Sociale economie. op de campus. 12 t.e.m. 16 maart SOCIALE ECONOMIE op de campus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale economie. op de campus. 12 t.e.m. 16 maart 2007. SOCIALE ECONOMIE op de campus"

Transcriptie

1 Sociale economie op de campus 12 t.e.m. 16 maart 2007 SOCIALE ECONOMIE op de campus

2 Waarom sociale economie in jouw aula? De sociale economie bloeit. De andere manier van ondernemen krijgt steeds meer weerklank. Wie zijn deze ondernemingen? We kennen ze als coöperaties, beschutte werkplaatsen, kringloopcentra, buurtdiensten, Samen tellen deze bedrijven intussen meer dan werknemers. Maar nog meer dan de som van het aantal werknemers, verdient hun andere manier van werken bijzondere aandacht. Staat heel ons economische gebeuren in het teken van winst maken, dan hebben al deze ondernemingen ondanks hun grote verscheidenheid één gemeenschappelijk kenmerk: allen streven ze op één of andere manier in de eerste plaats naar maatschappelijke winst. Vaak maken ze werk van de tewerkstelling van kansengroepen maar het spreekt uiteraard vanzelf dat ze evengoed fraaie toekomstperspectieven bieden aan jongeren met een hoger diploma op zak. Maatschappelijk werkers maar ook economisten, pol-en-soccers, juristen, mensen met een opleiding in H.R., bouwen een mooie loopbaan in de sociale economie uit. Maar de sociale economie staat nog niet in de handboeken. Ze komt nog niet voor in de cursussen. Of toch? Voor ons hoeft ze geen examenstof te zijn. Als ze maar aanwezig is in de curricula. In de aula s van vandaag zitten de mannen en vrouwen die de sociale economie morgen nodig heeft als haar directeurs en kaderleden. De beleidsnota s van de bevoegde federale en Vlaamse ministers gaven het topic de sociale economie in het onderwijs een centrale plaats. Inspelend op al deze noden en dynamieken zetten VOSEC (Vlaams Overleg Sociale Economie in Vlaanderen) en Febecoop (de 2 Belgische Federatie van de Sociale en Coöperatieve Economie) met deze week op de campus een sensibiliseringscampagne op rond sociale economie. Onze doelstellingen 1 Studenten en docenten in contact brengen met het concept en het brede werkveld van de sociale economie. 1 Studenten sensibiliseren om te kiezen voor een carrière in deze sector die boeiende loopbanen biedt en perspectief op een betere samenleving. Een week lang wordt een reeks activiteiten ingebed in het faculteitsleven die toelaten om kennis te maken met die andere economie. Ze worden uitgebreid toegelicht in het uitneembaar katern in dit boekje. Een ruim gamma aan activiteiten dus, de ene keer vrij ernstig, met veel aandacht voor de inhoud; een andere keer een wat meer ontspannen activiteit met oog voor de homo ludens. Een beetje zoals de sociale economie zelf dus Meer info om je hier thuis te voelen op of Deze week kadert in de Federale en Vlaamse Week van de Sociale Economie die ook van 12 t.e.m. 16 maart plaats heeft en sociaal economische initiatieven over heel België in de aandacht brengt en is een opvolging van een sensibiliseringscampagne die in het academiejaar opgestart werd.

3 Wat is sociale economie? Mens- en milieuvriendelijke coöperaties, beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, erkende adviesbureaus in de sociale economie, startcentra in de sociale economie, invoegbedrijven, kringloopcentra, activiteitencoöperaties, lokale diensteneconomie, alternatieve financiers voor de sociale economie,...: allen werken ze onder het vaandel sociale economie. Deze rijke diversiteit maakt het er niet eenvoudig op om de sector haarscherp te definiëren. En toch hebben velen zich hier al aan gewaagd. De overheid bijvoorbeeld, die sociale economie herleidt tot initiatieven die werk maken van de inschakeling van kansengroepen. Niet helemaal fout, want heel wat laaggeschoolden, personen met een handicap, vinden een zinvolle en duurzame job in sociale economiebedrijven zoals o.a. in beschutte- en sociale werkplaatsen. Maar toch ver van de realiteit want je vindt evengoed initiatieven als een groene stroomleverancier of de NGO die ijvert voor een billijker Noord-Zuidhandel. Of neem, om het nog ingewikkelder te maken, het voorbeeld van de kringloopcentra: ze stellen niet alleen mensen uit de kansengroepen tewerk, maar door tweedehandsspullen te verkopen die anders op de afvalberg zouden belanden, zijn het ook duurzame initiatieven. En de laatste jaren zijn ze zelfs trendy geworden: niet alleen mensen met een laag budget kunnen er aan een zacht prijsje huisraad kopen, ook de trendsetters op zoek naar de unieke jeans met olifantenpijpen, hebben de weg naar de Kringwinkel gevonden. Zo dragen ze ook nog eens bij aan een andere consumptiementaliteit: niet alles wat nieuw is, is beter!. Sociale economie is ook een innoverende economie: misschien klopt er binnenkort ook bij u thuis één van de 100 energiesnoeiers aan om een paar energiebesparende ingrepen uit te voeren zoals plaatsen van spaarlampen, douchekoppen, muur- en dakisolatie, Een driedubbele winst: goed voor uw budget, goed voor de werkgelegenheid en goed voor het milieu! Kortom, als er iets is wat alle sociale economie-initiatieven bindt, dan is het dat ze allen geloven dat een andere manier van ondernemen op korte termijn kan en dat een andere economie op langere termijn moet. Reden waarom het werkveld eind jaren negentig VOSEC (Vlaams Overleg Sociale Economie) oprichtte. Het eerste wapenfeit was niet toevallig het opstellen van volgende definitie: De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid aan ondernemingen en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie van maatschappelijke meerwaarden voorop stellen en hierbij de volgende basisprincipes respecteren: voorrang van arbeid op kapitaal, democratische besluitvorming, maatschappelijke inbedding, transparantie, kwaliteit en duurzaamheid. Bijzondere aandacht gaat ook naar de kwaliteit van de interne en externe relaties. De sociale economie ondernemingen en initiatieven brengen goederen en diensten op de markt en zetten daarbij hun middelen economisch en efficiënt in met de bedoeling continuïteit en rentabiliteit te verzekeren. De waarden in deze definitie zijn wezenlijk maar moeilijk voor de volle 100 % realiseerbaar. Maar ook in sociale economie geldt het gezegde dat het afleggen van de weg boeiender is dan het bereiken van de bestemming. 3

4 VELO: een theoloog aan het stuur Een universiteitsstad is een fietsstad. En was het in Leuven vroeger bon ton om als student een fiets te lenen als de mobiliteitsnood hoog was, dan werd dankzij VELO met deze kwalijke gewoonte komaf gemaakt. Bij VELO kan je goedkoop een fiets huren of (laten) herstellen. Zo opent VELO voor jongeren en laaggeschoolden meteen ook de poort tot de arbeidsmarkt: door het recycleren en herstellen van fietsen leren ze een stiel en verwerven ze sociale vaardigheden en arbeidsattitudes. Aan het stuur van VELO zit Jos Vandikkelen. Zijn opleiding: godsdienstwetenschappen. Tot 2005 was hij eindredacteur van een tijdschrift over spiritualiteit. Zo n 20 jaar heb ik daar vanuit een bewuste mensvisie gewerkt. Centrale woorden daarin zijn: emancipatie, ontplooiing, engagement, verdieping. Wij brachten geloof ter sprake vanuit de sociale en maatschappelijke context van mensen. Verankerd. Wezenlijk is er weinig verschil met mijn job bij VELO. Nog steeds gaat het om mensen kansen bieden om zichzelf te ontplooien. Alleen is het nu veel concreter. Het gaat om ongeveer 30 Timmy s en Moustafa s. Ieder met zijn lichte of zware rugzak. Het zijn voornamelijk gasten uit het deeltijds beroepsonderwijs, erkende maar werkloze vluchtelingen en langdurig werklozen. We zullen zowat 15 nationaliteiten in huis hebben. Ieder van hen wil iets van zijn leven maken. Maar ze hebben weinig kansen gekregen, mogelijkheden verprutst of zware miserie gekend. Wij bieden hen een opleiding, technisch en naar arbeidshouding. Maar het is aan hen om daar iets mee te doen. Wij zijn er met onze kennis, onze begeleiding, maar vooral 4 De sociale economie is een uit de kluiten gewassen sector met toekomstperspectieven voor hogergeschoolden. Aan het hoofd van sociale economieondernemingen vind je economisten, juristen, psychologen en soms een maatschappelijk werker. Maar aan het stuur van het sociaal en ecologisch fietsproject VELO zit een theoloog. En of je nu gelovig, agnosticus of atheïst bent: Jos Vandikkelen bewijst dat het succesvol leiden van een sociale economiebedrijf minstens evenveel te maken heeft met visie dan met management. met ons geloof in hen. Eén voorbeeld. We werken samen met o.a. Levenslijn een actie uit waarbij er fietsateliers in secundaire scholen opgezet worden. Wij bieden in de verschillende provincies opleidingen voor de participerende scholen. En daarin spelen onze gasten een grote rol. Symbolisch kan het niet sterker: een jongen uit het deeltijds beroepsonderwijs die zijn kennis en ervaring mag doorgeven aan een latinist, iemand van de afdeling chemie, Eén van mijn moeilijkste opdrachten bestaat erin dit sociale engagement te verbinden met de economische realiteit. Want VELO is ook een bedrijf. Op het einde van het jaar moeten de cijfers kloppen. De klanten verdienen kwaliteit. Ik ben er fier op dat we met een heel team erin slagen deze combinatie te realiseren. En dat het mogelijk is, ook in de sociale economie, om op een gezonde manier te groeien, extra markten aan te boren en extra mensen op te leiden. Handenarbeid is heerlijk concreet. Iets maken dat kapot is, bestaat er iets mooiers? Dat we daarmee ook een steentje bijdragen aan een ecologisch ideaal, aan recyclage en gezonde mobiliteit, maakt VELO voor mij extra aantrekkelijk. De gedrevenheid van de begeleiders, de manier waarop ze voor hun jongeren door het vuur gaan, dat is voor mij pure spiritualiteit. Meer informatie

5 De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen: kwaliteit in t kwadraat De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen legde vijf jaar geleden de eerste bouwstenen van haar kwaliteitsbeleid. De aanleiding? Sinds 2001 waren het imago en het klantenprofiel bijzondere aandachtspunten. In een kringloopcentra kan je weliswaar goedkoop tweedehandsspullen aanschaffen. Daarom is het nog geen handel voor armen door armen. Integendeel. Aan klantenzijde is de Kringwinkel er voor iedereen die goede spullen in plaats van het nieuwste van het nieuwste wil. En aan werknemerszijde zorgt precies de vaste job ervoor dat mensen uit de kansengroepen er weer volop bij horen. Voor een uniforme, positieve uitstraling werd de gezamenlijke merknaam De Kringwinkel gelanceerd. Al snel bleek dat het gewenste imago niet mag afwijken van de realiteit die de klant ervaart als hij een kringloopwinkel bezoekt. Daarom werd meteen ook een aantal kwaliteitsnormen m.b.t. klantencontacten, service en externe communicatie vastgelegd om het merk Kringwinkel te mogen gebruiken. Uiteraard hebben deze normen ook invloed op alle andere domeinen: personeel, middelen, gebouwen, management De nood aan een algemeen kwaliteitsmodel werd sterk aangevoeld. Omdat nogal wat kringloopcentra destijds op eigen houtje en met beperkte middelen bezig waren met integrale kwaliteitszorg, speelt de Koepel van Vlaamse Kringloopcentra een coördinerende rol bij de ontwikkeling en verfijning van dit model en staat ze in voor de coaching van de individuele kringloopwinkels bij het implementeren ervan. De voorbije jaren werd met de pionierende kringloopcentra vooral gewerkt aan een eigen model: K 2 -kwadraad. Het befaamde EFQMmodel en haar basisbeginselen vormden de basis. Het K 2 -raamwerk beschrijft een langetermijnvisie of hoe een kringloopcentrum via 62 streefdoelen kan uitgroeien tot een niveau van uitmuntendheid. Momenteel zijn 18 van de 33 Vlaamse kringloopcentra er actief mee bezig. Volgens De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen vereist kwaliteit een cultuur waarbij iedereen permanent zichzelf en de organisatie in vraag durft stellen en kijkt vanuit een bril van verbeteren en veranderen. De voorbije jaren werd veel aandacht besteed aan die kwaliteitsgerichte cultuur op het niveau van het management, die de kwaliteitsnormen hanteert als maatstaf voor alle beleidsbeslissingen. Met de ontwikkeling van een kwaliteitshandboek door de werknemers, is nu ook de werkvloer aan de beurt. Achtergrondfilosofie: mensen die verantwoordelijk zijn voor de processen, zijn het best geplaatst om deze op papier te zetten en op te volgen. Zo wordt het kwaliteitshandboek een echt werkinstrument. Eerst passeerden de sleutelprocessen m.b.t. personeelsbeheer (selectie, onthaal, evaluatie, ) de revue en dit jaar worden de goederenprocessen (ophalen, sorteren, herstellen, verkoop, leveren) aangepakt. Meer informatie Meer informatie en adressen van een Kringwinkel uit jouw buurt: 5

6 There s (Eco)power in the cooperation! Je kan als student dagdromen van een carrière bij Studio Brussel maar waarom zou je zelf niet jouw eigen alternatieve radiozender oprichten? Of je kan de brandende ambitie hebben om bij Microsoft aan de slag te gaan maar waarom zou je zelf niet jouw eigen informaticabedrijf opstarten? Neen, dit is geen utopie! Een aantal mensen vond dat er dringend meer groene stroom moest geproduceerd worden en richtten Ecopower op. Vandaag staan mensen op een wachtlijst om van hen milieuvriendelijke elektriciteit te mogen afnemen. Basisingrediënt van het gesmaakte bedrijfsrecept: coöperatief werken. Ecopower is inderdaad een coöperatie die projecten met hernieuwbare energie financiert en beheert. Ruim 9000 coöperanten werden mede-eigenaar van vijf windturbines, drie kleine waterkrachtcentrales, een biomassacentrale en m 2 zonnecellen. Elke dag komen er coöperanten bij, elk jaar komen er projecten bij. Alle coöperanten kunnen de elektriciteit van hun installaties waar ze via de coöperatie mee eigenaar van zijn, aankopen voor hun eigen verbruik. Ecopower werkte eerst met vrijwilligers, nadien met zelfstandige bestuurders. In 2003 werd ervoor gekozen om alle werknemers in loondienst aan te werven. Intussen zijn er 10 werknemers. Ook de bestuurders van de coöperatie werken als werknemer in het bedrijf. De loonspanning wordt principieel beperkt tot minder dan één op drie. In de praktijk is de loonspanning tussen het onderhoudspersoneel en het management 1 op 2,2. Er wordt ook voor gekozen om, waar mogelijk, kansengroepen in te schakelen. Momenteel zijn twee langdurig werklozen in dienst via het Activa-plan. Ecopower besteedt bijzondere aandacht voor 6 een goede werkomgeving: kwalitatieve computerschermen, ergonomische stoelen naar ieders keuze en een ideale bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Er wordt ook gewerkt aan een charter. Dit is aanvullend op de arbeidscontracten en het omschrijft de meerwaarde van werken bij Ecopower. Flexibiliteit in de werktijd, de ruimte en tijd om binnen de doelstellingen van Ecopower experimentele projecten op te zetten (een verwarming op houtpellets, een auto op plantenolie). Geen rechtstreekse doelen voor Ecopower, maar het bedrijf kan wel een rol spelen om initiatieven van haar medewerkers in hun privésfeer te ondersteunen. Bovendien kan de opgedane ervaring dan weer het bedrijf versterken. Alle werknemers hebben een ruime beslissingbevoegdheid in hun job en krijgen heel wat vrijheid en autonomie om werk te organiseren. Als de opdracht het toelaat, is thuiswerk mogelijk. Alle werknemers hebben een inbreng in het bedrijf: beslissingen met impact voor de medewerkers worden ook aan hen voorgelegd. Ook de coöperanten worden betrokken bij het uitzetten van de grote lijnen. Bij de jaarlijkse algemene vergadering heeft elke coöperant één stem onafhankelijk van het aantal aandelen. Die vergadering is een echt beslissingsorgaan. De feedback van de coöperanten bepaalt reëel de richting die de coöperatie uitgaat. En ten slotte daarom niet minder belangrijk is er een voortdurende zorg om de participatieve en democratische werking te verbeteren. Dit beschouwt het bedrijf als een belangrijk deel van kwaliteitszorg en van productiviteitsverbetering. There s (Eco)power in Cooperation! Meer informatie

7 ISIS: it takes two to tango Is voor een student een grijze haardos een gesel die hem in een verre toekomst zal treffen, dan is de vergrijzing van onze samenleving nu al een problematiek voor overheden en organisaties. Zo speelt vzw ISIS als geen ander in op de uitdagingen van een ouder wordende bevolking. Via thuishulp voor senioren worden duurzame jobs voor kansengroepen gecreëerd. Met de term sociale flexibiliteit zorgde ISIS meteen voor een nieuw begrip in het woordenboek van de sociale economie. In toenemende mate kiest de explosief groeiende groep senioren voor het waardig ouder worden in de eigen vertrouwde leefomgeving boven de onpersoonlijke sfeer van een instelling. Omdat er naast de klassieke sociale en medische spelers nood was aan een extra dienst opdat de senioren in hun eigen woonst 24 u. op 24 u., 7 dagen op 7 van een maximaal comfort zouden kunnen genieten, werd ISIS (Integratie van Senioren In de Samenleving) opgericht. Doel: lagergeschoolde werkzoekenden én hulpbehoevenden in de huiselijke sfeer dichter bij elkaar brengen. Twee dikke vliegen in één klap! In haar werking besteedt vzw ISIS in bijzonder hoge mate aandacht aan sociale flexibiliteit en dit zowel van werkgever naar werknemer als omgekeerd. Bij het afstemmen van zorgverlener op zorgvrager wordt er wederzijds rekening gehouden met factoren eigen aan de werknemer zoals: persoonlijke voorkeuren van de helpster, fysieke beperkingen, gezinsnoden, de capaciteiten en ervaring, vervoersmogelijkheden Heel wat puzzelwerk voor de stafmedewerkers die de uurroosters maken! Maar voor de werknemer betekent diezelfde sociale flexibiliteit tegelijk dat hij zich soepel opstelt tegenover de klant. Vzw ISIS krijgt van de senioren immers zorgvragen binnen die zowel naar tijdstip als in frequentie erg onregelmatig zijn. De noden aan aanvullende thuishulp van bejaarden zoals oppas, vervoer, huishoudbegeleiding, overschrijden nu eenmaal de gangbare kantooruren van nine to five. Vzw ISIS biedt een volwaardige job tegen de gangbare loonvoorwaarden in een bediendecontract van onbepaalde duur. Daarnaast hanteert ISIS het principe van verloning in kwaliteit van de arbeid. Dit wil zeggen dat voor de werknemers van vzw ISIS de kwalitatieve voordelen zoals de keuze van uurrooster en taakinhoud primeren boven het netto gewicht van het loonzakje. En voor de materialisten onder ons: de ervaring leert dat het zogenaamde psychologisch inkomen bij ISIS bijdraagt tot een hoge arbeidstevredenheid. Dit is in grote mate te danken aan het uitgekiende vormingsbeleid. ISIS voorziet o.a. naast individuele begeleidingsmomenten een aantal systematische inhoudelijke en praktische overlegmomenten en intervisies. Met betrekking tot de externe vorming varieert het ISIS-aanbod (afhankelijk van kennis, vaardigheden en interesse van de helpsters) van themagerichte opleidingen zoals omgaan met dementie, hef- en tiltechnieken, huishoudbegeleiding enz., tot vorming met betrekking tot het persoonlijk functioneren van de werkneemster op de werkvloer. Ook meegenomen voor de helpsters: bij ISIS gebeuren vorming en begeleiding in de betaalde arbeidstijd. Kortom, het principe van sociale flexibiliteit is: It takes two to tango! Meer informatie 7

8 Beschutte Werkplaats Nevelland: digitaal archief maakt stofjas overbodig In de jaren 80 was het papierloos kantoor nog toekomstmuziek. In de jaren 90 verwerd het tot een fabel. Anno 2007 helpt Beschutte Werkplaats Nevelland ondernemingen en openbare instellingen er via de digitalisering van bedrijfsarchieven daadwerkelijk werk van te maken. Sociaal en innoverend ondernemen gaan hand in hand! Beschutte Werkplaatsen zijn de ouderdomsdekens van de sociale economie. Haast 50 jaar garanderen deze sociaal-economische bedrijven de tewerkstelling van werknemers met een arbeidshandicap. De tijd van goedbedoelde bezigheidstherapie hebben ze al lang achter zich gelaten. Vandaag onderscheiden ze zich enkel nog door de specifieke methodieken om gehandicapten op de werkvloer te begeleiden. Als toeleveringsbedrijf bieden ze even kwaliteitsvolle producten als hun reguliere concurrenten. Sterker nog: vaak geven ze hen het nakijken door hun technologische hoogstandjes. Neem nu bijvoorbeeld Nevelland. Behalve over een drukkerij, digitale print-unit, mailingdienst en een verpakkingsafdeling beschikt deze beschutte werkplaats over DiGi-T, een systeem dat de papieren dossiers van een onderneming digitaliseert. Zo speelt Nevelland in op de groeiende behoefte van ondernemingen en openbare instellingen om werkprocessen te verbeteren en efficiënter te laten verlopen. De almaar uitdijende papierberg groeit steeds meer organisaties over het hoofd. Hoe meer papier, hoe moeilijker het is om de beschikbare informatie snel te raadplegen. De oplossing: het digitaliseren van de bedrijfsarchieven. Dit is evenwel een delicate operatie. Ze vergt niet alleen hoge investeringen in personeel en apparatuur maar het is tevens een operatie die specifieke kennis vereist. Het klasseren en 8 structureren van bedrijfsarchieven is dus een klus die je beter uitbesteedt aan een organisatie zoals Nevelland die daar mensen, materieel en ervaring voor heeft. Het scanklaar maken van dossiers is arbeidsintensief, legt commercieel verantwoordelijke Luc Bulckaert uit. Documenten dienen zorgvuldig ontniet en ontkreukt te worden. Onze operatoren brengen vervolgens de dossiers in orde door hen een nummer, code of naam te geven. Daarna worden ze volgens de juiste parameters (bestandsstructuur, resolutie, ) door onze professionele scanners verwerkt. Uiteraard bezorgt DiGi-T aan zijn klanten bruikbare data. Dankzij performante OCRsoftware worden scans geconverteerd tot tekstbestanden. Uit deze tekstbestanden kan DiGi-T desgewenst op maat van klant data selecteren en indexeren. DiGi-T kan nuttig zijn in alle geledingen van een onderneming. Je kan de papierberg doen verdwijnen bij de dienst aankoop (aankoopfacturen), verkoop (klantendossiers, klantenfiches, ), productontwikkeling (registratiedossiers, patenten, technische documenten, ), personeel (personeelsdossiers), dienst marketing: (enquêtes), boekhouding, enz. Kortom: met digitale archivering bespaart een onderneming op ruimte (een minder omvangrijke hoop papier), tijd (informatie wordt snel en accuraat gevonden) en kosten (geen kopies meer per belanghebbende). Slechts één nadeel: in zo n gedigitaliseerd bedrijfsarchief zal niet langer een Jomme Dockx in een stofjas rondsloffen. Meer informatie

9 Kies voor een stage-avontuur met meerwaarde! Wil je niet alleen proeven maar ook helemaal onderduiken in een boeiende en dynamische sector? Wil je zelf aan den lijve ervaren hoe een bedrijf zowel sociale als economische voordelen realiseert? Ga je graag om met mensen en wil je leren hoe een onderneming duurzame tewerkstelling creëert? Kies dan voor een stage in een sociaal economie bedrijf! Vanaf volgend jaar staat een databank voor je klaar. De voorproef vind je vanaf 12 maart op de portaalsite De sociale economie biedt heel wat mogelijkheden om ervaring op te doen in diverse opleidingen: bedrijfsbeheer, marketing, personeelsbeleid, maatschappelijk werk, ICT, technologie, toerisme, enz. Bovendien leer je in een sociale economie onderneming méér dan alleen inhoudelijke en technische vaardigheden. Je maakt kennis met activiteiten en producten die maatschappelijk en ecologisch verantwoord zijn. Je krijgt de kans om te ontdekken hoe diversiteit een onderneming meer slagkracht geeft. Je zou het misschien niet vermoeden maar wist je dat sommige bedrijven in de sociale economie koplopers zijn op het terrein van hoogtechnologische grafische ontwikkelingen? Of wat dacht je van een organisatie die door een uitgekiende merkenstrategie in heel Vlaanderen gekend is om haar originele en creatieve aanpak van het hergebruik van goederen? Maar evengoed vind je in de sociale economie stageplaatsen in ondernemingen actief in de toeristische, de automobiel-, de textiel-, de bouw- of de banksector. Kijk dus binnenkort op en zet de stap naar een boeiende carrière. 9

10 Leerondezoek sociale economie: eenheid in diversiteit? Een groep studenten maakte onder leiding van Professor Jef Breda van het departement sociologie en sociaal beleid een leeronderzoek over sociale economie. Hun conclusie: het aantal sociale economie-initiatieven zal de komende jaren minder snel groeien. En de bestaande initiatieven zullen rekening moeten houden met het principe van the survival of the fittest. 10 De mens is een sociaal wezen; dat blijkt uit alles wat wij doen. Het studiegebied van sociologen is dan ook heel ruim. Ze onderzoeken met even veel ernst hoe jongens meisjes verleiden (dankzij sociologen weten we dat het eigenlijk net omgekeerd is...) als hoe internationale conflicten zoals deze tussen Israël en Palestina blijven voortwoekeren. Maar sociologen bestuderen evengoed de evolutie van de rollenverdeling in gezinnen, de arbeidsverhoudingen, de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, de veranderende opvattingen over solidariteit,... Logisch dus dat sociologen vroeg of laat moesten uitkomen bij sociale economie. En dat deed ook Professor Jef Breda. Geboeid door de vaststelling dat de amper twintig jaar oude inschakelingsinitiatieven een vaste plaats in onze samenleving verworven hebben, liet hij samen met Caroline Van Landegh door een groep studenten een leeronderzoek uitvoeren. Dit is een praktijkgericht vak waarin de studenten zelf een sociologisch onderzoek uitvoeren. Daarbij wordt een onderzoekscyclus van theorieconstructie tot en met rapportage helemaal doorlopen. Wetende dat onder de noemer sociale economie een enorme verscheidenheid aan initiatieven schuilgaat, stelden de studenten zich de vraag hoe en waarom er zich zo een grote diversiteit aan nieuwe organisaties kon ontwikkelen? In recente vakliteratuur is dit een actueel thema. Zo stelt de populatie-ecologie dat de evolutie van het aantal organisaties (=densiteit) in een groep van gelijkaardige organisaties (=populatie) een specifiek verloop kent (=densiteitsontwikkeling). In de aanvangsfase neemt het aantal organisaties binnen de populatie toe doordat de ruimere omgeving deze vormen als een geschikte oplossing voor bepaalde maatschappelijke problemen ziet. Dan is er sprake van een zeer grote variatie in organisatievormen. Na verloop van tijd treedt er echter selectie op waarbij onder invloed van bepaalde instituties (overheid, koepelorganisaties, ) enkel de meest geschikte organisatievormen worden geselecteerd en behouden. De variatie neemt af en er ontstaat een grotere gelijkvormigheid binnen de populatie. In het leeronderzoek werd de densiteitsontwikkeling voor de provincie Antwerpen nagegaan in de periode van voor beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, kringloopcentra, arbeidszorginitiatieven, invoegbedrijven, buurt- en nabijheidsdiensten en dienstenchequebedrijven. Ondanks een sterke groei van 80 initiatieven in 2000 naar 233 initiatieven in 2005, zien we dat de verschillende organisatievormen zich in verschillende fases van de densiteitsontwikkeling bevinden. Waar de groei van de oudere organisatievormen zoals beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en kringloopcentra min of meer is gestagneerd, is er sprake van een sterke groei voor de nieuwere organisatievormen zoals invoegbedrijven, dienstenchequebedrijven en buurt- en nabijheidsdiensten. Bovendien typeren deze nieuwkomers zich door een grotere variatie (in bijv. doelstellingen, activiteiten, (bege)leiding, technologie, grootte, ) dan de oudere. Zij lijken te zoeken naar de best practices en missen (voorlopig) een coherent institutioneel kader. In de lijn van de theorie voorspellen de onderzoekers dat zowel de groei als de variatie van de nieuwere organisatievormen zal afnemen, terwijl selectie- en competitie-effecten zich sterker zullen laten voelen voor bestaande initiatieven. Waart de geest van Darwin ook rond in de sociale economie?

11 Leerstoel Sociale Economie: van de sociale economie naar een sociale economie Dankzij de leerstoel sociale economie leren de toekomstige leidinggevenden de principes, waarden en regelgeving van de sociale economie doorgronden. Dit moet niet alleen leiden tot meer sociale economie maar ook en vooral tot een socialere economie... Met meer dan 350 ondernemingen en zowat personeelsleden groeit de sociale economie sneller dan om het even welke andere sector. Wat hen bindt, is dat ze geloven dat een andere manier van ondernemen op korte termijn kan en dat een andere economie op langere termijn moet. De mannen en de vrouwen die deze steile ambitie als directeurs of kaderleden morgen zullen waarmaken, zitten vandaag al in de aula s van Associatie Universiteit. Daarom heeft de Universiteit Antwerpen naast haar post-academische managementopleiding sociale economie al jaren een onderzoekstraditie naar de vele facetten van sociale economie. Met de kersverse Leerstoel sociale economie wordt de onderzoekstraditie van de Universiteit duurzaam aan het onderwijscurriculum gekoppeld. In het kalenderjaar 2007 maken studenten in PSW, rechten, TEW,... voor het eerst uitgebreid kennis met het vak sociale economie. Zo zullen de toekomstige leidinggevenden de principes, waarden en regelgeving m.b.t. sociale economie doorgronden. Zoals sociale economie zelf, zal ook de leerstoel vele disciplines bij elkaar brengen. Niet zonder reden werd gekozen voor een interdisciplinaire invulling door een jurist (Marleen Denef) en een economist-socioloog (Joris Ghysels). Vertrekkend van een terminologische uitklaring (sociale economie, meerwaardeneconomie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame ontwikkeling, ) nemen de docenten elk vanuit hun vakgebied de studenten mee op een tocht door de verschillende beleidsmatige afwegingen, de mozaïek aan statuten en rechtsvormen, de principes van en problemen bij de specifieke bedrijfsvoering, de impact op de arbeidsmarkt en het activeringsdiscours. De leerstoel wordt ondersteund door Vlaams Minister voor sociale economie, Kathleen Van Brempt. Dit past in haar beleidslijnen om niet enkel met dé sociale economie maar vooral met de evolutie naar een sociale economie bezig te zijn. M.a.w. er moeten niet alleen meer sociale economiebedrijven komen; ook en vooral moet de hele economie socialer worden en behalve financiële doelstellingen ook maatschappelijke en ecologische doelstellingen nastreven. In die zin is de focus van de leerstoel de sociale economie in brede zin. De leerstoel levert een bijdrage aan de samenleving in de mate dat zij huidige maar vooral ook toekomstige ondernemers, leidinggevenden, burgers, sensibiliseert voor een economie waarin duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staan. De leerstoel is een initiatief voor een langere periode, zij zal een hefboom zijn om academische aandacht voor een sociale economie te stimuleren en verder te ontplooien in de komende jaren. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd... 11

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 Inhoud 3 Ajit Shetty 6 Heilig-Hart Lier 8 Associatiebibliotheken 10 OSAS 14 Sociale zekerheid 18 Sociale economie 20 Ergotherapie

Nadere informatie

Winst voor iedereen Duurzame tewerkstelling in de sociale economie

Winst voor iedereen Duurzame tewerkstelling in de sociale economie Winst voor iedereen Duurzame tewerkstelling in de sociale economie In 2005 was maar liefst 70% van de niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen laaggeschoold, langer dan één jaar werkloos of arbeidsgehandicapt.

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER D E M V O - G I D S V O O R K M O S EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER Colofon Een maatschappelijk verantwoord ondernemer is een sterkere ondernemer is het resultaat

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

Werken aan de flexibele schil. Verre fictie of noodzakelijke evolutie?

Werken aan de flexibele schil. Verre fictie of noodzakelijke evolutie? Werken aan de flexibele schil. Verre fictie of noodzakelijke evolutie? Unique Collection Werken aan de flexibele schil. Verre fictie of noodzakelijke evolutie? Uitgave Unique Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

o p o p mens e n werk

o p o p mens e n werk 22 Sco A f g i f t e k a n t o o r : An t w e r p e n X E r k e n n i n g : P303742 o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Center Parcs De Vossemeren, Lommel Innestocongres 15-16-17 november 2013 Center Parcs De Vossemeren, Lommel

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Center Parcs De Vossemeren, Lommel Innestocongres 15-16-17 november 2013 Center Parcs De Vossemeren, Lommel CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Innestocongres 15-16-17 november 2013 Voorwoord Inleiding Finale congresteksten na plenaire stemming Statuten Actualiteitsmoties Slotspeeches CD&V Innestocongres

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wendbare organisatie Houd zicht op de lange termijn doelstellingen Burn-out Langdurige stress verziekt de onderneming

Nadere informatie

Sco o p o p mens e n werk

Sco o p o p mens e n werk 19 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD WORX - Ja a r g a n g 5 - n r.19 d e c e m b e r 2007 - j a n u a r i - f e b r u a r i 2008 A f

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van ESF

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Diversiteitsbeleid, Doen!

Diversiteitsbeleid, Doen! Diversiteitsbeleid, Doen! I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding 1 1.1. Wat vindt u in de brochure 1 2. Diversiteit, wat is het en waarom zouden we? 2 2.1. Wat is het? 2 2.2. Wat zijn de resultaten na

Nadere informatie

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE EN EDUCATIEWETENSCHAPPEN AGOGISCHE WETENSCHAPPEN SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van deelnemers en

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels Inhoud 004 VOORWOORD Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse regering Vlaams minister van Economie

Nadere informatie

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 82 Ontwerpcongrestekst Versie 3.4. AV 30.04.2013. Innesto Congresteksten

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 82 Ontwerpcongrestekst Versie 3.4. AV 30.04.2013. Innesto Congresteksten CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 82 Innesto Congresteksten Ontwerpcongrestekst nov. 2013 v.3.4. Algemene Vergadering 30/04/2013 CD&V Innestocongres 2013 Blz. 2 van 82 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Mensen

Nadere informatie