Surplus krijgt keurmerk voor zorg van de wijkzuster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Surplus krijgt keurmerk voor zorg van de wijkzuster"

Transcriptie

1 Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Maart 2012 Jaargang 14, nr. 1 Oplage: exemplaren Inhoud Pagina 2 Kruisvereniging Zevenbergen zoekt nieuwe bestuursleden De wijkzuster en de huisarts over toen en nu Uit de oude doos Pagina 3 Kruisvereniging en Welzorg slaan handen ineen Nieuwe uitleenpunten: 15% korting Samen zwemmen met een chronische aandoening groot succes Leden Kruisvereniging Bergen op Zoom ontmoeten wijkzuster Spreekuur Overgangsconsulente bij Timmers Medizorg Pagina s 4-5 Een van onze wijkzusters nodig? bel (0165) Pagina 6 (afdeling Midden-Brabant) De Kruisvereniging kan de thuiszorg misschien verleiden tot eenzelfde ommekeer, want het is een prima initiatief Leden gevraagd voor stuurgroep Ledenvoordeel De wijkzuster bij u in de wijk Een van onze wijkzusters nodig? Bel Kruisvereniging Midde-Brabant (013) Pagina 7 Cursusaanbod Pagina 8 Servicepakket Correctie Bonnenboekje wijkzusters: West-Brabant: (0165) Midden-Brabant: (013) Colofon Kruisvenster is het ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant en verschijnt 4 keer per jaar. Hoofdredacteur: Frans Fakkers Tekst & Eindredactie: Leo Lotterman Opmaak: Dessain Grafische Vormgeving Voor informatie over Kruisverenigingen en over het lidmaatschap: verenigingsbureau (0165) Voor het doorgeven van nieuws, kunt u contact opnemen met de desbetreffende lokale correspondent. Publicaties uit deze editie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor het eerst toegekend Surplus krijgt keurmerk voor zorg van de wijkzuster Zorgaanbieder Surplus heeft als eerste het Kruiswerk Keurmerk gekregen. Omdat deze organisatie hun wijkzusters zó inzetten dat cliënten daadwerkelijk vraaggestuurde zorg krijgen. Het keurmerk is ontwikkeld op initiatief van de leden van de Kruisvereniging. Die vinden dat de werkwijze van de wijkzuster objectief getoetst moet kunnen worden. Het eerste Kruiswerk Keurmerk is uitgereikt aan zorgaanbieder Surplus. Dat gebeurde op donderdag 26 januari jongstleden in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Tweede-Kamerlid Pauline Smeets (PvdA), voorzitter van de vaste Kamercommissie van VWS, overhandigde het keurmerk aan Anton van Mansum, lid van de raad van bestuur van Surplus. Van Mansum: We zijn trots dat we als eerste in Nederland het keurmerk hebben gekregen. Het bijzondere is dat het keurmerk niet bedacht is door ons, zorgverzekeraars, zelfs niet door het ministerie van VWS, maar door onze cliënten. Surplus gelooft in sturing door de cliënt zelf. Het keurmerk is voor ons een mijlpaal die onze organisatie heeft teruggebracht naar onze wortels, waar we vandaan komen, onze cliënten. Het Kruiswerk Keurmerk is ontwikkeld op initiatief van de leden van de Kruisvereniging. Die vereniging vindt dat de werkwijze van de wijkzuster objectief getoetst moet kunnen worden. Daarvoor is door het bureau CIIO een toetsingskader ontwikkeld. Een aantal leden van de Kruisvereniging is door het CIIO opgeleid om de keuring uit te voeren. De keuring zelf vindt plaats Het keurmerk is uitgereikt. V.l.n.r: Anton van Mansum (Surplus), Pauline Smeets (voorzitter vaste Kamercommissie VWS), Henk van Tilborg (voorzitter De Kruisvereniging). Foto Zorro Producties - Jan de Groot Correspondenten: Bergen op Zoom: dhr. J.W.P. Stoop Halderberge: mevr. I. Wildeman Roosendaal: mevr. J. van Overveld Steenbergen: dhr. R. Blok José van Dorst, Cecile Dierick en Annelies Hemming zijn verantwoordelijk voor de wijkzusters van het keurmerk. Foto Zorro Producties - Jan de Groot Uitgave maart

2 onder supervisie van CIIO. Blijkt dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan, dan kan door het CIIO het keurmerk verstrekt worden. Volgens voorzitter Henk van Tilborg van De Kruisvereniging krijgen organisaties het keurmerk toegekend als zij hun wijkzuster zó inzetten dat cliënten daadwerkelijk vraaggestuurde zorg krijgen. Het is volgens Van Tilborg belangrijk dat de wijkzuster de cliënt ondersteunt bij het maken van keuzes en samen met de cliënt bepaalt welke zorg en ondersteuning het meest geschikt zijn. Van Tilborg: Het keurmerk geeft cliënten zekerheid over de kwaliteit van dienstverlening. Tweede- Kamerlid Smeets noemde het waardevol dat het keurmerk de aandacht richt op de menselijke kant van de zorgverlening, en niet zozeer op het proces. Het keurmerk is nu nog regionaal, maar als het aan de Kruisvereniging ligt straks ook landelijk. Organisaties in het hele land kunnen opgaan voor het keurmerk. Het CIIO bepaalt welke organisatie er voor in aanmerking kan komen. Kruisvereniging Zevenbergen zoekt nieuwe bestuursleden De Kruisvereniging Zevenbergen heeft afscheid genomen van haar bestuurslid de heer A.J. Nefkens. In 2012 en 2013 is een drietal bestuursleden niet meer herkiesbaar. kernwaarden van belang: 1. Respect voor de mening van anderen; 2. Teamspeler (willen) zijn; 3. Betrokkenheid bij het werk van de kruisvereniging en haar leden. Anton van Mansum van Surplus spreekt zijn dankwoord uit. Foto Zorro Producties - Jan de Groot De wijkzuster en de huisarts over toen en nu Wijkzuster Tekla Kuijper en huisarts René Disseldorp werkten jarenlang samen in Rijsbergen. Nu zitten beiden in het bestuur van de kersverse Kruisvereniging in Etten-leur die de wijkzuster laat terugkeren. Half maart starten de eerste drie in Zundert, Achtmaal/Wernhout, Rijsbergen en Klein Zundert. De oud-wijkzuster en oud-huisarts over toen en nu. René Disseldorp en Tekla Kuijper bij het beeld van de fietsende wijkzuster dat 25 jaar geleden door de plaatselijke Kruisvereniging werd neergezet. Foto Peter Roek Oud-wijkzuster Tekla Kuijper was tientallen jaren wijkzuster in Rijsbergen en Zundert. Ze werkte toen samen met oudhuisarts René Disseldorp. Een combi die ze allebei weer terugwillen, en ze zijn niet de enigen. De onvrede bij cliënten over de thuiszorg nu kunnen ze zich goed voorstellen. De strakke werktijden, veel verschillende zorgverleners over de vloer, geen tijd. De kracht van het team wijkzuster en huisarts, zegt Disseldorp, is communicatie, overleg, tijd. Maar daar is geen streepjescode voor, het is geen product. En dus is het er niet. Vroeger wel, toen hadden ze wekelijks een werkoverleg en in de tussentijd was er gewoon veelvuldig contact. Over patiënten, over mensen om wie ze zich zorgen maakten. Soms was bij de bespreking voor advies of overleg de pastoor uitgenodigd, de fysiotherapeut, of de wijkagent, dat hing af van de besproken patiënt. Disseldorp was als huisarts ook vertegenwoordigd in het plaatselijke bestuur van de kruisvereniging. Disseldorp: We deden al het mogelijke om het de wijkzuster naar de zin te maken. We bemoeiden als bestuur ons niet inhoudelijk met haar werk, zij was de professional. Maar ze mocht in haar werk niet tegen beperkingen oplopen. Dat wat ze nodig had moest er gewoon zijn. Je werkte niet met afgepaste blokminuten. Als het zo uitkwam werkte je ook s avonds of in het weekend. Disseldorp: Ik herinner me een terminale patiënt die morfine toegediend kreeg. Je had toen alleen kortwerkende morfine dus moesten Tekla en ik s nachts om de drie uur om beurten injecteren. Tekla Kuijper: De kracht van de wijkzuster die werkt volgens het concept van de kruisvereniging is dat ze tijd heeft om te overleggen met de huisarts, en met de patiënt. Tekla Kuijper: Het is belangrijk als de huisarts weer een vast aanspreekpunt krijgt in de wijk voor zijn patiënten. Dat geeft rust en overzicht voor de huisarts en voor de patiënt. Als wijkzuster weet je wat er speelt, hoe het gaat met een patiënt en die kan dan overleggen met de huisarts. En de huisarts op zijn beurt kan eens navraag doen bij de wijkzuster of haar vragen bij iemand een kijkje te gaan nemen. Zo weet zij nog van de kraamvrouw met wie het niet goed ging. Ze vroeg de huisarts langs te komen, ( ik belde hem in zijn koffiepauze, dan wist ik zeker dat ie tijd had ), en die constateerde uiteindelijk een postnatale depressie. Tijd mogen hebben voor de patiënt is belangrijk, weet Tekla Kuijper. Je kunt beter zaken signaleren die wel of niet goed gaan. Door rustig rond te kijken, tijd te hebben voor een praatje, een luisterend oor. Mensen kunnen bijvoorbeeld onzeker zijn over de voorgeschreven behandeling of medicijnen, omdat die niet goed blijken te werken. Dat durven ze meestal niet tegen hun huisarts te zeggen, ze blijven die pillen maar slikken want de dokter zal het wel weten. De wijkzuster kan er nu mee naar de huisarts voor overleg. De Kruisvereniging is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dat is nodig, omdat bij de ontwikkeling van het project Wijkzuster terug een belangrijke rol is weg gelegd voor kruisverenigingen. Bij de uitrol van het project binnen de kern Zevenbergen hebben wij behoefte aan bestuursleden die affiniteit hebben met de gezondheidszorg. Wij hebben een profiel opgesteld waarmee wij de komende tijd gaan werken om leden enthousiast te maken voor een bestuursfunctie. Bij de samenstelling van het bestuur van onze kruisvereniging zijn de volgende uitgangspunten van belang: het bestuur is samengesteld uit personen die affiniteit hebben met en kennis hebben van gezondheidszorg/kruiswerk of ervaring hebben met besturen van verenigingen. Voor bestuursleden zijn de volgende Administratief medewerkster Laura Jongstra (links) en wijkzuster Smits in 1959 Laura Jongstra (89) was de eerste administratief medewerkster van het Wit-Gele Kruis in Roosendaal: Ik werkte bij t Kruis van 1953 tot en met 1959, in Charitas in de Kalsdonksestraat. Eerst Uit de oude doos Het bestuur van de kruisvereniging kenmerkt zich door collegiaal overleg waarin de rollen van ieder bestuurslid worden afgestemd op zijn of haar persoonlijke vaardigheden, interesses en mogelijkheden. Iedere bijdrage van een bestuurslid is van waarde en van belang. Afhankelijk van de kennis, vaardigheden en van de beschikbare tijd, kan ieder bestuurslid zijn of haar bijdrage leveren aan de activiteiten van het bestuur. Op dit moment is het project Wijkzuster terug actueel. Voor kruisverenigingen betekent dit een nieuwe uitdaging: de eerstelijns gezondheidszorg terugbrengen in de wijken. Als u belangstelling heeft of nadere informatie wilt kunt u dat kenbaar maken door een te sturen naar of te bellen met Leo van Wijngaarden of Eef Schoneveld deden de nonnen die als wijkzuster werkten zelf de administratie, zo goed en zo kwaad als het ging. Zuster Josephine en zuster Jeanne d Arc, ik kan me ze nog goed herinneren. Jeanne d Arc was een potige tante, weet ik nog. Maar de religieuzen moesten er uit, die moesten zich meer voor de kerk inzetten. Ik lag toentertijd even in het ziekenhuis, in Charitas, en die baan kwam dus aan het bed ter sprake. Ik had huishoudkunde gestudeerd en daar zat ook administratie bij, vandaar. Ik zie me nog zitten in die wachtkamer, met mijn rode haar, als sollicitant. Een paar weken eerder zat ik daar als patiënt te wachten. Dat verschil voelde wel gek, weet ik nog. Ik had eigenlijk andere plannen met mijn leven, maar dit komt dan op je weg. Zo gaan die dingen, het is je levensloop. Ik kreeg voor mijn werk een aparte kamer, naast de wachtkamer voor het consultatiebureau. Ik moest dus de administratie opzetten. De wijkzusters deden mij verslag en leverden de patiëntengegevens in. Die verwerkte ik, hield het nauwkeurig bij. De diagnose, het ziektebeeld, welke behandeling enzovoorts. Eerst werkte ik halve dagen, dat werd al snel veel meer en ook de zaterdag kwam erbij. Ik had veel contact met de wijkzusters en met dr. Auping. We konden het goed vinden met elkaar. We zijn zelfs een keer allemaal in een paar auto s naar Antwerpen geweest om uit eten te gaan. Een bedrijfsuitje. 2 Uitgave maart

3 Welzorg Nederland B.V. nieuwe partner voor hulpmiddelen Kruisvereniging en Welzorg slaan handen ineen De Kruisvereniging heeft naast Medicura en Timmers Medizorg in Welzorg Nederland B.V. een nieuwe samenwerkingspartner voor de verstrekking van diensten en hulpmiddelen aan haar leden. Die varen er wel bij. Zij krijgen door Welzorg namelijk meer uitleenpunten en 15% korting op de aanschaf van producten. De Kruisvereniging heeft naast Medicura en Timmers Medizorg in Welzorg Nederland B.V. een nieuwe samenwerkingspartner gevonden voor de verstrekking van diensten en hulpmiddelen aan haar leden. Voor Maikel Loots, commercieel directeur van Welzorg Nederland, was het direct duidelijk dat beide organisaties een klik hebben. Het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen, zorg op maat, luisteren naar wat de klant wil, dat is de verbinding tussen onze organisaties. Het is ook onze doelstelling om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn en zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te laten houden. En geen mens is hetzelfde. Daarom willen wij onze cliënten zo individueel mogelijk benaderen. Om dit handen en voeten te geven, past die samenwerking met de Kruisvereniging prima. Het is een vereniging die met al haar vrijwilligers dicht bij de mensen staat en weet wat er onder hen leeft, aldus Loots. Dat Welzorg nu kortdurende uitleen van hulpmiddelen aan de leden van de Kruisvereniging gaat verstrekken, heeft voor hen ook andere voordelen. Welzorg namelijk is voor de meeste gemeenten in Brabant de leverancier van wmo-voorzieningen, bijvoorbeeld een rolstoel. Loots: Die krijgen de meeste mensen eerst via de awbz, maar dat is voor maximaal twee keer drie maanden. Dan kun je aansluitend een nieuwe aanvragen via de wmo, maar die eerste stoel moet wel ingeleverd. Welzorg levert die stoel nu dus ook vanuit de awbz. Het voordeel voor de leden is dan dat de rolstoel na de awbz-periode niet ingeleverd hoeft te worden, terwijl de wmo-aanvraag loopt. Het maakt de boel een stuk overzichtelijker en rustiger voor de mensen. En het scheelt logistieke kosten. Ook is Welzorg actief in het stimuleren van bewegen. Zo werkt het bedrijf samen met de Gehandicaptenbond om gehandicapten meer aan het sporten te krijgen. Loots: Dat doen we bijvoorbeeld door ze de kans te geven sporten uit te proberen. Want het is zo dat mensen via een pgb een sport aanvragen waar ze dan voor langere tijd aan vastzitten. Terwijl het mogelijk is dat je na een maand denkt: ik basketbal toch liever dan dat ik tennis. Wij vinden bewegen en plezier in sporten zo belangrijk dat we mensen de kans willen geven om meerdere sporten uit te proberen. Ook leden van de Kruisvereniging wil Welzorg meer mogelijkheden bieden om te bewegen. Loots: Samen met de Ouderenbond gaan we dat doen. Want als je nog lekker kunt bewegen kun je bijvoorbeeld ook je boodschappen zelf nog doen of ergens op bezoek gaan. Dat vergroot je zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Welzorg met vestigingen door heel Nederland is gespecialiseerd in advies, verkoop, service, aanpassingen en verhuur van hulpmiddelen voor ouderen en mensen met een beperking. Naast hulpmiddelen levert het bedrijf ook comfortartikelen. Dit zijn producten die het dagelijks leven vergemakkelijken, zoals speciale bedden en fauteuils, of aangepaste huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsartikelen. Welzorg levert aan diverse opdrachtgevers, zoals gemeenten, zorgverzekeraars, awbz-instellingen en thuiszorgorganisaties. Naast Nederland is Welzorg ook actief in Denemarken en in Zweden. Het hoofdkantoor is gevestigd in Almere. Juist daarin ziet Loots een maatschappelijke uitdaging liggen. Loots: Direct en snel kunnen inspelen op de vraag die de leden hebben. Daarom zijn we als eerste druk met het openen van een groot aantal uitleenpunten in West-Brabant. Zodat die voorziening in meer dorpen en wijken terugkeert. Dat verhoogt er de leefbaarheid. En ook vinden we het belangrijk, zegt hij, dat we weten waar de vrijwilligers die bijvoorbeeld op de uitleenpunten staan zoal tegenaan lopen. Dan kunnen we daar wat aan proberen te doen. Een bijscholing over het gebruik van bepaalde hulpmiddelen bijvoorbeeld kan dan uitkomst bieden, aldus Loots. Maikel Loots van Welzorg. Nieuwe uitleenpunten: 15% korting De Kruisvereniging heeft in samenwerking met Surplus en Wezlorg nieuwe lokale uitleenpunten geopend in West-Brabant. Leden van de Kruisvereniging krijgen 15 % korting op de verkoop bij de punten en webshop van Welzorg. Natuurlijk is de Kruisvereniging druk doende om nog meer uitleenpunten van de grond te krijgen. Het tefoonnummer voor alle uitleenpunten is: (0165) Samen zwemmen met een chronische aandoening groot succes Zwemmen met een chronische aandoening, het exclusieve aanbod van de plaatselijke Kruisverenigingen Fijnaart en Heijningen, Dinteloord, Klundert en Zevenbergen is een groot succes aan het worden. Er zwemt al een tijdje een groep mensen op het vaste zwemuur op donderdag in zwembad De Niervaert in Klundert, maar na een reclameactie stromen de aanmeldingen binnen. Meer dan honderd zwemmers hebben zich al gemeld. Het zwemuur op donderdag loopt al over, er is nu een extra uur op vrijdag, van uur. De verenigingen bieden hun plaatselijke leden met een chronische aandoening aan om te zwemmen met elkaar. Daarvoor hebben de Kruisverenigingen wekelijks (met uitzondering van de schoolvakanties) inmiddels twee vaste zwemuren gereserveerd in De Niervaert. De kosten zijn laag. Voor tien euro kun je een jaar lang elke week op de afgesproken tijdstippen een uur zwemmen. Inmiddels oriënteren ook andere plaatselijke besturen zich om deze succesformule te gaan uitvoeren. Meer informatie Het aanbod geldt alleen voor mensen met een chronische aandoening die lid zijn van de plaatselijke Kruisvereniging Fijnaart en Heijningen, Dinteloord, Klundert of Zevenbergen. Chronische aandoeningen zijn onder meer diabetes, artrose en reuma, COPD, astma en hart- en vaatziekten. Locatie: Zwembad De Niervaert in Klundert Tijd: elke donderdagmiddag (niet in schoolvakanties) van tot uur elke vrijdagmiddag (niet in schoolvakanties) van uur Kosten: eenmalig 10 voor een heel jaar zwemmen Belangstellenden kunnen zich schriftelijk aanmelden bij L. van Wijngaarden, Industrieweg 61, 4762 AE Zevenbergen of per mail: onder vermelding van het lidmaatschapsnummer. Hoofdstraat 2, 4844CM Terheijden u Jan Punthof 1, 4793 GR Fijnaart u Kasteelweg 4, 4761 BN Zevenbergen- openingstijden nader te bepalen Cartier van Disselstraat 64, 4835 KP Breda u Burg.Goldwaldstraat 8A, 4927 BB Hoge Zwaluwe ma,wo en vrij u Ds. Jamesstraat 18, 4926 BK Lage zwaluwe u Prins Willemstraat 4, 4791 JR Klundert- openingstijd nader te bepalen Kraaivenstraat 34, 5048 AB Tilburg u Leden Kruisvereniging Bergen op Zoom ontmoeten wijkzuster De leden van de Kruisvereniging Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat kunnen op 19 april aanstaande op de plaatselijke ledenvergadering kennismaken met de wijkzuster. Op deze avond namelijk geven Cecile Dierick, projectcoördinator strategie en beleid bij de Surplusgroep, en wijkzuster Pierrette Schoon tekst en uitleg over de succesvolle terugkeer van de wijkzuster. Ook is er dan gelegenheid om hen vragen te stellen. Verder staat een uitleg over het Servicepakket van de Kruisvereniging op de agenda. De vergadering is op donderdag 19 april 2012, in wijkcentrum De Kastanje (Gageldonk West) Kastanjelaan 164, Bergen op Zoom, uur tot uur. Spreekuur Overgangsconsulente bij Timmers Medizorg Timmers Medizorg Care & Comfort werkt sinds kort samen met overgangsconsulente Netty Vergouwen. Zij kan u uitleg geven over de overgang en ook adviezen om eventuele klachten te verminderen. Een consult wordt in de meeste gevallen door de zorgverzekeraar vergoed. Vanaf 2 april houdt de consulente in de even weken op maandagochtend spreekuur bij Timmers Medizorg. Voor een eerste kennismaking houdt zij op woensdag 21 maart een inloopspreekuur van uur. Voor deze kennismaking of voor een afspraak: Timmers Medizorg Care & Comfort, Kade 51 te Roosendaal, ( Uitgave maart

4 wijkzusters Een van onze wijkzusters nodig? Bel (0165) DE WIJKZUSTER BIJ U IN DE WIJK Wilt u deze wijkzusters houden en wilt u dat er nog meer bijkomen? Zorg dan dat uw vrienden, kennissen en buren lid worden van de Kruisvereniging, T: (0165) Annie van de Sanden, werkt in Hoeven Juliette Thomas, werkt in Oudenbosch Marion Koch werkt in Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten Ena van de Berge, werkt in Roosendaal, wijk Burgerhout en in St. Willibrord Petra Swaders, werkt in Bosschenhoofd Janine Creemers, werkt in Willemstad en Helwijk- Standdaarbuiten Renata van Es, werkt in Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek, Moerdijk en Langeweg Pierrette Schoon, werkt in Bergen op Zoom, wijk Gageldonk-West Els Meeuwisse,werkt in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten Trude Dubbelaar, werkt in Oud-Gastel en Stampersgat Foto s Peter Roek 4 Uitgave maart

5 wijkzusters & wijkbroeder DE WIJKZUSTER BIJ U IN DE WIJK Wilt u deze wijkzusters houden en wilt u dat er nog meer bijkomen? Zorg dan dat uw vrienden, kennissen en buren lid worden van de Kruisvereniging, T: (0165) Sheela Punt, werkt in Halsteren Angelique van de Kooi, werkt in Klundert en Noordhoek Annette Verburgt, werkt in Roosendaal, wijk de Kroeven en de Dijken Rian Peters, werkt in Bergen op Zoom, wijk Meilust / Tuinwijk Coby Verstraten, werkt in Dinteloord Anneke Farag, werkt in Achtmaal/Wernhout Wouter van der Wilde, werkt in Zundert Hanny Hofman, werkt in Rijsbergen Judith van Hoof, werkt in Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek, Moerdijk en Langeweg Foto s Peter Roek Uitgave maart

6 Mid d e n-br a b a n t De kruisvereniging kan de thuiszorg misschien verleiden tot eenzelfde ommekeer, want het is een prima initiatief Een wijkzuster in een onafhankelijke rol zou bijvoorbeeld de keukentafelgesprekken voor de wmo kunnen voeren. Waarom niet? Het concept van de kruisvereniging past prima in het wmo-beleid. De Tilburgse wethouder Marjo Frenk over de vorig jaar opgerichte kruisvereniging die in haar stad stevig aan de weg timmert, onder meer met het terugbrengen van de wijkzuster. De Kruisvereniging Midden- Brabant is een burgerinitiatief. Wat vindt u er van dat Tilburgers opstaan voor een betere zorg? Burgerparticipatie is bijna altijd leuk, maar de aanleiding is natuurlijk landelijker. Hoe de thuiszorg zich vanaf de jaren tachtig heeft ontwikkeld tot nu, daar zijn we als samenleving verantwoordelijk voor geweest. De bureaucratie, te veel handen aan het bed, efficiency in het werk belangrijker dan aandacht voor de patiënt. Zorg kun je niet vergelijken met het produceren van een tuinstoel. Dat hebben we mede door die marktwerking in de zorg wel gedaan. We hebben toen iets weggegooid waar we nu spijt van hebben. Nu zijn we, en eigenlijk ook weer met z n allen, het erover eens dat die bureaucratische zorg gekeerd moet worden. We willen in de zorg terug naar de menselijke maat. Dat is aan de thuiszorginstellingen zelf. Maar het is ook goed dat een initiatief als dat van de Kruisvereniging hier in Tilburg de thuiszorg misschien kan verleiden tot eenzelfde ommekeer, want het is een prima initiatief ontstaan vanuit de vraag van de cliënt. Wat kan de gemeente in die ommekeer voor een rol spelen? In ieder geval: die kruisvereniging niet tegenhouden. De burgers moeten de maximale vrijheid krijgen om die zorg te kiezen die zij willen. Dat betekent dat je de stad niet op slot moet doen voor nieuwe clubs als de kruisvereniging. De wijkzuster die werkt volgens het concept van de kruisvereniging is onafhankelijk, ze staat los van welke zorgaanbieder dan ook en verwijst naar die zorgaanbieder die de klant wil. Die onafhankelijke rol van wijkzuster is belangrijk. Die keuzevrijheid moeten de mensen hebben. De wijkzuster kan dan een schakel in het zorgaanbod zijn. Maar ook de thuiszorgorganisaties willen die schakel zijn. Je moet voor de burgers een balans zien te vinden tussen al die instellingen. Want het gevaar is dat er te veel aanbod komt in de wijk. Het bureau BMC onderzocht de werkwijze van de wijkzuster van de kruisvereniging: het levert geld op en betere zorg. Heeft dat betekenis voor het beleid van de gemeente? Ik maak geen keuze voor de ene of de andere organisatie. We hebben meer clubs in de stad met wijkverpleegkundigen. Ik ben niet de marktmeester die wikt en beschikt. Omdat de burger de keuzevrijheid moet hebben. Dus als iedereen hier die wijkzuster van de kruisvereniging wil hebben, prima, dan gebeurt dat vanzelf wel. Ziet u wel een werkzaam verband tussen de uitvoering van de wmo en de taken van de wijkzuster? Dat zou prima kunnen. Een wijkzuster in een onafhankelijke rol zou bijvoorbeeld de keukentafelgesprekken voor de wmo kunnen voeren. Waarom niet? Daar waar anderen het beter kunnen, laat het die anderen dan ook doen. Het komt er op neer dat je vertrouwen hebt in de kunde van die professional. Als de wijkzuster zegt dat er een wmo-indicatie nodig is, dan moet je dat niet opnieuw door anderen willen laten toetsen. Het concept van de kruisvereniging past natuurlijk prima in het wmobeleid. Een kleinschalige wijkgerichte aanpak die erop gericht is om mensen zo veel mogelijk thuis in hun eigen omgeving te laten blijven wonen, uitgaande van hun eigen kracht. Empowerment. Wat is er nodig om die empowerment tot een succes te maken? Want het vraagt van velen een andere houding op vele terreinen, niet alleen van zorginstellingen maar ook van de gemeente? De meeste mensen zijn heel goed in staat hun eigen leven te regelen en hebben niet meer nodig dan een goede wegwijzer en keuze uit een kwalitatief en kwantitatief voldoende aanbod. Voor die mensen die hier hulp bij nodig hebben zie ik kansen voor de wijkzuster en wijkcoördinatoren. De gemeente heeft een faciliterende rol, bijvoorbeeld de wijken zo inrichten dat er een sociale en fysieke infrastructuur is die ouder worden in de stad mogelijk maakt en ook bijdraagt aan leefomstandigheden voor mensen met een beperking. Dat vraagt van allen een andere houding. Zo moeten woningcorporaties en gemeente hierin samen optrekken. De rol van de gemeente is dan: daar waar nodig regie voeren, bijvoorbeeld welke organisaties in de wijk wat doen. Leden gevraagd voor Stuurgroep De Kruisvereniging Midden-Brabant (KMB) in Tilburg timmert aan de toekomst. De KMB zet zich onder meer in voor de wijkzuster nieuwe stijl die in een paar wijken actief is. Maar de vereniging doet meer en willen we goed kunnen draaien dan is een uitbreiding van onze ledenstuurgroep nodig. Wie belangstelling heeft om een steentje bij te dragen aan goede zorg en welzijn in Midden-Brabant kan voor informatie en aanmelden terecht bij Peter Vermijs, voorzitter van de Ledenstuurgroep, T: (06) Ledenvoordeel Runningtherapie Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van de rustige duurloop ten behoeve van mensen met een depressie of andere psychische klachten. Het zeer rustig opbouwen van het hardlopen is kenmerkend voor Runningtherapie. Het gaat om het plezier beleven aan de inspanning waartoe je jezelf hebt uitgedaagd. Bij Runningtherapie worden door middel van (hard)lopen (ook wandelen), de psychische klachten verminderd. Runningtherapie is een goede aanvulling op gesprekspsychotherapie en medicatie. Wethouder Marjo Frenk. Runningtherapie is een cursus van 12 weken waarbij de cursist 2 keer per week gedurende 1 uur intensief wordt begeleid en gecoacht. Ledenvoordeel: 10% korting op de cursus. Voor meer informatie: Gert-Jan van Ginneke, Abcoudestraat 14 te Tilburg. Tel: of Website: Foto Peter Roek DIRVEN schoenen DIRVEN schoenen biedt aan leden 10% korting Adres: Schouwburgring 51, Tilburg DIRVEN, meer dan 50 jaar specialist in modisch, comfortabele schoenen. Ook vestigingen in Made en s-hertogenbosch website: www. DIRVENschoenen.nl DE WIJKZUSTER BIJ U IN DE WIJK Wilt u deze wijkzusters houden en wilt u dat er nog meer bijkomen? Zorg dan dat uw vrienden, kennissen en buren lid worden van de Kruisvereniging Midden- Brabant, T: (013) Een van onze wijkzusters nodig? Bel Kruisvereniging Midden Brabant (013) Foto s Peter Roek Anita Wolfs, werkt in Tilburg, wijk Oud-Noord Corry Das, werkt in Tilburg, wijk Noord Nicole Kleine- Wilke, Wilke, werkt in Tilburg, wijk Jerusalem en Fatima Mirjam Veldhuizen Marij Koppens- Wittens, werkt in Tilburg, wijk Trouwlaan, uitvindersbuurt, deel Broekhoven 6 Uitgave maart

7 Cursusaanbod Cursusaanbod Cursusaanbod via de Kruisvereniging Leren Masseren Doel van de cursus is voorkomen en behandelen van lichte spierpijn en ontspanning van vermoeide spieren van rug, schouders en nek. Data: 5 maandagavonden: 19, 26 maart, 2, 16, 23 april 2012 Tijd: tot uur Locatie: gebouw van de Regionale Kruisvereniging West Brabant, Albertdonk 4, 4707 XZ Roosendaal Kosten:leden van de Kruisvereniging 60, niet leden 75. Nordic Walking Conditieverbetering door actiever wandelen met poles. Tijd: 6 lessen van 1,5 uur. Kosten: 70 inclusief het gebruik van de poles. Leden van de Kruisvereniging krijgen korting op kennismakingsles 8 i.p.v. 12. Voor locatie en data: of of T: (0165) Marita Castenmiller-Wouters, Karin Noorman Oefentherapeuten Mensendieck en INWA Nordic Walking Instructeurs Cursusaanbod samenwerkingspartners Themabijeenkomsten Omgaan met Pubers Een serie van vijf themabijeenkomsten over omgaan met pubers. Deze bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond van tot uur in het kantoor van Surplus, Pastoor van Kessellaan 7, Zevenbergen. De eerste bijeenkomst was 15 maart. De avonden zijn echter los van elkaar te volgen. Data en thema s van de bijeenkomsten: 22 maart: Pubers en grenzen 29 maart: Pubers alcohol en drugs 5 april: Pubers en geld 12 april: Pubers en omgaan met gevoelens en het maken van keuzes Kosten: 24,00 voor vijf bijeenkomsten. Voor een echtpaar 30,00. Voor eenmalige deelname 5,00. Voor informatie of aanmelding: Romelia Simon of Rien Rijken, T: (0168) Cursus assertiviteit: Voor iedereen die wil leren opkomen voor zichzelf. Tien bijeenkomsten. De volgende training start in het najaar van Kosten: 40 voor een cursus overdag en 50 euro voor een avondcursus. Aanmelden via het maatschappelijk werk van Surplus Welzijn in uw woonplaats. (0168) GGZ Westelijk Noord-Brabant wil in samenwerking met de Regionale Kruisvereniging de volgende cursussen aanbieden: In de put, uit de put (18-60 jaar) De cursus is bedoeld voor volwassenen (18-60 jaar), die regelmatig last hebben van depressieve klachten, het nergens meer zin in hebben en die actief willen leren hoe ze met hun depressieve klachten kunnen omgaan. Tien wekelijkse Kosten: 35 voor leden en 45 voor nietleden. Geen paniek! De cursus is bedoeld voor volwassenen (18-65 jaar), die last hebben van lichte/ matige paniekklachten en die actief willen leren hoe ze hier mee om kunnen gaan. Acht wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 32 voor leden en 42 voor nietleden. Leven met een chronische ziekte De cursus is bedoeld voor mensen (vanaf 18 jaar) met een (lichamelijke) chronische ziekte of aandoening, die actief willen leren hoe ze met hun beperkingen kunnen omgaan. Tien wekelijkse Kosten: 40 voor leden en 50 voor nietleden. Lichte dagen, donkere dagen De cursus is bedoeld voor Turkse mannen en Turkse vrouwen, en Marokkaanse mannen en Marokkaanse vrouwen boven de 35 jaar die depressieve klachten hebben. Er zijn aparte groepen voor mannen en vrouwen van zowel de Turkse als Marokkaanse afkomst. Veertien wekelijkse Kosten: 15 voor leden en 20 voor nietleden. Beweging en Ontspanning De cursus is bedoeld voor allochtone vrouwen die last hebben van spanningsen pijnklachten, van depressie en angst. De cursus bestaat uit acht wekelijkse Kosten: 10 voor leden en 15 voor nietleden. Omgaan met depressieve mensen De cursus is bedoeld voor familieleden en directbetrokkenen van mensen die lijden aan een depressie. Tien wekelijkse Kosten: 35 voor leden en 45 voor nietleden. Cursus voor familieleden van mensen met schizofrenie De cursus is bedoeld voor familieleden en directbetrokkenen van mensen die lijden aan schizofrenie. Tien wekelijkse Kosten: 35 voor leden en 45 voor niet-leden. Cursus voor familieleden van jongdementerenden De cursus is bedoeld voor familieleden van mensen waarbij voor het 65ste levensjaar de diagnose dementie is gesteld. Acht tweewekelijkse bijeenkomsten van twee uur. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Groenhuysen en de Alzheimervereniging. Kosten: 20 voor leden en 30 voor nietleden Gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding In deze ondersteuningsgroep kunnen nabestaanden na zelfdoding hun ervaringen en gevoelens delen met lotgenoten. Tien tot twaalf wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 10 voor leden en 15 voor niet-leden. Alsof je op eieren loopt De cursus is bedoeld voor familieleden en directbetrokkenen van mensen met een borderlinestoornis. Zeven bijeenkomsten van twee uur. Kosten: 25 voor leden en 35 voor nietleden. Gespreksgroep voor allochtone familieleden van mensen met psychische problemen De cursus is bedoeld voor allochtone familieleden van Turkse en Marokkaanse mensen die kampen met een psychische ziekte en die willen leren omgaan met het zieke familielid, leren grenzen stellen en ervaringen willen uitwisselen. Tien wekelijkse Kosten: 10 voor leden, 15 voor nietleden. Behandeling voor het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) Een behandeling die u thuis zelfstandig kunt uitvoeren met hulp van een coach. Als u denkt CVS te hebben overleg dit dan met uw huisarts. Uw huisarts kan vaststellen of u CVS heeft en u per verwijzen naar Wilt u meer weten over de behandeling vraag dan de informatiefolder aan door te mailen naar Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij het secretariaat voor de Preventieve Cursussen van GGZ WNB, T: (0164) of ggzwnb.nl. De cursussen gaan door bij voldoende aanmeldingen. Locatie: Bergen op Zoom of Roosendaal Assertiviteitstraining Iedereen voelt zich wel eens onzeker in contacten met anderen. Het lukt dan niet voldoende om duidelijk te maken wat u bedoelt of wat u graag zou willen. Dat overkomt ons allemaal wel eens en op zich is dat geen probleem. Anders wordt het als u het gevoel heeft dat het te vaak gebeurt. U wilt leren nee zeggen. U wilt kritiek durven geven en niet bang zijn wat anderen van u vinden. U wilt uzelf zijn in contacten met anderen. Traverse start twee keer per jaar (voorjaar en najaar) assertiviteitstrainingen: voor jongeren van jaar afwisselend in Bergen op Zoom en Roosendaal, voor volwassenen in Bergen op Zoom, voor volwassenen in Roosendaal. Aantal bijeenkomsten: 8. Kosten: 12,-- Informatie en aanmelding T: (0164) Na telefonische aanmelding vindt een gesprek plaats. Rouwverwerking, erover praten helpt De werkgroep Rouwbegeleiding Westelijk Noord Brabant start, bij voldoende deelname, gespreksgroepen voor mensen die een dierbare verloren hebben. Deze lotgenoten-contacten worden begeleid door telkens twee vrijwilligers, die daarvoor geschoold zijn. Zij bieden deze ondersteuning aan omdat zij ervan overtuigd zijn dat elkaar helpen bij het verwerken van het verlies, een luisterend oor, erkenning van het verdriet, herkenning van gevoelens en gedachten steun biedt. De deelnemers krijgen het gevoel er niet meer alleen voor te staan. Bij voldoende deelname gaan de volgende groepen van start:»» Volwassenen die een partner verloren hebben»» Ouders die een kind verloren hebben»» (Jong) volwassenen die een ouder, broer, zus, vriend of vriendin verloren hebben»» Jongeren van jaar die een ouder/broer of zus verloren hebben»» Ouders die een baby verloren hebben kort voor, tijdens of na de bevalling Verder biedt de werkgroep individuele rouwbegeleiding aan, zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren. Aantal bijeenkomsten: 8 Kosten: 12,- Informatie en aanmelden T: (0164) Na telefonische aanmelding vindt een gesprek plaats met de aandachtsfunctionaris van de Werkgroep Rouwbegeleiding, Wilma Franken. Voor informatie over het cursusaanbod en aanmelden kunt u terecht bij de coördinator van het cursusbureau, Jeanette van Overveld, Telefoonnummer: (0165) , bij geen gehoor: Telefoonnummer: (0165) , Kortingen bij VGZ en CZ VGZ Zorgverzekeraar Leden van de Kruisvereniging krijgen 6% korting op de basisverzekering en 10% korting op de aanvullende verzekering. Het collectiviteitsnummer is: 3775 CZ Zorgverzekeraar Leden van de Kruisvereniging krijgen 5% korting op de basisverzekering. Het collectiviteitsnummer is: Meer informatie? Het verenigingsbureau tel: (0165) Uitgave maart

Gezamenlijk optrekken met de wijkzusters

Gezamenlijk optrekken met de wijkzusters Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Juni 2012 Jaargang 14, nr. 2 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Thuiszorg DAT en tantelouise-vivensis gaan op voor hetkruiswerk Keurmerk Nieuwe

Nadere informatie

De mensen willen haar hebben

De mensen willen haar hebben Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant September 2010 Jaargang 12, nr. 3 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Als de zorg maar menselijker wordt Pagina 3 Interview wijkzusters Pagina

Nadere informatie

Thuiszorg Stip op één na beste van het land

Thuiszorg Stip op één na beste van het land Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Juni 2011 Jaargang 13, nr. 2 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Kun jij dat doen, Els? Pagina 3 Ik kan niet meer zonder de wijkzuster Die

Nadere informatie

Wijkzuster krijgt landelijke prijs: de ZonMw Parel

Wijkzuster krijgt landelijke prijs: de ZonMw Parel Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant SPECIAAL VOOR U: Inhoud GRATIS PASHOUDER September 2012 Jaargang 14, nr. 3 Oplage: 40.000 exemplaren Pagina 2 Welzorg opent zorgwinkel in Roosendaal

Nadere informatie

0165-54 66 13. De kruisvereniging komt met een keurmerk. Bel de Wijkzuster! Inhoud

0165-54 66 13. De kruisvereniging komt met een keurmerk. Bel de Wijkzuster! Inhoud Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Juni 2010 Jaargang 12, nr. 2 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 De wijkzuster is er voor de cliënt Hoeven en Bosschenhoofd krijgen ook wijkzuster

Nadere informatie

Gemeenten moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen

Gemeenten moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant December 2012 Jaargang 14, nr. 4 Oplage: 40.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Aangepast Bewegen houdt mijn conditie op peil Geslaagde gezondheidsmarkt

Nadere informatie

Wijkzuster staat in de startblokken

Wijkzuster staat in de startblokken Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant September 2009 Jaargang 11, nr. 3 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 De kruisvereniging in 2008: geen woorden maar daden Terugkeer wijkzuster

Nadere informatie

Ook wijkzuster van tantelouise-vivensis

Ook wijkzuster van tantelouise-vivensis Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Begin 2012 begint hun eerste wijkzuster December 2011 Jaargang 13, nr. 4 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Eerste zorgaanbieder beoordeeld

Nadere informatie

Grote toestroom nieuwe leden

Grote toestroom nieuwe leden Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Maart 2007 Oplage: 45.000 exemplaren Ruim 14000 leden maken gebruik van kortingsactie zorgverzekeraars Inhoud Pagina 2: Grote toestroom nieuwe leden

Nadere informatie

Hoe moeten Wmo-raden over het beleid adviseren, als er helemaal nog geen beleid is?

Hoe moeten Wmo-raden over het beleid adviseren, als er helemaal nog geen beleid is? Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Maart 2009 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Wat doet de Wmo-raad? Er is nog geen Wmo-beleid Pagina 3 Column Juridisch Loket Palliatieve

Nadere informatie

Wordt de patiënt er beter van?

Wordt de patiënt er beter van? Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Maart 2013 Jaargang 15, nr. 1 Oplage: 40.000 exemplaren Inhoud Pagina 3 Gemeente, maak er meer van en niet minder Pagina 4 Provincie ondersteunt

Nadere informatie

Zorg voor de mensen en de gemeenschap

Zorg voor de mensen en de gemeenschap Kruisvenster december 2007 29-11-2007 13:29 Pagina 1 Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant December 2007 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2: SDW nieuwe samenwerkingspartner Kruisvereniging

Nadere informatie

x2010 jaarverslag 2010

x2010 jaarverslag 2010 10 x2010 jaarverslag 2010 ( ) Ommekeer in de zorg Als er één uitdrukking is die past op het jaar 2010 is het deze: geen woorden maar daden. Want door de Kruisvereniging is de wijkzuster daadwerkelijk teruggekeerd

Nadere informatie

Nieuwe rol voor plaatselijke Kruisverenigingen

Nieuwe rol voor plaatselijke Kruisverenigingen Ledenblad van de Kruisvereniging Noord-Brabant April 2015 Jaargang 17, nr. 2 Oplage: 40.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Gezondshop nieuwe partner Kruisvereniging Gewijzigde openingstijden in Oudenbosch

Nadere informatie

Inhoud. Ook TWB Thuiszorg met aandacht sluit aan bij wijkzusterproject Kruisvereniging. Het gaat om de cliënt, niet om ons

Inhoud. Ook TWB Thuiszorg met aandacht sluit aan bij wijkzusterproject Kruisvereniging. Het gaat om de cliënt, niet om ons Ledenblad van de Kruisvereniging Brabant September 2014 Jaargang 16, nr. 3 Oplage: 40.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Derde wijkzusterdag Geen gratis rollators, krukken en looprekken meer via uitleenpunten

Nadere informatie

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DE WMO IS ER OOK VOOR HULP IN HET HUISHOUDEN Eén van de prestatievelden binnen de Wmo betreft de hulp in het huishouden. Onlangs zijn met acht organisaties

Nadere informatie

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Februari 2011 Jaargang 13, nr. 1 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Expertmeeting voor rol nieuwe wijkzuste Wijkzusters vergroten elkaars

Nadere informatie

Het jaar van de wijkzuster

Het jaar van de wijkzuster Het jaar van de wijkzuster Jaarverslag 2011 Regionale Kruisvereniging West-Brabant Jaarverslag 2011 Het jaar van de wijkzuster Voorwoord 2011: een goed jaar voor de wijkzuster Onze wijkzuster hoeft nooit

Nadere informatie

Bravis ziekenhuis is blij met de terugkeer van de wijkzuster

Bravis ziekenhuis is blij met de terugkeer van de wijkzuster Ledenblad van de Kruisvereniging Brabant Februari 2015 Jaargang 17, nr. 1 Oplage: 40.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Loophulpmiddelen vier maanden gratis lenen Zwemmen met korting van de Kruisvereniging

Nadere informatie

DE KRUISVERENIGING ZEVENBERGEN JAARREKENING 2015

DE KRUISVERENIGING ZEVENBERGEN JAARREKENING 2015 DE KRUISVERENIGING ZEVENBERGEN JAARREKENING 2015 L. van Wijngaarden (Penningmeester) Opgemaakt: februari 2016 De Kruisvereniging Zevenbergen Opgericht 6 november 1978 Ontstaan uit een fusie van Het Wit-Gele

Nadere informatie

De diëtist voor een gezonde leefstijl

De diëtist voor een gezonde leefstijl De diëtist voor een gezonde leefstijl GroenekruisDomicura: voor alle zorg bij u thuis Als het om uw gezondheid gaat, of om die van uw kind of iemand anders die u dierbaar is, dan neemt u geen enkel risico.

Nadere informatie

Oprichting coöperatie voor wijkzusters

Oprichting coöperatie voor wijkzusters Ledenblad van de Kruisvereniging Brabant November 2014 Jaargang 16, nr. 4 Oplage: 40.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Van campagne tot coöperatie Pagina 3 Te veel zorg is erger, dan te weinig zorg Pagina

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

Kruisvereniging wil dat de zorg nu eindelijk eens oude werkwijzen op straat zet

Kruisvereniging wil dat de zorg nu eindelijk eens oude werkwijzen op straat zet Ledenblad van de Kruisvereniging Noord-Brabant November 2015 Jaargang 17 Onderzoek naar zorg vanuit leefwereld burger Kruisvereniging wil dat de zorg nu eindelijk eens oude werkwijzen op straat zet De

Nadere informatie

Wijkzuster levert geld op en betere gezondheid

Wijkzuster levert geld op en betere gezondheid Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant September 2011 Jaargang 13, nr. 3 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Wijkzuster Kruisvereniging levert tonnen op én betere zorg Bezuinigingen

Nadere informatie

Zorgverzekeraars bieden leden Kruisvereniging minstens 60 euro korting

Zorgverzekeraars bieden leden Kruisvereniging minstens 60 euro korting Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant December 2006 Oplage: 130.000 exemplaren Inhoud Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Pagina 5: Consultatiebureau voor een gezonde oude dag Een winkel vol

Nadere informatie

Advies- en behandelcentrum. Ergotherapie. Maatwerk in zelfstandigheid

Advies- en behandelcentrum. Ergotherapie. Maatwerk in zelfstandigheid Advies- en behandelcentrum Ergotherapie Maatwerk in zelfstandigheid Wat is ergotherapie? De ergotherapeut behandelt en ondersteunt cliënten die in het dagelijks handelen gehinderd worden door de gevolgen

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Regionale Kruisvereniging West-Brabant

Jaarverslag 2009. Regionale Kruisvereniging West-Brabant Jaarverslag 2009 Regionale Kruisvereniging West-Brabant Geen woorden maar daden De kruisvereniging heeft in 2009 de daad bij het woord gevoegd. Klonk in de Algemene Ledenvergadering van december 2008 de

Nadere informatie

JAA RVERS LAG

JAA RVERS LAG begin... J A A R V E R S L A G 2 0 1 6 Het begint met mensen 02 ee n g o e d be g i n Janneke van den Eerenbeemt-Hoofs, directeur-bestuurder: 2016: een jaar van ontmoetingen, initiatieven en verbindingen

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING Om in aanmerking te komen voor Oncologische Nazorg dient u het aanmeldingsformulier invullen en binnen drie weken retourneren

Nadere informatie

Nieuwsbrief Mantelzorg

Nieuwsbrief Mantelzorg Zomer 2017 Nieuwsbrief Mantelzorg MANTELZORG? HELEMAAL NIET ZO GEWOON Mantelzorger zijn overkomt je meestal. Ineens ben je naast partner, vader of moeder, werknemer en/of vriend of vriendin ook nog mantelzorger.

Nadere informatie

Ons vignet laat zien wat we graag willen bereiken, namelijk mensen tot groei en bloei brengen als persoon en in hun relaties met andere mensen.

Ons vignet laat zien wat we graag willen bereiken, namelijk mensen tot groei en bloei brengen als persoon en in hun relaties met andere mensen. OptiMent OptiMent is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die een steun(tje) in de rug kunnen gebruiken. We helpen om psychische klachten zo goed mogelijk te voorkomen. Wie al problemen heeft, kan

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt)

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) 2017 VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) INFO VOOR ONDERZOEKERS Let op: bij de items 11, 17 t/m 24 en 26 t/m 28 moet u de X voor elke vervolgmeting

Nadere informatie

Aangenaam leven. Lidmaatschap voor bewoners van locaties van Beweging 3.0

Aangenaam leven. Lidmaatschap voor bewoners van locaties van Beweging 3.0 Aangenaam leven Lidmaatschap voor bewoners van locaties van Beweging 3.0 Aangenaam leven Als bewoner van een locatie van Beweging 3.0 ontvangt u elk jaar gratis het lidmaatschap van Beweging 3.0. Dit

Nadere informatie

Jaarverslag. Regionale Kruisverenigng West-Brabant - Albertdonk 4 - Roosendaal - www.dekruisvereniging.nl - (0165) 55 59 15

Jaarverslag. Regionale Kruisverenigng West-Brabant - Albertdonk 4 - Roosendaal - www.dekruisvereniging.nl - (0165) 55 59 15 2007 Jaarverslag Regionale Kruisverenigng West-Brabant - Albertdonk 4 - Roosendaal - www.dekruisvereniging.nl - (0165) 55 59 15 Inleiding 1 De Kruisvereniging: een gewaardeerde marktspeler Op de bres voor

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? zorgwijzer 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Regel uw verzekering

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

DE KRUISVERENIGING ZEVENBERGEN JAARREKENING L. van Wijngaarden (Penningmeester)

DE KRUISVERENIGING ZEVENBERGEN JAARREKENING L. van Wijngaarden (Penningmeester) DE KRUISVERENIGING ZEVENBERGEN JAARREKENING 2016 L. van Wijngaarden (Penningmeester) Opgemaakt: maart 2017 De Kruisvereniging Zevenbergen Opgericht 6 november 1978 Ontstaan uit een fusie van Het Wit-Gele

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Dementie

Ontmoetingscentrum Dementie Ontmoetingscentrum Dementie Thuiszorg Samen zorgen, niet vergeten De zorg voor iemand met een ernstig geheugen - probleem kan heel zwaar zijn. U loopt tegen veel vragen en problemen op. Hoe kunt u bijvoorbeeld

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekeringen. Wat verandert er in 2011?

OHRA Zorgverzekeringen. Wat verandert er in 2011? OHRA Zorgverzekeringen Wat verandert er in 2011? Inhoud Wat verandert er in 2011? 3 Wat verandert er in de basisverzekering 4 Wat verandert er in de aanvullende verzekeringen 9 Wat verandert er in de tandartsverzekering

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. bij SDW

Vrijwilligerswerk. bij SDW Informatie voor vrijwilligers Vrijwilligerswerk bij SDW 1 Wie is SDW SDW is een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Iedereen die in West-Brabant woont en een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Thuiszorg Avoord AanHuis

Thuiszorg Avoord AanHuis Ons aanbod in één overzicht Thuiszorg Avoord AanHuis Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst Zelfstandigheid, privacy en keuzevrijheid Wilt u thuis zo lang mogelijk de kwaliteit van uw eigen leven kunnen

Nadere informatie

Wegwijzer voor mantelzorgers

Wegwijzer voor mantelzorgers Wegwijzer voor mantelzorgers Zorgt u voor uw partner, vader, moeder, kind, vriend of vriendin? Dan bent u mantelzorger. Vaak gaat het zorgen goed, maar na verloop van tijd kan de zorg (te) zwaar voor u

Nadere informatie

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging. FC 60 C 22 M 21 Y 10K PMS 549 FC 0 C 54 M 100 Y 0 K PMS 144 Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.nl

Nadere informatie

Met een gerust hart naar huis

Met een gerust hart naar huis Met een gerust hart naar huis Cardiologie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hulp en begeleidingsmogelijkheden na ontslag 3 Meer bewegen 3 Wat te doen bij acute klachten 4 Tips bij medicijngebruik 5 Belangrijke

Nadere informatie

Inhoud. wijkzusters: Staatssecretaris enthouisiast over toekomstplannen Kruisvereniging. Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant

Inhoud. wijkzusters: Staatssecretaris enthouisiast over toekomstplannen Kruisvereniging. Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Juni 2013 Jaargang 15, nr. 2 Oplage: 40.000 exemplaren Inhoud Pagina 3 Fusie van ziekenhuizen roept veel reacties op Pagina 4 Wij brengen het normale

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt!

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk medisch advies 6 Digitaal inzicht in uw zorgverzekering 8 Zorg of

Nadere informatie

Orthopedische voetbedden. Alles wat u wilt weten over orthopedische voetbedden

Orthopedische voetbedden. Alles wat u wilt weten over orthopedische voetbedden Orthopedische voetbedden Alles wat u wilt weten over orthopedische voetbedden Eva de Goede (37) Ik was altijd een fanatieke sporter, maar ik kreeg tijdens en na het sporten steeds meer last van mijn rechterknie.

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Thuiszorg die bij ú past

Thuiszorg die bij ú past Thuiszorg die bij ú past www.evitazorg.nl Evita, thuiszorg die bij ú past Evita Zorg is een organisatie die professionele zorg en ondersteuning aan huis biedt. Volgens onze visie vraagt thuiszorg altijd

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal!

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal! Zorg Advies Bureau Nederland Zorg in úw taal! Thuiszorg Als u zorg nodig heeft, wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Iedereen die door ouderdom, ziekte,

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Ergotherapie. Ergotherapie Thuis. Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan. Evean. Midden in het leven.

Ergotherapie. Ergotherapie Thuis. Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan. Evean. Midden in het leven. Ergotherapie Ergotherapie Thuis Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan Evean. Midden in het leven. Ergotherapie afgestemd op uw wensen en mogelijkheden Moeite met opstaan of aankleden, minder

Nadere informatie

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:... adres:...

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:...  adres:... Aanmeldingsformulier Oncologische Revalidatie Jeroen Bosch Ziekenhuis Herstel & Balans of Fysieke training Om in aanmerking te komen voor Oncologische Revalidatie moet u het aanmeldingsformulier invullen

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie Oncologische Revalidatie Zuyderland Revalidatie Inleiding Kanker is een veel voorkomende, ingrijpende ziekte. Het aantal mensen dat leeft met kanker of met de psychische, fysieke en sociale gevolgen daarvan,

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

Depressie. Informatiefolder voor cliënt en naasten. Zorgprogramma Doen bij Depressie UKON. Versie 2013-oktober

Depressie. Informatiefolder voor cliënt en naasten. Zorgprogramma Doen bij Depressie UKON. Versie 2013-oktober Depressie Informatiefolder voor cliënt en naasten Zorgprogramma Doen bij Depressie Versie 2013-oktober Inleiding Deze folder bevat informatie over de klachten die bij een depressie horen en welke oorzaken

Nadere informatie

Nordic Walking. is lekker sportief bezig zijn in de buitenlucht!

Nordic Walking. is lekker sportief bezig zijn in de buitenlucht! Nordic Walking is lekker sportief bezig zijn in de buitenlucht! WAT IS NORDIC WALKING? Nordic Walking is wandelen met speciaal ontwikkelde poles (stokken). Door het lopen met poles worden de gewrichten

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

Kennis- en behandelteam

Kennis- en behandelteam 0348-44 17 14 info@rijnhoven.nl Kennis- en behandelteam In goede handen met uw gezondheidsklachten Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

Sensire diëtisten Uw leven. Uw voeding. Uw diëtist.

Sensire diëtisten Uw leven. Uw voeding. Uw diëtist. Sensire diëtisten Uw leven. Uw voeding. Uw diëtist. is onderdeel van Sensire. De diëtist. Specialist op het gebied van voeding en dieet. Iedere dag is er eten. Eten is onderdeel van ons leven en onze cultuur.

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Regionale Kruisvereniging West-Brabant - www.dekruisvereniging.nl - 0165-55 59 15

Regionale Kruisvereniging West-Brabant - www.dekruisvereniging.nl - 0165-55 59 15 ERMIST Jaarverslag 2008 Regionale Kruisvereniging West-Brabant - www.dekruisvereniging.nl - 0165-55 59 15 Voorwoord Wie naar het jaar 2008 kijkt, hoeft niet meer te twijfelen aan het bestaansrecht van

Nadere informatie

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 3. 3 maanden na ontslag (telefonisch)

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 3. 3 maanden na ontslag (telefonisch) P 3 3 maanden na ontslag (telefonisch) 1 Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden en hoe u zich voelt. Uw ervaringen zijn waardevol en zullen worden

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Revalidatie bij kanker

Revalidatie bij kanker REVALIDATIE Revalidatie bij kanker De mogelijkheden BEHANDELING Revalidatie bij kanker U kunt in het St. Antonius Ziekenhuis terecht voor verschillende revalidatieprogramma s bij kanker. Revalidatie bij

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Blijven genieten van het leven

Blijven genieten van het leven Afhankelijk van uw woonplaats kunt u bij TSN terecht voor de volgende diensten en producten: Hulp bij het Huishouden Verpleging & Verzorging Nachtzorg op route Technologisch team Specifieke medisch technische

Nadere informatie

In de put, uit de put

In de put, uit de put In de put, uit de put Ouderen In de put, uit de put Introductie Wachten tot het beter gaat? Wachten in de hoop dat het gepieker en verdriet vanzelf overgaat? In de put, uit de put 1 Veel piekeren, weinig

Nadere informatie

Advies- en behandelcentrum. Fysiotherapie. Verbeteren van uw dagelijks bewegen

Advies- en behandelcentrum. Fysiotherapie. Verbeteren van uw dagelijks bewegen Advies- en behandelcentrum Fysiotherapie Verbeteren van uw dagelijks bewegen Advies- en behandelcentrum Fysiotherapie is één van de vakgroepen van het Advies- en behandelcentrum, dat deel uitmaakt van

Nadere informatie

Omdat het soms niet alleen lukt

Omdat het soms niet alleen lukt Sensire thuisbegeleiding Omdat het soms niet alleen lukt www.sensire.nl 0900 88 56 Sensire thuisbegeleiding U kunt door diverse oorzaken in de problemen zijn gekomen en tijdelijk steun nodig hebben, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Rouwen. Praten en delen met lotgenoten

Rouwen. Praten en delen met lotgenoten Rouwen Als een dierbaar iemand pas gestorven is en je afscheid van hem of haar hebt moeten nemen, dan voel je je vaak heel wezenloos. Je vraagt je af waarom dit moest gebeuren maar je krijgt geen antwoord.

Nadere informatie

WIJdezorg bij U thuis

WIJdezorg bij U thuis WIJdezorg bij U thuis 24 uur per dag Bel 088 209 1000 U het comfort WIJdezorg brengt de zorg bij U thuis S Soms heeft u thuis zorg nodig. Bijvoorbeeldna terugkeer uit het ziekenhuis of revalidatie centrum,

Nadere informatie