Verwijs Wijzer Zeewolde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verwijs Wijzer Zeewolde"

Transcriptie

1 Verwijs Wijzer Zeewolde Waar kunt u ouders en jongeren naar verwijzen, of waar kunt u zelf terecht met vragen of problemen. Kijk op: Kijk in: Gezond en Veilig (GGD wijzer voor kindercentra en basisscholen) Gezond op School (schoolbrochure over voorlichtingen en lesboxen) Jeugdverpleegkundige consultatiebureau Jeugdverpleegkundige school Huisarts Wijkagent Algemeen Maatschappelijk Werk Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of Problematiek rond gezinssamenstelling Voeding en gedrag aanvullende informatie Ontwikkelingsproblemen Leerproblemen Mishandeling Sociaal economische problemen Peuterspeelzaal: neem voor verwijzing eerst contact op met de coördinator Basisschool: neem voor verwijzing eerst contact op met de intern begeleider Voortgezet onderwijs: neem voor verwijzing eerst contact op met de mentor Opvoeding Sociaal-emotionele ontwikkeling Vrijetijdsbesteding Sexualiteit Psychosociale problemen ouders Ziekte en overlijden gezondheidsklachten

2 opvoeding drukke kinderen - straffen en belonen - bedplassen - niet luisteren - driftbuien - psychiatrische stoornissen Eerste aanspreekpunt: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jr. (zorgcoördinatie)(stichting Icare) zorgcentrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-19 jr. (zorgcoördinatie)ggd) Algemeen Maatschappelijk Werk (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Autismeproject (Humanitas) via Home start , of Bureau Jeugdzorg Flevoland, Toegang (BJZ) , of Centrum Psychotrauma Hulpverlening Flevoland , of Cursussen en themabijeenkomsten (Stichting Icare) zorgcentrale Cursussen en themabijeenkomsten (peuterspeelzalen) Groepsmaatschappelijk werk (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Home Start (Humanitas) of Schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep, educatieve dienstverlening , of Schoolbegeleidingsdienst Gereformeerd Pedagogisch Centrum (In de Lichtkring) , of Intern begeleider (basisschool) Kenniscentrum Bedplassen Leefstijl voor jongeren (Provincie) , of MEE IJsseloevers, regiokantoor Lelystad , of Ouders online Psychologisch+pedagogisch adviesbureau Beerkens , of Schoolmaatschappelijk werk (GGD Flevoland/Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Steunpunt Opvoeding: (GGD Flevoland/Stichting Icare) Op indicatie: Ambulante Zorg (triade/boschhuis) Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) (triade/boschhuis) Meerkanten GGz, polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie Flevoland (via bureau Jeugdzorg) Opvoedingsondersteuning (Stichting Icare) zorgcentrale Praktische pedagogische gezinsondersteuning (PPG) (triade/boschhuis) Stichting Boschhuis , of Stichting de Reeve , of Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland (SJF) , of Stichting Orthopedagogisch Centrum IJsselmeerpolders (OCIJ) , of Thuisbegeleiding (Stichting Icare) zorgcentrale Thuisondersteuning (triade/boschuis) Opvoeding

3 Ontwikkelingsproblemen motoriek - stem/spraak/taal - zintuigen - verstandelijke beperking - ontwikkelingsachterstand - sociaal-emotioneel - psychiatrische stoornissen Eerste aanspreekpunt: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jr. (zorgcoördinatie)stichting Icare) zorgcentrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-19 jr. (zorgcoördinatie)(ggd) Autismeproject (Humanitas) via Home start , of Bartiméus , of Bureau Jeugdzorg Flevoland, Toegang (BJZ) , of Centrum Psychotrauma Hulpverlening Flevoland , of Home Start (Humanitas) of Schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep, educatieve dienstverlening , of Schoolbegeleidingsdienst Gereformeerd Pedagogisch Centrum (In de Lichtkring) , of Integrale Vroeghulp of Logopedie (gemeente Zeewolde) op scholen MEE IJsseloevers, regiokantoor Lelystad , of Peuterplus Pit-stop (inloophuis 12+) kluunpad 1 (t.o. Backstage), of Schoolmaatschappelijk werk (GGD Flevoland/Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Steunpunt Autisme Flevoland , of Stichting 3D , Op indicatie: Ambulante Begeleiding (REC Flevoland) Ambulante Zorg (triade/boschhuis) Audiologisch Centrum Almere Effatha Guyot Groep, Ambulante Zorg , of Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) (triade/boschhuis) Meerkanten GGz, polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie Flevoland (via bureau Jeugdzorg) Onderwijshulpverlening (Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland) , of Opvoedingsondersteuning (Stichting Icare) zorgcentrale Orthopedagogisch dagcentrum De Kokkel (triade/boschhuis) Praktische pedagogische gezinsondersteuning (PPG) (triade/boschhuis) Stichting Boschhuis , of Stichting de Reeve , of Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland (SJF) , of Stichting Orthopedagogisch Centrum IJsselmeerpolders (OCIJ) , of Thuisbegeleiding (Stichting Icare) zorgcentrale Thuisondersteuning (triade/boschuis) Peuterspeciaal Ontwikkelingsproblemen

4 Sociale vaardigheden agressiviteit - angst / fobieën - pesten - weerbaarheid - anti-sociaal gedrag - jaloezie - vandalisme - crimineel gedrag - inspraak Eerste aanspreekpunt: Algemeen Maatschappelijk Werk (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-19 jr. (zorgcoordinatie)ggd) , of Bureau Jeugdzorg Flevoland, Toegang (BJZ) , of Chu Shin (in Pit-stop inloophuis) , of HALT (stichting 3D) , of Schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep, educatieve dienstverlening , of Schoolbegeleidingsdienst Gereformeerd Pedagogisch Centrum (In de Lichtkring) , of Jongeren Informatie Punt (JIP) , of Kanjertraining Leefstijl voor jongeren (Provincie) , of MEE IJsseloevers, regiokantoor Lelystad , of Ouders online Peuterplus Pit-stop (inloophuis 12+) kluunpad 1 (t.o. Backstage), of Politie: wijkagent, afdeling zeden of agenten jeugd en veiligheid Raad voor de Kinderbescherming Schoolmaatschappelijk werk (GGD Flevoland/Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Steunpunt Opvoeding: (GGD Flevoland/Stichting Icare) Vast en Verder (Leger des Heils) (voorheen Enkeltje Zelfstandig) (aanmelding), of (informatie) Op indicatie: Ambulante Begeleiding (REC Flevoland) Ambulante Zorg (triade/boschhuis) Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) (triade/boschhuis) Meerkanten GGz, polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie Flevoland (via bureau Jeugdzorg) Nieuwe perspectieven Flevoland (Nieuw Veldzicht) , of Onderwijshulpverlening (Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland) , of Stichting Boschhuis , of Stichting de Reeve , of Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland (SJF) , of Stichting Nieuw Veldzicht LSG Stichting Orthopedagogisch Centrum IJsselmeerpolders (OCIJ) , of Peuterspeciaal Sociale vaardigheden

5 Leerproblemen concentratieproblemen - faalangst - dyslexie - leerachterstand - spijbelen Eerste aanspreekpunt: Intern begeleider (basisschool) Mentor (voortgezet onderwijs) Leerplichtambtenaar (gemeente Zeewolde): Schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep, educatieve dienstverlening: , of Schoolbegeleidingsdienst Gereformeerd Pedagogisch Centrum (In de Lichtkring): , of Bureau Jeugdzorg Flevoland, Toegang (BJZ): , of MEE IJsseloevers, regiokantoor Lelystad: , of Regionaal Instituut voor Dyslexie (R.I.D.): of Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS, onderdeel PCL): Schoolmaatschappelijk werk (GGD Flevoland/Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland): , of Stichting Taalhulp: , of Op indicatie: Ambulante Begeleiding (REC Flevoland): Herstart (REC Flevoland): , of Onderwijshulpverlening (Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland): , of Stichting de Reeve: , of Stichting Orthopedagogisch Centrum IJsselmeerpolders (OCIJ): , of Leerproblemen

6 Vrijetijdsbesteding Bibliotheek Zeewolde De Groene Schuur Get Down (SOW gemeente) Home Start (Humanitas) of Jeugdactiviteitencentrum De Eclips , of Jongerencentrum Backstage , of Jongeren Informatie Punt (JIP) , of Jongerenparticipatie //BAM! , of Kinder(vakantie)werk MEE IJsseloevers, regiokantoor Lelystad , of Scouting of Sportclubs overzicht van alle verenigingen en clubs op Sport Service Flevoland , of Stichting Kindervakantieland , of Vrijetijdsbesteding

7 Mishandeling kindermishandeling - verwaarlozing - seksueel misbruik - huiselijk geweld Eerste aanspreekpunt: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) (BJZ) / Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Flevoland Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-19 jr. (zorgcoördinatie) (GGD) Jeugdgezondheidzorg (JGZ) 0-4 jr. (zorgcoördinatie)(stichting Icare) zorgcentrale Algemeen Maatschappelijk Werk (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Bureau Jeugdzorg Flevoland, Toegang (BJZ) , of Bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM) (GGD) , of Centrum Psychotrauma Hulpverlening Flevoland , of Groepsmaatschappelijk werk (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Jongeren Informatie Punt (JIP) , of MEE IJsseloevers, regiokantoor Lelystad , of Politie: wijkagent, afdeling zeden of agenten jeugd en veiligheid Raad voor de Kinderbescherming Schoolmaatschappelijk werk (GGD Flevoland/Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Op indicatie: Ambulante Zorg (triade/boschhuis) Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) (triade/boschhuis) Meerkanten GGz, polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie Flevoland (via bureau Jeugdzorg) Stichting Boschhuis , of Stichting de Reeve , of Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland (SJF) , of Thuisbegeleiding (Stichting Icare) zorgcentrale Mishandeling

8 Seksualiteit tienerzwangerschap - loverboys - soa s - seksuele intimidatie - grensoverschrijdend seksueel gedrag Eerste aanspreekpunt: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-19 jr.(zorgcoördinatie) (GGD) Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) (BJZ) / Aids Soa Infolijn , of Algemeen Maatschappelijk Werk (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Bureau Jeugdzorg Flevoland, Toegang (BJZ) , of Bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM) (GGD) , of Centrum Psychotrauma Hulpverlening Flevoland , of Infectieziektenbestrijding, Vaccinaties en Milieuhygiëne (GGD) Jongeren Informatie Punt (JIP) , of MEE IJsseloevers, regiokantoor Lelystad , of Politie: wijkagent, afdeling zeden of agenten jeugd en veiligheid Raad voor de Kinderbescherming Schoolmaatschappelijk werk (GGD Flevoland/Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Zy aan Zy (Leger des Heils) , of Op indicatie: Ambulante Zelfstandigheidstraining voor zwangere meisjes en tienermoeders (Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland) Stichting de Reeve , of , of Seksualiteit

9 Sociaal economische problemen armoede - schulden - uithuiszetting Eerste aanspreekpunt: Algemeen Maatschappelijk Werk (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Sociaal Raadslieden (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Advies- en Meldpunt Vervuiling, Verwaarlozing, Mishandeling (VVM) (GGD) Intern begeleider (basisschool) Jongeren Informatie Punt (JIP) , of Kindervakanties (Humanitas) Maatschappelijke dienstverlening kerk (Leger des Heils) MEE IJsseloevers, regiokantoor Lelystad , of Nachtopvang (Leger des Heils) Noodopvang Perspectief (Leger des Heils) Pit-stop (inloophuis 12+) kluunpad 1 (t.o. Backstage), of Raad voor de Kinderbescherming Schoolmaatschappelijk werk (GGD Flevoland/Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Schuldhulpverlening (CBI) (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Sociaal Raadslieden (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Stichting Kindervakantieland Zy aan Zy (Leger des Heils) , of Vast en Verder (Leger des Heils) (voorheen Enkeltje Zelfstandig) (aanmelding), of (informatie) Op indicatie: Ambulante Zorg (triade/boschhuis) Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) (triade/boschhuis) Stichting Boschhuis , of Thuisbegeleiding (Stichting Icare) zorgcentrale Sociaal economische problemen

10 Psychosociale problemen ouders verslaving - psychiatrische problemen - geweld - criminaliteit Eerste aanspreekpunt: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) (BJZ) / Advies- en Meldpunt Vervuiling, Verwaarlozing, Mishandeling (VVM) (GGD) Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Flevoland Sociaal Raadslieden (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Algemeen Maatschappelijk Werk (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM) (GGD) Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) Groepsmaatschappelijk werk (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jr. (Stichting Icare) zorgcentrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-19 jr. (GGD) MEE IJsseloevers, regiokantoor Lelystad , of Politie: wijkagent, afdeling zeden of agenten jeugd en veiligheid Raad voor de Kinderbescherming Schoolmaatschappelijk werk (GGD Flevoland/Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Zy aan Zy (Leger des Heils) , of Op indicatie: Centrum Psychotrauma Hulpverlening Flevoland , of Meerkanten GGz, volwassenen- en ouderenzorg Opvoedingsondersteuning (Stichting Icare) zorgcentrale Thuisbegeleiding (Stichting Icare) zorgcentrale Psychosociale problemen ouders

11 Problematiek rond gezinssamenstelling bijvoorbeeld bij: - echtscheiding - stiefouderschap - eenoudergezinnen - samengestelde gezinnen Eerste aanspreekpunt: Algemeen Maatschappelijk Werk (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Bureau Jeugdzorg Flevoland, Toegang (BJZ) , of Groepsmaatschappelijk werk (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Home Start (Humanitas) of MEE IJsseloevers, regiokantoor Lelystad , of Ouders Online Raad voor de Kinderbescherming Schoolmaatschappelijk werk (GGD Flevoland/Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Sociaal Raadslieden (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Steunpunt Opvoeding: (GGD Flevoland/Stichting Icare) Op indicatie: Ambulante Zorg (triade/boschhuis) Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) (triade/boschhuis) Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jr (Stichting Icare) zorgcentrale Opvoedingsondersteuning (Stichting Icare) zorgcentrale Stichting Boschhuis , of Stichting de Reeve , of Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland (SJF) , of Thuisbegeleiding (Stichting Icare) zorgcentrale Problematiek rond gezinssamenstelling

12 Ziekte en overlijden groepsgenootje overleden of ernstig ziek - leerkracht/begeleider overleden of ernstig ziek - rouwverwerking Eerste aanspreekpunt: Algemeen Maatschappelijk Werk (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-19 jr. (GGD) , of Bureau Jeugdzorg Flevoland, Toegang (BJZ) , of Centrum Psychotrauma Hulpverlening Flevoland , of Groepsmaatschappelijk werk (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Jongeren Informatie Punt (JIP) , of Schoolmaatschappelijk werk (GGD Flevoland/Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of Op indicatie: Opvoedingsondersteuning (Stichting Icare) zorgcentrale Thuisbegeleiding (Stichting Icare) zorgcentrale Ziekte en overlijden

13 Voeding en eetgedrag overgewicht - eetproblemen - anorexia - boulimia Eerste aanspreekpunt: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jr. (Stichting Icare) zorgcentrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-19 jr. (GGD) Cursussen en themabijeenkomsten (Stichting Icare) zorgcentrale Steunpunt Opvoeding: (GGD Flevoland/Stichting Icare) Stichting Human Concern, Centrum voor eetstoornissen , of Voedingscentrum of Op indicatie: Meerkanten GGz, volwassenen- en ouderenzorg Opvoedingsondersteuning (Stichting Icare) zorgcentrale Voeding- en dieetadvisering (Stichting Icare) zorgcentrale Voeding en eetgedrag

14 Gezondheidsklachten, ziekten, aandoeningen buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, moeheid, stress, allergie, epilepsie, gewrichtsaandoeningen, houdingsafwijking, suikerziekte, etc. Eerste aanspreekpunt: Huisarts Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jr. (Stichting Icare) zorgcentrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-19 jr. (GGD) GGD wijzers Gezond en Veilig staan op kindercentra en scholen Jongeren Informatie Punt (JIP) , of Tandheelkundig Preventief Medewerkers (GGD) Op indicatie: Cursussen en themabijeenkomsten (Stichting Icare) zorgcentrale Voeding- en dieetadvisering (Stichting Icare) zorgcentrale gezondheidsklachten

15 aanvullende informatie websites van de organisatie Aids/SOA Audiologisch Centrum Almere Bartimeus Bedplassen Bibliotheek Zeewolde Bureau Jeugdzorg Flevoland Effatha Guyot Groep Gemeente Zeewolde GGD van de HVDF HALT Jongeren Informatie Punt Zeewolde (JIP) Humanitas Huiselijk Geweld Integrale Vroeghulp Kanjertraining Kenniscentrum Bedplassen Leefstijl Leger des Heils Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland MEE IJsseloevers Meerkanten (GGz Flevo-Veluwe) Politie Provincie Flevoland Raad voor de Kinderbescherming Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) Scouting Sport Service Flevoland (SSF) Startpagina Jeugdzorg Stichting 3D Stichting Boschhuis Stichting de Reeve Stichting Human Concern, centrum voor eetstoornissen Stichting Icare Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland (SJF) Stichting CAD Stichting Taalhulp Stichting Wolderwelzijn Triade Voedingscentrum Vrouwenopvang Flevoland Schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep Schoolbegeleidingsdienst GPC Zorgwel Flevoland jeugdzorg.pagina.nl IJsselgroep.nl aanvullende informatie

16 aanvullende informatie dienstverleners Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) (Bureau Jeugdzorg Flevoland) of (landelijk nummer) Geeft advies, consultatie en coaching bij vermoedens of constateringen van kindermishandeling. Kindermishandeling kan ook gemeld worden bij het AMK, dan neemt het AMK de verantwoordelijkheid over. Het streven is dat professionals melden met medeweten van de ouder(s). Zie ook: Advies- en Meldpunt Vervuiling, Verwaarlozing, Mishandeling (VVM) (GGD Flevoland): Vangnet wordt actief op melding van professionals die een situatie signaleren waarin sprake is van vervuiling, verwaarlozing of mishandeling. Zie ook: Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Flevoland Informatie, advies en hulpverlening. Dit steunpunt is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Buiten kantoortijden en in het weekend alleen voor acute gevallen. Zie ook: en Aids Soa Infolijn , of Landelijke informatielijn voor mensen met vragen over veilige seks, hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Daarnaast beantwoorden de medewerkers van de Aids Soa Infolijn vragen over de pil, andere anticonceptiemiddelen en ongewenste zwangerschap. Zie ook: Algemeen Maatschappelijk Werk (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of (ma-vr uur) Het algemeen maatschappelijk werk biedt hulp bij tal van problemen, bijvoorbeeld op het gebied van huwelijk en relatie, scheiding, spanning/stress en angsten. Aanmelding kan rechtstreeks, zonder verwijzing. De hulpverlening is kosteloos. Zie ook: Ambulante Begeleiding (REC Flevoland) , ma-vr uur Voor leerlingen met een positieve indicatie voor leerling gebonden financiering (LGF). Zo is er GAB (=Geïndiceerde Ambulante Begeleiding=rugzakje) voor leerlingen in het regulier onderwijs. Met het budget (rugzakje) kan de school, via het REC Flevoland, zorg inkopen voor extra begeleiding, hulp en adviezen aan de school voor een periode van drie jaar als alternatief voor plaatsing op een REC-school. De ambulante begeleider stelt, samen met de school en ouders een begeleidingsovereenkomst op, die officieel wordt ondertekend door alle betrokkenen. Ook is er de PAB regeling (formatie voor Preventief Ambulante Begeleiding) om leerlingen in het regulier onderwijs (zonder LGF-indatie) te ondersteunen, zodat zij (nog) niet in het speciaal onderwijs geplaatst behoeven te worden en de TAB regeling (=Terugplaatsing Ambulante Begeleiding) voor leerlingen die langer dan een jaar op een school voor speciaal onderwijs hebben gezeten en uitstromen naar het regulier onderwijs. Zie ook: Ambulante Zorg (triade/boschhuis) Voor kinderen en gezinnen met problemen die de ontwikkeling van het kind (dreigen) te verstoren is er een breed scala aan ambulante zorg. Naast logopedie, fysiotherapie of speltherapie is er ook een echtscheidingsgroep voor kinderen van acht tot dertien. Voor ouders is er gericht ouder- en gezinsbehandeling of video-hometraining en bijvoorbeeld speciale training voor ouders met drukke kinderen. Zie ook: Audiologisch Centrum Almere Voor onderzoek bij gehoor-, taal- en spraakproblemen kunnen volwassenen en kinderen terecht op een Audiologisch Centrum. Verwijzing door jeugdarts, huisarts, kno-arts of kinderarts. Zie ook: Autismeproject (Humanitas, afdeling Lelystad) via Home start In contact met autisme : Vrijwilligers ondersteunen een jaar lang een dagdeel per week een gezin met een kind van 0-18 jaar met (een vermoeden van) autisme. Het doel is ouders te ondersteunen bij de opvoeding door het bieden van praktische en emotionele hulp. Zie ook:

17 aanvullende informatie dienstverleners Bibliotheek Zeewolde Het informatiecentrum in het dorp. Voor het lezen van kranten en tijdschriften, uitleen van boeken, cd s, cd-roms en video s. Kinderen tot 15 jaar gratis abonnement. Zie ook: Bartiméus , of ma-vr uur. Bartiméus is een organisatie voor mensen met een visuele beperking. Biedt begeleiding, cursussen en advies bij onderwijs op een gewone school, met name aan leerkrachten. Deze begeleiding zorgt ervoor dat kinderen in hun eigen omgeving kunnen opgroeien en in hun eigen buurt naar school kunnen. Zie ook: Bureau Jeugdzorg Flevoland, afdeling Toegang (BJZ) , of tel. spreekuur ma-vr uur Bureau Jeugdzorg Toegang zorgt voor verwijzing naar geïndiceerde Jeugdzorg, zoals intensieve gezinshulpverlening, sociale vaardigheidstraining, Boddaertcentrum en Medisch Kleuterdagverblijf. Zie ook: Bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM) (GGD) , of ma-do uur Bureau VKM biedt: trainingen aan beroepskracht over het thema Kind in de knel. Speciale aandacht hierbij voor het onderwerp kindermishandeling. Er kunnen trainingen gevolgd worden over signaleren, het bespreekbaar maken van zorgen en het samenwerken in de jeugd(zorg)keten. weerbaarheidstrainingen op scholen, zoals het Marietje Kessels Project. externe vertrouwenspersoon voor scholen die middels een abonnementensysteem zijn aangesloten. Zie ook: Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) , inloopspreekuur: ma van uur. (Kluunpad pit-stop inloophuis tegenover Backstage) Het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) is er voor iedereen die informatie, advies of hulp wil hebben rond verslaving aan alcohol, andere drugs, medicijnen en gokken. De taken van het Cad zijn hulpverlening, consultatie, preventie en reclassering. Het Cad werkt samen met de polikliniek verslavingszorg van Meerkanten. Centrum Psychotrauma Hulpverlening Flevoland , of ma-vr van en uur Behandeling van slachtoffers van seksueel geweld, ondersteuning naar ouders of verzorgers, partners en andere familieleden, leerkrachten etc. Daarnaast ook behandelingsmogelijkheden voor andere traumata. Zie ook: Cursussen en themabijeenkomsten (Stichting Icare) zorgcentrale (e 0,10 per minuut), 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Stichting Icare organiseert cursussen en themabijeenkomsten op het gebied van gezondheid, ziekte, beweging, zwangerschap, opvoeding en ontwikkeling. Elke cursus of themabijeenkomst wordt verzorgd door deskundige en ervaren cursusleiders. Zie ook: Effatha Guyot Groep, Ambulante Zorg , of Vroegbegeleiding voor kinderen in de leeftijd van 1-5 jaar met hoor-, spraak- en/of taalmoeilijkheden. Diagnostiek van kinderen met moeilijkheden in de communicatie. Opvoedingsondersteuning voor ouders van kinderen met auditieve en/of communicatieve beperkingen. Cursus Nederlandse Gebaren Taal. Zie ook: Enkeltje Zelfstandig (Leger des Heils): zie Vast en Verder Centraal Budgetteringsinstituut: zie schuldhulpverlening.

18 aanvullende informatie dienstverleners Get Down (SOW gemeente Zeewolde) GetDown is een initiatief van een groep mensen van SOW gemeente Zeewolde, om jongeren van 14 t/m 23 jaar elke vrijdagavond vanaf uur een gezellige disco te bieden in ENTER (Ingang: achter Open Haven). Zie ook: GGD Flevoland, afdeling Infectieziekten Voor onderzoek en behandeling bij en voorlichting over Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA s). Zie ook: De Groene Schuur Clubgebouw van Lelywolde, afdeling van Jongeren 19nu, een vereniging voor en door jongeren vanaf 16 jaar. In het clubgebouw worden regelmatig feestavonden georganiseerd, vaak met een thema of band. Verder zijn er sportactiviteiten, culturele activiteiten en worden er cursussen gegeven. Zie ook: Groepsmaatschappelijk werk (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) , of ma-vr uur Groepshulpverlening en cursussen. Onder andere assertiviteitstrainingen en de zelfvertrouwengroep. Voor ouders met pubers is er de groep Beter omgaan met pubers. Deelname aan de groepen is kosteloos, wel wordt een bijdrage in de kosten van het cursusmateriaal gevraagd. Deelname vanaf 18 jaar. Aanmelding kan rechtstreeks, zonder verwijzing. Zie ook: HALT (stichting 3D) Afkorting voor Het Alternatief. Voor jongeren tussen jaar die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten van relatief geringe ernst bestaat de mogelijkheid om deze fouten weer goed te maken zonder tussenkomst van de Officier van Justitie door het verrichten van werkzaamheden. Voor jongeren onder 12 jaar is er STOP. Stop biedt een pedagogische handleiding aan ouders en een leermoment aan jongeren onder de 12 jaar. Daarnaast richt HALT zich op het voorkomen van jeugdcriminaliteit, zoals advisering, voorlichting en preventieactiviteiten. Zie ook: Herstart (REC Flevoland) , of ma-vr uur Project waarbij gedurende een periode van 13 weken leerlingen worden begeleid die buiten het onderwijs zijn geraakt, met als doel terugplaatsing naar het regulier onderwijs of verwijzing naar speciale onderwijsvoorzieningen in Flevoland. Aanmelding via de leerplichtconsulent. Zie ook: Home Start (Humanitas) , of ma-di-do-vrij van uur Home-Start is een programma dat (opvoedings)ondersteuning, praktische hulp en vriendschap biedt aan ouders met kinderen van 0-12 jaar. De vrijwilligers komen wekelijks bij het gezin thuis. Home Start kan voorkomen dat problemen uitgroeien tot ernstige problemen. Zie ook: Intern begeleider van de school De intern begeleider (IB er) begeleidt leerkrachten in hun zorg aan leerlingen. Wanneer extra zorg voor een leerling nodig (b)lijkt, overlegt de IB er met leerkrachten en ouders en wordt, mogelijk met hulp van bijvoorbeeld de schoolbegeleidingsdienst, een plan opgesteld dat de leerkracht, onder begeleiding van de IB er zelf in de groep uitvoert. De IB er is via de school van de leerling te bereiken. Integrale Vroeghulp , of Integrale Vroeghulp biedt begeleiding en hulp aan ouders van kinderen van 0 tot 5 jaar met een achterstand in hun motorische, verstandelijke en/of zintuiglijke ontwikkeling. Zie ook: Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) (triade/boschhuis). Een intensieve ambulante vorm van hulpverlening aan gezinnen met een meervoudige problematiek. Gedurende een aantal maanden is de hulpverlener regelmatig in het gezin aanwezig. De IPTer draait mee in het gezin en kan zo de gezinssituatie positief beïnvloeden. Uniek aan deze vorm van hulpverlening is dat de hulpverlener alle vormen van hulp coördineert en dat problemen niet geïsoleerd, maar in eigen omgeving worden aangepakt. Zie ook:

19 aanvullende informatie dienstverleners Jeugdactiviteitencentrum De Eclips , of Activiteitencentrum voor alle kinderen en jeugdigen uit Zeewolde. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jr. (Stichting Icare) zorgcentrale ; 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Voor signalering van normale ontwikkeling van het kind (in de volle breedte). JGZ 0-4 biedt hulp en ondersteuning bij de verzorging en opvoeding van kinderen, door systematisch groei en ontwikkeling van een kind te volgen, door voedingsadviezen, begeleiding bij de aanpak van huilbaby s of driftbuien, slaapproblemen, zindelijkheidstraining bij peuters. Op het consultatiebureau wordt de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van het kind gevolgd door een arts en jeugdverpleegkundige. Zie ook: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-19 jr. (GGD) Volgens een vast programma ontvangen alle kinderen een uitnodiging voor een Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO). Tijdens het PGO wordt aandacht besteed aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid en de ontwikkeling van het kind. Buiten de PGO s om ondersteunt de JGZ scholen indien er door de leerkracht (psychosociale) problematiek wordt gesignaleerd ( Preventie & Vroeghulp Basisonderwijs ). Dit geldt voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8. Daarnaast draagt de JGZ zorg voor vaccinaties, voorlichting, advies en ondersteuning van de school bij gebeurtenissen als overlijden van een klasgenoot, pesten of geweld. Zie ook: Jongeren Informatie Punt (JIP) , of wo en do uur Informatie- en adviesvoorziening voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. De informatie is gratis. Vragen kunnen gesteld worden via de website of via Zie ook: Jongerencentrum Backstage , of Open activiteitencentrum voor jongeren. Voor ontmoeting, educatie, cultuur en sport. Zie ook: Jongerenparticipatie //BAM! , of De stem van jongeren uit Zeewolde. BAM staat voor Begeleiden, Activeren, Motiveren. Brengt de wensen van jongeren onder aandacht van de gemeente. Zie ook: Kanjertraining / fax: Kanjertrainingen worden gegeven aan kinderen en jongeren die niet lekker in hun vel zitten thuis en/of op school. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Het instituut voor Kanjertrainingen leidt leerkrachten op, zodat leerkrachten de Kanjertraining zelf kunnen geven op de eigen school. De trainingskosten bedragen 300 euro. Kanjertraining wordt niet gesubsidieerd. De gemeente vergoedt de kosten niet, mogelijk wel via bijzondere bijstand. Zie ook: Kenniscentrum Bedplassen: , ma-vr uur Voor informatie over bedplassen en oplossingen. Zie ook: Leefstijl voor jongeren (Provincie Flevoland): , of Leefstijl voor jongeren is een trainingsprogramma voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden (kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, assertiviteit, doelen stellen, omgaan met groepsdruk etc.). Het bestaat uit aantrekkelijk (les)materiaal en trainingen voor schoolteams voor het primair en voortgezet onderwijs en voor begeleiders van vrijetijdsactiviteiten. Onderwijs, sport- en cultuurinstellingen kunnen een aanvraag indienen bij de provincie om in aanmerking te komen voor financiering van de trainingen Leefstijl. Informatie over de trainingen en workshops: Pim Boswijk, adviseur Leefstijl, Zie ook of

20 aanvullende informatie dienstverleners MEE IJsseloevers, regiokantoor Lelystad , of ma-vr uur MEE ondersteunt mensen met een beperking of chronische ziekte, op alle terreinen van het dagelijks leven (onderwijs, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer, vrije tijd). MEE geeft informatie, advies en kortdurende ondersteuning voor de direct betrokkene, maar ook voor ouders, verzorgers of andere belangstellenden. MEE geeft cursussen en groepstrainingen. De dienstverlening is kosteloos, een verwijzing (bijvoorbeeld van huisarts) is niet nodig. MEE-Informatiecentrum Lelystad: Stadhuisplein 71, geopend van ma-vr uur. Zie ook: Meerkanten GGz, polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie Flevoland Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Aanmelding via Bureau Jeugdzorg ( ), maar bij vermoeden van ernstige psychiatrische problematiek kan een (huis)arts direct verwijzen naar Meerkanten. Zie ook: Meerkanten GGz, volwassenen- en ouderenzorg Voor volwassenen en ouderen met psychiatrische en/of ernstige psychische of psychosociale problemen. Verwijzing via (huis)arts. Zie ook: Nachtopvang (Leger des Heils) , ma-ma uur. Biedt een bed, sanitaire voorzieningen en een maaltijd aan mensen die hun vaste woon- of verblijfplaats zijn kwijtgeraakt. Zie ook: Nieuwe Perspectieven Flevoland (Stichting Nieuw Veldzicht LSG) Nieuwe perspectieven Flevoland (voorheen Doorstart) is een intensieve ambulante begeleidingsvorm. De doelgroep is jongeren in de leeftijd van jaar die risicogedrag laten zien waarbij sprake is of vermoedens zijn van problematiek op meerdere leefgebieden en/ of risicovol experimenteren. Zie ook: Noodopvang Perspectief (Leger des Heils) Noodopvang Perspectief is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor jongeren van 15 tot 25 jaar, volwassenen en ouders met (jonge) kinderen die niet (meer) over huisvesting beschikken. Jongeren tot 18 jaar moeten worden aangemeld via bureau Jeugdzorg. Zie ook: Onderwijshulpverlening (Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland) , of Hulpaanbod voor leerlingen van jaar bij wie de ontwikkeling op school verstoord wordt door gedragsproblemen, emotionele problemen en/of psychosociale problemen. Biedt groepsgewijze begeleiding, trainingen en individuele gespreksbegeleiding, aansluitend op de schooldag. Zie ook: Opvoedingsondersteuning (Stichting Icare) zorgcentrale (e 0,10 per minuut), 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Opvoeders kunnen vragen, twijfels en zorgen bespreken op het consultatiebureau en tijdens opvoedcursussen van Icare. Als dat onvoldoende is, kan men andere hulp inroepen. Vaak kan een orthopedagoog - een deskundige op het gebied van opvoeden - in een gesprek de opvoeder op de goede weg helpen. Icare heeft speciale pedagogische spreekuren. Hier kunt u terecht met uw vragen over opvoeden. Zie ook: Orthopedagogisch dagcentrum De Kokkel (triade/boschhuis) Biedt dagbesteding en begeleiding aan kinderen en tieners van 0-18 jaar met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking. De begeleiding is gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen. Ieder kind of tiener heeft daarvoor een eigen plan met doelen. Zie ook: Ouders Online Internetsite voor ouders (en toekomstige ouders) van baby s tot en met pubers.

Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel)

Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel) Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel) Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Noordwest Veluwe, IJssel-Vecht en Twente Postbus 1058 8001 BB ZWOLLE Postbus 1058 8001 BB ZWOLLE 0800 933

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Transitie jeugdzorg (gericht

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen

Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen 38 interventies uit de databank Effectieve Jeugdinterventies Het versterken van de eigen kracht van jeugdigen,

Nadere informatie

Samen DOEN [ DENKEN ] [ ZOEKEN ] [ WETEN ] Vroegsignalering Autisme in Flevoland. Wegwijzer naar adequate cliëntondersteuning

Samen DOEN [ DENKEN ] [ ZOEKEN ] [ WETEN ] Vroegsignalering Autisme in Flevoland. Wegwijzer naar adequate cliëntondersteuning Samen [ DENKEN ] [ ZOEKEN ] [ WETEN ] DOEN Vroegsignalering Autisme in Flevoland Wegwijzer naar adequate cliëntondersteuning Waar kunnen ouders van kinderen met [een vermoeden van] autisme naar toe? Vroegsignalering

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Handreiking Een goed begin is het halve werk Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten Initiatief GGZ Nederland Projectmanager Corina Brekelmans (GGZ

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl

Schoolgids 2015/2016. Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl Schoolgids 2015/2016 Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl VOORWOORD Dit is de schoolgids van Basisschool Bösdael in Reuver. Met peuterspeelzaal Pinkeltje en kindercentrum

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Te veel problemen onder één dak

Te veel problemen onder één dak Te veel problemen onder één dak Een quickscan naar multi-probleemgezinnen in Groningen Jeanine Vosselman Louis Polstra Marcel Daalman Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, februari 2005 Bureau Onderzoek

Nadere informatie

Jeugdbeleid 2014-2017

Jeugdbeleid 2014-2017 Jeugdbeleid 2014-2017 een kubus vol kansen I nleiding Gezondhe id & Opvoedin g Ontspanning & Vr ije Tijd Onder wij s & Educatie I ntegr aal jeugdbele id Par ticipat ie & Over last 1 Inhoud Voorwoord 4

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg Investeren in opvoeden en opgroeien

Nadere informatie

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie

ZORGPROGRAMMAGIDS TRIVIUMLINDENHOF

ZORGPROGRAMMAGIDS TRIVIUMLINDENHOF ZORGPROGRAMMAGIDS TRIVIUMLINDENHOF Rotterdam, 18 maart 2011 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 4 I. Overzicht Zorgprogramma s Jeugdhulp 6 1. Jeugdhulp thuis: individuele ambulante jeugdhulp 7 Ambulante Pedagogische

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Een andere aanpak van kindermishandeling. Tussenverslag Regio s Raak. Periode 1 juli 2003 1 februari 2005

Een andere aanpak van kindermishandeling. Tussenverslag Regio s Raak. Periode 1 juli 2003 1 februari 2005 Een andere aanpak van kindermishandeling Tussenverslag Regio s Raak Periode 1 juli 2003 1 februari 2005 Jo Hermanns Myra ter Meulen Woerden/Amsterdam, 29 maart 2005 Inhoud 1. De Regio s Raak: voorgeschiedenis

Nadere informatie

Activiteiten speciaal voor jongeren

Activiteiten speciaal voor jongeren en speciaal voor jongeren 3.7 Zorgadviesteams Consultatie van het zorgadviesteam (ZAT) aan ROC s en instellingen voor voortgezet onderwijs. De zorgadviesteams werken op ROC s en het voortgezet onderwijs

Nadere informatie