Informatie Publicatie Model Samenwerkende Catalogi 4.0. Deel B: Technische Beschrijving. Versie 1.0. Datum 23 april 2012 Status Norm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie Publicatie Model Samenwerkende Catalogi 4.0. Deel B: Technische Beschrijving. Versie 1.0. Datum 23 april 2012 Status Norm"

Transcriptie

1 Samenwerkende Catalogi 4.0 Deel B: Technische Beschrijving Versie 1.0 Datum 23 april 2012 Status Norm

2 Colofon Projectnaam Samenwerkende Catalogi 4.0 Versienummer 1.0 Organisatie Logius Postbus JE Den Haag Bijlage(n) Documentbeheer Datum Versie Wijziging Status Verwerkt door v0.9 conceptversie, verspreid onder reviewgroep Concept MFA Aarts v0.91 velden abstract en onlineaanvragen verplicht Concept MFA Aarts gemaakt; omschrijving van de velden abstract, producthtml en eenmaligaanmelden aangepast; bij het waardebereik voor het veld language een verwijzing toegevoegd naar RFC 3066; URL van de XSD's voor SC4.0 veranderd in H3 (2x) en bijlage 1; onder bevoegd gezag GGD en Ministerie toegevoegd; onder locatie Koninkrijksdeel en GGD toegevoegd v0.92 attendering webrichtlijnen toegevoegd aan 'Opbouw Concept GJ Mouwen van het SC product' v0.95 gebruik nieuwe open-office template; gelijktrekken Concept MFA Aarts met IPM deel A; diverse tekstuele aanpassingen; H2 informatie over producten & diensten in MijnOverheid verwijderd; website IPM's aangepast; aanpassing Universele Productenlijst Uniforme Productnamenlijst; 2.3 toetsingscriteria aangepast; H3 voorbeelden en definities locatie / bevoegd gezag / uniforme productnaam / gerelateerd product aangepast; H3 aanbeveling producthtml toegevoegd en voorbeeld aangepast; H4 en H5 grotendeels herschreven en aangevuld v0.96 Minor opmaakaanpassingen, document info bijgewerkt Concept G.J. Mouwen v en H3: informatie over 'contactpunt' aangepast: Concept MFA Aarts veld wel aanwezig, maar tot nader bericht niet vullen; H3: voorbeelden bij uniforme productnaam en gerelateerd product aangepast; H4 (UPL) informatie over mutaties, metadatering in het CMS, link naar de waardelijst en voorbeeld toegevoegd; 4.3 Themastructuren: diverse aanvullingen; 4.4 Contactinformatie: aangegeven dat dit niet in deze versie van het IPM is voorzien; formulering Pagina 2 van 36

3 HTTPs aangepast; v0.971 Paragraaf 5.2 (SRU) grotendeels aangevuld en Concept MFA Aarts herschreven V0.972 Kleine tekstuele aanpassingen; H6 gelijkgetrokken Concept MFA Aarts met IPM deel A; 4.3 URL en voorbeeld TiO/UPL aangepast; 5.2 rank veranderd van decimaal in percentage; v0.973 Diverse tekstuele aanpassingen n.a.v. interne review Concept MFA Aarts v0.974 Diverse tekstuele aanpassingen n.a.v. interne review Concept MFA Aarts v0.975 H3.1 en H3.2 attribuut owms-version op scproduct ipv Concept MFA Aarts scproducten H3.3.1 dcterms.authority veranderd in overheid.authority Voorbeeldberichten geactualiseerd H5.2.4 plaats van organisatie/postcode/organisatietype vooraan in de CQL query meer benadrukt H5.2.5 opmerking over foutbericht toegevoegd Voorbeeldberichten geactualiseerd v0.976 Voorbeeld van een foutbericht toegevoegd en tekst Concept MFA Aarts aangepast in H V0.99 Hoofdstuknummering is aangepast H2.1 encoding is aangepast Specificatie RA van de Rijt H3.1 uniforme productnamenlijst is aangepast H3.2 contentmodel product is aangepast H4.2 bevragen van de zoekdienst is herschreven V1.0 Vermelding over IPM deel C aangepast. Norm RA van de Rijt Referenties Verwijzing Naam Locatie Versie R1 IPM SC4.0 Deel B Pagina 3 van 36

4 Samenvatting Wat is Samenwerkende Catalogi? Samenwerkende Catalogi is een verwijsmechanisme voor productinformatie van overheidsorganisaties (lokaal, regionaal en landelijk). Deelnemende organisaties publiceren enerzijds metadata over hun producten conform de Samenwerkende Catalogi metadatastandaard. Anderzijds tonen zij de producten van andere organisaties op hun website. Dit mechanisme wordt gefaciliteerd door de zoekdienst voor Samenwerkende Catalogi. Behalve op de websites van deelnemende organisaties kan de informatie uit Samenwerkende Catalogi ook getoond worden op centrale portalen als en Samenwerkende Catalogi is dé e- overheidsbouwsteen als het gaat om informatie over producten en diensten. Wat biedt deel B van het Informatie Publicatie Model (IPM)? Dit technische deel van het IPM geeft uitleg over het uitwisselen van metadata over producten en diensten via het mechanisme van Samenwerkende Catalogi. Het document licht de XML schema's van Samenwerkende Catalogi en alle daarvoor relevante metadata toe en de manier waarop informatie kan worden uitgewisseld. Het doel van dit document is om leveranciers en overheden de informatie te verschaffen die nodig is om aan de technische eisen van het project Samenwerkende Catalogi te voldoen. Als aanvulling op dit technische IPM vindt u op het functionele gedeelte van dit IPM (Deel A: Functionele beschrijving) met een meer algemene beschrijving van de standaard voor Samenwerkende Catalogi. Hoe zien de XML schema's van Samenwerkende Catalogi er uit? De metadatastandaard voor Samenwerkende Catalogi schrijft voor dat de informatie over producten en diensten wordt gepubliceerd in XML formaat conform de SC XML schema's. Deze schema's zijn gebaseerd op de Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS). Een XML bericht beschrijft meerdere producten. Per product wordt metadata opgenomen, bestaand uit drie groepen: de OWMS-kern, de OWMS-mantel, en additionele metadata specifiek voor Samenwerkende Catalogi. Dit IPM beschrijft de metadata van deze groepen. Naast deze metadata is het toegestaan per product een stuk opgemaakte XHTML bij te sluiten. Relatie met andere informatie Samenwerkende Catalogi is vooral een verwijsmechanisme. De productinformatie zelf is via Samenwerkende Catalogi vindbaar, en wordt gepresenteerd op de website van de betreffende organisatie. Productinformatie vormt de kern van menige e-overheidtoepassing, en daarom is het zaak dat Samenwerkende Catalogi aansluit bij andere modellen binnen de e-overheid. Door het gebruik van de Uniforme Productnamenlijst (UPL) kan de informatie uit Samenwerkende Catalogi gekoppeld worden aan bijvoorbeeld thema-indelingen of zaaktypen. Informatie over de betreffende organisatie zelf, zoals de regionale dekking Pagina 4 van 36

5 en contactpunten, valt formeel buiten de scope van Samenwerkende Catalogi, maar de standaard maakt het wel mogelijk om hiernaar te verwijzen. Pagina 5 van 36

6 Inhoud Colofon... 2 Referenties... 3 Samenvatting... 4 Inhoud... 6 Inleiding Aanbieden van informatie Afnemen van informatie Voldoen aan de standaard voor Samenwerkende Catalogi Publiceren Zoekfunctie Na de aansluiting Wijzigingen Het SC XML Schema Encoding Berichtstructuur Opbouw van het SCProduct OWMS-kern OWMS-Mantel SC meta ProductHTML Samenhang met andere informatie Uniforme Productnamenlijst (UPL) Contentmodel Product Thema-indelingen Contactinformatie Geografische informatie Het SC uitwisselmechanisme Aanbieden van informatie Publicatie van het XML bestand Validatie Bevraging van de zoekdienst De opbouw van de URL Structuur van de CQL query Character escaping Zoeken in velden Regionaal zoeken: uitbreiden van de zoekvraag met relevante organisaties Het zoekresultaat Pagina 6 van 36

7 5 Meer informatie Pagina 7 van 36

8 Inleiding Het Informatie Publicatie Model (IPM) Samenwerkende Catalogi 4.0 bestaat uit drie delen, te weten Deel A: Functionele beschrijving Deel B: Technische beschrijving Deel C: Zoekdienst Deel A (R1) is speciaal geschreven om de lezer te voorzien van meer informatie over de standaard, zonder dat hij over technische kennis hoeft te beschikken. Dit deel B beschrijft op welke manier overheidsorganisaties hun producten dienstinformatie dienen te publiceren om te voldoen aan de Standaard voor Samenwerkende Catalogi. Dit document is met name geschikt voor leveranciers en overheidsorganisaties die zelfstandig aansluiten op de standaard. Dit document, deel B, beschrijft Samenwerkende Catalogi vanuit een technisch oogpunt. Het is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 1: De Standaard voor Samenwerkende Catalogi Hoofdstuk 2: Het SC XML Schema Hoofdstuk 3: Samenhang met andere informatie Hoofdstuk 4: Het SC Uitwisselmechanisme Hoofdstuk 5: Meer informatie Deel C tenslotte, beschrijft de technische specificaties ten behoeve van de zoekdienst. De zoekdienst is een zoekmachine die in de aangeboden producten en diensten kan zoeken. De zoekdienst is te vergelijken met Google, alleen zoekt deze zoekdienst uitsluitend in aangeboden producten dienstinformatie die gepubliceerd is volgens de Standaard voor Samenwerkende Catalogi. Dit document (deel C) is niet beschikbaar voor geïnteresseerden. Het is bestemd voor intern gebruik en wordt met name gebruikt als specificatie voor de Zoekdienstleverancier. 1.1 Aanbieden van informatie De naam IPM zegt het al: in de eerste plaats is Samenwerkende Catalogi een model voor publicatie van informatie. Een overheidsorganisatie publiceert via Samenwerkende Catalogi metadata over haar producten en diensten, zodat deze bruikbaar is op andere plaatsen binnen de e- overheid. Om het voor afnemers eenvoudig te maken de metadata te verwerken, is de publicatiewijze gestandaardiseerd: de Standaard voor Samenwerkende Catalogi schrijft voor welke informatie gepubliceerd moet worden en in welke vorm. In lijn met de pas toe of leg uit-lijst van het Forum en College Standaardisatie is deze metadatastandaard gebaseerd op OWMS, de Overheid.nl Web Metadata Standaard. Deze schrijft een aantal metadatavelden voor die bij elke (overheids-)publicatie van toepassing zijn en biedt een raamwerk voor domeinspecifieke uitbreidingen (metadata speciaal voor productinformatie). Voor Samenwerkende Pagina 8 van 36

9 Catalogi betekent dit dat naast een aantal standaard OWMS velden (gebaseerd op de internationale standaard Dublin Core) ook een aantal SC-specifieke velden is toegestaan. De structuur van de metadata is vastgelegd in een XML Schema, dat in dit document wordt toegelicht. De productinformatie zelf blijft uitdrukkelijk 'bij de bron', d.w.z. op een productpagina op de website van de aanbiedende organisatie. De metadata bevat slechts een verwijzing naar deze productpagina's. Het XML Schema en de diverse metadatavelden vindt u in hoofdstuk 2. De wijze van publicatie wordt nader toegelicht in hoofdstuk Afnemen van informatie Behalve een metadatastandaard is Samenwerkende Catalogi ook een uitwisselmechanisme. Zo tonen op het moment van schrijven ruim 400 overheidsorganisaties informatie over de producten van andere organisaties op hun website door gebruik van Samenwerkende Catalogi. Om het afnemen van productinformatie te faciliteren biedt Logius de zoekdienst voor Samenwerkende Catalogi. Deze zoekdienst is een centrale voorziening waarin de informatie van alle deelnemende organisaties wordt verzameld en ontsloten. Door het aanspreken van de zoekdienst kunnen organisaties de productinformatie van andere organisaties eenvoudig opvragen en presenteren op hun eigen website of in hun eigen applicatie. De zoekdienst zorgt zelf voor actualisering van de gegevens, en bepaalt de 'routering', d.w.z. welke organisaties zijn relevant voor een zoekvraag. De zoekdienst bevat naast de collectie Samenwerkende Catalogi nog andere collecties zoals Bekendmakingen en Vergunningen, die op een soortgelijke wijze kunnen worden bevraagd. De website maakt gebruik van de zoekdienst en ontsluit daarmee een aantal collecties. Meer over de wijze van bevraging van de zoekdienst voor Samenwerkende Catalogi is te lezen in hoofdstuk 4. Sommige organisaties en portalen kiezen ervoor de informatie rechtstreeks bij de bron op te halen en te verwerken in hun systemen. Met deze partijen maakt Samenwerkende Catalogi afspraken over bijvoorbeeld actualiteit en belasting van de servers. Een voorbeeld van zo'n partij is Antwoord voor bedrijven, dat de gegevens ontsluit in het dienstenloket voor ondernemers uit heel Europa. 1.3 Voldoen aan de standaard voor Samenwerkende Catalogi Zoals in het bovenstaande beschreven werkt Samenwerkende Catalogi twee kanten op: deelnemers bieden enerzijds informatie aan, en gebruiken anderzijds de informatie van anderen uit de Samenwerkende Catalogi om deze te tonen op hun website. Een organisatie is dan ook 'aangesloten op Samenwerkende Catalogi' als deze: informatie over producten en diensten publiceert conform de specificaties zoals beschreven in dit document en het XML schema; op haar website een zoekfunctie biedt naar producten en diensten van andere overheden, zoals beschreven in dit document. Deze Pagina 9 van 36

10 1.3.1 Publiceren Zoekfunctie eis geldt alleen voor gemeenten, provincies en waterschappen, niet voor 'andere organisaties' zoals GGD-en en uitvoeringsorganisaties. De aanlevering van producten en diensten wordt getoetst op de volgende punten: is het bestand toegankelijk via HTTP? Eventueel is HTTPs toegestaan, mits voorzien van een valide en geldig overheidscertificaat; voldoet het bericht aan het XML Schema? Hiervoor wordt de OWMS validator gebruikt; bevat de catalogus minimaal één werkelijk product? is het veld overheid:authority juist (conform verwachting) gevuld? is er een reële inspanning geleverd om daar waar dat relevant is te verwijzen naar Uniforme Productnamen? verwijzen de links in dcterms:identifier naar productpagina's in een live omgeving (d.w.z. geen testomgeving)? Bij het testen van de zoekfunctie op de website van de organisatie worden de volgende punten getoetst: is de zoekfunctie bereikbaar vanaf de (live) website van de deelnemer? wordt de gebruiker in staat gesteld producten en diensten van alle relevante overheden te doorzoeken, zoals beschreven in hoofdstuk 4? Wanneer een deelnemer al deze toetsen doorstaat, voldoet hij aan de standaard. Daarnaast kan Samenwerkende Catalogi aanbevelingen doen om de aansluiting nog fraaier te maken. Wanneer een organisatie eenmaal voldoet aan de standaard : Na de aansluiting zijn haar producten en diensten vindbaar via de loketten van andere deelnemers. Voor gemeenten geldt dat hun producten en diensten doorgaans niet via de loketten van andere gemeenten doorzocht worden; zijn haar producten en diensten vindbaar via de website wordt een subset van haar producten en diensten ontsloten via de website mede ten behoeve van de Dienstenwet; is het voor andere (overheids-)organisaties mogelijk om hun diensten te koppelen aan aangeboden producten en diensten. Dagelijks wordt door Samenwerkende Catalogi getoetst of de producten en diensten nog steeds (conform de standaard) worden aangeboden. Wanneer blijkt dat dit niet langer het geval is, wordt contact opgenomen met de contactpersoon van de deelnemer of de leverancier die de Pagina 10 van 36

11 1.3.4 Wijzigingen koppeling tot stand heeft gebracht, om na te gaan wat het probleem is. Het functioneren van de zoekfunctie wordt periodiek met een steekproef gecontroleerd. Ook in dit geval zal bij problemen contact gezocht worden met de deelnemer of de leverancier. Mocht er een wijziging optreden in de technische configuratie (XML bestand op een andere URL, een nieuwe technische leverancier, een nieuwe website, etc.) dan verzoeken wij u om dit tijdig aan Samenwerkende Catalogi te melden zodat de nieuwe gegevens in de centrale collectie kunnen worden verwerkt. Bij voorkeur ontvangen wij uw bericht hierover uiterlijk één week voordat de URL wijziging plaatsvindt. Pagina 11 van 36

12 2 Het SC XML Schema Voor de publicatie van SC metadata wordt gebruik gemaakt van het Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) framework. Dit schrijft onder andere voor hoe de metadata gestructureerd dient te worden, in de vorm van een XML Schema. OWMS bestaat uit een aantal standaard metadata-elementen die worden toegekend aan overheidsinformatie. Hierdoor wordt de vindbaarheid en uitwisselbaarheid van de overheidsinformatie vergroot, bijvoorbeeld tussen de verschillende collecties die er gebruik van maken. OWMS maakt gebruik van een aantal waardelijsten, zoals een lijst met gemeentenamen. Deze lijsten kunnen in de loop van de tijd worden aangepast, bijvoorbeeld in het geval van herindelingen. De waardelijsten zijn te vinden op de website Informatie over producten en diensten wordt aangeleverd met een XML SC-bericht. Dit bericht bevat informatie over meerdere producten en diensten. De opbouw van het bericht is weergegeven in onderstaande afbeelding. Een SC-product is opgebouwd uit metadata en (indien gewenst) de XHTML van de productpagina (content). De metadata bestaat uit drie groepen: de OWMS-kern, de OWMS-mantel, en additionele metadata specifiek voor Samenwerkende Catalogi. De diverse onderdelen van het SC-bericht worden in dit hoofdstuk toegelicht. Meer informatie over het OWMS framework kunt u vinden op Het XML Schema zelf is te vinden op: Encoding Het XML bestand dient alleen tekens te bevatten uit de UTF-8 encoding. Daarnaast dient aan het begin van de indexfeed de volgende XMLdeclaratie te worden opgenomen: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Pagina 12 van 36

13 Indien deze XML-declaratie ontbreekt, zal de zoekdienst de indexfeed niet kunnen indexeren. Eventuele andere tekens dienen correct 'afgevangen' te worden door in de indexfeed gebruik te maken van ofwel een CDATA-blok of escape characters. Het gebruik van HTML-opmaak binnen de metadata (al dan niet afgevangen) is niet toegestaan; het is wel mogelijk om XHTML op te nemen in het element producthtml. 2.2 Berichtstructuur De volgende paragrafen beschrijven de verschillende velden, hun doel en mogelijke waarden. Zie voor een concrete implementatie van een SCbericht de voorbeeldberichten in de bijlage. Een SC-bericht maakt gebruik van de dcterms namespace van de Dublin Core, de generieke OWMS-overheidnamespace, een OWMS namespace specifiek voor productinformatie en de XSI namespace voor de koppeling met het bijbehorende XML Schema. De gebruikte namespaces kunnen in principe op verschillende manieren en met diverse prefixes worden gedeclareerd. U wordt verzocht de referentie naar de XML Schemalocation en de OWMS-versie (op elk 'scproduct') over te nemen. Element Status Komt voor Omschrijving scproducten Verplicht Eén keer Containerelement voor de individuele 'scproduct' elementen, normaliter de plaats waar de namespaces gedeclareerd worden. Let op het gebruik van de spatie tussen de twee URLs in de declaratie van de schemalocation. XML <overheidproduct:scproducten xmlns:dcterms=" xmlns:overheid=" xmlns:overheidproduct=" xmlns:xsi=" xsi:schemalocation=" <overheidproduct:scproduct owms-version="4.0">... </overheidproduct:scproduct> <overheidproduct:scproduct owms-version="4.0">... </overheidproduct:scproduct>... </overheidproduct:scproducten> 2.3 Opbouw van het SCProduct Pagina 13 van 36

14 Het element scproduct is opgebouwd uit drie blokken, conform de Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS), en een optioneel stuk XHTML. De metadata-blokken zijn: owmskern; owmsmantel; scmeta. In de OWMS kern is een minimale set van elementen opgenomen, met een aantal toegevoegde elementen in de owmsmantel. In scmeta zijn elementen opgenomen die specifiek voor Samenwerkende Catalogi zijn. Op het element scproduct dient het attribuut 'owms-version' met waarde 4.0 aanwezig te zijn OWMS-kern De OWMS kern is onderdeel van de OWMS. In de OWMS-kern is een set van acht eigenschappen opgenomen, namelijk: dcterms:identifier; dcterms:title; dcterms:language; dcterms:type; dcterms:modified; overheid:authority; dcterms:spatial; dcterms:temporal. Het laatste element is niet van toepassing voor Samenwerkende Catalogi en wordt daarom niet nader toegelicht. Door het invullen van deze eigenschappen is de metadata conform OWMS. Element Status Komt voor Omschrijving Waardebereik XML Identificatie Verplicht. Eén keer. Unieke verwijzing naar de productpagina op de website van de publicerende overheid. Deze verwijzing moet uniek zijn binnen de gehele SC-collectie. Zo wordt voor elk product bij elke organisatie een aparte productpagina verwacht, en is het niet toegestaan voor twee organisaties om naar dezelfde URI te verwijzen. xsd:anyuri <dcterms:identifier> </dcterms:identifier> Element Status Komt voor Omschrijving Titel Verplicht. Eén keer. De titel is een vrij tekstveld en moet een korte omschrijving geven van het product zoals gehanteerd door de aanbiedende organisatie Pagina 14 van 36

15 Waardebereik Vrij tekstveld (zonder opmaak) XML <dcterms:title> Burgerlijke Stand, aangifte geboorte van een kind </dcterms:title> Element Taal Status Verplicht. Komt voor Eén keer. Omschrijving Taal van het document. Doorgaans is dat Nederlands (nl), maar andere talen zijn in overleg mogelijk. Formeel moet een language code en country code (bv. nl-nl) worden meegegeven. Voor de eenvoud en uit oogpunt van backwards compatibility wordt echter 'nl' geadviseerd Waardebereik xsd:language, zie XML <dcterms:language>nl</dcterms:language> Element Informatietype Status Verplicht. Komt voor Eén keer. Omschrijving Kenmerk waarmee aangegeven wordt dat dit bericht productinformatie bevat. Gelieve als 'scheme' overheid:informatietype te specificeren. Waardebereik Vaste tekst productbeschrijving. XML <dcterms:type scheme= overheid:informatietype > productbeschrijving </dcterms:type> Element Status Komt voor Omschrijving Waardebereik XML Datum laatste wijziging Verplicht. Eén keer. Aanvankelijk de datum waarop de informatie over het product is aangemaakt, en na een wijziging de datum van laatste wijziging. Gebruik bij voorkeur de notatie jjjj-mm-dd. xsd:date <dcterms:modified> </dcterms:modified> Element Status Komt voor Omschrijving Bevoegd gezag Verplicht. Eén keer. Geeft het soort en de naam van de organisatie aan die verantwoordelijk is voor het publiceren van de productinformatie. Het 'scheme' geeft aan wat voor soort organisatie het betreft. De 'resourceidentifier' is een unieke URI voor de organisatie. De tekstuele waarde van het veld is een label dat gebruikt kan worden voor presentatie van het zoekresultaat. Zowel de Pagina 15 van 36

16 resourceidentifier als het label dienen conform de OWMS te worden aangeboden Waardebereik Vaste waarde uit waardelijst (zie hieronder). Waardelijsten overheid:gemeente overheid:waterschap overheid:provincie overheid:ministerie overheid:andereorganisatie overheid:ggd XML <overheid:authority scheme= overheid:gemeente resourceidentifier= terms/vlist_(gemeente) >Vlist</overheid:authority> Element Locatie Status Verplicht. Komt voor Eén keer. Omschrijving Aanduiding van de regionale dekking van het product. Verwijs hier naar het betreffende concept in het OWMS framework. De vulling van het element is analoog aan overheid:authority. Indien het een landelijke dekking betreft vult u hier Koninkrijksdeel Nederland in. Indien uw organisatie(type) nog niet in het OWMS framework is opgenomen, neemt u contact op met de servicedesk. Zie voor meer informatie hoofdstuk 5. Waardebereik Vaste waarde uit waardelijst (zie hieronder). Waardelijsten overheid:gemeente overheid:waterschap overheid:provincie overheid:koninkrijksdeel overheid:ggd XML <dcterms:spatial scheme= overheid:ggd resourceidentifier= terms/ggd_hart_voor_brabant">ggd Hart voor Brabant</dcterms:spatial> of: <dcterms:spatial scheme= overheid:koninkrijksdeel resourceidentifier= terms/nederland">nederland</dcterms:spatial> OWMS-Mantel In de OWMS-mantel is een groot aantal extra elementen opgenomen, waarvan er binnen Samenwerkende Catalogi slechts drie worden gebruikt. Het zijn respectievelijk: dcterms:audience; dcterms:subject; dcterms:abstract. Pagina 16 van 36

17 Element Doelgroep Status Verplicht. Komt voor Eén of twee keer. Omschrijving Aanduiding van de doelgroep waarvoor het product bedoeld is: particulier of ondernemer, of beide. In dat laatste geval wordt het element tweemaal opgenomen. Gelieve als 'scheme' overheid:doelgroep te specificeren. Waardebereik overheid:doelgroep XML <dcterms:audience scheme= overheid:doelgroep > ondernemer</dcterms:audience> Element Onderwerp Status Optioneel Komt voor Nul of meer keer. Omschrijving Veld voor vrije tekst ten behoeve van de vindbaarheid van het product, zoals trefwoorden of thema-indelingen. Indien gewenst kan het veld vaker worden opgenomen, bijvoorbeeld eenmaal voor lopende tekst en eenmaal voor trefwoorden. Waardebereik Vrij tekstveld (zonder opmaak) XML <dcterms:subject>immigratie, machtiging tot voorlopig verblijf, verblijfsvergunning</dcterms:subject> Element Samenvatting Status Verplicht. Komt voor Eén keer. Omschrijving Korte beschrijving van het product, ter presentatie in de zoekresultatenlijst van afnemers. Een lengte van ongeveer 300 tekens wordt aangeraden. Let erop dat de tekst leesbaar moet zijn voor een doorsnee eindgebruiker (burger of ondernemer) en bruikbaar voor het bepalen van de relevantie van dit product in een lijst zoekresultaten Waardebereik Vrij tekstveld (zonder opmaak) XML <dcterms:abstract>er is sprake van ontgronding als het maaiveld wordt verlaagd. De bodem wordt dan door afgraving ontdaan van een grondstoflaag zoals klei, veen, zand of grind.</dcterms:abstract> SC meta De elementen binnen scmeta voegen nadere informatie toe over het product die niet binnen OWMS valt. Deze elementen vallen binnen de product-specifieke namespace overheidproduct ( ) Element Status Komt voor Product ID Verplicht. Eén keer. Pagina 17 van 36

18 Omschrijving Unieke aanduiding van het product binnen de catalogus van de organisatie. Waardebereik Vrij tekstveld (zonder opmaak) XML <overheidproduct:productid> 1234</overheidproduct:productID> Element Online aanvragen Status Verplicht Komt voor Eén keer. Omschrijving Geeft aan of het product online is aan te vragen, en zo ja of hiervoor DigiD wordt gebruikt. Indien niet van toepassing, vult u hier 'nee' in. Waardebereik Vaste waarde uit waardelijst: 'ja', 'nee' of 'digid' XML <overheidproduct:onlineaanvragen> a</overheidproduct:onlineaanvragen> Element Aanvraag URL Status Optioneel. Komt voor Nul of één keer. Omschrijving Geeft aan waar het product online is aan te vragen, bijvoorbeeld een elektronisch formulier. De URL wordt in het attribuut 'resourceidentifier' gespecificeerd. Waardebereik xsd:anyuri XML <overheidproduct:aanvraagurl resourceidentifier= /> Element Eenmalig aanmelden Status Optioneel. Komt voor Nul of één keer. Omschrijving Geeft aan of het aanvragen van het product door eenmalig aan te melden vanuit MijnOverheid mogelijk is, d.w.z. of de 'aanvraagurl' vanuit MijnOverheid bereikbaar is zonder extra in te loggen. Waardebereik Vaste waarde uit waardelijst: ja of nee XML <overheidproduct:eenmaligaanmelden> ja</overheidproduct:eenmaligaanmelden> Pagina 18 van 36

19 Element Contactpunt Status Optioneel. Komt voor Nul of één keer. Omschrijving Met dit veld wordt verwezen naar een contactpunt. Vooralsnog wordt aangeraden dit veld niet te vullen, maar wel te reserveren voor toekomstig gebruik. Waardebereik xsd:anyuri XML <overheidproduct:contactpunt resourceidentifer= Element Uniforme productnaam Status Optioneel. Komt voor Nul of meer keer. Omschrijving Geeft aan welk product uit de Uniforme Productnamenlijst (UPL) het betreft, in de vorm van een verwijzing. Als het een product betreft dat niet in de UPL voorkomt, kies dan de waarde UPL-naam nog niet beschikbaar. Als het product overeenkomt met meerdere producten uit de UPL, kan het element meerdere malen worden herhaald. Voor meer informatie, zie hoofdstuk 5. Gelieve als'scheme' overheid:uniformeproductnaam te specificeren. De pointer wordt in het attribuut resourceidentifier gespecificeerd. De waarde van het element komt uit de OWMS waardelijst. Waardebereik xsd:anyuri XML <overheidproduct:uniformeproductnaam scheme="overheid:uniformeproductnaam" resourceidentifier= " afvaldoorzoekingsvergunning">afvaldoorzoekingsvergunni ng</overheidproduct:uniformeproductnaam> Element Gerelateerd product Status Optioneel. Komt voor Nul of meer keer. Omschrijving Als het product niet in de Uniforme Productnamenlijst (UPL) voorkomt, kan dit veld gebruikt worden om aan te geven aan welk product uit de UPL het gerelateerd is. Indien gewenst kunnen meerdere gerelateerde producten gespecificeerd worden door het veld te herhalen. Voor meer informatie, zie hoofdstuk 5. Gelieve als 'scheme' overheid:uniformeproductnaam te specificeren. De pointer wordt in het attribuut resourceidentifier gespecificeerd. De waarde van het element komt uit de OWMS waardelijst. Waardebereik xsd:anyuri XML <overheidproduct:gerelateerdproduct scheme="overheid:uniformeproductnaam" resourceidentifier=" terms/ afvaldoorzoekingsvergunning"> Pagina 19 van 36

20 Afvaldoorzoekingsvergunning </overheidproduct:gerelateerdproduct> ProductHTML Naast de metadata kan ook een stuk XHTML worden gespecificeerd, dat kan worden gepresenteerd door afnemers van de SC-content op hun websites. 'Hogere' overheden, d.z.w. alle organisaties behalve gemeenten, wordt sterk aangeraden dit veld te vullen, omdat veel gemeenten er voor kiezen om een beschrijvende tekst over uw product op de gemeentelijke website te tonen, alvorens de gebruiker door te laten klikken naar uw website. Element Product HTML Status Optioneel. Komt voor Nul of één keer. Omschrijving Bevat een fragment opgemaakte XHTML. Houd er bij de vulling van dit veld rekening mee dat de XHTML valide is en gepresenteerd moet kunnen worden als onderdeel van een willekeurige (overheids-)website. XHTML elementen kunnen direct worden opgenomen, d.w.z. zonder escaping. Let erop dat de tekst in dit veld leesbaar is voor de eindgebruiker (burger of ondernemer) en deze uit moet nodigen om 'door te klikken' naar de productpagina bij de organisatie die het product aanbiedt. Gelieve de namespace en schemalocation over te nemen. Denk bij de vulling van dit veld ook aan de webrichtlijnen: het moet getoond kunnen worden op de website van een overheidsorganisatie. Waardebereik XHTML Voorbeeld XML: <overheidproduct:body> <overheidproduct:producthtml xmlns=" xsi:schemalocation=" <p>aangifte doen van de geboorte van uw kind is verplicht.</p> <ul> <li>de vader moet de aangifte van de geboorte van zijn kind doen.</li> <li>als de vader geen aangifte kan doen, moet iemand aangifte doen die aanwezig was bij de geboorte.</li> <li>de moeder mag aangifte doen maar is dit niet verplicht</li> </ul> </overheidproduct:producthtml> </overheidproduct:body> Pagina 20 van 36

21 3 Samenhang met andere informatie 3.1 Uniforme Productnamenlijst (UPL) De standaard voor Samenwerkende Catalogi maakt gebruik van de Uniforme Productnamenlijst (UPL). Deze lijst maakt het mogelijk om de informatie uit Samenwerkende Catalogi te koppelen aan andere informatie binnen de e-overheid zonder daarbij rekening te hoeven houden met de verschillende implementaties van productcatalogi bij overheidsorganisaties. Deze worden door de UPL ontkoppeld: aanbieders koppelen hun lokale catalogus aan de UPL, en afnemers koppelen hun applicatie aan de UPL. Om vervolgens tóch lokale informatie te kunnen tonen, wordt de zoekdienst voor Samenwerkende Catalogi aangesproken, die op verzoek de lokale variant van het betreffende product levert. Op deze manier kan de (veelal lokale) SC-informatie gekoppeld worden aan andere soorten informatie, zoals Vraag-antwoordcombinaties, ondernemersproducten op de website of een cluster machtigbare producten van DigiD Machtigen. Een voorbeeld: een gemeente biedt een product 'evenement organiseren' aan. Dit wordt in de SC aanlevering voorzien van de Uniforme Productnaam 'evenementvergunning'. Centrale loketten zoals het dienstenloket van Antwoord voor bedrijven kunnen nu eenvoudig verwijzen naar de productpagina bij de gemeente door te zoeken naar producten die met 'evenementvergunning' zijn aangeduid, ook al worden deze lokaal onder een andere naam aangeboden. Indien een organisatie een 'uniform product' in haar catalogus als meerdere producten benoemt (bijvoorbeeld 'buurtfeest' en 'braderie' i.p.v. één evenementvergunning), kunnen beide lokale producten in de SC aanlevering voorzien worden van dezelfde Uniforme Productnaam. Indien een organisatie een 'uniform product' in haar catalogus aanbiedt als onderdeel van een groter product (bijvoorbeeld 'WMO voorziening' i.p.v. aparte producten voor rolstoel en scootmobiel), dan kunnen aan dat lokale product meerdere Uniforme Productnamen worden toegekend. Indien een organisatie een product in haar catalogus aanbiedt dat niet in de UPL voorkomt, dient u in het veld 'uniformeproductnaam' de waarde UPL-naam nog niet beschikbaar op te nemen. Tevens kunt u aangeven dat het product iets te maken heeft met een of meerdere producten uit de UPL, door daarnaar te verwijzen in het veld 'gerelateerdproduct'. Bijvoorbeeld: een gemeente heeft een speciale gemeente-specifieke subsidie voor het organiseren van een buurtfeest. Dat is niet hetzelfde als een evenementvergunning, maar heeft daar wel mee te maken. In het veld 'gerelateerdproduct' wordt dan verwezen naar het UPL product evenementvergunning. Een organisatie die de evenementvergunning op haar website toont, kan daarbij dan eventueel ook deze gerelateerde producten tonen. De Uniforme Productnamenlijst is opgesteld door het team Contentregie van e-overheid voor Burgers in samenspraak met o.a. Antwoord voor bedrijven, Regelhulp en KING. Op het moment van schrijven bevat de lijst zo'n 600 productnamen. Pagina 21 van 36

22 Er zijn verschillende manieren om metadatering van producten in een CMS mogelijk te maken. Hierbij kan gedacht worden aan een 'platte lijst' met alle uniforme productnamen, maar bijvoorbeeld ook aan een zoekfunctie of een thematische indeling (zie 4.3). Daarnaast heeft het team Contentregie een overzicht opgesteld waarin voor elke uniforme productnaam varianten worden opgesomd, dat eventueel ook kan worden gebruikt om de juiste productnaam bij een lokaal product te zoeken. De Uniforme Productnamenlijst is gepubliceerd als waardelijst in het OWMS framework: Dit is een 'levende' lijst of 'afspeellijst', d.w.z. dat in deze lijst mutaties kunnen plaatsvinden: vervallen producten kunnen na verloop van tijd uit de lijst verwijderd worden, en nieuwe kunnen worden toegevoegd. Technisch gezien kan dat tot gevolg hebben dat u in uw aanlevering verwijst naar producten die niet meer in de lijst voorkomen, waardoor de aanlevering niet meer voldoet. Wij verzoeken u bij het bouwen van de applicatie hier rekening mee te houden. Om deelnemers ruim de tijd te geven hun verwijzingen aan te passen worden vervallen producten pas bij de volgende release definitief uit de lijst verwijderd. De waardelijst bestaat uit een 'root element' 'cv' (controlled vocabulary) met daarin 'value' elementen voor elke uniforme productnaam. Bij elke waarde is een 'preflabel' en een 'resourceidentifier' opgenomen, die beide in de Samenwerkende Catalogi metadata opgenomen dienen te worden om een verwijzing naar de productnaam aan te brengen. Een voorbeeld van een waarde uit de UPL: <value> <preflabel>afvaldoorzoekingsvergunning</preflabel> <resourceidentifier> </resourceidentifier> </value> In de Samenwerkende Catalogi metadata kan als volgt naar dit product worden verwezen (bijvoorbeeld vanuit een lokaal product 'Afval doorzoeken, vergunning'): <overheidproduct:uniformeproductnaam scheme="overheid:uniformeproductnaam" resourceidentifier= " g">afvaldoorzoekingsvergunning </overheidproduct:uniformeproductnaam> 3.2 Contentmodel Product Het IPM Samenwerkende Catalogi 4.0 is nadrukkelijk een model voor uitwisseling van metadata over producten ten behoeve van vindbaarheid. De inhoudelijke productinformatie wordt daarbij niet uitgewisseld. E- Overheid voor Burgers heeft daarnaast een model ontwikkelt waarmee Pagina 22 van 36

23 deze informatie wél kan worden uitgewisseld: het Contentmodel Product. Met dit model kan bijvoorbeeld een uitvoeringsorganisatie productinformatie leveren voor gebruik in een gemeentelijk klantcontactcentrum. Voor het uitwisselen van productinformatie (SC of het uitgebreidere Contentmodel Product) wordt één OWMS-model gebruikt. De velden uit het SC bericht komen ook voor in het Contentmodel Product. Hierdoor kunt u eenvoudig informatie leveren aan de SC zoekdienst, verwerken in uw eigen website en gebruiken voor uw Klant Contact Centrum (KCC). 3.3 Thema-indelingen Naast de zoekingang op basis van trefwoord zijn er veel afnemers die de producten uit Samenwerkende Catalogi willen ontsluiten via een themaindeling. De Standaard voor Samenwerkende Catalogi maakt dat mogelijk. Afnemers kunnen hun thema-indeling koppelen aan de Samenwerkende Catalogi zonder dat zij daarbij geconfronteerd worden met verschillende soorten catalogi, naamgeving van producten of wijzigingen in lokale catalogi. De Uniforme Productnamenlijst maakt dit mogelijk. Uw thema's kunnen gekoppeld worden aan de generieke producten die in deze lijst staan. De zoekdienst voor Samenwerkende Catalogi levert vervolgens de producten van de gewenste organisaties die met de betreffende Uniforme Productnaam zijn aangeduid. Zo kan bijvoorbeeld een thema 'Reizen' in een willekeurige thema-indeling gekoppeld worden aan de Uniforme Productnaam 'paspoort', onafhankelijk van de organisaties die dit product bieden. Om toch een lokale vindplaats van dit product te kunnen presenteren, kan de zoekdienst worden aangesproken met de vraag 'geef mij de producten van gemeente Breda die aangeduid zijn met de Uniforme Productnaam 'paspoort'. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot producten als 'Aanvragen Paspoort' of 'Paspoort verloren' van gemeente Breda. Naast het opvragen van producten die met een Uniforme Productnaam zijn aangeduid, kunnen ook producten worden opgevraagd die zijn gerelateerd aan Uniforme Productnamen. Deze kunnen eventueel als extra informatie worden gepresenteerd. Om Samenwerkende Catalogi eenvoudig via een thema-indeling toegankelijk te maken is er een Thema-indeling Overheid (TiO) beschikbaar, inclusief de Uniforme Productnamen per thema. Met deze thema-indeling en de zoekdienst kunt u een thematische ingang implementeren voor zowel lokale als landelijke informatie uit de SCcollectie. Merk op dat de Thema-indeling Overheid uitsluitend gericht is op producten die relevant zijn voor burgers. De TiO is beschikbaar als onderdeel van het OWMS framework en te downloaden via: maindelingoverheid_v1.6.html. De koppeling TiO/UPL wordt gepubliceerd op: Hierin staan de thema's en bijbehorende producten in de vorm van XML (SPARQL) zodat u ze op uw eigen manier kunt verwerken in uw applicatie. Pagina 23 van 36

24 Merk op dat zowel de TiO als de UPL 'levende' lijsten zijn en dus aan verandering onderhevig, zie hiervoor ook paragraaf 3.1. In het XML bestand komt voor elke koppeling thema/productnaam een 'result' voor met daarin de volgende informatie: Thema (uri); Thema_label (tekst); soort relatie (SKOS 'related match'); UniformeProductnaam (uri); UniformeProductnaam_label (tekst). De URI's komen overeen met de resourceidentifiers uit de waardelijsten (TiO en UPL); de labels komen overeen met de preflabels uit de waardelijsten. Een voorbeeld van een thema met bijbehorend UPL product: <result> <binding name="uniformeproductnaam"> <uri> </uri> </binding> <binding name="uniformeproductnaam_label"> <literal xml:lang="nl">gehandicaptenparkeerkaart</literal> </binding> <binding name="property"> <uri> </binding> <binding name="thema"> <uri> </binding> <binding name="thema_label"> <literal xml:lang="nl">parkeren</literal> </binding> </result> Indien u geen gebruik maakt van de TiO maar een eigen thema-indeling, dan kunt u uw thema's op een soortgelijke manier koppelen aan de Uniforme Productnamen. Meer informatie over de Thema-indeling Overheid is te vinden op: maindelingoverheid_v1.6.html Pagina 24 van 36

25 3.4 Contactinformatie De relatie tussen product- en contactinformatie wordt in deze versie van het IPM 4.0 nog niet gespecificeerd. Het metadataveld 'overheidproduct:contactpunt' is wel aanwezig en gereserveerd voor toekomstig gebruik. 3.5 Geografische informatie Veel organisaties hebben slechts een beperkte regionale dekking. De geografische informatie over organisaties valt feitelijk buiten de scope van Samenwerkende Catalogi en wordt dus niet direct expliciet in de SC XML vermeld: deze bevat slechts een verwijzing. U geeft in de SC aanlevering aan welke organisatie het betreft, en de SC zoekdienst bepaalt welke regionale dekking daar bij hoort. Hiervoor beschikt de zoekdienst over twee bronnen: de (commerciële) postcodetabel met relaties tussen gemeenten, (4-cijfer) postcodes en provincies; het OWMS framework met daarin geografische relaties tussen diverse soorten organisaties. Momenteel zijn dat de relaties gemeente-waterschap, gemeente-provincie en gemeente-ggd. De regionale dekking van regionale 'andere organisaties' dient door de organisaties zelf te worden gespecificeerd voordat ze in de SC-collectie kunnen worden opgenomen. Vervolgens zorgt het OWMS team ervoor dat deze informatie beschikbaar komt in het OWMS framework. Vanuit de SC XML kan dan naar het betreffende OWMS concept worden verwezen. Voor producten die landelijk geleverd worden kan aangegeven worden dat zij gelden voor Koninkrijksdeel 'Nederland'. Het doorzoeken van de SC-collectie kan vanaf een postcode of vanuit een gemeente. De SC zoekdienst bepaalt vervolgens welke organisaties daar relevant zijn, bijvoorbeeld welke GGD of provincie actief is in een postcodegebied. Meer hierover leest u in hoofdstuk 5. Indien u geen gebruik maakt van de SC zoekdienst, maar de SC informatie wel wilt presenteren, dient u ook de regionale verbanden zelf te implementeren. De informatie in het OWMS framework is daarbij vrij te gebruiken, en in de vorm van een XML beschikbaar op standaarden.overheid.nl. De postcode-informatie kunt u indien gewenst zelf afnemen van postcode.nl of een andere bron. Pagina 25 van 36

26 4 Het SC uitwisselmechanisme Behalve een standaard voor metadata over producten is Samenwerkende Catalogi ook een uitwisselmechanisme. Enerzijds kunt u informatie aanbieden conform dit mechanisme, en anderzijds kunt u informatie afnemen. Beide aspecten worden in dit hoofdstuk toegelicht. 4.1 Aanbieden van informatie Publicatie van het XML bestand Validatie Om opgenomen te worden in de SC-collectie dient een organisatie haar productinformatie te publiceren op internet in de vorm van een XML bestand. De opbouw van dit bestand is beschreven in hoofdstuk 3. Bij deze publicatie hiervan geldt een aantal eisen: de URL is vrij toegankelijk via HTTP, d.w.z. zonder username/wachtwoord of uitsluiting van bepaalde IP-adressen; HTTPs is toegestaan, mits een geldig PKIoverheid certificaat meegeleverd wordt. Voor meer informatie over PKIoverheid certificaten, zie: het juiste content-type (text/xml of application/xml) wordt meegegeven in de response headers; Het is belangrijk dat de webserver robots toestemming geeft deze bestanden op te halen. De zoekdienst harvester stuurt geen http headers mee. Dus er dient geen verplichting te zijn voor http headers. De URL van het XML-bestand dient aangemeld te worden bij de servicedesk van Samenwerkende Catalogi. Ook wanneer de URL van een XML-bestand wijzigt (bijvoorbeeld bij een nieuwe website) kunt u terecht bij de servicedesk. Om de wijziging tijdig te kunnen verwerken wordt u verzocht deze minimaal een week van tevoren door te geven aan de servicedesk. Het is een organisatie toegestaan meerdere XML bestanden aan te leveren, bijvoorbeeld een voor de ondernemersproducten en een voor de burgerproducten. Om e.e.a. beheersbaar te houden verzoeken we u om dit tot twee bestanden per organisatie te beperken. Valideer uw XML-bestand voordat u het aanbiedt met de online OWMSvalidator op Deze voorziening vertelt u of het bestand aan het OWMS-framework en meer specifiek het SC XML- Schema voldoet, en zo nee wat er niet juist is. Succesvolle validatie is een indicatie voor de ontvangende partij dat het bericht juist is opgesteld en daarom ook zonder problemen te verwerken is. Bij eerste aansluiting wordt deze toets ook door Samenwerkende Catalogi uitgevoerd als onderdeel van het aansluitproces. Vervolgens wordt frequent getoetst of de aanleveringen nog valide zijn. Als dit niet het geval is, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie kan worden verwerkt door de afnemers, waaronder de SC Zoekdienst. De zoekdienst zal deze producten Pagina 26 van 36

27 niet indexeren zolang de aanlevering fouten bevat. Het gevolg is dat de producten niet langer vindbaar zijn via de websites van afnemers. Zorg er daarom voor dat het XML-bestand altijd voldoet aan het XML Schema en de bovenstaande eisen m.b.t. publicatie. Het gepubliceerde bestand wordt opgehaald door de zoekdienst van Samenwerkende Catalogi en eventuele andere afnemers (overheid en commercieel) met wie Samenwerkende Catalogi een overeenkomst heeft gesloten. De zoekdienst haalt het bestand eenmaal per dag op en ververst vervolgens de informatie in de collectie. Als het bestand niet toegankelijk is of niet correct, wordt het niet verwerkt en zullen de betreffende producten niet meer vindbaar zijn. Hierbij geldt dat de organisatie zelf verantwoordelijk is voor een correcte aanlevering. Doorgaans geldt dat mutaties in de bestanden een dag later in de zoekdienst zijn verwerkt. Met de overige afnemers zijn afspraken gemaakt over het ophalen van de bestanden, actueel houden van de informatie en de belasting die dat met zich mee brengt voor de servers van de dienstaanbieders. 4.2 Bevraging van de zoekdienst Voor het bevragen van de zoekdienst wordt gebruik gemaakt van de standaard SRU: Search /Retrieval via URL: een gestandaardiseerd zoekprotocol voor het zoeken op internet. Deze zoekingang wordt ook geboden voor andere collecties op Formeel kent SRU ook een webservice-variant, waarbij de zoekvraag via het posten van een SOAP-bericht wordt ingeschoten. De aanbevolen manier van bevraging is echter via URL en deze variant wordt in dit document dan ook beschreven. Zoekvragen worden aangeboden in de vorm van een URL met parameters. De zoekdienst antwoordt vervolgens met een XML bestand, waarin de zoekresultaten zijn opgenomen. Deze resultaten bevatten tevens de originele 'scproducten' zoals die aan de zoekdienst zijn aangeleverd. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor het dcterms:subject veld, dat vanuit commercieel oogpunt niet wordt verstrekt. Meer informatie over de SRU standaard en de gebruikte query-taal CQL is te vinden op: De opbouw van de URL De bevragings-url is opgebouwd uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel luidt als volgt: sion=1.2&operation=searchretrieve&xconnection=sc&recordschema=sc4.0&startrecord=1&maximumrecords= 10&query= De parameters version, operation, x-connection en recordschema dient u mee te geven om te zorgen dat u de juiste collectie doorzoekt en vraag en antwoord conform deze specificaties zijn vormgegeven. De URL parameters startrecord en maximumrecords zijn optioneel. Deze worden doorgaans in combinatie gebruikt om een beperkte set resultaten op te vragen, bijvoorbeeld resultaat van de in totaal 600 Pagina 27 van 36

28 zoekresultaten. Met startrecord wordt aangegeven vanaf welk record resultaten moeten worden teruggegeven (in geval van het voorbeeld: 1) en met maximumrecords hoeveel er totaal moeten terugkomen (in het voorbeeld: 10). Het variabele deel volgt achter de 'query' parameter en bevat de daadwerkelijke zoekvraag in de vorm van een 'CQL query'. De zoekcriteria kunnen het best worden gegroepeerd met behulp van haakjes: ( en ). In ieder geval dienen zowel de locatieaanduiding als de zoekcriteria van elkaar te worden gescheiden door middel van haakjes. Een zoekquery is opgebouwd uit twee onderdelen: een locatieaanduiding (postcode/organisatie, organisatietype); en zoekcriteria (audience, keyword, etc.). Wanneer beide onderdelen worden gebruikt gelden de volgende regels: A. De locatieaanduiding en (overige) zoekcriteria moeten worden gescheiden door haken; B. De locatieaanduiding moet altijd aan het begin van de query worden opgenomen. Voorbeeld 1: query= ((organisatie="haarlemmermeer") and (organisatietype="provincie" or organisatietype="ggd" or organisatietype="waterschap" or organisatietype="ministerie" or organisatietype="andereorganisatie")) and (keyword="water") Met deze standaard query bevraag je producten en diensten van alle organisaties met keyword water behalve de producten en diensten van de eigen gemeente, in dit geval Haarlemmermeer. Het organisatietype=gemeente is namelijk niet meegenomen in de query. Voorbeeld 2: query= ((postcode="6290") and (organisatietype="ministerie" or organisatietype="andereorganisatie")) and ((keyword="water") and (audience="ondernemer")) Voorbeeld 3: query=((organisatie="nieuwegein") and ((keyword ="vitaliteitssparen") and (modified >= " ") and (modified <= " "))) De volgende query is foutief, omdat niet is voldaan aan de voorwaarde onder A: query=((organisatie="nieuwegein") and (keyword ="vitaliteitssparen") and (modified >= " ") and (modified <= " ")) De volgende query is foutief, omdat niet is voldaan aan de voorwaarden onder B: query=(((keyword ="vitaliteitssparen") and (modified >= " ") and (modified <= " ")) and (organisatie="nieuwegein")) Pagina 28 van 36

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0 Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Versie 1.0 Datum 19 april 2012 Colofon Projectnaam Samenwerkende Catalogi 4.0 Versienummer

Nadere informatie

Informatie Publicatie Model Samenwerkende Catalogi 4.0. Deel A: Functionele Beschrijving. Versie 1.0. Datum 23 april 2012 Status Norm

Informatie Publicatie Model Samenwerkende Catalogi 4.0. Deel A: Functionele Beschrijving. Versie 1.0. Datum 23 april 2012 Status Norm Samenwerkende Catalogi 4.0 Deel A: Functionele Beschrijving Versie 1.0 Datum 23 april 2012 Status Norm Colofon Projectnaam Samenwerkende Catalogi 4.0 Versienummer 1.0 Organisatie Logius Postbus 96810 2509

Nadere informatie

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Zaakpagina en metadata In het Informatie Publicatie Model (IPM) 4.0 staat beschreven hoe u als deelnemer aan Vergunningen

Nadere informatie

Toekennen metadata voor overheden

Toekennen metadata voor overheden Toekennen metadata voor overheden versie: 2.1 datum: 1 juni 2007 Samenwerkende Catalogi Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Metadata toekennen... 2 3. Metadata voor uw productencatalogus... 3 4. Voorbeeld

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier OWMS

Aanmeldingsformulier OWMS Aanmeldingsformulier OWMS Onderstaand het formulier voor aanmelding van een nieuwe standaard bij het Forum Standaardisatie. Deze versie van het formulier is aangepast om de persoonsgegevens van drie personen

Nadere informatie

Introductie OWMS 3.5

Introductie OWMS 3.5 Identificatie http://standaarden.overheid.nl/owms/3.5/doc/introductie.pdf Informatietype Richtlijn Taal nl-nl Maker Overheid heeft Antwoord laatste wijziging Geldigheid vanaf 01-08-2008 Locatie Niet van

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding OWMS

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding OWMS -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@.nl] Verzonden: vrijdag 12 november 2010 13:54 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Informatie Publicatie Model (IPM) Vergunningen 4.0.1

Informatie Publicatie Model (IPM) Vergunningen 4.0.1 Informatie Publicatie Model (IPM) Vergunningen 4.0.1 Overheid heeft Antwoord Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag 070 8887850 vergunningen@overheid.nl http://koopsite.koop.asp4all.nl/producten/lokale-vergunningen

Nadere informatie

Informatie Publicatie Model (IPM) Vergunningen 4.0.2

Informatie Publicatie Model (IPM) Vergunningen 4.0.2 Kennis-en Exploitatiecentrum Officiele Overheidspublicaties Informatie Publicatie Model (IPM) Vergunningen 4.0.2 Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag vergunningen@koop.wmrijk.nl Informatie Publicatie

Nadere informatie

Handleiding Punch out (SAP OCI)

Handleiding Punch out (SAP OCI) Handleiding Punch out (SAP OCI) Koppeling webshop leveranciers met DigiInkoop Versie 1.1 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer V1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel

Nadere informatie

Bijlage 1 Opdrachtomschrijving en algemene voorwaarden

Bijlage 1 Opdrachtomschrijving en algemene voorwaarden Bijlage 1 Opdrachtomschrijving en algemene voorwaarden Inleiding en achtergrond Het doel van het product Informatie Publicatie Model 4.0 voor Vergunningen, hierna te noemen IPM 4.0 (ICTUprogramma Overheid

Nadere informatie

Toelichting. op de. Uniforme Productnamenlijst

Toelichting. op de. Uniforme Productnamenlijst Toelichting op de Uniforme Productnamenlijst deel 1 Toelichting DE UPL MAAKT OVERHEIDSPRODUCTEN BETER VINDBAAR Vrijwel alle producten- en dienstencatalogi (PDC's) van de gemeenten zijn inmiddels aangesloten

Nadere informatie

Publiceren Publiceren betekent dat u informatie over de vergunningen op uw eigen website openbaar maakt.

Publiceren Publiceren betekent dat u informatie over de vergunningen op uw eigen website openbaar maakt. Inleiding Het project Vergunningen op Internet van ICTU biedt een standaard voor het publiceren en uitwisselen van vergunningeninformatie. Deze standaard heet het Internet Publicatie Model (IPM). Het IPM

Nadere informatie

Technisch Framework OWMS 3.5

Technisch Framework OWMS 3.5 Identificatie http://standaarden.overheid.nl/owms/3.5/doc/technischframework.pdf Informatietype Richtlijn Taal nl-nl Maker Overheid heeft Antwoord laatste wijziging Geldigheid af 01-08-2008 Locatie Niet

Nadere informatie

Open data webservice van overheid.nl. Handleiding voor het bevragen van de zoekdienst via SRU

Open data webservice van overheid.nl. Handleiding voor het bevragen van de zoekdienst via SRU Open data webservice van overheid.nl Handleiding voor het bevragen van de zoekdienst via SRU 2/33 Samenvatting & inleiding Via overheid.nl kunnen burgers en professionals zoeken in regelgeving, bekendmakingen

Nadere informatie

Technisch stappenplan validatieservice

Technisch stappenplan validatieservice Technisch stappenplan validatieservice versie: 2.1 datum: 1 juni 2007 Samenwerkende Catalogi Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Validatieprocedure... 2 2.1. Aanbieden van het XML-bericht voor validatie...

Nadere informatie

Uitvragen Officiële Publicaties Handleiding voor het uitvragen van de collectie Officiële Publicaties

Uitvragen Officiële Publicaties Handleiding voor het uitvragen van de collectie Officiële Publicaties Uitvragen Officiële Publicaties Handleiding voor het uitvragen van de collectie Officiële Publicaties Auteurs Ilja Andreas Bestandsnaam Handleiding uitvragen Officiële Publicaties V0.51 Status V0.51 definitief

Nadere informatie

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Versie 1.0 Datum 23/05/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO search 2.0

Gebruikershandleiding GO search 2.0 Gebruikershandleiding GO search 2.0 1 Gebruikershandleiding Product: GO search 2.0 Documentversie: 1.1 Datum: 2 februari 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. 1 AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Technisch stappenplan

Technisch stappenplan Technisch stappenplan versie: 2.1.1 datum: 1 juni 2007 John Oldenhuizing Projectleider Samenwerkende Catalogi telefoon: 070-8887 850 e-mail: SC@overheid.nl adres: Postbus 84011 2508 AA Den Haag Wilhelmina

Nadere informatie

StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden

StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden [Geef tekst op] Inhoud 1. Proces en voorwaarden Stuf XML schemavalidatie... 3 1.1 Situatie... 3 1.2 StUF Regiegroep... 3 1.3 Proces...

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Generieke interface energielabels

Generieke interface energielabels Handleiding Generieke interface energielabels In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Woningbouw) 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Korte omschrijving 3 1.3 Indeling

Nadere informatie

Uitvragen Officiële Publicaties

Uitvragen Officiële Publicaties Uitvragen Officiële Publicaties Handleiding voor het uitvragen van de collectie Officiële Publicaties Auteurs Ilja Andreas Bestandsnaam Handleiding uitvragen Officiële Publicaties V1.1 Status V1.1 definitief

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Versie 1.0 Datum 07/11/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening Aansluit handleiding Omgevingsloket online Webservices INREGELOMGEVING (INR) Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Uitvragen Officiële Publicaties

Uitvragen Officiële Publicaties Uitvragen Officiële Publicaties Handleiding voor het uitvragen van de collectie Officiële Publicaties Auteurs Bestandsnaa m Status Ilja Andreas Handleiding uitvragen Officiële Publicaties V0.5.doc V0.5

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi ------Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@[xxx].nl] Verzonden: dinsdag 18 mei 2010 14:08 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie

Inzenden en ontvangen aangifte

Inzenden en ontvangen aangifte UPA Inzenden en ontvangen aangifte Specificaties koppelvlak Versie 1.0 Inhoud 1 Doel document... 2 2 Aanlevering bestanden... 2 2.1 Webservices... 2 2.2 FTP... 4 2.3 Secure cloud... 4 3 Aanlevering MDV/PLO...

Nadere informatie

Websites & Zoekmachines

Websites & Zoekmachines Zoekmachines, Wat en Hoe... 2 Wat is een Zoekmachine?... 2 Hoe werkt het?... 2 Meldt Je Site Aan... 3 Meta-data... 3 Links naar je site... 3 De grote 3... 3 Hoe aanmelden?... 3 Wachttijd na aanmelding...

Nadere informatie

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving versie 1.0 Datum 10 augustus 2016 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT Versiehistorie Versie datum Omschrijving 1.0 10-08-2016 Definitieve

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding Behalve dat u met behulp van de de inhoud van een SBR document kunt raadplegen, biedt de toepassing een aantal extra mogelijkheden. Hieronder wordt een aantal van deze additionele

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Deel 1: Algemeen Inhoudsopgave Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving...1 1. Het project Decentrale Regelgeving...2 2. De wettelijke verplichting...3

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven Statement De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd. Afgeleid van BP2 (vindbaar)

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg VVE- UP Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg, 17 mei 2013 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 Versiebeheer...2 2 Inleiding...3 3 Instellingen VVE- UP...4 4 Beheer...5 5 Smartobject

Nadere informatie

DOCUMENTATIE donatiemodule koppeling

DOCUMENTATIE donatiemodule koppeling DOCUMENTATIE donatiemodule koppeling Stichting GeefGratis Documentatie koppeling GeefGratis donatiemodule v1.02 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Inleiding... 3 Versiebeheer... 3 1. POST service

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Nummer VGA 05.017 Datum 2005-09-06 versie: 0.5

Nummer VGA 05.017 Datum 2005-09-06 versie: 0.5 Programma Vernieuwing Gegevensarchitectuur (VGA) Onderwerp: Metadata in de KB Bestemd voor: projectteam Auteur: Theo van Veen Nummer VGA 05.017 Datum 2005-09-06 versie: 0.5 v 0.1 2005-05-24 Eerste versie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via

Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via 1. Inleiding Er zijn drie methoden van aanlevering van sms berichten mogelijk: via een HTTP request; dit kunt u gebruiken voor één sms bericht tegelijk

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Gefeliciteerd Ook voor jouw organisatie zal de kracht van de ipublications KnowledgeBase (zoals bekend van AFAS) worden ontsloten, in jullie eigen gepersonaliseerde KB waar interne

Nadere informatie

http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/beheer/beheerplanowmsv 1.0.pdf

http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/beheer/beheerplanowmsv 1.0.pdf Beheerplan OWMS Overheid.nl Web Metadata Standaard Identificatie Titel Informatietype Taal Maker Autoriteit http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/beheer/beheerplanowmsv 1.0.pdf Beheerplan OWMS Richtlijn

Nadere informatie

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer Aansluithandleiding Omgevingsloket online Webservices PRODUCTIEOMGEVING Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Gespreksverslag. Bijeenkomst Adviescommissie Samenwerkende Catalogi. e Overheid voor Burgers

Gespreksverslag. Bijeenkomst Adviescommissie Samenwerkende Catalogi. e Overheid voor Burgers Bijeenkomst Adviescommissie Samenwerkende Catalogi e Overheid voor Burgers Auteur G.J. Mouwen Versie 1.0 Status Definitief Den Haag, 28-01-2010 2/6 1 Verslag Onderwerp Bijeenkomst Adviescommissie Samenwerkende

Nadere informatie

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 Februari 2015 INHOUD 1 VERSIEBEHEER DOCUMENT 3 2 INLEIDING 4 3 VERZENDEN VAN LOPENDE ZAKEN NAAR FRONTOFFICE 5 4 GEEF ZAKEN PER BURGER

Nadere informatie

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels.

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels. Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Handleiding Generieke interface Energielabels Documentnaam [Handleiding Generieke interface Energielabels.doc]

Nadere informatie

Ontwerprichtlijnen voor XML-Schemadefinities

Ontwerprichtlijnen voor XML-Schemadefinities Ontwerprichtlijnen voor XML-Schemadefinities Voor gebruik binnen WLZ, WMO en JW Datum 26 mei 2015 Status Concept Colofon Publicatienummer Uitgave Projectnaam Projectnummer Versienummer 1.1 Projectleider

Nadere informatie

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen Geonovum datum 22 mei 2012 versie v1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Doel...4 1.2 Relevante achtergrondinformatie...4 1.3 Leeswijzer...4 1 Kader INSPIRE en wijzigingen...5

Nadere informatie

Vindbaarheid en samenhang van overheidsinformatie op het web

Vindbaarheid en samenhang van overheidsinformatie op het web metadata t De Overheid.nl Web Metadata Standaard Vindbaarheid en samenhang van overheidsinformatie op het web De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is ontwikkeld om via standaardisatie van metadata

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

Standaard-URI's naar Jurisprudentie met behulp van de European Case Law Identifier (ECLI)

Standaard-URI's naar Jurisprudentie met behulp van de European Case Law Identifier (ECLI) Standaard-URI's naar Jurisprudentie met behulp van de European Case Law Identifier (ECLI) datum 14 januari 2013 auteur Cor de Cloe Standaard-URI s naar Jurisprudentie mbv ECLI pagina 2 van 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

spir-it Open Data van de Rechtspraak Versie 1.14

spir-it Open Data van de Rechtspraak Versie 1.14 spir-it Open Data van de Rechtspraak Versie 1.14 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doel...5 1.2 Wat is het ECLI?...5 1.3 Formaat en betekenis...5 2 Open Data van de Rechtspraak... 5 2.1 XML-metadataformaat...6

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op DigiD

Handleiding voor aansluiten op DigiD Handleiding voor aansluiten op DigiD Versie 4.2.2 Januari 2015 Colofon Projectnaam Contactpersoon Organisatie DigiD Servicecentrum Logius Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1 VERBINDING MET DE API 4 1.1 QUICK START 4 2 SMS PARAMETERS 5 2.1 VERPLICHTE PARAMETERS 6

Nadere informatie

Marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter d.d. 18 april 2017

Marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter d.d. 18 april 2017 Marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter d.d. 18 april 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktscan... 4 2.1 Procedure... 4 2.2 Informatieronde... 4 2.3 Inleverdatum... 4 2.4 Planning...

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum.

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum. Kennissessie Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum Thijs Brentjens Inhoud Download Services Pre-defined datasets via Atom feeds Pre-defined

Nadere informatie

DOCUMENTATIE DONATIEMODULE KOPPELING

DOCUMENTATIE DONATIEMODULE KOPPELING DOCUMENTATIE DONATIEMODULE KOPPELING Stichting GeefGratis GeefSamen via Geef.nl Documentatie koppeling GeefGratis donatiemodule v1.06 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Inleiding... 3 Versiebeheer...

Nadere informatie

Handleiding Website Laatste update: april 2014

Handleiding Website Laatste update: april 2014 Laatste update: april 2014 1. Google Search Tijdens de ontwikkeling van uw website werd er veel aandacht besteed aan optimalisatie voor zoekmachines zoals Google. Dit onder andere door de broncode technisch

Nadere informatie

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Versie 1.1 Datum 01 oktober 2013 Status Definitief Definitief Checklist Testen Berichtenbox 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer 1.1

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Cerium CMS versie 4.0. Wat is nieuw in versie 4.0. www.cerium.nl

Cerium CMS versie 4.0. Wat is nieuw in versie 4.0. www.cerium.nl Cerium CMS versie 4.0 Wat is nieuw in versie 4.0 www.cerium.nl Bijgewerkt februari 2014 Cerium BV 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Nieuwe onderhouds URL 4 3. Drag and drop upload 5 4. Spring naar item

Nadere informatie

BAN PD Personeelsdiensten Van der Feltszpark 3 9401 HM Assen +31 (0) 59 23 30 990 www.banpd.nl info@banpd.nl. Handleiding Vacatures

BAN PD Personeelsdiensten Van der Feltszpark 3 9401 HM Assen +31 (0) 59 23 30 990 www.banpd.nl info@banpd.nl. Handleiding Vacatures Handleiding Vacatures 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanmelden...3 Vacature toevoegen...4 Mijn Content...6 2 Inleiding Deze handleiding is bestemd voor de gebruikers die vacatures toevoegen en bewerken

Nadere informatie

Bijlage 2: Globale functionele beschrijving GVOP. 1. Inleiding. Context V1.2

Bijlage 2: Globale functionele beschrijving GVOP. 1. Inleiding. Context V1.2 Bijlage 2: Globale functionele beschrijving GVOP V1.2 1. Inleiding Het project Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) levert een generieke applicatie op waarmee het voor decentrale

Nadere informatie

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Deel 4: Wetstechnische informatie Inhoudsopgave Overzicht wetstechnische informatie...2 Bijlage 1: Overzicht van Controlled Vocabularies...8 Bijlage 2: Overzicht

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu HANDLEIDING BEHEER WEBSITE Vrouwen van Nu Versie 1.3 11 Oktober 2012 VERSIE INFO Versie Datum Auteur Omschrijving 1.0 25 September 2012 Rudi van Es 1.1 2 Oktober 2012 Maarten Rütten 1.2. 3 Oktober 2012

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Bewijs van in leven zijn aanvragen GS15BLZ

GEMMA e-formulier Specificatie Bewijs van in leven zijn aanvragen GS15BLZ GEMMA e-formulier Specificatie Bewijs van in leven zijn aanvragen GS15BLZ Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers een

Nadere informatie

Batchprocedure Vulling Burgerservicenummer

Batchprocedure Vulling Burgerservicenummer A2 Batchprocedure Vulling Burgerservicenummer A2.1 Inleiding Met ingang van Logisch Ontwerp GBA, versie 3.6 op 26 november 2007 is het burgerservicenummer in categorie 01 Persoon op de persoonslijst een

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Internetpublicatiemodel bekendmakingen Versie 3.0.2 november 2008

Internetpublicatiemodel bekendmakingen Versie 3.0.2 november 2008 Internetpublicatiemodel bekendmakingen Versie 3.0.2 november 2008 Rogier Koele Productmanager Bekendmakingen op Internet ICTU / Overheid heeft Antwoord Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag www.overheidheeftantwoord.nl/producten,bekendmakingen

Nadere informatie

Instructies Zitecraft Content Management System (CMS)

Instructies Zitecraft Content Management System (CMS) Instructies Zitecraft Content Management System (CMS) Inloggen Het CMS wordt geopend via http://zitecraft.com/login of er kan op het icoontje rechtsonder op de zite geklikt worden. Vervolgens dient het

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR

GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers een elektronisch

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Per gemeente of samenwerkingsverband zijn via de decentrale beheermodule aanpassingen mogelijk op de volgende punten:

Per gemeente of samenwerkingsverband zijn via de decentrale beheermodule aanpassingen mogelijk op de volgende punten: Handleiding Decentrale Beheermodule aanvraag bijstand Inleiding De Decentrale Beheermodule aanvraag bijstand is bedoeld om gemeenten in staat te stellen de inhoud en het procesverloop van de digitale aanvraag

Nadere informatie

Extern FD-register t.b.v. vergunningcontrole

Extern FD-register t.b.v. vergunningcontrole Extern FD-register t.b.v. vergunningcontrole Versie Omschrijving Auteur Datum 0.1 Concept Mike Welagen 01-07-2005 0.2 Aanpassing xsd Mike Welagen 31-10-2005 0.3 ProductInformatieAlgemeen toegevoegd Mike

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Informatie Publicatie Model Bekendmakingen E-mailservice op maat Deel A: Functie Versie 4.0 Juni 2015

Informatie Publicatie Model Bekendmakingen E-mailservice op maat Deel A: Functie Versie 4.0 Juni 2015 Informatie Publicatie Model Bekendmakingen E-mailservice op maat Deel A: Functie Versie 4.0 Juni 2015 Kennis en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den

Nadere informatie

Change Management. beschrijving van procedures

Change Management. beschrijving van procedures Change Management beschrijving van procedures Aan: Projectgroep Ontwikkeling FlorEcom (PROF) Van: G. Heemskerk Betreft: FlorEcom change management Versie: 1.3 Datum: 31 januari 2002 1. Inleiding Deze notitie

Nadere informatie

PILNAR web applicatie. Handleiding

PILNAR web applicatie. Handleiding PILNAR web applicatie Handleiding Table of Contents De PILNAR editor...3 Toegang tot de omgeving...3 De PILNAR omgeving...3 Hoofdmenu...4 Navigatie...5 Zoeken...6 Detailoverzichten...6 Collectie... 7 Inzending...

Nadere informatie

AFO 241 - Leveranciers

AFO 241 - Leveranciers AFO 241 - Leveranciers 241.1 Inleiding[//] Het systeem hanteert een authority bestand voor leveranciers waarin alle leveranciers opgenomen worden. Bij het invoeren van een bestelling wordt een leverancier

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met GBA

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met GBA Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met GBA Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Randvoorwaarden, uitgangspunten en referenties 3 2

Nadere informatie

Wikiwijs. Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum

Wikiwijs. Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum Wikiwijs Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum Inleiding De in 2006 ingevoerde eindtermen en kerndoelen voor het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Voorwoord SEO of Search Engine Optimizing is een belangrijk onderdeel van het schrijven van een blog artikel. In deze

Nadere informatie

KCC normen(richtlijnen) Antwoord A. Basisnormen Antwoord :

KCC normen(richtlijnen) Antwoord A. Basisnormen Antwoord : KCC normen(richtlijnen) Antwoord A. Basisnormen Antwoord : Vragen stellen we in de 'ik' vorm. Antwoorden geven we in de 'u' vorm. Er wordt' helemaal niets. 'we doen' of 'we maken'. Productbeschrijvingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal)

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Versie 1.0 Datum 18-10-2016 Status Concept Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m)

Nadere informatie

OCI koppeling webshop leveranciers

OCI koppeling webshop leveranciers OCI koppeling webshop leveranciers Laatste update: 14 juli 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werking ProActive Inkoop 3 3. Opzet koppeling 5 3.1.Automatisch inloggen in de webshop...5 3.2.Terugkeren

Nadere informatie

Exact Synery Add-on Adres Validatie

Exact Synery Add-on Adres Validatie Product Update 396 Exact Synery Add-on Adres Validatie Gebruikershandleiding Product update 396 Exact Synergy Add-on Adres Validatie II Exact Synergy Add-on Adres Validatie Inhoudsopgave Inleiding Licentie

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid E-mail Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave

Nadere informatie

Functionele Dataservice Beschrijving

Functionele Dataservice Beschrijving Functionele Dataservice Beschrijving onderwerp Dataservice Contactgegevens datum 20-04-206 versie Versiebeheer Versie Datum Opmerking 20-04-206 Het afgeleide gegeven in de Persoon /uitgebreiderechtsvorm

Nadere informatie

Loonaangifte via de Digipoort in UBplus

Loonaangifte via de Digipoort in UBplus Loonaangifte via de Digipoort in UBplus in UBplus is de mogelijkheid toegevoegd om loonaangifte berichten via de Digipoort* naar de belastingdienst te verzenden. De oude methode is versturen via LoonSOM

Nadere informatie