ideeën WMO conferentie EEnzaamheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ideeën WMO conferentie EEnzaamheid"

Transcriptie

1 ideeën WMO conferentie EEnzaamheid

2 2 Voorwoord Inspirerend! Dat vond ik van de Wmo-conferentie met als thema eenzaamheid op 22 september Een breed thema en daarom ben ik blij dat er zoveel organisaties vertegenwoordigd waren. Verschillende ideeën zijn besproken om eenzaamheid te signaleren, voorkomen en bestrijden.

3 3 Verschillende groepen kwamen aan bod: van ouderen tot jongeren en van mantelzorgers tot mensen met een hulpvraag. Interessant is ook dat uit de ideeën blijkt dat alle deelnemende organisaties op hun eigen manier een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van het aantal eenzame mensen in Zoetermeer. Ik kijk daarom terug op een inspirerende middag met veel verfrissende ideeën. Alle ideeën hebben we gebundeld in dit boekje. Veel ideeën zijn uitvoerbaar, ook zonder de inzet van de gemeente. Daar ben ik blij om. U, als professional en/of vrijwilliger weet vanuit de praktijk waar behoefte aan is. Bovendien staat u dichter bij de mensen die het betreft. De ideeën gaan uit van vertrouwen geven en verantwoordelijkheid geven aan inwoners. Dat noemen wij als ambitie grote mensen, kleine overheid. Gaat u aan de slag met één van de initiatieven uit dit boekje? Laat het ons dan weten, zodat niet meerdere mensen energie steken in hetzelfde project. Wij kijken zelf ook welke ideeën passen binnen het Actieplan Eenzaamheid en het nieuw op te stellen Meerjarenbeleidsplan Wmo en zullen hierop actie ondernemen. Ik wens u veel plezier met dit boekje en hoop binnenkort nieuwe initiatieven tegen eenzaamheid in de stad terug te zien. Bij het uitwerken en opzetten hiervan, geef ik u nog twee gedachten mee van de open space-methodiek: Het begint wanneer het begint. en Als het klaar is, is het klaar. Kortom, u heeft de touwtjes in handen! Frank Speel Wethouder Welzijn en Zorg

4 4 Wmo-conferentie Bij het bedenken hoe eenzaamheid kan worden tegengegaan, is de kennis en ervaring van mensen uit het veld nodig. Met die reden hebben we een breed palet aan deelnemers uitgenodigd en voor een bijzondere werkvorm gekozen. In de open space -methodiek lanceren deelnemers ideeën die bij hen opkomen en die zij willen verkennen met anderen. Alles mag, alles kan. Het is geen brainstorm, maar een middel om samen een agenda te bepalen. In dit geval de agenda voor het bestrijden van eenzaamheid in Zoetermeer. De bijeenkomst startte in een grote kring met een kort openingswoord, uitleg van de regels en de centrale vraag: Wat kunnen we samen doen om de eenzaamheidsproblemen in de stad te signaleren en terug te dringen. Deelnemers zetten vervolgens de thema s die zij het belangrijkst vonden op de agenda. Verschillende ideeën, problemen, technische of praktische vraagstukken of oplossingen werden genoteerd en op een rooster geplakt.

5 5 Vervolgens ontstonden spontaan groepen. Als belangrijkste regel daarbij gold, dat je precies moest doet waar je zin in had. De opbrengst per groep is door de deelnemers zelf op schrift gesteld en na afloop plenair gedeeld. Ruim honderd mensen hebben die dag in een ontspannen sfeer creatief en constructief nagedacht over het bestrijden van eenzaamheid. De conferentie leverde twintig ideeën op om eenzaamheid in Zoetermeer aan te pakken. Deze ideeën vindt u in dit boekje. Bij elk idee staan de deelnemers die aan het idee hebben meegedacht. Door de vrije werkvorm kan het zijn dat deelnemers die later zijn aangehaakt niet staan vermeld.

6 6 1. Wat is eenzaamheid? Doel: Verkennen wat eenzaamheid is om zo de juiste mensen te kunnen helpen en na te gaan waar de eigen verantwoordelijkheid ligt. Iemand die eenzaam is, heeft het gevoel nergens bij te horen en alleen op de wereld te zijn. Eenzaamheid vind je onder alle groepen in de bevolking. Jongeren zijn vaak een kortere periode eenzaam, terwijl ouderen chronisch eenzaam kunnen zijn. Niemand kan voor een ander bepalen of die persoon eenzaam is. In Zoetermeer is hulpverlening ruimschoots aanwezig. Huisartsen kunnen signaleren en doorverwijzen. Ook de servicedienst van hulpmiddelen of een medewerker van Eneco kunnen eenzaamheid opmerken en melden bij de hulpverlening. Maatwerk is geboden: niet iedereen houdt van groepsactiviteiten. Een maatje of (telefonisch) steunpunt kan ook iemand van dienst zijn. Deelnemers: Trude van Koerten, Patricia de Jongh, Boudewijn Tiggelman, Jane, Janine, Marco Jungschlager, Hengameh Fallahi, Kees Godefrooij, Irene van Swieten, Bob, Gonny Burton, Wouter Reitsma en Nawzad Sulaiman.

7 2. Respect en eenzaamheid 7 Doel: Eenzaamheid onder ouderen tegen gaan door ontmoetingsruimten bij woonzorgcomplexen beter te benutten en mensen aan te spreken op onwenselijk gedrag. Angst voor groepsvorming, onderlinge ruzies of om gekwetst te worden kan ertoe leiden dat ouderen geen gebruik maken van een ontmoetingsruimte in een woon- of woonzorgcomplex. Een oplossing is dat ouderen in een gespreksgroep van Humanitas met elkaar gedragsregels afspreken. Ook kunnen ouderen een training volgen om andere ouderen op hun gedrag aan te spreken. Hierbij krijgen ze ondersteuning van een professionele kracht. De gemeente en betrokken organisaties kunnen een campagne ontwikkelen om respectvol gedrag te bevorderen. Respectvol gedrag bevorderen kan overigens al op jonge leeftijd. Leerlingen van basisscholen kunnen via voorlichting leren hoe het is om gehandicapt te zijn door bijvoorbeeld de stichting Voorkom. De gemeente en woningcorporaties kunnen gezamenlijk voorzieningen voor doven ontwikkelen. Deelnemers: Linda Hazenkamp, Marieke Bosch, Marlies Los, Willem Crebolder, Rob Vooijs, Aleidus Aalderink.

8 8 3. Invloed van pesten op ouderen Doel: Eenzaamheid verminderen door het pesten onder ouderen tegen te gaan. Pesten onder ouderen blijkt een groot probleem te zijn. Om hiervoor oplossingen te vinden, is het belangrijk om de oorzaken van pestgedrag te achterhalen. Bij 80-plussers blijkt dit gedrag vaak uit angst, onzekerheid of rouw en verlies voort te komen. Assertiviteitstrainingen of trainigen voor omgaan met pesten en depressie kunnen uitkomst bieden. Andere oplossingen zijn signalerend huisbezoek met extra aandacht voor buddy s, preventieve voorlichtingsbijeenkomsten over ouder worden en leren leven met een zorgbehoefte. Parnassia Preventie kan de trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten organiseren, terwijl Palet Welzijn signalerende huisbezoeken kan regelen. Woningcorporaties beheren ontmoetingsruimten en kunnen daardoor ook een rol spelen. Deelnemers: Annemarie Sterk, Joyce Scheenaard, Corry Warmerdam, Rina de Vaal, LianVoshol, Martine Kummer, Mieke Kleefstra, Riet Middelhoek, Reshma Roepchand, Gwen Anthonia en Nicolette Blok.

9 4. Netwerken en zelfmanagement 9 Doel: Het eigen netwerk in kaart brengen om eenzaamheid te voorkomen en hulpvragen in eigen kring op te lossen. Mensen zouden hun eigen sociale netwerk in kaart kunnen brengen met behulp van digitaal spel of een bordspel. Dit moet nog worden ontwikkeld. De uitdaging hiervan is het individuele netwerk zo compleet mogelijk te maken. Hierdoor krijgen mensen inzicht in hun sociale omgeving, zodat ze mensen uit hun netwerk kunnen inschakelen. Bijvoorbeeld om leuke dingen mee te doen of als ze hulp nodig hebben. Deelnemers: Germien la Grand, Sophie van Besouw, Yvonne Pas, Gertjan Leideman, Peter Kleinjan, Linda Hazenkamp, Yvonne Wiebes, Jeffrey de Campos Cardoso, Boudewijn Tiggelman, Henk Visser, Martine Kummer, Carmen van Haren, Willy Bij de Vaate, Nestha May-Elmont. Deze methode is geschikt voor verschillende doelgroepen en organisaties. Mensen kunnen via cursussen ondersteuning krijgen.

10 10 5. Creatief nadenken over ontmoetingsplekken Doel: Passieve ontmoetingsplekken faciliteren. Veel plekken in de wijken zijn natuurlijke ontmoetingsplekken voor mensen. Denk hierbij aan scholen, winkelcentra en de koffiecorner van Albert Heijn. Met creatief nadenken kunnen meer van dergelijke passieve ontmoetingsplekken worden gecreëerd. Eventuele negatieve effecten moeten we gewoon accepteren. We kunnen eenzaamheid onder ouderen bestrijden met hangplekken voor ouderen. Mensen die echt eenzaam zijn hebben niets aan dergelijke ontmoetingsplekken. Een oplossing kan zijn het creeëren van passieve ontmoetingsplekken op locaties waar een homogene groep mensen terecht kan. Deze mensen moeten zich hier thuis en op hun gemak voelen. Een te zeer gemengde groep heeft weinig kans van slagen. Deelnemers: enthousiaste deelnemers van verschillende organisaties.

11 6. Jeugd en eenzaamheid 11 Doel: Jongeren en ouderen inzetten om elkaar te helpen. We kunnen eenzaamheid bestrijden door activiteiten dichtbij in de wijk te organiseren. Zo kunnen we het experiment Maatschappelijk Steunsysteem in de wijk Buytenwegh verder uitbreiden. Ook kunnen meldingen over eenzaamheid heel goed bij één punt binnenkomen, bijvoorbeeld bij Meerpunt, het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd en Gezin. Ouderen en jongeren hebben elkaar veel te bieden. Zo kunnen ouderen bijvoorbeeld heel goed jongeren met hun schoolwerk helpen. Het is belangrijk dat ouderen en jongeren niet over elkaar, maar met elkaar praten. Laat ook de jongerenambassadeurs meedenken over dit onderwerp. Deelnemers: Elvia de Haseth, Laura de Jong, Frank Kardolus, Olga Vermeulen, Janny van Mullem, Egbert Hekman, Jolanda Letterie, Ria Kapteijn, Nestha May-Elmont, Koos van den Bogaard.

12 12 7. Preventie van eenzaamheid bij ouderen Doel: Stimuleren van ontmoetingsplekken om eenzaamheid te voorkomen. Bij eenzaamheid geldt ook dat voorkomen beter is dan genezen. Preventie is dus belangrijk. Ouderen hebben veel aan wijkgerichte ontmoetingsruimten. Het is goed om te weten dat veel ouderen helemaal geen zin hebben in allerlei activiteiten, maar dat ze gewoon naar een ruimte willen gaan om een praatje te maken of een kaartje te leggen. Allochtone ouderen hebben extra aandacht nodig. Om te kunnen beginnen, hebben we een wensenlijstje: een ruimte per wijk, laagdrempelige activiteiten (vooral ontmoeting), gratis maken of eventueel voor een kleine eigen bijdrage, vervoer per regiotaxi, goede communicatie waarbij allochtonen, laaggeletterden en slechtzienden en slechthorenden niet mogen worden vergeten. Ouderen, mantelzorgers en buurtbewoners kunnen een belangrijk aandeel hebben in de uitvoering. Deelnemers: Erik Visser, Walter Doerga, Sieuw Algoe, Theo Baijer, Henry Hermsen.

13 8. Sport als middel tegen eenzaamheid 13 Doel: Eenzaamheid tegengaan door sport, spel en bewegen te stimuleren. Een probaat middel tegen eenzaamheid bestaat uit sport, spel en bewegen. Dat is goed voor de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van mensen. Zij worden actiever en daardoor kan het verlammende gevoel van eenzaamheid verdwijnen. Mensen die meedoen aan het verenigingsleven krijgen het gevoel nodig te zijn. De vraag is echter hoe je mensen van de bank krijgt. Huisartsen kunnen mensen verwijzen naar sport of beweging als een vervolg op een behandeling. Werkgevers kunnen een sportplicht instellen, vergelijkbaar met de leerplicht in het onderwijs. Misschien kunnen sport en bewegen worden opgenomen in de collectieve basisverzekering. Mensen kunnen via kennismakingscursussen gemakkelijk sport en bewegen ontdekken. Een belangrijke randvoorwaarde is wel dat iedereen hiertoe toegang moet hebben. Deelnemers: Katrien Stuyt, Marieke Bosch, Mirjam Biemans, Caren Glansdorp, Paul van Hart, Bob van Pareren, Sieuw Algoe, Erik Visser, Elvira Stinissen.

14 14 9. Hulpdienst voor directe kortdurende hulpvragen Doel: Mensen zonder netwerk helpen bij directe kortdurende hulpvragen. Wie geen kennissen of vrienden heeft, kan erg verlegen zitten om hulp als bijvoorbeeld bij ziekte boodschappen moeten worden gedaan. Een hulpdienst die zich op dergelijke vragen richt, kan uitkomst bieden. Deze hulpdienst beschikt over mensen die af en toe eenmalig iets willen doen voor mensen die zelf geen netwerk hebben. De hulpdienst is voor Zoetermeerders door Zoetermeerders, dus voor iedereen dichtbij huis. Bestaande vrijwilligersorganisaties als Humanitas, het Vrijwilligers Info Punt en de Unie van Vrijwilligers zouden deze dienst kunnen aanbieden. Deelnemers: Riet Middelhoek, Wouter Reitsma, Yvonne Pas.

15 10. Maatschappelijke stage en eenzaamheid 15 Doel: Stimuleren van ontmoetingsplekken om eenzaamheid te voorkomen. Als jongeren anderen helpen met kleine klussen kan dit tot ontmoetingen leiden, waarmee eenzaamheid kan worden voorkomen of tegengegaan. Op de landelijke Burendag bijvoorbeeld zijn jongeren de deuren langs gegaan om bewoners uit te nodigen elkaar te ontmoeten. Dit zouden we nogmaals kunnen organiseren. Jongeren komen door maatschappelijke stages in aanraking met vrijwilligerswerk. Ouderenadviseurs, huismeesters en wijkcoaches spelen een belangrijke rol bij de signalering en bestrijding van eenzaamheid. Jongeren zouden bij hen een maatschappelijke stage kunnen doorlopen. Maatschappelijke stagiaires, de woningcorporaties, welzijnsorganisaties, het voortgezet onderwijs en de Maatschappelijke Stage-makelaar van het Vrijwilligers Info Punt kunnen dit organiseren. Deelnemers: Annemarie Sterk, Rob Vooijs, Huub Vermeulen, Jolanda Letterie, Walter Doerga, Rob Wessels, Carmen van Haren, Sieuw Algoe en vele anderen.

16 Coördinatie Doel: Coördineren van alle initiatieven op het gebied van eenzaamheid. De samenstelling van de bevolking verandert: deze ziet er over tien jaar anders uit dan nu. Daarom is het belangrijk om nu al na te denken over wat we dan moeten doen om eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden. De gemeente en betrokken organisaties zouden een visie moeten ontwikkelen aan de hand waarvan initiatieven kunnen worden ontwikkeld. Op dit moment kent Zoetermeer 420 vrijwilligersorganisaties. Daar ligt een enorm potentieel dat efficiënter kan worden ingezet. Deelnemers: diverse enthousiaste deelnemers.

17 12. Stress bij werkende mantelzorgers 17 Doel: Stress bij werkende mantelzorgers verminderen. Mantelzorgers zijn soms ware kunstenaars bij het in de lucht houden van alle ballen. Dat houden ze echter niet voortdurend vol en daarom zouden ze een casemanager moeten hebben die hen daarbij helpt. Deze casemanager kan de betreffende behandelaars en instanties op een lijn krijgen, iets wat een individuele partner vaak niet lukt. Uiteindelijk leidt de inzet van een casemanager tot kostenbesparing in de zorg en tot minder stress voor de mantelzorger. Daardoor kan voorkomen worden dat iemand onnodig naar een verpleeghuis moet verhuizen. Deelnemers: Aty van Spronsen, Inga van Veen, Lian Voshol, Karin Glansdorp, Joke van der Zwan.

18 Marktwerking vs Samenwerking Doel: Het aantal vrijwilligers vergroten door meer bekendheid te geven aan vrijwilligerswerk. De meer dan vierhonderd aanbieders van vrijwilligerswerk in Zoetermeer zouden veel baat hebben bij meer aandacht in de media voor hun werk. Daarvoor hebben ze ondersteuning nodig. Middelen die hiervoor geschikt zijn, zijn: structurele ruimte in het Zoetermeer Magazine een competentie- en klantgerichte zoekmachine op internet felicitatiepakket voor 65-plussers vervroegen naar 62 of 60 jaar om potentiele vrijwilligers eerder te bereiken nieuwe inwoners van Zoetermeer informeren jongeren enthousiasmeren via websites Organisaties kunnen zelf ook PR-activiteiten ondernemen. Een actiegroep van diverse organisaties met de gemeente als regisseur kan dit idee uitvoeren. Deelnemers: Jeffrey de Campos Cardoso, Jos Jansen, Klaas van Schalk, Katrien Stuyt, Marieke Los, Laurette Lelieveld, Linda Hazenkamp, José Ebben, Yvonne Wiebes, Ben Wigman, Rob Wessels, Paula Gilin, Clemens Bendt, Diane Figaroa, voorzitster tennisvereniging, buurtwerker Buytenhaghe, stichting MIM en Palet Welzijn.

19 14. Eenzaamheid en verslaving. Keuze? 19 Doel: Vicieuze cirkel van verslaving, eenzaamheid en depressie doorbreken. Deelnemers: Aleidus Aalderink, Corry Warmerdam, Mieke Kleefstra, Riet Middelhoek, Nicolette Blok, Reshma Roepchand, Egbert Hekman. Verslaving, eenzaamheid en depressie versterken elkaar. Mensen met een alcoholverslaving zijn vaak eenzaam, omdat zij dit uit schaamte willen verbergen en daardoor depressief worden. Het is belangrijk om kwetsbare groepen voor te lichten over deze problematiek. Dat kan via: voorlichting in verzorgingshuizen samenstellen van informatiepakketten voor 65-plussers signalerende huisbezoeken aan 75-plussers aanvullen met informatie over hulpverlening bewustwordingscampagnes. Verschillende partijen kunnen hieraan bijdragen, waarbij de gemeente de regie voert. Hier is vooral preventieve, laagdrempelige en outreachende hulpverlening nodig. De medewerking van scholen via voorlichtingslessen is onontbeerlijk. Mensen kunnen zelf helpen door beter om te gaan met de mensen die ze kennen, elkaar meer aan te durven spreken en door eigen verantwoordelijkheid te nemen.

20 Ontoegankelijkheid en eenzaamheid Doel: Oog krijgen voor de relatie tussen eenzaamheid en toegankelijkheid. Het is een idee om met mensen die eenzaam zijn geweest te kijken naar de toegankelijkheid van informatie. Zo kan je ontdekken waar de behoeftes liggen, of de informatie begrijpelijk is en welke financiële mogelijkheden er voor hen zijn. Eenzame mensen klagen doorgaans niet en komen niet met hun echte problemen naar buiten. Als een hulpverlener contact heeft met iemand die eenzaam is, dan is het belangrijk om goed door te vragen. Wees je bewust van vooroordelen en bestrijd die. Deelnemers: Tineke van Evelingen, Cok Vonk, Inge van Veen, Laurette Lelieveld, Kees Godefrooij, Patricia de Jongh, Henry Hermsen, Benne Veldman, Nawzad Sulaiman en Paula Gilin.

21 16. Laaggeletterdheid en eenzaamheid 21 Laaggeletterdheid komt in Zoetermeer veel voor, zowel onder kinderen als volwassenen. Het is belangrijk dat mensen goed en tijdig voorlichting krijgen over het belang van taal voor hun kind. Dat kan door bijvoorbeeld begeleidende cursussen aan moeders en door ouders meer te betrekken bij de school van hun kind. Doel: Laaggeletterdheid tegengaan. De school kan huisbezoeken instellen, waarbij de overheid een minimum aantal contacten tussen school en ouders moet verplichten. Leerkrachten moeten goed toegerust zijn om kinderen met problemen te kunnen helpen. Andere middelen zijn: aanbieden van informatie in begrijpelijke taal, zet kerkgenootschappen in, herstel de bibliobus in ere, geef werkgevers goede informatie over laaggeletterdheid. Deelnemers: Jose Ebben, Yvonne Bink-Winterkamp, Joke van der Zwan, Margo Tameras, Yvonne Passchier, Katrien Stuyt, Jack Uittenbogaard, Nel Hoogeveen, Janny Slotman en anderen.

22 Inburgeringscursus is onvoldoende om eenzaamheid te voorkomen Doel: Ketenaanpak voor inburgering ontwikkelen. Alleen het volgen van een inburgeringscursus blijkt voor de deelnemers vaak niet genoeg om mee te kunnen doen aan de samenleving. Een ketenaanpak voor inburgering zou kunnen helpen. De deelnemer krijgt dan na afloop van de inburgeringscursus een individueel advies over vervolgactiviteiten. Hiervoor is een nauwere samenwerking tussen gelijkgerichte instellingen nodig. De gemeente kan een ketenaanpak afdwingen via de subsidie of aanbesteding. Deelnemers: verschillende enthousiaste deelnemers.

23 18. Hoe nazorg regelen na overlijden? 23 Doel: Nazorg na overlijden verbeteren. Iemand die een dierbare verliest, kan zich in de periode erna flink eenzaam voelen. Goede nazorg kan veel van deze problemen voorkomen. Huisartsen, thuiszorg, inlooppunten en begrafenisondernemers kunnen eenzaamheid signaleren, waarbij ze uiteraard privacyregels in acht moeten nemen. Deelnemers: Elvia de Haseth, Peter Kleinjan, Mandy Cossee, Kees Godefrooij, Laura de Jong, Boudewijn Tiggelman, Nestha May-Elmont. Vooral huisartsen hebben hier een belangrijke rol vanwege hun contacten met de nabestaanden. Zij kunnen informatie geven over mogelijkheden om eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden.

24 Vinden en binden van mannen Doel: Het vinden en binden van meer mannelijke vrijwilligers en het bereiken van eenzame mannen. Eenzaamheid komt ook onder mannen voor. Zij doen minder in groepsverband dan vrouwen en zoeken elkaar ook minder op dan vrouwen doen. We kunnen door samenwerking met woningcorporaties, zorginstellingen en persoonlijke netwerken vindplaatsgericht werken en zo eenzame mannen traceren. We kunnen ook bezoekmannen inzetten voor één-op-één contacten. Zo kunnen we ook meer mannelijke vrijwilligers vinden, want die zijn ondervertegenwoordigd in het vrijwilligerswerk. Daarbij moeten we een antwoord hebben op de vraag die mannen ons gaan stellen: Wat heb ik eraan? Mannen kijken meer dan vrouwen naar nut, meerwaarde en resultaat. Concrete acties zijn het uitvoeren van een behoefteonderzoek, mannen sociale vaardigheden leren en het zoeken van vijftig vrijwilligers voor het OPOZ. Deelnemers: Benne Veldman, Germien la Grand, Peter Sijpkes, Maartje van Putten, Mandy Cossee, Huub Vermeulen, Jeffrey de Campos Cardoso, Roel Pots en Marieke Steur.

25 20. Training sociale vaardigheden 25 Doel: Eenzaamheid onder ouderen verminderen. Het blijkt dat sommige ouderen moeite hebben met het leggen van sociale contacten. Dat durven ze wellicht niet of ze kunnen door hun houding moeilijk contacten leggen en onderhouden. En dat kan weer tot eenzaamheid leiden. Een training sociale vaardigheden voor ouderen zou uitkomst kunnen bieden. In Zoetermeer bestaat geen aanbod op dit terrein. In Den Haag is wel een buddyproject. Het is belangrijk om bij het ontwikkelen van een cursus sociale vaardigheden aandacht te besteden aan een goede werving, zodat je de juiste groep mensen kunt benaderen. Deelnemers: Yvonne Pas, Sophie van Besouw, Peter Kleinjan, Heibet Chalabi, Janneke van Reeuwijk Elvira Stinissen, Laurette Lelieveld, Paul van Hout, Carmen van Haren, Henk Visser, Tineke van Evelingen en Gertjan Leideman.

26 26 Deelnemerslijst Organisatie Adviescommissie Toegankelijkheid ATZB Bureau Discriminatiezaken Buurtvereniging Buytenrode De Goede Woning Fractie Leefbaar Zoetermeer Fractie PvdA Fractie CDA Fractie CU/SGP GGZ Zoetermeer Harting-bank Harting-bank Humanitas, afd. ZOETERMEER Humanitas, afd. ZOETERMEER Humanitas, afd. ZOETERMEER ICOZ Naam Benne Veldman Mandy Cossee Marlies Los Jos Jansen Gert Jan Leideman Kees Godefrooij Nawzad Sulaiman Rob Wessels Willy Bij de Vaate Edo Haan Frank Speel Marieke Bosch Laurette Lelieveld Katrien Stuyt Ria Kapteijn Yvonne Passchier Janny Slotman Janneke van Reeuwijk Boudewijn Tiggelman Reshma Roepchand Sophie van Besouw Patricia de Jongh Hans van Lier Joyce Scheenaard Willem Crebolder Bert Strooker Trude van Koerten Wouter Reitsma Martine Kummer J. Sauvage Marco Jungschlager J. van Pareren Ben Wigman Jeffrey de Campos Cardoso Nestha May-Elmont Koos van den Bogaard

27 27 Organisatie Naam Ipse de Bruggen Frank Kardolus Ipse de Bruggen Janny van Mullem Ipse de Bruggen Olga Voormeulen J. C. Pleysierschool Arie Eekhof Lange Land Ziekenhuis Mieke Kleefstra Mensen in de minima Joop Klos Mensen in de minima MKD Zoetermeer (Jeugdformaat) MKD Zoetermeer (Jeugdformaat) Ned. vereniging van blinden en slechtzienden Palet Welzijn Palet Welzijn Palet Welzijn Palet Welzijn Zorgbelang Zuid-Holland West Platform gehandicaptenbeleid Zoetermeer Platform gehandicaptenbeleid Zoetermeer PsyQ Zoetermeer Reuma Patiënten Vereniging SGZ Sportservice Zuid-Holland Stichting Buddy Netwerk Steinmetz/De Compaan Stichting Fantasy World Stichting Fantasy World Stichting Fontijnenburg Stichting MOOI Zoetermeer Stichting OPOZ Stichting Piëzo Stichting Piëzo Stichting Piëzo Stichting Piëzo Stichting Teletrust Stichting Teletrust Stichting Unie van Vrijwillgers Stichting Unie van Vrijwillgers Rekha Ganput Rina de Vaal Gwen Anthonia Theo Bayer Paul van Hout Germien la Grand Yvonne Pas Caren Glansdorp Erik Visser Lian Voshol Cok Vonk Benjamin Martens Tonny de Bruijn Mirjam Biemans Elvira Stinissen Carmen van Haren Yvonne Wiebes Elvia de Haseth Laura de Jong Peter Kleinjan Jolanda Letterie Roel Pots Marieke Steur Heibet Chalabi Natalia Sadinska Inga van Veen Gonny Burton Irene van Swieten Marian Keizer Klaas van Schaik

28 28 Organisatie Stichting Voorkom Stichting voor Surinamers in Zoetermeer, Insaniyat Stichting voor Surinamers in Zoetermeer, Insaniyat Tinker imagineers Tinker imagineers Tinker imagineers Vereniging Paloeloe Vereniging Paloeloe Vestia Vestia Vestia Vidomes Vidomes Vierstroom Vierstroom Vierstroom Vierstroom Voedselbank Zoetermeer VNG Volksuniversiteit Zoetermeer Vrijwilligers Info Punt Zoetermeer Vrijwilligers Info Punt Zoetermeer WeZoDo Wmo-raad Wmo-raad Wmo-raad Wmo-raad Wmo-raad Wmo-raad Lansingerland Woonzorgcentra Haaglanden Zorghart Zoetermeer Naam Egbert Hekman Walter Doerga Sieuw Algoe Erik Bär Eddie Westbroek Maartje Heintz Clemens Bendt Diane Figaroa Rob Vooijs Nicolette Blok Peter Sijpkes Anne Marie Sterk Ronald Everard Marjo Tamerus Joke van der Zwan Riet Middelhoek Stephan van Puffelen Nel Hoogeveen Linda Hazenkamp Maartje van Putten Hengameh Fallahi Paula Gilin Aleidus Aalderink Yvonne Bink-Winterkamp José Ebben Henk Visser Jack Uittenbogaard Corry Warmerdam-van der Ende Huub Vermeulen Peter Hop Henry Hermsen Tineke van Evelingen Aty van Spronsen M. Balk

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanpak Eenzaamheid in Teylingen - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanpak Eenzaamheid in Teylingen - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00987 Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanpak Eenzaamheid in Teylingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In de raad van

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

U kunt bij WiN terecht voor: Buurtwerk Vrijwilligerswerk Jongerenwerk Mantelzorg (aparte folder) Sport- en cultuurcoaches Dienstverlenende

U kunt bij WiN terecht voor: Buurtwerk Vrijwilligerswerk Jongerenwerk Mantelzorg (aparte folder) Sport- en cultuurcoaches Dienstverlenende U kunt bij WiN terecht voor: Buurtwerk Vrijwilligerswerk Jongerenwerk Mantelzorg (aparte folder) Sport- en cultuurcoaches Dienstverlenende activiteiten Samen leven en samen werken, daar is het Welzijn

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert

Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert Vindt u het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zélf regie hebben over de zorg of ondersteuning? Lees dan deze folder. De zorg verandert. Dat roept bij

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Format aanbodformulering

Format aanbodformulering Format aanbodformulering Programma van eisen 1. Omgaan met je poen Voorlichting financiën en subsidies in de wijk A. Inhoudelijke aanleiding en resultaat 30% van de geïnterviewden vindt het lastig om met

Nadere informatie

Kort verslag Algemeen Startoverleg Organisatie Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit

Kort verslag Algemeen Startoverleg Organisatie Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit Kort verslag Algemeen Startoverleg Organisatie Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit Datum: 20 augustus 12 Locatie: Piëzocentrum Meerzicht, Uiterwaard 21 Aanwezig: Koos Graniewski, Els v.d. Kamp, Nel

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst.

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst. WMO raad Haarlem op nota Welzijnswerk klaar voor toekomst. Inleiding De Wmo-raad Haarlem heeft met belangstelling kennis genomen van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. De Wmo-raad adviseert positief

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Who Cares! Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Op deze bijeenkomst gingen we in gesprek over de kansen en de grenzen ten aanzien

Nadere informatie

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID Werkconferentie 6 juli 2017 VOORWOORD DE WERKCONFERENTIE Mens onder de mensen zijn, meedoen en meetellen. Dingen voor jezelf of anderen

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland.

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland. 13 december 2007 Bestedingsplan Bijlage Regio Midden-Holland Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ Inleiding Op 3 oktober 2007 heeft het portefeuillehoudersoverleg Wmo ingestemd met

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland 4 februari 2016 Thema: Hoe kunnen wij een stevigere sociale samenwerking en effectieve zorg in de wijk bevorderen? Op 4 februari 2016 werd een netwerkborrel

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Stichting Lezen & Schrijven Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Educatie Werkt!, Amsterdam 30 september 2011 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Om wie maakt u zich wel eens zorgen?

Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Iedereen heeft wel eens een lastige periode in het leven. Bijvoorbeeld door het verlies van dierbaren, door financiële problemen of door spanningen in de relationele

Nadere informatie

Samen tegen Eenzaamheid

Samen tegen Eenzaamheid Concept Plan van Aanpak versie sept 2017 Concept Plan van aanpak versie sept 2017 Coalitie Erbij De Bilt - 2017-2019 Vooraf Tijdens de werkconferentie op 1 juni jl. zijn tal van ideeën en voorbeelden opgehaald

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk. Mirjam Goorhuis Cecilia Kos

Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk. Mirjam Goorhuis Cecilia Kos Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk Mirjam Goorhuis Cecilia Kos Wat is een sociaal wijkteam? Eén loket voor alle wijkbewoners Hulpvragen over (bv) schulden, hulpmiddelen, psychiatrie, hoe organiseer

Nadere informatie

Gemeenschapsopbouw met ouderen

Gemeenschapsopbouw met ouderen Gemeenschapsopbouw met ouderen Een kwestie van professionaliteit De wens om sociale contacten aan te gaan, is voor ouderen vaak de reden om in een wooncomplex voor ouderen te gaan wonen. Eenmaal in dat

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken Welzijnswerk Definitie: Welzijnswerk is een verzamelnaam voor diensten gericht op het bevorderen van welzijn van burgers. Welzijnswerk bestaat uit diverse maatschappelijke diensten en voorzieningen voor

Nadere informatie

VERSLAG sociale eenzaamheid emotionele eenzaamheid

VERSLAG sociale eenzaamheid emotionele eenzaamheid VERSLAG Aan: Aanwezigen bijeenkomst 5 april 2016 Oude IJsselstreek Spreekt, presentatie resultaten onderzoek Eenzaamheid Van: Heidi Otten Datum: 17 mei 2016 Onderwerp: Verslag bijeenkomst 5 april 2016

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Plezierig leven doe je met elkaar!

Plezierig leven doe je met elkaar! Plezierig leven doe je met elkaar! Welzijn in Noordenveld zet zich in voor alle inwoners, met name voor mensen in een kwetsbare positie. Meedoen en samenredzaamheid zijn belangrijk en geven waarde aan

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2015

Subsidieregels Hof van Twente 2015 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 Beste lezers De decentralisaties komen steeds dichterbij. Gemeenten zijn druk met alle voorbereidingen. Want om de overgang in 2015 goed te kunnen maken, zou hun Wmo-beleidsplan

Nadere informatie

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies ensen brengt m samen Bij Stichting Welzijn Veere staan de inwoners van alle kernen van onze gemeente centraal. Bij ons draait het om u: hoe het met u gaat en of u zich thuis voelt in uw woonomgeving. Samen

Nadere informatie

Weert in Beweging 2014. Samen op weg naar.. Meest actieve en gezonde stad van Nederland!

Weert in Beweging 2014. Samen op weg naar.. Meest actieve en gezonde stad van Nederland! Samen op weg naar.. Meest actieve en gezonde stad van Nederland! Weert, eerste Blue Zone stad van Nederland! Iedereen gezond in beweging! WAAROM? Sport- en beweegbeleid 2.0 gemeente Weert Sport en bewegen

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Zorg na de diagnose. Emete Solmaz, specialist ouderengeneeskunde, Royaal Thuis Brian Sinnema, casemanager dementie, HWW Zorg

Zorg na de diagnose. Emete Solmaz, specialist ouderengeneeskunde, Royaal Thuis Brian Sinnema, casemanager dementie, HWW Zorg Zorg na de diagnose Emete Solmaz, specialist ouderengeneeskunde, Royaal Thuis Brian Sinnema, casemanager dementie, HWW Zorg Disclosure belangen sprekers Potentiële belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Verslag DIALOOG 5 juli OOST, WEST, THUIS BEST

Verslag DIALOOG 5 juli OOST, WEST, THUIS BEST Verslag DIALOOG 5 juli OOST, WEST, THUIS BEST OOST, WEST, THUIS BEST DE DIALOOG -De DIALOOG- Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Wat is nodig om te zorgen, dat dit daadwerkelijk kan? Wat

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Eenzaamheid en de Wmo? Aandachtspunten voor de lokale agenda

Eenzaamheid en de Wmo? Aandachtspunten voor de lokale agenda Eenzaamheid en de Wmo? Aandachtspunten voor de lokale agenda AVI-toolkit 23 April 2015 Inhoudsopgave Eenzaamheid op de lokale agenda?... 3 1. Wat is eenzaamheid?... 3 2. Belangrijke ontwikkelingen... 4

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij preventie ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. mentale ondersteuning direct en dichtbij Indigo biedt niet alleen

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs November 2014 Uitgelicht Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van ouders Wat vinden ouders van de ondersteuning aan hun kind binnen passend onderwijs? Ouders binnen de samenwerkingsverbanden Sterk

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 16 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 16 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 16 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard geven samen vorm

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 27 september Y.M.F. Noordman - te Pas

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 27 september Y.M.F. Noordman - te Pas POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 27 september 2017 1700098005 Y.M.F. Noordman - te Pas UW BRIEF

Nadere informatie

Het Sociaal Buurtteam Stand-By in uw buurt

Het Sociaal Buurtteam Stand-By in uw buurt Het Sociaal Buurtteam Stand-By in uw buurt Op 1 januari 2015 hebben alle gemeenten nieuwe taken gekregen op het gebied van werk, participatie, begeleiding, zorg en jeugdzorg. Tegelijk is er minder geld

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 1 LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 FRANK VAN DER MEIJDEN (WETHOUDER GEZONDHEIDSBELEID) MARJON JACOBS (BELEIDSMEDEWERKER GEZONDHEIDSBELEID) TINEKE MEELDIJK (GGD) 2 DOEL VAN DEZE AVOND Integraal

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

ONS welzijn. De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant

ONS welzijn. De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant ONS welzijn De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant Wat doet ONS welzijn ONS welzijn adviseert en helpt mensen als dat nodig is. De medewerkers van ONS welzijn denken met je mee om samen een goede

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren Schriftelijke vragen van het CDA over de aanpak van eenzaamheid.

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren Schriftelijke vragen van het CDA over de aanpak van eenzaamheid. GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen CDA over aanpak eenzaamheid. Portefeuillehouder: College Kenmerk: 224932 / 224934 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie