Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1"

Transcriptie

1 Voorwoord Van AMW naar Samis Sinds 2013 werkt AMW in 3 gemeenten en was onze naam: AMW Hoorn, Enkhuizen, Koggenland. In januari 2013 is een eerste aanzet gegeven voor het bedenken van een meer passende naam. Eerst is gebrainstormd over wie we zijn, wat we doen en wat we willen uitstralen. Wat ons bindt is samen samen met burgers, samen met collega-instellingen, samen met de gemeente, etcetera. En wat is dat samen dan? Dat is transparant, betrouwbaar, deskundig. Samen + is. samengevoegd Samis. Vanaf 1 januari 2014 zijn wij Samis. Omdat bij het schrijven van dit verslag we Samis zijn is het vreemd om te spreken over AMW en wordt deze naam in dit verslag gebruikt. Vanwege de nieuwe naam zijn onze folders aangepast. Meest in het oog springend is de wijziging van in minder dan 2 jaar van AMW helpt bij problemen naar: Oplossingen? Samen met maatschappelijk werk. Het jaar 2013 heeft voor Samis voor een belangrijk deel in het teken gestaan van voorbereiden op de toekomst van Welzijn Nieuwe Stijl. We zijn daarbij doorgegaan op eerdere ontwikkelingen. De in-company-training Oplossingsgericht Werken heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het anders denken en handelen. Het normaliseren, het vertrouwen hebben in oplossingen die mensen zelf aandragen, gebruik maken van talenten die burgers hebben, het op zoek gaan naar wederkerigheid in het contact en het meer dan voorheen inschakelen van de omgeving heeft positieve wendingen laten zien. In deze kanteling of transitie is het van groot belang om het vakmanschap van de maatschappelijk werker helder te verwoorden. Het vakmanschap van de maatschappelijk werker is dat hij/zij pendelt tussen de leefwereld en systeemwereld. Er wordt gesignaleerd over een breed aantal levensdomeinen. Problemen en tekorten worden vertaald naar kansen en wederkerigheid. De maatschappelijk werker is gewend om met taaie problemen aan de slag te gaan en heeft het lef om vertrouwen te geven aan eigen oplossingen van de bewoners. Tegelijkertijd is de maatschappelijk werker normatief; hij/zij vraagt zich steeds af: Klopt wat ik doe ook voor de mensen om wie het gaat. Wij kijken terug op een jaar waarbij er sprake was van kwalitatieve en kwantitatieve groei en gaan daar vol (zelf) vertrouwen mee door in drs. A. Schaake bestuursvoorzitter drs. N.S. de Vries directeur Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen Inleiding Uitgangspunten Samis Organisatie en Personeel Samis Hoorn Samis Enkhuizen Samis Koggenland Groepswerk SMW VO scholen West-Friesland SMW MBO scholen Productiecijfers 2013 Hoorn Enkhuizen Koggenland Individuele contacten Internethulpverlening Aanwezigheid Voedselbank Productiecijfers groepswerk Primair onderwijs Hoorn Primair onderwijs Enkhuizen Sociaal Raadslieden Enkhuizen Primair onderwijs Koggenland Bijzondere ontwikkelingen 2013 Eindresultaat Samis Hoorn Samis Enkhuizen Samis Koggenland Toekomst Samis Bijlage I: Resultaten wijken Hoorn Bijlage II: Registratie Primair Onderwijs Hoorn Bijlage III: Resultaten Sociaal Raadslieden Enkhuizen Bijlage IV: Enkhuizen Primair onderwijs CAP-J Problematiek kinderen Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 2

3 1. Algemeen 1.1. Inleiding In dit verslag vindt een inhoudelijke verantwoording plaats over de werkzaamheden van Samis die hebben plaats gevonden in Na het weergeven van enkele algemene uitgangspunten, de organisatiestructuur en de te leveren diensten, worden achtereenvolgens de resultaten van de verschillende producten per gemeente gepresenteerd. Tenslotte een korte vooruitblik op de nabije toekomst Uitgangspunten Samis Onze Missie: Het doel van onze hulpverlening/ondersteuning is het herstel van het gewone leven thuis, op school en op het werk; daarbij staat niet het probleem op de voorgrond, maar het samen oplossen. Onze Visie: De eerste stap naar een oplossing Niet alleen, maar samen Erop af Problemen niet exporteren, maar oplossingen importeren Van systeemwereld naar leefwereld. Van zorgen voor naar zorgen dat Samis is een eerstelijns voorziening die hulp- en dienstverlening biedt, laagdrempelig en dichtbij. In Hoorn werkt Samis in 4 wijken, in Enkhuizen in het Sociaal Medisch Centrum en in Koggenland in het Gemeentehuis voor het loket Zorg &Welzijn en het CJG. Er is in Hoorn een gecombineerd telefonischen inloopspreekuur op iedere werkdag van uur. De hulpverlening is voor iedereen. Naast individuele hulpverlening biedt Samis ook groepshulpverlening zoals assertiviteitstrainingen, sociale vaardigheden voor kinderen, Eigen koers trainingen voor pubers op het voortgezet onderwijs en Triple P voor ouders. Daarnaast organiseren we workshops Scheiden en kinderen. Door School Maatschappelijk Werkers (SMW) is Samis op bijna alle basisscholen en bij het Voortgezet Onderwijs West Friesland actief. Ook bij het MBO Horizon College en het Clusius College zijn wij present. Wij zijn daarnaast partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin. We zijn daarbij actief aan het meedenken en meedoen. Het inzetten op 1gezin1plan is één van onze methoden. Naast maatschappelijk werk is er een Sociaal Raadsvrouw in Enkhuizen die vragen over sociale voorzieningen, wetten en regelingen beantwoordt en helpt bij het invullen van ingewikkelde formulieren. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 3

4 De vragen die op ons afkomen, de problemen die er zijn en die om een oplossing vragen, beantwoorden we. Dit doen we in samenwerking met vele anderen. Enkele belangrijke samenwerkingspartners zijn Parlan, Bureau Jeugdzorg, Wijk- en Gezondheidscentra, huisartsenpraktijken en Gemeentelijke voorzieningen. Naast deze samenwerking investeert Samis een goede relatie met de gemeenten. Deze samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie voor het oplossen van gemeentelijke/wijkgerichte vragen Organisatie en Personeel Samis is een Stichting met een bestuur op afstand. Samis is een platte organisatie. De directeur geeft direct leiding aan alle medewerkers. Samis heeft een bedrijfsbureau, inclusief receptie-/baliefunctie en systeembeheerder (2. fte). De hulpverleners zijn allen HBO+ professionals met specifieke aandachtsgebieden zoals Triple P, Bemoeizorg (we gaan er op af, gevraagd en ongevraagd), 1Gezin1Plan, huiselijk geweld. Er is een verdeling in Algemeen Maatschappelijk Werk, School Maatschappelijk Werk en Sociale Raadslieden (SRW) te Enkhuizen. Professionals krijgen veel ruimte om zelf en samen de hulpverleningskoers te bepalen. Overheadkosten, directie (0,9 fte) en secretariaat, huisvestingskosten, algemene kosten en afschrijvingen worden laag gehouden (30%), zodat de beschikbare middelen zoveel mogelijk aangewend worden voor directe hulp- en advies. Ziekteverzuim In dienst Ziekteverzuim Frequentie Gem. verzuim % 0,9 2,6 dagen ,7% 1,9 5,3 dagen ,3% 2,6 6,6 dagen % 2,5 4,5 dag % 2,3 18 dagen ,5% 2,4 7,5 dag % 2,2 5,5 dag In vergelijking tot 2010, 2011 en 2012 is er wederom sprake van een uitzonderlijk hoog verzuim. Omdat de oorzaak hiervan met name is toe te schrijven aan 4 personen, waarvan 1 in het tweede ziektejaar zit en naar verwachting niet meer zal herstellen, 2 personen door fysieke aandoeningen verzuimen en 1 door relatieproblemen in combinatie met lichamelijke kwetsbaarheid verzuimt, is er een berekening gemaakt over respectievelijke en 20 personen. Bestuur In 2013 hebben geen bestuurswijzigingen plaats gevonden. Eind 2013 bestaat het bestuur uit: Dhr. A. Schaake (voorzitter) Dhr. C.J. J. Gordijn Mevr. H.A. Hakhoff-Elsinga (secretaris) Dhr. G.H. Schermers Dhr. H.G. Bakker (penningmeester) Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 4

5 Het bestuur heeft in keer samen met de directeur vergaderd. Daarnaast hadden de voorzitter en de directeur structureel overleg. Bestuursleden waren aanwezig op 16 mei bij de afsluiting van een beleidsdag Welzijn nieuwe Stijl (inclusief 1gezin1plan en veiligheid van kinderen ) Samis Hoorn Formatie uren: In verband met het verminderen van de subsidie in 2013 met meer dan is per 1 juni afscheid genomen van een maatschappelijk werker die 14 uur in Hoorn werkte. In het eerste halfjaar van 2013 werd in Hoorn 161 uur (4,47 fte) algemeen maatschappelijk werker (incl. bemoeizorg en uren CJG) ingezet. In het tweede halfjaar 147 uren (4.08 fte). In totaal was er 4,28 fte inzetbaar in Daarnaast was er 32 uur (0.89 fte) per week voor het primair onderwijs schoolmaatschappelijk werk. Bereikbaarheid: In Hoorn zijn we in 4 wijken present. Iedere werkdag is er tussen en uur een inloop- en telefonisch spreekuur op de hoofdlocatie te Hoorn. In de Kersenboogerd is een algemeen inloopspreekuur op dinsdagochtend van tot uur en op de vrijdagochtend voor het CJG van uur. Op afspraak kan men langs gaan bij Velius Hoed op het t Jeudje en bij de Grote Waal. Elke vrijdag is er, tijdens het uitdelen van de voedselpakketten, een aanspreekmogelijkheid (uitloopspreekuur) bij de Voedselbank. Juist daar zijn kwetsbare mensen die misschien niet zo gemakkelijk bij ons binnen komen lopen. Prestatieafspraken: Voor 2013 zijn de volgende kwantitatieve prestatieafspraken gemaakt: Dienst AMW cliënten Korte contacten 410 Groepsaanbod: assertiviteitstraining 2* Psychosociale hulpverlening 660 Dienst SMW Primair onderwijs cliëntsystemen trajecten 59 systemen Primair onderwijs zorgteams 67.1 uur * groepen Tevens is afgesproken dat Samis deelneemt aan het Centrum voor Jeugd en Gezin. Samis is partner van het CJG. Wij zijn aanwezig op de Kersenboogerd en in de Maelsonstraat. In verband met beschikbare uren is het ons niet gelukt om volledig te participeren in CJG De Cogge Samis Enkhuizen Formatie uren: Aan de prestatieafspraken met Enkhuizen wordt voldaan met de volgende inzet: (1.22 fte) 44 uur algemeen maatschappelijk werk (0.33 fte) 12 uur sociaal raadslieden (0.5 fte) 18 uur primair onderwijs schoolmaatschappelijk werk (vanaf 1 maart) (0.11 fte) 4 uur baliemedewerker CJG Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 5

6 Bereikbaarheid: Het maatschappelijk werk is bereikbaar op de locatie Sociaal Medisch Centrum. Iedere werkdag is op de hoofdlocatie een telefonisch- inloopspreekuur tussen uur. Er is op maandagmiddag een inloopspreek uur in Enkhuizen. Eén dagdeel per week is een maatschappelijk werker en een baliemedewerker in het CJG aanwezig. Iedere inwoner van de gemeente Enkhuizen kan gebruik maken van het inloopspreekuur van de Sociaal Raadslieden. Dit spreekuur is een keer per week van :00 uur in het Sociaal Medisch Centrum. Prestatieafspraken: Voor 2013 zijn de volgende kwantitatieve prestatie afspraken gemaakt: Dienst AMW Cliënten Korte contacten 160 Procesmatige hulpverlening 160 Dienst SRW Client contacten 270 Hulpvragen 380 Dienst SMW Uren Cliëntsystemen trajecten 20 1Gezin1Plan 10 Zorgoverleg op school 16 CJG overleg Samis Koggenland Alhoewel de prestatieafspraken met Koggenland zijn vastgesteld in december 2013 voor 2014, lijkt het toch gepast om die ook als richtlijn voor 2013 te laten gelden. Er is 80 uur (2,2 fte) maatschappelijk werk aanwezig om aan de prestatieafspraken te kunnen voldoen. Deze 80 uur wordt ingevuld door 3 generalisten met elk een eigen domein. In verband met de herkenbaarheid naar het primair onderwijs is er een maatschappelijk werker die zich specifiek richt op het primair onderwijs. Bereikbaarheid: De maatschappelijk werkers zijn vaak direct aanspreekbaar op het Gemeentehuis. Inwoners kunnen zich daar melden. Ook is er elke ochtend een spreekuur te Hoorn waar men zich kan telefonisch kan aanmelden of binnen lopen. Prestatieafspraken: De volgende kwantitatieve prestatie dienen als richtlijn voor 2013: Dienst Samis Cliënten Korte contacten 100 Procesmatige hulpverlening 160 Dienst Samis Primair onderwijs Uren Cliëntsystemen trajecten 30 1Gezin1Plan 10 Zorgoverleg op school 36 Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 6

7 1.7. Groepswerk Training Doel Voor wie Sociale Vaardigheidstraining Assertiviteitstraining Eigen Koers Triple P Workshop Scheiden en kinderen. Doel van de training is het kind vaardigheden aan te leren in de sociale omgang met andere kinderen en volwassenen. Het kind beschikt daarna over persoonlijke strategieën in sociale situaties. Het leert inzien wat werkt en wat niet werkt Subassertieve of agressieve mensen leren op een aanvaardbare manier beter voor zichzelf op te komen met respect voor de ander en zichzelf. De leeftijdsfase tussen 12 en 16 jaar is er één waarin keuzes gemaakt moeten worden. Vragen als wie ben ik en wat wil ik spelen daarin een belangrijke rol. In deze cursus leren jongeren zichzelf beter kennen, worden zich bewust van wat zij willen en hoe ze daar vervolgens naar kunnen handelen. Daarmee gaan zij meer hun eigen koers bepalen. Bij ouders, volgens de methode Triple P, vaardigheden aanleren om gedragsproblemen van kinderen te herkennen en leren hoe gewenst gedrag gestimuleerd kan worden. Ouders bewust maken van het feit dat hoewel men als partners uit elkaar gaat het ouderschap over de kinderen ook na een scheiding nog blijft bestaan Voor schoolkinderen van 8 12 jaar in Hoorn Voor burgers in Hoorn en Enkhuizen Leerlingen van Voortgezet Onderwijs De Dijk - Medemblik Voor burgers in Hoorn Enkhuizen Voor burgers uit Hoorn, Enkhuizen en Koggenland 1.8. SMW VO scholen West-Friesland In 2013 hebben 3 school maatschappelijk werkers (fte. 2.5) van Samis, in het kader van het Convenant Zorgondersteuning Voortgezet Onderwijs West-Friesland, zorgondersteuning geboden aan 11 VO scholen. Verantwoording over de werkzaamheden aan B & W van alle gemeenten in West-Friesland, vindt plaats via aparte rapportage halverwege en na afloop van het schooljaar SMW MBO scholen Voor 16 uur per week is een school maatschappelijk werker aanwezig op het Horizon College. Als resultaatverplichting is afgesproken dat 30% van de door SMW geholpen deelnemers nog 1 jaar op het Horizon blijven studeren. Qua aantal leerlingen is er geen resultaatverplichting. Verantwoording over de resultaten vindt afzonderlijk plaats. Voor ± 4 uur per week is er bij het Clusius College ondersteuning van een schoolmaatschappelijk werker. Verantwoording over de resultaten vindt afzonderlijk plaats. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 7

8 Hoorn Percentages Enkhuizen Percentages Koggenland Percentages 2. Productiecijfers 2013 Hoorn Enkhuizen - Koggenland 2.1. Individuele contacten Begeleiding algemeen Cliëntsystemen vanuit % 52 30% 1 0,5% Nieuwe cliëntsystemen % % ,5% Totaal in cliëntsystemen in begeleiding % % % Afgesloten cliëntsystemen in % % % Doorlopende casussen % 41 24% 35 19% Cliëntgegevens Man % 37 31% 73 40% Vrouw % 82 69% % Onbekend 2 1% Totaal Leeftijd Tot 20 jaar 23 4% 13 11% 12 7% 20 t/m 39 jaar % 51 43% 65 36% 40 t/m 64 jaar % 49 41% 90 49% 65 t/m 79 jaar 36 6% 5 4% 13 7% % 1 1% 2 1% Onbekend 4 1% Gezinssamenstelling Thuiswonend kind 42 7% 6 5% 8 4% Alleenstaand % 22 18% 48 26% Eenoudergezin % 24 20% 27 16% Samenwonend/gehuwd met kinderen % 45 38% 59 32% Samenwonend/gehuwd zonder kinderen 67 11% 9 8% 12 7% Meerpersoonshuishouden 57 9% 7 6% 10 5% Overige familieverbanden 34 5% 6 5% 18 10% Land van herkomst Nederland % % % Niet Nederland 24 4% 5 4% 9 5% De groep niet-nederlanders is ondervertegenwoordigd, zij weten Samis niet makkelijk te vinden of de drempel om hulp te vragen is hoog. De verwachting is dat door meer aanwezig te zijn in de wijk, ook deze groep meer in beeld komt. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 8

9 Hoorn Percentages Enkhuizen Percentages Koggenland Percentages Redenen beëindiging hulpverlening Hulpverlening afgerond % % % Op initiatief van de hulpverlener 24 4% 1 0,5% Op initiatief cliënt 36 5% 13 9% cliënt verhuisd 2 0,5% 3 2% 2 1% cliënt overleden 1 0,5% 2 1% Onbekend 45 7% 6 5% 11 7% Hoofd Problematiek afgesloten hulp Administratie 5 1% 3 2% 0 0% Buurtrelatie 8 1% 2 1,5% 2 1% Cultuurverschil 2 0,5% 0 0% 0 0% Eenzaamheid 16 2,5% 3 2% 5 3% Familierelatie 71 11% 20 15% 10 7% Financiën 95 15% 13 10% 21 14% Gezondheid 43 7% 7 5% 8 5% Huiselijk geweld 10 1,5% 6 5% 5 3% Huisvesting 40 6% 0 0% 17 12% Identiteit 33 5% 5 4% 11 8% Inkomen 15 2% 2 1,5% 4 3% Juridische kwesties 12 2% 1 1% 3 2% Maatschappelijke organisaties 6 1% 0 0% 0 0% Opvoeding 35 6% 6 5% 16 11% Partnerrelatie 99 16% 37 28% 24 16% Psychosociale problemen 47 7% 8 6% 9 6% Relatie met werk 12 2% 2 1,5% 4 3% Schulden 7 1% 2 1,5% 1 0,5% Verwerking 49 8% 11 8% 0 0% Werk en maatschappelijke participatie 22 3% 0 0% 4 3% Overige 7 1% 4 3% 3 2% Totaal Bijzonderheden Van de cliënten die ondersteuning vragen is in de Gemeente Hoorn en Enkhuizen 1 op de 3 van het mannelijk geslacht, in Koggenland 2 van de 3. De leeftijdscategorie tussen 40 en 64 jaar is het meest vertegenwoordigd in Hoorn en Koggenland, in Enkhuizen zijn er iets meer cliënten tussen de 20 en 40 jaar. Maatschappelijk werkers zien het meest cliënten die samenwonend of gehuwd zijn met kinderen (resp. 26%, 38% en 32%) en alleenstaanden (resp. 23%, 18% en 26%). Ook één-oudergezinnen behoren tot een categorie die vaak komen voor het zoeken naar oplossingen (resp. 19%, 20% en 16%). Hulpverleningsvragen kunnen grofweg onderscheiden worden in concrete en psychosociale hulpverlening. Ten aanzien van de concrete hulpverlening zijn er veel problemen omtrent financiën. Huisvesting wordt in Koggenland door 12% van de cliënten genoemd als hoofdproblematiek. Bij de meer psychosociale hulpverlening bestaat de top 5 (evenals in 2012) uit, (1) partnerrelatie, (2) familierelaties, (3) gezondheid, (4) identiteit en (5) verwerking. Qua problematiek hulpverlening zijn er nauwelijks verschillen tussen Hoorn, Enkhuizen en Koggenland. In Enkhuizen was de hulpvraag wat meer gericht op problemen/ingewikkeldheden in de relatie met de partner. Kijken we naar de Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 9

10 afronding van de hulp, dat wil zeggen dat de doelen zijn bereikt en verdere hulp niet nodig is, dan is in elke gemeente de score goed. Evenals vorig jaar is het percentage behaalde doelen in Enkhuizen het hoogst, te weten 93%, Hoorn volgt met 83% en Koggenland met 81%. In Koggenland wordt op initiatief van de cliënt 9% van de hulpverlening beëindigd. Daarentegen wordt in Hoorn in 4% op initiatief van de hulpverlener de hulpverlening beëindigd Internethulpverlening Nadat in het najaar van 2012 de vernieuwde website, inclusief de mogelijkheid om gebruik te maken van internethulpverlening, de lucht in ging, is er eerst nog mondjesmaat, maar in 2013 veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via internethulpverlening ondersteuning te vragen. Van de internethulpverlening komt 79% (93 personen) uit Hoorn, 10% (12 personen) Enkhuizen, 3% (4 personen) Koggenland en 7% (9 personen) uit een van de Gemeenten van West-Friesland. Of het verschil in aanmelding te maken heeft met onbekendheid/onbemind en/of een verschil tussen stad en plattenland is na een ervaring van 1 jaar niet te zeggen. Hoorn Enkhuizen Koggenland Westfriesland Totaal aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % Clientgegevens Man 25 27% 2 17% 2 50% 5 56% 34 29% Vrouw 60 65% 10 83% 2 50% 4 44% 76 64% Onbekend 8 9% 8 7% Totaal Leeftijd tot 20 jaar 5 5% 5 4% 20 t/m 39 jaar 43 46% 4 33% 4 100% 5 56% 56 47% 40 t/m 64 jaar 34 37% 6 50% 3 33% 43 36% 65 t/m % 1 8% 4 3% onbekend 8 9% 1 8% 1 11% 10 8% Gezinssamenstelling Thuiswonend kind 3 3% 1 11% 4 3% Alleenstaand 24 26% 1 8% 2 50% 2 22% 29 25% Eenoudergezin 26 28% 3 25% 1 25% 1 11% 31 26% Meerpersoons 5 5% 5 4% Samenwonend met kk 18 19% 4 33% 1 25% 1 11% 24 20% Samenwonend zonder kk 6 6% 3 25% 1 11% 10 8% Onbekend 11 12% 1 8% 3 33% 15 13% Hoofd problematiek Assertiviteit 6 6% 2 22% 8 6% Echtscheiding 11 11% 2 13% 1 11% 14 11% Familierelatie 6 6% 1 7% 7 5% Financiën 16 16% 3 20% 1 11% 20 15% Huisvesting 13 13% 2 13% 3 75% 18 14% Opvoeding 12 12% 2 22% 14 11% Psychosociale problemen 21 20% 3 20% 1 11% 25 19% Relatie met werk 3 3% 1 11% 4 3% Relatie problemen 15 15% 4 26% 1 25% 1 11% 21 16% Totaal Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 10

11 In vergelijking met face-to-face contacten zijn er in Hoorn meer personen tussen de 20 en 40 jaar en uit een één-oudergezin die contact zoeken via internet. De aantallen van de overige zijn te klein om te vergelijken. In ongeveer 50% van de internetcontacten gaat het om een eenmalige vraag en antwoord, bij 25 % is sprake van meerdere mailcontacten en met 25% wordt via face-to-face ondersteuning geboden. Internethulpverlening is in 2013 een structurele taak geworden van de maatschappelijk werkers. Elke dag is er iemand beschikbaar om de vragen te beantwoorden. Parallel aan onze eigen internethulp hebben we in Noord Hollandse Alliantie-verband een zogenaamde sociale coach waarbij het mogelijk is om naast informatie te krijgen over problemen die men kan hebben, men ook een zelftest kan doen waarbij men geactiveerd wordt om te werken aan een oplossing. Wil men contact met een hulpverlener dan wordt er automatisch doorgeschakeld naar Samis indien men woont in de Gemeente Hoorn of Enkhuizen of Koggenland. Ook bij face-to-face contacten, bij een intake en/of als er enige wachttijd is tussen aanmelding en intake zal de cliënt worden geadviseerd om alvast via de sociale coach aan het werk te gaan Aanwezigheid Voedselbank In juli 2012 is Samis gestart met aanwezigheid bij de Voedselbank te Hoorn. In 2012 was maatschappelijk werk 11 keer aanwezig met 8 contacten als resultaat. In die periode is geëxperimenteerd met waar en op welke wijze de maatschappelijk werker het beste present kan zijn. Vanaf 2013 is de maatschappelijk werker in de hal waar de voedselpakketten worden verstrekt. Het zichtbaar zijn voor de cliënt, door folders van het maatschappelijk werk te combineren met een herkenbaar persoon als aanspreekpunt, verlagen wij de drempel voor cliënten om het gesprek aan te gaan. Cliëntgegevens aantal percentage Man 20 38% Vrouw 32 62% Totaal 52 Leeftijd Tot 20 jaar 1 2% 20 t/m 39 jaar 16 31% 40 t/m 64 jaar 17 33% 65 t/m 79 jaar 3 6% Onbekend 15 28% Gezinssamenstelling Alleenstaand 10 19% Een oudergezin 19 37% Twee oudergezin 10 19% Samenwonend 7 13% Onbekend 6 12% Het spreekt voor zich dat financiële problemen de hoofdmoot zijn. Specifiek wordt genoemd; tekort aan inkomen, schulden, vragen met betrekking tot bewindvoerder, problemen met aanvraag van een uitkering, beslaglegging. Bij 3 cliënten waren er niet zozeer vragen rondom financiële problematiek, Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 11

12 maar werd ondersteuning gevraagd bij verwerking van een gebeurtenis, gezondheid en vragen rondom vrijwilligerswerk. Bij 12 van de 52 cliënten zijn er meerdere gesprekken geweest, oftewel is sprake geweest van procesmatige hulpverlening. Al met al wordt het door medewerkers en cliënten van de voedselbank zeer gewaardeerd dat maatschappelijk werk op deze manier aanwezig is. Regelmatig komt het ook naar voren dat cliënten of kinderen besproken worden in CJG/gebiedsteam en omdat de hulpverlener de ouder kent van de Voedselbank en er gemakkelijk contact wordt gelegd en er snel sprake is van vertrouwen. Door de samenwerking met de Voedselbank heeft het Maatschappelijk werk ook cliënten kunnen bereiken die zelf niet de stap naar de hulpverlening zouden hebben gezet. De samenwerking heeft een preventief en oplossingsgericht karakter. Ook in de toekomstige constructie van 3 gebiedsteam in Hoorn is het van belang om er voor te zorgen dat het uitloopspreekuur behouden blijft. Het wordt op prijs gesteld dat de maatschappelijk werker aanwezig is in de Voedselbank Productiecijfers Groepswerk Training Aantal Aantal Aantal Trainers Voor trainingen bijeenkomsten cursisten Sociale 2 10 voor k.k k.k. 2 per training Hoorn Vaardigheidstraining Subsidie GGD 1 terugkom 1 voor ouders 34 ouders Assertiviteitstraining 2 10 bijeenkomsten 20 2 per training Hoorn en Enkhuizen Eigen Koers Combi Samis-School De Dijk Medemblik Triple A Subsidie GGD 1 5 sessies 7 Combi GGD MW Hoorn en Enkhuizen Workshop Scheiden en kinderen per workshop Hoorn 2.5. Primair Onderwijs Hoorn Het schoolmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd door 2 schoolmaatschappelijk werkers (SMW), een voor 4 uur (Wereldwijzer) en een voor 28 uur, inzetbaar voor 29 scholen. De Wereldwijzer is een multiculturele school in een probleemwijk. Het is een zogenaamde TOM school (Team Onderwijs Anders): meer individuele aandacht voor kinderen en een geïnspireerd team. De SMW-er is één dagdeel per week aanwezig. Zij is er de praatjuf, door haar zichtbaarheid is zij gemakkelijk bereikbaar voor zowel onderwijzers als ouders. Zij is aanwezig bij het zorgteam, ze is een onderdeel van de school. Er zijn korte lijnen waardoor snel en adequaat kan worden ingesprongen op de verschillende vragen. Voor alle andere scholen, uitgezonderd de Zonnewijzer, geldt de afspraak dat er officieel 6 zorgteams per jaar worden geagendeerd en dat de SMW-er bij 3 zorgteams aanwezig is. Het zo weinig frequent aanwezig zijn op scholen maakt dat er minder preventief gehandeld kan worden, dat de SMW-er Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 12

13 soms wordt vergeten met als gevolg dat leerproblemen meer aan bod komen en systeemproblematiek/thuissituatie achtergronden minder. De indruk bestaat dat door deze situatie nu eerder naar de 2 de lijn wordt verwezen. Doordat de SMW-er veel ervaring heeft kan zij snel invoegen. Echter ook voor haar geeft het werk minder voldoening doordat continuïteit in het contact minder is en er tegelijkertijd minder preventief gewerkt kan worden. In de bijlage staan alle gegevens over 2012 en In totaal zijn er in systeem(-gezinnen) gezien ( ). Van deze 88 zijn 16 kinderen aangemeld voor een sociale vaardigheidstraining. Met 72 gezinnen zijn contacten geweest (in , in ). Waar nodig werden naast het aangemelde kind en de ouder(s) ook andere gezinsleden betrokken bij de hulpverlening. Van deze 77 hulpverleningscontacten heeft bij 21 een doorverwijzing plaats gevonden. In 2012 zijn van de 61 gezinnen 7 doorverwezen, of te wel in % en in %. Alhoewel geen doel op zich, is de wens wel om minder door te verwijzen naar de 2 de lijn. De wens is om zo snel mogelijk lichte hulpverlening inzetten om erger te voorkomen. Het meer zichtbaar zijn in de school zou hierbij kunnen helpen. Aandachtspunten Een wens van Samis is om als SMW-er, samen met andere ketenpartners, de CJG-er in de school te zijn. De school is de vindplaats en ook daar is de hulpverlener aanwezig. Er zijn korte lijnen met onderwijzers, ouders en kinderen. Er worden verbanden gelegd tussen de situatie thuis en op school. Er wordt meteen gehandeld als het nodig is. In de ideale situatie heeft de SMW-er snel toegang tot externe specialisten, die kunnen worden uitgenodigd. De SMW-er kan wel de regie in handen houden. De wens is namelijk ook om niet alleen te werken volgens 1gezin1plan, maar ook 1 hulpverlener. De genoemde aandachtspunten zijn ook aan de orde in onder andere de Stuurgroep Jeugd en Gezin, en zijn door Samis besproken met beleidsmedewerkers van de Gemeente Hoorn. Een ander aandachtspunt is de registratie over de problematiek van het aangemelde kind. Voor het schooljaar 2014/2015 zal gebruik gemaakt worden van de CAP-J, dit is een classificatiesysteem over de Aard van de Problematiek in de Jeugdzorg. Een voordeel van CAP-J is dat er sprake is van duidelijke rubrieken en dat bijvoorbeeld opvoedings- en gezinsproblemen nauwkeurig worden benoemd Primair Onderwijs Enkhuizen Vanaf 1 maart is, in plaats van 5 uur, 18 uur school maatschappelijk werk beschikbaar. De SMW-er is daarbij de CJG-er in school en dus de link met het CJG. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 13

14 De Hoeksteen Driespan Tweemaster Pancratius De Wegwijzer De Voorhof SBO-Palet Aantal casussen en werkzaamheden School Aanmeldingen school casussen Aanmeldingen via CJG * Aanwezig bij ZAT overleg Huisbezoeken Gesprekken met kind/ en ouders Gesprekken/telefonisch met ouder(s) (+ leerkracht) Overleggen met RvK, politie Overleg/Aanmelding BJZ Melding AMK 1 1 1G1P (Veel) Overleg over 1 ** Doorverwijzing GGZ * Een aanmelding vanuit het RSG gaf aanleiding om de samenwerking te zoeken met SBO t Palet (jonger broertje). Dit resulteerde in een aanmelding BJZ en een 1gezin1plan, aangestuurd door SMW. Er bleken al vele hulpverleners in het gezin te zijn, maar er werd niet samengewerkt. ** Contact met voetbalvereniging om 4 kinderen op voetbal te krijgen In de uren van het SMW is er 10 keer deelgenomen aan het CJG overleg in Enkhuizen. Daarvan waren 2 overleggen met de West-Friese knoop en 1 met het samenwerkingsverband De Streek. Bijzonderheden Alle aanmeldingen via CJG hadden te maken met echtscheiding van ouders. Opvallend is het geringe aantal aanmeldingen van de Driespan, juist ook omdat het een multiculturele school is. De SMW-er was aanwezig bij overleggen, maar weinig casussen voor het SMW. Het zou kunnen zijn dat er nogal wat weerstand is /schaamte van ouders voor hulpverlening. Het eerste halfjaar heeft de Tweemaster geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het SMW. Een mooie ontwikkeling is dat ouders vaker aanwezig zijn en deelnemen aan het zorgteam bij De Driespan, De Wegwijzer en De Hoeksteen. Het vergroot de betrokkenheid bij ouders, en zorgt voor openheid, transparant zijn. De deelname van een gedragsdeskundige van t Palet tijdens het ZAT overleg was inspirerend. Opmerkelijk was dat sommige scholen moeite hebben met het doorverwijzen naar het SBO. Scholen houden leerlingen misschien te lang op het regulier onderwijs, ook al willen ouders graag dat hun zoon/dochter wordt doorverwezen. Bij kinderen die werden aangemeld was vooral sprake van gedragsproblemen. In gezinnen was vaak de kwaliteit van opvoeding onvoldoende, waren er problemen in de ouder-kinderrelatie en waren ouders vaak gescheiden (bijlage 4 CAP-J Problematiek kinderen). Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 14

15 2.7. Sociaal Raadslieden Enkhuizen Samis biedt Sociaal Raadsliedenwerk aan voor 12 uur per week. Tot 1 oktober was er elke woensdagochtend en vanaf die datum op dinsdagochtend een spreekuur van 9.00 tot uur met een maximaal aantal klanten van 12 per spreekuur. In de bijlage zijn resultaten van 2013 weer gegeven. In 2013 hebben 449 cliënten (2012: 306) met 573 hulpvragen (2012: 505) het spreekuur bezocht. Daarnaast zijn er adviezen gegeven aan maatschappelijk werkers van Samis, waardoor de hulpverlening kon voortgaan. Zoals blijkt uit de registratie wordt er aan het SRW een scala aan vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen. Er worden veel vragen gesteld op het gebied van huur- en zorgtoeslagen, kinderopvangtoeslag, zorgverzekeringswet, heffingskortingen, schulden/budgetteren en belastingen. In de maand maart waren, conform de verwachting, meer vragen rondom het invullen van belastingaangifte. In mei was er een opleving in verband met herinneringen voor vooral 2011 en in november over kwijtscheldingsverzoeken, die meestal gekoppeld zijn aan invorderingsberichten van de gemeente en het hoogheemraadschap. Er wordt veel advies gevraagd omtrent schulden. Deurwaarders leggen in de regel snel beslag op. Vragen zijn gericht op het nagaan van de juiste belastingvrije voet en toepassing van het beslagrecht. Veelal proberen mensen zelf tot een oplossing te komen, vaak is echter de schuldenlast te groot. Een groot aantal hulpvragers betreft bijstand gerelateerde onderwerpen. Het gaat dan om het aanvragen van levensonderhoud en bijzondere bijstand. Opvallend Opvallend weinig zaken rondom arbeidsrecht komen op het spreekuur. Ook maken weinig ouderen gebruik van het spreekuur. Het zou kunnen zijn dat er in de gemeente een goed ouderenbeleid is of men weet ons niet te vinden. Er zijn wel veel vragen over de AOW. Dit gaat om vragen van mensen die overzichten hebben gekregen over opgebouwd recht of over het aanvragen van AOW. Er zijn enkele cliënten die erg onzeker zijn. Zij komen als het ware even langs bij het SRW om een controle te krijgen of zij bepaalde zaken wel goed hebben begrepen of dat zij een formulier wel correct hebben ingevuld. Soms komen mensen met folders/enquêtes waar zij in feite niets mee hoeven te doen, maar dan willen zij toch even checken of ze dit inderdaad weg mogen gooien. In de tweede helft van het jaar was er een behoorlijke toeloop van Poolse inwoners die gebruik maakten van het spreekuur. Velen van hen beheersen de Nederlandse taal nauwelijks, waardoor de communicatie omslachtig verloopt. Samenwerken met vrijwilligers Bij de mensen die onzeker zijn, bij simpele vragen rondom de belastingaangifte, zoals bij inwoners uit Polen is het een wens samen met een vrijwilliger ondersteuning te bieden. Ook leeft de wens om in het voorjaar van 2014 een inloopbijeenkomst te organiseren voor controle van toeslagen. Hierbij zullen vrijwilligers en medewerkers van de gemeente worden betrokken. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 15

16 In 2013 is het niet gelukt om met een vrijwilligerspool te werken. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat er in Enkhuizen geen organisatie is die beschikbare vrijwilligers heeft. Samenwerking met de ouderenbond zou nog een mogelijkheid zijn, ware het niet dat er weinig ouderen komen op het spreekuur. De sociaal raadsvrouw heeft geen tijd om vrijwilligers te werven. Samenvattend Er is een behoorlijke toeloop van cliënten. In 2012 waren er gemiddeld 25, en in 2013 gemiddeld 37 per maand. De verwijzing van de gemeente Enkhuizen, onder ander het Servicepunt, maar ook WelWonen en andere instanties weten ons goed te vinden. Door de drukte wordt alle beschikbare tijd besteed aan vragen die in de spreekuren worden gesteld. Voor andere werkzaamheden is geen ruimte. Gekeken wordt of de aantallen in het eerste kwartaal van 2014 stabiliseren of juist wederom toenemen Primair onderwijs Koggenland. Eén van de maatschappelijk werkers richt zich specifiek op het primair onderwijs. Hierbij een overzicht van de werkzaamheden. Scholen Zorgteams Scholen Zorgteams De Ark Hensbroek 5 Leveling Avenhorn 7 Bavo Ursem 5 (+1 tel) Josef en Maria Spierdijk 5 Bernadette Zuidermeer 4 Jozefschool de Goorn 5 De Caegh Obdam 6 Kelderswerf Obdam 7 Geert Holle Berkhout 6 Langereis Ursem 5 De Grosthuizerschool 2 De Overhaal Avenhorn 6 (+1 tel) Aanmelding Via loket CJG/huisarts 15 Via School 23 Via AMW* 38 1g1p Aantal 5 *aangemeld via ha/cjg/bjz cliënten In 2013 is maatschappelijk werk bij 64 zorgteams aanwezig geweest. Van de 76 aanmeldingen zijn 5 gezinnen via 1Gezin1Plan geholpen. De maatschappelijk werker was 2 keer casemanager. Kinderen van 3 gezinnen zijn in de Verwijsindex gezet, waarbij er tweemaal een match was met het AMK. Bij 8 gezinnen kan gesproken worden over multi-probleem gezinnen waarbij langdurige ondersteuning nodig was. In het afgelopen jaar zijn er diverse overleggen/bijeenkomsten geweest met huisartsen, Parlan, Huis vol Compassie, diaconie Grosthuizen, BJZ/AMK, koffieochtend voor buitenlandse vrouwen, SMW West-Friese Knoop. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 16

17 3. Bijzondere ontwikkelingen 2013 Aanspreekmogelijkheid Voedselbank In juli 2012 is Samis gestart met present zijn bij de Voedselbank te Hoorn. De maatschappelijk werker is aanwezig bij het uitdelen van de voedselpakketten. In 2012 was maatschappelijk werk 11 keer aanwezig met 8 contacten als resultaat. In die periode is geëxperimenteerd met waar en op welke wijze hij/zij het beste aanwezig kan zijn. Vanaf 2013 is de maatschappelijk werker in de hal waar de voedselpakketten worden verstrekt. In totaal hebben 52 personen (32 vrouwen, 20 mannen) ondersteuning gevraagd. Het spreekt voor zich dat financiële problemen de hoofdmoot zijn. Specifiek wordt genoemd; tekort aan inkomen, schulden, vragen met betrekking tot bewindvoerder, problemen met aanvraag van een uitkering, beslaglegging. Bij drie cliënten waren er niet zozeer vragen rondom financiële problematiek, maar werd ondersteuning gevraagd bij verwerking van een gebeurtenis, gezondheid en vragen rondom vrijwilligerswerk. Bij 12 van de 52 cliënten zijn er meerdere gesprekken geweest, oftewel is sprake geweest van procesmatige hulpverlening. Al met al wordt het door medewerkers en cliënten van de voedselbank zeer gewaardeerd dat maatschappelijk werk op deze manier aanwezig is. Regelmatig komt ook naar voren dat cliënten of kinderen besproken worden in CJG/gebiedsteam en omdat de hulpverlener de ouder kent van de Voedselbank, er gemakkelijk contact wordt gelegd en er snel sprake is van vertrouwen. Door de samenwerking met de Voedselbank heeft Samis ook cliënten kunnen bereiken die zelf niet de stap naar de ondersteuning zouden hebben gezet. De samenwerking heeft een preventief en oplossingsgericht karakter. Ook in de toekomstige constructie van 3 gebiedsteam in Hoorn is het van belang om ervoor te zorgen dat het uitloopspreekuur behouden blijft. Vakmanschap aan Zet Eind januari werd er een bijeenkomst georganiseerd met 18 hulpverleners uit verschillende instellingen die op de een of andere wijze (ooit) betrokken waren geweest bij een complex gezinssysteem in de Kersenboogerd. Via een tijdslijn (wat is wanneer en met wie gebeurd en welke hulpverlening is ingezet met welk resultaat) vond verheldering plaats en werd een actieplan ingezet. Wie gaat wat doen. Dit keer met in de hoofdrol 1 coach (hulpverlener) die de spil wordt en het vertrouwen geniet van de familie. Deze coach is in dienst van Samis. De financiering van het project was eerst gerealiseerd tot 1 september. Gelukkig was daarna DNO Doen in staat om via een CIZindicatie naast begeleid wonen ook persoonlijke begeleiding te organiseren. Er zal zeker nog 1 jaar coaching nodig zijn om een en ander te stabiliseren. Eén en ander is alleen mogelijk door samen met de familie/het netwerk te zoeken naar oplossingen in taaie materie en elkaar daarbij te respecteren en te vertrouwen. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 17

18 Pilot Enkhuizen Noord In februari is gestart met een pilot te Enkhuizen, genaamd Enkhuizen-Noord. Uit onderzoek is gebleken dat er in Noord extra inzet nodig is voor kwetsbare mensen. Er is gekozen voor gescheiden ouders waarbij eenzaamheid, geld- en opvoedingsproblemen aan de orde kunnen zijn en eenzame ouderen. De ambitie is om de welzijns- en zorginfrastructuur te optimaliseren en duurzame samenwerking tussen de partners tot stand te brengen. Met WelWonen, de Omring, de Gemeente en Samis is een plan uitgewerkt waarbij in Noord 20 mensen in tweetallen worden bezocht, waarbij een belangrijk uitgangspunt is Wat kan ik voor de wijk betekenen en wat kan de wijk voor mij doen. Eind oktober werden de resultaten bekend. Met 19 personen zijn gesprekken gevoerd. Op twee vragen, rondom betekenis hebben voor elkaar, springen er positief uit, te weten: 1) Zouden uw buurtbewoners een toegevoegde waarde kunnen leveren aan uw woonplezier? en 2) Zou u uw buurtbewoners iets kunnen bieden? De vragen worden beide beantwoord met 15 ja 2 nee. 18 van de 19 hebben contact met de buren. 15 van de 19 geven aan wel te willen meedenken over verbeteringen. Men is goed op de hoogte van activiteiten die plaatsvinden in de wijk, echter slechts 2 van de 16 buurtbewoners nemen deel aan een activiteit. Naar aanleiding van deze uitslag zijn deelnemers uitgenodigd om verder met elkaar in gesprek te gaan over het aanpakken van aandachtspunten. Tot het maken van plannen is men niet overgegaan daar er geen animo was voor deze bijeenkomst. De Dwarse Tulp; kennis delen en internethulpverlening Zeven organisaties voor maatschappelijke dienstverlening vormen samen de Noord Hollandse Alliantie. De Noord Hollandse Alliantie ontwikkelt nieuwe kennis en diensten als antwoord op sociale vraagstukken in de eerste lijn. De eigen kracht van de burger en het versterken van het sociaal netwerk zijn het vertrekpunt. De NHA gaat hierbij uit van de overtuiging dat informele zorg voor formele zorg gaat. In maart is een projectplan De Dwarse Tulp gelanceerd met 4 speerpunten. De 2 belangrijkste speerpunten zijn: 1 het kennis delen en ontwikkelen binnen Sociaal Werk in de Wijk en Jeugdmaatschappelijk werk, en 2 online hulpverlening via een gezamenlijke online portal De sociale coach. Deze website is / kan het voorportaal zijn van het maatschappelijk werk. De sociale coach zet in op mogelijkheden die mensen zelf hebben en die in de omgeving er zijn. Er komen zes thema s aan de orde, waarbij informatie wordt gegeven en waar men door middel van een test aan de slag kan met oplossingen voor problemen. Men kan via een link gemakkelijk contact krijgen met de organisatie in de buurt. Vanaf 2014 gaat Samis sturen op het gebruik maken van deze website. Bij spreekuren worden burgers gewezen op deze mogelijkheid en tijdens de hulpverlening wordt geadviseerd om eens bij een bepaald probleem te werken met de sociale coach. Training Eigen Koers De Wering en Samis hebben gezamenlijk een training ontwikkeld voor jongeren tussen de jaar, genaamd Eigen Koers. De leeftijdsfase tussen 12 en 16 jaar is er één waarin keuzes gemaakt moeten worden. Vragen als wie ben ik en wat wil ik spelen daarin een belangrijke rol. In deze cursus leren jongeren zichzelf beter kennen, worden zich bewust van wat zij willen en hoe ze daar vervolgens naar kunnen handelen. Daarmee gaan zij meer hun eigen koers bepalen. Deze training is, met als co-trainer de zorgcoördinator van school, gegeven op De Dijk. Omdat het de eerste training was voor deze leeftijdsgroep moest er Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 18

19 veel worden bijgesteld. Zowel de jongeren als de ouders waren tevreden met het resultaat. Volgend jaar voorjaar zal er wederom een training plaats vinden. Onderzoek De Grote Waal Centraal In de wijk De Grote Waal in Hoorn wil Samis, in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl, samen met ketenpartners zichtbaar en beschikbaar zijn. In de periode oktober 2012 januari 2013 is door een stagiair bij Samis, in het kader van zijn opleiding HBO-MWD een onderzoek gedaan waarbij hij 11 personen heeft geïnterviewd die betrokken zijn bij de Grote Waal. Deze input heeft geresulteerd in een presentatie aan de wethouders Pijl en Ruppert en beleidsmedewerkers van de Gemeente Hoorn over een sociaal wijkteam Nieuwe Stijl. Omdat op een later tijdstip een bijeenkomst plaats zou vinden van alle geïnterviewden, waarbij ook de wethouders aanwezig zouden zijn, was het van groot belang om van de gemeente goedkeuring te krijgen, om met een klein, krachtig sociaal wijkteam te starten. De Gemeente gaf aan het plan te ondersteunen. In de daarop volgende bijeenkomst met alle geïnterviewden en verder belangstellenden (25 personen) werden de resultaten en het plan nader toegelicht. Aan het eind van de bijeenkomst nam de gemeente het initiatief om direct betrokkenen uit te nodigen met als doel per 1 oktober te starten met een sociaal wijkteam in de Grote Waal. Jammer genoeg is die uitnodiging nooit gekomen, het vervolg bleek toch weerbarstiger dan gedacht. Koplopersproject Kersenboogerd In de Kersenboogerd werd in 2012 gestart om, samen met ketenpartners, zo n vijftig multi-probleem casussen te ondersteunen. Samen én met de gezinnen die het betreft werd ontdekt hoe complexe ondersteuningsvraagstukken kunnen worden aangepakt en op elkaar afgestemd. Eén van de medewerkers van Samis participeerde in het project. In mei heeft een evaluatie plaats gevonden. De werkwijze lijkt bij te dragen aan een snellere en toegankelijker hulpverlening. Meer dan voorheen wordt gebruik gemaakt van de aanwezige krachten in het gezinssysteem en het informele netwerk. De hulpverleners weten elkaar snel te vinden en weten wat ze elkaar te bieden hebben. Vanuit de optiek van Samis werd er veel gefocust op problemen, op zorgen, in plaats van oplossingen. Dit proces was leerzaam en maakt ook duidelijk dat het noodzakelijk is om meer dan één iemand in een team te hebben die werkt volgens een oplossingsgerichte methodiek als normaliseren en versterken de uitgangspunten zijn. Lage deelnemers opkomst Scheiden en kinderen In het voorjaar heeft een student van de Hoge School In Holland op verzoek van Samis een onderzoek gedaan naar de mogelijk lage opkomst van de workshop Scheiden en kinderen. Naast literatuuronderzoek, is gesproken met deelnemers die eerder de workshop hebben gevolgd, met collega instellingen die een soortgelijke workshop aanbieden en ouders van kinderen van basisscholen te Enkhuizen hebben een vragenlijst ingevuld. Uit het onderzoek kwamen de volgende aanbevelingen naar voren: Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 19

20 Maak de doelgroep i.p.v. 8 t/m 12 jaar van 4 t/m 12 jaar Meer doorverwijzingen via het school maatschappelijk werk Het delen van ervaringen is een succesfactor, dit meer uitdragen/in flyers melden Groep ex-deelnemers als ambassadeur inzetten De doelgroep zit in een hectische periode, op het goede moment inzetten (wanneer is dat?) De urgentie vergroten door de gevolgen van een scheiding helder te benoemen Van 19 respondenten koos geen één voor een eenmalige workshop; 13 voor meerdere. In 2014 wordt door het school maatschappelijk werk een flyer verspreid waarin de urgentie wordt benadrukt. Tevens krijgt de workshop een andere naam, hierbij wordt gedacht aan; ouder blijven ook na de scheiding! Oplossingsgericht werken In de maanden september en oktober hebben alle hulpverleners aan een driedaagse training Oplossingsgericht Werken meegedaan. Met elkaar is hard gewerkt aan het (hernieuwd) leren gebruik te maken van deze methodiek. Daarbij zijn de uitgaanspunten: de cliënt is expert wat betreft de eigen ervaringen, gedachten en gevoelens. De hulverlener is expert in OT-gesprekvoering. Cliënt beschikt per definitie over competenties en krachten. De cliënt bepaalt het tempo, de hulpverlener volgt. De hulpverlener is respectvol nieuwsgierig en bescheiden. Om deze manier van werken te verstevigen is het intake- en eindverslag aangepast. Er wordt gevraagd naar oplossing van problemen en bij het eindverslag of de beoogde resultaten van de cliënt zijn gehaald (5 puntsschaal). Daarnaast zijn onze folders aangepast: van problemen naar oplossingen, en bij teamvergaderingen wordt gevraagd wat er goed gaat, in plaats van hoe het gaat. Gebiedsteams Hoorn Enkhuizen Koggenland In de verschillende gemeenten is, in het laatste kwartaal van 2013, meer duidelijkheid gekomen over het gaan werken in gebieds-stadsteams. Bij de gemeente Hoorn werd aan de manager gevraagd potentiele kandidaten voor te dragen, in Enkhuizen konden hulpverleners zich aanmelden voor een nadere kennismakings-belangstellingsgesprek en bij Koggenland wordt al werkende weg het bestaande team aangevuld. Voor de maatschappelijk werkers tijd voor een pas op de plaats; wat wil ik, wat kan ik en krijg ik het groene licht om mee te doen met de selectie. Aan de hand van een competentieprofiel generalist vonden de gesprekken plaats. In de gemeente Hoorn worden kandidaten gedetacheerd voor in eerste instantie 1 jaar bij de Gemeente. Eind november is wethouder M. Pijl via een brief geïnformeerd over enkele dilemma s omtrent deze transitie. Zoals bekend heeft Samis nauwelijks reserves om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Door het uitgangspunt - Oud voor Nieuw geld - kan in verband met verschillende subsidiegevers een probleem ontstaan. Daarnaast is men erop geattendeerd dat hoewel het voor de Gemeente een hele klus is om de transitie in goede banen te leiden, geldt ook voor Samis Alhoewel de boel wordt verbouwd, de winkel wel open blijft. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 20

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2013 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsvrouw 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 5 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011 JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011 Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland Rien van der Loeff en Willy van Mil Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Algemene inleiding: 3 Doelstelling,

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2014 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsman 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 O.R.S. Lek en Linge Schoolmaatschappelijk werk

Jaarverslag 2011 O.R.S. Lek en Linge Schoolmaatschappelijk werk Jaarverslag 2011 O.R.S. Lek en Linge Schoolmaatschappelijk werk Inhoudsopgave Inleiding 3 Werkwijze van de schoolmaatschappelijk werker 4 Cijfers 4 Problematieken 5 Duur van de hulpverlening in 2011 6

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Inhoudelijke registratiegegevens

Inhoudelijke registratiegegevens Inhoudelijke registratiegegevens Problematiek (in %) Geslacht (in %) Leeftijd (in %) Onbekend Man Vrouw 20 40 60 80 Etniciteit (in %) Westers allochtoon! Turks Surinaams Overig niet westerse allochtonen

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 4 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Jaarrapportage Marum 2015

Jaarrapportage Marum 2015 Jaarrapportage Marum 2015 Inhoud Jaarrapportage Noordermaat Marum totaal... 2 AMW... 6 JHV... 10 Protocollair werken... 13 1 Jaarrapportage Noordermaat Marum 2015 Jaarrapportage Noordermaat Marum totaal

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Jaarverslag Schoolmaatschappelijk werk. Koningin Wilhelmina College

Jaarverslag Schoolmaatschappelijk werk. Koningin Wilhelmina College Jaarverslag 2011 Schoolmaatschappelijk werk Koningin Wilhelmina College Inhoudsopgave Inleiding 2 Werkwijze van de schoolmaatschappelijk werker 3 Cijfers 2011 3 Duur van de hulpverlening in 2011 4 Problematieken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Projectgroep: Gemeente Tilburg: Mw. M. Lennarts, beleidsmedewerker, dhr. W.

Nadere informatie

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg.

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg. Aanpak: TASs/Mijn Zuid De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partner in

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning Kampen. Jaarverslag LOK 2012 H. Jansen - van der Weerd Blz. 1/10

Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning Kampen. Jaarverslag LOK 2012 H. Jansen - van der Weerd Blz. 1/10 Jaarverslag Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning Kampen 2012 Jaarverslag LOK 2012 H. Jansen - van der Weerd Blz. 1/10 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

ONTVANGEN 3 Jļfo 2014

ONTVANGEN 3 Jļfo 2014 maatschappelijk werk Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand De heer W.J.J. Ligtenberg - Portefeuillehouder P O S T B U S 7 5170 AA KAATSHEUVEL 's-hertogenbosch, 30

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014 Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 15 april 2014 In deze presentatie neem ik u mee in: de beweging in het Sociaal Domein in Amersfoort de praktijk van het

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online Jaarverslag 2012 Stichting 113Online Voorwoord Stichting 113Online is er voor iedereen die te maken krijgt met zelfmoord. Voor mensen die zelf suïcidale gedachten of gevoelens hebben, voor mensen die een

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit

Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit Inleiding Kinderen en jongeren in Lelystad laten opgroeien tot burgers die volwaardig meedoen! Dat is de ambitie van alle ouders/opvoeders en de partners

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 School Maatschappelijk Werk Lingeborgh Geldermalsen

Jaarverslag 2011 School Maatschappelijk Werk Lingeborgh Geldermalsen Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland Hannie van Donselaar Februari 2012 Jaarverslag 2011 School Maatschappelijk Werk Lingeborgh Geldermalsen Inhoudsopgave Inleiding 2 Werkwijze van

Nadere informatie

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag De Vluchtheuvel Christelijke psychosociale hulpverlening Jaarverslag 012 Met hart en ziel Werken zolang het dag is. Dat is een Bijbels principe. Bij alle veranderingen gingen we daarmee door in 2012. We

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Programma van Eisen Subsidieverlening. Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening

Programma van Eisen Subsidieverlening. Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening Programma van Eisen Subsidieverlening 2015 Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening Bijlage bij adviesnota subsidieverlening 2015 Juvans 16 december 2014 Dossiernr.: 1. Inleiding 1.1. Doel van het

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010 Stichting Rechtswinkel Maarssen P/a Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Email: info@rechtswinkelmaarssen.nl Inloopspreekuur elke

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

De plus van Surplus.

De plus van Surplus. De plus van Surplus. Surplus Welzijn Etten-Leur Geld & Recht: Sociaal Raadsliedenwerk Formulierenteam Budgetcoaching Schuldhulpverlening Ontmoeting en ondersteuning Een prettige samenleving waarin we zorgen

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Begrippen vullen. Directeur/bestuurder Socius

Begrippen vullen. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius september 2016 Begrippen vullen Jaren geleden was ik bij een bijeenkomst in de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting 113Online

Jaarverslag 2013. Stichting 113Online Jaarverslag 2013 Stichting 113Online Voorwoord Stichting 113Online is er voor iedereen die te maken krijgt met zelfmoord. Voor mensen die zelf suïcidale gedachten of gevoelens hebben, voor mensen die een

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

rapportage 2013 Administratieve diensten

rapportage 2013 Administratieve diensten rapportage 2013 Administratieve diensten Inleiding administratieve hulp 2013 door ZorgDat Onderstaand de resultaten over de uitvoering van het project Administratieve Hulp. Dit project is onderdeel van

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 SchuldHulpMaatje. Amersfoort. Voorwoord. Doelstelling. Visie. Missie

Jaarverslag 2015 SchuldHulpMaatje. Amersfoort. Voorwoord. Doelstelling. Visie. Missie Amersfoort Een alleenstaande man uit Amersfoort van rond de 30 jaar wil graag een schuldhulpmaatje. Wat is zijn situatie? Ik heb schulden. Het lukte me tot nu wel om de vaste lasten op tijd te betalen

Nadere informatie

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten Marian van der Klein Judith Schöne Pim & Ethan Oranje Fonds Dé grote meerwaarde van mentoring is dat mentoren

Nadere informatie

Gegevens uit het registratiesysteem van het project Nait Soezen, tot

Gegevens uit het registratiesysteem van het project Nait Soezen, tot BEELDEN UIT CIJFERS Gegevens uit het registratiesysteem van het project Nait Soezen, 01-01-2010 tot 01-12-2012 Tabellenboek, als achtergrond bij de presentatie op het symposium Nait Soezen van 15 mei 2014

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS 14 juni 2017 Summersymposium Actualiteit van OGGZ en Jeugdgezondheidszorg Verwarde personen en kwetsbare kinderen De realiteit voor jeugdigen en ouders in 2017 HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

Nadere informatie

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Rapportage januari t/m juli 2013 Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Inleiding. In januari is de functie van bewonersadviseur overgegaan van de gemeente naar Pulse. De functie is ontstaan vanuit

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Algemeen Maatschappelijk Werk Totaal aantal hulpverleningstrajecten* 413 Totaal aantal cliënten 547 7x 24 uurs bereikbaarheid Woonplaats cliënt

Algemeen Maatschappelijk Werk Totaal aantal hulpverleningstrajecten* 413 Totaal aantal cliënten 547 7x 24 uurs bereikbaarheid Woonplaats cliënt Algemeen Maatschappelijk Werk Totaal aantal hulpverleningstrajecten* 413 Korte contacten 134 Totaal aantal cliënten 547 * waarvan 85 trajecten voor interventie Huiselijk geweld en 40 Coördinatie Zorg voor

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school

Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school Voorwoord Nu de transitie jeugdzorg voor de deur staat verandert er veel in het jeugdhulpveld. In Holland Rijnland wordt het huidige Centrum voor

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk MEE Utrecht, Gooi & Vecht meedoen mogelijk maken Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk Schakel tussen onderwijs en zorg SMW 2 SMW Introductie De Strippenkaart: flexibiliteit en maatwerk Met de komst

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Werken aan de nieuwe sociaal werker

Werken aan de nieuwe sociaal werker Werken aan de nieuwe sociaal werker Bijeenkomst OPOF, 17 november 2011, Utrecht Margot Scholte, lector maatschappelijk werk INHolland / senior medewerker beroepsontwikkeling MOVISIE De kracht van Maatschappelijk

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. : 12 juni 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : I. Sneekes Onderwerp : De inrichting van

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN. Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN. Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011 Stichting Rechtswinkel Maarssen Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Email: info@rechtswinkelmaarssen.nl

Nadere informatie

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE)

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE) Wijkplan Veens Riad Agarroud Willemieke Koudijs Simone de Vreede Monique ter Beeke (MEE) Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Wijk West 3 Wijkster 3 Team West 3 Bewonersparticipatie 4 Wijkplatforms 4 Buurtpreventie

Nadere informatie

Verslag van bijeenkomst Welzijn en Zorg Samenwerking in de wijk

Verslag van bijeenkomst Welzijn en Zorg Samenwerking in de wijk Verslag van bijeenkomst Welzijn en Zorg Samenwerking in de wijk Laten we samen concreet aan de slag gaan, zodat welzijn en zorg steeds meer met elkaar verbonden raken. Zo opende wethouder Josien van Cappelle

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Stadjers over het CJG Groningen

Stadjers over het CJG Groningen Stadjers over het CJG Groningen Een Stadspanelonderzoek 2013 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving Aanpak: Participatiehuis De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partners

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Even voorstellen: Melissa Cabaret: JGT medewerker Alphen Linda

Nadere informatie

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING DOEL DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren, te verlichten en passend te

Nadere informatie

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK Jaarverslag 2013 1 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK Ouders en leerkrachten merken het snel als een kind zich anders gedraagt dan normaal. Soms is er niks ernstigs aan de hand en zit een kind gewoon even wat

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Voor u ligt de eerste managementrapportage (marap) CJG+ de Kempen van het eerste kwartaal van 2015.

Voor u ligt de eerste managementrapportage (marap) CJG+ de Kempen van het eerste kwartaal van 2015. Inleiding Voor u ligt de eerste managementrapportage (marap) CJG+ de Kempen van het eerste kwartaal van 2015. Deze rapportage bevat relevante resultaat gegevens (kwantitatief en financieel) over het afgelopen

Nadere informatie

Specifiek Concept S2ch2ng MeeleefGezin

Specifiek Concept S2ch2ng MeeleefGezin Landelijk Concept Specifiek Concept S2ch2ng MeeleefGezin Specifieke kwetsbare doelgroep (nieuw voor WMO): - MeeleefGezin heed een inhoudelijk Concept ontwikkeld dat expliciet aan het jonge kind (- 0 tot

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie