Zorgboerderij It Fallaet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgboerderij It Fallaet"

Transcriptie

1 Jaarverslag Januari december 2012 Zorgboerderij It Fallaet Boerderijnummer: 740 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: Zorgboerderij It Fallaet Adres: Fallaetswei 19 Postcode: 9222 NM Woonplaats Drachtstercompagnie Provincie: Friesland Land: Nederland Website: fallaet.nl adres: Gegevens 1 e contactpersoon Naam: Ria Roosendaal Adres: Fallaetswei 19 Postcode: 9222NM Woonplaats Drachtstercompagnie Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Jaarverslag opgesteld door: Ria Roosendaal Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: jv-740-itfallaet jaarverslag 2012 Pagina 1

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Het afgelopen jaar is een goed maar hectisch jaar geweest. In April is er bij ons een extra bewoner gekomen. Hiervoor moest nog het één en ander verbouwd en aangepast worden. Wat betreft de medewerkers zijn er wijzigingen geweest. Er zijn 3 nieuwe medewerksters bijgekomen en 1 medewerkster heeft elders een baan gevonden die beter bij haar paste. De zorgboer Bernard is de opleiding aan het Groenhorst College begonnen in september We zijn begonnen met een extra activiteit. Naast onze boerderij kwam een oud waldhus leeg te staan, en we kregen de kans om dit samen met de historische commissie van Drachtstercompagnie te huren. Het is nu ingericht als oudheidskamer en theeschenkerij. Voor ons betekent dit een extra uitdaging en uitbreiding van activiteiten. De basis van de zorgboerderij wordt nu vooral gevormd door de 5 bewoners. De groep die mee doet met de dagbesteding wordt vooral gevormd door de bewoners. Van buitenaf zijn er in totaal 4 deelnemers geweest, waarvan 2 niet zijn gebleven om verschillende redenen. Daarnaast komt er ook een jongen via een jobcoach om werkervaring op te doen. De kindergroepen zijn nog iets uitgebreid. Op woensdagmiddag en zaterdag komen er max. 10 kinderen en op vrijdagmiddag 3. Er zijn 2 kinderen die in een moeilijke thuissituatie zitten, en voor hen is er extra mogelijkheid voor naschoolse opvang op andere dagen in de week. Er is veel aandacht besteed aan de communicatie verbetering, zowel naar deelnemers en ouders, als binnen het team. Omdat er nieuwe medewerkers zijn gekomen, vroeg dit van mij veel aandacht en prioriteit. We zijn ook begonnen met een nieuwe manier van rapporteren. Dit gebeurt nu allemaal digitaal, en dit bevalt erg goed. Mijn taken zijn het afgelopen jaar uitgebreid, omdat er veel gecoördineerd moest worden binnen het team en omdat er veel te regelen was voor bewoners. Onduidelijkheid over indicaties, budgetten e.d. vraagt veel overleg en uitzoeken van alles. Ook is er intensief overleg geweest met derden over de behandeling en begeleiding van bewoners en deelnemers. Andere taken die ik eerder deed zijn voor een gedeelte gedelegeerd. In 2013 willen we hier verder mee aan de slag, door verantwoordelijkheden te verdelen over twee werkneemsters. Speciale activiteiten in 2012 waren: De vrijwilligersdag in het voorjaar: zeer geslaagd en heel goed voor het wij-gevoel. In juli was de opening van de oudheidskamer. Er zijn veel mensen geweest en leuk om te zien wie van de deelnemers dit leuk vonden om hier aan mee te werken. In juni hebben de bewoners 3 dagen gekampeerd. Veel regen maar toch geslaagd. In dec. Hebben we een feestelijke avond gehad met alle volwassen deelnemers en medewerkers met lekker eten en deelname aan een kerstwandeling in het dorp. De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar Aantal Deelnemers Begin Instroom Uitstroom Eind Bewoners Dagbesteding Kinderen Logés Reden uitstroom: Dagbesteding: Na proeftijd van een deelnemer hebben we aangegeven dat deze plek ons niet geschikt leek voor hem. Een andere deelnemer heeft er zelf voor gekozen om te stoppen en naar een andere zorgboerderij te gaan. Het logeren is voor een aantal opgehouden om verschillende redenen: PGB vermindering, heimwee jv-740-itfallaet jaarverslag 2012 Pagina 2

4 Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod Nee Scholing en ontwikkeling naam scholing wanneer Bernard Groenhorst college, Start sept Werkbegeleider/ondernemer van een agrarisch zorgbedrijf Ria Intervisie groep BEZINN BHV herhaling Nov Maart 2012 Jetske BHV herhaling Maart 2012 Marjan BHV herhaling Maart 2012 allemaal Boeken zijn aangeschaft: Dec o.a. auto-communicatie(geef me de 5) allemaal Lesmateriaal van de opleiding van Bernard Sept Er zijn 2 medewerksters die graag extra scholing willen. Dit is besproken tijdens de functioneringsgesprekken en hier zal in het nieuwe jaar aandacht aan worden besteed. Ook als team hebben we het afgelopen jaar intervisie gedaan. Dit was heel leerzaam jv-740-itfallaet jaarverslag 2012 Pagina 3

5 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? J Overzicht Vervolgactie Afgerond? Hand gekneusd bij het lossen van blokken steen, ondanks beschermende handschoenen Dokterswacht gebeld en langs geweest. Kneuzing geconstateerd, en eerst rustig aan gedaan. Ouders zijn op de hoogte gesteld. J Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? N Overzicht Vervolgactie Afgerond? n.v.t. Zijn er meldingen van klachten? J Overzicht Vervolgactie Afgerond? Een moeder had een klacht. Van de begeleiding had ze gehoord dat de middag voor haar zoon prima was verlopen, maar hij vertelde zelf dat hij gepest was. Goed uitgezocht, en de afspraak gemaakt dat we hem niet meer samen zonder begeleiding laten met een groepsgenoot die gepest had. J Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Met alle bewoners en een groot gedeelte van de andere deelnemers. Een lijst voor 2013 is gemaakt, zodat iedereen regelmatig een evaluatiegesprek heeft in bijzijn van ouders/vertegenwoordigers J Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) jv-740-itfallaet jaarverslag 2012 Pagina 4

6 We zijn erg gericht als begeleiding op veiligheid. Met iedereen zijn afspraken gemaakt over gebruik van machines. Begeleiding let goed op gebruik van veiligheidsmiddelen. Gelukkig zijn er bijna geen ongelukken gebeurd. Wat betreft de klachten: we nemen dit heel serieus. Een deelnemer vertelt thuis soms sneller iets dan tegen begeleiding. Contact met ouders is en blijft een aandachtspunt. Pestgedrag zijn we scherper op geworden. We zijn nu ook bezig om op een speelse manier sociale vaardigheden te trainen jv-740-itfallaet jaarverslag 2012 Pagina 5

7 Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar Actie gerealiseerd toelichting Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E ja Is getoetst op door stigas en verslag is hiervan gemaakt. Oefening calamiteitenplan ja Tijdens rookalarm (loos alarm) is geoefend en uitgebreid nabesproken. Evaluatie gesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers ja ja Er zit regelmaat in. Tijdens evaluatiegesprekken worden vragen ter toetsing van de tevredenheid aan de orde gesteld. Functioneringsgesprekken ja Jaarlijks wordt met elke medewerker een functioneringsgesprek gehouden Actualisatie BHV ja 3 medewerkers hebben nu BHV die bijgehouden wordt. Het komende jaar zullen 2 anderen starten Reserve medicatie afgesloten ja Nieuwe afsluitbare kasten aangeschaft Contact gemeente ja Bezoek gehad van wethouder, beleidsmedewerker. Actie n.a.v. de RI&E Brandblussers ja Zijn gecontroleerd Opruimen erf ja Standaard opgenomen in klusjeslijst aan het eind van de dag Elektrische installatie ja Is nagekeken Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Vastleggen afspraken incl. handtekeningen Eigen kamer(s) van bewoners zijn in kwaliteit en grootte verbeterd ja ja We zijn nauwkeuriger geworden hierin. Intern is verhuisd. Overige acties van vorig jaar Start digitale rapportage Dagbestedingprojecten zijn uitgebreid. Logo/website zijn tot stand gekomen ja Ter bevordering van onderlinge communicatie en duidelijkheid in manier van rapporteren Theeschenkerij, nieuwe kas, dierenhokken extra Zie Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Belangrijk aandachtspunt blijft om met regelmaat even van een afstand te kijken naar de hele gang van zaken. Ik denk dan aan: Kijken met de bril op van iemand die voor het eerst komt. We willen inplannen dat iedere medewerker zo nu en dan een lijstje maakt met punten die netter kunnen. Een ander belangrijk aandachtspunt: toetsen tevredenheid, oefenen calamiteiten, aandacht voor scholing jv-740-itfallaet jaarverslag 2012 Pagina 6

8 Doelstellingen voor het komende jaar -leerdoelgerichte hulpverlening. Bezig gaan met leerdoelen door er over te praten en door er taken en activiteiten op aan te passen. -de bewoners stimuleren om eigen manier van leven invulling te geven. Vanuit een veilige omgeving meer leren zichzelf te redden. En bewust maken van veranderingen binnen de zorg. - Verdelen van verantwoordelijke taken over 2 medewerkers in het begeleiden van de verschillende doelgroepen. Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende jaar jv-740-itfallaet jaarverslag 2012 Pagina 7

9 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij : It Fallaet Datum (mm-jjjj) : Boerderijnummer: 740 Jaar: van 2013 tot 2014 Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Ria Oefening calamiteitenplan Christine, Bernard Evaluatie gesprekken met deelnemers Jetske, Christine, Ria Tevredenheidonderzoek Jetske, Christine, Ria Functioneringsgesprekken Ria Actualisatie BHV Ria Opstellen jaarverslag Ria Acties n.a.v. de RI&E Regelmatig veiligheidsregels controleren Hygiëne controle Controle erf Bernard Pietie, Ineke Bernard, Ria Alle medewerkers Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Rapportagesysteem bewaken en uitbreiden Controle medicijnbeheer Overige acties Website meer inhoud geven Christine, Jetske, Ria Kiezen cursus Christine, Jetske Ria Ria jv-740-itfallaet jaarverslag 2012 Pagina 8

10 Vrijwilligersdag organiseren Christine, Matthijs, Ria Open dag, opening theehuis Pietie, Ineke, Christine,Bernard Uitbreiden kas Bernard Assertiviteitstrainingen / sociale vaardigheden binnen de kindergroepen. Bewoners stimuleren tot eigen activiteiten die niet op het erf plaatsvinden Financiering, inspelen verandering in zorg, Deskundigheid op dit gebied vergroten Christine Alle begeleiding Ria, Bernard Intervisie en contacten zorgboeren intensiveren Ria Leerdoelen van deelnemers heel duidelijk naar voren laten komen, in rapportage en vergaderingen Christine, Jjetske, Ria jv-740-itfallaet jaarverslag 2012 Pagina 9

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Eilandstal Boerderijnummer: 500

De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'De Weide Blik'

Zorgboerderij 'De Weide Blik' arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij 'De Weide Blik' Boerderijnummer: 666 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen

Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen Foto omslag Dinsdag 28 mei 2013 bezochten koning Willem Alexander en koningin Maxima landgoed Nienoord in Leek. Onder de genodigden waren cliënten die

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4 MEI 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: weten van elkaars werk! Pas geleden vertelde een medewerker mij, dat het werken

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011 1 1 Verdieping voorbeeldformulieren U als praktijkbegeleider zult voor, tijdens en na de BPV- regelmatig te maken krijgen met het invullen van verschillende formulieren zoals bijvoorbeeld een sollicitatieformulier

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam Willeke Daamen Su en Verweij-Kwok Marielle

Nadere informatie