Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012"

Transcriptie

1 Inzicht in inzetbaarheid: De kwaliteit van dienstverlening heeft prioriteit binnen het Nationaal Inzetbaarheidsplan (NIPlan). TNO is aangewezen als objectieve partij om de werkzaamheden en ervaringen van partners te monitoren en de kwaliteit van instrumentarium te bewaken. Door monitoring van de activiteiten willen we de kennis over de wijze waarop duurzame inzetbaarheid van medewerkers kan worden verbeterd vergroten. We verzamelen voorbeelden van succesvolle aanpakken en interventies in de praktijk en door data-analyse willen we meer zicht krijgen in de aard van en de samenhang tussen de bepalende factoren op werknemers- en organisatieniveau. Dit inzicht moet organisaties helpen verantwoorde interventiekeuzes te maken. In deze rapportage geven we een overzicht van de monitoractiviteiten en resultaten in Wat is het Nationaal Achtergrond Partners Instrumenten Rol instrumentarium Projectopzet en proces Verzamelde data met instrumenten KPI s Leerervaringen adviseurs Ik vind het belangrijk dat de dingen die we doen en waarover we adviseren een wetenschappelijke of evidence based basis hebben (krijgen), zodat ik er echt achter kan staan en geen gebakken lucht verkoop. Met het NIPlan kunnen allerlei initiatieven en interventies worden geïntegreerd, in het verleden werd er geen navolging gegeven aan losse acties, nu kan er beter gevolg aan worden gegeven. Door het netwerk kan ik een beroep doen op de expertise van andere professionals en wellicht samenwerken. Bilderberg Wooncompagnie Tjellens Uitbouw lerend netwerk Doorontwikkeling instrumentarium Continuering monitoring

2 Wat is het Nationaal Achtergrond Het NIPlan is in 2010 ontwikkeld op initiatief van Stichting Werkgeversforum Kroon op het Werk, TNO en WerkvanNu. Het NIPlan is een lerend netwerk voor adviseurs en bedrijven die willen werken aan duurzame inzetbaarheid. Missie Samen met de aangesloten partners stimuleren wij mensen én organisaties om het beste in elkaar naar boven te halen. We delen kennis, ontwikkelen kennis en passen deze toe. Dit doen we vanuit ieders rol, expertise en verantwoordelijkheid. Het resultaat is duurzame Inzetbaarheid van mensen, in balans met de ambities van organisaties. Partners Het netwerk is ingericht voor adviseurs, bedrijven en hun werknemers. Binnen het netwerk waren in partners actief. Binnen het netwerk hanteren partners open innovatie als strategie. Op deze manier groeit de kennis over duurzame inzetbaarheid door kruisbestuiving en wederzijdse inspiratie. Open innovatie is de praktijk van bedrijven om innovatieve ideeën met anderen uit te wisselen, bijvoorbeeld door processen of uitvindingen met bedrijven of andere betrokkenen te delen. Kennis delen = kennis vermenigvuldigen. Ik wil graag meer kennis ontwikkelen over duurzame inzetbaarheid, zodat ik meer zicht heb over hoe medewerkers hun eigen inzetbaarheid op deze thema s kunnen versterken en ik organisaties kan adviseren over het faciliteren hiervan. Binnen het NIPlan worden verschillende instrumenten ingezet: Oriëntatie- en Bedrijfsscan Duurzame inzetbaarheidsindex (DIX) Coaching en andere interventies Portaal BEGIN PAGINA 1 2 3

3 Wat is het Nationaal Ons model Ons model is opgebouwd vanuit de volgende standpunten: Duurzame inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid van werkgever én werknemer Duurzaam inzetbare medewerkers zijn gezond, hebben de juiste vakkennis, zijn gemotiveerd en hebben aandacht voor de werk-privébalans Duurzame inzetbaarheid vraagt om een continue dialoog MISSIE & STRATEGIE Bedrijfscontext tussen werkgever en werknemer Aanpakken en interventies worden afgestemd op de context van de organisatie en het individu en zijn daardoor steeds in ontwikkeling Duurzame inzetbaarheid resulteert in opbrengsten voor de organisatie én het individu (financieel, imago, functioneren, ontwikkeling, werkzekerheid, kwaliteit van leven) Wij geloven dat gezondheid bijdraagt aan duurzaam succes van organisaties en maatschappij. Het NIPlan is een kapstok om DI beleid vorm te geven waaronder doelgroepen beleid en HR beleid. Werknemer Gezonde leefen werkstijl Leren en ontwikkelen Loopbaanplanning Veranderingsbereidheid Gezondheid & Energie Motivatie & Betrokkenheid Bedrijfscan Dialoog DIX Opbrengst Vakkennis & Vaardigheden Werk-Privé balans Scorecard Duurzame Inzetbaarheid Werkgever Goede arbeidsomstandigheden Gezondheidsbevorderingen Leercultuur en loopbaanpaden Leiderschap en organisatiecultuur Arbeidsvoorwaarden Financieel Imago Functioneren Ontwikkeling BEGIN PAGINA 1 2 3

4 Wat is het Nationaal Binnen het NIPlan worden verschillende instrumenten ingezet: DIX Medewerkers vullen via een persoonlijk portaal de door TNO gevalideerde DIX-vragenlijst in. Dit instrument brengt direct in beeld hoe het er met de inzetbaarheid van de medewerker voor staat. LEES VERDER Oriëntatie- en Bedrijfsscan Om te bepalen wat DI kan betekenen vullen stakeholders aan het begin van het proces de Oriëntatiescan in. Met de Bedrijfscan brengt u in beeld wat er in uw bedrijf op dit moment al gebeurt op het terrein van duurzame inzetbaarheid. Als werkgever faciliteert en ondersteunt u medewerkers op verschillende manieren. De Bedrijfscan laat u zien op welke punten dat nog beter en effectiever kan. De DIX spiegelt en helpt mensen met elkaar in dialoog te gaan De BS helpt om zicht te krijgen op de standpunten en percepties van verschillende partijen, dat is een eerste stap naar meer consensus LEES VERDER Portaal Vanuit het NIPlan werken we met een interactief, webbased, portaal. Via het portaal kunnen werknemers gebruik maken van instrumenten, coaching en interventies. Werkgevers hebben zicht op stuurdata en TNO zorgt via het portaal voor de monitoring. Coaching en andere interventies Het doel van het NIPlan is om beweging te realiseren. We stoppen niet bij het scannen van een uitgangssituatie maar bieden follow-up in de vorm van coaching en interventies. LEES VERDER BEGIN PAGINA 1 2 3

5 Achtergrond informatie DIX Wat is het Nationaal De DIX geeft werknemers zicht op aan grijpings punten voor duurzame inzetbaarheid en dient ter ondersteuning van Instrumenten de dialoog tussen werknemers en leidinggevenden en/of coach. Met behulp van het DIX instrument kunnen ook interventietrajecten Medewerkers vullen via een persoonlijk portaal worden gemonitord. Door voor- en de door TNO gevalideerde DIX-vragenlijst in. nametingen kunnen veranderingen in Dit instrument brengt direct in beeld hoe het er met inzetbaarheid en dus het effect van de de inzetbaarheid van de medewerker voor staat. interventies worden gemeten. LEES VERDER Het NIPlan-model vormde het uitgangspunt voor de DIX. In de DIX zitten daarom vragen over de 4 kerndimensies in het model: gezondheid en energie; vakkennis en vaardigheden; motivatie en commitment; werk-privé balans. Gezondheid & Energie Vakkennis & Vaardigheden Oriëntatie- en Bedrijfsscan Motivatie & Toekomstig Om Betrokkenheid te bepalen wat functioneren DI kan betekenen vullen stakeholders aan het begin van het proces de Werk-Privé Oriëntatiescan balans in. Met de Bedrijfscan brengt u in beeld wat er in uw bedrijf op dit moment al gebeurt op het terrein van duurzame inzetbaarheid. Als werkgever faciliteert en ondersteunt u medewerkers op verschillende manieren. De Bedrijfscan laat u zien op welke punten dat nog beter en effectiever kan. LEES VERDER Huidig functioneren De DIX spiegelt en helpt mensen met elkaar in dialoog te gaan De BS helpt om zicht te krijgen op de standpunten en percepties van verschillende partijen, dat is een eerste stap naar meer consensus Huidig en toekomstig functioneren zijn Portaal hier als uitkomstwaarden aan toegevoegd. Vanuit het NIPlan werken we met een modern Verondersteld wordt dat huidig functioneren interactief communicatiemedium samenhangt met toekomstig functioneren maar via internet. Via het portaal kunnen werknemers dat er ook een directe relatie bestaat tussen de gebruik maken van instrumenten, coaching en 4 kerndimensies en toekomstig functioneren. interventies. Werkgevers hebben zicht op stuurdata en TNO zorgt via het portaal voor de monitoring. Downloads Werknemers aan Zet LEES VERDER Coaching en andere interventies Het doel van het NIPlan is om beweging te realiseren. We stoppen niet bij het scannen van een uitgangssituatie maar bieden follow-up in de vorm van coaching en interventies. LEES VERDER BEGIN PAGINA 1 2 3

6 Achtergrond informatie Bedrijfsscan & Oriëntatiescan Wat is het Nationaal Bedrijfsscan De Bedrijfsscan (BS) is een checklist Instrumenten waarderingssysteem voor het ondernemingsbeleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid: een foto waar het DIX bedrijf op dit moment staat. De informatie Medewerkers vullen via een persoonlijk portaal vergelijkt het bedrijf met zijn ambities om hiaten de door TNO gevalideerde DIX-vragenlijst in. en de meest geschikte interventiestrategie Dit instrument brengt direct in beeld hoe het er met te bepalen. Met een dergelijke foto is de inzetbaarheid van de medewerker voor staat. de inzet van instrumenten succesvoller, omdat deze ingebed kunnen worden in het LEES VERDER bedrijfsbeleid en een follow-up kan worden geboden. Doelstellingen en gewenst resultaat worden samen met het bedrijf geformuleerd op onderdelen die gerelateerd zijn aan het Balanced Score Card model (BSC). Downloads Werkgevers aan Zet Portaal Vanuit het NIPlan werken we met een modern interactief communicatiemedium via internet. Via het portaal kunnen werknemers gebruik maken van instrumenten, coaching en interventies. Werkgevers hebben zicht op stuurdata en TNO zorgt via het portaal voor de monitoring. basis voor Bedrijfsscan Oriëntatie- Mgt en van BedrijfsscanCommitment medewerkers Om te bepalen wat DI kan betekenen vullen stakeholders aan het begin van het Plannen proces de Oriëntatiescan Strategie in. Met & de Bedrijfscan brengt u beleid in beeld wat er in uw bedrijf op dit Actie moment al gebeurt op het terrein van duurzame inzetbaarheid. Mgt van Als werkgever middelen faciliteert en ondersteunt Borging u medewerkers op verschillende manieren. De Bedrijfscan laat u zien op welke punten dat nog beter en effectiever kan. Onderdelen bedrijfscan Leiderschap LEES VERDER Het MT draagt de visie uit dat gezonde, capabele en gemotiveerde werknemers een belangrijke bijdrage leveren aan positieve Er is goed zicht op interne en externe ontwikkelingen en de impact die deze hebben op de kwantitatieve en kwalitatieve personele Er is een duidelijke missie/visie en doelstelling geformuleerd ten aanzien van duurzame inzetbaarheid nu en in de nabije toekomst 27% 18% 36% 18% Coaching en andere interventies Nauwelijks Het doel van het NIPlan is om beweging te Enigszins 14% 27% 50% 9% realiseren. We stoppen niet bij het scannen Ja van een uitgangssituatie maar 23% bieden 18% follow-up 50% 9% in de vorm van coaching en interventies. Er is sprake van een duidelijke aanpak om duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen LEES VERDER Context 14% Mgt van processen 18% 32% 36% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nee Medewerkers Klanten Maatschappij Communicatie & Participatie HR / P&O Cultuur De DIX spiegelt en helpt mensen met elkaar in dialoog te gaan Financieel Bedrijfsopbrengsten Functioneren De BS helpt om zicht te krijgen op de Imagestandpunten en percepties van verschillende Ontwikkeling partijen, dat is een eerste stap naar meer consensus resultaat Visie en strategie Planning Intern proces/ DI-beleid Middelen Leidinggevenden Eigen verantwoordelijkheid Directie / raad van bestuur Middenmanagement / leidinggevenden LEES VERDER 1 2 HR / P&O Bedrijfsarts / arbo OR / MR BEGIN PAGINA 1 2 3

7 Achtergrond informatie Bedrijfsscan & Oriëntatiescan Wat is het Nationaal Oriëntatiescan Meestal wordt eerst de OS ingevuld om te Instrumenten kijken of men als organisatie écht wil inzetten op Duurzame Inzetbaarheid of dat er eigenlijk andere uitdagingen logischer zijn om op DIX te pakken. Ook helpt de OS om doelen te Medewerkers vullen via een persoonlijk portaal formuleren. Voor adviseurs is dit handig omdat de door TNO gevalideerde DIX-vragenlijst in. ze zo inzicht krijgen in de motivatie van een Dit instrument brengt direct in beeld hoe het er met individueel bedrijf. Voor beleidsmakers is de inzetbaarheid van de medewerker voor staat. het interessant omdat het inzicht geeft waar bedrijven meer in het algemeen aan willen LEES VERDER werken. wie gebruiken de scans? Bij de meeste bedrijven worden de Oriëntatieen Bedrijfsscan ingevuld door directie, leidinggevenden, een afvaardiging van medewerkers en HR. In een kleiner aantal zijn ook OR en arbo-professionals betrokken. Wie de invullers precies zijn varieert per bedrijf. Portaal Vanuit het NIPlan werken we met een modern interactief communicatiemedium via internet. Via het portaal kunnen werknemers gebruik maken van instrumenten, coaching en interventies. Werkgevers hebben zicht op stuurdata en TNO zorgt via het portaal voor de monitoring. Reductie van verzuim, verhoging van productiviteit, effectieve inkoop van de providers en verbeteren van de kwaliteit en effectieviteit van zorg. Oriëntatie- en Bedrijfsscan Om te bepalen wat DI kan betekenen vullen stakeholders aan het begin van het Financieel proces de Oriëntatiescan in. Met de Bedrijfscan brengt u Imago in beeld wat er in uw bedrijf op dit moment al gebeurt Organisatie op het X terrein staat bekend van duurzame als aantrekkelijke inzetbaarheid. werkgever en is continu zichtbaar in de markt Als werkgever als zodanig. faciliteert en ondersteunt u medewerkers op verschillende manieren. De Bedrijfscan laat u zien op welke punten dat nog beter en effectiever kan. LEES VERDER Werknemers houden het werk lichamelijk niet vol Het is moeilijk voldoende en goeie (vak) mensen te vinden Werknemers willen niet veranderen / zien noodzaak niet Er is beperkt zicht op wensen en behoeften van werknemers Te weinig doorstroom Coaching en andere Werknemers interventies houden ontwikkelingen niet bij Werknemers houden het werk geestelijk niet vol Het doel van Werknemers het NIPlan nemen hun is eigen om verantwoordelijkheid beweging te niet Opbouw van het personeelsbestand is niet optimaal realiseren. Werknemers We stoppen ervaren niet een disbalans bij het tussen scannen werk privé van een Problemen bij vinden van alternatieve functies/taken uitgangssituatie maar bieden follow-up in de vorm Verlies van kennis door uitstroom van coaching Werknemers hebben en interventies. onvoldoende/onjuiste kennis voor het werk Werknemers zijn te weinig betrokken / binding met de organisatie Werknemers willen niet leren en ontwikkelen Werknemers ervaren te weinig plezier in het werk LEES VERDER Problemen in samenwerking tussen verschillende generaties Functioneren Ontwikkeling Medewerkers zijn vitaal en gemotiveerd en in staat hun werk lang vol te houden en gezond te kunnen genieten van hun pensioen. Daarnaast zijn de HR-processen in de organisatie eenduidig, efficiënt en doelgericht. Resultaten zijn meetbaar en informatie is voor iedereen toegankelijk. De DIX spiegelt en helpt mensen met elkaar in dialoog te gaan De BS helpt om zicht te krijgen op de standpunten en percepties van verschillende partijen, dat is een eerste stap naar meer consensus Medewerkers en leidinggevenden zijn open in dialoog, er is onderling vertrouwen, kennis delen staat centraal en leren en ontwikkelen zit in de genen. De organisatie kenmerkt zich door zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid LEES VERDER 1 2 BEGIN PAGINA 1 2 3

8 Partners Wat is het Nationaal adviseurs geadviseerd bedrijf Instrumenten Achmea Groot Zakelijk DIX Balansgroep Medewerkers Berckeley vullen Square via een persoonlijk portaal de door TNO gevalideerde DIX-vragenlijst in. Dit instrument Best brengt Vitaal direct in beeld hoe het er met de inzetbaarheid van de medewerker voor staat. Briks Inzetbaarheid LEES VERDER Encare Ergo Optima Falke & Verbaan Fysio First HRrepublic InHealth Lifeguard Portaal Vanuit het NIPlan Het Ontwikkelaarsgilde werken we met een modern interactief communicatiemedium via internet. Otromodo Via het portaal kunnen werknemers gebruik maken van instrumenten, coaching en Pavodi & Partners interventies. Werkgevers hebben zicht op stuurdata en TNO zorgt via het portaal voor de monitoring. PentaPro Randstad Amaris HR-Solutions St Antonius Ziekenhuis Rehab centre Oriëntatie- en Bedrijfsscan Hogeschool Avans SerinOm te bepalen wat DI kan betekenen vullen stakeholders aan het begin van het proces de BAM Shift HRM Oriëntatiescan in. Met de Bedrijfscan brengt u Bilderberg Group Spectocura in beeld wat er in uw bedrijf op dit moment al gebeurt op het terrein van duurzame inzetbaarheid. Brabant Water Tempo Team Als werkgever faciliteert en ondersteunt u medewerkers op verschillende manieren. De Bedrijfscan Briks Inzetbaarheid TIGRA laat u zien op welke punten dat nog beter en Cito Vaardig Werk effectiever kan. Ergo Optima Van der Maatgroep LEES VERDER Fundeon Verzuim Vitaal Van Gansewinkel Vitalavie Gemeente Gorinchem Vitaliteitcentrum Coaching en andere interventies Medicum Consult Werk Het van doel Nu van het NIPlan is om beweging te Movares realiseren. We stoppen niet bij het scannen van een YNOVA uitgangssituatie maar bieden follow-up in de vorm Omring van coaching en interventies. ProRail LEES VERDER QBTEC Woerden De DIX spiegelt en helpt Qbuzz mensen met elkaar in dialoog Rabobanken te gaan Rabobank Amerstreek Rabobank Utrecht De BS helpt om zicht te RET Rotterdam krijgen op de standpunten en Stamicarbon percepties van verschillende Stichting Kopwerk partijen, dat is een eerste stap naar Tjellens meer consensus Utrecht Zorg Veolia ViVa!Zorggroep Vrijwaard Wilms Installatietechniek Wooncompagnie Philippens & Steen LEES VERDER BEGIN PAGINA 1 2 3

9 Het doel van de monitoring is om op systematische wijze de kennis over de manier waarop duurzame inzetbaarheid van medewerkers kan worden verbeterd te vergroten. We doen dit door het verzamelen van succesvolle aanpakken, voorbeelden en interventies. De monitorresultaten in dit document zijn verzameld door het houden van interviews met adviseurs en het analyseren van data van de DIX, bedrijfsscan en oriëntatiescan. Bij de monitoring in 2012 stonden de volgende vragen centraal: Draagt het NIPlan instrumentarium (BS/DIX/OS) bij aan het in kaart brengen van aangrijpingspunten voor interventies? Welke Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI s) benoemen bedrijven als het gaat om duurzame inzetbaarheid? Hoe verloopt het proces? Welke projectopzet wordt gekozen? Welke leerervaringen hebben de adviseurs? Wat zeggen verzamelde data met de instrumenten tot nu toe? Met het NIPlan kunnen allerlei initiatieven en interventies worden geïntegreerd, in het verleden werd er geen navolging gegeven aan losse acties, nu kan er beter gevolg aan worden gegeven. De doelstelling van het NIPlan is ook te kijken naar effectiviteit van interventies. In 2012 waren de bedrijven nog niet zo ver dat al effecten gemeten kunnen worden, deze vraag nemen we mee voor Volledige monitorrapport BEGIN PAGINA

10 Draagt het NIPlan instrumentarium (BS/DIX/OS) bij aan het in kaart brengen van aangrijpingspunten voor interventies? Ervaringen Het NIPlan instrumentarium bestaat uit bruikbare hulpmiddelen om duurzame inzetbaarheid binnen bedrijven op de kaart te krijgen. Wel vraagt de inzet om een gewogen keuze. De inzet van instrumenten is geen doel op zich maar dient om inzicht te krijgen, de dialoog op gang te brengen en mensen in beweging te krijgen. Adviseurs rapporteerden de volgende aandachtspunten bij het inzetten van instrumenten: Zet instrumentarium in als lust en niet als last Instrumenten (ver)dienen een dialoog Mini-scan gewenst Instrumentarium levert bruikbare stuurinformatie De inzet van de BS moet aansluiten op waar de organisatie mee bezig is (de organisatie heeft dit al scherp). Grote gevaar is dat als je niet de BS doet dat je allerlei dingen aanbiedt die er al zijn. De DIX is een mooi instrument maar kan niet los gezien worden van persoonlijk contact De DIX bevestigt wat mensen al wel weten maar het helpt in het aandurven kaarten van zaken bij management BEGIN PAGINA

11 Aandachtspunten bij inzetten instrumentarium NIplan 2012 Instrumentarium inzetten als lust en niet als last belangrijk is dat de DIX realistisch wordt ingevuld. Een angstcultuur Instrumenten moeten passen bij de fase van het proces waar kan dit tegenwerken. We maken hieruit op dat het belangrijk is Draagt het het NIP bedrijf instrumentarium zit. Het instrumentarium (BS/DIX) is bij aanvang het van in kaart het brengen om binnen een organisatie eerst na te gaan wat De de inzet houding van is de van BS moet van aangrij NIPlan pingspunten netwerk vrij voor centraal interventies? gepositioneerd. Uiteraard is het medewerkers ten aanzien een dergelijk instrument aansluiten goed op uit te waar de instrumentarium niet bedoeld als dwang maar als hulpmiddel en leggen wat het doel is en hoe de privacy is geborgd. organisatie mee bezig is (de Gebruik in bepaalt 2012 het bedrijf uiteindelijk wat ingezet gaat worden. Het NIPlan In 2012 hebben wil in ondersteuning totaal 159 personen bieden hebben in het proces. de Oriëntatiescan Het moment ingevuld. waarop 62 en personen hoe Mini-scan hebben vervolgens gewenst ook de organisatie heeft dit al scherp). Bedrijfsscan ingevuld. het instrumentarium De scan is zowel wordt ingevuld ingezet door bepaalt middelgrote de adviseur als samen grote ondernemingen. met Een aantal De resultaten adviseurs laten en zien bedrijven wat gaf aan dat er vanwege de de aanleiding het is voor bedrijf. bedrijven Het wel om of aan niet duurzame inzetten van inzetbaarheid het instrumentarium te gaan werken heeft en welke doelgroep doelen en of acties overload ze formuleren. aan vragenlijsten behoefte is aan kort en Grote gevaar is dat als je niet uiteraard wel conse quenties voor het meten van de effecten van krachtig instrumentarium. Zeker de DIX wordt soms nog vrij lang Ervaringeninterventies op individueel of groepsniveau. Het is daarom goed om gevonden. We gaan om deze reden in 2013 aan de de BS slag doet met een dat miniversie je allerlei dingen binnen van de bedrijven DIX. op de kaart Het NIPlan instrumentarium de toekomst bestaat na te denken uit bruikbare over alternatieve hulpmiddelen evaluatie om duurzame strategieën. inzetbaarheid aanbiedt die er al zijn. te krijgen. Wel vraagt de inzet om een gewogen keuze. De inzet van instrumenten is geen doel op zich maar dient om inzicht te krijgen, Instrumenten de dialoog op gang (ver)dienen te brengen en een mensen dialoog in beweging te krijgen. Bruikbare stuurinformatie De DIX en BS blijken toegevoegde waarde te hebben in het voeren Op groepsniveau geven de data bruikbare stuurinformatie De DIX is een voor mooi instrument Adviseurs rapporteerden van dialoog, de volgende zowel op aandachtspunten werknemer als op bij werkgever het inzetten niveau. van instrumenten: organisaties. We willen ook toe naar bruikbare stuurinformatie maar kan niet op los gezien worden Zet instrumentarium De instrumenten als lust kunnen niet hierdoor als last ook gezien worden als interventie; branche en landelijk niveau. De eerste data geven enig zicht op van persoonlijk contact Instrumenten het (ver)dienen zet zaken een gestructureerd dialoog op de agenda en brengt organisaties belangrijke aangrijpingspunten. Zo zien we op basis van de DIX-data Mini-scan gewenst en medewerkers in beweging. Instrumentarium Aan de levert andere bruikbare kant werken stuurinformatie de instrumenten ook niet zónder een dat de gezondheid (lichamelijk functioneren en overgewicht) en het functioneren in de toekomst voor veel van de De medewerkers DIX bevestigt wat mensen gesprek. De DIX zonder gesprek realiseert veel minder actie dan als belangrijkst aandachtspunt naar voren komen. al wel weten maar het helpt een DIX mét een gesprek. Over de resultaten van de BS moet worden De uitkomsten van de bedrijfsscan zijn op landelijk niveau nog lastig gesproken, zónder gesprek mist het zijn toegevoegde waarde. te vergelijken omdat geen eindscores na discussie in het van aandurven verschillen kaarten van De dialoog is ook vóóraf belangrijk. Een goede introductie van zijn verzameld. zaken bij management instrumentarium is van groot belang. Een leerpunt is dat het BEGIN PAGINA

12 Welke Kritische Prestatie-indicatoren benoemen bedrijven als het gaat om duurzame inzetbaarheid? In de praktijk blijkt dat het formuleren van kritische prestatie-indicatoren lastig is, zeker in de beginfase van het project. Adviseurs noemden een 3-tal aandachtpunten: Het formuleren van doelstellingen kost tijd Uiteenlopende aanleidingen en doelstellingen Toegevoegde waarde zit ook in transparantie en orde scheppen Verhogen van kwaliteit van het werk, gezondheid vitaliteit van medewerkers, talentontwikkeling, resultaatgericht werken. De doelstelling is een vergezicht volgens de organisatie, het is een leerproces, groeimodel. We hebben veel tijd nodig. Hoe moeten we ons wapenen tegen oplopend tekort aan arbeidskrachten? Aansluiting bij strategie komt later, nadruk ligt op vitaliteit en ontwikkeling (niet verzuim als centraal woord, ook al is het hoog). BEGIN PAGINA

13 Aandachtspunten bij formuleren Kritische Prestatie-indicatoren NIplan 2012 Het formuleren van doelstellingen kost tijd Er zijn 3 hoofdredenen voor bedrijven om aan de slag te gaan met Bedrijven hebben bij aanvang van een traject op het gebied van duurzame inzetbaarheid: Welke Kritische duurzame Prestatie-indicatoren inzetbaarheid vaak een benoemen algemeen doel. bedrijven Vanuit het NIPlan bedrijven starten met DI omdat medewerkers Verhogen het werk lichamelijk van kwaliteit als het gaat proberen om duurzame we bedrijven inzetbaarheid? te bewegen om deze doelen zo scherp dan wel geestelijk niet volhouden; van het werk, gezondheid mogelijk te maken. Dit helpt om acties ook op resultaat te kunnen optimaliseren van arbeidsaanbod: onvoldoende mensen vitaliteit van medewerkers, In de praktijk blijkt toetsen dat en het helpt formuleren om programma s van kritische te prestatie-indicatoren kunnen bijsturen. lastig is, zeker in de beschikbaar beginfase van of te het weinig project. doorstroom; Voor bedrijven blijkt het lastig om in de beginfase al tot SMARTdoelstelIingen medewerkers bewust maken van veranderingen talentontwikkeling, in de organisatie of een 3-tal (doel aandachtpunten: stellingen die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Adviseurs noemden Het formuleren Resultaat- van doelstellingen en Tijdspecifiek kost tijd zijn) en Kritische Prestatie Indicatoren op de arbeidsmarkt en de eigen verantwoordelijk resultaatgericht van medewerkers werken. daarin stimuleren. Uiteenlopende (KPI s) aanleidingen te komen. en De doelstellingen praktijk laat zien dat de doelstellingen vaak De doelstelling is een vergezicht Toegevoegde algemeen waarde beginnen zit ook transparantie en pas na een en aantal orde scheppen sessies specifieker worden. De bedrijven willen opbrengsten op verschillende manieren terugzien: Het formuleren van doelen kost dus tijd. reduceren van kosten (en dan met name op het volgens verzuim) de organisatie, het is toevoegen van waarde (gezond & vitaal personeel dat met een leerproces, groeimodel. Uiteenlopende aanleidingen en doelstellingen plezier werkt) Duurzame inzetbaarheid blijft net als gezondheid en tevredenheid een DI als middel om de output te verbeteren (professionalisering, We hebben veel tijd nodig. soft thema waarvoor het lastig is harde opbrengstmaten te definiëren. kwaliteit, klanttevreden heid, efficiëntere werkprocessen). Zeker in tijden van crisis blijkt een duidelijke opbrengst uiteraard Hoe moeten we ons wapenen relevant voor een investerend Management Team. Kostenbesparing Het is vooral duidelijk dat de argumenten zeer verschillend zijn en is daarmee niet het toverwoord om beweging te krijgen in duurzame geconcludeerd wordt dat het dus belangrijk om tegen in de beginfase oplopend goed tekort aan inzetbaarheid. op de verwachtingen en ambities in te gaan alvorens arbeidskrachten? interventies De Oriëntatiescan en werksessies met verschillende sleutelfiguren ingezet worden. uit de organisatie helpen de doelen concreet te maken en de discussie aan te gaan over het waaróm van duurzame inzetbaarheid Aansluiting bij strategie komt als business- en value-case. later, nadruk ligt op vitaliteit en ontwikkeling (niet verzuim als centraal woord, ook al is het hoog). 1 2 BEGIN PAGINA

14 Aandachtspunten bij formuleren Kritische Prestatie-indicatoren NIplan 2012 Toegevoegde waarde zit ook in transparantie en orde scheppen Welke Kritische In de drie Prestatie-indicatoren organisaties waarvan de benoemen case is uitgewerkt bedrijven (hoofdstuk 3) als het gaat paste om duurzame inzetbaarheid? binnen het (strategisch) personeelsbeleid. Er waren al instrumenten voor DI maar door een project In de praktijk blijkt zag men dat het pas formuleren goed wat men van kritische in de kast prestatie-indicatoren had staan en hoe lastig zaken is, zeker in de beginfase van het project. verbonden kunnen worden. Met het NIPlan is er een paraplu ontstaan Adviseurs noemden waar de een instrumenten 3-tal aandachtpunten: in passen. Ook kunnen er extra instrumenten Het formuleren aan van worden doelstellingen toegevoegd kost waardoor tijd - via een menukaart - een Uiteenlopende compleet aanleidingen overzicht en ontstaat. doelstellingen Een organisatie gaf aan daarmee meer Toegevoegde medewerkers waarde zit ook te hebben in transparantie bereikt dan en orde zonder scheppen NIPlan omdat alles overzichtelijk op één plek staat. Verhogen van kwaliteit van het werk, gezondheid vitaliteit van medewerkers, talentontwikkeling, resultaatgericht werken. De doelstelling is een vergezicht volgens de organisatie, het is een leerproces, groeimodel. We hebben veel tijd nodig. Hoe moeten we ons wapenen tegen oplopend tekort aan arbeidskrachten? 1 2 Aansluiting bij strategie komt later, nadruk ligt op vitaliteit en ontwikkeling (niet verzuim als centraal woord, ook al is het hoog). BEGIN PAGINA

15 Hoe verloopt het proces? Welke projectopzet wordt gekozen? Door middel van de interviews hebben we zicht gekregen op een aantal belangrijk proces-elementen binnen de trajecten die bij de bedrijven zijn gestart in Het heeft een aantal aandachtspunten opgeleverd voor de adviseurs en bedrijven, zowel voor het op gang brengen als inrichten van het proces. Succesfactoren Het blijkt dat Duurzaam inzetbaarheidsbeleid het beste uit de verf komt bij organisaties die een project starten vanuit een positieve doelstelling; Wij willen het beste halen uit onze mensen, wij willen onze ambities realiseren en onze medewerkers moeten hierin mee kunnen bewegen, wij willen de beste service bieden en werken aan ons imago. Succes zit hem in het serieus nemen en waarderen van mensen, het aangaan van de dialoog en het ondersteunen daar waar nodig. Succes zit in de overtuiging dat mensen ertoe doen, dat het functioneren van mensen van wezenlijke invloed is op het realiseren van de (bedrijfs)ambities. De kracht van trajecten zit ook in de teamspirit, het werkt als het thema gezamenlijk wordt opgepakt. Mensen stimuleren elkaar en trekken zich aan elkaar op. Verder werden de volgende aandachtspunten genoemd: Beginfase met veel discussie is cruciaal Belang van een enthousiaste trekker Veranderen = communiceren DI nog niet altijd een integraal aandachtspunt voor bedrijven Onderken de invloed van de adviseur Het traject moet een continu proces zijn. Zorg dat DI een onderwerp is bijvoorbeeld bij werkoverleggen en laat het steeds weer terugkomen. Elke organisatie is anders, je kunt nooit een blauwdruk hanteren, je kunt niet af met een standaard aanpak. Beschouw een traject als een experiment, neem kleine stappen en neem de tijd. Durf dingen uit te proberen. BEGIN PAGINA

16 Aandachtspunten voor het inrichten van het proces NIplan 2012 Beginfase met veel discussie is cruciaal van het bedrijf dan geeft het onderwerp nauwelijks aanleiding Bedrijven vinden duurzame inzetbaarheid belangrijk maar de ervaring tot discus sie. Komt het initiatief vanuit HR, dan moet het hoger Hoe verloopt is dat het bedrijven proces? afwachtend Welke projectopzet zijn in het implementeren wordt gekozen? van programma s management eerst worden overtuigd. Het vinden Het van traject partnership moet een en continu en aanpakken. Voor veel bedrijven blijkt er een lange aanloop nodig het creëren van een gezamenlijk belang binnen proces de organisatie zijn. Zorg blijkt dat DI een Door middel van te zijn de om interviews alle stakeholders hebben we binnen zicht gekregen de bedrijven op een mee aantal te krijgen. belangrijk Het proces-elementen. essentieel maar Het ook heeft het een serieus aantal nemen van mensen. De medewerkers onderwerp is bijvoorbeeld bij aandachtspunten thema opgeleverd leidt vaak voor tot veel de adviseurs discussie en binnen bedrijven, organisaties zowel voor en het het duiden op gang brengen housekeeping als inrichten van van Bilderberg het proces. werden gastvrij ontvangen in een hotel, van het probleem (of de uitdaging) blijkt vaak niet eenvoudig. Bedrijven konden alle vragen stellen die zij wilden en stelden werkoverleggen zichzelf meteen en laat het Succesfactoren willen best aan de slag met duurzame inzetbaarheid maar neem ruim concrete doelen. Daar werd ook korte tijd later steeds actie op weer ondernomen. terugkomen. Het blijkt dat Duurzaam te tijd voor inzetbaarheidsbeleid de voorbereiding en het beste stap-voor-stap uit de verf in komt gang bij zetten organisaties die Zo een werd project het onderwerp starten vanuit tastbaar en heel concreet ingezet als een positieve van doelstelling; het traject. Wij In willen de praktijk het beste blijkt halen vaak uit 75% onze van mensen, het project wij besteed willen onze ambities instrument realiseren voor persoonlijke en onze ontwikkeling. Elke organisatie is anders, medewerkers te moeten worden hierin aan mee het richten kunnen en bewegen, inrichten wij van willen het proces. de beste Slechts service 25% bieden en werken aan ons imago. Succes zit hem wordt in het besteed serieus aan nemen daadwerkelijke en waarderen acties. van mensen, het aangaan van de dialoog Veranderen en het ondersteunen = communiceren daar je kunt nooit een blauwdruk waar nodig. Succes De interviews zit de laten overtuiging zien dat dat de mensen oriëntatiefase ertoe doen, in adviestrajecten dat het functioneren een van Communicatie- mensen van wezenlijke en verandertrajecten invloed verlopen globaal via: begrijpen, hanteren, je kunt niet af met is op het realiseren zeer belangrijke van de (bedrijfs)ambities. en cruciale fase is in het realiseren van duurzame bewust worden, gedrag veranderen. Sommige bedrijven werken een standaard aanpak. De kracht van inzetbaarheid. trajecten zit ook De in belangrijkste de teamspirit, opbrengst het werkt van als deze het thema fase is gezamenlijk dat er een wordt binnen opgepakt. een jaar Mensen voor alle stimuleren medewerkers het hele traject af. Andere elkaar en trekken eenduidig zich aan beeld elkaar ontstaat op. over wat Duurzame Inzetbaarheid is, dat er bedrijven hebben gewerkt met pilots of zijn toegekomen aan de discussie op gang gebracht is over de wijze waarop het thema kan eerste fase (begrip en bewustwording). Voor enkele medewerkers (de Beschouw een traject als Verder werden worden volgende opgepakt, aandachtspunten dat de steun genoemd: van directie en een breed gedragen voorlopers) heeft dat geleid tot gedragsverandering, de rest is (nog) een experiment, neem kleine Beginfase met visie veel cruciaal discussie en is dat cruciaal het een proces is waar ruimte moet zijn voor niet gevolgd. Alle organisaties werkten via een systematische aanpak Belang van kleine een enthousiaste stappen en trekker het vieren van successen. die zijn vruchten heeft afgeworpen. Toch is niet stappen bij alle bedrijven en neem de tijd. Veranderen = communiceren sprake geweest van een koninklijke route. Er zijn duidelijk meerdere Durf dingen uit te proberen. DI nog niet Belang altijd een integraal van een aandachtspunt enthousiaste voor bedrijven trekker wegen die naar Rome leiden. Dat communicatie een essentieel Onderken de Een invloed trekker van die de enthousiast adviseur aan de slag gaat lijkt bij de organisaties onderdeel is, evenals bewustwording en het delen van visie en het begin van succes, maar het scheelt of die zelf besluiten kan doelen is duidelijk. Concrete acties die hierop volgen kunnen heel nemen of niet. Als men overtuigd is dat DI de basis is van het succes verschillend zijn. 1 2 BEGIN PAGINA

17 Aandachtspunten voor het inrichten van het proces NIplan 2012 DI nog niet altijd een integraal aandachtspunt ONDERKEN DE Invloed van de adviseur voor bedrijven Terugkijkend naar de resultaten van de interviews met adviseurs, Hoe verloopt Wat het verder proces? opvalt is Welke dat bedrijven projectopzet de meerwaarde wordt van gekozen? duurzame kunnen we zeggen dat afhankelijk van welk aandachtsgebied Het traject moet een continu inzetbaarheid erkennen en onderstrepen, echter dat het voor en/of achtergrond en expertise een adviseur heeft proces (strategisch, zijn. Zorg dat DI een Door middel van bedrijven de interviews nog niet hebben vanzelfsprekend we zicht gekregen is om hier op integraal een aantal aandacht belangrijk voor proces-elementen. implementatie, Het coach heeft en/of een aantal interventie) dit perspectief het meest onderwerp is bijvoorbeeld bij aandachtspunten te hebben opgeleverd binnen voor hun de beleid adviseurs en bedrijfsvoering. en bedrijven, zowel Vaak voor zijn er het binnen op gang brengen naar voren als inrichten komt in van de desbetreffende het proces. adviestrajecten. Het is te bedrijven veel beleidsmaatregelen van toepassing die gericht zijn op verwachten dat verschillen in benade ringen van werkoverleggen de adviseurs en en laat het Succesfactoren de arbeidsomstandigheden van werknemers, maar vaak zijn deze de mogelijke voorkeur in keuze voor projectaanpakken steeds van weer invloed terugkomen. Het blijkt dat Duurzaam gericht op inzetbaarheidsbeleid de plichten en rechten het van beste werknemers uit de verf jegens komt bij het organisaties bedrijf die kunnen een project zijn op starten uiteindelijke vanuit uitkomsten van de interventies. Echter, op een positieve en doelstelling; minder op Wij de willen rechten het en beste plichten halen daarin uit onze voor mensen, werkgevers wij willen jegens onze ambities dit moment realiseren nog en niet onze bekend of er daadwerkelijk invloed is en hoe Elke organisatie is anders, medewerkers werknemers. moeten hierin De mee adviestrajecten kunnen bewegen, waarover wij willen gerapporteerd de beste service is laten bieden zien en groot werken deze aan invloed ons imago. is. Dit zou kunnen inhouden dat afhankelijk van Succes zit hem dat in het het verbinden serieus nemen van deze en waarderen beleidsmaatregelen van mensen, met het een aangaan integrale van de dialoog waar en een het bedrijf ondersteunen behoefte daar aan heeft of urgentie je ervaart, kunt nooit een adviseur een blauwdruk waar nodig. Succes visie op zit duurzame in de overtuiging inzetbaarheid dat mensen binnen ertoe bedrijven doen, een dat belangrijk het functioneren van met mensen een dergelijke van wezenlijke aandachtsgebied invloed of achtergrond beter geschikt hanteren, je kunt niet af met is op het realiseren onderdeel van de is (bedrijfs)ambities. in het komen tot vervolgstappen in de adviestrajecten. zou kunnen zijn. een standaard aanpak. De kracht van trajecten zit ook in de teamspirit, het werkt als het thema gezamenlijk wordt opgepakt. Mensen stimuleren elkaar en trekken zich aan elkaar op. Beschouw een traject als Verder werden de volgende aandachtspunten genoemd: een experiment, neem kleine Beginfase met veel discussie is cruciaal Belang van een enthousiaste trekker stappen en neem de tijd. Veranderen = communiceren Durf dingen uit te proberen. DI nog niet altijd een integraal aandachtspunt voor bedrijven Onderken de invloed van de adviseur 1 2 BEGIN PAGINA

18 Welke leerervaringen hebben de adviseurs? We vroegen de adviseurs wat hun belangrijkste leerervaringen zijn tot nu toe. De opmerkingen kunnen worden samengevat in vier kernervaringen: Duurzame inzetbaarheid vraagt om een continue proces waarin steeds kleine stappen worden gezet Fun is een belangrijke voorwaarde voor succes Aandacht voor de rol van de leidinggevende moet vooraan in het proces Let op de context Maak er geen verplicht nummer van maar verleid mensen om mee te doen. Als er een angstcultuur is, er conflicterende belangen tussen partijen zijn, dan landt het niet. Geef aandacht aan het middenkader. Train en steun de leidinggevenden in hun rol; zij kunnen als vliegwiel voor DI gaan dienen! BEGIN PAGINA

19 Welke leerervaringen hebben de adviseurs? NIplan 2012 Duurzame inzetbaarheid vraagt om een continue Aandacht voor de rol van de leidinggevende proces waarin steeds kleine stappen worden gezet moet vooraan in het proces Welke leerervaringen Het traject moet hebben een continu de adviseurs? proces zijn. Zorg dat DI een onderwerp Het is belangrijk dat leidinggevenden betrokken Maak zijn en er medewerkers geen verplicht nummer is bijvoorbeeld bij werkoverleggen en laat het steeds terugkomen. motiveren de DIX in te vullen. Dat het onderwerp van op maar de agenda verleid mensen om We vroegen de adviseurs Elke organisatie wat hun is belangrijkste anders, je kunt leerervaringen nooit een blauwdruk zijn tot nu hanteren, toe. staat van het werkoverleg bijvoorbeeld. Een training geven hielp. mee te doen. De opmerkingen je kunnen kunt niet worden af met samengevat een standaard in drie aanpak. kernervaringen: Dat bracht ook inzicht in het feit dat leidinggevenden zélf moesten Duurzame inzetbaarheid Beschouw een vraagt traject om een als een continue experiment, proces neem waarin kleine steeds stappen kleine stappen worden veranderen gezetin hun rol en in communicatie nog veel konden leren. Fun is een belangrijke en neem de voorwaarde tijd. Durf dingen voor succes uit te proberen. Geef aandacht aan het middenkader. Train en Als steun er de een leidinggevenden in hun rol; zij kunnen als vliegwiel voor DI gaan dienen! angstcultuur is, er Aandacht voor Wees de rol ook van blij de met leidinggevende kleine stapjesmoet vooraan in het proces conflicterende belangen tussen Let op de context Wees blij met elke stap, ook als mensen kiezen voor een gemakkelijke route. Mensen kiezen op onbekend terrein voor Let op de context partijen zijn, dan landt het niet. veiligheid, beschouw een stap als beweging in de goede richting Als er eerder onderzoeken zijn uitgevoerd waar niets mee gedaan is, en dwing mensen niet meteen van 10 meter hoog te springen. Fun is een belangrijke voorwaarde voor succes Kleed een traject verrassend in. Start een fitheidsproject bijvoorbeeld met een grote taart. Het gaat bij het verbeteren van je gewicht immers niet om een streng (dus niet leuk) dieet maar om meer gezonde en minder ongezonde dingen doen. Je mag best taart eten maar niet 7 dagen van de week. Zo n verrassingseffect werkt. Kies voor kleur en spelvormen. Een beeldmerk voor een project spreekt aan net als een stukje competitie. Maak er geen verplicht nummer van maar verleid mensen om mee te doen. Een goede kick-off is belangrijk maar niet voldoende. Het moet duidelijk zijn wat het doel is en men moet er in geloven dat bijvoorbeeld het invullen van de DIX wat oplevert. Goede voorbeelden kunnen hierbij helpen net als enthousiaste trekkers. Gebruik mensen die enthousiast zijn als aanvoerders. dan heeft dat impact op de motivatie om aan een nieuw traject mee Geef aandacht aan het te doen (vooral bij medewerkers). Let hierop. De DIX kan worden gezien als selectie instrument. middenkader. Als er een Train en steun angstcultuur is, er conflicterende belangen tussen de leidinggevenden partijen zijn, dan in hun rol; landt het niet. Het is de angsten te (h)erkennen en bespreekbaar te zij kunnen als vliegwiel voor maken voordat je een traject ingaat. Openheid is een belangrijke succesfactor. DI gaan dienen! De mate van nut hangt af van context organisatie, als er geen grote urgentie is vanuit de organisatie (bijvoorbeeld hoog ziekteverzuim, werkdruk etc.) is de behoefte aan vervolgstappen (interventies en opvolging) minder groot, en verzandt het in de praktijk. BEGIN PAGINA

20 Wat zeggen verzamelde data met de instrumenten tot nu toe? In 2012 hebben verschillende bedrijven de DIX, de Oriëntatie- en Bedrijfsscan ingezet. Organisaties hebben soms de DIX ingezet, soms de Oriëntatie- en Bedrijfsscan en soms allemaal. Beschikbare data 2012: Oriëntatiescan: 159 respondenten uit 8 bedrijven Bedrijfsscan: 62 respondenten uit 8 bedrijven DIX: 474 respondenten uit 8 bedrijven BEGIN PAGINA

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd. Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Den Haag, 1 juli 2014

Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd. Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Den Haag, 1 juli 2014 Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Den Haag, 1 juli 2014 Rob Gründemann, TNO Hoofddorp HU University of Applied Sciences Utrecht Opzet

Nadere informatie

Bedrijfsscan Visie & Strategie DI-beleid

Bedrijfsscan Visie & Strategie DI-beleid BEDRIJFSSCAN Visie & Strategie 1. Er is een duidelijke missie/visie en doelstelling geformuleerd ten aanzien van duurzame inzetbaarheid nu en in de nabije toekomst 2. Er is goed zicht op interne en externe

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Instrumenten voor duurzame inzetbaarheid

Instrumenten voor duurzame inzetbaarheid Instrumenten voor duurzame inzetbaarheid Op vrijdag 20 januari 2017 is de tweede bijeenkomst geweest van het project Samen Sterk voor Duurzame Inzetbaarheid Infra bedrijven in de regio Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Realiseren van duurzame inzetbaarheid Welke (werknemer) aanpak is succesvol? Guido Welter Innovatiemanager RHRS

Realiseren van duurzame inzetbaarheid Welke (werknemer) aanpak is succesvol? Guido Welter Innovatiemanager RHRS Realiseren van duurzame inzetbaarheid Welke (werknemer) aanpak is succesvol? Guido Welter Innovatiemanager RHRS Agenda Praktijkcases Ericsson, KPN, Rabobank (Regio Utrecht) a) klantvraag b) aanpak c) lessons

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de taxibranche

Duurzame inzetbaarheid in de taxibranche Duurzame inzetbaarheid in de taxibranche Preventiedag 2013 13 december Ellen.vanwijk@tno.nl Duurzame inzetbaarheid = Gezond, gemotiveerd en productief aan het werk tot aan de pensioengerechtigde leeftijd

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Het vermogen van werknemers om gezond, plezierig en productief te werken, gedurende hun hele arbeidsleven. Het gaat met andere woorden om gezondheid, vakmanschap, motivatie, werk-privé

Nadere informatie

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Programma Workshop Eerste deel: Presentatie Visie op Gezond Ondernemen Een paar voorbeelden van

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

Vakkennis & vaardigheden. Motivatie & betrokkenheid. Gezondheid & vitaliteit. Werk & prive. Loopbaanmobiliteit

Vakkennis & vaardigheden. Motivatie & betrokkenheid. Gezondheid & vitaliteit. Werk & prive. Loopbaanmobiliteit DI CODE Vakkennis & vaardigheden Motivatie & betrokkenheid Gezondheid & vitaliteit Werk & prive Loopbaanmobiliteit Waarom deze code? De DI Code biedt sociale partners een kapstok om aan de slag te kunnen

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

INZICHT IN INZETBAARHEID. Nationaal Inzetbaarheidsplan Monitorgegevens 2012

INZICHT IN INZETBAARHEID. Nationaal Inzetbaarheidsplan Monitorgegevens 2012 INZICHT IN INZETBAARHEID Nationaal Inzetbaarheidsplan Monitorgegevens 2012 APRIL 2013 INZICHT IN INZETBAARHEID Nationaal Inzetbaarheidsplan Monitorgegevens 2012 Betreft Monitorrapport Nationaal Inzetbaarheidsplan

Nadere informatie

Oriëntatie op inzetbaarheid

Oriëntatie op inzetbaarheid Oriëntatie op inzetbaarheid Netwerkbijeenkomst NIPlan Maandag 10 maart 2014 Michiel Ober Inhoud 1. Korte introductie Achmea 2. Doel van de oriëntatie; wat moet het opleveren? 3. Welke situaties zijn er?

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

Vitale medewerkers maken een vitale HvA

Vitale medewerkers maken een vitale HvA Vitale medewerkers maken een vitale HvA Beleidskader Vitaliteit Larissa Kras Beleidsmedewerker stafafdeling P&O In opdracht van Conny Vermolen, directeur P&O Januari 2013 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE Stress en burn-out: voedingsbodem voor verzuim 4 Stress in cijfers: een harde realiteit 6 Onze aanpak 8 STAP 1 / Scan 10 STAP 2 / Advies 11 STAP 3 / Actie 12 Uitbreiding naar

Nadere informatie

De Loopbaanversneller

De Loopbaanversneller hr De Loopbaanversneller Duurzame inzetbaarheid is een thema in veel organisaties. Waarschijnlijk ook bij jou staat het op de agenda, of zal het binnenkort op de agenda gezet worden door medewerkers, ondernemingsraad,

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid tot 67 jaar: Hoe doe je dat? Prof Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam

Duurzame inzetbaarheid tot 67 jaar: Hoe doe je dat? Prof Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Duurzame inzetbaarheid tot 67 jaar: Hoe doe je dat? Prof Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Duurzame inzetbaarheid in het nieuws Duurzame inzetbaarheid in het nieuws

Nadere informatie

Checklist duurzame inzetbaarheid

Checklist duurzame inzetbaarheid Checklist duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is een samenspel van vijf clusters. Een leidinggevende wil weten binnen welk beleidskader hij of zij de dialoog met een medewerker voert. En wie

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid: Werken is Bewegen 4 aspecten van DI Schiphol Vitaliteit & gezondheid Intrinsieke motivatie

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center Duurzame Inzetbaarheid Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center 1 Hoera! We worden steeds ouder Vergrijzing en ontgroening Ook op de arbeidsmarkt Gevolgen Uitstroom expertise,

Nadere informatie

TNO rapportage. Monitoring NPDI Overzicht en verdiepende analyses

TNO rapportage. Monitoring NPDI Overzicht en verdiepende analyses TNO rapportage Monitoring NPDI 2014 Overzicht en verdiepende analyses 29 december 2014 Monitoring NPDI 2014 Overzicht en verdiepende analyses Datum 29 december 2014 Auteurs W.E. Hooftman T. de Jong F.S.M.

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Bijna een of de vijf werknemers heeft mantelzorgtaken. Dat werkt door in uw organisatie. Praktisch, maar ook financieel. Hoe voorkomt u overbelaste medewerkers ten gevolge

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Investeren in werkgeluk als business model

Investeren in werkgeluk als business model Investeren in werkgeluk als business model Zandvoort, 15 juni 2017 Visie op relatie medewerker - bedrijfsresultaat Gezondheid Succesvolle organisatie Bart van Opstal Client Consultant Health & Benefits

Nadere informatie

Checklist borging tweede doelstelling ESF gelijke kansen en nondiscriminatie

Checklist borging tweede doelstelling ESF gelijke kansen en nondiscriminatie Checklist borging tweede doelstelling ESF 2014-2020 gelijke kansen en nondiscriminatie Projecten in het programma ESF 2014-2020 hebben twee doelstellingen: op de eerste plaats het bevorderen van actieve

Nadere informatie

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering Dariuz loonwaardemeting Wegwijs in waardering Psychologen voor werken naar Vermogen, 1 juni 2012 Dariuz realiseert op effectieve & efficiënte manier duurzame uitstroom Ken je cliënt Inzicht in doelgroepen

Nadere informatie

Rendement op investeren in gezondheid

Rendement op investeren in gezondheid Rendement op investeren in gezondheid 26 Augustus 2015 Marc Spoek Stichting IZZ Stichting IZZ Collectiviteit van werknemers en werkgevers in de zorg Inkoper van IZZ zorgverzekering bij Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011 Case: Rabobank Nederland Loes Meijlink, 2011 1 Visie Vitaliteit Rabobank Een vitale medewerker = gezond + inzetbaar De Rabobank heeft stevige ambities. Om die te realiseren, moeten onze medewerkers topprestaties

Nadere informatie

Lerend Netwerk Employability. Tinka van Vuuren

Lerend Netwerk Employability. Tinka van Vuuren Duurzame inzetbaarheid nu en in de toekomst Tinka van Vuuren 5 februari 2015 ONBEPERKT HOUDBAAR! Samen werken aan inzetbaarheid SoFoKleS Inhoud presentatie Wat is duurzame inzetbaarheid? Hoe duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

De winst van duurzaam inzetbare medewerkers. Hoe organiseer ik dat?

De winst van duurzaam inzetbare medewerkers. Hoe organiseer ik dat? De winst van duurzaam inzetbare medewerkers. Hoe organiseer ik dat? Tanja Groenewegen, Randstad Niels Mooij, Gezond Transport Dag van het Magazijn 1 oktober 2014 1 Wilt u allen nog even gaan staan? 1.

Nadere informatie

Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid

Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Toelichting Aan

Nadere informatie

Quickscan Duurzame Inzetbaarheid

Quickscan Duurzame Inzetbaarheid Quickscan Duurzame Inzetbaarheid Naam bedrijf: Naam medewerker: Het brede begrip duurzame inzetbaarheid is te verdelen in drie hoofdthema s: Vitaliteit & Gezondheid, Ontwikkeling & Mobiliteit, Betrokkenheid

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid in de praktijk

duurzame inzetbaarheid in de praktijk duurzame inzetbaarheid in de praktijk een proactieve integrale benadering Hester Wagenvoort 29 januari 2013 programma 1. impressie Elkerliek ziekenhuis 2. beleid en praktijk aanleiding activiteiten verleden,

Nadere informatie

Naar een vernieuwde en betekenisvolle medezeggenschap voor de Universiteit Utrecht: Hoe doen wij dat?

Naar een vernieuwde en betekenisvolle medezeggenschap voor de Universiteit Utrecht: Hoe doen wij dat? Naar een vernieuwde en betekenisvolle medezeggenschap voor de Universiteit Utrecht: Hoe doen wij dat? Pilot project SoFoKles Marion Schobre/Fred Toppen Doelen en fasering project Beter zicht krijgen op:

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Organisatiekracht. Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht

Organisatiekracht. Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf Een heldere koers met werkende oplossingen Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is niet alleen een verplicht HR instrument of een keuring, maar het is een concrete

Nadere informatie

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Bij onze opdrachtgevers en relaties in de zorg zien wij een veelheid aan discussies en projecten die ons inziens

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid en Werkgeluk

Duurzame Inzetbaarheid en Werkgeluk Duurzame Inzetbaarheid en Werkgeluk Laura Keijzer en Bart Hoex 1 december 2016 1 Inhoud 1. Urgentie van Duurzame Inzetbaarheid 2. Belang van Werkgeluk 3. Visie en interventies 4. Projectaanpak a. Informatie

Nadere informatie

Toch Angelsaksisch model boven Rijnlands Model?

Toch Angelsaksisch model boven Rijnlands Model? Toch Angelsaksisch model boven Rijnlands Model? Zijn mensen te vatten in cijfers? Geld is het opperste stuurmechanisme? Managen = MBA? .en hard HRM Management stuurt op cijfers (kunnen we het beheersen,

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm. 26 januari 2017

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm. 26 januari 2017 Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm 26 januari 2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 De respondenten... 3 2.2 Aandacht voor duurzame inzetbaarheid... 3 2.3

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid workshop voor OR-leden. Presentatie

Duurzame inzetbaarheid workshop voor OR-leden. Presentatie Duurzame inzetbaarheid workshop voor OR-leden Presentatie Afspraken Vertrouwelijkheid Het succes van de bijeenkomst bepalen wij samen Leren van elkaar Vragen? Stel ze! Praktisch Lunch 12.30 uur Einde 17.00

Nadere informatie

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen T: +31 (0) E:

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen T: +31 (0) E: ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen 2017 www.charlygreen.nl T: +31 (0)88 73 055 59E: info@charlygreen.nl ESF subsidie Het Europees Sociaal Fonds verstrekt voor

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Doel en opzet van de scan

Doel en opzet van de scan Dr. Joyce Rupert Doel en opzet van de scan Organisaties inzicht geven in waar zij staan wat betreft cultuur en gedrag en aandachtsgebieden in kaart brengen ter verdere verbetering Compliance én participatie,

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode (ZKM) Een wijze van coaching die je helpt te onderzoeken wat je inspireert en wat je belemmert. Het leidt tot een ander perspectief, duurzame keuzes en effectief

Nadere informatie

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement Overheid in Verbinding Workshop: Talentmanagement Door wie? Helma Verhagen Organisatieadviseur HR/Ontwikkeling/Verandering ipv. Martine Peper Organisatie Adviseur HR / Ontwikkeling Désirée Veer Strategisch

Nadere informatie

Medewerkers. Leiderschap. Strategie & Beleid. Processen. Instrumenten. Zijn medewerkers duurzaam inzetbaar?

Medewerkers. Leiderschap. Strategie & Beleid. Processen. Instrumenten. Zijn medewerkers duurzaam inzetbaar? Checklist duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is een samenspel van 5 clusters. Een leidinggevende wil weten binnen welk beleidskader hij of zij de dialoog met een medewerker voert. En wie scholing

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Preventie en verzuimkosten

Preventie en verzuimkosten Preventie en verzuimkosten Risico ontstaat door het niet weten wat je aan het doen bent (Warren Buffet) Pascalle Smit Strategisch adviseur duurzame inzetbaarheid Ervaring Goede hulp bij ontslag scheelt

Nadere informatie

ESF-Subsidie Duurzame Inzetbaarheid? Thema s en voorbeelden.

ESF-Subsidie Duurzame Inzetbaarheid? Thema s en voorbeelden. ESF-Subsidie Duurzame Inzetbaarheid? Thema s en voorbeelden. U wilt ESF-subsidie aanvragen en inzetten om vorm te geven aan een project Duurzame Inzetbaarheid dat specifiek gericht is op en ten goede komt

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Duurzaam Inzetbaarheids-beleid DSM FIT Worklife Center. Over de zin en onzin van duurzame inzetbaarheid

Duurzaam Inzetbaarheids-beleid DSM FIT Worklife Center. Over de zin en onzin van duurzame inzetbaarheid Duurzaam Inzetbaarheids-beleid DSM FIT Worklife Center Over de zin en onzin van duurzame inzetbaarheid 1 Duurzame inzetbaarheid 2 Inzetbaarheid @ DSM Nederland Life Science & Materialen 46.5 jaar (NL 41.7)

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn!

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Ellen Schellekens 9 april 2014 Adviesbureau voor de ontwikkeling van mens en organisatie. IVA Beleid en advies Manager Schouten & Nelissen Directeur

Nadere informatie

Binden & Boeien van medewerkers

Binden & Boeien van medewerkers Binden & Boeien van medewerkers Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf Bron: http://www.slimmerscholen.otib.nl/def_versies_txt/4_binden_en_boeien_26-8-08.pdf

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Workshop Mobiliteit en Vitaliteit. Tinka van Vuuren en Astrid Wolswijk 1 november 2012

Workshop Mobiliteit en Vitaliteit. Tinka van Vuuren en Astrid Wolswijk 1 november 2012 Workshop Mobiliteit en Vitaliteit Tinka van Vuuren en Astrid Wolswijk 1 november 2012 Inhoud 1. Wat is mobiliteit, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 2. Oefening mobiliteit in beeld 3. Handreiking Mobiliteit

Nadere informatie

TAMTOM TALENTNAVIGATIE

TAMTOM TALENTNAVIGATIE TAMTOM TALENTNAVIGATIE EEN INTEGRALE ZIENSWIJZE ERNST JAN REITSMA Talent. Wat je goed kan. Passie. Wat je graag doet. Aandacht voor Talentontwikkeling Gallup, Wiseman, de Leadership Council en vele anderen

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 HRM-scorecard HRM SCORECARD PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 Een korte introductie Wat doet WATCH-Consultancy op het gebied van HRM-Consultancy?

Nadere informatie

Stappenplan strategische personeelsplanning

Stappenplan strategische personeelsplanning Stappenplan strategische personeelsplanning Met aandacht voor strategische personeelsplanning verbindt de werkgever de gesignaleerde toekomstige marktontwikkelingen met de daarvoor benodigde kwalitatieve

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Leidinggeven aan inzetbaarheid -

Leidinggeven aan inzetbaarheid - Md d voorjaar 2015 20 Francel Vos en Anneke Timmer Leidinggeven aan inzetbaarheid - het belang van richting, ruimte en ruggenspraak Direct leidinggevenden spelen een cruciale rol in de verduurzaming van

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid

Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Communicatieplan

Nadere informatie

U wilt de inzetbaarheid van uw personeel vergoten?

U wilt de inzetbaarheid van uw personeel vergoten? U wilt de inzetbaarheid van uw personeel vergoten? Vraag nu subsidie aan voor externe ondersteuning. Dit kan al in 3 stappen! Zit uw organisatie in een verandertraject en kunt u ondersteuning gebruiken

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Leerdoelen De student kent de belangrijkste voorwaarden voor Human Resource Management en kan voorstellen doen om het personeelsbeleid

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie