Kennisatelier ZonMw. Verslaglegging 8 september. ZonMw: Samen (slag)krachtig op weg naar een gezonde en veilige samenleving!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennisatelier ZonMw. Verslaglegging 8 september. ZonMw: Samen (slag)krachtig op weg naar een gezonde en veilige samenleving!"

Transcriptie

1 Kennisatelier ZonMw Verslaglegging 8 september ZonMw: Samen (slag)krachtig op weg naar een gezonde en veilige samenleving! DONDERDAG 8 september 2011 Regardz La Vie, Utrecht Op donderdag 8 september 2011 vond in Meetingcenter Regardz La Vie in Utrecht het kennisatelier 2011 van het ZonMw-programma Gezonde Slagkracht plaats. Leidraad van de werkbijeenkomst was de vraag hoe de nieuwe landelijke gezondheidsnota het gezondheidsbeleid op gemeenteniveau beïnvloedt. Tegen deze achtergrond werd door de gasten, de experts en de deelnemende gemeentes van Gezonde Slagkracht gesproken over en gewerkt aan thema s als sociale marketing en vraaggestuurde zorg. Na een korte introductie door dagvoorzitter Cees van Eijk, gaat hij in gesprek met Corna van Tol, projectleider van het programma Gezonde Slagkracht en vraagt waarom ZonMw dit kennisatelier organiseert. Het is belangrijk dat gemeenten vooruitgang boeken bij de preventie van overgewicht, schadelijk alcoholgebruik, roken en drugs. Het is daarom van belang dat de resultaten en geëvalueerde effecten van interventies, ideeën en aanpakken voor een integraal, gemeentelijk gezondheidsbeleid regelmatig worden uitgewisseld. ZonMw organiseert om die reden regelmatig kennisateliers, waarbij gemeentelijke professionals ervaringen uitwisselen en nieuwe inzichten van binnen, maar ook van buiten het directe werkveld krijgen aangereikt. Het programma van dit kennisatelier speelt, zo vertelt Corna van Tol, goed in op de actualiteit. Dit blijkt ondermeer uit de keuze voor het onderwerp, de Landelijke Nota Gezondheid dichtbij, waar door Lejo van der Heiden een toelichting op gegeven wordt. Als hoofd Openbare Gezondheidszorg, bij de Directie Publieke Gezondheidszorg bij het Ministerie van VWS is hij medeopsteller van de nota en geeft zijn presentatie de ondertitel Lust of last voor gemeenten? mee. De conclusie van Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2010, zo vertelt Van der Heiden, is dat het redelijk goed gaat met de volksgezondheid. Opvallend is dat de stijgende lijn bij overgewicht en alcoholmisbruik lijkt te zijn doorbroken. Het aantal rokers daalt en meer mensen bewegen. En dat is goed nieuws! Toch blijken sociaal-economische gezondheidsverschillen hardnekkig. In de preventieve sfeer concludeert VTV 2010 dat met name gezondheidsbevordering moet veranderen van preventie van ziekten naar leven met beperkingen, een wezenlijk verschil. Het uitgangspunt van het kabinet is voorts terug naar de basis, waarbij de verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid meer dan voorheen bij het individu zelf wordt gelegd. Van der Heiden ziet op een groot aantal terreinen continuïteit van beleid. De vijf hierin genoemde speerpunten blijven namelijk overeind, aangevuld met gezondheid dichtbij als belangrijk thema. Onderdelen hiervan zijn vertrouwen in gezondheidsbescherming, zorg en sport dichtbij in de buurt en zelf beslissen over levensstijl. Maar wat betekent de nota voor gemeentelijk beleid? Meer dan voorheen geldt dat gemeenten zelf moeten bepalen waar zij de accenten op willen leggen.

2 2 En dan het liefst door te bepalen wat bewoners beweegt en hoe daar effectief beleid op kan worden ingezet. Van der Heiden verluchtigd dit met een mooie sheet Vraag niet wat jij van/voor het landelijk beleid kan doen, maar vraag wat het landelijk beleid kan doen voor jou. Een uitsmijter die goede aanknopingspunten biedt voor twee podiumgasten, te weten Sjoerd Kooiker, senior wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en Flip van Sloten, senior adviseur bij de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg. De discussie start met de opmerking dat er veel onrust bestaat aan de zijde van de epidemiologie. Op dat gebied wordt te weinig gecommuniceerd, terwijl er zeker vanuit onder meer de GGD s samenhangende beleidsadviezen kunnen worden ontwikkeld. De burger verwacht in het geval van een calamiteit een optredende overheid. Een prettig element uit de nota Gezondheid dichtbij, zo stelt Sjoerd Kooiker, is het einde van de betutteling. Mensen beslissen zelf over hun leefstijl. Onderzoek onder twaalf focusgroepen leerde dat er een toenemend verzet tegen overheidsbemoeienis te bespeuren valt. De irritatie was het hoogst tijdens de introductie van het rookverbod. Wat echter in de nota geheel ontbreekt is het thema sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Het is surrealistisch dat de term niet terug komt terwijl alle gemeenten daar mee werken. Volgens Lejo van der Heiden heeft het kabinet er bewust voor gekozen hier geen accent op te leggen. Het past, zo licht hij toe, bij het dualisme en bij een terugtredende rijksoverheid. Een gemeentebestuur moet zelf beslissen of het belangrijk vindt om hun beleid daar op te richten. Dat er gezien de economische crisis op zaken moet worden bezuinigd vindt Van Sloten een logische consequentie. Het is echter bevreemdend dat zaken die geen geld kosten, zoals een rookvrij schoolplein ook ontbreken. Op de vraag wat de zaal vindt van de terugtredende overheid krijgt middagvoorzitter Cees van Eijk van een enkele kleine gemeente respons. Voor veel kleine gemeenten, zo wordt aangegeven, hangt de artikel twaalf status boven het hoofd. Het is voor hen bijna onmogelijk nog extra beleid te ontwikkelen. Publieke gezondheid staat in veel kleine gemeenten niet hoog op de agenda en krijgt derhalve niet veel aandacht. Naast dit thema brengt een aanwezige in dat er wezenlijke gender verschillen zijn om gedragsverandering bij jongens of meisjes bewerkstelligen. Lejo van der Heiden roept tot slot de deelnemers op zich niet blind te staren op wat niet kan, maar juist leiderschap te tonen en te zoeken naar alternatieve mogelijkheden die er zijn om de gewenste doelstellingen te bereiken. Lejo van der Heiden, Ministerie van VWS Na deze plenaire discussie gaat de groep uiteen in de diverse werksessies. Er zijn vier thema s waar vooraf uit gekozen kon worden: vraaggestuurd werken, sociale marketing, effectief functionerende netwerken en bewegingsinitiatieven realiseren. Werksessie vraaggestuurd werken Expert: Aletta Winsemius, MOVISIE Gezonde Slagkracht voorbeeld: Angela van den Berg, gemeente Spijkenisse Waar denken we aan bij vraaggestuurd werken? Met deze vraag leidt Aletta Winsemius de werksessie in. Het draait, logisch, om de VRAAG. Maar: Wie stelt de vraag? Wat is de vraag achter de vraag? Welke vraag is er precies? Zijn organisaties ingericht om vraaggestuurd te kunnen werken? En is er wel een vraag? Vooral als het om gezondheid gaat is er volgens Winsemius vaak vanuit de burger geen vraag. Winsemius schetst kort dat vraaggestuurd werken draait om participatie en deelname van burgers aan het bereiken van een betere gezondheid. Maar waarom vinden wij het zo belangrijk dat burgers participeren? Het zorgt volgens haar voor een groter draagvlak, het vergroot de legitimiteit van een aanpak, het past bij de mondige burger en de huidige tijdgeest van zelfredzaamheid. Maar waarom blijft participatie en vraaggestuurd werken vaak zo lastig? Er zitten grote verschillen tussen de institutionele werkelijkheid van de overheid en organisaties en de dagelijkse praktijk van burgers. Daarnaast is er de zogeheten participatieparadox. Hoe meer we burgers laten participeren in bepaalde trajecten, hoe hoger de verwachtingen worden. De teleurstelling kan dan des te groter zijn wanneer niet wordt voldaan aan de geschepte verwachtingen. Best practice uit Gezonde Slagkracht Angela van den Berg van de gemeente Spijkenisse merkt ook dat vraaggestuurd werken en participatie van burgers steeds belangrijker is om een project te laten slagen. Hoewel het project in de gemeente Spijkenisse gestart is vanuit een politieke vraag wordt er nu wel steeds meer gezocht naar de connecties met het maatschappelijke veld en de burgers (jongeren en ouders), geeft zij aan.

3 3 Breder gekeken zijn er een aantal kleine voorbeelden waar de gemeente vooral een burgerinitiatief heeft gevolgd. Als belangrijke slagingselementen wordt door haar genoemd: bestuurlijke betrokkenheid, je niet laten leiden door het (SMART) doel alleen en vier ook de successen op andere vlakken. Ook in Groningen hebben ze ervaring met participatie in alcoholprojecten. Zij hebben sessies georganiseerd met jongeren om hun verhaal te horen. Dit is vooral gelukt door gebruik te maken van vertrouwenspersonen (zoals leraren en een discotheekeigenaar), zegt Inge Koekoek. Ouderbetrokkenheid wordt nog aangehaald als een onderwerp waar veel gemeenten mee worstelen. Hoe bereik je hen? Er worden verschillende voorbeelden genoemd, zoals een discoavond in Stadskanaal voor ouders en de homeparty s in Voorne-Putten en Rotterdam. De sessie wordt afgesloten met hartenkreten van de deelnemers: Laat burgers eigenaar, anders haken ze af, dus neem een goed initiatief van burgers niet over. Ga op zoek naar een goede balans tussen ondersteunen en taken overnemen; Wees open en eerlijk over je eigen rol en mogelijkheden en ga niet alleen voor je eigen agenda; Weet goed om te gaan met gemeenschappelijke belangen versus eigen belangen van organisaties, gemeente en burger; Vind en betrek voor de moeilijk bereikbare doelgroepen niet alleen de mondige burger (hier wordt gewezen op de communities that care- aanpak, zie voor meer informatie); Stel niet het einddoel heilig. Er zijn ook andere resultaten die meetellen, zoals het bereiken van nieuwe doelgroepen, het participeren van mensen, het gevoel geven dat mensen er toe doen, etc. Dit is net zo goed een resultaat als het behalen van een bepaald percentage; De discussie over vraaggestuurd werken lijkt zich vaak snel te richten op een discussie over het bereiken van burgers voor projecten. Dit is niet vraaggestuurd werken, omdat de vraag dan reeds is ingevuld door de professional. Werksessie sociale marketing Experts: Marian van Voorn & Pleuni Boelaars STAMM Gezonde Slagkracht voorbeelden: Julie Huibregtsen, GGD Rotterdam en Suzan de Jong & Monique L Hoir, gemeente Winterswijk Marian van Voorn start met de uitleg van de theoretische achtergrond van sociale marketing. Onder sociale marketing wordt verstaan: de toepassing van commerciële marketing concepten en technieken om positieve maatschappelijke of sociale veranderingen te bewerkstelligen. Ze geeft aan dat het begrip (sociale) marketing samenhangt met de vier P s (product, prijs, plaats, promotie) en licht dit toe. Ook gaat zij in op de diverse gedragtheorieën die worden genoemd bij het toepassen van sociale marketing. Een model wat daarin goed past is de waarde uitwisseling matrix. Dit model laat zien hoe actieve en passieve toepassing van belonen en straffen werkt als een manier om gewenst gedrag te veroorzaken. Tot slot wordt het begrip social media aangetipt. Benadrukt wordt dat social media een middel is en geen doel op zich. Het is een manier om direct informatie te plaatsen zonder een redactie tussen zender en ontvanger, zeggen Van Voorn en Boelaars. Social media kan worden ingezet worden binnen een sociale marketing strategie, alléén als social media het juiste middel is voor de gekozen interventie, is de conclusie. Best practices uit Gezonde Slagkracht gemeenten Julie Huibregtsen van de GGD Rotterdam vertelt over haar ervaringen met sociale marketing. Ze geeft aan dat het goed is om niet altijd op de voor de hand liggende doelgroep te focussen. Een voorbeeld daarvan is het beleid van verloskundigen om borstvoeding te promoten bij moeders. Deze aanbeveling werd zo sterk dat moeders dit als opdringerig begonnen te ervaren en om die reden vonden dat ze dat zelf wel zouden uitmaken en dus voor flesvoeding kozen. Bij sociale marketing ligt het accent niet op welk gedrag mensen willen, maar waarom ze voor dat gedrag kiezen; focus dus op de onderliggende redenen van dat gedrag, geeft zij aan. Dit is niet vooraf te concretiseren; daar kom je pas achter door (met sleutelfiguren) hierover door te vragen. Dit betekent voor beleidsambtenaren dat integraal samenwerken noodzakelijk is, zegt zij. Ze legt uit dat door een goede woordkeus je een helder beeld krijgt van je gewenste resultaat: een voorbeeld is de verkeersveiligheid; we gaan een stoep verbreden, zodat kinderen veilig naar school kunnen lopen (resultaat). Ze vertoonde tevens een aantal Youtube filmpjes, bijvoorbeeld over meer traplopen als de treden in pianotoetsen veranderen. Kijk voor dit voorbeeld en meer op: Suzan de Jong en Monique L Hoir leggen uit dat de reden om een integrale aanpak te starten in Winterswijk is gelegen in het feit dat veel preventieve maatregelen en activiteiten voor overgewicht bij kinderen te fragmentarisch waren en alleen een tijdelijk effect konden realiseren. Met de doelgroep kinderen zijn de ouders op de eerste plaats als doelgroep van belang. Zij zullen de voordelen van gezonde en fitte kinderen moeten waarderen. Datzelfde geldt voor leerkrachten op school; ze hebben baat bij fitte, uitgeruste en vitale kinderen in de klas. Met een goede motivatie bij ouders om gezonde en fitte kinderen te hebben maakt het project duurzaam kans op slagen. Zij voelen een urgentie (mijn kind wordt niet gepest door zijn gewicht, komt niet klem te zitten in een speeltoestel, enz). Huisartsen werken mee door kinderen soms eerst terug te laten komen als ze een tijdje meer hebben bewogen. Sommige onderzoeksuitkomsten worden gebruikt als ondersteuning om de urgentie te zoeken (relatie tussen obesitas en Alzheimer). Ook data kunnen een goed beeld geven, bijvoorbeeld het percentage TV kijken door kinderen van 2,5 jaar en op 6 jarige leeftijd laat al een goed beeld zien hoe overgewicht hiermee samenhangt.

4 4 Soms helpen grappige beelden om zaken duidelijk te maken zoals foto s van poezen met obesitas. Omdat in Winterswijk veel Turkse kinderen wonen is ook samenwerking met een moskee gezocht. Positieve benadering is een rode draad in dit project. Te dikke kinderen (bijvoorbeeld door borst- en flesvoeding) worden benaderd met de boodschap dat ze TE goed voor hun kinderen willen zorgen. Ouders worden leuk betrokken bijvoorbeeld door hen zelf de fitheidstest bij kinderen te laten afnemen. Vanuit de gemeente wordt het project actief ondersteund. Sportverenigingen krijgen van de gemeente subsidie mits ze de contributie voor kinderen heel laag houden. Tips van Winterswijk: Neem de tijd en ruimte om na te denken of je de goede dingen doet en op de goede manier. Redeneer niet uit jezelf maar ga in contact met je doelgroepen; Ga niet onvoorbereid op pad maar denk vooraf goed na wat je wilt weten, leer doorvragen; Samenwerken met anderen voor beter en breder succes. Marian van Voorn - STAMM Werksessie effectief functionerende netwerken Expert: Denise van Kesteren Trimbos Instituut Gezonde Slagkracht voorbeelden: Mieke Platenkamp, Tactus & Cobi Izeboud, GGD Gelre-IJssel De workshop start met een turbopresentatie van Denise van Kesteren over netwerken, ze bespreekt: Wat werkt in samenwerking? Ken je partners Hoe werk je samen met partners die geen gezondheid als opdracht hebben? Tools voor samenwerking Eén van de tools die Denise van Kesteren aanreikt is een meetlat waar langs de samenwerking gelegd kan worden. In de meetlat staan vier belangrijke factoren bij samenwerking: spelers, spel, vertrouwen en instrumentarium. Zij geeft, vanuit haar eigen ervaring, een aantal voorbeelden van de factoren uit de meetlat: a) goed leiderschap (wethouder die een project steunt en het uitdraagt) b) balans (wat haal ik eruit en wat breng ik in? c) procedures (welke afspraken maak je over de rolverdeling en verantwoordelijkheden of het eigendom van een samen ontwikkeld product?). Ken je netwerkpartners gaat in op de vragen die je jezelf kunt stellen voor het aangaan van een samenwerking. In de Handreiking Gezonde Gemeente staan deze op rij. Zie om de handreiking te bekijken. De toegevoegde waarde van een gemeente in je project kan zijn dat deze verschillende partijen bijeen kan brengen. Weet ook goed wie je nodig hebt in je netwerk en wat de ander motiveert (of kan motiveren) om betrokken te zijn. Onderwijs kan deelnemen ter profilering (scholen willen niet geassocieerd worden met drugs- en alcoholgebruik), tegengaan van schooluitval of veiligheid, zo zegt Van Kesteren. Van Kesteren laat in haar presentatie de krachtenveld analyse zien. Middels deze methode maak je inzichtelijk waar welke partijen staan ten opzichte van je project of in je netwerk. Hoe belangrijk zijn partijen om dichtbij te hebben? En wie kan je met hen in contact brengen? Voorbeeld; we hadden geen natuurlijke ingang bij de ambtenaren veiligheid van gemeenten. Het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid wel, dus zijn we met hen samen gaan werken om ook deze doelgroep te bereiken, geeft zij aan. Voorts gaat ze in op intersectorale samenwerking. Wat zijn kansen en bedreigingen in de gemeente waar je met je project bij aan kunt sluiten? Weet wat het de andere sector op kan leveren. Voorbeeld: bepaalde maatregelen leverde politie en justitie besparingen op. De tool issuemanagement uit de Handreiking Gezonde Gemeente gaat in op tools en tips voor intersectorale samenwerking. Van Kesteren geeft aan dat ook de gemeente scan van het Trimbos-instituut een handige tool is. Voordat maatregelen genomen worden is het van belang te weten wat de problematiek rond alcoholgebruik is. De scan geeft daar meer zicht op. Ze sluit de presentatie af met enkele tips voor samenwerking: Sluit aan bij wat de ander beweegt; Weet waar de raakvlakken liggen; Ga na waar de doelen bij elkaar komen; Partners spreken lang niet altijd dezelfde taal. Wat voor mensen uit gezondheid preventie is (alcoholmatiging), is voor mensen uit de veiligheid iets anders (handhaving). Best practices uit Gezonde Slagkracht Bij Tactus liepen er al veel activiteiten, maar men wilde het jongerenwerk betrekken bij het project geeft Mieke Platenkamp aan. Haar tips voor effectief netwerken: Benader alle niveaus; ook het management (zeker als het om uren en het borgen van activiteiten gaat); Sluit vooral aan bij wat de ander (in hun geval het jongerenwerk) al doet; Ga na wat de winst is voor beide partijen, dit vraagt soms ook om creativiteit; Wees een betrouwbare partner;

5 5 Laat zien wat er gebeurt aan activiteiten, hoe dat gaat (positieve effecten zichtbaar maken) en ga na wat de ander nodig heeft om bij te kunnen (blijven) dragen; Investeer in de relatie (ook informeel) met samenwerkingspartners, zorg voor continuïteit daarin. Cobi Izeboud geeft drie basisprincipes die zij hanteert bij samenwerking: Ga langs bij bestaande netwerken; Voor wat hoort wat; Hard op de inhoud, zacht op de relatie. Op de vraag wat geleerd is en of alles vooraf zo bedacht was, antwoord ze dat veel gaande weg is gekomen. Draagvlak was vooraf al wel van belang, maar het is ook een kwestie van kansen pakken. Het evalueren van de samenwerking is ook erg van belang, geeft ze aan. Wat zou men anders doen een volgende keer? Izeboud geeft aan dat eerst de GGD voorzitter van de projectgroep was en later werd dat een gemeente. Dat laatste is beter want dan blijft het initiatief binnen de gemeenten. Tijdens de werksessie werd ook aandacht besteed aan de werkopdracht Gids externen benaderen en overtuigen De bedoeling hiervan was om in twee groepen een checklist met argumenten voor het verkopen van een Gezonde Slagkracht project aan noodzakelijke partners te schrijven. In kleine groepjes worden de mogelijke argumenten voor een denkbeeldige partner bij het project besproken. Onder andere de zorgverzekeraar en de huisarts worden genoemd als partner. Aansluitend op het bespreken van de zorgverzekeraars wijst een workshopdeelnemer vanuit het ministerie van VWS op een onderzoek wat het ministerie heeft laten doen naar samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Hieruit komt een overzicht van samenwerkingsverbanden en de argumenten voor samenwerking. Tevens is er een toolkit ontwikkelt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland voor de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. De lijst met argumenten en de verwijzing naar de toolkit zijn te vinden op de website van ZonMw. Werksessie bewegingsinitiatieven realiseren Expert: Sigrid van Wechem, NISB Gezonde Slagkracht voorbeeld: Anneke van Soest & Constance Kraetzer, gemeente Den Haag Als adviseur implementatie bij het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) is Sigrid van Wechem dagelijks bezig met sporten en bewegen. Zij gaat in op drie vragen: Hoe integreer je bewegen in het lokale gezondheidsbeleid? Hoe maak je daarin gebruik van wat er al is? Welke ondersteuning wordt er landelijk geboden? Om sport&bewegen te implementeren in het lokale gezondheidsbeleid heeft NISB op het onderdeel overgewicht meegewerkt aan een handreiking, geschreven door het Centrum Gezond Leven, genaamd Gezonde Gemeente. Deze biedt handvatten op het gebied van roken, overgewicht, depressie, alcohol en seksuele gezondheid. Waar liggen de grootste kansen voor gemeenten om bijvoorbeeld overgewicht aan te pakken is de vraag? Van Wechem geeft aan dat de kansen liggen in: a) de fysieke/ sociale omgeving b) de leefstijl c) de toegankelijkheid van voorzieningen en het landelijk kader van het ministerie van VWS. Een integrale aanpak is dan ook belangrijk én je moet inzetten op een mix aan interventies, zo zegt zij. Volgens haar is een interventie pas effectief als ze een duurzame gedragsverandering teweeg brengt. Voorwaarden zijn dat de interventie goed onderbouwd is, vraaggeoriënteerd is, de zelfredzaamheid bevorderd, vanuit een integrale, lokale aanpak werkt en wordt geborgd in het beleid. Het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen biedt hierin landelijke ondersteuning. Tot slot noemt Sigrid een aantal succesvolle interventies zoals Beweegkriebels, Beweegkuur en Communities in Beweging. Best practice uit Gezonde Slagkracht Anneke van Soest van de gemeente Den Haag brengt met het project Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG) de buurt rondom het Oranjeplein in beweging. Een groep van 18 actieve vrouwen van verschillende nationaliteiten (veelal moeders) zetten zich in als ambassadrice om activiteiten te ontwikkelen en organiseren in de wijk, rond het thema Gezonde Leefstijl. Dit kunnen diverse bewegingsinitiatieven zijn zoals fiets- of wandeltochten of een buitenspeeldag. Anneke geeft aan dat het accent vooral ligt op zelf initiatieven ontwikkelen. Vanuit het project HAGG worden de vrouwen dan ook gecoacht en vinden er regelmatig trainingsochtenden plaats. Tijdens de werksessie werd ook aandacht besteed aan de werkopdracht nieuwe beweging. Doel hiervan was om op basis van een concrete situatie uit de beroepspraktijk een nieuw bedrijfsplan of exploitatiemodel voor een openbare speel- en sportplaats of een zwembad te ontwerpen. Voor deze case zijn 3 aspecten aan bod gekomen tijdens de werksessie. Daarbij is de meeste tijd vrijgemaakt om na te denken over doel en werkwijze, en kwam het aspect materialen slechts heel beperkt ter sprake. Doel van dit bewegingsinitiatief is het optimaal gebruik maken van de sportfaciliteiten in de wijk (bijvoorbeeld de voetbalvelden van de voetbalclub in de wijk). Daarbij stond een integraal gebruik van de faciliteiten centraal, alle doelgroepen zouden er (onder de juiste regie) gebruik van moeten kunnen maken. Hierdoor wordt het bereik vergroot, krijgen de faciliteiten ook een sociaal maatschappelijke functie en kan er gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. Belangrijke randvoorwaarden zijn daarbij: een laagdrempelig karakter en goede bereikbaarheid en toegankelijkheid.

6 6 Om dit te realiseren moet volgens aanwezigen een grote groep mensen/partijen worden samengebracht met de juiste competenties. Het is geen eenvoudige taak om alle belanghebbers op een lijn te krijgen en in de verschillende fasen van het project zijn verschillende competenties vereist. Daarnaast moet er een duidelijke regie worden gevoerd en in een duidelijke structuur samenwerking worden gezocht met: stadsontwikkeling, de buurt, ouderenbond, sportvereniging, bewegingsaanbieders, scholen, welzijnswerk, lokale initiatieven, horeca, bedrijfsleven, ambassadeurs, fondsen, beheerders, politiek en vervoerbedrijven. Idee is daarnaast ook om aan te sluiten bij de BuitenSchoolse Opvang (BSO) Sport voor een goede basis. Met betrekking tot materialen kwam in elk geval naar voren dat aandacht voor werving en promotie heel belangrijk zijn. Bij het ontwikkelen van een dergelijk initiatief is het belangrijk dat er zowel genoeg draagvlak ontstaat, als dat een grote groep mensen (waaronder de potentiële doelgroep) van het initiatief op de hoogte is. Voordat er daadwerkelijk aan de slag wordt gegaan om het initiatief te realiseren, is het volgens de aanwezigen van belang eerst een behoeftepeiling te doen onder de verschillende doelgroepen. Goed aansluiten bij de wensen van de doelgroep is essentieel. Afsluiting Na afloop van de werksessies wordt het kennisatelier afgesloten met een netwerkborrel waarin de dagvoorzitter afsluit met de mededeling dat iedere deelnemer een boekje toegestuurd krijgt van Happy Drinks. Hierin staan recepten voor alcoholvrije cocktails. Afsluiting door Cees van Eijk Opmerking: de presentaties van de experts en voorbeelden met verwijzingen naar diverse links, staan op: Deze integrale verslaglegging en de inhoudelijke begeleiding gedurende het kennisatelier is verzorgd door Het Portaal. Mocht u nog vragen hebben omtrent dit verslag, dan kunt u contact opnemen met: september 2011 Het Portaal

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente In de digitale Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Verbreding Zwolle Gezonde Stad vanaf 2014

Verbreding Zwolle Gezonde Stad vanaf 2014 1 Visiedocument Verbreding Zwolle Gezonde Stad vanaf 2014 Vooraf: In deze notitie leggen we het idee voor om Zwolle Gezonde Stad (JOGG Zwolle) te verbreden naar andere thema s en doelgroepen, gebruik makend

Nadere informatie

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Inleiding Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer,

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Monitor CGL-producten 2016

Monitor CGL-producten 2016 Monitor CGL-producten Jaarlijks monitort RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) hoe professionals CGL-producten gebruiken. Op basis van deze kwantitatieve monitorresultaten schatten we in welke producten, hoe

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Op de fiets naar school

Op de fiets naar school In beweging Voorlichting over calorieën of aansporingen tot meer beweging zijn niet genoeg in de strijd tegen overgewicht. Wat beter helpt is een wijkgerichte aanpak om het bewoners zo gemakkelijk mogelijk

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

De lokale verbinding JOGG en GIDS

De lokale verbinding JOGG en GIDS De lokale verbinding JOGG en GIDS Studiedag Gezond in 3 november 2016 Wat is ook alweer het verschil tussen JOGG en GIDS? Wat doen gemeenten die zowel JOGG als GIDS zijn? Voorbeelden: Nuth, Weststellingwerf,

Nadere informatie

LANDELIJKE EN REGIONALE SCENARIO S VOOR TOEKOMST VAN ZORG EN GEZONDHEID

LANDELIJKE EN REGIONALE SCENARIO S VOOR TOEKOMST VAN ZORG EN GEZONDHEID LANDELIJKE EN REGIONALE SCENARIO S VOOR TOEKOMST VAN ZORG EN GEZONDHEID Momenteel zijn er veel veranderingen op het gebied van zorg en gezondheid. Het is daardoor moeilijk te voorspellen hoe dit veld er

Nadere informatie

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aangenaam kennis te maken

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aangenaam kennis te maken Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Aangenaam kennis te maken Via dit overzicht laten wij u graag nader kennis maken met de medewerkers en activiteiten van de Academische Werkplaats Publieke

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo

Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo Voorstellen Marlie Cerneus GGD Regio Twente Jeugdgezondheidszorg 0-19! Wie zijn jullie? Gemeente Enschede en Almelo Waar gaat deze presentatie

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

Besluit Raad Nr. Datum 0 6 JUL 2015

Besluit Raad Nr. Datum 0 6 JUL 2015 f r -,*;! gemeente Montfoorl Besluit Raad Nr. Datum 0 6 JUL 2015 RAADSVOORSTEL ter besluitvorrning in de raad Datum Forum vergadering 9 juni 2015 Zaaknummer :154279 Datum Raadsvergadering 22ju*rZ0l5 jwu

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013

Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013 Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013 Aletta Winsemius, senior onderzoeker MOVISIE Jan Bouwens programmacoördinator preventie, ZonMw Centrale

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Monitor CGL-producten 2014

Monitor CGL-producten 2014 Monitor CGL-producten Jaarlijks monitort RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) hoe professionals CGLproducten gebruiken. Op basis van deze kwantitatieve monitorresultaten schatten we in welke producten, hoe

Nadere informatie

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem In Haarlem vond de tweede regionale bijeenkomst van het project Preventie in de Buurt plaats. Professionals vanuit de publieke

Nadere informatie

Hoe is het Nederlandse preventiebeleid gestoeld op wetenschappelijke evidentie? VGE-NVTAG Congres/ 210510. Frederiek Mantingh Ministerie van VWS

Hoe is het Nederlandse preventiebeleid gestoeld op wetenschappelijke evidentie? VGE-NVTAG Congres/ 210510. Frederiek Mantingh Ministerie van VWS Hoe is het Nederlandse preventiebeleid gestoeld op wetenschappelijke evidentie? VGE-NVTAG Congres/ 210510 Frederiek Mantingh Ministerie van VWS Policy (To decide: Integrated knowledge) Knowledge (To integrate:

Nadere informatie

Meerwaarde & mogelijkheden verbinding 1elijns gezondheidszorg, sociaal werk en wijkteams

Meerwaarde & mogelijkheden verbinding 1elijns gezondheidszorg, sociaal werk en wijkteams Meerwaarde & mogelijkheden verbinding 1elijns gezondheidszorg, sociaal werk en wijkteams 9/14/2016 Inhoud deelsessie De gezondheid van mensen beïnvloedt hun deelname aan het maatschappelijk leven en andersom.

Nadere informatie

_ìáíéå=çé=öéä~~åçé=é~çéåk=^çîáéë=çîéê=áåíéêëéåíçê~~ä=öéòçåçj ÜÉáÇëÄÉäÉáÇ= S=

_ìáíéå=çé=öéä~~åçé=é~çéåk=^çîáéë=çîéê=áåíéêëéåíçê~~ä=öéòçåçj ÜÉáÇëÄÉäÉáÇ= S= p~ãéåî~ííáåö= sééä=â~åëéå=îççê=öéòçåçüéáçëïáåëí=ääáàîéå=çåäéåìí= Wat voor individuen geldt, geldt ook voor de Nederlandse bevolking als geheel: je kunt behoorlijk gezond zijn, en toch weten dat het nog

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Opleiden voor een gezonde start van de carrière?!

Opleiden voor een gezonde start van de carrière?! Opleiden voor een gezonde start van de carrière?! Hoeveel studenten in het mbo ontbijten niet? Hoeveel studenten in het mbo ontbijten niet? Maatschappelijke urgentie Maatschappelijke urgentie Overgewicht

Nadere informatie

BeweegKuur. Algemene informatie

BeweegKuur. Algemene informatie BeweegKuur Algemene informatie De BeweegKuur is met subsidie van het ministerie van VWS ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, in samenwerking met veel partners in de gezondheidszorg.

Nadere informatie

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke De spin in het web Handreiking voor werkers die direct aan de slag willen met de sociale netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen Anne Wibaut, Willy Calis Ad van Gennep Inleiding Wij hebben

Nadere informatie

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 Afdeling Samenlevingszaken, november 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond... 4 2.1. Gezondheidsbevordering... 4 2.2. Integrale aanpak... 4 3. Probleemstelling... 5

Nadere informatie

Doetinchem, 28 juni 2017

Doetinchem, 28 juni 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.3 ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 Regionale beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de nota Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Regiogemeenten

Nadere informatie

NIMA ZORGMARKETING CONGRES 6 maart 2014. Evelyne Meynen Schuttelaar & Partners

NIMA ZORGMARKETING CONGRES 6 maart 2014. Evelyne Meynen Schuttelaar & Partners NIMA ZORGMARKETING CONGRES 6 maart 2014 Evelyne Meynen Schuttelaar & Partners JONGEREN OP GEZOND GEWICHT (JOGG) 2 Overgewicht grootste kostenpost zorg (Mc Kinsey, feb 2011) Overgewicht in NL: 1:7 jongens,

Nadere informatie

Financieringsscenario s. Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB)

Financieringsscenario s. Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB) Financieringsscenario s Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB) 1 Inhoud workshop Aanpak en uitgangspunten Gemeenten en zorgverzekeraars Financiering GLI: 1. Zorgverzekeraars 2. Zorggroepen

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport

Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport Wat en waarom? Bij de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) is de samenwerking tussen professionals in de sport en de -zorg essentieel, omdat het

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren thema aandacht voor alcoholmatiging in het Hardenbergse onderwijs 19 januari 2010

Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren thema aandacht voor alcoholmatiging in het Hardenbergse onderwijs 19 januari 2010 Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren thema aandacht voor alcoholmatiging in het Hardenbergse onderwijs 19 januari 2010 Aanwezig: Nicole Buné, Mark Gortemaker, Dirk Hoek, Rolanda Dijkman, Ineke Odink,

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

De brug tussen zorg, sport en bewegen. Hans Arends Donderdag 21 september 2012

De brug tussen zorg, sport en bewegen. Hans Arends Donderdag 21 september 2012 De brug tussen zorg, sport en bewegen Hans Arends Donderdag 21 september 2012 Samenwerking tussen sport en zorg in de Sportimpuls Big Move, Start2run, Bewegen op Recept en BeweegKuur zijn goede voorbeelden

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-064 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Tweede kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2013 Beslispunten: 1. In te stemmen met de volgende in de tweede

Nadere informatie

Chronic, coordinated care for children with overweight and obesity. Versie 1.4 februari 2014

Chronic, coordinated care for children with overweight and obesity. Versie 1.4 februari 2014 chroniccoordinatedcareforchildrenwith obesitychroniccoordinatedcareforchildr enwithobesitychroniccoordinatedcaref Verkorte versie orchildrenwithobesitychroniccoordinat Positioneringsnota edcareforchildrenwithobesitychronicco

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Samen naar een gezonde, actieve leefstijl Sportstimulering voor volwassenen

Uitvoeringsprogramma Samen naar een gezonde, actieve leefstijl Sportstimulering voor volwassenen Uitvoeringsprogramma Samen naar een gezonde, actieve leefstijl Sportstimulering voor volwassenen 2010-2013 Januari 2010 Inleiding: een lokaal gezondheidsbeleid In 2007 heeft de gemeenteraad van Steenwijkerland

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Gezonde School Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Programma Workshop Wat is Gezonde School? Gezonde School Fryslân Handleiding Centrum Gezond Leven Gezonde School in het

Nadere informatie

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht Wat is een beursvloer De Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Voorwaarde is dat

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Het vermogen van werknemers om gezond, plezierig en productief te werken, gedurende hun hele arbeidsleven. Het gaat met andere woorden om gezondheid, vakmanschap, motivatie, werk-privé

Nadere informatie

Politiek-bestuurlijk draagvlak en Integraal gezondheidsbeleid

Politiek-bestuurlijk draagvlak en Integraal gezondheidsbeleid Politiek-bestuurlijk draagvlak en Integraal gezondheidsbeleid Hoe kunnen we fictie omzetten in actie met behulp van een theoretisch kader? Opzet presentatie Wie ben ik? Onderzoeksvragen Werkzaamheden afgelopen

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Gezonde groei en ontwikkeling voor ieder kind in Nederland

Gezonde groei en ontwikkeling voor ieder kind in Nederland Gezonde groei en ontwikkeling voor ieder kind in Nederland Februari 2017 Gezonde groei en ontwikkeling voor ieder kind in Nederland Ongezonde eet-, beweeg- en slaapgewoonten vormen een grote bedreiging

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk Uitvoeringsprogramma 2016 Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma voor 2016 van het regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016. Het

Nadere informatie

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Wettelijk kader Gewijzigde Wet Publieke Gezondheid (januari 2012) Wijzigingen betreffen drie thema s, te weten: 1. Betere voorbereiding op infectieziektecrisis 2.

Nadere informatie

De gids (gelden) Het verkleinen van (sociaal-economische) Gezondheidsverschillen in wijken: Wat helpt? Wat helpt minder? Wat helpt niet?

De gids (gelden) Het verkleinen van (sociaal-economische) Gezondheidsverschillen in wijken: Wat helpt? Wat helpt minder? Wat helpt niet? De gids (gelden) Het verkleinen van (sociaal-economische) Gezondheidsverschillen in wijken: Wat helpt? Wat helpt minder? Wat helpt niet? Utrecht, 11 december 2014 1 Gids (gelden) Wie werd en wordt waar

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

aat erkende nterventies Laat erkende interventies voor je werken

aat erkende nterventies Laat erkende interventies voor je werken aat erkende nterventies Laat erkende interventies voor je werken oor je Interventiedatabase Loketgezondleven.nl Erkende interventies Het is niet eenvoudig om van leefstijl te veranderen. Toch zijn er interventies

Nadere informatie

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Opzet Business Case depressiepreventie (BC dp) Waarom Hoe Veerkracht initiatieven Hoe nu verder in ZHN? GGD NL,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Gezond in... Leeuwarden

Gezond in... Leeuwarden Gezond in... Leeuwarden 2 Één van de scholen die het gezondheidsprofiel koos, zet dankzij GIDS in op gezonde kooklessen. Gemeente pakt gezondheidsachterstanden aan met visie en regie Leeuwarden: aanjagen

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Bewegen in en om het onderwijs Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Wat is scoolsport? Een aanpak waarmee de school werkt aan een gezonde en actieve leefstijl voor de leerlingen. Dit betekent

Nadere informatie

Geacht College van onze gemeente Winsum,

Geacht College van onze gemeente Winsum, Geacht College van onze gemeente Winsum, Betreft: Advies over concept Jaarplan 2013/2014 Lokaal Gezondheidsbeleid, uitvoeringsprogramma december 2013 van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid, Gezondheid, welzijn

Nadere informatie

RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD

RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD 2010-2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Overgewicht gedaald 2. Gezonde leefstijl: 4 een wisselend beeld 3. Samenwerking versterkt 5 en geborgd 4. Landelijke uitstraling 6

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol School: Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan

Nadere informatie

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Nuth Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden.

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden. Sportdorpen Limburg Wat is Sportdorp? Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij! De landelijke gezondheidsnota onder de loep. Verslag van bijeenkomst VNG en GGD Nederland over de kabinetsplannen 27 juni 2011

Gezondheid dichtbij! De landelijke gezondheidsnota onder de loep. Verslag van bijeenkomst VNG en GGD Nederland over de kabinetsplannen 27 juni 2011 Gezondheid dichtbij! De landelijke gezondheidsnota onder de loep Verslag van bijeenkomst VNG en GGD Nederland over de kabinetsplannen 27 juni 2011 Kernpunten uit de landelijke nota, inleiding Lejo vd Heiden,

Nadere informatie

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden?

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Nooit te oud om te leren Gelderse bijeenkomst Consultatiebureaus voor Ouderen, 12-01- 2010, Provinciehuis, Arnhem Bankjes, buurtsuper, betaalbaar

Nadere informatie

FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF

FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF SANNE NIEMER & EMMA VAN DEN EYNDE FEBRUARI 2015 Introductie In het najaar van 2014 is in 8 steden, op 10 locaties de pilot LEFF uitgevoerd. In deze factsheet worden

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Verleiden & Verbinden gezond & duurzaam. Mariken Leurs hoofd RIVM Centrum Gezond Leven

Verleiden & Verbinden gezond & duurzaam. Mariken Leurs hoofd RIVM Centrum Gezond Leven Verleiden & Verbinden gezond & duurzaam Mariken Leurs hoofd RIVM Centrum Gezond Leven Inhoud Ff kennismaken 1. Society 3.0 2. Sociale Marketing 3. Samen werken: professionals anno nu Groen & Gezond in

Nadere informatie

Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies

Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl KvK Utrecht 30276683 T 030 274 91 11

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde www.ohnw.nl/congres Gedragsverandering belangrijker dan faciliteiten HNW bij de bank de gewoonste zaak van de wereld Hoe is het veranderproces

Nadere informatie

En we werken nog lang en gelukkig. over duurzame inzetbaarheid

En we werken nog lang en gelukkig. over duurzame inzetbaarheid En we werken nog lang en gelukkig over duurzame inzetbaarheid Remco Fransen 26 september 2013 1 Wist u dat 2 Duurzame inzetbaarheid in het nieuws 3 Wil u werken, kan u werken? % van de werkende beroepsbevolking

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Hoe (be)doel je? Studiedag 3 november Annelies Acda, Marije van Koperen, Marcel Brosens

Hoe (be)doel je? Studiedag 3 november Annelies Acda, Marije van Koperen, Marcel Brosens Hoe (be)doel je? Studiedag 3 november 2016 Annelies Acda, Marije van Koperen, Marcel Brosens Welkom 1. What s in a name 2. Drie voorbeelden 3. Zelf aan de slag 4. Reflectie & slottips 1. What s in a name

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 augustus 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 augustus 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Leergang Veranderen en Organiseren in gemeenten Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Hoe bied ik ontwikkelingen in en buiten mijn organisatie

Nadere informatie

Woerden Actief: De Kracht van Samenwerken

Woerden Actief: De Kracht van Samenwerken Symposium Woerden Actief: De Kracht van Samenwerken Het veld aan het woord Doel: inzicht geven in de intersectorale leefstijl aanpak Woerden Actief. De nadruk ligt hierbij met name op kwetsbare doelgroepen:

Nadere informatie

Verspreiden en borgen: werkwijze om andere locaties binnen de organisatie veilig te maken

Verspreiden en borgen: werkwijze om andere locaties binnen de organisatie veilig te maken Verspreiden en borgen: werkwijze om andere locaties binnen de organisatie veilig te maken Dat men zich bewust is van een probleem en een mogelijke oplossing (een verbetertraject) leidt niet automatisch

Nadere informatie

STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND. Fit en Gezond in Dinkelland

STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND. Fit en Gezond in Dinkelland STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND Fit en Gezond in Dinkelland WIE ZIJN WIJ? Patricia Verhoeven: Beweegmakelaar Marleen Wagenaar: Beleidsmedewerker/ Projectleider Van de Stichting Welzijn Ouderen Dinkelland

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

Plan van aanpak Participatieverklaring

Plan van aanpak Participatieverklaring Plan van aanpak Participatieverklaring Boxmeer, september 2016 Afdeling Sociale Zaken I-SZ/2016/2191 / RIS 2016-532 (Bijlage 2) 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 1.3.

Nadere informatie

Kansen Sportimpuls 2015

Kansen Sportimpuls 2015 Meedoen!Sport en Bewegen Kansen Sportimpuls 2015 Sportimpuls helpt Meedoen! Meedoen is actief zijn en daarmee deelnemen in de samenleving Meedoen bevordert de gezondheid Meedoen gebeurt vanuit eigen kracht

Nadere informatie

Lokaal Gezondheidsbeleid Ten Boer. Kadernota 2012 2016. Edward Mackenzie, beleidsadviseur

Lokaal Gezondheidsbeleid Ten Boer. Kadernota 2012 2016. Edward Mackenzie, beleidsadviseur Lokaal Gezondheidsbeleid Ten Boer Kadernota 2012 2016 Edward Mackenzie, beleidsadviseur Lokaal Gezondheidsbeleid (LGb) Wettelijke verplichting voor gemeenten: Wet Publieke Gezondheid (WPG) Minister geeft

Nadere informatie