Zes paar kousen jas HISTORIE VAN DE ZORG VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING IN DE PEELREGIO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zes paar kousen jas HISTORIE VAN DE ZORG VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING IN DE PEELREGIO"

Transcriptie

1 Zes paar kousen & een jas HISTORIE VAN DE ZORG VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING IN DE PEELREGIO

2 Stichting Rijtven Aankoop hele complex L-huis, incl. school Beek en Donk Paviljoen 2 (later de Bussel) Rijtven Deurne 1 ( 2 ( (Opvang) schoolgebouwtje Ommel Kinderboerder Deurne Leonardushuis Beek en Donk Paviljoen 1 (later de Biekorf) Rijtven Deurne Zusterhuis, later de Terp, Rijtven Deurne Hoofdgebouw, later de Waag, Rijtven Deurne Aankoop grond voor Rijtven Deurne GVT Smalle Haven Deurne Dagbesteding i GVT Het Liender Asten Dagbesteding in het Leonardushuis KDC*** Binderen Helmond GVT Den Dries Helmond GVT** De Waard Helmond GVT De Bleek Beek en Donk DBC* De Vliert Vlierden Sloop Leonardushuis Othmarusstichting

3 ste buitenhuis Bakel (Beatrixstraat) later Romeinstraat) de buitenhuis Deurne (Stationsstraat) later opgeheven) Zusterhuis wordt de Terp (wonen) Deurne Gebouw Centraal Technische Dienst, Rijtven Deurne Zwembad De Kuip, Rijtven Deurne Buitenhuis t Veld Deurne Woningen Heideveld 1,2,3 Rijtven ij Rijtven Boogaardwoningen Rijtven Deurne Paardenstallen Rijtven Deurne Woning Heideveld 4, Rijtven Deurne Buitenhuis Kesselkamp Asten De Biekorf (dagbesteding en behandeling), Rijtven Deurne Buitenhuis Romeinstraat Deurne DBC De Hommel, Rijtven Deurne n nieuwe Leonardushuis DBC De Meent Helmond GVT De Eimer Mierlo * Dagbestedingscentrum ** Gezinsvervangend tehuis *** Kinderdagcentrum

4 W M D Woonvorm (herbouwd) De Bleek DBC Klokhuis Deurne Kleinschalig wonen in woningen Brandevoort Helmond Vrijetijd & Vorming/Aksent Helmond Logeerhuis Asten Woonvorm Tjerk Hiddesstraat Helmond Logeerhuis Geldrop Lage en Hoge Hees (dagbesteding, respectievelijk wonen), op plaats van het Leonardushuis, Beek en Donk Kleinschalig wonen Wilhelminastraat, Asten Woonvorm Pos Someren Centraal Bureau Helmond Sloop (2de maal) Leonardushuis Zorgboerderij De Peelwerker Ospel (in 2014 opgeheven) Logeerhuis Helmond Vennenwoningen in de wijk Rijtse Vennen Deurne Kleinschalig wonen Munnekenstraat Asten Kleinschalig wonen Woonboerderij Bakel DBC De Libelle (in voor Woonvorm Kraanmeer, DBC Rakthof Helmond Logeerhuis Deurne

5 Woonvorm (herbouwd) Smalle Haven Deurne Woonvorm Steengoed Bakel Kantoorgebouw De Waag gerenoveerd, Rijtven Deurne DBC De Ruijschenberg Gemert, in samenwerking met de Zorgboog telpark, DBC De Viersprong Someren DBC Lindestraat Asten Nieuwe paardenstallen Rijtven Deurne 2de deel Noordzone Rijtven Deurne ORO Woonvorm Kromme Haagdijk Mierlo-Hout Woningen Middenzone Rijtven Deurne 1ste deel woningen Noordzone Rijtven Deurne Woonvorm Den Dries Helmond oonvorm voor mensen met ASS (autisme spectrum stoornis) eriadoc, in samenwerking met GGZE & Lunetzorg BC Laan ten Roode Someren malig CTD gebouw) in samenwerking met GGZ

6 Inhoud 1 2 VOORWOORD MIEKE OCKHUIZEN HET RIJTVEN Portret van Loek Kuijpers DE OTHMARUSSTICHTING Portret van Meike Hagenaar COLUMN WIM DANIËLS DE FUSIE Portret van Jos Spierings SAMEN UITEINDELIJK STERKER Portret van Annie van Lierop LOCATIES TOEN & NU VERHALEN ACHTER MENSEN Portret van Astrid van Stiphout NAWOORD ED VAN DE KERKHOF 94

7 VOORWOORD MIEKE OCKHUIZEN Voorzitter Raad van Bestuur ORO van 2003 tot 2015 Geen toekomst zonder kennis van het verleden De geschiedenis van ORO is de geschiedenis van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in de Peelregio. In dit boek is te lezen hoe ORO, ontstaan in 1996, en haar rechtsvoorgangers, aan de wieg hebben gestaan van vele ontwikkelingen en initiatieven op dit gebied. Ik vond het belangrijk de geschiedenis van ORO een keer op te schrijven. Om te laten zien waar ORO vandaan komt, hoe ORO geworden is tot wat het nu is. Om het heden te kunnen begrijpen, is het nodig het verleden te kennen. ORO is een moderne organisatie met een rijk verleden, diep geworteld in de regio. Een organisatie met een breed dienstenpakket voor mensen, jong en oud, met een verstandelijke beperking. ORO biedt meer dan zorg alleen. Vanaf het begin af aan hebben ORO en haar voorgangers als doel gehad mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen in alle aspecten van hun leven, om hen in staat te stellen mee te kunnen doen in de samenleving en een aangenaam en gelukkig leven te leiden. ORO is een organisatie die naar de maatstaven van de tijd altijd uitstekende zorg heeft geleverd. Een organisatie om trots op te zijn. Na WO II kwamen de activiteiten voor speciale opvang van mensen met een verstandelijke beperking goed op gang. De middelen waren beperkt. Het was een tijd van pionieren en improviseren door bevlogen mensen met een groot hart. Vanaf eind jaren 50 was er in de Peel voor het eerst sprake van intensieve zorg voor ernstig verstandelijke gehandicapten. Via Beek en Donk kwamen de zusters uit Asten in Deurne terecht, in de bossen op Het Rijtven. En vanuit Het Rijtven ontstonden nieuwe locaties in Deurne en omgeving. Deel 1 vertelt het verhaal van Het Rijtven. De geschiedenis van de Othmarusstichting gaat veel verder terug. Vanaf de jaren 40 werd een aantal indrukwekkende initiatieven genomen rondom na- en buitenschoolse opvang, dagactiviteiten, gezinsbegeleiding en individuele begeleiding. Het eerste gezinsvervangende tehuis werd opgericht in In deel 2 wordt deze ontwikkeling beschreven. Ook de fusie wordt beschreven, in deel 3. Aan het ontstaan van ORO in 1996 is veel vooraf gegaan. Een lange voorbereiding in een bestuurlijk turbulente periode. De fusie was een logisch gevolg van landelijke en regionale ontwikkelingen, 02 VOORWOORD

8 In dit boek kijken we terug. Nemen we afstand. Hoe zijn we geworden tot wat we nu zijn? maar daarmee geen vanzelfsprekendheid. Het heeft nog vele jaren geduurd voordat er sprake was van één organisatie. Om het verhaal over ORO compleet te maken is de recente periode kort beschreven in deel 4. Kort, omdat in een boek over de historie eigenlijk een zekere afstand past. ORO heeft veel te danken aan al die mensen die zich met bewonderenswaardige toewijding hebben ingespannen om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. De meesten van hen blijven in dit boek anoniem, slechts enkelen worden in deel 5 genoemd. Tussen de hoofdstukken in vertellen enkele cliënten hun kant van het verhaal. Dit boek is een hommage aan al diegenen die hebben bij gedragen aan het werk en de ontwikkeling van ORO. Dat geldt voor de medewerkers, maar ook voor de ouders, de familie en voor de vele vrijwilligers. De tijd heeft niet stil gestaan. Maatschappelijke veranderingen hebben hun weerslag gehad op de wijze waarop men naar onze medemens met een verstandelijke beperking keek. En op de wijze waarop ORO en haar voorgangers de dienstverlening hebben ingericht en uitgevoerd. Met die veran de - ringen veranderde ook het taalgebruik. Dat zult u als lezer van dit boek ook merken. Dit boek heeft een lange historie. Er was links en rechts wat onenigheid, archieven verhuisden en fotomateriaal dreigde verloren te gaan. Het boek is bij lange na niet compleet. Er is nog veel meer over ORO te vertellen, er is nog veel materiaal dat het bestuderen waard is; er zitten vooral nog veel herinneringen in de hoofden van mensen. En, hoe zorgvuldig de samenstellers ook te werk zijn gegaan, het boek is niet zonder fouten. De zoektocht was lang en de archieven spraken elkaar soms tegen. Er liggen voldoende uitdagingen voor verder onderzoek en uitwerking. De geschiedenis is nooit af De toekomst begint vandaag. In het laatste hoofdstuk, bij de recente ontwikkelingen, is aan de samenwerking met Diomage slechts een kleine passage gewijd. De fusie per 1 maart jl. tussen ORO en Diomage, is er niet meer in verwerkt. En wie weet wat er zich, na het schrijven van dit boek, nog meer aan nieuwe feiten voordoet. ORO blijft zich ontwikkelen en is daarmee op de toekomst voorbereid. Samen met haar cliënten. Ik ben blij met het voorliggende resultaat. Maar vooral trots op de ontwikkelingen die erin beschreven worden. Ik wens u veel leesplezier. VOORWOORD 03

9

10 1 HET RIJTVEN

11 Het Rijtven We schrijven het jaar De professio nele zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking in de regio komt langzaam op gang. In Asten wordt in dat jaar de basis gelegd voor wat nu Het Rijtven heet. Die basis ontstaat min of meer toevallig, bij de missiezusters Franciscanessen van de Heilige Antonius. Een aantal zusters van deze congregatie werkt op dat moment in Asten als wijkverpleegster. Tijdens hun huisbezoeken worden ze geconfronteerd met schrijnende gevallen van gezinnen met thuiswonende zwakzinnige kinderen, zoals ze toen nog genoemd werden. De situatie van deze kinderen gaat de zusters aan het hart. Soms worden ze door de ouders in achterkamertjes, soms in een schuur verstopt. Er gaan zelfs verhalen dat diepgestoorde kinderen overdag worden vastgebonden aan een tafelpoot. De zusters nemen spontaan de verzorging van deze kinderen op zich. Tegelijkertijd constateren ze dat hun hulp niet voldoende is. Om de moeders en de gezinnen te ontlasten wil een aantal zusters de kinderen liever in huis nemen. En dat gebeurt. In Ommel. Eerst in een klein kamertje van het klooster, later worden vijf tot zes kinderen verpleegd in een oud schooltje, naast het klooster. 06 HET RIJTVEN

12 HET LEONARDUSHUIS Twee jaar na de eerste spontane initiatieven willen de zusters graag een volgende stap zetten. In Beek en Donk is dan een gebouw beschikbaar, Het Leonardushuis, dat, weliswaar na een grondige renovatie, mogelijk geschikt zou kunnen zijn voor de opvang en verpleging van de kinderen. Op 9 augustus 1961 werd deze eerste officiële voorziening feestelijk geopend. Het Leonardushuis werd geopend, met aan het hoofd zuster Walburga. De nonnen waren blij. De zusters besloten zich te richten op de verpleging van de diepstgestoorde kinderen. Kinderen waarvoor nauwelijks plaats was omdat er, zo dachten ze, geen succes kon worden geboekt op het gebied van vorming en opvoeding. Het waren hopeloze patiënten. Maar niet voor de zusters die zich vol overgave stortten op hun werk. Werk dat soms tot verrassende resultaten leidde. Het werken in kleine groepen, met veel aandacht, zorgde ervoor dat de kinderen wel degelijk ontwikkeling lieten zien. De bedpatiën tjes kwamen steeds vaker uit bed. Ze verloren hun apathische gedrag, wilden spelen en hadden dus ook behoefte aan meer ruimte. Maar die was er niet in het steeds weer opge kalefaterde Leonardushuis. Dat veranderde pas in 1967 toen de zusters gebruik gingen maken van het naastliggend schoolgebouw. De capaciteit van het Leonardushuis werd hiermee vergroot tot 64 bedden. Hoewel er veel aandacht was voor de ontwikkeling van de kinderen, lag de nadruk in de eerste jaren toch vooral op een hygiënische verzorging. Nadeel was het zeer beperkte financiële budget. De zusters waren afhankelijk van de gemeentelijke sociale diensten. Ze moesten vooral heel zuinig zijn. En natuurlijk heel hard werken. Om hen te helpen zochten de zusters in Beek en Donk naar jonge meisjes zonder een beroepsopleiding. In het begin assisteerden zij vooral bij het vele huishoudelijke werk; in de wasserij en de keuken. Als ze lieten zien dat ze daar goed in waren, mochten ze ook met de kinderen werken. Later, vanaf het midden van de jaren zeventig, waren er ook enkele Z-verpleegkundigen in het Leonardushuis actief. Een van hen was Petra Adriaans, die ook nu nog bij ORO werkt. In 1977 ging ze in Beek en Donk aan de slag. Over de tijd in het Leonardushuis zegt ze: Op de dag dat ik begon, kwamen er in totaal vier Z-verpleegkundigen bij. Op initiatief van zuster Walburga was dat. Ik vond haar niet alleen een prettig mens, maar ik vond het ook een moderne non; iemand die vooruit wilde. En dat was nodig, vond Petra die eerder al in Son bij Huize Zonhove had gewerkt. Ik had het gevoel dat ik vijftig jaar terug in de tijd ging, vertelt ze. Als we met de kinderen naar buiten wilden, moesten we ze één voor één van de trap af dragen. Pas later kwamen er liften en ook rolstoelen. De nonnen zagen de gediplomeerde verpleegkundigen over het algemeen graag komen. Petra: Toen ik de eerste dag op mijn afdeling kwam vroeg een zuster meteen aan mij wat ze moest doen. Ik vroeg waarom ze dat aan me vroeg. Ze zei: Jij hebt diploma s, dus jij bent de baas. ZUSTER EGBERTA Om tien uur deden we onze laatste ronde. Broeken noemden we dat. Kijken of de kinderen nog droog waren. HET RIJTVEN 07

13 DEURNE Het Leonardushuis bleek al snel na de opening te klein. Dat zagen ook de zusters. Ze bleven daarom in de omgeving goed uitkijken naar mogelijk geschikte gebouwen of naar bouwgrond. Als in 1963 een terrein van een kleine twintig hectare wordt aangekocht, komt Het Rijtven een flinke stap dichterbij. Architect Hansen van het bureau Van der Laan, Hansen en Van Hal uit Rosmalen krijgt de opdracht om eens na te denken over de inrichting van een moderne instelling die het Leonardushuis op termijn kan vervangen. Op termijn, want haast is er allerminst. Die termijn wordt uiteindelijk zes jaar. En van een echte vervanging is ook dan geen sprake want het Leonardushuis blijft gewoon open. Een eerste paviljoen op Het Rijtven wordt geopend van wat volgens de regionale krant een hypermodern streekcentrum voor zwakzinnigenzorg moet worden. Een centrum dat aan ongeveer 175 zwakzinnigen uit de regio een levenslange verzorging moet bieden. Kinderarts mevrouw dokter Maas, verbonden aan Maria Roepaan in het Limburgse Ottersum, dat gezien kan worden als het voorbeeld voor de ontwikkeling in de Peelregio, wordt in 1970 aangesteld als geneesheer-directeur voor de beide vestigingen. Het dagelijkse ritme in het nieuwe paviljoen in Deurne werd nog steeds bepaald door de zusters. Maar er hing verandering in de lucht. Het personeel dat voor het nieuwe paviljoen werd aangetrokken, bestond niet alleen meer uit ongeschoolde meisjes. Er

14 zaten ook jonge verpleegkundigen tussen met een goede opleiding. Deze jonge mannen en vrouwen vormden de voorhoede van een generatie die het medisch model opzij zou schuiven voor een meer pedagogisch model. Het accent werd langzaam verplaatst van verzorgen naar ontwikkelen. Patiënten werden pupillen. Christje was het eerste jongetje dat in Beek en Donk verzorgd werd. Zijn toestand was diep triest. Een van de zusters zegt erover: Dat kun je gewoon niet begrijpen hoe zijn ouders hem achterlieten. In een kapotte wieg. Een truitje zonder bandjes of sluitspeld. Niets. Niet één luier die niet in de rafels hing. Eén van de nieuwe verpleegkundigen was Ad van den Brand. Hij had de Z-opleiding gevolgd bij de Severinusstichting in Veldhoven. De eerste dag in Deurne was hij zich wild geschrokken. Hij kwam op een ouderwetse ziekenzaal, met de bedden strak in het gelid en in het midden van de zaal een tafeltje met een pot bloemen erop. Op zijn eerste werkdag kreeg hij de opdracht de bedden op de afdeling op te maken. Ik had er twaalf opgemaakt en ik was apetrots, vertelt hij. Maar zuster Renata haalde ze één voor één weer af. Toen gaf ze een van de verzorgsters de opdracht: leerde gij dè menneke maar s hoe dat hier moet. Het moest volgens het enveloppenmodel. Er mocht geen plooitje in zitten. Het was helemaal volgens het medisch model geredeneerd: als je een beetje een plooitje hebt en je moet er de hele dag op liggen, dan kun je decubitus (doorligwonden) krijgen. Het dagritme speelde zich af tussen half acht s morgens en half zes s avonds, het moment dat de patiënten gevoed en gewassen weer in bed moesten liggen. Als gewone voeding te lang duurde of gewoon te moeilijk was vanwege de onhandelbaarheid en ongedurigheid van de patiënt, dan werd sondevoeding gegeven. In de keuken stond een rij glazen potten waarin de sondeslangen waren opgeborgen. De potten waren voorzien van pleisters met daarop de naam van de kinderen. NIEUWBOUW In 1972 kwam de ministeriële toestemming om verder te gaan met bouwen op Het Rijtven. Nou ja, de principiële toestemming kwam. De minister verbond er wel de voorwaarde aan dat dan het veel te kleine en brandgevaarlijke Leonardushuis ver laten moest worden. Het zou nog twee jaar duren voor de nieuwbouwkogel daadwerkelijk door de kerk was. Nadat alle berekeningen, op dringend verzoek van het ministerie, nog eens waren doorlopen, kwam in 1975 de toestemming en werd nog in datzelfde jaar, op 17 december, de eerste paal voor de nieuwbouw geslagen. Het nieuwe paviljoen bood plaats aan tien short-stay of crisissituaties. Hier ook werd de samenwerking met de diverse Sociaal Pedagogische Diensten, de huisartsen en de wijkverpleegkundigen in de regio in een iets formeler jasje gestoken. Zij verleenden eerste hulp bij plotselinge noodsituaties in gezinnen en hadden veel behoefte aan tijdelijke en direct beschikbare plaatsen, met name voor zwakzinnige kinderen waarmee ouders zich geen raad wisten. Al eerder, in het Leonardushuis, werden overigens kinderen uit deze situaties opgevangen. De hulpverleners in de regio wisten wel dat men altijd een beroep kon doen op de sociale instelling van de zusters. Het weer terugplaatsen in de gezinnen was niet gemakkelijk. De verpleegkundigen en zusters pleitten regelmatig voor een blijvende opname. Dokter Maas was echter resoluut: Ik snap de emotionele reactie, maar als we een kind blijvend opnemen is de nood in één gezin gelenigd. Bij een short-stay opname kunnen we tijdelijk in veel meer gezinnen verlichting brengen. HET RIJTVEN 09

15 NAAR EEN STICHTING VOOR HET RIJTVEN Met de invoering van de AWBZ (1968) werden ook de eisen die gesteld werden aan het verplegend en verzorgend personeel steeds hoger. Er moesten meer gediplomeerde krachten op de loonlijst komen. Steeds meer verpleegkundigen van het Leonardushuis gingen daarom een cursus volgen of werden intern bij geschoold. Dokter Maas, nog altijd geneesheer-directeur en dus verantwoordelijk voor het beleid in Deurne en Beek en Donk, vond het prima. Ze was een groot voorstander van de opleidingen. Het liefst had ze gezien dat het Leonardushuis een eigen Z-opleiding zou krijgen, maar daarvoor was het instituut te klein. Langzaam maar zeker vonden de zusters het tijd worden voor een stapje terug. Steeds weer nieuwe wettelijke regelingen, ingewikkelde structuren; het werd voor hen bijna ondoenlijk om als eigenaar en bestuur op te blijven treden. Misschien speelde op de achtergrond ook het feit mee dat begin jaren zeventig de eerste tekenen van de ontkerkelijking duidelijker zichtbaar werden. Het aantal novicen, nieuwe zusters, bleef maar dalen en de gemiddelde leeftijd in de kloosters werd steeds hoger. Het leidde ertoe dat in maart 1972 een commissie in het leven werd geroepen die de overgang naar een nieuwe stichting moest voorbereiden. De zusters wilden graag dat die overgang geleidelijk zou verlopen. Daarom wilden ze ook voorlopig vertegenwoordigd blijven in het bestuur van de nieuwe stichting. Men kon altijd een beroep doen op de sociale instelling van de zusters. De aanloopperiode duurde twee jaar. Op 1 januari 1974 ging de Stichting Het Rijtven, genoemd naar de buurtschap waarin het nieuwe tehuis gebouwd werd, officieel van start. Het doel van de nieuwe stichting was: de intramurale verzorging van diep zwakzinnigen in de regio Oost-Brabant. Het eerste bestuur bestond uit de heren Veraart (voorzitter), Van Hout (rector), de heren Van der Grinten en Brouwers en zuster Callista. Zij was de enig overgebleven non in het bestuur. DE OUDERS Vanaf de jaren zeventig wordt al langzaam maar zeker meer gekeken naar de rol van de ouders. Overal in het land klinkt de roep om gesprekken rond het bed. De geneesheer- directeur 10 HET RIJTVEN

16 van Maria Roepaan (in Ottersum) wil zelfs nog wel een stapje verder. Hij stelt voor om de ouders op de afdelingen daadwerkelijk mee te laten helpen met de verzorging en begeleiding van hun kind. De begrippen mantelzorg en ouderparticipatie staan dan nog niet in de woordenboeken, de overeenkomst met het huidige tijdsbeeld is echter groot. De directie van Het Rijtven staat wel willend tegenover deze nieuwe ontwikkeling. Maar makkelijk is het niet. Het verplegend en verzorgend personeel is er niet aan gewend dat ouders over de schouder meekijken, laat staan dat die zich daadwerkelijk met de dagelijkse gang van zaken bemoeien. Het vereist een radicaal andere opstelling. Er volgen gespreksrondes met staf en groepsleiding. Voor de groepen is het prettig als ouders interesse tonen. Maar de oudervereniging hield men liever buiten de deur. Het personeel wil alleen de ouders betrekken van hun eigen afdeling, dus geen bestuursleden van de oudervereniging, omdat men bang is dat zo n middag dan teveel geprogrammeerd zal worden en dat sommige ouders niet vrijuit kunnen praten, zo lezen we in een notitie uit die tijd. De eerste oudermiddagen op de groepen zijn een succes. In een van de eerste verslagen wordt gemeld dat men van mening is dat door deze ouderdagen de contacten tussen ouders onderling en het verplegend personeel een stuk verbeterd worden. De oudervereniging bleef, ondanks de positieve geluiden, toch zoeken naar wat meer invloed. De contactouder werd bedacht en ingevoerd. Deze contactouder moest zorgen voor de verbinding tussen de vereniging en de ouders die meededen aan de oudermiddagen op de groepen. Het bleek niet moeilijk om voldoende gegadigden te vinden. Bij de aanstelling van de eerste contactouders in februari 1979 juichte het bestuur al over een mijlpaal in ons bestaan als oudervereniging en een historische dag. Er werden die dag maar liefst vijftien contactouders aangesteld, zes voor Paviljoen I en negen voor Paviljoen II. Het zal overigens niemand verbazen dat vooral veel namen van bestuursleden van de oudervereniging op die eerste lijst voorkwamen. Het aanvankelijke enthousiasme slijt snel. Het wil maar niet duidelijk worden wat men nou precies van zo n contactouder verlangt. Ook binnen Het Rijtven buigt men zich over de kwestie. In de praktijk blijkt dat zowel de groepsleiding als de contactouders zelf, zich niet goed raad weten met deze functie, vermeldt een nota. Men hoort weinig geluiden van ouders over het contactouderschap. Soms weet men van het bestaan niet af, of men weet niet wie de contactouder is. Het gevolg laat zich raden. De ene na de andere contactouder geeft de functie terug. De ene omdat hij de druk Dankzij de goede zorgen van de zusters ontwikkelden veel kinderen zich van bed patiëntjes tot semi-ambulante en zelfs ambulante kinderen, de zogenoemde oplopers. niet meer aan kan, de ander omdat het contact met de rest van de ouders maar niet van de grond wil komen. In zijn ontslagbrief schrijft de heer Bekx dat zijn rol als contactouder niet is wat het zijn moet. De meeste ouders van de afdeling ziet hij nauwelijks. Contactpersoon zijn van onze afdeling heeft weinig zin, omdat ik nooit met de andere ouders in gesprek kom. Ik zie nooit iemand. Verschillende kinderen krijgen zeer weinig of bijna nooit bezoek. Hoe moet ik dan met de ouders in contact komen? Misschien ligt het op andere afdelingen anders. Probeer maar eens of er andere ouders zijn die er zin in hebben, aldus de heer Bekx. De ouderbijeenkomsten zelf bleven ondertussen een succes. Op sommige afdelingen was men in het najaar van 1980 al aan de vierde avond toe! En nog opmerkelijker: hoe groot ooit de aarzeling ook was, tegen de zomer van 1980 had het verplegend en verzorgend personeel zich volledig neergelegd bij de grotere betrokkenheid van de ouders: We zijn het er allemaal over eens, dat we samen moeten proberen een klimaat te scheppen op Het Rijtven, waarin zoveel mogelijk ouders zich thuisvoelen! HET RIJTVEN 11

17 Om een vijandige overname af te wenden werd contact gezocht met de Severinusstichting in Veldhoven, die kennelijk ook de hete adem van de grote instituten in de nek voelde. SAMENWERKING MET SEVERINUS Al midden jaren zeventig lijkt een vergaande samenwerking met een ander, groter instituut onafwendbaar. Het Rijtven was inclusief Leonardushuis. eenvoudigweg te klein. Toen ook het Rijk concrete actie ondernam om de schaalgrootte van de instellingen op te schroeven, werd gezocht naar samenwerkingspartners. Aanvankelijk was het probleem opgelost door het Leonardushuis te laten fungeren als vervolg-instituut van het Limburgse Maria Roepaan. Begin jaren zeventig was er echter een nieuwe landelijke gebiedsindeling tot stand gekomen, gebaseerd op de provinciale grenzen. Het Leonardushuis hoorde voortaan bij rayon V van oostelijk Noord-Brabant, een gebied met Eindhoven en Helmond als centrale plaatsen. Als gevolg van die nieuwe gebiedsindeling zou het Leonardushuis zich vooral moeten richten op samenwerking in de Brabantse regio en niet meer op Limburg. Met de rug tegen de grens met Limburg leek het kleine Rijtven een potentiële prooi voor overname door een van de grote Brabantse instituten te worden. Om een vijandige overname af te wenden werd contact gezocht met de Severinusstichting in Veldhoven, een instituut dat kennelijk ook de hete adem van de grote instituten in de nek voelde en dat mogelijk bereid was om banden aan te knopen met Het Rijtven. Al vlug na het eerste contact in 1974 zaten de beide bestuursvoorzitters en de twee directeuren inderdaad aan tafel en bleek er een wederzijdse bereidheid tot nauwe samenwerking. De voordelen voor Het Rijtven waren evident. De grotere Severinusstichting kon Het Rijtven op alle mogelijke manieren helpen. Zo kon er werk ten behoeve van de arbeidsactivering overgeheveld worden naar Beek en Donk. Stafleden uit Veldhoven zouden dokter Maas hulp kunnen bieden, onder andere op het gebied van screening en fysiotherapie, en voor haar onderzoeken mocht dokter Maas gebruikmaken van de in Veldhoven aanwezige laboratoriumfaciliteiten. Verder kregen de verpleeghulpen uit Deurne en Beek en Donk in Veldhoven de gelegenheid om hun opleiding te volgen. Het Rijtven zelf kon daar vooralsnog niet veel meer tegenover stellen dan de bereidheid van dokter Maas om les te komen geven aan de Z-opleiding van de Severinusstichting. Er zat zeker enige onevenwichtigheid in de wederzijdse dienstverlening, maar de Severinusstichting leek daar 12 HET RIJTVEN

18

19

20 niet zo zwaar aan te tillen. De samenwerking had immers ook als voordeel dat de doorstroming van pupillen beter geregeld kon worden. In het nieuwe samenwerkingsverband zou Het Rijtven zich gaan specialiseren in de opname van bedlegerige, halfambulante en vooral ook jonge pupillen. De kinderen die zich tot een hoger niveau ontwikkelden, werden overgeplaatst naar Veldhoven. Om een en ander in goede banen te leiden zou er een gemeenschappelijke opnamecommissie komen die één keer per maand de nieuw aangemelde gevallen ging bespreken. Daarmee was de door de overheid zo gewenste regionale samenwerking binnen de nieuwe rayons daadwerkelijk op gang gekomen. Althans, gedeeltelijk. Er waren nog meer instituten waar in de toekomst mee samengewerkt moest worden. Van de Severinusstichting kreeg dokter Maas de hulp van een psycholoog. Het moet voor haar een hele opluchting zijn geweest. Volgens de erkenningseisen van de AWBZ moesten ook de kleine instellingen over een eigen psycholoog of orthopedagoog beschikken. Wellicht dat ze daarnaast vooral persoonlijk behoefte voelde aan een academisch gevormd klankbord in het Leonardushuis. Ze had al jaren gepleit voor de aanstelling van een psycholoog, voor eventueel één dag per week, voor het geven van lessen en tevens om mede naar de kinderen te kijken, zoals ze in 1971 al aan de zusters liet weten. Deze zal zeer nuttig zijn voor het mede bepalen van de algemene lijn in het dagelijks beleid, herhaalde ze later nog eens. Niet alleen dokter Maas, ook het bestaande samenwerking en de bestuur van Het Rijtven reageerde mogelijkheden voor wederzijdse hulp verheugd toen de Severinusstichting opstellen. Deze zal aan de beide besturen worden toegezonden, stond in - uiteraard tegen een gepaste vergoeding - bereid bleek een psycholoog voor een halve dag per week van de Bestuurscommissie van het het besluitenlijstje van de vergadering uit te lenen aan Het Rijtven. Het leek Leonardushuis in juni Na het allemaal vlotjes te verlopen. Dr. Lormans en dr. Maas, de directeuren van neerde vergadering van de besturen zomerreces stond een eerste gecombi- de twee organisaties, zullen gezamenlijk een nota ter formalisatie van de ting Het Rijtven op het programma en van de Severinusstichting en de Stich- ZES PAAR KOUSEN EN ÉÉN JAS Volgens de gegevens van Het Rijtven kostte een kind gemiddeld tussen de achthonderd en duizend gulden aan boven-, onder- en nachtkleding en schoeisel per jaar. Er werd daarbij een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën: kinderen die permanent op bed verbleven, kinderen die niet permanent op bed verbleven en kinderen die zelfstandig konden lopen. De eerste categorie had slechts één jas of jack nodig, terwijl de kinderen van de andere groepen twee jassen of jacks nodig hadden. Lange pantalons hadden ze allemaal zes nodig. De eerste twee categorieën hadden vier korte broeken nodig, de zogenoemde oplopers zes. Hetzelfde gold voor de overhemden (blouses): de eerste twee categorieën acht, de oplopers tien. De eerste groep had maar drie truien per kind nodig, de middencategorie vier en de oplopers zes. Voor rokken/jurken/overgooiers was de verdeling: zes voor eerste twee categorieën, acht voor de laatste. De eerste twee categorieën hadden geen muts en handschoenen nodig, de oplopers wel. De eerste categorie had geen zwembroek of badpak nodig, de andere twee wel. De eerste categorie had maar zes paar kousen en zes sets ondergoed, de andere twee categorieën ieder twaalf. De eerste twee categorieën hadden genoeg aan één paar schoeisel, de oplopers hadden twee paar nodig. Met de pyjama s was het omgekeerde het geval: de bedliggers hadden maar liefst twaalf pyjama s nodig, de middencategorie tien en de oplopers acht. HET RIJTVEN 15

21 Dokter Maas kreeg opdracht om bij Severinus te informeren of er interesse was om met Het Rijtven samen te werken. Dat was niet zo n vreemde keuze aangezien zij en de geneesheer-directeur van de Veldhovense stichting elkaar kenden. Dokter Lormans van de Severinusstichting was net als dokter Maas afkomstig van Maria Roepaan. De twee tutoyeerden elkaar. Ze schreven elkaar brieven die begonnen met Beste Jo en Beste Jacques. al snel werd duidelijk dat een nauwere samenwerking, mede door de uitwisseling van bestuursleden, steeds concreter werd. Weer een paar maanden later, in mei 1975, werd het formele besluit genomen dat de twee besturen 3 à 4 maal per jaar een gemeenschappelijke vergadering zouden gaan houden om elkaar en elkaars opvattingen ten opzichte van de regionale problemen van de Geestelijke Volksgezondheid nader te leren kennen en om tot onderlinge samenwerking te komen op het gebied van opname en begeleiding van pupillen. Het begon er werkelijk op te lijken dat het niet lang meer zou duren tot de twee stichtingen tot één organisatie zouden samensmelten KLEIN, KWETSBAAR MAAR HERKENBAAR De relatie met de Severinusstichting ontwikkelde zich, ondanks een goed begin, daarna toch uiterst moeizaam. In Veldhoven wilde de bestuursvoorzitter, mr. L.M. van de Laar, het liefst zo snel mogelijk naar één stichting, één stichtingsbestuur en één directie. Een Eindhovense notaris had al een concept klaarliggen voor een overkoepelende stichting die de twee inrichtingen onder zijn beheer zou krijgen. Maar meteen bij de eerste geruchten over een mogelijke fusering ging het personeel van Het Rijtven dwars liggen. Iemand had bij Severinus gehoord dat zij met ons wilden fuseren. In Veldhoven hadden ze paviljoen 1 en 2 en waren ze bezig met de bouw van twee nieuwe paviljoenen die de nummers 5 en 6 zouden krijgen. De tussenliggende nummers, 3 en 4, staan al in Deurne, zeiden ze erbij. We zijn toen bij mij thuis samengekomen en hebben naar de voorzitter van het bestuur gebeld. Dat we hem nog diezelfde avond wilden spreken. Dat we wilden weten wat er aan de hand was, zo meldt Henk Kessels, de toenmalige boekhouder van Het Rijtven. De gemoederen liepen vervolgens hoog op. De nog jonge Ondernemingsraad eiste per brief dat er onder geen 16 HET RIJTVEN

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Stichting Vroeghulp Rotterdam Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam Tel.: 010 282 11 99 www.integralevroeghulp.nl

Stichting Vroeghulp Rotterdam Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam Tel.: 010 282 11 99 www.integralevroeghulp.nl Stichting Vroeghulp Rotterdam Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam Tel.: 010 282 11 99 www.integralevroeghulp.nl Colofon Inhoud Dit jubileumboek is een uitgave van Stichting Vroeghulp Rotterdam in het

Nadere informatie

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo Ons Droomhuis Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) Auteur: Saskia Moerbeek Willem de Zwijgerlaan 350 B/2 1055 RD Amsterdam E: info@stichtingbmp.nl W: www.stichtingbmp.nl i.s.m: s Heeren

Nadere informatie

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 INHOUD

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 INHOUD Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 2 JAARVERSLAG STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 2009 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

MagaSien. 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving. in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING

MagaSien. 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving. in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING MagaSien #3 KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES nummer 3 / 2014 voor mensen met een verstandelijke beperking INHOUD

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Een andere directeur Acht portretten van basisschooldirecteuren van buiten

Een andere directeur Acht portretten van basisschooldirecteuren van buiten Een andere directeur Acht portretten van basisschooldirecteuren van buiten Jos Moerkamp SBO, november 2005 Voorwoord Het aanstellen van (adjunct)directeuren zonder onderwijsbevoegdheid is mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Postadres: Nee-eten! Postbus 84144 2508 AC Den Haag. info@nee-eten.nl www.nee-eten.nl. Telefoon Lotgenotencontact: 026-3890283

Postadres: Nee-eten! Postbus 84144 2508 AC Den Haag. info@nee-eten.nl www.nee-eten.nl. Telefoon Lotgenotencontact: 026-3890283 Postadres: Nee-eten! Postbus 84144 2508 AC Den Haag info@nee-eten.nl www.nee-eten.nl Telefoon Lotgenotencontact: 026-3890283 Jaargang 7 / Juni 2005 Nieuwsblad igen verhalen : `Jasper & Leonie Interview

Nadere informatie

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE ZELFHULPKRANT STICHTING NETWERK ZUIDOOST - BRABANT DAK-, EN THUISLOZEN MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE LICHAMELIJKE AANDOENING EEN PROBLEEM, JA OF NEE? ERVARINGS VERHALEN ALLOCHTONEN

Nadere informatie

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Tugba, 12 jaar Nieuw Portfolio Hans Karstel: De veranderingen brengen nieuwe kansen met zich mee. het portret van Esmiralda Meertens in gesprek met Hoefsloot &

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

investeren in je relatie

investeren in je relatie jaargang 8 nummer 1 april 2008 investeren in je relatie bij elkaar, ondanks de crisis > in therapie: emdr geloof en hulpverlening > interview met laura > voor mij geen roze wolk columns > de weg terug

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Alsnog op weg naar werk

Alsnog op weg naar werk Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches Uitgave gemeente Hoorn 1 2 Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches 4 Inhoud Op weg naar werk 6 Bircan Kaplan: Alles draait om communicatie

Nadere informatie

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

hoe dit boek te gebruiken? inleiding

hoe dit boek te gebruiken? inleiding hoe dit boek te gebruiken? inleiding Brood op school hoe dit boek te gebruiken? Brood op school gaat over diverse vormen van tussenschoolse opvang (oftewel de overblijf). Het is een werkboek met drie verschillende

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Ik mag er zijn en doe mee!

Ik mag er zijn en doe mee! Ik mag er zijn en doe mee! Jaarverslag2013 2 JAARVERSLAG 2013 KORAAL GROEP Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Onze organisatie Wat bieden we? Onze strategie Onze missie & visie Kernwaarden

Nadere informatie