Artikel 1: Inleiding. Artikel 2: Procedures, werkwijze

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 1: Inleiding. Artikel 2: Procedures, werkwijze"

Transcriptie

1 Artikel 1: Inleiding Deze Algemene Voorwaarden ( AV ) zijn de AV voor het gebruik van de website van Athlon Car Lease dochterondernemingen en de daaruit voortvloeiende transacties. Athlon Car Lease België s.a., Lozenberg 5, 1932 Zaventem (België), Athlon Car Lease Frankrijk, 165 avenue du Bois de la Pie, Roissy CDG Cedex, Athlon Car Lease Duitsland GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Straße 10, D Meerbusch, Athlon Car Lease Italië Srl, Via Carlo Pesenti Roma, Athlon Car Lease Luxemburg, 80 rue des Artisans, 1141 Luxemburg, Athlon Car Lease Nederland BV, Veluwezoom 4, 1327 AG Almere, Athlon Car Lease Polen Sp. z o.o. Bielańska Street 12, Warschau, Athlon Car Lease Portugal, a. i ta a o te, a os al es i i io. a el, iso 2-1 a o D'Arcos, Athlon Car Lease Spanje, Calle de la Selva, El Prat de Llobregat, Athlon Car Lease Zweden, Agnesfridsvägen 185A, Malmö ( "Athlon"). In geval van enige onduidelijkheid in de vertaalde versie van de AV die voor voornoemde dochterondernemingen is gemaakt, is de Engelse tekst altijd bindend en beslissend bij enig geschil. Hieronder volgt een beschrijving van de AV die van toepassing zijn op alle geregistreerde gebruikers van de online veilingdiensten van alle domeinen en websites van Athlon. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dienen alle abonnees en/of geregistreerde gebruikers kennis te nemen van, en in te stemmen met de AV. Een geïnteresseerde gebruiker dient alle bepalingen, de AV en het privacybeleid door te lezen (Artikel 10) en daar online uitdrukkelijk mee in te stemmen voordat hij/zij als gebruiker van Athlon kan worden geregistreerd. Eenmaal geregistreerd dient de gebruiker, voordat hij kan bieden, de algemene bepalingen, AV en het privacybeleid te ondertekenen, waarmee hij erkent ervan op de hoogte te zijn en ze te aanvaarden. Dit gebeurt middels een online bevestiging. Artikel 2: Procedures, werkwijze Athlon Car Lease heeft een online webinstrument ontwikkeld (www.athloncarplaza.com) voor het opnieuw op de markt brengen van voertuigen, waar professionele afnemers auto's kunnen kopen. Athlon Car Lease organiseert wekelijks een aantal veilingen. Artikel 3: Criteria voor toegang tot beschikbare diensten Onze veilingdiensten zijn uitsluitend beschikbaar voor en kunnen alleen worden gebruikt door professionele autohandelaren, vertegenwoordigd door hun zaakvoerder of gevolmachtigden, die bevoegd zijn een juridisch bindende overeenkomst te sluiten conform de toepasselijke wetgeving. Athlon Car Lease heeft het recht de juistheid van de gegevens te controleren die de gebruiker bij de registratie op de site heeft verstrekt. Als hieruit blijkt dat de gebruiker geen professionele en erkende autohandelaar is, dan behoudt Athlon Car Lease zich het recht voor hem de toegang tot zijn diensten ontzeggen. Athlon Car Lease zal de gebruiker over dit besluit informeren en zo nodig de gelegenheid geven het tegendeel te bewijzen. Het enkel vermelden van de term 'autohandelaar' in de statuten van de betreffende rechtspersoon vormt geen afdoend bewijs. Registratie is kosteloos. Bij de online registratie dient de aanvrager ons een kopie te sturen van het paspoort van de wettelijke vertegenwoordiger(s) en een verklaring (of een officieel uittreksel, bijv. Handelsregister) waaruit blijkt dat aanvrager een professionele autohandelaar is. Pas als Athlon deze documenten heeft ontvangen, worden de login en het wachtwoord geactiveerd en kan actief worden deelgenomen aan de veilingen. De AV moeten bij iedere inlog door de autohandelaar akkoord worden bevonden. Athlon Car Lease behoudt zich het recht voor de toegang tot de website op te schorten in geval van niet-naleving van de AV, oneigenlijk gebruik of het vermoeden van oneigenlijk gebruik. Alle gebruikers en Athlon Car Lease zijn onafhankelijke en autonome contractpartijen. Aanvaarding van deze AV impliceert noch creëert een vertegenwoordiging, een partnerschap, een samenwerkingsverband, een relatie van werkgever-werknemer of een relatie van franchisegever-franchisenemer. Artikel 4: Het plaatsen van biedingen Alle geregistreerde gebruikers beseffen dat elke keer dat ze deelnemen aan een veiling door het plaatsen van een bod, hun deelname een juridisch bindend voorstel voor een transactie vormt. Door te bieden op een voertuig, erkent de gebruiker dat hij is gebonden aan deze AV. ATHLON ATHLON CAR LEASE INTERNATIONAL - VOORWAARDEN EN AV PAGINA 1 VAN 6

2 Is de veiling eenmaal afgesloten, dan kan de gebruiker niet terugkomen op zijn bod. Als hij een bod heeft geplaatst is hij hier wettelijk aan gebonden, zelfs als hij vervolgens besluit niet door te gaan met de online bevestiging. Athlon behoudt zich het recht voor de gebruiker als geregistreerde koper te blokkeren en/of alle kosten en geleden schade die door hem zijn veroorzaakt op hem te verhalen. Athlon bepaalt of het bod van een autohandelaar wordt aanvaard. Ieder bod blijft geldig tot een week na het sluiten van de veiling. Met het accepteren van de AV garandeert u dat: (i) u ten minste 18 jaar oud bent en rechtsbevoegd om deel te nemen aan Athlon veilingen; (ii) u financieel verantwoordelijk bent voor uw deelname aan de veiling; en (iii) u verantwoordelijk bent voor elke deelname aan de veiling door minderjarigen of enige andere partij onder uw naam of account. Athlon kan geen voertuigen verkopen of leveren aan een entiteit met een vestiging in een land dat onder de exportbeperkingen van de Europese Unie valt. Artikel 5: Betaling, facturering en diensten 5.1 Kosten Alle prijzen zijn vermeld in Euro en exclusief btw. Er geldt een extra heffing per gekocht voertuig. Deze is afhankelijk van het Athlon Car Lease land waar het voertuig wordt aangeboden. Deze bedragen worden bij het bod opgeteld en duidelijk vermeld op de eindfactuur. Herkomst verkoop: Heffing lokale verkoop: Heffing export: België Frankrijk Duitsland Italië Luxemburg 95 Nederland 25 Polen Portugal 15 Spanje Zweden Voorbeeld: Voor kopers in Italië wordt bij de aankoop van een voertuig i Ne erla 25 in rekening gebracht bovenop het geplaatste bod. Maar voor in Nederland gevestigde kopers die bieden op een auto in Nederland is e e i g. Voor kopers it itsla die in Duitsland kopen geldt een heffing van 15 e z. 5.2 Betaling en levering Transport en kosten De organisatie en kosten van het transport van gekochte voertuigen komen ten laste van de klant. Dit transport kan pas plaatsvinden na betaling van het voertuig en als het Athlon land van aankoop het voertuig heeft vrijgegeven. Betaling Athlon informeert de koper of een van zijn biedingen is geaccepteerd binnen bovengenoemde aanvaardingstermijn van een week na sluiting van de veiling. Het voertuig wordt pas op zijn vroegst aan de koper overgedragen na ontvangst van de volledige betaling van de koopprijs, inclusief alle van toepassing zijnde kosten. Athlon behoudt het eigendomsrecht van het voertuig totdat de koper de aankoopsom en alle kosten volledig heeft betaald. De aankoopsom inclusief de geldende btw en alle kosten, is direct verschuldigd na het sluiten van de contracttoewijzing en de bevestiging van het bod. De koper ontvangt een factuur van iedere Athlon dochteronderneming waar de auto is gekocht. De wetten van het land waar de auto is gekocht zijn van toepassing. Indien niet op tijd wordt betaald, bepaalt Athlon een passende verlengingsperiode. Indien niet binnen deze verlengingsperiode is betaald, behoudt Athlon zich het recht voor zich uit de koopovereenkomst terug te trekken en schadevergoeding te vorderen. De gebruiker aanvaardt formeel een sanctie ten gevolge van de sterke waardevermindering die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van het voertuig gedurende een bepaalde periode. Als gebruiker niet betaalt, moet hij de kosten betalen en is hij ook aansprakelijk voor de betaling van de annuleringskosten. Athlon accepteert uitsluitend betaling voor het ATHLON ATHLON CAR LEASE INTERNATIONAL - VOORWAARDEN EN AV PAGINA 2 VAN 6

3 voertuig van de bieder op datzelfde voertuig. Betalingen door andere partijen worden niet geaccepteerd en geven geen recht op ophalen van het voertuig. Contante betalingen worden niet geaccepteerd. Internationale facturering De Koper moet de aankoopsom betalen inclusief de geldende btw. a) Indien de Koper is geregistreerd of gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, geldt het volgende: De Koper garandeert dat hij het voertuig heeft gekocht voor zakelijke doeleinden en dat de transactie is onderworpen aan de btw-regelgeving in het betreffende land; De Koper overlegt bewijs voor overdracht van het voertuig aan een lidstaat van de Europese Unie door aan Athlon een certificaat van aankomst (CMR) te verstrekken. Hiertoe voldoet het versturen van een goed leesbare fax of scan. Bij het afhalen van het voertuig moet de Koper zijn originele paspoort tonen en een actueel uittreksel uit het Handelsregister. Als het voertuig wordt afgehaald door een derde moet deze een kopie van het paspoort van de Koper tonen, een actueel uittreksel uit het Handelsregister van het bedrijf van de Koper, zijn eigen originele paspoort, een originele afhaalvolmacht en bewijsstukken ter staving van betaling door de Koper. De derde moet ervoor zorgen dat het voertuig wordt overgebracht naar een lidstaat van de Europese Unie. Als aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan, met name als het certificaat van aankomst door Athlon is ontvangen, zal Athlon de btw aan de Koper restitueren. Athlon stort de terugbetaalde btw uitsluitend op de bankrekening van de Koper. Er worden geen bedragen aan derden overgemaakt. b) Indien de Koper is geregistreerd of gevestigd in een land buiten de Europese Unie, geldt het volgende: Athlon registreert de volgende gegevens: Naam en adres van de Koper; Beschrijving van voertuig en aantal; Plaats en datum van de overdracht. Als de Koper door het indienen van een uitvoerverklaring, afgegeven door een douanekantoor van een lidstaat van de Europese Unie, bewijsstukken overlegt van de overdracht van het voertuig naar een land buiten de Europese Unie, stort Athlon de btw terug na ontvangst van de uitvoerverklaring. Athlon stort de terugbetaalde btw uitsluitend op de bankrekening van de Koper. Er worden geen bedragen aan derden overgemaakt. De Koper is verplicht de vereiste bovengenoemde documenten met betrekking tot de ontvangst en de bestemming van het voertuig te overleggen. De voertuigdocumenten worden afgegeven als Athlon Car Lease de desbetreffende vereiste documenten heeft ontvangen. Ophalen van voertuig(en) Het voertuig wordt afgeleverd in de huidige staat met alle beschikbare sleutels en/of documenten, zoals vermeld op het platform. Er worden geen zendingen van welke aard dan ook gedaan na aflevering van het voertuig. De Koper moet het voertuig ophalen binnen de tijd die in de tabel hieronder is vermeld, na ontvangst van de afhaalvolmacht: ATHLON ATHLON CAR LEASE INTERNATIONAL - VOORWAARDEN EN AV PAGINA 3 VAN 6

4 Herkomst verkoop: Lokale Koper Niet-lokale Koper België 1 week 1 week Frankrijk 1 week 1 week Duitsland 1 week 1 week Italië 1 week 1 week Luxemburg 1 week 1 week Nederland 2 dagen 1 week Polen 1 week 1 week Portugal 1 week 1 week Spanje 1 week 1 week Zweden 1 week 1 week Lokale Koper betekent dat de Koper is geregistreerd of gevestigd in hetzelfde land als de verkochte auto. De afhaalvolmacht is het minimale vereiste document om het voertuig te kunnen afhalen. Als geen geldige afhaalvolmacht wordt getoond, behoudt Athlon zich het recht voor de levering van het voertuig aan de koper of zijn vrachtvervoerder te weigeren. At lo be o t zi et re t voor 5. per ag aa opslagkoste i reke i g te bre ge als e toepasselijke a aaltermij is verstreken. Verzekering Alle aangeboden voertuigen zijn naar behoren verzekerd door Athlon. Zodra de bovengenoemde termijn voor het ophalen is verstreken, beëindigt Athlon de verzekering voor de verkochte auto, waarmee het volledige risico voor de koper is. 5.3 Klachten De koper inspecteert het voertuig en controleert alle benodigde documenten bij de aflevering van het voertuig. Duidelijk zichtbare schade moet worden vermeld op de CMR of op de leveringsdocumenten. Athlon is niet verplicht om een verklaring van herkomst of een certificaat van herkomst te verstrekken. Indien koper een dergelijk document nodig heeft voor de export dan moet hij dit op eigen kosten regelen. 5.4 Annuleringen In geval van annulering van een bod of verkoop behoudt Athlon zich het recht voor het account van de gebruiker tot nader order te blokkeren, indien Athlon niet verantwoordelijk is voor de annulering. Artikel 6: Garantie & Defecten aan het voertuig, Aansprakelijkheid Garantie & Defecten aan het Voertuig Athlon verplicht zich tot geen enkele garantie dat de verkochte auto vrij is van gebreken en ongevallen. De voertuigen worden verkocht in de juiste conditie voor hun leeftijd en rijprestatie en Athlon garandeert dat de kilometerstand juist is. Alle voertuigen worden verkocht onder uitsl iti g va elke vorm va gara tie. lke koop wor t ge aa op basis va i ige staat" zo er e ige verklaring of garantie van de kant van Athlon. Vorderingen wegens feitelijke of juridische gebreken zijn altijd uitgesloten. Niet uitgesloten zijn vorderingen wegens (dodelijk) letsel of gezondheidsschade. De koper neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele claims van derden met betrekking tot de kwaliteit en/of de technische staat van het aangeschafte voertuig, behalve in geval van duidelijke nalatigheid van Athlon tijdens het verkoopproces van het voertuig. Aansprakelijkheid ATHLON ATHLON CAR LEASE INTERNATIONAL - VOORWAARDEN EN AV PAGINA 4 VAN 6

5 Als Athlon de verantwoordelijkheid op zich moet nemen voor een door de koper geleden schade als gevolg van een fout van Athlon, of fouten van zijn organen en werknemers - ongeacht de juridische grondslag - bestaat de aansprakelijkheid van Athlon, die beperkt is tot het maximale bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering op de auto, alleen als de schade is veroorzaakt als gevolg van de verwijtbare schending van een wezenlijke contractuele verplichting op een wijze die de verwezenlijking van het doel van deze overeenkomst in gevaar brengt, of is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet. Elke verdere aansprakelijkheid voor schade - ongeacht de juridische grondslag - is uitgesloten. Indien op grond van de hiervoor genoemde voorschriften Athlon aansprakelijk is voor de schending van een wezenlijke contractuele verplichting, zonder dat er sprake is van grove nalatigheid of opzet, is de aansprakelijkheid beperkt tot de omvang van de schade die de koper had kunnen verwachten op het moment dat de overeenkomst werd gesloten onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend waren. De beperkingen en respectievelijke uitsluitingen van aansprakelijkheid, zoals hierboven genoemd, gelden niet voor schade door schuld aan leven, lichaam en gezondheid, voor aanspraken op garantie krachtens de wet op de productaansprakelijkheid, in geval van een contractueel overeengekomen verplichting om de verantwoordelijkheid te aanvaarden ongeacht schuld of opzettelijk verzwegen gebreken. In geval van overmacht, d.w.z. elke omstandigheid die zich expliciet buiten de macht van Athlon Car Lease voordoet, worden de verplichtingen van Athlon Car Lease opgeschort. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, vertragingen, niet geleverde goederen van leveranciers, vervoersproblemen, embargo, boycot, ernstige weersomstandigheden, overstroming, aanhoudende vorst, storm, elektriciteitsproblemen, enz. Koper zal verder Athlon schadeloos stellen en vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit geschillen over de diensten van Athlon, de aankoop en het gebruik van voertuig(en). Dit geldt niet als Athlon verantwoordelijk is voor deze vorderingen. Artikel 7: Geschillen Redelijke verzoeken om het geschil op te lossen door middel van alternatieve procedures, zoals mediation, in plaats van een beroep te doen op juridische procedures, worden in overweging genomen. In geval van een geschil dat voortvloeit uit en gebaseerd is op het gebruik van de diensten van Athlon en/of het koopcontract, zijn de wetten van het land van de verkopende Athlon dochteronderneming van toepassing, en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats van vestiging van de verkopende Athlon dochteronderneming de bevoegde rechtbanken voor al deze vorderingen. Artikel 8: Witwassen van geld, fraude en manipulatie De koper bevestigt dat hij handelt vanuit zijn eigen commerciële belangen en voor eigen rekening. Zonder enige beperking van andere maatregelen kan Athlon het account van een gebruiker opschorten of beëindigen bij bewijs of een gewettigd vermoeden (naar aanleiding van een veroordeling, minnelijke schikking, onderzoek voor de verzekering of borgtochtdoeleinden, of op enige andere manier) dat deze gebruiker zich schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze praktijken in verband met de website in het bijzonder, of in verband met de wetgeving en de regels en voorschriften in het algemeen. Bieders noch aanbieders van voertuigen mogen de prijs van geveilde voertuigen manipuleren, en geen enkele gebruiker mag zich bemoeien met de biedingen of transacties van andere gebruikers. Artikel 9: Toegang en verstoring De informatie op de website van Athlon wordt bijgewerkt in real time en is eigendom van Athlon. Elke gebruiker stemt ermee in robots, spiders, scrapers noch andere geautomatiseerde hulpmiddelen te gebruiken om toegang tot de website te verkrijgen, met welk doel dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Athlon Car Lease. Elke gebruiker stemt er eveneens mee in dat hij: 1. niets zal doen dat - uitsluitend naar het oordeel van Athlon Car Lease - de infrastructuur van Athlon in onredelijke mate of buitenproportioneel belast of zou kunnen belasten; ATHLON ATHLON CAR LEASE INTERNATIONAL - VOORWAARDEN EN AV PAGINA 5 VAN 6

6 2. niets zal kopiëren, reproduceren, wijzigen, gebruiken voor het maken van afgeleide werken, geen enkele content van de website zal verspreiden of publiceren (anders dan de gegevens van de gebruiker zelf) zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Athlon en, indien nodig, de derde in kwestie; 3. het correct functioneren van de website of enige activiteit die op de website wordt uitgevoerd, niet zal verstoren of proberen te verstoren; 4. niet de robot exclusion messages zal omzeilen, noch andere maatregelen die Athlon gebruikt om toegang tot de website te voorkomen of te beperken; 5. geen gebruik zal maken van enige digitale data die Athlon gebruikt voor eigen publicatiedoeleinden (foto's, schaderapporten, enz.). Alle rechten met betrekking tot auteursrecht, merknamen, handelsmerken, het ontwerp en de werking van de Athlon website, alsmede alle informatie, kennis en methoden, zijn het exclusieve eigendom van Athlon. Kopiëren, reproduceren en imiteren zijn ten strengste verboden. Artikel 10: Privacybeleid Athlon zal geen persoonsgegevens van gebruikers aan derden verkopen of verhuren voor marketingdoeleinden. Athlon Car Lease gebruikt deze gegevens uitsluitend en alleen op de manier die in dit privacybeleid staat beschreven. De privacyrichtlijnen van deze verklaring zijn van toepassing op de onder het domein en de subdomeinen van Athlon (de "website") beschikbare diensten en zijn algemeen van toepassing op alle Athlon websites onder een topniveaudomein (TLD). Door zich te registreren en/of te abonneren, erkent de gebruiker dat hij is gebonden aan de voorwaarden en AV van dit privacybeleid. De Nederlandse wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geeft alle gebruikers het recht om hun persoonlijke gegevens te raadplegen en te corrigeren. Als de gebruiker een speciaal verzoek hiertoe indient, worden al zijn gegevens verwijderd uit de databases van Athlon. Als de gebruiker zich registreert en ons zijn persoonlijke gegevens verschaft, is hij niet langer anoniem voor Athlon. Als hij gebruik wil maken van de diensten van Athlon, kan Athlon hem vragen om contact- en identificatiegegevens, factureringsgegevens en andere persoonlijke gegevens via de formulieren die op de website staan. Waar mogelijk geeft Athlon aan welke velden verplicht moeten worden ingevuld en welke velden optioneel zijn. Gebruikers hebben de mogelijkheid bepaalde informatie niet te verstrekken, als zij ervoor kiezen geen gebruik te maken van een bepaalde dienst of functie. Onder bepaalde omstandigheden kan Athlon vragen om aanvullende financiële gegevens, zoals, maar niet beperkt tot: financiële gegevens en andere gegevens die nodig zijn om u te factureren voor het gebruik van onze diensten. Alle geregistreerde gebruikers van de diensten van Athlon stemmen impliciet in met het ontvangen van nieuwsbrieven en updates van Athlon Car Lease. Elke gebruiker kan er op elk moment voor kiezen geen deel meer uit te maken van de verzendlijst van Athlon door zijn instellingen online aan te passen. Athlon traceert automatisch bepaalde informatie op basis van het gedrag van de gebruiker op de website(s). Athlon gebruikt deze informatie voor intern onderzoek naar de demografische gegevens van de gebruikers en hun interesses en gedrag, om de gebruikers beter te kunnen begrijpen en hen te kunnen voorzien van een betere service. Wanneer een gebruiker ervoor kiest om te bieden en te kopen op de website, verzamelt Athlon gegevens over zijn bied- en koopgedrag. ATHLON ATHLON CAR LEASE INTERNATIONAL - VOORWAARDEN EN AV PAGINA 6 VAN 6

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING INLEIDING U wordt sterk aangeraden deze Algemene Voorwaarden te lezen alvorens te verkopen, te bieden of te kopen. Door het enkel ter verkoop

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Definities De koop van de producten van het merk Prada die op afstand tot stand komt via de website www.prada.com (hierna: de Site") is onderworpen aan de volgende Algemene

Nadere informatie

StepStone BV. - Postbus 103-2300 AC Leiden - T. 071 57 30 400 F. 071 57 30 401 www.stepstone.nl

StepStone BV. - Postbus 103-2300 AC Leiden - T. 071 57 30 400 F. 071 57 30 401 www.stepstone.nl Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van StepStone B.V. Algemene Voorwaarden 1. Werkingsgebied 1.1 StepStone BV (hierna genoemd: "StepStone") en de ondergetekende zakenpartner (hierna te noemen: "de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux

Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux 2) Algemene Verkoopvoorwaarden Michelin Belux 1) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V.

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V. Nederland Algemene voorwaarden en condities TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, en alle gelieerde ondernemingen (samen, TomTom ) Inhoud 1 Toepasselijkheid... 3 2

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing.

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing. 1 of 10 04.06.08 10:01 Algemene voorwaarden Deze Icesave Voorwaarden worden ook in het Engels beschikbaar gesteld. De Nederlandse tekst is bindend en prevaleert in het geval van een tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Deze algemene voorwaarden lichten onder meer toe: - hoe Capital Circle B.V. (hierna: Capital Circle) werkt; - hoe men als kredietverstrekker lid kan worden van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR)

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Versie 1.1-07 Maart 2015 1. Inleidende bepaling De verkoopsvoorwaarden uitgelijnd in dit document zijn van toepassing op alle commerciële transacties met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Dit Platform is een initiatief van: PORT+ N.V. (Hierna Port+ of wij genoemd) Brouwersvliet 33-7de verdieping B-2000 Antwerpen België BTW: BE404 796 440 Indien je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening Algemene Voorwaarden Definities Job2love.com ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59.74.93.26, gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

IBM Customer Agreement

IBM Customer Agreement Deze IBM Customer Agreement ( Overeenkomst genoemd) regelt de transacties die de Klant uitvoert bij de aankoop van Machines, het toekennen van Softwarelicenties, het verkrijgen van Softwarelicenties en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M.H.L. Dams h.o.d.n. Easy Brothers Software Hammermolen 26 6086 BG Neer. Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 130309100000

Algemene voorwaarden van: M.H.L. Dams h.o.d.n. Easy Brothers Software Hammermolen 26 6086 BG Neer. Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 130309100000 Algemene voorwaarden van: M.H.L. Dams h.o.d.n. Easy Brothers Software Hammermolen 26 6086 BG Neer (AS 115-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 130309100000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie