UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR ISLAMITISCH BANKIEREN: EEN VERGELIJKENDE STUDIE MET WESTERSE BANKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 ISLAMITISCH BANKIEREN: EEN VERGELIJKENDE STUDIE MET WESTERSE BANKEN"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR ISLAMITISCH BANKIEREN: EEN VERGELIJKENDE STUDIE MET WESTERSE BANKEN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen Thomas Bosschem Onder leiding van Prof. Dr. Rudi Vander Vennet

2 Permission

3 Woord vooraf Het schrijven van een thesis is een moeilijke en tijdrovende opdracht, waar veel studenten tegen op kijken. Toch mag men het niet zien als een overbodig werk want het is zeer leerrijk en grensverleggend voor de student. Ik stond er niet alleen voor. Ik kreeg de hulp van enkele mensen die ik dan ook uitdrukkelijk wens te bedanken. Ik denk in de eerste plaats aan mijn promotor professor Rudi Vander Vennet, voorzitter van de vakgroep financiële economie. Olivier De Jonghe, assistent aan de vakgroep financiële economie, wil ik danken voor zijn tips en bijsturingen die hij mij heeft gegeven. Hij heeft mij zeer goed kunnen helpen bij het onderzoek dat verbonden was aan mijn thesis. Tenslotte wil ik ook mijn ouders bedanken, die mij niet alleen gesteund hebben tijdens het werken aan deze thesis, maar die mij al gedurende de vier jaar van mijn universitaire studies begeleiden en bijstaan. Zij zijn een grote steun en een bron van energie voor mij. Ze blijven mij motiveren om deze thesis tot een goed einde te brengen. De andere leden van ons gezin wens ik ook te vermelden want zij hebben op de tanden moeten bijten om mijn soms humeurig gedrag te doorstaan. Zeker wanneer het schrijven van de thesis wat minder vlotte, kan ik mij voorstellen dat mijn gedrag op de zenuwen werkte of storend was. Iedereen van harte bedankt! Universiteit Gent I

4 Inhoudsopgave Woord vooraf Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen Lijst van tabellen, figuren en kaarten I II III IV Inleiding p. 1 Hoofdstuk 1: Het islamitisch financieel systeem p Geschiedenis van het islamitisch model p De principes p Islamitische financiële toezichthouders p. 8 Hoofdstuk 2: Islamitisch bankieren: het model p De financiële instrumenten voor financiering p De creditzijde van de islamitische bankbalans p Andere investeringsmogelijkheden voor islamitische beleggers p Verzekeringen p. 24 Hoofdstuk 3: Risico s inherent aan islamitisch bankieren p Transparantie, kredietrisico en asymmetrische informatie p CAMEL p. 31 Hoofdstuk 4: Performantie p Performantie van islamitische banken p Performantie van islamitische versus westerse banken p. 39 Hoofdstuk 5: Empirisch onderzoek p Onderzoeksresultaten p Dataverzameling p Databeschrijving p Toetsen van hypothesen p Besluit p. 55 Hoofdstuk 6: Uitdagingen en punten voor verder onderzoek in de toekomst p Uitdagingen p Onderzoek voor de toekomst p. 61 Algemeen besluit p. 63 Universiteit Gent II

5 Bibliografie Bijlagen 1.1 V Universiteit Gent II

6 Lijst met gebruikte afkortingen AAOIFI CAMEL CAR GCIBFI IAS ICDPS ICIEC IDB IFM IFSB IIRA LIBOR LMC RO(A)A RO(A)E SPV Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions capital, assets, management, earnings, liquidity capital adequacy ratio General Council for Islamic Banks and Financial Institutions International Accounting Standards Islamic Corporation for the Development of the Private Sector Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credit Islamic Development Bank International Islamic Financial Market Islamic Financial Services Board International Islamic Rating Agency London Interbank Offered Rate Liquidity Management Center return on (average) assets return on (average) equity special purpose vehicle Universiteit Gent III

7 Lijst van tabellen, figuren en kaarten Fig 1: een murabahacontract p. 11 Fig 2: een ijaricontract p. 12 Fig 3: een bay salam p. 13 Fig 4: een istisnacontract p. 14 Fig 5: een mudarabacontract p. 15 Fig 6: een SPV-constructie p. 24 Alle figuren zijn eigen werk Tabel 1: Totaal van de activa van islamitische en westerse banken in Maleisië van 1983 tot midden 2006, uitgedrukt in de lokale munt Ringgit, in duizenden Ringgit (bron: Bank Negara Malaysia, 2007, Islamic Banking Statistics) p. 3 Tabel 2: overzicht van enkele kernratio s en cijfers voor westerse (west) en islamitische (isl) banken (reële cijfers, aangepast aan inflatie, in duizenden euro) p. 45 Tabel 3: overzicht van enkele kernratio s en cijfers voor westerse (west) en islamitische (isl) banken (reële cijfers, aangepast aan inflatie, in duizenden euro) p. 46 Tabel 4: lineaire regressie van ROA p. 48 Tabel 5: lineaire regressie van Loan Loss Provisions/Total Assets p. 50 Tabel 6: lineaire regressie van Loans/Total Assets p. 52 Tabel 7: lineaire regressie van Cost/Income p. 54 Op basis van eigen berekeningen Universiteit Gent IV

8 Inleiding Deze scriptie behandelt de verschillende aspecten van het islamitisch bankieren en de verschillen met de westerse banken. Dit is een fascinerend onderwerp omdat het een fenomeen is dat de laatste decennia aan belang aan het winnen is. Niet alleen bij ons maar over de hele wereld duikt het op en dit terwijl we er helemaal niet met vertrouwd zijn. De centrale onderzoeksvraag die wordt gesteld is of er een verschil is tussen de performantie van islamitische banken en van westerse banken. Het valt op dat er nog maar weinig onderzoek over islamitisch bankieren is gedaan. Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden moeten we ons eerst verdiepen in het islamitisch financieel systeem, waarmee we niet echt vertrouwd zijn. Dit gebeurt in het eerste deel van de thesis. Er zal begonnen worden met een kader te schetsen van het islamitisch bankieren en met de bespreking van de werking van het islamitisch bankieren. Eerst zal ingegaan worden op het islamitisch financieel systeem, daarna wordt het model met zijn instrumenten geschetst. Er wordt ingegaan op de aspecten van financiering en de investeringsmogelijkheden. Het eerste deel behandelt de risico s die specifiek verband houden met het islamitisch bankieren en hoe deze best onder controle worden gehouden. In het tweede deel wordt gestart met het bespreken van de performantie van de islamitische banken. Daarna wordt de vergelijking gemaakt met de westerse banken. Hierbij zal getracht worden de onderzoeksvraag te beantwoorden via ratioanalyse en regressieanalyses. Er wordt afgesloten met enkele suggesties voor verder onderzoek en met de ontwikkelingen naar de toekomst toe. Hoofdstuk 1: Het islamitisch financieel systeem Om het opkomende fenomeen van islamitisch bankieren beter te kunnen begrijpen moeten we eerst kijken naar de evolutie gedurende de voorbije decennia. Daarna zal er een overzicht gegeven worden van de principes waarop het islamitisch bankieren gestoeld is. We eindigen met de islamitische toezichthoudende instellingen. Deze zijn nog zeer jong zijn en hebben als doel het islamitisch financieel systeem te ondersteunen. Universiteit Gent p. 1 van 65

9 1.1 Geschiedenis van het islamitisch model De basispraktijk en het economische principe van het islamitisch bankieren bestaan al sinds de zevende eeuw na christus. Het echte ontstaan kent het islamitisch bankieren pas tijdens de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Pakistan en Egypte waren de eerste landen waar men startte met het islamitisch bankieren. De eerste experimenten werden uitgevoerd kort na de Tweede Wereldoorlog. Het islamitisch bestel had toen nog maar de omvang van een paar honderdduizend dollars. Het eerste belangrijke experiment gebeurde in Egypte, waarbij de islamitische principes in de praktijk werden omgezet. Dit gebeurde in Mit Ghamar, van 1963 tot Een viertal jaar later wordt de eerste echte bank opgericht. De Nasser Social Bank in Egypte, in Deze wordt opgericht met de steun van de overheid. De eerste private islamitische bank heet Dubai Islamic Bank, opgericht in 1975 te Dubai. Daarna volgen de islamitische banken elkaar in sneltempo op. De laatste dertig jaar is het islamitisch financieel systeem aan een ware opmars bezig. Gedurende deze periode wint het aan respect en geloofwaardigheid in de financiële wereld. Het wordt beschouwd als een betrouwbaar alternatief van financiële intermediatie voor het westers bankieren. De opmars van het islamitische systeem weerspiegelt zich ook in de cijfers. Ongeveer één derde van alle IMF-leden is betrokken bij islamitisch bankieren. Er zijn vandaag, volgens het Islamic Banking Information System (www.ibisonline.net), ongeveer 300 islamitische financiële instellingen, verspreid over 75 landen. Ze zijn vooral in het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië terug te vinden. De Arabische wereld heeft een marktaandeel van ongeveer 60 procent in de islamitische banksector (berekend volgens het aantal bankinstellingen). Als we het marktaandeel berekenen op basis van activa dan neemt dit zelfs nog toe tot boven 80 procent. Binnen de Arabische wereld is Saoedi-Arabië de grootste markt voor islamitische financiering. De jaarlijkse marktomzet van de islamitische banksector kent de laatste twintig jaar een ware explosie. De omzet stijgt van vijf miljard dollar in 1985, naar meer dan 260 miljard dollar in Een juiste omvang van de islamitische banksector is moeilijk te geven. Saoedi-Arabië bijvoorbeeld maakt geen onderscheid tussen islamitische en westerse banken die actief zijn in het land. Universiteit Gent p. 2 van 66

10 Dit is geen eindpunt want berekeningen van experts voorspellen de komende tien jaar een jaarlijkse groei van 12 tot 15 procent 1. Tabel 1 geeft een mooie illustratie van de explosie die het islamitisch bankieren heeft gekend. Totaal islamitische banken Totaal westerse banken Jaar jun R i n g g i t ('0 0 0 ) Totaal van de activa jaartal Tabel 1: Totaal van de activa van islamitische en westerse banken in Maleisië van 1983 tot midden 2006, uitgedrukt in de lokale munt Ringgit, in duizenden Ringgit (bron: Bank Negara Malaysia, 2007, Islamic Banking Statistics) De grote groei is te verantwoorden omdat islamitisch bankieren de geprefereerde vorm van bankieren is voor één vijfde van de wereldbevolking, namelijk de moslims. 1 a) Markt islamitisch bankieren groeit, 2006, De Tijd, jg. 39, 27 mei 2006, blz.12. Universiteit Gent p. 3 van 66

11 De opmars van het islamitisch financieel systeem is mee in de hand gewerkt door de grote macro-economische en structurele hervormingen aan het einde van de twintigste eeuw (stijgende kapitaalmobiliteit, privatiseringen, globalisering van de financiële markten). De laatste jaren is deze groei versterkt door onder andere de stijging van de olieprijzen, de expliciete vraag van moslims in westerse landen naar geloofscompatibele bankfaciliteiten en de onzekere performantie van westerse financiële markten. (GRAIS W. en PELLIGRINI M., 2006) Dit komt niet enkel de islamitische banken ten goede maar sinds eind jaren 90 ook andere islamitische financiële instituties zoals verzekeringsmaatschappijen en investeringsfondsen. (IQBAL M. en MOLYNEUX P., 2005) Er zijn gedurende de ontwikkeling van het islamitisch financieel systeem twee vormen van islamitisch bankieren ontstaan. Je hebt enerzijds de gespecialiseerde islamitische banken. Dit zijn de commerciële banken en de investeringsbanken. Beiden verhandelen enkel islamitische instrumenten en zijn georganiseerd volgens de islamitische principes. Zij verhandelen geen enkel op intrest gebaseerd financieel instrument. Ze geven bijvoorbeeld geen klassieke leningen uit zoals men ze bij westerse banken kan afsluiten. In westerse landen hebben deze gespecialiseerde islamitische banken het dus moeilijk om zich strikt aan de islamitische principes te houden want het is onmogelijk om als bank geen intrest te betalen of te vragen. Men is als bank verplicht een rekening aan te houden bij een centrale bank waar men geld op stort of aan ontleent. In westerse landen zal men daarom meestal geen zuivere islamitische banken aantreffen maar eerder zogenaamde islamic windows. Dit zijn speciale faciliteiten die worden aangeboden door westerse banken, waar men niet intrestgebaseerde financieringsvormen aanbiedt. De bedoeling is een service te verlenen aan moslims die aan islamitisch bankieren willen doen en zo de principes en regels van hun geloof willen naleven. Citibank was de eerste westerse bank die dit aanbood in een filiaal in Bahrein in In Europa is HSBC een pionier in het aanbieden van islamitische financiële producten. Er zijn ook zuiver islamitische banken in Europa, zoals de Islamic Bank of Britain. De islamic windows opereren niet alleen in het westen maar ook in islamitische landen, zoals Citibank. In de islamitische landen vormen ze een betekenisvolle concurrent voor de zuiver islamitische banken. Universiteit Gent p. 4 van 66

12 Enkele landen zoals Iran, Soedan en Pakistan hebben het islamitisch financieel systeem als regel gemaakt binnen hun economisch bestel. In deze landen is het hele banksysteem geïslamitiseerd. Iran doet deze operatie in 1983 waarbij een transitieperiode van drie jaar in acht wordt genomen. Pakistan begint al in 1979 een gradueel islamitiseringsproces dat volledig doorlopen is in In Soedan gaat de overstap niet van een leien dakje. Er zijn verschillende pogingen nodig eer de overgang succes kent, maar uiteindelijk is men er toch in geslaagd de ommekeer te realiseren. Andere landen waar islamitisch bankieren een belangrijke rol speelt zijn: Bahrein (heeft de grootste concentratie aan islamitische instituties en het grootste aantal islamitische instituties ter wereld), Maleisië, Saoedi-Arabië, Koeweit, Qatar, Jordanië en Yemen. Een opvallende vaststelling hierbij is dat er in Indonesië, het grootste moslimland ter wereld, amper aan islamitisch bankieren wordt gedaan. Dit komt doordat men in Indonesië islamitisch bankieren associeert met moslimfundamentalisme. Dit toont aan dat het ook een politiek gevoelig onderwerp is, zeker na de aanslagen van 11 september (CLEMENT M. H. en RODNEY W., 2004) 1.2 De principes: Islamitisch bankieren is vooral gekenmerkt door het verbod op het ontvangen of betalen van intrest. De islamitische principes reiken verder dan dit ene verbod. Volgens de sharia, de islamitische wetgeving, moet achter iedere transactie een economisch goed schuil gaan. Dit vormt het basisuitgangspunt voor de islamitische principes. De basisprincipes zijn hier rond opgebouwd: 1. Verbod op intrest (riba): Qur an Soera 2 (verzen 275,276 en 278), 3 (vers 130). Letterlijk betekent riba stijging, toevoeging of groei. Het is een verbod op het op voorhand vastleggen van een positieve return op een lening, als vergoeding voor de kapitaalverschaffer. Elke vorm van intrest, zowel vast als variabel is verboden, om het even voor welk doel de lening wordt aangegaan. (ARIFF M., 1988) Dit verbod is gebaseerd op de sociale rechtvaardigheid en gelijkheid. Intrest wordt immers ex ante bepaald en houdt geen rekening met het resultaat dat behaald wordt. Daarom wordt winst wel toegestaan. Winst is immers ex post bepaald en wordt aanzien als een teken van succesvol ondernemerschap. (ARIFF M., 1988) Universiteit Gent p. 5 van 66

13 Dit heeft voor gevolg dat bijvoorbeeld een klassieke spaarrekening, die jaarlijks rente oplevert, of een krediet, dat periodiek tot rentebetaling leidt, niet toegestaan is door de Islam. Zo is er een efficiëntere vorm van allocatie van de middelen, omdat de return van de bank nu gekoppeld is aan de productiviteit van de ingezette middelen. (ARIFF M., 1988) Een ander voordeel van niet op intrest gebaseerd bankieren is dat men geen intrest moet betalen. Bij het op intrest gebaseerd bankieren, moet men in elk geval zijn intrest betalen, ook al zit men in financiële moeilijkheden. Zoiets verergert de situatie van de ontlener en kan, indien dit veelvuldig voorkomt in een land of regio, een negatieve invloed uitoefenen op de conjunctuur of op het economische systeem van het desbetreffende land of regio. Voor de ontlener is intrest dus onfair want als hij verlies lijdt bij het inzetten van het kapitaal moet hij er toch nog een vergoeding voor betalen. (IQBAL M. en MOLYNEUX P., 2005) Intrest is niet alleen onfair voor de ontlener, ook voor diegene die uitleent kan intrest nadelig zijn. Dit is het geval als de vergoeding die hij ontvangt kleiner is dan de inflatie. Daardoor is de ontvangen vergoeding onvoldoende groot om zijn koopkracht te kunnen behouden. Dit verschijnsel doet zich veel voor in derde wereldlanden. (IQBAL M. en MOLYNEUX P., 2005) Doordat er voor islamitische banken geen intrest mag aangerekend worden ontlopen zij het renterisico dat westerse banken wel lopen. Aan de andere kant hebben de inkomsten bij deze westerse banken een zekerder karakter waardoor zij een stabiele bijdrage kunnen leveren aan de performantie van de westerse banken. Niettegenstaande het verbod op intrest, men niet mag denken dat kapitaal of risico niet vergoed wordt. Dit wordt wel vergoed maar op een andere manier dan door intrestbetalingen. (ARIFF M., 1988) Geld als kapitaal krijgt een vergoeding onder de vorm van het productieve surplus (de winst). Het is geen op voorhand bepaald percentage op het kapitaal (intrest). Dit bevordert een efficiënte allocatie van het kapitaal. Kapitaal zal daar worden ingezet waar het de grootste winst kan realiseren voor de investeerder. Universiteit Gent p. 6 van 66

14 2. Risicodeling: de kapitaalverschaffer (de bank) en de ondernemer (de ontlener) delen het ondernemersrisico in ruil voor een deel van de winst voor de kapitaalverschaffer. Dit moet ervoor zorgen dat de kapitaalverschaffers toch stimulansen hebben om ondernemers kapitaal te verschaffen. (ARIFF M., 1988) 3. Geld als potentieel kapitaal: geld wordt pas echt als kapitaal beschouwd als het gebruikt wordt voor productieve activiteiten. Geld, en kapitaal in algemene zin, worden geassocieerd met de koop of verkoop van iets tastbaars. Er moet rekening gehouden worden met de tijdswaarde van het geld. De opbrengst zal het productieve surplus zijn, de winst. (ARIFF M., 1988) 4. Verbod op gokken of speculeren (Maysir) en het nemen van onnodig risico (Gharar): Qur an soera 2 (vers 219), 5 (verzen 90 en 91). We spreken van speculatie als het de bedoeling is om uit onproductieve activiteiten winst te halen. (ARIFF M., 1988) Onder gharar verstaat men onnodig risico, onder de vorm van het niet zeker weten of iets gaat plaats vinden of niet, en de onzekerheid over het bestaan van het voorwerp dat deel uitmaakt van de verkoop. Onzekerheid over het bestaan van het voorwerp van de verkoop komt voor bij de verkoop van niet-gespecificeerde objecten zoals de verkoop van een ongeboren dier. (ARIFF M., 1988) Het verbod op gharar houdt de mogelijkheid in dat men de consequenties van het contract niet kent. Het is daarom zeer belangrijk om in een contract zeer zorgvuldig het object en de prijs te beschrijven, zodat er geen dubbelzinnigheden of onduidelijkheden kunnen voorkomen. Een voorbeeld uit de literatuur van gharar is: één kilogram appels verkopen voor 5 euro. Dit is verboden omdat het niet duidelijk is welk soort appels men bedoelt. Een ander voorbeeld is een doos sinaasappelen verkopen want het is niet duidelijk wat de hoeveelheid van een doos is. Men mag ook niet zeggen dat men de inhoud van een doos verkoopt omdat men de inhoud ervan niet heeft kunnen vaststellen. (IQBAL M. en MOLYNEUX P., 2005) Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarop dit verbod van toepassing is, maar het geeft toch enigszins een idee. Universiteit Gent p. 7 van 66

15 Het verbod op gharar heeft verstrekkende gevolgen. Verzekeringen zijn niet toegestaan want de tegenprestaties zijn niet exact bepaald of er is geen vaste prijs die men moet betalen. Door dit verbod zijn ook derivaten niet toegelaten. Zo is het verboden om transacties aan te gaan in onethische goederen en diensten. Dit verbod behelst onder andere casino s, tabaksbedrijven, brouwers, alle bedrijven die te maken hebben met de seksindustrie, producenten van varkensvlees, oorlogstuigfabrikanten enz. Vals spelen, fraude plegen en ontrouw vallen hier ook onder. (ARIFF M., 1988) Men kan concluderen dat gharar de bedoeling heeft om ex post problemen tussen de contractuele partijen te beperken tot een minimum. Dit principe heeft echter gevolgen voor de performantie van islamitische banken aangezien zij gelimiteerd worden in hun mogelijkheden om hun ontvangen gelden te beleggen. 5. Het contract is heilig: het contract moet strikt nageleefd worden. Men moet alle relevante informatie waarover men beschikt vrijgeven. Het doel van dit principe is om de asymmetrische informatie tussen de contractuele partijen te verminderen. Dit principe vloeit voort uit het verbod op gharar. (ARIFF M., 1988) 1.3 Islamitische financiële toezichtshouders: De groei van het islamitisch financieel systeem brengt een toenemende vraag naar ondersteunende instellingen voor de financiële spelers binnen het systeem met zich mee (Iqbal Z., 1997). De laatste decennia zijn er dan ook verschillende instellingen opgericht, die een ondersteunend kader moeten bieden voor het islamitisch financieel systeem. De eerste instelling die is opgericht is de Islamic Development Bank (IDB), opgericht in Het is een multilaterale ontwikkelingsbank, bedoeld om de moslimlanden te helpen in het bestendigen van hun economische ontwikkeling en om sociale vooruitgang te boeken. Dit moet verlopen in overeenstemming met de islamitische wetten en principes. Momenteel zijn er 55 landen aangesloten bij de IDB. Om de doelstellingen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren heeft de IDB enkele dochterinstellingen opgericht. Deze moeten zorgen voor het aantrekken van extra financiële middelen en zich focussen op taken die de IDB zelf niet kan uitvoeren. Universiteit Gent p. 8 van 66

16 De dochterinstellingen bestaan uit: a) de Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC), opgericht in De ICIEC heeft als opdracht om de handelsactiviteiten en de investeringen tussen de aangesloten landen te bevorderen. b) de Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICDPS), opgericht in Deze instelling heeft als doelstelling de opportuniteiten, die kunnen leiden tot economische groei voor de leden, in de private sector te vinden. Daarnaast staat de ICDPS ook in voor het aanbieden van financiële producten en diensten die in overeenstemming zijn met de sharia (dit is het Arabische woord voor islamitische wet) en de bevordering van toegang voor de private sector tot de kapitaalmarkten binnen de aangesloten landen. Een andere belangrijke organisatie, naast de IDB-groep, is de Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Deze organisatie staat in voor boekhoud-, auditing-, bestuurs- en ethische standaarden die in overeenstemming zijn met de sharia. Een belangrijk aspect hierbij is een overeenstemming tot stand te brengen in de verschillende interpretaties die er worden gegeven aan de sharia. De standaarden van de AAOIFI zijn geïntroduceerd in 1993 en vinden al maar meer hun weg naar de islamitische financiële instellingen, hoewel ze nog steeds niet overal worden toegepast. De International Islamic Financial Market (IFM) is een andere zeer belangrijke organisatie die ervoor zorgt dat het liquiditeitsrisico dat islamitische instellingen lopen wordt verkleind. De islamitische instellingen lopen een liquiditeitsrisico omdat er geen voldoende ontwikkelde secundaire markt bestaat voor islamitische financiële instrumenten. De IFM is een nog jonge instelling. Ze is pas opgericht in Doordat er geen interbankenmarkt bestaat is het managen van het liquiditeitsrisico een zeer moeilijke taak voor islamitische banken. De islamitische banken moeten daardoor meer liquiditeiten aanhouden dan westerse banken, die wel een beroep kunnen doen op een interbankenmarkt. Het extra moeten aanhouden van liquiditeiten leidt tot een competitief nadeel voor islamitische banken (BASHIR A.-H. M., 2000). De opdracht van het IFM is een actieve financiële markt te ontwikkelen die gebaseerd is op de regels vermeld in de sharia. Universiteit Gent p. 9 van 66

17 Andere instellingen die de laatste jaren zijn opgericht zijn de Islamic Financial Services Board (IFSB), operationeel sinds De opdracht van de IFSB bestaat er in een set van prudentiële standaarden te ontwikkelen die in overeenstemming zijn met de unieke karakteristieken van de islamitische financiële instellingen. Ze heeft al twee standaarden gecreëerd namelijk de capital adequacy en de risk management standaard. Daarnaast zijn er ook nog het Liquidity Management Center (LMC) en de General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (GCIBFI). De GCIBFI vertegenwoordigt alle islamitische banken en financiële instellingen die volledig hun activiteiten uitvoeren in overeenstemming met de wetten van de Islam. Als laatste dient nog the International Islamic Rating Agency (IIRA) vermeld te worden. Deze organisatie zal, naast de beoordeling van de kredietwaardigheid, een oordeel vellen over het al dan niet in overeenstemming zijn met de islamitische wetgeving van de instellingen die een kredietbeoordeling aanvragen. De oprichting van deze instelling in 2002 laat de islamitische financiële instellingen toe om de geloofwaardigheid en de transparantie te verwerven die zij nodig hebben om te handelen in de internationale markten. Al deze instellingen moeten een ondersteunend netwerk bieden voor de islamitische financiële industrie. Opvallend is dat deze instellingen nog zeer jong zijn, wat opnieuw onderstreept dat de islamitische financiële wereld in volle ontwikkeling is. Hoofdstuk 2: Islamitisch bankieren: het model De islamitische financiële markten kennen een aantal basisinstrumenten voor het verwerven en ontlenen van fondsen. Deze instrumenten zijn conform de islamitische principes en zijn gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw ontwikkeld. Bij de introductie van het islamitisch bankieren was men nog van mening, dat islamitisch bankieren een vorm van sociale dienstverlening was, gesubsidieerd door de overheid (UUSMANI M. T., 2002). Later evolueerde deze visie naar het standpunt dat banken winst moeten maken en moeten loskomen van de overheid. Hierbij kregen ze steeds meer instrumenten ter beschikking zodat ze hun winstobjectief konden realiseren. In bijlage vindt men de balans van een islamitische bank. Het is meteen duidelijk dat deze qua samenstelling heel verschillend is van westerse banken. Universiteit Gent p. 10 van 66

18 In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de basisinstrumenten die islamitische banken ter beschikking hebben. Daarna worden de middelen voor fondsenwerving besproken en wordt er even stil gestaan bij de manier waarop moslims zich nu moeten verzekeren. 2.1 De financiële instrumenten voor financiering: Dit punt is gebaseerd op de uiteenzetting van Iqbal en Molyneux (2005) over de ontwikkeling van het islamitische bankmodel. a. Schuldgebaseerde financiering Kost-plus verkoop (murabaha) Bij dit contract zal de bank de rol spelen van investeerder die een specifiek goed koopt op vraag van zijn klant. De bank verkoopt vervolgens dit goed aan de desbetreffende klant tegen een vooraf onderling afgesproken prijs en binnen een vooraf bepaalde termijn. De prijs die de klant moet betalen bestaat uit de aankoopprijs met daarbovenop een bepaalde toeslag, de mark-up. De betalingen gebeuren binnen een bepaalde termijn op maandelijkse basis of door een betaling van het volledige bedrag. Dit staat bepaald in het contract. De marge wordt niet gezien als een verdoken vorm van intrest omdat de investeerder een zekere vorm van risico loopt tussen de aankoop en de verkoop van het goed. De bank, in de rol van investeerder, treedt op als tussenpersoon tussen de verkoper en de klant. In de meeste gevallen wordt de betaling van het goed gespreid in de tijd zodat we dit contract kunnen beschouwen als een soort van kredietaankoop. Overdracht van het eigendomsrecht. (2) Overdracht aan de klant. (4) Verkoper Islamitische bank Klant Betaling van het goed door de bank. (1) Fig 1: een murabahacontract (eigen werk) Betaling van de aankoopprijs en een mark-up. (3) Universiteit Gent p. 11 van 66

19 Het gaat hier niet om een lening omdat er bij een lening geen specifiek goed verbonden dient te zijn aan het contract. De murabahacontracten maken bij de meeste islamitische banken meer dan de helft van de activa uit (cfr. Bijlage 1). Ze zijn het equivalent van de leningen bij westerse banken die omwille van de van te voren vastgestelde intrest niet toegelaten zijn bij islamitische banken. (PRESLEY J. R. en SESSIONS J. G., 1994) Bij westerse banken maken de equivalente vorm van leningen echter een kleiner gedeelte uit van de totale activa (cfr. Bijlage 2) Leasing (ijara) Bij deze financieringsvorm wordt het gebruiksrecht van een goed verkocht voor een bepaalde periode. Het grote verschil met een westerse leasing is dat de islamitische bank het goed moet bezitten gedurende de leaseperiode. Bij vele westerse leasingformules wordt enkel een financieel intermediair ingeschakeld door de leasingmaatschappij om een lening te geven waarop de klant dan intrest moet betalen. Ook leaseovereenkomsten waarbij het goed na de periode wordt aangekocht zijn toegestaan. Dit noemt men ijariigtina. Het is het equivalent van een financiële leasing. Deze overeenkomst wordt vooral gebruikt bij financiering van vervoermiddelen en machines. Overdracht van het eigendomsrecht. (2) Overdracht geleasede activa door de klant. Het eigendomsrecht wordt al dan niet overgedragen aan het einde van de leasetermijn. (4) Verkoper Islamitische bank Klant (lessee) Betaling van de aankoopprijs. (1) Fig 2: een ijaracontract (eigen werk) Ijara-betalingen (3) Universiteit Gent p. 12 van 66

20 Net zoals bij westerse banken wordt er een onderscheid gemaakt tussen een operationele leasing, waarbij enkel het gebruiksrecht wordt verkocht, en een financiële leasing, waar men op het einde van de periode de optie heeft om het goed aan te kopen. Over het algemeen genomen zijn de leaseovereenkomsten maar goed voor een vijf procent van de activa van islamitische banken. (VISSER H., 2004) Bij westerse banken zijn de leasingactiviteiten van een iets kleinere aard afgaande op het voorbeeld opgenomen in bijlage 2. Islamitische forwards (bay salam en istisna) Deze contracten vormen een uitzondering op het verbod op gharar. Het zijn een soort van termijncontracten waarbij er geen extra premie voorzien is voor het uitstel van betaling of levering. Het goed is zeer nauwkeurig gedefinieerd en wordt geleverd na verloop van tijd. Bij islamitische forwards wordt de prijs onmiddellijk of op een later tijdstip betaald, afhankelijk van het contract. Het goed wordt altijd op een later tijdstip geleverd. Bij salam gebeurt de betaling onmiddellijk en wordt de levering gedaan op een welbepaald tijdstip in de toekomst. Salam wordt meestal gebruikt bij grondstoffen en in de agrarische sector. Overdracht van de activa op een toekomstige datum. (3) Overdracht van de activa op een toekomstige datum. (4) eigenaar van de activa Islamitische Bank Ondernemer Voorafbetaling van de aankoopprijs. (2) Fig 3: een bay salam (eigen werk) Betaling van de aankoopprijs bij het afsluiten van het contract. (1) Universiteit Gent p. 13 van 66

Islamitisch Bankieren in Vlaanderen

Islamitisch Bankieren in Vlaanderen HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT HANDELSWETENSCHAPPEN BESTUURSWETENSCHAPPEN EN PUBLIEK MANAGEMENT Opleiding Handelswetenschappen Islamitisch Bankieren in Vlaanderen Masterproef Academiejaar 2008-2009 Promotor:

Nadere informatie

Hogeschool-Universiteit Brussel

Hogeschool-Universiteit Brussel Hogeschool-Universiteit Brussel Campus Stormstraat Stormstraat 2 1000 Brussel Faculteit Economie en Management Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Handelsingenieur Islam en economie

Nadere informatie

Occasional Studies. een verkennende analyse. Vol.6/No.3 (2008) Bastiaan Verhoef, Somia Azahaf en Werner Bijkerk

Occasional Studies. een verkennende analyse. Vol.6/No.3 (2008) Bastiaan Verhoef, Somia Azahaf en Werner Bijkerk Occasional Studies Vol.6/No.3 (2008) Bastiaan Verhoef, Somia Azahaf en Werner Bijkerk Islamitisch financieren en toezicht: een verkennende analyse Centrale bank en prudentieel toezichthouder financiële

Nadere informatie

Een overzicht van de recente ontwikkelingen omtrent de waardering van kredietderivaten

Een overzicht van de recente ontwikkelingen omtrent de waardering van kredietderivaten UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Een overzicht van de recente ontwikkelingen omtrent de waardering van kredietderivaten Scriptie voorgedragen tot het bekomen

Nadere informatie

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad:

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 HET GEBRUIK VAN BOOTSTRAP FINANCIERING IN DE ICT- EN BIOTECHNOLOGIESECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten?

Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten? Universiteit Gent Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar 2000-2001 Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten? Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Kredietmanagement: cost centre of profit centre

Kredietmanagement: cost centre of profit centre UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2012 2013 Kredietmanagement: cost centre of profit centre Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT Auteur: ing. R.W.B. Meeuwssen Amsterdam School of Real Estate I would say raising capital is one of the

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO 1. INLEIDING 2. BELEGGEN VIA ABN AMRO 2.1 Advies 2.1.1. Fondsadvies 2.1.2. Beleggingsadvies 2.1.3. Trading 2.2 Execution only 2.2.1. Direct Beleggen 2.2.2.

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

Derivaten en de omzetbelasting: een complexe materie?

Derivaten en de omzetbelasting: een complexe materie? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Nadruk verboden Faculteit der Economische Wetenschappen Masterscriptie Derivaten en de omzetbelasting: een complexe materie? Naam: G. Paramanathan Studentnummer: 286963 Heemstede,

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management

De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management Masterproef voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

How to beat the monkey

How to beat the monkey SCHOLENSTRIJD.NL Lesmateriaal How to beat the monkey Verantwoording: 2015 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), IEX Mediagroep. Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie