat geïnfecteer zwanen een uitbraak van vogelpest veroorzaken. Ze zijn geïnjecteerd et een laagpathogeen H4 virus. Dit kot van nature voor bij trekvogels en er is nooit aangetoond dat H4virussen hoogpathogeen worn voor pluivee. Je kunt die ogelijkheid niet voor honrd procent uitsluiten, aar kans is inie. Het verwonrt De Jong wel dat het productschap niet is betrokken bij afweging vooraf. Bij zo n onrzoek oet je het aatschappelijk belang van pluiveesector eewegen. Waarschijnlijk was daaruit echter zelf conclusie getrokken, naelijk o wel toesteing te verlenen. De Jong verwacht overigens geen operkelijke resultaten. Dergelijke laagpathogene virussen zijn wijdverbreid onr trekvogels, dat weten we al. Het onrzoeksvirus zal zich versprein onr trekvogels en wellicht krijgen onrzoekers beter inzicht in hoe dat gebeurt. Maar wat je wilt weten is: kan het hoogpathogene H5N1 virus zich versprein via trekvogels? Daar ko je et dit onrzoek niet achter, want je kunt resultaten et H4 niet extrapoleren naar H5N1. Een hoogpathogeen virus gedraagt zich heel anrs dan een laagpathogene variant. Zo veroen soige veterinaire onrzoekers dat het H5N1virus zich vanuit China via trekvogels heeft verspreid en in bijvoorbeeld Frankrijk een uitbraak van vogelpest heeft veroorzaakt. Als je die hypothese wilt toetsen, oet je dat uittesten et H5N1, zegt De Jong, aar dat is uiteraard niet ogelijk. Ik kan e voorstellen dat een ecoloog van NIOO wil weten hoe een vogelgriepvirus zich gedraagt in een populatie zwanen. Maar het leert je niets over verspreiding en bestrijding van dierziekte vogelpest, want daar gaat het o hoogpathogene H5 of H7virussen. / Albert Sikkea Br aa B M ge 'W Re za Ge do oo ca du du lijk Do du ha Wa lijk ap be Wa Le da te op aa st dit Ve ne Le bi Ce ja he ar be wi wo To En he ge ele bij uit he on Vo ww R Z Zi fa yo ex

3 Resource en :43 Pagina 3 29 JANUARI RESOURCE #15 Het ostren onrzoek leert je niets over verspreiding van vogelpest POST BOEK t k i r t it n Brieven kunnen worn gericht aan BLEEKGROEN Met belangstelling, aar ook et geeng gevoelens, heb ik het artikel 'Wageningen ziet bleekgroen' gelezen in Resource 12. Belangstelling odat het ijns inziens inrdaad stand van zaken aangeeft binnen Wageningen UR. Geeng gevoelens odat het artikel discussie verr had kunnen helpen door het 'containerbegrip' duurzaaheid ook in WURsituatie op te len in drie categorieën: econoische duurzaaheid, ecologische duurzaaheid en sociaalaatschappelijke duurzaaheid. Door bij een beoorling op duurzaaheid ze drie invalshoeken te hanteren en resultaten binnen Wageningen UR vervolgens langs eetlat te houn, wordt inzichtelijkheid vergroot. En wordt voorkoen dat appels et peren worn vergeleken. Het behoud van jong cultureel erfgoed van Wageningen UR in Wageningen en Lelystad is bijvoorbeeld van anre aard dan een beleidskeuze o groene stroo te gaan gebruiken. Verr draagt een opling in genoe categorieën bij aan 'het in vingers krijgen' van sturing en beheersbaarheid. Jaer dat dit niet gebeurd is in het artikel. Verr vind ik het als einitiatiefneer van drie windparken in Lelystad, en als betrokken projectleir binnen het initiatief Acrres (Application Centre for Renewable RESources), erg jaer dat dit initiatief van ASG en PPO heleaal niet wordt genoed in het artikel. Dit initiatief vindt zijn oorsprong in bedrijfseconoische duurzaaheid ( windolens) die vervolgens als hefboo wordt gebruikt voor realisatie van het Toepassingscentru voor Duurzae Energie in Lelystad. De drie windparken hebben zowel in 2007 als in 2008 gezaenlijk eer dan 75 iljoen Kwh elektriciteit opgewekt, en hebben dus bijgedragen aan het voorkoen van CO2 uitstoot. Door dit getal te plaatsen naast het wel genoe verbruik van 63 iljoen Kwh van WageningenUR totaal, ontstaat op zijn inst een brer beeld. Voor eer inforatie over ACRRES zie: / Gert Kolstee, ASG RESEARCH IN ZIMBABWE I Zibabwe is a beautiful country with fantastic people, but the proble is that you are aling with hungry, poor and expectant fantastic people. That is hardly a conducive environent for research. I work in the MidZabezi Valley in Mbire district where people are trying to get out of poverty through cotton production and livestock keeping. Because they are poor they cannot afford agricultural inputs and drugs (trypanocis and acaricis) when these are available on the arket. Cotton revenues have becoe eaningless in the hyperinflationary environent. When you go to the field as a stunt, the air of expectation is alost suffocating. Everyone coes to the eeting thinking you have soething to donate. When they realize you are a stunt and that your work can reach policy akers and velopent agents, they see you as a conduit for taking their probles to the top. A new role is therefore being crafted for the researcher in Zibabwe Be our abassador. It s not an easy role but one that is possible. The era of incestuous research is gone. We need research that intifies with the struggling sallholr farer, research that helps the farer to sustainably and gainfully till his piece of land and keep his sall herd of livestock with few local resources. However, it is still possible to do research in Zibabwe. The farers still cooperate well with researchers, as long as the research has relevance to their livelihoods strategies. And we need that research to go on because that research is critical for directing the way in which velopent projects are ipleented in rural areas. When the current political dust is settled and Zibabwe once ore has a clear vision on the way forward, the research findings will be one of the pillars upon which the reconstruction of Zibabwe will stand. Ken Giller and his tea should be copleented on their enavours. The tragedy in Zibabwe and the international counity is the fixation on, and alost hypnotic obsession with Presint Robert Mugabe to the trient of research and velopent efforts. Unr the current circustances, we cannot avoid a glance at the presint but the sooner we look away the better: it reinds us of our duty to rebuild the country when Presint Mugabe is gone through resignation, retireent or the natural and biological cessation of life. This applies to both the skilled Zibabweans and stunts who are in and outsi the country, as well as to those with the funds to spend on educating a Zibabwean stunt. / Steven Matea, MSc stunt RESEARCH IN ZIMBABWE II I would like to coent on Professor Giller s noble efforts to abate the loss of skilled personnel fro the University of Zibabwe into the Diaspora. The iproveent of sallholr farer welfare can only be practicable when the econoy in total is functional. The brain drain will only be halted when there are sufficient incentives and feedbacks for people in every sector of the econoy, and not through sectoral efforts, though these can be the ignition points. As long as the rest of the econoy is paralyzed, the results fro research cannot be ipleented for the benefit of the people since there will be no copleentary inputs, extension, arkets and institutions to ensure a sustainable outcoe. Therefore as I see it, yes, let us do research and hope to use the findings in a changed future politicoeconoic environent. The way I see it, it is not long before the country regains its lost granur. The tie is nigh when the great nation will rise fro its sluber and reclai its lost pri. In the light of that, I still wish that after copleting y studies I could go back hoe and apply the acquired knowledge in resuscitating the country. But without a paradig change in the politics of the country as well as a return to the use of acroeconoic fundaentals, we can expect that ore brains will be drained. / Tendayi Nyaugure, MSc stunt of Environental Science MODELLEN VOOR BETER VOEDSEL Levensidlentechnologen ontwikkelen veel nieuwe producten. Nu doen ze dat nog via trial and error, aar dat kan gestructureerr, vindt dr. Tiny van Boekel. En daaro heeft hoogleraar Productontwerpen en kwaliteitskun afgelopen negen jaar et tussenpozen gewerkt aan Kinetic Moling of Reactions In Food. Waar het boek over gaat is hoe je kwaliteitsaspecten houdbaarheid, kleur, saak en textuur van een voedingsidl kunt voorspellen bij een nieuwe bewerking of een anre cobinatie van ingrediënten. Je wilt bijvoorbeeld kaas ontwikkelen waar inr zout in zit odat dat gezonr is. Als je het zout gewoon weg zou laten zou dat verschillen consequenties hebben. Die consequenties kunnen icrobiologisch, cheisch, biocheisch of fysisch van aard zijn. Voor elk van die onrlen aken levensidlentechnologen een berekening. Van Boekel: In het geval van kaas kijk je naar functie van zout. Het heeft invloed op houdbaarheid van kaas odat icroorganisen zonr zout sneller kunnen groeien. Ook wordt saak van het product beïnvloed, wat je zou kunnen tegengaan door bepaal kruin toe te voegen. Die kruin kunnen echter ook houdbaarheid veranren of anre saken opleveren. Ook veranrt textuur van kaas als er inr zout in zit. Dan kunnen er nog anre reacties plaatsvinn, zoals rijping van kaas door enzyen die worn beïnvloed door zout. Door elke veranring in een wiskundig ol te vatten, kun je berekenen wat er gebeurt als je het zoutgehalte verinrt. Van Boekels boek beschrijft hoe elk van vier onrlen het best in een ol te vatten is. De voorspellingen op ze onrlen geven saen inzicht in kwaliteit van het nieuwe eindproduct. Van Boekel ziet olleren niet als panacee, aar als een sturend hulpidl bij het ontwikkelen van nieuwe producten, doordat het bepaal processen vooraf uitsluit of juist nieuwe ogelijkhen aan het licht brengt. Korto: olleren schept wat or in chaos aan innovatieogelijkhen. / Nicolette Meerstadt Martinus A.J.S. van Boekel, Kinetic Moling of Reactions In Foods Oslagfoto s Guy Ackerans

4 Resource :45 Pagina IN T NIEUWS 22 JANUARI T/M 28 JANUARI 2009 doen. Die vonn echter dat Wageningen UR dan haar onrzoeksbeleid veel strakker oest sturen op patentontwikkeling, zegt Kropff. Alle idlen oesten worn ingezet in projecten die konn lein tot patenten. Toen hebben wij gezegd: dat kan niet leind zijn voor onze organisatie. De richting van het kennisbasisonrzoek wordt bepaald door het inisterie van LNV, en onrzoekscholen hebben hun eigen onrzoeksvisie. We zijn dus niet verrgegaan et externe partijen. Ook na raad van bestuur een besluit over een kwestie die al vanaf oprichting van WBG speel: wie bepaalt wat er gebeurt et patenten? Een onrzoekstea kan het patent verkopen aan een bedrijf of et dat bedrijf vervolgonrzoek doen, verklaart Kropff. Maar ze kan het patent ook zelf proberen te verwaarn. We hebben nu gezegd: we leggen bevoegdheid o die afweging te aken bij kenniseenhen. Dit betekent dat kenniseenheid voortaan beoorelt of een onrzoeker een bedrijf kan starten, en of ze wil investeren in zo n spinoff. Raoul Bino, directeur Plant, coördineert dit naens kenniseenhen. Voor Anial Sciences Group veranrt er niet veel, vindt directeur Bedrijfsvoering Dick Pouwels. De kennisvalorisatie was al ontwikkeld bij ons toen WBG be LANDSCHAPS ARCHITECTUUR ZOEKT NIEUWE HOOGLERAAR De leerstoelgroep Landschapsarchitectuur is op zoek naar een nieuwe hoogleraar. Deze oet wetenschappelijke kwaliteit verhogen. BEDREIGD/ De wil honingbij is vrijwel uitgestorven, aar ook bij ikers sterven bijen assaal. Odat honingbij een belangrijke bestuiver is, dreigt scha voor natuur en landbouw, zo rapporteern onrzoekers van Plant Research International en Nerlandse ikers gisteren aan landbouwinister Gerda Verburg. De bijenhourij heeft al langer last van varraoijt, aar kapt ook steeds vaker et eencellige parasiet Nosea ceranae. Bovendien is bijenhourij econoisch niet rendabel. De ikers in dit land zijn een sterk vergrijzen groep hobbyisten. / GvC, foto ANP KENNISEENHEID REGELT SPINOFF WEER ZELF Nieuwe spinoffs van Wageningen UR vallen voortaan onr verantwoorlijkheid van kenniseenhen. Het centrale orgaan voor kennisvalorisatie, Wageningen Business Generator (WBG), blijft alleen bestaan o lopen contracten et kennisbedrijfjes te beheren. Dat eldt prof. Martin Kropff, binnen raad van bestuur verantwoorlijk voor kennisvalorisatie. WBG, dat rui drie jaar heeft bestaan, kostte zo n drie iljoen euro per jaar en bracht evenzoveel op. Vooraf was gedachte dat octrooien en elnae aan jonge bedrijven tot extra inkosten zoun lein, die dan weer geïnvesteerd konn worn in nieuwe bedrijven. Maar dat viel tegen. De raad van bestuur onrzocht in 2008 of externe investeerrs ee konn (INGEZONDEN MEDEDELING) Schets zelf iale collegezaal Meenken over inrichting van het twee onrwijsgebouw? Kijk op onr Wageningen UR Events gon. Sinds 2000 hebben we zo n tien potentiële bedrijfjes gehad, daar bleven er na uitwerking nog vijf van over. Van die vijf leven er nog twee. Ik verwacht hoogstens één spinoff per jaar. Mijn vraag is wel: hebben we voldoen inzicht in huis o opzet van een bedrijf te onrsteunen? Pouwels heeft geen budget gekregen voor kennisvalorisatie van raad van bestuur. De centrale onrneingsraad (COR) heeft negatief geadviseerd over het nieuwe beleid. Raadslid Ard Leur: Er is geen overleg geweest et WBG over beleidswijziging en zonr vooroverleg zijn taken van ewerkers opgeheven. Dat kan zo niet. Ook nken we dat het centraal regelen van kennisvalorisatie niet tot succes leidt. Dat was juist ren o WBG op te richten. Odat COR geen insteingsrecht heeft bij ze kwestie, is het besluit van raad van bestuur niet eer terug te draaien, stelt De Leur. Kropff verwacht dat centralisatie juist zal lein tot eer succes. Bij WBG werkten tien ensen, die een baan elrs hebben aanvaard of terug zijn gegaan naar kenniseenhen. De Servicesk IP, die octrooiaanvragen begeleidt, blijft centraal gefinancierd. Het bureau is gehuisvest bij Plant, aar onrsteunt alle kenniseenhen. / AS Het niveau van Wageningse landschapsarchitectuur is benen aat. Dat stelt coissiekoster die halverwege 2008 leerstoelgroepen Sociaalruitelijke analyse en Landschapsarchitectuur heeft beooreld op hun wetenschappelijke erites. Daaro wordt nu een nieuwe leerstoelhour Landschapsarchitectuur aangetrokken. Tot die tijd is prof. Adri van n Brink benoed als interianager. Van n Brink is al eltijdhoogleraar bij leerstoelgroep Landgebruiksplanning. Hij heeft in januari leiding van leerstoelgroep overgenoen van prof. Jusuck Koh, wiens kwaliteiten vooral liggen in het onrwijs en creatieve aspecten van landschapsontwerp. Van n Brink: Er oet gewoon eer gepubliceerd worn. Ook oet leerstoelgroep eer gaan saenwerken et verwante groepen in Wageningen en Nerland. In noveber is een benoeingsadviescoissie ingesteld onr leiding van prof. Pi Brascap. Landschapsarchitecten ontwerpen ruitelijke inling van een streek, rekening hound et verschillen functies van het landschap zoals natuur, landbouw, verkeer en recreatie. De Wageningse leerstoelgroep is in Nerland enig in zijn soort. / GvC CAMPUS NOG STEEDS DRASSIG Wageningen Capus kapt nog steeds et wateroverlast. In het najaar werd een aantal knelpunten weggewerkt, aar het problee is nog niet heleaal verholpen, erkent parkanager Albert Ol Daalhuis. Afgelopen vrijdag werd het problee van slechte waterafvoer weer zichtbaar. Het voetpad tussen Foru en Atlas was onbegaanbaar. Ol Daalhuis: Vorige zoer hebben we al geconstateerd dat het water op soige plekken te lang blijft staan. We hebben er een extern bureau naar laten kijken en op hun advies zijn eest natte plekken behanld. Hoe resteren drassige plekken worn weggewerkt is nog niet duilijk. Als er oppervlaktewater in buurt is, is drainage via een pijp een optie. Zo zijn diverse locaties al aangepakt. Bij het voetpad naast Atlas kan dat evenwel niet. Daar oet volgens Ol Daalhuis iets anrs worn verzonnen. / RK Zie ook pagina 20: Wageningen Swapus D D O De en ge sin st le en op VH Jo die die ble wi M zic No Ha 22 uit He du va sn ra ke en ke ee we co ge va ge ze e ee Hi na pr zie aa su

5 Resource :45 Pagina 5 29 JANUARI RESOURCE #15 Als er huizen koen, verdwijnt vos van het landgoed NEGATIEF ADVIES OVER PLAN LARENSTEIN Personeel en stunten van Van Hall Larenstein in Velp adviseren negatief over het plan voor het landgoed waarop hogeschool staat. Vooral het voorneen o huizen te bouwen en het terrein open te stellen, vallen slecht. In het stenbouwkundig plan wordt het hele oostelijke el van landgoed Larenstein opengesteld voor fietsers en wanlaars. Verr oet er ruite koen voor bedrijven en huizen. Op plaats van het ou klooster alleen kapel blijft behoun en bij groene bo Helicon kot nieuwbouw. Met Rijkswaterstraat, die aan het landgoed grenzen A12 wil verbren, wordt nagedacht over bouw van bedrijfsruites in geluidswallen. Mewerkers en stunten die verenigd zijn in Kwaliteitswerkgroep onrwijs in het landgoed, wijzen er in hun negatieve advies op dat het landgoed bijzonre dieren en planten herbergt. Het ecologisch evenwicht is kwetsbaar. De heetuin kun je bijvoorbeeld alleen openstellen et continu toezicht, vertelt Ad Woudstra, docent planologie en landschapsinrichting. De werkgroep is enthousiast over het ie o het landgoed een brere besteing te geven, aar nkt eer aan activiteiten die passen bij VHL, zoals groene bedrijven. Toen er een paar weken gelen sneeuw lag, waren er vossensporen te zien, illustreert Woudstra. Als er bewoning kot, verdwijnt zo n dier. Terwijl verwante bedrijven ook oeite zullen doen een vos te behoun. Wij zien wel iets in een leerwerklandschap, dat is een interessant concept voor het landgoed. Nu wordt er alleen gekeken naar het bouwvolue en te weinig naar consequenties, eent Woudstra. Zo kot er een weg dwars over een ruïne waar allerlei afibieën zitten. De boenrand die het bos beschert bij har westenwind verdwijnt en waterpartijen worn verlegd. Woudstra: Die ingrepen druisen in tegen alles wat we onze stunten leren. Het advies van werkgroep wordt half februari besproken door directie van VHL en anre betrokken partijen. Daaro wil Martin Jansen van directie er nog niet inhoulijk op ingaan. Hij ziet in elk geval aanknopingspunten o verr te praten. / AB j l, d t l i e s DECANEN MOETEN DURVEN STUREN OP EMOTIE De scholieren van tegenwoordig hebben een enore keus in opleidingen, en oeten tegelijkertijd direct een verantwoor beslissing neen vanwege het keurslijf van studiepunten en studiefinanciering. Dat leidt tot veel uitval. Jongeren zijn geholpen et een caan die luistert, helpt zoeken en ornt, stel psycholoog Gerard Wijers op Decanendag van Van Hall Larenstein. VHLcanen Mieke Grossoo en Tine Jong krijgen dagelijks stunten op bezoek die een verkeer studie hebben gekozen of die overbelast zijn door psychosociale probleen. Vorig jaar leid dat tot tweehonrd uitschrijvingen, elf procent van stuntenpopulatie in Leeuwarn. Het geidl aantal uitvallers in het hoger onrwijs ligt rond vijftien procent. Met 75 collega s bogen Grossoo en De Jong zich op jaarlijkse canendag van Noorlijke Hogeschool Leeuwarn, Van Hall Larenstein en Stenn Hogeschool, op 22 januari, over ogelijkhen o uitval te verinren Het ontbreekt leerlingen tegenwoordig aan duilijk aatschappelijk perspectief en vanzelfspreken sociale kars als richtsnoeren voor hun studieplanning, stelt Gerard Wijers van het Instituut voor Beroepskeuze en Loopbaanpsychologie. Alles kan, en wel overal, aar tegelijkertijd eist het keurslijf van studiepunten en financiering een verantwoor keuze. Veel scholieren weren zich daartegen et uitstelgedrag, constateert psycholoog. De uiteinlijk gekozen studie kot tot stand op basis van vage noties en haastig genoen beslissingen, daar veranren goedbedoel adviezen van canen weinig aan. Volgens Wijers oeten canen van nu durven sturen op eotie. Eoties geven naelijk aan wat een ens beweegt. Hij pleit voor een psychotherapeutische benaring; caan in rol van coach die probeert het diffuse zelfbeeld van stunt helr te krijgen. Grossoo en De Jong zien er wel wat in. Er is al een begin et die aanpak geaakt et een heroriëntatiecursus voor vastgelopen stunten. / WB WAAROM GAAN SCHEPEN SCHOMMELEN? Grote containerschepen op ruwe zee gaan heel sos spontaan aan rol. Bij een bepaal golfslag gaan ze plotseling hevig o hun lengteas schoelen. Dat kan behoorlijk uit hand lopen. Tientallen wiskundigen zoeken ze week in Wageningen naar oorzaak. De ysterieuze scheepsrol is nou typisch zo n fenoeen dat uiterate geschikt is voor besturing tijns jaarlijkse bijeenkost van Studiegroep Wiskun en Industrie, legt Wageningse hoogleraar Jaap Molenaar uit. De wiskundigen sullen van dit soort open vraagstellingen, waarvoor ze in groepsverband een ooi ol kunnen ontwikkelen. Ze hebben aar een weekje tijd. Dan wacht het gewone werk weer. Het initiatief is veertig jaar gelen ontstaan in Oxford. Wiskun had een negatief iago, vertelt Molenaar. Knap hoor, wat ze doen, aar volstrekt nutteloos. De studiegroep oet aantonen dat wiskun niet alleen heel nuttig is, aar ook nog eens ontzettend leuk. Bioetris, groep van Wageningse wiskundigen, is gastheer van bijeenkost, waarbij zo n zestig wiskundigen uit binnen en buitenland zich over zes probleen uit industrie buigen. Het rolproblee van scheepvaartinstituut Marin in Wageningen is een fraai geval. Op YouTube staat een filpje van het fenoeen, opgenoen in eigen watertank van Marin. Er is heel veel onrzoek gedaan naar stabiliteit van schepen, aar heleaal niet naar dit problee, vertelt Molenaar. Nieand begrijpt waaro een schip bij bepaal golfprofielen plotseling gaat rollen. De wiskundigen van het Marin koen er niet uit. Ze weten wel ongeveer wanneer het gebeurt. Zo oet lengte van golf ongeveer gelijk zijn aan lengte van het schip. De frequentie van rol is van belang en ook vor van het schip. En golven oeten toch zeker vijf eter hoog zijn. Maar dat zegt alleaal nog niks over het waaro. Morgen zullen we weten of wiskundigen erin zijn geslaagd oorzaak wiskundig te verklaren. Dan presenteren zes groepen hun benksels. Volgens Molenaar leert ervaring dat eestal één van probleen heleaal wordt opgelost. Bij anre wordt een aanzet gegeven. En vaak wordt na bijeenkost nog flink aan het problee gewerkt. Uit liefhebberij, of odat wetenschappers gegrepen zijn door het onrwerp. En je weet nooit of er nog een leuke saenwerking of publicatie in zit. / RK ALF/ Een schoonaker verwijrt oranje letters van een raa bij ingang van het bestuurscentru. Het gebouw is afgelopen weekend beklad et onr eer kreten ALF en FTA. ALF staat voor Anial Liberation Front, een organisatie van dierenactivisten. / GvC, foto BdG

6 Resource :45 Pagina 6 UIT T VELD NIEUWS UIT DE WETENSCHAP 6 2 SLIMME TUINDER KAN TOE MET HELFT GAS Nerlandse tuinrs kunnen in kas zelf productie halen et helft inr gas. Dat blijkt uit een studie van Wageningen UR Glastuinbouw en kennisakelaar CropEye. Afgelopen week is een test gestart o te bekijken of ze theoretische besparing ook in praktijk haalbaar is. Onrzoeksleir ir. Eric Poot van Wageningen UR Glastuinbouw spreekt van het nieuwe telen : evenveel kasgroenten, bloeen en potplanten produceren et een halvering van het energiegebruik. Ons uitgangspunt was energiebesparing, zegt hij. Vervolgens zijn we gaan kijken et welke bestaan aatregelen en technologie we die doelstelling konn bereiken. Het onrzoek werd uitgevoerd in opdracht van het inisterie van LNV en het Productschap Tuinbouw. Tuinrs kunnen allereerst energie besparen door kassen beter te isoleren, et een doek onr het dak. Als het koud is, trek je het scher dicht, zegt Poot. Veel tuinrs hebben al zo n scher. Poot adviseert twee scheren, in cobinatie et een luchtbehanlingssystee. Weliswaar krijg je dan inr licht in kas, waardoor productie lager wordt. Maar raen kun je langer dicht houn, odat je geen vocht hoeft af te voeren. Dat leidt tot een hogere CO2concentratie, waardoor planten beter groeien. Per saldo nken we dan geen productieverlies te hebben. Daarnaast kunnen tuinrs het kaskliaat beter afsteen op het buitenkliaat. Op een bewolkte dag oet tuinr niet extra gaan stoken of een hoge CO2concentratie willen, want er is toch weinig licht. Ook kunnen tuinrs op een anr oent et teelt beginnen. Nu wordt toatenteelt in ceber gestart, als het donker en koud is. Ons ie: begin een aand later. Dan win je veel op energiegebied, terwijl je niet veel productie verspeelt. Met rgelijke relatief sipele en goedkope aanpassingen kan tuinr rui een kwart van zijn stookkosten besparen, verwacht Poot. Het restant van ogelijke besparing is te halen door te investeren in dure technieken. In eerste plaats in wartekrachtkoppeling, een kleine energiecentrale die zowel warte, elektriciteit als CO2 produceert. De tuinr kan zelfs geld verdienen et het sli aan en verkopen van elektriciteit: verkopen als stroo duur is, aankopen als het goeten, band die voedsel schept tussen ensen, invloed van eten op intiteit en het genot dat het verschaft. Daar zoun voedingswetenschappers rekening ee oeten houn. Als je bij een innovatie al vroeg rekening houdt et consuent, wordt het later akkelijker o het te integreren in aatschappij. Als je daar in een later stadiu nog over gaat nanken, kan het zijn dat een toepassing niet aanslaat of dat er onwenselijke bijeffecten ontstaan. Nutrigenoicsonrzoekers oeten hun aannaes over gezondheid en welzijn koop is, bijvoorbeeld s nachts. Een anre dure techniek is het s zoers opslaan van overtollige warte in water onr grond, o dat s winters op te popen voor verwaring van kas. Die investering kost enkele iljoenen euro s. Een paar jaar gelen is terugverdientijd hiervan vastgesteld op acht à tien jaar. Dat is lang, zegt Poot. Een collega bij het LEI gaat het koen jaar nog eens aan kosten en baten van ze technologie rekenen. Aan het eind van dit jaar weten we wat elk van besparingssuggesties van Wageningen UR in praktijk waard is. Dan zijn resultaten bekend van een praktijkproef bij een tuinr. Hij gaat toaat en kokoer telen, zegt Poot. Zelf gaan we vergelijkbare proeven doen et snijbloeen en potplanten. / AS ETEN GAAT OM MEER DAN ALLEEN GEZONDHEID Nutrigenoicsonrzoekers vergeten dat eten eer is dan een factor die gezondheid beïnvloedt. Voeding raakt zo waars kwijt, zoals genot, stelt ir. Rixt Koduur in The British Journal of Nutrition. De Wageningse proovenda achterhaal welke ipliciete aannaes wetenschappers doen bij onrzoek naar wisselwerking tussen voedingsstoffen en het erfelijk ateriaal. Dat nutrigenoicsonrzoek kan bijvoorbeeld lein tot een dieet op aat. In Wageningen houn veel ensen zich daaree bezig Koduur stelt dat onrzoekers ipliciet aanneen dat gezondheid cruciaal is voor een goed leven. Gezondheid wordt daarbij teruggebracht tot beheersbaar risico. Voeding raakt zo bepaal waars kwijt, bijvoorbeeld culturele aspecten en genot, zegt Koduur. Nutrigenoics veronrstelt dat ensen zich intensief et hun toekostige gezondheid bezig oeten en willen houn. Maar is dat wel zo? Raak je daaree niet het plezier kwijt? Koduur stelt dat gezondheid ook afhangt van culturele betekenis van Met relatief eenvoudige aatregelen kan een tuinr al een kwart besparen op gas / foto TT daaro verbren, stelt Koduur. Ze beveelt aan dat al in een vroeg stadiu dialoog et consuenten en voedingsprofessionals gezocht wordt. Mijn vervolgonrzoek gaat over noren die geln voor eten en gezondheid in het dagelijks leven. Ik heb discussies georganiseerd over overgewicht, waarbij we keken hoe gesproken werd over gezond gedrag, risico s en aanleg voor overgewicht, vertelt Koduur. De algeene uitkost is dat je een beetje relaxed oet zijn over je gezondheid. Je oet geen freak zijn. / NM H He Ne kr ve Zo be kle W ve De is he do ve vo be pe pe ijs va Se ge pe al ze les da be te se Wa us Ko ge laa do bl ku br do let

ZEEPKIST HOFFMAN BOVEN T MAAI- VELD UITGEHOLDE KOTTERVISSERIJ KRABBELT OP RESOURCE@WUR.NL CRISISSITUATIE

ZEEPKIST HOFFMAN BOVEN T MAAI- VELD UITGEHOLDE KOTTERVISSERIJ KRABBELT OP RESOURCE@WUR.NL CRISISSITUATIE Spastische bodemfysicus promoveert met dank aan de sociale werkplaats Pag. 4 Op straat en in collegebanken, overal duikt de WUR-hoody op Pag. 8 Moeten we het eens zijn over het begrip duurzaamheid? Pag.

Nadere informatie

#21 DIT IS FORUM II. OF ORION. OF AGORA. THEMANUMMER NIEUWBOUW. Wie gehecht is aan zijn omgeving koopt een uitzichtgarantie

#21 DIT IS FORUM II. OF ORION. OF AGORA. THEMANUMMER NIEUWBOUW. Wie gehecht is aan zijn omgeving koopt een uitzichtgarantie Willem Stiekema kan zijn genomicscentrum met een gerust hart overdragen Pag. 5 Wie gehecht is aan zijn omgeving koopt een uitzichtgarantie Pag. 7 De testikels staan op tafel, de vergadering kan beginnen

Nadere informatie

feest! Toost u met ons mee?

feest! Toost u met ons mee? RANEA. februari 2011 20 Nadya Kops Zet met John Lasschuit de bloemetjes buiten Fred Peters Evenwicht als basis voor succes Miriam van den Boogaard Van DinoDIV naar DigiDIV Agnita Mur Over cultuuromslag

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

www.utnws.utwente.nl Hersens, handen en historie

www.utnws.utwente.nl Hersens, handen en historie weekblad van de Universiteit Twente nummer 12 Donderdag 2 april 2009 UT N I E U W S www.utnws.utwente.nl 2 7 14 CvB volgt architect bij keuze kunstenaar Hersens, handen en historie Zwarte band als bekroning

Nadere informatie

Vind een. stage. die past. Oordeel inspectie: voor verbetering vatbaar. 3¼ pages. English. Een sexy ding: Een 10 halen met vuilnis H/LINK 09

Vind een. stage. die past. Oordeel inspectie: voor verbetering vatbaar. 3¼ pages. English. Een sexy ding: Een 10 halen met vuilnis H/LINK 09 Vind een stage die past 3¼ pages English Oordeel inspectie: voor verbetering vatbaar Een sexy ding: Een 10 halen met vuilnis H/LINK 09 mei 2011 Studeren én werken? open dag 18 juni Kom Accountancy of Controlling

Nadere informatie

Checking Uggs is standard procedure. 5 Stukafest Performances in student rooms. 8-9 Nick Bos Klaar voor de stap van ambtenaar naar bestuurder

Checking Uggs is standard procedure. 5 Stukafest Performances in student rooms. 8-9 Nick Bos Klaar voor de stap van ambtenaar naar bestuurder 7 India Schoorsteentjes van twee euro tegen longziekten 8-9 Nick Bos Klaar voor de stap van ambtenaar naar bestuurder 4 Samurai What scientists can learn from Japanese warriors 5 Stukafest Performances

Nadere informatie

#20. Pag. 8 KUNSTBLADEREN GAAN DE WERELD REDDEN. Longloze salamanders hebben de snelste tong op aarde

#20. Pag. 8 KUNSTBLADEREN GAAN DE WERELD REDDEN. Longloze salamanders hebben de snelste tong op aarde Eurocommissaris wil het landbouwbeleid in Brussel houden Pag. 4 Longloze salamanders hebben de snelste tong op aarde Pag. 7 Onderzoek in Siberië Bij min tien op een open wc Pag. 10 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN

Nadere informatie

Jonge telers als gastredacteur

Jonge telers als gastredacteur Maart 2014 2 [ 12 ] Dirk van Geest, Albert Solleveld en Bart van Os Jonge telers als gastredacteur Spotlight Orchidee [ 18 ] [ 30 ] [ 34 ] [ 38 ] Chaotische creatievelingen gezocht! Cao is toe aan moderniseringsslag

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

de AANSLAG! The Show Must Go On! Mazars De fiscale bijdrage aan een betere toekomst Kantoorinterview Ministerie van Financiën Starters interview

de AANSLAG! The Show Must Go On! Mazars De fiscale bijdrage aan een betere toekomst Kantoorinterview Ministerie van Financiën Starters interview Een uitgave van Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse-Taxateur Nr 1 2009/2010 The Show Must Go On! Kantoorinterview Ministerie van Financiën Starters interview KPMG Meijburg & Co De fiscale bijdrage

Nadere informatie

www.utnws.utwente.nl Rubbertop in de States

www.utnws.utwente.nl Rubbertop in de States weekblad van de Universiteit Twente nummer 31 donderdag 30 oktober 2008 UT N I E U W S www.utnws.utwente.nl 2 8/9 14 Algen hebben de toekomst Rubbertop in de States Trial: wankel evenwicht UT-netwerk plat

Nadere informatie

TUDELTA.26. >03 > 07 >08 >10 > 19 English Werkbelasting. Scheepje varen. Rector s prize DELTA. 26 10-09-2009

TUDELTA.26. >03 > 07 >08 >10 > 19 English Werkbelasting. Scheepje varen. Rector s prize DELTA. 26 10-09-2009 weekblad van de technische universiteit Delft 01 >03 > 07 >08 >10 > 19 English Werkbelasting Weather gadgets Kernfusie Scheepje varen Rector s prize Een derde van de TU-medewerkers heeft afgelopen jaar

Nadere informatie

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1 E d i t o r i a l W o r d s Achieving Probably the desire to achieve is the overall connecting link between all students here at Tilburg University. In one way or the other, we all have some goals. Some

Nadere informatie

#20 GELDSCHIETERS DERDE WERELD STAREN ZICH BLIND OP CIJFERS. Waarom fysici zich het hoofd breken over ouzo en pernod

#20 GELDSCHIETERS DERDE WERELD STAREN ZICH BLIND OP CIJFERS. Waarom fysici zich het hoofd breken over ouzo en pernod Dijkhuizen diep teleurgesteld over voorstel medezeggenschap Pag. 5 Waarom fysici zich het hoofd breken over ouzo en pernod Pag. 6 Haast niemand kent het logo voor bioplastic Pag. 9 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN

Nadere informatie

Make it in the Netherlands. 6 Geheugenverlies Je wordt wakker en je weet niet meer wie je bent. 7-9 Afscheid Vier UM-veteranen over publicatiedwang

Make it in the Netherlands. 6 Geheugenverlies Je wordt wakker en je weet niet meer wie je bent. 7-9 Afscheid Vier UM-veteranen over publicatiedwang 6 Geheugenverlies Je wordt wakker en je weet niet meer wie je bent 7-9 Afscheid Vier UM-veteranen over publicatiedwang en formulierenzucht 4 Statue Art series: why students should visit a statue in the

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

TUDELTA.05. >05 >07 >08 >12 > 19 English Taaleisen. ipod Lectures. Rocketeers DELTA. 05 04-02-2010

TUDELTA.05. >05 >07 >08 >12 > 19 English Taaleisen. ipod Lectures. Rocketeers DELTA. 05 04-02-2010 weekblad van de technische universiteit Delft 01 >05 >07 >08 >12 > 19 English Taaleisen ipod Lectures Minder verkeersdoden Betere wereld Rocketeers Het aantal Delftse studenten dat via een uitwisselingsprogramma

Nadere informatie

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 21 NOVEMBER 2008. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. > EEN DUIK IN DE BELGISCHE ICT-SECTOR > DE STRIJD OM DE VERWENDE

Nadere informatie

ELKE DAG 1.700 WARME MAALTIJDEN BIJ ESA-ESTEC

ELKE DAG 1.700 WARME MAALTIJDEN BIJ ESA-ESTEC MAGAZINE VAN FACILICOM SERVICES GROUP JAARGANG 1, NUMMER 2 JULI 2012 TOTAL FACILITY MANAGEMENT 2.0 BIJ VODAFONE Het nieuwe bouwen en het nieuwe beheren ELKE DAG 1.700 WARME MAALTIJDEN BIJ ESA-ESTEC DE

Nadere informatie

NetwerkNieuws. Alumnus aan het woord De keuzes van Erik Oostwegel. Industriële ontwikkelingen Winnaar NLP 2013: ASML

NetwerkNieuws. Alumnus aan het woord De keuzes van Erik Oostwegel. Industriële ontwikkelingen Winnaar NLP 2013: ASML NetwerkNieuws. DISPUUT TRANSPORTKUNDE PANDORA JAARGANG 23 NUMMER 1 FEBRUARI 2014 Alumnus aan het woord De keuzes van Erik Oostwegel Industriële ontwikkelingen Winnaar NLP 2013: ASML Vanaf Maasvlakte 2

Nadere informatie

Hersenen besturen robotbenen. Verhuizing MB

Hersenen besturen robotbenen. Verhuizing MB Weekblad van de Universiteit Twente www.utnieuws.utwente.nl nummer 3 - Donderdag 28 januari 2010 UT N I E U W S 2 4 5 Drie TG-studenten starten eigen bedrijf Hersenen besturen robotbenen Inteelt panda

Nadere informatie

Aio's strijden om tienduizend euro

Aio's strijden om tienduizend euro Weekblad van de Universiteit Twente www.utnieuws.utwente.nl nummer 37 - Donderdag 10 december 2009 UT N I E U W S 5 9 14 Pas verhoor aan op achtergrond van verdachte Aio's strijden om tienduizend euro

Nadere informatie

Volume 19 - Issue 2 December 2014. Docent van het jaar. Alexandru Iosup. Msc Thesis. Numerical Pricing. De Grote. Minor Show- Down.

Volume 19 - Issue 2 December 2014. Docent van het jaar. Alexandru Iosup. Msc Thesis. Numerical Pricing. De Grote. Minor Show- Down. MACHAZINE Volume 19 - Issue 2 December 2014 Docent van het jaar Alexandru Iosup Msc Thesis Numerical Pricing De Grote Minor Show- Down containing: Current Affairs Association Computer Science Mathematics

Nadere informatie

Onderhoud is weer hot. energievisie sluit aan op meerjarenafspraken universiteiten. UT wil drastisch besparen op energie

Onderhoud is weer hot. energievisie sluit aan op meerjarenafspraken universiteiten. UT wil drastisch besparen op energie Weekblad van de Universiteit Twente www.utnieuws.utwente.nl nummer 21 - Donderdag 26 augustus 2010 UT N I E U W S 2 5 15 Braindrain is een natuurlijk fenomeen Onderhoud is weer hot Titelstrijd op het strand

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE In dit nummer

VAN DE REDACTIE In dit nummer Juni 201 1 Ja argang 15 Nummer 2 Vereniging TestNet p/a Diadeemstraat 91 1336 TT Almere www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE In dit nummer Van de redactie 1 Van de voorzitter 2 Glossy

Nadere informatie

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog Jaargang 9 - Editie 2 - april 2010 INHOUDSOPGAVE interview cio van het jaar Interview met Arjen Dorland,

Nadere informatie

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Aanwezig: Philip Nijenhuis, CEO, voorzitter Remy Cuny, CFO Vic Tee, Commissaris

Nadere informatie