Dhr. Patrick Meeuwsen Dhr. Nigel Buis Dhr. Haivsen Navarro Dhr. Rico Lammers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dhr. Patrick Meeuwsen Dhr. Nigel Buis Dhr. Haivsen Navarro Dhr. Rico Lammers"

Transcriptie

1 Projectplan Geschreven in opdracht van: Project: Projectmanager: Projectleider: Dhr Bart Mom Implementatie VMware ESX Dhr. Bart Mom Dhr. Ben Beitler Projectleden: Dhr. Ben Beitler Dhr. Patrick Meeuwsen Dhr. Nigel Buis Dhr. Haivsen Navarro Dhr. Rico Lammers Laatste bewerkingen Auteur: Ben Beitler Datum: Afgedrukt op: Kwaliteitsborging Naam: Dhr. Robert Lefering Datum: Versie Datum Auteur Reden februari 2007 Ben Beitler concept februari 2007 Ben Beitler Aanpassingen na gesprek opdrachtgever maart 2007 Ben Beitler Review Michiel Christiaanse april 2007 Ben Beitler Review John Kriele Copyright (c) 2010, Zorgverzekeraar VGZ, Nijmegen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming Zorgverzekeraar VGZ, Nijmegen. No part of this publication may be reproduced in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by Zorgverzekeraar VGZ, Nijmegen.

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING ACHTERGROND PROJECTDOEL EN RESULTAAT AFBAKENING RANDVOORWAARDEN AANPAK / WERKWIJZE FASERING: ACTIVITEITEN, RESULTATEN EN PRODUCTEN PROJECTBEHEERSING TIJD GELD KWALITEIT INFORMATIE ORGANISATIE PROJECTORGANISATIE Pagina 2 van 24

3 1. Managementsamenvatting Het Management Team uit hoofde van Dhr. Bart Mom, manager ICT Rekencentrum van Zorgverzekeraar VGZ te Nijmegen. (hierna genoemd VGZ) heeft Ben Beitler gevraagd een nieuwe hoog beschikbare infrastructuur te implementeren, rekening houdend met het terugdringen van het aantal huidige fysieke systemen. Met een hoog beschikbare infrastructuur wordt in dit geval het centrale datacenter te Nijmegen bedoeld, waarin de belangrijkste Back-end en Front-end servers, de centrale storage en de verbinding tussen de datacenters hoog beschikbaar zijn. Dit project plan geeft een beschrijving van de projectopdracht, projectdoel, projectresultaat, projectorganisatie, projectbeheersing, projectaanpak, de verantwoordelijkheden, de deliverables, de planning, de aannames die gemaakt zijn en de voorwaarden waaronder het project tot stand is gekomen. Dit document beschrijft het hele project vanuit het oogpunt van Ben Beitler. Ben Beitler zal niet verantwoordelijk zijn voor alle genoemde onderdelen van het project, zie de afbakening. Centrale doelstelling van het project is om te komen tot een IT-infrastructuur die het bedrijfsproces van VGZ op een optimale wijze ondersteunt. Uitgangspunten hierbij zijn applicatiebeschikbaarheid, bedrijfszekerheid, schaalbaarheid en flexibiliteit. Het projectresultaat zal een geconsolideerde, operationele, opgeleverde, geteste en goedgekeurde hoog beschikbare centrale datacenter infrastructuur zijn. Er zullen meerdere engineers van VGZ fulltime betrokken zijn, daarnaast zal dit project begeleid worden door projectleider Ben Beitler vanuit het GID team van VGZ. Er zal twee wekelijks een voortgangsrapportage opgeleverd worden aan Dhr. Bart Mom. Ook zal er een stuurgroep worden geformeerd, met daarin het Management Team van VGZ en Ben Beitler, een senior gebruiker van VGZ en de opdrachtgever in de persoon van Bart Mom. Deze stuurgroep zal periodiek bijeenkomen om wijzigingen op de voortgang en scope te bespreken. Pagina 3 van 24

4 De volgende fasering wordt aangehouden: Fase 0 Initiatie Al voltooid Fase 1 Definitie N.N.T.B Fase 2 Ontwerp N.N.T.B Fase 3 Voorbereiding N.N.T.B Fase 4 Realisatie N.N.T.B Fase 5 Nazorg N.N.T.B Aan het eind van elke fase en bij sommige mijlpalen zal aan de stuurgroep worden gevraagd om verder te mogen gaan met de volgende fase van het project. Ook zijn er vele checkpoints waar aan VGZ zal worden gevraagd om goedkeuring van bepaalde producten, bijvoorbeeld oplevering van een project en of testplan. Naar verwachting zal dit project 1020 uur kosten en doorlopen tot eind maart 2008, waarin ook nazorg ingecalculeerd zijn. Dit project wordt uitgevoerd op basis van een initiële kostenschatting. De volgende aspecten vallen zeker buiten de scope van het VGZ-GID team gedeelte van dit project: client devices; Disaster Recovery Plan; IT-netwerkinfrastructuur op locaties; veranderingen aan het applicatielandschap van VGZ, inclusief de client; eindgebruikers- en beheerders training verder alle zaken die niet binnen de scope zijn benoemd. Zie hieronder. De volgende aspecten vallen binnen de scope van het VGZ-GID team gedeelte van dit project: Proof of Concept. Projectmanagement en oplevering van management en technische documenten. Back-end veranderingen het (her)inrichten van; server deployment, SCCM, SCOM, SQL 2005 en de VMware farm. Virtualisatie van applicatie servers Front-end veranderingen het (her)inrichten van; de Citrix Farm, de Citrix Client Access Gateway, 35 Virtuele desktops. Storage veranderingen het (her)inrichten van; de backup, dmv ESX ranger en TSM. Pagina 4 van 24

5 Netwerk veranderingen het (her)inrichten van; de Backbone / LAN en IP. Oplevering en acceptatie productieomgeving; presentaties, opleveren documenten en overdracht naar de beheerorganisatie. Data migratie Om een goed verloop van dit project te waarborgen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: beschikbaarheid van hardware, software en licenties; volledige toegang tot alle resources (materieel en mensen) door GID team; geen gelijktijdige projecten die beslag leggen op resources; tussentijdse scope wijzigingen kunnen de componenten Tijd, Geld en Kwaliteit beïnvloeden. Afhankelijkheden en aannames: Essentiële hardware, software en diensten worden al besteld voor de Proof of Concept. Na een Proof of Concept zal de rest worden besteld. Datum van bestellen essentiële hardware, software en diensten ligt op uiterlijk 14 mei Levertijd voor alle componenten bedraagt maximaal 3 weken. De factoren Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie van het Project worden beheerst door dit project volgens de Prince 2 methodiek aan te sturen. Pagina 5 van 24

6 2. Achtergrond Zorgverzekeraar VGZ te Nijmegen staat voor een veranderingstraject waarbij diverse nieuwe applicaties in gebruik genomen worden en waarbij nieuwe technologieën zoals Microsoft SharePoint geïntroduceerd worden. Om deze veranderingen en verhoogde beschikbaarheids eisen te faciliteren zijn wijzigingen in de bestaande ICT infrastructuur noodzakelijk. Om dit veranderingstraject te faciliteren zijn naast de genoemde veranderingen op het gebied van applicaties ook veranderingen noodzakelijk binnen de huidige ICT infrastructuur. Na een aantal strategische sessies waarbij de, binnen VGZ, lopende en toekomstige businessprojecten tot 2009 zijn geïnventariseerd en vastgesteld is besloten tot het maken van een high level design op basis waarvan VGZ keuzes kan maken voor de toekomst. Het ICT MT heeft in vervolg hierop Ben Beitler de opdracht gegeven om dit high level design te ontwerpen. Uitgangspunt voor dit high level design is een ICT infrastructuur die geschikt is voor de nu bekend zijnde businessprojecten welke tot 2009 uitgevoerd zullen worden. Na realisatie van het project dat mogelijk voortkomt uit dit high level design zijn dan tot 2009 geen grote infrastructurele wijzigingen noodzakelijk om de resultaten van deze businessprojecten in productie te houden. Daarbij moet aangetekend worden dat VGZ kiest voor de sturingsfactor tijd en wil dat het project eind maart 2008 opgeleverd wordt. Dat betekent dat een belangrijk component uit het ontwerp, de vernieuwing van de Citrix farm naar; Windows 2008, Application Streaming en 64 bit computing, waarschijnlijk in een tweede fase moet worden opgepakt. Dit zal duidelijk worden na het Proof of Concept. Het high level design is besproken door Ben Beitler en het ICT Management Team van VGZ heeft na enige tijd besloten de IT-infrastructuur zoals besproken in het high level design te realiseren. Ben Beitler heeft daarop een project opgestart om het project uit te gaan voeren. Dit projectplan beschrijft het project dat de nieuw te realiseren infrastructuur gaat realiseren. Pagina 6 van 24

7 3. Projectdoel en resultaat Projectdoel Centrale doelstelling van het project is om te komen tot een IT-infrastructuur die het bedrijfsproces van VGZ op een optimale wijze ondersteunt. Uitgangspunten hierbij zijn consolidatie, applicatie beschikbaarheid, bedrijfszekerheid, schaalbaarheid en flexibiliteit. Bij VGZ kunnen vele applicaties als bedrijfskritisch worden bestempeld. VGZ heeft daarom aan Ben Beitler gevraagd een nieuwe hoog beschikbare datacenter infrastructuur te implementeren. Projectresultaat Het projectresultaat is een geconsolideerde, operationele, opgeleverde, geteste en goedgekeurde hoog beschikbare centrale datacenter infrastructuur zijn. Met dit projectresultaat kan VGZ het risico van productieverlies door verstoringen in de business applicaties, ICT infrastructuur en bedrijfsprocessen inperken. Het behalen van dit projectresultaat zal daarom aanzienlijk bijdragen aan het zekerstellen van de bedrijfsdoelstellingen. Projectresultaat specifiek Met een hoog beschikbare centrale datacenter infrastructuur wordt in dit geval een datacenter infrastructuur bedoeld, waarin de belangrijkste Back-end en Front-end servers, de centrale storage en de verbinding tussen de datacenters hoog beschikbaar zijn doorgevoerd. Voor meer details zie het hoofdstuk afbakening. De nieuw te bouwen infrastructuur moet de belangrijkste gedefinieerde businessprojecten kunnen faciliteren en geschikt zijn voor groei van de VGZ organisatie tot 4500 medewerkers. De belangrijkste businessprojecten zijn, Oracle Open Zorg, SharePoint en Exchange Door VGZ is aangegeven dat men kiest voor een overdimensionering van 25%. De totale productiecapaciteit bij volledige benutting van het datacenter bedraagt 125%. Deze omgeving zal in de 1 e helft van 2008 worden opgeleverd en er zullen daarna tot eind 2009 geen grote infrastructurele projecten meer nodig zijn. Daarbij moet aangetekend worden dat de vernieuwing van de Citrix farm waarschijnlijk later moet worden opgepakt vanwege de opleverdatum eind maart. Dit zal duidelijk worden na het Proof of Concept. Pagina 7 van 24

8 In geval van een calamiteit is het van belang een calamiteitenplan (Disaster Recovery Plan) op te stellen, dit behoort niet tot de scope van dit project daar het de storage organisatie van VGZ betreft. Het projectresultaat is een geconsolideerde, operationele, opgeleverde, geteste en goedgekeurde hoog beschikbare datacenter infrastructuur zijn. VGZ wordt gevraagd om goedkeuring van het technisch ontwerp en om acceptatiecriteria. Bij het opleveren van de omgeving zal aan de hand van een testplan worden getest en getoetst of de omgeving voldoet aan het ontwerp en de acceptatiecriteria. De omgeving kan dan worden geaccepteerd en goedgekeurd, waarna deze operationeel is. Pagina 8 van 24

9 4. Afbakening Beide partijen hebben binnen het project bepaalde verantwoordelijkheden. Grofweg kan gesteld worden dat GID team verantwoordelijk is voor oplevering van een correct werkende omgeving, daar waar het de apparatuur betreft die functioneert binnen de centrale omgeving zoals die in het datacentrum geplaatst wordt. VGZ draagt verantwoordelijkheid voor de koppeling van de diverse kantoren naar het datacentrum, de werkplekautomatisering binnen de diverse kantoren, de onderhandelingen met leveranciers, inrichting van de datacenters en de belijning tussen de datacenters. Hieronder worden de aspecten in het project benoemd die vallen onder de verantwoordelijkheid van GID team. De volgende aspecten vallen zeker buiten de scope van het Qwise gedeelte van dit project: cliënt devices; Disaster Recovery Plan; IT-infrastructuur op locaties; veranderingen aan het applicatielandschap van VGZ inclusief de client; eindgebruikers- en beheerders training verder alle zaken die niet binnen scope vallen. Zie hieronder. De volgende aspecten vallen binnen de scope van het GID team gedeelte van dit project: Proof of Concept Oplevering van management documentatie o Projectplan o Acceptatie/Testplan o Bill of Materials o Rapport Proof of Concept Oplevering van technische documentatie o Design Proof of Concept o Technisch Ontwerp o Migratieplan o Installatie en configuratie documenten Pagina 9 van 24

10 Back-end veranderingen (her)inrichten van: o SCCM o SCOM o VMware farm Virtualisatie van maximaal 45 applicatie servers Storage veranderingen het (her)inrichten van; o de backup. Oplevering en acceptatie productieomgeving; o Presentaties o Opleveren installatie, configuratie en beheer documenten o Overdracht naar de beheerorganisatie. Pagina 10 van 24

11 5. Randvoorwaarden Randvoorwaarden zijn alle zaken die noodzakelijk zijn voor het project, maar die buiten de macht van de projectleider Ben Beitler liggen, om te regelen. Het zijn dus de zaken die de opdrachtgever of externe leveranciers in moeten vullen, zodat de projectleider het project kan gaan uitvoeren en managen. Om een goed verloop van dit deel project te waarborgen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: beschikbaarheid van software en licenties; tijdige beschikbaarheid van de te bestellen hardware; beschikbaarheid van tijdig ingerichte datacenter; beschikbaarheid van werkplekken; volledige toegang tot alle resources door GID team; geen gelijktijdige projecten die beslag leggen op resources; tussentijdse scope wijzigingen kunnen fasering beïnvloeden; beschikbaarheid van de projectmanager en projectleider voor informatie en goedkeuring checkpoints; beschikbaarheid van deskundige gebruikers voor de functionele testen, opstellen specificaties, review van documenten en overdracht; 5 Terra byte aan SAN ruimte ten behoeve van project; beschikbaarheid en functioneren van client devices. Niet voldoen aan deze voorwaarden heeft gevolgen voor de planning en te leveren inspanningen van het project. Afhankelijkheden en aannames: Essentiële hardware, software en diensten worden al besteld voor de Proof of Concept. Na een Proof of Concept zal de rest worden besteld. Datum van bestellen essentiële hardware, software en diensten ligt op uiterlijk 14 april Levertijd voor alle componenten bedraagt maximaal 3 weken. Belijning tussen de beide datacenters, Dark Fiber of andersoortige verbinding met voldoende performance en capaciteit, is uiterlijk beschikbaar per 1 februari Indien de hierboven genoemde data niet worden behaald zal de oplevering van het project later worden. Concreet wil dit zeggen dat als het datacenter 2 weken later wordt opgeleverd het project ook twee weken later wordt opgeleverd. Pagina 11 van 24

12 6. Aanpak / werkwijze Dit project wordt aangepakt door de PRINCE2 methodiek te gebruiken. PRINCE2 biedt voordelen voor managers en bestuurders van projecten en aan organisaties, door het gecontroleerd gebruik van resources en de mogelijkheid om zakelijke en projectmatige risico's beter en effectiever te beheren. PRINCE2 biedt gevestigde technieken voor projectmanagement die in de praktijk hun nut bewezen hebben. PRINCE2 wordt in een brede omgeving gebruikt en toegepast, zodat het een gemeenschappelijke taal kan zijn voor alle deelnemers aan het project. PRINCE2 moedigt formele bevestiging van verantwoordelijkheden binnen een project aan en focust op wat, waar, wanneer en voor wie een project een product moet opleveren. PRINCE2 voorziet projecten met: Een gecontroleerde en georganiseerde start, midden en eindfase Regelmatige controle op de voortgang tegen de planning en tegen de Business Case flexibele beslissingspunten Automatisch management controle op afwijkingen op het plan De betrokkenheid van management en aandeelhouders op de juiste momenten en plaatsen gedurende het project Goede communicatiekanalen tussen het project, projectmanagement, en de rest van de organisatie. Het project wordt opgedeeld in verschillende fases. Aan het eind van elke fase en bij sommige mijlpalen zal aan de stuurgroep worden gevraagd om verder te mogen gaan met de volgende fase van het project. Ook zijn er vele checkpoints waar aan het ICT Management Team zal worden gevraagd om goedkeuring van bepaalde producten, bijvoorbeeld oplevering van een project en of testplan. Hieronder de verschillende gedefinieerde fases. Fase 0 Initiatie Al voltooid Fase 1 Definitie N.N.T.B. Fase 2 Ontwerp N.N.T.B. Pagina 12 van 24

13 Fase 3 Voorbereiding N.N.T.B. Algemeen en Documenten Proof of Concept Levering hardware Infra klaar voor start installatie Back-end en front-end installatie Definitieve inrichting Fase 4 Realisatie N.N.T.B. Fase 5 Nazorg N.N.T.B. Het afgebakende resultaat zal worden bereikt door Het doel van deze beperkte Proof of Concept is om een aantal (voor VGZ) nieuwe concepten te testen, die in het nieuwe VMware cluster in het datacenter zullen worden gebruikt. De uitkomst van de Proof of Concept is een rapport waarin; beschreven wordt of de keuzes in het functionele en technisch ontwerp goed zijn, een voorstel welke wijzigingen nog nodig of wenselijk zijn en een voorstel voor de definitieve Bill of Materials. Ook zullen een aantal voor de Proof of Concept geïnstalleerde servers weer worden gebruikt voor het opbouwen van de definitieve productieomgeving. Er zullen meerdere medewerkers van het GID team fulltime betrokken zijn, daarnaast zal dit project begeleid worden door een projectleider, te weten: Ben Beitler. Er zal twee wekelijks een voortgangsrapportage opgeleverd worden aan het ICT Management Team. Ook zal er een stuurgroep worden geformeerd. Deze stuurgroep zal periodiek bijeenkomen om wijzigingen op de voortgang en scope te bespreken. De GID team standaard deployment methode en andere best practices worden gebruikt voor het inrichten van de IT-infrastructuur en (management) documenten. Deze best practices zijn van verschillende leveranciers zoals; Citrix, Microsoft, IBM en HP. Voor het plannen van het project zal gebruik worden gemaakt van Microsoft Excel Dit omdat niet iedereen beschikking heeft over Microsoft Project of Visio. Pagina 13 van 24

14 Het is van groot belang de stakeholders (projectomgeving, de gebruikersgroepen, de beheerders e.d.) mee te nemen in het project. Er zal veel tijd worden besteed om hen initieel en periodiek te voorzien van informatie. De stakeholders zijn naast de projectleden, zie hoofdstuk 9, de volgende personen en of groepen: ServiceDesk Eind gebruikers, developers Projectleiders en leden van andere projecten. Leveranciers; VMware, IBM, HP, Microsoft en Scholten en Awater. Pagina 14 van 24

15 7. Fasering: activiteiten, resultaten en producten Planning Nog uit te werken, voorstel reeds ingediend. LET OP: dit projectplan is vanaf de definitiefase geschreven, in de hierna volgende fasering ontbreekt dus de initiatie fase. Fasering / activiteiten (Tussen) resultaten / producten: Start datum Eind datum Fase 1: DEFINITIEFASE Globaal projectplan, Project Initiatie Document High Level Design Programma van wensen en eisen Project kick-off Risicoanalyse en Risklog Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn: Opstellen documenten Gesprekken met klanten en akkoord stukken Gesprekken met leveranciers Project kick-off organiseren en projectorganisatie formeren Fase 2: Gedetailleerd ontwerp Gedetailleerd projectplan Testplan Migratieplan Design Proof of Concept Concept Bill of Materials Acceptatieprocedure Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn: Opstellen documenten; gedetailleerd ontwerp, gedetailleerd projectplan, testplan, migratieplan, design Proof of Concept, concept Bill of Materials en acceptatieprocedure. Gesprekken met klanten en akkoord stukken Bestellen hardware Proof of Concept Gesprekken met leveranciers Fase 3: VOORBEREIDING Proof of Concept Rapport Ingerichte projectomgeving Pagina 15 van 24

16 Migratieplan voor de realisatiefase Definitief Gedetailleerd Technisch Ontwerp Definitief Bill of Materials Installatie en configuratie documenten Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn: Opstellen documenten; Proof of Concept rapport, Migratieplan, definitief gedetailleerd Technisch Ontwerp, definitief Bill of Materials, en installatie en configuratie documenten. Inrichten Proof of Concept Evalueren Proof of Concept Aanpassen o Bill of Materials o Projectplan o Technisch Ontwerp Applicaties aanpassen o Inbouw hardware in Datacenter o Inrichting en configuratie IP Infra o Installatie en configuratie SAN Inrichten en configureren o Backup o Citrix Farm o Netwerk o SCCM o SCOM o SQL2005 o VMware Farm Fase 4: gerealiseerde, goedgekeurde en overgedragen REALISATIEFASE active-active omgeving met de volgende onderdelen: Backup Citrix Farm 45 gevirtualiseerde applicatie servers SCCM SCOM SQL2005 VMware cluster VMware Farm detailplan voor de nazorgfase Pagina 16 van 24

17 Overdracht documenten Test/Acceptatie plan geaccepteerd Nieuwe SLA Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn: Aanpassen applicaties Migreren o P2Vén van meerdere applicatie servers in de O en T omgeving o Citrix omgeving o Data; bedrijf, applicatie en userdata o SQL omgeving o VMware omgeving Fase 5: Project resultaat bereikt zonder teveel NAZORG restpunten. Decharge van het project Overgedragen projectarchief en documenten Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn: Restpunten opgelost Documentatie reviewen en overdragen CMDB aanpassen Pagina 17 van 24

18 8. Projectbeheersing 8.1. Tijd Knelpunten die de planning, Tijd van het project betreffen, bijvoorbeeld de oplevering van de omgeving. Tijdens de doorlooptijd van het project moet de planning worden bewaakt. Het is dan ook gewenst de deel- of tussenresultaten en het proces (management, mensen, materialen en methoden) te toetsen aan de planning. In de voortgangsrapportage wordt periodiek de stand van zaken weergegeven. Indien blijkt dat de planning wordt overschreden, zal worden overlegd met de opdrachtgever. Als niet meer kan worden voldaan aan de norm voor planning moeten de stuurmiddelen Kwaliteit en Geld worden ingezet om weer binnen de norm te geraken of een overeenstemming bereikt over een nieuwe norm van Kwaliteit Geld Knelpunten die de factor Geld van het project betreffen, bijvoorbeeld een verhoging van het aantal benodigde servers. Tijdens de doorlooptijd van het project moet het budget worden bewaakt. Het is dan ook gewenst de deel- of tussenresultaten en het proces (management, mensen, materialen en methoden) te toetsen aan het budget. In de voortgangsrapportage wordt periodiek de stand van zaken weergegeven. Indien blijkt dat het budget wordt overschreden, zal worden overlegd met de opdrachtgever. Als niet meer kan worden voldaan aan de norm voor Geld moeten de stuurmiddelen Kwaliteit en Tijd worden ingezet om weer binnen de norm te geraken of een overeenstemming bereikt over een nieuwe norm van Kwaliteit. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er nu minder servers worden besteld en pas extra servers worden besteld als de geplande projecten worden vervroegd Kwaliteit Knelpunten die de Kwaliteit van het project betreffen, bijvoorbeeld het uiteindelijke projectresultaat. Tijdens de doorlooptijd van het project moet de Kwaliteit worden bewaakt. Het is dan ook gewenst de deel- of tussenresultaten en het proces (management, mensen, materialen en methoden) te toetsen. In de voortgangsrapportage wordt periodiek de stand van zaken weergegeven. De op te leveren producten worden geaccepteerd door de klant door middel van vooraf vastgelegde acceptatiecriteria en procedures. Indien blijkt dat de norm uit dit acceptatiecriteria niet wordt gerealiseerd, zal worden overlegd met de opdrachtgever. Als niet meer kan worden voldaan aan de norm voor Kwaliteit moeten de stuurmiddelen Pagina 18 van 24

19 Tijd en Geld worden ingezet om weer binnen de norm te geraken of een overeenstemming bereikt over een nieuwe norm van Kwaliteit. Dit kan bijvoorbeeld concreet betekenen dat er extra geheugen wordt besteld voor servers om de vooraf bepaalde gewenste performance voor de eindgebruiker te garanderen Informatie Knelpunten die de informatie van het project betreffen, bijvoorbeeld de activiteitenplanning en communicatie met gebruikers. Periodiek worden er voortgangsbesprekingen met de diverse projectleiders gehouden. De resultaten hiervan worden vastgelegd in een voortgangsrapportage. De voortgang van de activiteiten en de consequenties van afwijkingen voor de informatiebeheersing worden in elke fase nauwlettend bewaakt. Als niet meer kan worden voldaan aan de norm voor informatie moeten de stuurmiddelen Kwaliteit, Tijd en Geld worden ingezet om weer binnen de norm te geraken. Dit kan bijvoorbeeld concreet betekenen dat er extra presentaties of workshop worden georganiseerd om de overdracht goed te regelen of meer mensen worden betrokken bij overleg. Pagina 19 van 24

20 8.5. Organisatie Knelpunten die de organisatie van het project betreffen, bijvoorbeeld het signaleren en oplossen van knelpunten ontstaan door verloop van personeel, niet beschikbaar zijn van de juiste mensen door invloed van andere projecten worden gemeld in de voortgangsrapportage en besproken met de opdrachtgever. Indien niet kan worden voldaan aan de norm gesteld in dit Projectplan dient Kwaliteit, Tijd en Geld te worden veranderd om weer binnen de norm te geraken. Pagina 20 van 24

21 9. Projectorganisatie Dit project zal fulltime worden begeleid door een projectleider van het GID team. Er zal tweewekelijks een projectoverleg plaatsvinden tussen de projectleider en de medewerkers die op dat moment informatie dienen op te leveren. Er zal twee wekelijks een voortgangsrapportage worden opgeleverd voor het ICT Management Team. Ook zal er een stuurgroep worden geformeerd. Deze stuurgroep zal periodiek bijeenkomen om wijzigingen op de voortgang en scope te bespreken. Pagina 21 van 24

22 Rollen en verantwoordelijkheden Rol Wie Vervanger Verantwoordelijkheden Opdrachtgever Bart Mom Wim Cornelissen Projectinitiatie, projectopdracht en requirements goedkeuren, onderhandelingen leveranciers, accepteren projectplan, accepteren omgeving en project decharge. Senior gebruiker Robert Lefering N.t.b. Requirements goedkeuren, accepteren omgeving. Senior Leverancier Ben Beitler Patrick Meeuwsen Opdrachtnemer, beschikbaar stellen van de juiste resources, accepteren omgeving. Projectleider Ben Beitler n.v.t. Beheersen Tijd, Kwaliteit, Informatie en Organisatie van het VGZ stuk van het project. Bewaken projectdoel en resultaat. Projectassurance Michiel John Kriele Kwaliteitscontrole project. Christiaanse Technisch Projectleider Back-end en infra Ben Beitler n.v.t. Reviewen documenten, rapporteren aan de projectmanagers over de voortgang en aansturen technisch specialisten. Change management Haivsen Navarro Nigel Buis Wijzigingsbeheer, configuratiebeheer, acceptatie omgeving. Pagina 22 van 24

23 De volgende aspecten vallen binnen de scope van de Projectleider: Beheersen Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie van het project; Bewaken projectdoel en resultaat; Opstellen, laten reviewen en goedkeuren management documenten; Begeleiden Technisch Ontwerp; Begeleiden Proof of Concept; Begeleiden inrichten en testen nieuwe productieomgeving Aansturen technisch specialisten en technisch projectleden van VGZ en externe leveranciers Communicatie naar de stuurgroep. Bestellen servers en netwerk componenten; Opstellen acceptatiecriteria ten behoeve van het Proof of Concept en oplevering productieomgeving; Functionele testen; Accepteren en reviewen management documenten; Accepteren en goedkeuren Proof of Concept, productieomgeving; Communicatie. De volgende aspecten vallen binnen de scope van de opdrachtgever: Projectopdracht en requirements goedkeuren; Onderhandelingen leveranciers van storage, netwerk en servers; Accepteren management documenten; Accepteren en goedkeuren Proof of Concept, productieomgeving; Deelnemen aan de stuurgroep; Decharge project. De volgende aspecten vallen binnen de scope van de project assurance: Bewaken van de kwaliteit voor de senior leverancier en projectmanager Qwise Reviewen management documenten De volgende aspecten vallen binnen de scope van de senior leverancier: De senior leverancier is de opdrachtnemer; Bestellen en leveren software licenties; Bestellen SAN; Beschikbaar stellen van de juiste resources; Accepteren management documenten; Pagina 23 van 24

24 Accepteren en goedkeuren Proof of Concept, productieomgeving; Deelnemen aan de stuurgroep; Decharge project. De volgende aspecten vallen binnen de scope van de technisch projectleider: Reviewen installatie en configuratie documenten; Reviewen ontwerp, migratie en test documenten; Rapporteren aan de projectmanagers over de voortgang; Deelnemen aan het project en of stuurgroep overleg indien gewenst; Aansturen technisch specialisten. De volgende aspecten vallen binnen de scope van de technisch specialisten: Inrichten en configureren hardware en software; Opstellen installatie en configuratie documenten; Opstellen ontwerp, migratie en test documenten; Rapporteren aan de technisch projectleiders en projectmanagers over de voortgang; Deelnemen aan het project overleg indien gewenst. Pagina 24 van 24

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een standaard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Project Methodiek. 15:00 u

Project Methodiek. 15:00 u 15:00 u Project Methodiek Hoe zorgt u dat ICT projecten op een geborgde manier uitvoering vinden, binnen tijd en budget en met het doel dat de functionele eisen en wensen ingewilligd worden? Projectmethodiek

Nadere informatie

Projectopdracht TOOL- BOX

Projectopdracht TOOL- BOX Projectopdracht De sjabloon van de projectopdracht is de eerste sjabloon dat je invult voor je project. De nadruk in deze fase ligt op de afbakening van je opdracht: wat ga je wel en wat ga je niet doen?

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Voorbeeldexamen Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. No part of this publication may be published,

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 24 maart 2009. Voorstel agenda Kennismaking Inventarisatie thema s en

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 14 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren Auteur(s) Datum Versie Frédéric van der Vaeren 11/03/2013 2.0 Eigenaar Doelpubliek Bert van Hemelen Gebruikers checklist overdracht project/change naar beheer Handleiding : Handleiding voor de checklist

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

Projectvoorstel SAN migratie NSG

Projectvoorstel SAN migratie NSG Projectvoorstel SAN migratie NSG De Wal ICT Auteur: Lucas de Wal Wilhelminastraat4 Functie: Netwerkspecialist/Consultant 6851 KP Huissen E-mail: info@dewal-ict.nl Tel: 026 363 74 40 Document referentie:

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS Instituut Broers Plan van Aanpak [Project Steam OS [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam:Webshop Naam student of studenten Naam eventuele opdrachtgever Vincent van Leeuwen Martijn van Heezik Geen Datum opgesteld: 21 april 2016 Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur Hoe migreer je naar de Cloud Wilbert van Beek Directeur OVER ICTIVITY Opgericht in 1998 120 medewerkers Onafhankelijk van de verkoop van producten Dienstverlening op het gebied van ICT infrastructuren

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Werkplek seminar Winvision

Werkplek seminar Winvision Werkplek seminar Winvision TweeSteden ziekenhuis (ETZ Noord) transitie naar een nieuw werkplekconcept Tom Verharen MSc 15 mei 2014 Het TweeSteden ziekenhuis is een algemeen, regionaal opleidingsziekenhuis.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project Plan van aanpak voorbeeld door Wim Hoogenraad - 02-02-2011 https://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein moet je een plan van aanpak maken? Welke onderdelen

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Professioneel beheer Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Onze visie op professioneel beheer Als een applicatie eenmaal ontwikkeld en in productie genomen is, dan draait

Nadere informatie

Standaard Plan van Aanpak

Standaard Plan van Aanpak Standaard Plan van Aanpak ZBC Consultants bv 27 september 2000 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting... 4 1. Introductie... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Accordering en bijstelling... 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010

Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010 Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010 Agenda Introductie Wat levert het op? De uitdaging en de resultaten Aanpak en organisatie Afronding en Vragen Introductie Co Klerkx Gino Kemp

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : M. Woonplaats : Rotterdam Nationaliteit : Nederlandse Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE : Infrastructuur Specialist PROFIEL: Onze medewerker heeft

Nadere informatie

Managementrapportage [datum]

Managementrapportage [datum] Managementrapportage [datum] [Projectnaam] Datum: Status: dd-mm-jj concept / definitief ALGEMENE PROJECTSTATUS Voortgang / bereikte resultaten Risico s / maatregelen BEVINDINGEN PROJECTCONTROL / ASSURANCE

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 31 maart 2009. Voorstel agenda Kennismaking Uitgangspunten Inventarisatie:

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren.

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren. Voorbeeld invoeringsplan door Wim - 01-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/06/voorbeeld-invoeringsplan/ Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht 21 september 2011 Inleiding Zeven organisaties (Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de RSD Kromme

Nadere informatie

Werkervaring. Automatiseringservaring : Sinds 1995

Werkervaring. Automatiseringservaring : Sinds 1995 Automatiseringservaring : Sinds 1995 Huidige functie : Proces ontwikkelaar Ervaring als : Applicatie ontwikkelaar Senior applicatie/netwerk beheerder Technisch project medewerker Technisch applicatie beheerder

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX 1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX Lancom Automatisering heeft jarenlang ervaring opgedaan in het ontwerpen, implementeren en beheren van ICT infrastructuren bij het MKB (+). Met deze informatie

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Project DropCo. Bedrijf : DropCo

Plan van aanpak. Project : Project DropCo. Bedrijf : DropCo Plan van aanpak Project : Project DropCo Bedrijf : DropCo Plaats, datum: 16 Januari 2013, Oostburg Opgesteld door: Projectgroep X [Bjornvansteenberghe] [0030610] [30610@scalda.nl] [Dave Krijnen] [0030659]

Nadere informatie

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope 102 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.8 ProjectMatig Werken Deel I van de beschrijving van ProjectMatig Werken is gereviseerd en geautoriseerd door Gert Wijnen, een van de auteurs

Nadere informatie

Vragen? Woonbedrijf - leverancierservaring. Edwin de Ruijter Operations Director.

Vragen? Woonbedrijf - leverancierservaring. Edwin de Ruijter Operations Director. Vragen? Edwin de Ruijter Operations Director edwin.deruijter@nl.clara.net Woonbedrijf - leverancierservaring Invulling van de speerpunten van Woonbedrijf Datacenter volledig uitbesteden IT-diensten flexibel

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

Microsoft Office System Migraties. De impact van migraties op uw Office Business Applicaties

Microsoft Office System Migraties. De impact van migraties op uw Office Business Applicaties Microsoft Office System Migraties De impact van migraties op uw Office Business Applicaties EVEN VOORSTELLEN! Maurice Ausum mausum@jsr.nl Erik van der Heijden evanderheijden@jsr.nl EVEN VOORSTELLEN! Office

Nadere informatie

BackupAgent Cloud Backup

BackupAgent Cloud Backup Vergroot uw toegevoegde waarde met een dienst voor veilige cloud backup en recovery Version 1.0 Disclaimer This document is compiled with the greatest possible care. However, errors might have been introduced

Nadere informatie

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248)

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Case NedTrain Nationale Controllersdag 2011 Bussum, 16 juni 2011 Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Agenda Introductie Project Resultaten Vragen Het bedrijf - NedTrain NedTrain is een 100%

Nadere informatie

Summerschool 2011 Performance testen in vogelvlucht. Max Lans Martijn Ruff

Summerschool 2011 Performance testen in vogelvlucht. Max Lans Martijn Ruff Summerschool 2011 Performance testen in vogelvlucht Max Lans Martijn Ruff 1 Introductie Martijn Introductie Max Wat zit er NIET in de Summerschool? Een puur technisch verhaal Een voorkeur voor tooling

Nadere informatie

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter 2 Opdrachtgever : Opdrachtnemers : Ing. P. van den Berg Michel van Reenen Thijs Mommen GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Hoe schaf je Microsoft producten aan?

Hoe schaf je Microsoft producten aan? Hoe schaf je Microsoft producten aan? Emile van Thienen Senior Software License Specialist emile@centralpoint.nl Microsoft Licenties Wat zijn Microsoft licenties Gebruikers recht/overeenkomst Elke onderneming

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

PROJECT: IRIS-WEB. (Plan van aanpak)

PROJECT: IRIS-WEB. (Plan van aanpak) PROJECT: (Plan van aanpak) Projectcode: Datum voltooid: Auteur: Tim Baas Bestandsnaam: PVA.doc Documenthistorie Revisies Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 concept 10-08-2009 concept Document ID: [2/11]

Nadere informatie

Platform Outsourcing Nederland. Applicatie migratie 18 mei 2017

Platform Outsourcing Nederland. Applicatie migratie 18 mei 2017 Platform Outsourcing Nederland Applicatie migratie 18 mei 2017 Introductie Even Voorstellen Jaco Zwarts Project manager / Transitie manager bij Atos De laatste 10 jaar alleen maar transitie projecten gedaan.

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure in het Onderwijs

Virtual Desktop Infrastructure in het Onderwijs Virtual Desktop Infrastructure in het Onderwijs Sprekers: Penta college CSG MDCS Demo Scense Leo Smit Raymond Drielinger Dennis van Eijk Agenda Het PENTA college CSG Huidige situatie Toekomst van het

Nadere informatie