Artikel 1: Inleiding. Artikel 2: Procedures, werkwijze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 1: Inleiding. Artikel 2: Procedures, werkwijze"

Transcriptie

1 Artikel 1: Inleiding Deze Algemene Voorwaarden ( AV ) zijn de AV voor het gebruik van de website van Athlon Car Lease dochterondernemingen en de daaruit voortvloeiende transacties. Athlon Car Lease België s.a., Lozenberg 5, 1932 Zaventem (België), Athlon Car Lease Frankrijk, 165 avenue du Bois de la Pie, Roissy CDG Cedex, Athlon Car Lease Duitsland GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Straße 10, D Meerbusch, Athlon Car Lease Italië Srl, Via Carlo Pesenti Roma, Athlon Car Lease Luxemburg, 80 rue des Artisans, 1141 Luxemburg, Athlon Car Lease Nederland BV, Veluwezoom 4, 1327 AG Almere, Athlon Car Lease Polen Sp. z o.o. Bielańska Street 12, Warschau, Athlon Car Lease Portugal, a. i ta a o te, a os al es i i io. a el, iso 2-1 a o D'Arcos, Athlon Car Lease Spanje, Calle de la Selva, El Prat de Llobregat, Athlon Car Lease Zweden, Agnesfridsvägen 185A, Malmö ( "Athlon"). In geval van enige onduidelijkheid in de vertaalde versie van de AV die voor voornoemde dochterondernemingen is gemaakt, is de Engelse tekst altijd bindend en beslissend bij enig geschil. Hieronder volgt een beschrijving van de AV die van toepassing zijn op alle geregistreerde gebruikers van de online veilingdiensten van alle domeinen en websites van Athlon. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dienen alle abonnees en/of geregistreerde gebruikers kennis te nemen van, en in te stemmen met de AV. Een geïnteresseerde gebruiker dient alle bepalingen, de AV en het privacybeleid door te lezen (Artikel 10) en daar online uitdrukkelijk mee in te stemmen voordat hij/zij als gebruiker van Athlon kan worden geregistreerd. Eenmaal geregistreerd dient de gebruiker, voordat hij kan bieden, de algemene bepalingen, AV en het privacybeleid te ondertekenen, waarmee hij erkent ervan op de hoogte te zijn en ze te aanvaarden. Dit gebeurt middels een online bevestiging. Artikel 2: Procedures, werkwijze Athlon Car Lease heeft een online webinstrument ontwikkeld (www.athloncarplaza.com) voor het opnieuw op de markt brengen van voertuigen, waar professionele afnemers auto's kunnen kopen. Athlon Car Lease organiseert wekelijks een aantal veilingen. Artikel 3: Criteria voor toegang tot beschikbare diensten Onze veilingdiensten zijn uitsluitend beschikbaar voor en kunnen alleen worden gebruikt door professionele autohandelaren, vertegenwoordigd door hun zaakvoerder of gevolmachtigden, die bevoegd zijn een juridisch bindende overeenkomst te sluiten conform de toepasselijke wetgeving. Athlon Car Lease heeft het recht de juistheid van de gegevens te controleren die de gebruiker bij de registratie op de site heeft verstrekt. Als hieruit blijkt dat de gebruiker geen professionele en erkende autohandelaar is, dan behoudt Athlon Car Lease zich het recht voor hem de toegang tot zijn diensten ontzeggen. Athlon Car Lease zal de gebruiker over dit besluit informeren en zo nodig de gelegenheid geven het tegendeel te bewijzen. Het enkel vermelden van de term 'autohandelaar' in de statuten van de betreffende rechtspersoon vormt geen afdoend bewijs. Registratie is kosteloos. Bij de online registratie dient de aanvrager ons een kopie te sturen van het paspoort van de wettelijke vertegenwoordiger(s) en een verklaring (of een officieel uittreksel, bijv. Handelsregister) waaruit blijkt dat aanvrager een professionele autohandelaar is. Pas als Athlon deze documenten heeft ontvangen, worden de login en het wachtwoord geactiveerd en kan actief worden deelgenomen aan de veilingen. De AV moeten bij iedere inlog door de autohandelaar akkoord worden bevonden. Athlon Car Lease behoudt zich het recht voor de toegang tot de website op te schorten in geval van niet-naleving van de AV, oneigenlijk gebruik of het vermoeden van oneigenlijk gebruik. Alle gebruikers en Athlon Car Lease zijn onafhankelijke en autonome contractpartijen. Aanvaarding van deze AV impliceert noch creëert een vertegenwoordiging, een partnerschap, een samenwerkingsverband, een relatie van werkgever-werknemer of een relatie van franchisegever-franchisenemer. Artikel 4: Het plaatsen van biedingen Alle geregistreerde gebruikers beseffen dat elke keer dat ze deelnemen aan een veiling door het plaatsen van een bod, hun deelname een juridisch bindend voorstel voor een transactie vormt. Door te bieden op een voertuig, erkent de gebruiker dat hij is gebonden aan deze AV. ATHLON ATHLON CAR LEASE INTERNATIONAL - VOORWAARDEN EN AV PAGINA 1 VAN 6

2 Is de veiling eenmaal afgesloten, dan kan de gebruiker niet terugkomen op zijn bod. Als hij een bod heeft geplaatst is hij hier wettelijk aan gebonden, zelfs als hij vervolgens besluit niet door te gaan met de online bevestiging. Athlon behoudt zich het recht voor de gebruiker als geregistreerde koper te blokkeren en/of alle kosten en geleden schade die door hem zijn veroorzaakt op hem te verhalen. Athlon bepaalt of het bod van een autohandelaar wordt aanvaard. Ieder bod blijft geldig tot een week na het sluiten van de veiling. Met het accepteren van de AV garandeert u dat: (i) u ten minste 18 jaar oud bent en rechtsbevoegd om deel te nemen aan Athlon veilingen; (ii) u financieel verantwoordelijk bent voor uw deelname aan de veiling; en (iii) u verantwoordelijk bent voor elke deelname aan de veiling door minderjarigen of enige andere partij onder uw naam of account. Athlon kan geen voertuigen verkopen of leveren aan een entiteit met een vestiging in een land dat onder de exportbeperkingen van de Europese Unie valt. Artikel 5: Betaling, facturering en diensten 5.1 Kosten Alle prijzen zijn vermeld in Euro en exclusief btw. Er geldt een extra heffing per gekocht voertuig. Deze is afhankelijk van het Athlon Car Lease land waar het voertuig wordt aangeboden. Deze bedragen worden bij het bod opgeteld en duidelijk vermeld op de eindfactuur. Herkomst verkoop: Heffing lokale verkoop: Heffing export: België Frankrijk Duitsland Italië Luxemburg 95 Nederland 25 Polen Portugal 15 Spanje Zweden Voorbeeld: Voor kopers in Italië wordt bij de aankoop van een voertuig i Ne erla 25 in rekening gebracht bovenop het geplaatste bod. Maar voor in Nederland gevestigde kopers die bieden op een auto in Nederland is e e i g. Voor kopers it itsla die in Duitsland kopen geldt een heffing van 15 e z. 5.2 Betaling en levering Transport en kosten De organisatie en kosten van het transport van gekochte voertuigen komen ten laste van de klant. Dit transport kan pas plaatsvinden na betaling van het voertuig en als het Athlon land van aankoop het voertuig heeft vrijgegeven. Betaling Athlon informeert de koper of een van zijn biedingen is geaccepteerd binnen bovengenoemde aanvaardingstermijn van een week na sluiting van de veiling. Het voertuig wordt pas op zijn vroegst aan de koper overgedragen na ontvangst van de volledige betaling van de koopprijs, inclusief alle van toepassing zijnde kosten. Athlon behoudt het eigendomsrecht van het voertuig totdat de koper de aankoopsom en alle kosten volledig heeft betaald. De aankoopsom inclusief de geldende btw en alle kosten, is direct verschuldigd na het sluiten van de contracttoewijzing en de bevestiging van het bod. De koper ontvangt een factuur van iedere Athlon dochteronderneming waar de auto is gekocht. De wetten van het land waar de auto is gekocht zijn van toepassing. Indien niet op tijd wordt betaald, bepaalt Athlon een passende verlengingsperiode. Indien niet binnen deze verlengingsperiode is betaald, behoudt Athlon zich het recht voor zich uit de koopovereenkomst terug te trekken en schadevergoeding te vorderen. De gebruiker aanvaardt formeel een sanctie ten gevolge van de sterke waardevermindering die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van het voertuig gedurende een bepaalde periode. Als gebruiker niet betaalt, moet hij de kosten betalen en is hij ook aansprakelijk voor de betaling van de annuleringskosten. Athlon accepteert uitsluitend betaling voor het ATHLON ATHLON CAR LEASE INTERNATIONAL - VOORWAARDEN EN AV PAGINA 2 VAN 6

3 voertuig van de bieder op datzelfde voertuig. Betalingen door andere partijen worden niet geaccepteerd en geven geen recht op ophalen van het voertuig. Contante betalingen worden niet geaccepteerd. Internationale facturering De Koper moet de aankoopsom betalen inclusief de geldende btw. a) Indien de Koper is geregistreerd of gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, geldt het volgende: De Koper garandeert dat hij het voertuig heeft gekocht voor zakelijke doeleinden en dat de transactie is onderworpen aan de btw-regelgeving in het betreffende land; De Koper overlegt bewijs voor overdracht van het voertuig aan een lidstaat van de Europese Unie door aan Athlon een certificaat van aankomst (CMR) te verstrekken. Hiertoe voldoet het versturen van een goed leesbare fax of scan. Bij het afhalen van het voertuig moet de Koper zijn originele paspoort tonen en een actueel uittreksel uit het Handelsregister. Als het voertuig wordt afgehaald door een derde moet deze een kopie van het paspoort van de Koper tonen, een actueel uittreksel uit het Handelsregister van het bedrijf van de Koper, zijn eigen originele paspoort, een originele afhaalvolmacht en bewijsstukken ter staving van betaling door de Koper. De derde moet ervoor zorgen dat het voertuig wordt overgebracht naar een lidstaat van de Europese Unie. Als aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan, met name als het certificaat van aankomst door Athlon is ontvangen, zal Athlon de btw aan de Koper restitueren. Athlon stort de terugbetaalde btw uitsluitend op de bankrekening van de Koper. Er worden geen bedragen aan derden overgemaakt. b) Indien de Koper is geregistreerd of gevestigd in een land buiten de Europese Unie, geldt het volgende: Athlon registreert de volgende gegevens: Naam en adres van de Koper; Beschrijving van voertuig en aantal; Plaats en datum van de overdracht. Als de Koper door het indienen van een uitvoerverklaring, afgegeven door een douanekantoor van een lidstaat van de Europese Unie, bewijsstukken overlegt van de overdracht van het voertuig naar een land buiten de Europese Unie, stort Athlon de btw terug na ontvangst van de uitvoerverklaring. Athlon stort de terugbetaalde btw uitsluitend op de bankrekening van de Koper. Er worden geen bedragen aan derden overgemaakt. De Koper is verplicht de vereiste bovengenoemde documenten met betrekking tot de ontvangst en de bestemming van het voertuig te overleggen. De voertuigdocumenten worden afgegeven als Athlon Car Lease de desbetreffende vereiste documenten heeft ontvangen. Ophalen van voertuig(en) Het voertuig wordt afgeleverd in de huidige staat met alle beschikbare sleutels en/of documenten, zoals vermeld op het platform. Er worden geen zendingen van welke aard dan ook gedaan na aflevering van het voertuig. De Koper moet het voertuig ophalen binnen de tijd die in de tabel hieronder is vermeld, na ontvangst van de afhaalvolmacht: ATHLON ATHLON CAR LEASE INTERNATIONAL - VOORWAARDEN EN AV PAGINA 3 VAN 6

4 Herkomst verkoop: Lokale Koper Niet-lokale Koper België 1 week 1 week Frankrijk 1 week 1 week Duitsland 1 week 1 week Italië 1 week 1 week Luxemburg 1 week 1 week Nederland 2 dagen 1 week Polen 1 week 1 week Portugal 1 week 1 week Spanje 1 week 1 week Zweden 1 week 1 week Lokale Koper betekent dat de Koper is geregistreerd of gevestigd in hetzelfde land als de verkochte auto. De afhaalvolmacht is het minimale vereiste document om het voertuig te kunnen afhalen. Als geen geldige afhaalvolmacht wordt getoond, behoudt Athlon zich het recht voor de levering van het voertuig aan de koper of zijn vrachtvervoerder te weigeren. At lo be o t zi et re t voor 5. per ag aa opslagkoste i reke i g te bre ge als e toepasselijke a aaltermij is verstreken. Verzekering Alle aangeboden voertuigen zijn naar behoren verzekerd door Athlon. Zodra de bovengenoemde termijn voor het ophalen is verstreken, beëindigt Athlon de verzekering voor de verkochte auto, waarmee het volledige risico voor de koper is. 5.3 Klachten De koper inspecteert het voertuig en controleert alle benodigde documenten bij de aflevering van het voertuig. Duidelijk zichtbare schade moet worden vermeld op de CMR of op de leveringsdocumenten. Athlon is niet verplicht om een verklaring van herkomst of een certificaat van herkomst te verstrekken. Indien koper een dergelijk document nodig heeft voor de export dan moet hij dit op eigen kosten regelen. 5.4 Annuleringen In geval van annulering van een bod of verkoop behoudt Athlon zich het recht voor het account van de gebruiker tot nader order te blokkeren, indien Athlon niet verantwoordelijk is voor de annulering. Artikel 6: Garantie & Defecten aan het voertuig, Aansprakelijkheid Garantie & Defecten aan het Voertuig Athlon verplicht zich tot geen enkele garantie dat de verkochte auto vrij is van gebreken en ongevallen. De voertuigen worden verkocht in de juiste conditie voor hun leeftijd en rijprestatie en Athlon garandeert dat de kilometerstand juist is. Alle voertuigen worden verkocht onder uitsl iti g va elke vorm va gara tie. lke koop wor t ge aa op basis va i ige staat" zo er e ige verklaring of garantie van de kant van Athlon. Vorderingen wegens feitelijke of juridische gebreken zijn altijd uitgesloten. Niet uitgesloten zijn vorderingen wegens (dodelijk) letsel of gezondheidsschade. De koper neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele claims van derden met betrekking tot de kwaliteit en/of de technische staat van het aangeschafte voertuig, behalve in geval van duidelijke nalatigheid van Athlon tijdens het verkoopproces van het voertuig. Aansprakelijkheid ATHLON ATHLON CAR LEASE INTERNATIONAL - VOORWAARDEN EN AV PAGINA 4 VAN 6

5 Als Athlon de verantwoordelijkheid op zich moet nemen voor een door de koper geleden schade als gevolg van een fout van Athlon, of fouten van zijn organen en werknemers - ongeacht de juridische grondslag - bestaat de aansprakelijkheid van Athlon, die beperkt is tot het maximale bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering op de auto, alleen als de schade is veroorzaakt als gevolg van de verwijtbare schending van een wezenlijke contractuele verplichting op een wijze die de verwezenlijking van het doel van deze overeenkomst in gevaar brengt, of is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet. Elke verdere aansprakelijkheid voor schade - ongeacht de juridische grondslag - is uitgesloten. Indien op grond van de hiervoor genoemde voorschriften Athlon aansprakelijk is voor de schending van een wezenlijke contractuele verplichting, zonder dat er sprake is van grove nalatigheid of opzet, is de aansprakelijkheid beperkt tot de omvang van de schade die de koper had kunnen verwachten op het moment dat de overeenkomst werd gesloten onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend waren. De beperkingen en respectievelijke uitsluitingen van aansprakelijkheid, zoals hierboven genoemd, gelden niet voor schade door schuld aan leven, lichaam en gezondheid, voor aanspraken op garantie krachtens de wet op de productaansprakelijkheid, in geval van een contractueel overeengekomen verplichting om de verantwoordelijkheid te aanvaarden ongeacht schuld of opzettelijk verzwegen gebreken. In geval van overmacht, d.w.z. elke omstandigheid die zich expliciet buiten de macht van Athlon Car Lease voordoet, worden de verplichtingen van Athlon Car Lease opgeschort. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, vertragingen, niet geleverde goederen van leveranciers, vervoersproblemen, embargo, boycot, ernstige weersomstandigheden, overstroming, aanhoudende vorst, storm, elektriciteitsproblemen, enz. Koper zal verder Athlon schadeloos stellen en vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit geschillen over de diensten van Athlon, de aankoop en het gebruik van voertuig(en). Dit geldt niet als Athlon verantwoordelijk is voor deze vorderingen. Artikel 7: Geschillen Redelijke verzoeken om het geschil op te lossen door middel van alternatieve procedures, zoals mediation, in plaats van een beroep te doen op juridische procedures, worden in overweging genomen. In geval van een geschil dat voortvloeit uit en gebaseerd is op het gebruik van de diensten van Athlon en/of het koopcontract, zijn de wetten van het land van de verkopende Athlon dochteronderneming van toepassing, en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats van vestiging van de verkopende Athlon dochteronderneming de bevoegde rechtbanken voor al deze vorderingen. Artikel 8: Witwassen van geld, fraude en manipulatie De koper bevestigt dat hij handelt vanuit zijn eigen commerciële belangen en voor eigen rekening. Zonder enige beperking van andere maatregelen kan Athlon het account van een gebruiker opschorten of beëindigen bij bewijs of een gewettigd vermoeden (naar aanleiding van een veroordeling, minnelijke schikking, onderzoek voor de verzekering of borgtochtdoeleinden, of op enige andere manier) dat deze gebruiker zich schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze praktijken in verband met de website in het bijzonder, of in verband met de wetgeving en de regels en voorschriften in het algemeen. Bieders noch aanbieders van voertuigen mogen de prijs van geveilde voertuigen manipuleren, en geen enkele gebruiker mag zich bemoeien met de biedingen of transacties van andere gebruikers. Artikel 9: Toegang en verstoring De informatie op de website van Athlon wordt bijgewerkt in real time en is eigendom van Athlon. Elke gebruiker stemt ermee in robots, spiders, scrapers noch andere geautomatiseerde hulpmiddelen te gebruiken om toegang tot de website te verkrijgen, met welk doel dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Athlon Car Lease. Elke gebruiker stemt er eveneens mee in dat hij: 1. niets zal doen dat - uitsluitend naar het oordeel van Athlon Car Lease - de infrastructuur van Athlon in onredelijke mate of buitenproportioneel belast of zou kunnen belasten; ATHLON ATHLON CAR LEASE INTERNATIONAL - VOORWAARDEN EN AV PAGINA 5 VAN 6

6 2. niets zal kopiëren, reproduceren, wijzigen, gebruiken voor het maken van afgeleide werken, geen enkele content van de website zal verspreiden of publiceren (anders dan de gegevens van de gebruiker zelf) zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Athlon en, indien nodig, de derde in kwestie; 3. het correct functioneren van de website of enige activiteit die op de website wordt uitgevoerd, niet zal verstoren of proberen te verstoren; 4. niet de robot exclusion messages zal omzeilen, noch andere maatregelen die Athlon gebruikt om toegang tot de website te voorkomen of te beperken; 5. geen gebruik zal maken van enige digitale data die Athlon gebruikt voor eigen publicatiedoeleinden (foto's, schaderapporten, enz.). Alle rechten met betrekking tot auteursrecht, merknamen, handelsmerken, het ontwerp en de werking van de Athlon website, alsmede alle informatie, kennis en methoden, zijn het exclusieve eigendom van Athlon. Kopiëren, reproduceren en imiteren zijn ten strengste verboden. Artikel 10: Privacybeleid Athlon zal geen persoonsgegevens van gebruikers aan derden verkopen of verhuren voor marketingdoeleinden. Athlon Car Lease gebruikt deze gegevens uitsluitend en alleen op de manier die in dit privacybeleid staat beschreven. De privacyrichtlijnen van deze verklaring zijn van toepassing op de onder het domein en de subdomeinen van Athlon (de "website") beschikbare diensten en zijn algemeen van toepassing op alle Athlon websites onder een topniveaudomein (TLD). Door zich te registreren en/of te abonneren, erkent de gebruiker dat hij is gebonden aan de voorwaarden en AV van dit privacybeleid. De Nederlandse wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geeft alle gebruikers het recht om hun persoonlijke gegevens te raadplegen en te corrigeren. Als de gebruiker een speciaal verzoek hiertoe indient, worden al zijn gegevens verwijderd uit de databases van Athlon. Als de gebruiker zich registreert en ons zijn persoonlijke gegevens verschaft, is hij niet langer anoniem voor Athlon. Als hij gebruik wil maken van de diensten van Athlon, kan Athlon hem vragen om contact- en identificatiegegevens, factureringsgegevens en andere persoonlijke gegevens via de formulieren die op de website staan. Waar mogelijk geeft Athlon aan welke velden verplicht moeten worden ingevuld en welke velden optioneel zijn. Gebruikers hebben de mogelijkheid bepaalde informatie niet te verstrekken, als zij ervoor kiezen geen gebruik te maken van een bepaalde dienst of functie. Onder bepaalde omstandigheden kan Athlon vragen om aanvullende financiële gegevens, zoals, maar niet beperkt tot: financiële gegevens en andere gegevens die nodig zijn om u te factureren voor het gebruik van onze diensten. Alle geregistreerde gebruikers van de diensten van Athlon stemmen impliciet in met het ontvangen van nieuwsbrieven en updates van Athlon Car Lease. Elke gebruiker kan er op elk moment voor kiezen geen deel meer uit te maken van de verzendlijst van Athlon door zijn instellingen online aan te passen. Athlon traceert automatisch bepaalde informatie op basis van het gedrag van de gebruiker op de website(s). Athlon gebruikt deze informatie voor intern onderzoek naar de demografische gegevens van de gebruikers en hun interesses en gedrag, om de gebruikers beter te kunnen begrijpen en hen te kunnen voorzien van een betere service. Wanneer een gebruiker ervoor kiest om te bieden en te kopen op de website, verzamelt Athlon gegevens over zijn bied- en koopgedrag. ATHLON ATHLON CAR LEASE INTERNATIONAL - VOORWAARDEN EN AV PAGINA 6 VAN 6

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester. Verklaring van Deelname In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.nl In origineel getekend en voorzien van kopie paspoort/id-kaart als hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, 47533 Kleve (hierna Medline genoemd) biedt haar klanten het gebruik van de onlineservice

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de online winkel van Tea, Love & Wine (hierna

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V.

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V. Beste klant, Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan met de verkoop van onze First Edition Fairphones hebben we de Algemene Voorwaarden gewijzigd om de procedure voor de aanschaf van de volgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker

Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker Dit zijn de Algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van Springest B.V. (hierna: Springest ), kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam, aan de

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit 1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit De facturering vindt plaats per periode van 4 weken op basis van daadwerkelijk bestede uren. De betalingstermijn die inspearit hanteert is 30 dagen. 1. Uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 2) Van het in

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden.

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Algemene voorwaarden DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING ZOMERJAZZFIETSTOUR GEVESTIGD TE GARNWERD (KvK-nummer 02068830:, BTW-nummer: NL.8087.43.788.B.01), VERDER TE NOEMEN DE ORGANISATIE ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Anna Klijn VOF, gevestigd te Woudrichem, Versie geldig vanaf 23-01-2015

Algemene Voorwaarden van Anna Klijn VOF, gevestigd te Woudrichem, Versie geldig vanaf 23-01-2015 Algemene Voorwaarden van Anna Klijn VOF, gevestigd te Woudrichem, Versie geldig vanaf 23-01-2015 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Anna Klijn VOF. De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Reikwijdte 2 Sluiten van een contract 3 Herroepingsrecht van de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, verzuim 7 Verrekening, retentie

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 1.2 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Officecity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem. Officecity.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt.

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt. Van toepassing zijn: Algemene voorwaarden Alternatieve Kadobon BV en de aanvullende voorwaarden voor kerstpakketten, relatiegeschenken en andere bedrijfskado's, zoals hieronder vermeld. Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENPROMOTIE

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENPROMOTIE ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENPROMOTIE Artikel 1 Algemene informatie TP Vision Belgium N.V., gevestigd te Technologiepark Zwijnaarde 19, 9052 Gent (Zwijnaarde), België, en met ondernemingsnummer BE0837960234

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

3.2 In geval van maatwerk zal Klamboutique een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken naar de klant sturen.

3.2 In geval van maatwerk zal Klamboutique een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken naar de klant sturen. Algemene Voorwaarden KLAMBOUTIQUE Artikel 1. Definities a. Klant/opdrachtgever/afnemer: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Klamboutique een overeenkomst tot levering

Nadere informatie

- De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan.

- De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan. Leveringsvoorwaarden Verkoop en leveringsvoorwaarden. Artikell1 Definitie In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op

Nadere informatie

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt. Gebruiksvoorwaarden In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN WOODFIX 1. DEFINITIES 1.1 Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan WoodFix, onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemeen Onder Nena's Sweet Creations wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de eenmanszaak Nena's Sweet Creations gevestigd Raadhuisplein 10A, 1701EJ te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden deelname aan Ik Poets Wel.nl

Algemene voorwaarden deelname aan Ik Poets Wel.nl Algemene voorwaarden deelname aan Ik Poets Wel.nl Definities Toepasselijkheid Totstandkoming overeenkomst Wijzigingen tarieven Informatie en gegevensverstrekking Eigendom van gegevens en informatie Overmacht

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Uitjesaanbod.nl voor Aanbieders.

Algemene voorwaarden Uitjesaanbod.nl voor Aanbieders. Algemene voorwaarden Uitjesaanbod.nl voor Aanbieders. Dit zijn de algemene voorwaarden van Uitjesaanbod.nl, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 59537442, hierna genoemd Uitjesaanbod.nl.

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I Artikel 1 algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt onder Koek & Ei verstaan: mw. Y. Singer, handelende onder de naam Ambachtelijke bakkerij Koek en Ei, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

1.1 Opdrachtgever/ klant: de koper/ partij die de overeenkomst met basematters sluit. Hetzij een professionele koper, hetzij een consument.

1.1 Opdrachtgever/ klant: de koper/ partij die de overeenkomst met basematters sluit. Hetzij een professionele koper, hetzij een consument. 1. Begripsbepalingen 2. Toepassing en wijzigingen 3. Aanbiedingen en overeenkomst 4. Prijzen en betaling 5. Levering 6. Annulering van de koopovereenkomst 7. Eigendomsvoorbehoud 8. Producten met gebreken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman.

Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman. Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Rowin Enckhof Personal Training: De onderneming

Nadere informatie

Algemene verkoop,- leverings- en betalingsvoorwaarden van Egger Textiles BV en Egger Groothandel BV gevestigd te Borger.

Algemene verkoop,- leverings- en betalingsvoorwaarden van Egger Textiles BV en Egger Groothandel BV gevestigd te Borger. Algemene verkoop,- leverings- en betalingsvoorwaarden van Egger Textiles BV en Egger Groothandel BV gevestigd te Borger. Artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen,

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Zorgadvies van de Plas Kapelstraat 22, 5741CE Beek en Donk, vertegenwoordigd door Corien van de Plas.

Algemene voorwaarden van Zorgadvies van de Plas Kapelstraat 22, 5741CE Beek en Donk, vertegenwoordigd door Corien van de Plas. Algemene voorwaarden van Zorgadvies van de Plas Kapelstraat 22, 5741CE Beek en Donk, vertegenwoordigd door Corien van de Plas. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden

Nadere informatie

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand. Artikel 1 Definities * Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Sentio Six een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Sentio Six

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van 01-01-2014 Artikel 1. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten van Spirit Wings zijn bij uitsluiting van eventuele

Nadere informatie

Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden

Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Algemene Handelsvoorwaarden De volgende Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die je terugvindt op de website

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden;

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden; Algemene Veiling Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vidaxl B.V., gevestigd te Venray (KvK nummer 52904822 ) en van de aan haar gelieerde (rechts-)personen, gedeponeerd

Nadere informatie

FITication is gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 63193698

FITication is gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 63193698 ALGEMENE VOORWAARDEN FITICATION FITication is gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 63193698 De reguliere Bootcamp lessen

Nadere informatie

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt.

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt. Algemene Voorwaarden HTP Advies B.V. gedeponeerd bij de KvK Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities Afnemer: degene die met HTP een overeenkomst heeft gesloten. HTP: HTP Advies B.V. Cursist: de aan

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kidooz De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.kidooz.nl 1.2 Door het

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. Artikel 1. Identiteit partijen In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: Verkoper: COACH&JACKETS

Nadere informatie

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. Algemene voorwaarden

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. Algemene voorwaarden ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. 1 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Voor het gebruik van de installeursgids.nl gelden uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

PRIVACYBELEID. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen indien dit nodig of redelijk is.

PRIVACYBELEID. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen indien dit nodig of redelijk is. PRIVACYBELEID Door middel van dit privacybeleid informeren we u als gebruiker van Dag van de eigen zaak over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Metro. We behouden ons het

Nadere informatie

1. Verklaringen van de termen en afkortingen gebruikt in de inhoud van de Algemene Voorwaarden Ellan Sp. z o.o. gevestigd in Warszawa (Polen):

1. Verklaringen van de termen en afkortingen gebruikt in de inhoud van de Algemene Voorwaarden Ellan Sp. z o.o. gevestigd in Warszawa (Polen): De Algemene Voorwaarden (hierna de AV genoemd) van Ellan Sp. z o.o. (opererend als een particuliere onderneming), gevestigd in Warszawa (Polen), betreffende de bekendmaking, hierna ook afwisselend naar

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken.

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken. OVEREENKOMST VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ADVERTENTIE Identificatie van de partijen Enerzijds, SPRL JSWR Consulting, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder het nummer 0846.338.559

Nadere informatie

Koper De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Stichting omgaan met parkinson de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

Koper De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Stichting omgaan met parkinson de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten. Algemene voorwaarden levering boeken ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Stichting omgaan met parkinson. In het vervolg van deze voorwaarden zal over Stichting omgaan met parkinson

Nadere informatie

IM-Pact Opleidingen VOF. Algemene voorwaarden Coaching, Bemiddeling, Counseling, Mentoring, Advisering, Intervisie

IM-Pact Opleidingen VOF. Algemene voorwaarden Coaching, Bemiddeling, Counseling, Mentoring, Advisering, Intervisie IM-Pact Opleidingen VOF Algemene voorwaarden Coaching, Bemiddeling, Counseling, Mentoring, Advisering, Intervisie 1 A l g e m e e n 1. In deze algemene voorwaarden ('Algemene Voorwaarden') en de overeenkomsten

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Local Express

Algemene voorwaarden Local Express Algemene voorwaarden Local Express Inhoud Algemene Voorwaarden... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Toepasselijkheid... 7 Artikel 3 Registratie en Bestelling... 6 Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst...

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Mantelzorgpraktijk, Annie M.G. Schmidtweg 56, 1321 JH Almere, vertegenwoordigd door Magda van Gestel MA.

Algemene voorwaarden van De Mantelzorgpraktijk, Annie M.G. Schmidtweg 56, 1321 JH Almere, vertegenwoordigd door Magda van Gestel MA. Algemene voorwaarden van De Mantelzorgpraktijk, Annie M.G. Schmidtweg 56, 1321 JH Almere, vertegenwoordigd door Magda van Gestel MA. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service

Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service Adres: De Noesten 5a 9439 TC Westerbork Tel: 0031 (0) 593-33 17 76 Email: info@hpsmail.nl Internet:

Nadere informatie

De inhoud van de gebruiksovereenkomst richt zich op de volgende gebruiksvoorwaarden.

De inhoud van de gebruiksovereenkomst richt zich op de volgende gebruiksvoorwaarden. Gebruiksvoorwaarden Techem Portal De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van het internetaanbod binnen het online portaal van Techem B.V. gevestigd als Techem

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van. Door het totstandkomen van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V.

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Haasdijk Wine Group B.V. is gevestigd te Amersfoort. Haasdijk Wine Group B.V. hanteert als handelsnamen Haasdijk Wine Group en/of Champagnist en/of De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ROND.

Algemene voorwaarden ROND. Algemene voorwaarden ROND. Artikel 1 Definities * Reseller/klant: de rechtspersoon die producten aankoopt met het doel deze door te verkopen. * Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel

Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Backx Positief Schoolfotografie: is een bedrijf gevestigd te Almelo aan

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend)

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend) Algemene Voorwaarden Kunstdeco Artikel 1 Definities (niet uitputtend) De klant, opdrachtgever, koper, hierna te noemen wederpartij: Een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden 1. Algemeen 1.1 De hier genoemde contract- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle biedingen en transacties waarbij Biedveilingen.nl en consumenten/bieders die gebruik

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nest thermostaat

Algemene voorwaarden Nest thermostaat Artikel 1. Definities Consument: iedere natuurlijke persoon die in het kader van deze overeenkomst uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden optreedt. Zakelijke klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Onderdeel A: Algemene voorwaarden

Onderdeel A: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN MARKETINGSERVICE MERCURIUS, gevestigd te Capelle aan den IJssel Onderdeel A: Algemene voorwaarden Onderdeel B: Algemene voorwaarden Cursussen en Workshops Inschrijving

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie