Mozard opleidingen. Opleidingspakketten. De Mozard MidOffice Suite. Mozard opleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mozard opleidingen. Opleidingspakketten. De Mozard MidOffice Suite. Mozard opleidingen"

Transcriptie

1 opleidingen

2 De Mozard MidOffice Suite Gefeliciteerd! U hee. de Mozard Front- en Midoffice Suite aangescha. en kunt nu gebruik maken van de meest geavanceerde, generieke, front- en midoffice suite welke verkrijgbaar is. De Mozard Suite biedt opemaal geïntegreerde funceonaliteiten voor zaakgericht werken, klantcontacten, integraal zoeken, onbeperkte (bron)registraees, een intranetportaal & CMS funceonaliteit, volledige integraee van Antwoord, documentmanagement en volledige archivering. Ook biedt Mozard een medewerkerregistraee welke de basis vormt voor uw interne dienstverlening. Met deze funceonaliteit kan uw organisaee op een innovaeeve en efficiënte wijze bestaande processen en diensten digitaal ondersteunen en vergemakkelijken. Met de Mozard Suite kunt u de communicaee tussen uw medewerkers onderling en tussen de medewerkers en de klanten opemaliseren. Uw processen en diensten komen online beschikbaar waardoor u 'any$me, anywhere en anyplace' kunt werken. Mozard opleidingen De Mozard Suite biedt vele verschillende funceonaliteiten om zowel uw interne- als externe dienstverlening opemaal te ondersteunen. Om zo goed mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden van de Mozard Suite is het nodig dat u en uw collega s een gedegen opleiding krijgen om met de Mozard Suite te werken. Mozard biedt verschillende opleidingen aan, al naar gelang de wensen van de organisaee, de rol van de medewerkers en de benodigde funcees. Onze ervaren en bevlogen trainers zorgen er voor dat de gebruikers vlot aan de slag kunnen gaan en al snel vertrouwd zullen zijn met het werken met de Mozard Suite. Opleidingspakketten De Mozard Suite bevat vele verschillende func6onaliteiten die niet al6jd voor elke medewerker evenveel van toepassing zijn. Om zo goed als mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van uw organisa6e onderscheiden wij een aantal verschillende opleidingspakke?en. U kunt naar wens pakke?en kiezen, deze samenvoegen of hier een eigen draai aan geven. Wij bieden de volgende opleidingspakke?en aan: I. Introduc6e in de Mozard Suite II. Basisopleiding zaakafandeling III. Vervolgopleiding zaakafandeling IV. Func6onaliteit- specifieke opleidingen V. Beheerdersopleidingen voor deelfunc6onaliteit V- a Antwoord V- b Nieuws V- c Medewerkerbeheer VI. Opleiding Zaaktypeinrich6ng VII. Introduc6e in de Mozard Suite + Basisopleiding zaakafandeling (I+II) VIII. Uitgebreide opleiding zaakafandeling nieuwe gebruikers (II+III) IX. Opleiding tot zaaktypeinrichter voor niet- Mozard gebruikers (II+III+VI) X. Beheerdersopleiding alle deelfunc6onaliteiten (V- a t/m V- x) XI. Opleiding tot Mozard Trainer (IV+V) XII. Opleiding tot func6oneel beheerder

3 Mozard opleidingen I. Introductie in de Mozard Suite Iedere organisaee hee. te maken met instroom van nieuwe medewerkers. Zij zijn (vaak) niet bekend met zaakgericht werken en de Mozard MidOffice Suite, laat staan met het gebruik ervan. De opleidingen die zich op deze doelgroep richten leggen de nadruk op het bekend maken met de Mozard Suite en het creëren van gewenning en gewoonte met het gebruik van Mozard. In een later stadium kunnen deze medewerkers volledig voorbereid meegenomen worden in een opleidingstraject dat zich richt op de specifieke zaaktypen van hun team of funceonaliteiten van de Mozard Suite. De concrete invulling van deze introduceesessies richt zich op het zien van én oefenen met de verschillende funceonaliteiten die de Mozard Suite te bieden hee.. Het doel is de gebruikers een eerste look- and- feel te geven, en hen vertrouwd te maken met de knoppen die zij in hun werk gaan gebruiken. Naast het tonen van de verschillende funceonaliteiten worden de gebruikers uitgedaagd om onderdelen van het getoonde zelf te reproduceren; dit loopt uiteen van het navigeren door het intranetportaal en het aanmaken van een nieuwe favoriet tot het behandelen van een eenvoudige zaak. Via de introducee worden (nieuwe) medewerkers klaargestoomd voor het daadwerkelijke, vakinhoudelijke, werken met Mozard. II. Basisopleiding zaakafhandeling Wanneer een organisaee gaat werken met de Mozard Suite worden meer en meer werkprocessen als zaaktype ingericht in de Mozard Suite. Hierbij zal het regelmaeg voorkomen dat nieuwe afdelingen of medewerkers hun werkzaamheden gaan uitvoeren in de mozard Suite. Zij moeten dus leren om hun eigen zaken af te handelen in de Mozard Suite. Deze opleidingen worden dan ook vooral gegeven wanneer nieuwe zaaktypen in producee gaan. De nadruk ligt op het vertrouwd maken van de behandelende medewerkers met het gebruik van Mozard voor het uitvoeren van hun werkproces. Deze opleiding wordt specifiek afgestemd op het werkproces. Hierbij maken wij gebruik van realisesche scenario s om zo de medewerker in een dagdeel bekend te maken met de basismogelijkheden van de Mozard Suite om zo zijn of haar werkproces volledig te kunnen a[andelen. Deze opleidingen richten zich op het daadwerkelijk werken met de Mozard Suite in de eigen processen. Deze processen worden bij en door de klant ingericht, dus zal er van tevoren een afstemming moeten plaatsvinden met betrekking tot de invulling van het proces om de opleiding opemaal aan te laten sluiten aan het werkproces van de medewerkers.

4 III. Zaakafhandeling + Tijdens de basisopleiding zaaka[andeling worden de medewerkers van uw organisaee bekend gemaakt met de basisfunceonaliteiten van de Mozard Suite om zo hun zaken (werkproces) vlot en correct af te kunnen handelen. De Ejd echter die een basiscursus in beslag neemt biedt weinig ruimte om de meer geavanceerde funceonaliteiten van de Mozard Suite te belichten. Het is hiervoor mogelijk om een vervolgopleiding Mozard Suite te organiseren waarin de medewerkers, die reeds bekend zijn met de basisfunceonaliteiten van Mozard, binnen een dagdeel de geavanceerdere funceonaliteiten van Mozard leren kennen aan de hand van prakejkgerichte scenario s. Hiervoor bieden wij u de opleiding Zaaka[andeling +. Deze opleiding hee. een sterk interaceef karakter. Zoals aangegeven zijn de gebruikers reeds bekend met de basisfunceonaliteiten van de Mozard Suite en kunnen zij reeds eenvoudige zaken a[andelen. Hierdoor is er veel ruimte voor verdieping. De docent zal de gebruikers door de geavanceerdere funceonaliteiten loodsen aan de hand van voorbeelden en scenario's, maar ook hier worden de gebruikers zelf uitgedaagd tot het zélf uitvoeren van geavanceerdere handelingen. Hierbij kan worden gedacht aan het opvoeren/wijzigen/koppelen van registraees, verbinden van deel- en vervolgzaken, en het koppelen van archie^enmerken van gerelateerde zaken. IV. Functionaliteit-specifieke opleidingen De Mozard Suite kan breed worden ingezet binnen alle onderdelen van uw organisaee. Per organisaeeonderdeel is het echter mogelijk dat er een andere module van de Mozard Suite gebruikt wordt. De KCC medewerker gebruikt immers de KCC module waar de DIV medewerker zich richt op de posentake en de vergunningverlener zich richt op Mozard Zaken zaaka[andeling Mozard RegistraEes. Om elke medewerker zo goed mogelijk op te leiden binnen zijn of haar rol bieden wij verschillende funceonaliteit- specifieke opleidingen om de medewerkers binnen een dagdeel op te leiden om bekend te geraken met de specifieke Mozard funceonaliteit om hun funcee volledig in Mozard af te kunnen handelen. Voorbeelden van funceonaliteit- specifieke opleidingen; a) Mozard Klantcontacten b) Mozard PosEntake c) Mozard RegistraEes d) Mozard Archief Ook hier wordt een grote eigen inbreng van de medewerkers verwacht. De trainer zal aan de hand van voorbeelden laten zien wat er mogelijk is binnen de bestaande funceonaliteiten, en vervolgens gaan de medewerkers zelf aan de slag met de Mozard Suite. Zo wordt stap voor stap voor de medewerkers inzichtelijk gemaakt hoe zij met hun afdelingspecifieke funceonaliteiten om kunnen gaan.

5 V. Beheerdersopleidingen voor deelfunctionaliteit Over het algemeen wordt de Mozard Suite beheerd door één of meerdere funceoneel beheerders die alle ins en outs van de Mozard Suite kennen. Naast dit funceoneel beheer biedt de Mozard Suite mogelijkheden om onderdelen bij een bepaalde groep beheerders onder te brengen opdat deze onderdelen niet door de funceoneel beheerders te hoeven worden uitgevoerd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de communicaeemedewerkers voor het beheren van het Mozard intranet- en nieuwsbeheer en de medewerker KCC/contentbeheerder voor Mozard Antwoordbeheer en P&O voor medewerkerbeheer. Tijdens deze opleiding zullen wij de hiervoor aangewezen personen bekend maken met de verschillende mogelijkheden die zij hebben om deze specifieke beheerdersrol te vervullen. De medewerkers wordt geleerd hoe de configuraee van de Mozard Suite kan worden beheerd en aangepast, en welke mogelijkheden er geboden worden. Per funceonaliteit wordt ingegaan op alle mogelijkheden die Mozard biedt met voorbeelden en opdrachten. Voor het verzorgen van deze opleidingen worden doorgaans twee dagdelen ingepland, zodat er voor de cursisten de mogelijkheid bestaat tussendoor zelf te oefenen met opleidingsmateriaal. Na de eerste sessie krijgen zij oefeningen en beheerdocumentaee mee. Uiteraard zijn combinaees mogelijk, dit is ondergebracht in opleidingspakket X.. VI. Opleiding zaaktypeinrichting voor Mozard gebruikers 2 dagdelen prijs: 1000,- De zaaktypeinricheng is een belangrijk onderdeel voor het gebruik van de Mozard Suite. Immers, vele medewerkers van uw organisaee zullen zaakgericht aan het werk gaan en dus dagelijks zaken in behandeling nemen of a[andelen. Om er voor te zorgen dat dit werkproces opemaal wordt ondergebracht in Mozard, dus ondersteunend aan de medewerker en opemaal in de dienstverlening naar de klant, wordt de zaaktypeinrichter hierbij betrokken. De zaaktypeinrichter vertaalt de werkprocessen naar een zaaktype (of meerdere zaaktypen) in Mozard in samenwerking met enkele afgevaardigden van de betreffende afdeling welke de zaken zal gaan a[andelen. Om iemand op te leiden als zaaktypeinrichter dient iemand reeds bekend te zijn met de Mozard Suite. Wij raden aan dat deze persoon reeds de basisopleiding voor zaaka[andeling en de zaaka[andeling+ opleiding hee. gehad. Zij zijn dan bekend met de mogelijkheden van de Mozard Suite en kunnen daardoor efficiënter een werkproces inrichten in Mozard. Voor het opleiden van een zaaktypeinrichter, waarbij wij uiteraard gebruik maken van realisesche scenario s, of de training on the job doen (waarbij de gemaakte zaaktypen dus bijvoorbeeld direct live gaan!), plannen wij doorgaans twee dagdelen in. Het eerste dagdeel van de opleiding zal zich richten op het vertrouwd maken van de beoogde zaaktypeinrichters met de knoppen en funceonaliteiten van de Mozard Suite aan de inrichengskant. Na deze eerste sessie krijgen de zaaktypeinrichters een concrete huiswerkopdracht mee die zij eventueel tussen de sessies zullen uitwerken. Tijdens de tweede sessie wordt deze opdracht besproken en wordt verder ingegaan op geavanceerdere funceonaliteiten aan de inrichengskant. Na afloop van de opleiding ontvangen de zaaktypeinrichters een cereficaat van deelname aan de opleiding.

6 VII. Introductie in de Mozard Suite en basisopleiding zaakafhandeling 2 dagdelen prijs: 1000,- Deze gecombineerde opleidingsdag is bij uitstek geschikt voor de medewerkers die nog niet eerder kennis hebben gemaakt met de Mozard Suite en zaakgericht werken en die moeten weten hoe zij hun werkzaamheden in Mozard gaan a[andelen. Tijdens deze opleiding zullen de medewerkers eerst kennismaken met de Mozard Suite en zullen zij een eerste indruk krijgen van de look- and- feel van de Mozard Suite, om hen vertrouwd te maken met de knoppen die zij in hun werk gaan gebruiken. Tijdens het tweede dagdeel zullen de medewerkers daadwerkelijk leren om hun werkprocessen in Mozard af te handelen. Dit deel van deze opleiding wordt specifiek afgestemd op het werkproces. Hierbij maken wij gebruik van realisesche scenario s om zo de medewerker bekend te maken met de basismogelijkheden van de Mozard Suite om zo zijn of haar werkproces volledig, correct en vlot te kunnen a[andelen. VIII. Totaalopleiding zaakafhandeling 2 dagdelen prijs: 1000,- De totaalopleiding zaaka[andeling combineert de basisopleiding zaaka[andeling en zaaka[andeling + in een ééndaagse cursus opdat de medewerkers direct álle funceonaliteiten met betrekking tot het a[andelen van zaken leren te gebruiken. Deze opleidingen richten zich op het daadwerkelijk werken met de Mozard Suite in de eigen processen en bieden dus een realisesche weergave van de werkzaamheden die zullen worden gedaan. Tijdens het eerste dagdeel leren de medewerkers alle basisfunceonaliteiten om hun zaken af te handelen. Het tweede dagdeel zal uitgebreider ingaan op de funceonaliteiten die de Mozard Suite biedt en die de medewerker kan aangrijpen om bijvoorbeeld zijn of haar werkzaamheden te vergemakkelijken, overzicht te krijgen en samen te werken en te delen met collega s. IX. Zaaktype inrichting voor nieuwe gebruikers (I+II+III+VI) 4 dagdelen prijs: 1800,- De zaaktypeinricheng is een belangrijk onderdeel voor het gebruik van de Mozard Suite. Immers, vele medewerkers van uw organisaee zullen zaakgericht aan het werk gaan en dus dagelijks zaken in behandeling nemen of a[andelen. Om er voor te zorgen dat dit werkproces opemaal wordt ondergebracht in Mozard, dus ondersteunend aan de medewerker en opemaal in de dienstverlening naar de klant, wordt de zaaktypeinrichter hierbij betrokken. De zaaktypeinrichter vertaalt de werkprocessen naar een zaaktype (of meerdere zaaktypen) in Mozard in samenwerking met enkele afgevaardigden van de betreffende afdeling welke de zaken zal gaan a[andelen. Deze opleiding leidt volledig nieuwe gebruikers direct op tot zaaktypeinrichters door ze vlot bekend te maken met de verschillende funceonaliteiten die de Mozard Suite biedt en het werken met de Mozard Suite alvorens uitgebreid in te gaan op het inrichten van zaaktypen.

7 X. Beheerdersopleiding voor alle deelfunctionaliteiten 2-4 dagdelen prijs va.: 1000,- De beheerdersopleiding voor alle deelfunceonaliteiten zorgt er voor dat medewerkers kunnen werken met alle specifieke deelfunceonaliteiten van de Mozard Suite, buiten de zaaka[andeling om. Tevens leren wij de medewerkers deze funceonaliteiten te beheren opdat zij ondersteunend kunnen zijn aan de zaaktypeinrichters en de funceoneel beheerder van de Mozard Suite. Uw organisaee hee. de mogelijkheid om naar wens medewerkers op te leiden voor bepaalde deelfunceonaliteiten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de DIV medewerkers naast de postregistraee ook de Mozard ArchieffuncEonaliteit leren gebruiken en beheren. Op eenzelfde wijze kunnen de medewerkers communicaee worden opgeleid op het gebied van Mozard Antwoord en Mozard Nieuws en het Klantportaal. Uiteraard is het ook mogelijk om opgeleid te worden in het gebruik en beheer van alle deelfunceonaliteiten, buiten het funceoneel beheer om. Al naar gelang de wensen van uw organisaee duurt deze opleiding tussen de 2 en 4 dagdelen. Wij raden aan dat de medewerker voor deze cursus reeds de introducee in de Mozard Suite hee. gehad. XI. Opleiding trainer Mozard Suite 6 dagdelen prijs: 2500,- Wanneer uw medewerkers de opleiding Trainer Mozard Suite volgen zorgen wij er voor dat zij na het afronden van deze opleiding als volwaardige trainers zelfstandig opleidingen kunnen geven aan de andere medewerkers van uw organisaee. Tijdens deze opleiding wordt geleerd hoe de Mozard Suite is opgebouwd en zullen wij uiteraard ingaan op alle funceonele onderdelen van de Mozard Suite waar gebruikers mee te maken kunnen krijgen. Deze uitgebreide opleiding zal dus ingaan op zowel de zaaktypeinricheng als de uitgebreide zaaka[andeling, het beheer en gebruik van deelfunceonaliteiten, postregistraee en archivering, de KCC module en Mozard RegistraEes. Na het volgen van deze opleiding zijn de medewerkers in staat hun kennis over te dragen binnen de organisaee. Uiteraard ontvangt de deelnemer na deze cursus een cereficaat van deelname. XII. Opleiding functioneel beheerder Mozard Suite 4 dagdelen prijs: 1700,- Voor het effeceef en accuraat kunnen beheren van de Mozard Suite is het esseneeel dat de gemeente zelf bekwame funceoneel beheerders in dienst hee.. Mozard biedt hierin een specifiek opleidingsprogramma aan, waarin alle aspecten van het funceoneel beheer aan de orde komen. Binnen vier dagdelen worden de beoogde funceoneel beheerders meegenomen door alle funceonele elementen van de Mozard Suite. Van het aanpassen van parameters en het beheren van issues op databaseniveau, tot het beheer vanuit het Mozard Statuspanel, alle aspecten zullen in de opleiding aan bod komen. De opleidingen bestaan uit zowel een theoreesch onderdeel én een prakejkonderdeel, zodat de beheerders zo opemaal mogelijk opgeleid worden. Ook krijgen zij een opdracht mee om mee te oefenen.

8 Opleidingspakketten Het komt waarschijnlijk wel eens voor dat u niet met één of twee opleidingen alle medewerkers de gewenste opleiding kunt geven. Indien u vooraf al weet dat u binnen afzienbare Ejd meerdere opleidingen wilt afnemen dan kunt u bij ons ook opleidingspakkelen afnemen waarmee u ineens Een (of meer) opleidingen afneemt die u inplant wanneer het u uitkomt!* Op deze manier kunt u direct meerdere opleidingen inplannen én bespaart u op de kosten van het afnemen van meerdere opleidingen. Hoe meer opleidingen u afneemt, hoe hoger uw koreng! - Opleidingspakket 10 gelijkwaardige opleidingen - 5% kor9ng! - Opleidingspakket 20 gelijkwaardige opleidingen - 10% kor9ng! - Combina9e - opleidingspakke?en van meer dan 10 opleidingen op aanvraag Vragen? Staat uw gewenste opleiding er niet tussen of wilt u een andere combinaee? Alles is mogelijk! Neemt u gerust contact met ons op om uw wensen en de mogelijkheden te bespreken. Contact Voor meer informaee kunt u contact opnemen met; Jozef Jan Vonhof Robert Veldwijk Of stuurt u een mail naar opleidingen *OpleidingspakkeKen kunt u naar wens bestellen en combineren. Afname van de opleidingen dient binnen één jaar na de eerste opleiding te gebeuren en een opleidingsmoment dient minimaal twee weken van tevoren te worden gereserveerd bij Mozard.

Mozard voor de omgevingsvergunning

Mozard voor de omgevingsvergunning VTH Suite Vergunningverlening, toezicht en handhaving De Mozard 'all in one' Suite is een softwareplatform voor het verbeteren van de dienstverlening en de interne bedrijfsvoering en kan meerdere organisaties

Nadere informatie

Mozard CMS functionaliteit op hoofdlijnen

Mozard CMS functionaliteit op hoofdlijnen Mozard CMS functionaliteit op hoofdlijnen Mozard BV Den Haag, 2013 Versie 1.1 Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Mozard Antwoord... 5 Mozard Zoeken... 6 Mozard Nieuwscategorieën... 6 Mozard webformulieren...

Nadere informatie

Mozard voor de omgevingsvergunning

Mozard voor de omgevingsvergunning VTH Suite Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving De Mozard 'all in one' Suite is een softwareplatform voor het verbeteren van de dienstverlening en de interne bedrijfsvoering en kan meerdere organisaties

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Jozef Jan (J.J.C.) Vonhof MSc.

Jozef Jan (J.J.C.) Vonhof MSc. Jozef Jan (J.J.C.) Vonhof MSc. Profiel Vanuit zijn rol als informatiemanager is Jozef Jan er op gespitst de dienstverlening binnen de gemeentelijke overheid zo transparant en efficiënt mogelijk te maken.

Nadere informatie

Factsheet Mozard Geometrie

Factsheet Mozard Geometrie Het belang van geometrie voor de moderne organisatie Geometrie is een steeds belangrijker wordend onderdeel van de dienstverlening van de moderne (overheid)organisatie. Met behulp van positiebepaling (gps)

Nadere informatie

Opleidingscatalogus e-suite

Opleidingscatalogus e-suite Opleidingscatalogus e-suite AUTEUR(S) DOCUMENTNUMMER : : Matthijs Meijntjes, Johan Vader VERSIE : 1.0 STATUS : Definitief BRON : Atos IT Services/NL b.v. DOCUMENTDATUM : 3 december 2014 AANTAL PAGINA S

Nadere informatie

Instructie. Planning

Instructie. Planning Instructie Planning 21 juli 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doelgroep... 3 1.2 Gerelateerde documenten... 3 2 Cursussen inplannen... 3 3 Planningsmodule... 6 3.1 Filteren van gegevens... 7 4 Docentenrooster...

Nadere informatie

Factsheet Mozard Archief

Factsheet Mozard Archief Archivering met de Mozard Suite Factsheet Mozard Archief Mozard maakt het mogelijk de archiefprocessen volledig zaakgericht te ondersteunen. Een zaak is een hoeveelheid werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd

Nadere informatie

Ben je blij met deze nieuwe module laat het dan weten via en.

Ben je blij met deze nieuwe module laat het dan weten via en. Versie 06e7f16, d.d oplevering 05-07-2015 Ik zal eerlijk zijn, doorgaans is het schrijven van een Release notes nou niet bepaald een opwindende klus. Nu ben ik echter trots dat ik jullie een totaal vernieuwde

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

Digitaal Zaakgericht Werken. Peter Marx. Directeur bedrijfsmiddelen & organisatie en burgers & Samenleving

Digitaal Zaakgericht Werken. Peter Marx. Directeur bedrijfsmiddelen & organisatie en burgers & Samenleving Digitaal Zaakgericht Werken Peter Marx Directeur bedrijfsmiddelen & organisatie en burgers & Samenleving Even voorstellen Peter Marx Directielid Gemeente Roermond Ambtelijk opdrachtgever DZGW En sinds

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Effectiever werken met VYF

Effectiever werken met VYF Contact: Lloydstraat 5 3024 EA Rotterdam 010-280 97 44 info@vhdevelopment.nl Effectiever werken met VYF Kosten besparen met onze opleidingssoftware VYF biedt je een volledig so1warepakket om jouw administra9e

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Prijsmodel Mozard Suite voor RIJKSOVERHEDEN

Prijsmodel Mozard Suite voor RIJKSOVERHEDEN Prijsmodel Mozard Suite voor RIJKSOVERHEDEN Mozard BV Februari 2013 Versie 2.0 INHOUDSOPGAVE OPBOUW PRIJSMODEL MOZARD VOOR RIJKSOVERHEDEN... 3 1. EENMALIGE INSTALLATIE... 3 2. CONFIGURATIE EN IMPLEMENTATIE...

Nadere informatie

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS MODULES: EIGEN KRACHT VAN DE CLIËNT EN ZIJN SYSTEEM INTEGRAAL WERKEN MET MULTI PROBLEEMGEZINNEN COMBINEREN VAN FORMELE

Nadere informatie

Leiderschap onder druk Ischgl

Leiderschap onder druk Ischgl TrainAway Spiegelstraat 38 B Bussum, Utrecht 1405 HX Telefoon: 085-0600310 E-mail: info@trainaway.nl Website: www.trainaway.nl Leiderschap onder druk Ischgl 9 januari 2015 OPLEIDINGSREIS Pagina 2 TrainAway

Nadere informatie

Mozard Ontwikkelkalender

Mozard Ontwikkelkalender Mozard Ontwikkelkalender Corné Dekker Amersfoort 16 mei 2014 1 Mozard Ontwikkelkalender Zoeken binnen de gehele Suite één zoekindex voor zoekomgeving(en) voor de website, het intranet en telefonische klantcontacten

Nadere informatie

Mozard BV Oktober 2013 Versie 3.0. Prijsmodel Mozard Suite voor GEMEENTEN

Mozard BV Oktober 2013 Versie 3.0. Prijsmodel Mozard Suite voor GEMEENTEN Mozard BV Oktober 2013 Versie 3.0 Prijsmodel Mozard Suite voor GEMEENTEN INHOUDSOPGAVE OPBOUW PRIJSMODEL MOZARD VOOR GEMEENTEN... 3 1. EENMALIGE TECHNISCHE INSTALLATIE... 3 2. CONFIGURATIE EN IMPLEMENTATIE...

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 9001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 9001 introductie en implementatie

Nadere informatie

[Typ hier] Structuurplan

[Typ hier] Structuurplan [Typ hier] Structuurplan Inhoud Toelichting van het structuurplan... 3 FMP Shooting Club... 3 Niet leden:... 3 Try Outs:... 3 Bedrijven:... 3 Members... 4 Basic:... 4 Regular:... 4 Professional:... 4 Basic

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Instructie Aanbod 20 juli 2016

Instructie Aanbod 20 juli 2016 Instructie Aanbod 20 juli 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doelgroep... 3 1.2 Gerelateerde documenten... 3 2 Aanbod... 3 2.1 Voorbeeld Taleninstituut... 3 2.2 Meerdere bijeenkomsten inplannen... 7 3 Uitleg

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Meervoudige Intelligentie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Meervoudige Intelligentie STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE Meervoudige Intelligentie Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Meervoudige Intelligentie! In deze gids zetten

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Zaakgericht werken in Venray

Zaakgericht werken in Venray Zaakgericht werken in Venray Zaakgericht werken doen we altijd al, vroeger analoog nu steeds meer digitaal. Deze overgang brengt een flinke uitdaging met zich mee. Immers om grip te krijgen op de processen

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure Trainers

NBF Opleidingsbrochure Trainers NBF Opleidingsbrochure 2016 2017 Trainers Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, september 2016 Inhoudsopgave Pagina: Inleiding 3 Introductie niveaus 4 Opleiding NBF basisbegeleider 5 Opleiding NBF

Nadere informatie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie 1. Aanmelden U kunt zich telefonisch, schriftelijk of via de website voor een opleiding

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

Intranet: content-beheersystemen 1

Intranet: content-beheersystemen 1 Intranet: content-beheersystemen 1 een web-applicatie waarmee men zonder veel technische kennis op het internet/intranet kan publiceren er is een verschil tussen inhoud en presentatie inhoud verandert

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

Training: Asbest, stof tot nadenken

Training: Asbest, stof tot nadenken Training: Asbest, stof tot nadenken Na het volgen van deze training bent u in staat asbestverdachte materialen te herkennen en weet u hoe te handelen na het aantreffen van asbestverdacht materiaal. GBB

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 MBO Kantoorautomatisering Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten en prijzen

Nadere informatie

Zaakgericht Werken - ochtendsessie

Zaakgericht Werken - ochtendsessie Zaakgericht Werken - ochtendsessie Corné Dekker, informatiearchitect, IenPM BV ISZF, IJlst, 11 april 2011 www.zaakgerichtwerken.nl 1 Schermvoorbeelden Schermvoorbeelden Mozard MidOffice Suite (Deventer,

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

FileLinx Academy Studiegids

FileLinx Academy Studiegids FileLinx Academy Studiegids Gebruikersworkshop Applicatiebeheertraining Technisch beheertraining Intranettraining Workflowstudiotraining Marketingcampagnetraining Rapportagetraining Rechtentraining FileLinx

Nadere informatie

Implementatie InProces op basis van een model-dsp. Gertjan van Heijst

Implementatie InProces op basis van een model-dsp. Gertjan van Heijst Implementatie InProces op basis van een model-dsp Gertjan van Heijst Agenda Wie is wie en wie doet wat? Waarom kies je een zaaksysteem? Wat is een model-dsp? Hoe implementeer je een zaaksysteem? Lessons

Nadere informatie

Cursussen 2016 Januari 2016

Cursussen 2016 Januari 2016 Cursussen 2016 Januari 2016 INHOUD Cursussen 3 O-Prognose SE 4 O-Prognose EE 5 Gebouwbeheer met O-Prognose 6 Nieuwe release O-Prognose 2015 7 O-Prognose inspectie-app voor ipad 8 NEN 2767 met O-Prognose

Nadere informatie

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach 2 Wat is het EOCP Het Europees Opleidingscentrum Paardencoaches is hét opleidingcentrum voor mensen die willen coachen met paarden of al paardencoach zijn. Het

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Cursusaanbod. FlexExpert Non-Profit 11.13

Cursusaanbod. FlexExpert Non-Profit 11.13 Cursusaanbod FlexExpert Non-Profit 11.13 Inhoud Cursusaanbod FlexExpert Non-Profit... 3 Bezwaar en beroep... 3 Algemene wet bestuursrecht voor medewerkers schuldhulpverlening... 3 Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

MS Internet Explorer

MS Internet Explorer MS Internet Explorer Module 0 MS Internet Explorer, versie 6 (NL) Nummer: 302 (20082002) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel

Nadere informatie

op elk gewenst niveau

op elk gewenst niveau ProTurn is al jaren gespecialiseerd in het verzorgen van diverse trainingen op gebied van Communicatie, Sales, HR Management en Effectief Leiderschap in uiteenlopende branches. ProTurn biedt ook Management

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure 2013-2014 Wedstrijdleiders

NBF Opleidingsbrochure 2013-2014 Wedstrijdleiders NBF Opleidingsbrochure 2013-2014 Wedstrijdleiders Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, oktober 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding wedstrijdleider 4 Wedstrijdleider niveau 1 5 Wedstrijdleider

Nadere informatie

ARBO IN DE OR. (Naar een veilige en gezonde werkomgeving)

ARBO IN DE OR. (Naar een veilige en gezonde werkomgeving) ARBO IN DE OR (Naar een veilige en gezonde werkomgeving) ARBO in de OR (naar een veilige en gezonde werkomgeving) Introductie U zit in de OR of in een VWGM- / Arbo commissie van de OR en u wilt het veilige

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen

Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen Cursusinformatie Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen Overeenkomsten in symptomen en paramedische interventies Ontwikkeling en coördinatie : Frans van der Brugge Maart 2015 1 Algemene

Nadere informatie

Cursus Excel 2016 Basis

Cursus Excel 2016 Basis Cursus Excel 2016 Basis Lesvormen: In-company maatwerk, Open inschrijving (klassikale cursus), Individueel, Werkplekbegeleiding, Kosten: 299,- excl. BTW per deelnemer Duur: 1 dag, Taal: Nederlands, Engels,

Nadere informatie

Opleidingsprogramma KOP-training

Opleidingsprogramma KOP-training Opleidingsprogramma KOP-training Inhoudsopgave Dit document geeft een korte omschrijving van de achtergrond, inhoud en het programma van de KOPtraining die georganiseerd wordt in het kader van het mirro-keurmerk.

Nadere informatie

Opleiding Nagelstyling Brochure

Opleiding Nagelstyling Brochure Opleiding Nagelstyling Brochure www.simply-you.nl www.simply-you-webwinkel.nl info@simply-you.nl tel: 0645752514 Algemene informatie opleidingen Het vak nagelstyling wint de laatste jaren enorm aan populariteit.

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Tietel slide. Titel slide 2 Module 2. tekst. Beïnvloeden. Juni 2014. Trainers: Sarah Strübin en Willem Ezerman ALFABEELD ORGANISATIEONTWIKKELING

Tietel slide. Titel slide 2 Module 2. tekst. Beïnvloeden. Juni 2014. Trainers: Sarah Strübin en Willem Ezerman ALFABEELD ORGANISATIEONTWIKKELING Tietel slide Titel slide 2 Module 2 tekst Beïnvloeden Juni 2014 Trainers: Sarah Strübin en Willem Ezerman ALFABEELD ORGANISATIEONTWIKKELING Beïnvloeden Programma 2014 Beïnvloeden Programma module 2 09.00

Nadere informatie

Van contentbeheer naar kennisbeheer

Van contentbeheer naar kennisbeheer Nadat een organisatie het contentbeheer goed heeft ingericht en de website goed op orde heeft, zal zich een nieuwe vraag aandienen: 'We hebben nog veel meer kennis die via de verschillende dienstverleningskanalen

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Instructie Cisco 7960 als receptietoestel. Doelgroep Telefonistes en zij die regelmatig met het hoofdbedientoestel werken.

Instructie Cisco 7960 als receptietoestel. Doelgroep Telefonistes en zij die regelmatig met het hoofdbedientoestel werken. Instructie Cisco 7960 als receptietoestel Doelgroep Telefonistes en zij die regelmatig met het hoofdbedientoestel werken. De cursist bedient het hoofdtoestel efficiënt door training in de basishandelingen

Nadere informatie

Mozard als een Cloudservice (SaaS)

Mozard als een Cloudservice (SaaS) Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Mozard als een Cloudservice (SaaS) Informatie over het gebruik van de Mozard MidOffice Suite in de Cloud Inleiding Mozard biedt verschillende alternatieven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 396 Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN

Nadere informatie

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 is een bijzondere. We voegen een nieuwe module

Nadere informatie

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Inleiding Dit document beschrijft de basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode van trainingsbureau Moetd. Doelgroep

Nadere informatie

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl Training IPMA PMO Nóg sterker worden binnen het vak van PMO Training van WIN PMO. De IPMA PMO opleiding Sinds 2015 is het mogelijk om een IPMA PMO certificaat te behalen bij IPMA Certificering NL (voormaling

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE NON-VERBAAL LEIDINGGEVEN OP SCHOOL Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Non-verbaal leidinggeven op school door Marijke van Dijk van Co-Actief!

Nadere informatie

Aanbod scholingen PEDI-NL November 2010 SCHOLINGEN PEDI-NL

Aanbod scholingen PEDI-NL November 2010 SCHOLINGEN PEDI-NL SCHOLINGEN PEDI-NL De PEDI-NL is de Nederlandse vertaling en bewerking van Pediatric Evaluation of Disability Inventory. Met de PEDI kan de mate van zelfstandigheid in het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

TECHNOLOGIE IN DE ZORG

TECHNOLOGIE IN DE ZORG TECHNOLOGIE IN DE ZORG MET DE MAATWERKMODULES VAN ZORGTECHNIEK LIMBURG ZIJN UW OPLEIDINGEN IN ÉÉN KLAP UP-TO-DATE KENNISMAKING ZORGTECHNOLOGIE ZORG OP AFSTAND ONDERSTEUNENDE TECHNOLOGIEËN EN HULPMIDDELEN

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Mijn voorbeeld boek. Korte handleiding - zo makkelijk is het! mijn leven als verhaal. www.mijnlevenalsverhaal.nl

Mijn voorbeeld boek. Korte handleiding - zo makkelijk is het! mijn leven als verhaal. www.mijnlevenalsverhaal.nl Mijn voorbeeld boek Korte handleiding - zo makkelijk is het! mijn leven als verhaal www.mijnlevenalsverhaal.nl Vijftiende druk, maart 2014 @ 2014 Irit Rosen Dit boek werd gemaakt met behulp van www.mijnlevenalsverhaal.nl.

Nadere informatie

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan.

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Een doorgaande lijn van plus naar klas Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. De trainer sluit goed aan bij vragen

Nadere informatie

Hoe voer ik PMA gesprekken met mijn collega s, leerlingen, deelnemers?

Hoe voer ik PMA gesprekken met mijn collega s, leerlingen, deelnemers? Programma aanbod De PMA organisatie is een opleidingsinstituut, dat vanuit haar missie technieken, diensten en inzichten biedt die mensen helpen om over hun volledige potentieel te kunnen beschikken voor

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer 2013-2014 Opleiding tot mindfulnesstrainer 1 Opleiding tot mindfulness trainer Inleiding Mindfulness wordt in toenemende mate onderdeel van behandelingen in de algemene en geestelijke gezondheidszorg.

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013.

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Bijlage 2. Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Aanleiding In de perspectiefnota 2012 (Bijlage 6: onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar) is voorgesteld

Nadere informatie

1 Pagina. Referentie Case

1 Pagina. Referentie Case Referentie Case ICreative bv Oortlaan 2, Ede info@icreative.nl +31 (0) 318 493 150 De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is sinds april 2013 een nieuwe regionale uitvoeringsdienst in Zuid-Holland. De organisatie,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 088 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie

Nadere informatie

Trainingen/Workshops baby- en kindergebaren

Trainingen/Workshops baby- en kindergebaren Trainingen/Workshops baby- en kindergebaren 1 Trainingen/Workshops baby- en kindergebaren Wat is baby- en kindgebaren Babygebaren* is het ondersteunen van de gesproken taal met gebaren. Een baby kan gemiddeld

Nadere informatie

Overzicht kwaliteitsindicatoren gehandicaptenzorg. Versie 12 februari 2008

Overzicht kwaliteitsindicatoren gehandicaptenzorg. Versie 12 februari 2008 Overzicht kwaliteits gehandicapten Versie 12 februari 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Indicatoren: hoe meten?... 4 2. Indicatoren: bij wie meten?... 8 3. Specificatie cliënt ervaringsonderzoek (CEO)...

Nadere informatie

Opleiding Commissaris Publieke Sector

Opleiding Commissaris Publieke Sector ERLY the consulting company Opleiding Commissaris Publieke Sector Dé opleiding voor wie commissaris wil worden in de publieke sector pag. 1 Deze opleiding biedt u als aankomend commissaris dé voorbereiding

Nadere informatie

Plandatis Cursussen Hattem, december 2013

Plandatis Cursussen Hattem, december 2013 Plandatis Cursussen Hattem, december 2013 Inhoud Cursussen... 3 O-Prognose SE... 4 O-Prognose EE... 5 Gebouwbeheer met O-Prognose... 6 Nieuwe release O-Prognose 2014... 7 Inspectie-app O-Prognose voor

Nadere informatie

Cursus SAP Basis. Omschrijving. Voor wie? Voorkennis. Inhoud cursus SAP Basis. Lesvormen: Kosten: 425,- excl. BTW per deelnemer Duur: 1 dag, Taal:

Cursus SAP Basis. Omschrijving. Voor wie? Voorkennis. Inhoud cursus SAP Basis. Lesvormen: Kosten: 425,- excl. BTW per deelnemer Duur: 1 dag, Taal: Cursus SAP Basis Lesvormen: Kosten: 425,- excl. BTW per deelnemer Duur: 1 dag, Taal: Nederlands, Engels, Planning: Bekijk planning Cursuslocaties SignOn: Rotterdam- BCN ICT Centre - Barbizonlaan 25 - Capelle

Nadere informatie

Factsheet Mozard Wmo

Factsheet Mozard Wmo Mensgerichte dienstverlening in het Sociaal Domein Factsheet Mozard Wmo De complete geïntegreerde ICT oplossing voor het behandelen van het Wmo-proces Hoe draagt Mozard bij aan de ondersteuning van het

Nadere informatie

kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging

kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging Toelichting Binnen de pedicurebranche is de afgelopen jaren hard gewerkt aan kwaliteit. Met eigen branchekwalificaties is in een systeem van gedegen

Nadere informatie

JE LEERT HET VAK PAS ECHT BIJ DANGREMOND. SCHOONHEIDSVERZORGING VISAGIE VOETVERZORGING

JE LEERT HET VAK PAS ECHT BIJ DANGREMOND. SCHOONHEIDSVERZORGING VISAGIE VOETVERZORGING JE LEERT HET VAK PAS ECHT BIJ DANGREMOND. SCHOONHEIDSVERZORGING VISAGIE VOETVERZORGING SCHOONHEIDSVERZORGING VISAGIE VOETVERZORGING Mensen houden ervan om er verzorgd uit te zien, daarom besteden we aandacht

Nadere informatie

Kennisniveau Ervaring met de computer is nodig, bij voorkeur op een Windows-georiënteerd systeem.

Kennisniveau Ervaring met de computer is nodig, bij voorkeur op een Windows-georiënteerd systeem. Instructie SBC 4059 (IP) pc bedienpost en Sourcetech operator De cursist beheerst de basishandelingen en de telefoniste-faciliteiten, waardoor oproepen efficiënt worden afgehandeld. De bereikbaarheid van

Nadere informatie

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie

Houding tov seksualiteit in WZC

Houding tov seksualiteit in WZC VRAGENLIJST Houding tov seksualiteit in WZC 1. Attitudevragenlijst Deze vragenlijst meet jouw attitude tov seksueel gedrag bij bewoners van het WZC. Vul ze eerlijk in, dan heb je het meeste aan het resultaat.

Nadere informatie

OPLEIDING TRAINER IMBCT

OPLEIDING TRAINER IMBCT Informatie Opleiding trainer imbct, versie juli 2015, pagina 1 OPLEIDING TRAINER IMBCT EEN KORTDURENDE LEERGANG IN HET GEVEN VAN INDIVIDUELE MINDFULNESSTRAINING Beschrijving van het Opleidingstraject Deze

Nadere informatie

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer 2013-2014 Opleiding tot mindfulnesstrainer 1 Als een gewoon mens tot kennis komt wordt hij een wijze, als een wijze tot kennis komt wordt hij een gewoon mens 2 foto voorkant: Digidaan en Hans Opleiding

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1 Algemene informatie voor de sportbond Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 1 te kunnen

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie