Inhoudstafel. 1. Het onderwijsaanbod van de Erasmushogeschool Brussel Strategische doelstellingen Missie en visie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. 1. Het onderwijsaanbod van de Erasmushogeschool Brussel 4. 2. Strategische doelstellingen 8. 3. Missie en visie 10. 4."

Transcriptie

1 JaaRv ersla g2012

2 Voorwoord 2012 was een bijzonder jaar voor de Erasmushogeschool Brussel. In het voorjaar werd de tweede fase van het Strategisch Beleidsplan intensief voorbereid. Daarna volgde in de zomer een tweedaagse, waarbij een grote groep van bestuurders en medewerkers zich afzonderden om de nieuwe strategische doelstellingen te bepalen. Deze oefening leidde in het najaar tot het SPE², het Strategische Beleidsplan , dat de EhB zal klaarstomen voor de instellingsaudit. In dit jaarverslag leest u in beknopte versie welke zes doelstellingen de hogeschool zich gesteld heeft. Ook onze nieuwe missie en visie op pagina 10 zijn het resultaat van deze productieve bijeenkomsten. Het actualiseren van het beleidsplan van EhB betekent echter niet dat we het roer radicaal moeten omgooien. Het voorbije jaar konden we immers al rekenen op een groeiend aantal studenten, op indrukwekkende projecten op vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening en ook qua infrastructuur werden er grote stappen genomen. Met de nodige glamour vierden we 50 jaar Hotelmanagement en 50 jaar Rits. Collega s en studenten reisden de wereld rond: naar de Balkanlanden, naar Rwanda, Brazilië, Polen, Noorwegen, ook werd er intensief samengewerkt met Waalse en Brusselse partners. Onderzoeksprojecten vonden hun weg naar de media en het grote publiek en met de kunstopleidingen wonnen we tal van prijzen - we schreven bijna als vanouds. Trots zijn we ook op onze journalistiekstudenten, die meermaals het echte nieuws haalden met heuse scoops. Kortom, 2012 was een goed jaar, dat bovendien dankzij het SPE² een nog beter 2013 aankondigt. Dankzij het vertrouwen dat wij hebben in al onze collega s, die telkens weer het beste uit zichzelf én uit de studenten naar boven halen, zijn we daar gerust in. Luc Van de Velde algemeen directeur Bart De Schutter voorzitter 2

3 Inhoudstafel 1. Het onderwijsaanbod van de Erasmushogeschool Brussel 4 2. Strategische doelstellingen 8 3. Missie en visie Onderwijs De internationale relaties Onderzoek en dienstverlening SPINK - Strategische planning, integrale kwaliteitszorg en datamanagement Nieuws van onze opleidingen Stuvo EhB - sociale voorzieningen voor onze studenten Personeel EhB en haar financiële toestand Infrastructuur Bestuursorganen Structuur Samenwerkingsverbanden 82 Verantwoordelijk uitgever Luc Van de Velde algemeen directeur Fotografie Valéry De Smet, Bart Deseyn, Jan Sents, Bart Vanacker. Teksten, foto s en illustraties mogen enkel overgenomen worden na schriftelijke toestemming van de uitgever. Samengesteld door de dienst Communicatie in mei

4 1. Het onderwijsaanbod van de Erasmushogeschool Brussel 4 Kunst en Cultuur ba Audiovisuele Technieken: Assistentie Assistentie Audiovisueel Podiumtechnieken ba Audiovisuele Technieken: Beeld - Geluid - Montage Beeld Geluid Montage ba Musical ba/ma (academisch) Audiovisuele Kunsten Film Documentaire Televisie Schrijven Animatiefilm Radio ba/ma (academisch) Drama Acteren Regie - Schrijven ba/ma (academisch) Muziek Directie Instrument/zang Jazz/lichte muziek Muziek-theorie/schriftuur Compositie Specifieke Lerarenopleiding muziek Wetenschap, technologie en ICT ba Multimedia & Communicatietechnologie (Multec) ba Toegepaste Informatica (dig-x) ba (academisch) Industriële Wetenschappen Elektromechanica Elektronica ICT ma Industriële Wetenschappen: Elektromechanica Elektromechanica Luchtvaarttechnologie ma Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT Informatie- en communicatietechnieken Management, bedrijf en toerisme ba Communicatiemanagement ba Hotelmanagement ba Office Management Management assistant ba Toerisme- & Recreatiemanagement ma Toerisme Groen en stad ba Landschaps- & Tuinarchitectuur ba Milieuzorg (in afbouw) ma Stedenbouw & Ruimtelijke Planning Stedenbouwkunde Landschapsarchitectuur Taal en Media ba Journalistiek ba (academisch) Toegepaste Taalkunde Nederlands Deens Duits Engels Frans Italiaans Spaans ma Vertalen ma Tolken ma Journalistiek Geschreven pers Radio- & tv-journalistiek

5 Gezondheid en maatschappij ba Biomedische Laboratoriumtechnologie Medische laboratoriumtechnologie Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie ba Verpleegkunde ba Voedings- & Dieetkunde ba Vroedkunde ba Sociaal Werk Maatschappelijk Werk Sociaal-Cultureel Werk Maatschappelijke Advisering banaba Zorgmanagement Onderwijs ba Kleuteronderwijs ba Lager Onderwijs ba Secundair Onderwijs Aardrijkskunde Bewegingsrecreatie Bio-esthetiek Biologie Economie Engels Frans Geschiedenis Haartooi Handelburotica Informatica Islamitische godsdienst Lichamelijke opvoeding Nederlands Niet-confessionele zedenleer Wiskunde ba Pedagogie van het Jonge Kind banaba Buitengewoon Onderwijs Kortom 20 professionele bacheloropleidingen 10 academische bachelor- en masteropleidingen 38 postgraduaten en bij- en nascholingen 2 ba-na-ba s 5209 studenten verdeeld over: 8 campussen en 7 departementen 5

6 Studentenevolutie tijdens de laatste jaren Op tien jaar tijd zien we een stijging van 30%

7 7

8 2. Strategische doelstellingen In de loop van 2012 werden bijzondere inspanningen geleverd om SPE², het Strategisch beleidsplan met een nieuw en dynamisch elan op de rails te zetten. Naast een nieuwe missie en visie, stelt de hogeschool graag haar zes hernieuwde strategische doelstellingen voor. Ze zullen ons leiden en begeleiden in de jaren die komen. EhB focust op de noden van de stakeholders, in de eerste plaats de studenten. We stellen scherp op opleidingsaanbod, studiebegeleiding, studentenbegeleiding en -voorzieningen. Als hogeschool opereren we niet in een vacuüm. We moeten rekening houden met tal van belanghebbenden: studenten, alumni, personeel, het beroepenveld, onze directe omgeving en last but not least de samenleving waarin we een belangrijke maatschappelijke functie vervullen. Daarom betrekken we onze stakeholders bij de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van ons beleid en aanbod. De studenten staan daarbij centraal: voor hun welzijn en succes optimaliseren we voortdurend onze studiebegeleiding, studentenbegeleiding en -voorzieningen. EhB staat voor een goed geoliede organisatie, met aandacht voor integrale kwaliteitszorg. Ons beleid vertrekt vanuit een kwaliteitscultuur. Kwaliteit is een bewegend doel: om het te halen, steunen we voortdurend op objectieve gegevens, perceptiemetingen, streefcijfers, de PDCA-cyclus en jaaractieplannen. Onze interne werking bouwt op transparante en efficiënte structuren, bedrijfs- en beslissingsprocessen. EhB evalueert én verbetert voortdurend haar decretale kerntaken - onderwijs, onderzoek, dienstverlening en ontwikkeling & beoefening van de kunsten. 8 We focussen op vier kerntaken: kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht en artistiek onderzoek, maatschappelijke &

9 wetenschappelijke dienstverlening en de ontwikkeling & beoefening van de kunsten. De verantwoordelijke diensten ondersteunen de realisatie van die kerntaken: Onderwijs en Internationalisering (onderwijs), Onderzoek (onderzoek en dienstverlening) en de Schools of Arts (ontwikkeling en beoefening van de kunsten). Voor onderzoek en dienstverlening profileren we ons met projecten die zich in de eerste plaats richten op de Brusselse context, maar met tegelijk een breder Vlaams en (inter-)nationaal draagvlak. Het personeelsbeleid blinkt uit in empowerment, maximale waardering van medewerkers en sterke professionalisering. Ons personeelsbeleid versterkt onze werking. In een aangename werkomgeving scherpen we dagelijks ons professionalisme aan. Creativiteit, innovatie en pro-activiteit van medewerkers waarderen we sterk én moedigen we aan. Met zo n aanpak bouwen we verder aan een uitstekende organisatie. Een volwaardig competentiegericht personeelsbeleid straalt onze missie en visie uit. Het omvat een transparante onthaalpolitiek, efficiënte interne communicatie en glasheldere bevoegdheden, verantwoordelijkheden en procedures. EhB versterkt haar financiële situatie. Tegen 2016 moeten we een betere concurrentiepositie bekleden binnen het Vlaamse hogeschoollandschap. Dat betekent onder meer dat we onze financiële situatie moeten versterken. We hanteren daarvoor een dubbele strategie: één van groei (gericht op onze stakeholders en klanten) en één van stijgende productiviteit (gericht op onze interne werking). De communicatie is modern, transparant en wervend. We mikken op een nog betere zichtbaarheid en een verhoging van de instroom. Onze externe communicatie plaatst ons aanbod, onze expertise en onze realisaties dan ook creatief in de schijnwerpers. Die aanpak moet doel treffen voor onze vier kerntaken: onderwijs, onderzoek, ontwikkeling & beoefening van de kunsten en dienstverlening. Daarnaast garandeert ook onze interne communicatie heldere en efficiënte informatiestromen. Het doel? Een soepele interne werking en betrokken, geïnformeerde medewerkers. 9

10 3. Missie en visie Missie De Erasmushogeschool Brussel is dé pluralistische hoger onderwijsinstelling van Brussel. Haar voornaamste stakeholders zijn haar verscheiden studentenpopulatie, Brussel als internationale en multiculturele stad én een open en verdraagzaam Vlaanderen. De EhB biedt aantrekkelijk onderwijs aan, gericht op de professionele en/ of artistieke praktijk, in synergie met onderzoek, kunstontwikkeling en dienstverlening ten bate van de maatschappij. De EhB leidt studenten op tot humanistische, geëngageerde en kritische wereldburgers, die hun vak onder de knie hebben en tevens respectvol met mens en maatschappij omgaan. Visie De Erasmushogeschool Brussel streeft naar meer, duurzame en tevreden klanten en naar een sterkere financiële situatie. Daarom evalueert en innoveert de EhB permanent haar aanbod. Opleiding, onderzoek, dienstverlening en kunstontwikkeling zijn maatschappelijk relevant, noodzakelijk en doelgericht. Het aanbod wordt uitgediept waar nodig en verbreed waar opportuun. Daarbij gaat de EhB uit van haar positie als Vlaamse hogeschool die verankerd is in het internationale Brussel. Ondersteund door een doelgerichte externe communicatie, werkt de EhB aan een aantrekkelijke uitstraling. Een sterk en relevant aanbod vereist een optimaal functionerende organisatie. De EhB blijft dan ook werken aan het verhogen van efficiëntie en transparantie, evenals aan een doorgedreven kwaliteitscultuur in al haar geledingen. Het personeelsbeleid schraagt deze werking door het aanscherpen van professionalisme, creativiteit en proactiviteit en het bieden van zo aangenaam mogelijke werkomstandigheden. Op financieel vlak stelt de EhB zich niet louter afhankelijk op van de overheid, maar gaat de organisatie actief op zoek naar externe bronnen van financiering. In permanent overleg met haar stakeholders (studenten, alumni, beroepenveld en samenleving) is de Erasmushogeschool Brussel een onmisbare speler in het Brusselse en Vlaamse hoger onderwijslandschap, een school die werkt voor tevreden en gesteunde studenten. 10

11 11

12 4. Onderwijs Man-vrouwverhouding Wie waren onze nieuwe studenten in het academiejaar ? Het kennen van de instroom maakt een vroege detectie van risicofactoren en hindernissen mogelijk, zowel aan studentenzijde en opleidingszijde. EhB voert een inclusief beleid en heeft oog voor sociale integratie. Om onderwijs en de studentenbegeleiding optimaal op elkaar af te stemmen organiseert men jaarlijks een bevraging bij de nieuwe studenten. Zo krijgt men inzicht in de evolutie van het profiel van de studenten. Wat het academiejaar betreft, kregen 2150 nieuwe studenten een uitnodiging voor de Diversiteitsenquête, 927 van hen namen hieraan deel. Hierna enkele resultaten. vrouwen 57% Nationaliteit Nederlander 1% ander 3% mannen 43% Belg 96% 12

13 Nationaliteit moeder Turk 1% Marokkaan 4% ander 3% Nationaliteit vader Turk 2% Marokkaan 5% Italiaans 2% Nederlander 1% Belg 92% Belg 90% 13

14 Ben je tewerkgesteld? ik werk wel tijdens mijn studie 12% Diploma van de moeder? geen diploma 6% universiteit 19% lager onderwijs 10% secundair onderwijs 40% ik werk niet tijdens mijn studie 88% hogeschool 25% Diploma van de vader? universiteit 19% geen diploma 6% lager onderwijs 10% Heb je een gezin? ja 13% hogeschool 25% neen 87% 14 secundair onderwijs 40%

15 Wat is je hoogst beha alde voorga ande diploma? Diploma secundair onderwijs Ander diploma, namelijk... Eén cyclusdiploma hoger onderwijs Bachelordiploma hoger onderwijs Diploma hoger beroepsonderwijs Diploma secundair na secundair Incorrecte waarden Twee cyclusdiploma hoger onderwijs Masterdiploma hoger onderwijs 3% 6% 1% 1% 2% 2% 4% 2% 79% 15

16 16 Studie- en studentenbegeleiding De Erasmushogeschool hanteert een integraal systeem voor de begeleiding van studenten. Studiebegeleiding, studentenbegeleiding en trajectbegeleiding vullen elkaar zodanig aan dat studenten met een breed scala aan vragen en problematieken binnen de hogeschool terecht kunnen. De centrale dienst onderwijs verzorgt de coördinatie tussen de verschillende pijlers van deze begeleiding. De extra middelen van het Aanmoedigingsfonds werden geïnvesteerd in het diversiteitsbeleid en de oplossingsstrategie van de instelling. We zien drie pijlers met volgende projecten. Eerste pijler: Opleiding en begeleiding op maat van kansengroepen a) Talenttraining Talenttraining is een unieke begeleidingsvorm van EhB waarbij studenten intensief en van heel dichtbij begeleid worden om hen te helpen de overstap naar hoger onderwijs te maken. Studenten leren hun sterke punten kennen, verbeteren hun studietechnieken en werken aan taalvaardigheid. Talenttraining: biedt een antwoord op de gewijzigde studenteninstroom (positieve resultaten voor BSO en TSO); buigt de uitdagingen die de flexibilisering stelt om tot een voordeel (deeltijdstraject); sluit aan bij de emancipatorische visie op onderwijs en studentenbegeleiding binnen EhB (studenten winnen door intensieve coaching aan zelfvertrouwen en nemen zelf verantwoordelijkheid op voor het welslagen van hun opleidingstraject); knoopt aan bij de maatschappelijke interesse voor de talentwaarderende aanpak (lerend netwerk, studiedagen ); biedt intensieve begeleiding om te helpen bij de overstap naar het hoger onderwijs en drop-out bestrijding. De studieresultaten die door de betrokken studenten Talenttraining geboekt werden, zijn overwegend positief. In academiejaar werd talenttraining geïmplementeerd in de gezondheidszorg, Voedings- & Dieetkunde, Biomedische Laboratoriumtechnologie en Landschaps- & Tuinarchitectuur. Kennisverspreiding, hogeschoolbrede uitwisseling van ervaringen en expertise-uitbreiding stonden centraal. Meer dan veertig studenten namen deel. Talenttraining in de huidige vorm maakt geleidelijk plaats voor een Talenttraining met geïntensifieerde begeleiding in de reguliere studiebegeleiding. Door structurele verankering gaat de waardevolle knowhow niet verloren. b) De combinatie van werk en studie vergemakkelijken Dit nieuwe initiatief is gericht op werkstudenten. EhB beoogt met de ontwikkeling en ondersteuning van flexibele trajecten de uitbreiding en verbetering van het

17 aantal opleidingsonderdelen dat men kan volgen via afstandsonderwijs. Het aantal niet-generatiestudenten groeit in het hoger onderwijs immers meer dan de generatiestudenten. Om dit mogelijk te maken werden digitale tools aangeschaft. ICTO, deel van de dienst onderwijs, zorgde voor vorming en spijkerde de digitale competenties van de docenten bij. Ook pedagogische begeleiding bleek noodzakelijk. Online ondersteuning werd gerealiseerd via verschillende cursussen in de elektronische leeromgeving. Docenten maken bovendien meer en steeds beter gebruik van de digitale leerpaden. Structurele coördinatoren/ coaches werden aangesteld in de opleiding en vormen een grote meerwaarde. Tweede pijler: Het verrijken van het bestaande integrale systeem voor studentenbegeleiding met een doelgroepgerichte benadering Het project netwerking is gericht op alle potentiële studenten. Hiervoor zijn de contacten met secundaire scholen onontbeerlijk. De nadruk lag vooral op verbreding en verdieping van de relaties. Een centrale CRM-database is in opbouw en maakt op termijn een professioneel Customer Relationship Management mogelijk. Dit initiatief past binnen de structurele samenwerking met het secundair onderwijs. Daarnaast werd volop ingezet op dataverzameling en analyse. Hogeschoolbreed en op opleidingsniveau zullen jaarlijks studierendementsmetingen en instroomanalyses uitgevoerd worden. 17

18 Derde pijler: Hogeschoolbreed inzetten op taal Academisch en professioneel Nederlands (samen met het Huis van het Nederlands) De taalprojecten, die gericht zijn op alle taalzwakke studenten met nood aan ondersteuning, bieden een antwoord op de groeiende anderstalige instroom in het hoger onderwijs. Hiervoor wordt bij de aanvang van het academiejaar een intake test afgenomen om het sociologische en taalkundige profiel van de studenten in kaart te brengen. Het taalbegeleidingspakket voorziet collectieve groepslessen, individuele sessies en aanvullende taalondersteuning. De geboden ondersteuning van Het Huis van het Nederlands bleek noodzakelijk, effectief én gewaardeerd. In 2011 werd een uitgebreide bevraging van lectoren en studenten voorbereid die in januari 2012 afgenomen werd. De resultaten vormen een leidraad om het taalbeleid verder vorm te geven. Een stuurgroep Taalbeleid en een subwerkgroep Begeleiding van de taalzwakke student aangestuurd door dienst onderwijs is operationeel. Men vertrekt van een taalontwikkelende visie waar zowel kennis van het Nederlands als meertaligheid belangrijk zijn. Taalondersteuning op maat is beschikbaar. 18

19 Participatie Om een kwaliteitsvolle invulling van alle bestuursmandaten die voor studenten zijn voorbehouden te realiseren en een algemene cultuur van betrokkenheid bij de opleiding en de instelling te bekomen, werd een opleidingsonafhankelijk opleidingsonderdeel ontwikkeld dat gericht is op talentontwikkeling in het algemeen en studentenparticipatie in het bijzonder. Met het project participatiemodule wil de Erasmushogeschool Brussel de inzet en het engagement van studenten stimuleren, ondersteunen en zichtbaar maken. Studenten die een studentenvertegenwoordigersmandaat opnemen kunnen hiervoor inschrijven en 3 credits verwerven. Gelijke kansen Om gelijke kansen voor alle studenten te waarborgen zijn er drie bijzondere statuten: studenten met een functiebeperking, topsportstudenten en studenten die een functie als studentenvertegenwoordiger uitoefenen. Op dit statuut kan beroep worden gedaan om redelijke voorzieningen en faciliteiten aan te vragen. Het in 2011 nieuwe ingezette thema gericht op de ontwikkeling en ondersteuning van flexibele trajecten om de combinatie van werk en studie te faciliteren, werd in 2012 verdergezet. Doelstelling is het realiseren van een opleidingsaanbod afgestemd op werkstudenten. EhB + EhB +, het Centrum voor Permanente Vorming, biedt jaarlijks een breed aanbod aan postgraduaten en bij- en nascholingen. Koploper in het aanbod zijn de opleidingen in het domein van gezondheid en maatschappij, maar ook muziek, onderwijs, taal en media, kunst en cultuur en management zijn vertegenwoordigd. Een mooi nieuw initiatief in academiejaar was de bijscholing Forensische Technieken. Deze opleiding was een samenwerking met het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) en evolueerde ondertussen in tot het zeer succesvol postgraduaat Forensisch Onderzoek. EhB + telde een tiental postgraduaten en zo n vijftien bij- en nascholingen. In totaal waren er 588 deelnemers en een totaal aan inkomsten van euro. Verdere groei, meer inspelen op de vraag uit de markt, met aandacht voor de Brusselse context en actuele maatschappelijke ontwikkelingen staan voorop. 19

20 Activiteiten op het gebied van onderwijsvernieuwing, digitale didactiek en afstandsonderwijs 20 Onderwijsvernieuwing Door de overheid werd aan alle opleidingen in het hoger onderwijs opgelegd om learning outcomes of leerresultaten te formuleren per opleiding. Vanaf de ingang van de nieuwe visitatiecyclus moet elke opleiding in zijn zelfevaluatierapport de nieuwe leerresultaten gebruiken als richtinggevende doelstellingen voor het onderwijs. De opleidingen van de Erasmushogeschool Brussel hebben in deelgenomen aan de werkzaamheden terzake volgens de door VLHUR opgestelde kalender. Wanneer opleidingen een grondige curriculumhervorming voorbereiden of onderwijsvernieuwingen willen implementeren, wordt proactief vanuit het perspectief van deze leerresultaten gewerkt. Vanuit de implementatie van deze leerresultaten zal in de nieuwe visitatieprocedure ook het toetsbeleid van de opleidingen sterker doorwegen dan voorheen. Om de opleidingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een duurzaam en kwalitatief toetsbeleid werden in de loop van instrumenten ontwikkeld om reflectie- en besluitvormingsprocessen hierrond gestructureerd te laten verlopen. Dit proces loopt verder door de komende jaren. Voor de docenten werd in september 2012 een Onderwijsvernieuwingsdag georganiseerd waarop dieper werd ingegaan op het profiel van de hedendaagse hoger onderwijsstudent, zijn noden en zijn aansluiting met hoger onderwijs. ICTO Als deel van de dienst Onderwijs biedt ICTO ondersteuning bij ICT-gerelateerde onderwijsvernieuwing aan de EhB, met name de leeromgeving, afstandsonderwijs en ICTvaardigheid van het personeel. In het academiejaar werd overgestapt naar een nieuw ontwikkeld open source elektronisch leerplatform, Desiderius (Chamilo 3.0). Het vorige leerplatform (Dokeos 1.8.6) werd als archief bewaard (niet meer actief bruikbaar). Zowel op ICT-technisch als op onderwijskundig vlak werd deze overstap grondig voorbereid. Het resulteerde in het najaar 2012 in een officiële samenwerkingsovereenkomst tussen EhB, VUB en HoGent voor de verdere ontwikkelingen van het leerplatform. Sinds september 2012 is een nieuwe helpdesk voor Desiderius operationeel. Het docerend en administratief personeel werd opgeleid en uitvoerige handleidingen en instructiefilmpjes werden opgesteld. In werd na Landschaps- & Tuinarchitectuur, Verpleegkunde, Vroedkunde, Kleuteronderwijs, Lager

21 Onderwijs, Toegepaste Informatica en Office Management ook in de opleidingen Voedings- & Dieetkunde en Oncologie een werktraject in afstandsonderwijs voorbereid. Het draaiboek Afstandsonderwijs ondersteunde deze opleidingen bij de voorbereiding en implementatie van werktrajecten in afstandsonderwijs. Alle opleidingen die dat wensten konden beroep doen op extra ondersteuning voor het ontwikkelen van digitaal cursusmateriaal (audio, video, afbeeldingen enz.) en voor een vlotte overgang naar de nieuwe elektronische leeromgeving. De opleidingen die actief zijn met afstandsonderwijs kunnen nu een coördinator/coach Afstandsonderwijs inschakelen. Die nemen naast hun andere taken ook actief deel aan de werkgroep Afstandsonderwijs. Een volledig overzicht van de betrokken opleidingen en de studiemodaliteiten is te vinden op de website en in de brochure Werken en Studeren. Beleidsdoelen van de hogeschool op onderwijsgebied De beleidsdoelen op onderwijsvlak voor de toekomst werden vastgelegd in thematische beleidsplannen en in geactualiseerde jaaractieplannen Deze beleidsdoelen kaderen binnen het nieuwe strategisch beleidsplan van de hogeschool en houden de krachtlijnen van de eerder genomen koers aan. Prominent zijn hierin aanwezig: de opstart van de schools of arts; de voltooiing van de voorbereiding van de integratie van de niet-artistieke academische opleidingen in de universiteit; de opvolging van evoluties binnen HBO5; de continue actualisering van het opleidingsaanbod; de verdere verankering van de visie op onderwijs en het didactisch concept in de onderwijspraktijk via doordachte doelstellingen, een kwaliteitsvol toetsbeleid en een gepaste inzet van (digitale) werkvormen en begeleiding; het uitzetten van een meerjarentraject m.b.t. onderwijsprofessionalisering; de lancering van de nieuwe versie van het leerplatform in Desiderius; een verhoogde aandacht voor aspecten van internationalisering, de verwevenheid van onderwijs & onderzoek, duurzaamheid en entrepreneurschip; de verdere uitbouw van EhB+; een verhoogde aandacht voor de identificatie van relevante stakeholders; een verhoogde aandacht voor de praktijk van benchmarking met het oog op de groei van de kwaliteit van de opleidingen en de groei in maatschappelijke relevantie; analyse van knelpunten bij in-, door- en uitstroom; systematiseren van de studieduurbewaking en optimaliseren van het rendement van de studentenbegeleiding. 21

22 5. De internationale relaties De Europese dimensie Het Bologna Proces verloopt via verschillende actielijnen waaronder: mobiliteit, kwaliteitszorg en sociale dimensie. De Erasmushogeschool Brussel heeft deze aandachtpunten dan ook opgenomen in haar internationaliseringsstrategie en maakt ze ook zichtbaar. Mobiliteit De Erasmushogeschool Brussel moedigt haar studenten aan om deel te nemen aan Europese en internationale mobiliteitsprogramma s (foto): studeren in Aberdeen, als afgestudeerde stage lopen in Istanbul, een jaar doorbrengen aan de universiteit van São Paulo, onderzoek doen in Ouagadougou of vrijwilligerswerk in Lubumbashi. De deelname aan het Erasmusprogramma is daardoor gestegen, de uitgaande mobiliteit van studenten in zelfs met 16%. Op die manier creëren we kansen voor persoonlijke groei, ondersteunen we de ontwikkeling van internationale samenwerking tussen individuen en instellingen, verbeteren we de kwaliteit van het hoger onderwijs en van het onderzoek, kortom, geven we inhoud aan de Europese dimensie. Netwerk kwaliteitszorg met Balkanlanden 22 Kwaliteitszorg versterkt en verbetert het hogeronderwijssysteem, onze instelling en de onderwijsprogramma s, maar is even belangrijk bij internationalisering. Het erkennen van in het buitenland verworven competenties en studiepunten door het gebruik van ECTS is een voorbeeld van de internationale dimensie van kwaliteitszorg. Net zoals de opvang en begeleiding van inkomende studenten. De Erasmushogeschool Brussel toetst haar visie en aanpak aan deze van haar partners (international benchmarking) dankzij haar netwerk en haar deelname aan internationale projecten zoals de Tempus projecten Strengthening Quality Assurance System within Western Balkans HEIs in support of National and Regional Planning, gecoördineerd door de Universiteit van Alicante en Professional Training for non-university teachers and transfer of experiences on ECTS, gecoördineerd door de Technische Universiteit Dresden en gericht op het onderwijs in Tadzjikistan.

23 Sociale dimensie: EhB Partner van ExchangeAbility De sociale dimensie binnen de Europese hoger onderwijsruimte beoogt gelijke kansen voor iedereen, dus ook in termen van deelname aan de bestaande mobiliteitsschema s. De EhB was partner in het Exchange- Ability project gecoördineerd door UNICA (het netwerk van de universiteiten van de Europese hoofdsteden). Het project had tot doel de brede academische gemeenschap te sensibiliseren voor mobiliteit van studenten met een functiebeperking. Het gaat dus niet alleen om de culturele voorbereiding van uitgaande studenten of de sociale integratie van inkomende studenten, maar ook over diversiteit: een duidelijk aspect van de sociale dimensie. De EhB wil deze dimensie ook zichtbaar maken in het curriculum. Zo is de opleiding Gezondheidzorg partner in het intensief programma Rainbow, dat zich richt op hedendaagse aspecten binnen de transculturele verpleging. 23

24 24

25 6. Onderzoek en dienstverlening 6.1 Consolideren van Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) Onderzoeksprojecten zorgen voor continuïteit in praktijkgericht onderzoek Om de continuïteit van het praktijkgericht onderzoek aan de Erasmushogeschool Brussel te verzekeren, werd in 2011 voor de derde maal een oproep gelanceerd voor nieuwe PWO-projecten. In deze oproep werden onderzoekers gestimuleerd om meer samenwerkingsverbanden op te zetten en om meer externe middelen te zoeken. Daarnaast wilden we de gedragenheid van PWO door de opleiding verhogen. Er werden 6 projecten weerhouden die van start gingen op 1 oktober 2011, met een looptijd van 3 jaren. In totaal is 4 VTE als onderzoeker werkzaam aan deze nieuwe PWO-projecten: De ontwikkeling van interventieprogramma s afgestemd op individuele bewegingsvaardigheden en kwaliteiten bij kleuters ter bevordering van motorische basisvaardigheden, promotor Steve De Decker, Lerarenopleiding, Secundair Onderwijs/Lichamelijke opvoeding. Thuiswerken als management assistant: hype, utopie of droomjob?, promotor Annie Verhaeghe, Office Management. Het ontslagmanagement in het UZ Brussel: competenties, barrières en rol van de verpleegkundigen en vroedvrouwen voor etnisch en sociaal economisch kwetsbare patiëntengroepen, promotor Ann Claeys, Verpleegkunde en Vroedkunde. Invloed van verschillende didactische werkvormen op de retentie van reanimatievaardigheden in de derde graad van het secundair onderwijs, promotor Veerle Van Raemdonck, Lerarenopleiding, Secundair Onderwijs/Lichamelijke opvoeding. Digital promotor Annick Dhooge, Toegepaste Informatica. Backbone. Competenties als centrale gegevensstructuur voor hulpmiddelen bij levenslang leren, promotor Chris Van Goethem, Podiumtechnieken. 25

26 Praktijkgericht onderzoek structureel verankerd Vanaf 1 oktober 2013 zal door de integratie van de (niet-kunsten) masteropleidingen in de VUB de uitstraling van de hogeschool via onderzoek verdeeld worden over de schouders van de professionele bacheloropleidingen en deze van de kunstopleidingen. Om de professionele bacheloropleidingen hierop voor te bereiden en het onderzoek binnen deze opleidingen zo efficiënt mogelijk uit te bouwen, besliste de Erasmushogeschool Brussel tot de verankering van het onderzoek in het onderwijs via een deeltijdse onderzoeksopdracht van drie jaar voor vaste personeelsleden met onderzoekervaring. In elk van de 18 professionele bacheloropleidingen startte vanaf 1 januari 2012 een personeelslid met een 0,25 VTE structurele onderzoeksopdracht. Deze onderzoekers kregen de specifieke taak om: binnen de vastgelegde speerpunten onderzoek uit te bouwen binnen de opleiding; externe fondsenwerving te verhogen; onderzoek en onderwijs binnen de opleiding te verweven. De structurele onderzoekers zullen bij de uitbouw van hun onderzoekslijn met het oog op multidisciplinariteit ook trachten om andere opleidingen en/of onderzoeksgroepen te betrekken. Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra (LED s) Vanaf 1 oktober 2012 werd het LED-netwerk in West-Vlaanderen op initiatief van minister Kris Peeters uitgeplooid over alle Vlaamse provincies. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt hierbij gerekend bij de provincie Vlaams-Brabant. Laagdrempelige expertise- en dienstverleningscentra stellen hun expertise op een laagdrempelige manier ter beschikking van (voornamelijk) KMO s. Hieruit kunnen nieuwe PWO-projecten en/of dienstverleningscontracten groeien. De opleidingen Toegepaste Informatica en Multimedia & Communicatietechnologie zijn in het kader van dit initiatief gestart met een LED Mobiele Applicaties Nieuw beleidsplan PWO Afstemmen PWO en Artistiek onderzoek Door de actualisatie van het Strategisch beleidsplan, werd vanaf september 2012 ook de actualisatie van het PWO-beleidsplan een actiepunt. We willen het PWO optimaal afstemmen op het strategisch beleid en bovendien ook een symbiose zoeken tussen PWO en Artistiek onderzoek binnen de Schools of Arts. 1

partner in de Universitaire Associatie Brussel Jaarverslag 2010

partner in de Universitaire Associatie Brussel Jaarverslag 2010 partner in de Universitaire Associatie Brussel Jaarverslag 2010 Voorwoord Alweer een jaar voorbij, alweer een onuitputtelijke lijst van activiteiten waar alle medewerkers van de Erasmushogeschool Brussel

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement 2014 departement Management, Media & Maatschappij bachelor Communicatiemanagement departement Management, Media & Maatschappij Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel tel. 02/213

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 -

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 - Jaarverslag 2009 Onderwijskwaliteit als prioriteit Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Fontys Hogescholen Verslag Raad van Toezicht 3 1. Fontys en omgeving 4 1.1 Profiel 4 1.2 Missie en visie 5 1.3 Strategie

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement Het labo van de communicatiewereld voor doeners die (verder) denken 2015 departement Management, Media & Maatschappij 1 2 HET LABO VAN DE COMMUNICATIEWERELD VOOR DOENERS DIE (VERDER)

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2010 NHL Hogeschool 1 4 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Verslag Raad van Toezicht 9 1. Profiel NHL Hogeschool 12 1.1 Kernwaarden en activiteiten 13 1.2 Duidelijk op koers 15 1.3

Nadere informatie

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij Jaarverslag collegejaar 2002-2003 Dichtbij Jaarverslag 2002-2003 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Hogeschool INHOLLAND Tekst Hogeschool INHOLLAND Redactie: Jos Arts, Amsterdam Grafisch ontwerp

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

Erasmushogeschool Brussel. Idea Management - Innovative Business Creation. Professioneel gerichte bachelor

Erasmushogeschool Brussel. Idea Management - Innovative Business Creation. Professioneel gerichte bachelor Erasmushogeschool Brussel Idea Management - Innovative Business Creation Professioneel gerichte bachelor 22 januari 2014 NVAO Toets Nieuwe Opleiding (Ontwerp van) Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattend advies

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie

Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie 20 JAAR WETENSCHAPSCOMMUNICATIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL SPECIALE EDITIE - DECEMBER 2006 CONTACT Vrije Universiteit Brussel Departement Research & Development Cel Wetenschapscommunicatie

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing: een continu proces

Onderwijsvernieuwing: een continu proces Onderwijsvernieuwing, een continu proces geeft een caleidoscopisch beeld van zeven jaar onderwijsvernieuwing bij de partners van de Universitaire Associatie Brussel. De voorbije jaren hebben vele docenten

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie toerisme en recreatiemanagement. Ravensteingalerij 27, bus 3 1000 Brussel tel.: 02 211 41 90 info@vlhora.be

De onderwijsvisitatie toerisme en recreatiemanagement. Ravensteingalerij 27, bus 3 1000 Brussel tel.: 02 211 41 90 info@vlhora.be ONDERWIJSVISITATIE toerisme en recreatiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor in het toerisme en recreatiemanagement aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad

Nadere informatie

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Center Parcs De Vossemeren, Lommel Innestocongres 15-16-17 november 2013 Center Parcs De Vossemeren, Lommel

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Center Parcs De Vossemeren, Lommel Innestocongres 15-16-17 november 2013 Center Parcs De Vossemeren, Lommel CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Innestocongres 15-16-17 november 2013 Voorwoord Inleiding Finale congresteksten na plenaire stemming Statuten Actualiteitsmoties Slotspeeches CD&V Innestocongres

Nadere informatie

Onze waarden zijn onze troeven

Onze waarden zijn onze troeven Onze waarden zijn onze troeven Jaarverslag 2006 onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Colofon Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Tel.: 02 790 92 00 Fax: 02

Nadere informatie

ba Toegepaste Informatica

ba Toegepaste Informatica ba Toegepaste Informatica 2015 departement Design & Technologie WORD DIGITAL EXPERT Je toekomst start hier: SNEL WEGWIJS IN DEZE BROCHURE Welkom aan de EhB 4 Toch even checken: is dit iets voor jou? 6

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel mei 2014 DE ONDERWIJSVISITATIE INNO.COM Een gedrukte

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele bachelor Communicatiemanagement van de AP Hogeschool, de Hogeschool PXL en Thomas More Mechelen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 www.vanhall-larenstein.nl Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht VHL Voorwoord College van Bestuur VHL 1. Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen 2012-2013 Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoudstafel EhB +, Centrum voor Permanente Vorming

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert 2013 Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert ba Communicatiemanagement www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel INHOUD Een unieke opleiding als start

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie