Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Texels Welzijn verstaat de kunst van het verbinden. Het verbinden van vitaliteit en kwetsbaarheid, van zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Mensen op Texel wonen, indien zij dat wensen, zo lang en zo zelfstandig mogelijk in hun eigen leefomgeving. De vraag staat centraal. Het resultaat telt. Eenvoudig als het kan, professioneel als het moet. Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen rekenen op ondersteuning op die momenten dat zij zelf even iets nodig hebben. Kortdurende hulpverlening door het maatschappelijk werk. Een ruim aanbod op het gebied van WonenPlus, 55+ in beweging, voorlichting en preventie, cursussen en activiteiten in het kader van ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Texel, maart 2014 Brigitte Hollands 1

2 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 3 Dorpswerkers Pagina 6 Maatschappelijk werk Pagina 13 Welzijn breed Pagina Preventie en voorlichting Pagina WonenPlus Pagina Ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling Pagina Verbeteren exploitatie De Buureton Pagina 27 Mantelzorgers en vrijwilligers Pagina 29 Samenwerking en voorlichting Pagina 33 Texels Welzijn: de organisatie Pagina 34 2

3 Inleiding Sinds 1 januari 2013 is Texels Welzijn een feit. Texels Welzijn is de brede welzijnsorganisatie op Texel waarbinnen de Stichting Welzijn Ouderen Texel (SWOT), Pharos en het maatschappelijk werk zijn samengegaan. Dit samengaan was noodzakelijk om welzijn op Texel ook in tijden van ingrijpende bezuinigingen toekomstbestendig te maken. Want één welzijnsorganisatie betekent meer 'handen aan het bed' en minder management. Eén welzijnsorganisatie betekent verantwoord omgaan met de beschikbare maatschappelijke middelen. Maar bovenal heeft Texels Welzijn de ambitie een brede, herkenbare en bereikbare welzijnsorganisatie te zijn voor burgers op die momenten dat ze onze steun, ons meedenken, onze diensten of activiteiten even nodig hebben. Texels Welzijn wil één loket zijn voor alle vragen op het terrein van welzijn, maatschappelijke ondersteuning én de Wmo. Pilot Wmo In 2013 is de pilot gestart waarbinnen Texels Welzijn taken voor de gemeente uitvoert, op gekantelde wijze, in het kader van de Wmo. Dorpswerkers vormen daarbinnen het eerste aanspreekpunt voor alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning én de Wmo en tevens voeren zij alle eerste gesprekken (het keukentafelgesprek ) met de burger in deze. Gedurende 2013 is er een vruchtbare en prettige samenwerking gegroeid tussen de dorpswerkers en de Wmo-medewerkers van de gemeente Texel binnen deze pilot en kunnen we samen constateren dat de kritische succesfactoren van deze pilot, zoals beschreven in de Raadsinformatiebrief 043, in 2013 gerealiseerd zijn. Daarnaast kan Texels Welzijn constateren dat het de dorpswerkers in nauwe samenwerking met de burger in het afgelopen jaar regelmatig gelukt is goede oplossingen voor vragen te vinden zónder gebruik te maken van een voorziening in het kader van de Wmo. Ruim aanbod De kracht van Texels Welzijn zit in de breedte van haar ruime aanbod van diensten en activiteiten, in de samenhang binnen dit aanbod én in de inzet van haar ruim 200 vrijwilligers. Zo hebben er afgelopen jaar 313 huisbezoeken plaatsgevonden, vonden er wekelijks inloopspreekuren plaats (waarvan circa 450 maal gebruik is gemaakt) en vond er maandelijks een thema-ochtend in het kader van preventie en voorlichting plaats in ieder dorp op Texel. Het maatschappelijk werk droeg zorg voor de uitvoering van 190 trajecten kortdurende hulpverlening met als doel het ondersteunen van burgers in het weer zelfstandig oppakken van hun leven. Ook kende Texels Welzijn een ruim aanbod aan activiteiten in het kader van 55+ in beweging, WonenPlus (zo werden in 2013 onder andere maaltijden rondgebracht op Texel), preventie en voorlichting, sport en spel, muziek en dans, cursussen, schouwburgreizen, het Café Doodgewoon,. Tenslotte geeft Texels Welzijn gedurende het hele jaar vorm aan de diverse activiteiten waarbinnen de waardering, werving, toerusting en ondersteuning van onze vrijwilligers en Texelse mantelzorgers centraal staan. 3

4 Samenwerking Om dit te kunnen realiseren heeft Texels Welzijn in 2013 nauw samengewerkt met het vrijwillige netwerk in ieder dorp en het professionele netwerk op Texel. Samenwerking en afstemming vonden plaats met de dorpscommissies, de dorpshuizen, het mobiliteitsplan Oosterend, restaurant De Rotisserie, Kerk en Minima, de ANBO, de stichting Handen in Huis, de Stichting AED Texel, het CJG, Politie Texel, Omring, Geriant, Woontij, de GGD, de GGZ, Sportservice Texel, Fysiotherapie Texel, de Wmo-adviesraad, De Skuul, Novalishoeve, Brijderstichting, de huisartsen, het consultatiebureau, de Voedselbank, het Rode Kruis, de Zonnebloem, Ecomare, de Stichting Present, de Stichting Zo, bibliotheek Kopgroep Texel, Artex en de partners binnen Texelzorg en de Gemeenschapsraad. Wij bedanken al deze vrijwillige en professionele netwerkpartners dan ook graag voor de vruchtbare samenwerking in En natuurlijk zien we uit naar het vervolg hiervan in Nieuwe acties Texels Welzijn kijkt uit naar 2014 waarin, naast de voortgang van haar huidige diensten en activiteiten, ook een aantal nieuwe acties gepland staan. Te noemen zijn: Het verbeteren, kwalitatief en kwantitatief, van de mogelijkheden van De Buureton om maatschappelijke initiatieven en activiteiten van Texels Welzijn én de Texelse burgers een thuisbasis te bieden. Deze uitdaging, mede aangegaan omdat in Den Burg een dorpshuis ontbreekt, is het uitgangspunt geweest van de verbouwingsplannen die Texels Welzijn in het najaar van 2013 in gang heeft gezet. Door de financiële ondersteuning van Woontij, het Texelfonds en de Stichting Samen Eén kan deze verbouwing in de zomer van 2014 gerealiseerd worden. Texels Welzijn, het consultatiebureau en andere ketenpartners binnen het CJG komen regelmatig gezinnen tegen die best een steuntje in de rug van een vrijwilliger zouden willen krijgen. Inmiddels hebben zich een zevental vrijwilligers gemeld die, na een training in mei-juni 2014, ingezet zullen worden. Samen met Omring en Geriant houdt Texels Welzijn een onderzoek naar het welzijn van onze Texelse mantelzorgers. Want hoe gaat het nu eigenlijk met hen, waar lopen zij tegen aan, wat hebben zij zelf nodig, in welke mate is er sprake van overbelasting en waar liggen hun wensen richting toekomst? In 2014 zullen de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd worden. Maatschappelijk werk zal in het kader van haar groepshulpverlening in 2014 een training Beter en/of anders leren omgaan met je geld (gericht op preventie) aanbieden. Deze training wordt ontwikkeld op basis van de verschillende vragen die het maatschappelijk werk krijgt met betrekking tot budgetteren. Vrijwilligers en mantelzorgers Op het terrein van de zorg is het streven van de rijksoverheid gericht op substantiële bezuinigingen en tegelijk een grotere inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Veel mensen zijn in hoge mate bereid zich in te zetten voor de ander. Zij doen dat vrijwillig omwille van het plezier dat ze er aan ontlenen, uit liefde voor hun naasten, uit zorg om hun buurt, ter ondersteuning van hun kinderen of gewoon omdat ze verantwoordelijkheid willen dragen in en voor hun omgeving. Zij participeren in de samenleving, niet omdat het moet, maar omdat ze het willen. Hun inzet is van de grootst mogelijke waarde, zeker in deze tijden van bezuinigingen die alles en iedereen raken. En deze vrijwillige inzet voor de ander is iets van 4

5 ons samen. Want iedereen heeft op sommige momenten iets te geven en heeft op andere momenten iets nodig van een ander. Tegelijk dienen we ons te realiseren dat die vrijwillige inzet niet van boven af opgelegd kan worden. De essentie van vrijwilligheid is dat mensen zich vanuit zichzelf, vanuit een eigen motivatie, inzetten voor een ander. De overheid kan gerust een beroep doen op meer vrijwillige inzet, maar mag deze niet afdwingen. Op het moment dat het dwang wordt of dwang lijkt, gaan mensen afhaken. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn geen onbetaalde professionals en kunnen dan ook niet als zodanig ingezet worden. Als de overheid een beroep wil doen op meer vrijwillige inzet, dient zij de eigen aard van deze inzet te respecteren. En dat vraagt dat de overheid deze al op grote schaal aanwezige inzet (participatie) voluit erkent, breed ondersteunt en op alle mogelijke manieren faciliteert. In deze wil Texels Welzijn graag haar bijdrage leveren. Zij beschouwt het als een van haar taken er te zijn op al die momenten dat de mantelzorger of vrijwilliger even zelf iets nodig heeft. Met het oog op hun inzet is echter een nauwe samenwerking tussen zorg en welzijn van het grootste belang. En gelukkig mogen we constateren dat deze samenwerking in 2013 op intensieve en constructieve wijze tot stand is gekomen. Tegelijk tekenen we hierbij aan dat, hoezeer goed georganiseerd welzijn en de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers de professionele zorg ook kunnen ontlasten, de beschikbaarheid van deze zorg gegarandeerd moet zijn waar en wanneer nodig. 5

6 Dorpswerkers Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers op Texel bij vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de Wmo. Om goed bereikbaar te zijn voor burgers is Texels Welzijn iedere week aanwezig in alle dorpen op Texel met een concreet en herkenbaar gezicht: de eigen dorpswerker. Daarnaast is Texels Welzijn iedere werkdag bereikbaar, telefonisch én op haar thuisbasis De Buureton. De dorpswerker denkt mee bij vragen en gaat samen met de burger op zoek naar oplossingen dichtbij en op maat, verbindt en ondersteunt waar nodig bij het snel en makkelijk toegang krijgen tot de diensten, activiteiten of voorzieningen die daar eventueel voor nodig zijn. Want de dorpswerker kent de weg in het dorp en op Texel. Intro In 2013 is een pilot gestart waarin Texels Welzijn verschillende taken voor de gemeente uitvoert, op gekantelde wijze, in het kader van de Wmo. Dorpswerkers vormen daarbinnen het eerste aanspreekpunt (de toegang) voor alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning én de Wmo. Zij voeren dus ook alle eerste gesprekken (het zogenaamde keukentafelgesprek ) met de burger. Als tijdens dit gesprek blijkt dat naast de eigen mogelijkheden en/of de mogelijkheden van de informele zorg ook de inzet van een voorziening in het kader van de Wmo noodzakelijk is om tot een goede oplossing te komen zal hiervoor een aanvraag bij de gemeente ingediend worden. Aan deze aanvraag wordt de rapportage van de dorpswerker toegevoegd, en deze geldt daarmee als een zwaarwegend advies. De eerste maanden van 2013 hebben voornamelijk in het teken gestaan van de verdere voorbereiding (onder andere de scholing inzake de Wmo) van deze pilot. Met ingang van 1 maart zijn de dorpswerkers gestart met de eerste huisbezoeken, in eerste instantie nog even samen met de Wmo-medewerker, bij aanvragen in het kader van Hh1 en kleine woningaanpassingen. Sinds 1 september voeren de dorpswerkers de eerste gesprekken ook uit voor alle andere individuele voorzieningen binnen de Wmo. Vanaf 1 januari 2014 is dit nog uitgebreid met de uitvoering van een groot deel van de herindicaties. Gedurende 2013 is er een vruchtbare en prettige samenwerking gegroeid tussen de dorpswerkers en de Wmo-medewerkers zodat we samen kunnen constateren dat de kritische succesfactoren, zoals beschreven in de Raadsinformatiebrief 043, in 2013 gerealiseerd zijn: - De dorpswerkers hebben voldoende kennis van de Wmo. - Er is overeenstemming tussen dorpswerkers en Wmo-medewerkers over de situaties waar afstemming nodig is. - De onderlinge afspraken zijn duidelijk. - Afspraken worden nagekomen. - Dorpswerkers onderscheiden zich van Wmo-medewerkers door hun verbindende activiteiten in de nulde lijn. - Wmo-medewerkers kunnen vertrouwen op de kwaliteit van het keukentafelgesprek zoals gevoerd door dorpswerkers. 6

7 NB In 2013 kenden de dorpswerkers enkel het recht van een zwaarwegend advies in het kader van de Wmo. Een mandaat in deze ontbrak. Daardoor kon echter dubbel werk/ meer werk niet altijd voorkomen worden. Daarom zal Texels Welzijn in 2014 opnieuw met de gemeente Texel in gesprek gaan over de mogelijkheden voor toekenning van ook een mandaat. Spreekuren In de periode januari-februari 2013 is in ieder dorp op Texel het wekelijks inloopspreekuur van Texels Welzijn feestelijk geopend. En tijdens dit eerste spreekuur konden de bezoekers natuurlijk ook meteen kennismaken met hun eigen dorpswerker. De dorpswerkers hebben in 2013 gemiddeld spreekuren gehouden in ieder dorp (locatie het eigen dorpshuis) op Texel. Alleen in Oudeschild heeft het spreekuur maar 32 maal doorgang kunnen vinden omdat het dorpshuis in de zomerperiode ongeveer drie maanden gesloten is. Den Burg kent 5 dagen per week, het jaar rond, een doorlopend spreekuur. Naast deze spreekuren zijn de dorpswerkers iedere werkdag telefonisch bereikbaar. De spreekuren vallen in alle dorpen, met uitzondering van Den Burg, samen met de eigen koffie-inloopochtenden van het dorp. Op deze ochtenden zijn er veelal 10 25, min of meer, vaste bezoekers per dorp aanwezig. De aanwezigheid van deze vaste bezoekers biedt de dorpswerker iedere week opnieuw de mogelijkheid om even met hen in gesprek te gaan over wat er zoal leeft in het dorp. Daarnaast gebruiken de bezoekers zelf dit moment ook regelmatig om hun zorgen te delen, zorgen om zichzelf of juist om een ander. Waar nodig pakt de dorpswerker een dergelijk signaal dan verder op. In 2013 werd er verder tijdens de spreekuren 50 x een beroep op de dorpswerker gedaan voor ondersteuning door de vaste bezoekers en 35 maal door andere bezoekers van het spreekuur (ziekenvervoer, formulieren, informatie en advies, ) In Den Burg is er in 2013 ruim 350 maal gebruik gemaakt van het dagelijkse inloopspreekuur in De Buureton. En dit alles natuurlijk naast alle dagelijkse telefonische contacten. Naast de gewone spreekuren (1 uur per week) verzorgt de dorpswerker maandelijks in ieder dorp een thema-ochtend in het kader van preventie en voorlichting. Deze ochtenden trekken ook altijd weer nieuwe bezoekers die geïnteresseerd zijn in het thema van die maand. Thema s in 2013 waren: voorlichting medicijnen (apotheker), voeding (diëtiste), valpreventie (Fysiotherapie Texel), mantelzorg (Texels Welzijn), natuurbeleving vroeger en nu (Nationaal Park Duinen van Texel), informatie gemeentewerken, maatschappelijk werk, bijzondere bijstand, het DOT-team (Omring) en Woonstede Nesland (ANBO). 7

8 Huisbezoeken (vanaf 1 maart 2013) Totaal aantal huisbezoeken 2013: 313 (NB. In de eerste 10 weken van 2014 hebben er inmiddels 98 huisbezoeken plaatsgevonden). Casus In samenwerking met de Stichting Present werd er in 2013 een gezinswoning, schoongemaakt, geschilderd, behangen en ingericht met behulp van de Rommelmarkt in Oosterend. Deze actie gaf het gezin weer vertrouwen in een betere toekomst waardoor het inzetten van de ook noodzakelijke professionele hulp weer mogelijk werd. En ook Woontij beloonde het gezin met het renoveren van badkamer en toilet. Een vrijwilliger ondersteunt inmiddels waar nodig en bij (nieuwe) vragen en/of problemen wordt er regelmatig contact opgenomen met de dorpswerker. De Cocksdorp 10 huisbezoeken: 3 x aanvraag Wmo; tweemaal werd een individuele voorziening aangevraagd en eenmaal werd gebruik gemaakt van een collectieve voorziening (mobiliteitsplan Oosterend). 7 x anders: inzet vrijwilligers, personenalarmering, info en advies, een luisterend oor. Casus Een familie vraagt Texels Welzijn mee te denken over een tijdelijke oplossing voor hun moeder. Mevrouw is 90+ en woont nog zelfstandig. Haar man is overleden en haar kinderen wonen niet op het eiland. Familie en buren maken zich zorgen omdat mevrouw langzaam begint te dementeren. Met wat aanpassingen en Tafeltje Dekje is het nog een hele tijd goed gegaan. Toch namen de zorgen toe, zeker toen mevrouw tijdens de ochtenduren steeds onrustiger werd. Mevrouw kwam op de wachtlijst voor opname in de Gollards. In overleg met de familie heeft de dorpswerker toen een drietal vrijwilligers geregeld die iedere ochtend rond half elf bij mevrouw op bezoek gingen totdat Tafeltje Dekje er was. Op maandag was er verder een vrijwilliger die haar meenam naar de Gollards, om koffie te drinken en oude bekenden te ontmoeten. En op donderdagmorgen kwam mevrouw naar de koffie-inloopochtend in het eigen dorp. In het weekend was er tenslotte altijd iemand van de familie. Samen kon er dus gezorgd worden voor veiligheid en rust. En voor mevrouw zelf was het heel plezierig dat er steeds een bekende bij haar was. De Koog 31 huisbezoeken (exclusief vervolg huisbezoeken): 14 x aanvraag Wmo; vijfmaal werd een individuele aangevraagd en negenmaal kon op een andere wijze een oplossing gevonden worden. 17 x anders: inzet vrijwilligers, Tafeltje Dekje, ondersteuning bij aanschaf eigen scootmobiel door cliënt, informatie en advies. Casus Natuurlijk krijgt de dorpswerker vaak vragen in het kader van de Wmo. En regelmatig is het toekennen van een individuele voorziening een passende oplossing. Maar vaak kan het ook anders én beter. Zoals bij de vraag van een burger om een vervoersvoorziening. Tijdens het gesprek blijkt dat hij er vooral behoefte aan heeft er af en toe eens op uit te kunnen gaan, liefst samen met iemand anders. In plaats van een kilometervergoeding weet de dorpswerker een vrijwilliger uit het eigen dorp aan hem te koppelen. Samen maken zij nu regelmatig een rondje over Texel. 8

9 De Waal 1 huisbezoek: 1 x aanvraag Wmo: er werd geen individuele voorziening aangevraagd maar bemiddeld naar particuliere huishoudelijke hulp. Den Burg 195 huisbezoeken: 87 x aanvraag Wmo: negenenvijftig maal werd een individuele voorziening aangevraagd en 28 maal kon op een andere wijze een oplossing gevonden worden (inzet vrijwilligers, Tafeltje Dekje, afstemming met Omring, doorverwijzing naar maatschappelijk werk). 108 x anders: zorgsignaal partner of directe omgeving, ruzie, rouwverwerking, verwaarlozing, mobiliteit, activering, vraag om koppeling met vrijwilliger (42 x, en het organiseren van de inzet van een vrijwilliger in deze is steeds gelukt!), zinvolle dagbesteding, vrijwilligerswerk, inzet maatje, informatie en advies. Casus Een dochter, zelf wonend aan de overkant, loopt met haar ruim 80-jarige moeder even binnen. Ze zijn op zoek naar activiteiten waarmee moeder ook wat meer in contact kan komen met anderen. Want moeder is pas onlangs verhuisd en heeft nog geen sociale contacten. Samen met de dorpswerker maken moeder en dochter een plan. Moeder gaat deelnemen aan een tweetal activiteiten in het dorpshuis. Daarnaast wordt er diezelfde dag een vrijwilliger gevonden die bereid is de komende tijd samen met de moeder Texel verder te gaan verkennen. Casus Een echtpaar vraagt om huishoudelijke hulp. Tijdens het huisbezoek blijkt een individuele Wmovoorziening voor hen zeker niet de beste én voordeligste oplossing te zijn. Gebruik maken van de mogelijkheden van de diensten van de particuliere huishoudelijke hulp zou passender zijn. Meer op maat en zelf de regie houden. Een kwartier later was de gevraagde ondersteuning, op maat, geregeld. Den Hoorn 12 huisbezoeken: 5 x aanvraag Wmo: voor vier aanvragen werd een individuele voorziening aangevraagd en eenmaal werd de oplossing gevonden door de inzet van particuliere huishoudelijke hulp. 7 x anders: inzet vrijwilligers, informatie en advies, zorgsignaal partner, luisterend oor. Casus Omring belt omdat zij een aanvraag hebben gekregen van een wat ouder en kwetsbaar echtpaar voor personenalarmering. Maar het echtpaar kent eigenlijk niemand op Texel die een eerste contactpersoon in deze voor de Omring kan zijn De dorpswerker kent echter wel een ander echtpaar in dezelfde straat. Zij neemt met hen contact op en daarmee is de gevraagde contactpersoon geregeld. Het ouder echtpaar is hiermee een personenalarmering én een contact in de eigen straat rijker. 9

10 Oosterend 39 huisbezoeken: 22 x aanvraag Wmo: negenmaal werd er een individuele voorziening aangevraagd en dertienmaal kon op een andere wijze een oplossing gevonden worden, zoals inzet vrijwilligers (16 x!) en Tafeltje Dekje. 17 x anders: vrijwilligerswerk, inzet vrijwilliger, informatie en advies, ondersteuning bij aanschaf driewielfiets. Casus Een gezin kent veel problemen. Op het gebied van gezondheid, opvoeding, inkomen en schulden. De man zoekt hulp en een indicatie voor de voedselbank wordt via het (interne) maatschappelijk werk snel geregeld. Maar er is meer nodig. In samenwerking met het CJG organiseert de dorpswerker een Eén gezin, één plan gesprek. Tijdens dit gesprek beseft de moeder van het gezin pas dat haar man hulp heeft gezocht. Zij reageert afwijzend, maar als ze de betreffende dorpswerker blijkt te kennen groeit het vertrouwen. Inmiddels neemt hun dochter deel aan het obesitasprogramma en is er contact gelegd met vrijwilligers om de verwaarloosde woning op te knappen. Onlangs gaf de man aan dat hij zijn vrouw voor het eerst in de afgelopen jaren weer heeft zien lachen. Er komt ruimte en rust in haar hoofd. Met deze rust en ruimte kunnen de andere noodzakelijke zaken in de nabije toekomst opgepakt worden zoals de schulden, de opvoeding en het isolement van moeder. Oudeschild 25 huisbezoeken: 11x aanvraag Wmo: zesmaal werd er een individuele voorziening aangevraagd en vijfmaal kon op een andere wijze een oplossing gevonden worden zoals inzet vrijwilligers, Tafeltje Dekje, aanschaf driewielfiets door cliënt zelf. 14 x anders: informatie en advies. Casus Een rijder van Tafeltje Dekje komt langs in De Buureton omdat hij zich zorgen maakt over een oudere heer bij wie hij dagelijks de warme maaltijd brengt. Steeds vaker komt er eten terug en soms is de maaltijd zelfs helemaal niet aangeraakt. Als hij zijn zorgen probeert te bespreken met deze oudere heer ontmoet hij alleen maar verwarring. Wat de rijder nog bezorgder maakt. Daarom neemt de dorpswerker contact op met de thuiszorg en regelt met hen dat zij in de komende tijd hun zorg aan deze heer gaan bieden rond etenstijd, in plaats van in de ochtenduren, zodat er wat meer zicht kan ontstaan op zijn zelfverzorging in deze. NB NB NB Informatie en advies gaan veelal over uitleg of bemiddeling met betrekking tot vrijwilligerswerk, de ziektekostenverzekering, CAK, Woontij, DOC-team, Geriant, Omring, fysio en de gemeente. In dit overzicht zijn eventuele vervolg huisbezoeken (en/of telefonische contacten) veelal niet Meegenomen. De beschreven casussen zijn niet gekoppeld aan de specifieke dorpen die er omheen staan. 10

11 Samenwerking in eigen dorp en het professionele netwerk Bij de start van de dorpswerkers met het wekelijks inloopspreekuur in ieder dorp bleek al snel dat de verwachtingen van de deelnemers van de bestaande koffie-inloop niet direct parallel liepen met de taken van de dorpswerker. Zij waren uit eerdere jaren gewend dat de beroepskracht van Pharos ook tijdens de koffie-inloop de leiding nam. Dus was de nieuwe situatie in het begin wel even wennen. Inmiddels wordt in ieder dorp door eigen vrijwilligers de koffie-inloop georganiseerd. En nemen zij zelf ook de verantwoordelijkheid deze ochtenden gemiddeld tweemaal per maand in te vullen met een speciale activiteit. De regie in deze is dus weer terug bij waar hij hoort, bij de burger zelf. En natuurlijk gebeurt dit alles binnen de context van een goede samenwerking tussen dorpswerker en vrijwilligers. In 2013 zijn in enkele dorpen de gezamenlijke dorpsmaaltijden weer opnieuw opgestart. In een dorp (zes maaltijden per jaar) door de samenwerking tussen dorpshuisbeheerder en dorpswerker. In een ander dorp (een wekelijkse maaltijd) door een samenwerking tussen restaurant, dominee en dorpswerker. In 2013 is de Bibliotheek Kopgroep gestopt met hun diensten (uitleenposten) in de buitendorpen. In een van de dorpen heeft de dorpswerker het initiatief genomen boekenkasten in het dorpshuis te plaatsen waar iedereen vrijblijvend een of meerdere boeken uit kan halen of juist in plaatsen. Dit blijkt een succes te zijn en wordt nu verder opgepakt door het Eierlandsche Huis. Een uitbreiding van het Mobiliteitsplan Oosterend wordt voorbereid. Uitbreiding op het gebied van de inzet van vrijwilligers, het scheppen van werkervaringsplaatsen en het aantal en soorten beschikbare hulpmiddelen. Kern van het Mobiliteitsplan Oosterend is het opknappen van tweedehands hulpmiddelen, zoals scootmobiels en rollators, die vervolgens uitgeleend worden aan burgers die deze hulpmiddelen tijdelijk nodig hebben. De dorpswerkers hebben in 2013 veel energie gestoken in het bekend worden bij en samenwerken met de diverse partners in ieder dorp. Zo werden dorpscommissies en jaarvergaderingen bezocht, werden er contacten gelegd met aanwezige organisaties en sleutelpersonen, werden zoveel als mogelijk dorpsactiviteiten bezocht en vond er veelal een nauwe samenwerking plaats met de beheerders van de dorpshuizen. Ook werken de dorpswerkers zeer regelmatig samen met het professionele netwerk in het dorp en/of op Texel. Zoals Geriant (maandelijks casusoverleg), Omring (wijkverpleegkundigen, intensieve thuisbegeleiding, Stichting ZO), Stichting Present, gemeente Texel, Woontij, huisartsen, consultatiebureau, En ook in 2014 zal de intensivering en uitbreiding van deze samenwerkingsrelaties tot een van de prioriteiten behoren. Tenslotte verzorgen de dorpswerkers in iedere uitgave van de verschillende dorpskranten een artikel over de spreekuren, de bereikbaarheid, de maandelijkse thema-ochtenden, de dorpsmaaltijden en ander nieuws van Texels Welzijn of collega-organisaties. 11

12 Scholing en casusoverleg Scholing en bijscholing van de dorpswerkers bestond In 2013 met name uit de volgende onderdelen: - trainingsdagen o.l.v. Miensskipssoarch (drie dagen). - kennisoverdracht met betrekking tot de Wmo-voorzieningen o.l.v. de gemeente (twee middagen). - bijscholing op onderwerpen als minimabeleid/bijstand, dementie en (sociale)media. Wekelijks staat, tijdens de reguliere teamvergadering van Texels Welzijn, het casusoverleg van de dorpswerkers gepland. Bij dit casusoverleg is het maatschappelijk werk ook aanwezig. Eenmaal per maand schuiven ook de Wmo-medewerkers (gedeeltelijk) bij dit overleg aan, mede met het oog op goede afstemming binnen bepaalde casussen. 12

13 Maatschappelijk werk Maatschappelijk werk ondersteunt mensen, jong en oud, als psychosociale klachten of problemen het dagelijks leven gaan belemmeren. Vaak hebben deze problemen te maken met relaties, werk, opvoeding, wonen, financiën, Maatschappelijk werk biedt verschillende vormen van hulpverlening: individuele gesprekken, relatiegesprekken, systeemgesprekken en groepshulpverlening. Daarnaast draagt het maatschappelijk werk zorg voor de voedselbankindicaties. Dankzij de kortdurende ambulante hulpverlening van het maatschappelijk werk zijn burgers vaak weer in staat hun leven zelfstandig op te pakken, dan wel te worden doorgeleid naar vrijwillige hulp/steun en/of gespecialiseerde zorg. Overzicht maatschappelijk werk 2013 Hulpeenheden Trajecten 161 Korte contacten (65) 6 Groepshulpverlening (AT) 23 Totaal 190 (waarvan nog 23 lopend) Opmerking: In het jaarverslag van De Wering (waarbij het maatschappelijk werk tot 1 januari 2013 was ondergebracht) zijn m.b.t. de hulpeenheden over 2012 de volgende data te vinden (dit ter vergelijking): Trajecten 134 Korte contacten (107) 11 Groepshulpverlening 16 Totaal 161 (waarvan nog 15 lopend) NB Het maatschappelijk werk bij De Wering kende 42 formatie-uren per week. Bij Texels Welzijn is dit in 2013 teruggebracht tot 40 formatie-uren per week. Totstandkoming contact Op initiatief van cliënt 39% Op initiatief AMW 5% Verwezen 56% 13

14 Verwezen door Familie 9% Gemeente 11% (met name afdeling Werk & inkomen) Huisarts 30% GGZ 1% Jeugdhulpverlening 2% Kerken/vrijwilligersorg. 30% (o.a. voedselbank, kerk en minima) Politie 4% Schuldhulpverlening 4% Overig 9% NB Het aantal verwijzingen door de huisarts is in 2013 bijna verdubbeld (2012; 15,7%). Het aantal verwijzingen door de gemeente is bijna verdrievoudigd (2012; 4,4%) Duur hulpverlening Korter dan 1 maand 53% (o.a. voedselbank, structurering, overdracht aan vrijwilliger/professional, crisisinterventie) 1 tot 3 maanden 30% 3 tot 6 maanden 15% 6 tot 9 maanden 2% (o.a. rouwverwerking) NB Duur hulpverlening korter dan 1 maand is in 2013 in verhouding flink gestegen (2012; 32,1%) Geslacht cliënten Vrouw 65% Man 35% Leeftijd cliënten 18 t/m 24 7% 25 t/m 34 22% 35 t/m 44 23% 45 t/m 54 22% 55 t/m 64 23% 65 t/m 74 0% 75 t/m 84 1% 85 t/m 99 2% 14

15 Bron van inkomsten AOW en pensioen 5% Arbeidsongeschiktheid 20% Leeft van inkomen ander 3% Loondienst 38% Sociale voorziening (Wwb ed.) 11% Werkeloosheidsuitkering 6% Zelfstandig beroep 5% Zonder inkomen 11% (o.a. wachttijd richting uitkering, inwonend, mensen die op Texel landen ) Anders 1% Leefsituatie Eenouderhuishouden 20% Eenpersoonshuishouden 28% Inwonend bij ouders/familie 9% Samengesteld gezin 3% Samenwonend paar met kinderen 28% Samenwonend paar zonder kinderen 11% Onbekend 1% Land van herkomst Nederland 88% Niet-westerse allochtonen 8% (o.a. Somalië, Irak) Westerse allochtonen 4% (o.a. Duitsland, Italië, Roemenië) Woonplaats De Cocksdorp 7% De Koog 9% De Waal 0% Den Burg 58% Den Hoorn 3% Oosterend 12% Oudeschild 11% 15

16 Problematiek Sociaal-materiële problemen 35% Huisvesting 4% Inkomen/financiën 7% Maatschappelijke organisaties (UWV ed.) 10% Voedselbank 78% Werk overig 1% Sociaal-psychische problemen 38% Depressieve klachten 5% Eenzaamheid 4% Lichamelijke gezondheid 13% Psychosociale problematiek 71% (o.a. assertiviteit, spanningsklachten) Verslaving 3% Verwerking 4% Relationele problemen 18% Buurtrelatie 2% Familierelatie 22% Opvoeding 22% Partnerrelatie 52% Werk 2% Huiselijk geweld 9% Lichamelijke mishandeling 55% Psychische mishandeling 27% Anders 18% (o.a. stalken, dreiging) NB Het percentage sociaal-materiële problemen is gestegen, met name door stijging aanvragen voedselbankindicaties (2012; 25,7%) Aard aangeboden hulp Bemiddeling en belangenbehartiging 6% Crisishulpverlening 3% Groepshulpverlening assertiviteit 11% Informatie en advies 33% Onderzoek en rapportage 2% Pedagogische begeleiding 3% Praktische en materiële begeleiding 6% Psychosociale begeleiding 33% Toeleiding gespecialiseerde zorg 3% 16

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Jaarverslag Texels Welzijn

Jaarverslag Texels Welzijn Jaarverslag 2015 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is een belangrijk en goed bereikbaar aanspreekpunt voor inwoners bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Inhoudelijke registratiegegevens

Inhoudelijke registratiegegevens Inhoudelijke registratiegegevens Problematiek (in %) Geslacht (in %) Leeftijd (in %) Onbekend Man Vrouw 20 40 60 80 Etniciteit (in %) Westers allochtoon! Turks Surinaams Overig niet westerse allochtonen

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Thuiszorg van Inovum. Zodat u prettig zelfstandig kunt blijven wonen!

Thuiszorg van Inovum. Zodat u prettig zelfstandig kunt blijven wonen! Thuiszorg van Inovum Zodat u prettig zelfstandig kunt blijven wonen! Prettig zelfstandig blijven wonen Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Soms is hierbij ondersteuning nodig. Ons brede pakket

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Utrecht.nl Nieuwe taken voor de gemeente; wat betekent dat voor u? Buurtteams in 2015 Vanaf 1 januari 2015 kunt u

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Langer thuis dankzij dagverzorging Wat is dagverzorging? Voor wie is dagverzorging?

Langer thuis dankzij dagverzorging Wat is dagverzorging? Voor wie is dagverzorging? Dagverzorging De Lindetuin Huize Elisabeth Langer thuis dankzij dagverzorging Steeds meer ouderen wonen langer in hun eigen woning en willen ook daar zo lang mogelijk kunnen blijven wonen. Dankzij allerlei

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

Jaarrapportage Marum 2015

Jaarrapportage Marum 2015 Jaarrapportage Marum 2015 Inhoud Jaarrapportage Noordermaat Marum totaal... 2 AMW... 6 JHV... 10 Protocollair werken... 13 1 Jaarrapportage Noordermaat Marum 2015 Jaarrapportage Noordermaat Marum totaal

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt?

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9. Startvraag A B C D E F G H Start van het proces: Klant komt in het loket Startvraag Waar kan ik u mee helpen? Antwoord van de klant De klant vertelt zijn verhaal in zijn eigen

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

Pronsweide. en Meddo. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Verpleeghuis. Revalidatieafdeling Oost Achterhoek.

Pronsweide. en Meddo. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Verpleeghuis. Revalidatieafdeling Oost Achterhoek. Pronsweide en Meddo Dagcentrum Verpleeghuis Revalidatieafdeling Oost Achterhoek Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Pronsweide en in Meddo Nabij het centrum van Winterswijk ligt Pronsweide.

Nadere informatie

ThuisZorg en plusdiensten 1

ThuisZorg en plusdiensten 1 ThuisZorg en plusdiensten 1 2 ThuisZorg Zorgfederatie Oldenzaal: ThuisZorg die goed en vertrouwd voelt! Wanneer u nog zelfstandig woont, kan het toch zijn dat u hulp van anderen nodig heeft. Maar ook als

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Omdat het soms niet alleen lukt

Omdat het soms niet alleen lukt Sensire thuisbegeleiding Omdat het soms niet alleen lukt www.sensire.nl 0900 88 56 Sensire thuisbegeleiding U kunt door diverse oorzaken in de problemen zijn gekomen en tijdelijk steun nodig hebben, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Plezierig leven doe je met elkaar!

Plezierig leven doe je met elkaar! Plezierig leven doe je met elkaar! Welzijn in Noordenveld zet zich in voor alle inwoners, met name voor mensen in een kwetsbare positie. Meedoen en samenredzaamheid zijn belangrijk en geven waarde aan

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

SOLOPLUS. Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1

SOLOPLUS. Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1 SOLOPLUS Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Kernactiviteit en doelstelling 3 3 Doelgroep 3 4 Ondersteuning 4 5 Huisvesting 5 6 Risicofactoren 5 7 Succesfactoren 5 8 Financiën

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Algemeen Maatschappelijk Werk Totaal aantal hulpverleningstrajecten* 413 Totaal aantal cliënten 547 7x 24 uurs bereikbaarheid Woonplaats cliënt

Algemeen Maatschappelijk Werk Totaal aantal hulpverleningstrajecten* 413 Totaal aantal cliënten 547 7x 24 uurs bereikbaarheid Woonplaats cliënt Algemeen Maatschappelijk Werk Totaal aantal hulpverleningstrajecten* 413 Korte contacten 134 Totaal aantal cliënten 547 * waarvan 85 trajecten voor interventie Huiselijk geweld en 40 Coördinatie Zorg voor

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Om wie maakt u zich wel eens zorgen?

Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Iedereen heeft wel eens een lastige periode in het leven. Bijvoorbeeld door het verlies van dierbaren, door financiële problemen of door spanningen in de relationele

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Stad met een hart Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen In deze folder leest u: wat u van Ontmoeting en Dagbesteding voor ouderen kunt verwachten;

Nadere informatie

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen in Inleiding Op de vraag wat u, uw organisatie of vereniging bijdraagt aan het langer zelfstandig wonen en wat er in nog voor aanvullende plannen zijn, is een scala aan activiteiten

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Wat verandert er in 2015? Veel mensen die niet meer alles zelf kunnen, lukt het prima om hun leven te organiseren met hulp van familie of buren. Maar

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014 Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid en 2014 Via de evaluatie Lokaal Gezondheidsbeleid 2010- hebben wij gemeld dat voor Lokaal Gezondheidsbeleid geen afzonderlijke nota meer verschijnt. Dit omdat gezondheid

Nadere informatie

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement Stegemanhof Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuiszorg in eigen appartement Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Stegemanhof Op loopafstand van het centrum van Aalten ligt Stegemanhof.

Nadere informatie

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee 1.a Uw gemeente kent/heeft een actuele sociale kaart dementie opgebouwd uit vragersperspectief met het aanbod in uw gemeente en in de eigen regio. 1 wel

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen De Hassinkhof Appartementen te huur Woonzorgcentrum Tijdelijke zorg Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hassinkhof De Hassinkhof ligt in het kloppend hart van Beltrum en is onderdeel

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Almelo, maart 2013 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk worden ouderen

Nadere informatie

Dagbehandeling Grubbeveld

Dagbehandeling Grubbeveld Dagbehandeling Grubbeveld Reguliere dagbehandeling Jong dementerenden Vivre_Dagbehandeling_Grubbeveld_v4.indd 1 06-04-2011 13:12:14 Dagbehandeling Grubbeveld Reguliere dagbehandeling en jong dementerenden

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Hulpvragen en voortgang

Hulpvragen en voortgang Hulpvragen en voortgang Maatjes Alle maatjes actief voor Stichting SchuldHulpMaatje BoZ verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. De opbouw en verloop van het maatjesbestand sinds de oprichting

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Thuisbegeleiding nodig?

Thuisbegeleiding nodig? Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding nodig? Als problemen u boven het hoofd groeien Evean. Midden in het leven. Praktische en psychosociale ondersteuning gewoon bij u thuis Soms loopt het leven niet op rolletjes.

Nadere informatie

Wegwijzer voor mantelzorgers

Wegwijzer voor mantelzorgers Wegwijzer voor mantelzorgers Zorgt u voor uw partner, vader, moeder, kind, vriend of vriendin? Dan bent u mantelzorger. Vaak gaat het zorgen goed, maar na verloop van tijd kan de zorg (te) zwaar voor u

Nadere informatie

Omdat het soms niet alleen lukt

Omdat het soms niet alleen lukt Sensire thuisbegeleiding Omdat het soms niet alleen lukt Voor 0-23 jaar www.sensire.nl 0900 88 56 Zorg voor jong en oud Thuisbegeleiding U kunt door diverse oorzaken in de problemen zijn gekomen en tijdelijk

Nadere informatie

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Who Cares! Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Op deze bijeenkomst gingen we in gesprek over de kansen en de grenzen ten aanzien

Nadere informatie