Masterclasses Ondernemen met MFA s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterclasses Ondernemen met MFA s 2011-2012"

Transcriptie

1 Masterclasses Ondernemen met MFA s DOELSTELLING De toekomst is ook niet meer wat het geweest is! Deze uitspraak van de heer Ollie B. Bommel is zonder meer van toepassing op multifunctionele accommodaties. De financiële positie van gemeenten staat onder druk. De uitgangspunten die aan de WMO ten grondslag liggen; zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid worden ook doorgetrokken in de welzijns- en cultuursector. Gemeenten roepen maatschappelijke organisaties op om zich te ontwikkelen tot maatschappelijke ondernemingen, tot wervende organisaties. Voor managers van MFA s en ondernemers in MFA s zijn het boeiende tijden. Gastvrijheid wordt steeds meer het onderscheidend criterium. De burger uit de wijk, de stad en soms zelfs de regio wordt steeds meer klant. Klanten willen participatie en interactie; een omgeving die past bij en respect heeft voor hun identiteit. De één op één koppeling tussen maatschappelijk relevante en daarom gesubsidieerde activiteiten wordt doorbroken. De resultaten van twee jaar onderzoek en ontwikkeling in het MFA Lab wijzen uit: MFA s zijn steeds meer een organisatie die als een maatschappelijke onderneming gerund moeten worden. Door het MFA Lab is een set van tools ontwikkeld om dat ondernemerschap in de praktijk vorm te geven. De cyclus van 4 masterclasses, met een post-hbo niveau, biedt managers van MFA s concrete handvatten om van een MFA een succesvolle maatschappelijke onderneming te maken. Daarbij wordt nadrukkelijk ingegaan op de rol, de bijdrage en de gewenste stijl van de manager van de MFA zelf. De manager is als ondernemer de spil in het web waarin de MFA opereert. RAAD VAN ADVIES De inzet is om vanaf de start een kwalitatief onderscheidend programma neer te zetten. En dat de komende jaren uit te bouwen. Daarom is al in het voorjaar besloten een Raad van Advies in te stellen die adviseert over de ontwikkeling en kwaliteitsborging. De Raad bestaat op dit moment uit: Jos van Balveren; oud bestuurder de Twern, tot eind april 2011; nu innovator en ondernemer in de welzijnsbranche Michaëlla Cornelissen; directeur facilitair van IBN Uden Bernard Drion; lector Facility Management bij de NHTV te Breda en directeur Hospitality Consultants Jan van der Meulen; oprichter / directeur De Kamers, MFA Amersfoort André van de Water; directeur Woningstichting Leusden Martin Peters; manager MFA s en Facilitaire Zaken, gemeente Nijmegen

2 PROGRAMMA INFORMATIE Thema s van de masterclasses In de periode september 2011 tot juni 2012 worden in totaal vier masterclasses verzorgd. In iedere masterclass staat één succesfactor centaal. De vier succesfactoren die aan de orde komen zijn: Extern gericht ondernemerschap: de gemeente als markt; de burger als markt Mijn ondernemingsplan voor Intern gericht ondernemerschap; Gastvrijheid als basis voor de bedrijfsvoering Besturing en organisatie van de MFA Interactief en toepassingsgericht De masterclasses hebben een interactief karakter. Deelnemers wordt actief aangesproken om eigen ervaringen en keuzes in te brengen. Met de uitkomsten van de masterclasses kan iedere deelnemer haar / zijn eigen aanpak verbeteren. Ondersteunende info; toegang tot website MFA Lab Alle deelnemers ontvangen toegang tot een website met actuele informatie en tools die aansluiten bij de masterclasses. Deelnemers aan de hele cyclus ontvangen twee boeken: Toolkit voor ondernemerschap; De sleutel voor succesvolle MFA s. Marc van Leent,. MFA Lab, juni 2011 Hostmanship; De kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Jan Gunnarson, 3e druk 2011 Data, locaties en tijden Alle masterclasses worden verzorgd op locatie. Aanvang 9.30 uur en einde om uur, inclusief lunch. Telkens dient een aansprekende MFA als thuisbasis. De masterclasses worden op de volgende data uitgevoerd: Masterclass 1, donderdag 13 oktober 2011, MFA De Kamers, Amersfoort Masterclass 2, donderdag 10 november 2011, MFA Balade, Waalwijk Masterclass 3, donderdag 26 januari 2012, MFA Perron 3, Rosmalen Masterclass 4, donderdag 8 maart 2012, MFA Wereld op Zuid, Rotterdam Prijzen Voor partijen die geen deelnemers zijn in het MFA Lab kost deelname aan de hele cyclus 1.495,- exclusief BTW inclusief lunches en studiemateriaal. Een afzonderlijke masterclass kost voor niet deelnemers aan het MFA Lab 425,- exclusief BTW. Aanmelding en inschrijving Voor deelname aan de hele cyclus of afzonderlijke masterclasses kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier dat aan het eind van deze brochure is opgenomen. Ook is het mogelijk om via de website van het MFA Lab het aanmeldingsformulier in te vullen. Op het inschrijfformulier staat ook de annuleringsregeling van de masterclasses beschreven. Aanmelding impliceert acceptatie van deze annuleringsregeling.

3 MASTERCLASS 1: EXTERN GERICHT ONDERNEMERSCHAP: DE GEMEENTE ALS MARKT; DE BURGER ALS MARKT In deze masterclass staat het marktgerichte centraal. Hoe benader je de gemeente als markt? Hoe kun je vanuit deze opstelling invloed uitoefenen en middelen beschikbaar krijgen. Tijdens de bijeenkomst gaan een wethouder en aan ambtelijk manager in op de vraag hoe de MFA manager succesvol kan omgaan met de gemeente. In het tweede deel van de dag wordt gekeken naar de burger als markt. Welke behoefte leeft er, waar heeft men tijd, energie en geld voor? En welke eisen stelt het aan de MFA om aantrekkelijk te zijn voor de mensen in de omgeving? De leerervaringen en instrumenten uit het MFA Lab worden ingebracht. Tijdens de dag is voldoende ruimte voor interactie en uitwisseling tussen de deelnemers. Locatie: MFA de Kamers, Amersfoort Noord Opening en welkom De gemeente als markt: Hoe bewerk je die? - Korte inleiding door een wethouder - Nabespreking met deelnemers Beïnvloeden van het politieke en het ambtelijke systeem: - Hoe doen we dat? - Welke strategieën staan ons ter beschikking? - Waar halen we het geld vandaan? Politiek en ambtelijk. Functioneel programma van eisen en vergunningenbeleid - Het functioneel pve bepaalt het succes - Hoe toets ik mijn eigen pve op kansen voor ondernemerschap? De burger als markt; als betalende klant - Waar vind ik die? - Hoe vind ik die? - Hoe kan ik waarde creëren van mijn werkgebied? - Voorbeelden uit de praktijk Een quick scan op het extern ondernemerschap van mijn MFA Jan van der Meulen; initiatiefnemer en directeur de Kamers, Amersfoort

4 MASTERCLASS 2: MIJN ONDERNEMINGSPLAN VOOR In deze masterclass staat het ondernemingsplan van de MFA centraal. Daarbij nemen we niet het subsidiebudget maar de ondernemersambitie als uitgangspunt. Door de bril van Hostmanship, gastheerschap, zoals die zijn uitgewerkt door Jan Gunnarson, kijken we naar de aanwezige MFA s. Vervolgens werken we de lijn uit van het ondernemen op basis van gastvrijheid en hoe dat vertaald wordt in een ondernemingsplan. Een plan met gerichte aandacht voor stijl, sfeer, voor hoe je de klanten van de MFA leert kennen. Zodat je iets voor ze kunt betekenen. Ook op het terrein van horeca en catering, programmering en social media. Er worden voorbeelden ingebracht uit de horeca en leisure sector. Aansluitend wordt gekeken welke eisen het ondernemingsplan stelt aan het personeel van de MFA. Locatie: MFA Balade, Waalwijk Welkom en programma toelichting De essentie van Hostmanship; de inzichten van Jan Gunnarson - Welke eisen stelt Hostmanship aan een MFA? - Welke eisen stelt Hostmanship aan ondernemen in een MFA? Welke waarde streven we na voor de klanten, gebruikers van onze MFA? - Hoe vertalen we deze waarde in de vormgeving van: Ons horeca concept De inrichting van onze ruimtes De inzet van social media en nieuwe technologie De stijl van werken van manager en medewerkers Naar een nieuw ondernemingsplan: - Van subsidie en kostengedreven ondernemingsplan naar - Een waarde gericht en inkomstengericht ondernemingsplan - Voorbeelden uit de praktijk Bouwstenen voor mijn ondernemingsplan Quick scan en beeldvorming met MFA audit - Kernthema s voor mijn nieuwe ondernemingsplan - Samenwerkingopdracht deelnemers Glenn van der Vleuten; woningcorporatie Casade; manager Casade Wijkpunten Waalwijk

5 MASTERCLASS 3: INTERN GERICHT ONDERNEMERSCHAP; GASTVRIJHEID ALS BASIS VOOR DE BEDRIJFSVOERING In deze masterclass staat leiding geven aan en bedrijfsvoering van de MFA centraal. Bij het eerste aspect: leiding geven, is de centrale vraag: Wie ben jij als leider van de MFA? Op welke manier geef je als leider van je team, als spin in het web van de MFA, leiding aan het geheel? Er wordt een profiel gepresenteerd van de ondernemende leider. Aansluitend wordt met de deelnemers gekeken wat hun eigen leiderschapsprofiel is en hoe dat past bij de eigen MFA. In het tweede deel van de masterclass wordt ingegaan op bedrijfsvoering. Centrale vraag daarbij is: Hoe vertalen we de keuzes uit mijn ondernemingsplan in de praktijk van alle dag; hoe stuur ik op de gewenste stijl, sfeer, communicatie? Hoe geef ik vorm en inhoud aan effectief en kostenefficiënt werken dat past bij onze MFA? De uitkomsten kunnen naar de eigen MFA worden vertaald. Locatie: MFA Perron 3, Rosmalen Welkom en toelichting programma Leiderschapskwaliteiten van de MFA ondernemer - Relationeel en communicatief - Concept, programma en samenhang - Ontwikkelen, dragen borgen van stijl Wat is mijn profiel als leider van een MFA? - Mijn sterke kanten - Mijn ontwikkelpunten De samenhang tussen ondernemen in de wijk, Hostmanship en bedrijfsvoering - Horeca en programmering - Programmering en communicatie, social media - Identiteit, ruimte beheer en facilitaire diensten - Quick scan op de samenhang in de eigen MFA Succesvolle bedrijfsvoering van MFA s - Hoe doe je dat? - Goede voorbeelden uit de praktijk - Wat kunnen we zelf op korte termijn aanpakken? Ron Cretier; manager van Perron 3

6 MASTERCLASS 4: BESTURING EN ORGANISATIE VAN DE MFA In deze masterclass staat de rolverdeling centraal. Met name die tussen de gemeente als beleidsregisseur en opdrachtgever, de eigenaar van het vastgoed, de vaste en incidentele gebruikers en de MFA als uitvoeringsorganisatie. Ook wordt specifiek aandacht besteed aan de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen deze partijen. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de randvoorwaarden om als MFA ook maatschappelijk te kunnen ondernemen. De rolverdeling wordt vaak al vroeg in het ontwikkelingsproces bepaald. En is van grote invloed. In een periode van grote veranderingen is het belangrijk in kaart te brengen hoe je een bestaande structuur kunt veranderen. Locatie: De wereld op Zuid, Rotterdam Welkom en toelichting van het programma Belanghebbenden en hun rol ten aanzien van de MFA; gemeente, corporatie, vaste gebruikers en de MFA als uitvoeringsorganisatie - Veel voorkomende structuren - Waarom een deel ervan niet meer werkt - Het gat in de MFA: waarom succesvol exploiteren vaak onmogelijk is gemaakt Het ontwikkelproces van MFA s - Fases in het ontwikkelmodel - In welke fase worden rolverdeling en structuur bepaald? - Quick scan: Welke keuzes liggen ten grondslag aan de structuur van uw MFA? Wat vragen gemeente, vastgoed eigenaar en gebruikers in deze tijd van uw MFA? - Maatschappelijk ondernemen? - Herpositioneren? - Krimpen? Welke rolverdeling en (juridische) structuur past hierbij? - Actuele voorbeelden - Toets op de eigen MFA Mr. Elzo Hilgenga / Tanneke Willems ICS Adviseurs

7 INSCHRIJFFORMULIER MASTERCLASSES ONDERNEMEN IN MET MFA S Organisatie: Naam: Functie: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Ik meld mij aan voor: 0 De cyclus van 4 masterclasses Ondernemen in de MFA á 1.495,- ex BTW 0 Masterclass 1: Extern gericht ondernemerschap á 425,- ex BTW 0 Masterclass 2: Mijn ondernemingsplan voor á 425,- ex BTW 0 Masterclass 3: Intern gericht ondernemerschap á 425,- ex BTW 0 Masterclass 4: Besturing en organisatie van de MFA á 425,- ex BTW De kosten voor deelname voldoe ik na ontvangst van de factuur. Ik ben akkoord met de annuleringsregeling. Datum: Handtekening: Inschrijven via aanmeldformulier op onze website: Inschrijven per post: MFA Lab, Hooglandseweg Zuid 28, 3813 TC Amersfoort Annuleringsregeling: Tot 3 weken voor aanvang van de 1e masterclass kunt u kosteloos annuleren. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij verhindering bent u of is uw organisatie vrij om een vervangende deelnemer in uw plaats te laten deelnemen.

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 8, september 2008 1. Welkom bij het e-zine van Stade Advies... 2 2. De agressie te lijf... 3 3. De toekomst van de bloemkoolwijken... 5

Nadere informatie

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties CC Excellence 201503 Prospectus Basiscursus Excellent Coachen pagina 1 2015, CC Excellence, Opleiding & Training Postbus 660 9200 AR Drachten

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009. Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009. Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009 Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag 4 Welkom 5 Ter informatie 6 Vooraankondiging bestuursschool NIEUW 7 1 op 1-trainingen NIEUW Identiteit en

Nadere informatie

Account Management 2.0 - Impact en overtuigingskracht

Account Management 2.0 - Impact en overtuigingskracht 2014 Waarom deze leergang? Wanneer ben je als accountmanager succesvol? In een uitdagende markt waarin je ondernemer, consultant, procesbewaker en onderhandelaar tegelijk hebt te zijn. Waarbij je kansen

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Leergang Coöperatief Ondernemen

Leergang Coöperatief Ondernemen Een leergang over bedrijfsvoering, samenwerking en ondernemerschap Weet je zeker dat je het (niet) alleen kunt? Ervaar wat deze Leergang Coöperatief Ondernemen voor jou kan betekenen. De Is ontwikkeld

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 trainingen opleidingen maatwerk Nieuwe website! www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

Multifunctionele accommodaties Beslisboom voor de keuze voor beheer

Multifunctionele accommodaties Beslisboom voor de keuze voor beheer Openbaar Ankie Verspeek Vastgoed en Makelaardij Fontys Hogeschool Eindhoven Management Economie en Recht Mei 2010 Begeleiders: Dhr. C.J.W. Bosmans (Fontys Hogeschool Eindhoven MER Vastgoed en Makelaardij)

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T 020-301 02 19 I www.academiepubliekesector.nl

Nadere informatie

Blijf als Raad van Toezicht bij de les

Blijf als Raad van Toezicht bij de les PROFESSIONALISERINGSPROGRAMMA EN OPLEIDINGEN VOOR TOEZICHTHOUDERS IN HET ONDERWIJS Blijf als Raad van Toezicht bij de les Aanmelden voor opleidingen en regiobijeenkomsten via vtoi.nl Voorjaar 2015 www.vtoi.nl

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering.

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. effectieve communicatie succesvolle samenwerking inspirerend leiderschap

Nadere informatie

Leergang mensgericht leidinggeven

Leergang mensgericht leidinggeven Leergang mensgericht leidinggeven Open inschrijving voor managers en leidinggevende professionals in de zorg Opzet: Metaprofiel Analyse : meten van uw denkstijlen Zes trainingsdagen in vier maanden Afsluitende

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Vrijdag 31 mei vanaf 17.00 uur tot zondag 2 juni 16.00 uur. 22 mei Spreken in het openbaar (meer items volgen)

Vrijdag 31 mei vanaf 17.00 uur tot zondag 2 juni 16.00 uur. 22 mei Spreken in het openbaar (meer items volgen) KvK Tilburg 17244153 Rabobank 1087.73.973 VOV Academie info@vrouwenontmoetenvrouwen.nl www.vrouwenontmoetenvrouwen.nl Investeren in opleiden, ontwikkeling en ontmoeten door het zichtbaar maken van topvrouwen

Nadere informatie

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 Inhoud Inleiding 3 Beljon + Westerterp 5 Menea 7 Traject Consult Werkt! 8 WorkForce Holland 10 2 Inleiding Arbeidsmarktsituatie Gezien de arbeidsmarktsituatie bij

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 6, maart 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Cursusoverzicht eerste helft 2011 3 3. Welzijn Nieuwe Stijl

Nadere informatie

Leiderschap voor professionals april - mei 2015

Leiderschap voor professionals april - mei 2015 1 Leiderschap voor professionals april - mei 2015 Een cursus voor professionals die hun leiderschapsrol verder willen ontwikkelen binnen de dynamische omgeving van hun organisatie. Welke betekenis zit

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Masterclass: Geïntegreerd Management van Kwaliteit en Financiën van Patiëntenzorg

Masterclass: Geïntegreerd Management van Kwaliteit en Financiën van Patiëntenzorg Masterclass: Geïntegreerd Management van Kwaliteit en Financiën van Patiëntenzorg Start: oktober 2014 te Zeist De vraagstukken binnen zorginstellingen zijn de afgelopen jaren van karakter veranderd. Door

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie