Ceres. Een transparante aanpak volledig afgestemd op uw beleggingsprof iel. ing.be/privatebanking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ceres. Een transparante aanpak volledig afgestemd op uw beleggingsprof iel. ing.be/privatebanking"

Transcriptie

1 Ceres Een transparante aanpak volledig afgestemd op uw beleggingsprof iel ing.be/privatebanking

2 Mijn ING Private Banker brengt mijn persoonlijke situatie en voorkeuren in kaart. Zo weet ik dat mijn portefeuille volledig afgestemd is op mijn beleggingsverwachtingen. U wilt het beheer van uw kapitaal toevertrouwen aan experts en tegelijk op de hoogte blijven van hun beslissingen. U wenst uw kapitaal te laten renderen en toch uw risico te beheersen. Om aan die verwachtingen tegemoet te komen stelt ING Private Banking u een sterke oplossing voor in de vorm van een dynamische belegging gecombineerd met een strikte opvolging. Spreek uw ING Private Banker erover aan. Hij kijkt graag in detail naar uw mogelijkheden en opportuniteiten. 2 Private Banking 2015

3 Commercieel document Innovatieve beheerformule Bent u op zoek naar een beheerformule met aantrekkelijk rendement én een waakzaam oog voor de risico s? Dan kan onze beheersformule 'Ceres' u de optimale oplossing bieden. Globale aanpak Uitgebreide ondersteuning ING Private Banking heeft als doel de portefeuilles van al zijn cliënten optimaal te doen groeien. Daarom gebruiken wij sinds 2006 ook een uitgebreide selectie van fondsen van derde partijen en beursgenoteerde indiciële fondsen (trackers). Sinds 2008 beheert ING Private Banking ook een modelportfolio die samengesteld is uit fondsen en trackers. Mét succes. Op basis van de sterke resultaten en onze interne expertise ontwikkelden we enkele jaren geleden een nieuw concept bij ING Private Banking: Ceres 1. Discretionair beheer, tegenhanger van beleggingsadvies De ambitie van Ceres? Een hoger beleggingsrendement behalen dan de benchmark (marktreferentie), met een lager risico, rekening houdend met uw beleggingsprofiel en uw beleggingshorizon. Voor uw comfort vertrouwt u het beheer van uw kapitaal exclusief toe aan ING Private Banking, via een discretionair beheermandaat. Zo profiteert u als cliënt voor honderd procent van de expertise van de ING Private Banking-beheerders. Zij selecteren de activa voor u en bepalen het gewicht ervan in uw portefeuille. Deze formule is de tegenhanger van beleggingsadvies, waarbij u zelf beslist over de samenstelling van uw portefeuille. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met uw beleggingsprofiel, dat afhankelijk is van het gekozen risicoprofiel. De beheerders van Ceres maken deel uit van het ING Investment Office en volgen de internationale markten op de voet. Ze krijgen ondersteuning van het ING Investment Office en een team van financiële experts. Op basis van de algemene beleggingsstrategie van ING België en de analyse van de evolutie van de financiële instrumenten, wegen de beheerders risico en rendement af en stellen samen met het team uw portefeuille samen. De belangrijkste kenmerken van Ceres Open architectuur Eén van de belangrijkste troeven van ING Private Banking is het uitgebreide assortiment van financiële producten die zijn aangepast aan uw behoeften. We aarzelen dus niet om een beroep te doen op fondsen die zijn ontwikkeld door andere banken of beheersvennootschappen, als die een interessant potentieel hebben. In dit kader werkt ING Private Banking samen met meer dan dertig fondsbeheerders. Voor de selectie en opvolging van de fondsen laat ING Private Banking zich bijstaan door Altis, een Zwitserse onderneming die een uitstekende reputatie op het gebied van analyse en selectie van beleggingsfondsen geniet. Al meer dan bijna 15 jaar analyseert Altis beleggingsfondsen en beveelt deze aan op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. 1 Het is geen prognose, en ook geen winstwaarborg. De prestaties en volatiliteit van Ceres in het verleden bieden geen garanties voor de toekomst Private Banking 3

4 Hieronder vindt u enkele voorbeelden van fondsbeheerders waarmee we samenwerken: BlackRock BlueBay Asset Management Deutsche Asset and Wealth Management Fidelity Worldwide Investment Franklin Templeton Investments Goldman Sachs Asset Management NN Investment Partners ishares J.P. Morgan Asset Management Lombard Odier Investment Managers Natixis Global Asset Management Pictet Asset Management Schroder Investment Management State Street Global Advisors (manager of SPDR trackers) Swiss & Global Asset Manager (manager of Julius Bär funds) Threadneedle Investments Vijf activaklassen Ceres wil de verhouding tussen het risico en het rendement van uw portefeuille optimaliseren. Dit wordt bereikt door, naargelang uw risicoprofiel, gediversifieerd te beleggen in vijf activaklassen (via fondsen): liquiditeiten obligaties aandelen vastgoed grondstoffen Zo krijgt u toegang tot activa die vaak niet beschikbaar zijn voor privépersonen, bijvoorbeeld grondstoffen. U vindt die diversificatie ook terug in de geografische samenstelling van uw portefeuille. Want onze strategen houden de markten wereldwijd voor u in het oog. Op basis van die informatie en afhankelijk van uw risicoprofiel, stelt uw ING Private Banker een van deze vijf Ceres-profielen voor: Ceres Defensive Ceres Moderate Ceres Balanced Ceres Active Ceres Dynamic Sluit een ander investeringsprofiel in de toekomst beter aan bij uw plannen? Dan kiest u gewoon een nieuw profiel. Want Ceres heeft geen instap-, uitstapof wijzigingskosten. Doorgedreven beheer Kiest u voor Ceres? Dan kiest u voor een dynamisch, gediversifieerd discretionair beheer, mét actieve risicocontrole. Uw ING Private Banking-beheerders selecteren beleggingsinstrumenten, volgen ze nauwgezet op, stellen uw portefeuille samen en optimaliseren die voortdurend. U ontvangt een helder verslag van elke wijziging in de samenstelling, beschikbaar op papier, via Home'Bank en via de ING Smart Banking app. Enkele kerncijfers Minimuminvestering: euro Jaarlijks beheerloon op belegde activa: 0,50% (0,605% incl. btw) 2 U betaalt geen instapkosten voor fondsen, geen makelaarsloon, geen bewaarloon en geen kosten voor de inning van coupons. Vijf beleggingsprofielen Uw ING Private Banker adviseert u over al uw beleggingsbeslissingen. In een eerste fase brengt hij uw persoonlijke situatie en voorkeuren in kaart. Hij bespreekt met u uw doelstellingen, uw beleggingshorizon, de structuur van uw vermogen en de risico's die u bereid bent te nemen. 2 Het beheerloon staat voor de keuze en opbouw van de financiële instrumenten, het beheer en de opvolging van uw portefeuille en wordt op kwartaalbasis afgerekend. 4 Private Banking 2015

5 De prestaties van Ceres in cijfers Wie naar het verleden kijkt, weet dat beursbewe gingen moeilijk voorspelbaar zijn. Dat kan tot verliezen leiden. Maar net zo goed tot een hoog rendement. Wilt u het risico op verlies beperken en uw winstkansen maximaliseren? Dan moet u snel inspelen op dalende en stijgende koersen. Dat doen de ING Private Banking-beheerders voor u. Laat tactische beslis singen over de samenstelling van uw Ceres-portefeuille aan hen over. Dan grijpen zij de opportuniteiten die de financiële markten bieden. Een grafiek zegt meer dan duizend woorden De grafieken 3 hieronder tonen de prestatie en volatiliteit van Ceres sinds 31 december We vergelijken het profiel Balanced (met alternatieve beleggingen) met zijn benchmark. A. Prestatie Ceres Balanced: Prestatie versus Benchmark Tussen 31 december 2008 en 31 december 2014 presteerde Ceres %. 31/12/2014 Ceres Bal = % since 31/12/2008 Benchmark World Bal = % Excess Performance = -1.22% 3 Deze grafieken geven een situatie weer tot 31 december Het is geen prognose, en ook geen winstwaarborg. De prestaties en volatiliteit van Ceres in het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. De hierboven vermelde prestatie is inclusief kosten en exclusief belasting Private Banking 5

6 B. Risico Ceres Balanced (met alternatieve beleggingen): Volatiliteit versus Benchmark De volatiliteit van Ceres, berekend op 31 december 2014 bleef bijna voortdurend onder die van de benchmark 4. Risico s Marktrisico - Risico van onderliggende beleggingen Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van het feit dat de subfondsen in risicovolle activa investeren (aandelen, vastgoed, grondstoffen, valuta, hoogrentende obligaties, ). Daardoor zijn ze onderhevig aan normale en uitzonderlijke marktschommelingen en aan andere risico s die inherent zijn aan zulke beleggingen. Geen bescherming van geïnvesteerd kapitaal De waarde van en de inkomsten gegenereerd uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen. Dat kan leiden tot verlies van geïnvesteerd kapitaal. Beleggingsprofiel Het verwachte langetermijnrendement van een portefeuille is verbonden aan het risico dat een belegger bereid is om te nemen. De verscheidenheid aan beleggingsprofielen en het toegepaste risicobeheer verzekeren dat elke belegger een Ceres versie vindt die overeenstemt met zijn risicotolerantie. Wisselkoersrisico Omdat de fondsen investeren in activa over de hele wereld en niet alle valuta ingedekt zijn, kan een wisselkoersrisico bestaan. 4 Deze grafieken geven een situatie weer tot 31 december Het is geen prognose, en ook geen winstwaarborg. De prestaties en volatiliteit van Ceres in het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. 6 Private Banking 2015

7 Transparante beheerstrategie Ceres is geen dakfonds. Het is een beheerformule die verschillende financiële instrumenten verenigt. In alle openheid. U hebt altijd zicht op elke individuele transactie die we voor uw rekening uitvoeren. Het sleutelwoord van Ceres is transparantie. Hoe? Via Home Bank, de ING Smart Banking app en uw ING Private Banker houdt u de evolutie van uw beleggingen (activa-allocatie en rendement) elke dag bij. Daarnaast ontvangt u een driemaandelijks verslag en bekijkt u de recentste stand van zaken in uw maandelijkse nieuwsbrief. Uniek concept Ceres is gegroeid uit de algemene beleggingsstrategie van ING België. De beheerders gebruiken kwalitatieve en kwantitatieve criteria om uw portefeuille samen te stellen. Ze kiezen voor de financiële instrumenten met de aantrekkelijkste risico-rendementsverhouding. Om u steeds een gepaste Ceres-formule te kunnen aanbieden, wordt deze in verschillende investeringsprofielen aangeboden. Dankzij de deskundigheid van onze specialisten benut Ceres alle kansen die de financiële markten bieden, met het oog op een optimale diversificatie van uw portefeuille. Bijgevolg wordt het potentieel van de vijf voorgestelde activaklassen maximaal benut. Ceres richt zich tot cliënten van ING Private Banking die minstens euro willen beleggen. Ze vertrouwen het beheer toe aan deskundigen met gemiddeld vijftien jaar ervaring. Ceres in het kort > Discretionair beheer van beleggingsfondsen, samengesteld in een open architectuur > Lokale beheerders, met ondersteuning van een lokaal team van financiële experts > Doelstelling: hoger rendement dan de referentie-index (over een volledige economische cyclus) > Permanent risicobeheer > Transparante opvolging via Home Bank, de ING Smart Banking app (enkel op ipad), maandelijkse nieuwsbrief en kwartaalrapporten. > Voordelig beheerloon van maar 0,50% (0,605% incl. btw) per jaar op belegde activa. Belangrijke informatie Deze documenten zijn commerciële documenten, opgesteld en verdeeld door ING Private Banking, een commerciële afdeling van ING België. Ze werden louter ter informatie opgesteld en bevatten geen beleggingsaanbevelingen in de zin van het Koninklijk Besluit van 5 maart De inhoud ervan berust op de door de cliënt meegedeelde informatie (ING is er niet toe gehouden die informatie na te trekken) en in voorkomend geval op betrouwbaar geachte informatiebronnen. ING België, of om het even welk vennootschap van ING Groep, geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, waarborg of attest omtrent de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de verstrekte informatie. De hier meegedeelde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Noch ING België, noch een vennootschap van ING Groep, noch een van haar kaderleden, bestuurders of werknemers, aanvaardt enige verbintenis en in het bijzonder een resultaatsverbintenis of aansprakelijkheid voor de verstrekte informatie. De meegedeelde aanbevelingen worden door ING te goeder trouw gegeven. ING zet daartoe alle redelijke middelen in. De waarde van de financiële instrumenten en het bedrag van de inkomsten die ze opleveren, kunnen zowel stijgen als dalen; ze zijn niet gegarandeerd. De effectieve resultaten, prestaties en gebeurtenissen kunnen wezenlijk afwijken van wat in deze publicatie is vermeld. Die verschillen kunnen worden verklaard door tal van factoren, waaronder (i) de algemene economische conjunctuur op de markten waarin ING hoofdzakelijk actief is; (ii) de globale prestatie van de financiële markten, inclusief die van de groeimarkten; (iii) de renteniveaus en de schommelingen daarin; (iv) de wisselkoersen; (v) de concurrentiefactoren in het algemeen; (vi) de evolutie van de wetten, met name op fiscaal gebied, en de reglementen en (vii) de eventuele veranderingen in het beleid van de regeringen en/of de regelgevende instanties. Beleggers dienen te beseffen dat op de vermelde producten en financiële instrumenten specifieke voorwaarden van toepassing zijn. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet toegestaan om enig deel van deze publicatie in om het even welke vorm of op om het even welke wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden. De hierboven vermelde bepalingen ontslaan noch ING België, noch haar kaderleden, bestuurders of werknemers, van hun aansprakelijkheid bij "ernstige nalatigheid" Private Banking 7

8 ING PRIVATE BANKING Meer weten over Ceres? Voor meer informatie over Ceres kunt u altijd terecht bij uw ING Private Banker. Wij helpen u graag verder. Of neem een kijkje op ing.be/privatebanking en vul het contactformulier in. ing.be/privatebanking ING België nv Bank Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw: BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verantwoordelijke uitgever: Inge Ampe Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel Editing Team & Graphic Studio - Marketing ING Belgium Z72078N 03/15 8 Private Banking 2015

Gepersonaliseerd discretionair beheer

Gepersonaliseerd discretionair beheer Gepersonaliseerd discretionair beheer Mijn vermogensbeheer op maat vind ik bij ING Private Banking ing.be/privatebanking Private Banking 1 Ik vertrouw op mijn persoonlijke beheerder voor het beheer van

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen Private Banking richting uw beleggingsdoel beleggen Inhoudsopgave 01_Wat u beweegt, geeft ons richting... 05 02_Passende oplossingen voor iedere belegger... 06 03_Vermogensbeheer: uw belegd vermogen in

Nadere informatie

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. TIJD OM TE BELEGGEN Sparen levert niet meer hetzelfde rendement op als

Nadere informatie

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 Inhoud Plannen met het oog op de toekomst 2 Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1-5 4 Waarom kiezen voor BlackRock

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional www.fortuneo.be WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR VERMOGENSBEHEER? U wilt graag BELEGGEN, maar weet niet hoe

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding Kennismaking met absolute return-beleggen Een korte handleiding Inhoud Absolute return-beleggen is al lange tijd populair bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Onder invloed van nieuwe regelgeving

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

multi manager mandaat

multi manager mandaat multi manager mandaat optimale spreiding 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat, kunt u ervoor kiezen het beheer in eigen hand te houden. In dat geval heeft

Nadere informatie

risicoprofielen informatiewijzer

risicoprofielen informatiewijzer risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 1. Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? - Het beste advies begint bij uw risicoprofiel - Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2. Wat bepaalt

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

ook uw vermogen verdient een architect

ook uw vermogen verdient een architect In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten, die voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden. ook uw vermogen verdient een architect auto

Nadere informatie

beleggen zoals u dat wilt

beleggen zoals u dat wilt beleggen zoals u dat wilt Zelf, met advies of laten beleggen Kennismaken met beleggen Wat is het en hoe werkt het? 04 Waarom beleggen? Kansen, doelen en risico s. 06 Beleggen zoals u het wilt Welke manier

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien Flash Belfius Invest Top Funds Selection II Juni 2015 Belegging op maat die uw kapitaal kan laten groeien De rente staat al een tijdje op een laag niveau. Mogelijk zal dit nog een tijdje zo blijven. Als

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

ING Private Banking Het gaat om uw vermogen

ING Private Banking Het gaat om uw vermogen ING Private Banking Het gaat om uw vermogen ING Private Banking Het gaat om uw vermogen 3 De koers van uw vermogen 4 Beleggen bij ING Private Banking 6 Het gaat om uw vermogen U heeft een aanzienlijk vermogen

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 10.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds?

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds? Hoe werken fondsen? inhoud 1l Wat is een fonds? P. 3 2l Wat zijn de voordelen? P. 3 3l Welk rendement mag u verwachten? P. 3 4l 5 tips voor een goede start P. 4 5l Hoe beleggen in een fonds? P. 5 6l Welk

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Beleggen Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Inhoud P 04 Een compleet gamma van fondsen P 07 Goed beleggen, een kwestie van strategie P 11 Gestructureerde producten P 14 Soorten

Nadere informatie

Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen

Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille KBC-Alternatieve Beleggingen KBC-Alternatieve Beleggingen Deze brochure gaat over alternatieve beleggingsvormen. De

Nadere informatie