Sociale economie. op de campus. 12 t.e.m. 16 maart SOCIALE ECONOMIE op de campus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale economie. op de campus. 12 t.e.m. 16 maart 2007. SOCIALE ECONOMIE op de campus"

Transcriptie

1 Sociale economie op de campus 12 t.e.m. 16 maart 2007 SOCIALE ECONOMIE op de campus

2 Waarom sociale economie in jouw aula? De sociale economie bloeit. De andere manier van ondernemen krijgt steeds meer weerklank. Wie zijn deze ondernemingen? We kennen ze als coöperaties, beschutte werkplaatsen, kringloopcentra, buurtdiensten, Samen tellen deze bedrijven intussen meer dan werknemers. Maar nog meer dan de som van het aantal werknemers, verdient hun andere manier van werken bijzondere aandacht. Staat heel ons economische gebeuren in het teken van winst maken, dan hebben al deze ondernemingen ondanks hun grote verscheidenheid één gemeenschappelijk kenmerk: allen streven ze op één of andere manier in de eerste plaats naar maatschappelijke winst. Vaak maken ze werk van de tewerkstelling van kansengroepen maar het spreekt uiteraard vanzelf dat ze evengoed fraaie toekomstperspectieven bieden aan jongeren met een hoger diploma op zak. Maatschappelijk werkers maar ook economisten, pol-en-soccers, juristen, mensen met een opleiding in H.R., bouwen een mooie loopbaan in de sociale economie uit. Maar de sociale economie staat nog niet in de handboeken. Ze komt nog niet voor in de cursussen. Of toch? Voor ons hoeft ze geen examenstof te zijn. Als ze maar aanwezig is in de curricula. In de aula s van vandaag zitten de mannen en vrouwen die de sociale economie morgen nodig heeft als haar directeurs en kaderleden. De beleidsnota s van de bevoegde federale en Vlaamse ministers gaven het topic de sociale economie in het onderwijs een centrale plaats. Inspelend op al deze noden en dynamieken zetten VOSEC (Vlaams Overleg Sociale Economie in Vlaanderen) en Febecoop (de 2 Belgische Federatie van de Sociale en Coöperatieve Economie) met deze week op de campus een sensibiliseringscampagne op rond sociale economie. Onze doelstellingen 1 Studenten en docenten in contact brengen met het concept en het brede werkveld van de sociale economie. 1 Studenten sensibiliseren om te kiezen voor een carrière in deze sector die boeiende loopbanen biedt en perspectief op een betere samenleving. Een week lang wordt een reeks activiteiten ingebed in het faculteitsleven die toelaten om kennis te maken met die andere economie. Ze worden uitgebreid toegelicht in het uitneembaar katern in dit boekje. Een ruim gamma aan activiteiten dus, de ene keer vrij ernstig, met veel aandacht voor de inhoud; een andere keer een wat meer ontspannen activiteit met oog voor de homo ludens. Een beetje zoals de sociale economie zelf dus Meer info om je hier thuis te voelen op of Deze week kadert in de Federale en Vlaamse Week van de Sociale Economie die ook van 12 t.e.m. 16 maart plaats heeft en sociaal economische initiatieven over heel België in de aandacht brengt en is een opvolging van een sensibiliseringscampagne die in het academiejaar opgestart werd.

3 Wat is sociale economie? Mens- en milieuvriendelijke coöperaties, beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, erkende adviesbureaus in de sociale economie, startcentra in de sociale economie, invoegbedrijven, kringloopcentra, activiteitencoöperaties, lokale diensteneconomie, alternatieve financiers voor de sociale economie,...: allen werken ze onder het vaandel sociale economie. Deze rijke diversiteit maakt het er niet eenvoudig op om de sector haarscherp te definiëren. En toch hebben velen zich hier al aan gewaagd. De overheid bijvoorbeeld, die sociale economie herleidt tot initiatieven die werk maken van de inschakeling van kansengroepen. Niet helemaal fout, want heel wat laaggeschoolden, personen met een handicap, vinden een zinvolle en duurzame job in sociale economiebedrijven zoals o.a. in beschutte- en sociale werkplaatsen. Maar toch ver van de realiteit want je vindt evengoed initiatieven als een groene stroomleverancier of de NGO die ijvert voor een billijker Noord-Zuidhandel. Of neem, om het nog ingewikkelder te maken, het voorbeeld van de kringloopcentra: ze stellen niet alleen mensen uit de kansengroepen tewerk, maar door tweedehandsspullen te verkopen die anders op de afvalberg zouden belanden, zijn het ook duurzame initiatieven. En de laatste jaren zijn ze zelfs trendy geworden: niet alleen mensen met een laag budget kunnen er aan een zacht prijsje huisraad kopen, ook de trendsetters op zoek naar de unieke jeans met olifantenpijpen, hebben de weg naar de Kringwinkel gevonden. Zo dragen ze ook nog eens bij aan een andere consumptiementaliteit: niet alles wat nieuw is, is beter!. Sociale economie is ook een innoverende economie: misschien klopt er binnenkort ook bij u thuis één van de 100 energiesnoeiers aan om een paar energiebesparende ingrepen uit te voeren zoals plaatsen van spaarlampen, douchekoppen, muur- en dakisolatie, Een driedubbele winst: goed voor uw budget, goed voor de werkgelegenheid en goed voor het milieu! Kortom, als er iets is wat alle sociale economie-initiatieven bindt, dan is het dat ze allen geloven dat een andere manier van ondernemen op korte termijn kan en dat een andere economie op langere termijn moet. Reden waarom het werkveld eind jaren negentig VOSEC (Vlaams Overleg Sociale Economie) oprichtte. Het eerste wapenfeit was niet toevallig het opstellen van volgende definitie: De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid aan ondernemingen en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie van maatschappelijke meerwaarden voorop stellen en hierbij de volgende basisprincipes respecteren: voorrang van arbeid op kapitaal, democratische besluitvorming, maatschappelijke inbedding, transparantie, kwaliteit en duurzaamheid. Bijzondere aandacht gaat ook naar de kwaliteit van de interne en externe relaties. De sociale economie ondernemingen en initiatieven brengen goederen en diensten op de markt en zetten daarbij hun middelen economisch en efficiënt in met de bedoeling continuïteit en rentabiliteit te verzekeren. De waarden in deze definitie zijn wezenlijk maar moeilijk voor de volle 100 % realiseerbaar. Maar ook in sociale economie geldt het gezegde dat het afleggen van de weg boeiender is dan het bereiken van de bestemming. 3

4 VELO: een theoloog aan het stuur Een universiteitsstad is een fietsstad. En was het in Leuven vroeger bon ton om als student een fiets te lenen als de mobiliteitsnood hoog was, dan werd dankzij VELO met deze kwalijke gewoonte komaf gemaakt. Bij VELO kan je goedkoop een fiets huren of (laten) herstellen. Zo opent VELO voor jongeren en laaggeschoolden meteen ook de poort tot de arbeidsmarkt: door het recycleren en herstellen van fietsen leren ze een stiel en verwerven ze sociale vaardigheden en arbeidsattitudes. Aan het stuur van VELO zit Jos Vandikkelen. Zijn opleiding: godsdienstwetenschappen. Tot 2005 was hij eindredacteur van een tijdschrift over spiritualiteit. Zo n 20 jaar heb ik daar vanuit een bewuste mensvisie gewerkt. Centrale woorden daarin zijn: emancipatie, ontplooiing, engagement, verdieping. Wij brachten geloof ter sprake vanuit de sociale en maatschappelijke context van mensen. Verankerd. Wezenlijk is er weinig verschil met mijn job bij VELO. Nog steeds gaat het om mensen kansen bieden om zichzelf te ontplooien. Alleen is het nu veel concreter. Het gaat om ongeveer 30 Timmy s en Moustafa s. Ieder met zijn lichte of zware rugzak. Het zijn voornamelijk gasten uit het deeltijds beroepsonderwijs, erkende maar werkloze vluchtelingen en langdurig werklozen. We zullen zowat 15 nationaliteiten in huis hebben. Ieder van hen wil iets van zijn leven maken. Maar ze hebben weinig kansen gekregen, mogelijkheden verprutst of zware miserie gekend. Wij bieden hen een opleiding, technisch en naar arbeidshouding. Maar het is aan hen om daar iets mee te doen. Wij zijn er met onze kennis, onze begeleiding, maar vooral 4 De sociale economie is een uit de kluiten gewassen sector met toekomstperspectieven voor hogergeschoolden. Aan het hoofd van sociale economieondernemingen vind je economisten, juristen, psychologen en soms een maatschappelijk werker. Maar aan het stuur van het sociaal en ecologisch fietsproject VELO zit een theoloog. En of je nu gelovig, agnosticus of atheïst bent: Jos Vandikkelen bewijst dat het succesvol leiden van een sociale economiebedrijf minstens evenveel te maken heeft met visie dan met management. met ons geloof in hen. Eén voorbeeld. We werken samen met o.a. Levenslijn een actie uit waarbij er fietsateliers in secundaire scholen opgezet worden. Wij bieden in de verschillende provincies opleidingen voor de participerende scholen. En daarin spelen onze gasten een grote rol. Symbolisch kan het niet sterker: een jongen uit het deeltijds beroepsonderwijs die zijn kennis en ervaring mag doorgeven aan een latinist, iemand van de afdeling chemie, Eén van mijn moeilijkste opdrachten bestaat erin dit sociale engagement te verbinden met de economische realiteit. Want VELO is ook een bedrijf. Op het einde van het jaar moeten de cijfers kloppen. De klanten verdienen kwaliteit. Ik ben er fier op dat we met een heel team erin slagen deze combinatie te realiseren. En dat het mogelijk is, ook in de sociale economie, om op een gezonde manier te groeien, extra markten aan te boren en extra mensen op te leiden. Handenarbeid is heerlijk concreet. Iets maken dat kapot is, bestaat er iets mooiers? Dat we daarmee ook een steentje bijdragen aan een ecologisch ideaal, aan recyclage en gezonde mobiliteit, maakt VELO voor mij extra aantrekkelijk. De gedrevenheid van de begeleiders, de manier waarop ze voor hun jongeren door het vuur gaan, dat is voor mij pure spiritualiteit. Meer informatie

5 De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen: kwaliteit in t kwadraat De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen legde vijf jaar geleden de eerste bouwstenen van haar kwaliteitsbeleid. De aanleiding? Sinds 2001 waren het imago en het klantenprofiel bijzondere aandachtspunten. In een kringloopcentra kan je weliswaar goedkoop tweedehandsspullen aanschaffen. Daarom is het nog geen handel voor armen door armen. Integendeel. Aan klantenzijde is de Kringwinkel er voor iedereen die goede spullen in plaats van het nieuwste van het nieuwste wil. En aan werknemerszijde zorgt precies de vaste job ervoor dat mensen uit de kansengroepen er weer volop bij horen. Voor een uniforme, positieve uitstraling werd de gezamenlijke merknaam De Kringwinkel gelanceerd. Al snel bleek dat het gewenste imago niet mag afwijken van de realiteit die de klant ervaart als hij een kringloopwinkel bezoekt. Daarom werd meteen ook een aantal kwaliteitsnormen m.b.t. klantencontacten, service en externe communicatie vastgelegd om het merk Kringwinkel te mogen gebruiken. Uiteraard hebben deze normen ook invloed op alle andere domeinen: personeel, middelen, gebouwen, management De nood aan een algemeen kwaliteitsmodel werd sterk aangevoeld. Omdat nogal wat kringloopcentra destijds op eigen houtje en met beperkte middelen bezig waren met integrale kwaliteitszorg, speelt de Koepel van Vlaamse Kringloopcentra een coördinerende rol bij de ontwikkeling en verfijning van dit model en staat ze in voor de coaching van de individuele kringloopwinkels bij het implementeren ervan. De voorbije jaren werd met de pionierende kringloopcentra vooral gewerkt aan een eigen model: K 2 -kwadraad. Het befaamde EFQMmodel en haar basisbeginselen vormden de basis. Het K 2 -raamwerk beschrijft een langetermijnvisie of hoe een kringloopcentrum via 62 streefdoelen kan uitgroeien tot een niveau van uitmuntendheid. Momenteel zijn 18 van de 33 Vlaamse kringloopcentra er actief mee bezig. Volgens De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen vereist kwaliteit een cultuur waarbij iedereen permanent zichzelf en de organisatie in vraag durft stellen en kijkt vanuit een bril van verbeteren en veranderen. De voorbije jaren werd veel aandacht besteed aan die kwaliteitsgerichte cultuur op het niveau van het management, die de kwaliteitsnormen hanteert als maatstaf voor alle beleidsbeslissingen. Met de ontwikkeling van een kwaliteitshandboek door de werknemers, is nu ook de werkvloer aan de beurt. Achtergrondfilosofie: mensen die verantwoordelijk zijn voor de processen, zijn het best geplaatst om deze op papier te zetten en op te volgen. Zo wordt het kwaliteitshandboek een echt werkinstrument. Eerst passeerden de sleutelprocessen m.b.t. personeelsbeheer (selectie, onthaal, evaluatie, ) de revue en dit jaar worden de goederenprocessen (ophalen, sorteren, herstellen, verkoop, leveren) aangepakt. Meer informatie Meer informatie en adressen van een Kringwinkel uit jouw buurt: 5

6 There s (Eco)power in the cooperation! Je kan als student dagdromen van een carrière bij Studio Brussel maar waarom zou je zelf niet jouw eigen alternatieve radiozender oprichten? Of je kan de brandende ambitie hebben om bij Microsoft aan de slag te gaan maar waarom zou je zelf niet jouw eigen informaticabedrijf opstarten? Neen, dit is geen utopie! Een aantal mensen vond dat er dringend meer groene stroom moest geproduceerd worden en richtten Ecopower op. Vandaag staan mensen op een wachtlijst om van hen milieuvriendelijke elektriciteit te mogen afnemen. Basisingrediënt van het gesmaakte bedrijfsrecept: coöperatief werken. Ecopower is inderdaad een coöperatie die projecten met hernieuwbare energie financiert en beheert. Ruim 9000 coöperanten werden mede-eigenaar van vijf windturbines, drie kleine waterkrachtcentrales, een biomassacentrale en m 2 zonnecellen. Elke dag komen er coöperanten bij, elk jaar komen er projecten bij. Alle coöperanten kunnen de elektriciteit van hun installaties waar ze via de coöperatie mee eigenaar van zijn, aankopen voor hun eigen verbruik. Ecopower werkte eerst met vrijwilligers, nadien met zelfstandige bestuurders. In 2003 werd ervoor gekozen om alle werknemers in loondienst aan te werven. Intussen zijn er 10 werknemers. Ook de bestuurders van de coöperatie werken als werknemer in het bedrijf. De loonspanning wordt principieel beperkt tot minder dan één op drie. In de praktijk is de loonspanning tussen het onderhoudspersoneel en het management 1 op 2,2. Er wordt ook voor gekozen om, waar mogelijk, kansengroepen in te schakelen. Momenteel zijn twee langdurig werklozen in dienst via het Activa-plan. Ecopower besteedt bijzondere aandacht voor 6 een goede werkomgeving: kwalitatieve computerschermen, ergonomische stoelen naar ieders keuze en een ideale bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Er wordt ook gewerkt aan een charter. Dit is aanvullend op de arbeidscontracten en het omschrijft de meerwaarde van werken bij Ecopower. Flexibiliteit in de werktijd, de ruimte en tijd om binnen de doelstellingen van Ecopower experimentele projecten op te zetten (een verwarming op houtpellets, een auto op plantenolie). Geen rechtstreekse doelen voor Ecopower, maar het bedrijf kan wel een rol spelen om initiatieven van haar medewerkers in hun privésfeer te ondersteunen. Bovendien kan de opgedane ervaring dan weer het bedrijf versterken. Alle werknemers hebben een ruime beslissingbevoegdheid in hun job en krijgen heel wat vrijheid en autonomie om werk te organiseren. Als de opdracht het toelaat, is thuiswerk mogelijk. Alle werknemers hebben een inbreng in het bedrijf: beslissingen met impact voor de medewerkers worden ook aan hen voorgelegd. Ook de coöperanten worden betrokken bij het uitzetten van de grote lijnen. Bij de jaarlijkse algemene vergadering heeft elke coöperant één stem onafhankelijk van het aantal aandelen. Die vergadering is een echt beslissingsorgaan. De feedback van de coöperanten bepaalt reëel de richting die de coöperatie uitgaat. En ten slotte daarom niet minder belangrijk is er een voortdurende zorg om de participatieve en democratische werking te verbeteren. Dit beschouwt het bedrijf als een belangrijk deel van kwaliteitszorg en van productiviteitsverbetering. There s (Eco)power in Cooperation! Meer informatie

7 ISIS: it takes two to tango Is voor een student een grijze haardos een gesel die hem in een verre toekomst zal treffen, dan is de vergrijzing van onze samenleving nu al een problematiek voor overheden en organisaties. Zo speelt vzw ISIS als geen ander in op de uitdagingen van een ouder wordende bevolking. Via thuishulp voor senioren worden duurzame jobs voor kansengroepen gecreëerd. Met de term sociale flexibiliteit zorgde ISIS meteen voor een nieuw begrip in het woordenboek van de sociale economie. In toenemende mate kiest de explosief groeiende groep senioren voor het waardig ouder worden in de eigen vertrouwde leefomgeving boven de onpersoonlijke sfeer van een instelling. Omdat er naast de klassieke sociale en medische spelers nood was aan een extra dienst opdat de senioren in hun eigen woonst 24 u. op 24 u., 7 dagen op 7 van een maximaal comfort zouden kunnen genieten, werd ISIS (Integratie van Senioren In de Samenleving) opgericht. Doel: lagergeschoolde werkzoekenden én hulpbehoevenden in de huiselijke sfeer dichter bij elkaar brengen. Twee dikke vliegen in één klap! In haar werking besteedt vzw ISIS in bijzonder hoge mate aandacht aan sociale flexibiliteit en dit zowel van werkgever naar werknemer als omgekeerd. Bij het afstemmen van zorgverlener op zorgvrager wordt er wederzijds rekening gehouden met factoren eigen aan de werknemer zoals: persoonlijke voorkeuren van de helpster, fysieke beperkingen, gezinsnoden, de capaciteiten en ervaring, vervoersmogelijkheden Heel wat puzzelwerk voor de stafmedewerkers die de uurroosters maken! Maar voor de werknemer betekent diezelfde sociale flexibiliteit tegelijk dat hij zich soepel opstelt tegenover de klant. Vzw ISIS krijgt van de senioren immers zorgvragen binnen die zowel naar tijdstip als in frequentie erg onregelmatig zijn. De noden aan aanvullende thuishulp van bejaarden zoals oppas, vervoer, huishoudbegeleiding, overschrijden nu eenmaal de gangbare kantooruren van nine to five. Vzw ISIS biedt een volwaardige job tegen de gangbare loonvoorwaarden in een bediendecontract van onbepaalde duur. Daarnaast hanteert ISIS het principe van verloning in kwaliteit van de arbeid. Dit wil zeggen dat voor de werknemers van vzw ISIS de kwalitatieve voordelen zoals de keuze van uurrooster en taakinhoud primeren boven het netto gewicht van het loonzakje. En voor de materialisten onder ons: de ervaring leert dat het zogenaamde psychologisch inkomen bij ISIS bijdraagt tot een hoge arbeidstevredenheid. Dit is in grote mate te danken aan het uitgekiende vormingsbeleid. ISIS voorziet o.a. naast individuele begeleidingsmomenten een aantal systematische inhoudelijke en praktische overlegmomenten en intervisies. Met betrekking tot de externe vorming varieert het ISIS-aanbod (afhankelijk van kennis, vaardigheden en interesse van de helpsters) van themagerichte opleidingen zoals omgaan met dementie, hef- en tiltechnieken, huishoudbegeleiding enz., tot vorming met betrekking tot het persoonlijk functioneren van de werkneemster op de werkvloer. Ook meegenomen voor de helpsters: bij ISIS gebeuren vorming en begeleiding in de betaalde arbeidstijd. Kortom, het principe van sociale flexibiliteit is: It takes two to tango! Meer informatie 7

8 Beschutte Werkplaats Nevelland: digitaal archief maakt stofjas overbodig In de jaren 80 was het papierloos kantoor nog toekomstmuziek. In de jaren 90 verwerd het tot een fabel. Anno 2007 helpt Beschutte Werkplaats Nevelland ondernemingen en openbare instellingen er via de digitalisering van bedrijfsarchieven daadwerkelijk werk van te maken. Sociaal en innoverend ondernemen gaan hand in hand! Beschutte Werkplaatsen zijn de ouderdomsdekens van de sociale economie. Haast 50 jaar garanderen deze sociaal-economische bedrijven de tewerkstelling van werknemers met een arbeidshandicap. De tijd van goedbedoelde bezigheidstherapie hebben ze al lang achter zich gelaten. Vandaag onderscheiden ze zich enkel nog door de specifieke methodieken om gehandicapten op de werkvloer te begeleiden. Als toeleveringsbedrijf bieden ze even kwaliteitsvolle producten als hun reguliere concurrenten. Sterker nog: vaak geven ze hen het nakijken door hun technologische hoogstandjes. Neem nu bijvoorbeeld Nevelland. Behalve over een drukkerij, digitale print-unit, mailingdienst en een verpakkingsafdeling beschikt deze beschutte werkplaats over DiGi-T, een systeem dat de papieren dossiers van een onderneming digitaliseert. Zo speelt Nevelland in op de groeiende behoefte van ondernemingen en openbare instellingen om werkprocessen te verbeteren en efficiënter te laten verlopen. De almaar uitdijende papierberg groeit steeds meer organisaties over het hoofd. Hoe meer papier, hoe moeilijker het is om de beschikbare informatie snel te raadplegen. De oplossing: het digitaliseren van de bedrijfsarchieven. Dit is evenwel een delicate operatie. Ze vergt niet alleen hoge investeringen in personeel en apparatuur maar het is tevens een operatie die specifieke kennis vereist. Het klasseren en 8 structureren van bedrijfsarchieven is dus een klus die je beter uitbesteedt aan een organisatie zoals Nevelland die daar mensen, materieel en ervaring voor heeft. Het scanklaar maken van dossiers is arbeidsintensief, legt commercieel verantwoordelijke Luc Bulckaert uit. Documenten dienen zorgvuldig ontniet en ontkreukt te worden. Onze operatoren brengen vervolgens de dossiers in orde door hen een nummer, code of naam te geven. Daarna worden ze volgens de juiste parameters (bestandsstructuur, resolutie, ) door onze professionele scanners verwerkt. Uiteraard bezorgt DiGi-T aan zijn klanten bruikbare data. Dankzij performante OCRsoftware worden scans geconverteerd tot tekstbestanden. Uit deze tekstbestanden kan DiGi-T desgewenst op maat van klant data selecteren en indexeren. DiGi-T kan nuttig zijn in alle geledingen van een onderneming. Je kan de papierberg doen verdwijnen bij de dienst aankoop (aankoopfacturen), verkoop (klantendossiers, klantenfiches, ), productontwikkeling (registratiedossiers, patenten, technische documenten, ), personeel (personeelsdossiers), dienst marketing: (enquêtes), boekhouding, enz. Kortom: met digitale archivering bespaart een onderneming op ruimte (een minder omvangrijke hoop papier), tijd (informatie wordt snel en accuraat gevonden) en kosten (geen kopies meer per belanghebbende). Slechts één nadeel: in zo n gedigitaliseerd bedrijfsarchief zal niet langer een Jomme Dockx in een stofjas rondsloffen. Meer informatie

9 Kies voor een stage-avontuur met meerwaarde! Wil je niet alleen proeven maar ook helemaal onderduiken in een boeiende en dynamische sector? Wil je zelf aan den lijve ervaren hoe een bedrijf zowel sociale als economische voordelen realiseert? Ga je graag om met mensen en wil je leren hoe een onderneming duurzame tewerkstelling creëert? Kies dan voor een stage in een sociaal economie bedrijf! Vanaf volgend jaar staat een databank voor je klaar. De voorproef vind je vanaf 12 maart op de portaalsite De sociale economie biedt heel wat mogelijkheden om ervaring op te doen in diverse opleidingen: bedrijfsbeheer, marketing, personeelsbeleid, maatschappelijk werk, ICT, technologie, toerisme, enz. Bovendien leer je in een sociale economie onderneming méér dan alleen inhoudelijke en technische vaardigheden. Je maakt kennis met activiteiten en producten die maatschappelijk en ecologisch verantwoord zijn. Je krijgt de kans om te ontdekken hoe diversiteit een onderneming meer slagkracht geeft. Je zou het misschien niet vermoeden maar wist je dat sommige bedrijven in de sociale economie koplopers zijn op het terrein van hoogtechnologische grafische ontwikkelingen? Of wat dacht je van een organisatie die door een uitgekiende merkenstrategie in heel Vlaanderen gekend is om haar originele en creatieve aanpak van het hergebruik van goederen? Maar evengoed vind je in de sociale economie stageplaatsen in ondernemingen actief in de toeristische, de automobiel-, de textiel-, de bouw- of de banksector. Kijk dus binnenkort op en zet de stap naar een boeiende carrière. 9

10 Leerondezoek sociale economie: eenheid in diversiteit? Een groep studenten maakte onder leiding van Professor Jef Breda van het departement sociologie en sociaal beleid een leeronderzoek over sociale economie. Hun conclusie: het aantal sociale economie-initiatieven zal de komende jaren minder snel groeien. En de bestaande initiatieven zullen rekening moeten houden met het principe van the survival of the fittest. 10 De mens is een sociaal wezen; dat blijkt uit alles wat wij doen. Het studiegebied van sociologen is dan ook heel ruim. Ze onderzoeken met even veel ernst hoe jongens meisjes verleiden (dankzij sociologen weten we dat het eigenlijk net omgekeerd is...) als hoe internationale conflicten zoals deze tussen Israël en Palestina blijven voortwoekeren. Maar sociologen bestuderen evengoed de evolutie van de rollenverdeling in gezinnen, de arbeidsverhoudingen, de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, de veranderende opvattingen over solidariteit,... Logisch dus dat sociologen vroeg of laat moesten uitkomen bij sociale economie. En dat deed ook Professor Jef Breda. Geboeid door de vaststelling dat de amper twintig jaar oude inschakelingsinitiatieven een vaste plaats in onze samenleving verworven hebben, liet hij samen met Caroline Van Landegh door een groep studenten een leeronderzoek uitvoeren. Dit is een praktijkgericht vak waarin de studenten zelf een sociologisch onderzoek uitvoeren. Daarbij wordt een onderzoekscyclus van theorieconstructie tot en met rapportage helemaal doorlopen. Wetende dat onder de noemer sociale economie een enorme verscheidenheid aan initiatieven schuilgaat, stelden de studenten zich de vraag hoe en waarom er zich zo een grote diversiteit aan nieuwe organisaties kon ontwikkelen? In recente vakliteratuur is dit een actueel thema. Zo stelt de populatie-ecologie dat de evolutie van het aantal organisaties (=densiteit) in een groep van gelijkaardige organisaties (=populatie) een specifiek verloop kent (=densiteitsontwikkeling). In de aanvangsfase neemt het aantal organisaties binnen de populatie toe doordat de ruimere omgeving deze vormen als een geschikte oplossing voor bepaalde maatschappelijke problemen ziet. Dan is er sprake van een zeer grote variatie in organisatievormen. Na verloop van tijd treedt er echter selectie op waarbij onder invloed van bepaalde instituties (overheid, koepelorganisaties, ) enkel de meest geschikte organisatievormen worden geselecteerd en behouden. De variatie neemt af en er ontstaat een grotere gelijkvormigheid binnen de populatie. In het leeronderzoek werd de densiteitsontwikkeling voor de provincie Antwerpen nagegaan in de periode van voor beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, kringloopcentra, arbeidszorginitiatieven, invoegbedrijven, buurt- en nabijheidsdiensten en dienstenchequebedrijven. Ondanks een sterke groei van 80 initiatieven in 2000 naar 233 initiatieven in 2005, zien we dat de verschillende organisatievormen zich in verschillende fases van de densiteitsontwikkeling bevinden. Waar de groei van de oudere organisatievormen zoals beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en kringloopcentra min of meer is gestagneerd, is er sprake van een sterke groei voor de nieuwere organisatievormen zoals invoegbedrijven, dienstenchequebedrijven en buurt- en nabijheidsdiensten. Bovendien typeren deze nieuwkomers zich door een grotere variatie (in bijv. doelstellingen, activiteiten, (bege)leiding, technologie, grootte, ) dan de oudere. Zij lijken te zoeken naar de best practices en missen (voorlopig) een coherent institutioneel kader. In de lijn van de theorie voorspellen de onderzoekers dat zowel de groei als de variatie van de nieuwere organisatievormen zal afnemen, terwijl selectie- en competitie-effecten zich sterker zullen laten voelen voor bestaande initiatieven. Waart de geest van Darwin ook rond in de sociale economie?

11 Leerstoel Sociale Economie: van de sociale economie naar een sociale economie Dankzij de leerstoel sociale economie leren de toekomstige leidinggevenden de principes, waarden en regelgeving van de sociale economie doorgronden. Dit moet niet alleen leiden tot meer sociale economie maar ook en vooral tot een socialere economie... Met meer dan 350 ondernemingen en zowat personeelsleden groeit de sociale economie sneller dan om het even welke andere sector. Wat hen bindt, is dat ze geloven dat een andere manier van ondernemen op korte termijn kan en dat een andere economie op langere termijn moet. De mannen en de vrouwen die deze steile ambitie als directeurs of kaderleden morgen zullen waarmaken, zitten vandaag al in de aula s van Associatie Universiteit. Daarom heeft de Universiteit Antwerpen naast haar post-academische managementopleiding sociale economie al jaren een onderzoekstraditie naar de vele facetten van sociale economie. Met de kersverse Leerstoel sociale economie wordt de onderzoekstraditie van de Universiteit duurzaam aan het onderwijscurriculum gekoppeld. In het kalenderjaar 2007 maken studenten in PSW, rechten, TEW,... voor het eerst uitgebreid kennis met het vak sociale economie. Zo zullen de toekomstige leidinggevenden de principes, waarden en regelgeving m.b.t. sociale economie doorgronden. Zoals sociale economie zelf, zal ook de leerstoel vele disciplines bij elkaar brengen. Niet zonder reden werd gekozen voor een interdisciplinaire invulling door een jurist (Marleen Denef) en een economist-socioloog (Joris Ghysels). Vertrekkend van een terminologische uitklaring (sociale economie, meerwaardeneconomie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame ontwikkeling, ) nemen de docenten elk vanuit hun vakgebied de studenten mee op een tocht door de verschillende beleidsmatige afwegingen, de mozaïek aan statuten en rechtsvormen, de principes van en problemen bij de specifieke bedrijfsvoering, de impact op de arbeidsmarkt en het activeringsdiscours. De leerstoel wordt ondersteund door Vlaams Minister voor sociale economie, Kathleen Van Brempt. Dit past in haar beleidslijnen om niet enkel met dé sociale economie maar vooral met de evolutie naar een sociale economie bezig te zijn. M.a.w. er moeten niet alleen meer sociale economiebedrijven komen; ook en vooral moet de hele economie socialer worden en behalve financiële doelstellingen ook maatschappelijke en ecologische doelstellingen nastreven. In die zin is de focus van de leerstoel de sociale economie in brede zin. De leerstoel levert een bijdrage aan de samenleving in de mate dat zij huidige maar vooral ook toekomstige ondernemers, leidinggevenden, burgers, sensibiliseert voor een economie waarin duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staan. De leerstoel is een initiatief voor een langere periode, zij zal een hefboom zijn om academische aandacht voor een sociale economie te stimuleren en verder te ontplooien in de komende jaren. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd... 11

12 Anneke en Lars: een boeiende loopbaan in sociale economie We kunnen het niet genoeg herhalen: de sociale economie zit in de lift en dat biedt onvermoede kansen op een boeiende loopbaan. Ook voor hogergeschoolden. Anneke Keulemans en Lars Lefeber, allebei afgestudeerd als Maatschappelijk Assistent aan de Hogeschool Antwerpen kunnen er over meespreken. Hoe vind je op een krappe arbeidsmarkt een interessante job? Simpel: door een stage te lopen. Zo verging het Anneke Keulemans die na haar 3de jaarsstage onmiddellijk aan de slag kon in De Kringwinkel Antwerpen. Een bewuste keuze: Een kringwinkel vervult maatschappelijk verantwoorde doelstellingen waar ik voor 100% achter sta namelijk, recyclage van herbruikbare goederen en tewerkstelling van laaggeschoolde langdurig werklozen. 12 Zij ontkent met klem het vooroordeel dat sociale economie gelijk zou zijn aan veredeld welzijnswerk. Het is een volwaardig bedrijf met meer dan 200 werknemers. Het personeelsbeleid en de organisatiestructuur zijn goed uitgebouwd en scheppen ruimte om je als individuele medewerker te ontwikkelen en bij te dragen aan de verdere groei van de organisatie. Sociale economie is dus in de eerste plaats economie maar met dit verschil dat iedereen meetelt: hooggeschoold, laaggeschoold, man, vrouw, autochtoon, allochtoon,... Dat is voor mij een belangrijk gegeven. Onze organisatie heeft een grote diversiteit waardoor ik dagelijks in contact kom met mensen met verschillende achtergronden en culturen elk met hun eigen verhaal. Deze verhalen zijn niet altijd even prettig. Onze werknemers hebben meestal al een hele rugzak vol tegenslagen. Het boeiende is net dat wij door de combinatie van sociale begeleiding en tewerkstelling hen opnieuw perspectief kunnen bieden. Deze mensen zien groeien in hun job en in het leven maakt mijn job zinvol en geeft mij energie. En dat Anneke ondertussen personeelsverantwoordelijke geworden is, is uiteraard mooi meegenomen! Een gelijkluidend verhaal vertelt Lars Lefebers. Ook hij kreeg een vast contract als trainer bij Job&Coach waar hij stage gelopen had. De keuze om hier aan de slag te gaan was snel gemaakt. Naast een leuke job om s morgens naar te vertrekken, kan je s avonds met een goed gevoel naar huis gaan. Natuurlijk niet elke dag, maar toch geregeld heb je het gevoel net dat beetje verschil te kunnen maken. Als trainer ben ik verantwoordelijk voor het slagen van de groep. Met vallen en opstaan komen we tot een resultaat dat best gezien mag worden. Betere communicatie op de werkvloer, leidt tot minder discussies en een hogere productiviteit. Jongeren die niet weten waar ze een vacature kunnen vinden kunnen leren zelf solliciteren, communicatie met klanten die week na week verbetert, Daarnaast is Lars zeer te spreken over de afwisseling. Trainen betekent veel op pad zijn. Werken met groepen om samen een doel te bereiken. Dit kan variëren van opleiding tot opleiding. Soms geef ik Nederlands op de werkvloer om de communicatie tussen autochtone en allochtone werknemers op punt te stellen. Een andere keer geef ik klantgerichtheid aan thuishelpsters of communicatie aan jonge schoolverlaters die een opleiding tot winkelbediende volgen. Maar evengoed assertiviteitstrainingen, maatschappelijke vorming of veiligheid op de werkvloer.

13 Opleiding management in de sociale economie: Managers leren maatschappelijke en economische doelstellingen bereiken De sector van de sociale economie is in volle bloei: er ontstaan steeds meer sociale economie-initiatieven en de bestaande zijn flink uit de kluiten gewassen organisaties geworden die vaak honderden werknemers tewerkstellen. De nood aan managers die maatschappelijke doelstellingen naadloos aan economische targets kunnen koppelen, neemt dus toe. Daarop heeft de UAMS ingespeeld met de opleiding Management in de sociale economie die al aan haar vijfde jaargang toe is. Aan de Universiteit Antwerpen bestaat sinds jaren een managementschool (UAMS) waar talloze postacademische opleidingen worden aangeboden die managers in staat moeten stellen hun bedrijf beter te besturen. Strategisch management, veranderingsmanagement, financieel beheer, HRM of marketing... het komt allemaal aan bod, zowel voor pas afgestudeerden als voor kandidaten met al jaren professionele ervaring. Inzet en enthousiasme zijn er in de sociale economie te over maar ook een portie kennis en inzicht in technieken en methoden voor management zijn onontbeerlijk. Daarom leert UAMS bedrijfsleiders en verantwoordelijken van kringwinkels, beschutte werkplaatsen, invoegbedrijven, sociale werkplaatsen, arbeidszorgprojecten, dienstenchequebedrijven enzoverder een beter manager te worden. In een intensieve opleiding van 40 lesdagen gespreid over twee jaar leren zij de finesses op vlak van strategie, HRM, leidinggevende vaardigheden, financieel management en marketing, steeds binnen de specifieke context van de sociale economie. Ruim 100 alumni plukken intussen de vruchten van deze bijscholing in hun eigen organisatie en zo draagt UAMS zijn steentje bij aan het succes van de sociale economie. Sinds 2001 heeft UAMS een apart aanbod Management in de sociale economie. Hiermee erkent UAMS de eigenheid van de sector van de sociale economie en tegelijk ook de specificiteit van het management aldaar. De permanente evenwichtsoefening tussen de harde economische wetmatigheden en sociale doelstellingen vormt de uitdaging voor iedere manager in de sociale economie. Meer dan bestuurders en leidinggevenden in andere bedrijven moet hij of zij een mens- en maatschappijgericht engagement uitdragen en vertalen in concrete daden. Dit vereist een permanente dialoog met tal van stakeholders en een voortdurende verantwoording tegenover de samenleving. Universiteit Antwerpen Management School Tom Wouters Coördinator Social Profit Sector Sint-Jacobsmarkt Antwerpen tel fax

14 VOSEC Het overleg in Vlaanderen voor de sociale economie Ze zijn met velen de ondernemingen en initiatieven uit de sociale economie en ze zijn er ook in meerdere soorten, vormen en formaten. Om met die brede waaier van groepen en sectoren een strategische ontwikkeling te kunnen uitbouwen is het Vlaams overleg een noodzaak geworden. Sinds 1999 is het Vlaams Overleg Sociale Economie erkend als gemeenschappelijk aanspreekpunt voor de diverse groepen en ondernemingen die werkzaam zijn op het vlak van sociale economie. In de voorbije paar jaren hebben een veelheid van initiatieven zich gegroepeerd volgens werkvorm, doelstelling of lokaliteit en zijn aangesloten bij het Vlaams overleg. Zo zijn de voorbije 50 jaren geleidelijk initiatieven en organisaties uitgegroeid tot gevestigde waarden zoals coöperaties, beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, kringloopcentra, buurt- en nabijheidsdiensten, activiteitencoöperaties en een aantal structuren die voor de uitbouw en ondersteuning moeten zorgen op vlak van management, financiering en ondernemingschap. Vandaag is Vosec het overlegforum via een confederaal model voor koepels, overlegstructuren, ondernemingen en deskundigen die vanuit een gemeenschappelijke visie en doelstelling het terrein van de sociale economie verder wensen uit te bouwen in Vlaanderen. De ontwikkelingen op dit werkterrein staan echter niet stil; met de verdergaande verantwoordelijkheid van lokale overheden ook op vlak van sociale tewerkstelling en sociale economie zal morgen wellicht het platform zich verder modelleren naar de bredere impact van SE beleid op alle niveaus. Vosec stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling, professionalisering en samenwerking van ondernemingen in de sociale economie onder meer via informatiedoorstroming, door netwerkvorming en vormingsinitiatieven. Daarnaast treedt Vosec op als tussenschakel tussen overheid en de vertegenwoordigers van het werkveld en doet aan visievorming en beleidswerk. Vosec is geen werkgeversfederatie noch werknemerskoepel wel verenigt het op een unieke wijze de zorgen, vragen en beleidspunten in het belang van onderneming en werknemer telkens in functie vanuit haar visie op economie en ondernemingschap. Heel concreet werkt VOSEC momenteel naast haar basisopdracht aan bijzondere projecten ter stimulering van diversiteit, Noord-Zuidverhoudingen, het inventariseren en uitwisselen van expertise op het terrein, sectoriële samenwerking rond specifieke werkterreinen, MVO en KMO Vosec is ook de projectbeheerder van de portaalsite in Vlaanderen Meer informatie 14

15 De coöperatie: een oud maar brandend actueel concept Wist je dat de allereerste sociale economieonderneming een coöperatie was? De Vereniging der Rechtvaardige Pioniers van Rochedale werd opgericht door Engelse wevers in Dankzij hun succesvol sociaal-economisch experiment verspreidde de coöperatieve praktijk zich snel over gans Europa. De statuten van de pioniers, die de grote principes van de coöperaties vastlegden, trotseerden met succes de tand des tijds. Vandaag nog vormen ze de inspiratiebron van organisaties als Cera, Febecoop en Arco. De kenmerken van het coöperatief ondernemerschap zijn nog steeds het ontbreken van een dominerende aandeelhouder, het niet nastreven van speculatieve doelstellingen en het opbouwen van een harmonieuze relatie met de stakeholders. Zo heeft Cera bijvoorbeeld niet alleen de opdracht om het financiële patrimonium te beheren dat ontstond uit de inbreng van de bankactiviteiten van CERA Bank in KBC Bank. Ze wil ook een nieuw elan geven aan de coöperatieve waarden. De coöperatie voorziet jaarlijks vijf miljoen euro voor steun aan projecten in de domeinen Armoede en Sociale uitsluiting, Kunst en Cultuur, Land-en tuinbouw en Platteland, Medisch-Sociaal, in het Cera Experstisecentrum Ondernemen en in lokale onderwijsinitiatieven. Via BRS bevordert Cera de coöperatieve principes in het Zuiden op het domein van het spaar-, krediet- en verzekeringswezen. Bij de verdeling van de middelen besteedt Cera bijzondere aandacht aan de actieve betrokkenheid van haar leden op het lokale niveau via de Regionale Adviesraden en toetst ze de projecten aan de coöperatieve waarden: solidariteit, respect voor het individu, samenwerking en inspraak. Cera vult bovendien op een innovatieve en toekomstgerichte manier de coöperatieve beginselen in en richtte daarom het Cera Expertisecentrum Ondernemen op met verschillende partners met een belangrijke expertise, zoals het Steunpunt Coöperatief Ondernemen van het HIVA en de Cera Leerstoel van het Centre d Economie Sociale van de Université van Liège. Doel: de complementaire kennis en deskundigheid rond de thema s coöperatief ondernemerschap ; sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) samenbrengen ter versterking van het waardegedreven ondernemen. Een gelijkluidend verhaal hoor je bij de groep Febecoop, de Belgische Federatie van de Sociale en Coöperatieve Economie. Febecoop ondersteunt actief de werking van de sociale economie-ondernemingen en de waardegedreven coöperatieve vennootschappen. Dit doet ze via haar erkend adviesbureau en het beheer van de participaties in verschillende ondernemingen ter beschikking gesteld door P&V Verzekeringen. Tegelijk is Febecoop initiatiefnemer van Coopkracht, het overlegplatform van de mensen milieuvriendelijke coöperaties. Coopkracht wil deze bedrijven samenbrengen opdat ze elkaar kunnen versterken m.b.t. thema s als duurzaam economisch groeien, participatief werken en ze als groep zichtbaar maken voor het grote publiek. Groep ARCO is via een kapitaalinbreng strategische partner geworden van Hefboom en Crédal, twee coöperatieve vennootschappen die actief zijn in de kredietverlening aan bedrijven uit de sociale economie. De meeste coöperanten van Groep ARCO zijn aandeelhouders van Arcopar CVBA. Arcopar-aandelen vormen een rendabele belegging en geven toegang tot coöperatieve voordelen en diensten. Zo bijvoorbeeld biedt ARCO-Rechtshulp de Arcopar-aandeelhouders eerstelijnsrechtshulp voor problemen i.v.m. consumentenrecht en familiaal vermogensrecht. Daarnaast genieten de aandeelhouders van kortingen op bank- en verzekeringsproducten, op telecomdiensten, op vakantieverblijven, etc Meer informatie

16 Sociale economie op de campus wil op een systematisch manier de bevraging rond anders ondernemen onder de academische aandacht brengen. Dit initiatief wordt georganiseerd door respectievelijk VOSEC (www.vosec.be) en Febecoop (www.febecoop.be) en heeft tot doel de zichtbaarheid en profilering van de sociale en de coöperatieve economie in Vlaanderen te verhogen. Met de steun van SOCIALE ECONOMIE op de campus

Sociale economie. Een boeiende kennismaking

Sociale economie. Een boeiende kennismaking Sociale economie Een boeiende kennismaking 1. Wat is sociale economie? De sociale economie bestaat uit verschillende bedrijven/initiatieven, die deze basisprincipes respecteren voorrang van arbeid op kapitaal

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H De monitor/begeleider is naast de doelgroepwerknemer één van de belangrijkste personen in sociale economie bedrijven. Vandaag vindt de sociale economie steeds moeilijker monitoren/ begeleiders. Nochtans

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

VOSEC Memorandum Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 8 oktober 2006.

VOSEC Memorandum Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 8 oktober 2006. . Kiest u ook voor sociale economie in uw gemeente? Op 8 oktober 2006 zijn er gemeente- en provincieraadsverkiezingen in België. Het Vlaams Overleg Sociale Economie (VOSEC) wil lokale beleidsvoerders in

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK 1. BEVRAGING Behoefte onderzoek 'Sociale Economie' In 2014 mochten we van de Vlaamse regering een goedkeuring krijgen betreffende de 'regierol ter stimulering van de

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Choco cvba Kenmerken Opgericht in 2002 Coöperatie van werkers 3.308.054 euro omzet in 2013 11 Vennoten Bij Choco zijn de 7 principes

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker

Vacature Stafmedewerker Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Vacature Stafmedewerker Over Stura KU Leuven Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad van

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING SST

ALGEMENE VERGADERING SST ALGEMENE VERGADERING SST t recreatief Wilrijk 25 januari 2010 De partners aan U voorgesteld De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen De Lochting vzw Werkspoor Variant Is 4 nu één of 1 vier? Wat is de bedoeling

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw B R U S S E L, 22 s e p t e m b e r 2014 Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw De coöperatieve bank Crelan steunt innovatie in de landbouw via leerstoel aan

Nadere informatie

De wondere wereld van de sociale economie. ISB-congres Oostende 18 maart 2010

De wondere wereld van de sociale economie. ISB-congres Oostende 18 maart 2010 De wondere wereld van de sociale economie ISB-congres Oostende 18 maart 2010 Sociale economie Context Recht op arbeid versus Plicht tot arbeid Economische situatie van Vlaanderen Maatschappelijke en sociale

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2009-2010 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

Duurzame loopbanen: It takes two to tango

Duurzame loopbanen: It takes two to tango Duurzame loopbanen: It takes two to tango Prof. dr. Ans De Vos SD Worx Chair Next Generation Work: Creating Sustainable Careers ans.devos@ams.ac.be @AnsDeVos Een duurzame loopbaan? Het werk dat ik momenteel

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

je eigen leven vorm geven. met ondersteuning daar waar nodig met respect voor jouw levensverhaal met oog voor jouw kwaliteit

je eigen leven vorm geven. met ondersteuning daar waar nodig met respect voor jouw levensverhaal met oog voor jouw kwaliteit Volwassenen met een verstandelijke beperking of met een niet-aangeboren hersenletsel ondersteunen in hun levensverhaal is de kernopdracht van vzw De Bolster je eigen leven vorm geven. met ondersteuning

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Samen investeren in hernieuwbare energie Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Even opwarmen Wie kent Ecopower? Zijn er coöperanten? Zijn er klanten? 2 Overzicht 1. Ecopower 2. Coöperatief ondernemen 3. REScoop.eu

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

NOTA JEUGDWERKLOOSHEID (bijlage persbericht Vandenbroucke en Van Brempt 14/10/05)

NOTA JEUGDWERKLOOSHEID (bijlage persbericht Vandenbroucke en Van Brempt 14/10/05) NOTA JEUGDWERKLOOSHEID (bijlage persbericht Vandenbroucke en Van Brempt 14/10/05) Steden en gemeenten De weerhouden steden en gemeenten hebben een gemiddelde jeugdwerkloosheidsgraad (periode 2002-2004)

Nadere informatie

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie.

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie. BEOORDELINGSELEMENTEN, BEOORDELINGSCRITERIA EN EVALUATIECRITERIA VAN DE SOCIAAL- CULTURELE ORGANISATIES MET EEN WERKING BINNEN SPECIFIEKE REGIO DECREET EN MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKEL 35, UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v)

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v) INFORMATIEPAKKET COÖRDINATOR (m/v) FUNCTIECONTEXT Werkplus is de naam van zowel een sociale werkplaats als een lokaal diensteneconomiebedrijf (LDE) binnen Waregem. Beide bedrijven, actief binnen de sociale

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden?

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden? werkt edrijf > bedrijven > bedrijvenwerking > begeleiding > begeleidt > biedt > denkt > diensten > doel > duurzame > gent > se > grote > hulp > informatie > innovatie > jobkanaal > maat > maken > medewerkers

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Persbericht 2012. Exaris Interim viert zijn vijfjarig bestaan met meer dan 1500 tewerkgestelde jongeren!

Persbericht 2012. Exaris Interim viert zijn vijfjarig bestaan met meer dan 1500 tewerkgestelde jongeren! Persbericht 2012 Exaris Interim viert zijn vijfjarig bestaan met meer dan 1500 tewerkgestelde jongeren! Op het moment dat de jeugdwerkloosheid de voornaamste bekommernis is, zorgt Exaris Interim ervoor

Nadere informatie

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN Lieve Jacobs 18/6/2012 Nota Deze presentatie is voor persoonlijk gebruik van de deelnemers. Ze is onvolledig zonder de mondelinge toelichting

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012 Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

Het principe van de sociale voorkeur

Het principe van de sociale voorkeur Vragen naar: Sébastien Pereau E-mail: Sebastien.Pereau@mi-is.be Tel : 02 508 86 81 Fax : 02 508 86 72 http://socialeconomy.fgov.be Ons kenmerk Datum laatste wijziging ESE/30/2 donderdag 24 mei 2007 Betreft:

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Hamvraag: wat vinden we belangrijk als SWP, als sector, en hoe moeten we ons daar dan op organiseren? Wat is onze kernopdracht als SWP en als sector?

Hamvraag: wat vinden we belangrijk als SWP, als sector, en hoe moeten we ons daar dan op organiseren? Wat is onze kernopdracht als SWP en als sector? Vragen geformuleerd in de Strategische werkgroep Antwoorden geformuleerd in de Strategische werkgroep Hamvraag: wat vinden we belangrijk als SWP, als sector, en hoe moeten we ons daar dan op organiseren?

Nadere informatie

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche TRANSFORMANDO (SPAIN) Opgericht in 1998 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Coöperatieve Dienstverlener voor maatschappelijke organisaties Internationaal

Nadere informatie

Tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen in West-Vlaanderen, Inventaris met cijfermateriaal 2003

Tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen in West-Vlaanderen, Inventaris met cijfermateriaal 2003 Tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen in West-Vlaanderen, Inventaris met cijfermateriaal 2003 Ilse Van Houtteghem Medewerker GOM West-Vlaanderen 9 november 2005 SERR Midden West-Vlaanderen Kader

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE lokale sociale economie Steden en gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in lokale sociale economie LDE: initiëren van uitbouw aanvullende diensten die beantwoorden

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

Nieuwsbrief Talenticap - augustus 2017

Nieuwsbrief Talenticap - augustus 2017 Nieuwsbrief Talenticap - augustus 2017 Beste, Wanneer u dit leest, bent u misschien aan het genieten van uw vakantie. Misschien storen we u met een nieuwsbrief die voornamelijk over werk en inkomen gaat?

Nadere informatie

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen wat zijn je kansen? Je hebt vast al nagedacht over wat je na de middelbare school wilt gaan doen! Waarschijnlijk ga je nog een opleiding volgen. Maar kun je daarmee straks een baan vinden? Dat gaan we

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

De competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer: maatstaf voor de duurzaamheid van de ondernemersloopbaan

De competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer: maatstaf voor de duurzaamheid van de ondernemersloopbaan Loopbanen De competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer: maatstaf voor de duurzaamheid van de ondernemersloopbaan Penne, K., & Bourdeaudhui, R. (2015). De competentieportfolio van de Vlaamse

Nadere informatie

Agenda van de sessie. Wat is een coöperatieve vennootschap? Waarom wordt SMart een coöperatieve vennootschap?

Agenda van de sessie. Wat is een coöperatieve vennootschap? Waarom wordt SMart een coöperatieve vennootschap? Agenda van de sessie Wat is een coöperatieve vennootschap? Waarom wordt SMart een coöperatieve vennootschap? De statuten van de coöperatieve vennootschap Sociaal Oogmerk De praktijk: hoe vennoot worden?

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Stafmobiliteit gewikt en gewogen

Stafmobiliteit gewikt en gewogen Stafmobiliteit gewikt en gewogen Isabelle De Ridder Vlaamse Onderwijsraad Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) Strategische adviesraad voor het beleidsdomein onderwijs en vorming - Opdracht: o Adviezen op vraag

Nadere informatie

TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1

TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1 TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1 DE TOOLBOX EAD: EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN 1. Wat willen we bereiken met de toolbox? De uitdaging Het Vlaamse impulsbeleid

Nadere informatie

Thema 4: Competentiemanagement

Thema 4: Competentiemanagement Thema 4: Competentiemanagement Competentiemanagement (of management van vaardigheden) is de praktijk van het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van mensen en hun competenties. Hoewel competentiemanagement

Nadere informatie

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche KLEIN SPOOK (BELGIË) Opgericht in 2011 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba Private ondernemingen/ecologisch

Nadere informatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie 10 klimaatmaatregelen voor innovatie We hebben als overheid de ambitie om bij de te dragen in Vlaanderen als topregio. Vandaag leven we in een context van beperking. Van meer, met minder. En nóg meer met

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Inhoud 1. Bekendheid van de opleiding 2. Algemene tevredenheid over

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN 1 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN Hoe inpikken op een snel veranderende samenleving? Visie,strategie,organisatie en mensen tony jossa 25.03.2010 WAAROM Toenemende vergrijzing en verwitting Veranderende behoeften,

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

12/10/2016. Nieuwe NAH LIGA vzw Vlaams Hersenletselplan Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw

12/10/2016. Nieuwe NAH LIGA vzw Vlaams Hersenletselplan Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw Nieuwe NAH LIGA vzw Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw Nieuwe NAH LIGA vzw Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw 1 Historiek SEN RSWV SIG Rond

Nadere informatie

Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie in windprojecten

Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie in windprojecten Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie in windprojecten 1 Rechtstreekse burgerparticipatie betekent dat je eigenaar wordt van de windturbines én van de geproduceerde groene stroom. Daarmee neem

Nadere informatie

De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013. Bevindingen in een notendop

De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013. Bevindingen in een notendop De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013 Bevindingen in een notendop Traject in 4 fasen FASE 1 VERKENNEN Literatuurstudie Analyse diepteinterviews

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Ecopower cvba Kenmerken Opgericht in 1991 Consumentencoöperatie 25,7 miljoen euro omzet in 2013 Bijna 50.000 vennoten De ICAprincipes

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Handboek management in de sociale economie afl 1.book Page 1 Friday, June 25, :02 PM

Handboek management in de sociale economie afl 1.book Page 1 Friday, June 25, :02 PM Handboek management in de sociale economie afl 1.book Page 1 Friday, June 25, 2010 12:02 PM Inhoud ALGEMEEN Een managementhandboek voor de sociale economie: een inleiding 1 Caroline Gijselinckx en Gert

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. De visie en missie van Buro Project over MVO Buro Project streeft via haar MVO-charter een strategie voorop te stellen waarbij iedere stakeholder

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen Afdeling: Cultureel

Nadere informatie

GESCHIEDENIS 1898: 1959: 1989: 1995: 1999: 2007: 2009: 2010:

GESCHIEDENIS 1898: 1959: 1989: 1995: 1999: 2007: 2009: 2010: Kijk! dit doen wij. IDENTITY-KIT GESCHIEDENIS 1898: Start Drukkerij Wils - Wiels 1959: Oprichting vennootschap Drukkerij Ignace Wils pvba 1989: omvorming vennootschap naar Drukkerij Ignace Wils nv 1995:

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Kiezen voor De Kringwinkel is mensen en producten nieuwe kansen bieden

Activiteitenverslag. Kiezen voor De Kringwinkel is mensen en producten nieuwe kansen bieden v e r s l a g VOORUITBLIK Activiteitenverslag Kiezen voor De Kringwinkel is mensen en producten nieuwe kansen bieden Aalter Weibroekdreef 45 Maldegem Vliegplein 54 Eeklo Slachthuisstraat 2b Assenede Brouwershofstraat

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker Centraal

Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Over Stura KU Leuven Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved.

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. Confidentiële Functiebeschrijving VRT HR-Directeur Januari 2015 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. CONFIDENTIËLE FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Onderneming Locatie Rapporteren aan Website HR-directeur

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie