Surplus krijgt keurmerk voor zorg van de wijkzuster

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Surplus krijgt keurmerk voor zorg van de wijkzuster"

Transcriptie

1 Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Maart 2012 Jaargang 14, nr. 1 Oplage: exemplaren Inhoud Pagina 2 Kruisvereniging Zevenbergen zoekt nieuwe bestuursleden De wijkzuster en de huisarts over toen en nu Uit de oude doos Pagina 3 Kruisvereniging en Welzorg slaan handen ineen Nieuwe uitleenpunten: 15% korting Samen zwemmen met een chronische aandoening groot succes Leden Kruisvereniging Bergen op Zoom ontmoeten wijkzuster Spreekuur Overgangsconsulente bij Timmers Medizorg Pagina s 4-5 Een van onze wijkzusters nodig? bel (0165) Pagina 6 (afdeling Midden-Brabant) De Kruisvereniging kan de thuiszorg misschien verleiden tot eenzelfde ommekeer, want het is een prima initiatief Leden gevraagd voor stuurgroep Ledenvoordeel De wijkzuster bij u in de wijk Een van onze wijkzusters nodig? Bel Kruisvereniging Midde-Brabant (013) Pagina 7 Cursusaanbod Pagina 8 Servicepakket Correctie Bonnenboekje wijkzusters: West-Brabant: (0165) Midden-Brabant: (013) Colofon Kruisvenster is het ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant en verschijnt 4 keer per jaar. Hoofdredacteur: Frans Fakkers Tekst & Eindredactie: Leo Lotterman Opmaak: Dessain Grafische Vormgeving Voor informatie over Kruisverenigingen en over het lidmaatschap: verenigingsbureau (0165) Voor het doorgeven van nieuws, kunt u contact opnemen met de desbetreffende lokale correspondent. Publicaties uit deze editie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor het eerst toegekend Surplus krijgt keurmerk voor zorg van de wijkzuster Zorgaanbieder Surplus heeft als eerste het Kruiswerk Keurmerk gekregen. Omdat deze organisatie hun wijkzusters zó inzetten dat cliënten daadwerkelijk vraaggestuurde zorg krijgen. Het keurmerk is ontwikkeld op initiatief van de leden van de Kruisvereniging. Die vinden dat de werkwijze van de wijkzuster objectief getoetst moet kunnen worden. Het eerste Kruiswerk Keurmerk is uitgereikt aan zorgaanbieder Surplus. Dat gebeurde op donderdag 26 januari jongstleden in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Tweede-Kamerlid Pauline Smeets (PvdA), voorzitter van de vaste Kamercommissie van VWS, overhandigde het keurmerk aan Anton van Mansum, lid van de raad van bestuur van Surplus. Van Mansum: We zijn trots dat we als eerste in Nederland het keurmerk hebben gekregen. Het bijzondere is dat het keurmerk niet bedacht is door ons, zorgverzekeraars, zelfs niet door het ministerie van VWS, maar door onze cliënten. Surplus gelooft in sturing door de cliënt zelf. Het keurmerk is voor ons een mijlpaal die onze organisatie heeft teruggebracht naar onze wortels, waar we vandaan komen, onze cliënten. Het Kruiswerk Keurmerk is ontwikkeld op initiatief van de leden van de Kruisvereniging. Die vereniging vindt dat de werkwijze van de wijkzuster objectief getoetst moet kunnen worden. Daarvoor is door het bureau CIIO een toetsingskader ontwikkeld. Een aantal leden van de Kruisvereniging is door het CIIO opgeleid om de keuring uit te voeren. De keuring zelf vindt plaats Het keurmerk is uitgereikt. V.l.n.r: Anton van Mansum (Surplus), Pauline Smeets (voorzitter vaste Kamercommissie VWS), Henk van Tilborg (voorzitter De Kruisvereniging). Foto Zorro Producties - Jan de Groot Correspondenten: Bergen op Zoom: dhr. J.W.P. Stoop Halderberge: mevr. I. Wildeman Roosendaal: mevr. J. van Overveld Steenbergen: dhr. R. Blok José van Dorst, Cecile Dierick en Annelies Hemming zijn verantwoordelijk voor de wijkzusters van het keurmerk. Foto Zorro Producties - Jan de Groot Uitgave maart

2 onder supervisie van CIIO. Blijkt dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan, dan kan door het CIIO het keurmerk verstrekt worden. Volgens voorzitter Henk van Tilborg van De Kruisvereniging krijgen organisaties het keurmerk toegekend als zij hun wijkzuster zó inzetten dat cliënten daadwerkelijk vraaggestuurde zorg krijgen. Het is volgens Van Tilborg belangrijk dat de wijkzuster de cliënt ondersteunt bij het maken van keuzes en samen met de cliënt bepaalt welke zorg en ondersteuning het meest geschikt zijn. Van Tilborg: Het keurmerk geeft cliënten zekerheid over de kwaliteit van dienstverlening. Tweede- Kamerlid Smeets noemde het waardevol dat het keurmerk de aandacht richt op de menselijke kant van de zorgverlening, en niet zozeer op het proces. Het keurmerk is nu nog regionaal, maar als het aan de Kruisvereniging ligt straks ook landelijk. Organisaties in het hele land kunnen opgaan voor het keurmerk. Het CIIO bepaalt welke organisatie er voor in aanmerking kan komen. Kruisvereniging Zevenbergen zoekt nieuwe bestuursleden De Kruisvereniging Zevenbergen heeft afscheid genomen van haar bestuurslid de heer A.J. Nefkens. In 2012 en 2013 is een drietal bestuursleden niet meer herkiesbaar. kernwaarden van belang: 1. Respect voor de mening van anderen; 2. Teamspeler (willen) zijn; 3. Betrokkenheid bij het werk van de kruisvereniging en haar leden. Anton van Mansum van Surplus spreekt zijn dankwoord uit. Foto Zorro Producties - Jan de Groot De wijkzuster en de huisarts over toen en nu Wijkzuster Tekla Kuijper en huisarts René Disseldorp werkten jarenlang samen in Rijsbergen. Nu zitten beiden in het bestuur van de kersverse Kruisvereniging in Etten-leur die de wijkzuster laat terugkeren. Half maart starten de eerste drie in Zundert, Achtmaal/Wernhout, Rijsbergen en Klein Zundert. De oud-wijkzuster en oud-huisarts over toen en nu. René Disseldorp en Tekla Kuijper bij het beeld van de fietsende wijkzuster dat 25 jaar geleden door de plaatselijke Kruisvereniging werd neergezet. Foto Peter Roek Oud-wijkzuster Tekla Kuijper was tientallen jaren wijkzuster in Rijsbergen en Zundert. Ze werkte toen samen met oudhuisarts René Disseldorp. Een combi die ze allebei weer terugwillen, en ze zijn niet de enigen. De onvrede bij cliënten over de thuiszorg nu kunnen ze zich goed voorstellen. De strakke werktijden, veel verschillende zorgverleners over de vloer, geen tijd. De kracht van het team wijkzuster en huisarts, zegt Disseldorp, is communicatie, overleg, tijd. Maar daar is geen streepjescode voor, het is geen product. En dus is het er niet. Vroeger wel, toen hadden ze wekelijks een werkoverleg en in de tussentijd was er gewoon veelvuldig contact. Over patiënten, over mensen om wie ze zich zorgen maakten. Soms was bij de bespreking voor advies of overleg de pastoor uitgenodigd, de fysiotherapeut, of de wijkagent, dat hing af van de besproken patiënt. Disseldorp was als huisarts ook vertegenwoordigd in het plaatselijke bestuur van de kruisvereniging. Disseldorp: We deden al het mogelijke om het de wijkzuster naar de zin te maken. We bemoeiden als bestuur ons niet inhoudelijk met haar werk, zij was de professional. Maar ze mocht in haar werk niet tegen beperkingen oplopen. Dat wat ze nodig had moest er gewoon zijn. Je werkte niet met afgepaste blokminuten. Als het zo uitkwam werkte je ook s avonds of in het weekend. Disseldorp: Ik herinner me een terminale patiënt die morfine toegediend kreeg. Je had toen alleen kortwerkende morfine dus moesten Tekla en ik s nachts om de drie uur om beurten injecteren. Tekla Kuijper: De kracht van de wijkzuster die werkt volgens het concept van de kruisvereniging is dat ze tijd heeft om te overleggen met de huisarts, en met de patiënt. Tekla Kuijper: Het is belangrijk als de huisarts weer een vast aanspreekpunt krijgt in de wijk voor zijn patiënten. Dat geeft rust en overzicht voor de huisarts en voor de patiënt. Als wijkzuster weet je wat er speelt, hoe het gaat met een patiënt en die kan dan overleggen met de huisarts. En de huisarts op zijn beurt kan eens navraag doen bij de wijkzuster of haar vragen bij iemand een kijkje te gaan nemen. Zo weet zij nog van de kraamvrouw met wie het niet goed ging. Ze vroeg de huisarts langs te komen, ( ik belde hem in zijn koffiepauze, dan wist ik zeker dat ie tijd had ), en die constateerde uiteindelijk een postnatale depressie. Tijd mogen hebben voor de patiënt is belangrijk, weet Tekla Kuijper. Je kunt beter zaken signaleren die wel of niet goed gaan. Door rustig rond te kijken, tijd te hebben voor een praatje, een luisterend oor. Mensen kunnen bijvoorbeeld onzeker zijn over de voorgeschreven behandeling of medicijnen, omdat die niet goed blijken te werken. Dat durven ze meestal niet tegen hun huisarts te zeggen, ze blijven die pillen maar slikken want de dokter zal het wel weten. De wijkzuster kan er nu mee naar de huisarts voor overleg. De Kruisvereniging is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dat is nodig, omdat bij de ontwikkeling van het project Wijkzuster terug een belangrijke rol is weg gelegd voor kruisverenigingen. Bij de uitrol van het project binnen de kern Zevenbergen hebben wij behoefte aan bestuursleden die affiniteit hebben met de gezondheidszorg. Wij hebben een profiel opgesteld waarmee wij de komende tijd gaan werken om leden enthousiast te maken voor een bestuursfunctie. Bij de samenstelling van het bestuur van onze kruisvereniging zijn de volgende uitgangspunten van belang: het bestuur is samengesteld uit personen die affiniteit hebben met en kennis hebben van gezondheidszorg/kruiswerk of ervaring hebben met besturen van verenigingen. Voor bestuursleden zijn de volgende Administratief medewerkster Laura Jongstra (links) en wijkzuster Smits in 1959 Laura Jongstra (89) was de eerste administratief medewerkster van het Wit-Gele Kruis in Roosendaal: Ik werkte bij t Kruis van 1953 tot en met 1959, in Charitas in de Kalsdonksestraat. Eerst Uit de oude doos Het bestuur van de kruisvereniging kenmerkt zich door collegiaal overleg waarin de rollen van ieder bestuurslid worden afgestemd op zijn of haar persoonlijke vaardigheden, interesses en mogelijkheden. Iedere bijdrage van een bestuurslid is van waarde en van belang. Afhankelijk van de kennis, vaardigheden en van de beschikbare tijd, kan ieder bestuurslid zijn of haar bijdrage leveren aan de activiteiten van het bestuur. Op dit moment is het project Wijkzuster terug actueel. Voor kruisverenigingen betekent dit een nieuwe uitdaging: de eerstelijns gezondheidszorg terugbrengen in de wijken. Als u belangstelling heeft of nadere informatie wilt kunt u dat kenbaar maken door een te sturen naar of te bellen met Leo van Wijngaarden of Eef Schoneveld deden de nonnen die als wijkzuster werkten zelf de administratie, zo goed en zo kwaad als het ging. Zuster Josephine en zuster Jeanne d Arc, ik kan me ze nog goed herinneren. Jeanne d Arc was een potige tante, weet ik nog. Maar de religieuzen moesten er uit, die moesten zich meer voor de kerk inzetten. Ik lag toentertijd even in het ziekenhuis, in Charitas, en die baan kwam dus aan het bed ter sprake. Ik had huishoudkunde gestudeerd en daar zat ook administratie bij, vandaar. Ik zie me nog zitten in die wachtkamer, met mijn rode haar, als sollicitant. Een paar weken eerder zat ik daar als patiënt te wachten. Dat verschil voelde wel gek, weet ik nog. Ik had eigenlijk andere plannen met mijn leven, maar dit komt dan op je weg. Zo gaan die dingen, het is je levensloop. Ik kreeg voor mijn werk een aparte kamer, naast de wachtkamer voor het consultatiebureau. Ik moest dus de administratie opzetten. De wijkzusters deden mij verslag en leverden de patiëntengegevens in. Die verwerkte ik, hield het nauwkeurig bij. De diagnose, het ziektebeeld, welke behandeling enzovoorts. Eerst werkte ik halve dagen, dat werd al snel veel meer en ook de zaterdag kwam erbij. Ik had veel contact met de wijkzusters en met dr. Auping. We konden het goed vinden met elkaar. We zijn zelfs een keer allemaal in een paar auto s naar Antwerpen geweest om uit eten te gaan. Een bedrijfsuitje. 2 Uitgave maart

3 Welzorg Nederland B.V. nieuwe partner voor hulpmiddelen Kruisvereniging en Welzorg slaan handen ineen De Kruisvereniging heeft naast Medicura en Timmers Medizorg in Welzorg Nederland B.V. een nieuwe samenwerkingspartner voor de verstrekking van diensten en hulpmiddelen aan haar leden. Die varen er wel bij. Zij krijgen door Welzorg namelijk meer uitleenpunten en 15% korting op de aanschaf van producten. De Kruisvereniging heeft naast Medicura en Timmers Medizorg in Welzorg Nederland B.V. een nieuwe samenwerkingspartner gevonden voor de verstrekking van diensten en hulpmiddelen aan haar leden. Voor Maikel Loots, commercieel directeur van Welzorg Nederland, was het direct duidelijk dat beide organisaties een klik hebben. Het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen, zorg op maat, luisteren naar wat de klant wil, dat is de verbinding tussen onze organisaties. Het is ook onze doelstelling om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn en zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te laten houden. En geen mens is hetzelfde. Daarom willen wij onze cliënten zo individueel mogelijk benaderen. Om dit handen en voeten te geven, past die samenwerking met de Kruisvereniging prima. Het is een vereniging die met al haar vrijwilligers dicht bij de mensen staat en weet wat er onder hen leeft, aldus Loots. Dat Welzorg nu kortdurende uitleen van hulpmiddelen aan de leden van de Kruisvereniging gaat verstrekken, heeft voor hen ook andere voordelen. Welzorg namelijk is voor de meeste gemeenten in Brabant de leverancier van wmo-voorzieningen, bijvoorbeeld een rolstoel. Loots: Die krijgen de meeste mensen eerst via de awbz, maar dat is voor maximaal twee keer drie maanden. Dan kun je aansluitend een nieuwe aanvragen via de wmo, maar die eerste stoel moet wel ingeleverd. Welzorg levert die stoel nu dus ook vanuit de awbz. Het voordeel voor de leden is dan dat de rolstoel na de awbz-periode niet ingeleverd hoeft te worden, terwijl de wmo-aanvraag loopt. Het maakt de boel een stuk overzichtelijker en rustiger voor de mensen. En het scheelt logistieke kosten. Ook is Welzorg actief in het stimuleren van bewegen. Zo werkt het bedrijf samen met de Gehandicaptenbond om gehandicapten meer aan het sporten te krijgen. Loots: Dat doen we bijvoorbeeld door ze de kans te geven sporten uit te proberen. Want het is zo dat mensen via een pgb een sport aanvragen waar ze dan voor langere tijd aan vastzitten. Terwijl het mogelijk is dat je na een maand denkt: ik basketbal toch liever dan dat ik tennis. Wij vinden bewegen en plezier in sporten zo belangrijk dat we mensen de kans willen geven om meerdere sporten uit te proberen. Ook leden van de Kruisvereniging wil Welzorg meer mogelijkheden bieden om te bewegen. Loots: Samen met de Ouderenbond gaan we dat doen. Want als je nog lekker kunt bewegen kun je bijvoorbeeld ook je boodschappen zelf nog doen of ergens op bezoek gaan. Dat vergroot je zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Welzorg met vestigingen door heel Nederland is gespecialiseerd in advies, verkoop, service, aanpassingen en verhuur van hulpmiddelen voor ouderen en mensen met een beperking. Naast hulpmiddelen levert het bedrijf ook comfortartikelen. Dit zijn producten die het dagelijks leven vergemakkelijken, zoals speciale bedden en fauteuils, of aangepaste huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsartikelen. Welzorg levert aan diverse opdrachtgevers, zoals gemeenten, zorgverzekeraars, awbz-instellingen en thuiszorgorganisaties. Naast Nederland is Welzorg ook actief in Denemarken en in Zweden. Het hoofdkantoor is gevestigd in Almere. Juist daarin ziet Loots een maatschappelijke uitdaging liggen. Loots: Direct en snel kunnen inspelen op de vraag die de leden hebben. Daarom zijn we als eerste druk met het openen van een groot aantal uitleenpunten in West-Brabant. Zodat die voorziening in meer dorpen en wijken terugkeert. Dat verhoogt er de leefbaarheid. En ook vinden we het belangrijk, zegt hij, dat we weten waar de vrijwilligers die bijvoorbeeld op de uitleenpunten staan zoal tegenaan lopen. Dan kunnen we daar wat aan proberen te doen. Een bijscholing over het gebruik van bepaalde hulpmiddelen bijvoorbeeld kan dan uitkomst bieden, aldus Loots. Maikel Loots van Welzorg. Nieuwe uitleenpunten: 15% korting De Kruisvereniging heeft in samenwerking met Surplus en Wezlorg nieuwe lokale uitleenpunten geopend in West-Brabant. Leden van de Kruisvereniging krijgen 15 % korting op de verkoop bij de punten en webshop van Welzorg. Natuurlijk is de Kruisvereniging druk doende om nog meer uitleenpunten van de grond te krijgen. Het tefoonnummer voor alle uitleenpunten is: (0165) Samen zwemmen met een chronische aandoening groot succes Zwemmen met een chronische aandoening, het exclusieve aanbod van de plaatselijke Kruisverenigingen Fijnaart en Heijningen, Dinteloord, Klundert en Zevenbergen is een groot succes aan het worden. Er zwemt al een tijdje een groep mensen op het vaste zwemuur op donderdag in zwembad De Niervaert in Klundert, maar na een reclameactie stromen de aanmeldingen binnen. Meer dan honderd zwemmers hebben zich al gemeld. Het zwemuur op donderdag loopt al over, er is nu een extra uur op vrijdag, van uur. De verenigingen bieden hun plaatselijke leden met een chronische aandoening aan om te zwemmen met elkaar. Daarvoor hebben de Kruisverenigingen wekelijks (met uitzondering van de schoolvakanties) inmiddels twee vaste zwemuren gereserveerd in De Niervaert. De kosten zijn laag. Voor tien euro kun je een jaar lang elke week op de afgesproken tijdstippen een uur zwemmen. Inmiddels oriënteren ook andere plaatselijke besturen zich om deze succesformule te gaan uitvoeren. Meer informatie Het aanbod geldt alleen voor mensen met een chronische aandoening die lid zijn van de plaatselijke Kruisvereniging Fijnaart en Heijningen, Dinteloord, Klundert of Zevenbergen. Chronische aandoeningen zijn onder meer diabetes, artrose en reuma, COPD, astma en hart- en vaatziekten. Locatie: Zwembad De Niervaert in Klundert Tijd: elke donderdagmiddag (niet in schoolvakanties) van tot uur elke vrijdagmiddag (niet in schoolvakanties) van uur Kosten: eenmalig 10 voor een heel jaar zwemmen Belangstellenden kunnen zich schriftelijk aanmelden bij L. van Wijngaarden, Industrieweg 61, 4762 AE Zevenbergen of per mail: onder vermelding van het lidmaatschapsnummer. Hoofdstraat 2, 4844CM Terheijden u Jan Punthof 1, 4793 GR Fijnaart u Kasteelweg 4, 4761 BN Zevenbergen- openingstijden nader te bepalen Cartier van Disselstraat 64, 4835 KP Breda u Burg.Goldwaldstraat 8A, 4927 BB Hoge Zwaluwe ma,wo en vrij u Ds. Jamesstraat 18, 4926 BK Lage zwaluwe u Prins Willemstraat 4, 4791 JR Klundert- openingstijd nader te bepalen Kraaivenstraat 34, 5048 AB Tilburg u Leden Kruisvereniging Bergen op Zoom ontmoeten wijkzuster De leden van de Kruisvereniging Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat kunnen op 19 april aanstaande op de plaatselijke ledenvergadering kennismaken met de wijkzuster. Op deze avond namelijk geven Cecile Dierick, projectcoördinator strategie en beleid bij de Surplusgroep, en wijkzuster Pierrette Schoon tekst en uitleg over de succesvolle terugkeer van de wijkzuster. Ook is er dan gelegenheid om hen vragen te stellen. Verder staat een uitleg over het Servicepakket van de Kruisvereniging op de agenda. De vergadering is op donderdag 19 april 2012, in wijkcentrum De Kastanje (Gageldonk West) Kastanjelaan 164, Bergen op Zoom, uur tot uur. Spreekuur Overgangsconsulente bij Timmers Medizorg Timmers Medizorg Care & Comfort werkt sinds kort samen met overgangsconsulente Netty Vergouwen. Zij kan u uitleg geven over de overgang en ook adviezen om eventuele klachten te verminderen. Een consult wordt in de meeste gevallen door de zorgverzekeraar vergoed. Vanaf 2 april houdt de consulente in de even weken op maandagochtend spreekuur bij Timmers Medizorg. Voor een eerste kennismaking houdt zij op woensdag 21 maart een inloopspreekuur van uur. Voor deze kennismaking of voor een afspraak: Timmers Medizorg Care & Comfort, Kade 51 te Roosendaal, ( Uitgave maart

4 wijkzusters Een van onze wijkzusters nodig? Bel (0165) DE WIJKZUSTER BIJ U IN DE WIJK Wilt u deze wijkzusters houden en wilt u dat er nog meer bijkomen? Zorg dan dat uw vrienden, kennissen en buren lid worden van de Kruisvereniging, T: (0165) Annie van de Sanden, werkt in Hoeven Juliette Thomas, werkt in Oudenbosch Marion Koch werkt in Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten Ena van de Berge, werkt in Roosendaal, wijk Burgerhout en in St. Willibrord Petra Swaders, werkt in Bosschenhoofd Janine Creemers, werkt in Willemstad en Helwijk- Standdaarbuiten Renata van Es, werkt in Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek, Moerdijk en Langeweg Pierrette Schoon, werkt in Bergen op Zoom, wijk Gageldonk-West Els Meeuwisse,werkt in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten Trude Dubbelaar, werkt in Oud-Gastel en Stampersgat Foto s Peter Roek 4 Uitgave maart

5 wijkzusters & wijkbroeder DE WIJKZUSTER BIJ U IN DE WIJK Wilt u deze wijkzusters houden en wilt u dat er nog meer bijkomen? Zorg dan dat uw vrienden, kennissen en buren lid worden van de Kruisvereniging, T: (0165) Sheela Punt, werkt in Halsteren Angelique van de Kooi, werkt in Klundert en Noordhoek Annette Verburgt, werkt in Roosendaal, wijk de Kroeven en de Dijken Rian Peters, werkt in Bergen op Zoom, wijk Meilust / Tuinwijk Coby Verstraten, werkt in Dinteloord Anneke Farag, werkt in Achtmaal/Wernhout Wouter van der Wilde, werkt in Zundert Hanny Hofman, werkt in Rijsbergen Judith van Hoof, werkt in Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek, Moerdijk en Langeweg Foto s Peter Roek Uitgave maart

6 Mid d e n-br a b a n t De kruisvereniging kan de thuiszorg misschien verleiden tot eenzelfde ommekeer, want het is een prima initiatief Een wijkzuster in een onafhankelijke rol zou bijvoorbeeld de keukentafelgesprekken voor de wmo kunnen voeren. Waarom niet? Het concept van de kruisvereniging past prima in het wmo-beleid. De Tilburgse wethouder Marjo Frenk over de vorig jaar opgerichte kruisvereniging die in haar stad stevig aan de weg timmert, onder meer met het terugbrengen van de wijkzuster. De Kruisvereniging Midden- Brabant is een burgerinitiatief. Wat vindt u er van dat Tilburgers opstaan voor een betere zorg? Burgerparticipatie is bijna altijd leuk, maar de aanleiding is natuurlijk landelijker. Hoe de thuiszorg zich vanaf de jaren tachtig heeft ontwikkeld tot nu, daar zijn we als samenleving verantwoordelijk voor geweest. De bureaucratie, te veel handen aan het bed, efficiency in het werk belangrijker dan aandacht voor de patiënt. Zorg kun je niet vergelijken met het produceren van een tuinstoel. Dat hebben we mede door die marktwerking in de zorg wel gedaan. We hebben toen iets weggegooid waar we nu spijt van hebben. Nu zijn we, en eigenlijk ook weer met z n allen, het erover eens dat die bureaucratische zorg gekeerd moet worden. We willen in de zorg terug naar de menselijke maat. Dat is aan de thuiszorginstellingen zelf. Maar het is ook goed dat een initiatief als dat van de Kruisvereniging hier in Tilburg de thuiszorg misschien kan verleiden tot eenzelfde ommekeer, want het is een prima initiatief ontstaan vanuit de vraag van de cliënt. Wat kan de gemeente in die ommekeer voor een rol spelen? In ieder geval: die kruisvereniging niet tegenhouden. De burgers moeten de maximale vrijheid krijgen om die zorg te kiezen die zij willen. Dat betekent dat je de stad niet op slot moet doen voor nieuwe clubs als de kruisvereniging. De wijkzuster die werkt volgens het concept van de kruisvereniging is onafhankelijk, ze staat los van welke zorgaanbieder dan ook en verwijst naar die zorgaanbieder die de klant wil. Die onafhankelijke rol van wijkzuster is belangrijk. Die keuzevrijheid moeten de mensen hebben. De wijkzuster kan dan een schakel in het zorgaanbod zijn. Maar ook de thuiszorgorganisaties willen die schakel zijn. Je moet voor de burgers een balans zien te vinden tussen al die instellingen. Want het gevaar is dat er te veel aanbod komt in de wijk. Het bureau BMC onderzocht de werkwijze van de wijkzuster van de kruisvereniging: het levert geld op en betere zorg. Heeft dat betekenis voor het beleid van de gemeente? Ik maak geen keuze voor de ene of de andere organisatie. We hebben meer clubs in de stad met wijkverpleegkundigen. Ik ben niet de marktmeester die wikt en beschikt. Omdat de burger de keuzevrijheid moet hebben. Dus als iedereen hier die wijkzuster van de kruisvereniging wil hebben, prima, dan gebeurt dat vanzelf wel. Ziet u wel een werkzaam verband tussen de uitvoering van de wmo en de taken van de wijkzuster? Dat zou prima kunnen. Een wijkzuster in een onafhankelijke rol zou bijvoorbeeld de keukentafelgesprekken voor de wmo kunnen voeren. Waarom niet? Daar waar anderen het beter kunnen, laat het die anderen dan ook doen. Het komt er op neer dat je vertrouwen hebt in de kunde van die professional. Als de wijkzuster zegt dat er een wmo-indicatie nodig is, dan moet je dat niet opnieuw door anderen willen laten toetsen. Het concept van de kruisvereniging past natuurlijk prima in het wmobeleid. Een kleinschalige wijkgerichte aanpak die erop gericht is om mensen zo veel mogelijk thuis in hun eigen omgeving te laten blijven wonen, uitgaande van hun eigen kracht. Empowerment. Wat is er nodig om die empowerment tot een succes te maken? Want het vraagt van velen een andere houding op vele terreinen, niet alleen van zorginstellingen maar ook van de gemeente? De meeste mensen zijn heel goed in staat hun eigen leven te regelen en hebben niet meer nodig dan een goede wegwijzer en keuze uit een kwalitatief en kwantitatief voldoende aanbod. Voor die mensen die hier hulp bij nodig hebben zie ik kansen voor de wijkzuster en wijkcoördinatoren. De gemeente heeft een faciliterende rol, bijvoorbeeld de wijken zo inrichten dat er een sociale en fysieke infrastructuur is die ouder worden in de stad mogelijk maakt en ook bijdraagt aan leefomstandigheden voor mensen met een beperking. Dat vraagt van allen een andere houding. Zo moeten woningcorporaties en gemeente hierin samen optrekken. De rol van de gemeente is dan: daar waar nodig regie voeren, bijvoorbeeld welke organisaties in de wijk wat doen. Leden gevraagd voor Stuurgroep De Kruisvereniging Midden-Brabant (KMB) in Tilburg timmert aan de toekomst. De KMB zet zich onder meer in voor de wijkzuster nieuwe stijl die in een paar wijken actief is. Maar de vereniging doet meer en willen we goed kunnen draaien dan is een uitbreiding van onze ledenstuurgroep nodig. Wie belangstelling heeft om een steentje bij te dragen aan goede zorg en welzijn in Midden-Brabant kan voor informatie en aanmelden terecht bij Peter Vermijs, voorzitter van de Ledenstuurgroep, T: (06) Ledenvoordeel Runningtherapie Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van de rustige duurloop ten behoeve van mensen met een depressie of andere psychische klachten. Het zeer rustig opbouwen van het hardlopen is kenmerkend voor Runningtherapie. Het gaat om het plezier beleven aan de inspanning waartoe je jezelf hebt uitgedaagd. Bij Runningtherapie worden door middel van (hard)lopen (ook wandelen), de psychische klachten verminderd. Runningtherapie is een goede aanvulling op gesprekspsychotherapie en medicatie. Wethouder Marjo Frenk. Runningtherapie is een cursus van 12 weken waarbij de cursist 2 keer per week gedurende 1 uur intensief wordt begeleid en gecoacht. Ledenvoordeel: 10% korting op de cursus. Voor meer informatie: Gert-Jan van Ginneke, Abcoudestraat 14 te Tilburg. Tel: of Website: Foto Peter Roek DIRVEN schoenen DIRVEN schoenen biedt aan leden 10% korting Adres: Schouwburgring 51, Tilburg DIRVEN, meer dan 50 jaar specialist in modisch, comfortabele schoenen. Ook vestigingen in Made en s-hertogenbosch website: www. DIRVENschoenen.nl DE WIJKZUSTER BIJ U IN DE WIJK Wilt u deze wijkzusters houden en wilt u dat er nog meer bijkomen? Zorg dan dat uw vrienden, kennissen en buren lid worden van de Kruisvereniging Midden- Brabant, T: (013) Een van onze wijkzusters nodig? Bel Kruisvereniging Midden Brabant (013) Foto s Peter Roek Anita Wolfs, werkt in Tilburg, wijk Oud-Noord Corry Das, werkt in Tilburg, wijk Noord Nicole Kleine- Wilke, Wilke, werkt in Tilburg, wijk Jerusalem en Fatima Mirjam Veldhuizen Marij Koppens- Wittens, werkt in Tilburg, wijk Trouwlaan, uitvindersbuurt, deel Broekhoven 6 Uitgave maart

7 Cursusaanbod Cursusaanbod Cursusaanbod via de Kruisvereniging Leren Masseren Doel van de cursus is voorkomen en behandelen van lichte spierpijn en ontspanning van vermoeide spieren van rug, schouders en nek. Data: 5 maandagavonden: 19, 26 maart, 2, 16, 23 april 2012 Tijd: tot uur Locatie: gebouw van de Regionale Kruisvereniging West Brabant, Albertdonk 4, 4707 XZ Roosendaal Kosten:leden van de Kruisvereniging 60, niet leden 75. Nordic Walking Conditieverbetering door actiever wandelen met poles. Tijd: 6 lessen van 1,5 uur. Kosten: 70 inclusief het gebruik van de poles. Leden van de Kruisvereniging krijgen korting op kennismakingsles 8 i.p.v. 12. Voor locatie en data: of of T: (0165) Marita Castenmiller-Wouters, Karin Noorman Oefentherapeuten Mensendieck en INWA Nordic Walking Instructeurs Cursusaanbod samenwerkingspartners Themabijeenkomsten Omgaan met Pubers Een serie van vijf themabijeenkomsten over omgaan met pubers. Deze bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond van tot uur in het kantoor van Surplus, Pastoor van Kessellaan 7, Zevenbergen. De eerste bijeenkomst was 15 maart. De avonden zijn echter los van elkaar te volgen. Data en thema s van de bijeenkomsten: 22 maart: Pubers en grenzen 29 maart: Pubers alcohol en drugs 5 april: Pubers en geld 12 april: Pubers en omgaan met gevoelens en het maken van keuzes Kosten: 24,00 voor vijf bijeenkomsten. Voor een echtpaar 30,00. Voor eenmalige deelname 5,00. Voor informatie of aanmelding: Romelia Simon of Rien Rijken, T: (0168) Cursus assertiviteit: Voor iedereen die wil leren opkomen voor zichzelf. Tien bijeenkomsten. De volgende training start in het najaar van Kosten: 40 voor een cursus overdag en 50 euro voor een avondcursus. Aanmelden via het maatschappelijk werk van Surplus Welzijn in uw woonplaats. (0168) GGZ Westelijk Noord-Brabant wil in samenwerking met de Regionale Kruisvereniging de volgende cursussen aanbieden: In de put, uit de put (18-60 jaar) De cursus is bedoeld voor volwassenen (18-60 jaar), die regelmatig last hebben van depressieve klachten, het nergens meer zin in hebben en die actief willen leren hoe ze met hun depressieve klachten kunnen omgaan. Tien wekelijkse Kosten: 35 voor leden en 45 voor nietleden. Geen paniek! De cursus is bedoeld voor volwassenen (18-65 jaar), die last hebben van lichte/ matige paniekklachten en die actief willen leren hoe ze hier mee om kunnen gaan. Acht wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 32 voor leden en 42 voor nietleden. Leven met een chronische ziekte De cursus is bedoeld voor mensen (vanaf 18 jaar) met een (lichamelijke) chronische ziekte of aandoening, die actief willen leren hoe ze met hun beperkingen kunnen omgaan. Tien wekelijkse Kosten: 40 voor leden en 50 voor nietleden. Lichte dagen, donkere dagen De cursus is bedoeld voor Turkse mannen en Turkse vrouwen, en Marokkaanse mannen en Marokkaanse vrouwen boven de 35 jaar die depressieve klachten hebben. Er zijn aparte groepen voor mannen en vrouwen van zowel de Turkse als Marokkaanse afkomst. Veertien wekelijkse Kosten: 15 voor leden en 20 voor nietleden. Beweging en Ontspanning De cursus is bedoeld voor allochtone vrouwen die last hebben van spanningsen pijnklachten, van depressie en angst. De cursus bestaat uit acht wekelijkse Kosten: 10 voor leden en 15 voor nietleden. Omgaan met depressieve mensen De cursus is bedoeld voor familieleden en directbetrokkenen van mensen die lijden aan een depressie. Tien wekelijkse Kosten: 35 voor leden en 45 voor nietleden. Cursus voor familieleden van mensen met schizofrenie De cursus is bedoeld voor familieleden en directbetrokkenen van mensen die lijden aan schizofrenie. Tien wekelijkse Kosten: 35 voor leden en 45 voor niet-leden. Cursus voor familieleden van jongdementerenden De cursus is bedoeld voor familieleden van mensen waarbij voor het 65ste levensjaar de diagnose dementie is gesteld. Acht tweewekelijkse bijeenkomsten van twee uur. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Groenhuysen en de Alzheimervereniging. Kosten: 20 voor leden en 30 voor nietleden Gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding In deze ondersteuningsgroep kunnen nabestaanden na zelfdoding hun ervaringen en gevoelens delen met lotgenoten. Tien tot twaalf wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 10 voor leden en 15 voor niet-leden. Alsof je op eieren loopt De cursus is bedoeld voor familieleden en directbetrokkenen van mensen met een borderlinestoornis. Zeven bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 25 voor leden en 35 voor nietleden. Gespreksgroep voor allochtone familieleden van mensen met psychische problemen De cursus is bedoeld voor allochtone familieleden van Turkse en Marokkaanse mensen die kampen met een psychische ziekte en die willen leren omgaan met het zieke familielid, leren grenzen stellen en ervaringen willen uitwisselen. Tien wekelijkse Kosten: 10 voor leden, 15 voor nietleden. Behandeling voor het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) Een behandeling die u thuis zelfstandig kunt uitvoeren met hulp van een coach. Als u denkt CVS te hebben overleg dit dan met uw huisarts. Uw huisarts kan vaststellen of u CVS heeft en u per verwijzen naar Wilt u meer weten over de behandeling vraag dan de informatiefolder aan door te mailen naar Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij het secretariaat voor de Preventieve Cursussen van GGZ WNB, T: (0164) of ggzwnb.nl. De cursussen gaan door bij voldoende aanmeldingen. Locatie: Bergen op Zoom of Roosendaal Assertiviteitstraining Iedereen voelt zich wel eens onzeker in contacten met anderen. Het lukt dan niet voldoende om duidelijk te maken wat u bedoelt of wat u graag zou willen. Dat overkomt ons allemaal wel eens en op zich is dat geen probleem. Anders wordt het als u het gevoel heeft dat het te vaak gebeurt. U wilt leren nee zeggen. U wilt kritiek durven geven en niet bang zijn wat anderen van u vinden. U wilt uzelf zijn in contacten met anderen. Traverse start twee keer per jaar (voorjaar en najaar) assertiviteitstrainingen: voor jongeren van jaar afwisselend in Bergen op Zoom en Roosendaal, voor volwassenen in Bergen op Zoom, voor volwassenen in Roosendaal. Aantal bijeenkomsten: 8. Kosten: 12,-- Informatie en aanmelding T: (0164) Na telefonische aanmelding vindt een gesprek plaats. Rouwverwerking, erover praten helpt De werkgroep Rouwbegeleiding Westelijk Noord Brabant start, bij voldoende deelname, gespreksgroepen voor mensen die een dierbare verloren hebben. Deze lotgenoten-contacten worden begeleid door telkens twee vrijwilligers, die daarvoor geschoold zijn. Zij bieden deze ondersteuning aan omdat zij ervan overtuigd zijn dat elkaar helpen bij het verwerken van het verlies, een luisterend oor, erkenning van het verdriet, herkenning van gevoelens en gedachten steun biedt. De deelnemers krijgen het gevoel er niet meer alleen voor te staan. Bij voldoende deelname gaan de volgende groepen van start:»» Volwassenen die een partner verloren hebben»» Ouders die een kind verloren hebben»» (Jong) volwassenen die een ouder, broer, zus, vriend of vriendin verloren hebben»» Jongeren van jaar die een ouder/broer of zus verloren hebben»» Ouders die een baby verloren hebben kort voor, tijdens of na de bevalling Verder biedt de werkgroep individuele rouwbegeleiding aan, zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren. Aantal bijeenkomsten: 8 Kosten: 12,- Informatie en aanmelden T: (0164) Na telefonische aanmelding vindt een gesprek plaats met de aandachtsfunctionaris van de Werkgroep Rouwbegeleiding, Wilma Franken. Voor informatie over het cursusaanbod en aanmelden kunt u terecht bij de coördinator van het cursusbureau, Jeanette van Overveld, Telefoonnummer: (0165) , bij geen gehoor: Telefoonnummer: (0165) , Kortingen bij VGZ en CZ VGZ Zorgverzekeraar Leden van de Kruisvereniging krijgen 6% korting op de basisverzekering en 10% korting op de aanvullende verzekering. Het collectiviteitsnummer is: 3775 CZ Zorgverzekeraar Leden van de Kruisvereniging krijgen 5% korting op de basisverzekering. Het collectiviteitsnummer is: Meer informatie? Het verenigingsbureau tel: (0165) Uitgave maart

Wijkzuster krijgt landelijke prijs: de ZonMw Parel

Wijkzuster krijgt landelijke prijs: de ZonMw Parel Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant SPECIAAL VOOR U: Inhoud GRATIS PASHOUDER September 2012 Jaargang 14, nr. 3 Oplage: 40.000 exemplaren Pagina 2 Welzorg opent zorgwinkel in Roosendaal

Nadere informatie

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Februari 2011 Jaargang 13, nr. 1 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Expertmeeting voor rol nieuwe wijkzuste Wijkzusters vergroten elkaars

Nadere informatie

Zorgverzekeraars bieden leden Kruisvereniging minstens 60 euro korting

Zorgverzekeraars bieden leden Kruisvereniging minstens 60 euro korting Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant December 2006 Oplage: 130.000 exemplaren Inhoud Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Pagina 5: Consultatiebureau voor een gezonde oude dag Een winkel vol

Nadere informatie

Jaarverslag. Regionale Kruisverenigng West-Brabant - Albertdonk 4 - Roosendaal - www.dekruisvereniging.nl - (0165) 55 59 15

Jaarverslag. Regionale Kruisverenigng West-Brabant - Albertdonk 4 - Roosendaal - www.dekruisvereniging.nl - (0165) 55 59 15 2007 Jaarverslag Regionale Kruisverenigng West-Brabant - Albertdonk 4 - Roosendaal - www.dekruisvereniging.nl - (0165) 55 59 15 Inleiding 1 De Kruisvereniging: een gewaardeerde marktspeler Op de bres voor

Nadere informatie

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen mede mogelijk gemaak door: - Colofon - Titel De wijkzuster terug. Een kanteling in denken en doen

Nadere informatie

We spelen in het land van de Blauwe Vogels

We spelen in het land van de Blauwe Vogels MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Jaargang 11 nummer 2 september 2006 We spelen in het land van de Blauwe Vogels In dit nummer onder andere: Wij gaan uit van de vraag van onze cliënten Je komt

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam Editie Waterland 3e jaargang nr 1, april t/m augustus 2015 50 jaar inzamelen bij Bim-Bam pagina 5 Opvolger Valentino Rossi? pagina 44 Een bewogen crisispleegouder LTC Anonymous bestaat 90 jaar pagina 27

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE ZELFHULPKRANT STICHTING NETWERK ZUIDOOST - BRABANT DAK-, EN THUISLOZEN MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE LICHAMELIJKE AANDOENING EEN PROBLEEM, JA OF NEE? ERVARINGS VERHALEN ALLOCHTONEN

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

Welke zorgverzekeraar heeft beste pgb-regeling? Zelf iemand uit kunnen kiezen, zelf beslissen wat iemand voor je doet en wanneer!

Welke zorgverzekeraar heeft beste pgb-regeling? Zelf iemand uit kunnen kiezen, zelf beslissen wat iemand voor je doet en wanneer! 04 12-2014 extra: Veranderingen in de pgb-zorg 2015, special voor leden van Per Saldo het magazine van per saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget Zelf iemand uit kunnen kiezen, zelf beslissen

Nadere informatie

GRONINGEN RETOURADRES

GRONINGEN RETOURADRES zomerspecial Betrouwbare MS-informatie Cognitieve problemen Zelfmanagement (Ikdus) juli JAARGANG 2012 RETOURADRES Secretariaat Kerkstraat 9 9636 AA Zuidbroek GRONINGEN DATA CONTACTBIJEENKOMSTEN 2013 koffie-ochtenden

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorgzaam ZORGVERZEKERING 2015 Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts Zorgeloos op wintersport Meer informatie en tips op www.devogel.nl

Nadere informatie

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel -stra Nummer 10 december 2013 zorg nieuws Niet Aangeboren Hersenletsel Geachte lezer, Geachte lezer, 2 Het jaar 2013 is bijna ten einde. U wachten de Kerstdagen en de jaarwisseling. In onze zorgsector

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

INFORMATIE DEELNEMERS

INFORMATIE DEELNEMERS INFORMATIE DEELNEMERS 11 OKTOBER TUSSEN 13.30 EN 17.00 UUR SPORTHAL DE KALKWIJCK NIEUWEWEG 8 HOOGEZAND Voorwoord Op 11 oktober 2013 wordt voor het derde achtereenvolgende jaar de Lifestylebeurs 50+ in

Nadere informatie

Ouders & Kind De toekomst? Een villa en een Ferrari voor de deur

Ouders & Kind De toekomst? Een villa en een Ferrari voor de deur Ouders & Kind De toekomst? Een villa en een Ferrari voor de deur PAG. 4 PERIODIEKE UITGAVE VAN MEE WEST-BRABANT Zomer 2010 8 Frans Polen Zelfstandig wonen is voor mij topsport PAG. 6 Ambassadeur Jacco

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Mantelzorg Nieuwsbrief

Mantelzorg Nieuwsbrief Mantelzorg Nieuwsbrief Nummer 4 december 2009 Voorwoord Thema: Mantelzorgers van mensen met psychische problemen In deze nieuwsbrief aandacht voor naasten van mensen met psychische problemen. Er rust nog

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Buiten de gebaande paden

Buiten de gebaande paden Buiten de gebaande paden Inspirerende voorbeelden van intersectoraal gezondheidsbeleid Onderwijsraad De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert

Nadere informatie