Het VIA lidmaatschap. Informatiepakket. Als u voor kwaliteit kiest

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het VIA lidmaatschap. Informatiepakket. Als u voor kwaliteit kiest"

Transcriptie

1 Het VIA lidmaatschap Informatiepakket Als u voor kwaliteit kiest

2 INHOUDSOPGAVE Introductie 3 VIA - uw voordelen op een rij Pagina 1. De VIA scan 4 2. Bonafide in woord en daad 4 3. SKIA keurmerk 4 4. Ledeninformatie 5 5. Werkgroepen 5 6. Kennisdatabank 5 7. Overleg met overheden en marktpartijen 6 8. Korting op te raadplegen deskundigen 7 9. Media-aandacht voor uw bedrijf 7 VIA - lidmaatschap 1. Voorwaarden 8 2. In 3 stappen VIA lid 8 3. Contributie 10 2

3 INTRODUCTIE Bedankt voor uw interesse in de Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA)! In ons informatiepakket vindt u informatie over de VIA, de brancheorganisatie voor internationale arbeidsbemiddelaars. De VIA gaat oneerlijke concurrentie en misstanden tegen en promoot de sector. Een VIA lidmaatschap levert uw onderneming bovendien een hoop voordelen op. De VIA VIA leden behalen omzet uit internationale arbeidsbemiddeling. Al eeuwen worden tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt ingevuld door het inzetten van arbeidsmigranten. Maar door vergrijzing en ontgroening is deze ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Voor uitzendbureaus, voor overheden, voor arbeidsmigranten en voor opdrachtgevers. Enkele uitzendbureaus richtten daarom in 2004 de VIA op, als branchevereniging die speciaal is gericht op internationale arbeidsbemiddeling. De voordelen van de VIA De VIA staat voor de kwaliteit van haar leden. Deze kwaliteit wordt gegarandeerd doordat alle leden moeten voldoen aan de strenge eisen van het SKIA keurmerk, een huisvestings- en goed werkgeverschapscontrole, en dienen te beschikken over NEN certificering. Daarnaast worden periodiek CAO controles gehouden. Leden moeten betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn. VIA leden kunnen rekenen op uitstekende collectieve belangenbehartiging en informatieverstrekking. Zo heeft de VIA een kennisdatabank, een nieuwsbrief, organiseert de VIA ledenbijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van internationale arbeidsbemiddeling en is de VIA gesprekspartner van de Belastingdienst, diverse ministeries, gemeenten, de Arbeidsinspectie, SNCU en SNA. Ook is de VIA aangesloten bij koepelorganisatie MKB Nederland. Als aspirant-lid kunt u uw bedrijf door de VIA businesspartners gratis laten scannen. Kiezen voor de VIA is kiezen voor kwaliteit Het VIA lidmaatschap is niet voor elke onderneming weggelegd. De lat ligt hoog. Kiezen voor de VIA betekent kiezen voor kwaliteit. De VIA staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met ons keurmerk trekt u opdrachtgevers aan die geen risico s willen lopen. Samen maken wij ons sterk tegen misstanden en voor de hoogste kwaliteit in de uitzendbranche. Wij hopen u spoedig welkom te mogen heten als nieuw VIA lid! Hartelijke groet, namens het VIA bestuur, Mr. drs. C.C.B. (Claudia) Füss Directeur VIA 3

4 DE VIA UW VOORDELEN 1. De VIA scan In 2011 introduceerde de VIA de VIA ledenscan die u direct voordeel zal opleveren. Als aspirant-lid betaalt u 2.000,- entreegeld, waarna u diverse vouchers ontvangt. De vouchers geven u de gelegenheid om gratis een scan te laten verrichten door dé deskundigen op het gebied van internationale arbeidsbemiddeling. De VIA heeft daarvoor de beschikking over zorgvuldig geselecteerde businesspartners. Geheel naar uw eigen behoefte kunt u uw bedrijf laten scannen door diverse specialisten op het gebied van onder meer verzekeringen, arbeidscontracten, arbocontrole, accountancy en fiscale zaken, scholingsmogelijkheden en CAO keuring. U straalt hiermee kwaliteit uit naar uw opdrachtgevers, maar het geeft u ook de kans om direct te besparen op uitgaven binnen uw bedrijfsvoering. Bovendien wordt u klaargestoomd voor de CAO controle, die verplicht is voor VIA leden. Wanneer u een nieuw lid aanbrengt ontvangt u 1.000,- retour (vraag naar de voorwaarden)! 2. Bonafide in woord en daad Doelstelling van de VIA is om arbeidsbemiddeling voor arbeidsmigranten fundamenteel te verbeteren en om opdrachtgevers van aangesloten leden kwaliteit te bieden. Door de actieve inzet van de VIA is het imago en de professionaliteit van de Internationale Arbeidsbemiddeling in Nederland de afgelopen jaren sterk verbeterd. De uitzendbranche staat bij de werving en tewerkstelling van arbeidsmigranten voor grote uitdagingen. Negatieve beeldvorming omtrent het inzetten van arbeidsmigranten draagt niet bij aan de kwaliteit. Het zijn de negatieve signalen van malafide uitzenders en slechte werkgevers die de pers halen. De bij de VIA aangesloten bedrijven laten zien dat het anders kan. Zij zijn experts in internationale arbeidsbemiddeling. VIA leden zijn op de hoogte van alle relevante aspecten binnen de wet en regelgeving. VIA leden kennen de Nederlandse arbeidsmarkt en de markt in de wervingslanden. VIA leden verlonen volgens de in Nederland geldende CAO s, werven hun werknemers zorgvuldig in het land van herkomst en huisvesting vindt plaats volgens de strengste normen van het land, de SKIA norm. Daarnaast bieden VIA leden hun werknemers een zorgverzekering, sociale begeleiding en zijn 24 uur bereikbaar voor zowel opdrachtgevers als werknemers. Kortom, de VIA regelt haar zaken voor alle betrokkenen zoals het hoort! 3. SKIA keurmerk Door te voldoen aan de eisen van de Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling ontvangt uw organisatie op onafhankelijke wijze een gecertificeerde status. Het SKIA keurmerk wordt verstrekt voor goed werkgeverschap en voor zorgvuldige huisvesting. Om het keurmerk te verkrijgen wordt de ondernemer in opdracht van SKIA gecontroleerd door een onafhankelijke Certificerende Instelling (CI) op een aantal administratieve processen. Daarbij letten de deskundige controleurs op aspecten als zorgverzekering, sociale en medische begeleiding, het verstrekken van loonstroken, 24-uurs bereikbaarheid en reële kosten voor de huisvesting. Na goedkeuring van de CI worden alle huisvestingslocaties gecontroleerd en na goedkeuring opgenomen in een register op de SKIA website. Dat register is voor belanghebbenden door middel van een inlogcode toegankelijk. 4

5 4. Ledeninformatie De VIA is een zeer actieve branchevereniging. Zo organiseert de VIA naast de Algemene Ledenvergaderingen waar informatie wordt verstrekt, jaarlijks tenminste vier ledenbijeenkomsten met deskundigen op het gebied van internationale arbeidsbemiddeling. Deze bijeenkomsten gaan over branchespecifieke onderwerpen, zoals huisvesting, verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid, CAO, Social Media, scholing en inburgering. Tijdens deze bijeenkomsten is er gelegenheid tot discussie, het stellen van vragen en de VIA businesspartners, zijn aanwezig om informeel te raadplegen. Verder verschijnt twee keer per week het VIA nieuws, met informatie uit de sector. Door middel van mailberichten ontvangt u tussentijds informatie over verbetering van uw bedrijfsvoering, wetswijzigingen, innovatie, subsidiemogelijkheden en andere informatie die voor de internationale arbeidsbemiddeling van belang is. Tevens ontvangt u uitnodigingen voor externe bijeenkomsten en nieuwsbrieven van businesspartners. 5. Werkgroepen De VIA kent diverse werkgroepen. In deze werkgroepen vergroten leden hun kennis door (met deskundigen en leden) te brainstormen over uitdagingen in de sector. Daarnaast wordt input verzameld voor de VIA lobby richting overheden. Hoe praktischer beleid, hoe beter. Op dit moment zijn de werkgroepen fiscale en financiële zaken, CAO, huisvesting en marketing actief. Door met leden onderling actief te zijn is de VIA een levende vereniging, waar je leert van elkaar en die geld bespaart door een efficiënte inrichting van de bedrijfsvoering. 6. Kennisdatabank De VIA heeft op haar website onder servicecentrum arbeidsmigratie een uitgebreide bibliotheek. Deze heeft als doel om de leden te voorzien van informatie met betrekking tot onze branche. De databank wordt continu up-to-date gehouden met nieuwe documenten. In de bibliotheek staan op dit moment de volgende onderwerpen: Arbeidsmarkt Arbeidsrecht Arbo Beleidsplannen gemeente Bijeenkomsten CAO/ arbeidsvoorwaarden Convenanten met gemeenten Fiscaal recht/ fiscale zaken Fusie en overname Huisvesting Informatie voor werknemers Internationaal uitzenden Kennismigranten en Blue Card Kwaliteit Sociale zekerheid Scholing Wet- en regelgeving Vereniging en verenigingsdocumenten De bibliotheek met alle informatie is voor leden via een inlogcode toegankelijk. Als uitzendonderneming kunt u met deze kennis uw kansen in de markt verbeteren, en heeft u een up-to-date pakket van documenten die u kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. 5

6 7. Overleg met overheden en marktpartijen Nederland heeft arbeidsmigranten nodig. De VIA legt aan overheden uit hoe de markt deze ontwikkelingen oppakt en draagt uit dat deze toestroom een gezamenlijke verantwoordelijkheid betreft en niet alleen die van werkgevers. De VIA is daarmee een smeermiddel tussen theorie en praktijk. VIA leden die arbeidsmigranten in Nederland tewerkstellen steken hun nek uit voor een duurzaam florerende maatschappij. De komende vijf jaar zullen er zeker twee keer zoveel arbeidsmigranten nodig zijn dan er op dit moment in Nederland werken. Het grote effect van deze ontwikkeling en de uitdagingen die dit met zich meebrengt op het gebied van inburgering en huisvesting worden door overheden maar mondjesmaat op waarde geschat. De VIA helpt deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, door overheden informatie te verstrekken over de ontwikkelingen en door beïnvloeding van beleid. Wanneer u met een probleem wordt geconfronteerd, zoals een niet uitvoerbare overheidsregel, dan pakt de VIA dit punt op en treedt in overleg met bijvoorbeeld ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken of gemeenten. De VIA heeft contacten op elk niveau. Bij de overheid bijvoorbeeld met raadsleden, wethouders, burgemeesters, statenleden, gedeputeerden, staatssecretarissen, kamerleden, ministers, leden van het Europees Parlement en ambtenaren. En in de private sector o.a. met woningbouwcorporaties, SNA, SNCU, het Havenbedrijf en brancheorganisaties, zoals MKB Nederland, VNO-NCW, TLN, EVO, COV en LTO. De VIA maakt onderdeel uit van het brancheoverleg met de Belastingdienst. Als VIA lid heeft u dus via korte lijnen actieve inbreng in de wijziging van het beleid. Tijdens het overleg worden tussen Belastingdienst en branche afspraken gemaakt. Op dit moment wordt overleg gevoerd over onder meer een werkbare invulling van de extraterritoriale kostenregeling, privégebruik auto s, niet zelf in het buitenland geworven uitzendkrachten, bijzondere verbruiksbelasting, waardering van huisvesting, de vaste kostenvergoeding en de deblokkering van de G- rekening. Dit overleg kan uiteindelijk leiden tot horizontaal toezicht: wanneer uitzendorganisaties hun bedrijfsvoering aantoonbaar via bepaalde processen hebben ingericht, volgt geen controle op de inhoud. 8. Korting op te raadplegen deskundigen De VIA heeft zeer deskundige businesspartners, die specifiek zijn ingericht op advisering aan bedrijven in de internationale arbeidsbemiddeling. Deze organisaties zijn onder meer actief op de gebieden juridisch advies fiscaal advies NEN en CAO advisering arbodienst opleidingen inkoop verzekeringen Als VIA lid kunt u, naast de gratis VIA scan, tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van de diensten van deze deskundigen. 6

7 9. Media-aandacht voor uw bedrijf VIA leden zijn vaak in de media. Omdat zij prijzen winnen of zijn genomineerd voor awards of omdat zij uitblinken in positieve contacten met de overheid en hun werknemers prima faciliteren. De VIA leden hebben de afspraak met de VIA dat zij de VIA promoten en dat de VIA de leden promoot. Daarom wordt er van u gevraagd wat uw unique selling points zijn. Door elkaar te kennen versterken we elkaar naar buiten toe. Dit maakt uw organisatie geliefd bij opdrachtgevers en de VIA een sterke brancheorganisatie. 7

8 VIA - LIDMAATSCHAP Voorwaarden In de VIA Statuten en het Huishoudelijk Reglement staat een opsomming van voorwaarden voor het VIA lidmaatschap. Hieronder treft u een samenvatting. Een VIA lid is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, is in het bezit van NEN certificaat en SKIA certificaat, zendt niet-nederlandse arbeidskrachten uit, heeft de CAO controle met positief gevolg ondergaan, is in het bezit van de vereiste vergunningen in het land van werving, leeft wet- en regelgeving na, behandelt en begeleidt arbeidskrachten volgens Nederlandse normen en waarden, houdt zich aan de van toepassing zijnde belastingregelgeving en verkeert niet in staat van faillissement of surseance van betaling. In 3 stappen VIA lid U heeft in de media, van collega-ondernemers of van opdrachtgevers gehoord dat een VIA lidmaatschap voor u toegevoegde waarde heeft. Of u besluit zonder externe motivatie dat het tijd is voor gecertificeerd maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op de website treft u onder meer informatie aan over de VIA: de meerwaarde van het VIA lidmaatschap SKIA keurmerk inschrijfformulier contributieregeling formulier accountantsverklaring statuten en huishoudelijk reglement flyer 12 zekerheden van de VIA businesspartners 1. Aanvraag lidmaatschap Voor de aanvraag van een lidmaatschap stuurt u naar de VIA: 1. inschrijfformulier VIA lidmaatschap 2. getekende kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel 3. bewijs van inschrijving in het register van de Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling (voor inschrijving zie 4. bewijs van inschrijving Stichting Normering Arbeid (NEN , NEN ) of soortgelijk (voor inschrijving zie 5. bij VOF of eenmanszaak: een verklaring omtrent het gedrag 6. voor een onderneming jonger dan 1 jaar: exploitatiebegroting en ondernemingsplan 7. voor een onderneming ouder dan 1 jaar: recente jaarrekening en getekende accountantsverklaring Uw aanvraag kunt u sturen per mail of per post (postbus 4135, 5004 JC Tilburg) 8

9 2. Aspirant-lid Na een positief besluit van het bestuur op uw aanvraag bent u aspirant-lid. U ontvangt van de VIA: 1. de factuur voor entreegeld ad 2.000,- 2. na ontvangst door de VIA van betaling van de 2.000,- ontvangt u: a. vouchers voor de VIA scan die is af te nemen bij de diverse VIA businesspartners b. uitnodigingen voor VIA ledenbijeenkomsten c. de tweewekelijkse VIA nieuwsbrief d. informatie per mail over wets- en beleidswijzigingen 3. de naam van uw organisatie wordt vervolgens genoteerd op de VIA website in het overzicht met VIA aspirant-leden 4. de contributiefactuur voor het lidmaatschap over dat jaar (berekening zie onder bij Contributie ) Brengt u een nieuw VIA lid aan? Dan krijgt u op aanvraag 1.000,- retour. Vraag naar de voorwaarden! 3. Volwaardig lid Om het volwaardige VIA lidmaatschap te bereiken is een CAO controle vereist. U doorloopt daarom de volgende stappen: 1. u wendt zich tot een certificerende instelling (CI); informeer bij welke CI s bij de VIA zijn aangesloten 2. uw organisatie ondergaat de CAO controle 3. de CI stuurt het controlerapport aan de VIA 4. het VIA bestuur beoordeelt uw lidmaatschapsaanvraag positief wanneer uit het controlerapport blijkt dat u aan de CAO voldoet 5. u ontvangt een brief van het bestuur met de bevestiging van uw lidmaatschap 6. u krijgt een inlogcode voor het interne deel van de website 7. u kunt deelnemen aan VIA werkgroepen 8. u kunt deelnemen aan de VIA inkoopstichting VIAVIA.biz Let op: uw aspirant-lidmaatschap moet binnen een half jaar worden omgezet in een volledig VIA lidmaatschap. Bent u niet binnen een half jaar volledig VIA lid, dan vervallen uw status als aspirant-lid en de bijbehorende rechten. Het entreegeld wordt niet geretourneerd; heeft u binnen een jaar voorafgaand aan uw VIA aspirant-lidmaatschap een CAO controle ondergaan, dan kunt u dit rapport voorleggen aan de VIA; de kosten van CAO-controles zijn voor rekening van het (aspirant-)lid. Contributie 9

10 Als VIA lid betaalt u eenmalig entreegeld en daarnaast een jaarlijkse contributie. De contributieregeling voor het lidmaatschap wordt elk jaar door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Voor de vaststelling van de individuele contributie legt ieder lid jaarlijks een verklaring van een accountant aan de penningmeester van de VIA over van de in het voorgaande kalenderjaar behaalde omzet. Uw gegevens worden vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Het VIA bestuur heeft daarvoor een gedragscode ondertekend die u op het interne deel van de website aantreft. De contributie bestaat uit een bijdrage die afhankelijk is van de omzet. Het gaat daarbij om de omzet die gemaakt wordt door de entiteit(en) waarvan de naam zichtbaar is als lid is van de VIA. In het jaar dat u lid wordt betaalt u contributie naar rato van het aantal maanden vanaf de aanmeldingsdatum. Voor 2012 is de contributieregeling als volgt: Omzet 2011 Contributie over deze schaal ,04% ,02% Berekening contributie Voorbeeld 1 Uitzendonderneming A heeft een omzet over 2011 van 4 miljoen euro. De contributie is dan voor het lid: Basisbedrag = ,04% x ( ) = Totaal = Voorbeeld 2 Uitzendonderneming B heeft een omzet over 2011 van 25 miljoen euro. De contributie is dan voor het lid: Basisbedrag = ,04% x = ,02% x = Totaal = Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 10

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 2014 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam - Partnerplan 2014-2015 MKB Rotterdam - 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Accountancy. Profinis verzorgt:

Accountancy. Profinis verzorgt: Accountancy Wilt u weten hoe uw onderneming er financieel voor staat. Vraagt u zich af welke risico s uw onderneming loopt. Heeft u ondersteuning nodig in uw besprekingen met de bank of belastingdienst.

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531. Dienstenwijzer Adviesgroep Koeman-De Baronie B.V. Assurantiebedrijf De Baronie Pensioendesk De Baronie Huis & Hypotheek De Baronie Zorg en Inkomen De Baronie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B

Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Afstudeeropdracht voor de opleiding SPD Bedrijfsadministratie LOI Hogeschool, Leiderdorp Studiebegeleider: drs. R. v.d. Wal RA Cursist: Suzanne

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

U kunt op drie verschillende manieren voor een AF-erkenning in aanmerking komen, te weten:

U kunt op drie verschillende manieren voor een AF-erkenning in aanmerking komen, te weten: naam adres PC Woonplaats Waddinxveen, 08 januari 2015 Referentie : FdV/SvZ briefnummer Onderwerp : informatie AF-Erkenningsregeling Registratienr. : nvt Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw aanvraag

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Reesultaat. Interview. Ook de ondernemer krij gt later AOW

Reesultaat. Interview. Ook de ondernemer krij gt later AOW Reesultaat is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reesultaat. Ook de ondernemer krij gt later AOW Interview. De accountant zal in de toekomst, nog meer

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Dit dienstverleningsdocument van DMF Krediet is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft tevens onze diensten die wij voor U als

Nadere informatie

BUDGETBEHEER & -COAC HING. Budgetbeheer & Budgetcoaching. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan?

BUDGETBEHEER & -COAC HING. Budgetbeheer & Budgetcoaching. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan? BUDGETBEHEER & -COAC HING Budgetbeheer & Budgetcoaching Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan? Wat staat er in dit informatieboekje? >> Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering B.V.

Nadere informatie