Het VIA lidmaatschap. Informatiepakket. Als u voor kwaliteit kiest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het VIA lidmaatschap. Informatiepakket. Als u voor kwaliteit kiest"

Transcriptie

1 Het VIA lidmaatschap Informatiepakket Als u voor kwaliteit kiest

2 INHOUDSOPGAVE Introductie 3 VIA - uw voordelen op een rij Pagina 1. De VIA scan 4 2. Bonafide in woord en daad 4 3. SKIA keurmerk 4 4. Ledeninformatie 5 5. Werkgroepen 5 6. Kennisdatabank 5 7. Overleg met overheden en marktpartijen 6 8. Korting op te raadplegen deskundigen 7 9. Media-aandacht voor uw bedrijf 7 VIA - lidmaatschap 1. Voorwaarden 8 2. In 3 stappen VIA lid 8 3. Contributie 10 2

3 INTRODUCTIE Bedankt voor uw interesse in de Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA)! In ons informatiepakket vindt u informatie over de VIA, de brancheorganisatie voor internationale arbeidsbemiddelaars. De VIA gaat oneerlijke concurrentie en misstanden tegen en promoot de sector. Een VIA lidmaatschap levert uw onderneming bovendien een hoop voordelen op. De VIA VIA leden behalen omzet uit internationale arbeidsbemiddeling. Al eeuwen worden tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt ingevuld door het inzetten van arbeidsmigranten. Maar door vergrijzing en ontgroening is deze ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Voor uitzendbureaus, voor overheden, voor arbeidsmigranten en voor opdrachtgevers. Enkele uitzendbureaus richtten daarom in 2004 de VIA op, als branchevereniging die speciaal is gericht op internationale arbeidsbemiddeling. De voordelen van de VIA De VIA staat voor de kwaliteit van haar leden. Deze kwaliteit wordt gegarandeerd doordat alle leden moeten voldoen aan de strenge eisen van het SKIA keurmerk, een huisvestings- en goed werkgeverschapscontrole, en dienen te beschikken over NEN certificering. Daarnaast worden periodiek CAO controles gehouden. Leden moeten betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn. VIA leden kunnen rekenen op uitstekende collectieve belangenbehartiging en informatieverstrekking. Zo heeft de VIA een kennisdatabank, een nieuwsbrief, organiseert de VIA ledenbijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van internationale arbeidsbemiddeling en is de VIA gesprekspartner van de Belastingdienst, diverse ministeries, gemeenten, de Arbeidsinspectie, SNCU en SNA. Ook is de VIA aangesloten bij koepelorganisatie MKB Nederland. Als aspirant-lid kunt u uw bedrijf door de VIA businesspartners gratis laten scannen. Kiezen voor de VIA is kiezen voor kwaliteit Het VIA lidmaatschap is niet voor elke onderneming weggelegd. De lat ligt hoog. Kiezen voor de VIA betekent kiezen voor kwaliteit. De VIA staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met ons keurmerk trekt u opdrachtgevers aan die geen risico s willen lopen. Samen maken wij ons sterk tegen misstanden en voor de hoogste kwaliteit in de uitzendbranche. Wij hopen u spoedig welkom te mogen heten als nieuw VIA lid! Hartelijke groet, namens het VIA bestuur, Mr. drs. C.C.B. (Claudia) Füss Directeur VIA 3

4 DE VIA UW VOORDELEN 1. De VIA scan In 2011 introduceerde de VIA de VIA ledenscan die u direct voordeel zal opleveren. Als aspirant-lid betaalt u 2.000,- entreegeld, waarna u diverse vouchers ontvangt. De vouchers geven u de gelegenheid om gratis een scan te laten verrichten door dé deskundigen op het gebied van internationale arbeidsbemiddeling. De VIA heeft daarvoor de beschikking over zorgvuldig geselecteerde businesspartners. Geheel naar uw eigen behoefte kunt u uw bedrijf laten scannen door diverse specialisten op het gebied van onder meer verzekeringen, arbeidscontracten, arbocontrole, accountancy en fiscale zaken, scholingsmogelijkheden en CAO keuring. U straalt hiermee kwaliteit uit naar uw opdrachtgevers, maar het geeft u ook de kans om direct te besparen op uitgaven binnen uw bedrijfsvoering. Bovendien wordt u klaargestoomd voor de CAO controle, die verplicht is voor VIA leden. Wanneer u een nieuw lid aanbrengt ontvangt u 1.000,- retour (vraag naar de voorwaarden)! 2. Bonafide in woord en daad Doelstelling van de VIA is om arbeidsbemiddeling voor arbeidsmigranten fundamenteel te verbeteren en om opdrachtgevers van aangesloten leden kwaliteit te bieden. Door de actieve inzet van de VIA is het imago en de professionaliteit van de Internationale Arbeidsbemiddeling in Nederland de afgelopen jaren sterk verbeterd. De uitzendbranche staat bij de werving en tewerkstelling van arbeidsmigranten voor grote uitdagingen. Negatieve beeldvorming omtrent het inzetten van arbeidsmigranten draagt niet bij aan de kwaliteit. Het zijn de negatieve signalen van malafide uitzenders en slechte werkgevers die de pers halen. De bij de VIA aangesloten bedrijven laten zien dat het anders kan. Zij zijn experts in internationale arbeidsbemiddeling. VIA leden zijn op de hoogte van alle relevante aspecten binnen de wet en regelgeving. VIA leden kennen de Nederlandse arbeidsmarkt en de markt in de wervingslanden. VIA leden verlonen volgens de in Nederland geldende CAO s, werven hun werknemers zorgvuldig in het land van herkomst en huisvesting vindt plaats volgens de strengste normen van het land, de SKIA norm. Daarnaast bieden VIA leden hun werknemers een zorgverzekering, sociale begeleiding en zijn 24 uur bereikbaar voor zowel opdrachtgevers als werknemers. Kortom, de VIA regelt haar zaken voor alle betrokkenen zoals het hoort! 3. SKIA keurmerk Door te voldoen aan de eisen van de Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling ontvangt uw organisatie op onafhankelijke wijze een gecertificeerde status. Het SKIA keurmerk wordt verstrekt voor goed werkgeverschap en voor zorgvuldige huisvesting. Om het keurmerk te verkrijgen wordt de ondernemer in opdracht van SKIA gecontroleerd door een onafhankelijke Certificerende Instelling (CI) op een aantal administratieve processen. Daarbij letten de deskundige controleurs op aspecten als zorgverzekering, sociale en medische begeleiding, het verstrekken van loonstroken, 24-uurs bereikbaarheid en reële kosten voor de huisvesting. Na goedkeuring van de CI worden alle huisvestingslocaties gecontroleerd en na goedkeuring opgenomen in een register op de SKIA website. Dat register is voor belanghebbenden door middel van een inlogcode toegankelijk. 4

5 4. Ledeninformatie De VIA is een zeer actieve branchevereniging. Zo organiseert de VIA naast de Algemene Ledenvergaderingen waar informatie wordt verstrekt, jaarlijks tenminste vier ledenbijeenkomsten met deskundigen op het gebied van internationale arbeidsbemiddeling. Deze bijeenkomsten gaan over branchespecifieke onderwerpen, zoals huisvesting, verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid, CAO, Social Media, scholing en inburgering. Tijdens deze bijeenkomsten is er gelegenheid tot discussie, het stellen van vragen en de VIA businesspartners, zijn aanwezig om informeel te raadplegen. Verder verschijnt twee keer per week het VIA nieuws, met informatie uit de sector. Door middel van mailberichten ontvangt u tussentijds informatie over verbetering van uw bedrijfsvoering, wetswijzigingen, innovatie, subsidiemogelijkheden en andere informatie die voor de internationale arbeidsbemiddeling van belang is. Tevens ontvangt u uitnodigingen voor externe bijeenkomsten en nieuwsbrieven van businesspartners. 5. Werkgroepen De VIA kent diverse werkgroepen. In deze werkgroepen vergroten leden hun kennis door (met deskundigen en leden) te brainstormen over uitdagingen in de sector. Daarnaast wordt input verzameld voor de VIA lobby richting overheden. Hoe praktischer beleid, hoe beter. Op dit moment zijn de werkgroepen fiscale en financiële zaken, CAO, huisvesting en marketing actief. Door met leden onderling actief te zijn is de VIA een levende vereniging, waar je leert van elkaar en die geld bespaart door een efficiënte inrichting van de bedrijfsvoering. 6. Kennisdatabank De VIA heeft op haar website onder servicecentrum arbeidsmigratie een uitgebreide bibliotheek. Deze heeft als doel om de leden te voorzien van informatie met betrekking tot onze branche. De databank wordt continu up-to-date gehouden met nieuwe documenten. In de bibliotheek staan op dit moment de volgende onderwerpen: Arbeidsmarkt Arbeidsrecht Arbo Beleidsplannen gemeente Bijeenkomsten CAO/ arbeidsvoorwaarden Convenanten met gemeenten Fiscaal recht/ fiscale zaken Fusie en overname Huisvesting Informatie voor werknemers Internationaal uitzenden Kennismigranten en Blue Card Kwaliteit Sociale zekerheid Scholing Wet- en regelgeving Vereniging en verenigingsdocumenten De bibliotheek met alle informatie is voor leden via een inlogcode toegankelijk. Als uitzendonderneming kunt u met deze kennis uw kansen in de markt verbeteren, en heeft u een up-to-date pakket van documenten die u kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. 5

6 7. Overleg met overheden en marktpartijen Nederland heeft arbeidsmigranten nodig. De VIA legt aan overheden uit hoe de markt deze ontwikkelingen oppakt en draagt uit dat deze toestroom een gezamenlijke verantwoordelijkheid betreft en niet alleen die van werkgevers. De VIA is daarmee een smeermiddel tussen theorie en praktijk. VIA leden die arbeidsmigranten in Nederland tewerkstellen steken hun nek uit voor een duurzaam florerende maatschappij. De komende vijf jaar zullen er zeker twee keer zoveel arbeidsmigranten nodig zijn dan er op dit moment in Nederland werken. Het grote effect van deze ontwikkeling en de uitdagingen die dit met zich meebrengt op het gebied van inburgering en huisvesting worden door overheden maar mondjesmaat op waarde geschat. De VIA helpt deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, door overheden informatie te verstrekken over de ontwikkelingen en door beïnvloeding van beleid. Wanneer u met een probleem wordt geconfronteerd, zoals een niet uitvoerbare overheidsregel, dan pakt de VIA dit punt op en treedt in overleg met bijvoorbeeld ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken of gemeenten. De VIA heeft contacten op elk niveau. Bij de overheid bijvoorbeeld met raadsleden, wethouders, burgemeesters, statenleden, gedeputeerden, staatssecretarissen, kamerleden, ministers, leden van het Europees Parlement en ambtenaren. En in de private sector o.a. met woningbouwcorporaties, SNA, SNCU, het Havenbedrijf en brancheorganisaties, zoals MKB Nederland, VNO-NCW, TLN, EVO, COV en LTO. De VIA maakt onderdeel uit van het brancheoverleg met de Belastingdienst. Als VIA lid heeft u dus via korte lijnen actieve inbreng in de wijziging van het beleid. Tijdens het overleg worden tussen Belastingdienst en branche afspraken gemaakt. Op dit moment wordt overleg gevoerd over onder meer een werkbare invulling van de extraterritoriale kostenregeling, privégebruik auto s, niet zelf in het buitenland geworven uitzendkrachten, bijzondere verbruiksbelasting, waardering van huisvesting, de vaste kostenvergoeding en de deblokkering van de G- rekening. Dit overleg kan uiteindelijk leiden tot horizontaal toezicht: wanneer uitzendorganisaties hun bedrijfsvoering aantoonbaar via bepaalde processen hebben ingericht, volgt geen controle op de inhoud. 8. Korting op te raadplegen deskundigen De VIA heeft zeer deskundige businesspartners, die specifiek zijn ingericht op advisering aan bedrijven in de internationale arbeidsbemiddeling. Deze organisaties zijn onder meer actief op de gebieden juridisch advies fiscaal advies NEN en CAO advisering arbodienst opleidingen inkoop verzekeringen Als VIA lid kunt u, naast de gratis VIA scan, tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van de diensten van deze deskundigen. 6

7 9. Media-aandacht voor uw bedrijf VIA leden zijn vaak in de media. Omdat zij prijzen winnen of zijn genomineerd voor awards of omdat zij uitblinken in positieve contacten met de overheid en hun werknemers prima faciliteren. De VIA leden hebben de afspraak met de VIA dat zij de VIA promoten en dat de VIA de leden promoot. Daarom wordt er van u gevraagd wat uw unique selling points zijn. Door elkaar te kennen versterken we elkaar naar buiten toe. Dit maakt uw organisatie geliefd bij opdrachtgevers en de VIA een sterke brancheorganisatie. 7

8 VIA - LIDMAATSCHAP Voorwaarden In de VIA Statuten en het Huishoudelijk Reglement staat een opsomming van voorwaarden voor het VIA lidmaatschap. Hieronder treft u een samenvatting. Een VIA lid is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, is in het bezit van NEN certificaat en SKIA certificaat, zendt niet-nederlandse arbeidskrachten uit, heeft de CAO controle met positief gevolg ondergaan, is in het bezit van de vereiste vergunningen in het land van werving, leeft wet- en regelgeving na, behandelt en begeleidt arbeidskrachten volgens Nederlandse normen en waarden, houdt zich aan de van toepassing zijnde belastingregelgeving en verkeert niet in staat van faillissement of surseance van betaling. In 3 stappen VIA lid U heeft in de media, van collega-ondernemers of van opdrachtgevers gehoord dat een VIA lidmaatschap voor u toegevoegde waarde heeft. Of u besluit zonder externe motivatie dat het tijd is voor gecertificeerd maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op de website treft u onder meer informatie aan over de VIA: de meerwaarde van het VIA lidmaatschap SKIA keurmerk inschrijfformulier contributieregeling formulier accountantsverklaring statuten en huishoudelijk reglement flyer 12 zekerheden van de VIA businesspartners 1. Aanvraag lidmaatschap Voor de aanvraag van een lidmaatschap stuurt u naar de VIA: 1. inschrijfformulier VIA lidmaatschap 2. getekende kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel 3. bewijs van inschrijving in het register van de Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling (voor inschrijving zie 4. bewijs van inschrijving Stichting Normering Arbeid (NEN , NEN ) of soortgelijk (voor inschrijving zie 5. bij VOF of eenmanszaak: een verklaring omtrent het gedrag 6. voor een onderneming jonger dan 1 jaar: exploitatiebegroting en ondernemingsplan 7. voor een onderneming ouder dan 1 jaar: recente jaarrekening en getekende accountantsverklaring Uw aanvraag kunt u sturen per mail of per post (postbus 4135, 5004 JC Tilburg) 8

9 2. Aspirant-lid Na een positief besluit van het bestuur op uw aanvraag bent u aspirant-lid. U ontvangt van de VIA: 1. de factuur voor entreegeld ad 2.000,- 2. na ontvangst door de VIA van betaling van de 2.000,- ontvangt u: a. vouchers voor de VIA scan die is af te nemen bij de diverse VIA businesspartners b. uitnodigingen voor VIA ledenbijeenkomsten c. de tweewekelijkse VIA nieuwsbrief d. informatie per mail over wets- en beleidswijzigingen 3. de naam van uw organisatie wordt vervolgens genoteerd op de VIA website in het overzicht met VIA aspirant-leden 4. de contributiefactuur voor het lidmaatschap over dat jaar (berekening zie onder bij Contributie ) Brengt u een nieuw VIA lid aan? Dan krijgt u op aanvraag 1.000,- retour. Vraag naar de voorwaarden! 3. Volwaardig lid Om het volwaardige VIA lidmaatschap te bereiken is een CAO controle vereist. U doorloopt daarom de volgende stappen: 1. u wendt zich tot een certificerende instelling (CI); informeer bij welke CI s bij de VIA zijn aangesloten 2. uw organisatie ondergaat de CAO controle 3. de CI stuurt het controlerapport aan de VIA 4. het VIA bestuur beoordeelt uw lidmaatschapsaanvraag positief wanneer uit het controlerapport blijkt dat u aan de CAO voldoet 5. u ontvangt een brief van het bestuur met de bevestiging van uw lidmaatschap 6. u krijgt een inlogcode voor het interne deel van de website 7. u kunt deelnemen aan VIA werkgroepen 8. u kunt deelnemen aan de VIA inkoopstichting VIAVIA.biz Let op: uw aspirant-lidmaatschap moet binnen een half jaar worden omgezet in een volledig VIA lidmaatschap. Bent u niet binnen een half jaar volledig VIA lid, dan vervallen uw status als aspirant-lid en de bijbehorende rechten. Het entreegeld wordt niet geretourneerd; heeft u binnen een jaar voorafgaand aan uw VIA aspirant-lidmaatschap een CAO controle ondergaan, dan kunt u dit rapport voorleggen aan de VIA; de kosten van CAO-controles zijn voor rekening van het (aspirant-)lid. Contributie 9

10 Als VIA lid betaalt u eenmalig entreegeld en daarnaast een jaarlijkse contributie. De contributieregeling voor het lidmaatschap wordt elk jaar door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Voor de vaststelling van de individuele contributie legt ieder lid jaarlijks een verklaring van een accountant aan de penningmeester van de VIA over van de in het voorgaande kalenderjaar behaalde omzet. Uw gegevens worden vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Het VIA bestuur heeft daarvoor een gedragscode ondertekend die u op het interne deel van de website aantreft. De contributie bestaat uit een bijdrage die afhankelijk is van de omzet. Het gaat daarbij om de omzet die gemaakt wordt door de entiteit(en) waarvan de naam zichtbaar is als lid is van de VIA. In het jaar dat u lid wordt betaalt u contributie naar rato van het aantal maanden vanaf de aanmeldingsdatum. Voor 2012 is de contributieregeling als volgt: Omzet 2011 Contributie over deze schaal ,04% ,02% Berekening contributie Voorbeeld 1 Uitzendonderneming A heeft een omzet over 2011 van 4 miljoen euro. De contributie is dan voor het lid: Basisbedrag = ,04% x ( ) = Totaal = Voorbeeld 2 Uitzendonderneming B heeft een omzet over 2011 van 25 miljoen euro. De contributie is dan voor het lid: Basisbedrag = ,04% x = ,02% x = Totaal = Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 10

Aanmeldingsprocedure 2012

Aanmeldingsprocedure 2012 Aanmeldingsprocedure 2012 SKIA - Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling M: +31-(0)6-11600899 I: www.skia-eu.org T: +31-(0)85-2737920 Kvk: 18081724 E: secretariaat@skia-eu.org Rabobank: 10.27.28.860

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

Als u voor kwaliteit kiest VIA visie op werken met arbeidsmigranten

Als u voor kwaliteit kiest VIA visie op werken met arbeidsmigranten Als u voor kwaliteit kiest VIA visie op werken met arbeidsmigranten informatie voor overheid en politiek Retouradres Postbus 4135 5004 JC Tilburg De Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus

Nadere informatie

Meerwaarde: wat biedt het lidmaatschap uw bedrijf?

Meerwaarde: wat biedt het lidmaatschap uw bedrijf? In deze sheet vindt u meer informatie over het lidmaatschap van Nederlandse Veiligheidsbranche en de aanmeldingsprocedure: De meerwaarde van het lidmaatschap; De toelatingseisen; De procedure om lid te

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

Als u voor kwaliteit kiest. Stappen zetten bij huisvesting arbeidsmigranten VIA info voor de politiek

Als u voor kwaliteit kiest. Stappen zetten bij huisvesting arbeidsmigranten VIA info voor de politiek Als u voor kwaliteit kiest Stappen zetten bij huisvesting arbeidsmigranten VIA info voor de politiek Ø Retouradres Postbus 4135 5004 JC Tilburg De Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus

Nadere informatie

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht mijn hart ligt bij een kleinschalige organisatie met een hoogwaardige dienstverlening. Waar mensen hun klanten kennen en waar ze hart voor de zaak hebben Ed Bos Directeur U-Boss Uitzendbureau is de kleinschalige

Nadere informatie

Sterk voor werk DE ABU WERKT VOOR U!

Sterk voor werk DE ABU WERKT VOOR U! Sterk voor werk DE ABU WERKT VOOR U! DE ABU: STERK VOOR WERK De ABU is dé vertegenwoordiger van ondernemingen in de flexbranche. Met meer dan 500 leden representeren wij 65% van de markt. Van kleine, middelgrote

Nadere informatie

Hoe scoort uw uitzendbureau

Hoe scoort uw uitzendbureau Checklist werken met uitzendbureaus Hoe scoort uw uitzendbureau Het uitzendbureau dat u beoordeelt, heeft veel zaken uit de checklist op orde. Dat is een indicatie dat het uitzendbureau eerlijk en volgens

Nadere informatie

Voluit ondernemen is stappen zetten zonder ballast

Voluit ondernemen is stappen zetten zonder ballast Voluit ondernemen is stappen zetten zonder ballast Ontzorgen, ontlasten, ontplooien Personal payrolling van Stafflease Als ondernemer of manager wordt u dagelijks geconfronteerd met een volle agenda. Met

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie

Overzicht van alle checkpunten

Overzicht van alle checkpunten Checklist werken met uitzendbureaus Overzicht van alle checkpunten Borgen en keurmerken uitzendbureau Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Is het uitzendbureau gecertificeerd

Nadere informatie

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten? voor en door ondernemers

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten?  voor en door ondernemers Lid worden? Met meer leden bereiken we meer. Meer inzet, meer overtuiging, meer gebundelde kennis. Logisch dat we de komende jaren flink willen groeien. In het belang van álle kleine en middelgrote infrabedrijven.

Nadere informatie

Meerwaarde: wat biedt het lidmaatschap uw bedrijf?

Meerwaarde: wat biedt het lidmaatschap uw bedrijf? In deze sheet vindt u meer informatie over het lidmaatschap van Nederlandse Veiligheidsbranche en de aanmeldingsprocedure: De meerwaarde van het lidmaatschap; De toelatingseisen; De procedure om lid te

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies: ken uw risico s en verplichtingen

Wet aanpak schijnconstructies: ken uw risico s en verplichtingen #2 Wet aanpak schijnconstructies: ken uw risico s en verplichtingen In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Fraude en illegaliteit in de uitzendbranche

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Fraude en illegaliteit in de uitzendbranche De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Al uw HR-oplossingen onder één paraplu

Al uw HR-oplossingen onder één paraplu Al uw HR-oplossingen onder één paraplu Kennismaken met P-services HR group Kennis van uw branche Altijd op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen qua arbeidsweten regelgeving en uw cao. Als landelijke

Nadere informatie

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR BAANBREKEND Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau IN KANTOORPERSONEEL De Koning uitzendbureau is een van de langst bestaande uitzendorganisaties

Nadere informatie

1. Het SNA-keurmerk. 2. Versterking keurmerk

1. Het SNA-keurmerk. 2. Versterking keurmerk INHOUD APRIL 2013: Het SNA-keurmerk Versterking keurmerk Afspraken inspectie-instellingen Lloyd s Register Nederland stopt met inspecties NEN 4400-1 A1 detacheringsverklaring constructies Discriminatiebepaling

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER AANMELDINGSFORMULIER Retourneren aan: Stichting Normering Flexwonen Postbus 4076 5004 JB Tilburg E-mail: info@normeringflexwonen.nl Website: www.normeringflexwonen.nl Versie 26 september 2017 1 Zakelijke

Nadere informatie

Postbus AB Hardenberg

Postbus AB Hardenberg Postbus 54 7770 AB Hardenberg 0523 677083 info@q-inspectie.nl www.q-inspectie.nl Keurmerk ZZP Bemiddeling NBBU ZZP Bemiddeling NBBU Norm Het Keurmerk ZZP-bemiddeling is in 2016 op initiatief van de NBBU

Nadere informatie

Convenant inzake samenwerking met in het Register Normering Arbeid opgenomen NEN-4400-1 gecertificeerde uitzendondernemingen en (onder)aannemers bij

Convenant inzake samenwerking met in het Register Normering Arbeid opgenomen NEN-4400-1 gecertificeerde uitzendondernemingen en (onder)aannemers bij Convenant inzake samenwerking met in het Register Normering Arbeid opgenomen NEN-4400-1 gecertificeerde uitzendondernemingen en (onder)aannemers bij het verstrekken van sofi-nummers aan buitenlandse werknemers

Nadere informatie

Overzicht van alle checkpunten

Overzicht van alle checkpunten Checklist werken met uitzendbureaus Overzicht van alle checkpunten Borgen en keurmerken uitzendbureau Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Is het uitzendbureau gecertificeerd

Nadere informatie

Overzicht van alle checkpunten

Overzicht van alle checkpunten Checklist werken met uitzendbureaus Overzicht van alle checkpunten Borgen en keurmerken uitzendbureau Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Is het uitzendbureau gecertificeerd

Nadere informatie

payrolling Online Transfermaanden Payrolling bij Online-People verlaagt de kosten van uw flexkrachten Switch van uitzenden naar payrolling

payrolling Online Transfermaanden Payrolling bij Online-People verlaagt de kosten van uw flexkrachten Switch van uitzenden naar payrolling payrolling Payrolling bij Online-People verlaagt de kosten van uw flexkrachten Switch van uitzenden naar payrolling Stap over tijdens de Online-Transfermaanden en vraag naar uw transfervoordeel. Neem contact

Nadere informatie

Zorgeloos personeel inlenen...

Zorgeloos personeel inlenen... Zorgeloos personeel inlenen... Atik uitzendbureau is een jong en professioneel bedrijf waarvan de leiding al meer dan 10 jaar ervaring heeft op de flexibele arbeidsmarkt. Wij zijn een landelijk opererende

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies Papieren tijger of oplossing onderbetaling?

Wet aanpak schijnconstructies Papieren tijger of oplossing onderbetaling? Wet aanpak schijnconstructies Papieren tijger of oplossing onderbetaling? 24 september 2015 Seminar Nétive drs. M.C. (Marco) Dijkshoorn Adviesgroep Loon- & Premieheffing Achtergrond WAS Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register. A. Normenset. Administratie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register. A. Normenset. Administratie Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register A. Normenset Administratie Norm Kwalificatie Opmerkingen A.1 Uit de administratie van de onderneming blijkt een bewonerslijst met de namen

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie

Wet Aanpak Schijnconstructies

Wet Aanpak Schijnconstructies COTAD Wet Aanpak Schijnconstructies Monica Wirtz AWVN 4-6-2015 WAS Wet Aanpak Schijnconstructies Aanleiding Schijnconstructie? Hoofdlijnen Verbetering toepassing en naleving cao Uitbreiding ketenaansprakelijkheid

Nadere informatie

Laat flexibiliteit voor u werken.

Laat flexibiliteit voor u werken. Laat flexibiliteit voor u werken. Het keurwerk. Inhoud Inleiding 3 Flexibiliteit en zekerheid 4 Wat betekent het ABU-lidmaatschap voor opdrachtgevers? 4 Financiële betrouwbaarheid 4 Strenge gedragsregels

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies. Een nadere toelichting op de ketenaansprakelijkheid. mr. R.A. Scherpenisse

Wet aanpak schijnconstructies. Een nadere toelichting op de ketenaansprakelijkheid. mr. R.A. Scherpenisse Wet aanpak schijnconstructies Een nadere toelichting op de ketenaansprakelijkheid mr. R.A. Scherpenisse 1 Eén van de maatregelen tegen schijnconstructies is: ketenaansprakelijkheid Sinds 1 juli 2015: Civielrechtelijke

Nadere informatie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register. A. Normenset. Administratie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register. A. Normenset. Administratie Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register A. Normenset Administratie Norm Kwalificatie Opmerkingen A.1 Uit de administratie van de onderneming blijkt een bewonerslijst met de namen

Nadere informatie

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren

Nadere informatie

HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren payrolldienstverlening,

Nadere informatie

Uw succes is onze intentie..!

Uw succes is onze intentie..! Uw succes is onze intentie..! Werving Selectie Uitzending Bent u op zoek naar arbeidskrachten voor een korte of juist lange periode? Connect uitzendbureau is in staat om uw bedrijf te voorzien van enthousiaste

Nadere informatie

Samen naar succes. Samen werken aan een succesvolle branche

Samen naar succes. Samen werken aan een succesvolle branche Samen naar succes Samen werken aan een succesvolle branche Samen sterk samen voordeel De Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven is de brancheorganisatie en werkgeversvereniging met meer dan

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie

Dé nieuwe naam voor de brancheorganisatie met 2.600 bedrijven die het onderhoud aan vastgoed en industrie uitvoeren.

Dé nieuwe naam voor de brancheorganisatie met 2.600 bedrijven die het onderhoud aan vastgoed en industrie uitvoeren. Dé nieuwe naam voor de brancheorganisatie met 2.600 bedrijven die het onderhoud aan vastgoed en industrie uitvoeren. OnderhoudNL OnderhoudNL is een merknaam van FOSAG, de ondernemersorganisatie van (restauratie-)schilders-

Nadere informatie

Laat flexibiliteit voor u werken.

Laat flexibiliteit voor u werken. Laat flexibiliteit voor u werken. Het keurwerk. Inhoud Inleiding 3 Flexibiliteit en zekerheid 4 Wat betekent het ABU-lidmaatschap voor opdrachtgevers? 4 SNA-certificaat 4 Vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register Normenset

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register Normenset Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register Normenset Administratie Norm Kwalificatie Opmerkingen A.1 Uit de administratie van de onderneming blijkt een bewonerslijst met de namen

Nadere informatie

ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! ZZP brochure. Copyright 2011 PersoneelCompleet

ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! ZZP brochure. Copyright 2011 PersoneelCompleet ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! ZZP brochure PersoneelCompleet Arbeidsbemiddeling Nieuwe Stijl! PersoneelCompleet is een unieke landelijke arbeidsbemiddeling onderneming Nieuwe Stijl waarbij aan elke

Nadere informatie

Geen zorgen en geen werkgeversverplichtingen en risico s?

Geen zorgen en geen werkgeversverplichtingen en risico s? Geen zorgen en geen werkgeversverplichtingen en risico s? Payroll medewerker abflexkracht: Ik werk voor abflexkracht payroll. Elke donderdag word ik netjes uitbetaald en ik kan op elk moment mijn (salaris)gegevens

Nadere informatie

Datum 16 maart 2017 Betreft Kamervragen van het lid Klein over het artikel 'Niet iedereen blij met baan plus bijstand'

Datum 16 maart 2017 Betreft Kamervragen van het lid Klein over het artikel 'Niet iedereen blij met baan plus bijstand' > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Informatieset over NEN 4400 en het Register Normering Arbeid

Informatieset over NEN 4400 en het Register Normering Arbeid Informatieset over NEN 4400 en het Register Normering Arbeid Kernbegrippen: NEN 4400-1, uitzendbranche, aanneming van werk, fraude, illegaliteit, inspectie, betrouwbaarheid, ketenaansprakelijkheid Uitzendbranche

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

Aan betrokken brancheorganisaties, registerhouders, certificatie-instellingen en andere betrokken organisaties. Geachte mevrouw, heer,

Aan betrokken brancheorganisaties, registerhouders, certificatie-instellingen en andere betrokken organisaties. Geachte mevrouw, heer, Aan betrokken brancheorganisaties, registerhouders, certificatie-instellingen en andere betrokken organisaties Kenmerk : sna.bri.25 Betreft : Stand van zaken Stichting Normering Arbeid Datum : 21 december

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

CAO voorlichting en handhaving in de uitzendbranche

CAO voorlichting en handhaving in de uitzendbranche CAO-vragen? Neem contact op met de SNCU! SNCU Postbus 9438 3007 AK Rotterdam Telefoon algemeen: 0180-642-530 Fax: 0180-642-539 E-mail: info@sncu.nl Helpdesk: 0800-7008 (gratis) www.sncu.nl www.meldenhelpt.nl

Nadere informatie

Grip op de zaak en besparen

Grip op de zaak en besparen Grip op de zaak en besparen MultiFlexx De onafhankelijke Managed Service Provider (MSP) op het gebied van Flexibele arbeid. Sinds 1994 helpen wij onze klanten met het organiseren van hun flexibele arbeidsbehoefte.

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Payrolling. Wat is het, hoe werkt het?

Payrolling. Wat is het, hoe werkt het? Payrolling Wat is het, hoe werkt het? Jonathan Opdam Jeroen Meester Direct Payrolling B.V. 03-01-2009 Inhoud 1. INLEIDING 2 2. DE TERM PAYROLLING 2 3. WAT IS PAYROLLING? 2 4. HISTORIE VAN PAYROLLING 2

Nadere informatie

1 4 JUNI 2010. behandeld door Afdeling Relatiebeheer

1 4 JUNI 2010. behandeld door Afdeling Relatiebeheer 1 4 JUNI 2010 Servicecentrum PGB Graadt van Roggenweg 450 Postbus 8194 3503 RD Utrecht Telefoon (030) 264 88 88 Internet: www.svb.nl/gemeente E-mail; gemeente@svb.nl Gemeente Heemstede t.a.v. college van

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE KNZB Informatiepakket voor nieuwe verenigingen

WELKOM BIJ DE KNZB Informatiepakket voor nieuwe verenigingen WELKOM BIJ DE KNZB Informatiepakket voor nieuwe verenigingen Informatiepakket aanmelding nieuwe verenigingen Bedankt voor uw interesse in het lidmaatschap van de KNZB! In dit pakket vindt u verschillende

Nadere informatie

Accountancy. Profinis verzorgt:

Accountancy. Profinis verzorgt: Accountancy Wilt u weten hoe uw onderneming er financieel voor staat. Vraagt u zich af welke risico s uw onderneming loopt. Heeft u ondersteuning nodig in uw besprekingen met de bank of belastingdienst.

Nadere informatie

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) 1 Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) Opdrachtgever aansprakelijk voor betaling werknemers van opdrachtnemer! Op 2 juni 2015 hebben alle partijen in de Eerste Kamer

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE PROCEDURE REGISTRATIE WERKWIJZE SNF-INHUUR-REGISTER

PROCEDURE REGISTRATIE PROCEDURE REGISTRATIE WERKWIJZE SNF-INHUUR-REGISTER PROCEDURE REGISTRATIE PROCEDURE REGISTRATIE WERKWIJZE SNF-INHUUR-REGISTER Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. 8 maart 2017 snf.div.14156712-1 Reikwijdte en werkwijze inspectie Inleiding Doel van het

Nadere informatie

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen.

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat Wij zijn een uitzendbureau dat

Nadere informatie

In- of uitlenen van arbeidskrachten

In- of uitlenen van arbeidskrachten In- of uitlenen van arbeidskrachten Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister. Dit is het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E )

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) INHOUDSOPGAVE OVERWEGINGEN ALGEMEEN 1. Definities 2. Het lidmaatschap CONTRIBUTIEREGELING

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 5 pagina s, inclusief het voorblad.

Deze examenopgaven bestaan uit 5 pagina s, inclusief het voorblad. CAO Inspectie Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 5 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven bijlagen

Nadere informatie

Laat flexibiliteit voor u werken

Laat flexibiliteit voor u werken Laat flexibiliteit voor u werken Inhoud 03 04 04 04 05 05 06 06 07 07 07 08 08 09 09 09 10 10 11 12 Inleiding Flexibiliteit en zekerheid Wat betekent het abu-lidmaatschap voor opdrachtgevers? sna-certificaat

Nadere informatie

LTO Noord contributieregeling 2015

LTO Noord contributieregeling 2015 Land- en Tuinbouw Organisatie Noord LTO Noord contributieregeling 2015 LTO Noord is de vereniging van agrarische ondernemers. We behartigen de belangen van onze leden en bieden services en diensten aan.

Nadere informatie

Stichting Normering Arbeid

Stichting Normering Arbeid 2014 Stichting Normering Arbeid Dé norm voor betrouwbaarheid! Een stevig keurmerk Het jaar 2014 heeft vooral in het teken gestaan van het pakket van verbetermaatregelen dat door SNA met sociale partners

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ter jaarlijkse vaststelling van de contributie COV

Huishoudelijk reglement ter jaarlijkse vaststelling van de contributie COV Huishoudelijk reglement ter jaarlijkse vaststelling van de contributie COV Artikel 1 Definities Lid Een bedrijf met een of meerdere productielocaties waar vlees van alle diersoorten met uitzondering van

Nadere informatie

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business WHITEPAPER Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business 5 vragen die u aan het denken zetten: bent u wel echt bezig met doen waar u goed in bent? PP-056/02-14 Inleiding De flexmarkt

Nadere informatie

Propositie en uitwerking Cirrus Easy

Propositie en uitwerking Cirrus Easy Propositie en uitwerking Cirrus Easy Opdrachtformulering Onze opdrachtgever heeft Cirrus Staffing Services BV (hierna Cirrus) gevraagd een voorstel te vervaardigen voor de implementatie van de Cirrus Easy

Nadere informatie

Werkgeverschap onze zorg

Werkgeverschap onze zorg Werkgeverschap onze zorg Even voorstellen Werknemer Werknemer Singel Personele Diensten neemt het juridische werkgeverschap over van bedrijven. Hierdoor lopen bedrijven geen arbeidsrechtelijke risico s,

Nadere informatie

U VERDIENT HET! www.paystaff.nl 013 5 4444 20

U VERDIENT HET! www.paystaff.nl 013 5 4444 20 U VERDIENT HET! www.paystaff.nl 013 5 4444 20 U houdt de regie in eigen hand Wat is payroll? Bij payroll houdt u de regie in eigen hand: u werft en selecteert uw eigen medewerkers. U bepaalt wie, wanneer,

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

MARKTLEIDER IN HRM VOOR DE HORECA U VERDIENT HET! PAYROLL HRM DIENSTEN WERVING & SELECTIE

MARKTLEIDER IN HRM VOOR DE HORECA U VERDIENT HET! PAYROLL HRM DIENSTEN WERVING & SELECTIE MARKTLEIDER IN HRM VOOR DE HORECA U VERDIENT HET! PAYROLL HRM DIENSTEN WERVING & SELECTIE WWW.KOLIBRIE.NL Waarom Kolibrie HRM voor Horeca? MARKTLEIDER EN SPECIALIST Kolibrie HRM voor Horeca bestaat sinds

Nadere informatie

Op weg voor mensen en werk

Op weg voor mensen en werk Op weg voor mensen en werk uitzenden outplacement re-integratie loopbaanadvies www.personeelsned.nl Wie is PersoneelsNed PersoneelsNed zorgt voor mensen èn werk. Een tweeledige en belangrijke doelstelling!

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling De economie is voortdurend in beweging. Voor de groei en continuïteit van uw bedrijf is het noodzakelijk snel en flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden.

Nadere informatie

Payrolling Wat is het, hoe werkt het?

Payrolling Wat is het, hoe werkt het? Payrolling Wat is het, hoe werkt het? Whitepaper over payrolling Inhoud 1. INLEIDING 2 2. DE TERM PAYROLLING 2 3. WAT IS PAYROLLING? 2 4. HISTORIE VAN PAYROLLING 2 5. DE PAYROLLMARKT 3 6. VERSCHILLEN MET

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 18 augustus 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700540 Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) - Onderwerp

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERKREGISTRATIE DEEL A: ALGEMEEN. Artikel 1 Begripsbepalingen. Artikel 2 Werkingssfeer

REGLEMENT KEURMERKREGISTRATIE DEEL A: ALGEMEEN. Artikel 1 Begripsbepalingen. Artikel 2 Werkingssfeer REGLEMENT KEURMERKREGISTRATIE De Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) beheert een register van uitzendondernemingen die voldoen aan de eisen voor het Keurmerk leerwerkintermediair. Voor

Nadere informatie

Naheffing. orm. Jaarreken. Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing. orm. Jaarreken. Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing orm Jaarreken Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT Duurzaam ondernemen in het mkb Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is niet alleen een thema

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Ledenvergaderingen De leden vergaderen tenminste tweemaal per jaar. In aanvulling op de betreffende statutaire bepalingen gelden de volgende bepalingen: 1. De datum voor

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendbureaus die niet

Nadere informatie

Payroll Services voor de schoonmaakbranche

Payroll Services voor de schoonmaakbranche Payroll Services voor de schoonmaakbranche Wat is payrolling? Payrollen van medewerkers is een groeiend fenomeen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Van de term payrollen hebben de meeste werkgevers

Nadere informatie

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 Uw aanspreekpunt voor Financiële Participatie door Werknemers Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 1 Over de Stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI) Het SNPI is Het SNPI is een non-profit

Nadere informatie

INSPECTIENORM CHAMPIGNONHANDELAREN

INSPECTIENORM CHAMPIGNONHANDELAREN VRO Services b.v. Stationsweg 78-f T +31 180619933 2991 CM Barendrecht F +31 180618721 Postbus 2037 E info@vro.nl 2990 DA Barendrecht I www.vro.nl INSPECTIENORM CHAMPIGNONHANDELAREN Auditor : Naam auditor

Nadere informatie

ABU leden Een uitzendbureau dat lid is van de ABU ondervindt per 5 november 2017 geen veranderingen als

ABU leden Een uitzendbureau dat lid is van de ABU ondervindt per 5 november 2017 geen veranderingen als Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 5 november 2017 is er sprake van een onderbreking van de algemeen verbindendverklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

FINANCIËN. voor sportverenigingen. Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING

FINANCIËN. voor sportverenigingen. Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden FINANCIËN Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING voor sportverenigingen INTRODUCTIEWORKSHOP KASCOMMISSIE De Nederlandse

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Inleiding Sinds 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna Waadi) gewijzigd. Deze wetswijziging

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De oplossing voor de reiniging van bedrijfskleding

De oplossing voor de reiniging van bedrijfskleding De oplossing voor de reiniging van bedrijfskleding 100% gemak voor u en uw medewerkers: Ticket Clean Way De reiniging van uw bedrijfskleding eenvoudig & goed geregeld Voor iedereen de perfecte kaart! Met

Nadere informatie

WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! VAN DE PLAS HORECA GROEP

WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! VAN DE PLAS HORECA GROEP WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! Van de Plas Horeca Groep is inmiddels 10 jaar specialist als het gaat om het leveren van vakkundig en bekwaam personeel binnen de horecabranche. Sinds 2013 zijn wij

Nadere informatie

Nederland. Steeds flexibeler

Nederland. Steeds flexibeler Nederland. Steeds flexibeler ABU-campagne : Nederland. Steeds flexibeler. Dat is de slogan van de nieuwe campagne die de ABU maandag 2 juni 2014 is gestart. Een campagne die aanhaakt bij de actualiteit

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie