NIEUWSBRIEF -> onze website! Mogelijke gevolgen van de kredietcrisis voor u Wonen Een huis kopen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF www.financieelwerk.nl -> onze website! Mogelijke gevolgen van de kredietcrisis voor u Wonen Een huis kopen"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF VERZORGD IN SAMENWERKING MET: BRINKLEY ASSURANTIËN EN VAN DE VEERDONK ASSURANTIËN 4 e jaargang, nummer 2, december > onze website! Mogelijke gevolgen van de kredietcrisis voor u Het zal u niet zijn ontgaan: de financiële sector is hard getroffen door de kredietcrisis. Dit is in de eerste plaats natuurlijk een dankbaar onderwerp voor de media. De kranten stonden de afgelopen tijd dan ook bol van alarmerende berichten, de één met een nog zorgwekkender kop dan de ander. Als uw adviseur vinden wij het belangrijk u zo goed en objectief mogelijk te informeren. Ook als het gaat over minder positieve zaken, zoals in dit geval genoemde crisis. Door middel van deze nieuwsbrief geven wij in grote lijnen aan wat de mogelijke gevolgen van de diverse ontwikkelingen kunnen zijn voor u. Wonen Voor (potentiële) huiseigenaren zijn grofweg twee situaties denkbaar waarin de gevolgen van de kredietcrisis merkbaar kunnen worden: 1. u wilt een huis kopen 2. u wilt uw huis verkopen Een huis kopen Er zullen minder nieuwbouwwoningen opgeleverd gaan worden. De planning van nieuwbouwprojecten loopt ver achter voor het jaar 2008/2009 omdat nieuwe projecten zeer lastig c.q niet te financieren zijn, waardoor de krapte van woningaanbod zal toenemen. Als er schaarste ontstaat, zullen de prijzen naar alle waarschijnlijkheid minder onder druk komen te staan en zelfs kunnen stijgen. Ook naar particulieren zijn banken en verzekeraars voorzichtiger geworden met het verstrekken van een hypothecaire geldlening. Dat hoeft niets met ú te maken te hebben, dat is meer een reactie van financiële instellingen in tijden van deze crisis! Om die reden is het wel aan te bevelen om, als u daadwerkelijk een huis gaat kopen, in het (voorlopig) koopcontract een langere periode te laten opnemen voor het regelen van een financiering voor de koop. Voor veel consumenten is het daarom verstandig om bij het sluiten van een nieuwe hypotheek, maatwerk te vragen aan hun adviseur. Deze kan u voorleggen wat de uitkomsten/gevolgen kunnen zijn bij de keuze voor een kortlopende - of langlopende rentevast periode bij een nieuwe hypotheek Uitgave nieuwsbrief Financieel Werk december 2008 Pagina 1 van 6

2 maar ook indien de rente tussentijds stijgt. Wat in uw persoonlijke situatie de beste keuze is kan alleen in een adviesgesprek met u worden vastgesteld. Uw huis verkopen De snelheid waarmee huizen enkele jaren geleden nog over de toonbank gingen is er nu wel uit. Heeft u al een huis gekocht, maar uw eigen woning is nog niet verkocht dan kunt u met dubbele lasten komen te zitten. Wellicht is een overbruggingshypotheek in zo n geval een betere oplossing. Er moet dan wel sprake zijn van overwaarde. Wonen tot slot Wij hebben al vragen gekregen van bezorgde relaties: wát als mijn hypotheekbank failliet gaat? In dat geval hoeft u zich geen zorgen te maken. Hoewel de kans in Nederland nog steeds erg klein is, zouden in een dergelijk geval de hypotheken worden overgenomen door een andere partij: dat kan een andere bank zijn of zelfs de staat. Hoe dan ook hoeven huiseigenaren zich over hun lopende hypotheek dus geen zorgen te maken. Leven Lijfrenteverzekering In Nederland is het toezicht op levensverzekeraars daadwerkelijk goed geregeld. Op dat punt loopt Nederland zelfs voorop in de wereld! Dit betekent bijvoorbeeld dat levensverzekeraars verplicht zijn altijd voldoende financiële middelen te hebben om aan al hun toekomstige verplichtingen te voldoen. En daar wordt door De Nederlandse Bank scherp op toegezien. Als u een lijfrente heeft afgesloten, bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen, dan geeft het u wellicht extra vertrouwen als u weet dat op dit moment de meeste levensverzekeraars beschikken over voldoende financiële middelen om zelfs twee keer te kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen. Pensioen De gezamenlijke pensioenfondsen beschikken over een vermogen van circa 600 miljard. Hiervan keren zij per jaar ongeveer 20 miljard uit aan gepensioneerden. Pensioenfondsen beleggen hun vermogen deels in aandelen. Door de daling van de koersen is een deel van dit vermogen verloren gegaan. Maar pensioenfondsen beleggen voor de zeer lange termijn. Koersdalingen in de ene periode worden gecompenseerd met koersstijgingen in andere perioden. Indien pensioenfondsen vrezen dat zij op langere termijn onvoldoende vermogen hebben, kunnen zij drie maatregelen nemen: 1. de premies voor pensioenen kunnen worden verhoogd 2. de pensioenen die worden uitgekeerd worden (tijdelijk) niet verhoogd met de inflatie. 3. reeds ingegane pensioenen worden verlaagd. Het voorgaande heeft betrekking op pensioenfondsen. Heeft u een pensioenverzekering gesloten dan is er sprake van een overeenkomst waaraan de verzekeraar zich moet houden. Is een jaarlijkse stijging afgesproken dan moet de verzekeraar dit dus ook doen. LET OP: veel mensen hebben een pensioen tekort! 80% van de Nederlanders hebben na pensioendatum minder dan 60% van het laatste inkomen te besteden! Ons advies is om ten aanzien van uw oudedagsvoorziening niets te doen voordat u zich grondig heeft laten adviseren. Uitgave nieuwsbrief Financieel Werk december 2008 Pagina 2 van 6

3 Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op De afgelopen tijd hebben wij opvallend veel reacties gekregen van onze relaties dat zij persoonlijk contact erg plezierig vinden. Nu we hebben gezien hoe een internetrelatie, zoals met Icesave, zich vanwege de afstand en anonimiteit van de partij die erachter zit, tegen je kan gaan keren, begrijpen wij dit ook wel. Wij drukken u dan ook vooral op het hart om, als u een vraag of een zorg heeft over een van uw financiële producten, daar niet mee te blijven lopen. En vooral: neem geen overhaaste beslissingen. Stelt u ons uw vraag gerust of leg ons uw probleem of idee voor. Wij zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk te adviseren. Maatwerk bij een hypotheek van Financieel Werk Wat kunt u van ons verwachten ten aanzien van een hypotheekadvies: - Inventarisatie mét u van uw persoonlijke situatie en wensen. - Het onderzoeken van welke hypotheekconstructie past bij de voor u geldende fiscale regels. - Uitleg van voor- en nadelen van de verschillende opties waar binnen uw wensen gerealiseerd kunnen worden. - Het opstellen van de aanvraag voor de offertes bij één of meerdere financiële instellingen, alsmede de onderhandelingen met deze instellingen om voor u een goed aanbod te krijgen. - Met u vergelijken van de diverse offertes. Advisering ten aanzien van de te maken keuze van hypotheekconstructie en financiële instelling - Advisering van eventueel aanvullende verzekeringen die gericht zijn op het beschermen van het aan te kopen pand, alsmede voorzieningen voor de woonlasten in geval van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. - Verzorgen van alle contacten met financiële instellingen teneinde te komen tot een definitief akkoord over de geldlening en aan de hypotheek verbonden verzekeringen - Nauwkeurige controle van hypotheekakte en verzorging van contacten tussen geldverstrekker en notaris. Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of aanbieders. Zeggenschap Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Selectie van aanbieders Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die verzekeringsmaat-schappijen en banken voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaat-schappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Kosten Wij laten ons niet beïnvloeden door de provisies van de banken en geldverstrekkers. Wij hanteren een uurtarief dat vooraf met u wordt overeengekomen. Uiteindelijk worden de nota s verrekend met de door de bank uitgekeerde provisie. U krijgt hier volledige inzage in. Uitgave nieuwsbrief Financieel Werk december 2008 Pagina 3 van 6

4 Financiële planning De wetgever en veel mensen met een testament regelen dat de langstlevende kan beschikken over de gehele nalatenschap van de overledene. Indien er kinderen zijn, is de kans aanwezig dat de langstlevende extra belasting moet betalen! Met name deze extra belastingaanslag is voor veel mensen onbekend en wordt er hiermee in de praktijk te weinig rekening gehouden. U begrijpt dat dit vervelende consequenties kan hebben. Nieuws over nieuw successierecht per 1 januari 2010 Er is vanuit het Ministerie van Financiën informatie gekomen over de plannen voor wijziging van de huidige successiewet Er komt een voorstel om, binnen de bestaande Successiewet, budgetneutraal binnen het geheel van belastingopbrengsten de tarieven te verlagen, de tariefstructuur en het stelsel van vrijstellingen te vereenvoudigen. Voorgestelde tariefstructuur en schenkingsrecht Deel van de Tariefgroep 1 Tariefgroep 2 belaste verkrijging (partners en kinderen) (overige verkrijgers) ,00 10% 30% ,00 - hoger 20% 40% Voorgestelde vrijstellingsbedragen successierecht Partners ,00 Kinderen ,00 Overige verkrijgers 2.000,00 Voorgestelde vrijstellingsbedragen schenkingsrecht Kinderen 5.000,00 Kinderen jaar (eenmalig) ,00 Overige verkrijgers 2.000,00 Uitsluitingsclausule Veel ouders met een testament, hebben een dergelijke clausule opgenomen om te voorkomen dat er (familie) vermogen bij de koude kant terecht komt. Met name bij echtscheiding kan dit zeer belangrijk zijn. Er zijn veel waardevolle tips hierover te geven. Wij informeren u graag over deze specifieke onderwerpen, geplaatst binnen uw situatie. Wist u datjes.. Breed aanbod van diverse schadeverzekeraars Wij hebben een groot aanbod van verschillende schadeverzekeraars. Wel zo n 60 aanbieders! Geen van allen direct writers. Deze maatschappijen werken enkel en alleen met tussenpersonen zoals ons kantoor. Persoonlijke advisering, een polis op maat en hulp in geval van schades vinden zij en wij erg belangrijk. Uitgave nieuwsbrief Financieel Werk december 2008 Pagina 4 van 6

5 Eén van de maatschappijen waar wij hele goede ervaringen mee hebben is de maatschappij De NoordHollandsche sinds Zij zijn 5 keer verkozen tot 'Beste Schadeverzekeraar' in het jaarlijkse TNS NIPO kwaliteitsonderzoek. Deze maatschappij is zeer gedreven in het zoeken naar een perfecte balans tussen premie en verzekeringsvoorwaarden. U kunt wel een lage premie willen, maar vaak blijkt dat dit ten koste gaat van de voorwaarden. Want een lage premie heeft vaak enige beperkingen en uitsluitingen tot gevolg. De NoordHollandsche verstrekt na 01 december jongstleden geen groene kaarten meer. Zij zullen een polispas gaan verstrekken met op de achterkant een groene kaart afgebeeld. Vele van onze klanten hebben deze kaart inmiddels in hun bezit en zijn enthousiast. Mocht u hierover vragen hebben, neem gerust contact met ons op. Autoverzekeringen U kunt natuurlijk zelf ook een autoverzekering afsluiten. U wordt daarmee overspoelt op de televisie, Ditzo, Allsecure, Ohra, Centraal Beheer. Maar neem onderstaande vragen eens rustig door. Wilt u persoonlijk geholpen worden bij een schade? Wilt u weten wat de verschillen zijn in de polisvoorwaarden van verschillende verzekeraars? Wilt u weten of u terugvalt in B/M korting als u een vandalismeschade heeft? Wilt u de verschillen tussen afschrijvingsregelingen bij verschillende verzekeraars weten? Als u op deze vragen meerdere keren Ja heeft geantwoord, is het gevaar groot dat u bij een direct writer een verkeerde keuze maakt. U kiest dan namelijk voor een verzekeraar zonder er aan u een advies kan worden gegeven of het product aan uw wensen voldoet, ook bij schade zult u alles zelf rechtstreeks met de verzekeraar moeten regelen. Kortom: wij maken graag een vergelijk voor u en laten u de verschillen graag zien, ook als u overweegt om een verzekering bij een direct writer af te sluiten is het zinvol als u vooraf contact met ons opneemt! Kindertoeslag wordt kindgebonden budget Vanaf 1 januari 2009 komt het kindgebonden budget in plaats van de kindertoeslag. Het kindgebonden budget is, net als de kindertoeslag, een bijdrage in de kosten voor kinderen onder de 18 jaar. Maar niet alleen de naam is anders. Vanaf dit jaar telt niet alleen het inkomen maar ook het aantal kinderen jonger dan 18 jaar mee. Hoe meer kinderen u hebt, hoe hoger uw kindgebonden budget kan zijn. U hoeft niets te doen Als u nu kindertoeslag krijgt, dan krijgt u volgend jaar automatisch kindgebonden budget. Behalve als u daar volgens de gegevens van de Belastingdienst dan geen recht meer op hebt. In beide gevallen krijgt u hierover bericht van hun. Krijgt u nu geen kindertoeslag, maar hebt u in 2009 wel recht op kindgebonden budget? Dan krijgt u hierover ook bericht van de Belastingdienst. Dienstenwijzer Als extra bijlage treft u naast deze nieuwsbrief ook onze nieuwste Dienstenwijzer aan. Wij verzoeken u deze door te nemen en aan uw verzekeringspapieren toe te voegen!! Uitgave nieuwsbrief Financieel Werk december 2008 Pagina 5 van 6

6 Middels deze nieuwsbrief willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen van afgelopen jaar. Graag willen wij voor 2009 wederom uw gesprekspartner zijn met betrekking tot al uw financiële zaken! Bedankt! Wij wensen u en uw familie fijne feestdagen en een goed en gezond Uitgave nieuwsbrief Financieel Werk december 2008 Pagina 6 van 6

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Risico's afdekken In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

VERBOEKET HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN. Ver2013-2

VERBOEKET HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN. Ver2013-2 In deze Wegwijs geeft Verboeket Hypotheken & Verzekeringen u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mag verwachten. Wie zijn wij?

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst.

Zo zijn wij u graag van dienst. Zo zijn wij u graag van dienst. 1 2 Inleiding Geachte cliënt, Wij hechten veel waarde aan een open relatie waarbij de zaken voor alle partijen helder en duidelijk zijn. Daarom vinden wij het belangrijk

Nadere informatie

Voets Assurantien is bij onder andere de volgende organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van ons advies gewaarborgd blijven:

Voets Assurantien is bij onder andere de volgende organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van ons advies gewaarborgd blijven: Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mag

Nadere informatie

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. (Pre) Pensioen Sparen en beleggen Zorg, inkomen en ontslag Echtscheiding UW FINANCIEEL PLAN Hypotheek en leningen Huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

Hypotheek Krant. Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of in de toekomst de beste hypotheek wil afsluiten!

Hypotheek Krant. Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of in de toekomst de beste hypotheek wil afsluiten! Hypotheek nodig? Kijk eerst op www.bevr.nl U leest het in de van uw onafhankelijk adviseur Hypotheek Krant 2e jaargang nr. 1 2007/08 Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Het Consult. Dienstenwijzer Diligentia Financieel Consult. Handelend onder AFM-vergunningsnummer 12016626 van Lifetime.nu

Het Consult. Dienstenwijzer Diligentia Financieel Consult. Handelend onder AFM-vergunningsnummer 12016626 van Lifetime.nu Het Consult Dienstenwijzer Diligentia Financieel Consult Handelend onder AFM-vergunningsnummer 12016626 van Lifetime.nu INHOUDSOPGAVE 1. DILIGENTIA FINANCIEEL CONSULT 3 1.1 Bedrijfsnaam 3 1.2 Betekenis

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VRS B.V.

DIENSTENWIJZER VRS B.V. DIENSTENWIJZER VRS B.V. VRS B.V. Spoorlaan 23 5461 JX Veghel Postbus 243 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-330131 Telefax: 0413-378710 Website: www.vrs-bv.nl E-mail: info@vrs-bv.nl Inschrijving Wfd-register

Nadere informatie

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Dienstverlening schadeverzekeringen

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Deskundig advies Beste hypotheek Laagste maandlasten. Kijk verder dan je hypotheek lang is

Deskundig advies Beste hypotheek Laagste maandlasten. Kijk verder dan je hypotheek lang is Deskundig advies Beste hypotheek Laagste maandlasten Kijk verder dan je hypotheek lang is Deze brochure is een uitgave van FDC Financieel Planners & Adviseurs (FDC). FDC heeft ruim 70 vestigingen door

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V.

DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V. DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V. Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT FINANCIERINGSHUIS KREDIETEN B.V. Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie